Terms of use of Fon
Uvijeti korištenja Fona
Datum posljednje verzije, veljača 2013
Dobrodošli u Fon, pristupajući Fon mreži prihvaćate da vas obvezuju ovi Uvjeti
korištenja Fon usluge (Uvjeti korištenja) i Pravila o privatnosti. Pročitajte
pažljivo ove Uvjete, oni utječu na Vaša zakonska prava. Ako se ne slažete s ovim
Uvjetima, ne možete pristupiti Fon uslugama, pa Vas molimo da se suzdržite od
njihovog korištenja.
Fon Wireless Limited (u daljnjem tekstu: "Fon", "mi"), je tvrtka registrirana u Velikoj
Britaniji s matičnim brojem 5661131, nalazi se na adresi 33, St. James's Square,
London SW1Y 4JS.
Fon je mreža koja povezuje hotspot lokacije (pristupne točke bežičnog interneta)
koje obezbjeđuju sami korisnici. Ulaskom u mrežu i registracijom, biće Vam
dostupne pristupne točke Fona (Fon Spots) širom cijele globalne mreže.
I.
Usluge Fona
Na koga se odnose ovi Uvjeti korištenja?
Uvjeti korištenja uređuju odredbe usluga koje Fon pruža svojim članovima i
posjetiteljima ("Vi" ili "vi").
Sadržaj, proizvodi i usluge koje se nalaze na web stranicama Fona nisu osmišljene
ili usmjerene ka osobama koje žive u državama u kojima takvi sadržaji nisu
ovlašteni ili dopušteni.
Osim ako nije navedeno drugačije, trenutno važeći Uvjeti korištenja, zajedno s
obrascem za registraciju, Pravilima o privatnosti Fona i, prema potrebi, Ugovorom
o licenci za softver Fona i Ugovorom o licenci za izvršni softver Fona, (u daljnjem
tekstu Ugovor) čine, prema potrebi, ugovorni odnos između Fona i člana Fona te
između Fona i posjetitelja Fona.
Potvrđujete da se nećete oslanjati na bilo koje druge opise koji nisu posebno
uključeni u ovaj Ugovor. Morate biti punoljetni i pravno sposobni za sklapanje ovog
Ugovora. Ako sklapate Ugovor u ime tvrtke, morate biti za to ovlašteni, odnosno
prihvatati osobnu odgovornost po svim osnovama, iako za to nemate posebno
ovlaštenje.
Tko može pristupiti pristupnim točkama Fona?
Da biste postali član ili posjetitelj Fona morate se registrirati na Fon i označiti
odgovarajući kvadratić da biste potvrdili da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Uvjete
korištenja, Pravila o privatnosti i ostale uvjete, prema potrebi.
Članovi Fona će imati slobodan pristup bilo kojoj pristupnoj točki Fona. Posjetitelji
Fona trebaju kupiti propusnicu Fona ili mogu dobiti ograničen ili neograničen
pristup u okviru neke promocije Fona ili posebnog sporazuma između Fona i treće
strane.
Član ili posjetitelj Fona se prije pristupa mora registrirati na Fon ili na partnera
Fona da bi mu mogao biti dozvoljen pristup bilo kojoj pristupnoj točki Fona.
Član Fona mora biti siguran da njegov ugovor sa pružateljem usluga
širokopojasnog interneta omogućuje dijeljenje pojasne širine (bandwith). Fon Član
je sam odgovoran za poštivanje svojih ugovornih obveza prema pružatelju
internetskih usluga.
Registracija računa na Fonu
Tokom procesa izrade računa ćemo Vam tražiti podatke, kao na primjer Vaše ime i
druge osobne podatke. Morate dati točne i potpune podatke u odgovorima na naša
pitanja. Također morate dati ažurirane podatke.
Morate se registrirati na Fon mrežu putem web-obrasca na našoj stranici i portalu, i
pružiti pune i točne podatke.
Imati ćete priliku izabrati jedinstveno korisničko ime i morate ga zapamtiti ili
pohraniti na neko sigurno mjesto. Morate čuvati svoju zaporku i ne otkrivati je ili
dijeliti s drugima.
Imate obvezu obavijestiti Fon ukoliko posjedujete bilo koja znanja u vezi s
nepravilnim korištenjem označivača (identifier) i / ili zaporke, uključujući krađu,
gubitak ili neovlašten pristup, kao i da odmah otkažete zaporku / označivač.
Ukoliko Fon nije bio obaviješten o svemu tome, neće imati nikakvu odgovornost
koja proizlazi iz nepravilnog korištenja označivača ili zaporke od strane
neovlaštenih trećih osoba.
Trebate dostaviti Fonu svaku izmjenu podataka sadržanih u prijavi, kao i bilo koje
naknadne izmjene tih podataka.
Sve informacije ili podatci koje Fon prikupi ili pohrani podliježu Pravilima o
privatnosti Fona.
Opis usluga Fona
Usluge koje nudi Fon su:

olakšavanje pristupa pristupnim točkama Fona

pružanje informacija o položaju različitih pristupnih točki Fona

omogućavanje ovjere vjerodostojnosti (identifikacije) i registracije za takav
pristup

omogućavanje pristupa putem pristupnih točaka Fona prodajom propusnica
Fona
posjetiteljima Fona
Članovi i posjetitelji Fona se mogu spojiti na Fon mrežu preko bilo koje pristupne
točke Fona kada su dostupne.
Za povezivanje na Fon mrežu, morat ćete odabrati pristupnu točku Fona, i putem
web stranice ili pristupnog Portala Fona, unijeti svoje korisničko ime i zaporku.
Fon će provjeriti podatke koje ste unijeli, koji su predmet ovog Ugovora, i omogućit
će Vam spajanje na pristupnu točku Fona.
Fon će Vas obavijestiti o bilo kakvim promjenama na Softveru Fona kad god je
dostupna nova verzija.
II. Članovi Fona
Kako možete postati član Fona?
Član Fona možete postati prihvaćajući ovaj Ugovor uz posjedovanje usmjerivača
Fona ili usmjerivača partnera Fona koji ima instalirane funkcije Fona. Ako nemate
usmjerivač koji je spojiv s softverom Fona možete kupiti usmjerivač Fona reko Fon
web stranice.
Instalacija i aktivacija Fon Softvera i pristupne točke Fona
Nakon što ste registrirali na Fon mrežu kao član Fona i prihvatili Ugovor, možete
preuzeti, instalirati i koristiti softver Fona. Trebate instalirati softver Fona slijedeći
upute iz našeg priručnika objavljenog na web stranici. Prihvaćate da Fon nije
odgovoran za bilo kakve propuste ili štetu koja proizlazi iz pogrešne instalacije Fon
softvera.
Ukoliko ste primjetili neki aspekt hardvara, softvera ili usluge Fona koji je izazvao ili
može izazvati štetu, ili dopustiti da šteta bude uzrokovana, morate nas što prije
obavijestiti putem Fon obrasca za praćenje grešaka na [email protected] com.
Pristupna točka Fona će biti aktivana i potpuno operativna kada su softver i
odašiljač Fona pravilno instalirani i kada ste registrirani.
Fon može objaviti podatke o položaju bilo koje pristupne točke Fona koju član
Fona prijavi unutar Fon mreže, dok god je ovaj Ugovor na snazi. To je bitno da bi
drugi korisnici mogli pristupati Uslugama.
Posjetitelj Fona će se moći spojiti na Fon pristupnu točku nakon registracije na Fon
mrežu i kupovine Fon propusnice, kako je utvrđeno odredbom o posjetitelju Fona.
Prava i obveze članova Fona
Kada se registrirate kao član Fona prihvaćate da će te, kao rezultat spajanja
usmjerivača Fona na Fon mrežu i registracije na Fon, stvoriti pristupnu točku Fona.
Ostali korisnici će imati pravo na pristup Internetu kroz ovu pristupnu točku. U
zamjenu za Vaše pružanje i održavanje ove pogodnosti u skladu s Uvjetima
korištenja, bit će Vam dostupne sve pristupne točke Fona.
Ako se registrirate kao član Fona i posjedujete Fon usmjerivač imate mogućnost
aktivirati i povezati svoj račun s PayPal računom te tako možete primati udio
prihoda od bilo kakvog povezivanja koje Fon posjetitelj kupi putem Vaše pristupne
točke, ali nećete biti u mogućnosti povezivati se na druge pristupne točke Fona.
Imajte na umu da ta opcija nije dostupna u svim državama.
Kao član Fona nećete se moći istovremeno spojiti na nekoliko pristupnih točaka
Fona, ali ćete imati pravo da dodijelite slobodan pristup svojoj pristupnoj točki
za više korisnika po Vašem izboru, čiji će točan broj, s vremena na vrijeme,
definirati Fon.
Kao član Fona, morate prihvatiti da Fon pristupnu točku držite aktivnom tijekom
24 sata sedam dana u tjednu kako bi se i ostali članovi i posjetitelji Fona mogli
povezati na njih.
Kako bi se osigurao ispravan rad pristupnih točaka Fona članovi Fona moraju
koristiti isključivo službene verzije Fon softvera.
Trebate koristiti Fon usluge i prihvatiti da ih koristite samo u zakonite svrhe. Ako
koristite usluge Fona za bilo koju nezakonitu svrhu, ili date bilo kakav nezakonit ili
ilegalan sadržaj, odnosno prekršite ove Uvijete korištenja, Pravila o privatnosti i
uvjete za korištenje web stranice i pristupnog portala Fona, kao i korisničku licencu
za Fon Softver, Fon može isključiti Vašu pristupnu točku iz mreže Fona i raskinuti
ovaj Ugovor.
Ako koristite pristupnu točku člana Fona za pristup Internetu, ne smijete koristiti
Usluge za postavljanje ili preuzimanje velikih datoteka ili nekorektno koristiti
usluge na način koji bi mogao izazvati pogoršavanje Usluge bilo za vlasnika ili
korisnika pristupne točke Fona.
III. Posjetitelji Fona
Da biste postali posjetitelj Fona, morat ćete se registrirati na Fon, kupiti propusnicu
Fona bilo kojim raspoloživim sredstvima plaćanja ili Vam mora biti dodijeljen
ograničen ili neograničen pristup na temelju neke promocije Fona ili posebnog
sporazuma između Fona i treće strane.
Važeće cijene su istaknute na web stranicama i pristupnom portalu Fona.
Posjetitelj Fona može, u bilo kojem trenutku, dobiti informacije o važećim cijenama
preko web stranice i pristupnog portala Fona. Ove cijene uključuju relevantne
neizravne poreze i sve druge troškove kada je to potrebno i mogu se razlikovati u
odnosu na zemlju.1
Sredstva plaćanja za pristup uslugama Fona koje Fon Posjetitelj može odabrati biti
će istaknuta na web stranici, a biti će i ponuđena kroz proces registracije.
Fon Posjetitelj će platiti Fonu odgovarajući iznos za svaku propusnicu Fona.
Fon zadržava pravo da, u bilo kojem trenutku, promjeni cijene, promocije i / ili
popuste za proizvode i usluge koje Fon pruža. Nastavljanje korištenja Fon usluga,
nakon što promjene cijena stupe na snagu, znači da prihvaćate novu cijenu.
Trebate koristiti Fon usluge i prihvatiti da ih koristite samo u zakonite svrhe. Ako
koristite Fon usluge za bilo koju nezakonitu svrhu, ili date bilo kakav nezakonit ili
ilegalan sadržaj, odnosno prekršite ove Uvijete korištenja, Poravila o privatnosti i
uvjete za korištenje web stranice i pristupnog portala Fona, kao i korisničku licencu
za Fon Softver, Fon može isključiti Vašu pristupnu točku iz mreže Fona i raskinuti
ovaj Ugovor.
Svi posjetitelji Fona, prema potrebi, podležu istim obvezama kao i članovi Fona.
IV. Obveze Fona
Fon će osigurati i kontrolirati pristup pristupnim točkama Fona, utvrđujući
vjerodostojnost i ispravnost svih članova i posjetitelja Fona koji se povezuju putem
te Fon pristupne točke.
Fon će evidentirati broj i vrstu korisnika koji pristupaju svakoj Fon pristupnoj točki.
Fon se obvezuje platiti odgovarajuće naknade članovima koji aktiviraju i povezuju
svoj račun za PayPal, tamo gdje je ova opcija dopuštena.
Kvaliteta usluge
Fon nije u mogućnosti pružiti nikakva jamstva u vezi s razinom kvalitete
povezivanja koju ćete imati putem mobilnog uređaja ili naprave.
To može ovisiti o Vašem položaju u odnosu na pristupnu točku Fona.
Neuspešnost u povezivanju može ovisiti o Vašem ugovoru s partnerom Fona koji
Vam pruža ograničen pristup mreži.
Fon ne može jamčiti brzinu pristupa i prijenosa podataka. Fon neće prihvatiti
nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme pri povezivanju koje možete
doživjeti.
Fon zadržava pravo da obustavi ili opozove Fon račun ukoliko se utvrde
zloupotrebe.
1
U Poljskoj troškovi slanja FON-a na 7368 iznose 3 PLN/ 3,69 PLN uključujući PDV. Troškovi za slanje FON-a na 7468
iznose 4 PLN/4,92 PLN uključujući PDV .
Pravilnik o naknadi
Fon jamči da sve usluge za provjeru autentičnosti koje pruža moraju biti dostupne
80% tijekom bilo kojeg 24 satnog razdoblja. Ako se proces provjere autentičnosti
prekine ili se utvrdi umanjenje kupljene usluge, Fon će vratiti naknadu Fon
posjetitelju za nekorištenje dnevne Fon propusnice.
Rok za povrat istječe 15 dana nakon aktiviranja propusnice, a u slučaju višednevne
propusnice mjerodavan je posljednji dan kada je propusnica aktivirana.
Nakon isteka roka za povrat posjetitelj Fona će dobiti zamjenu za propusnicu Fona.
Nakon što je naknada odobrena, dobit ćete povrat novca istim sredstvima koja ste
koristili za kupnju, ili putem PayPal-a, po nahođenju Fona.
Obveze koje se odnose na članove Fona koji vezuju svoj račun za PayPal
Bilo koji član Fona koji je prihvatio opciju (tamo gdje je ona dostupna) da ponudi
pristupnu točku Fona u zamjenu za naknadu dobit će od Fona odnosno Fon će
platiti tom članu postotak neto prihoda od bilo koje Fon propusnice kupiljenu preko
pristupne točke člana Fona, isključujući neizravne poreze i druge troškova, ako ih
ima.
Član Fona može dobiti pristup ažuriranim podatcima o važećim postotcima
podijele naknade i bilo koje druge tarife na web stranici Fona. Ove cijene će
obuhvaćatiodgovarajuće neizravne poreze i sve druge naknade, prema potrebi.
Uplate će se realizovati kada iznos namjenjen članu Fona naraste i dosegne
iznos koji je unaprijed određen za pomenuto podmirenje, kao što je objavljeno na
web stranici Fona.
Korisnička podrška
Fon će imati službu za korisničku podršku s ciljem da odgovara na upite vezane za
odredbe usluga Fona. Ako ste korisnik Fona možete kontaktirati službu za
korisničku podršku putem slijedeće e-mail adrese: [email protected]
Svaki zahtjev u vezi s uslugama Fona treba biti, u pisanom obliku, upućen Službi
za korisničku podršku, u roku od najviše mjesec dana od datuma kada je
korisnik Fona postao svjestan problema na koji se zahtjev odnosi. Mjesec dana
nakon prijema zahtjeva Fon će Vas obvijestiti o njegovom prihvaćanju ili
odbacivanju.
V. Prava intelektualne i industrijske svojine
Za očuvanje ujednačene kvalitete usluge Fona, morate koristiti samo službene
verzije Fon softvera kako bi se osigurao pristup uslugama Fona.
Prihvaćate da su Fon i simbol Fona, njegov logotip i grafika zaštitni znakovi Fona i
da su prava Fona nad ovim vlasništvom zaštićena zakonom. Morate prestati sa
korištenjem simbola, logotipa i grafike Fona odmah kada se raskine Ugovor.
Trebate znati da su hardver, softver i usluga Fona zaštićeni zakonima o
intelektualnom i industrijskom vlasništvu i da Fon ima prava nad ovim vlasništvom,
koja su zaštićena zakonom. Morate poštivati prava o industrijskom i intelektualnom
vlasništvu i nakon raskida Ugovora.
Morate znati da su sve usluge, podatci i materijal u tuđem vlasništvu zaštićeni
mjerodavnim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim zakonima (uključujući,
ali bez ograničenja samo na autorska prava) i da nećete koristiti sadržaj, podatke ili
materijale u tuđem vlasništvu na bilo koji način osim kao dopušteno korištenje
usluge.
Trebate znati i prihvatiti da su sva prava o intelektualnom i industrijskom vlasništvu,
usluge, sadržaj i / ili bilo koji drugi element koji se nalazi na web stranici i portalu
Fona (uključujući, samo informativno i bez ograničenja samo na, marke, logotipe,
tekstove, slike, grafiku, itd.) zaštićena mjerodavnim zakonom. Strogo je zabranjeno
umnožavanje, dijeljenje, javno priopćavanje, prijenošenje ili bilo kakvo njihovo
iskorištavanje bez jasnog ovlaštenja nositelja operativnih prava.
Niti jedan dio Usluge ne smije se umnožavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji
način. Ne smijete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, dijeliti, dodijeljavati,
umnožavati, prijenositi ili prijemeštati Softver, ili bilo koje podatke dobivene putem
Softvera, bilo kojoj trećoj strani ili stvarati prerađena dijela na temelju usluge Fona,
na bilo koji način, a i ne smijete iskorištavati Fon usluge na bilo koji neovlašten
način, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, upad u tuđ posjed ili
opterećenje kapaciteta mreže.
Nadalje, morate prihvatiti da nećete koristiti Usluge na bilo koji način na koji biste
maltretirali, zlostavljali, uhodili, prijetili, klevetali ili na bilo koji drugi način kršili
prava bilo koje druge stranke, kao i da Fon nije ni na koji način odgovoran za bilo
koju takvu uporabu s Vaše strane, niti za bilo koje uznemirujuće, prijeteće,
klevetničke, uvredljive ili nezakonite poruke ili prijenose koje možete primiti kao
rezultat korištenja usluga Fona.
Morate prihvatiti i da ćete koristiti softver i zaštitni znak Fona, kao i sve podatke
dobijene preko Softvera, za svoju osobnu nekomercijalnu uporabu.
Ako prekršite ova ograničenja izgubiti ćete prava za korištenje Softvera, njegovih
sastavnih dijelova, i podataka trećih strana. Ako Vaša licenca istekne, morate
prestati koristiti Softver, kao i sve njegove sastavne dijelove i podatke trećih strana.
Sva prava na podatake trećih strana, softver trećih strana, i baze podataka trećih
strana, uključujući sva vlasnička prava su rezervirana i moraju ostati s
odgovarajućim trećim stranama. Trebate znati da ove treće strane mogu ostvariti
svoja prava iz ovog Ugovora izravno protiv vas u svoje sopstveno ime.
VI. Uvijeti korištenja web stranice Fona
Pristup web stranici Fona je otvoren i besplatan. Ipak, neke od usluga i sadržaja
koje Fon ili treće strane nude na web stranici mogu biti predmet prethodnog
dogovora ili dodatnih sporazuma između Fona i njegovih partnera.
Korištenje web stranice Fona i povezanih web stranica
Sadržaji web stranica Fona su isključivo namjenjeni potrošačima. Svaka
neovlaštena komercijalna uporaba ili preprodaja sadržaja je zabranjena, osim
uz prethodno, pismeno odobrenje Fona.
Pristup, pregledavanje i korištenje web stranice je odgovornost Korisnika. Stoga,
Korisnik mora pažljivo proučiti sve dodatne upute Fona, koji se odnose na
korištenje web stranica i njezin sadržaj.
Dakle, korisnik je dužan pažljivo koristiti sadržaj na zakonit način, a posebno se
mora suzdržati od:
I. Korištenja sadržaja za bilo kakvu namjenu čiji su efekti nezakoniti i
nepravilni, protiv općeprihvaćenog načina korištenja, ili protiv javnog
reda i mira;
II. Snimanja ili umnožavanja, dijeljenja, omogućavanja javnog pristupa
putem bilo kojih sredstva javnog priopćavanja, preinačenja ili izmijena
sadržaja, osim uz jasno odobrenje vlasnika odgovarajućih prava;
III. Bilo kakvog korištenja sadržaja i osobito svih vrsta podatka koji se mogu
naći na ovoj stranici ili na uslugama Fona u svrhu slanja reklama,
izravne prodajne komunikacije ili u bilo koje druge komercijalne svrhe,
neželjenih poruka ili neželjene električne pošte, kao i kao marketinga ili
otkrivanja bilo koje od navedenih informacija.
Ograničenje odgovornosti u vezi sa Sadržajem i Uslugama
Fon nudi sadržaje i usluge koristeći sva tehnička sredstva koja ima na
raspolaganju kako bi udovoljio potrebama svojih korisnika.
Fon može, ukoiliko to smatra potrebnim, napraviti bilo kakve izmjene, ispravke,
poboljšanja i preinake na bilo kojim podatcima koji se nalaze na web stranici Fona,
na uslugama, ili u sadržaju, bez prava na žalbu ili naknadu, ili priznavanje bilo
kakve odgovornosti.
Fon ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, ozljede ili gubitak bilo koje vrste,
koji su rezultat dostupnosti ili djelovanja web stranice Fona. Ipak, u slučaju bilo
kakvih tehničkih propusta Fon će poduzeti sve potrebne radnje kako bi ponovno
uspostavio svoje usluge.
VII. Završne odredbe
Završetak, izmjena ili prijenos ovog Ugovora
Fon ili Vi sami možete odlučiti da raskinete ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku.
Ukoliko želite da raskinete ovaj Ugovor, to možete učiniti slanjem e-maila na
[email protected] ili popunjavanjem obrasca na web stranici petnaest (15)
dana unaprijed kako bi se ostvario prestanak Usluge. Fon može raskinuti ovaj
Ugovor u bilo kom trenutku, iz bilo kojeg razloga, uključujući i ne ograničavajući
se samo na povrede ili dokaze o kršenju nekog od navedenih uvjeta. Nadalje, Fon
može obustaviti ili opozvati pristup ako utvrdi da član Fona krši obveze ili narušava
dogovorene Uvjete korištenja.
Ukoliko Fon želi okončati ovaj Ugovor, Fon će Vas obavijestiti o tome putem emaila na e-mail adresu koju ste prijavili. Ovaj Ugovor će biti ništavan odmah
nakon što ga bilo koja strana prekine. Međutim, Fon će i dalje čuvati sve Vaše
osobne povjerljive podatke i Vi morate nastaviti poštivati sva prava intelektualnog
vlasništva Fona.
Fon se može odlučiti da izmjeni ovaj Ugovor u bilo kom trenutku. Očekujemo
da će izmjene biti potrebne kako se budu dodavale nove značajke, i kako se budu
dodavala svojstva i specifikacije na hardver, softver i usluge. Mi ćemo priopćiti
svaku izmjenu Općih uvjeta jedan mjesec prije nego bilo kakve promjene stupe na
snagu. Ako niste zadovoljni s ovim promjenama, ili ako Vam se čini da će te
promjene negativno utjecati na Vas, slobodni ste raskinuti ovaj Ugovor. Fon može,
u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, prekinuti, obustaviti ili onemogućiti
pristup sadržaju web stranice Fona. Korisnici nemaju pravo na naknadu za takve
slučajeve. Fon ima pravo prenijeti ili ustupiti svoju poziciju na temelju ovog
Ugovora na bilo koji drugi subjekt u svojoj grupi. Preuzimatelj će stoga, u svim
pravima i obvezama, naslijediti Fon prema ovom Ugovoru. Ako i dalje želite koristiti
usluge trebate prihvatiti navedene prijenose ili dodjeljivanja.
Ograničenje odgovornosti
Fon je, po ovome Ugovoru, odgovoran samo za gubitke gdje su razumno
predvidive posljedice kršenja Ugovora.
Fon neće odgovarati za štete nastale zbog drugih usluga ili robe primljeneih ili
oglašavanih putem Fon usluga, ili primljenih putem bilo kojih poveznica pruženih
kroz Fon usluge, ili zbog bilo kakvog podatka ili savjeta primljenog ili oglašavanog
putem Fon usluga ili primljenog putem bilo kojih poveznica pruženih kroz Fon
usluge.
Fon ne isključuje ili ograničava svoju odgovornost u odnosu
prijestup ili prijevaru ili (b) smrt ili tjelesnu ozljedu.
na (a) namjerni
Djelomična ništavnost
Ukoliko bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila, odlukom bilo kojeg
mjerodavnog suda, proglašena nevaljanom, nezakonitom ili neprovedivom, dotična
odredba će se brisati, a ostale odredbe Ugovora ostaju valjane i na snazi, kao da
je Ugovor potpisan uz izostavljanje odredbe koja se smatra nevaljanom,
nezakonitom ili neprovodivom.
Cijelovitost Ugovora
Ovi Uvjeti korištenja zajedno s Pravilima o privatnosti (a gdje je potrebno
Ugovor o licenci za izvršni softver Fona, Ugovor o licenci za sofver Fona ili
mjerodavni dodatni uvjeti koji se prihvaćaju kao dio procesa registracije, dio novih
proizvoda ili dodatnih usluga) predstavlja konačni i cijeli ugovor između Vas i Fona
u vezi s uslugama i proizvodama i zamjenjuje sve prethodne sporazume koji se
odnose na usluge.
Sudska nadležnost i zakon
Za ovaj Ugovor su mjerodavni zakoni Engleske, bez obzira na izbor ili sukobe
među načelima zakona i strane su suglasne da budu pod nadležnošću engleskih
sudova.
VIII. Definicije
Ugovor podrazumjeva ove Uvjete korištenja, zajedno s prijavnicom, Pravilima o
privatnosti Fona i, gdje je potrebno, Ugovorom o licenci za softver Fona i
Ugovorom o licenci za izvršni softver Fona o licenci i Pravila o kolačićima.
Pristupni portal Fona (ili Fon Portal) je portal koji Fon koristi u pristupnim
točkama Fona u kojima se članovi Fona ili posjetitelji Fona mogu registrirati i
pristupiti mreži Fona.
Hardver Fona ili Hardver: Hardver koji raspodijeljuje Fon ili treća strana i koji će se
koristiti za spajanje na mrežu Fona.
Član Fona je registrirani Fon korisnik koji dijeli propusnost (bandwidth) kroz
usmjerivač Fona ili usmjerivač partnera Fona s instaliranim funkcijama Fona, u
zamjenu za besplatno spajanje na bilo koju pristupnu točku Fona sa Fon mreže.
Neki članovi Fona mogu imati posebna prava i obveze.
Mreža Fona je svjetska bežična računalna mreža (WLAN) hotspot lokacija,
utemeljena na zajednici čiji članovi dijele svoju vezu na širokopojasni internet; ove
hotspot lokacije se temelje ili na zasebnim samostalnim odašiljačima (marke
Fonera) ili su integrirane s korisnikovom opremom i pružene kao najbolja moguća
usluga.
Partner Fona je treća strana koja je ušla u partnerstvo s trgovačkim društvom Fon.
Fon Partneri su navedeni na web stranici Fona.
Fon propusnica (e) ili Propusnica (e): je ulaznica koja ju je kupio posjetitelj Fona
kako bi mogao pristupiti pristupnoj točki Fona.
Odašiljač Fona je uređaj koji raspodijeljuje Fon ili njegov Partner i čiji je rad
omogućen preko softvera Fona. Marke Fon usmjerivača su Fonera, Fonera SIMPL
ili Fonera za mala poduzeća.
Usluge Fona ili Usluge su usluge koje pruža Fon i sastoje se od obezbjeđivanja
pristupa mreži Fona, pružanja informacija o lokaciji pristupna točke Fona,
utvrđivanju vjerodostojnosti i prijave članova i posjetitelja Fona, kao i bilo koje
dodatne usluge koju Fon nudi partnerima ili članovima Fona.
Softver Fona ili Softver: Softver koji raspodijeljuje Fon ili ugrađuje u odašiljač Fon
partnera, koji omogućuje članovima Fona pristup Fon mreži.
Pristupna točka Fona (Fon Spot) je javna pristupna točka bežičnog interneta koja
pripada mreži Fona i kojom upravlja Fon, korisnik Fona ili partner Fona.
Posjetitelj Fona je registrirani korisnik koji ne nudi pristupnu točku Fona, već koji
kupuje i koristi plaćeni pristup do internet točke ili na drugi način ostvaruje pravo na
slobodan, bilo ograničen ili neograničen, pristup mreži na temelju neke promocije
Fona ili posebnog sporazuma između Fona i treće strane.
Fon Web stranica (ili stranica): Svaki od dijelova i sadržaja web stranice, s koje se
može pristupiti proizvodima i uslugama koje pruža Fon.
Treća strana označava bilo koju osobu ili entitet koja nije strana ovog Ugovora.
ISP je davatelj internetskih usluga.
Wi-Fi je bežična komunikacijska tehnologija.
Vi i/ili vi: se odnosi na Vas – člana Fona ili posjetitelja Fona.
Fon Spot Legal Notice
Pravna Obavijest O Pristupnoj Točki
Fona
Pristup i korištenje i ove pristupne točke Fona
Dobro došli na pristupnu točku Fona (Fon Spot). Ova pravna obavijest je namjenjena informirati Vas
o uslugama koje omugućuje ova Fon pristupna točka.
Fon omogućuje korisnicima svojih partnera (postojećim ili budućim "Fon Partner" kao što je
objavljeno na web stranicama Fona) da ostvare pristup internetu putem pristupnih točki Fona, u
daljnjem tekstu "Usluga".
Ako ste u mogućnosti pristupiti ovoj Fon pristupnoj točki (Fon Spot), to je zato jer ste predhodnom
registracijom prihvatili Opće uvjete Fona i Opće uvjete Fon Partnera, što vam omogućuje pristup
ovoj usluzi, kao i to da budete dio Fon zajednice.
Opći uvjeti Fona ili Opći uvjeti Fon Partnera koje ste prethodno prihvatili ostati će punopravni i
važeći. U Pravnoj obavijesti ne podrazumijevaju se promjene Općih uvjeta. Ukoliko postoji sukob
između bilo koje odredbe ove Pravne obavijesti i Općih uvjeta Fona ili Fon partnera, primjenjuju se
navedeni Opći uvjeti.
Ovu Pravnu obavijest treba pročitati u cijelosti. Na Vama je odgovornost da ju pročitate. Ukoliko se
ne slažete s bilo kojim od dolje navedenih odredbi, ne biste trebali prihvatiti ovu uslugu.
U svojstvu ove Pravne obavijesti Fon Vas obavještava da:
1. Pristup ovoj pristupnoj točki Fona
-
Fon će koristiti Vašu trenutnu lokaciju, dobivenu putem Vašeg mobitela ili uređaja,
samo kako bi Vam pokazao dostupne Fon pristupne točke u Vašoj blizini. Fon nije
odgovoran za nastale troškove koji se odnose na priključenje Fonu ili partneru Fona
priključenog na Fon WiFi signal.
2. Osobni pristupni podatci
-
Fon će koristiti Vaše osobne podatke samo da bi Vam pružio Pristup Usluzi putem
usluge Fona ili partnera Fona. Propisno ste obaviješteni i suglasni da, kako biste bili
u mogućnosti pristupiti ovoj Fon pristupnoj točki, Fon ima pravo prikupiti i obraditi
Vaše osobne podatake i podijeliti ih s partnerom Fona putem koga ste registrirani
za pristup Fon uslugama. Inače, Fon neće dobaviti ili podijeliti Vaše osobne
podatke i samo će ih prikazati kada je to traženo zakonom, bilo od strane
nadležnog nadzornog tijela ili nadležnog suda.
3. Kvaliteta usluge
-
Wi-Fi pristupne točke Fona nisu u vlasništvu ili pod upravljanjem Fona. Fon nije u
mogučnosti procijeniti brzinu učitavanja ili preuzimanja na tim lokacijama.
Fon nije u mogućnosti pružiti nikakva jamstva u vezi s razinom povezivanja koju
ćete imati preko mobiltela ili uređaja. To može ovisiti o Vašoj tarifi, Vašem
-
sporazumu s partnerom Fona ili Vašem pružatelju mrežnih usluga, Vašem uređaju,
Vašem položaju u odnosu na pristupnu točku Fona. Neuspjeh u povezivanju
prilikom pristupa može ovisiti o Vašem ugovoru s partnerom Fona koji Vam pruža
ograničen pristup Mreži.
Fon ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve poteškoće na koje možete
naići prilikom povezivanja.
4. Sadržaj Intelektualnog vlasništva
-
-
-
-
Trebate razumeti da su Usluge koje sadrže sadržaj u tuđem vlasništvu, podatake i
materijale zaštićene mjerodavnim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim
zakonima, uključujući ali ne ograničavajući se samo na autorska prava, logotipove,
zaštitne znakove, kao i da nećete koristiti takve sadržaje u nečijem vlasništvu,
podatke i materijale na bilo koji način osim za dopušteno korištenje Usluga. Nijedan
dio Usluge ne smije se umnožavati, djeliti, prenositi, iskorištavati, što se odnosi i na
bilo koji drugi postupak u bilo kojem obliku ili na bilo koji način koji nije izričito
ovlašten od strane nositelja radnih prava. Suglasni ste da nećete na bilo koji način
mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, dijeliti ili prerađivati radove temeljene
na Uslugama, odnosno da ne smijete iskorištavati Usluge na bilo koji neovlašteni
način, uključujući ali ne ograničavajući se samo na prisvajanje tuđeg ili
opterećivanja kapaciteta mreže. Nadalje, slažete se da nećete koristiti Usluge na
bilo koji način kojim biste maltretirali, zlostavljali, uhodili, prijetili, klevetali ili na drugi
način kršili prava bilo koje druge strane, i da Fon nije ni na koji način odgovoran za
bilo koju takvu uporabu s Vaše strane, niti za uznemirujuće, prijeteće, klevetničke,
uvredljive ili nezakonite poruke ili prijenose koje možete primiti kao posljedicu
korištenja bilo kojih Usluga.
Osim toga, u mjeri u kojoj se odlučite pristupiti Uslugama ili materijalima, činite to
na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje mjerodavnog zakona, uključujući
ali ne i ograničavajući se samo na važeće lokalne zakone.
Fon, zajedno sa svojim davateljima licence ili Partnerima zadržava pravo izmijeniti,
obustaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup Uslugama u bilo kojem trenutku bez
Pravne obavijesti. Ni u kojem slučaju Fon neće biti odgovoran za uklanjanje ili
onemogućavanje pristupa takvim Uslugama.
Fon i Partner Fona ne jamči niti podržava i ne preuzima odgovornost i neće biti
odgvoran ili odgovarati za vas, ili bilo koju drugu osobu, za bilo kakvu od usluga
trećih strana ili materijale trećih strana.
Fon Privacy Policy
Pravila o privatnosti tvrtke Fon
Datum posljednje verzije veljača 2013
1. Registracija podataka
Kada se prijavite za Fon usluge, možemo tražiti od Vas podatke, kao što su Vaše
korisničko ime, zaporka, e-mail adresa, datum rođenja, spol, poštanski broj i
država. Također možemo prikupljati podatke koje dobrovoljno stavljate na svoj
profil, poput broja mobitela i davatelja mobilnih usluga.
2. Pohranjivanje Vaših podataka
Trgovačko društvo Fon Wireless Ltd je upravljač podatcima koje dostavljate i u
potpunosti se pridržava važećih zakonskih propisa u vezi s zaštitom osobnih
podataka, i uz obvezu povjerljivosti svojstvenu djelatnosti kojom se bavi. Osim
toga, Fon poštuje i Zakon o zaštiti podataka "UK Protection Act 1998", te prateće i
druge mjerodavne zakonske akte.
Svi Vaši osobni podatci koje Fon primi i pohranjuje čuvaju se u datoteci pod
nazivom “Clients File”(datoteka korisnika). O tome smo obavijestili Povjerenika za
zaštitu podataka s matičnim brojem Z9433580. Fon, tvrtka iz Ujedinjenog
Kraljevstva sa sjedištem u 33, St. James's Square, London SW1Y 4JS te upisana
u trgovački registar Company House of London pod brojem 5661131 je odgovorna
za ovu datoteku. Pohranjeni podatci su adekvatni, primjereni i ne prelaze okvir,
svrhu i ciljeve usluga koje pruža Fon.
3. Kako Fon koristi i dijeli podatke koje prikuplja
Svrha ove datoteke je da Fon pruži što bolju uslugu korisnicima i da održava
kontakt s njima. Fon može ove podatke koristiti i za slanje komercijalnih
informacija, kao i u druge svrhe za koje Fon smatra da su u interesu korisnika.
Možemo dijeliti ili koristiti podatke koje smo prikupili, uključujući i Vaše osobne
podatke za slijedeće namjene:
(I)
obezbjeđivanje, personalizicija i poboljšanje Vašeg iskustva s Fon
uslugama. osiguranje, tehničko funkcioniranje usluge i proizvoda, kao i
drugih usluga koje su dostupne putem usluga koje pruža Fon, razvoj novih
proizvoda i usluga, i analiza načina na koji koristite usluge Fona
(II)
Slažete se i prihvaćate da se podatci koje ste povjerili Fonu mogu dijeliti sa
I. Tvrtkama Fon grupe, bilo podružnice ili povezane tvrtke
II. Fon partnerom, u zemlji u kojoj se nalazi pristupna točka
Fona, koji pruža pristup internetu priključujući se na Fon radi
pružanja usluge; Fon Partneri će biti navedeni na web stranici
Fona
(III)
Davanje podataka za sudski proces (npr. sudski nalog ili zahtjev za
davanje ovlaštenja) ako vjerujemo, u dobroj namjeri, da je to potrebno
učiniti, u skladu s obvezujućim i mjerodavnim zakonom, kako bi se zaštitila
sigurnost bilo koje osobe, a za rješavanje prijevara, sigurnosnih ili tehničkih
problema
Postupanje s osobnim podatcima te njihovo korištenje u komercijalne svrhe je u
skladu s važećim zakonima.
4. Podatci u vezi s plaćanjem
Kada kupite propusnicu Fona ili obavite druge kupnje putem usluga Fona, Vaši
podatci s kreditnih kartica, SMS-a ili PayPal-a, kao i drugi financijski podatci koje
trebamo da bismo obavili plaćanje, prikuplja i pohranjuje obrađivač plaćanja treće
strane, a mi ćemo možda prikupiti neke ograničene podatke, kao što je poštanski
broj ili podatci o Vašoj povijesti transakcija vezanih za Fon usluge. Te treće strane
nam obezbjeđuju neke Vaše podatke, kao što je vrsta Vaše kartice, datum
njezinog isteka, ili zadnje četiri znamenke. Korištenje Vaših podataka od strane
službe za fakturiranje našeg pružatelja usluga podliježe njegovim pravilima o
privatnosti.
5. Podatci u vezi s lokacijama pristupnih točaka Fona će biti objavljeni
Tijekom trajanja Ugovora, Fon će objaviti podatke koji se odnose na mjesto
pristupnih točaka Fona, kao i njihove adrese. To je neophodno kako bi drugi
korisnici Fona imali pristup Fon mreži.
Prihvaćate i suglasni ste da Fon mora dijeliti adresu Vaše pristupne točke da bi
omogućio drugim članovima Fon zajednice da ju pronađu. Kontaktirajte našu
službu za korisnike ako želite izmijeniti podatke o lokaciji na način da budu manje
određeni – na primjer, uklanjanjem kućnog broja s adrese ili stavljanjem raspona
brojeva uz naziv ulice umjesto točnog broja (8 – 14 Glavna ulica), ili ako želite skriti
geolokacijske podatke.
Ove skrivene adrese bit će vidljive u oblicima kao što su Fon karte i kazala
pristupnih točaka u blizini. Nećemo javno povezati Vaše ime s Vašom adresom i
pristupnom točkom i nećemo Vaše ime ili točniju adresu učiniti dostupnom trećim
stranama. Ne možemo jamčiti da treće strane neće biti u stanju utvrditi Vašu točnu
adresu.
6. Pristup i bezbjednost pristupnh točaka Fona diljem svijeta
Imajući u vidu globalnu prirodu interneta, morate prihvatiti sva lokalna pravila u
vezi s ponašanjem na internetu i prihvatljivog sadržaja. Pristupne točke Fona mogu
biti predmet različitih zakona u različitim zemljama, a možda će biti potrebno da
pohranimo podatake u skladu s mjerodavnim zakonima.
Morate prihvatiti sve mjerodavne zakonima o prijenosu tehničkih podataka koji
se izvoze iz vaše zemlje, zemlje u kojoj boravite, ili bilo koje države u kojoj se
nalazite kad koristite usluge. Mjerodavni zakoni tih zemalja možda ne mogu jamčiti
odgovarajuću razinu zaštite.
Pristup, podatci i informacije koje se tiču pristupa kroz svaku pojedinačnu pristupnu
točku Fona su predmet zakona zemlje u kojoj se nalazi dotična pristupna točka
Fona.
Fon je usvojio tehničke mjere potrebne za održavanje odgovarajuće razine
sigurnosti, u skladu s prirodom obrađenih osobnih podataka i okolnostima obrade,
s ciljem izbjegavanja njihove promjene, gubitka, obrade ili neovlaštenog pristupa
(koliko je to moguće i uvijek koristeći najnovije tehnologije).
7. Podatci kojima upravljaju kolačići i slične tehnologije
Možemo koristiti kolačiće i druge internetske tehnologije slične kolačićima da
bismo poboljšali uslugu. Koristimo kolačiće za potrebe, koje su objašnjene na ovoj
poveznici [ubaciti poveznicu].
Možete podesiti Vaš preglednik tako da odbije ili obriše određene kolačiće. To
može ometati ili spriječiti uslugu koju Vam pružamo. Ako želite blokirati kolačiće
idite na poveznicu [ubaciti poveznicu].
8. Pristup na web stranice trećih osoba
Naša Pravila o privatnosti se ne mogu primjenjivati na druge tvrtke odnosno na
web stranice i usluge drugih tvrtki, čak i ako ste im pristupili putem pristupne točke
Fona.
Ako otkrijete Vaše osobne podatke drugim tvrtkama s Vašim podatcima će se
postupati u skladu sa njihovim pravilima o privatnosti.
Trebate se suglasiti da ćete bilo koju od usluga Fona koristiti na vlastitu
odgovornost i da Fon neće imati nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo
kojoj drugoj osobi za bilo kakvu uslugu trećih strana, za sadržaj, usluge ili
proizvode koji mogu biti uvredljivi , nepristojani ili nepoželjni, a čiji sadržaj može ili
ne mora biti prepozant kao izričit jezik, a da rezultati bilo koje potrage ili ulaza na
određenu URL adresu mogu automatski i nenamjerno proizvesti poveznice ili
reference ka nepoželjnom materijalu.
Potvrđujete i prihvaćate da Fon nije odgovoran za ispitivanje ili procjenjivanje
sadržaja, točnosti, potpunosti, pravodobnosti, valjanosti, sukladnosti s autorskim
pravima, zakonitosti, pristojnosti, kvaliteti ili bilo kom drugom aspektu materijala ili
web stranica trećih strana.
Osim toga, usluge i materijali trećih strana kojima se može pristupiti, koji su
prikazani ili povezani s Softverom nisu dostupni na svim jezicima ili u svim
zemljama. Fon ne jamči da su takve usluge i materijali prikladni ili dostupni za
korištenje na svakom mjestu.
U mjeri u kojoj ste izabrali pristupiti takvim uslugama ili materijalima, činite to na
vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje svih mjerodavnih zakona,
uključujući, ali ne ograničavajući se samo na mjerodavne lokalne zakone.
Fon, zajedno sa svojim davateljima licence ili partnerima, zadržava pravo izmijeniti,
obustaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojoj Fon usluzi u bilo kom trenutku i
bez prethodne obavijesti.
Ni u kom slučaju Fon neće snositi odgovornost za uklanjanje ili onemogućavanje
pristupa takvim uslugama.
Ova odredba će biti na snazi do raskida Ugovora.
9. Prava u vezi s Vašim podatcima
Možete ostvariti prava na pristup, izmjenu, brisanje i osporavanje podataka koje
ste naveli. Ukoliko želite da nas obavijestite o tome, pošaljite nam svoj pismeni
zahtjev na e-mail: [email protected] Nemojte zaboraviti jasno navesti pravo koje
želite ostvariti.
Cilj Fona je da poštuje Vašu privatnost najbolje što može. Molimo Vas da nas
kontaktirate na [email protected] s prijedlozima za poboljšanje ovih pravila.
FON SLA TERMS
Uvjeti Ugovora o licenci za softver
trgovačkog društva Fon
U ovom firmware programu koji Vam društvo Fon Wireless Limited ustupa na
korištenje se radi o skupini programa [vidi dolje] razvijenih pod licencom za
slobodan softver (GPL) a koji se distribuira za instalaciju u određenim modelima
WIFI Linksys usmjerivačima (npr. WRT54G i WRT54GS).
“Firmware programi za izradu i administriranje WIFI pristupnih točaka za Fon
zajednicu”.
Ovaj firmware program je slobodan softver. Možete ga dalje distribuirati i/ili
mijenjati prema uvjetima iz GNU GNU Opća javna licenca kako ju je objavila Free
Software Foundation, u trenutno važećoj Verziji 2.
Ovaj program se distribuira u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA:
čak i bez podrazumijevanog jamstva TRGOVINSKE PRIKLADNOSTI ili
ODGOVARANJA PRIVATNOJ SVRSI. Za više detalja molimo pročitajte GNU
Opću javnu licencu.
Trebali ste dobiti jedan primjerak Opće javne licence zajedno s ovim programom.
Ako niste, obratite se dopisom na Free Software Foundation, Inc., in 51 Franklin
St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
Izvorni kod Fonbasica
Ovaj firmware program sadrži razne softvere trećih strana. Za sve dodatke
specifične za Fon ili OpenWrt pribavljena je licenca pod uvjetima GNU Opće javne
licence (Verzije 2). Točni uvjeti licence drugih dijelova nalaze se u neizmijenjenim
arhivama softvera koji su uključeni u našem izvornom izdanju u 'dl' direktoriju.

Izvorni kod Fonbasic-a za Linksys router, na bazi OpenWrt dostupan je za
preuzimanje na:
http://download.Fon.com/firmware/0.6.6/Fonbasic-0.6.6.tar.bz2

Izvorni kod Fonbasic-a za La Fonera, na bazi OpenWrt dostupan je za
preuzimanje na:
http://download.Fon.com/firmware/Fonera/latest/Fonera.tar.bz2

Izvorni kod Fonbasic-a za La Fonera+, na bazi OpenWrt dostupan je za
preuzimanje na:
http://download.Fon.com/firmware/Foneraplus/latest/Foneraplus.tar.bz2

Izvorni kod Fonbasic-a za La Fonera+, na bazi OpenWrt dostupan je za
preuzimanje na:
http://download.Fon.com/firmware/Foneraplus/latest/Foneraplus.tar.bz2
Fon General Terms & Purchase Policy
Opći uvjeti i Pravila o kupnji trgovačkog
društva Fon
Definicije
Opći uvjeti: Ovi Opći uvjeti prodaje opreme (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti”).
Fon Technology, S.L.: Trgovačko društvo koje dobavlja ili prodaje Proizvode koje
čini dostupnima Korisniku putem svojih web stranica u svim područjima u svijetu,
osim u Sjedinjenim Američkim Državama (u daljnjem tekstu: “Fon”).
Fon US, Inc.: Trgovačko društvo koje dobavlja ili prodaje Proizvode koje čini
dostupnima Korisniku putem svojih web stranica na teritoriju Sjedinjenih Američkih
Država (u daljnjem tekstu: “Fon”).
Proizvodi: Svi proizvodi koji se na web stranicama Fona nude, promoviraju ili su
dostupni Korisniku.
Korisnik: Svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje ili nabavlja Proizvode Fona
putem njegovih web stranica.
Korisnikova ponuda za kupnju: Korisnikova narudžba za Proizvod.
Promocija: Ponuda proizvoda s popustom na redovnu cijenu koja važi u
ograničenom vremenskom razdoblju i za određen broj komada.
Potvrda narudžbe: Pisano prihvaćanje Korisnikove narudžbe od strane Fona.
Potvrda kupnje: E-mail poruka koju Korisnik šalje Fonu i kojom potvrđuje sve
pojedinosti kupnje, uključujući osobne podatke Korisnika i podatke vezane za
proizvod koji se kupuje.
Cijena: Ukupan novčani iznos koji je Korisnik dužan platiti Fonu da bi kupio ili
nabavio Proizvode.
1. Područje primjene
1.1. Ovi Opći uvjeti odnose se na sve kupnje Proizvoda Fona koji se nude na
njegovim web stranicama.
1.2. Ovi Opći uvjeti imaju prvenstvo pred svim drugim uvjetima, osim ako su drugi
uvjeti izričito dogovoreni između Fona i njegovih Korisnika.
1.3. Sve narudžbe Proizvoda smatrat će se ponudom Korisnika da kupi dotične
Proizvode sukladno ovim Općim uvjetima.
1.4. Fonova Potvrda narudžbe Korisniku predstavlja prihvaćanje ponude Korisnika
da realizira kupnju sukladno ovim Općim uvjetima.
1.5. Korisnik sam snosi odgovornost za ovjeru kupnje prema Potvrdi narudžbe
Fona i obvezan je obavijestiti Fon o bilo kakvoj grešci ili netočnosti u dotičnoj
Narudžbi u roku od 24 sata od trenutka kada Fon zaprimi Potvrdu kupnje. Fon
neće biti odgovoran za isporuku bilo kojeg Proizvoda s kojim Korisnik nije
zadovoljan zbog bilo kakve greške ili netočnosti u narudžbi ako Korisnik nije
obavijestio Fon o bilo kojem propustu u vezi s bilo kojim gore navedenim
podatkom.
2. Cijena i načini plaćanja
2.1. Cijena koju Korisnik plaća za kupljeni Proizvod je cijena koju Fon odredi u
svojoj Potvrdi narudžbe, raščlanjena na cijenu Proizvoda, poreze i troškove
isporuke. Cijena Proizvoda mora odgovarati cijeni iskazanoj na web stranicama
Fona.
2.2. U Cijeni mora biti uzeta u obzir bilo koja razlika u iznosu koji se plaća ovisno o
odabranom načinu plaćanja.
2.3. Plaćanje za kupnju Proizvoda vrši se prije isporuke Proizvoda, uz primjenu bilo
kojeg načina plaćanja ponuđenog na web stranici Fona.
2.4. Fon može obustaviti isporuku Proizvoda ako nije primio puni iznos koji se
plaća za kupnju dotičnog Proizvoda.
3. Isporuka
3.1. Proizvod se isporučuje na adresu koju je Korisnik naznačio u Potvrdi narudžbe
i koja je ovjerena u Potvrdi kupnje.
3.2. Fon se obvezuje isporučiti Proizvod u roku od 30 dana nakon Potvrde kupnje
od strane Korisnika. U slučaju nemogućnosti isporuke u tom roku zbog toga što
Proizvod nije dostupan, Fon mora obavijestiti Korisnika koji ima pravo poništiti
Ugovor i u roku od 30 dana primiti povrat iznosa uplaćenog za dotični Proizvod.
3.3. Korisnik je obvezan obavijestiti Fon o bilo kojem gubitku, nedostatku ili
oštećenju vezanom za Proizvod ili pakiranje u roku od sedam (7) dana od primitka
proizvoda. Ukoliko Korisnik propusti u naznačenom roku obavijestiti Fon o takvom
gubitku, nedostatku ili oštećenju Proizvoda ili pakiranja, Korisnik snosi odgovornost
za sav rizik oštećenja ili nedostatka u isporučenom Proizvodu.
3.4. Osim ako nije drukčije navedeno u promociji Proizvoda, Korisnik snosi
troškove isporuke koji će biti jasno iskazani i raščlanjeni u Cijeni.
4. Pravo na povrat ili odbijanje preuzimanja Proizvoda
4.1. Ako Korisnik u trenutku isporuke nije zadovoljan Proizvodom, ima pravo vratiti
Proizvod pod uslovom da to učini u roku od sedam (7) radnih dana od datuma
primitka. U svrhu povrata Proizvoda, Korisnik mora naznačiti svoju namjeru da
izvrši povrat porukom na e-mail adresu: [email protected]
4.2. Ako je narudžba otpremljena, možete izvršiti povrat robe, a mi ćemo
organizirati povrat novca (osim troškova isporuke).
4.3. Fon neće prihvatiti Proizvod koji je Korisnik koristio ili koji je vraćen na
neprihvatljiv način ili koji nije u upotrebljivom stanju. U tom smislu, Proizvod se
mora vratiti bez ikakvog oštećenja, u potpuno ispravnom stanju i u njegovom
originalnom pakovanju.
4.4. Kada zaprimi Proizvod u ispravnom stanju, Fon će izvršiti povrat novca u
iznosu Cijene Proizvoda Korisniku u roku od trideset (30) dana, načinom plaćanja
koji je korišten za kupnju Proizvoda.
4.5. Bilo kakva reklamacija vezana za Proizvode Fona mora se uputiti u pisanom
obliku Službi za korisnike, u roku od mjesec dana nakon što je Korisnik utvrdio
problem na koji se reklamacija odnosi. Korisnik će biti obaviješten o prihvaćanju ili
odbijanju reklamacije u roku od mjesec dana nakon što Fon zaprimi reklamaciju.
Kada Fon prihvati reklamaciju, Fon je obvezan riješiti reklamaciju u roku od pet (5)
radnih dana.
5. Jamstva za Proizvode
5.1. Proizvodi koje Fon prodaje putem svojih web stranica imaju jamstvo od dvije
(2) godine od dana isporuke dotičnog Proizvoda. Dan kada Korisnik primi Proizvod
i potpiše dostavnicu smatra se danom isporuke.
5.2. Korisnik mora obavijestiti Fon o nesukladnosti Proizvoda u roku od dva (2)
mjeseca od dana kada utvrdi nesukladnost.
5.3. Jamstvo Fona ne obuhvaća kvarove izazvane nepažnjom, udarcima ili
nestručnim rukovanjem Proizvodom od strane Korisnika. Nadalje, jamstvo ne
obuhvaća neispravnu instalaciju Proizvoda od strane Korisnika, ako Korisnik nije
slijedio upute od strane društva Fona ili od strane proizvođača Proizvoda.
6. Ograničenje odgovornosti
Fon ne odgovara Korisnicima: (I) Za bilo kakvo kašnjenje u isporuci Proizvoda za
koje Fon nije odgovoran. (II) Za bilo kakvu štetu na proizvodu izazvanu bilo kakvim
činom ili propustom Korisnika. (III) Za bilo kakvu štetu na proizvodu izazvanu
nestručnim promijene na Proizvodu od strane Korisnika. (IV) Za bilo koji Proizvod
koji nije u skladu sa zahtjevom Korisnika i za koji Korisnik nije dostavio Potvrdu
kupnje sukladno uvjetu 1.5 ovih Općih uvjeta. (V) Za bilo kakvu posljedicu nastalu
nestručnim korištenjem Proizvoda od strane Korisnika. (VI) Za bilo koji neispravan
Proizvod ako je neispravnost nastala nepredviđenim okolnostima, nezgodama,
vlagom, strujnim udarima ili bilo kakvim faktorima okoliša, a Korisnik nije
obavijestio Fon o dotičnoj neispravnosti sukladno uvjetom 3.3 ovih Općih uvjeta.
7. Obveze Korisnika
7.1. Korisnik se obvezuje u svako doba pružati istinite i točne podatke zatražene
preko web stranica Fona prilikom naručivanja, te osigurati da dotični podatci
ostanu točni.
7.2. Korisnik je suglasan da prihvaća te da ga obvezuju i da će poštivati sve
odredbe i uvjete iz ovih Općih uvjeta.
7.3. Korisnik se obvezuje omogućiti isporuku Proizvoda te navesti Fonu adresu na
koju se isporuka Proizvoda može izvršiti.
8. Povjerljivost i zaštita podataka
8.1. Svaka ugovorna strana se obvezuje da će sa svim podatcima primljenim od
druge strane postupati povjerljivo.
8.2. Svi osobni podatci Korisnika koje zaprimi Fon bit će tretirani i obrađeni
sukladno Pravilima o privatnosti Fona koja je dostupna na web stranicama društva.
Podatci dobiveni od Korisnika bit će pohranjeni u automatskom sustavu za
pohranu osobnih podataka za čiju je izradu i održavanje odgovoran Fon.
8.3. Fon može izvršiti prijenos podataka drugim kompanijama koje pripadaju Fon
Grupi te drugim kompanijama koje je Fon angažirao za pružanje usluga reguliranih
ovim Općim uvjetima, a sukladno Pravilima o privatnosti tvrtke (molimo pažljivo
pročitajte Pravila o privatnosti Fona).
8.4. Fon jamči sigurnost i povjerljivost svih komunikacija s Korisnicima. Sva web
plaćanja vrše se putem sigurnih servera i zaštićena su od intervencija trećih strana.
9. Raskid Ugovora
Svaka strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku ako druga
strana ne postupa u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.
10. Djelomična ništavnost
Ukoliko bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila odlukom bilo kojeg mjerodavnog
suda proglašena nevaljanom, nezakonitom ili neprovedivom, sporna odredba će se
brisati, što ni na koji način neće utjecati na valjanost cijelog Ugovora; sve ostale
odredbe ostaju na snazi, a brišu se samo one odredbe koje se smatraju
nevaljanima, nezakonitima ili neprovedivima.
11. Mjerodavno pravo i nadležnost
Ugovorne strane izričito prihvaćaju da se na ovaj Ugovor primjenjuju španjolski
zakoni. Svi sporovi koji mogu nastati između ugovornih strana u svezi tumačenja,
provedbe ili ukidanja ovih Općih uvjeta uputiti će se mjerodavnim sudovima i
arbitražnim sudovima koji će ih razmatrati u dijelu u kojemu se odnose na
potrošače, u mjestu gdje se obveza treba izvršiti ili u mjestu gdje je prebivalište
kupca. Ukoliko kupac ima prebivalište izvan Španjolske, ugovorne strane su
suglasne da će spor, bez izuzetka, uputiti na rješavanje mjerodavnim sudovima i
arbitražnim sudovima u gradu Madridu (Španjolska).
12. Ostale odredbe
12.1. Korisnik može pronaći sve informacije vezane za pružanje Fon usluge,
pojedinosti ponude proizvoda i podatke na web adresi: www.Fon.com.
12.2. Fon obavještava Korisnike da se pristupanje datoteci koja sadrži Ugovor u
elektroničkom obliku smatra dokazom da su imali uvid u ugovor.
12.3. Ugovor između Fona i korisnika bit će napisan na engleskom, španjolskom,
francuskom ili njemačkom jeziku.
13. Jedinstveni uvjeti koji se primjenjuju na kupnje u Sjedinjenim Američkim
Državama
Sjedinjene Američke Države: Ovaj je Ugovor sklopljen između Korisnika i Fon US,
Inc., dioničkog društvo registriranog u Delawareu. Korisnik prihvaća da se na ovaj
Ugovor primjenjuju zakoni New Yorka. Obje strane su suglasne da budu nadležni
sudovi New Yorka.
Fon Application Software License Agreement
Ugovor O Licenci Za Izvršni Softver Fona
Vaše korištenje mobilne aplikacije
Dobrodošli na Ugovor o licenci ("Ugovor") za Izvršni Softver Fona ("Softver"). Ovo
je Ugovor između Vas (ili bilo kog ovlašćenog korisnika softvera) i Fona, uključujući
i njegove podružnice.
Fon omogućuje svojim partnerima (postojeći ili budući "Fon Partner" kao što je
objavljeno na internetskim stranicama Fona) pristup putem ovog Softvera. Ništa u
ovom Ugovoru ne mijenja bilo koji od uvjeta Vašeg davatelja internetskih usluga
("ISP") ili Fon partnera. Ipak, Uvjeti poslovanja Fona i njegovih partnera trebaju
ostati na snazi između Vas i Fona, ili između Vas i Fon partnera.
Fon Vam omogućuje pravo na preuzimanje, instaliranje i korištenje Softvera na
Vašem mobitelu ili uređaju za pristup usluzi Fona ili usluzi partnera Fona koju
omogućuje Fon, a u skladu s ovim općim uvjetima.
Da biste preuzeli i instalirali Softver morate prihvatiti uvjete ovog Ugovora. Također
ste vezani Uvjetima usluge Apps Store-a, odakle ste preuzeli Fon aplikaciju.
Ovaj Ugovor je pravno obvezujući sporazum koji treba pročitati u cijelosti. Ako se
ne slažete s bilo kojim od dolje navedenih odredbi, Fon Vam neće dati dozvolu za
korištenje Softvera i ne možete ga preuzeti i trebate otkazati ili izići iz bilo koje
instalacije, ako ste je započeli.
Ovaj Ugovor se odnosi samo na licence za softver. Ništa u ovom Ugovoru ne
podrazumijeva bilo kakvu izmjenu Uvjeta pružanja usluge Fona ili Fon partnera,
kao što je objavljeno na web stranici Fona ili Fon partnera. Odbijanje ovog Ugovora
neće utjecati na Vašu mogućnost da koristite druge Usluge Fona ili Fon partnera.
Instaliranjem softvera, potvrđujete da imate više od 18 godina, da ste pročitali ovaj
Ugovor, da ste ga razumjeli i da ste suglasni sa njegovim uvjetima.
Fon može, u bilo kom trenutku, promijeniti ovaj Ugovor i izdati novu verziju.
Uporabom Softvera nakon bilo koje promjene potvrđujete de prihvatate te
promjene.
Fon će koristiti Vašu trenutnu lokaciju putem Vašeg mobilnog uređaja, samo kako
bi Vam pokazao dostupne hotspot lokacije u Vašoj blizini. Fon nije odgovoran za
bilo koje Troškove koji se odnose na priključenje na Fon ili na partnera Fona
uključenog na Fon WiFi signal.
Wi-Fi hotspot lokacije nisu u vlasništvu ili pod upravljanjem Fona. Fon nije u stanju
procijeniti brzinu učitavanja ili preuzimanja na tim mjestima.
Korištenje i ograničenja
Softver, dokumentacija, i lokalne elektroničke datoteke koje instalira ili koristi
instalacijski program za aplikaciju su u vlasništvu Fona, i imaju licencu Fona širom
svijeta (osim ograničenja
navedenih u nastavku), koja je ne-ekskluzivna,
neprenosiva i utemeljena na navedenim uvjetima ovog Ugovora. Ovaj Ugovor
definira pravno korištenje Softvera, sve nadogradnje, izmjene, zamjene, i bilo
kakve kopije Softvera, koje ste Vi izradili ili su izrađene za Vas.
Sva prava koja Vam nisu izričito jamčena zadržava Fon, odnosno njegovi vlasnici.
a. MOŽETE (I) instalirati i osobno koristiti Softver i sve nadopune koje pruža Fon
(po vlastitom nahođenju) u formi objektnog koda (object code) na uređaju koji je u
Vašem vlasništvu ili koji kontrolišete i možete koristiti softver za sopstvenu
nekomercijalnu uporabu ili korist. Vaša dozvola za korištenje Softvera na temelju
ovog Ugovora može trajati sve dok ju ne raskine bilo koja strana. Možete raskinuti
Ugovor prestankom korištenja nekog ili svih Softvera i uništavajući sve svoje kopije
Softvera. Ovaj Ugovor automatski prestaje ako prekršite bilo koju njegovu odredbu,
ukoliko Fon javno izda pisanu obavijest o raskidu na Fon web stranicama, ili
ukoliko Fon Vama pošalje pisanu obavijest o raskidu.
b. NE SMIJETE:(I) razlagati, baviti se obrnutim inženjeringom (reverse
engineering), rastavljati, mijenjati, iznajmljivati, pozajmiti ili dijelti Softver (u cijelosti
ili djelomično) ili prerađivati radove ili poboljšanja Softvera ili bilo kojeg njegovog
dijela.
(II) povezati Softver sa bilo kojim dijelom ili sa ugrađenim programom što važi za
bilo koji proizvod koji ste Vi napravili ili koji je načinjen za Vas.
(III) koristiti Softver na bilo koji nezakonit način, za bilo kakvu nezakonitu svrhu, ili
na bilo koji način koji nije u skladu s uvjetima ovog Ugovora.
(IV) koristiti Softvera za rad nuklearnih postrojenja, održavanje života, ili druge
kritične primjene gdje ljudski život ili imovina mogu biti ugroženi. Trebate razumjeti
da Softver nije tome namijenjen, te da njegova neuspješnost u takvim slučajevima
može dovesti do smrti, tjelesne povrede ili teškog oštećenja imovine ili okoliša, za
što Fon ne preuzima odgovornost.
(V) koristiti ili izvoziti Softver u suprotnosti s mjerodavnim zakonima i propisima
Velike Britanije, ili drugim relevantnim zakonima i propisima.
(VI) prodavati, iznajmljivati, pozajmljivati, dijeliti, prenositi, ili podlicencirati Softver,
pristupiti tome ili izvlačiti prihode od korištenja ili odredbi Softvera, bilo za izravanu
komercijalnu ili novčanu korist ili na neki drugi način, bez prethodne, izričite, pisane
dozvole Fona. Sve navedeno je predmet važećeg statuta i drugih zakona.
Vlasništvo Softvera
Softver je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakovima, znakovima usluga,
međunarodnim ugovorima i / ili drugim vlasničkim pravima i zakonima Velike
Britanije i drugih zemalja; trebate se suglasiti da ćete se pridržavati svih takvih
mjerodavnih zakona o vlasničkim pravima i drugih propisa, kao i bilo koje dodatne
obavijesti o autorskim pravima ili ograničenja sadržanih u ovom Ugovoru. Fon
posjeduje sva prava, vlasništvo i interese za njihove primjenjive doprinose
Softveru. Ovaj Ugovor ne daje Vam pravo ili interes za bilo koje intelektualno
vlasništvo koje posjeduje ili koje licencira Fon, uključujući (ali ne ograničavajući se
samo na) Softver ili bilo koji zaštitni znak Fona, i ne stvara drugi odnos između vas
i Fona, osim kao između davatelja licence i osobe kojoj je izdata dozvola.
Usluge i materijali trećih strana
Softver može omogućiti pristup uslugama i web stranicama treće strane (kolektivno
i pojedinačno, "Usluge").
Trebate razumjeti da korištenjem bilo koje od Usluga u kojoj možete susresti
sadržaje koji se mogu smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, čiji sadržaj
može ili ne mora biti prepoznat kao izričit jezik, i da rezultati bilo koje pretrage ili
ulaska u određenu URL adresu mogu automatski i nenamjerno proizvjestii veze ili
reference na nepoželjni materijal. Pored toga, prihvaćate da ćete koristiti Usluge na
vlastitu odgovornost i da Fon neće imati nikakvu odgovornost prema Vama za
sadržaj koji se može smatratii uvredljivim, nepristojanim ili nepoželjanim.
Određene Usluge mogu prikazivati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaj, podatke,
informacije, aplikacije ili materijale trećih strana ("Materijal treće strane") ili pružiti
poveznice ka internetskim stranicama trećih strana. Korištenjem usluge, prihvaćate
i suglasni ste da Fon nije odgovoran za ispitivanje ili procjenjivanje sadržaja,
točnosti, potpunosti, pravodobnosti, valjanosti, sukladnosti s autorskim pravima,
zakonitosti, pristojnosti, kvalitetu ili bilo kojeg drugog aspekta materijala ili web
stranica trećih strana. Fon ne jamči niti podržava, ne preuzima i neće imati nikakvu
obvezu ili odgovornost prema Vama ili prema bilo kojoj drugoj osobi za bilo koje
Usluge, materijale ili web stranice treće strane, ili za bilo koje druge materijale,
proizvode ili usluge trećih strana.
Suglasni ste se da su Usluge koje imaju sadržaj, podatake i materijale u tuđem
vlasništvu zaštićene mjerodavnim zakonima o intelektualnom vlasništvu i drugim
zakonima, uključujući ali ne ograničavajući se samo na autorska prava, kao i da
nećete koristiti takve sadržaje, podatke i materijale u nečijem vlasništvu, na bilo
koji način osim kao dopušteno korištenje Usluga. Nijedan dio Usluge ne smije se
umnožavati u bilo kojem obliku i ni na koji način. Suglasni ste da nećete na bilo koji
način mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, dijeliti ili prerađivati radove
temeljene na Uslugama, odnosno da ne smijete iskorištavati Usluge na bilo koji
neovlašteni način, uključujući ali ne ograničavajući se samo na prisvajanje tuđeg ili
opterećivanja kapaciteta mreže. Nadalje, slažete se da nećete koristiti Usluge na
bilo koji način kojim biste maltretirali, zlostavljali, uhodili, prijetili, klevetali ili na
drugi način kršili prava bilo koje druge strane, i da Fon nije ni na koji način nije
odgovoran za bilo koju takvu uporabu s Vaše strane, niti za uznemirujuće,
prijeteće, klevetničke, uvredljive ili nezakonite poruke ili prijenose koje možete
primiti kao posljedicu korištenja bilo kojih Usluga.
Osim toga, Usluge i Materijali trećih strana kojima se može pristupiti iz Softvera i
mogu biti prikazani ili povezani s Softverom nisu dostupni na svim jezicima ili u
svim zemljama. Fon ne jamči da su takve Usluge i Materijali prikladni ili dostupni za
korištenje na bilo kojem određenom mjestu. U mjeri u kojoj ste izabrali pristupiti
takvim Uslugama ili Materijalima, činite to na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za
poštivanje svih mjerodavnih zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na
mjerodavne lokalne zakone. Fon, i njegovi davatelji licence ili Partneri, zadržavaju
pravo izmijeniti, obustaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojoj Usluzi u bilo
kojem trenutku bez prethodne najave. Ni u kojem slučaju Fon neće biti odgovoran
za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa takvim Uslugama. Ponuđač aplikacija
također može namjetnuti ograničenja na korištenje ili pristup određenim Uslugama,
u bilo kojem slučaju i bez prethodne najave ili obveze.
Trebate se složiti da ćete koristiti Softver, i sve podatke dobivenei putem Softvera,
za svoju osobnu nekomercijalnu uporabu. Prihvaćate da nećete dodijeljivati,
umnožavati, prebacivati ili prijenositi Softver, ili bilo kakve podatke dobivene putem
Softvera, bilo kojoj trećoj strani. Vaša dozvola za korištenje Softvera, njegovih
dijelova, i bilo kojih podataka trećih strana, prestat će ako prekršite ova
ograničenja. Ako Vaša dozvola istekne, trebate prestati s bilo kakvim korištenjem
Softvera, njegovih komponenti, i bilo kakvih podataka treće strane. Sva prava koja
se odnose na podatke, softver i poslužitelje trećih strana, uključujući sva vlasnička
prava, su rezervirana i ostaju odgovarajućim trećim stranama. Prihvaćate da ove
treće strane mogu ostvariti svoja prava iz ovog Ugovora izravno protiv Vas i u
svoje ime.
Ova odredba će ostati na snazi i u slučaju da se ovaj Ugovor raskine ili završi iz
bilo kog razloga.
Podrška, nadogradnja Softvera i dostupnost
Iako je Fon nastojao postići široku pokrivenost mobilnih uređaja, Fon softver neće
raditi na svim mobilnim uređajima. Preuzmanje i uspješnost mogu ovisiti o
opcijama uređaja.
Fon može odabrati, prema vlastitom nahođenju, da Vam pruži korisničku podršku i
/ ili nadogradnju Softvera, poboljšanja ili izmjene za Softver (pod zajedničkim
nazivom "Podrška"), a može i u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti,
raskinuti takvu potporu. Fon može promijeniti, obustaviti ili prekinuti bilo koji aspekt
Softvera u bilo koje vrijeme, što uključuje dostupnost bilo koje značajke Softvera,
bazu podataka, ili sadržaj. Fon također može, bez prethodne najave ili obveze,
postaviti ograničenja na određenim značajkama i uslugama ili ograničiti pristup
dijelovima ili cijelom Softveru ili web stranicama Fon aplikacija, Osim toga, za
određene verzije Softvera, kako bi se poboljšala njegova sigurnost ili popravili
kvarovi, Fon može s vremena na vrijeme, automatski preuzeti i instalirati
nadogradnje Softvera uz prethodnu obavijest ili bez nje.
S vremena na vrijeme Fon može automatski preuzeti najnoviju verziju softvera i
obavijestiti Vas kad je spreman za instalaciju. Preuzimanje Softvera može
ograničiti pružatelj internetskih usluga ili mreža. Ako želite nadograditii svoj Softver,
morate prihvatiti uvjete sadašnjeg Ugovora, kako bi se nadogradnja instalirala na
Vaš uređaj. Fon je isključivo odgovoran za održavanje i podršku tom zahtjevu.
Fon može suspendirati pristup usluzi putem Softvera. Fon to može učiniti iz bilo
kojeg razloga, ali obično to čini samo prilikom održavanja Softvera ili sistema koji
ga podržavaju.
Troškovi i pristup podatcima
Svijesni ste da su tražilicama potrebni pristupni podatci da bi mogle pronaći
hotspot lokacije. Ukoliko nije drugačije navedeno, Fon ne naplaćuje tu uslugu, ali
Vaš operater može odrediti bilo koju cijenu.
Vaš pružatelj mrežnih usluga Vam može naplatiti troškove pristupa podatcima,
ovisno o Vašoj individualnoj tarifi. Vi ste odgovorni za takve troškove. Imajte na
umu da ako namjeravate koristiti Softver u okviru inozemnih mreža, trošak
korištenje podataka može biti znatno veći nego u Vašoj zemlji.
Fon nije u mogućnosti pružiti nikakva jamstva u vezi s razinom povezivosti koju
ćete imati preko mobilnog uređaja. To može ovisiti o Vašoj tarifi, Vašem
sporazumu s Fon partnerom ili Vašim pružateljem mrežnih usluga, Vašeg uređaja i
položaja u odnosu na Hotspot lokaciju. Greška u povezivanju može ovisiti o Vašem
ugovoru s Fon partnerom koji Vam pruža ograničen pristup mreži.
Fon neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme s povezivanjem
koje možete doživjeti.
Ova odredba će ostati na snazi i u slučaju da se ovaj Ugovor raskine ili završi iz
bilo kog razloga.
Odricanje od jamstva:
Korištenje Softvera je na Vašu vlastitu odgovornost
Fon, njegovi službenici, direktori, zaposlenici, poduzetnici, zastupnici, podružnice, i
opunomoćenici (zajednički, "Fon entiteti"), jasno se odriču svih jamstava bilo koje
vrste, bilo izričitih ili podrazumijevanih, u vezi sa Softverom i svim podatcima
kojima se pristupa preko njega, ili u vezi s točnošću, pravovremenošću,
potpunošću ili adekvatnošću Softvera i bilo kojih podataka kojima se pristupa
njegovim korišćenjem, uključujući podrazumevana jamstva vlasništva, mogućnosti
prodaje, zadovoljavajuće kvalitete, prikladnosti za određenu namjenu, i nekršenja.
Ako se pokaže da je Softver ili bilo koji podatak kome se pristupa koristeći Softver,
neispravan, Vi (a ne entiteti Fona) preuzimate cijeli trošak svih popravki ili
oštećenja bilo koje vrste, čak i ako su Fon Entiteti bili upozoreni na mogućnost
takvog kvara ili štete.
Ograničenje odgovornosti
Bez obzira na bilo koju drugu odredbu, ništa u ovom Sporazumu ne isključuje ili
ograničava bilo koju stranu od odgovornosti za delikte prijevare, lažnog
predstavljanja, smrti ili osobne ozljede uzrokovane nepažnjom.
Fon neće biti odgovoran za potraživanja i obveze bilo koje vrste koje proizlaze ili
imaju bilo koju vezu s korištenjem Softvera od strane Vas ili trećih lica.
Fon nije odgovoran za bilo koje izravne, slučajne, posebne, neizravne ili
posljedične štete koje proizlaze iz Vašeg korištenja, nemogućnosti korištenja ili
pristupa Softveru ili bilo kakvog podatka kome se pristupa kroz Softver, bez obzira
da li su takvi odštetni zahtjevi donijeti u okviru neke teorije prava ili pravičnosti.
Štete isključene po ovoj odredbi su (uključujući, ali ne ograničavajući se samo na
ono što je navedeno) oprema i softver Vaših osobnih računala, gubitak ili šteta
nastala u Vašem poslovanju ili podatcima, ili šteta, koja podrazumjeva izmaklu
dobit ili poslovne prilike, koji se odnose ili su izazvani, izravno ili neizravno,
uslužnim kvarovima, kvarovima opreme ili temeljne linije, kao i u slučaju bilo kojih
propusta.
Podatci dobijeni putem Softvera mogu biti odgođeni, netočni, ili sadržavati greške
ili propuste, a Fon neće imati nikakvu odgovornost u vezi s tim. Fon može
promijeniti ili prekinuti, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti, bilo koji
aspekt ili značajku Softvera ili korištenja svih ili bilo kojih značajki ili tehnologije
Softvera
Ne opće odricanje; Djelomična ništavnost
Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nezakonitom, nevažećom ili
neprovodivom, u cijelosti ili djelomično, pod bilo kojim aktom ili zakonom ili na neki
drugi način, takva odredba (ili njen dio) se u toj mjeri neće smatrati dijelom ovog
Ugovora, ali zakonitost, valjanost i ispunjenje ostatka ovog Ugovora neće biti
pogođeni.
Mjerodavno pravo
Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit sporazum i razumjevanje između strana u pogledu
Softvera i u tom pogledu zamjenjuje sve prethodne sporazume, dogovore i obveza.
Ovaj Ugovor i odnos između Vas i Fona podliježu zakonima Engleske i Velške, bez
obzira na sukob zakonskih odredbi. Vi i Fon prihvaćate osobnu i isključivu
nadležnost sudova u Engleskoj i Velškoj.
Cookies Policy of Fon
Pravila o kolačićima tvrtke Fon
Datum posljednje verzije veljača 2013
Mi koristimo kolačić (cookie) za pamćenje Vaših postavki kolačića (cookie
preferences) što ima nekoliko posljedica
• Ako izbrišete sve kolačiće, morat ćete ponovo s nama ažurirati Vaše postavke.
• Ako koristite neki drugi uređaj, vrstu računala ili preglednik morat ćete nam
ponovno reći svoje postavke.
Što je kolačić?
Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se preuzima s web stranice na Vaše
računalo ili mobitel.
To pomaže web stranici da zapamti kako ste ju koristili, ali ne sadrži nikakve
osobne podatke i ne može se koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.
Svrha kolačića je lakša i brža uporaba Fon web stranice ili Fon portala.
Na primjer, ako se morate prijaviti da biste koristili usluge, kolačić će zapamtiti da
ste već prijavljeni tako da nećete morati ponovo unositi svoje korisničko ime i
zaporku na svakoj stranici koju posjetite.
Kolačići, koji se koriste na stranici Fon.com, se temelje na uputama
Međunarodne gospodarske komore za kolačiće slijedećih kategorija:
I.
II.
III.
IV.
Izričito potrebno
Učinkovitost
Funkcionalnost
Ciljanje
Kolačići također mjere koliko ljudi posjeti i kako koriste Fon web stranicu ili stranicu
dobrodošlice. Ovi podatci mogu poboljšati cjelokupno iskustvo korisnika.
Na ovoj stranici ćete se susretati isključivo sa onim kolačićima koji pripadaju web
stranicama Fona.
Kako upravljati i izbrisati kolačiće
Nećemo koristiti kolačiće da bismo prikupljali Vaše osobne podatke.
Koristimo kolačiće kako bi se osiguralo da dobijete najbolju uslugu na Fon web
stranici. Ako ne promjenite svoje postavke, pretpostavit ćemo da ste saglasni da
primate sve kolačiće sa web stranice Fona.
Međutim, ako u bilo kom trenutku želite promijeniti svoje postavke u vezi s
kolačićima kako biste ograničili ili blokirali kolačiće koji pripadaju web stranicama
Fona, odnosno bilo kojoj drugoj web stranici, to možete učiniti kroz postavke Vašeg
preglednika. Pojašnjenja biste trebali pronaći na opciji 'Pomoć' Vašeg preglednika.
Pored toga, ovaj on-line vodič sadrži iscrpne informacije o mogućnostima da se to
učini na različitim preglednicima. Također ćete pronaći podatke o tome kako
izbrisati kolačiće iz vašeg uređaja, kao i više općih informacija o kolačićima.
Imajte na umu da ograničenje kolačića može utjecati na funkcionalnost web
stranice Fona.
Ako želite vidjeti šifru kolačića kliknite na sam kolačić da biste ga otvorili. Vidjet
ćete kratak tekst i brojeve. Brojevi su Vaša osobna iskaznica, koja se može vidjeti
samo na poslužitelju koji Vam je dao kolačić.
Za više informacija o mogućnostima da se to učini na pregledniku mobitela, morat
ćete pogledati priručnik Vašeg aparata.
Da biste trećim stranama odjavili prikupljanje bilo kakvih podataka u vezi s
Vašim djelovanjem na web stranici Fona, morate pogledati njihove web stranice za
dodatne informacije.
I.
Izričito potrebno
Poput mnogih web stranica, Fon koristi privremene (session-based) kolačiće kako
bi osigurali da Vaš posjet ovim stranicama teče bez poteškoća.
Kolačići kategorije 'izričito potrebno' pamte odabire ili postavke koje ste već
izabrali prilikom pregleda informacija ili korištenja usluga, a također se
uporabljavaju kako bi se Fon poslužitelji mogli nositi s promjenama u prometu na
stranici. Ovi kolačići Vam omogućuju da se krećete kroz web stranicu i koristite
osnovne značajke kao što su sigurna područja, košare za kupnju i internet naplate.
Ovi kolačići ne skupljaju nikakve podatke o Vama koji bi se mogli koristiti za
marketing ili praćenje Vašeg kretanja po internetu.
Dopuštanje ovih kolačića je uvjet korištenja Fon web stranica, tako da ako blokirate
ove kolačiće, ne možemo jamčiti Vašu sigurnost niti predvidjeti kako će se naše
web stranice ponašati tijekom Vašeg posjeta.
Ovi kolačići pripadaju Fon web stranici i isteći će kada izađete sa stranice.
Svrha:
 Pamćenje stvari kao što su podatci koje ste unijeli u obrazac narudžbe kada
posjećujete različite stranice tijekom jedne sesije web preglednika, to su
privremeni kolačići
 Pamćenje robe i usluga koje ste naručili kada dođete na odjavnu stranicu
 Pamćenje Vašeg odabira ili postavke koje ste izabrali tijekom pregleda
informacija ili korištenja usluga
 Osiguravanje nesmetanog odvijanja posijeta korisnika
 Podrška uravnoteživanju opterećenja poslužitelja
 Prepoznavanje Vas dok ste prijavljeni u Fon.com i pamćenje Vaših postavki
ili korisničkog imena i nakon Vašeg posjeta
 Uvjeravanje jeste li povezani na ispravnu uslugu na našoj web stranici kada
napravimo neku izmjenu u načinu rada web stranice
Fon neće koristiti kolačiće za:
 Prikupljanje informacija koje se mogu koristiti za oglašavanje proizvoda ili
usluga
Prednost: Pamćenje odabira ili postavki koje ste već izabrali tijekom pregleda
informacija ili korištenja usluga.
 Fon.com kolačići
Ime
Tipični
sadržaj
Stjepen namjetljivosti
Istječe
JSESSIONID
Nasumično
proizveden
broj
Izuzeće od promjena u
propisima privatnosti
Kad korisnik napusti
preglednik
PHPSESSID
Nasumično
proizveden
broj
Izuzeće od promjena u
propisima privatnosti
Kad korisnik napusti
preglednik
symfony
Nasumično
proizveden
broj
Izuzeće od promjena u
propisima privatnosti
Kad korisnik napusti
preglednik
Fon web stranica: Cijelokupna stranica uključujući pod-stranice (sub sites)
Kolačići treće strane
Kolačić
Domaćin
zendesk_shared_session
zendesk.com
zendesk_session
zendesk.com
II.
Učinkovitost
Kolačići koji pripadaju kategoriji 'Učinkovitost' prikupljaju podatke o tome kako
koristite naše web stranice, npr. koje stranice posjećujete, kao i da li imate bilo
kakve poteškoće. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve podatke koji bi Vas mogli
identificirati - sve prikupljene informacije su anonimne i koriste se samo kako bi
nam pomogle da poboljšamo rad web stranice, razumjemo ono što zanima naše
korisnike i izmjerimo koliko je učinkovito naše oglašavanje.
Svrha:





Izrada statistike o korištenju naše web stranice
Uvid u djelotvornost naših reklama (ne koristimo ove informacije kako
bismo Vam ciljano upućivali oglase tijekom posjete drugim web
stranicama)
Kako bi nam pomoglo poboljšavati stranicu procijenom pogrešaka koje
se događaju
Ispitivanje različitih dizajnerskih riješenja web stranice i korištenje ovih
podataka kako bi poboljšali web stranicu
Utvrđivanje broja ljudi koji posjećuju web stranicu, koje dijelove
pregledaju i kako se kreću kroz web stranicu
Fon neće koristiti kolačiće za:



Prikupljanje informacija koje se mogu koristiti za oglašavanje proizvoda
ili usluga tijekom Vaših posjeta drugim web stranicama
Pamćenje Vaših postavki ili korisničkog imena i nakon Vašeg posjeta
Odabir oglasa namjenjenih Vama tijekom posjete bilo kojoj drugoj
stranici
Prednost: Kako bismo vidjeli kako se koriste Fon stranice, mjerili količine
posjetitelja i posjetitelja povratnika, države iz kojih dolaze, agenta korisnika (user
agent), preglede stranica, vrijeme provedeno na stranici, referente (referrers) i
spoljašne poveznice.

Fon.com kolačići
Ime
Tipični sadržaj
_pk_id.X.XXXX
Piwik user id
Anonimna i slučajna hash funkcija koja
identificira različite posjetitelje
48 sati
_pk_ref.X.XXXX
Referrer info
Da identificira preporučenu web stranicu
6 mjeseci
_pk_ses.X.XXXX
Session id
Da identificira različite posjete istog
posjetitelja
30 minuta
Svrha
Istječe
_utma
Nasumično proizveden
broj
__utmb
Nasumično proizveden
broj
__utmc
Nasumično proizveden
broj
__utmz
Nasumično proizveden
broj + podatci o tome
kako se došlo do
stranice (npr. izravno ili
preko poveznice,
organsko ili plaćeno
pretraživanje)
III.
Ovi kolačići se koriste za prikupljanje
podataka o tome kako posjetitelji koriste
naše stranice. Koristimo podatke za
sastavljanje izvješća i kao pomoć pri
poboljšavanju stranice. Kolačići prikupljaju
podatke u anonimnom obliku, uključujući i
broj posjetitelja stranice, odakle su
posjetitelji došli na stranice i stranice koje
su posjetili.
Kliknite ovdje za uvid u privatnost na
Google-u
2 godine
30 minuta
Kad korisnik
napusti preglednik
6 mjeseci
Funkcionalnost
Kolačići kategorije 'funkcionalnost' se koriste za pružanje usluga ili za pamćenje
postavki u cilju poboljšanja Vašeg posjeta.
Svrha:




Pamćenje postavki koje ste primijenili, kao što su izgled i jezik.
Pamćenje odabira da li želite da ispunite neku anketu
Prikaz da ste prijavljeni na web stranici
Dijeljenje podataka s partnerima u cilju pružanja usluga na našoj web
stranici. Podatci koji se dijele se mogu jedino koristiti u cilju pružanja
usluga, proizvoda ili funkcija i ne za neku drugu namjenu
Fon neće koristiti kolačiće za:

Slanje oglasa svojim korisnicima preko drugih web stranica
Nekim od kolačića rukovode treće strane radeći za nas - gdje je to slučaj mi ne
dopuštamo da treća strana koristi kolačiće za bilo koju svrhu, osim onih gore
navedenih.
Možete kontrolirati da li će se ovi kolačići čuvati ili neće, ali ukoliko ih
blokirate možda nećemo biti u mogućnosti ponuditi Vam neke usluge, te će
se smanjiti potpora koju Vam možemo ponuditi. Također je moguće da nam
blokiranjem ovih kolačića onemogućite da zapamtimo da niste željeli određenu
uslugu.
Ovdje je popis kolačića koje smo ubrojili u kategoriju 'funkcionalnost'.

Fon.com kolačići
Tipični
sadržaj
Ime
Stjepen namjetljivosti
Istječe
localefon
Jezik koji je Izuzeće od promjena u
odabrao
propisima privatnosti
korisnik
1 godina
localeData
Jezik koji je Izuzeće od promjena u
odabrao
propisima privatnosti
korisnik
30 dana

Kolačići treće strane
Kolačić
Domaćin
localeData
zendesk.com
IV.
Ciljanje
Kolačići kategorije 'ciljanje' su povezani s uslugama treće strane, kao što su opcije
'Sviđa mi se' i "Podijeli". Treća strana pruža ove usluge u zamjenu za priznanje da
ste posjetili našu web stranicu.
Treća strana može koristiti kolačiće kategorije "ciljanje" za:



Poveznicu ka društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter ili LinkedIn
koji mogu naknadno koristiti podatke o Vašem posjetu radi ciljanog
oglašavanja ka Vama sa drugih web stranica.
Opskrba agencija za oglašavanje s podatcima o Vašem posjetu, tako da
Vam one mogu predstaviti reklame za koje biste mogli biti zainteresirani.
Možete kontrolirati da li će se ovi kolačići čuvati ili neće, ali njihovim
blokiranjem nas možete onemogućiti da Vam pružimo neke usluge. Ovim
kolačićima upravljaju treće strane i kao alternativu možete koristiti opcije
koje nude treće strane kako biste blokirali ove kolačiće.

Kolačići trećih strana
Kolačić
Domaćin
datr
facebook.com
locale
lu
_e_oPLf_0
__stid
sharethis.com
NID
google.com
PREF
guest_id
k
pid
twitter.com
Download

Uvijeti korištenja Fona