MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 SIGNALNI/DOJAVNI POMOĆNI KONTAKT BD-HR, B-HR S POKAZIVAČEM STANJA
 SCHRACK-INFO
• Mogućnost preklopa jednog pomoćnog kontakta iz
funkcije ručno u funkciju električno isklapanje
• Mogućnost nadogradnje, ugradnja zdesna kod RCD sklopki serije BCF0, ugradnja slijeva kod zaštitnih prekidača seri-
22
je BMS0, MP, LS-FI
• Ručni isklop za simulaciju funkcije
MASSBILD
BM900022
• Kontrolna tipka za električni isklop
• Indikacija stanja bijelo/plavo pri električnom isklopu
 TEHNIČKI PODACI
Termička nazivna struja I th:
4A
Nazivni napon izolacije:
250 V AC
Nazivni pogonski napon:
250 V AC
Minimalni napon prorade kontakta U min:
5 V AC/DC
Minimalna struja prorade I min:
10 mA AC/DC
U skladu sa:
IEC/EN 62019
Kategorija uporabe AC 13:
3 A, 250 V AC
Kategorija uporabe AC 15:
2 A, 250 V AC
Kategorija uporabe DC 12:
110 V/0,5 A; 220 V/0,25 A
Maks. predosigurač:
4 A gL ili SI-H, BMS0-H 4A
2 preklopna kontakta (funkcija ručnog isklapanja) ili
1 preklopni kontakt (funkcija ručnog isklapanja) + 1 preklopni kontakt (samo funkcija isklapanja)
Presjek priključnih stezaljki:
0,5–2,5 mm2
 ISPITIVANJE FUNKCIJA “ELEKTRIČNI ISKLOP”
Preklopni kontakti 95-96/98 mogu se ispitati pomoću kotrolne tipke „T“. U tom slučaju, ali i kod „pravog“ električnog
isklopa, mijenja se boja na pokazivaču stanja iz bijele u plavu.
OPIS
ŠM
PAK
TIP
EAN KOD
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
2 preklopna kontakta, uskočno pričvr.
0,5
10
BM-HR
9004840408218
BM900022
2 preklopna kontakta, vijčano pričvr.
0,5
10
BD-HR
9004840201888
BD900022
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 POMOĆNI KONTAKT H11 ZA SI-SERIJU BS, LS-FI, MP, A, BMS0, BOLF, BMA, B-FA
1.14
1.22
 SCHRACK-INFO
• B-HSI BM900001
2 pomoćna kontakta mogu se paralelno montirati
23
1.13
1.21
SHEMA
BM900006
 TEHNIČKI PODACI
H11
B-HSI
Nazivni napon izolacije U i:
250 V AC
250 V AC
Minimalni radni napon po vodiču U min:
5 V AC/DC
5 V DC
Minimalna struja prorade I min:
10 mA AC/DC
10 mA DC
Nazivna termička struja I B:
4A
4A
Uvjetna struja kratkog spoja I K:
1000 A sa BMS0-H
Kategorija uporabe AC 15:
2 A / 250 V AC
2 A / 250 V AC
Kategorija uporabe AC 13:
3 A / 250 V AC
3 A / 250 V AC
Kategorija uporabe DC 12:
110 V/0,5 A ; 250 V/0,1 A
110 V/0,5 A
Maks. predosigurač za zaštitu od kratkog spoja:
6A gL ili BMS0-H
6A gL ili BMS0-H
Kontakti:
1 radni + 1 mirni
1 radni + 1 mirni
U skladu sa:
IEC/EN 62019
IEC/EN 62019
Mogućnost dogradnje:
vijčano slijeva
uskočno slijeva
Presjek priključnih stezaljki:
0,5–2,5 mm 2
OPIS
ŠM
PAK
TIP
EAN KOD
1 radni + 1 mirni uskočno
0,5
10
B-HSI
9004840408225
RASPOLOŽ.
STORE
BM900001
KAT. BROJ
1 radni + 1 mirni vijcima
0,5
4
H11
9004840222586
BD900006
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA
WWW.SCHRACK.HR
• Lakše do informacija o proizvodima
• Kupovina 24/7
• Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
DALJINSKI ISKLOPNIK FA-, B-FA, 1-ŠM
 SCHRACK-INFO
• Daljinski isklopnik za dogradnju na BMS0, LS-FI, A, MP
• Širina 1 modula
• Moguća dogradnja pomoćnog kontakta
• Indikacija položaja crveno/zeleno
• Tip B-FA uskočna montaža
24
!
BS900006
SHEMA
 TEHNIČKI PODACI
B-FA
Električni
Moguća ugradnja na zašt. prekid. LS-FI
MP, BMA
A,Pribor:
MP, BMA
Raspon radnog napona AC
DC
Frekvencija
Pomoćni kontakti
Mehanički
Ugradbene dimenzije poklopca
Dimenzije postolja uređaja
Ugradbena širina
Montaža
Stupanj zaštite
Zaštita priključnih stezaljki
Stezaljke
-čeljusne
podizno-čeljusne
B-FA
BMS0,
BS,BOLF
BU, BMS0, B0LFBMS0,
BS,BOLF
BU, BMS0, B0LF
BMA
BMA
12-60V AC
110-415V AC
12-60V DC
110-220V DC
50/60 Hz
50/60 Hz
B-HR
B-HR
45 mm
45 mm
80 mm
80 mm
17,5mm
mm(1TE)
(1TE)
17,5
17,5
mm
mm
(1TE)
(1TE)
17,5
17,5
mm
(1TE)
brza montaža na DIN-nosač EN 50022
IP40
IP40
IP40
IP40
zaštita od dodira prema BGV A2, ÖVE-EN 6
podizno-čeljusne
podizno-čeljusne
+ zaštita od pogreš. ožič.
Presjek priključnih stezaljki
RASPON RADNOG NAPONA
1-25 mm
ŠM
2
+ zaštita od pogreš. ožič.
1-25 mm
PAK
2
TIP
EAN KOD
RASPOLOŽ.
STORE
KAT. BROJ
12 - 60 V AC uskočno
1
7
B-FA-24
9004840408249
BM900005
110 - 220 V AC uskočno
1
7
B-FA-230
9004840408232
BM900006
NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!
SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM
• Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
• Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
• Kupovina i narudžba artikala na dlanu
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
MINIJATURNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
 PODNAPONSKI ISKLOPNIK BS-UA, TRENUTNI
A1
 SCHRACK-INFO
• Daljinski isklopnik za dogradnju na BMS0, BMA, A, MP
• Širina 1 modula, pričvršćenje vijcima slijeva
• Indikacija položaja plavo/bijelo, bijelo označava prisustvo
U
napona
25
A2
BS900008
SHEMA
 TEHNIČKI PODACI
• Presjek priključnih stezaljki: 1 - 2x2,5 mm2
• Podizno-čeljusne stezaljke
• Brza montaža na DIN-nosač EN 50022
• Servisna tipka za beznaponsko uključivanje za funkcionalna ispitivanja
• Ponovni uklop moguć od tipično 80% nazivnog napona
• Isključenje tipično ispod 50% nazivnog napona
OPIS
ŠM
PAK
TIP
EAN KOD
RASPOLOŽ.
230 V AC, trenutni
1
7
BS-UA 230-U
9004840266542
400 V AC, trenutni
1
7
BS-UA 400-U
9004840266559
STORE
KAT. BROJ
BS900008
BS900009
KOMPETENTNOST SPAJA.
 UVODNIK NEUTRALNIH VODOVA, 1 ŠM
 SCHRACK-INFO
• Nazivna struja: 63 A, 80 A
• Presjek priključnih stezaljki: 1-25
mm2 (80 A unten 2,5-50 mm2)
• Nazivni napon: 230/400 VAC
• Širina 1 modula
BS900004
BS900024
BS900010
OPIS
ŠM
PAK
TIP
EAN KOD
N-uvodnik 63 A
1
12
ND-8S
9004840266603
RASPOLOŽ.
N-uvodnik 80 A
1
12
ND 80
9004840154160
N-uvodnik s ispitnom utičnicom
1
12
NDP-8S
9004840266610
STORE
KAT. BROJ
BS900004
KOMPETENTNOST SPAJA.
BS900024
KOMPETENTNOST SPAJA.
BS900010
KOMPETENTNOST SPAJA.
 SLIJEPI MODUL, 0,5 ŠM
 SCHRACK-INFO
• Za popunjavanje prostora uz pomoćni kotakt do širine
modula
BS900026
OPIS
PRIMJENA KOD OŽIČENJA
ŠM
Dimenzije poklopca 45 mm, širina 9 mm, uskočna mont. 0,5
Kat. br. plav. Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR!
PAK
TIP
EAN KOD
1
BLINDMODUL
9004840013245
KOMPETENTNOST SPAJA.
Isporuka u roku 1 tjedna
RASPOLOŽ.
STORE
Store artikl. Raspoloživo za preuzimanje!
KAT. BROJ
BS900026
Download

C/O - Schrack