www.holcim.sk
Floorpact
Samonivelačný liaty poter na báze cementu
Aplikačný list
Floorpact
Samonivelačný liaty poter vhodný na zhotovenie poterov v rekonštruovaných objektoch,
v administratívnych budovách, budovách s občianskou vybavenosťou a rodinných domoch.
Výhodou je zjednodušenie výroby podláh vďaka samonivelačným vlastnostiam Floorpactu.
Tým sa čas potrebný na realizáciu podláh skracuje.
Použitie:
Samonivelačný liaty poter na báze cementu možno podľa triedy pevnosti použiť
• ako súčasť súvrstvia podláh
• ako podklad pod dlažby, PVC, parkety, plávajúce podlahy, koberce a podobne
• na vyrovnávajúce vrstvy podláh pri rekonštrukciách budov
• na zaliatie podlahového kúrenia
• na vytvorenie finálnej vrstvy v menej zaťažovaných priestoroch ako napr. pivnice,
domáce dielne, garáže a podobne
hrúbka klasického
poteru
poter Floorpact
Prednosti poteru Floorpact
• výrazne nižšia prácnosť a výrazne rýchlejšie uloženie
• samonivelačný efekt
• výrazne lepšia rovinnosť (ideálne rovná plocha)
• stabilná kvalita
• možnosť použitia aj vo vlhkom prostredí
• pri podlahovom kúrení plynulejší prechod tepla a dokonalé obalenie trubiek
• zníženie hrúbky konštrukcie, menšie zaťaženie stropnej konštrukcie bez potreby
vystuženia kari sieťami
• dobré mechanické vlastnosti (poter je pochôdzny už po 24 hodinách)
• kvalitný podklad pre finálne nášľapné vrstvy (odpadá nutnosť použitia stierok)
Výpočet úspory času pri použití poteru Floorpact:
Príklad rodinného domu s plochou podláh 150 m2
objem: 8 m3=plocha 150 m2, hrúbka podlahy cca. 45 až 50 mm
miešanie cca. 8 m3
8 minút
doprava na miesto určenia
40 minút
čas potrebný na skúšky
10 minút
čerpanie liatie, dosiahnutie požadovanej výšky, nástrek
120 minút
Celkový čas spracovania poterov
178 minút
Pevnostné triedy:
CT – C20 – F5
CT – C20 – F6
CT – C25 – F6
maximálne zrno: Dmax 8mm
Vlastnosti Floorpact sú deklarované podľa STN EN 13 813 Poterové materiály a
podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky.
Technické špecifikácie aplikácie:
Označenie
Floorpact 20
Floorpact 25
CT-C20-F5
CT-C25-F6
Maximálna zmitosť (Dmax/mm
8
Konzistencia (mm) – optimálna
250 – 280
– maximálna
300
Pevnosť v tlaku (Mpa)
20
Pevnosť v ťahu za ohybu (Mpa)
5
25
6
OH čerstvá zmes (kg/m3)
2200 – 2400
OH zatvrdnutá zmes (kg/m3)
2000 – 2200
Reakcia na oheň
A1
VÝROBA
Na základe vopred určeného množstva sa určí príslušný počet domiešavačov, aby
sa zabezpečila plynulá dodávka poteru. Floorpact sa dodáva priamo z betonárne
v čerstvom stave presne na miesto stavby, kde sa Floorpact prečerpáva na miesto
betonáže pomocou špecifického čerpadla.
Doba spracovateľnosti sa v štandardných podmienkach pohybuje približne 120
minút. Dobu spracovateľnosti je možné upraviť v závislosti od dopravnej vzdialenosti a klimatických podmienok (možnosť použitia spomaľovača tuhnutia).
Maximálna možná dĺžka čerpadla je 150 m.
PRÍPRAVA PODKLADU
Dôkladná príprava realizovanej plochy je rozhodujúcim faktorom na dosiahnutie
bezproblémových vlastností a parametrov celého poteru. Prípravu podkladu a uloženie realizuje špecializovaná firma, ktorá s nami konzultuje hrúbku konštrukcie,
rozloženie dilatačných špár, postup ukladania a pod.
Všeobecne sa pri príprave podkladov odporúča:
• použitie dilatačných pásov (po celom obvode konštrukcie)
• vyrovnanie výraznejších výškových rozdielov použitím vyrovnávacích dielov (tvrdený polystyrén, penobetón, …) na dosiahnutie požadovaných niveliet
• použitie separačnej fólie (PE, voskovaný papier) a jej dostatočné napnutie a ukotvenie, z dôvodu zamedzenia straty zámesovej vody (redukcia zmrštenia)
Odporúčame nasledovnú tvorbu/úpravu špár a dilatácií:
• maximálna plocha celku bez dilatácie je 35 m3
• maximálny pomer strán je 3:1
• je potrebné preniesť konštrukčné a dilatačné špáry do poteru
• špáry je potrebné vytvoriť aj v dverných otvoroch
• rozdeľte rôzne okruhy kúrenia
• zabráňte vytvoreniu ramien dlhších ako 6 m
• pri konštrukciách s netradičnou alebo špeciálnou geometriou je nutná konzultácia postupu prípravy s realizačnou firmou. Ide napr. o:
• riadené trhliny
• dilatačné profily
• narezanie poteru
UKLADANIE
Minimálna teplota v mieste uloženia je +5°C, pri teplotách nad +30°C sa ukladanie
poteru neodporúča.
Na zabezpečenie ideálnej tekutosti zmesi sa pred samotným čerpaním urobí skúška konzistencie. Za maximálnu hodnotu sa podľa Haegermanna považuje 300 mm,
pričom optimálny rozsah pre ideálnu tekutosť a samonivelačný efekt je 250 – 280
mm. Minimálna hrúbka vrstvy je 45 mm, maximálna 65 mm.
Po prečerpaní poteru Floorpact na miesto uloženia prebieha spracovanie pomocou špeciálnych hrázd dvojitým vlnením vždy do kríža. Tým sa dosiahne dokonalé
rozvrstvenie materiálu a vytvorenie požadovaných nivelet a rovinnosti.
OŠETROVANIE
Bezprostredne po dosiahnutí požadovanej rovinnosti a nivelet je nutné na povrch
poteru aplikovať prostriedok proti vysychaniu.
Poter je potrebné prvé 4 dni po aplikácii chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením.
Pri optimálnych podmienkach (teplota prostredia cca. +20°C) je plocha realizovaná
z poteru Floorpact pochôdzna už po 24 hodinách.
V prípade, že na Floorpact bude položená nášľapná vrstva, ktorá vyžaduje súdržnosť s poterom, je potrebné povrch poteru zbrúsiť, najskôr však po 7 dňoch od
realizácie.
Technická podpora
Samozhutniteľnosť betónu Floorpact zabezpečuje požadovanú rovinnosť, ktorá je potrebná na ukladanie finálnych vrstiev pri nižšej prácnosti
a nižšom zaťažení stropnej konštrukcie. V prípade ďalších otázok súvisiacich s použitím betrónov Floorpact, prípadne s ich technickými parametrami
vám radi odpovedia:
Richard Putera – odborník pre špeciálne produkty
Tel: 02/ 434 13 370, mobil: 0903 610 854, mail: [email protected]
Ľubica Pišťanská – technológ betónov
Tel: 02/ 434 13 370, mobil: 0904 801 721, mail: [email protected]
Naše betonárne máte vždy po ruke!
Objednávky a informácie o poteroch Floorpact:
Richard Putera, [email protected], tel: 037/655 42 51, mobil: 0903 610 854
Riaditeľstvo pre transportbetón:
Bratislava – Letisko, Stará Ivánska cesta 7, tel: 02/482 24 003, fax: 02/482 24 011
Región Západ
Regionálny manažér: Anton Forró, [email protected], tel: 02/482 24 013, mobil: 0903 690 431
Región Stred
Regionálny manažér: Ján Víťazka, [email protected], tel: 045/672 70 34, mobil: 0903 262 079
Región Sever
Regionálny manažér: Peter Kopecký, [email protected], tel: 032/744 41 53, mobil: 0903 775 517
Bratislavský kraj
Bratislava, Letisko, Stará Ivánska cesta 7
Tel: 0903 554 630, Fax: 02/ 43 41 33 81
Bratislava, Petržalka, Janíkove role
Tel: 0903 554 630, Fax: 02/ 43 41 33 81
Bratislava – Prístav, Prístavná 10
Tel: 0903 554 630, Fax: 02/ 43 41 33 81
Bratislava, Žabí Majer, Staviteľská ulica 1
Tel: 0903 554 630, Fax: 02/ 43 41 33 81
Senec, Bratislavská cesta 61
Tel: 0903 269 095, Fax: 02/ 43 41 33 81
Pezinok, Senecká cesta
Tel: 0903 269 095, Fax: 02/ 43 41 33 81
Malacky, Kostolište
Tel: 0903 797 754, Fax: 034/ 773 41 04
Stupava, Cementárska 15
Tel: 0903 797 754, Fax: 02/ 65 45 81 19
Trnavský kraj
Trnava, Mikovíniho 7
Trnava, Zavar – Prílohy
Trnava, Orešanská
Tel: 0903 797 752, Fax: 033/ 553 26 32
Dunajská Streda, Železničná, Veľké Blahovo
Tel: 0902 960 776
Senica, Železničná 354
Tel: 0903 797 754, Fax: 034/ 651 33 56
Nitriansky kraj
Nové Zámky, Dvorská cesta 24
Tel: 0903 733 106, Fax: 035/ 642 63 09
Nitra, Cabajská 23
Tel: 0904 509 072, Fax: 037/ 655 42 51
Nitra, Štúrova 140/a
Tel: 0904 509 072, Fax: 037/ 651 81 51
Tesárske Mlyňany, Školská
Tel: 0904 509 072
Levice, Mochovská 42/A
Tel: 0903 733 106, Fax: 036/ 630 40 38
Komárno, Ulica Slobody 1
Tel: 0902 960 776, Fax: 031/ 551 91 77
Banskobystrický kraj
Žiar n. Hronom, Ladomerská Vieska 360
Tel: 0903 744 039, Fax: 045/ 672 70 58
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 39
Tel: 0903 744 039, Fax: 048/ 416 20 87
Trenčiansky kraj
Trenčín, Zlatovská 36
Tel: 0903 403 256, Fax: 032/ 744 41 53
Prievidza, Košovská cesta 25
Tel: 0902 960 797, Fax: 046/ 542 38 79
Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda
Tel: 0903 403 256, Fax: 032/ 771 25 59
Partizánske – Žabokreky n. Nitrou, areál PDP
Tel: 0902 960 797, Fax: 046/ 542 38 79
Žilinský kraj
Žilina, Žilinská cesta 483/65, Lietavská Lúčka
Tel: 0902 960 775, Fax: 041/ 56 88 568
Žilina, Považský Chlmec
Tel: 0902 960 775, Fax: 041/ 56 23 880
Martin, Na Bystričku 50, Bystrička
Tel: 0902 960 775
Download

Floorpact