2-4
Teplom zmrštiteľné
trubičky
5-8
Nízkonapäťové káblové
spojové súpravy
14-17 9-13
Nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy a koncovky
18
Vysokonapäťové káblové
spojové súpravy
18
Vysokonapäťové káblové
koncovky
19
Komponenty k nn a vn
káblovým súpravám
Utesňovacie uzávery, opravné a zalievacie súpravy
D. Zmršťovacie produkty
Tenkostenné
trubičky, 2:1
Tenkostenné
trubičky, 3:1
Strednostenné
trubičky, 3:1-4:1
Hrubostenné
trubičky, 3:1-4:1
D/2
D/3
D/4
D/4
Spojové súpravy
pre netienené
káble
Univerzálne
spojové súpravy
pre netienené
káble
Spojové súpravy
pre káble
s drôtovým
tienením
Spojové súpravy
pre káble
s pásovým
tienením
D/5
D/6
D/7
D/8
Päťvývodové
rozdeľovacie hlavy
Koncovky pre
netienené káble
Koncovky pre
káble s drôtovým
tienením
Koncovky pre
káble s pásovým
tienením
D/9
D/11
D/12
D/13
Utesňovacie
uzávery
Opravné manžety
so zdrhovadlom
Zalievacie priame
spojové súpravy
Zalievacie "Y"
odbočné spojové
súpravy
D/14
D/15
D/16
D/17
Priame spojové
súpravy,
za tepla
Priame spojové
súpravy,
za studena
Prechodové
spojové súpravy,
za tepla
D/18
D/18
D/18
Vnútorné
koncovky,
za tepla
Vonkajšie
koncovky,
za tepla
Vnútorné
koncovky,
za studena
Vonkajšie
koncovky,
za studena
D/18
D/18
D/18
D/18
Medená sieťka
Výplňová páska
Výplňová páska
vyrovnávajúca
potenciál
Uzemňovacie
pružiny
D/19
D/19
D/19
D/19
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Teplom zmrštiteľné trubičky
Tenkostenné teplom zmrštiteľné trubičky s pomerom zmrštenia 2:1
Použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrická izolácia káblov a vodičov
oprava poškodenej izolácie vodičov
ochrana káblov a vodičov voči korózii
ochrana káblov a vodičov voči vlhkosti a poveternostným
vplyvom
ukončenie vodičov a izolovanie elektrických svoriek
mechanická a antikorózna ochrana vodičov
izolácia živých častí elektronických súčiastok
izolácia kovových tyčí
dekoratívne účely
D1 – vnútorný priemer trubičky pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny trubičky po voľnom zmrštení
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
UL CERTIFICATE NO.
YDPU2/8.E203950
Vlastnosti
• Materiál:
• Pomer zmrštenia:
• DÍžka:
Tenkostenný bezhalogénový polyolefín
• Teplota zmrštenia:
2:1
• Teplota skladovania:
Základná L = 1 m alebo navinutné na
• Prípustná pracovná teplota:
papierovom bubne
Poznámka: Bubnové typy sa označujú príponou –D k obj. číslu, napr. ZS048-D.
Čierna
Sivá
ZS016
ZS016SZ
ZS024
ZS024SZ
ZS032
ZS032SZ
ZS048
ZS048SZ
ZS064
ZS064SZ
ZS095
ZS095SZ
ZS127
ZS127SZ
ZS190
ZS190SZ
ZS254
ZS254SZ
ZS381
ZS381SZ
ZS508
ZS508SZ
ZS760
–
ZS1020 ZS1020SZ
Hnedá
Modrá
–
ZS024B
ZS032B
ZS048B
ZS064B
ZS095B
ZS127B
ZS190B
ZS254B
ZS381B
ZS508B
–
–
ZS016K
ZS024K
ZS032K
ZS048K
ZS064K
ZS095K
ZS127K
ZS190K
ZS254K
ZS381K
ZS508K
–
–
Obj. číslo
ZelenoČervená
žltá
–
ZS016P
ZS024ZS ZS024P
ZS032ZS ZS032P
ZS048ZS ZS048P
ZS064ZS ZS064P
ZS095ZS ZS095P
ZS127ZS ZS127P
ZS190ZS ZS190P
ZS254ZS ZS254P
ZS381ZS ZS381P
ZS508ZS ZS508P
–
–
–
ZS1020P
min. 120 °C
-20 °C ... +40 °C
-40 °C ... +105 °C
(krátkodobo do 150 °C)
Žltá
Zelená
Biela
ZS016S
ZS024S
ZS032S
ZS048S
ZS064S
ZS095S
ZS127S
ZS190S
ZS254S
ZS381S
ZS508S
–
ZS1020S
ZS016Z
ZS024Z
ZS032Z
ZS048Z
ZS064Z
ZS095Z
ZS127Z
ZS190Z
ZS254Z
ZS381Z
ZS508Z
–
ZS1020Z
ZS016FEH
ZS024FEH
ZS032FEH
ZS048FEH
ZS064FEH
ZS095FEH
ZS127FEH
ZS190FEH
ZS254FEH
ZS381FEH
ZS508FEH
–
–
D1
D2
S
Prírodná (mm) (mm) (mm)
1,6
–
2,4
ZS024N
3,2
ZS032N
4,8
ZS048N
6,4
ZS064N
9,5
ZS095N
ZS127N 12,7
19
ZS190N
ZS254N 25,4
ZS381N 38,1
ZS508N 50,8
76,2
–
101,6
–
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19
25,4
38,1
50,8
0,45
0,43
0,43
0,43
0,56
0,56
0,56
0,7
0,76
0,86
0,96
1,05
1,15
Technické parametre
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Parametre
min. -40 °C
Bezo zmien
Samozhášavé
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D876
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Vnútorná rezistivita
Parametre
min.12 kV/mm
1×1012 Ωcm
Príslušné normy
ASTM D149-97a
ASTM D257-98
Chemické vlastnosti
Odolnosť voči plesniam
Odolnosť voči olejom
Environmentálna odolnosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Výborná
Veľmi dobrá
Konštantná
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM G21-96
ISO 175-99
ASTM D1693-98
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
Fyzikálne vlastnosti
Pomer zmrštenia
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
PozdÍžne zmrštenie
Nasiakavosť vodou
Parametre
2:1
min. 10 N/mm2
min. 300 %
max. 10 %
max. 0.5 %
Príslušné normy
IEC 811-1-1
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D2671-98
UNI ISO 62
D/2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Teplom zmrštiteľné trubičky
Tenkostenné teplom zmrštiteľné trubičky s pomerom zmrštenia 3:1
Použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrická izolácia káblov a vodičov
oprava poškodenej izolácie vodičov
ochrana káblov a vodičov voči korózii
ochrana káblov a vodičov voči vlhkosti a poveternostným vplyvom
ukončenie vodičov a izolovanie elektrických svoriek
izolácia živých častí elektronických súčiastok
izolácia kovových tyčí
mechanická ochrana kovových predmetov
dekoratívne účely
D1 – vnútorný priemer trubičky pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny trubičky po voľnom zmrštení
Vlastnosti
• Farba:
• Materiál:
• Prevedenie:
•
•
•
•
•
Pomer zmrštenia:
DÍžka:
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná
teplota:
Obj. číslo
Čierna
Červená
ZSV30
ZSV30P
ZSV48
ZSV48P
ZSV60
ZSV60P
ZSV90
ZSV90P
ZSV120
ZSV120P
ZSV180
ZSV180P
ZSV240
ZSV240P
ZSV390
ZSV390P
Čierna
Tenkostenný bezhalogénový polyolefín,
odolný UV-žiareniu
Typy bez lepidla a s lepidlom
(teplom taviteľné lepidlo nanesené na vnútorný
povrch trubičiek zaručujúce vodotesnosť)
3:1
L=1m
min. 120 °C
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +135 °C, max. 150 °C (typy bez lepidla)
-55 °C ... +110 °C, max. 150 °C (typy s lepidlom)
D1
(mm)
3
4,8
6
9
12
18
24
39
D2
(mm)
1
1,6
2
3
4
6
8
13
S
(mm)
0,55
0,6
0,65
0,75
0,75
0,95
1,15
1,3
Prevedenie
Bez
lepidla
Obj. číslo
ZSVR30
ZSVR48
ZSVR60
ZSVR90
ZSVR120
ZSVR190
ZSVR240
ZSVR390
D1
(mm)
3
4,8
6
9
12
19
24
39
D2
(mm)
1
1,6
2
3
4
6
8
13
S
(mm)
0,55
0,60
0,65
0,75
0,75
0,95
1,15
1,30
Prevedenie
S
lepidlom
Technické parametre
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Fyzikálne vlastnosti
Pomer zmrštenia
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
PozdÍžne zmrštenie
Chemické vlastnosti
Odolnosť voči kvapalinám
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Prevedenie bez lepidla Prevedenie s lepidlom
-55 °C
-55 °C
Bezo zmien
Bezo zmien
Samozhášavé
Samozhášavé
Parametre
Prevedenie bez lepidla Prevedenie s lepidlom
min. 20 kV/mm
min. 20 kV/mm
Parametre
Prevedenie bez lepidla Prevedenie s lepidlom
3:1
3:1
18 N/mm2
16 N/mm2
400 %
450 %
-5 % ... +5 %
-10 % ... +1 %
Parametre
Prevedenie bez lepidla Prevedenie s lepidlom
Veľmi dobrá až výborná
Výborná
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D2671-98
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Príslušné normy
ASTM D149-97a
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
Príslušné normy
K-08383
IEC 811-1-1
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D2671-98
Príslušné normy
ISO 1817, ISO 37
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
U L C E RT I F I C AT E N O.
YDPU2/8.E203950
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/3
Teplom zmrštiteľné trubičky
Strednostenné a hrubostenné teplom zmrštiteľné trubičky s pomerom zmrštenia 3:1-4:1,
s lepidlom
Použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
oprava poškodenej izolácie káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou
ochrana káblov a vodičov voči korózii
ochrana káblov a vodičov voči vlhkosti a poveternostným vplyvom
krytie živých častí spojovacích a ukončovacích prvkov káblov a vodičov
spájanie silových a telekomunikačných káblov v rozvodoch do 1 kV
mechanická ochrana káblov a vodičov
možnosť uloženia v zemi
priľnavosť k plastovým materiálom a gume
Hrubostenné typy
Obj. číslo
ZSB33/8R
ZSB51/16R
ZSB85/25R
ZSB130/36R
ZSB180/50R
D1
(mm)
33
51
85
130
180
D2
(mm)
8
16
25
36
50
Vlastnosti
• Farba:
• Pomer zmrštenia:
• DÍžka:
Čierna
3:1-4:1
L=1m
S
(mm)
3,2
6
6,5
6,5
4,3
D1 – vnútorný priemer trubičky pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny trubičky po voľnom zmrštení
Strednostenné typy
Obj. číslo
ZS8/2R
ZS12/3R
ZS16/4R
ZS19/6R
ZS30/8R
ZS40/12R
ZS50/16R
ZS63/19R
ZS75/22R
ZS95/30R
ZS115/34R
ZS140/42R
ZS175/55R
• Teplota zmrštenia:
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
(krátkodobo do 150 °C)
D1 (mm)
8
12
16
19
30
40
50
63
75
95
115
140
175
min. 120 °C
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +125 °C
D2 (mm)
2
3
4
6
8
12
16
19
22
30
34
42
55
S (mm)
1,7
1,5
2
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
5,5
4
U L C E RT I F I C AT E N O.
YDPU2.E80211
PRÍSLUŠNÉ NORMY
• Materiál: Strednostenný a hrubostenný bezhalogénový polyolefín, odolný UV-žiareniu
• Prevedenie: Typy s lepidlom (taviteľné lepidlo nanesené na vnútorný povrch trubičiek zaručujúce
vodotesnosť)
STN EN 60684
Technické parametre (strednostenné a hrubostenné typy)
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Parametre
min. -55 °C
Bezo zmien
Samozhášavé
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D876
Chemické vlastnosti
Odolnosť voči plesniam
Odolnosť voči olejom
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Výborná
Veľmi dobrá
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM G21-96
ISO 175-99
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
ZSB-SET
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Vnútorná rezistivita
Parametre
min.12 kV/mm
1×1012 Ωcm
Príslušné normy
ASTM D149
ASTM D257
Fyzikálne vlastnosti
Pomer zmrštenia
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
PozdÍžne zmrštenie
Nasiakavosť vodou
Parametre
3:1 – 4:1
min. 14 N/mm2
min. 300 %
max. 10 %
max. 0.1 %
Príslušné normy
IEC 811-1-1
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D2671-98
ISO 62-86
Súprava zmršťovacích trubičiek
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Súprava sa používa na opravu porušenej izolácie vodičov.
• Materiál:
• Obsah:
• Forma dodávky:
Tenkostenný polyolefín, pomer zmrštenia 2:1
15 ks/súprava
Narezané na dĺžky 150 mm, majú
rôzne farby a priemer.
STN EN 60684
Jej technické parametre sú zhodné s technickými parametrami tenkostenných teplom zmrštiteľných
trubičiek s pomerom zmrštenia 2:1, viď na str. D/2.
D/4
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nízkonapäťové káblové spojové súpravy
Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 3-, 4- alebo 5-žilové netienené káble
Používajú sa k spojovaniu 3-, 4- alebo 5-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s Cu alebo Al jadrom žíl, na použitie
v interiéri a exteriéri. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým
materiálom a gume. Samostaná súprava pre každý prierez zabezpečuje spotrebu minimálneho tepla pri zmršťovaní trubičiek pri inštalácii
spájaných káblov.
D1, d1 – vnútorný priemer trubičky pred zmrštením
D2, d2 – vnútorný priemer trubičky po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny trubičky po voľnom zmrštení
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
Obsah súpravy • 3, 4 ks alebo 5 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom na izoláciu žíl,
• 1 ks strednostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izoláciu plášťa káblov,
chrániacej spoj voči poveternostným vplyvom a vniknutiu vody.
Vlastnosti
• Farba:
Čierna
• Materiál:
Strednostenný bezhalogénový polyolefín
s lepidlom, odolný UV-žiareniu
• Pomer zmrštenia:
3:1-4:1
• Teplota zmrštenia:
min. 120 °C
• Teplota skladovania:
-20 °C ... +40 °C
• Prípustná pracovná teplota: -55 °C ... +125 °C (krátkodobo do 150 °C)
Obj. číslo
ZSRSET3-1,5
ZSRSET3-2,5
ZSRSET4-1,5
ZSRSET4-2,5
ZSRSET4-4
ZSRSET4-6
ZSRSET4-10
ZSRSET4-16
ZSRSET4-25
ZSRSET4-35
ZSRSET4-50
ZSRSET4-70
ZSRSET4-95
ZSRSET4-120
ZSRSET4-150
ZSRSET4-185
ZSRSET4-240
ZSRSET5-1,5
ZSRSET5-2,5
ZSRSET5-4
ZSRSET5-6
ZSRSET5-10
ZSRSET5-16
ZSRSET5-25
ZSRSET5-35
ZSRSET5-50
ZSRSET5-70
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl
Počet a prierez
žíl káblov (mm2) d1/d2 (mm)
l (mm)
Počet
3×1,5
8/2
50
3
3×2,5
8/2
50
3
4×1,5
8/2
50
4
4×2,5
8/2
50
4
4×4
8/2
100
4
4×6
8/2
100
4
4×10
12/3
100
4
4×16
12/3
200
4
4×25
19/6
200
4
4×35
19/6
200
4
4×50
19/6
200
4
4×70
30/8
250
4
4×95, 3×95+70
30/8
250
4
4×120, 3×120+70
30/8
250
4
4×150, 3×150+70
40/12
250
4
4×185, 3×185+95
40/12
250
4
4×240, 3×240+120
40/12
330
4
5×1,5
8/2
50
5
5×2,5
8/2
50
5
5×4
8/2
100
5
5×6
8/2
100
5
5×10
12/3
100
5
5×16
12/3
200
5
5×25
19/6
200
5
5×35
19/6
200
5
5×50
19/6
200
5
5×70
30/8
250
5
M0391V082
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
D1/D2 (mm)
L (mm)
Počet
19/6
200
1
19/6
250
1
19/6
200
1
19/6
250
1
30/8
250
1
30/8
330
1
40/12
500
1
40/12
500
1
50/16
500
1
50/16
1000
1
63/19
1000
1
63/19
1000
1
75/22
1000
1
95/30
1000
1
95/30
1000
1
115/34
1000
1
115/34
1000
1
19/6
200
1
19/6
250
1
30/8
250
1
30/8
330
1
40/12
500
1
40/12
500
1
50/16
500
1
50/16
1000
1
63/19
1000
1
63/19
1000
1
Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/5
Nízkonapäťové káblové spojové súpravy
Univerzálne nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4- alebo 5-žilové netienené káble
Používajú sa k spojovaniu 4- alebo 5-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým materiálom a gume. Typy s príponou –FK sa obzvlášť odporúčajú na realizáciu spojok v zemi so zvýšenou odolnosťou voči atmosférickým a mechanickým vplyvom.
Vlastnosti
• Farba:
• Materiál:
•
•
•
•
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
STN EN 60684
M0391V082
Pomer zmrštenia:
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Čierna
Bezhalogénový polyolefín
s lepidlom, odolný UV-žiareniu
3:1-4:1
min. 120 °C
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +125 °C
(krátkodobo do 150 °C)
d1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení
D1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení
Obsah súpravy
• 1 ks montážne pokyny,
• 4 ks alebo 5 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom na izoláciu žil,
• 1 ks stredno- alebo hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izoláciu plášťa
kábla, na ochranu spojky voči extrémnym poveternostným vplyvom a vniknutiu vody.
Typy so strenostennou trubičkou na pokrytie izolácie plášťa káblov
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl
Počet a prierez
d
/d
l
Počet
Obj. číslo
1
2
žíl káblov (mm2)
(mm)
(mm)
trubičiek
ZSRSET-1
4×6 – 4×25
12/3
100
4
×
×
ZSRSET-2A
4 25 – 4 35
19/6
200
4
ZSRSET-2B
4×50 – 4×70
30/8
200
4
ZSRSET-2
4×35 – 4×120
30/8
200
4
ZSRSET-3
4×150 – 4×240
40/12
250
4
ZSRSET5-1
5×6 – 5×25
12/3
100
5
ZSRSET5-2A
5×25 – 5×35
19/6
200
5
ZSRSET5-2B
5×50 – 5×70
30/8
200
5
ZSRSET5-2
5×35 – 5×120
30/8
200
5
×
×
ZSRSET5-3
5 150 – 5 240
40/12
250
5
Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
D1/D2
L
Počet
(mm)
(mm)
trubičiek
40/12
500
1
50/16
1000
1
63/19
1000
1
75/22
1000
1
140/42
1000
1
40/12
500
1
50/16
1000
1
63/19
1000
1
75/22
1000
1
140/42
1000
1
Typy s hrubostennou trubičkou na pokrytie izolácie plášťa káblov
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl
Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
d1/d2
l
Počet
D1/D2
L
Počet
Obj. číslo
(mm)
(mm)
trubičiek
(mm)
(mm)
trubičiek
ZSRSET-1FK
4×6 – 4×25
19/6
150
4
51/16
500
1
ZSRSET-2FK
4×35 – 4×120
30/8
200
4
85/25
1000
1
ZSRSET-3FK
4×150 – 4×240
50/16
300
4
130/36
1000
1
ZSRSET5-1FK
5×6 – 5×25
19/6
150
5
51/16
500
1
ZSRSET5-2FK
5×35 – 5×120
30/8
200
5
85/25
1000
1
ZSRSET5-3FK
5×150 – 5×240
50/16
300
5
130/36
1000
1
Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
D/6
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nízkonapäťové káblové spojové súpravy
Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s drôtovým tienením
Používajú sa k spojovaniu 4-žilových káblov s drôtovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri, s odolnosťou spoja voči atmosferickým vplyvom. Napr. na káble typu AYCWY, AYKYDY, CYKYDY, N(A)YC(WY).
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým
materiálom a gume.
1
a
b
c
d
e
4-žilový nízkonapäťový kábel s drôtovým tienením
žily kábla
zmršťovacie trubičky na izoláciu žíl káblov
drôtové tienenie
zmršťovacia trubička na izoláciu plášťa káblov
2
5
4
3
Vlastnosti
• Farba:
• Materiál:
•
•
•
•
Pomer zmrštenia:
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Čierna
Bezhalogénový polyolefín
s lepidlom, odolný UV-žiareniu
3:1-4:1
min. 120 °C
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +125 °C
(krátkodobo do 150 °C)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Obsah súpravy
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izoláciu
plášťa káblov, chrániacej spoj voči poveternostným vplyvom a vniknutiu vody 1
4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek
s lepidlom na izoláciu žíl káblov 2
1 ks brúsneho plátna 5
1 (2) ks lisovacej medenej spojky na spojovanie
drôtového tienenia 3
1 ks výplňovej pásky 4
M0391V082
d1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení
D1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení
Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne
podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
Teplom zmrštiteľné trubičky na izoláciu žíl a plášťa káblov
Obj. číslo
ZSRSET-1DA
ZSRSET-2DA
ZSRSET-3DA
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×120
4×150 – 4×240
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl
d1/d2
l
Počet
(mm)
(mm)
trubičiek
19/6
150
4
30/8
200
4
50/16
300
4
Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
D1/D2
L
Počet
(mm)
(mm)
trubičiek
51/16
500
1
85/25
1000
1
130/36
1000
1
Komponenty k spojovaniu tienenia káblov
Obj. číslo
ZSRSET-1DA
ZSRSET-2DA
ZSRSET-3DA
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×120
4×150 – 4×240
Drôtové tienenie
Prierez
Počet
spojok
spojok
(mm2)
10
1
25-35
2-2
50
1
Výplňová páska
Ostatné
Rozmery
(mm)
Počet
Rozmery
brúsneho plátna
0,4×50×5000
0,4×50×5000
0,4×50×5000
1
1
1
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
800 mm×25 mm
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/7
Nízkonapäťové káblové spojové súpravy
Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s pásovým tienením
Používajú sa k spojovaniu 4-žilových káblov s pásovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri, s odolnosťou spoja voči atmosferickým vplyvom. Napr. na káble typu A(C)NKOY, A(C)NKOP, A(C)NKOPV, N(A)KBA.
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým
materiálom a gume.
1
2
4
5
6
3
a
b
c
d
e
f
g
4-žilový nízkonapäťový kábel s pásovým tienením
žily kábla
lisovacie káblové spojky na žily (nie sú súčasťou súpravy)
zmršťovacie trubičky na izoláciu žíl kábla
pásové tienenie
uzemňovacia pružina
zmršťovacia trubička na izoláciu plášťa kábla
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
Farba:
Materiál:
Pomer zmrštenia:
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Čierna
Bezhalogénový polyolefín s lepidlom, odolný UV-žiareniu
3:1-4:1
min. 120 °C
PRÍSLUŠNÉ NORMY
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +125 °C
STN EN 6068
(krátkodobo do 150 °C)
Obsah súpravy
1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na
izoláciu plášťa káblov, chrániacej spoj voči poveternostným vplyvom a vniknutiu vody 1
4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom
na izoláciu žíl káblov 2
1 ks brúsneho plátna 6
1 ks medenej sieťky 3
4 ks uzemňovacích pružín 4
1 ks výplňovej pásky 5
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
M0391V082
d1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení
D1 – vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D2 – vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení
Teplom zmrštiteľné trubičky na izoláciu žíl a plášťa káblov
Obj. číslo
ZSRSET-1DB
ZSRSET-2DB
ZSRSET-3DB
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×120
4×150 – 4×240
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl
d1/d2
l
Počet
(mm)
(mm)
trubičiek
19/6
150
4
30/8
200
4
50/16
300
4
Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
D1/D2
L
Počet
(mm)
(mm)
trubičiek
51/16
500
1
85/25
1000
1
130/36
1100
1
Komponenty k spojovaniu tienenia káblov
Obj. číslo
ZSRSET-1DB
ZSRSET-2DB
ZSRSET-3DB
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×120
4×150 – 4×240
Pásové tienenie
Počet
DÍžka medea typ uzem- nej sieťky
ňovacích
prierezu
pružín
16 mm2
4 ks TRF1
4 ks TRF2
4 ks TRF5
0,5 m
0,7 m
2×0,8 m
Výplňová páska
Ostatné
Rozmery
(mm)
Počet
Rozmery
brúsneho plátna
0,4×50×5000
0,4×50×5000
0,4×50×5000
1
1
1
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
800 mm×25 mm
Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
D/8
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy
Dvojvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové káble
Používajú sa na rozdelenie žíl 2-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl ako aj
na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Tiež sa používajú na rozdelenie žíl a ukončovanie telekomunikačných káblov a vedení káblovej televízie. Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv
je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči vode a atmosferickým vplyvom.
Radiálne zosietený polyetylén, odolný UV-žiareniu
• Materiál:
Čierna
• Farba:
• Teplota zmrštenia: min. 135 °C
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
• Horľavosť:
-20 °C ... +40 °C
-50 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-VO
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Počet a prierez
Dmax
žíl káblov (mm2)
(mm)
V23012
2×4 – 2×35
33
Dmax, dmax – vnútorné priemery hlavy pred zmrštením
Dmin, dmin – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením
Obj. číslo
Dmin
(mm)
9,5
dmax
dmin
S
S*
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
15
4
1
2
S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení
L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením
L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení
L±10%
(mm)
90,8
L*±10%
(mm)
80,5
Trojvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové káble
Používajú sa na rozdelenie žíl 3-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl ako aj
na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči
vode a atmosferickým vplyvom.
Radiálne zosietený polyetylén, odolný UV-žiareniu
• Materiál:
Čierna
• Farba:
• Teplota zmrštenia: min. 135 °C
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
• Horľavosť:
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-VO
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Počet a prierez
Dmax
žíl káblov (mm2)
(mm)
VE33816
3×10 – 3×50
38
×
×
VE38036
3 70 – 3 240
80
Dmax, dmax – vnútorné priemery hlavy pred zmrštením
Dmin, dmin – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením
Obj. číslo
Dmin
(mm)
14
36
dmax
dmin
S
S*
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
16
4.5
1.8
2.2
35
11
3
3.5
S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení
L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením
L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
L±10%
(mm)
70
135
L*±10%
(mm)
73
140
D/9
Nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy
Štvorvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble
Používajú sa na rozdelenie žíl 4-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl ako aj
na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči
vode a atmosferickým vplyvom.
Radiálne zosietený polyetylén, odolný UV-žiareniu
• Materiál:
Čierna
• Farba:
• Teplota zmrštenia: min. 135 °C
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Obj. číslo
VE3512
VE4021
VE5527
VE8035
VE10045
VE12550
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×120 – 4×240
4×150 – 4×300
4×300
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
• Horľavosť:
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-VO
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
Číslo certifikátu:
02144/101/1/2001
Dmax
(mm)
35
58
70
85
102
130
Dmin
(mm)
14
21
24,5
39
47
52
dmax
(mm)
13,5
24,5
24,5
34
38
52
Dmax, dmax – vnútorné priemery hlavy pred zmrštením
Dmin, dmin – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením
dmin
(mm)
4
7
7
12,5
12
15
S
(mm)
1,4
2,5
2,7
2,5
2.8
2.8
S*
(mm)
2,4
4,7
4,8
4
4
4
L±10%
(mm)
94
170
185
235
265
300
L*±10%
(mm)
81
115
173
150
198
240
S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení
L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením
L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení
Päťvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 5-žilové káble
Používajú sa na rozdelenie žíl 5-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl ako aj
na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči
vode a atmosferickým vplyvom.
Radiálne zosietený polyetylén, odolný UV-žiareniu
• Materiál:
Čierna
• Farba:
• Teplota zmrštenia: min. 135 °C
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
• Horľavosť:
-20 °C ... +40 °C
-55 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-VO
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
Číslo certifikátu:
03304/101/1/2002
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Obj. číslo
VE54019
VE54622
VE55524
VE58033
VE57839
VE510046
D/10
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
5×16 – 5×35
5×25 – 5×35
5×35 – 5×70
5×70 – 5×120
5×70 – 5×120
5×150 – 5×240
Dmax
(mm)
40
49
55
80
74
98
Dmin
(mm)
19
27
24
33
39
49
dmax
(mm)
13
14
18
16
24
34,5
dmin
(mm)
4
5,5
5
8
9
11
S
(mm)
2
2
2
2,1
2,2
2,4
S*
(mm)
2,5
2,5
3,2
3
3,2
3,5
L±10%
(mm)
105
125
160
180
185
190
L*±10%
(mm)
98
116
155
175
183
186
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nízkonapäťové káblové koncovky
Nízkonapäťové káblové koncovky na 0,6/1 kV-ové 4-žilové netienené káble
Používajú sa na rozdelenie žíl 4-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl ako aj
na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY.
Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči
vode a atmosferickým vplyvom.
Radiálne zosietený polyetylén, odolný UV-žiareniu
• Materiál:
Farba:
Čierna
•
Teplota
zmrštenia:
min. 135 °C
•
• Teplota skladovania:
• Prípustná pracovná teplota:
• Horľavosť:
-20 °C ... +40 °C
-50 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-VO
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
2
2
M0353V062
PRÍSLUŠNÉ NORMY
1
Obj. číslo
VE3512-SZ
VE4021-SZ
VE5527-SZ
VE8035-SZ
STN EN 60684
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×150 – 4×240
Rozdeľovacia hlava
Typ
Počet
VE3512
1
VE4021
1
VE5527
1
VE8035
1
1
Zmršťovacia trubička na izoláciu povrchu žíl
D1/D2 (mm)
L (m)
Počet
12,7/6,4
3
1
19/9,5
4
1
25,4/12,7
5
1
38,1/19
8
1
Obsah súpravy
• 1 ks štvorvývodovej rozdeľovacej hlavy 1
• 1 ks tenkostennej zmršťovacej trubičky na izoláciu celého povrchu žíl kábla i nalisovaného káblového oka, odolnej UV-žiareniu,
chrániacej žily kábla voči vode a poveternostným vplyvom 2
Technické parametre káblových koncoviek
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Parametre
-50 °C
Bezo zmien
Samozhášavé
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D876
Fyzikálne vlastnosti
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
Nasiakavosť vodou
Parametre
14 N/mm2
600 %
0,03 %
Príslušné normy
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D570
Chemické vlastnosti
Odolnosť voči plesniam
Odolnosť voči olejom
Environmentálna odolnosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Výborná
Veľmi dobrá
Konštantná
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM G21-96
ISO 175-99
ASTM D1693-98
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Parametre
11 kV/mm
Príslušné normy
ASTM D149-97a
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/11
Nízkonapäťové káblové koncovky
Nízkonapäťové káblové koncovky na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s drôtovým tienením
Používajú sa na rozdelenie žíl 4-žilových káblov s drôtovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl
ako aj na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu AYCWY, AYKYDY, CYKYDY, N(A)YC(WY),
pre použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv súpravy je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením
tepla roztaví a zaručuje dokonalú tesnosť voči vode a atmosferickým vplyvom.
• Materiál koncovky:
• Farba:
• Prevedenie:
Radiálne zosietený polyetylén,
odolný voči UV-žiareniu
Čierna
Vnútorné, vonkajšie
•
•
•
•
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Horľavosť:
D1, d1 – vnútorné priemery trubičky pred zmrštením
min. 135 °C
-20 °C ... +45 °C
-55 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-V0
D2, d2 – vnútorné priemery trubičky po voľnom zmrštení
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
1
5
M0353V062
2
3
4
PRÍSLUŠNÉ NORMY
1
STN EN 60684
2
3
Teplom zmrštiteľné trubičky súpravy
Obj. číslo
ZSVRS-1B1
ZSVRS-1K1
ZSVRS-2B1
ZSVRS-2K1
ZSVRS-3B1
ZSVRS-3K1
ZSVRS-4B1
ZSVRS-4K1
Prevedenie
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×70 – 4×120
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
Rozdeľovacia hlava
Typ
Počet
VE3512
VE3512
VE4021
VE4021
VE5527
VE5527
VE8035
VE8035
1
1
1
1
1
1
1
1
Trubička na izoláciu kábl. oka Trubička na pokrytie izolácie žíl
d1/d2
l
D1/D2
L
Počet
Počet
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
19/6
50
4
19/6
50
4
12,7/6,4
2
1
30/8
50
4
30/8
50
4
19/9,5
3
1
40/12
80
4
40/12
80
4
25,4/12,7
4
1
50/16
100
4
50/16
100
4
38,1/19
8
1
Komponenty k obnove tienenia kábla
Výplňová páska
Obj. číslo
ZSVRS-1B1
ZSVRS-1K1
ZSVRS-2B1
ZSVRS-2K1
ZSVRS-3B1
ZSVRS-3K1
ZSVRS-4B1
ZSVRS-4K1
Ostatné
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
Typ
DÍžka (mm)
Rozmery
brúsneho plátna
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×70 – 4×120
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
800 mm×25 mm
800 mm×25 mm
Lisovacie káblové oká Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
Obsah súpravy
1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks štvorvodičovej rozdeľovacej hlavy 1
4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom
na utesnenie povrchu káblového oka 2
D/12
1 ks strednostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na doplnkovú
izoláciu žíl kábla 3
1 ks výplňovej pásky 5
1 ks brúsneho plátna 4
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nízkonapäťové káblové koncovky
Nízkonapäťové káblové koncovky na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s pásovým tienením
Používajú sa na rozdelenie žíl 4-žilových káblov s pásovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl
ako aj na utesnenie rozvetvenia žíl voči vlhkosti a nečistote. Napr. na káble typu A(C)NKOY, A(C)NKOP, A(C)NKOPV, N(A)KBA, pre použitie v interiéri ako aj v exteriéri. Vnútorný povrch rozdeľovacích hláv súpravy je pokrytý teplom taviteľným lepidlom, ktoré sa pôsobením tepla roztaví
a zaručuje dokonalú tesnosť voči vode a atmosferickým vplyvom.
• Materiál koncovky:
• Farba:
• Prevedenie:
•
•
•
•
Radiálne zosietený polyetylén,
odolný voči UV-žiareniu
Čierna
Vnútorné, vonkajšie
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Horľavosť:
D1, d1 – vnútorné priemery trubičky pred zmrštením
min. 135 °C
-20 °C ... +45 °C
-55 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-V0
D2, d2 – vnútorné priemery trubičky po voľnom zmrštení
1
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
2
M0353V062
3
5
4
PRÍSLUŠNÉ NORMY
1
2
7
STN EN 60684
3
6
Teplom zmrštiteľné trubičky súpravy
Obj. číslo
ZSVRS-1B2
ZSVRS-1K2
ZSVRS-2B2
ZSVRS-2K2
ZSVRS-3B2
ZSVRS-3K2
ZSVRS-4B2
ZSVRS-4K2
Prevedenie
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
Vnútorné
Vonkajšie
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×70 – 4×120
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
Rozdeľovacia hlava
Typ
Počet
VE3512
VE3512
VE4021
VE4021
VE5527
VE5527
VE8035
VE8035
1
1
1
1
1
1
1
1
Trubička na izoláciu kábl. oka Trubička na pokrytie izolácie žíl
d1/d2
l
D1/D2
L
Počet
Počet
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
19/6
50
4
19/6
50
4
12,7/6,4
2
1
30/8
50
4
30/8
50
4
19/9,5
3
1
40/12
80
4
40/12
80
4
25,4/12,7
4
1
50/16
100
4
50/16
100
4
38,1/19
8
1
Komponenty k obnove tienenia kábla
Obj. číslo
ZSVRS-1B2
ZSVRS-1K2
ZSVRS-2B2
ZSVRS-2K2
ZSVRS-3B2
ZSVRS-3K2
ZSVRS-4B2
ZSVRS-4K2
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×35 – 4×50
4×35 – 4×50
4×70 – 4×120
4×70 – 4×120
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
Pásové tienenie
Počet a typ
DÍžka medenej
uzemňovacích sieťky prierezu
pružín
16 mm2
2 ks TRF1
1 ks 0,7 m
2 ks TRF1
1 ks 0,7 m
2 ks TRF2
1 ks 0,7 m
2 ks TRF2
1 ks 0,7 m
2 ks TRF4
1 ks 0,7 m
2 ks TRF4
1 ks 0,7 m
2 ks TRF5
2 ks 0,7 m
2 ks TRF5
2 ks 0,7 m
Výplňová páska
Ostatné
Typ
Počet
Rozmery
brúsneho plátna
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
ZSSZOH1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
600 mm×25 mm
800 mm×25 mm
800 mm×25 mm
Lisovacie káblové oká Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
Obsah súpravy
1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks štvorvodičovej rozdeľovacej hlavy 1
4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom
na utesnenie povrchu káblového oka 2
1 ks strednostennej zmršť. trubičky s lepidlom na doplnkovú izoláciu žíl kábla
1 ks výplňovej pásky 5
1 ks medenej sieťky 6
2 ks uzemňovacích pružín 7
1 ks brúsneho plátna 4
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
3
D/13
Káblové utesňovacie uzávery
Káblové utesňovacie uzávery na nízko- i vysokonapäťové káble
Sú určené na utesnenie koncov káblov resp. koncov žíl káblov s polymérovou alebo papierovou izoláciou. Vnútorný povrch uzáverov je pokrytý
lepidlom, ktoré sa počas zmršťovania roztaví a zaručuje tesnosť aj voči vode a poveternostným vplyvom.
• Materiál koncovky:
• Farba:
• Použitie:
Radiálne zosietený polyetylén,
odolný voči UV-žiareniu
Čierna
Vnútorné, vonkajšie
Prierez žíl
4-žilových nízkonapäťových káblov (mm2)
VES124
1 kV: 4×4-4×6
VES208
1 kV: 4×10-4×50
VES3515
1 kV: 4×70-4×185
VES5524
1 kV: 4×240-4×300
VES7533
1 kV: 4×500-4×630
VES10058
VES10058-2
Obj. číslo
•
•
•
•
Teplota zmrštenia:
Teplota skladovania:
Prípustná pracovná teplota:
Horľavosť:
Prierez žíl
3-žilových vysokonapäťových káblov (mm2)
10-30 kV: 3×50-3×120
10-30 kV: 3×150-3×400
20-35 kV: 3×185-3×300
120-132 kV: 3×185-3×300
120-132 kV: 3×300-3×500
Dmax – vnútorný priemer uzáveru pred zmrštením
Dmin – vnútorný priemer uzáveru po voľnom zmrštení
min. 135 °C
-20 °C ... +45 °C
-50 °C ... +100 °C (max. 150 °C)
Samozhášavé podľa UL94-V0
Prierez žily
1-žilového vysokonapäťového kábla (mm2)
10-30 kV: 1×50-1×120
10-30 kV: 1×150-1×400
20-35 kV: 1×185-1×300
120-132 kV: 1×185-1×300
120-132 kV: 1×300-1×500
Dmax
(mm)
Dmin
(mm)
L
(mm)
L*
(mm)
11.5
24
33.5
58
75
120
100
4
7.5
16
22
34
60
60
38
75
97
151
198
165
126
39.5
69.5
92
138
205
136
112
L – celková dĺžka uzáveru pred zmrštením
L* – celková dĺžka uzáveru po voľnom zmrštení
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Technické parametre
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Parametre
-50 °C
Bezo zmien
Samozhášavé
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D635
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Parametre
12 kV/mm
Príslušné normy
ASTM D149-97a
Chemické vlastnosti
Environmentálna odolnosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Konštantná
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM G21-96
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
Fyzikálne vlastnosti
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
Nasiakavosť vodou
Parametre
14 N/mm2
600 %
0,03 %
Príslušné normy
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D570
D/14
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Opravné a zalievacie súpravy
Opravné izolačné manžety so zdrhovadlom
Používajú sa na spoľahlivé a rýchle opravy plášťa 0,6/1 kV-ových nízkonapäťových káblov s polymérovou i papierovou izoláciou. Manžetu ovinieme
okolo porušeného úseku izolácie plášťa, spojíme pomocou kovového zipsu a rovnomerným zmrštením manžety dokončíme opravu poškodeného
plášťa. Vnútorný povrch manžety je pokrytý lepidlom, ktoré v dôsledku roztavenia zaručuje vodotesné utesnenie opraveného miesta.
• Materiál manžety:
•
•
•
•
Zosietený polyetylén,
odolný voči UV-žiareniu
Materiál kovového zipsu: Nehrdzavejúca oceľ
Farba:
Čierna
Pomer zmrštenia:
3:1-4:1
Teplota zmrštenia:
min. 135 °C
Obj. číslo
ZSJR50/05
ZSJR50/1
ZSJR50/15
ZSJR75/05
ZSJR75/1
ZSJR75/22
ZSJR146/05
ZSJR146/1
ZSJR146/38
ZSJR180/05
ZSJR180/1
ZSJR180/15
Počet a prierez
žíl káblov (mm2)
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×6 – 4×25
4×35 – 4×120
4×35 – 4×120
4×35 – 4×120
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
4×150 – 4×240
4×185 – 4×300
4×185 – 4×300
4×185 – 4×300
S – hrúbka steny pred zmrštením
S* – hrúbka steny po voľnom zmrštení
Dmax
(mm)
50
50
50
75
75
75
146
146
146
180
180
180
• Teplota skladovania: -20 °C ... +45 °C
• Prípustná pracovná
teplota:
-50 °C ... +100 °C
(max. 150 °C)
• Horľavosť materiálu: Samozhášavý
podľa UL94-VO
Dmin
(mm)
15
15
15
22
22
22
38
38
38
50
50
50
S
(mm)
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
S*
(mm)
3.3
3.3
3.3
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.2
3.2
3.2
L
(mm)
500
1000
1500
500
1000
1500
500
1000
1500
500
1000
1500
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60684
Technické parametre
Teplotné vlastnosti
Flexibilita zastudena
Termický šok (4h/200°C)
Horľavosť
Parametre
-50 °C
Bezo zmien
Samozhášavé
Príslušné normy
ASTM D746-98
ASTM D2671-98
ASTM D635
Elektrické vlastnosti
Elektrická pevnosť
Parametre
14 kV/mm
Príslušné normy
ASTM D149-97a
Chemické vlastnosti
Environmentálna odolnosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči medi
Parametre
Konštantná
Bezo zmien
Bezo zmien
Príslušné normy
ASTM G21-96
ASTM D2671-A
ASTM D2671-B
Fyzikálne vlastnosti
Pevnosť v ťahu
PredÍženie do kontrakcie
Nasiakavosť vodou
Parametre
14 N/mm2
600 %
0,03 %
Príslušné normy
ASTM D638-98
ASTM D638-98
ASTM D570
Výhody a oblasť použitia skrutkovej spojovacej a ukončovacej techniky s trhacou hlavou skrutiek
• Káblové oká a spojky sú určené na použitie v nízko- i vysokonapäťových káblových súboroch a súpravách
• Umožňujú rýchlu montáž, výhodne sa používajú aj na ťažko dostupných miestach
• Použitie lisovacieho náradia nie je potrebné, prítlačné skrutky sa doťahujú vidlicovým kľúčom
Používanie skrutkovej spojovacej a ukončovacej techniky s trhacou hlavou skrutiek pri montáži a oprave nízkonapäťových káblov
Používanie skrutkovej spojovacej a ukončovacej techniky s trhacou hlavou skrutiek pri montáži vn káblových spojok a koncoviek
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/15
Opravné a zalievacie súpravy
Zalievacie spojové súpravy k 0,6/1 kV-ovým káblom
Sú obzvlášť vhodné pri spájaní a opravách podzemných, silových, oznamovacích a telekomunikačných káblov. Súpravy obsahujú dvojdielne
plastové telo vyrobené z priehľadného polyetylénu (PE). Vnútorný priestor plastového tela je vyplnený dvojzložkovou zalievacou hmotou. Po
vytvrdnutí výplňovej hmoty spájaný kábel je možné pripojiť pod napätie. Súpravy vyhovujú ustanoveniam noriem STN EN 50393 a DIN VDE
57291-2 (VDE 0291). Lisovacie spojky žíl nie sú súčasťou súprav.
Zalievacie priame spojové súpravy k 0,6/1 kV-ovým káblom
D1
D2
H
Sú vyhotovené v dvoch veľkostiach, určené pre spájanie nízkonapäťových káblov s XLPE, PVC, EPR a papierovou izoláciou.
Vynikajúca priľnavosť zalievacej hmoty zabezpečuje potrebnú
vodo- a prachotesnosť ako aj ochranu voči vonkajším vplyvom.
L
Obj. číslo
KET-1,5-10
KET-6-25
KET-16-50
KET-50-95
KET-70-150
KET-150-300
Obsah súpravy:
• Dvojdielne plastové telo (PET);
• Oddeľovacie prepážky k spojkám žíl;
• Dvojzložková zalievacia hmota v laminovanom hliníkovom
balení;
• Páska PVC;
• Brúsny papier;
• Rukavice PE, dielektrická utierka;
• Návod na použitie.
Prierez káblov (mm2)
L (mm)
H (mm)
D1 (mm)
D2 (mm)
1,5 – 10
4 – 35
16 – 70
25 – 120
50 – 185
150 – 300
210
260
360
400
530
700
36
47
55
70
100
125
8
16
21
26
35
47
26
34
43
48
63
81
Výber typu spojových súprav podľa počtu a prierezu spájaných káblov
Počet žíl / Obj. číslo
KET-1,5-10
KET-6-25
KET-16-50
KET-50-95
KET-70-150
KET-150-300
D/16
Prierez 3-žilového kábla (mm2)
Prierez 4-žilového kábla (mm2)
Prierez 5-žilového kábla (mm2)
3×4
3×6
3 × 10
3 × 16
3 × 10
3 × 16
3 × 25
3 × 35
3 × 25
3 × 35
3 × 50
3 × 70
3 × 50
3 × 70
3 × 95
3 × 120
3 × 120
3 × 150
3 × 185
3 × 240
-
4 × 1,5
4 × 2,5
4×4
4×6
4 × 10
4×6
4 × 10
4 × 16
4 × 25
4 × 35
4 × 25
4 × 35
4 × 50
4 × 70
4 × 50
4 × 70
4 × 95
4 × 120
4 × 70
4 × 95
4 × 120
4 × 150
4 × 150
4 × 185
4 × 240
4 × 300
5 × 1,5
5 × 2,5
5×4
5×6
5 × 10
5×4
5×6
5 × 10
5 × 16
5 × 25
5 × 16
5 × 25
5 × 35
5 × 50
5 × 25
5 × 35
5 × 50
5 × 50
-
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Opravné a zalievacie súpravy
Zalievacie odbočné „Y“ spojové súpravy k 0,6/1 kV-ovým káblom
Sú vyhotovené v šiestich veľkostiach, určené pre realizáciu odbočky z káblov s XLPE, PVC, EPR a papierovou izoláciou. Vynikajúca
priľnavosť zalievacej hmoty zabezpečuje potrebnú vodo- a prachotesnosť ako aj ochranu voči vonkajším vplyvom.
D2
D1
H
15°
Obsah súpravy:
• Dvojdielne plastové telo (PET);
• Dvojzložková zalievacia hmota v laminovanom
hliníkovom balení;
• Páska PVC;
• Brúsny papier;
• Rukavice PE, dielektrická utierka;
• Návod na použitie.
Poznámka:
Spojové súpravy neobsahujú spojky na spájanie žíl kábla.
L
Skrutkové odbočné svorky YCSK
Ich sortiment a technické parametre
viď na str. A/11.
Výber typu spojových súprav podľa počtu a prierezu spojovaných žíl
Obj. číslo
KYT-2,5
KYT-4-10
KYT-6-25
Prierez káblov
(mm2)
Hlavný kábel Odbočný kábel
4 × 1,5 – 2,5
4 × 1,5
4 × 4 – 10
4×4
4 × 6 – 25
4 × 16
Priemer vývodov pre káble
(mm)
D1
D2
11
22
6
23
9
32
Rozmery tela (mm)
L
150
175
225
H
50
60
70
Dvojzložková výplňová živica
Hmota vznikajúca po premiešaní je tekutá, je možné ňou ľahko vyliať uzavreté puzdro spojov. Tvrdnutie nastane po
niekoľkých minútach, čo zabezpečuje elektrickú odolnosť ako aj odolnosť proti vniknutiu vody do spoja do menovitého napätia 1 kV. Farba výplňového materiálu: čierna.
Obj. číslo
KGY-80
KGY-150
Objem
80 ml
150 ml
Hmotnosť
157 g
261 g
Parameter
Doba tvrdnutia
pri 5 / 23 / 35 °C
Teplota vzplanutia indikátora
Pevnosť v ťahu
Predĺženie do pretrhnutia
Výtokový čas (300 ml) pri 23 °C
Max. teplota pri vytvrdzovaní
Zmrštenie pri vytvrdzovaní
Teplota vzplanutia živice
Objemová hustota
Mechanická stálosť
Koeficient predĺženia (20-50 °C)
Činiteľ vedenia tepla
Zápalnosť
Absorpcia vody po 42 dňoch pri teplote 50 °C
Dielektrický stratový činiteľ
Dielektrická pevnosť (bez prierazu) pri 23 °C
Dielektrický stratový
pri 23 °C a 50 Hz
činiteľ
pri 23 °C a 1 kHz
pri
23 °C a 50 Hz
Relatívna permitivita
pri 23 °C a 1 kHz
Trieda rezistivity
Fyzikálne vlastnosti po 28 dňoch
Trhacia pevnosť
ponoru vo vode pri teplote 90 °C
Predĺženie do pretrhnutia
Meraná hodnota
35 / 20 / 15 minút
>200 °C
≥8 MPa
≥100 %
17 minút
60 °C / 333 K
max. 6 %
>200 °C
1,07 g/cm3
>10 kJ/m2
5,9 × 10-4 K-1
0,2 W × m-1 × K-1
Trieda IIc
360 mg
A1
>20 kV
0,08
0,05
5
5,1
KA 3c
8,2 N/mm2
60 %
Medzná hodnota podľa DIN VDE 0291
±30 %
>55 °C
≥5 MPa
≥50 %
±10 %
±10 %
max. 6,5 %
>100 °C
>10 kJ/m2
±15 %
±20 %
podľa DIN VDE 0304, časť 3
max. 400 mg
>20 kV
max. 0,1
<6
min. KA 3c
≥65 %
≥65 %
Nepremiešaný výplňový materiál zachováva svoju kvalitu 48 mesiacov odo dňa výroby pri teplote skladovania v intervale medzi 15 °C a 35 °C.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/17
Vysokonapäťové káblové koncovky
Vysokonapäťové káblové spojové súpravy a koncovky
Vysokonapäťové súbory tvoria špeciálnu oblasť zmršťovacej techniky využívanú pri projektovaní, vyhotovovaní a údržbe
vysokonapäťových káblových trás. Sortiment vysokonapäťových súborov TRACON pokrýva takmer všetky oblasti používania
pri spájaní a ukončovaní vn káblov. Okrem štandardnej ponuky poskytujeme aj možnosť objednávania individuálnych zostáv
na základe špeciálnych požiadaviek. Podrobný sortiment výrobkov viď na stránke www.traconelectric.com.
Teplom zmrštiteľné priame káblové spojové súpravy MZSEK na jednožilové káble do 36 kV
Spojky sú určené na spájanie jednožilových káblov s drôtovým a pásovým tienením s polymérovou izoláciou do 36 kV, napr. na káble typu
A(C)XEKCEY, A(C)XEKCVEY, AHXAMK-W, SAXKA, DISTRI, N(A) s hliníkovým alebo medeným jadrom.
Rozmery:
12 kV: 1 × 16 – 630 mm2
17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2
24 kV: 1 × 25 – 630 mm2
36 kV: 1 × 25 – 630 mm2
Za studena zmrštiteľné priame káblové spojové súpravy HZSEK na jednožilové káble do 36 kV
Spojky sú určené na spájanie jednožilových káblov s drôtovým a pásovým tienením s polymérovou izoláciou do 36 kV, napr. na káble typu
A(C)XEKCEY, A(C)XEKCVEY, AHXAMK-W, SAXKA, DISTRI, N(A) s hliníkovým alebo medeným jadrom.
Výhodou použitia spojovej súpravy zmrštiteľnej za studena je, že zmrštenie trubičiek v súprave sa realizuje v dôsledku odstránenia špirálového
výstužného elementu trubičky.
Rozmery:
17,5 kV: 1 × 35 – 400 mm2
24 kV: 1 × 25 – 400 mm2
36 kV: 1 × 35 – 400 mm2
Teplom zmrštiteľné prechodové káblové spojové súpravy MZSVGK do 36 kV
Spojky sú určené na spájanie: I./ jedného trojžilového kábla s obvodovou alebo tienenou papierovou izoláciou so sektorovým jadrom a
oloveným plášťom a
II./ troch jednožilových káblov s polymérovou izoláciou s drôtovým alebo pásovým tienením do 36 kV, napr. na
spájanie káblov ANKOY-AXEKVC(E)Y, ANKOPV-AYKCY, ANKOY-AXEKCY, ANKOY-N(A)2XSY s Al alebo Cu jadrom.
Rozmery:
12 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2
17,5 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2
24 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm2
36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm2
Teplom zmrštiteľné vnútorné koncovky MZSVB na jednožilové káble do 36 kV
Koncovky sa používajú na ukončovanie jednožilových káblov s polymérovou izoláciou, s drôtovým alebo pásovým tienením, s medeným alebo
hliníkovým jadrom, do 36 kV, pre použitie v interiéri. Napr. na káble typu A(C)YKCY, A(C)XEKCEY, N(A)2XSY, atď.
Rozmery:
12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
36 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
Teplom zmrštiteľné vonkajšie koncovky MZSVK na jednožilové káble do 36 kV
Koncovky sa používajú na ukončovanie jednožilových káblov s polymérovou izoláciou, s drôtovým alebo pásovým tienením, s medeným alebo
hliníkovým jadrom, do 36 kV, pre použitie v exteriéri. Napr. na káble typu A(C)YKCY, A(C)XEKCEY, N(A)2XSY, atď.
Rozmery:
12 kV: 1 × 25 – 630 mm2
17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2
24 kV: 1 × 25 – 630 mm2
36 kV: 1 × 25 – 630 mm2
Za studena zmrštiteľné vnútorné koncovky HZSVB na jednožilové káble do 36 kV
Koncovky sa používajú na ukončovanie jednovodičových káblov s polymérovou izoláciou, s drôtovým alebo pásovým tienením, s medeným alebo
hliníkovým jadrom, do 36 kV, pre použitie v interiéri. Napr. na káble typu A(C)YKCY, A(C)XEKCEY, N(A)2XSY, atď.
Rozmery:
12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm2
36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm2
Za studena zmrštiteľné vonkajšie koncovky HZSVK na jednožilové káble do 36 kV
Koncovky sa používajú na ukončovanie jednožilových káblov s polymérovou izoláciou, s drôtovým alebo pásovým tienením, s medeným alebo
hliníkovým jadrom, do 36 kV, pre použitie v exteriéri. Napr. na káble typu A(C)YKCY, A(C)XEKCEY, N(A)2XSY, atď.
Rozmery:
12 kV: 1 × 25 – 630 mm2
D/18
17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm2
24 kV: 1 × 25 – 630 mm2
36 kV: 1 × 35 – 400 mm2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Komponenty k nn a vn súpravám
Komponenty k nízkonapäťovým a vysokonapäťovým káblovým spojovým súpravám a koncovkám
Medená sieťka ZSSZR5
Používa sa k obnove tienenia káblov pri ich spájaní a ukončovaní.
Rozmery: 5 m × 30 mm × 0,4 mm
Technické parametre
Vlastnosti
PredÍženie do kontrakcie
Pevnosť v ťahu
Vnútorná rezistivita
Parametre
min. 70 %
min. 35 N/10 mm2
min. 0,3 Ωcm
Príslušné normy
ASTM D412
ASTM D412
ASTM D257
Výplňová páska ZSSZOH1,5
Používa sa ako výplňová vrstva medzi jednotlivé vrstvy káblov pri ich
spájaní a ukončovaní.
Rozmery: 1,5 m × 38 mm × 3 mm
Farba: čierna
Technické parametre
Vlastnosti
Parametre
PredÍženie do kontrakcie
min. 1000 %
Pevnosť v ťahu
min. 3 N/10 mm2
Vnútorná rezistivita
min. 1014 Ωcm
Elektrická pevnosť
min. 3 kV/mm
Príslušné normy
ASTM D412
ASTM D412
ASTM D257
ASTM D149
Výplňová páska ZSSZVM-1 vyrovnávajúca potenciál
Používa sa ako výplňová vrstva medzi jednotlivé vrstvy káblov pri ich
spájaní a ukončovaní, má vlastnosti vyhladzovania elektrického poľa
medzi týmito vrstvami.
Rozmery: 1 m × 25 mm × 3 mm
Farba: červená
Technické parametre
Vlastnosti
Objemová hustota
Elektrická pevnosť
Vnútorná rezistivita
Parametre
1,3 g/cm3
min. 15 kV/mm
min. 1×1012 Ωcm
Príslušné normy
UNI 7092
UNI 4291
UNI 4288
Uzemňovacie pružiny TRF
Používajú sa na mechanické i galvanické upevnenie medenej sieťky
k tieneniu káblov, pri spájaní a ukončovaní káblov.
Obj. číslo
TRF0
TRF1
TRF2
TRF3
TRF4
TRF5
TRF6
TRF7
Min. zväzovací
priemer (mm)
12
17
19
25
31
44
58
60
Max. zväzovací
priemer (mm)
19
22
29
37
50
70
94
130
Hrúbka
(mm)
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
D/19
Download

Nízkonapäťové káblové koncovky