2.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, www.mileticka.sk
NEDEĽNÉ
OZNAMY
3. nedeľa Cez rok 25. 1. 2015
Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov, v utorok je
nepov.spomienka sv. Angely Merici,panny. V stredu je spomienka sv. Tomáša
Akvinského, kňaza a učit. Cirkvi, v piatok je spomienka bl. Bronislawa
Markiewicza,kňaza a v sobotu je slávnosť sv. Jána Bosca otca
a učit.mládeže.
Dnes o 15.30 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí v sále pod kostolom.
Dnes je posledná nedeľa v mesiaci a pôjdeme sa pomodliť ruženec za povolania
na Hlbokú. Začiatok je o 19:40, spoločne odchádzame spred kostola o 19:10.
Pozývame všetkých na oslavu sviatku dona Bosca v tomto jubilejnom roku 200tého výročia od jeho narodenia. Slávnostnú sv. omšu bude slúžiť otec provinciál
v piatok o 17:15. Liturgické slávenie jeho sviatku sa predĺži aj na sobotu
a nedeľu. Na budúcu nedeľu pozývame na kultúrno-zábavný program v hale pod
kostolom o 15:30, potešíme sa z každého koláča, ktorý prinesiete.
Poradenské centrum Family Garden vás pozýva zajtra o 19:00 hod. do sály pod
kostolom
na prednášku Mgr. Anny Siekelovej z Fóra života a kňaza Mgr.
Andreja Karcagiho na tému: "Rodičovská zodpovednosť k budúcim ženíchom a
nevestám" v sále pod kostolom
Ako po iné roky pozývame farníkov od 17 do 99 rokov na náš farský ples,
ktorý sa bude konať 7. februára v hale pod kostolom na Miletičovej.
Začína sa o 19:15 sv. omšou. Vstupné je 14 eur na osobu. Vstupenky si
môžete zakúpiť v nedeľu po sv. omši o 9:30 a 11:00 pred kostolom pri
soche Dona Bosca, prípadne v utorok po mládežníckej sv. omši o 19:00. Bližšie
informácie sú na plagáte na farskej nástenke.
Z arcibiskupského úradu sme dostali na pripomienkovanie lineamenta
k riadnemu zasadaniu biskupskej synody o rodine. Kto má záujem vyjadriť sa
k otázkam môžeme mu ich zaslať, alebo si ich nájde na stránke arcibiskupského
úradu.
Na budúcu nedeľu bude predaj kníh a DVD nosičov pred kostolom.
Download

NEDEĽNÉ OZNAMY