HTC Desire® EYE
hTC
Uputstvo
Upoznavanje s telefonom
HTC Desire EYE
1. Taster KAMERE
2. Dvostruki zvučnici
3. NAPAJANJE
4. Kontrola jačine zvuka
5. Konektor slušalica
s mikrofonom 3.5 mm
6. Obaveštavajuća LED dioda
7. Prednja kamera
8. LED blic
10. Senzor približavanja
11. Otvor za nano SIM karticu
12. Otvor za micro SD™ karticu
13. USB konektor
Potreban Vam je 4G/LTE™ korisnički paket Vašeg operatera kako
biste bili u mogućnosti da koristite 4G/LTE mrežu za uspostavljanje poziva i koriščenje prometa. Za više informacija, obratite se
svom operateru.
・ Ako želite da koristite zaštitu ekrana, ne pokrivajte i ne blokirajte senzor približavanja. Možete kupiti originalnu zaštitu
ekrana za HTC Desire EYE, s malim otvorom za senzor.
・ Izbegavajte da koristite slušalice drugih proizvođača ili metalne
dodatke koji vise oko ulaza za slušalice, jer mogu uticati na dostupnost signala.
・ Neki dodaci za ulaze, kao što su slušalice ili metalni ukrasi,
mogu biti pogrešno prepoznati kao slušalice kada se umetnu u
ulaz za slušalice. U tom slučaju, može biti uključeno stanje sa
slušalicama, čime je glasnoća isključena. Ako se to dogodi, izvadite navedene dodatke iz ulaza.
nano SIM kartica
Uređaj HTC Desire EYE ima otvor za nano SIM karticu.
Upotrebljavajte samo standardnu nano SIM karticu. Stavljanje preuređenih
SIM kartica može prouzrokovati neispravno umetanje kartice ili oštećenje
otvora za karticu.
Stavljanje nano SIM kartice
Kada je HTC Desire EYE okrenut prema dole, otvor nano SIM kartice nalazi
se na levoj strani.
1. Dok je Vaš uređaj okrenut prema dole, prstom povucite otvor nano
SIM kartice prema spolja.
2. Pobrinite se da je otvor nano SIM kartice okrenut prema gore, tako
da nano SIM kartica slučajno ne ispadne kada je ubacite.
3. Postavite nano SIM karticu u otvor tako da zlatna strana kartice
bude okrenuta prema gore, a odrezani vrh bude na ivici.
4. Za ponovno umetanje nano SIM otvora, potrebno ga je centrirati i,
zatim, gurnuti do kraja.
5. Prstom pređite nekoliko puta preko poklopca koji je priključen na
otvor za nano SIM karticu, kako biste bili sigurni da je zatvoren ravnomerno i čvrsto.
Proverite da poklopac ne viri sa strane.
Vađenje nano SIM kartice
1. Dok je Vaš uređaj okrenut prema dole, prstom povucite otvor nano
SIM kartice prema spolja.
2. Uklonite nano SIM karticu iz otvora.
3. Za ponovno umetanje nano SIM otvora, potrebno ga je centrirati i,
zatim, gurnuti do kraja.
4. Prstom pređite nekoliko puta preko poklopca koji je priključen na
otvor za nano SIM karticu, kako biste bili sigurni da je zatvoren ravnomerno i čvrsto.
Proverite da poklopac ne viri sa strane.
Memorijska kartica
Memorijsku karticu upotrebljavajte za skladištenje fotografija, video snimaka i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ako
aplikacija nudi mogućnost skladištenja na memorijskoj kartici, možete je
skladištiti na njoj.
Memorijska kartica nije obavezna dodatna oprema i prodaje se zasebno.
・ Prebacivanje aplikacije na memorijsku karticu ne znači njeno
čuvanje. Ukoliko vratite svoj uređaj na fabrička podešavanja,
aplikacije će biti izbrisane. Aplikacije je potrebno ponovo instalirati.
・ Kada izvadite memorijsku karticu i stavite je u drugi telefon,
aplikacije skladištene na memorijskoj kartici neće biti instalirane
automatski na drugi telefon. Moraćete ih ponovo instalirati.
Stavljanje micro SD kartice
Kada je HTC Desire EYE okrenut prema dole, otvor micro SD kartice nalazi
se na levoj strani.
1. Dok je Vaš uređaj okrenut prema dole, prstom povucite otvor za
micro SD karticu prema spolja.
2. Okrenite svoj uređaj.
3. Kada su i HTC Desire EYE i otvor za micro SD karticu okrenuti prema
gore, umetnite micro SD karticu u otvor tako da zlatni deo kartice
bude okrenut prema dole.
4. Za ponovno umetanje nano SIM otvora, potrebno ga je centrirati i,
zatim, gurnuti do kraja.
5. Prstom pređite nekoliko puta preko poklopca koji je priključen na
otvor za micro SD karticu, kako bi se osiguralo da je zatvoren ravnomerno i čvrsto.
Proverite da poklopac ne viri sa strane.
Isključivanje memorijske kartice
Ako iz uključenog telefona HTC Desire EYE želite izvaditi memorijsku karticu, prvo je morate isključiti, kako biste spriječili oštećenja datoteka na
njoj.
1. Otvorite panel „podešavanja”, zatim, dodirnite „memorija”.
2. Dodirnite „isključi memorijsku karticu”.
Vađenje micro SD kartice
Isključite micro SD karticu pre vađenja, kako biste sprečili gubitak
datoteka.
1. Dok je Vaš uređaj okrenut prema dole, prstom povucite otvor za
micro SD karticu prema spolja.
2. Izvucite micro SD karticu iz njenog otvora.
3. Za ponovno umetanje micro SD otvora, potrebno ga je centrirati i,
zatim, gurnuti do kraja.
4. Prstom pređite nekoliko puta preko poklopca koji je priključen na
otvor za micro SD karticu, kako bi se osiguralo da je zatvoren ravnomerno i čvrsto.
Proverite da poklopac ne viri sa strane.
Punjenje baterije
Preporučujemo da napunite bateriju pre nego što uključite HTC Desire
EYE i počnete ga koristiti.
・ Ako je baterija bila prazna nekoliko dana, potrebno je puniti uređaj nekoliko minuta pre nego što se uključi.
・ Za punjenje telefona koristite isključivo isporučeni punjač i USB
kabl. Kada je nivo baterije nizak, koristite punjač za punjenje baterije, a ne USB kabl i povezivanje s računarom.
1. Priključite manji kraj USB kabla u USB konektor.
2. Priključite drugi kraj USB kabla u punjač.
3. Punjenje ćete pokrenuti priključenjem punjača u električnu utičnicu.
・ Kao mera opreza, baterija će prestati da se puni ako se pregreje.
・ Savetujemo da proverite temperaturu baterije za vreme punjenja. Takođe, izbegavajte punjenje baterije u vrućem okruženju.
・ Kada koristite Internet i punite bateriju istovremeno, uređaj se
može dodatno zagrejati. To je normalno.
・ Za očuvanje energije, isključite punjač iz utičnice nakon što se
Vaš uređaj napuni.
Prva nedelja s Vašim
novim telefonom
O vodootpornoj zaštiti
Šta znači da je HTC Desire EYE vodootporan?
HTC Desire EYE ima IP kod IPX7. Uređaj ispunjava ovaj standard pod uslovom da su nano SIM i micro SD poklopci zatvoreni.
To znači da:
・ Telefon može nastaviti s radom nakon što je blago uronjen u vodu iz
slavine, na sobnoj temperaturi, na dubini do jednog metra i ne duže
od 30 minuta.
・ Možete upućivati i primati pozive, čak i mokrim rukama i dok stojite
na umereno jakoj kiši bez kišobrana.
・ Ako telefon slučajno dođe u dodir s morskom vodom, sapunicom ili
drugim tečnostima, možete ga isprati slabim mlazom vode iz slavine.
HTC Desire EYE ne sme biti izložen zagađenoj vodi, jakom pritisku vode ili
pesku, jer može doći do pregrevanja, strujnog udara ili uzrokovati oštećenja na telefonu. Za mere opreza i savete o održavanju, vidite: „Važno: Šta
učiniti, a šta ne”, na stranici 30, i „Saveti za održavanje”, na stranici 31. Takođe, pročitajte sigurnosna uputstva koja ste dobili sa svojim uređajem.
Važno: Šta učiniti, a šta ne
Pre upotrebe
Proverite jesu li otvori za nano SIM i micro SD kartice zatvoreni. Za uputstva, vidi „Umetanje nano SIM kartice”, na stranici 14, i „Umetanje micro
SD kartice”, na stranici 17.
・ Nikada ne pokušavajte da izvadite otvore za nano SIM karticu i micro
SD karticu rukavicama, mokrim rukama ili dok je telefon mokar.
・ Pre zatvaranja poklopca otvora, obrišite svaku kap vode ili prljavštine
čistom, suvom krpom.
・ Prilikom zatvaranja poklopca otvora, uverite se da nema dlaka, vlakana ili malih čestica uhvaćenih između poklopca i otvora, kako bi se
sprečilo da voda procuri kroz pukotine i uđe u uređaj.
Tokom korišćenja
Nemojte uranjati HTC Desire EYE ili USB konektor i otvor za slušalice u:
・ vodu koja sadrži sapun, deterdžent ili gel za tuširanje
・ morsku vodu, bazene, saune ili vruće izvore
・ bilo koju tečnost osim vode iz slavine, kao što su alkohol, sokovi i začini.
Ne koristite HTC Desire EYE pod vodom.
Dok je telefon uronjen u vodu, nemojte pritiskati tastere za NAPAJANJE i
GLASNOĆU.
Na umerenoj kiši možete primati i upućivati pozive bez kišobrana i mokrim
rukama. Tačnije, količina padavina mora biti manja od 20 mm/sat.
Možete upućivati i primati pozive držeći telefon mokrim rukama, na primer, dok se nalazite u kupatilu ili kuhinji. Imajte na umu sledeće:
・ Ne držite uređaj direktno pod tušem, jer nije dizajniran da izdrži visoki pritisak vode.
・ Nemojte uranjati uređaj u kadu.
・ Ne ostavljajte telefon predugo na vlažnim mestima, kao što su kupatila ili kuhinje, jer uređaj nije zaštićen od vlage.
Držite uređaj dalje od peska. Glasnoća zvuka može se smanjiti
ako pesak uđe u slušalice, mikrofon ili zvučnike. Ako pesak uđe
u telefon, može doći do pregrevanja uređaja ili kvara.
Ne priključujte slušalice kad je njihov otvor bio izložen vodi, prašini i drugim česticama.
Nemojte puniti bateriju dok je telefon mokar. Takođe, adapter i pribor nisu vodootporni. Nikada ih nemojte koristiti u vlažnim prostorima, kao što su kupatilo ili kuhinja, jer kontakt s vodom može uzrokovati kvar, strujni udar ili druge opasnosti.
Saveti za održavanje
Čišćenje
Ako USB konektor i otvor za slušalice dođu u kontakt sa slanom vodom,
tečnim hemikalijama, prašinom ili drugim zagađivačima, odmah ih isperite
pomoću vode iz slavine. Ti zagađivači mogu oštetiti priključke u otvorima.
・ Pre ispiranja, pobrinite se da su poklopci na otvorima za nano SIM karticu i micro SD karticu pravilno zatvoreni. Vidi „Umetanje nano SIM kartice”, na stranici 14, i „Umetanje micro SD kartice”, na stranici 17.
・ Za vreme ispiranja, nemojte dodirivati poklopce otvora, kako biste izbegli curenje vode u uređaj, jer to može omogućiti vodi da procuri
kroz pukotine.
・ Držite telefon na udaljenosti od oko 10 cm ispod slavine ili tuša i
isperite pod slabim mlazom. Tačnije, mlaz vode mora biti slabiji od 6
litara/min. i na sobnoj temperaturi od 5°C do 35°C.
・ Isperite telefon samo rukom. Nemojte koristiti četku ili sunđer.
Povremeno očistite USB konektor i otvor za slušalice suvim štapićem za
uši, kako biste izbegli prljanje, koje može uticati na lošu povezanost. Nežno
obrišite kako bi se sprečilo deformisanje konektora.
Sušenje
Nakon što je HTC Desire EYE došao u dodir s vodom, ocedite vodu s telefona,
kako biste izbegli kvašenje odeće ili torbe. Takođe, glasnoća slušalica, zvučnika
i mikrofona može biti smanjena ako se navedeni delovi ne osuše dobro.
1. Obrišite vodu iz telefona čistom, suvom krpom.
2. Ekran može pogrešno reagovati na dodir ako je mokar. Ekran osetljiv
na dodir i sočiva obrišite mekom suvom krpom, kao što je krpa od
mikrovlakana, koja neće ogrebati površinu.
3. Kako biste ispraznili vodu iz USB konektora i ulaza za slušalice, držite
telefon čvrsto i istresite vodu iz svakog otvora.
4. Takođe, istresite vodu ako uđe u praznine oko tastera NAPAJANJE i
jačine zvuka ili prostora za slušalice, zvučnika ili mikrofona. Nemojte
koristiti štapiće za uši da obrišete slušalice, zvučnike i mikrofon.
5. Nakon što istresete vodu, ostavite telefon na sobnoj temperaturi 3
sata ili dok se potpuno ne osuši.
Vlaga može ostati čak i nakon što ste istresli vodu. To ne utiče na korišćenje, ali je najbolje držati telefon dalje od vlažnih mesta dok se ne osuši.
Ako dođe do kondenzacije unutar ekrana, kao što je moguće pri drastičnim
promenama u temperaturi, ostavite telefon na sobnoj temperaturi dok
kondenzacija ne nestane.
Ostali saveti
・ Izbegavajte punjenje telefona dok je mokar. Kapljice vode mogu se
pretvoriti u led u hladnim područjima.
・ Ne ostavljajte telefon unutar torbe ili u džepu dugo, jer se vlaga može
akumulirati na telefonu.
・ Nemojte koristiti telefon u blizini tople vode ili u blizini toplog vazduha, kao što je fen za kosu.
・ Ne stavljajte telefon na mesta gde je izuzetno vruće ili veoma hladno,
npr. u blizini šporeta ili u frižideru.
・ Ne ostavljajte telefon na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti, npr. u automobilu i na mestima koja su jako topla, hladna, vlažna ili prašnjava, kako bi se izbegla moguća pregrevanja, deformacije
ili greške.
・ Delovi koji održavaju vodootpornu zaštitu, kao što su poklopci za otvor
nano SIM kartice i micro SD kartice, mogu se razgraditi vremenom. Ako
ti delovi degradiraju ili se oštete, telefon više neće biti vodootporan.
Ako se to dogodi, obratite se prodavnici u kojoj je telefon kupljen ili
svom mobilnom operateru. Zamena delova može Vam biti naplaćena.
Osnove
Navigacijski tasteri na ekranu
HTC Desire EYE ima navigacijske tastere na dnu ekrana, koji se rotiraju
kada promenite usmerenje svog uređaja.
Idi na prethodni ekran
Idi na početni ekran
Pokaži ikone nedavno korišćenih aplikacija
Pređite prstom preko bilo kog navigacijskog tastera za pristup Google pretraživanju.
Stanje mirovanja
Stanje mirovanja štedi energiju baterije tako što prebacuje HTC Desire EYE
na nisku potrošnju uz isključen ekran. Istovremeno, sprečava slučajno pritiskanje tastera kada je HTC Desire EYE u Vašoj torbi.
Uključivanje stanja mirovanja
Kako biste isključili displej i prebacili telefon u stanje mirovanja,
・ kratko pritisnite tipku NAPAJANJE ili
・ dvaput brzo dodirnite zaključani ekran.
Takođe, HTC Desire EYE će automatski preći u stanje mirovanja ako ga
određeno vreme ne
koristite. Možete namestiti vreme gašenja ekrana svog uređaja. Za više informacija, vidite Postavke za gašenje ekrana, na stranici 180.
Buđenje iz stanja mirovanja
・ Pritisnite taster NAPAJANJE.
・ Koristite Motion Launch™ kako biste probudili i otključali svoj telefon
direktno na aplikaciju ili ekran. Vidi „Buđenje uređaja pomoću Motion
Launcha”, na stranici 41.
Otključavanje ekrana
・ Povucite prema gore ako želite otključati ekran, povucite prema
desno ako želite odmah pristupiti HTC Blink Feedu ili povucite levo
ako želite pristupiti početnom ekranu.
・ Takođe, možete povući ikonu katanca prema gore, desno ili levo.
Ako ste postavili zaključavanje ekrana, za njegovo otključavanje telefon će
zatražiti crtež, PIN ili lozinku.
Ako ste postavili podsetnik događanja ili alarm, možete povući
sno
, odno-
u krug, radi odlaganja, odnosno isključenja događaja ili alarma.
Pokreti telefonom
Upotrebljavajte pokretanje telefonom za isključenje ili utišavanje tona
zvona, i drugo.
Podignite telefon za odgovor na poziv
Za automatski odgovor na dolazni poziv, podignite uređaj i proverite ko
Vas zove pre nego što ga prinesete uhu.
Ovo podešavanje možete ugasiti. Odaberite Podešavanja, dodirnite Pozivi
i, zatim, odaberite opciju Automatski odgovor na poziv.
Okrenite za isključenje tona zvona
Ako HTC Desire EYE zvoni, možete ga okrenuti za isključenje tona zvona.
Odaberite Postavke, dodirnite Zvuk > prebaci na nečujno, pa zatim:
Nenečujno nakon okretanja urečujno
đaja. Dok je uređaj u mirovajednom nju okrenut prema dole,
zvoniće ponovo ukoliko bude
dolaznih poziva.
Nečujno
uvek
nakon okretanja uređaja ukoliko je uređaj i dalje okrenut
prema dole, neće zvoniti ukoliko bude dolaznih poziva.
Podignite za utišavanje tona zvona
Ako ste na poslovnom sastanku ili u
restoranu i HTC Desire EYE počne
da zvoni, podignite ga kako bi se
smanjila glasnoća tona zvona.
Ovu postavku možete ugasiti. Odaberite Podešavanja, dodirnite Zvuk,
zatim, odaberite opciju Podignite za
utišavanje tona.
Postavite ton zvona tako da se automatski podiže ako je
telefon u džepu ili torbi
Možete postaviti HTC Desire EYE tako da prepozna
da je u torbi ili džepu i podigne glasnoću tona zvona
kako biste ga čuli u bučnom okruženju.
Ovu postavku možete ugasiti. Odaberite Podešavanja, dodirnite Zvuk, i, zatim, odaberite opciju Uređaj u
džepu.
Okrenite HTC Desire Eye za bolji pregled
Kod mnogih ekrana automatski se može promeniti orijentacija sa
vertikalnog na vodoravan prikaz, tako što ćete okrenuti
HTC Desire EYE na stranu.
Prilikom unošenja teksta, možete okrenuti HTC Desire EYE
na stranu i tako dobiti veću tastaturu.
Pokreti prstiju
Upotrebljavajte pokrete prstiju za kretanje po početnom ekranu, otvorenim aplikacijama, za kretanje kroz liste, i drugo.
Dodir
・ Ako želite birati stavke na ekranu, kao što su ikon
aplikacija i podešavanja, ili pritiskati tastere na
ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom.
・ Nakon listanja dole po dugoj listi na ekranu (npr. u
aplikaciji pošta ili kontakti), dodirnite statusnu traku
za direktan skok na vrh ekrana.
Dodir i držanje
Ako želite otvoriti dostupne mogućnosti određene
stavke (npr. nekog kontakta ili linka veb-stranice),
samo pritisnite i držite stavku.
Pomeranje ili klizanje
Brzo kliznite prstom vertikalno ili vodoravno po
ekranu za prelaz na druge početne ekrane, listanje dokumenta, i drugo.
Povlačenje
Pre povlačenja dodirnite stavku i ostavite prst pritisnut uz ekran. Prilikom povlačenja, ne podižite prst
sve dok ne dođete na ciljni položaj.
Pokret
Pokret po ekranu sličan je pomeranju, međutim,
neophodno je pomerati prste pomoću lakših i
bržih pokreta. Ovaj pokret prstom uvek je orijentisan vertikalno, npr. prilikom razgledanja
kontakata ili liste poruka.
Dodir i pokret
Na početnom ekranu možete lako pomerati miniaplikacije ili ikonice s
jednog ekrana na drugi ekran.
Pritisnite i držite miniaplikaciju ili ikonicu jednim prstom, a drugi prst
pomerite po ekranu na novu lokaciju.
Štipanje i razvlačenje
U nekim aplikacijama, kao što su galerija, poruke, pošta ili veb-pretraživač, možete razvući prste od sebe po ekranu kako biste
povećali sliku ili tekst.
Uštinite ekran za smanjenje slike ili teksta.
Listanje dvama prstima
Prevucite dva prsta preko statusne trake kako biste došli
do „brzih postavki”.
Pokret trima prstima
・ Prevucite tri prsta gore po ekranu kako biste podelili
sadržaj, kao što su fotografije, video i muzika, u HTC
Desire EYE s drugim uređajima. Takođe, možete po
deliti streaming medije iz aplikacija, kao što je You
Tube®.
・ Povucite prema dole kako biste prekinuli akciju.
HTC pokreti standardno su omogućeni u „podešavanjima”. To
znači da će pokret trima prstima raditi jedino ako delite sadržaj
pomoću HTC aplikacija.
Otvaranje aplikacije
・ Dodirnite aplikaciju na traci prečica u dnu početnog ekrana.
・ Ako želite da pogledate više aplikacija, dodirnite
dirnite aplikaciju koji želite upotrebiti.
・ Na ekranu aplikacija, dodirnite
tražite.
. Nakon toga, do-
, a zatim, unesite ime aplikacije koju
Otvaranje aplikacije ili direktorijuma na zaključanom ekranu
Ako je ekran zaključan, povucite ikonu aplikacije ili direktorijuma prema
gore, nakon čega će se otključati ekran i direktno otvoriti aplikacija ili direktorijum.
Prečice na zaključanom ekranu iste su aplikacije kao na traci prečica početnog ekrana. Ako želite da izmenite prečice zaključanog
ekrana, zamenite aplikacije ili direktorijume na traci prečica.
Ako ste postavili šifru za zaključavanje, HTC Desire EYE će zatražiti da se
prijavite pre nego što otvori aplikaciju ili direktorijum.
Deljenje sadržaja
Imate nešto da podelite, kao što su fotografije ili video?
・ U aplikaciji jednostavno dodirnite ikonu:
・ Ako ne vidite ikonu, dodirnite > podeli.
ili
.
Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija
Ako na HTC Desire EYE radite više stvari istovremeno i upotrebljavate više
aplikacija, lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.
Dodirnite
radi razgledanja nedavno pokrenutih aplikacija.
・ Ako želite pokrenuti aplikaciju, samo je dodirnite.
・ Ako želite ukloniti aplikaciju s popisa, povucite
je gore.
・ Za uklanjanje nedavno pokrenutih aplikacija,
dodirnite
.
Kako biste videli popis uključenih aplikacija, dodirnite
.
Osvežavanje sadržaja
U određenim aplikacijama možete lako osvežiti sadržaj koji ste sinhronizovali ili preuzeli sa veb-stranica pomoću jednostavnog pokreta prstom.
1. Dok razgledate sadržaj, kao što je prognoza vremena ili pristigla
pošta, listajte na vrh ekrana.
2. Povucite prstom po ekranu prema dole, pa ga pustite radi osvežavanja.
Snimanje ekrana HTC Desire EYE
Želite da zabeležite rezultat svoje igre ili da napišete blog o funkcijama
HTC Desire EYE? Jednostavno, možete slikati svoj ekran i podeliti ga
putem galerije.
Pritisnite i držite taster NAPAJANJE, zatim, pritisnite taster za smanjivanje
glasnoće istovremeno.
Snimak ekrana će se sačuvati u aplikaciji galerija u albumu Slike ekrana.
Takođe, možete deliti sliku kada vidite oznaku
na statusnoj
traci. Otvorite panel Obaveštenja i dodirnite
ispod obaveštenja
o slici ekrana. Ako ne vidite , odmaknite dva prsta jedan od drugoga na obaveštenju o slici ekrana.
Upravljanje pokretom
Buđenje telefona pokretom
Kada je ekran isključen a HTC Desire EYE je u stanju mirovanja, koristite
Motion Launch kako biste pokretom probudili i otključali svoj telefon direktno na neku od aplikacija ili ekran. Motion Launch je kombinacija pokreta,
koja se sastoji od podizanja telefona, nakon čega sledi pokret prstom.
Ako ste postavili zaključavanje ekrana, za njegovo otključavanje
telefon će zatražiti crtež, PIN ili lozinku pre nego što se otključa.
Probudite telefon
1. Postavite uređaj vertikalno.
2. Odmah dvaput dodirnite
ekran.
Nemojte dodirivati ekran
ako uređaj vibrira.
Probudite telefon i otključajte ekran
1. Probudite telefon direktno na HTC Blink Fee
2. Postavite uređaj tako da
je okrenut prema gore.
Prevucite prste po
ekranu udesno.
Nemojte dodirivati ekran
ako uređaj vibrira.
Probudite uređaj direktno na panel početnog ekrana
1. Postavite uređaj tako da
je okrenut prema gore.
2. Prevucite prste po
ekranu udesno.
Nemojte dodirivati ekran
ako uređaj vibrira.
Probudite telefon direktno na fotoaparat
1. Postavite uređaj tako da je okrenut prema gore.
2. Pritisnite taster za glasnoću zvuka.
Obaveštenja
Panel s obaveštenjima
Obaveštavajuće ikone u statusnoj traci olakšavaju pregled o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i procesima u toku, kao što su podaci koji
se preuzimaju.
Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti Panel s obaveštenjima
radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili novu informaciju dobili.
1 Kako biste otvorili panel s obaveštenjima, pritisnite i držite statusnu
traku, pa povucite prst prema dole. Ako imate više obaveštenja, listajte dole po ekranu da biste ih sve pregledali.
2. Da biste brzo pristupili Panelu obaveštenja s brzim postavkama, dodirnite
.
・ Da biste videli više informacija, kao što su e-mail i događanja, razmaknite dva prsta za proširenje obaveštenja. Za smanjivanje prikaza, uštinite ekran.
・ Neka obaveštenja omogućuju Vam da odmah delujete. Na primer,
dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uputite poziv
nazad ili odgovorite SMS-om.
・ Dodirnite ikonu obaveštenja na levoj strani kako biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
・ Kako biste odbacili samo jedno obaveštenje na popisu, povucite
levo ili desno. Za odbacivanje svih obaveštenja i zatvaranje panela
obaveštenja, dodirnite
Prostor za obaveštenja
Na zaključanom ekranu možete videti obaveštenja o propuštenim pozivima, SMS-ovima, događanjima, i još mnogo toga.
1. Povucite prema dole kako biste prošili prostor.
2. Ako postoji više od jednog propuštenog poziva, jedne poruke ili jednog e-maila, dodirnite kako biste videli sledeće obaveštenje.
3. Dodirnite obaveštenje kako biste direktno otišli u njegovu aplikaciju.
Možete promeniti koja se obaveštenja pojavljuju u navedenom prostoru u
Sigurnosnim postavkama. Vidi Obaveštenja na zaključanom ekranu, na
stranici 183.
Obaveštavajuća LED dioda
Obaveštavajuća LED dioda prikazuje:
・ Neprekidno zeleno svetlo, ako je uređaj uključen u punjač ili je povezan s računarom, i baterija je skroz napunjena.
・ Prekidano zeleno svetlo ako imate nerešeno
obaveštenje.
・ Neprekidno narandžasto svetlo ako se baterija
puni.
・ Prekidano narandžasto svetlo ako je baterija
skoro prazna.
Odabir kada da se oglasi LED dioda
Možete promeniti kada želite da se LED dioda i za koje aplikacije oglasi kad
se pojavi novo obaveštenje.
1. Odaberite Podešavanja, a zatim, dodirnite Ekran i pokreti ili Ekran,
pokreti i tasteri.
2. Pod stavkom Obaveštavajuća svetla, dodirnite Svetleća obaveštenja.
Odaberite hoće li se LED dioda oglasiti uvek ili samo kada je ekran
isključen.
3. Dodirnite Obaveštenja aplikacija. Odaberite za koja obaveštenja aplikacija želite da se oglasi LED dioda.
U drugim aplikacijama, proverite svoje postavke kako biste saznali
da li imaju opciju za oglašavanje LED diodom.
Lična prilagođavanja
Kako da HTC Desire EYE postane samo Vaš
Neka HTC Desire EYE izgleda i zvuči kako Vi želite.
・ Sami odaberite ton zvona i ostale tonove. Za više informacija, pogledajte Tonovi, tonovi obaveštenja i alarm, na stranici 57.
・ Učinite svoj uređaj jedinstvenim tako što ćete postaviti pozadinsku
sliku. Vidi Slika pozadine, na stranici 58.
・ Promena aplikacije na traci lansiranja. Vidi Traka lansiranja, na stranici 58.
・ Popunite svoj početni ekran vidžetima i prečicama. Vidi Dodavanje vidžeta na početni ekran, na stranici 58, i Dodavanje prečica na početni ekran, na stranici 59.
・ Potrebna Vam je još jedna kartica aplikacija? Vidi Dodavanje ili uklanjanje vidžet panela, na stranici 60.
・ Postavite HTC Blink Feed ili vidžet panel kao svoj početni ekran. Vidi
Menjanje Vašeg početnog ekrana, na stranici 61.
・ Organizujte svoje aplikacije. Vidi Organizacija aplikacija, na stranici
62.
Promena tona zvona, obaveštenja i zvukova
・ Odaberite Podešavanja, i zatim, dodirnite Lično prilagođavanje.
・ U delu Zvuk promenite ton zvona, tonove obaveštenja i alarma.
Idite u aplikacije poruke, pošta i kalendar i posebno odaberite zvukove za nove poruke, poštu i podsetnike kalendara.
Želite da alarmi zvone glasnije, ali da obaveštenja budu diskretnija? U Podešavanjima dodirnite Zvuk > glasnoća i postavite glasnoću za svaku vrstu zvuka.
Početni ekran
Odaberite jednu od dostupnih pozadina ili koristite bilo koju fotografiju
koju ste snimili fotoaparatom.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Pozadina početnog ekrana.
3. Odaberite odakle želite odabrati pozadinu.
Za korišćenje fotografije koju ste snimili fotoaparatom, dodirnite Galerija, odaberite i izrežite fotografiju, a zatim, dodirnite Gotovo.
Traka za lansiranje
Traka za lansiranje daje Vam pristup najčešće korišćenim aplikacijama (i
ostalim prečicama) samo jednim dodirom. Možete zameniti aplikacije na
traci za lansiranje onima koje se često koriste.
1. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite zameniti, a zatim je povucite na
2. Dodirnite
da odete na panel aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na prazan prostor na
traci za lansiranje.
・ Možete i grupisati aplikacije na traci za lansiranje u mapu. Vidi
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci za lansiranje, na
stranici 62.
・ Aplikacije (ili druge prečice) na zaključanom ekranu iste su kao i
one na traci za lansiranje.
Dodavanje vidžeta na Početni ekran
Vidžeti omogućuju lakši pristup informacijama i sadržajima koji su Vam bitni.
Izaberite iz niza vidžeta i dodajte one najkorisnije na svoj početni ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. Možete početi dodavanjem miniaplikacija, aplikacija i prečica.
3. Dodirnite
> vidžeti.
4. Listajte kroz vidžete ili dodirnite
, radi traženja određenog vidžeta.
Neki vidžeti su dostupni u različitim stilovima i veličinama.
5. Pritisnite i držite, a zatim, povucite vidžet na panel na koji ga želite
dodati.
Takođe, možete dodati vidžete koji Vam omogućuju brzo uključivanje ili
isključivanje određenih postavki, kao što su Wi-Fi i Bluetooth.
Promena postavki vidžeta
Možete menjati osnovne postavke nekih vidžeta (npr. vidžet kontakta).
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim ga povucite
.
2. Prilagodite postavke vidžeta.
Promena veličine vidžeta
Veličina nekih vidžeta se može menjati nakon što ih dodate na svoj početni ekran.
1. Pritisnite i držite vidžet na početnom ekranu, a zatim, otpustite prst.
Ako se pojavi rub, to znači da se veličina vidžeta može menjati.
2. Povucite rub kako biste povećali ili smanjili veličinu vidžeta.
Dodavanje prečica na Početni ekran
Dodajte aplikacije koje često koristite na bilo koji vidžet panel svog početnog ekrana. Takođe, možete dodati prečice za često korišćene postavke,
označene veb-stranice, i još mnogo toga.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet ploči.
2. U meniju dodirnite Dodaj aplikacije i vidžete.
3. Dodirnite
> aplikacije i prečice.
4. Listajte kroz aplikacije ili prečice ili dodirnite
radi traženja željenog.
5. Pritisnite i držite, a zatim, povucite aplikaciju ili prečicu na vidžet
panel na koji želite, kako biste ga dodali.
Da biste dodali aplikaciju sa ekrana aplikacija, pritisnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite na vidžet panel.
Uređivanje panela početnog ekrana
Dodavanje ili uklanjanje vidžet panela
・ Nećete biti u mogućnosti da dodate novi vidžet panel ako već
imate iskorišćen maksimalni broj.
・ HTC Blink Feed se uvek pojavljuje kao prvi panel (ako nije uklonjen). Vidžet panel se ne može dodati pre HTC Blink Feeda.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
3. Da biste dodali novi vidžet panel, povucite prstom ulevo dok se ne
pojavi
-ikona, a zatim je dodirnite.
4. Da biste uklonili vidžet panel, pomerite prste ulevo ili udesno dok ne
vidite panel, a zatim, dodirnite Ukloni.
5. Kada ste gotovi, dodirnite
.
Uređivanje vidžet panela
Vidžet panel se ne može pomerati i umetnuti pre HTC Blink
Feeda.
1. Za prilagođavanje početnog ekrana, pređite dvama prstima preko
HTC Blink Feeda ili bilo kojeg vidžet panela.
2. Pritisnite i držite oznaku vidžet panela, a zatim je povucite levo ili
desno na mesto koje želite.
3. Kada završite uređenje vidžeta panela, pritisnite
.
Premeštanje vidžeta ili ikone
Možete jednostavno premestiti vidžet ili ikonu s jednog vidžet panela na drugi.
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu jednim prstom.
2. Uz još jedan prst, idite levo ili desno za rotiranje ekrana na drugi vidžet panel.
3. Otpustite vidžet ili ikonu.
Uklanjanje vidžeta ili ikone
1. Pritisnite i držite vidžet ili ikonu koju želite ukloniti, a zatim ih povucite na .
2. Kad vidžet ili ikona pocrveni, podignite prst.
Promena glavnog Početnog ekrana
Postavite HTC Blink Feed ili vidžet panel kao svoj početni ekran.
1. Pritisnite i držite prazan prostor na vidžet panelu.
2. U meniju dodirnite Upravljanje stranicama početnog ekrana.
3. Povucite prst levo ili desno dok ne vidite panel koji želite koristiti kao
svoj glavni početni ekran.
4. Dodirnite Postavi kao početni.
5. Dodirnite
.
Ako dodirnete , iz aplikacije će Vas vratiti na poslednji panel na
kojem ste bili. Samo dodirnite ponovo kako biste se vratili na
početni ekran.
Grupisanje aplikacija na vidžet panelu i traci
za lansiranje
1. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
2. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
3. Dodirnite naslovnu traku mape, a zatim, unesite novi naziv mape.
4. Dodajte još aplikacija u mapu. Dodirnite odabir aplikacije
dodirnite Gotovo.
a zatim,
Takođe, možete dodati prečice postavki ili informacija u mapu. Prvo dodajte prečicu na vidžet panel, a zatim ga povucite preko do mape.
Uklanjanje stavki iz mape
1. Na traci za lansiranje ili vidžet panelu dodirnite mapu da biste je otvorili.
2. Pritisnite i držite aplikaciju ili prečicu u mapi, a zatim je povucite na
.
Uređenje aplikacija
Na ekranu aplikacija možete prerasporediti aplikacije i promeniti izgled.
1. Iz HTC Blink Feeda ili bilo kojeg vidžet panela, dodirnite
.
2. Dodirnite , a zatim, odaberite kako želite urediti aplikacije, na primer, alfabetskim redosledom.
Ako želite da grupišete aplikacije u mape i da ih prerasporedite, odaberite „prilagođeno”.
4. Dodirnite > veličina, izaberite hoćete li prikazati više ili manje aplikacija po stranici.
Pomeranje aplikacija i mapa
1. Na panelu aplikacija dodirnite > prilagođeno.
2. Dodirnite > uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju ili mapu, a zatim, učinite jedno od sledećeg:
・ Povucite aplikaciju ili mapu na drugo mesto na istoj stranici. Pričekajte
dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
・ Povucite aplikaciju ili mapu na
stili na drugu stranicu.
ili
strelice, kako biste je preme-
4. Kada završite s pomeranjem aplikacija i mapa, dodirnite
.
Grupisanje aplikacija u mape
1. Na panelu aplikacija dodirnite
2. Dodirnite
> Prilagođeno.
> Uređivanje aplikacija.
3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju
radi izrađivanja mape.
4. Da biste dodali više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do mape.
5. Za dodeljivanje naziva mapi, otvorite mapu, dodirnite njenu naslovnu
traku, a zatim, upišite ime mape.
6. Kada završite, dodirnite
.
Uklanjanje aplikacija iz mape
1. Na panelu aplikacija dodirnite
2. Dodirnite
> Prilagođeno.
> Uređivanje aplikacija.
3. Dodirnite mapu da biste je otvorili.
4. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na panelu aplikacija.
Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete
prst.
5. Kada završite s uklanjanjem aplikacija, dodirnite
Skrivanje i otkrivanje aplikacija
1. Na panelu aplikacija dodirnite
> sakrij/otkrij aplikacije.
2. Odaberite aplikacije koje želite sakriti ili uklonite oznake iz potvrđenih okvira da ih otkrijete.
3. Dodirnite Gotovo.
Zaključavanje ekrana
Dodavanje vidžeta na zaključani ekran
Pre nego što možete dodati vidžet na zaključani ekran, morate
odabrati Omogući vidžete za zaključani ekran u Postavke> sigurnost.
Izaberite iz našeg izbora vidžeta za zaključani ekran.
1. Na zaključanom ekranu povucite od desnog ruba, sve dok ne vidite
ikonu .
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite vidžet koji želite dodati na zaključani ekran.
Uklanjanje ili brisanje lozinke za zaključavanje zaslona
1. Na zaključanom ekranu povucite od desnog ruba, sve dok ne vidite
vidžet koji želite premestiti ili izbrisati.
2. Pritisnite i držite vidžet, a zatim ga povucite levo ili desno na mesto
koje želite.
3. Pritisnite i držite vidžet, a zatim ga povucite na
nili.
da biste ga uklo-
Promena prečica za zaključavanje ekrana
Za promenu aplikacije (ili drugih prečica) na zaključanom ekranu, promenite one na traci za lansiranje. Da biste saznali kako, pogledajte Traka za
lansiranje, na stranici 58.
Isključivanje opcije zaključavanja ekrana
Želeli biste da ne morate da otključavate svoj telefon svaki put kada ga
probudite? Možete isključiti opciju zaključavanja ekrana u Podešavanjima.
1. Idite na Podešavanja, a zatim, dodirnite Sigurnost.
2. Dodirnite Zaključavanje ekrana> ne zaključavaj ekran.
Za uključivanje opcije zaključavanja ekrana, ponovo u sigurnosnim podešavanjima dodirnite Zaključivanje ekrana> zaključaj ekran.
HTC Blink Feed
Živi Početni ekran
Pomoću HTC Blink Feeda možete prilagoditi početni ekran tako što ćete
dodati informacije i ažuriranja do kojih Vam je najviše stalo. Pogledajte
raznovrsni sadržaj novosti i svojih interesovanja, ažuriranja društvenih
mreža, i drugo.
・ Povucite prstima prema gore ili dole da biste
pregledali novosti na HTC Blink Feedu.
・ Dodirnite oznaku za pregled sadržaja ili komentarisanje objava ili statusa.
・ Dok čitate ili gledate vesti, povucite ulevo ili
udesno da biste videli više priča.
・ Dok ste u HTC Blink Feedu, možete dodirnuti
ili
statusnu traku za pomeranje na vrh.
・ Listajte na vrh i povucite ekran prema gore
kako biste ručno osvežili informacije.
・ Povucite HTC Blink Feed udesno za otvaranje izbornika gde možete odabrati vrstu informacija
ili dodavati svoje prilagođene teme za prikaz.
Ako ste postavili HTC Blink Feed kao glavni početni ekran, videćete vidžet sata na njemu.
Uključivanje ili isključivanje HTC Blik Feeda
1. Na HTC Blink Feedu, povucite dva prsta, a zatim, dodirnite
.
2. Dok je odabran HTC Blink Feed, dodirnite Ukloni.
3. Da biste ga dodali natrag, proklizite udesno, a zatim, dodirnite
ster koji ima reč Blink Feed.
ta-
Načini dodavanja sadržaja na HTC Blink Feed
Prilagodite HTC Blink Feed da pokazuje članke i ažuriranja statusa iz Vaših
omiljenih izvora vesti, kategorija, izdanja i aplikacija.
Odabir novosti
Otkrijte priče i članke na HTC Blink Feedu na temelju svojih interesa, omiljenih kategorija i popularnih kanala vesti ili veb-stranica.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite > dodaj sadržaj.
3. Odaberite kategoriju.
Ili, ako je to Vaš prvi put da dodajete sadržaj na HTC Blink Feed, dodirnite oznaku na kojoj piše Automatske preporuke iz Blink Feeda.
Prijavite se da biste dobili preporuke.
4. Odaberite jedan ili više izvora novosti.
Prvo možete dodirnuti naziv izvora novosti, a zatim, dodirnite
ga dodate na HTC Blink Feed.
da
Prikazivanje sadržaja iz vaših aplikacija i sa društvenih mreža
Pogledajte postove svojih prijatelja sa društvenih mreža ili prikažite sadržaj
sa svojih HTC aplikacija upravo na HTC Blink Feedu.
Morate se prijaviti na svoj korisnički nalog na društvenim mrežama, kako biste videli njihove novosti na HTC Blink Feedu.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite > usluge i aplikacije, a zatim, odaberite željene aplikacije i
društvene mreže.
Traženje i dodavanje interesnih tema
U potrazi ste za određenom temom? Potražite i odaberite interesnu temu
koju biste želeli da se pojavi na Vašem HTC Blink Feedu.
1. Na HTC Blink Feedu proklizite desno za otvaranje menija.
2. Dodirnite Traži sadržaj, a zatim, unesite temu koju tražite.
3. Dodirnite Rezultat, a zatim, dodirnite
gođene teme.
kako biste ga dodali u Prila-
Fotoaparat
Osnove fotoaparata
Ekran fotoaparata
Snimajte fantastične fotografije i video-snimka pomoću fotoaparata, pa ih
učinite nezaboravnim upotrebom raznih efekata i scena.
HTC Desire EYE ima namensko dugme kamere, koje možete koristiti za pokretanje fotoaparata i slikanje.
Možete podesiti dugme fotoaparata da automatski otvori stanje
za autoportret ili glavnu kameru u podešavanjima fotoaparata.
Otvorite aplikaciju fotoaparat i dodirnite da biste videli sve kontrole na
ekranu objektiva. Na ekranu objektiva možete naći kontrole za dodavanje
efekata, zumiranje i druge stavke.
Pogledajte zbirku scena za prilike snimanja fotografija i video-zapisa.
Odaberite nivo ISO ili ga vratite na automatski odabir. Veći ISO
najbolje funkcioniše u uslovima slabog osvetljenja.
Podesite postavke ekspozicije. Više postavke ekspozicije hvataju
više svetla na Vašim fotografijama ili snimcima.
Odaberite postavku osvetljenosti koja odgovara trenutnom osvetljenju Vaše okoline.
Odaberite efekat za svoje snimke i fotografije.
Izmena osnovne i napredne postavke fotoaparata.
Odabir načina snimanja
HTC Desire EYE Vam omogućuje različite načine snimanja.
Na ekranu objektiva dodirnite
, a zatim, odaberite način snimanja koji želite.
Zumiranje
Zumiranje radi i na zadnjoj i na prednjoj kameri.
・ Pre snimanja fotografije ili videa, razmaknite dva prsta za udaljavanje
ili uštinite ekran za približavanje.
・ Kada snimate video, možete slobodno približavati i udaljavati sliku u
toku snimanja.
Odabir efekta
Upotrebite dostupne efekte fotoaparata kako bi Vaše fotografije izgledale
kao da su kreirane pomoću specijalnih sočiva ili filtra.
Neki načini snimanja ne podržavaju efekte.
1. Na ekranu objektiva dodirnite:
2. Dodirnite
sviđa.
pokazati mogućnosti fotoaparata”.
. Listajte kroz dostupne efekte i dodirnite taj koji Vam se
Uključivanje ili isključivanje blica
Kada koristite glavnu ili prednju kameru, pritisnite ikonu blica kako biste
odabrali način njegovog rada.
Kada koristite glavnu kameru, možete odabrati način rada blica ili autoblic.
・ Fotoaparat će inteligentno postaviti najbolji blic za osvetljenje fotografije.
・ Kada koristite prednju kameru, možete podesiti blic da se upali kada
slikate autoportrete.
・ Kada koristite glavnu ili prednju kameru, možete podesiti blic da
ostane uključen kada snimate video.
Konfigurisanje tastera za glasnoću
U aplikaciji fotoaparat možete postaviti tastere za glasnoću da funkcionišu
kao okidač ili kontrola uvećavanja.
1. Prebacite se na aplikaciju fotoaparat.
2. Na ekranu objektiva dodirnite
3. Dodirnite
da se pokažu opcije fotoaparata.
> opšta podešavanja > mogućnosti tastera za glasnoću.
4. Odaberite način na koji želite da koristite tastere za glasnoću kada
ste u aplikaciji fotoaparat.
Gašenje aplikacije fotoaparat
Kako biste imali puni pogled na ekran objektiva, HTC Desire EYE zamenjuje
, , malim tačkama.
Dodirnite tačku kako biste ponovo ugledali navedene tastere ili za gašenje aplikacije fotoaparata i povratak na početni ekran ili prethodni.
Fotografisanje
1. Otvorite aplikaciju fotoaparat.
2. Odaberite stanje fotoaparat.
3. Da odaberete rezoluciju fotografija, dodirnite na ekranu objektiva, a
zatim, dodirnite
> rezolucija.
4. Usmerite fotoaparat na ono što želite snimiti. Fotoaparat izoštrava
automatski kako ga Vi pomerate.
5. Kada ste spremni da snimite fotografiju, dodirnite , ili možete koristiti taster FOTOAPARAT. Pritisnite taster do pola za izoštravanje, a
zatim, pritisnite do kraja za snimanje fotografije.
Saveti za snimanje boljih fotografija
Da biste dobili bolje fotografije, evo nekoliko saveta o tome šta da učinite
dok snimate svoje fotografije.
Poboljšanje fokusa i oštrine
・ HTC Desire EYE ima autofokus, što najbolje radi u situaciji kada nema
previše pokreta. Za promenu fokusa na objektivu, dodirnite ono na
čemu želite da fokus bude.
・ Ako se predmet pomera, pritisnite i držite predmet kako biste ga zaključali u fokus.
・ Možete ručno podesiti oštrinu fotografije uređivanjem u galeriji. Takođe, možete podesiti oštrinu pre snimanja fotografije u podešavanjima fotoaparata.
Uopšteno, bolje je da se izoštri nejasna slika, a ne da se smanji
oštrina na slici.
Snimanje dobro osvetljenih fotografija
・ HTC Desire EYE automatski podešava fokus i ekspoziciju. Ako slika
ima premalu ekspoziciju ili ako se prikaže kao tamna na ekranu objektiva, dodirnite deo slike koji je u senci. Takođe, dodirnite dobro osvetljen objekat na slici, ako slika izgleda kao da je previše osvetljena.
Usredsredite se na objekat s neutralnim tonom za uravnoteženu
ekspoziciju. Imajte na umu da se dodirivanjem drugog predmeta
fokus može prebaciti s Vašeg objekta na njega.
・ Ako koristite zadata podešavanja i slika je još pretamna, odaberite
opciju noćnog snimanja, ali oslonite HTC Desire EYE na ravnu površinu, kako biste ga održali stabilnim.
・ Ako postoje delovi slike koji su u senci, a drugi su istaknuti, koristite
HDR snimanje kako biste snimili više fotografija različitih ekspozicija i
kombinovali ih u jednom kadru. Držite HTC Desire EYE mirno ili ga
oslonite o ravnu površinu kada se koristi HDR snimanje.
・ Prilikom snimanja panoramske fotografije, razmotrite celu scenu i
usredsredite se na objekat koji ima neutralan ton, kako bi se održala
uravnotežena ekspozicija na kompozitnoj slici.
・ Ako je Vaš predmet osvetljen s leđa, koristite pozadinsko osvetljenje
scene, kako biste istakli prvi plan i zadržali neke detalje iz pozadine.
Ostali saveti
・ U podešavanjima fotoaparata, dodirnite Mreža za pomoć centriranja
predmeta ili poboljšavanja kompozicije.
・ Ako snimate fotografije pod fluorescentnim sijalicama ili sijalicama
sa žarnom niti, pa se čini kao da je predmet drugačije boje, dodirnite
i odaberite postavku svetline. Proverite sliku na ekranu objektiva i
odaberite opciju koja prikazuje najverniju boju predmeta.
・ U postavkama fotoaparata možete dodirnuti Podešavanje slike i podesiti kontrast, zasićenost, oštrinu, čak i pre snimanja fotografije.
・ Nakon snimanja fotografije, možete nastaviti da uređujete kontrast,
svetlinu i ostala podešavanja u galeriji.
Snimanje videa
1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat.
2. Odaberite način snimanja.
3. Ako ste spremni da pokrenete snimanje, dodirnite
..
4. Promenite fokus na drugi objekat ili oblast jednostavnim dodirom na
ekranu objektiva.
5. Dodirnite taster blica radi paljenja ili gašenja svetla kamere.
6. Dodirnite za zaustavljanje snimanja, a zatim, dodirnite
vak snimanja.
7. Da zaustavite snimanje, dodirnite
.
. za nasta-
Poruke
Slanje tekstualne poruke (SMS)
1. Odaberite aplikaciju poruke.
2. Dodirnite
.
3. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje „Za”.
4. Dodirnite polje u kojem piše Unesite tekst, pa zadajte svoju poruku.
5. Dodirnite
, ili pritisnite
radi spremanja poruke kao šablona.
Broj znakova jedne tekstualne poruke ograničen je (prikazan je
iznad tastera Pošalji ). Ako prekoračite taj broj, tekstualna poruka će biti dostavljena kao jedna, međutim, biće Vam naplaćena
kao više od jedne poruke.
Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka
ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke,
priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.
Slanje multimedijalne poruke (MMS)
1. Odaberite aplikaciju poruke.
2. Dodirnite
.
3. Unesite ime kontakta, broj telefona ili e-mail adresu u polje „Za”.
4. Dodirnite polje u kojem piše Unesite tekst i zadajte svoju poruku.
5. Dodirnite
, a zatim odaberite tip priloga.
6. Odaberite ili tražite stavku koju želite priložiti.
7. Kada dodate prilog, dodirnite
gledanja ili uklanjanja priloga.
8. Dodirnite
ili pritisnite
za pregled mogućnosti zamene, raz-
radi spremanja poruke kao šablona.
Kopiranje teksta poruke na nano SIM karticu
1. Otvorite aplikaciju poruke.
2. Dodirnite kontakt (ili broj telefona) za prikaz razmene poruka s tim
kontaktom.
3. Dodirnite poruku, a zatim, odaberite Kopiraj u SIM. Prikazana je ikona
.
Brisanje poruka i razgovora
Otvorite aplikaciju poruke i učinite nešto od sledećeg:
Brisanje
poruka
Otvorite razgovor s kontaktom, dodirnite poruku, a zatim,
odaberite Izbriši poruku.
Kako biste obrisali više poruka u razgovoru, dodirnite > brisanje poruka> izbriši odabirom, a zatim, odaberite poruke
koje želite obrisati.
Brisanje
razgovora
Pritisnite i držite kontakt (ili broj telefona), a zatim, odaberite
Izbriši.
Dodirnite > izbriši razgovor, i zatim, odaberite razgovore
koje želite obrisati.
U postavkama poruka, pritisnite Uopšteno> brisanje stare poruke,
kako biste automatski obrisali stare poruke.
Sprečavanje brisanja poruka
Možete zaključati poruku da se ne može izbrisati, čak i ako ste izbrisali
druge poruke u razgovoru.
1. Otvorite aplikaciju poruke.
2. Dodirnite kontakt (ili broj telefona) za prikaz razmene poruka s tim
kontaktom.
3. Dodirnite poruku koju želite zaključati.
4. Odaberite Zaključaj poruku u meniju opcija. Prikazana je ikona zaključavanja .
Pretraživač i vebpretraživač
Preuzimanje ažurnih informacija s Google Now
Želite znati prognozu vremena pre jutarnjeg odlaska na posao? Google
Now će Vam pružiti brze i ažurne informacije koje Vam najviše trebaju – i to
bez pretrage.
Zavisno od Vaše lokacije, dela dana i prethodnih Google pretraga, Google
Now će prikazati kartice s informacijama, koje obuhvataju:
・ Prognozu vremena za današnji dan i naredne dane.
・ Stanje saobraćaja na Vašem putu do radnog mesta i prilikom povratka kući.
・ Kako doći na Vaš sledeći sastanak i vreme koje Vam je potrebno za put.
・ Sledeći tramvaj ili autobus koji stiže na stanicu.
・ Stanje igre i izglede Vaše omiljene ekipe dok uživate u igri.
・ Podsetnike o vremenu i mestu, koje možete sami kreirati.
Otvorite aplikaciju Google pretraživanja radi korišćenja Google Now. Za otvaranje, dodirnite aplikaciju Google ili jednostavno povucite prema gore od
navigacijskih tastera na ekranu.
Postavke Google Now
Pre postavljanja Google Now:
・ Uverite se da ste prijavljeni na svoj Google nalog.
・ Uključite lokacijske usluge i uverite se da ste povezani na
Internet. Za više informacija o uslugama lokacije, pogledajte
Uključivanje ili isključivanje usluga lokacije, na stranici 156.
1. Otvorite aplikaciju Google pretraživanja.
Kako biste pokrenuli Google Now sa zaključanog ekrana, povucite
x prema gore.
2. Dodirujte Dalje sve dok ne dođete na ekran Dohvati Google Now!
3. Dodirnite Da, to želim. Na ekranu Google pretraživanje počeće
da se prikazuju informativne kartice Google Now.
4. Ako želite da pogledate sve dostupne informativne kartice, dodirnite
Više.
S obzirom na to koje ste informacije odobrili za deljenje, na ekranu Google
pretraživanje prikazivaće se više informativnih kartica kada budete upotrebljavali HTC Desire EYE za pretragu Interneta, kreiranje sastanaka, i
drugo.
Promena podešavanja kartica
Podešavanja Google Now kartica možete lako prilagoditi tako da odgovaraju Vašim potrebama za informacijama. Na primer, na kartici Promet možete promeniti svoju adresu stanovanja i posla ili odabrati u koje doba
dana se treba pojavljivati kartica Vreme.
1. Otvorite aplikaciju Google pretraživanje.
2. Odaberite sledeće:
・ Da biste promenili podešavanja kartice, kao što su jedinice na kartici za vreme, dodirnite , a zatim, pritisnite tastere sa strelicama
kada su dostupne.
・ Za promenu specifičnih podatka o kartici, kao što su poslovna
adresa, sportske ekipe ili deonice koje pratite, listajte na dno ekrana,
dodirnite , a zatim, odaberite podatke koje želite promeniti.
Uklanjanje i skrivanje kartica
1. Otvorite aplikaciju Google pretraživanje.
2. Možete provesti sledeće radnje:
・ Kako biste uklonili karticu, pomerite je nalevo ili nadesno.
・ Da biste sprečili pojavljivanje kartice na ekranu Google pretraživanja, dodirnite : na kartici koju želite sakriti, a zatim, dodirnite
„Ne”.
Korišćenje istorije pretraživanja
HTC Desire EYE vodi evidenciju veb-stranica koje ste posetili.
Ako ne želite da HTC Desire EYE čuva Vašu istoriju pregledanja,
pregledajte pomoću anonimne kartice. Vidi Privatno pretraživanje, na stranici 111.
1. Dok pregledate veb-stranicu, dodirnite
> istorija.
2. Odaberite Istorija ili Najposećenije kartice.
3. Dođite na veb-stranicu koju želite pregledati, a zatim je odaberite.
Zabava
HTC muzika
Slušanje muzike
Uživajte u svojim omiljenim pesmama na HTC Desire EYE, koristeći aplikaciju muzika.
1. Otvorite aplikaciju muzika.
2. Pređite prstom preko različitih kartica za pregledanje po kategorijama.
3. Dodirnite pesmu za reprodukciju.
4. Dodirnite ikone na ekranu za upravljanje reprodukcijom muzike, ponavljanje pesme, i još mnogo toga.
Pritisnite i povucite prstom preko linije trajanja za skok na bilo koji deo
pesme.
Uključite ili isključite mešanje. (Mešanje je isključeno kada je oznaka sive
boje.)
Ciklus kroz ponavljanja: ponavljaj sve
pesme, ponavljaj trenutne pesme i ne
ponavljaj.
Reprodukujte muziku na kompatibilnom DLNA® TV-u ili audio-sistemu,
HTC Media Link HD-u ili stereo Bluetooth uređaju.
Minimizirajte ekran sa trenutnom reprodukcijom kako biste nastavili da
pretražujete svoju muzičku kolekciju.
Reprodukcija muzike sa zaključanog ekrana
Ako želite pokrenuti aplikaciju muzika direktno sa zaključanog ekrana, idite
na Podešavanja, a zatim, dodirnite Sigurnost> otključaj muziku automatski.
Možete:
・ Tokom reprodukcije muzike, kada se ekran isključi, pritisnite NAPAJANJE za ponovno uključivanje ekrana, pređite prstom prema dole na
vidžetu muzika, a zatim, dodirnite vidžet.
・ Ako ste dodali aplikaciju muzika kao prečicu na traku za lansiranje,
povucite je prema gore kako biste otvorili aplikaciju muzika.
YouTube
Gledanje videa na YouTubeu
Pomoću aplikacije YouTube možete proveriti šta je popularno na ovim
veb-stranicama za podelu videa.
1. Otvorite aplikaciju YouTube.
2. Pregledajte listu video-snimaka ili tražite video.
3. Kada nađete video koji Vam se sviđa, dodirnite ga.
Radije biste pogledali video kasnije? Dodirnite > Dodaj u > Gledaj kasnije. Videu možete ponovo pristupiti s popisa Gledaj kasnije u profilu svog naloga.
4. Dok gledate video, možete:
・ Okrenuti HTC Desire EYE na stranu i gledati video na celom
ekranu.
・ Dodirnuti video-ekran, kako biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, ili povući klizač za skok na drugi deo videa.
・ Listajte na panelu video-informacija, kako biste videli povezane
video-zapise i komentare od drugih gledalaca.
・ Pretražujte ostale video-zapise tako da smanjite video koji se prikazuje. Dodirnite
ili povucite video prema dole da ga smanjite. Za
zatvaranje videa, povucite video levo ili desno.
Smanjite video, a zatim, odaberite Otvori meni. Možete videti profil svog
naloga i upravljanje pretplatama i video-liste.
Memorija i datoteke
Memorija telefona
Vrste memorije
Želite znati koje vrste memorije možete upotrebljavati za svoje aplikacije,
podatke i datoteke?
HTC Desire EYE ima sledeće vrste memorije:
Memorija
telefona
Ova memorija kombinuje internu memoriju, gde se čuvaju
aplikacije, e-pošta, podaci i tekstualne poruke, i memoriju za
datoteke, gde se čuvaju fotografije, video i muzika.
Ako Vam nedostaje memorije telefona, idite na Oslobađanje
mesta u memoriji, na stranici 122, gde ćete pronaći savete
kako osloboditi prostor u memoriji.
MemorijKoristite memorijsku karticu za skladištenje više podataka.
ska kartica Takođe, možete skladištiti neke aplikacije i podatke direktno
na karticu.
・ Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu ne čuva aplikacije.
Ako vratite uređaj na fabrička podešavanja, uređaj će izgubiti
aplikacije. Moraćete ih ponovno instalirati.
・ Kada izvadite memorijsku karticu i stavite je u drugi telefon,
aplikacije skladištene na memorijskoj kartici neće biti instalirane
automatski na drugi telefon. Moraćete ih ponovo instalirati.
Kopiranje datoteka u HTC Desire EYE ili iz njega
U HTC Desire EYE možete kopirati muziku, fotografije i druge datoteke.
Spremite i zatvorite datoteke pre nego što ih kopirate s računara
na HTC Desire EYE, ili obrnuto.
1. Povežite HTC Desire EYE s računarom
pomoću isporučenog USB kabla. Na ekranu računara će se prikazati
mogućnosti prikaza ili prenosa datoteka.
2. Odaberite prikaz datoteka.
3. Kopirajte datoteke s računara u HTC Desire EYE, ili obratno.
4. Nakon kopiranja datoteka, odspojte HTC Desire EYE iz računara.
Više prostora za pohranu podataka
Vremenom ćete akumulirati podatke na svom uređaju HTC Desire EYE i
ispuniti kapacitet za skladištenje. Evo nekoliko saveta o tome kako povećati prostor za skladištenje.
Pokrenite čarobnjaka za memoriju
Jednostavno oslobodite prostor u memoriji telefona tako što ćete izbrisati
predmemoriju aplikacija, deinstalirati aplikacije i promeniti podešavanja
tako da se čuvaju samo najnoviji podaci. U Podešavanjima dodirnite Memorija > napravi više prostora.
Upravljanje fotografijama i video-snimcima
・ Nakon kreiranja serije snimaka fotoaparata, zadržite samo najbolju
sliku, a ostale izbrišite.
・ Nakon uređivanja fotografije ili izrezivanja videa, originalna datoteka
ostaje sačuvana. Možete izbrisati originalne datoteke ili ih prem stiti
u online memoriju ili na svoj računar.
・ Ako šaljete video-snimke putem MMS-a, upotrebite manju rezoluciju.
Video-snimci visoke rezolucije zauzimaju više mesta. U podešavanjima
fotoaparata dodirnite Kvalitet videa za promenu rezolucije.
Sigurnosno kopirajte podatke
Čuvajte samo najnovije podatke aplikacija i one podatke koje često koristite. Možete sigurno kopirati ostale podatke. Za savete, pogledajte Kako
sigurno sačuvati datoteke, podatke i podešavanja, na stranici 129.
Onemogućite neke aplikacije
Videti Onesposobljavanje aplikacije, na stranici 183.
Premestite neke aplikacije na memorijsku karticu
Neke aplikacije mogu biti premeštene iz memorije uređaja na memorijsku
karticu. Idite na Podešavanja >aplikacije> SD kartica, kako biste videli koje
aplikacije mogu biti premeštene. Da ih premestite, odaberite aplikaciju, a
zatim, dodirnite Premesti.
・ Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu ne čuva aplikacije.
Ako vratite uređaj na fabrička podešavanja, uređaj će izgubiti
aplikacije. Moraćete ih ponovno instalirati.
・ Kada izvadite memorijsku karticu i stavite je u drugi telefon,
aplikacije sačuvane na memorijskoj kartici neće biti instalirane
automatski na drugi telefon. Moraćete ih ponovo instalirati.
Kontakti
Vaša lista kontakata
Aplikacija Kontakti prikazuje listu svih kontakata koji se nalaze u HTC Desire
EYE i na online nalozima na koje ste prijavljeni. Upotrebljavajte aplikaciju ljudi
za jednostavno upravljanje komunikacijom s ljudima do kojih Vam je stalo.
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. U listi kontakata možete:
・ Otvoriti svoj profil i uređivati svoje informacije o kontaktu.
・ Kreirati, uređivati, tražiti i slati kontakte.
・ Dodirnuti fotografiju kontakta radi prikaza mogućnosti brzog
povezivanja s kontaktom.
・ Videti ikonu obaveštenja ako Vam kontakt pošalje novu poruku.
Kako biste razvrstali kontakte prema njihovom imenu ili prezimenu, dodirnite > postavke > razvrstaj kontakte prema.
Filtriranje Vaše liste kontakata
Ako je lista kontakata postala predugačka, možete odabrati s kojih naloga
treba prikazivati kontakte.
1. Na kartici Kontakti dodirnite
.
2. Odaberite online naloge koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
3. Pritisnite
.
Traženje ljudi
Tražite kontakte koji su sačuvani u HTC Desire EYE u adresaru Vaše kompanije, ako imate nalog Exchange Active Sync, ili na društvenim
mrežama na koje ste prijavljeni.
1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. Na kartici Kontakti možete:
・ Tražiti kontakte u svojoj listi kontakata. Dodirnite polje
kontakte i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta.
Traži
・ Tražiti ljude u adresaru svoje kompanije. Dodirnite
polje Traži
kontakte iunesite prvih nekoliko slova imena kontakta, zatim, dodirnite Prtraži kontakte u imeniku kompanije.
・ Tražiti ljude koje poznajete na društvenim mrežama. Dodirnite
Podešavanja > nađi ljude koje znam na i odaberite društvene mreže
na koje ste prijavljeni. Aplikacija ljudi će, nakon toga, poslati kontakte na odabrane društvene mreže kako bi Vam pomogla u pronalaženju Vaših prijatelja.
Postavljanje Vašeg profila
Spremite svoje kontaktne informacije kako biste ih lako mogli poslati
drugim ljudima.
1. Na kartici Kontakti.
2. dodirnite Moj profil.
3. Dodirnite Uredi moju vizitkartu.
4. Unesite ili uredite svoje ime i kontaktne podatke.
5. Dodirnite
fila.
ili aktuelnu fotografiju za promenu fotografije svog pro-
6. Dodirnite Sačuvaj.
Osim Vaših kontaktnih pojedinosti, Vaš profil prikazuje i ažuriranja koja ste
objavili na društvenim mrežama.
Dodavanje novog kontakta
1. Na kartici Kontakti dodirnite
.
2. Dodirnite polje Ime i unesite ime kontakta. Dodirnite
ako želite
posebno uneti ime, srednje ime i prezime kontakta ili dodatak, npr.
„ml.”.
3. Odaberite vrstu kontakta. Time se određuje s kojim nalogom će se
kontakt sinhronizovati.
4. U odgovarajuća polja unesite kontaktne informacije.
5. Dodirnite Sačuvaj.
Kada dodirnete dodati kontakt u svojoj listi kontakata, videćete informacije o istom kontaktu i razmenu poruka i poziva. Zavisno od informacija
koje ste dodali uz kontakt, moći ćete da vidite i ažuriranja na društvenim
mrežama, događaje i fotografije kontakta.
Kako dodati ekstenziju broju kontakta?
Dok stvarate novi kontakt ili uređujete detalje kontakta u kontaktima,
možete dodati ekstenziju njihovom broju tako da možete preskočiti glasovne poruke kad zovete.
1. Nakon unošenja broja na glavnu liniju, uradite jedno od sledećeg:
・ Dodirnite P (,) kako biste umetnuli pauzu pre nego što telefon
bira ekstenziju. Kako biste umetnuli dužu pauzu, dodirnite P(,)
nekoliko puta.
・ Dodirnite W(;) kako biste potvrdili broj ekstenzije.
2. Unesite broj ekstenzije.
Uređivanje informacija o kontaktu
Kontakti društvenih mreža ne mogu se uređivati.
1. U kartici kontakata pritisnite i držite kontakt, a zatim, dodirnite
Uredi kontakt.
2. Unesite nove informacije.
3. Dodirnite Sačuvaj.
Kopiranje kontakata sa jednog naloga na drugi
Može se dogoditi da kontakti s vaših društvenih mreža ne budu
kopirani.
1. U kartici kontakata dodirnite > uredi kontakte.7
2. Dodirnite Kopiraj kontakte, a zatim, odaberite vrstu kontakta ili online nalog s kojeg ćete kopirati.
3. Odaberite vrstu kontakta ili nalog na koji želite sačuvati.
Spajanje informacija o kontaktu
Izbegavajte dvostruke unose spajanjem informacija iz različitih izvora, kao
što su vaši kontakti s društvenih mreža, u jedan kontakt.
Prihvatanje predloga veza s kontaktima
Kada HTC Desire EXE pronađe kontakte koji se mogu spojiti, videćete obaveštenje o vezi kad otvorite aplikaciju kontakata.
1. U kartici kontakata dodirnite obaveštenje predloga veze s kontaktima kad je dostupna. Videćete popis predloženih kontakata koji se
mogu spojiti.
2. Dodirnite
uz kontakt koji želite spojiti. Inače, dodirnite
biste odbacili predlog veze.
kako
Ako ne želite da primate predloge veza s kontaktima, u kartici
kontakata, dodirnite > Podešavanja. Uklonite odabir Predlog
veza s kontaktima.
Ručno spajanje informacija o kontaktu
1. Na kartici kontakata dodirnite ime kontakta koji želite povezati (ne
ikonu ili fotografiju).
2. Dodirnite > veza.
3. Možete:
・ Pod Predloži veze - povezati kontakt s nalogom.
・ Pod Dodaj kontakte - dodirni jednu od opcija za povezivanje s drugim kontaktom.
Prekidanje veze
1. U kartici Kontakti dodirnite ime kontakta čiju vezu želite prekinuti
(ne ikonu ili fotografiju).
2. Dodirnite > veza.
3. U delu Vezani kontakti dodirnite
vezu.
uz nalog, kako biste prekinuli
Slanje informacija o kontaktima
1. U kartici kontakata uradite jedno od sledećeg:
Za poslati
Napravite ovo
Nečiji kontaktni
podaci
Pritisnite i držite ime kontakta (ne ikonu ili fotografiju),
a zatim, dodirnite „pošalji kontakt kao karticu”.
Vaši kontaktni
podaci
Pritisni i drži Moj profil, a zatim, dodirni Pošalji moj profil.
2. Odaberite kako želite poslati karticu.
3. Odaberite vrstu informacija koju želite poslati.
4. Dodirnite Pošalji.
Slanje više kontaktnih kartica
1. Na kartici kontakata dodirnite: > pošalji kontakte.
2. Odaberite kontakte čije kontaktne informacije želite deliti.
3. Dodirnite Pošalji.
4. Odaberite kako želite slati kontaktne kartice.
E-mail
Gmail
Razgledanje primljenih poruka Gmail-a
Sve vaše primljene poruke dostavljaju se u direktorijum Primljena pošta.
1. Odaberite aplikaciju Gmail.
2. Napravite bilo koju od sledećih mogućnosti iz svoje primljene pošte.
・ Dodirnite e-mail poruku kako biste je pročitali, prosledili ili odgovorili na nju.
・ Dodirnite da biste otvorili klizni meni i promenili kategoriju dolazne pošte, kao što je Društveno, prebacili se na drugi Gmail™
nalog, filtrirali svoju dolaznu poštu po e-mail oznakama ili pronašli
pomoć.
・ Dodirnite sliku ili polje za označavanje jedne ili više poruka ili razgovora. Nakon toga, dodirnite tastere na ekranu u gornjoj traci da
biste arhivirali, brisali ili označili odabrane poruke ili razgovore.
Slanje e-mail poruke u Gmail-u
1. U direktorijumu Primljena pošta Gmail naloga koji želite koristiti dodirnite
(ili > napiši).
2. Zadajte jednog primaoca ili više njih.
Želite li dodati više primalaca u kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc)
e-mail poruke?
3. Dodirnite: > dodaj Cc/Bcc.
4. Ako želite priložiti sliku, video ili datoteku, dodirnite > priloži datoteku, dodirnite izvor i odaberite datoteke koje želite dodati.
5. Za slanje poruke dodirnite
.
Odgovor ili prosleđivanje e-mail poruke u Gmail-u
1. U direktorijumu Primljena pošta Gmail-a dodirnite e-mail poruku ili
konverzaciju.
2. Ako želite da odgovorite pošiljaocu, dodirnite
berite Odgovori svima ili Prosledi.
ili dodirnite i oda-
3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
・ Ako odgovarate pošiljaocu ili ste odabrali Odgovori svima, napišite
svoj odgovor.
・ Ako ste odabrali Prosledi, odredite primaoce poruke.
Dodirnite Odgovori u poruci, ako želite spojiti svoju poruku s
primljenim e-mailom. Međutim, to će ukloniti sve priloge i formatiranja originalne poruke.
4. Za slanje poruke dodirnite
.
Pošta
Razgledanje primljenih poruka u pošti
Kada otvorite aplikaciju pošta, prikazaće se primljene e-mail poruke jednog
od Vaših e-mail naloga koji ste postavili u HTC Desire EYE.
1. Odaberite aplikaciju pošta. Prikazaće se primljene e-mail poruke jednog od Vaših e-mail naloga.
2. Sprovedite bilo koju od sledećih radnji:
・ Dodirnite poruku koju želite pročitati.
・ Za prikaz e-mail poruka iz drugog direktorijuma pošte, dodirnite >
mapa, zatim, dodirnite direktorijum koji želite pogledati.
・ Za prebacivanje e-mail naloga ili gledanje e-mail poruka sa svih
vaših naloga, dodirnite .
・ Za promenu postavki e-mail naloga, odaberite nalog, zatim, dodirnite > podešavanja.
Organizovanje e-mail poruka
Imate previše e-mail poruka u direktorijumu Primljena pošta? Organizujte
svoje e-mail poruke u kartice, tako da možete brzo naći poruke koje tražite.
1. Pređite na e-mail nalog koji želite koristiti.
2. U direktorijumu dodirnite > uredi kartice.
3. Odaberite kartice koje želite dodati u Primljenu poštu.
4. Pritisnite i držite karticu
je dodali.
, pa je povucite na donju traku kako biste
5. Dodirnite Gotovo.
6. Klizite prstom na dodatu karticu za pregledanje e-mail poruka.
Slanje e-mail poruka
1. Otvorite aplikaciju pošta.
2. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
3. Dodirnite
.
4. Unesite jednog primaoca ili više njih.
Želite poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) e-mail poruke
drugim primaocima e-mail poruke? Dodirnite > pokaži Cc/ Bcc.
5. Unesite predmet e-maila, zatim, napišite poruku.
6. Možete sprovesti sledeće radnje:
・ Dodati prilog. Dodirnite
i odaberite šta želite priložiti.
・ Postaviti prioritet za važnu poruku. Dodirnite > postavi prioritet.
7. Dodirnite
.
Kako biste sačuvali e-mail kao skicu i poslali ga kasnije, dodirnite
> spremite ili dodirnite .
Nastavljanje skice e-mail poruke
1. U direktorijumu Primljeno e-mail naloga dodirnite > mapa > skice.
2. Dodirnite poruku.
3. Kada završite sa uređivanjem poruke, dodirnite
.
Čitanje i odgovaranje na e-mail poruku
1. Odaberite aplikaciju pošta.
2. Pređite na e-mail nalog koji želite koristiti.
3. U direktorijumu Primljena pošta e-mail naloga dodirnite e-mail ili
konverzaciju koju želite pročitati.
Ako želite čitati određenu poruku u e-mail konverzaciji, dodirnite
za prikaz konverzacije, zatim, dodirnite odabranu e-mail poruku.
4. Dodirnite Odgovori ili Odgovori svima.
Dodirnite za više opcija e-maila.
Brzo odgovaranje na novu e-mail poruku
Možete brzo odgovoriti na novu e-mail poruku s početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
1. Kad primite obaveštenje o novoj e-mail poruci, povucite dole panel s
obaveštenjima.
2. Na pregledu e-maila, dodirnite Odgovori svima.
Ako imate nekoliko obaveštenja i ne vidite mogućnosti e-maila, proširite prikaz
e-maila tako što povučete dva prsta u suprotnim pravcima na obaveštenju.
3. Sastavite svoj odgovor i dodirnite
Skladištenje slike u e-mail poruci.
・ Zavisno od Vaših podešavanja ograničenja veličine pošte, možda
ćete morati dodirnuti Prikaži slike da biste videli slike koje su
ugrađene u e-mail.
・ Umetnute slike možda se neće pravilno prikazivati kad koristite
određene e-mail naloge.
Dok gledate e-mail poruku, pritisnite i držite ugrađenu sliku, a zatim, dodirnite
Sačuvaj sliku. Pronaći ćete sačuvanu sliku u galeriji u albumu Sva preuzimanja.
Takođe, možete kopirati sliku u predmemoriju ili je postaviti kao pozadinu
ekrana.
Čuvanje e-mail poruke u aplikaciji Zadaci
Spremanje e-mail poruke u kartici Zadaci tako da se možete podsetiti kad
da odgovorite.
1. U primljenoj pošti e-mail naloga pritisnite i držite e-mail poruku.
2. Unesite detalje zadatka i, zatim, dodirnite Sačuvaj.
Upravljanje e-mail porukama
Aplikacija Pošta pruža Vam jednostavne načine na koje možete sortirati,
premestiti ili izbrisati svoje e-mail poruke.
Sortiranje e-mail poruka
Podesite kako da sortirate svoje e-mail poruke.
U primljenoj pošti e-mail naloga dodirnite: > Sortiraj i, zatim, odaberite
među mogućnostima sortiranja.
Pomeranje e-mail poruka u drugu mapu.
1. Prebacite se na e-mail nalog koji želite da koristite.
2. Odaberite e-mail poruku koju želite da premestite.
2. Dodirnite Pomeri na, a zatim, odaberite mapu
Brisanje e-mail poruka
1. Prebacite se na e-mail nalog koji želite koristiti.
2. Odaberite e-mail poruke koje želite brisati.
Da odaberete sve, prvo dodirnite jednu e-mail poruku, a zatim,
dodirnite > Odaberi sve.
3. Dodirnite Obriši.
Pretraživanje e-mail poruka
1. Otvorite aplikaciju pošta.
2. Dodirnite
.
3. Ako želite da dodatno podesite ili filtrirate svoju pretragu, dodirnite
Mogućnosti pretrage , a zatim, dodirnite OK. Na primer, možete
usmeriti pretragu na deo e-maila ili filtrirati e-mail poruke koje imaju
priloge ili koje su označene s visokim prioritetom.
4. U okviru Pretraživanje unesite reči koje želite tražiti.
5. Dodirnite Rezultat da biste otvorili e-mail poruku.
Traženje e-mailova od kontakta
Sećate se pošiljalaca ali ne možete pronaći njihov određeni mail?
1. Prebacite se na e-mail nalog koji želite koristiti.
2. Dodirnite i držite e-mail poruku od kontakta.
3. Dodirnite Prikaži svu poštu od pošiljaoca. Pojavljuje se popis svih email poruka od tog kontakta.
Rad sa e-mailom Exchange Active Sync
Uživajte u moćnim e-mail funkcijama Microsoft Exchange Active Synca
direktno u HTC Desire EYE. Označite zastavicom važne e-mail poruke, postavite odgovor Izvan kancelarije ili šaljite pozivnice za svoj idući grupni sastanak dok ste u pokretu.
Označavanje e-maila zastavicom
1. Pređite na svoj nalog Exchange Active Sync.
2. U toku pregleda direktorijuma Primljena pošta dodirnite ikonu bele
zastavice, koja se pojavljuje pored e-mail poruke ili konverzacije.
Za označavanje e-mail poruke unutar konverzacije, dodirnite
za
pregled konverzacije, pa dodirnite ikonu zastavice pored e-mail
poruke.
Postavljanje statusa Izvan kancelarije
1. Pređite na svoj nalog Exchange Active Sync.
2. Dodirnite > izvan kancelarije.
3. Dodirnite polje sa statusom U kancelariji, te odaberite Izvan kancelarije.
4. Postavite datum i vreme.
5. Unesite automatski odgovor.
6. Ako želite drukčije automatske odgovore prijateljima izvan svoje
kompanije, dodirnite opciju Šalji automatske odgovore na poruke
spoljnim primaocima, zatim, unesite poruku automatskog odgovora
u polje koje se pojavilo.
7. Dodirnite Sačuvaj.
Slanje zahteva za sastanak
1. Pređite na svoj račun Echange Active Sync.
2. Dodirnite > Nova pozivnica za sastanak.
3. Unesite pojedinosti sastanka.
4. Dodirnite Sačuvaj ili dodirnite Pošalji, ako ste pozvali ljude na sastanak.
Kalendar
Pregledanje kalendara
Upotrebljavajte aplikaciju kalendar za podsetnike na događaje, sastanke i
susrete. Ako ste prijavljeni na svoje naloge na društvenim mrežama, odgovarajući događaji će se pojaviti u kalendaru.
1. Otvorite aplikaciju kalendara.
2. Dodirnite
i, zatim, odaberite prikaz kalendara.
Ako vidite oznaku trenutnog datuma
vratili na njega.
, dodirnite je kako biste se
Prikaz meseca
U prikazu meseca videćete oznake na danima koji imaju događaje. Nadolazeći događaji za dan prikazani su na dnu ekrana.
・ Kliznite levo ili desno preko ekrana kako biste videli sledeće ili prethodne mesece.
・ Dodirnite dan kako biste videli događaje za taj dan.
・ Pritisnite i držite dan da vidite više mogućnosti.
Prikaz dana i dnevnog reda
Prikaz dana Vam pokazuje dnevni raspored i vremensku prognozu za idućih nekoliko dana, dok Vam dnevni red daje brzi prikaz svih vaših dnevnih događaja.
・ Kliznite levo ili desno preko ekrana kako biste videli sledeće ili prethodne dane.
・ Dodirnite događaj kako biste videli njegove detalje.
・ Ako je događaj rođendan ili godišnjica kontakta, dodirnite ga kako
biste poslali pozdrav.
Treba da vidite vreme događaja u drugoj vremenskoj zoni? U prikazu dana, dodirnite >Odaberite drugu vremensku zonu>odaberite lokaciju i, zatim, unesite ime grada.
Prikaz nedelje
Prikaz nedelje prikazuje tablicu događaja jedne nedelje.
・ Kliznite levo ili desno preko ekrana da biste videli sledeće ili prethodne nedelje.
・ Dodirnite događaj (prikazan kao obojeni blok) da biste videli njegove
detalje.
Planiranje ili uređivanje događaja
Na uređaju HTC Desire EYE možete stvarati ili uređivati događaje i, takođe,
sinhronizovati događaje s svojim kalendarom Exchange Active Sync. Takođe, možete stvoriti, izmeniti i sinhronizovati događaje sa svojim Google
kalendarom.
Uređivanje događaja nije moguće za sve naloge.
1. Otvorite aplikaciju Kalendara.
2. Na bilo kojem prikazu Kalendara uradite jedno od sledećeg:
Stvorite događaj Dodirnite . Dodirnite , a zatim, odaberite kalendar kojem želite dodati događaj.
Uredite događaj Prikaži događaj, zatim, dodirnite
3. Unesite i postavite detalje događaja.
4. Da biste pozvali kontakte sa svog naloga Exchange Active Sync, dodirnite . Takođe, možete pozvati kontakte sa svog Google naloga.
5. Dodirnite Sačuvaj.
Ako ste pozvali ljude na događaj, dodirnite Pošalji ili Pošalji nadogradnju.
Proveravanje Vašeg rasporeda događaja
Izbegnite mešanje više sastanaka u isto vreme. U kalendaru možete proveriti svoje događaje da biste videli hoće li se novi događaj sukobljavati s
vašim rasporedom.
1. Dodirnite Proveri kalendar kad stvarate ili uređujete događaj.
2. Pritisnite i držite okvir događaja i zatim ga povucite na dostupni vremenski interval.
3. Povucite gornje i donje držače da biste podesili trajanje događaja. Videćete poruku ako postoje sukobi s drugim isplaniranim događajima.
4. Dodirnite Gotovo da se vratite na ekran s događajima i, zatim, sačuvajte svoj događaj.
Povezivanje na Internet
Uključivanje i isključivanje podatkovne veze
Isključenjem podatkovne veze možete produžiti trajanje baterije i uštedjeti
novac za podatkovne prenose.
Potreban Vam je 4G/LTE™ korisnički paket Vašeg operatera da
biste bili u mogućnosti da koristite 4G/LTE mrežu za uspostavljanje poziva i korišćenje podatkovnog prometa. Za više informacija,
obratite se svom operateru.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brze postavke.
2. Dodirnite prekidač Mobilne mreže radi uključivanja ili isključivanja podatkovnih prenosa.
Ukoliko nemate uključene podatkovne prenose, a niste povezani
ni na Wi-Fi mrežu, ne možete primati automatska ažuriranja emaila, naloga društvenih mreža i druge informacije koje se sinhronizuju.
Upravljanje korišćenjem podataka
Ako imate ograničen plan prenosa podataka, važno je pratiti aktivnosti i
aplikacije koje uobičajeno šalju i primaju podatke, kao što su pretraživanje
Interneta,sinhronizovanje online naloga i slanje e-mail poruka ili deljenja
ažuriranja statusa.
Ovde je nekoliko primera:
・ Streaming veb-videa i muzike
・ Igranje online igara
・ Preuzimanje aplikacija, karata i datoteka
・ Osvežavanje aplikacija radi ažuriranja informacija i novosti
・ Slanje i sigurnosno kopiranje Vaših datoteka u online nalog za skladištenje
・ Upotreba HTC Desire EYE kao Wi-Fi hotspota
・ Deljenje Vaše mobilne podatkovne veze putem USB tetheringa.
Ako želite da smanjite upotrebu podatkovnih prenosa, povežite se s Wi-Fi
mrežom kad god je moguće i smanjite učestalost sinhronizovanja online
računa i e-maila.
Omogućavanje podatkovnog rominga
Povežite se s mrežom i podatkovnim pristupnim servisima svog mobilnog
operatera i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.
Korišćenje podatkovnih usluga u romingu može biti skupo. Proverite tarife podatkovnog rominga svog mobilnog operatora pre korišćenja podatkovnog rominga.
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brze postavke.
2. Ako je mobilna mreža isključena, dodirnite Mobilnu mrežu da je uključite.
3. Dodirnite
. Otvoriće se ekran podešavanja mobilne mreže.
4. Odaberite ili uklonite mogućnosti podatkovnog rominga.
Označite kvačicom Zvuk podatkovnog rominga, ako želite da Vas HTC Desire EYE pomoću zvuka uvek obavesti da se povezuje s mrežom u romingu.
Praćenje korišćenja podataka
Pratite svoje korišćenje podataka da biste sprečili prelaženje preko svoje
mesečne količine podataka.
Korišćenje podataka koje meri HTC Desire EYE može se razlikovati
ili biti manje od vašeg stvarnog korišćenja podataka.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Više pod Bežično i mreže.
2. Dodirnite Korišćenje podataka.
3. Na kartici mobilno, odaberite Ograniči mobilno korišćenje podataka i
dodirnite OK, kako biste automatski onesposobili svoju podatkovnu
vezu kad dosegnete postavljenu granicu.
4. Povucite gornju GRANICU da bi postavili Vašu mjesečnu podatkovnu granicu.
5. Odaberite Obavesti me o korišćenju podataka i, zatim, povucite
donju granicu OBAVEŠTENJA da biste postavili obaveštenje pre nego
što dosegnete mesečnu podatkovnu granicu.
6. Dodirnite Resetuj korišćenje podataka i, zatim, postavite dan u mesecu kad se Vaš ciklus potrošnje resetuje. Taj datum je obično početak vašeg mesečnog računskog ciklusa.
7. Povucite vertikalne linijske oznake da vidite koliko ste podataka potrošili u određenom vremenskom intervalu.
Ako spajate HTC Desire EYE na drugi pokretni Wi-Fi hotspot, dodirnite > mobilni hotspot da biste ograničili podatke u pozadini od
preuzimanja koje bi moglo izazvati dodatne podatkovne troškove.
Pregled korišćenja podataka aplikacija
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Više pod Bežično i mreže.
2. Dodirnite Korišćenje podataka.
3. Na kartici Mobilno, povucite vertikalne linijske oznake da vidite koliko
ste podataka potrošili u određenom vremenskom intervalu.
4. Prođite niz ekran da vidite popis aplikacija i informacije o njihovoj potrošnji podataka.
5. Dodirnite aplikaciju da vidite više detalja.
Wi-Fi
Ako želite koristiti Wi-Fi, morate imati pristup bežičnoj pristupnoj tački ili
Hotspotu.
Dostupnost i jačina Wi-Fi signala variraće zavisno od objekata
kroz koje Wi-Fi signal mora da prođe (kao što su zgrade ili zid između prostorija).
Uključivanje Wi-Fi veze
1. Dvama prstima povucite statusnu traku kako biste otvorili Brze postavke.
2. Dodirnite prekidač Wi-Fi uklj./isklj. radi uključivanja ili isključivanja
Wi-Fi veze.
3. Dodirnite
kako biste videli popis dostupnih bežičnih mreža.
・ Da biste ručno pretražili Wi-Fi veze, dodirnite > Pretraži.
・ Ako bežična mreža koju želite dodati nije navedena, dodirnite
> dodaj mrežu da biste je ručno dodali.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1. Uključite Wi-Fi i proverite popis otkrivenih Wi-Fi mreža.
Vidite Uključivanje Wi-Fi mreže, na stranici 64.
2. Dodirnite Wi-Fi mrežu na koju se želite spojiti.
3. Ako odaberete sigurnu mrežu, unesite ključ ili lozinku mreže.
4. Dodirnite Spoj. Videćete ikonu Wi-Fi
jite.
u statusnoj traci kad se spo-
Isključivanje obaveštenja od nezaštićenih Wi-Fi mreža
Možete sprečiti dobijanje obaveštenja o nezaštićenim Wi-Fi mrežama.
1. Uključite Wi-Fi i proverite popis otkrivenih Wi-Fi mreža.
Vidite Uključivanje Wi-Fi mreže, na stranici 64.
2. Pritisnite i držite nezaštićenu Wi-Fi mrežu čija obaveštenja želite zaustaviti i dodirnite Zabrani obaveštenje o mreži.
3. Ako želite odblokirati nezaštićenu mrežu, pritisnite i držite naziv
mreže i dodirnite Dozvoli obaveštenje o mreži.
Onemogućavanje aplikacije
Aplikacije, čak i ako se ne koriste često, mogu raditi u pozadini i preuzimati
podatke. Ako aplikaciju ne možete izbrisati, možete je onemogućiti.
1. Idite na Podešavanja, zatim na Aplikacije.
2. Kliznite na karticu Sve.
3. Dodirnite aplikaciju i dodirnite Onemogući.
Dodeljivanje PIN-a nano SIM kartici
Možete zaštititi nano SIM karticu kako biste joj dodelili lični identifikacioni
broj (PIN).
Pre nego što nastavite, pobrinite se da imate zadati PIN, koji vam
je dao Vaš mobilni operater.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Sigurnost.
2. Dodirnite Postavi zaključavanje SIM kartice.
3. Odaberite Zaključavanje kartice, unesite zadati PIN kartice i, zatim,
dodirnite OK.
4. Da biste promenili PIN kartice, dodirnite Promeni PIN SIM kartice.
Vraćanje nano SIM kartice koja je zaključana
Ako ste uneli pogrešan PIN više puta od maksimalnog dopuštenog broja
pokušaja, kartica će postati „PUK-zaključana”.
Trebaće Vam ključ za otključavanje PIN-a (PUK) da ponovo dobijete pristup
uređaju HTC Desire EYE. Kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom za
ovu šifru.
1. Na ekranu biranja brojeva, unesite PUK šifru i dodirnite Sledeće.
2. Unesite novi PIN koji želite koristiti i dodirnite Sledeće.
3. Ponovo unesite novi PIN i dodirnite OK.
Obaveštenja na zaključanom ekranu
Odaberite vrstu obaveštenja koja će se prikazivati ili skrivati na zaključanom ekranu.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Sigurnost.
2. U zaključanom ekranu dodirnite Podešavanje obaveštenja.
3. Odaberite hoćete li prikazivati ili skrivati obaveštenja kao što su propušteni pozivi ili tekstualne poruke.
Skrivanje pozivalaca od zaključanog ekrana
Možete sprečiti da se na zaključanim ili sigurnosnim ekranima pojavljuju
imena i fotografije dolaznih pozivalaca.
Pozivalac mora biti na listi Vaših ličnih kontakata.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Sigurnost.
2. U zaključanom ekranu odaberite dolazne telefonske pozive.
Postavljanje zaključanog ekrana
Zaštitite svoje lične informacije i sprečite da drugi koriste HTC Desire EYE
bez vašeg dopuštenja.
Odaberite postavljanje uzorka zaključavanja, brojčanog PIN-a ili drugih načina zaštite svog telefona. Svaki put kad upalite HTC Desire EYE ili kad je
neaktivan određeno vreme, od Vas će se tražiti otključavanje ekrana.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Sigurnost.
2. Dodirnite Zaključavanje ekrana.
3. Odaberite mogućnost Zaključavanje ekrana i postavite zaključavanje
ekrana.
4. Dodirnite Zaključaj telefon nakon i odredite vreme neaktivnosti pre
nego što se ekran zaključa.
Takođe, možete ukloniti Prikazivanje uzorka ili Prikaži lozinku, ako
ne želite s da se uzorak Vašeg zaključavanje ekrana prikazuje kad
je unosite na ekran.
Postavljanje otključavanja licem
Ako želite otključavati HTC Desire EYE prednjom kamerom, postavite otključavanje licem.
1. Idite na Podešavanja i dodirnite Sigurnost.
2. Dodirnite Otključavanje ekrana > otključavanje licem.
3. Dodirnite Postavi i pratite uputstva na ekranu.
4. Odredite rezervnu metodu otključavanja, u slučaju da Vas mobilni
uređaj ne prepoznaje.
5. Dodirnite Zaključaj telefon nakon i odredite vreme neaktivnosti pre
nego što se ekran zaključa.
Da biste napravili otključavanje licem sigurnijim i pouzdanijim, možete:
・ Dodirnuti Popravi prepoznavanje lica da biste obučili HTC Desire EYE
da prepozna Vaše lice u raznim situacijama, kad, na primer, imate
naočare ili bradu.
・ Odaberite mogućnost Provere životnosti i od Vas će se tražiti da
trepnete da biste otključali ekran.
Download

HTC_Desire_EYE_ATT_User_Guide_SR_Layout 1