Каталог пословних инкубатора
ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД
Основне информације
Адреса
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
тел
е-mail
web
Директор
тел.
е-mail
Особа за контакт
тел.
е-mail
Година оснивања
Правна форма
Тип инкубатора
Пословни и технички капацитети инкубатора
Пословни капацитети
Укупна површина инкубатора, у м²
Укупна површина пословних јединица
(канцеларија, радионица, хала), у м²
Број пословних јединица (канцеларија,
радионица, хала)
Површина сала за састанке, у м²
Број сала за састанке
Површина заједничких просторија, у м²
Број заједничких просторија
Технички капацитети
Број рачунара
Број штампача
Број копир апарата
Презентациона опрема
Интернет
Услужни капацитети инкубатора
Прединкубациона фаза
Виртуелни инкубатор
Тренинзи и обуке
Организовање конференција
Маркетинг
Консалтинг
Лобирање и јавно заступање
Набавка репроматеријала
Посете сајмовима
Развој људских ресурса
Испитивање тржишта
Студијске посете
Опште административне услуге
Услуге финансијског пословања
Услуге правног пословања
Инкубациони процес
Начин пријема станара
Критеријуми за пријем нових станара
Период прединкубације
Период инкубације
Период постинкубације
Цена закупа простора у инкубатору (по м² ):
прединкубациони период
1 година
Војвођанских бригада 28, Нови Сад
20633905
106574479
7022
021/2100-303
[email protected]
www.businessincubatorNS.com
Ђорђе Ћелић
021/2100-303
[email protected]
Милован Секулић
021/2100-303
[email protected]
13.04.2010.
доо
Фокус на информационо комуникационим
технологијама и креативној индустрији
800 м²
25
75 м2
3
4
10
2
1
4
HSIA 100/100 mbps
У процесу је увођења, планира се да траје од 2 3 месеца.
не
да
не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не
да
Стручна комисија оцењује пословне моделе
апликаната на конкурс за пријем
5 група критеријума са 3-5 критеријума у групи:
тржиште, производ, технологија, тим и
финансије
У процесу је увођења, планира се да траје од 2 3 месеца.
3 године
У процесу развоја, планира се годину дана
није дефинисана
6 евра по м²
2 година
7 евра по м²
3 година
8 евра по м²
максимална цена простора по м²
8 евра по м²
Цена комуналних услуга
зависи од цена ЈКП, деле се по м²
Цена осталих услуга станарима
консултантске услуге
Укључене у цену закупа
обуке и тренинзи
Укључене у цену закупа
изнајмљивање сале
Укључене у цену закупа
изнајмљивање опреме инкубатора
Укључене у цену закупа
остало
Станари инкубатора
Број станара у инкубатору
13
Број виртуелних станара
0
Структура станара
Предузетници
Микро предузећа
Мала предузећа
Средња предузећа
Инострана предузећа
Start up предузећа
Станари инкубатора
1
11
1
3
Делатност
Формална верификација софтвера и хардвера
Истраживање тршишта и развој алата за онлине
истраживање тржишта
Развој веб апликација
развој андроид и иос апликација
Развој апликација за баковмате и процесну
технику
Развој апликација за финансијске институције
Развој апликација за пољопривреду
Download

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - preduzetnicki