Fakultet za ekologiju i zaštitu životne
sredine, Univerzitet Union
Asocijacija geofizičara Srbije
Druga regionalna konferencija
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
U ENERGETICI, RUDARSTVU I INDUSTRIJI
2-4.3.2011. godine, Zlatibor
Apartmansko naselje KRALJEVI KONACI
- PRVO OBAVEŠTENJE -
Druga regionalna konferencija Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu i
industriji predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti Asocijacije geofizičara
Srbije i Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine u oblasti energetike i zaštite
životne sredine, tj. održivog razvoja. Cilj organizatora je da ukaže široj zajednici da
je razvoj energetike, rudarstva i industrije prihvatljiv samo uz očuvanje životne
sredine i da je to naša obaveza radi očuvanja budućnosti. Ovo se, svakako,
podudara i sa jednim od Milenijumskih ciljeva razvoja UN i time se ukazuje na
spremnost Srbije da ispuni sve zahteve koji se nameću u borbi za ublažavanje
klimatskih promena. Ističemo i da se ovakav pristup uklapa u viziju naučnog i
tehnološkog razvoja Srbije u okviru Strategije naučnog i tehnološkog razvoja
Republike Srbije u periodu 2009-2014. godine i njom definisanih
prioriteta.
Skup će se organizovati u okviru nekoliko programskih celina:




uvodna predavanja,
usmena i izlaganja radova u vidu postera,
studentska konferencija i
tehnička izložba.
U radu Konferencije učestvuju eksperti iz Srbije i inostranstva, naučnici i stručnjaci
iz ministarstava i agencija, profesori i studenti sa domaćih i stranih fakulteta,
predstavnici institucija UN, kao i NVO i medija. Takođe, očekuje se odziv
predstavnika medicinske struke iz domova zdravlja, kliničkih centara i zavoda za
zaštitu zdravlja, koji će prezentirati statističke podatke o ugroženosti zdravlja
stanovništva u industrijskim područjima.
Posebnu pažnju posvećujemo Studentskoj konferenciji, gde je cilj
povezivanje studenata zainteresovanih za vezu Energetika-EkologijaEkonomija, čime bi se dao doprinos formiranju naučnog podmlatka u ovoj
oblasti. Predviđena je i dodela nagrade za najbolji studentski rad.
Tematske oblasti Konferencije:
1.
Izvori energije i održivi razvoj
2. Obnovljivi izvori energije i prirodni resursi
3. Zagađenje vazduha, zemljišta i voda u industrijskim područjima
4. Metode monitoringa stabilnosti terena u industrijskim zonama
5. Matematičko modeliranje u oblasti zagađenja životne sredine u industrijskim
područjima
6. Analiza uticaja energetskih objekata na životnu sredinu
7. Upravljanje otpadom u industrijskim područjima
8. Prevencija i remedijacija terena u energetici i rudarstvu
9. Energetska bezbednost
10. Nove tehnologije zaštite životne sredine u energetici i rudarstvu
11. Ekodizajniranje
12. Ekologija u arhitekturi i građevinarstvu
13. Ekologija u saobraćaju
14. Uticaj faktora rizika na zdravstveno stanje stanovništva u industrijskim područjima
15. Edukacija u oblasti energetike i održivog razvoja
16. Zakonska regulativa u oblasti energetike, rudarstva i ublažavanja klimatskih
promena
17. Finansiranje projekata održivog razvoja u oblasti energetike i rudarstva
18. Marketing u funkciji promovisanja održivog razvoja u energetici i rudarstvu
19. Održivost, klimatske promene i globalizacija
20. Upravljanje izvorima energije u budućnosti i emisija CO2
21. Energetska efikasnost
22. Zahvatanje i geološko skladištenje CO2
Jezici Konferencije.
Srpski i engleski (sa simultanim prevođenjem).
Prijava radova.
Rok za slanje registracionog formulara: 10. februar 2011.
Rok za podnošenje radova: 10. februar 2011.
Potvrda o prihvatanju radova: 15. februar 2011.
Drugo obaveštenje: 20. februar 2011.
Publikovanje radova.
Svi prihvaćeni recenzirani radovi za koje je uplaćena kotizacija štampaće se posle
Konferencije u Zborniku radova na srpskom i/ili engleskom jeziku. Radove slati na
e-mail adresu: [email protected]
Način rada Konferencije.
Svi detaljni podaci o programu i načinu rada Skupa biće dati u Drugom
obaveštenju.
Kotizacija.
Kotizacija za učesnike Konferencije (i autore jednog rada) iznosi 9000 RSD, dok za
autore dva ili tri rada, kotizacija iznosi 12000 RSD i obuhvata: učešće na
Konferenciji, Zbornik radova, koktel, svečanu večeru i kafe-pauze u toku trajanja
Skupa. Studenti i penzionisane kolege su oslobođeni plaćanja kotizacije.
Kotizacija se uplaćuje na račun Asocijacije geofizičara Srbije: Komercijalna banka,
br.: 205-129603-55.
Adrese i kontakt.
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet Union, Cara Dušana 6264, 11000 Beograd, www.enving.edu.rs
Asocijacija geofizičara
www.AGSerbia.com
Srbije,
Dimitrija
Avramovića
38,
11030
Kontakt osoba: dr Snežana Komatina-Petrović, predsednik Asocijacije
Tel/fax: +38111-2317005, Mob.: +38163-7409741, E-mail: [email protected]
Beograd,
SMEŠTAJ
Zlatibor je planina izuzetne lepote, a krasi je prijatna klima, blago prostrani proplanci,
bujni pašnjaci bogati planinskim potocima i borovima, po kojima je ova planina dobila
ime. Preko njega se sudaraju morske i planinske struje koje ubrzavaju lečenje i oporavak
od mnogih bolesti, a posebno štitne žlezde i malokrvnosrti.
Apartmansko naselje KRALJEVI KONACI predstavlja biser srpskog planinskog turizma i
nalazi se u strogom centru Zlatibora, na lokaciji koja počinje obalom veštačkog jezera i
prošarano je buketima belih borova.
Svaki apartman se sastoji od prizemlja i sprata. Prizemlje obuhvata: garažu, moderno
opremljenu kuhinju sa ostavom, trpezariju, dnevni boravak (TV i telefon), toalet sa
umivaonikom i terasu. Sprat se sastoji od spavaćeg dela sa dve ili tri sobe, sa kupatilom.
1. DAN: 02. 03. 2011.
Dolazak i smeštaj. Program. Koktel. Večera. Noćenje.
2. DAN: 03. 03. 2011.
Doručak. Program. Ručak. Program. Svečana večera.
3. DAN: 04. 03. 2011.
Doručak. Program. Ručak. Svečano zatvaranje. Večera.
4. DAN: 05. 03. 2011.
Doručak. Slobodno vreme. Ručak.
Termini
Cena po osobi (RSD)*
02 - 04. mart
(2 puna pansiona)
9.990
02 - 05. mart
(3 puna pansiona)
11.990
*Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih osoba
U cenu aranžmana uračunato je:
- 2 ili 3 noćenja u apartmanima KRALJEVI KONACI,
- 2 ili 3 puna pansiona u restoranu Jezero, koji se nalazi kraj samog jezera, neposredno uz
apartmane,
- boravišna taksa i osiguranje i
- troškovi organizacije programa.
Za sve informacije koje se odnose na predloženi smeštaj i ishranu, molimo Vas da se
obratite predstavniku agencije STELLA MARIS u Beogradu, Terazije 14, II sprat, Tel.:
011+38111-3610963, fax: +38111-3612997, e-mail: [email protected], www.stella-maris.co.rs
(šifra delatnosti : 63300, PIB 100580607, PDV 127748417, maticni broj 07630921, T.r. 3551069840-47).
Download

Zlatibor Prvo Obavestenje