Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.
Průkaz 2013 v.3.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
Zakázka: PENB OL 217-14
Archiv: PENB OL 217-14
POPIS BUDOVY
Jedná se o tří vchodový osmipodlažní bytový panelový dům s jedním podzemním podlažím
o půdorysných rozměrech 59,54x11,30m . Budova je postavena z panelového konstrukčního
systému T06B OL s modulem příčných nosných stěn 2,4 a 3,6m. Konstrukční výška podlaží je 2,8m.
Světlá výška 2,62m.
Obvodový plášť je tepelně izolační o tl.300mm (železobeton 150mm+ izolace 80mm +
železobeton 70mm) Stropní konstrukce jsou železobetonové o tl.120mm. Lodžie jsou předsazeny
jako samostatný prvek před průčelí, s vyložením 1200mm.
Hlavní vstupy jsou situovány z východní strany. Na západní straně se nacházejí
předsazené lodžie, na východní straně okna. Jedná se o panelový dům, který je samostatně
stojící. Celkem je zde situováno 72 bytových jednotek.
Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací o tl. 120mm.
Střecha je plochá (omítka+ŽB panel 120mm+štěrk násyp 8-22mm+ heraklit 50mm,
kašírovaný polystyren 50mm, 3xIPA) a byla doteplena tepelnou izolací EPS 100S 120mm. Podlaha
mezi 1.NP a suterénem je železobetonová a je zateplena zespodu tepelnou izolací o tl.60mm.
Výplně otvorů jsou plastové. Vchodové dveře jsou hliníkové s tepelně izolačním dvojsklem.
Dům byl postaven v r.1978
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
ZDROJ TEPLA A OHŘEV TUV:
Systém vytápění je dálkové teplo - soustava CZT. V suterénu budovy je umístěna domovní
výměníková předávací stanice. Jeden výměník slouží pro ÚT a druhý výměník pro ohřev TUV.
Dodavatel tepla je OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Teplovodní soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou článková s termostatickými ventily a
měřiči tepla.
Spotřeba tepla na vytápění za rok 2013 byla 789,27 GJ.
Spotřeba tepla na TUV za rok 2013 byla 432,66 GJ.
OSVĚTLENÍ:
Osvětlení v budově je žárovkové a zářivkové.
VĚTRÁNÍ:
V domě je přirozené větrání a nucené. Odtah z WC a koupelen zajišťují mřížky nebo ventilátorky,
přes které jde znehodnocený vzduch do ventilační šachty . Na střeše jsou osazeny centrální
ventilační hlavice Lomanco, celkem 9ks.
Ing.Pavel Vývoda
[email protected]
Tel.: 773803335
1/2
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.
Průkaz 2013 v.3.3.7 © PROTECH spol. s r.o.
Zakázka: PENB OL 217-14
Archiv: PENB OL 217-14
POUŽITÉ PODKLADY
Doplňující informace z bytového družstva ( skladby konstrukcí, ohřev TUV, zdroje tepla )
Doplňující informace předsedy domu p. Pavlík ( skladby konstrukcí,izolace, vzduchotechnika, zdroj
tepla)
Obhlídka budovy ze dne 13.11.2014, fotodokumentace budovy, doměření
Projektová dokumentace:
- Katalog bytových sekcí T06B – půdorysy, technická zpráva
- PD – T06B 181 b.j. Olomouc Polská z r.08/1974 – (půdorysy, řez, podhledy)
ČSN EN ISO 13370 – Tepelné chování budov – přenos tepla zeminou
ČSN EN ISO 14683 – Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – lineární činitel prostupu tepla
ČSN EN ISO 13789 – Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním –
Výpočtová metoda :
ČSN 73 0540 -Tepelná ochrana budov – Požadavky
ČSN EN ISO 10211 – Tepelné mosty ve stavebních konstrukcí – Tepelné toky a povrchové teploty –
Podrobné výpočty
ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda
ČSN 73 0540-1 -5 – Tepelná ochrana budov
ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
ČSN 07 0703 – Plynové kotle
ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody. Navrhování a provádění
ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát
Program PROTECH
Vyhláška č. 78/2013
Ing.Pavel Vývoda
[email protected]
Tel.: 773803335
2/2
Download

PENB OL 217-14 PŘÍLOHY.pdf