VANJSKA UPORABA
OKOLIŠU PRIHVATL JIVO / ZA VIŠEKRATNU UPORABU / JAKO UČINKOVITO
Zamka za voluharicu
code: 23082
> ARTIKL
SUPERCAT ZAMKA ZA VOLUHARICU
> REGALNI PANO
12 komada
vidral.si
BRATI RITOŠA d.o.o.
Šime Kurelića 20/5
52000, Pazin, Hrvatska
T:+385 (0)52 610 200
F:+385 (0)52 610 210
[email protected]
www.ritosa.com
Jednostavno je postavljanje zamke: podesi se sa
jednim potezanjem ručke prema gore.
Mehanizam za postavljanje zahtijeva malo snage
- za razliku od nekih drugih zamki kod kojih za
napinjanje opruge treba dosta snage.
Za postavljanje nije potrebno kopati velike rupe,
kao kod drugih zamki.
Možebitni ulov je lako opaziti - ručka padne
natrag u zamku.
Voluharica lovi iz oba smjera.
Download

SUPERCAT ZAMKA ZA VOLUHARICU