PROFIL KOMPANIJE HYGIA PHARM DOO | 2012
HYGIA PHARM DOO
VELEPRODAJA,
DISTRIBUCIJA I
MALOPRODAJA LEKOVA,
MEDICINSKIH SREDSTAVA,
DODATAKA ISHRANI I KOZMETIKE
Osnovana je 1989. u Novom Pazaru, gradu
na jugu Srbije, HYGIA PHARM predstavlja
jednu od najstarijih privatnih kompanija
ove vrste. Vlasnik i Generalni Direktor je mr
ph Mirsad Jandrić.
HYGIA PHARM u sklopu svog poslovanja
poseduje poslovne zgrade, distributivno logistički centar kao i pet apoteka, tri u
Novom Pazaru i dve apoteke u Beogradu.
PRUŽALAC USLUGA
ZA DOBIJANJE DOZVOLA ZA
PROMET, MARKETING I
REGISTRACIJU LEKOVA,
MEDICINSKIH SREDSTAVA I
DODATAKA ISHRANI
LJUDSKI RESURSI
Kompanija ima 28 zaposlenih, sa velikim
iskustvom i znanjem iz oblasti farmacije,
trgovine, pravnih i administrativnih
poslova i marketinga.
TIM MENADŽERA
Mr ph MIRSAD JANDRIĆ, Generalni
Direktor
AZRA KOMATINA, Menadžer Centralne
Nabavke
HYGIA PHARM je kompanija specijalizovana
i u sektoru marketinga, tehničke i
administrativne
podrške
u
procesu
dobijanja dozvola za promet lekova i
medicinskih sredstava, kao i registraciju
dodataka ishrani.
Pristup zdravstvu, lečenju i preventivi svima kojima su usluge zdravstva
potrebne.
www.hygiapharm.com | [email protected]
VIZIJA
Download

Profil kompanije