BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo vanjskih poslova
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство иностраних послова
Mjesto za sliku
Place for Foto
BIOGRAFIJA/ŽIVOTOPIS
CURRICULUM VITAE
FORMAT
LIČNI/OSOBNI PODACI PERSONAL INFORMATION
Ime i prezime - Name
Koviljka Špirić
Adresa - Address
1003 / 250 Lett Ave. Otava, Ontario, Canada
Telefon - Telephone
+1 613 862 0036
Faks- Fax
+1 613 236 1139
E - mail adresa - E-mail
[email protected]
Državljanstvo - Present nationality
Datum i mjesto rođenja (dan, mjesec
i godina) - Date of birth [ Day, month,
year ]
BiH
04.12.1963.
RADNO ISKUSTVO - WORK
EXPERIENCE
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Od juna 2014 – do daljnjeg
Ministarstvo inostranih poslova BiH
Ambasador BiH u Kanadi
Ambasador BiH u Kanadi
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Od oktobra 2010. – do februara 2014
Ministarstvo inostranih poslova BiH
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
2009 .– 2010. godina
Opština Teslić
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
2008. – 2009. godina
Ambasador BiH u Poljskoj
Ambasador BiH u Poljskoj
Stručni saradnik za međunarodna saradnju
Samostalni stručni saradnik za saradnju sa inopratnerima i izradu programa u sektoru za razvoj
opštine Teslić
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
Opština Teslić
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1997. – 2008. godina
IFOR, SFOR, EUFOR
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1992. – 1997. godina
Srednja škola “Jovan Dučić” Teslić
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Ime poslodavca
Name of employer
• Vrsta posla i oblast
Type of business or sector
• Zanimanje i pozicija
Occupation or position held
1988 . – 1992. godina
Osnovna škola “Ratko Jovanović” Teslić
OBRAZOVANJE I
USAVRŠAVANJE –
EDUCATION AND TRAINING
Koordinator - međunarodna saradnja
Koordinator za provođenje protokola o saradnji između Republike Srpske i Provincije Di Belluno
u Republici Italiji i opštine Teslić
Prevodilac engleskog i poljskog jezika
Pedagog škole / obrazovanje
Diplomirani pedagog
Pedagog škole / obrazovanje
Diplomirani pedagog
[ Unijeti u svaku rubriku odgovarajuću obuku koju ste završili, počevši od posljednjih
ka ranijim - Add separate entries for each relevant course you have completed,
starting with the most recent.]
• Datum (od: do: )/Dates (from – to)
• Naziv i vrsta obrazovne ustanove ili
organizacije kod koje izvršena obuka
ili školovanje
Name and type of organization
providing education and training
• Osnovna tema/oblast sticanja
sposobnosti
Principal subjects/occupational
skills covered
• Titula/naziv stečene kvalifikacije
Title of qualification awarded
Od oktobra 1983. do maja 1988.
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Departman: pedagogija
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Naziv i vrsta obrazovne ustanove ili
Od januara 1998.do januara 1999.
International Rescue Comitee
Pedagogija, psihologija, ...
Diplomirani pedagog
organizacije kod koje izvršena obuka
ili školovanje - Name and type of
organization providing education and
training
• Osnovna tema/oblast sticanja
sposobnosti - Principal
subjects/occupational
skills covered
• Titula/naziv stečene kvalifikacije Title of qualification awarded
• Datum (od: do:)/Dates (from – to)
• Naziv i vrsta obrazovne ustanove ili
organizacije kod koje izvršena obuka
ili školovanje - Name and type of
organization providing education and
training
• Osnovna tema/oblast sticanja
sposobnosti - Principal
subjects/occupational
skills covered
Serija seminara na teme
Projekt menandžmenta
Projektne matrice
Liderstva
Timskog rada
Monitoringa
Evaluacije
Trener i savjetik
Od janura 2005. do januara 2006.
Fondacija MOZAIK
Serija seminrara na teme
Zagovaranja
Lobiranja
Pregovaranja
Projekt menandzmenta
Evaluacije
• Titula/naziv stečene kvalifikacije Title of qualification awarded
Monitoringa
Savjetnik
LIČNE/OSOBNE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI –
PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES
MATERNJI JEZIK - MOTHER TONGUE
Srpski
OSTALI JEZICI - OTHER LANGUAGES
[ NAZIV JEZIKA - Specify language ]
• Vještina čitanja - Reading skills
• Vještina pisanja - Writing skills
• Vještina govora - Verbal skills
Engleski
C2
C2
C2
DRUŠTVENE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - SOCIAL SKILLS
- Timski rad
- Dobre komunikacijske vještine
- Dobre vještine pregovaranja
- Vještine upravljanja promjenama
Navedene vještine stečene su kroz rad u NVO sektoru kako na realizaciji brojnih projekata tako i
kroz pohađanje seminara.
AND COMPETENCES
Poljski
C2
C1
C2
ORGANIZACIONE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - ORGANIZATIONAL
SKILLS
AND COMPETENCES
TEHNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - TECHNICAL
Rukovodjenje
Smisao za organizaciju i delegiranje radnih zadataka
Iskustvo u vodjenju projekata i timova
Sposobnost za ocjenjivanje efikasnosti i efektivnosti u radu
Vještine stečene kroz implementaciju preko 30 projekata od jula 1997. pa do oktobra
2010.godine (EC, UNICEF, UNHCR, USAID, OSCE, IRC, IOCC, Mercy Corps, MALTESER,
BHWI, MOZAIK i drugi)
MS Office, Internet
SKILLS
AND COMPETENCES
UMJETNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI - ARTISTIC SKILLS
Sklonost pisanju.
AND COMPETENCES
DRUGE VJEŠTINE I
SPOSOBONOSTI - OTHER SKILLS
AND COMPETENCES
sposobnosti koje nisu gore navedene Competences not mentioned above.
Dobitnik odlikovanja Predsjednika Republike Poljske Bronislawa Komorowskog - Komandorski
krst Ordena zasluga Republike Poljske za izuzetan doprinos razvoju i unapređenju bilateralnih
odnosa između Poljske i BiH
Predsjednik kluba žena diplomata u Varšavi
Član Kluba ambasadora koji govore poljski jezik u Varšavi
Dobitnik Zlatne Plakete Opštine Teslić 2013. godine
Najuspješnija žena godine Teslića 2006. godine
Predsjednik Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama opštine Teslić
Osnivač nevladine organizacije “Futura Plus”
Predstvljala BiH civilno društvo u Vijeću Evrope, UN i Paktu za stabilnost ..
VOZAČKA DOZVOLA/E - DRIVING
LICENCE(S)
Ne
Download

Koviljka Špirić - Ministarstvo vanjskih poslova BiH