Poznaj svoj Ružinov
Mestská časť Ružinov patrí k najväčším zo 17. Mestských častí a nachádza sa na
východnom okraji Bratislavy na súradniciach 48°09′00″S 17°10′00″V v nadmorskej výške
134 m.n.m.. Má rozlohu 3 970 ha s 69 017 obyvateľmi podľa sčítania k 31.12.2011.
Vo východnej časti dnešného Ružinova sa ľudia usídlili približne pred 5 500 rokmi vo
Vlčom hrdle (dnes je súčasťou areálu SLOVNAFTU). Prví známi obyvatelia sa zaoberali
pastierstvom, poľnohospodárstvom a ťažbou dreva.
V okolí Bratislavy sa cez Malý Dunaj dalo dostať cez dva brody. Pri hornom vznikla obec
Prievoz, ktorá je dnes už časťou Ružinova. V Prievoze je evanjelický kostol a tiež
rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1933. Na Tomášikovej ulici je
postavený nový kostol sv. Vincenta de Paul.
Názov Ružinov sa objavil až začiatkom 20. storočia a pochádza z názvu Ružový ostrov
(nem. Rosenheim).
Poľnohospodársky charakter Ružinova začal v 19. storočí miznúť a objavili sa tu továreň
na káble Káblovka, rafinéria Apollo, Cvernovka, Danubius. Rozvoj priemyslu priniesol aj
vznik robotníckych kolónií na Nivách a v Trnávke. Časom vznikali prvé sidliská - Štrkovec,
Ostredky, Trávniky a Pošeň.
Po 2. Svetovej vojne z 8342 domov v Bratislave bolo zničených 242 a 1180 poškodených.
Od roku 1945 bolo potrebné začať s výstavbou bytov . Začala sa výstavba v oblasti
Páričkovej ulice výstavbou dvojposchodovej zástavby 500 bytov , 1a/ k hlavným tepnám
Páričkovej ulice a ul. Vuka Karadžiča.
Kultúrnym centrom sa stalo kino Nivy. 1/
1a/
Dostavba tohto sídliska pokračovala rokom 1953 druhou etapou po zrušení železničnej trate
a stanice Nivy.1b/
Pokračovalo sa výstavbou nového centra na Košickej ulici s centrálnym Dulovým
námestím ( nám. Ľudových milícií ).
Ďalej nasledovala výstavba v oblasti Miletičovej ul. 607 bytových jednotiek
s prihliadnutím na vtedajšie trendy výstavby , ktoré vychádzali zo sovietskych vzorov. 2/
V súčasnosti sa tu nachádza miestna knižnica , kúpalisko Delfín, materské škôlky
a vynovený areál pre hry detí a oddych nás všetkých.
2/
V Ružovej doline , po zbúraní areálov mliekarní a mraziarní Drutechny i bitúnku dochádza
k ďalšej výstavbe. Vzniká areál so školami na Sklenárovej , Schifelovej. Tu je používaný
panelový systém BA-NKS, G 57 a MB – montované systémy .
V Ružinove sa nachádza najväčšie bratislavské trhovisko. Nachádza sa na Miletičovej
ulici a Bratislavčania ho ľudovo volajú „Miletička“. Bol postavený nový kostol Saleziánov na
Miletičovej ul.
Výstavba “ Rosa dolu“ a výstavba okolo trhoviska na Miletičovej.3/
S výstavbou sídliska Štrkovec sa začalo 4. Apríla 1962. Vzniká centrálna nosná trieda
Ružinovská s križovatkou a mostom na Bajkalskej ul. Pri výstavbe panelových bytov bol
použitý systém MS 5 , MS 11 a systém T06B- BA. Vzniká Štrkovecké jazero s areálom
Radosť ako materiálová jama pre betonárne. 4/
Pokračuje sa vo výstavbe polikliniky, nemocnice ako i komplexného vybavenie sídliska.
V roku 1963 sa začína výstavba sídliska Trávniky, ktorá bola ukončená v roku 1965 s 1461
bytovými jednotkami.
V roku 1965 sa začína stavať sídlisko Ostredky s 2486 bytovými jednotkami. Táto bytová
výstavba je spojená s potrebami zabezpečenia i bývania pre pracovníkov Slovnaftu, ktorým
sa spustením ropovodu Družba od roku 1962 začala jeho plná prevádzka.
Ďalšia výstavba pokračuje výstavbou sídliska Pošeň , 1963- 1968. Je postavený Dom
kultúry Ružinov i Biznis Centrum Kerametal a obchodný dom Prior – Ružinov. Po ukončení
jeho rekonštrukcie by malo vyrásť nákupné centrum Yosaria Plaza. V miestnej časti sa
nachádza kostol sv. Vincenta de Paul, Gymnázium Ivana Horvátha a dve základné školy.
Samostatná mestská časť s vlastným vedením vznikla podľa zákona SNR číslo 377/1990 z
13. septembra 1990 o hlavnom meste SR a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili v
Bratislave mestské časti. Od roku 1996 v Ružinove vysiela lokálna „Televízia Ružinov“
(TVR). Začiatkom decembra 2009 vznikol spravodajský webový server www.ruzinovcan.sk,
ktorý prináša na jednom mieste aktuálne správy a všetky podstatné informácie na jednom
mieste.
Ďakujem za pozornosť
11.4.2013
Ing. Krucký Václav
Download

Poznaj svoj Ružinov