OG BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK SARTNAMESİ
( 6 -36 kV )
1. Bara izolasyon tüpleri ısı büzüşmeli olacaktır.
2. OG Baralar için kullanılacak ısı büzüşmeli tüpler, bara ölçülerine göre kolayca
takılabilir olacaktır.
3. İzolasyon tüpleri dikdörtgen, dairesel vb bara şekillerine uygun olacaktır.
4. Isı büzüşmeli bara izolasyon tüpleri bara köşe dönüşlerine uyumlu olacaktır.
5. Bara izolasyon tüpleri 60 X 10 mm, 80 X 10 mm, 80 X 20 mm, 100 X10 mm, 100 X 20 mm,
120 X 10 mm dikdörtgen bara ölçülerinde ve 40-80 mm çap arası dairesel bara sekillerine
uygulanabilecek şekilde olacaktır.
6. Malzeme yüzeyi elektriksel ark yürümesine karsı dirençli olacaktır. (Arc resistant)
7. Malzeme yüzeyinde gözle görülür ve kılcal çatlaklar olmayacaktır. (Non-tracking)
8. Malzeme yüzeyinde yüzeysel dalgalanmalar olmayacaktır. ( Erosion resistant)
9. Malzeme yüzeyinde su yolu olusmayacaktır. (Hidrofobik)
10. Günes ısınlarına karsı dirençli olacaktır. (UV resistant)
11. Geç tutuşan (Alev geciktirici) özellikte olacaktır. (Flame retarded)
12. İyi derecede ısı transferi yapacak özellikte olacaktır.
13. Dış darbelere karsı etkili ve sağlam yapılı olacaktır.
14. Yanma sırasında zehirli gaz çıkarmayacaktır. (Non halogen)
15. Yüksek ısıya dayanıklı olacaktır. ( 105 Cº )
16. Uzun süre kullanım ve depolamaya uygun olacaktır.
17. Teklif edilecek ısı büzüşmeli izolasyon tüpleri tablo 1’de gösterilen bara yaklaşım mesafe
değerlerine uygun olacaktır.
Bara Tipi
Dairesel Bara
Dikdörtgen Bara
Gerilim
(kV)
12
17.5
24
36
12
17.5
24
36
IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası
İzolasyon Mesafesi
(Air Insulated System)
120
160
220
320
120
160
220
320
TABLO-1 Bara Yaklaşım Mesafe Tablosu
Ek : Teknik Değerler Tablosu (Sayfa 1)
Isı Büzüşmeli İzsolasyon Tüpü
ile Sağlanan Yaklaşım
Mesafeleri
Faz-Toprak
( mm )
67
87
127
207
77
107
152
287
Faz-Faz
( mm )
57
72
97
152
67
87
117
202
OG GÜÇ/DAGITIM TRANFORMATÖR BUSHING VE BARA MESNET İZOLATÖR
KAPAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
( 6 -36 kV )
1. OG Transformatör bushing kapakları ve OG bara mesnet izolatör kapakları önceden
sekillendirilmiş ve soguk uygulamalı olacaktır.
2. Önceden sekillendirilmis soguk uygulamalı kapaklar bushing ve bara mesnet izolatör
baglantılarına kolayca takılıp, çıkarılabilir ve baglantı noktasını izole edecek uygun
fiziki büyüklükte olacaktır.
3. Önceden şekillendirilmiş soğuk uygulamalı kapaklar bakım, onarım faaliyetleri
sonrası için birden fazla kullanıma uygun olacaktır.
4. Malzeme yüzeyi elektriksel ark yürümesine karsı dirençli olacaktır. (Arc resistant)
5. Malzeme yüzeyinde gözle görülür ve kılcal çatlaklar olmayacaktır. (Non-tracking)
6. Malzeme yüzeyinde yüzeysel dalgalanmalar olmayacaktır. ( Erosion resistant)
7. Malzeme yüzeyinde su yolu oluşmayacaktır. (Hidrofobik)
8. Günes ışınlarına karşı dirençli olacaktır. (UV resistant)
9. Geç tutusan (Alev geciktirici) özellikte olacaktır. (Flame retarded)
10. İyi derecede ısı transferi yapacak, termal kamera ölçümlerinde ısınan bölgelerin
görülmesi engellemeyecek yapıda olacaktır.
11. Dış darbelere karşı etkili ve sağlam yapılı olacaktır.
12. Yanma sırasında zehirli gaz çıkarmayacaktır. (Non halogen)
13. Yüksek ısıya dayanıklı olacaktır. ( 105 Cº )
14. Uzun süre kullanım ve depolamaya uygun olacaktır.
AG BARA TRANSORMATÖR BUSHING KAPAKLARI VE BARA İZOLASYON
TÜPLERİ TEKNİK SARTNAMESİ
( 1 kV )
1. AG Transformatör bushing kapakları önceden şekillendirilmiş ve soğuk uygulamalı olacaktır.
2. Önceden şekillendirilmiş soğuk uygulamalı kapaklar bushing baglantılarına kolayca takılıp,
çıkarılabilir ve baglantı noktasını izole edecek uygun fiziki büyüklükte olacaktır.
3. Önceden şekillendirilmiş soğuk uygulamalı kapaklar bakım, onarım faaliyetleri sonrası için
birden fazla kullanıma uygun olacaktır.
4. Bara izolasyon tüpleri ısı büzüşmeli olacaktır.
5. AG Baralar için kullanılacak ısı büzüşmeli tüpler, bara ölçülerine göre kolayca takılabilir
olacaktır.
6. İzolasyon tüpleri dikdörtgen, dairesel vb bara şekillerine uygun olacaktır.
7. Isı büzüşmeli bara izolasyon tüpleri bara köşe dönüşlerine uyumlu olacaktır.
8. Bara izolasyon tüpleri 60 X 10 mm, 80 X 10 mm, 80 X 20 mm, 100 X10 mm, 100 X 20 mm,
120 X 10 mm dikdörtgen bara ölçülerinde ve 40-80 mm çap arası dairesel bara şekillerine
uygulanabilecek şekilde olacaktır.
9. Malzeme yüzeyi elektriksel ark yürümesine karşı dirençli olacaktır. (Arc resistant)
10. Malzeme yüzeyinde gözle görülür ve kılcal çatlaklar olmayacaktır. (Non-tracking)
11. Malzeme yüzeyinde yüzeysel dalgalanmalar olmayacaktır. ( Erosion resistant)
12. Malzeme yüzeyinde su yolu olusmayacaktır. (Hidrofobik)
13. Günes ısınlarına karsı dirençli olacaktır. (UV resistant)
14. Geç tutuşan (Alev geciktirici) özellikte olacaktır. (Flame retarded)
15. İyi derecede ısı transferi yapacak özellikte olacaktır.
16. İyi derecede ısı transferi yapacak, termal kamera ölçümlerinde ısınan bölgelerin görülmesi
engellemeyecek yapıda olacaktır.
17. Dış darbelere karşı etkili ve sağlam yapılı olacaktır.
18. Yanma sırasında zehirli gaz çıkarmayacaktır. (Non halogen)
19. Yüksek ısıya dayanıklı olacaktır. ( 105 Cº )
20. Uzun süre kullanım ve depolamaya uygun olacaktır.
Ekler : Teknik degerler tablosu 1
Teknik degerler tablosu 2
Teknik degerler tablosu 3
TABLO 1
OG TRANSFORMATÖR BUŞİNG ve BARA MESNET İZOLATÖR KAPAKLARI
KAPAKLARI VE BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özelliğin Tanımı
Gerilme Dayanımı
Nihai Uzama
Sekant Modülü
Düşük Sıcaklık Esnekliği
Dielektrik Dayanım
Hacimsel Öz Direnç
Dielektrik sabitlik
Mukayeseli Çatlak Yolu Endeksi
Yanma Özelliği
Duman Endeksi
Su Absorbesi
Trafo Yağına Karşı Direnç
Korozyon Etkisi
Hızlandırılmış Yaşlanma
Termal Dayanım
Standart
Değer
ISO 37
ASTM D638
ISO 37
Min. 10 Mpa
Min. 300%
ASTM D882
Prosedür A
Max 10 Mpa
ASTM D2671
Prosedür C
-40 ⁰C
IEC 243
ASTM D149
2,5 mm'de 120 kV/cm
IEC 93
ASTM D257
IEC 250 ASTM
D150
VDE 0303/1
Min 1x10 üzeri 13 Ohm
cm
5.0 Max.
KA 3c
IEEE27
ANSI C37.20
IEC 332
BS 4066
NES 711
60 Yanma
Max 50
ISO 62
ASTM D570
VDE 0370
@ 23 ⁰C 300 Saat
@ 23 ⁰C 144 Saat
ASTM D2671
Prosedür A
ISO 188
IEC 216
@ 150 ⁰C 16 Saat
@ 120 ⁰C 168 Saat
105 ⁰C
TABLO 2
AG TRANSFORMATÖR BUŞİNG KAPAKLARI VE BARA İZOLASYON TÜPLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özelliğin Tanımı
Gerilme Dayanımı
Nihai Uzama
Sekant Modülü
Düşük Sıcaklık Esnekliği
Dielektrik Dayanım
Standart
ISO 37
ISO 37
Değer
Min. 10 Mpa
Min. 350%
ASTM D882
Prosedür A
Max 110 Mpa
ASTM D2671
Prosedür C
- 40 ⁰C
IEC 243
ASTM D2671
Hacimsel Öz Direnç
Dielektrik sabitlik
Mukayeseli Çatlak Yolu Endeksi
Yanma Özelliği
Su Absorbesi
Trafo Yağına Karşı Direnç
Korozyon Etkisi
Hızlandırılmış Yaşlanma
Termal Dayanım
IEC 93
IEC 250 ASTM
D150
VDE 0303/1
2,5 mm'de 120 kV/cm
Min 1x10 ürei 13 Ohm
cm
6.0 Max.
KA1
IEEE27
ANSI C37.20
IEC 332
BS 4066
Max 60
ISO 62
ASTM D570
VDE 0370
Ağırlığın %2'inden az
Ağırlığın %5'inden Az
@ 23 ⁰C 300 Saat
ASTM D2671
Prosedür A
ISO 188
IEC 216
@ 150 ⁰C 16 Saat
@ 150 ⁰C 168 Saat
105 ⁰C
TABLO 3
OG BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özelliğin Tanımı
Gerilme Dayanımı
Nihai Uzama
Düşük Sıcaklık Esnekliği
Dielektrik Dayanım
Hacimsel Öz Direnç
Dielektrik sabitlik
Mukayeseli Çatlak Yolu Endeksi
Yanma Özelliği
Duman Endeksi
Asidik Gaz Üretimi
Su Absorbesi
Trafo Yağına Karşı Direnç
Hızlandırılmış Yaşlanma
Termal Dayanım
Isı Dağılımı
Standart
ISO 37
ISO 37
ASTM D2671
Prosedür C
IEC 243
IEC 93
IEC 250
VDE 0303/1
IEEE27
NES 711
ISO/R 62
VDE 0370
ISO 188
IEC 216
-
Değer
Min. 10 Mpa
3
- 40 ⁰C
3 mm'de 120 kV/cm
Max 5.0
KA 3c
60 Yanma
120'den Az
Ağırlığın %1'inden az
@ 23 ⁰C 300 Saat
@ 23 ⁰C 144 Saat
@ 120 ⁰C ,144 Saat
105 ⁰C
Download

çarpma (eldeli) - Kartanelerim.com