KONSULTACIJE TOKOM LETNJEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2014 / 2015. GODINE
REDNI
BROJ
IME I PREZIME
PROFESORA
VREME KONSULTACIJA
MESTO KONSULTACIJA
1.
Adrijana Radosavac
C2
2.
Aleksandar Majstorović
3.
Aleksandra Tešić
4.
Boris Kuzman
5.
Borislav Grozdić
6.
Branko Ljutić
7.
Branislav Latinović
8.
Branislav Veselinović
9.
Vladimir Medović
10.
Vlado Krunić
11.
Vuk Raičević
Svaki drugi petak
(27.02., 13.03., 27.03., 10.04.,
24.04., 08.05., 22.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
17 – 18h
Svaki drugi četvrtak
(26.02., 12.03., 26.03., 09.04.,
23.04., 07.05., 21.05.)
16 – 17h
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
u pauzama između predavanja
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
16 – 17h
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
17 – 18h
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
17 – 18h
Svake druge subote
(28.02., 14.03., 28.03., 11.04.,
25.04., 09.05., 23.05.)
u pauzama između predavanja
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
u pauzama između predavanja
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
C2
C2
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Kompjuterska učionica
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Kompjuterska učionica
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
drugi sprat
12.
Gordana Bugarski
13.
Dragan Ilić
14.
Dragan Soleša
15.
Dragiša Žunić
16.
Dragomir Đorđević
17.
Dušan Okanović
18.
Zoran Nikolić
19.
Jelena Bošković
20.
Jelena Vukašinović
21.
Jelena Vapa Tankosić
([email protected])
22.
Kristina Marić
23.
Lazar Ožegović
24.
Marko Ivaniš
25.
Milan Bajić
Svaki drugi ponedeljak
(02.03., 16.03., 30.03., 13.04.,
27.04., 11.05., 25.05.)
16:30 – 17:30h
Svaki drugi četvrtak
(26.02., 12.03., 26.03., 09.04.,
23.04., 07.05., 21.05.)
17 – 18h
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
17 – 18h
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
16 – 17h
Svake srede
17 – 18h
Svaki drugi četvrtak
(26.02., 12.03., 26.03., 09.04.,
23.04., 07.05., 21.05.)
u pauzama između predavanja
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
17 – 18h
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
u pauzama između predavanja
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
16 – 17h
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
18:15 – 19:15h
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi četvrtak
(26.02., 12.03., 26.03., 09.04.,
23.04., 07.05., 21.05.)
16 – 17h
Svaki drugi petak
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
drugi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Kompjuterska učionica
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
drugi sprat (B2)
Laboratorija,
drugi sprat
C1
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
drugi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
26.
Miroslav Čavlin
27.
28.
Nenad Č. Bojat
Nikola Jović
29.
Rajko Tepavac
30.
Rade Protić
31.
Rodoljub Tanasić
32.
Ružica Micić
33.
Saša Igić
34.
Slobodan Nešković
35.
Svetlana Ignjatijević
36.
Tamara Galonja Coghill
(27.02., 13.03., 27.03., 10.04.,
24.04., 08.05., 22.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi petak
(27.02., 13.03., 27.03., 10.04.,
24.04., 08.05., 22.05.)
16 – 17h
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
16 – 17h
Svake druge subote
(28.02., 14.03., 28.03., 11.04.,
25.04., 09.05., 23.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi četvrtak
(05.03., 19.03., 02.04., 16.04.,
30.04., 14.05., 28.05.)
u pauzama između predavanja
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi utorak
(24.02., 10.03., 24.03., 07.04.,
21.04., 05.05., 19.05.)
u pauzama između predavanja
Svaki drugi ponedeljak
(23.02., 09.03., 23.03., 06.04.,
20.04., 04.05., 18.05.)
17 – 18h
Svake druge srede
(25.02., 11.03., 25.03., 08.04.,
22.04., 06.05., 20.05.)
u pauzama između predavanja
prvi sprat
O3
[email protected]
Laboratorija,
drugi sprat
Svečana sala (FIMEK)
O3
C1
Laboratorija,
drugi sprat
O3
Amfiteatar
Profesorski kabinet na FIMEK-u,
prvi sprat
Laboratorija,
drugi sprat
Download

konsultacije tokom letnjeg semestra školske 2014