GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST
CIVIL SOCIETY FORWARD
e-bilten
Br. 3, Mart 2014
"Građansko društvo za budućnost” (CSF) je ambiciozan dvogodišnji program koji finansira
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).
Program je osmišljen kao „završni“ ili „izlazni“, sa ciljem da iza sebe ostavi odabranu grupu
organizacija građanskog društva osnaženu i osposobljenu da se direktno i uspešno upusti u
partnerstva sa međunarodnim donatorima, poslovnim sektorom, državnim institucijama i ostalim
društvenim akterima.
KOJA JE ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U PREDIZBORNOM
PERIODU?
U četvrtak 6. februara 2014. ISC je u saradnji sa
jednom
od
partnerskih
organizacija
Građanskog društva za budućnost, Centrom za
istraživanje, transparentnost i odgovornost
(CRTA) organizovao skup u kulturnom centru
REX u Beogradu, čija je svrha bila da se pruži
prilika organizacijama civilnog društva (OCD)
da podele iskustva i dobru praksu u oblasti
javnog
zagovaranja
tokom
predizborne
kampanje.
moć odlučivanja, povećane aktivnosti političkih
stranaka i oštre politička borbe, kao i pažnje
javnosti usmerene na kampanje i političke
poruke.
Govornici su bili Raša Nedeljkov (CRTA), Miloš
Đajić, Centar modernih veština (CMS), Sofija
Mandić, Nacionalni demokratski institut (NDI),
Bobana Macanović, Autonomni ženski centar
(AŽC), i Dobrica Veselinović, iz neformalne
grupe građana „Ministarstvo
prostora“.
Moderatorka debate bila je Aleksandra Galonja
iz ISC-a.
Predstavnici i aktivisti više od 50 OCD
učestvovali su u debati i većina se složila da
iskustvo govori da su u predizbornom periodu
javne ustanove, kako lokalne tako i republičke,
a posebno zvaničnici, više zainteresovani za
politički rejting svoje stranke nego za rad
institucije u kojoj rade.
Naziv skupa bio je „Ima li života pre izbora?“ i
osmišljen je kao prilika da učesnici diskutuju o
načinima na koje OCD, njihove mreže i
koalicije mogu da izađu na kraj s izazovima koji
nastaju u predizbornom periodu, poput
nedostupnosti ustanova i zvaničnika koji imaju
Razvila se živa debata oko pitanja kako i da li
uopšte treba praviti saveze s političkim
strankama u vreme predizborne kampanje.
Dobrica Veselinović iz „Ministarstva prostora“
zastupao je gledište da kada politika i
GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST
programske platforme političkih stranaka
postanu jasne, OCD će znati s kojima od njih
treba da razgovaraju kako bi zastupale svoje
programe. S druge strane, Milica Đorđević,
koordinatorka beogradskog Drop-In centra s
govornice je podelila svoje iskustvo da
sklapanje saveza s nekom političkom strankom
dovodi do toga da druge stranke prestanu da
sarađuju s našom organizacijom. Opšti interesi
se retko kad podudaraju s interesima političkih
stranaka. Što se Bobane Macanović, direktorke
AŽC-a tiče, tu nema nikakve dileme. AŽC ne
organizuje ništa sa političkim strankama, niti
se bavi političkim lobiranjem. AŽC komunicira
samo s ustanovama i zvaničnicima, nikada sa
strankama ili pojedincima.
Raša Nedeljkov je takođe naglasio da će CRTA
za vreme predizborne kampanje da se angažuje
da odgovornost uvrsti u javnu agendu u Srbiji.
CRTA je pripremila nacrt Deklaracije o
odgovornosti kako bi se političari i zvaničnici
u Srbiji obevezali da će odgovorno obavljati
poverene nadležnosti i da će biti odgovorni
pred
građanima.
OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ
POMOĆI
Organizacije civilnog društva konstruktivno
su raspravljale o nacrtu zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći na okruglom stolu čija je
tema bila „Zašto Srbija nema zakon o
obezbeđivanju besplatne pravne pomoći“.
Okrugli sto je održan 5. februara u Beogradu
u organizaciji jednog od partnera na
programu Građansko društvo za budućnost,
Autonomnog ženskog centra, uz podršku
organizacije Praxis.
Cilj okruglog stola bio je da se da kritički
osvrt na predložene mere koje određuju
beneficirane grupe i davaoce usluga besplatne
pravne pomoći. Događaj je ponudio i neka
konkretna rešenja za unapređenje sistema
davanja besplatne pravne pomoći čineći ga
efikasnijim i pristupačnijim onima kojima je
ona neophodna.
zapošljavanja i socijalne politike, Kancelariju
za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno
uključivanje i smanjenje siromaštva pri
Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za
evropske integracije, Narodnu skupštinu RS,
Kancelariju
poverenice
za
zaštitu
ravnopravnosti, Kancelariju Republičkog i
Pokrajinskog ombudsmana, Delegaciju EU,
OEBS, UNHCR, ISC, Autonomni ženski
centar, Praxis, Rekonstrukciju ženski fond,
Fenomenu, ASTRA, Familiju, Prijatelje dece
Zemuna, Centar za prava deteta, Mrežu Žena
protiv nasilja i medije.
Rezultat skupa je dogovor OCD o brojnim
pravnim koracima i javnom zagovaranju, kao
što su poziv nadležnim institucijama da
povuku aktuelni nacrt zakona s dnevnog reda,
informisanje
javnosti,
međunarodnih
organizacija i poslanika o neadekvatnosti
aktuelnog nacrta zakona, koristeći prednost
trenutnih pregovora Srbije o pristupanju EU
kako bi se poboljšala sadržina nacrta zakona,
definisao sistem finansiranja besplatne
pravne pomoći, te smanjile stroge kazne i
kontrola kvaliteta pružalaca besplatne pravne
pomoći koji nisu na budžetu Republike Srbije
(OCD).
Na okruglom stolu učestvovalo je oko 40
predstavnica i predstavnika nadležnih
ustanova, međunarodnih organizacija i
lokalnih OCD, uključujući Ministarstvo
pravde i javne uprave, Ministarstvo rada,
GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST
FILANTROPIJA ČINI KORAK NAPRED U SRBIJI
OSNOVAN FOND ŽELJKO VASIĆ U OKVIRU FONDACIJE “ISKORAK”
ZAJEČARSKE INICIJATIVE
Fond Željko Vasić i fondacija Iskorak
zajednički će prikupljati sredstva za različite
akcije i inicijative u Timočkoj krajini, a koje
za cilj imaju razvoj lokalnih zajednica i
poboljšanje uslova života. Udruženim
snagama oni će ubuduće doprinositi razvoju
filantropske
kulture
u
jednom
od
najnerazvijenijih regiona Srbije i time pružati
dobar primer i podsticaj i drugima.
Važan događaj za filantropiju i civilno društvo
desio se 29. januara u beogradskoj galeriji
O3one, kada su poznati pop pevač Željko
Vasić i fondacija Iskorak, kojom rukovodi
Zaječarska inicijativa, jedna od partnerskih
organizacija na programu Građansko društvo
za budućnost, potpisali protokol o saradnji
kojim se osniva Fond Željko Vasić.
Ubrzo nakon potpisivanja protokola o
saradnji, biće organizovana prva akcija
prikupljanja sredstava u Beogradu –
dobrotvorna večera i aukcija vina iz Timočke
krajine.
Prikupljena
sredstva
biće
upotrebljena za kupovinu histeroskopa,
aparata za rano otkrivanje raka grlića
materice, koji će biti poklonjen Kliničkom
centru u Zaječaru.
KAMPANJA „DOBRO NA DAR“ POSTIŽE SVOJ CILJ
Trag Fondacija, strateški partner programa
Građansko društvo za budućnost, uspešno je
krajem januara privela kraju poslednju fazu
svoje kampanje „Dobro na dar“.
Zahvaljujući donacijama dobijenim tokom
prošlogodišnje kampanje, Trag fondacija
uspešno je osnovala finansijski fond.
Ovogodišnja kampanja otišla je korak dalje,
prikupljanjem priloga od mnogobrojnih
pojedinaca, preduzeća i organizacija civilnog
društva. Sredstva u iznosu od 30.340
američkih dolara uskoro će se pretvoriti u
91.020 dolara, zahvaljujući učešću fondacije
Čarls Stjuart Mot (Charles Stewart Mott) koja
će utrostručiti sredstva prikupljena tokom
prošle godine.
Veoma je bitno naglasiti da se u Srbiji kultura
davanja za opšte dobro sve više razvija i širi i
da se sve više pojedinaca i organizacija
priključuje akcijama i utiče na druge da
doprinesu daljem razvoju filantropije.
GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST
UMREŽAVANJE ZA USPEH
Dvodnevna
konferencija
„Partnerstva
i
umrežavanje“ održana je u Beogradu 13. i 14.
februara u okviru programa Građansko društvo
za budućnost. Cilj skupa bio je da se okupe i
povežu organizacije civilnog društva ne samo
između sebe, već i sa širom zajednicom, kao što
su javne ustanove, poslovni sektor i drugi važni
akteri.
Drugog dana konferencije predstavljena je
inovativna onlajn platforma StarNet. Ova
platforma služi da mapira pojedince i
organizacije kako iz civilnog, tako i iz drugih
sektora, u cilju efikasne razmene znanja,
resursa i potencijala u nameri da se stvori
sinergija u rešavanju ključnih društvenih
problema.
Prvog dana konferencije više od 80 osoba
učestvovalo je na tri tematske panel diskusije
koje su pružile odgovore na pitanja vezana za
unapređenje međusektorskih partnerstava,
umrežavanja u digitalnoj sferi i povezivanja
lokalnih i nacionalnih tema, prioriteta i
politika.
Root Change, američka organizacija koja je
razvila onlajn platformu StarNet, održala je niz
radionica na kojima je učesnicima predstavila
mnoge prednosti saradnje i umrežavanja, i
objasnila prisutnima kako da se prijave na
platformu i preduzmu konkretne korake za
jačanje uticaja svojih mreža.
NAJAVA DOGAĐAJA
•
•
14. mart - SMART Kolektiv u Kulturnom centru Rex u Beogradu organizuje Prvi regionalni
forum društvenih inovacija.
23-28. mart - studijska poseta partnerskih organizacija na CSF programu Briselu kako bi
uspostavili i ojačali partnerstva sa nekim od ključnih evropskih institucija, organizacija,
fondacija i drugih tela značajnih za institucionalno jačanje civilnog sektora u Srbiji i njegovo
učešće u procesu evropskih integracija.
Izdavanje ovog biltena omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program
„Građansko društvo za budućnost“ koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC). Stavovi izneti
u ovom biltenu predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove ISC-a, USAID-a ili
Vlade SAD-a.
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES
Terazije 27/V, Belgrade
www.iscserbia.org
GRAĐANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST
Download

ISC Serbia Newsletter No.3 - ISC-a