Privredna komora Beograda
Kneza Miloša 12. VI sprat
PROGRAM NAUČNO STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
TENDENCIJE RAZVOJA I INOVATIVNI PRISTUP U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI DIZAJN, TEHNOLOGIJA, MENADŽMENT 6.06.2014.
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM)
1030- 1100 - registracija učesnika
1100 Pozdravni govori
12-1215 Koktel
1215 UVODNI REFERATI
Stojanka Maneva –
ODEĆA I NJEN UTICAJ NA DRUŠTVO
Chuposka - Jana
Mirjana Kostić,
BIOSORBENTI NA BAZI LIGNOCELULOZNIH VLAKANA
Biljana Pejić,
Marija Vukčević
Radojević Zoran,
PRINCIP 80/20 - OSNOVA MENADŽMENTA POSLOVNO
Radojević Darko,
PROIZVODNIH
Radojević Ivan
Petar Jovanović,
MENADŽERI U TEKSTILNIM PREDUZEĆIMA - PROFESIONALCI
Filip Jovanović
ILI AMATERI
Slobodan Pokrajac
REINDUSTRIJALIZACIJA U SRBIJI I PERSPEKTIVE TEKSTILNE
INDUSTRIJE
Snežana Urošević
Adela Medović Baralić,
Jelica Azdejković,
Ljiljana Sretković
Dragana D. Cerović,
Koviljka A. Asanović,
Tatjana V. Mihailović,
Marina Ašanin
Nemanja Kašiković,
Magdolna Pal,
Gojko Vladić,
Dragoljub Novaković,
Rastko Milošević
Bogodukhova E.,
Dubonosova E.
Sunaeva S.G.
DIZAJN
Predsedavajući: Ana Aksentijević Jelić, Marina Kocareva Ranisavljev, Katarina Nikolić
Ana Aksentijević Jelić,
INOVATIVAN PRISTUP DEKORISANJU TEKSTILNIH PROIZVODA –
Ivana Najdanović
KLJUČNI FAKTOR U PROCESU PLANIRANJA KOLEKCIJE
Мarina Kocareva
IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA U MODNOM DIZAJNU
Ranisavljev
Jelena Nikolić
MODA, ŽENE I MOĆ U VIZANTIJI
Katarina Nikolić
FOTOGRAFIJA NA TEKSTILU: OD INTIMNOG KA POPULARNOM
1400 - 1430 Koktel
Dubonosova E.,
Vozvyshaeva E.,
Bogodukhova E.V.,
Fonar N.
Dubonosova E.,
Vozvyshaeva E.
TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
Predsedavajući: Adela Medović-Baralić, Branislava Lazić, Danijela Paunović
Boris Mahltig,
METALLIZED TEXTILES FOR CONDUCTIVE AND
Kristin Topp,
ANTIMICROBIAL PURPOSES
Daniel Darko,
Hajo Haase
Abdullin I., Grishanova I.,
LOW TEMPERATURE PLASMA IN TECHNOLOGICAL PROCESSES
Azanova A., Shaehov M.
OF TEXTILE INDUSTRY
Aleksandra Ivanovska,
UTICAJ KATJONSKOG OMEKŠIVAČA NA STRUKTURNA I
Biljana Mangovska, Goran
MEHANIČKA SVOJSTVA RAZLIČITO PRIPREMLJENIH
Dembovski
PAMUK/ELASTAN DESNO - LEVIH PLETIVA
Biljana Pejić,
DOBIJANJE I KARAKTERISANJE HORMONAKTIVNIH VLAKANA
Adela Medović-Baralić,
NA BAZI OKSIDISANOG PAMUKA
Petar Škundrić,
Zvezdana Kojić,
Mirjana Kostić
Ljiljana Sretković,
UTICAJ POJEDINAČNIH SLOJEVA NA PREKIDNU JAČINU
Adela Medović,
VIŠESLOJNIH ODEVNIH MATERIJALA
Tatjana Mihailović
Gojko Vladić,
UTICAJ ŠTAMPANIH BOJA NA DOŽIVLJENU VREDNOST
Milana Sadžakov, Nemanja
TEKSTILNOG PROIZVODA
Kašiković, Neda Milić,
Mladen Stančić
Dragan Đorđević,
OBEZBOJAVANJE OTPADNIH VODA POSLE BOJENJA PAMUKA
Fonar N., Dubonosova E.
Slađana Antić, Ana Ilić,
Svetomir Golubović
Vesna Marić,
Danijela Paunović,
Gordana Čolović,
Nikola Maksimović
Goran Demboski
Marina Stamenović,
Predrag Maksić,
Dominik Brkić
B. Lazić,
B. Popović,
S. Poznanović
Predrag Maksić, Dominik
Brkić, Marina Stamenović
Olga Stojanović,
Ivan Hotomski
Rakić Milutin
PRIMENOM RAZLIČITIH FIZIČKO-HEMIJSKIH METODA
KARAKTERISANJE VODOODBOJNIH I VODOTPORNIH
MATERIJALA SPECIJALNE NAMENE
ELEKTROFIZIČKA SVOJSTVA TEKSTILA
ZA ELEKTROMAGNETNU ZAŠTITU, E-TEKSTIL I PRIMENU U
ELEKTRONICI
ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI QR KODOVA NA PAMUČNIM
MATERIJALIMA ŠTAMPANIH TERMO TRANSFER TEHNIKOM
THE USE OF 3D TECHNOLOGY FOR THE GARMENT INDUSTRY IN
TERMS OF OUTSOURCING
HARMONISATION RELATION BETWEEN THE SHAPE, DESIGN
AND MATERIALS CLOTHING
ANALYSIS OF POSSIBILITIES FOR USING A 3D SCANNER FOR
ANTHROPOMETRIC STUDIES
DEVELOPMENT OF A METHOD OF CONSTRUCTING
COMPRESSION PANTS IN THE GERBER SYSTEM OF AUTOMATED
DESIGN
ANTHROPOMETRIC EXAMINATION OF BREASTS
PLAN KROJENJA PO RADNOM NALOGU RAČUNAROM
OPTIMIZACIJA MODNOG PROIZVODA
VREME PROLAZA RADA U PROIZVODNJI ODEĆE
PRIMENA OSNOVNIH PRINCIPA DIZAJNA U POLJU SISTEMA
UPRAVLJANJA OTPADOM
PRIMENA TEHNIČKOG TEKSTILA U GRAĐEVINARSTVU
ODRŽIVI DIZAJN: UPRAVLJANJE OTPADOM U POLJU EKO-MODE
OPTIMIZACIJA UTROŠKA ENERGIJE U PROCESU BOJENJA
PAMUČNIH MATERIJALA
ZNANJA O PROJEKTOVANJU MEHANIZAMA I NJIHOVA PRIMENA
POMOĆU EKSPERTNIH SISTEMA
1600 - 1630 Koktel
MENADŽMENT
Predsedavajući: Julija Avakumović, Jelena Avakumović, Olga Stojanović
Tatiana Gordeeva
THE DESIGN OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF GARMENT
PRODUCTION, ACCOUNTING TO INDIVIDUAL LABOR INTENSITY
Sunaeva S.G.
DESIGNING CLOTHING THAT MEETS THE BUYER'S NEEDS
Tanja Devetak
Ljiljana Stošić Mihajlović
Markov Slobodanka,
Mirkov Smiljana,
Sekulić Tanja,
Milada Novaković
Jelena Avakumović,
Julija Avakumović,
Nikola Vujačić
Gordana Čolović,
Danijela Paunović,
Slađana Milojević
Mioljub Lazarević,
Svetlana Lazarević Petrović
Ljiljana Stošić Mihajlović
Gordana Čolović, Mitrović
Milomir, Danijela Paunović
REVITALIZACIJA DIZAJNA I PROIZVODNJE ŠEŠIRA U SLOVENIJI
INOVIRANJE PROIZVODNOG PROGRAMA KAO GENERATOR
RAZVOJA ORGANIZACIJA
ODNOS STUDENATA PREMA MODI U KRIZNIM USLOVIMA
ZNAČAJ PROCESA INFORMISANJA POTROŠAČA U TEKSTILNOJ
INDUSTRIJI
PRIMENA KLJUČNIH INDIKATORA EFIKASNOSTI U LANCU
SNABDEVANJA
SOFTVERSKA REŠENJA ZA CRM
ETIKA U MARKETINGU
DEFINISANJE STRATEGIJSKIH CILJEVA POMOĆU
BALANSIRANIH MERILA PERFORMANSI
STUDENSKI RADOVI
Predsedavajući: Biljana Pejić, Gordana Čolović, Dragana Cerović
Kristina Savić,
KREATIVNA PRIMENA INTELIGENTNOG TEKSTILA U SCENSKOM
Ana Aksentijević Jelić,
KOSTIMU
Nikola Maksimović
Filip Veljković, Goran
Savanović, Olga Stojanović
Vujović Aleksandra,
Bukvić Marijana,
Olga Stojanović
Milivojević Aleksandra,
Lazić Danijela, Gordana
Čolović
Nikolić Sanja, Kovačević
Daliborka, Jevtić Jovana,
Paunović Mina,
Ljiljana Adamov
Jelena Petrović, Nikola
Dujić, Gordana Čolović,
Vesna Marić
Janjić Anđela,
Stojanović Olga
Đurđa Borojević
Ljiljana Adamov,
Milica Luković,
Mina Paunović
Srđan Đokić
Milica Luković, Ljiljana
Adamov
ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZA OPTIMALNU PRIPREMU
PROIZVODNJE
UTICAJ KARAKTERISTIKA TKANINE I PLETENINE NA
KONSTRUKCIONU PRIPREMU I NAČIN IZRADE ODEVNOG
PREDMETA
PRIMENA LINEARNE , KVADRATNE I KUBNE BÉZIER-OVE KRIVE
NA KONSTRUKCIJU HALJINE
PREDNOSTI CAD-a U MODNOJ INDUSTRIJI
PRIMENA GRUPNE TEHNOLOGIJE U ŠIVARI
OBRADA ODEVNIH PREDMETA OD DENIMA
LEAN KONCEPT U ODEVNOJ INDUSTRIJI – STUDIJA SLUČAJA
REDIZAJNIRANJE BRENDA U ODEVNOJ INDUSTRIJI
KANIBALIZAM MODNOG PROIZVODA
DRUŠTVENA ODGOVORNOST I PRINCIPI POSLOVANJA
KOMPANIJE ''H&M''
Download

Privredna komora Beograda Kneza Miloša 12. VI sprat PROGRAM