Yunus UZUN
Kişisel Bilgiler
Unvanı
: Dr.
Soyadı, Adı
: UZUN, Yunus
e-mail
: [email protected]
Eğitim Bilgileri
Derece
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Eğitim Birimi
Mezuniyet tarihi
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.
Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı
2012
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.
Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı
2004
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak.
Elektrik Eğitimi Bölümü
2000
Mesleki deneyimleri
2000-2008 : Çeşitli kurumlarda öğretmen ve idareci (Milli Eğitim Bakanlığı)
2008-2013 : Öğretim Görevlisi (Ahi Evran Üniversitesi MYO)
2013-2014 : Öğretim Görevlisi Dr. (Ahi Evran Üniversitesi MYO)
2014-
: Yrd. Doç. Dr. (Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği)
Tez çalışmaları
Yüksek Lisans (2004):
Doktora (2012):
Çok palsli transformatörlerin modellenmesi ve analizi
Periyodik manyetik alanlar etkisinde doğrusal-olmayan
titreşimlerden elektrik enerjisi üretimi
Uzmanlık ve ilgi alanları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Harmanlayıcı Sistemler, Elektrik Makineleri,
Devreler ve Sistemler
SCI kapsamındaki dergilerdeki yayınları
1. Uzun Y., Kurt E., “The effect of periodic magnetic force on a piezoelectric energy
harvester”, Sensors and Actuators A, 192: 58-68, (2013)
2. Uzun Y., Kurt E., “Performance exploration of an energy harvester near the varying
magnetic field of an operating induction motor”, Energy Conversion and
Management, 72 : 156-162, (2013)
Uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri
1. Kurt E. , Uzun Y., "Design and bifurcation analysis of a piezoelectric energy
harvester under a changeable magnetic field", II. International Conference on
Nuclear and Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 877-884 (2010).
2. Uzun, Y., Kurt, E., “Implementation and modeling of a piezoelastic pendulum under
a harmonic magnetic excitation”, 11. International Conference on Applications of
Electrical Engineering, Athens, Greece, 184-189 (2012).
3. Uzun, Y., Kurt, E., “Energy harvesting from the varying magnetic field of an
operating induction motor”, III. International Conference on Nuclear and
Renewable Energy Resources, Istanbul, Turkey, 1-6 (2012).
4. Uzun, Y., Demirtaş, M., Kurt, E., “Exploration of the energy harvesting for a
weather station”, 1st European Workshop on Renewable Energy Systems, Antalya,
Turkey, 1-7 (2012).
5. Uzun, Y., Kurt, E., “Power-vibration relation for a piezoelectric harvester under
magnetic excitation”, 13th International Conference on Electric Power Systems,
High Voltages, Electric Machines, Chania, Crete Island, Greece, 254-259 (2013).
6. Uzun, Y., Kurt, E., “A piezoelectric energy harvester generating energy in
changeable wind speeds”, 2nd European Workshop on Renewable Energy Systems,
Antalya, Turkey, 1-6 (2013).
Bilimsel projelerdeki görevleri
1. Manyetik alan altında doğrusal-olmayan mekanik titreşimlerden elektrik enerjisi
eldesi (Araştırmacı, Gazi Üniversitesi BAP, Proje No: 07/2010-01, 2011,
Tamamlandı)
2.
Rüzgârdan elektrik enerjisi üreten manyetik piezoelektrik enerji üretecinin
tasarımı ve meteoroloji ünitesine uygulanması (Araştırmacı, Gazi Üniversitesi
BAP, Proje No: 07/2012-12, 2012, Devam ediyor)
3.
Farklı frekanslarda çalışan RF enerji üretecinin tasarım ve uygulaması (Proje
yöneticisi, Ahi Evran Üniversitesi BAP, Proje No: PYO-FEN-4001-13, 2013,
Devam ediyor)
Download

Yunus UZUN - Elektrik-Elektronik Mühendisliği