1
Decentralizovani Ventilacioni Sistemi
U kratkim crtama
Fleksibilno, efikasno i komforno.
Maksimalna fleksibilnost.
Hoval ventilacioni sistemi stvaraju komfornu klimu unutar velikih prostorija pritom minimizirajući
potrošnju energije. Za razliku od centralnih sistema, ovi sistemi imaju modularnu strukturu i može
da ih čini skup različitih ventilacionih uređaja. Ovo garantuje maksimalnu prilagodljivost i fleksibilnost u svim fazama planiranja, ugradnje, rada i održavanja.
Hoval ventilacioni sistemi obezbeđuju
dobar kvalitet vazduha, ubacujući svež
vazduh odozgo u prostoriju kroz vrtložnu
komoru uređaja. Obuhvatna površina je
potpuno ventilisana bez promaje; temperatura i kvalitet vazduha je uniformna
širom cele prostorije. Ljudi u ovakvim
prostorijama se osećaju udobno. Klima
je pogodna za produktivnu proizvodnju,
opuštenu kupovinu, posete sajmovima,
bavljenje sportom itd.
Sistemi rade decentralizovano;
sastoje se od autonomnih uređaja za
ventilaciju, grejanje i hlađenje prostorija
sa protokom vazduha do 10.000 m³/h
(2.8 m³/s). Ovo rezultira značajnim
prednostima:
Jednostavno projektovanje. Različiti
tipovi uređaja se mogu kombinovati
za stvaranje rešenja po meri svakog
individualnog projekta. Kompaktna
i laka konstrukcija funkcionalnih
uređaja olakšava njihovu integraciju
unutar zgrada. Decentralizovani sistem
omogućava postepeno proširivanje
novih sistema i jednostavno proširenje
postojećih sistema.
Kratko vreme ugradnje. Uređaji se
isporučuju spremni za prikjučenje što ih
čini brzim i jednostavnim za ugradnju.
Njihova ugradnja ispod krova ili u krov
istovremeno štedi dragoceni unutrašnji
prostor.
2
Pouzdan i fleksibilan rad. Upotreba više
uređaja čini sistem veoma pouzdanim i
prilagodljivim širokom spektru različitih
radnih uslova.
Održavanje bez problema. Radovi na
održavanju se mogu izvesti jednostavno
i efektivno tokom normalnog rada
uređaja, jer nema potrebe za zaustavljanjem celog sistema.
Higijena bez kanala.
Uređaji ventilacionih sistema su montirani ispod ili u krov, raspoređeni po površini
objekta. Svež vazduh se ubacuje direktno u unutrašnjost prostorije bez vazdušnih
kanala za snabdevanje i odsisavanje vazduha. Ova prednost se ogleda u uštedi
prostora, higijeni i efikasnosti.
Bezkanalni sistem ima puno prednosti:
■■ Pojednostavljuje ugradnju.
■■ Oslobađa se vredan prostor koji inače zauzimaju vazdušni kanali. Nema elemenata koji smetaju infrastrukturi hale (kranovima, pokretnim trakama, proizvodnim
linijama, itd.).
■■ Tretirani vazduh se ne prlja u teško čistljivim vazdušnim kanalima; ostaje čist i
higijenski.
■■ Nepostojanje kanala ujedno znači da nema pada pritiska u kanalima i gubitaka
količine vazduha usled curenja. Ovo smanjuje specifičnu snagu ventilatora i tako
smanjuje potrošnju električne energije.
3
Patentirana distribucija vazduha.
Hoval ventilacioni sistemi su vodeći u uštedi energije. Smanjuju temperaturno raslojavanje
vazduha u prostoriji, držeći minimalnim gubitke toplote kroz krov. Zahvaljujući visokom stepenu
iskorišćenja ventilacije, manje vazduha je potrebno tretirati i pritom štedeći na potrošnji energije i
toplotnim zahtevima ventilacije.
Maksimalna efikasnot. Centralni element Hoval ventilacionih
sistema je patentirana vrtložna komora (tzv. Air-Injector).
Toliko je efektivna da u poređenju sa dugim sistemima
zahteva 25 % do 30 % manji protok vazduha za postizanje
željenih uslova. Smanjuje troškove na više načina:
■■ Mogu se koristiti uređaji sa manjim protokom vazduha što
dovodi do smanjenja investicionih troškova.
■■ Manje vazduha je potrebno pomerati što dovodi do
smanjenja potrebne energije za rad uređaja.
■■ Smanjuju se ventilacioni gubici toplote što dovodi do
smanjenja eksploatacionih troškova.
Veći komfor. Vrtložna komora obezbeđuje optimalnu distribuciju vazduha pri promenljivim radnim uslovima bez izazivanja
promaje u zoni delovanja. Pogodan je za montažne visine od
4 do 25 metara.
U zavisnosti od razlike temperatura između tretiranog vazduha
i vazduha u prostoriji kontinualno se može podešavati otpusni
ugao vazduha između vertikalnog i horizontalnog položaja.
Vrtložna komora se može regulisati ručno ili automatski,
shodno promenljivim radnim uslovima.
U poređenju sa ostalim sistemima često zahtevaju mnogo
manje protoke vazduha za postizanje željenih uslova.
100%
75%
Grejanje: Tretirani vazduh
je topliji a samim tim i
lakši od vazduha u prostoriji. Vertikalno uduvavanje
obezbeđuje da toplota dospe
u potrebno područje.
Hlađenje: Ulazni vazduh
tone jer je hladniji i teži
od vazduha u prostoriji.
Uduvava se horizontalno radi
sprečavanja promaje.
4
r
to
jec
In
irlA
va
Ho
Ko
nv
dis enc
va trib ion
zd ute aln
uh r i
a
Manje gubitaka toplote. Zahvaljujući distribuciji vazduha
odozgo i intenzivnog mešanja tretiranog vazduha i vazduha iz
prostorije, temperaturno raslojavanje je svedeno na minimum,
što smanjuje toplotne gubitke kroz krov.
Stabilna strujna slika. Serija detaljnih merenja je pokazala da
je strujna slika Hoval Air-Injector vrtložne komore izuzetno stabilna i u velikoj meri nezavisna od količine protoka vazduha.
Ovakva strujna slika je posebno važna za ventilacione
sisteme sa promeljivim protokom vazduha.
Precizna regulacija.
Upravljanje i regulacioni sistemi razvijeni za potrebe decentralizovanih sistema pouzdano
obezbeđuju optimalno korišćenje resursa i tako snižavaju pogonske troškove. Uređajima se
pojedinačno upravlja unutar svake zone. Sistem se fleksibilno prilagođava lokalnim zahtevima.
Regulacija po meri. Hoval DigiNet regulacioni sistem je
razvijan specijalno za potrebe Hoval ventilacionih sistema.
Ovaj sofisticirani upravljački sistem obezbeđuje potpuno
iskorišćenje potencijala decentralizovanih ventilacionih
sistema:
■■ Uređaji koji rade pod istim uslovima su grupisani u
regulacione zone. Pored toga, svaki ventilacioni uređaj je
nezavisno regulisan.
■■ Sistem omogućava neophodno provetravanje, grejanje
i hlađenje površina korišćenih u različitim vremenima,
snižavajući pogonske troškove.
■■ Fleksibilno se prilagođava pojedinačnim zahtevima (kao
što su visoka toplotna opterećenja prostorije ili gusta uljna
magla).
■■ Maksimalni komfor je obezbeđen mnoštvom parametara
koji se mogu individualno podesiti za različite zone.
Skraćeno vreme za projektovanje i ugradnju. Jedinice su
isporučene spremne za uključenje sa integrisanim komponentama za merenje i upravljanje. Ovo skraćuje vreme planiranja
i ugradnje.
Priključi & Pokreni. Sve jedinice su isprogramirane u fabrici
i adresirane prema projektovanom rasporedu. Korisnički
orijentisan princip Priključi&Pokreni čini nepotrebnim skup
inženjerski rad prilikom puštanja u pogon.
Prednosti
■■ Prilagodljiv, zonski koncept regulacije
■■ Pripremljene jedinice za uključenje sa integrisanim komponentama za merenje i upravljanje
■■ Jednostavno i brzo puštanje u pogon
■■ Automatsko upravljanje distribucijom vazduha
■■ Energetski optimizovan rad
Optimalna distribucija vazduha. Upravljanje distribucijom
vazduha koristeći Air-Injector vrtložnu komoru je integrisano
u algoritam regulatora. U zavisnosti od razlike temperatura
između tretiranog i unutrašnjeg vazduha regulator podešava
ugao snabdevanja vazduhom sprečavajući pojavu promaje.
Regulator za uređaje sa recirkulacionim i svežim vazduhom.
Optimalno korišćenje energije i ekonosmki rad TopVent® i
TopVent® gas serije uređaja se postiže sa digitalnim regulatorom TempTronic RC, specijalno razvijenim za ove potrebe.
Algoritam regulatora se bazira na fuzzy logici. Kontrola
distribucije vazduha kroz Air-Injector je takođe integrisana
funkcija.
Zonski koncept regulacije omogućava ventilaciju, grejanje
i hlađenje prema različitim uslovima u zonama.
Operator
level
Korisnik
Zone
level
Zona
Unit
level
Uređaj
Ekran
dodir
Touch na
panel
PC
Brzo
podešavanje
Simple
device
Nadzorni
sistem
Building
automation
5
RoofVent ®
RoofVent ® uređaji su krovni ventilacioni uređaji za snabdevanje
RoofVent® LHW
svežim vazduhom i odsisavanjem otpadnog vazduha. Greju
Ubacivanje svežeg i izbacivanje
otpadnog vazduha, za grejanje
visokih prostorija
ili hlade ulazni vazduh pomoću integrisanih izmenjivača
toplote, štedeći energiju rekuperacijom i mešanjem svežeg
i recirkulacionog vazduha. Mogu biti opremljeni čak i sa
decentralizovanim izvorom grejanja i hlađenja.
RoofVent® LHW sadrži visokoefikasan pločasti izmenjivač toplote
koji prenosi energiju odvodnog
vazduha na svež vazduh.
Ventilacija. Uređaj
ubacuje svež
spoljašnji vazduh i
izbacuje korišćeni
vazduh iz prostorije.
U zavisnosti od
zahteva regulišu se grejanje i
povrat energije.
Recirkulacija. Kada
snabdevanje
svežim vazduhom
nije potrebno (npr.
tokom noći ili kod
jutarnjih
zagrevanja) prostor se greje iz
troškovno i energetski štedljivog
recirkulacionog režima rada.
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
Pregled funkcija
Tehnički podaci
6
LHW-6
LHW-9
LHW-10
5500
8000
8800
kW
do 104
do 153
do 157
kW
–
–
–
22 x 22
28 x 28
30 x 30
491
692
706
Protok vazduha
m³/h
Grejni kapacitet
Rashadni kapacitet
Obuhvatna površina
mxm
Masa
kg
RoofVent® LKW
RoofVent® twin heat
RoofVent® twin cool
RoofVent® condens
RoofVent® direct cool
RoofVent® LH
RoofVent® LK
Ubacivanje svežeg i izbacivanje
otpadnog vazduha, za grejanje i
hlađenje visokih prostorija
Ubacivanje svežeg i izbacivanje
otpadnog vazduha sa
dvostrukom rekuperacijom
toplote, za grejanje visokih
prostorija
Ubacivanje svežeg i izbacivanje
otpadnog vazduha sa
dvostrukom rekuperacijom
energije, za grejanje i hlađenje
visokih prostorija
Krovni uređaj sa gasnim
kondenzacionim kotlom, za
grejanje visokih prostorija
Krovna uređaj sa single-split
rashladnim sistemom za grejanje
i hlađenje
Krovni uređaji sa optimalnim
udelom svežeg vazduha, za
grejanje visokih prostorija
Krovne jedinice sa optimalnim
udelom svežeg vazduha, za
grejanje i hlađenje visokih
prostorija
RoofVent® LKW je sličan
uređaju RoofVent® LHW:
obezbeđuje svež vazduh i
tačnu unutrašnju temperaturu
u visokim prostorijama. Uređaji
sadrže visokoefikasan pločasti
izmenjivač toplote (rekuperator)
koji prenosi energiju odvodnog
vazduha na svež vazduh.
Pored toga, RoofVent® LKW
je opremljen izmenjivačem
toplote za grejanje / hlađenje sa
odvajačem kondenzata. Dakle
može biti korišćen za grejanje
kao i za hlađenje visokih
prostorija.
RoofVent® twin heat je najmlađi
član naše RoofVent® serije
proizvoda. Uređaj služi za
ventilaciju i grejanje visokih
prostorija. Uređaj je opremljen
sa dva pločasta rekuperatura
toplote, što omogućava povrat
toplote do 75 %.
RoofVent® twin cool je sličan
uređaju RoofVent® LKW:
Koristi se za grejanje i hlađenje
visokih prostorija. Dva pločasta
rekuperatora toplote obezbeđuju
veoma visok stepen povrata
toplote i hladnoće.
Visokoefikasni kondenzacioni
gasni kotao je integrisan u
RoofVent® condens. Zahvaljujući
ovom decentralizovanom
generatoru toplote, nije
potrebna posebna kotlarnica.
Nije potrebno povezivanje na
centralni grejni sistem (kotlarnicu). RoofVent® condens pri
svom radu čini trostruku uštedu
energije:
■■ Kondenzacioni kotao
garantuje veoma visoku
energetsku efikasnost u
proizvodnji toplote.
■■ Pločasti izmenjivač toplote
vrši povrat toplote iz
odvodnog vazduha.
■■ Pri veoma niskim spoljnim
temperaturama uređaj se
prebacuje na režim rada sa
mešanjem vazduha.
RoofVent® direct cool se
koristi za ubacivanje svežeg i
izbacivanje korišćenog vazduha
u visokim prostorijama. Sličan
je kao uređaj RoofVent® LKW.
Opremljen je podeljenim rashladnim sistemom( single-split)
za decentralizovano hlađenje
vazduha:
■■ Ventilacioni uređaj sadrži
izmenjivač toplote sa
direktnim isparavanjem
(isparivač).
■■ Kondenzator je montiran
neposredno pored krovnog
uređaja.
Prema tome, nije potrebno
centralno snabdevanje hladnom
vodom.
RoofVent® LH uređaj vrši
dovođenje svežeg i odsisavanje
korišćenog vazduha kao i
grejanje visokih prostorija.
Energiju odvodnog vazduha čini
upotrebljivom u mešnom režimu.
DigiNet regulacioni sistem
konstantno vrši optimizaciju
protoka svežeg vazduha:
uzima se samo onoliko svežeg
vazduha koliko je potrebno da
se održava sobna temperatura
bez dodatnog grejanja ili
hlađenja. Može se odrediti
minimalna vrednost.
Stoga je RoofVent® LH dobar
izbor za slučajeve gde je svež
vazduh poželjan ali nije neophodan u velikim količinama.
Ukoliko je konstantno potrebno
više od 40% svežeg vazduha,
onda je ekonomičniji uređaj sa
povratom toplote.
RoofVent® LK je sličan uređaju
RoofVent® LH: koristi energiju
odvodnog vazduha u mešnom
režimu i konstantno optimizuje
udeo svežeg vazduha. Pored
toga, RoofVent® LK je opremljen
izmenjivačem toplote za
grejanje/hlađenje i odvajačem
kondenzata. Dakle može biti
korišćen za grejanje kao i za
hlađenje visokih prostorija.
■■ Grejanje (sa ugrađenim
kondenzacionim kotlom)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (sa integrisanim
sigle-split rashladnim
sistemom)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Mešanje vazduha
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Mešanje vazduha
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote kroz dupli
pločasti izmenjivač toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Odvod korišćenog vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Povrat toplote kroz dupli
pločasti izmenjivač toplote
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
RoofVent® LH i LK rade sa optimalnim
udelom svežeg vazduha.
LKW-6
LKW-9
LKW-10
TWH-9
TWC-9
CON-9
DIC-6
DIC-9
LH-6
LH-9
LK-6
LK-9
5000
7650
8400
7100
7000
8000
5000
7650
5500
8000
5000
7650
do 95
do 146
do 160
do 86
do 134
60
do 95
do 146
do 95
do 138
do 86
do 131
do 50
do 105
do 114
–
do   82
–
do 40
do   66
–
–
do 53
do 105
21 x 21
27 x 27
29 x 29
26 x 26
25 x 25
28 x 28
21 x 21
27 x 27
22 x 22
28 x 28
21 x 21
27 x 27
521
744
758
791
900
831
1044
1485
476
672
506
724
7
TopVent ®
TopVent ® uređaji služe za grejanje, hlađenje i ventilaciju
zatvorenih prostorija sa recirkulacionim, svežim i mešanim
vazduhom. Zahvaljujući širokom spektru modela, savršeno
TopVent® DHV
TopVent® DKV
TopVent® NHV
TopVent® commercial CAU
TopVent® commercial CUM
Recirkulacioni uređaj za grejanje
visokih prostorija
Recirkulacioni uređaj za grejanje
i hlađenje visokih prostorija
Recirkulacioni uređaj za grejanje
visokih prostorija sa sniženim
zahtevima za komfor
Krovni uređaj za ventilaciju,
grejanje i hlađenje supermarketa
Recirkulacioni krovni uređaj za
grejanje i hlađenje supermarketa
TopVent DHV je specijalno
razvijen za primenu u visokim
prostorima. Zahvaljujući svojoj
snažnoj i efikasnoj distribuciji
vazduha, grejni uređaj pokriva
veliku površinu. Stoga, potrebno
je manje uređaja, što snižava
investicione i instalacione
troškove.
Tri veličine uređaja, dvobrzinski
ventilator, različiti tipovi
izmenjivača toplote i čitav niz
pribora obezbeđuju prilagodljivo
rešenje za svaku primenu.
®
TopVent DHV može se čak
proširiti u uređaj za snabdevanje
svežim vazduhom. Osim toga,
takođe su dostupni i specijalni
izmenjivači toplote (parno,
električno grejanje).
TopVent® DKV je sličan recirkulacionom grejnom uređaju
®
TopVent DHV, ali se može
koristiti kako za grejanje tako
i za hlađenje. Glavna razlika
je u ugrađenom odvajaču
kondenzata. Osim toga, uređaji
su termički izolovani.
TopVent® DKV je takođe
dostupan u različitim
kapacitetima.
TopVent® NHV uređaji se koriste
za ekonomično recirkulaciono
grejanje visokih prostorija.
Uređaj se montira ispod
plafona. Usisava vazduh iz
prostorije, greje ga posredstvom
izmenjivača toplote i vraća
nazad u prostoriju preko kružne
izduvne mlaznice.
Ugao distribucije vazduha kod
®
TopVent NHV uređaja ne može
da se podešava. Prema tome,
uređaj je namenski konstruisan
za objekte sa niskim zahtevom
za komfor (npr. visokoregalna
skladišta).
TopVent® commercial CAU
stvara prijatnu klimu unutar
hipermarketa i supermarketa.
Specijalno je konstruisan za
sledeću primenu: uređaji se
brzo i lako instaliraju na krov
objekta preko odgovarajućeg
krovnog okvira. U zavisnosti od
položaja žaluzina, snabdeva
prostoriju svežim i/ili recirkulacionim vazduhom, filtrira, greje
ili hladi vazduh pre uduvavanja
u prostoriju kroz Air-Injector
vrtložnu komoru.
Uređaj ne štrči previše u
prostoriju a održavanje je
preneseno iznad krovnog nivoa.
Specijalna zvučna izolacija
obezbeđuje posebno tih rad.
TopVent® commercial CUM je
sličan TopVent® commercial
CAU uređaju, ipak ovaj uređaj
radi samo u recirkulacionom
režimu.
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha*
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha*
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha sa
mlaznicom
■■ Filtriranje vazduha*
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Mešanje vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha*
odgovarajući uređaji su dostupni za sve zahteve. TopVent ®
curtain se koristi kao vazdušna zavesa vrata.
®
Pregled funkcija
(* = opciono)
Tehnički podaci
8
TopVent® commercial uređaji postavljeni
na krovu zgrade.
TopVent® DKV uređaji se mogu koristiti
kako za gejanje tako i za hlađenje.
DHV-6
DHV-9
DHV-10
DKV-6
DKV-9
NHV-6
NHV-9
NHV-10
CAU-9/C
CAU-9/D
CUM-9/C
CUM-9/D
Protok vazduha
m³/h
6100
8700
9700
4900
8700
6300
9400
10500
7200
6800
8300
7800
Grejni kapacitet
kW
do 91
do 137
do 154
do 84
do 150
do 94
do 146
do 164
do 129
do 124
do 142
do 133
Rashladni kapacitet
kW
–
–
–
do 47
do 115
–
–
–
do   74
do   85
do   78
do   90
Obuhvatna površina
mxm
23 x 23
30 x 30
33 x 33
20 x 20
30 x 30
23 x 23
30 x 30
33 x 33
27 x 27
25 x 25
30 x 30
28 x 28
Masa
kg
97
148
182
160
210
89
138
162
480
500
400
420
TopVent® MH
TopVent® MK
TopVent® HV
TopVent® curtain
Uređaj za ventilaciju i grejanje
visokih prostorija
Uređaj za ventilaciju, grejanje i
hlađenje visokih prostorija
Recirkulacioni uređaj za grejanje
prostorija do 6 m visine
Vazdušna zavesa
TopVent® MH je specijalno
razvijen za visoke prostorije.
Uređaj se montira ispod tavanice
i povezuje se na kanal svežeg
vazduha. Zavisno od položaja
žaluzina mešaone komore,
uređaj usisava svež vazduh i/ili
vazduh iz prostorije, filtrira ga,
dogreva i ubacuje u prostoriju
putem Air-Injector-a.
Tri veličine uređaja, dve brzine
ventilatora, različiti tipovi
izmenjivača toplote i čitav niz
pribora obezbeđuje rešenje
za različite situacije. Dostupni
su i specijalni izmenjivači
toplote (parni i sa električnim
grejačima).
TopVent® MK je sličan kao
®
TopVent MH, ali može da se
koristi i za grejanje i za hlađenje.
Osnovna razlika je u odvajaču
kondenzata. Osim toga uređaji
su termički izolovani.
TopVent® HV je najjednostavniji
uređaj u Hoval klimatizacionoj
porodici. Razvijen je za
troškovno efikasnije grejanje
prostorija visine do 6 m.
TopVent® curtain je recirkulacioni uređaj sa specijalnim
usmerivačem vazduha. Koristi
se kao vazdušna zavesa za
vrata do 6 m visine.
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom (povezivanjem na
vazdušni kanal)
■■ Mešanje vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Hlađenje (povezivanjem na
centralni rashladni sistem)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom (povezivanjem na
vazdušni kanal)
■■ Mešanje vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
TopVent® MK uređaji stvaraju najbolji
komfor u proizvodnom pogonu
autoindustrije
Uređaj se postavlja ispod
plafona objekta. Usisava
vazduh iz prostorije, zagreva ga
posredstvom izmenjivača toplote
i vraća ga nazad u prostoriju
preko individualno prilagodljivih
upravljačkih lopatica.
Uređaj je dostupnan u tri
veličine, svaka sa dvobrzinskim
ventilatorom kao standardnom
opremom tako da ukupno
možete izabrati šest različitih
grejnih kapaciteta.
TopVent® curtain sprečava gubitke
toplote kroz otvorena vrata.
Vazdušna zavesa smanjuje
spoljašnje uticaje na unutrašnju
klimu. Ona sprečava hladan
vazduh da uđe u prostoriju i
povećava korisnu površinu
poda.
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
konusni otvor
■■ Grejanje (povezivanjem na
centralni grejni sistem)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
izduvnu rešetku
MH-6
MH-9
MH-10
MK-6
MK-9
HV-2
HV-3
HV-5
CUR-2
CUR-3
CUR-5
4600
7100
8100
4100
7400
2000
3400
5300
2000
3400
5300
do   71
do 121
do 145
do 69
do 139
do 16
do 27
do 46
do 16
do 27
do 46
–
–
–
do 42
do   72
–
–
–
–
–
–
20 x 20
26 x 26
28 x 28
18 x 18
27 x 27
7x7
9x9
11 x 11
147
208
242
210
270
18
28
42
Door height do 6 m
22
36
9
53
TopVent ® gas
TopVent ® gas su recirkulacioni ili ventilacioni
TopVent® DGV
uređaji za grejanje sa recirkulacionim,
Recirkulacioni uređaj sa
direktnim sagorevanjem gasa, za
grejanje visokih prostorija
svežim ili mešanim vazduhom. Opremljeni su
modulisanim gasnim gorionikom.
TopVent® DGV je razvijen
specijalno za upotrebu u visokim
prostorijama. Uređaj se montira
ispod tavanice i usisava sobni
vazduh. Vazduh se zagreva
preko izmenjivača toplote
sa direktnim sagorevanjem
prirodnog gasa i uduvava nazad
u prostoriju kroz Air-Injector.
Uređaji sa gasnim sagorevanjem obično rade nezavisno od
vazduha u prostoriji, tj. vazduh
za sagorevanje se obezbeđuje
spolja.
Zahvaljujući decentralizovanom
sistemu uređaji greju samo
svoju pokrivnu površinu. Ne
zahtevaju ni kotlarnicu ni razvod
tople vode.
■■ Grejanje (sa direktnim
sagorevanjem gasa)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha*
Pregled funkcija
(* = opciono)
Tehnički podaci
10
DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60
Protok vazduha
m³/h
5690
5825
8255
Grejni kapacitet
Rashladni kapacitet
kW
29
61
61
kW
–
–
–
Obuhvatna površina
mxm
23 x 23
23 x 23
29 x 29
Masa
kg
125
135
170
TopVent® NGV
TopVent® commercial GA
TopVent® MG
TopVent® GV
Recirkulacioni uređaj sa
direktnim sagorevanjem gasa,
za grejanje visokh prostorija sa
sniženim zahtevima komfora
Krovni ventilacioni uređaj sa
direktnim sagorevanjem gasa,
za ventilaciju i grejanje visokih
prostorija
Ventilacioni uređaj sa direktnim sagorevanjem gasa, za
ventilaciju i grejanje visokih
prostorija
Recirkulacioni uređaj sa
direktnim sagorevanjem gasa, za
grejanje niskih prostorija
TopVent® NGV je pogodan za
ekonomično grejanje visokih
prostorija sa niskim zahtevima
komfora (npr. visokoregalnih
skladišta). Uređaj ubacuje
tretirani vazduh u prostoriju
kroz izduvnu mlaznicu, tj. ugao
ubacivanja vazduha se ne može
podešavati.
TopVent® commercial GA se lako
i brzo montira na krov pomoću
odgovarajućeg krovnog okvira.
Cevi za odvod dimnih gasova i
dovod vazduha za sagorevanje
su sastavni deo ovog uređaja,
tako da nije potrebno praviti
poseban otvor na krovu.
®
TopVent commercial GA uređaj
ne štrči previše u prostoriju. U
zavisnosti od položaja žaluzina
mešaone komore, uređaj
usisava svež i/ili recirkulacioni
vazduh, filtrira ga i zagreva
preko izmenjivača toplote sa
direktnim sagorevanjem prirodnog gasa, a zatim ga ubacuje u
prostoriju kroz Air-Injector.
TopVent® MG je razvijen
specijalno za upotrebu u
visokim prostorijama. Uređaj se
montira ispod plafona objekta i
priključen je na kanal za dovod
svežeg vazduha. U zavisnosti
od položaja žaluzina mešaone
komore, uređaj usisava svež i/
ili recirkulacioni vazduh, filtrira
ga i zagreva preko izmenjivača
toplote sa direktnim sagorevanjem prirodnog gasa i ubacuje
ga u prostoriju kroz Air-Injector.
Uređaj se isporučuje spreman
za priključenje, sa montažnim
setom i priborom za dimne
gasove.
TopVent® GV je pogodan
za ekonomično grejanje
niskih prostorija. Uređaj se
montira ispod plafona ili na
zid objekta i usisava vazduh iz
prostorije. Vazduh se zagreva u
izmenjivaču toplote sa direktnim
sagorevanjem gasa i uduvava
se nazad u prostoriju kroz
izduvnu rešetku.
■■ Grejanje (sa direktnim
sagorevanjem gasa)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom
■■ Mešanje vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
■■ Grejanje (sa direktnim
sagorevanjem gasa)
■■ Snabdevanje svežim
vazduhom (povezivanjem na
vazdušni kanal)
■■ Mešanje vazduha
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
Air-Injector
■■ Filtriranje vazduha
TopVent® NGV je pogodan za ekonomično
grejanje visokoregalnih skladišta.
■■ Grejanje (sa direktnim
sagorevanjem gasa)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
izduvnu mlaznicu
■■ Filtriranje vazduha*
NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60
TopVent® GV uređaji mogu biti montirani
ispod plafona ili na zid.
■■ Grejanje (sa direktnim
sagorevanjem gasa)
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Distribucija vazduha kroz
izduvnu rešetku
GA-9/60
MG-6/30
MG-6/60
MG-9/60
5900
6060
8815
6800
4200
4275
6980
GV-3/10 GV-3/30 GV-5/40 GV-5/60
1050
2350
4250
5750
29
61
61
61
29
61
61
13
29
40
61
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23 x 23
23 x 23
31 x 31
25 x 25
19 x 19
19 x 19
26 x 26
5x5
117
127
160
510
175
185
230
36
8 x 8 10 x 10 12 x 12
38
11
78
82
AdiaVent ®
AdiaVent ® je recirkulacioni uređaj za hlađenje zatvorenih
AdiaVent® ADV
prostorija. Hlađenje se vrši na principu indirektnog adijabat-
Recirkulacioni uređaj za hlađenje
zatvorenih prostorija
skog isparavanja vode ne koristeći rashladna sredstva koja
su štetna za okolinu.
AdiaVent® ADV uređaj se
postavlja pored spoljnog zida
ili na krov objekta. Snabdeva
se vazduhom iz prostorije
(i, opciono, do 20% svežeg
vazduha), rashlađuje ga i
ubacuje nazad u prostoriju kroz
sistem vazdušnih kanala.
Uređaj radi na sistemu indirektnog adijabatskog procesa.
Koristi svež vazduh za hlađenje;
pošto vazduh iz prostorije nije
vlažan. Sa tim je izbegnuto
zagađenje vazduha.
Zahvaljujući patentiranom
®
predhlađenju AdiaVent  ADV
postiže energetsku efikasnost
od 11,2 – drugim rečima uređaj
snabdeva 11,2 kW rashladnog
kapaciteta pri 1 kW potrošene
električne energije. Sa ovim
vrednostima daleko nadmašuje
konvencionalne rashladne
sisteme.
■■ Hlađenje (indirektno
adijabatski)
■■ Mešanje vazduha*
■■ Recirkulacioni režim rada
■■ Filtriranje vazduha
Pregled funkcija
(* = opciono)
Tehnički podaci
12
ADV-6
Protok vazduha
m³/h
6080
Grejni kapacitet
kW
–
Rashladni kapacitet
kW
do 21
Obuhvatna površina
mxm
Masa
kg
–
520
Višestruko dokazano.
Hoval ventilacioni sistemi su idealni za fabrike i proizvodne hale, logističke centre,
avionske hangare, servisne hangare, brodogradilišta, tržne centre, sportske hale,
bazene, sajamske i višenamenske hale, auto salone, itd.
Hoval ventilacioni sistemi su se dokazali
u širokom opsegu različitih primena.
13
Projektovanje vremenskih uslova.
Spolja i unutra.
Vremenski uslovi su inspiracija. Pogotovo kada su tako
promenljive kao što su u Alpima. Utiču na život na planini
više nego bilo koji drugi faktor. Ne samo da smo naučili
da prognoziramo vreme već znamo i kako da koristimo
tehnologiju da formiramo vremeske uslove prema našim
svakodnevnim potrebama: toplota, hladnoća, vlažnost i
vetar – promišljeno mereno i ispravno primenjeno – daju nam
komfornu unutrašnju klimu.
Vremenski uslovi su motivacija. Ekstremni uslovi u planinama inspirišu naše zaposlene da pruže maksimum. Ovo je
vidljivo u našim izvanrednim rešenjima grejne i ventilacione
regulacije. Naš pristup takođe pruža jasne konture prema
skroz drugačijim, jednostavnim i glavnim vrednostima:
Mi smo priljateljski i porodični, odgovorni, sofisticirani,
obrazovani, entuzijastični i tehnički orijentisani. U stvaranju
ovakvog radnog okruženja učestvuju i muškarci i žene u
Hovalu iz dana u dan.
14
Štednja energije – Zaštita životne sredine. Unutrašnja
i globalna klima su u stalno promenljivom odnosu. Mi
konstruišemo naše grejne i ventilacione sisteme potpuno
svesni naše odgovornosti prema klimi. Štitimo našu okolinu
sa najvećim mogućim stepenom efikasnosti i kotišćenjem
regenerativnih izvora energije. Svi smo na dobitku.
Verujte nam na reč! Energetska efikasnost i alternativni
izvori energije pokreću razvoj u našoj kompaniji. Ovo Vam
pomaže da uštedite novac i sirovine.
Nudimo rešenja skrojena prema Vašim specifičnim
potrebama. Podrazumeva se da nudimo sisteme koji se
jednostavno pokreću i koriste.
Otvoreni smo za neobične ideje i inovacije, što zauzvrat
koristi Vašem projektu.
Naša kompanija je poštena i iskrena prema zaposlenima i u
poslovima sa našim komitentima i dobavljačima.
Pridajemo veliki značaj kvalitetu naših proizvoda, konsultacijama i servisu. Kao snadbevači kompletnih rešenja, često
prevazilazimo očekivanja naših komitenata.
Obrazovna pozadina i kompetentnost našeg osoblja su temelj
Vašeg zadovoljstva. Posvećeni inženjeri garantuju zrela i
sofisticarana rešenja – bez kompromisa.
15
Štednja energije – zaštita životne sredine…
… je moto po kojem više od 1000 zaposlenih u Hoval Grupi aktivno učestvuju u
proizvodnim pogonima i predstavništvima u 50-ak zemalja širom sveta. Kompanija,
osnovana 1945., je pionir na polju grejne tehnike. Danas, Hoval razvija i proizvodi
inovativna rešenja da maksimizira energetsku efikasnost i tako štiti okolinu u
nekoliko grupa proizvoda:
Hoval grejna tehnika
Iz punog asortimana proizvoda, Hoval pomaže komitentima
pri izboru inovativnih sistema za mnoštvo energetskih izvora
kao što su ulje, gas, drvo, pelete, solar i toplotne pumpe.
Opseg proizvoda obuhvata uređaje za male stambene objekte
pa sve do velikih industrijskih postrojenja.
Sedište
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel. +423 399 24 00
Fax +423 399 27 31
[email protected]
www.hoval.com
Srbija
TopTherm doo
Zanatska 3
21220 Bečej
Tel. 021 6919 555
Fax 021 6919 585
[email protected]
www.hoval.rs
Hoval kućna ventilacija
Bolja atmosfera i grejna energetska efikasnost u Vašem
domu: sa HomeVent®, Hoval postiže standarde u kvalitetu
vazduha za pojedinačne stambene objekte.
Hoval industrijska ventilacija
Hoval povrat energije
Efikasna upotreba energije kroz povrat toplote. Hoval nudi dva
rešenja: pločaste izmenjivače toplote kao rekuperativni sistem
i rotacione izmenjivače toplote kao regenerativni sistem.
...
16
Art. Br. 4 210 277 – 02 / 2011
Dovođenje svežeg vazduha, odvođenje korišćenog vazduha,
grejanje, hlađenje, filtriranje i distribucija vazduha – bez obzira
na poduhvat, Hoval ventilacioni uređaji nude individualna
rešenja sa niskim troškovima projektovanja i ugradnje.
Download

Prospekat