SLAVEN d.o.o.
Ulica Ada 19 a, 78 000 Banjaluka, BiH
Tel: + 387 (0)51 450-125, 450-110; Fax + 387 (0)51 450-130
E-mail: [email protected]
ŽIRO RAČUN 1610450012740017 Raiffeisen BANKA BANJALUKA
Datum: 5.7.2011.
Rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odjeljenje
SLAVEN doo
Slaven Grbić
Računovodstvo
Slađana Grbić
Odjeljenje za kvalitet
Mirko Ćelić
Pravno i kadrovsko
IT
Laboratorija za
mikrobiologiju
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E mail
Ime i prezime
mikrobiologija@ slavendoo.com
Lazar
Novaković
[email protected]
Dajana Kiklic
[email protected]
[email protected]
Laboratorija za
analiticku hemiju
Laboratorija za
dijagnostiku
Vladimir Babić
Prijem uzoraka
T. Uletilović
Protokol
V. Popovic
Veleprodaja
Ambulanta
E mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
prijemuzoraka@ slavendoo.com
tatjana.uletilovic@ slavendoo.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SLAVEN d.o.o. Matični broj: 1943090; JIB 4400845760007; PIB 400845760007
1
SLAVEN d.o.o.
Ulica Ada 19 a, 78 000 Banjaluka, BiH
Tel: + 387 (0)51 450-125, 450-110; Fax + 387 (0)51 450-130
E-mail: [email protected]
ŽIRO RAČUN 1610450012740017 Raiffeisen BANKA BANJALUKA
Kontakt osobe:
Direktor
Slaven Grbić
Magistar vet. nauka
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail:
[email protected]
Šef Zavoda
Branko Bjelajac
Magistar vet nauka, spec.
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail [email protected]
Kvaliteta, dijagnostika
Laboratorija za mikrobiologiju
Mirko Ćelić
Lazar Novaković
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
Laboratorija za dijagnostiku
Vladimir Babić
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
Računovodstvo
Koviljka Boroja
ekonomista
Tel: 051 450-125
Laboratorija za analitičku hemiju
Dajana Kiklić
Dipl. tehnolog
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
Računovodstvo
Slađana Grbić
Vet. teh.
Tel: 051 450-125
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
E mail [email protected]
Uzorkovanje i protokol
Vedran Popovic
Vet. teh.
Tel: 051 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E mail
[email protected]
Prijem uzoraka
Tatjana Uletilovic
Vet. teh
Tel: 051 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-118
E mail:
[email protected]
SLAVEN d.o.o. Matični broj: 1943090; JIB 4400845760007; PIB 400845760007
2
Download

štampajte kontakt listu