4.
р
и
е
д
к
е
т
т
н
и
о
ч
у
од
t
e
t
l
.
r
k
s
@
р
a
j
a
d
а
o
r
p
Н
из
разред
разред
3.
разред
2.
разред
4.
разред
1.
рти разред
в
т
е
ч
а
з
а
к
с
е
в
на с
Уџбеник и рад едњих стручних школа
гимназије и ср
нтали,
Direkt 1
Уџбеник + 2 CD-a
• Одабране активности у уџбенику Direkt 4 охрабрују ученике да
превазиђу проблеме са којима се суочавају када читају, пишу и
говоре на немачком језику.
• Ученици се подстичу да размишљају о стратегијама за решавање
задатака и на тај начин им се помаже у припреми за полагање
међународно признатих сертификата (DSD II, Goethe-Zertifikat).
• На крају сваке лекције у уџбенику налази се лектира.
• На крају уџбеника налази се речник непознатих речи и израза са
преводом на српски језик.
192
стране
208
фотографија
88
илустрација
388
вежбања
Речник непознатих речи и израза
Direkt 2
Уџбеник + CD
Direkt 3
Уџбеник + CD
ЗА ПРОФЕСОРЕ КОЈИ КОРИСТЕ
KLETT УЏБЕНИКЕ:
 ГРАТИС УЏБЕНИК
 ПРИРУЧНИК ЗА ПРОФЕСОРЕ
 ПОРТФОЛИО ЗА ПРОФЕСОРЕ
за наручених 100 уџбеника по
једном разреду
www.klett.rs/nastavni-m
aterijali
Уколико желите да глобалне, оперативне и
дневне планове добијете на компакт-диску
или у штампаној форми, обавестите нас до
30. маја 2014. године.
[email protected]
063/867-1300
Приручник за професоре
Приручник за професоре саставни је део уџбеничког комплета Direkt.
У њему се налазе инструкције за рад с уџбеником и радном свеском,
транскрипти аудио-нумера, тестови са решењима за сваку лекцију,
предлози за рад на часу, идеје за мотивацију ученика и др.
Direkt 4
Уџбеник + 2 CD-a
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
 ГЛОБАЛНИ, ОПЕРАТИВНИ И
ДНЕВНИ ПЛАНОВИ
доступни су:
• на сајту www.klett.rs,
• на компакт-диску,
• у штампаној форми.
Типови
задатака као у
тестовима за
међународно
признате
сертификате
ча
ва
да
јела Мо
ловски, Габри
ко
и
Н
а
н
ес
В
,
о Мота
зи
Аутори: Ђорђдели, Нађа Чернохаус Лин
ан
М
Данијела
Издавачка кућа „Klett” д.o.o.
Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд,
телефон: 011/3348-384, факс: 011/3348-385,
имејл: [email protected], www.klett.rs
и
к
ч
а
м
е
Н зик 2015.
је г 2014–
о
л
а
т
ка
1.
разред
а први разред
з
а
к
с
е
в
с
а
н
д
а
Уџбеник и р едњих стручних школа
гимназије и ср
2.
ћевић
, Леонора Раки
разред
ловски
та, Весна Нико
о
М
о
ђ
р
о
Ђ
:
и
Аутор
218
фотографија
106
илустрација
3.
ић,
нора Ракићев
ео
Л
,
ки
вс
ло
Нико
о Мота, Весна
Аутори: Ђорђ Ћвиковска, Олга Вомачкова
Беата
разред
424
вежбања
220
страна
Различити типови вежбања
208
фотографија
112
илустрација
ћи разред
е
р
т
а
з
а
к
с
е
в
с
на
Уџбеник и рад едњих стручних школа
гимназије и ср
о
Аутори: Ђорђ
ковска, Олга В
, Беата Ћви
на Николовски
Мота, Вес
212
страна
420
196
фотографија
93
илустрације
402
вежбања
вежбања
Одељак Blitz Grammatik
Пројекат
Заступљене језичке вештине
Динамична вежбања у радној свесци
Граматички и
комуникативни циљеви
омачкова
• У уџбенику Direkt 3 могу се пронаћи теме које говоре о
непосредном окружењу ученика (породица, школа, пријатељи,
забава...), али и оне које укључују шире социјално-културно
окружење (нови медији, телевизијске емисије, културне
манифестације у Немачкој и Србији, утицај енглеског језика на
немачки, политички систем...).
• Свака лекција уџбеника садржи одељак Blitz Grammatik у коме се
кроз питања и кратке задатке резимирају граматичка правила.
• У свакој лекцији радне свеске налазе се вежбања за утврђивање
граматике, повећање фонда речи и развијање вештина
читања, слушања и писања.
• Вежбања, како у уџбенику тако и у радној свесци, кратка су и
динамична, означена према језичким вештинама и облицима рада
тако да ученици могу лако да користе Direkt 2.
• На почетку сваке лекције у уџбенику налазе се граматички и
комуникативни циљеви које треба остварити, а свака лекција се
састоји из три дела.
• Изнад сваког вежбања у уџбенику наведено је која се језичка
вештина провежбава, а после 4. и 8. лекције налази се део
Fertigkeitstraining у коме се на систематичан начин подстиче свака
језичка вештина понаособ.
• Портфолио на крају уџбеника омогућава ученицима да самостално
процене своје знање и прате свој напредак.
• Уџбеник и радна свеска су из практичних разлога обједињени у
једној књизи.
• Direkt 1 одликују реалне језичке ситуације и постепено усвајање
граматичких правила, при чему су подједнако заступљене све
четири језичке вештине.
• Теме су привлачне средњошколцима, а истовремено су подстицајне
за размишљање о разликама и сличностима између Србије и држава
немачког говорног подручја.
• На крају сваке лекције у уџбенику налази се пројекат који може да се
ради самостално, у пару или у групи.
200
страна
уги разред
р
д
а
з
а
к
с
е
в
с
а
н
Уџбеник и рад едњих стручних школа
гимназије и ср
Download

јези Нема к