Opšti uslovi Neogenic programa vernosti i promotivne akcije
Ovi opšti uslovi važe za svakoga (u daljem tekstu: korisnik ili učesnik) ko se registruje i upiše u
Neogenic program vernosti koji je dostupan na web stranici http://www.vichyportal.com/0/dercos/neogenic/rs/program-vernosti. Nosilac Neogenic programa vernosti (u daljem
tekstu: program) je je L'Oréal Adria, kozmetika, d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, e-mail
[email protected], matični broj 1213245000, poreski broj SI14433354 (u daljem tekstu:
snabdevač ili organizator).
1. Učestvovanje u programu
U programu može da učestvuje svako ko je:
 kupio proizvod Dercos Neogenic u ovlašćenoj Vichy apoteci;
 već završio Dercos Neogenic tretman i poslao svoje iskustvo o proizvodu preko obrasca na
web stranici.
Učestvovanje u programu je moguće od 20.3.2013. zaključno sa 30.6.2014. Mogu učestvovati samo
osobe sa prijavljenim prebivalištem u Srbiji. Učešće je moguće isključivo preko web stranice.
Namena programa je promocija proizvoda Vichy na web stranici www.vichy.rs.
2. Pokloni
Korisnik može da sakupi bodove različitim aktivnostima sa kojima se može upozbati na web stranici.
Sakupljanje bodova je dobrovoljno. Korisnik je upoznat sa činjenicom da je uslov za osvajanje
određenog poklona propisan broj prikupljenih bodova vernosti – sveukupno najviše 6 bodova,
odnosno zvezdica (u nastavku: bodova). Uslov za osvajanje određenog poklona je da korisnik:
 ispuni uslove za učestvovanje u programu (1. tačka ovih opštih uslova) i
 sakupi propisani broj bodova – sveukupno najviše 6 bodova odnosno zvezdica (u daljem
tekstu: bodova).
Poklone dobijaju svi korisnici koji su sakupili svih 6 bodova. Bodovi se dodeljuju za ispunjavanje
sledećih koraka:
 za kupovinu velikog pakovanja Dercos Neogenic (28 ampula) u ovlašćenoj Vichy apoteci
korisnik dobija 2 boda;
 za kupovinu manjeg pakovanja Dercos Neogenic (14 ampula) u ovlašćenoj Vichy apoteci
korisnik dobija 1 bod;
 za opis ličnog iskustva sa proizvodom Neogenic korisnik dobija 1 bod.
Korisnici koji su kupili proizvod Dercos Neogenic na kome se nalazi kod (to su proizvodi kupljeni posle
20.3.2013) se u program upisuju pomoću koda koji su dobili na ambalaži proizvoda. Kod sa svakog
narednog proizvoda kupljenog u ovlašćenoj Vichy apoteci se može upisati u online obrazac programa.
Sa svakim kodom se korisnik može upisati samo jednom.
Korisnici koji su proizvod Dercos Neogenic kupili i koji su Dercos Neogenic tretman završili pre početka
programa (pre 20.3.2013) a kasnije nisu kupili novi proizvod Dercos Neogenic mogu da učestvuju tako
što će upisati svoje podatke i opisati svoje lično iskustvo sa proizvodom Dercos Neogenic. Korisnici
mogu da prilože i sliku svog vlasišta pre upotrebe proizvoda i posle upotrebe proizvoda, ali taj korak
nije obavezan za učestvovanje.
Lično iskustvo sa proizvodom Dercos Neogenic mogu da podele svi korisnici koji su se upisali u
program vernosti pomoću koda sa kupljenog proizvoda i tako osvoje 1 bod. Korisnici mogu da prilože i
sliku svog vlasišta pre upotrebe i posle upotrebe proizvoda, ali taj korak nije obavezan.
Svaki korisnik može da podeli lično iskustvo samo jednom.
Kada korisnik sakupi svih 6 bodova dobija sledeći poklon:
 korisnice ženskog pola dobijaju Aqualia Termal HIDRATANTNU MASKU i Dercos hranljivi
obnavljajući šampon;
 korisnici muškog pola dobijaju Vichy Homme HYDRA MAG C + - HIDRATANTNU NEGU PROTIV
ZNAKOVA UMORA ZA LICE I PREDEO OKO OČIJU i Dercos Dermo Apaisant šampon.
Poklon je lične prirode i zato ga nije moguće dodeliti drugoj osobi koja nije dobitnik ili zameniti ili
unovčiti. Snabdevač zadržava pravo da u bilo kom trenutku zameni ponuđeni poklon sa drugim,
jednake vrednosti.
Ukoliko dobitnik primi e-mail organizatora o dodeljenom poklonu, ima obavezu da organizatoru
najkasnije u roku od 3 dana nakon prijema e-maila dostavi sve potrebne podatke u skladu sa
uputstvima u e-mailu koji šalje organizator. U slučaju da dobitnik svoje lične podatke ne obezbedi u
zahtevanom roku ili podaci budu netačni, smatra se da poklon ne želi da primi i gubi pravo na isti. U
tom slučaju je organizator oslobođen svih obaveza prema dobitniku i nije dužan da dodeli poklon.
Pokloni će dobitnicima biti poslati poštom u roku od 30 radnih dana od dana kada je dobitnik dostavio
organizatoru sve potrebne podatke u skladu sa dobijenim uputstvom.
Učesnici sami snose sve troškove učešća u promotinoj aktivnosti (npr. troškove komunikacije, troškove
pristupa internetu i prenosu podataka, troškove preuzimanja potencijalnog poklona, itd.)
Učesnik može da prekine svoje učešće u Akciji, u svakom trenutku, slanjem takvog zahteva na e-mail
[email protected]
Organizator ima pravo da poklone ne podeli ako:
 dobitnik ne ispuni uslove za prijem poklona predviđene ovim opštim uslovima;
 se pojavi sumnja o istinitosti podataka (lažni profil itd.),
 se utvrdi da je korisnik programa ili promotivne aktivnosti učestvovao u suprotnosti sa ovim
opštim uslovima.
3. Registracija i zaštita ličnih podataka
Korisnik je upoznat sa činjenicom da su neki delovi web stranice ili izvesne funkcije web stranice
dostupne samo registrovanim korisnicima. Organizator može bilo kada, bez upozorenja, da promeni
uslove za pristup ili upotrebu web stranice ili njenih funkcija. Registracija je dobrovoljna; odluka o
tome je prepuštena korisniku. Registrovani korisnik može bilo kada da traži da organizator njegove
podatke koje je prosledio prilikom registracije trajno i efikasno izbriše ili anonimizuje. Brisanjem
korisniku prestaje status registrovanog korisnika i sva prava povezana sa njim uključujući i mogućnost
učešća u programu i promotivnoj aktivnosti. Korisnik može vrlo lako da se ponovo registruje.
Prilikom prijave u program vernosti korisnik upisuje svoje podatke (ime, prezime, pol, datum rođenja,
fotografiju pre i posle tretmana) i svoju lozinku koja služi kao lozinka za upis prilikom svake naredne
prijave u program vernosti.
Prilikom upisa ličnog iskustva preko online obrasca svi korisnici se slažu da se njihovo lično ime, pol,
starost, fotografije (pre i posle upotrebe tretmana) i lično iskustvo objave na stranici
http://www.vichy-portal.com/0/dercos/neogenic/rs/iskustva-korisnika.
Odluka hoće li se određeni sadržaj objaviti, kada i na kakav način je isključivo u nadležnosti
snabdevača.
Praćenje dobitnika će se odvijati u prostorijama snabdevača (L'Oréal Adria, d.o.o., Zavrtnica 17, 10000
Zagreb).
Učešćem u programu učesnici se unapred slažu i saglasni su da u slučaju da postanu dobitnici,
organizator može da objavi njihovo ime, prezime i fotografiju na web stranici www.vichy.rs i na URL
linku www.facebook.com/VichySrbija.
Učešćem u programu učesnici pristaju da im organizator na prijavljenu e-mail adresu šalje
obaveštenja sa sledećim namenama obrade i upotrebe: ponude, reklamni materijal, pozivi na
događaje i anketiranje.
Organizator će pridobijene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja programa (izbor
dobitnika, obaveštavanje o poklonima), za statističku obradu podataka i za dalje obaveštavanje o
novim akcijama.
Organizator se obavezuje da podatke o dobitnicima neće prosleđivati trećim licima, osim u slučaju da
je to neophodno za izvođenje programa ili ako je organizator podatke dužan da dostaviti u skladu sa
važećim propisima.
U trenutku upravljanja ličnim podacima, korisnik ima mogućnost uvida, kopiranja, dopune, ispravke,
blokiranja i brisanja ličnih podataka iz baze ličnih podataka u skladu sa važećim uslovima, slanjem
odgovarajućeg zahteva na e-mail adresu [email protected] Korisnik je svestan da korišćenje
neke od navedenih mogućnosti ima za posledicu prestanak učešća u programu i promotivnoj
aktivnosti.
4. Odgovornost organizatora
Organizator ne preuzima odgovornost za:
 nefunkcionisanje i posledice nefunkcionisanja web stranice i njenih aplikacija bez obzira na
uzroke;
 posledice koje bi učesnici mogli da pretrpe zbog učešća u programu ili promotivnoj aktivnosti;
 posledice prilikom korišćenja poklona.
5. Korišćenje web stranice
Korisnik se obavezuje da će web stranicu koristiti u skladu sa zakonom i na uobičajen način u skladu sa
njenom namenom. Pri tome će uzeti u obzir načela kulturnog i civilizovanog dijaloga na internetu pri
čemu će se uzdržavati od svakog postupka koji bi uticao na prava organizatora, drugih korisnika ili
trećih lica ili bi tim osobama prouzrokovali ili naudili uključujući i uvrede na nacionalnoj, verskoj ili
drugoj osnovi.
Ukoliko korisnik upotrebljava program ili web stranicu u suprotnosti sa prethodnim odredbama,
organizator mu može onemogućiti pristup i upotrebu, a podatke koje je korisnik prijavio prilikom
registracije trajno izbrisati i tako onemogućiti učešće u programu i promotivnoj aktivnosti kao i
dobijanje poklona, a ukoliko je pokon već primio, korisnik je dužan da ga vrati organizatoru. Prilikom
brisanja korisniku prestaje status registrovanog korisnika i sva prava povezana sa njim. Organizator
može da takvom korisniku onemogući ponovnu registraciju na web stranici.
6. Doprinos učesnika
Na prijavljena iskustva, fotografije i druge prijavljene sadržaje korisnika, organizator dobija lasništva
pravo i sva materijalna, autorska i druga prava intelektualne svojine. Prenos prava na organizatora je
vremenski i prostorno neograničen, uključujući i neograničenu upotrebu, čuvanje i distribuciju u
elektronskom obliku, kao i tonsko i vizuelno snimanje, upotrebu u komercijalne svrhe i pravo uvoza.
Korisnik dozvoljava da organizator korisnikov doprinos ili njegov sastavni deo štiti i koristi kao znak
razlikovanja. Organizator može da prava iz tog odeljka prenese na treća lica bez ograničenja.
7. Konačne odluke
Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi sa programom i ovim uslovima je konačna i važi za sve
učesnike. Neće se uvažavati pismeni prigovori koji nisu u skladu sa ovim uslovima.
Organizator ima pravo na promene i dopune ovih uslova bez upozorenja ukoliko to zahtevaju tehnički
uslovi, tržišni uslovi ili javnost.
Pritužbe i reklamacije u vezi sa programom učesnici šalju na e-mail adresu [email protected]
Na pravne odnose između korisnika i organizatora se primenjuje pravo Republike Srbije, a za
rešavanje mogućih sporova među njima je odgovoran sud u mestu sedišta organizatora.
Zagreb, 20.3.2013
Download

Opšti uslovi Neogenic programa vernosti i promotivne akcije