Каталог пословних инкубатора
БИЗНИС ИНКУБАТОР МАЈДАНПЕК
Основне информације
Адреса
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
тел
е-mail
web
Директор
тел.
е-mail
Особа за контакт
тел.
е-mail
Година оснивања
Правна форма
Тип инкубатора
Пословни и технички капацитети инкубатора
Пословни капацитети
Укупна површина инкубатора, у м²
Укупна површина пословних јединица
(канцеларија, радионица, хала), у м²
Број пословних јединица (канцеларија,
радионица, хала)
Површина сала за састанке, у м²
Број сала за састанке
Површина заједничких просторија, у м²
Број заједничких просторија
Технички капацитети
Број рачунара
Број штампача
Број копир апарата
Презентациона опрема
Интернет
Услужни капацитети инкубатора
Прединкубациона фаза
Змај Јовина 3
20883545
107853343
7022
030/581-333
[email protected]
Ервин Стојановић
030/581-333
[email protected]
Ервин Стојановић
030/581-333
2012.
Друштво са ограниченом одговорношћу
Мешовити тип инкубатора (услужно-производне
делатности)
912
482
15
60
2
26
1 (чајна кухинја)
2
1
лап-топ, пројектор, платно за пројекцију
LAN i WIFI
не
Виртуелни инкубатор
не
Тренинзи и обуке
да
Организовање конференција
да
Маркетинг
да
Консалтинг
да
Лобирање и јавно заступање
да
Набавка репроматеријала
да
Посете сајмовима
да
Развој људских ресурса
да
Испитивање тржишта
да
Студијске посете
да
Опште административне услуге
да
Услуге финансијског пословања
да
Услуге правног пословања
да
Инкубациони процес
Начин пријема станара
Критеријуми за пријем нових станара
На конкурс могу да се пријаве физичка и правна
лица са територије општине Мајданпек и то:
- Незапослена лица која намеравају да започну
производну или услужну делатност у периоду не
дужем
од 90 дана од дана пријаве на конкурс.
- Мала предузећа и/или радње које се баве
производњом или услугама а основана су у
протеклих 24
месеца.
- Запослени у друштвеним предузећима којима
предстоји процес приватизације и који
намеравају да
започну производну или услужну делатност у
периоду не дужем од 90 дана од дана пријаве на
конкурс.
- Остала физичка или правна лица која имају
идеју за покретање новог бизниса у области
производње или
услуга и запошљавање квалификоване радне
снаге.
- Физичка или правна лица која се баве
иновативним делатностима, имају нове
технологије или нуде нове
производе на тржишту.
Предност ће имати физичка или правна лица
чији процес рада испуњава еколошке стандарде
и не угрожава
рад осталих станара.
На конкурс могу да се пријаве физичка и правна
лица са територије општине Мајданпек и то:
А) Незапослена лица са евиденције филијале
Националне службе за запошљавање у
Мајданпеку, која намеравају да започну
производни или услужни бизнис у периоду не
дужем од 90 дана од дана објављивања
конкурса.
Б) Мала предузећа и / или радње која се баве
производњом или услугама, а основана су у
периоду не дужем од 24 месеци у односу на
датум објављивања конкурса.
Ц) Запослени у друштвеним предузећима којима
предстоји процес приватизације.
Д) Остала физичка или правна лица која имају
идеје за покретање новог бизниса у области
производње или услуга и запошљавање
квалификоване радне снаге.
Период прединкубације
Период инкубације
Период постинкубације
Цена закупа простора у инкубатору (по м² ):
прединкубациони период
1 година
2 година
3 године за услужне делатности,
4 године за производне делатности
0 дин/м2
90 дин/м2
3 година
135 дин/м2
4 година
максимална цена простора по м²
165 дин/м2
Цена комуналних услуга
Грејање-наплата по потрошњи (калолиметар);
Вода и канализација 154,11дин/м3;
Изношење смећа 9,30 дин/м2;
Грађевинско земљиште 14 дин/м2.
Цена осталих услуга станарима
консултантске услуге
обуке и тренинзи
изнајмљивање сале
400 дин/сат
изнајмљивање опреме инкубатора
200 дин/сат
остало (навести шта )
Обезбеђење објекта (видео надзор и аларм): 300
дин. месечно
Одржавање хигијене у заједничким
просторијама: 300 дин. месечно
Станари инкубатора
Број станара у инкубатору
2
Број виртуелних станара
Структура станара
Предузетници
Микро предузећа
Мала предузећа
Средња предузећа
Инострана предузећа
Start up предузећа
Станари инкубатора
СЗТР АГРО ВЕСИЋ
МАНУФАКТУРА МСМ
2
Делатност
сервис фискалних каса
ручна израда сапуна
Download

БИЗНИС ИНКУБАТОР МАЈДАНПЕК - preduzetnicki