Hueber=H Langenscheidt/Klett=K/L Cornelsen=C Oxford=O Ostatné=X
NEMČINA OKTÓBER 2014
MALOOBCHODNÉ CENY
Legenda skratiek pri názve (podľa Európskeho Referenčného Rámca): A1-A2: (GSt)=Grundstufen, B1-B2: (ZD)=Zertifikat Deutsch,
(ZDB)=Zertifikat Deutsch für den Beruf, C1:(ZMP)=Zentrale Mittelstufeprüfung, C2: (ZOP)=Zentrale Oberstufeprüfung.
Poznámky: Ceny uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny. Poštovné 3,15 € neúčtujeme pri nákupe kníh nad 166 €.
Tituly označené hviezdičkou* sú v ponuke v zníženej cene do vypredania zásob.
Dôležité: Objednávka má obsahovať plný názov kurzu (je tučný a podčiarknutý), počet zvolených komponentov a EAN kód (predčíslie 978-)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
1 - 99
111 Kurzrezepte neu
22 Brettspiele DaF
30 Stunden Deutschland
(A2/B1)
45 Stunden Deutschland +CD
(A2/B1)
55 kommunikative Spiele
(A1/C1)
66 Grammatikspiele Deutsch
3127687811 K
3127688122 K
19.90
19.90
3126752459 K
10.90
3126752466 K
11.90
3126751841 K
3127688108 K
19.90
19.90
A
Alles klar (A1-B1)
1a Učebnice a cvičebnice (A1)
1b Učebnice a cvičebnice (A1+)
1 a+b Metodika
8072406593 X
8072406609 X
8072406616 X
7.90
7.90
13.00
2a Učebnice a cvičebnice (A2)
2b Učebnice a cvičebnice (A2+)
2 a+b Metodika
8072406623 X
8072406753 X
8072406760 X
7.90
7.90
13.00
3 Učebnice a cvičebnice (B1)
3 Metodika
8072407323 X
8072407330 X
12.90
13.00
Alles klar? (A1)
>pre deti od 10 rokov, cvičenia na porozumenie počutého
textu, 12 tém
Übungsbuch
3190018659 H 12.00
Lehrerbuch
3190318650 H 23.50
Lehrerbuch +CD
3190518654 H 43.00
CD (1)
3190618651 H 28.00
Alltag, Beruf & Co (A1)
A1/1 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
A1/1 Lehrerhandbuch
A1/1 Wörterlernheft
A1/1 CD (1)
3191015909
3191415907
3191515904
3191315900
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
12.70
A1/2 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
A1/2 Lehrerhandbuch
A1/2 Wörterlernheft
A1/2 CD (2)
3192015908
3192415906
3192515903
3192315909
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
21.70
Názov titulu
A2/1 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
A2/1 Lehrerhandbuch
A2/1 Wörterlernheft
A2/1 CD (2)
EAN
Vyd.
€
3193015907
3193415905
3193515902
3193315908
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
21.70
A2/2 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
A2/2 Lehrerhandbuch
A2/2 Wörterlernheft
A2/2 CD (2)
3194015906
3194415904
3194515901
3194315907
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
21.70
B1/1 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
B1/1 Lehrerhandbuch
B1/1 Wörterlernheft
B1/1 CD (2)
3195015905
3195415903
3195515900
3195315906
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
21.70
B1/2 Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD (1)
B1/2 Lehrerhandbuch
B1/2 Wörterlernheft
B1/2 CD (2)
3196015904
3196415902
3196515909
3196315905
H
H
H
H
14.90
14.40
6.80
21.70
>30 moderných konverzačných tém
Učebnice neu
8072388905 X
CD (2)
4022780665 X
17.10
15.08
Alltagssprache Deutsch (FRAUS)
Aspekte (B1-C1)
1 Lehrbuch (B1+)
1 Lehrbuch +DVD (B1+)
1 Arbeitsbuch
1 Lehrerhandreichungen
1 CD (2)
1 DVD (zum Lehrbuch)
1 Intensivtrainer
3126060011
3126060042
3126060028
3126060035
3126060066
3126060059
3468474774
L
L
L
L
L
L
L
15.90
19.90
10.90
11.90
17.90
17.90
6.40
2 Lehrbuch (B2)
2 Lehrbuch +DVD (B2)
2 Arbeitsbuch +CD-Rom
2 Lehrerhandreichungen
2 CD (3)
2 DVD (zum Lehrbuch)
2 Intensivtrainer
3126060097
3126060127
3126060103
3126060110
3126060141
3126060134
3126069854
L
L
L
L
L
L
L
15.90
19.90
12.90
11.90
21.90
17.90
8.90
3 Lehrbuch (C1)
3 Lehrbuch +DVD (C1)
3126060172 L
3126060202 L
16.90
20.90
Názov titulu
3 Arbeitsbuch +CD-Rom
3 Lehrerhandreichungen
3 CD (3)
3 DVD (zum Lehrbuch)
EAN
3126060189
3126060196
3126060226
3126060219
Vyd.
L
L
L
L
€
12.90
12.90
21.90
17.90
Auf Neuen Wegen (C1/C2)
>príprava na skúšky ZMP, ZOP, Test DaF, DSH, rozvíja
samostatné učenie pomocou stratégií a tipov
Lehrbuch
3190016402 H 20.00
Lehrerhandbuch + CD (1)
3190116409 H 20.00
CD (3)
3190316403 H 28.05
Aus moderner Technik und
Naturwissenschaft (OSt) *
3190016297 H
25.00
Ausblick (B1-C1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, nové vydanie kurzu
Blick, príprava na maturitu vyššej úrovne
1 Kursbuch (B1+)
3190018604 H 14.15
1 Arbeitsbuch +CD
3190118601 H 13.60
1 Lehrerhandbuch
3190218608 H 18.70
1 CD (2)
3190318605 H 20.88
2 Kursbuch (B2)
2 Arbeitsbuch +CD
2 Lehrerhandbuch
2 CD (2)
3190018611
3190118618
3190218615
3190318612
H
H
H
H
14.15
13.60
18.70
20.88
3 Kursbuch (C1)
3 Arbeitsbuch +CD
3 Lehrerhandbuch
3 CD (2)
3190018628
3190118625
3190218622
3190318629
H
H
H
H
14.15
13.60
18.70
20.88
3128039015 K
3128039022 K
neu
neu
B
Be.Komm
Arbeitsheft
Lehrerband
Berliner Platz Neu (A1-B2)
Berliner Platz Neu
Einstiegskurs +CD (2)
3126063098 L
11.90
1 Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (2)
1 Lehrerhandreichungen
1 CD (2)
1 DVD
1 Intensivtrainer
3126060257
3126060325
3126060271
3126060301
3126060295
16.90
10.90
13.90
17.90
8.90
L
L
L
L
L
Názov titulu
1 Interaktive Tafelbilder
Gesamtpaket auf CD-Rom
1 Testheft +CD (1)
EAN
Vyd.
€
3126060837
3126060318
L
L
20.90
12.90
2 Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (2)
2 Lehrerhandreichungen
2 CD (2)
2 DVD
2 Intensivtrainer
2 Testheft +CD (1)
3126060394
3126060462
3126060417
3126060448
3126060431
3126060455
L
L
L
L
L
L
16.90
10.90
13.90
17.90
8.90
12.90
3 Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (2)
3 Lehrerhandreichungen
3 CD (2)
3 Intensivtrainer
3 Testheft +CD (1)
3126060561
3126060622
3126060585
3126060608
3126060615
L
L
L
L
16.90
10.90
13.90
8.90
12.90
4 Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (2) 3126060776
4 Lehrerhandreichungen
3126060783
4 CD (2)
3126060790
L
L
L
19.90
10.90
13.90
Berufspraxis Deutsch +CD (B1) 3126757225 K
19.90
Beste Freunde (A1-B1)
A1/1 Kursbuch
A1/1 Arbeitsbuch +CD-Rom
A1/1 Lehrerhandbuch
A1/1 CD (1)
A1/1 Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3193010513
3193610515
3194210516
3193310514
H
H
H
H
6.80
6.80
12.70
11.90
3194310513 H
17.50
A1/2 Kursbuch
A1/2 Arbeitsbuch +CD-Rom
A1/2 Lehrerhandbuch
A1/2 CD (1)
A1/2 Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3195010511
3195610513
3196210514
3195310512
6.80
6.80
12.70
11.90
H
H
H
H
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
3126761802
3126761819
3126761932
3126761895
K
K
K
K
25.90
19.90
15.90
15.90
D
DaF kompakt (A1/B1)
Kursbuch +CD (3) A1/B1
Übungsbuch +CD (2) A1/B1
Grammatik A1/B1
Lehrerhandbuch A1/B1
Delfin (1 Band- 1x 20 lekcií) (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, vhodná pre JŠ,
Gym aj SOŠ, 2.diel slov.pracovného zošita obsahuje
prípravu na maturitu
Lehrbuch + CD (2)
3190016013 H 22.60
Arbeitsbuch
3190116010 H 20.00
Arbeitsbuch - Lösungen
(Schlüssel)
3191916015 H
6.00
Delfin (2 Bänden- 2x 10 lekcií)
1 Kursbuch +CD (2)
1 Arbeitsbuch Slowakisch
1 CD (4)
1 Kass (4) *
3190916016
3196416015
3190416011
3190316014
3191016012
3196516012
3191216016
3190716012
3190616015
H
H
H
H
H
14.45
12.70
3.28
25.50
3.28
CD-Rom (3)
1 & 2 Lehrerhandbuch
3190516018 H
3190216017 H
30.90
24.30
Deutsch am Arbeitsplatz (B1)
Kursbuch +CD (2)
3060203765 C
1 Kursbuch +Arbeitsbuch
1 CD (2)
8088844150 X
4022780443 X
13.57
19.11
8072383771 X
4022780436 X
15.08
10.04
Bild + Wort *
3190012312 H
>144 str., obrázkový slovník pre deti
24.60
2 Kursbuch +Arbeitsbuch
2 CD (1)
Bilderbogen D-A-CH DVD
3126063784
>Video-Reportagen zur Landeskunde
26.90
Deutsch für das Berufsleben (B1)
3190095643 H
12.90
Bildwörterbuch Deutsch (A1)
3190079216 H
18.60
Blaumacherin +CD (1) (GSt)
>15 príbehov
3190017225 H
18.00
Blick (B2-C1)
>učebnica pre mládež, príprava na skúšku ZMP
1 Lehrbuch
3190015733 H
1 Arbeitsbuch
3190115730 H
1 CD (2)
3190615735 H
Budem vedieť nemecký jazyk 2
(Tarábková, DIDAKTIS)
8085456660 X
>pre mierne a stredne pokročilých
15.00
14.20
21.70
6.49
C
3190510030 H
3191010034 H
3191510039 H
15.00
15.00
17.00
3192010033 H
17.00
Čítanka německých literárních
textu (Bok, FRAUS)
8072380312 X
>ukážky z literárnych diel, životopisy autorov
Kursbuch +CD (2)
Übungsbuch
Deutsch für deinen Job
Gastronomie +CD (A2/B1)
Deutsch für deinen Job
Němčina pro řemesla a služby
+CD (A1/A2)
3126757256 K
3126757263 K
25.90
19.90
8072389193 X
10.04
8072388899 X
15.08
3190016464
3190216468
3190316465
3190016471
23.00
20.45
32.00
23.00
Deutsch im Hotel (GSt)
Campus Deutsch (B2/C1)
Lesen
Schreiben
Hören und Mitschreiben +CD
Präsentieren und Diskutieren
+CD-Rom
18.75
Deutsch Eins Zwei (A1-B2)
17.50
Bilderwörterbuch Deutsch
14.45
12.70
25.50
3.28
2 Kursbuch +CD (1)
2 Arbeitsbuch Slowakisch
2 Arbeitsbuch (nem) *
2 CD (4)
2 Kass (4) *
3196310511 H
L
H
H
H
H
9.03
Cvičebnica nemeckého jazyka
Grammatik-Karussell Maturita z
nem B1/B2 (Lenčová, PRÍRODA) 8007019324 X
6.90
>precvičenie gramatiky plus teória a prehľad gramatiky,
príprava na maturitu B1/B2
Cvičebnice německé gramatiky
(Dusilová, POLYGLOT)
8086195100 X 15.90
>Kass (6)
8594026897 X 34.90
1 Lehrbuch Gesprache führen
1& 2 Lehrerhandbuch
1 CD (2)
2 Lehrbuch Korrespondenz
H
H
H
H
Deutsch im Krankenhaus neu (A2/B2)
Názov titulu
1 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
1 DVD
2 Kursbuch
2 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit +CD)
2 Slovenský pracovný zošit +CD
2 Arbeitsbuch +CD (nem)
2 CD (2)
2 Lehrerhandbuch
2 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3190016594 H
12.00
3192916595
3192716591
3190116591
3190516599
3190416592
H
H
H
H
H
15.00
9.10
11.20
22.10
13.60
3196116595 H
25.50
3 Kursbuch
3 Arbeitsbuch +CD (nem)
3 CD (2)
3 Lehrerhandbuch
3 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3190016600
3190116607
3190516605
3190416608
H
H
H
H
12.00
11.20
22.10
13.60
3194016606 H
25.50
Deutsche Grammatik (Helbig)
3126063654 L 20.50
>736 str., gramatika, cvičenia, vysvetlivky, príklady, vhodná
pre vysokoškolákov a učiteľov
Deutsche Grammatik - kurz
und schmerzlos
3468349492 L
7.90
>192 str., pre nemecky hovoriacich študentov,
najdôležitejšie gramatické výrazy, cvičenia s riešeniami
Deutsche Literatur fürs Abitur
(Justová, PRÍRODA)
8007012912 X
5.27
>vývoj nem. literatúry, hodnotenie diel a autorov, príprava
na maturitu
Das neue Deutschmobil (A1-B1)
1 Lehrbuch +CD (A1)
1 Arbeitsbuch
1 Lehrerhandbuch
1 DVD-Rom
1 slovník
1 Tests
3126761048
3126761017
3126761024
3126761109
3126761031
3126761086
K
K
K
K
K
K
15.90
13.90
19.90
20.90
10.90
10.90
2 Lehrbuch +CD (A2)
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch
2 slovník
2 Tests
3126761246
3126761215
3126761222
3126761239
3126761284
K
K
K
K
K
15.90
13.90
19.90
10.90
10.90
3 Lehrbuch +CD (B1)
3 Arbeitsbuch
3 slovník
3 Tests
3126761444
3126761413
3126761437
3126761482
K
K
K
K
15.90
13.90
10.90
10.90
1 Kursbuch
1 Arbeitsbuch
1 Kursbuch CD (3)
1 Sprechübungen CD (3)
3190015900
3190115907
3190415908
3190615902
H
H
H
H
17.00
16.00
33.15
33.15
2 Kursbuch
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch
2 Sprechübungen CD (3)
3190015917
3190115914
3190215911
3190615919
H
H
H
H
17.00
16.00
17.00
32.50
3190115921 H
3190615926 H
17.00
33.15
1 Učebnica +pracovný zošit
+CD (sk)
1 Metodická príručka na CD (sk)
1 CD (sk)
8073970116 K
5202600391 K
5202600056 K
17.90
15.90
18.90
2 Učebnica +pracovný zošit
+CD (sk)
2 Metodická příručka na CD (cz)
2 CD (cz)
8073970284 K
5202600131 K
5202600063 K
17.90
15.90
15.90
8073970185 K
17.90
5202600162 K
5202600049 K
15.90
15.90
8073971069 K
13.90
Dialog Beruf (A1-B2)
21.50
10.90
21.50
Deutsch ist easy! +CD (1)
Deutsch lernen mit Spielen und
Rätseln - Grundstufe (ELI)
Deutsch lernen mit Spielen und
Rätseln - Untere Mittelstufe (ELI)
Deutsch lernen mit Spielen und
Rätseln - Mittelstufe (ELI)
3190018697 H
26.50
8881488230 X
9.90
8853600042 X
9.90
3 Arbeitsbuch
3 Sprechübungen CD (2)
8853601315 X
9.90
Direkt (A1-B1)
Deutsch mit lust und liedern
8086195629 X
16.90
8007004252 X
5.60
Deutsch.com (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Kursbuch
3190016587
1 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit +CD)
3192916588
1 Slovenský pracovný zošit +CD 3192716584
1 Arbeitsbuch +CD (nem)
3190116584
1 CD (2)
3190516582
1 Lehrerhandbuch
3190416585
H
12.00
H
H
H
H
H
15.00
9.10
11.20
22.10
13.60
€
25.50
21.20
3126061797 L
3126061803 L
3126061810 L
Deutsch-sprächige Länder
(Justová, PRÍRODA)
Vyd.
3196116588 H
3190716586 H
Lehrbuch & Arbeitsbuch neu
Lehrerhandbuch neu
CD (2) neu
Deutsch mit Vater und Sohn
3190016365 H 24.00
>ilustrované príbehy, podnety na dialógy, situačné hry a
cvičenia na slovnú zásobu
EAN
3 Učebnica +pracovný zošit
+CD (sk)
3 Metodická príručka na
CD-Rome (sk)
3 CD (sk)
Direkt K (novej) maturite bez
obáv +CD (1)
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -2 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Direkt Neu (A1-B1)
Neu 1 Učebnica +pracovný
zošit +CD2 +prehľad nemeckej
gramatiky (sk)
Neu 1 Metodická príručka na
CD (sk)
8073971830 K
17.90
34923 K
17.90
Dreimal Deutsch (A2/B1)
Buch +CD
Arbeitsbuch +CD
3126752374 K
3126752411 K
17.90
15.90
Deutsch Üben (DÜ)
1 Mir oder mich?
2 Groß oder klein? *
3 Weg mit den typischen
Fehlern! 1
4 Weg mit den typischen
Fehlern! 2
5 Sag's besser! Teil 1 Grammatik
6 Sag's besser! Teil 2
Ausdruckserweiterung
7 Schwierige Wörter
8 Der, die oder das?
9 Wortschatz und mehr
10 Übungen zur neuen
Rechtschreibung *
11 Wörter und Sätze
12 Diktate hören-schreibkorrigier +CD (2)
13 Starke Verben
14 Schwache Verben
15 Präpositionen
16 Verbformen
17 Adjektive
3190074495 H
3190074501 H
17.70
17.70
3190074518 H
17.70
3190074525 H
3190074532 H
17.70
17.70
3190074549
3190074556
3190074563
3190074570
H
H
H
H
17.70
20.70
17.70
17.70
3191074586 H
3190074594 H
13.50
17.70
3190074600
3190074884
3190074891
3190074907
3190074914
3191074500
H
H
H
H
H
H
24.00
17.70
20.70
17.70
17.70
17.70
Hören +Sprechen +CD (1) A1
Hören +Sprechen +CD (1) A2
Hören +Sprechen +CD (1) B1
3195074933 H
3195674935 H
3196174939 H
9.60
9.60
9.90
Lesen +Schreiben A1
Lesen +Schreiben A2
Lesen +Schreiben B1
3194574939 H
3195374934 H
3195474931 H
9.00
9.00
9.60
Wortschatz und Grammatik A1
Wortschatz und Grammatik A2
3194074934 H
3195574938 H
9.00
9.00
Duden (1 - 12)
1 Die deutsche Rechtschreibung 3193817358 H 33.50
>1 222 str., slovník nemeckého pravopisu, 135 000 slov a
500 000 príkladov
1 Die deutsche Rechtschreibung
Buch +CD-Rom
3411709243 B 46.30
2 Das Stilwörterbuch
3195017350 H 31.07
>1088 str., 100 000 kľúčových slov, Grundlegend für gutes
Deutsch
3 Das Bildwörterbuch
3191217358 H 31.07
>992 str., obrázkový slovník so širokým záberom,
Die Gegenstände und ihre Benennung
4 Die Grammatik 7/e
3195817356 H 35.00
>1344 str., 125x195 mm
5 Das Fremdwörterbuch
3195117357 H 31.07
>1104 str., aktuálne cudzie slová
5 FremdWörterbuch Buch
+CD-Rom
3411716333 B 51.28
6 Das Aussprachewörterbuch
3191817350 H 31.07
>864 str., 125x 195 mm
7 Das Herkunftswörterbuch
3195217354 H 33.50
>960 str., 134x195mm
8 Das Synonymwörterbuch
3195317351 H 31.07
>1136 str., 300 000 synoným
9 Richtiges und Gutes Deutsch 3196117356 H 31.07
>1064 str., 134x195 mm, Wörterbuch der sprachlichen
Zweifelsfälle
10 Das Bedeutungswörterbuch 3195917353 H 31.07
>1104 str., 134x195 mm, Wortschatz und Wortbildung
11 Redewendungen
3197717357 H 31.07
>960 str., slovník idiomov a slovných spojení
12 Zitate und Aussprüche
3192417351 H 31.07
>960 str., 134x195 mm, Herkunft und aktueller Gebrauch
Duden Grose Lexikon der
Allgemeinbildung 4/e
3411056248 B
Duden Lexikon der Wirtschaft
A-Z
3411709632 B
Duden Mein Erstes Wörterbuch 3411710713 B
30.00
35.00
17.00
Názov titulu
EAN
Duden Praxis - Briefe und E-mails
gut und richtig schreiben
3197017358
Duden Schüler Wirtschaft
3411048946
Duden Deutsches
Universalwörterbuch A-Z 7/e 3195617352
>2112 str., 250 000 slov a spojení
>Paket (Buch + CD-Rom) 7/e
3195517355
Duden Wirtschaft von A bis Z 3/e
Duden - Das Wörterbuch
der Synonyme
Vyd.
€
H
B
25.00
24.00
H
53.50
H
67.00
3411709632 B
11.50
3197417356 B
16.50
3192074936
3193074935
3193574930
3196074932
H
H
H
H
9.00
9.00
9.00
9.00
3192574931
3190074938
3191574932
3190574933
3191074937
H
H
H
H
H
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
EAN
3195016971
3195116978
3195216975
3195316972
Vyd.
H
H
H
H
Erfolgreich am Telefon Gesprächen im
Büro (B2/C1)
3060202652 C
Erfolgreich bei Präsentationen (B2/C1)
Kursbuch +CD
Hinweise für den Unterricht *
als Download
3060202638 C
13.70
3060203703 C
6.40
Erfolgreich in Besprechungen (B2/C1)
Kursbuch +CD
Hinweise für den Unterricht
3060202645 C
3060203710 C
13.70
6.40
Erfolgreich in Gastronomie und
Hotellerie +CD (A2/B1)
3060203789 C
12.20
Eine Frau, ein Mann +CD (A2/B1) 3190216772 H
15.00
Kursbuch +Lösungen +CD-Rom
Einfach Grammatik (A1/B1)
15.90
Erfolgreich in der Interkulturellen
Kommunikation (B2/C1)
3126063685 L
Einfach klassisch
3464609705
3464609439
3464609385
3464609446
3464609361
3464609477
3464609712
3464609392
C
C
C
C
C
C
C
C
3.00
3.30
3.00
2.30
3.30
3.00
2.30
3.30
Einfach lesen!
1 Anna, genannt Humpelhexe
1 Don Quichotte
1 Emil und die Detektive
1 Geschichten eines Pechvogels
1 Kai aus der Kiste
1 Karlsson vom Dach
1 Lippels Traum
1 Man darf mit dem Glück nicht
drängelig sein
1 Peter Pan
1 Pippi Langstrumpf
1 Die Vampirschwestern
13.70
Erfolgreich in der Geschäftlichen
Korrespondenz (B1/B2)
E
Aus dem Leben eines
Taugenichts
Die Judenbuche
Kabale und Liebe
Kleider machen Leute
Nathan der Weise
Romeo und Julia
Romeo und Julia auf dem Dorfe
Wilhelm Tell
€
15.30
12.75
14.20
11.90
Em Übungsgrammatik
3190016570 H 17.50
>zameraná na frekventované javy a chyby nad rámec B2,
aj kľúč pre samoštúdium
Kursbuch +CD
Deutsch Üben Taschentrainer (DÜT)
Artikel (A1/C1)
Briefe, E-Mails & Co. (A2/C1)
Fit in Grammatik A1/A2
Fit in Grammatik B1
Das Gleiche ist nicht dasselbe!
(A2/C2)
Präpositionen (A1/C1)
Unregelmäsige Verben A1 bis B1
Wortschatz Grundstufe A1 bis B1
Zeichensetzung (A2/C2)
Názov titulu
Abschluss 2008 Lehrbuch (C1)
Abschluss 2008 Arbeitsbuch +CD
Abschluss 2008 Lehrerhandbuch
Abschlusskurs 2008 CD (1)
3060203253 C
16.70
Kursbuch +CD/DVD
Hinweise für den Unterricht
3060202669 C
3060203734 C
13.70
6.40
Erfolgreich in der Pflege +CD
(B1)
3060203796 C
12.20
Erfolgreich in Verhandlungen (B2/C1)
Kursbuch +CD
Hinweise für den Unterricht
3060202621 C
3060203093 C
13.70
6.40
Erinnerungsorte +CD/CD-Rom
B1/C1 (kopier)
3060204762 C
30.60
Erste Schritte Vorkurs +CD
3190016860 H
7.50
Europäisches Sprachenportfolio
für Erwachsene *
3190029631 H
12.00
Extr@ auf Deutsch DVD (2)
(B1/B2)
3193010018 H
33.00
3464828410
3464800843
3464601662
3464828717
3464828373
3464828694
3464828328
C
C
C
C
C
C
C
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
3464601341
3464828397
3464828298
3464800881
C
C
C
C
7.30
7.30
7.30
7.30
Fertigkeitstraining A1 +CD (2)
Fertigkeitstraining A2 +CD (2)
Fertigkeitstraining B1 +CD (2)
8086195636 X
8086195704 X
8086195513 X
16.60
16.60
16.60
3464604861 C
3464609811 C
7.30
7.30
Fertigkeitstraining Interaktiv A1
Fertigkeitstraining Interaktiv A2
Fertigkeitstraining Interaktiv B1
8086195698 X
8086195827 X
8086195643 X
49.90
49.90
49.90
3464609798 C
7.30
3464828748
3464601365
3464601860
3464602195
3464601600
3464601730
C
C
C
C
C
C
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
7.30
3464601747
3464602157
3464601693
3464602171
C
C
C
C
7.30
7.30
7.30
7.30
Einfach schreiben! +CD (A2/B1) 3126762311 K
Einfach sprechen! +CD (A2/B1) 3126762304 K
8.90
10.90
2 1492 - Das geheime
Manuskript
2 Belgische Riesen
2 Das Geheimnis von
Bahnsteig 13
2 Die magische Insel: Verrat
bei den Wikingern
2 Mehr als ein Spiel
2 Mit Jeans in die Steinzeit
2 Der Mönch ohne Gesicht
2 Die Schatzinsel
2 Tom Sawyer
3 Beschützer der Diebe
3 Der lange Weg des Lukas B.
3 Moby Dick
3 Verschollen im Regenwald
Em neu (B1-C1)
>rozdelenie dielov podľa ERR, kratšie lekcie, nové témy,
sebaevaluácia v pracovnom zošite
Brück 2008 Lehrbuch (B1+)
3195016964 H 15.30
Brück 2008 Arbeitsbuch +CD (1) 3195116961 H 12.75
Brück 2008 Lehrerhandbuch
3195216968 H 14.45
Brückenkurs 2008 CD (2)
3195316965 H 24.80
Haupt2008 Lehrbuch (B2)
Haupt 2008 Arbeitsbuch +CD (1)
Haupt 2008 Lehrerhandbuch
Hauptkurs 2008 CD (2)
Hauptkurs CD-Rom
3195016957
3195116954
3195216951
3195316958
3190616008
H
H
H
H
H
15.30
12.75
14.20
24.80
28.10
F
Fit Für das DSD I (A2/B1)
3192018602 H 14.00
>nahrávky vo formáte mp3 je možné stiahnuť zadarmo na
stránke www.hueber.de/dsd1
Fit Für das DSD II (B2/C1)
3192018626 H 14.50
>nahrávky vo formáte mp3 je možné stiahnuť zadarmo na
stránke www.hueber.de/dsd2
Fit Für den TestDaF Paket
(Buch +CD 2)
3190016990 H 17.00
Fit Für den TestDaF CD-Rom
3190716999 H 20.00
>kompletná príprava na CD-Rome plus interaktívne cvičenia
Fit Für die DSH +CD (C1)
3190017126
Fit Für die Einbürgerung +CD
(A2)
3190016891
>Vorbereitung auf den Test Deutsch
Fit Für Fit in Deutsch 1 und 2
+CD (A1/A2)
3190018703
>Tipps und Ubungen
Fit Fürs Goethe-Zertifikat A1
+CD (1)
3190018727
>tipps und übungen, Start Deutsch 1
Fit Fürs Goethe-Zertifikat A2
+CD (1)
3190018734
Fit Fürs Goethe-Zertifikat B2
+CD (1)
3190018741
Fit Fürs Goethe-Zertifikat C1
+CD (1)
3190018758
Fit Fürs Goethe-Zertifikat C2
+CD (1)
3192018756
H
19.00
H
10.80
H
27.00
H
17.00
H
17.00
H
17.00
H
17.00
H
17.00
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -3 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
Fit Fürs Osterreichische
Sprachdiplom A2 +CD (1)
Fit Fürs Osterreichische
Sprachdiplom B2 +CD (1)
EAN
Vyd.
3190018765 H
17.00
3190018772 H
17.00
Fit fürs Zertifikat B1 für
Erwachsene +CD
3192016516 H
Fit fürs Zertifikat B1 für
Jugendliche +CD
3192416514 H
Fit Fürs Zertifikat Deutsch B1
+CD (1)
3190516513 H
Fit in der Deutschen Grammatik
& Kommunikation (FRAUS)
>LHR + 30 testov
€
8072383115 X
8072383665 X
17.00
11.50
17.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Der grüne Max neu (A1-A2)
1 Lehrbuch (A1)
1 Arbeitsbuch +CD
1 Lehrerhandreichungen
1 CD (1)
3126061926
3126061933
3126061940
3126061957
L
L
L
L
10.90
8.90
10.90
12.90
2 Lehrbuch (A1/A2)
2 Arbeitsbuch +CD
2 Lehrerhandreichungen
2 CD (1)
3126062084
3126050760
3126050777
3126050784
L
L
L
L
10.90
8.90
10.90
12.90
15.08
12.56
H
Hallo Anna (A1)
Fraus Cvičebnice německé
gramatiky (A2/B1)
8074890017 X
10.55
G
Genau!
1 Učebnica +pracovný zošit
+CD (2) sk
1 Príručka pre učiteľa na CD (sk)
8073970987 K
5202600346 K
14.95
15.50
2 Učebnica +pracovný zošit
+CD (2) sk
2 Príručka pre učiteľa na CD (sk)
8073971007 K
5202600315 K
14.95
15.50
Geschäftskommunikation (B1)
Besser Schreiben
Besser Telefonieren +CD
Verhandlungssprache +CD
3191015879 H
3192015878 H
3190915989 H
25.00
25.00
28.50
Gesprächstraining Deutsch für
Beruf *
3190072460 H
6.00
Gramatika súčasnej nemčiny
(LINGEA)
8089323876 X
5.99
Grammatik aktiv +CD (A1/B1)
3060239726 C
12.20
3190515554 H
19.55
Grammatik in Gespräch (A1/B2)
3126063692
16.50
L
Grammatik in Feldern
(MSt/OSt) *
3190072569 H 24.00
>336 str., gramatika usporiadaná podľa komunikačných
zámerov- významových polí
>Lösungschlüssel *
3190172566 H
6.00
3126063593
3126063609
3126063616
L
L
L
8.90
8.90
8.90
Grammatik Plakate (A1/A2)
6 Plakate und Testheft
3190317417 H
26.00
Grammatik Sehen
3190016044 H
14.70
3126063623
L
17.90
3126063647
L
17.90
Grammatik & Konversation 1
(A1/B1) (Kopier)
Grammatik & Konversation 2
(B1/B2) (Kopier)
Grammatikalische Liebeslieder (A2/B1)
Liedtexte +CD (1) *
Vorschlage +Kopiervorlagen *
3126760607 K
3126760614 K
3126760621 K
9.90
8.90
14.90
2 Lehrbuch +CD (2)
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch +CD-Rom
3126760638 K
3126760645 K
3126760652 K
9.90
8.90
14.90
Herz oder Pistole?
3190117512 H
>Kommunikatives für den unterricht
22.00
Herzlich Willkommen Aktuelle Ausgabe (A2)
Deutsch in Restaurant und Tourismus
Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (3) 3126061827 L
Lehrerhandreichungen
3126061834 L
20.90
10.90
Herzlich Willkommen Neu (A2)
>v ponuke je do vypredania skladových zásob
Lehrbuch *
3468495427 L
Arbeitsbuch *
3468495434 L
Lehrerhandbuch *
3468495441 L
Hörtraining für die Mittelstufe
+CD (12)
9.70
8.90
4.50
Bilder Bingo (ELI)
8881483075 X 17.60
Bis - Deutsch (ELI)
8881480739 X 17.60
Deutsch Meisterschaft (ELI)
8853613745 X 17.60
Fragen und Antworten (ELI)
8853611673 X 17.60
Das große Spiel der Verben (ELI) 8881483129 X 17.60
>Gesellschaftsspiel für Schüler der Mittelstufe, 100 karten
Die Insel der Präpositionen (ELI) 8853613646 X 17.60
Kettenfragen A2/B1 (ELI)
8853604729 X 17.60
Lasst uns Einkaufen! (ELI)
8853613691 X 17.60
Lasst uns feiern! (ELI)
8853604774 X 17.60
Die Rundreise (ELI)
8853604675 X 17.60
Das Spiel der Berufe (ELI)
8881480869 X 17.60
Super Bis - Deutsch (ELI)
8881480975 X 17.60
Das Tagesablauf Domino (ELI) 8881483020 X 17.60
Das Uhrzeit Domino (ELI)
8881480814 X 17.60
Das Uhrzeit-Domino (de) ELI
8881480814 X 17.60
Verben Bingo (ELI)
8853611772 X 17.60
Wer ist das? (ELI)
8853611727 X 17.60
Das Zahlenspiel (ELI)
8881480760 X 17.60
Das Zickzack Spiel (ELI)
8881487530 X 17.60
18.70
24.30
3191017217 H
18.50
Hueber Wörterbuch Deutsch
als Fremdsprache (A1/C1)
3190017355 H 16.40
>770 str., 41 500 hesiel a príkladov, 300 ilustrácií, fonetický
prepis hesiel, prehľad gramatiky, tabuľky
3192017216 H
19.40
Hundetraum & andere
Verwirrungen +CD (1) (A2/B1)
3191615758 H
17.70
1 Lehrbuch
1 Arbeitsbuch +CD
1 Lehrerhandreichungen
1 CD (1)
1 CD-Rom
3126061971
3126061995
3126062015
3126062022
3126061919
L
L
L
L
L
12.90
9.90
10.90
13.90
19.90
2 Lehrbuch
2 Arbeitsbuch +CD
2 Lehrerhandreichungen
2 CD (1)
2 CD-Rom
3126062046
3126062060
3126062077
3126062091
3126062114
L
L
L
L
L
11.90
9.90
10.90
13.90
19.90
Grundstufengrammatik für DaF
+Lösungen +CD-Rom
Der grüne Max (A1-A2)
3190116775 H
15.00
I
Das Idealpaar
Das Idealpaar +CD (1)
Vyd.
€
3196118230 H
3190718238 H
25.50
21.25
2 Kursbuch
2 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit +CD2/CD-Rom)
2 Slovenský pracovný zošit
+CD2/CD-Rom
2 Arbeitsbuch +CD2/CD-Rom
(nem)
2 CD (3)
2 Lehrerhandbuch
2 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3190018246 H
12.00
3192818247 H
15.00
3192718243 H
9.90
3191018245 H
3190518241 H
3190218240 H
14.45
24.25
13.60
3194018242 H
25.50
3 Kursbuch
3 Arbeitsbuch +CD (2) (nem)
3 CD (3)
3 Lehrerhandbuch
3 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3190018253
3190118250
3190518258
3190218257
H
H
H
H
12.00
11.20
24.25
13.60
3194018259 H
25.50
LHR zadarmo na www.hueber.de/im-beruf
Kursbuch
3191011901 H
Arbeitsbuch
3191311902 H
CD (1)
3191611903 H
13.00
13.00
13.00
Im Beruf (B1/B2)
IS´ WAS? Slovník slangu a
hovorovej nemčiny (LINGEA)
8081450181 X
9.29
>10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov,
slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými
prekladmi
J
3190016617 H
3190116614 H
Großes Übungsbuch
Grammatik (A2/B2)
Großes Übungsbuch
Wortschatz Deutsch (A2/C1)
EAN
3190118663 H 130.00
Nemčina stolové jazykové hry (ELI)
Grammatik - ganz klar!
+CD/CD-Rom (A1/B1)
Grammatik Intensivtrainer A1
Grammatik Intensivtrainer A2
Grammatik Intensivtrainer B1
1 Lehrbuch +CD (2)
1 Arbeitsbuch
1 Lehrerhandbuch +CD-Rom
Názov titulu
1 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
1 DVD
3190117239 H
3190017232 H
12.50
17.00
Ideen (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Kursbuch
3190018239
1 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit +CD)
3192818233
1 Slovenský pracovný zošit
+CD (1)
3192718236
1 CD (3)
3190518234
1 Lehrerhandbuch
3190218233
1 CD-Rom
3193018236
H
12.00
H
15.00
H
H
H
H
15.00
24.25
13.60
22.10
JA ! +CD (2) Nová maturita
nemčina základná úroveň B1
(ENIGMA)
8081330087 X 12.50
>počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením,
jazykové štruktúry a slovná zásoba, písanie, ústny prejav
JA ! +CD (1) Nová maturita
nemčina vyššia úroveň B2
(ENIGMA)
8081330193 X 12.50
>gramatika a lexika, čítanie s porozumením, počúvanie
s porozumením, písanie, hovorenie
K
K nové maturitě bez obav Kniha testů z německého
jazyka +CD (1)
8086906782 K
12.90
3193214317
3193314314
3193414311
3192214318
3192114311
3193114310
3193614315
3193514318
3192814310
H
H
H
H
H
H
H
H
H
8.60
8.60
8.60
7.60
7.60
20.55
8.50
37.00
20.60
3126753227 K
19.90
3126753173 K
19.90
3126753074 K
7.90
8086842134 X
2.90
8086842837 X
2.60
8086842844 X
2.60
3126061896 L
12.90
3190095698 H
11.80
Kikus (A1)
>kurz pre deti od 3-7 rokov
Arbeitsblätter 1 (od 3 rokov)
Arbeitsblätter 2 (od 4 rokov)
Arbeitsblätter 3 (od 5 rokov)
CD (1) Guten Morgen!
Liederheft Guten Morgen!
Methode Ein Leitfaden
Bildkärtchen Arbeitsblätter
Bildkarten
DVD Informations
Klipp und Klar Grundstufe
+Lösungen (A1/B1)
Klipp und Klar Mittelstufe +CD
(B2/C1)
Klipp und Klar Mittelstufe
Lösungen
Koliesko Německé opozita a
synonyma (INFOA)
Koliesko Nemecké slovesá 1
(INFOA)
Koliesko Nemecké slovesá 2
(INFOA)
Kommunizieren im Beruf, 1000
nützliche Redemittel (B1)
Kurzgrammatik Deutsch
(A1/B1)
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -4 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
1 Kursbuch +CD (1)
1 Arbeitsbuch
1 Lehrerhandbuch
1 CD (3)
1 CD-Rom
1 Posterset
3190016242
3190116249
3190316243
3190216246
3191316242
3191016241
H
H
H
H
H
H
14.20
12.70
20.00
22.60
20.00
16.20
2 Kursbuch +CD (1)
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch
2 CD (3)
2 CD-Rom
2 Posterset
3190016259
3190116256
3190316250
3190216253
3191316259
3191016258
H
H
H
H
H
H
14.20
12.70
20.00
22.60
20.00
16.20
Lagune CD-Rom Übungsblätter
per Mausklick
3190516247 H
27.00
Land & Leute D-A-CH DVD-Rom
Land in Sicht!
3126063791 L
3190015887 H
26.90
20.00
Kursbuch
Lehrerhandbuch
CD (1)
3938251300 H
3938251317 H
3192017414 H
19.00
10.30
14.70
Landeskunde Deutschland
(B1/C2)*
3938251010 H
20.90
Langen Großwörterbuch DaF
(hb) +CD-Rom
3468490385 L
29.90
L
Lagune (A1-B1)
Landeskunde aktiv (A2)
Langen Ungar-Deutsch/D-U
Univwörterbuch
3468183836
>432 str., 30 000 hesiel, vreckový
L
7.60
Lehr - und Übungsbuch der deutschen
Grammatik (GSt/MSt)
>362 str., výklad, príklady a cvičenia, nový pravopis,
pre začiatočníkov a pokročilých
>Lehr-und Übungsbuch aktuell 3193072559 H 24.70
>Lösungsschlüssel aktuell
3194072558 H
9.00
Leichte Krimis für Jugendliche
1 Detektiv wider Willen
1 Detektiv wider Willen +CD (1)
1 Der Super-Star
1 Der Super-Star +CD (1)
3126064354
3126064408
3126064286
3126064330
L
L
L
L
4.90
5.90
4.90
5.90
2 Ausgetrickst
2 Ausgetrickst +CD (1)
2 Einstein & das tote Kaninchen
2 Einstein & das tote Kaninchen
+CD (1)
2 Kommissar Zufall +CD (1)
2 Das letzte Hindernis +CD (1)
2 Mullmafia
2 Mullmafia +CD (1)
3126064347
3126064392
3126064255
L
L
L
4.90
5.90
4.90
3126064293
3126064309
3126064316
3126064361
3126064422
L
L
L
L
L
5.90
5.90
5.90
4.90
5.90
3 Anna
3 Anna +CD (1)
3 Doppelte Paula
3 Doppelte Paula +CD (1)
3 Spuk im Nachbarhaus
3 Spuk im Nachbarhaus +CD (1)
EAN
3126064699
3126063982
3126063944
3126064057
Vyd.
L
L
L
L
€
6.50
7.50
7.50
7.50
2 Barbara
2 Bild Ohne Rahmen
2 Ebbe & Flut
2 Der Einbruch +CD
2 Einer singt falsch
2 Ferien bei Freunden
2 Das Gold der alten Dame
2 Das Gold der alten Dame
+CD (1)
2 Grenzverkehr am Bodensee
2 Grose Gefühle +CD (1)
2 Heidelberger Herbst
2 Heid Herbst +CD (1)
2 In Gefahr +CD
2 Der Jaguar +CD (1)
2 Liebe im Mai +CD
2 Mord auf dem Golfplatz
2 Oktoberfest - und zurück +CD
2 Schöne Ferien +CD (1)
2 Tatort Frankfurt
2 Tödlicher Schnee
2 Unter Verdacht! +CD (1)
3126064583
3126064521
3126064613
3126063968
3126064514
3126064507
3126064477
L
L
L
L
L
L
L
4.90
4.90
4.90
7.50
4.90
4.90
4.90
3126064743
3126064620
3126064095
3126064668
3126064682
3126064019
3126064088
3126063951
3126064545
3126064002
3126064071
3126064651
3126064446
3126064101
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
6.50
4.90
7.50
4.90
6.50
7.50
7.50
7.50
4.90
7.50
7.50
4.90
4.90
7.50
3 Der Fall Schlachter
3 Ein Fall auf Rugen *
3 Haus ohne Hoffnung
3 Hinter der Kulissen +CD
3 Leichte Beute +CD (1)
3 Müller auf Rügen +CD (1)
3 Müller in NewYork
3 Speed Dating +CD
3 Stille Nacht +CD (1)
3126064484
3468497094
3126064538
3126063975
3126064125
3126064217
3126064569
3126064026
3126064118
L
L
L
L
L
L
L
L
L
4.90
3.00
4.90
7.50
7.50
7.50
4.90
7.50
7.50
Leichte Lektüren - Jugendliche
Bitterschokolade
Die Ilse ist Weg
Fränze
Johnny schweigt
>Didaktisierungvorschlag *
Yildiz heißt Stern
>Didaktisierungvorschlag *
3126064279
3126064323
3126064378
3126064415
3126064385
3126064439
L
L
L
L
L
L
4.90
5.90
4.90
5.90
4.90
5.90
3126064064
3126064491
3126064637
3126064712
3126064606
3126063999
3126064460
3126064729
3126064590
3126064736
3126064033
3126064576
3126064644
3126064675
3126063937
3126064040
3126064453
3126064705
3126064552
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
7.50
4.90
4.90
6.50
4.90
7.50
4.90
6.50
4.90
6.50
7.50
4.90
6.50
6.50
7.50
7.50
4.90
6.50
4.90
3126064828
3126064774
3126064811
3126064798
3468497230
3126064767
3468496967
L
L
L
L
L
L
L
5.90
5.90
5.90
5.90
4.10
5.90
4.10
3197116730 H
5.05
Leichte Literatur
Werther (A2)
Leichte Tests DaF (GSt)
3190016648 H 16.60
>nenáročné, vhodné aj na príležitostné precvičovanie, s kľúčom
Leitfaden für Sprachkursleiter
Leichte Lektüren
1 Der 80. Geburtstag +CD (1)
1 Adel und edle Steine
1 Berliner Pokalfieber
1 Berliner Pokalfieber +CD (1)
1 Donauwalzer
1 Ein Hundeleben +CD
1 Ein Mann zu viel
1 Ein Mann zu viel +CD (1)
1 Elvis in Köln
1 Elvis in Köln +CD (1)
1 Gebrochene Herzen +CD (1)
1 Hamburg - hin und zurück
1 Der Märchenkönig
1 Der Märchenk +CD (1)
1 Miss Hamburg +CD
1 Die Neue +CD (1)
1 Oh, Maria
1 Oh, Maria +CD (1)
1 Oktoberfest
Názov titulu
1 Oktoberfest +CD (1)
1 Die Prinzessin +CD
1 Das Schnelle Glück +CD
1 Schwere Kost +CD (1)
3191803049 H
11.80
Hueber Lektüre (Lektüren für Jugendliche, A2)
Bergkristall
Bergkristall +CD
Dr. Faust
Dr. Faust Buch +CD
Ein Fall für Tessa
Ein Fall für Tessa Buch +CD
Fraulein Else
Fraulein Else Buch +CD
Das Geheimnis der Statue
Das Geheimnis der Statue
Buch +CD
Jungs sind keine
Regenschirme
Jungs sind keine
Regenschirme Buch +CD
Lea? Nein danke!
Lea? Nein danke! Buch +CD
Die Räuber
Die Räuber Buch +CD
Rumpelstilzchen
Rumpelstilzchen Buch +CD
Siegfrieds Tod
Siegfrieds Tod Buch +CD
Timo darf nicht sterben!
Timo darf nicht sterben! Buch
+CD
Der Tote im See
Der Tote im See Buch +CD
Der zerbrochene Krug
Der zerbrochene Krug +CD
3195116732
3195016735
3191116736
3191016739
3197116723
3197016726
3192116735
3192016738
3195116725
H
H
H
H
H
H
H
H
H
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
3195016728 H
6.80
3193116727 H
5.05
3193016720
3192116728
3192016721
3196116731
3196016734
3193116734
3193016737
3190116737
3190016730
3194116726
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
5.05
3194016729
3191116729
3191016722
3194116733
3194016736
H
H
H
H
H
6.80
5.05
6.80
5.05
6.80
Názov titulu
Lerner leichter machen
EAN
Vyd.
€
3190015740 H 32.90
Lese-Novelas: (A1)
Anna, Berlin
Anna, Berlin +CD (1) *
3191010225 H
3191210229 H
5.05
8.50
Claudia, Mallorca
Claudia, Mallorca +CD (1)
3192010231 H
3192210235 H
5.05
8.50
David, Dresden
David, Dresden +CD (1)
3198010228 H
3198210222 H
5.05
8.50
Eva, Wien
Eva, Wien +CD (1)
3196010220 H
3196210224 H
5.05
8.50
Franz, Munchen
3194010222 H
5.05
Julie, Koln
Julie, Koln +CD (1)
3193010223 H
3193210227 H
5.05
8.50
Lara, Frankfurt
3195010221 H
5.05
Nora, Zurich
Nora, Zurich +CD (1)
3197010229 H
3197210223 H
5.05
8.50
Tina, Hamburg
3192010224 H
5.05
Vera, Heidelberg
Vera, Heidelberg +CD (1)
3191010232 H
3191210236 H
5.05
8.50
Lesebogen (Kopier) *
3468494765 L
22.00
>24 str., adaptované ilustrované rozprávky pre deti
1 Der Hase und der Igel
3190018710 H
2 Die Bremer Stadtmusikanten 3190118717 H
3 Aladdin und die Wunderlampe 3190218714 H
4 Sindbad, der Seefahrer
3190318711 H
5.05
5.05
5.05
5.05
Leseclub (A1)
Lesehefte: Krimis (A2-B2)
>Die Angst und der Tod (B1)
>Die Angst und der Tod CD (1)
Hörfassung *
3190016716 H
5.05
3190216710 H
3.45
3193016706 H
5.05
3193416704 H
8.50
>Die ganze Wahrheit (B1)
>Die ganze Wahrheit
Buch +CD (1)
3192016691 H
5.05
3192216695 H
8.50
>Der Passagier (B1)
>Der Passagier Buch +CD (1)
3192016660 H
3192116667 H
5.05
8.50
>Der Rote Hahn (B1)
>Der Rote Hahn CD (1)
Hörfassung *
>Der Rote Hahn Buch +CD (1)
3190016686 H
5.05
3190116683 H
3190216680 H
3.45
8.50
>Der Ruf der Tagesfische (B2)
>Der Ruf der Tagesfische CD (1)
Hörfassung *
>Der Ruf der Tagesfische
Buch +CD (1)
3191016708 H
5.05
3191216702 H
3.45
3191116705 H
8.50
>Schöne Augen (B1)
>Schöne Augen CD (1) *
3190016662 H
3190116669 H
5.05
3.45
>Die schöne Frau Bär (B1)
>Die schöne Frau Bär CD (1)
Hörfassung *
>Sicher Ist Nur Eins (A2)
3190016679 H
5.05
3190116676 H
3190016693 H
3.45
5.05
>Der Taubenfutterer (B1)
>Der Taubenfutterer CD (1)
Hörfassung *
>Der Taubenfutterer
Buch +CD (1) *
3192016707 H
5.05
3192216701 H
3.45
3192116704 H
8.50
>Das Wunschhaus (B1)
3190016709 H
>Das Wunschhaus CD (1)
Hörfassung *
3190116706 H
>Das Wunschhaus Buch +CD (1) 3190216703 H
5.05
>Die Fantasien des Herrn
Röpke (B2)
>Die Fantasien des Herrn
Röpke Buch +CD (1)
3.45
8.50
Lesetexte Deutsch
1 Schreck in der Abendstunde
(700 w) *
2 Anruf für einen Toten (1300
wörter) *
2 Täglich dasselbe Theater *
3190013463 H
8.50
3190013432 H
3190014262 H
8.50
8.50
Lesetrainig (GSt) *
Lesetrainig B2
3190016198 H
3190016846 H
22.55
24.00
Leseverstehen (MSt)
3190016068 H
21.00
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -5 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Lextra (A2-B1)
>ilustrované detektívne pribehy s vysvetlením slov,
informáciami o krajine, cvičeniami
Die Entscheidung +CD
3589019878 C
Freude, Liebe, Angst +CD
3589015115 C
Gefahrlicher Einkauf +CD
3589015108 C
Großstadtliebe +CD
3589019854 C
Haifische in der Spree +CD
3589018420 C
Jeder ist käuflich +CD
3589015016 C
Kaltes Blut +CD
3589018444 C
Leise kommt der Tod +CD
3589018963 C
Der letzte Kuss +CD
3589015146 C
Liebe bis in den Tod +CD
3589015061 C
Das Missverständnis +CD
3589019885 C
Der Mond war Zeuge +CD
3589015054 C
Ein Schuss ins Leere +CD
3589018451 C
Die Skorpion-Frau +CD
3589018437 C
Sport ist Mord +CD
3589020423 C
Die Spur fuhrt nach Bayern
3589015085 C
Tatort Krankenhaus +CD
3589015030 C
Teufel in Seide +CD
3589018956 C
Tod in der Oper +CD
3589015047 C
Tödlicher Cocktail +CD
3589015023 C
Tödlicher Irrtum +CD
3589015092 C
Tödliches Testament +CD
3589015160 C
Die Überraschung +CD
3589019892 C
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Lustige Sprachrätsel Deutsch
(A1/A2)
3190995813 H
9.20
>zbierka krížoviek, rébusov a hádaniek pre začiatočníkov
M
Menschen (A1-B1)
A1 Kursbuch +DVD-Rom
A1 Arbeitsbuch +CD (2)
A1 Lehrerhandbuch
A1 Medienpaket (CD (3) +DVD)
A1 Vokabeltaschenbuch
A1 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A1 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3191019013
3191119010
3191219017
3192019012
3197319018
H
H
H
H
H
12.75
12.75
27.00
27.00
6.00
3192419010 H
Názov titulu
A2/2 Kursbuch +DVD-Rom
A2/2 Arbeitsbuch +CD (1)
A2/2 Lehrerhandbuch
A2/2 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A2/2 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
EAN
3195019026
3195119023
3196719024
Vyd.
€
H
7.50
H
6.50
H 12.75
3192619021 H
27.00
3195219020 H
17.50
B1 Medienpaket (CD (3) +DVD)
B1 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3192019036 H
27.00
3190919031 H
27.00
B1/1 Kursbuch +DVD-Rom
B1/1 Arbeitsbuch +CD (1)
3193019035 H
3193119032 H
7.50
6.50
B1/2 Kursbuch +DVD-Rom
B1/2 Arbeitsbuch +CD (1)
3195019033 H
3195119030 H
7.50
6.50
Menschen, Werke, Epochen
3190014989 H
37.00
Mit Deutsch spielen 1 (ELI)
Mit Deutsch spielen 2 (ELI)
8885148499 X
8885148963 X
8.40
8.40
Mit Erfolg zu telc Deutsch B2
Testbuch +CD (1)
Übungsbuch +CD (1)
3126768054 K
3126768047 K
17.90
19.90
Mit Erfolg zum DSH
Testbuch +CD (1)
Übungsbuch +CD (1)
3126768078 K
3126768061 K
17.90
19.90
Mit Erfolg zum Goethe/ÖSD Zertifikat
B1 Testbuch +CD (1)
B1 Übungsbuch +CD (1)
3126758512 K
3126758505 K
17.90
19.90
B2 Testbuch +CD (1)
B2 Übungsbuch +CD (1)
3126758314 K
3126758307 K
17.90
19.90
C1 Testbuch +CD (1)
C1 Übungsbuch +CD (1)
3126758352 K
3126758345 K
17.90
19.90
C2 GDS Testbuch
+Übungsbuch +CD (1)
3126758383 K
24.90
Mit Erfolg zum Start Deutsch
45.00
A1 Testbuch +Übungsbuch
+CD (1)
A1/A2 Testbuch +CD (1)
A1/A2 Übungsbuch +CD (1)
3126753975 K
3126768030 K
3126768023 K
15.90
17.90
19.90
3190919017 H
27.00
A1/1 Kursbuch +DVD-Rom
A1/1 Arbeitsbuch +CD (1)
A1/1 Lehrerhandbuch
A1/1 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A1/1 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3193019011 H
3193119018 H
3194719019 H
7.50
6.50
12.75
Mit Erfolg zum TestDaF +CD (2)
(B2/C1)
3126757850 K
19.90
3192519017 H
27.00
3193219015 H
17.50
A1/2 Kursbuch +DVD-Rom
A1/2 Arbeitsbuch +CD (1)
A1/2 Lehrerhandbuch
A1/2 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A1/2 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3195019019 H
3195119016 H
3196719017 H
7.50
6.50
12.75
3192619014 H
27.00
3195219013 H
17.50
A2 Kursbuch +DVD-Rom
A2 Arbeitsbuch +CD (2)
A2 Lehrerhandbuch
(A2/1 und A2/2)
A2 Medienpaket (CD (2) +DVD)
A2 Vokabeltaschenbuch
A2 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A2 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3191019020 H
3191119027 H
12.75
12.75
3191219024 H
3192019029 H
3197319025 H
27.00
27.00
6.00
3192419027 H
45.00
Mittelpunkt neu (B2-C1)
3190919024 H
27.00
A2/1 Kursbuch +DVD-Rom
A2/1 Arbeitsbuch +CD (1)
A2/1 Lehrerhandbuch
A2/1 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A2/1 Digital Interaktives
Kursbuch für Whiteboard
und Beamer DVD-Rom
3193019028 H
3193119025 H
3194719026 H
7.50
6.50
12.75
3192519024 H
27.00
3193219022 H
17.50
Mit Links zum Abitur in Deutsch
interná časť (PRÍRODA)
8007016941 X
Mit Links zum Abitur in Deutsch
+CD externá časť (PRÍRODA) 8007015081 X
>nová maturita z nemeckého jazyka, externá časť
9.60
8.30
Mittelpunkt (B2-C1)
B2 Lehrbuch
B2 Arbeitsbuch +CD
B2 CD (3)
B2 Grammatiktrainer
B2 Lehrerhandbuch
3126766005
3126766012
3126766067
3126766036
3126766029
K
K
K
K
K
22.90
17.90
31.90
14.90
17.90
B2 +C1 Redemittelsammlung
3126766159 K
8.90
C1 Lehrbuch
C1/1 Lehrbuch +Arbeitsbuch
+CD (1-6)
C1/2 Lehrbuch +Arbeitsbuch
+CD (7-12)
C1 Arbeitsbuch +CD
C1 CD (4)
C1 Grammatiktrainer
C1 Lehrerhandbuch
3126766104 K
23.90
3126766302 K
19.90
3126766319
3126766111
3126766166
3126766135
3126766128
K
K
K
K
K
19.90
17.90
35.90
14.90
17.90
B1+ Lehrbuch +Arbeitsbuch
+CD neu
B1+ Lehrerhandbuch neu
B1+ CD (2) neu
B1+ DVD-Rom neu
3126766456
3126766470
3126766463
3126766722
K
K
K
K
17.90
14.90
17.90
21.90
B2 Lehrbuch neu
B2 Arbeitsbuch +CD neu
B2 Lehrerhandbuch neu
B2 CD (3) neu
B2 DVD-Rom neu
3126766524
3126766531
3126766555
3126766548
3126766708
K
K
K
K
K
19.90
15.90
17.90
28.90
20.90
Názov titulu
C1 Kursbuch neu
C1 Arbeitsbuch +CD neu
C1 Lehrerhandbuch neu
C1 CD (4) neu
C1 DVD-Rom neu
EAN
3126766609
3126766616
3126766630
3126766623
3126766715
Vyd.
K
K
K
K
K
B1+/B2/C1 Lehrermaterial +DVD
3126766500 K
17.90
Mittelstufe Deutsch Test und
Ubungsbuch +CD (2) (INFOA)
8072406555 X
15.90
Monitor nová maturita
Nemecký jazyk - Testy
(Hanuljaková, SPN)
8010005093 X
>190 str., 3 testy na B1 a 3 testy na B2 stupeň
Monitor nová maturita
Nemecký jazyk - interná časť
(Hanuljaková, SPN)
8010015320 X
>156 str., príprava na ústnu časť maturity, aj vzory
maturitných zadaní
Multiple Intelligenzen im DaFUnterricht
3190317516 H
>Aktivitäten für die Sekundarstufe
und den Erwachsenenunterricht
€
21.90
17.90
17.90
31.90
20.90
9.26
9.59
24.50
N
N-Č/Č-N Fraus velký
ekonomický slovník
8072387045 X 95.31
N-Sl ekonomický slovník
(Ondrčková, SPN)
8008028981 X 28.21
>996 str., 50 000 hesiel z národohospodárskej aj podnikovej
oblasti
Nemecko-slovenský ilustrovaný
slovník (SLOVART)
8055607832 X 14.95
N-Sl slovník /Deutschslowakisches Wörterbuch
(Čierna, IKAR)
8055123110 X 69.00
>1072 str., 75 000 hesiel
N-Sl Veľký technický slovník
A-L (Krenčeyová, CCJ)
8088861867 X 49.45
N-Sl Veľký technický slovník
M-Z (Krenčeyová, CCJ)
8088861867 X 49.45
N-Sl/Sl-N Easylex2 CD-Rom
(LINGEA)
8096970346 X
9.90
>36 000 hesiel, 42 000 významov, 68 000 prekladov
N-Sl/Sl-N EasyLex2 PLUS
CD-Rom (LINGEA)
8089323012 X 19.90
>93 000 hesiel, 125 000 významov, 195 000 prekladov
N-Sl/Sl-N Lexicon 5 CD-Rom
lekársky (LINGEA)
8089323456 X 59.90
>33 500 hesiel, 36 000 významov, 83 000 prekladov
N-Sl/Sl-N Lexicon 5 CD-Rom
technický (LINGEA)
8087062494 X 79.90
>68 000 hesiel, 79 000 významov, 151 000 prekladov
N-Sl/Sl-N Lexicon 5 CD-Rom
veľký (LINGEA)
8089323128 X 79.90
>110 000 hesiel, 160 000 významov, 80 000 príkladov,
300 tematických okruhov, prehľad gramatiky
N-Sl/Sl-N Lexicon 5 CD-Rom
Platinum najväčší slovník
(LINGEA)
8089323210 X 159.90
>211 000 hesiel, 340 000 významov, 829 000 prekladov
N-Sl/Sl-N Lexicon CD-Rom
ekonomický (LINGEA)
8089323234 X 59.90
>104 000 hesiel, 47 000 významov, 177 000 prekladov
N-Sl/Sl-N malý slovník
(Balcová, MIKULA)
N-Sl/Sl-N moderný slovník hb
(MIKULA)
>880 str., 45 000 hesiel
8088814405 X
6.60
8088814528 X
13.24
N-Sl/Sl-N praktický slovník
(LINGEA)
8089323173 X 19.58
>1264 str., 80 000 hesiel, 17 000 príkladov, idiómov a fráz,
200 000 prekladov
N-Sl/Sl-N prekladateľský
slovník právo - ekonomika
(Krenčey, CCJ)
8088861027 X 49.45
>1000 str., 180 000 hesiel, pre pokročilých profesionálnych
používateľov NJ
N-Sl/Sl-N šikovný slovník 2/e
(LINGEA)
8081450082 X
8.90
>35 000 hesiel, 10 000 príkladov, idiómov a fráz, 74 000
prekladov, 100 študijných poznámok
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -6 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd. €
N-Sl/Sl-N školský slovník
(MIKULA)
8088814535 X
7.60
>784 str., 40 000 hesiel, 80 000 slov. spojení, fráz a významov
N-Sl/Sl-N školský slovník 2/e
(PONS, PRÍRODA)
8007015265 X
7.93
>750 str., 42 000 hesiel, transkripcia, rakúske a švajčiarske
výrazy
N-Sl/Sl-N slovník
(Kovácsová, SPN)
8010008421 X 19.88
>722 str., 40 000 hesiel s príkladmi použitia, frazeologizmy
N-Sl/Sl-N slovník (pb)
(Hogh, EDITOR) *
8096887750 X
4.61
>332 str., 10 000 termínov pre školy a prax
N-Sl/Sl-N slovník
(Smoláriková, CESTY)
8073603694 X
3.49
>247 str., 11 000 hesiel, výslovnosť, gramatika
N-Sl/Sl-N veľký slovník
(Balcová, MIKULA)
8088814412 X 26.52
>1039 str., 55 000 hesiel, 150 000 významov
N-Sl/Sl-N veľký slovník 2/e
(LINGEA)
8089323692 X 59.90
>1 568 str., 115 000 hesiel, 76 000 príkladov, idiómov
a fráz, 345 000 prekladov
N-Sl/Sl-N vreckový slovník
(LINGEA)
8081450068 X
8.30
>790 str., 35 000 hesiel, 42 000 významov, 3 000 fráz,
gramatika, konverzácia a frázy, mapy
N-Sl/Sl-N vreckový slovník
+CD-Rom (LINGEA) *
5125302990 X
6.00
>790 str., 35 000 hesiel, 42 000 významov, 2 000 fráz,
CD-Rom: 30 000 hesiel, 45 000 významov
Naučte se německy Začátečníci
CD-Rom Talk now! (INFOA)
Naučte se něm Mírně Pokročilí
CD-Rom World talk! (INFOA)
1843520047 X
21.41
1862216044 X
21.41
Nemčina hrou (PEXESO)
>obrázkový slovník zameraný na rozvoj slovnej zásoby (32
dvojíc obrázkov s popisom v Sj a Nj)
>Dopravné prostriedky
6013760121 X
1.50
>Osoby
6013760145 X
1.50
Němčina jazykový pruvodce
(INFOA)
8072408924 X
Nemčina konverzácia, s nami
sa dohovoríte (LINGEA)
8089323999 X
>192 str., 1200 viet a fráz, 800 slovíčok v témach,
5000 hesiel v slovníku
Němčina - maturitní cvičení
(INFOA)
Němčina - maturitní
konverzace (INFOA)
Němčina - maturitní příprava
(INFOA)
Němčina - maturitní slovní
zásoba (INFOA)
Němčina - maturitní testy
(INFOA)
Němčina Otázky a Odpovědi
(INFOA)
>zrkladlový text, nejen k maturitě
Nemčina pre opatrovateľky,
učebnica pre samoukov +CD
(Dvorecký, EASTONE)
Nová Nemčina pre samoukov
+mp3 (Dvorecký, EASTONE)
>cvičebnica
Nemčina pre samoukov
a jazykové kurzy +CD (1)
(Riečická, AKTUELL)
7.90
4.90
8072405534 X
8.90
8072406579 X
8.90
8072405527 X
8072405848 X
EAN
Vyd.
8072400836 X
8.90
8072407170 X
8.90
Maturitné témy v nemčine 25+5
(FRAUS)
8072383801 X
7.31
Německy s úsměvem nově (A1-B2)
Učebnice +mp3 (z netu) 3/e
Doplňkový sešit
CD (2)
8072389902 X
8072382309 X
4022780351 X
19.11
9.53
20.12
Německy za 30 dní +CD (1)
(INFOA)
8072403035 X
14.90
Netzwerk (A1-A2)
A1 Lehrbuch +CD (2)
A1 Lehrbuch +CD (2) +DVD
A1 Arbeitsbuch +CD (2)
A1 Lehrerhandreichung
A1 Testheft +CD
A1 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
A1 Intensivtrainer
3126061285
3126061292
3126061308
3126061339
3126061414
L
L
L
L
L
12.90
15.90
10.90
14.50
14.50
3126061346 L
3126061384 L
54.90
7.50
A2 Lehrbuch +CD (2)
A2 Lehrbuch +CD (2) +DVD
A2 Arbeitsbuch +CD (2)
A2 Lehrerhandbuch
A2 Digitales Unterrichtspaket
DVD-Rom
3126069977
3126069984
3126069991
3126050104
L
L
L
L
12.90
15.90
10.90
14.50
3126050111 L
54.90
B1 Kursbuch +CD (2)
B1 Kursbuch +CD (2) +DVD
B1 Arbeitsbuch +CD (2)
B1 Lehrerhandbuch
B1 Intensivtrainer
B1 Testheft +CD
3126050029
3126050036
3126050043
3126050067
3126050098
3126051460
14.50
17.90
10.90
14.50
7.50
17.90
L
L
L
L
L
L
Neue Deutsche
Rechtschreibung formát A2 *
3192074585 H
9.00
>2 str., laminovaná tabuľka A2, zmeny pravopisu od 1.8.2006
Neue Deutsche
Rechtschreibung formát A3 *
3192574580 H
5.00
>4 str., laminovaná tabuľka A3, A4, zmeny pravopisu od 1.8.2006
Neue Deutsche
Rechtschreibung Trainingsbox * 3190074921 H 10.00
>250 kariet
Nová Maturita z Nemčiny
(Olejárová, Aktuell)
8089153015 X
6.80
>280 str., nový model matur.skúšky spĺňa požiadavky SERR
O
8072406531 X
15.90
14.90
Orientierung im Beruf (B1)
3126061247 L
8.90
10.90
Orientierungskurs (A2/B1)
8072405541 X
10.90
8072404902 X
12.90
>Grundwissen Politik, Geschichte und Gesellschaft in
Deutschland
Kursheft
3060200146 C
8.00
Hinweise für den Unterricht
(kopier)
3060200153 C
4.80
Orientierungskurs Deutschland 3126061254 L
>Geschichte, Kultur, Institutionen
8081092015 X
12.99
8081092183 X
8089083961 X
12.99
3.28
8089153190 X
14.24
1 Učebnice (A1)
1 CD (2)
8072389124 X
4022785387 X
13.57
10.04
2 Učebnice
2 CD (1)
8072389582 X
4022786193 X
14.37
10.04
Nemčina slovníček (LINGEA)
8081450204 X
6.49
>640 str., 30 000 hesiel, súčasná slovná zásoba,
predložkové väzby a praktické príklady, na cesty aj štúdium
8089160501 X
€
Oberstufe Deutsch C1 +mp3
(INFOA)
Němčina pro jazykové skoly nově der die
das (FRAUS)
Nemecká gramatika
(Tarábková, DIDAKTIS)
Názov titulu
Německá maturitní témata
+CD-Rom (INFOA)
Německá Obrázková
konverzace (INFOA)
11.99
8.90
A-N/N-A Oxf Minidict (flexi)
0198610441 O
9.26
>640 str., 40 000 slov a fráz, 60 000 prekladov, malý vreckový
N-A/A-N Oxf Duden Dic
0198609742 O 55.73
>1728 str., 320 000 slov a fráz, 520 000 prekladov
P
Phonetik Aktuell Buch +CD (2)
(Kopier)
3195016902 H 26.50
>fotokopírovateľné cvičenia na fonetiku k Themen Aktuell 1
Pingpong Neu (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, pre 5.- 9. triedu ZŠ,
úlohy na prácu v skupinách, rozvoj komunikácie, hry, piesne
1 Kursbuch
3190016549 H 13.60
1 Paket (KB+AB +slovník)
3192916540 H 24.25
1 Arbeitsbuch
3190116546 H 11.90
1 Glossar N-Sl
3192716546 H
6.70
1 Lehrerhandbuch
3190216543 H 13.60
1 CD (2)
3190416547 H 20.90
Názov titulu
1 Arbeitsbuch CD (1)
1 Arbeitsbuch Kass (1) *
EAN
Vyd.
€
3190616541 H 12.70
3190516544 H
3.28
2 Kursbuch
2 Paket (KB +AB +slovník)
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch
2 Glossar N-Sl
2 CD (2)
3190016556
3192916557
3190116553
3190216550
3192816550
3190416554
H
H
H
H
H
H
14.00
24.10
12.70
13.60
6.70
20.90
3 Kursbuch
3 Arbeitsbuch
3 Lehrerhandbuch
3 CD (2)
3190016563
3190116560
3190216567
3190416561
H
H
H
H
14.80
13.60
15.90
20.85
Pingpong neu 1-3 CD-Rom
Übungsblätter per Mausklick
3194016545 H
25.50
Und Jetzt Ihr! (Grammatik)
3190073382 H
>jasná a prehľadná gramatika určená pre mládež
Und Jetzt Ihr! (Schlüssel)
3190173389 H
15.00
Plakat Redewendungen
(1 plakat +begleitheft)
Plakat Sprichworter
(1 plakat +Ubungsheft)
4.20
3938251225 H
15.00
3938251249 H
15.00
Planet (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, pre 7.- 9. triedu ZŠ
a 8-ročné gymnáziá, stratégie a tipy vedú žiakov
k samostatnej práci
1 Kursbuch
3190016785 H
1 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit A1/1)
3194616783 H
1 Slovenský pracovný zošit
A1/1 (1-8)
3194316782 H
1 Slovenský pracovný zošit
A1/2 (9-16)
3194416789 H
1 Arbeitsbuch (nem)
3190116782 H
1 Lehrerhandbuch
3190216789 H
1 CD (3)
3190416783 H
1 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3196116786 H
1 Kass (3) *
3190316786 H
1 Testtrainer +CD (1)
3196616781 H
1/2 DVD
3192816789 H
13.60
18.80
9.35
9.35
11.90
13.60
24.25
25.50
3.28
6.00
21.25
2 Kursbuch
2 Paket (Kursbuch +slovenský
pracovný zošit)
2 Slovenský pracovný zošit
2 Arbeitsbuch (nem)
2 Lehrerhandbuch
2 CD (3)
2 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
2 Kass (3) *
3190016792 H
13.60
3194616790
3194316799
3190116799
3190216796
3190416790
H
H
H
H
H
18.80
11.90
11.90
13.60
24.25
3196116793 H
3190316793 H
25.50
3.28
3 Kursbuch
3 Arbeitsbuch (nem)
3 Lehrerhandbuch
3 CD (2)
3 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3190016808
3190116805
3190216802
3190416806
H
H
H
H
13.60
12.50
13.60
18.70
3196116809 H
25.50
Planet CD-Rom Übungsblätter
per Mausklick
3193716781 H 25.50
>150 textov zo všetkých dielov kurzu, učiteľ môže okamžite
pripraviť pracovné listy ku gramatike a slovnej zásobe
Planetino (A1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, učenie hrou, piesne,
hranie divadielka
1 Kursbuch
3193015778 H 11.90
1 Slovenský pracovný zošit
3194115774 H
9.90
1 Lehrerhandbuch
3193215772 H 12.60
1 CD (3)
3193315779 H 22.60
1 CD-Rom
3194815773 H
5.00
1 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3196115772 H 17.50
1 Leseheft
(Besuch aus Planetanien)
3195415774 H
5.35
2 Kursbuch
2 Slovenský pracovný zošit
2 Lehrerhandbuch
2 CD (3)
3193015785
3194115781
3193215789
3193315786
H
H
H
H
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -7 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
11.90
9.90
12.60
22.60
Názov titulu
2 CD-Rom
2 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
EAN
Vyd. €
3194815780 H
5.00
3196115789 H
17.50
3 Kursbuch
3 Arbeitsbuch (nem)
3 Lehrerhandbuch
3 CD (3)
3 CD-Rom
3 Digital Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
3193015792
3193115799
3193215796
3193315793
3194815797
H
H
H
H
H
11.90
9.90
12.60
22.60
5.00
3196115796 H
17.50
Písničky pro děti +CD
(Deutsche Kinderlieder, NJ)
Prehľadná gramatika- Nemčina
(INFOA)
Príručná gramatika nemčiny
(Marko, SPN)
8086906164 K
5.90
8072406470 X
4.90
8010003259 X
9.92
Projekt Deutsch (GSt)
>využíva projektovú učebnú metódu
1 Lehrbuch neu
0199124299
1 Arbeitsbuch neu
0199124350
1 Lehrerhandbuch (slowakisch) 8096824434
1 N-Sl Slovník s cvičeniami
8096952601
1 CD (2) (slowakisch)
17657
O
O
O
O
O
8.70
4.24
6.53
2.92
12.00
2 Lehrbuch neu
2 Arbeitsbuch neu
2 Lehrerhandbuch (slowakisch)
2 N-Sl Slovník s cvičeniami
2 CD (2) (slowakisch)
0199124305
0199124367
8096824441
8096952625
20247
O
O
O
O
O
8.70
4.24
6.53
2.92
12.00
3 Lehrbuch neu
3 Arbeitsbuch neu
3 Lehrerhandbuch (slowakisch)
3 Kass (2) (slowakisch)
0199124312
0199124374
8096824472
0194311670
O
O
O
O
8.70
4.24
6.53
10.29
4 Lehrbuch neu
4 Arbeitsbuch neu
4 Lehrerhandbuch (slowakisch)
4 CD (4) (slowakisch)
0199125593
0199125586
8096824496
3054
O
O
O
O
8.70
4.24
7.30
15.43
5 Lehrbuch neu
5 Arbeitsbuch neu
5 Lehrerhandbuch (slowakisch)
5 Kass (2) (slowakisch)
0199125678
0199125685
8096952618
14970
O
O
O
O
8.70
4.24
7.30
10.29
3060208975 C
14.90
3060205301 C
15.30
Prüfungstraining Goethe-/ÖSDZertifikat B1 +CD (1)
Prüfungstraining GoetheZertifikat B2 +CD (2)
Prüfungstraining GoetheZertifikat C1 +CD (2)
Prüfungstraining TestDaf +CD (2)
Prüfungstraining Zertifikat
Deutsch / telc Deutsch B1
+CD/CD-Rom
Prüfungstraining Zertifikat
Deutsch +CD
Prüfungstraining Zertifikat
Deutsch +CD/CD-Rom *
3060205318 C
3060203116 C
15.30
14.90
3060210237 C
16.10
3060203109 C
14.90
3060204656 C
16.00
R
Reálie nemecky hovoriacich
krajín 3/e (Homolková, FRAUS) 8072383290 X
6.30
S
Schnelltrainer Deutsch
1 Ich bin, du bist...sind Sie? (A1)
2 Am liebsten den Superlativ (A2)
3 Ein-, um- oder aussteigen?
(A1/B1)
4 Wissen Landeskunde
Deutschland (A2/B1)
6 Reiseziel Deutschland (A2/B1)
3938251065 H
3938251072 H
9.00
9.00
3938251089 H
9.00
3938251096 H
3938251119 H
9.00
9.00
Schreiben in Alltag und Beruf,
Intensivtrainer (A2/B1)
3126063821
L
8.90
Schritt für Schritt ins
Grammatikland (A1)
3190073962 H
17.50
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Schritte International (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, vhodná pre SOŠ, SOU,
pomalší progres, diferenciácia cvičení podľa obtiažnosti,
modelové testy
1 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD 3190018512 H 12.75
1 Paket (KB +AB +CD +slovník) 3194318519 H 13.60
1 Lehrerhandbuch
3190218516 H 19.00
1 Interaktives Lehrerhandbuch
CD-Rom
3192218514 H 17.50
1 / 2 Übungs CD-Rom
3191318512 H 23.00
1 / 2 DVD
3193018519 H 22.85
1 / 2 Intensivtrainer +CD (1)
3190118519 H
8.60
1 / 2 Spielesammlung (A1)
3197418513 H 17.50
1 / 4 Diktate
3194417045 H
6.50
1 / 4 Lernwortschatz
3194317048 H
6.50
1 CD (2)
3190418510 H 23.25
1 Digitales Unterrichtspaket
3197118512 H 27.00
1 Glossar N-Sl
3194218512 H
0.85
1 Kass (3) *
3190318513 H
3.28
1 Posterset (7 ks)
3197403212 H 15.60
2 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD
2 Paket (KB +AB +CD +slovník)
2 Lehrerhandbuch
2 Interaktives Lehrerhandbuch
CD-Rom
2 CD (2)
2 Digitales Unterrichtspaket
2 Glossar N-Sl
2 Posterset (7 ks)
3190018529 H
3194318526 H
3190218523 H
12.75
13.60
19.00
3192218521
3190418527
3197118529
3194218529
3198203217
H
H
H
H
H
17.50
23.25
27.00
0.85
15.60
3 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD
3 Paket (KB +AB +CD +slovník)
3 Lehrerhandbuch
3 Interaktives Lehrerhandbuch
CD-Rom
3 / 4 Intensivtrainer +CD (1)
3 / 4 Lektüre zur FotoHörgeschichte
3 / 4 Spielesammlung (A2)
3 CD (2)
3 Digitales Unterrichtspaket
3 Glossar N-Sl
3190018536 H
3194318533 H
3190218530 H
12.75
13.60
19.00
3192218538 H
3190118533 H
17.50
8.60
3192318535
3197418537
3190418534
3197118536
3194218536
H
H
H
H
H
5.05
17.50
23.25
27.00
0.85
4 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD
4 Paket (KB +AB +CD +slovník)
4 Lehrerhandbuch
4 Interaktives Lehrerhandbuch
CD-Rom
4 CD (2)
4 Digitales Unterrichtspaket
4 Glossar N-Sl
4 Kass (3) *
3190018543 H
3194318540 H
3190218547 H
12.75
13.60
19.00
3192218545
3190418541
3197118543
3194218543
3190318544
H
H
H
H
H
17.50
23.25
27.00
0.85
3.28
5 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD
5 Paket (KB +AB +CD +slovník)
5 Lehrerhandbuch
5 Interaktives Kursbuch mit
Medienbibliothek DVD-Rom
5 / 6 Intensivtrainer +CD (1)
5 / 6 Spielesammlung (B1)
5 CD (2)
5 Glossar N-Sl
3190018550 H
3194318557 H
3190218554 H
12.75
13.60
19.00
3192218552
3190118557
3197418551
3190418558
3194218550
H
H
H
H
H
17.50
8.60
17.50
23.25
0.85
6 Kursbuch +Arbeitsbuch +CD
6 Paket (KB +AB +CD +slovník)
6 Lehrerhandbuch +plagáty (7 ks)
6 Interaktives Kursbuch mit
Medienbibliothek DVD-Rom
6 CD (2)
6 Glossar N-Sl
3197018560 H
3194318564 H
3197718569 H
12.75
13.60
19.00
3192218569 H
3190418565 H
3194218567 H
17.50
23.25
0.85
1 / 4 Leseheft
Schritte Prüfungstraining
Zertifikat B1
Schritte Lesemagazin 1-4 (A1/A2)
Schritte Übungsgram (A1/B1)
3192619113 H
7.65
3195918565 H
3191618513 H
3193019110 H
5.30
7.65
12.75
Sicher! (B1-C1)
B1+ Kursbuch
B1+ Arbeitsbuch +CD (1)
B1+ Lehrerhandbuch
B1+ Medienpaket zum
Kursbuch (CD (2) +DVD)
B1+ Digitales Unterrichtspaket
B1+ Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
3190012060 H
3190112067 H
3190512065 H
13.00
13.00
17.50
3191012069 H
3191512064 H
26.00
45.00
3191612061 H
26.00
B2 Kursbuch
B2 Arbeitsbuch +CD (1)
B2 Lehrerhandbuch
B2 Medienpaket zum Kursbuch
(CD (2) +DVD)
3190012077 H
3190112074 H
3190512072 H
13.00
13.00
26.00
3191012076 H
26.00
B2/1 Kursbuch +AB +CD (1-6)
B2/1 Lehrerhandbuch
3195012072 H
3195712071 H
13.00
13.00
B2/2 Kursbuch +AB +CD (7-12) 3197012070 H
B2/2 Lehrerhandbuch
3197712079 H
13.00
13.00
Školní něm. gramatika (INFOA) 8072400553 X
8.90
Sl-N ekonomický slovník
(Ondrčková, SPN)
8010000494 X 32.86
>848 str., 50 000 hesiel a príkladov z oblasti ekonomiky,
manažmentu, bankovníctva, finančníctva, poisťovníctva
Sl-N hovorník 2/e (LINGEA)
8089323029 X
9.29
>1 500 kľúčových slov, 15 000 viet a konverzačných
obratov, prehľad gramatiky
Sl-N hovorník ekonom. (LINGEA) 8089323098 X 12.91
>1100 hesiel, 9 000 viet a fráz, 300 skratiek, 22 tém
Sl-N obchodná korešpondencia
(Dynda, ISTER SCIENCE)
8088683315 X 28.60
>512 str., 393 vzorových listov, 2 500 modulov na prípravu
listov, príklady
Sl-N slovník /Slowakisch-deut.
Wörterbuch (Čierna, IKAR)
>1064 str., 75 000 hesiel
8055123127 X
69.00
Slovná zásoba pre novú maturitu
z nem.(Olejárová, AKTUELL)
8089153183 X
9.92
>175 str., abecedne zoradená slovná zásoba k matur. otázkam
So geht's noch besser Neu (A2/B1)
Komplettes Fertigkeitentraining für das neue Zertifikat B
Übungsbuch +CD (2)
3126758567 K 19.90
Lehrerhandbuch
3126758574 K 17.90
So geht's noch besser zum Goethe-/ÖSDZertifikat B1
10 komplette Modelltests zum neuen Goethe-/ÖSD-Zert. B1
Testbuch +CD (3)
3126758543 K 19.90
Lehrerhandbuch
3126758550 K 17.90
So geht´s zum DSD II (B2/C1)
Testbuch +Leitfaden für die
mündliche Prüfung
Testbuch Lehrerhandbuch +CD
+DVD
Übungsbuch
Übungsbuch Lehrerhandbuch
+CD
3126759717 K
17.90
3126759731 K
3126759700 K
17.90
19.90
3126759724 K
17.90
Spielerisch Deutsch lernen:
Schritte International im Beruf (A1/B1)
>Aktuelle Lesetexte aus
Wirtschaft und Beruf (A1/B1)
>Deutsch für ... Ihren Beruf (A2)
>Kommunikation am
Arbeitplatz +CD (A1/B1)
>Deutsch in der Kaffeepause
CD (2) (A2/B1)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Sequenzen Übungsgrammatik
+CD (A1/B1)
3464209141 C 17.10
>precvičenie gramatiky, príprava na certifikát na úrovni A1
až B1, kľúč k cvičeniam
3196618518 H
3196718515 H
14.00
17.50
3196818512 H
17.50
3192615900 H
13.00
Vorschule - Erste Worter und
Satze
3190094707 H
7.55
>pre deti, kt. ešte nevedia čítať, tematicky zoradená
základná slovná zásoba, 15 tém, kľúč
Lernstufe 1 - Grundwortschatz
- Rätsel für das 1.Schuljahr
3191094706 H
7.55
Lernstufe 1 - Neue Geschichten
- Wortschatz und Grammatik
3191594701 H
7.55
>nové príbehy - obsahuje základy čítania, učí správne použitie
podstatných a prídavných mien, členov, jednoduché vety
Lernstufe 1 - Wortschatz und
Grammatik
3190194704 H
7.55
>obsahuje základy čítania, učí správne použitie podstatných
a prídavných mien, členov, jednoduché vety
Lernstufe 2 - Grundwortschatz
- Rätsel für das 2.Schuljahr
3191194703 H
7.55
Lernstufe 2 - Wortschatzerweiterung und Grammatik
3190294701 H
7.55
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -8 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
Lernstufe 3 - Wortschatzvertiefung und Grammatik
Lernkrimi - Das geheimnisvolle
Zeichen
Lernkrimi - Jagd nach dem
Reifendieb
Lernkrimi - Das Monster im
Schulkeller
Lernkrimi - Die Spur zum
Kellerfenster
Lieder und Reime +CD
Lustige Sprachspiele
Rechtschreib-Rätsel für das 1.
Schuljahr
Rechtschreib-Rätsel für das 2.
Schuljahr
Spas mit ersten Wortern
EAN
Vyd.
€
3190394708 H
7.55
3192494703 H
7.55
3192094705 H
7.55
3192294709 H
7.55
3192694707 H
7.55
3190594702 H
3190994700 H
13.30
7.55
3191394707 H
7.55
3191494704 H
3190894703 H
7.55
7.55
Sprach-Fluss +DVD
3191417512 H 24.00
Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen
Sprachrätsel Deutsch
Landeskunde (A2/B2)
3192095818 H
12.00
Sprechen Hören Sprechen
Buch +CD (3)
3190573813 H
60.00
Sprechen Schreiben Mitreden (C2)
Buch
3190018642 H
28.40
Sprechen Sie Deutsch (GSt)
1 Študentská kniha (A2)
1 Učiteľská kniha (česká)
1 CD (5)
1 CD-Rom
8086195179
8086195094
4026890124
8011113628
X
X
X
X
13.90
19.90
39.90
49.90
2 Študentská kniha (B1)
2 Učiteľská kniha (česká)
2 CD (5)
8086195131 X
8086195148 X
4026890131 X
14.90
19.90
39.90
3 Študentská kniha (B2)
3 Učiteľská kniha (česká)
3 CD (5)
8086195193 X
8086195209 X
4026890193 X
15.90
19.90
39.90
4 Študentská kniha
4 Kazety (4)
8086195056 X
8594026893 X
16.90
24.90
Sprechen Sie Deutsch pro zdravotnické
obory (GSt)
1 Študentská kniha
1 Učiteľská kniha
8086195322 X
8086195339 X
15.90
19.90
44 Sprechspiele für DaF (Kopier) 3190015030 H
>104 str., kopírovateľné hry, dialógy vhodné aj pre
začiatočníkov na SŠ
36.70
Studio d (A1-B1)
>učebnica pre stredné a jazykové školy
A1 Kursbuch +CD (slov) (1-12) 8072385805
A1 Cvičebnice (česká) (1-12)
8072385447
A1 Lehrerhandbuch
8072384532
A1 Unterrichtsvorbereitung
interaktiv auf CD-Rom (de)
3464207468
A1 CD (2)
4022781365
A1 DVD +Übungsbooklet (de)
3464208311
X
X
X
19.11
7.51
16.59
C
X
C
21.56
20.12
14.80
X
X
C
X
21.63
7.51
14.80
17.60
A2 Kursbuch +CD (slov) (1-12)
A2 Cvičebnice (česká) (1-12)
A2 DVD +Übungsbooklet (de)
A2 Lehrerhandbuch (1-12)
A2 Unterrichtsvorbereitung
interaktiv auf CD-Rom (de)
A2/1 CD (1) (1-6)
A2/2 CD (1) (7-12)
8072386765
8072386413
3464208465
8072385478
3464207475 C
4022781532 X
4022781600 X
22.20
10.04
10.04
B1 Kursbuch +CD (český)
B1 Cvičebnice (česká)
B1 Lehrerhandbuch (cz)
B1 Unterrichtsvorbereitung
interaktiv auf CD-Rom (de)
B1 CD (2)
B1 DVD +Übungsbooklet (de)
8072387342 X
8072387366 X
8072387359 X
21.63
7.51
20.12
3464207505 C
4022782065 X
3464208175 C
22.20
20.12
14.80
Studio d (Cornelsen, nemecká verzia)
A1 Kurs-und Ubungsbuch +CD
A1 Sprachtraining +Lösungen
A1 CD (2)
3464207079 C
3464207086 C
3464207116 C
16.40
9.30
17.80
Názov titulu
A1 Lerner CD-Rom
A1 Digitaler Stoffverteilungsplaner auf CD-Rom
A1 Testvorbereitungsheft A1
und Modelltest +CD
A1 Unterrichtsvorbereitung
(Print) mit demo-CD-Rom
A1 Whiteboardmaterial auf
CD-Rom
EAN
Vyd.
€
3464207253 C 14.80
Názov titulu
1 (5-8) Lehrerhandbuch
1 (5-8) Glossar XXL D-Sk
1 (5-8) CD (1) zum Kursbuch
1 (5-8) Kass (1) zum Kursbuch *
1 (1-7) Ubungsheft
EAN
3190318025
3192518027
3190418022
3190518029
3192218019
Vyd.
€
H 17.50
H
1.70
H 11.90
H
3.28
H
8.50
2 (1-4) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
2 (1-4) Lehrerhandbuch
2 (1-4) CD (1) zum Kursbuch
2 (1-4) Kass (1) zum Kursbuch *
3190018161
3190318162
3190418169
3190518166
H
H
H
H
14.20
17.50
11.90
3.28
2 (5-8) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
2 (5-8) Lehrerhandbuch
2 (5-8) CD (1) zum Kursbuch
2 (5-8) Kass (1) zum Kursbuch *
2 (1-7) Ubungsheft
3190018178
3190318179
3190418176
3190518173
3192218163
H
H
H
H
H
14.20
17.50
11.90
3.28
8.50
3 (1-4) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
3 (1-4) Lehrerhandbuch
3 (1-4) CD (1) zum Kursbuch
3 (1-4) Kass (1) zum Kursbuch *
3190018185
3190318186
3190418183
3190518180
H
H
H
H
14.20
17.50
11.90
3.28
3 (5-8) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
3 (5-8) Lehrerhandbuch
3 (5-8) CD (1) zum Kursbuch
3 (5-8) Kass (1) zum Kursbuch *
3 (1-7) Ubungsheft
3190018192
3190318193
3190418190
3190518197
3192218187
H
H
H
H
H
14.20
17.50
11.90
3.28
8.50
3060206070 C
7.30
3464208229 C
12.20
3464207321 C
14.10
3464208717 C
29.00
A2 Kurs-und Ubungsbuch +CD
A2 Sprachtraining +Lösungen
A2 CD (2)
A2 Unterrichtsvorbereitung
(Print) mit demo-CD-Rom
3464207123 C
3464207147 C
3464207185 C
16.40
9.30
17.80
3464207338 C
14.10
B1 Kurs-und Ubungsbuch +CD
B1 Sprachtraining +Lösungen
B1 CD (2)
B1 Unterrichtsvorbereitung (Print)
3464207192
3464207208
3464207246
3464207352
C
C
C
C
16.40
9.30
17.80
14.10
B2/1 Kurs-und Ubungsbuch +CD
B2/1 Sprach und
Prufungstraining Arbeitsheft
B2/1 CD (1)
B2/1 Unterrichtsvorbereitung
(Print)
3060200948 C
16.10
3060206131 C
3060204274 C
8.00
11.80
3060200955 C
9.90
3060200740 C
16.10
3060207169 C
8.00
3060200931 C
3060200870 C
3060201099 C
9.90
11.80
14.80
Tangram CD-Rom
Übungsblätter per Mausklick
3192918018 H 27.00
>150 textov zo všetkých dielov kurzu, učiteľ môže okamžite
pripraviť pracovné listy ku gramatike a slovnej zásobe
3060206124 C
21.80
3190517510 H
24.00
TestDaF Musterprüfung 1
+CD (B2/C1)
TestDaF Musterprüfung 2
+CD (B2/C1)
TestDaF Musterprüfung 3
+CD (B2/C1)
TestDaF Musterprüfung 4
+CD (B2/C1)
TestDaF Musterprüfung 5
+CD (B2/C1)
B2/2 Kurs-und Ubungsbuch
+CD
B2/2 Sprach und
Prufungstraining Arbeitsheft
B2/2 Unterrichtsvorbereitung
mit Kopiervorlagen und Tests
B2/2 CD (1)
B2 DVD
B2 Unterrichtsvorbereitung
interaktiv auf CD-Rom
Szenisches Lernen
T
Tamburin (A1)
>3.- 5. trieda, dôraz na komunikáciu pomocou dialógov,
scénok, hier, piesní
1 Lehrbuch
3190015771 H 13.60
1 Arbeitsbuch
3190115778 H 11.90
1 Lehrerhandbuch
3190215775 H 13.60
1 CD (2)
3190615773 H 25.50
1 Poster "Wurfel-Spiel"
3190915774 H
6.35
2 Lehrbuch
2 Arbeitsbuch
2 Lehrerhandbuch
2 CD (2)
2 Kass (2) *
2 Poster "Zirkus"
3190015788
3190115785
3190215782
3190615780
19 0315787
3190715770
H
H
H
H
H
H
13.60
11.90
13.60
25.50
3.28
7.00
3 Lehrbuch
3 Arbeitsbuch
3 Lehrerhandbuch
3 CD (2)
3 Poster "Landkarte"
3190015795
3190115792
3190215799
3190615797
3190815791
H
H
H
H
H
13.60
11.90
13.60
25.50
7.50
Tamtam (GSt)
>1.- 3. trieda, pesničky, riekanky, prípravný kurz k Tamburin
Arbeitsbuch
3190516650 H 12.60
Lehrerhandbuch
3190116652 H 15.90
CD (2)
3190316656 H 23.80
Tangram Aktuell (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR, rozdelenie dielov podľa
stupňov SERR, jeden diel 50-80 vyučovacích hodín,
podpora autonómie a sebaevaluácie
1 (1-4) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
3190018017 H 14.20
1 (1-4) Paket (Kursbuch
+Arbeitsbuch +CD +slovník)
3193218018 H 15.90
1 (1-4) Lehrerhandbuch
3190318018 H 17.50
1 (1-4) Glossar XXL D-SK
3192518010 H
1.70
1 (1-4) CD (1) zum Kursbuch
3190418015 H 11.90
1 (1-4) Kass (1) zum Kursbuch * 3190518012 H
3.28
1 (5-8) Kursbuch +Arbeitsbuch
+CD
1 (5-8) Paket (Kursbuch
+Arbeitsbuch +CD +slovník)
3190018024 H
14.20
3193018021 H
15.90
3190416998 H
10.20
3191016999 H
10.20
3191416997 H
10.20
3191716998 H
10.20
3192016998 H
10.20
Themen Aktuell (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Kursbuch +CD-Rom
3190016907
1 Arbeitsbuch Sk
3191716905
1 Lehrerhandbuch A
3190416905
1 Lehrerhandbuch B
3190516902
1 CD (2)
3190316908
1 Kass (2) *
3190216901
1 Sprechübung Kass (5) *
3193216908
1 Sprechübung Textheft
3193316905
H
H
H
H
H
H
H
H
14.20
12.30
10.90
23.80
22.95
3.28
3.28
7.50
2 Kursbuch
2 Arbeitsbuch Sk
2 Lehrerhandbuch A
2 Lehrerhandbuch B
2 CD (2)
2 Kass (2) *
2 Sprechübung Kass (4) *
2 Sprechübung Textheft
2 Wiederholungsbuch
3190016914
3190816910
3190416912
3190516919
3190316915
3190216918
3194316911
3191016913
3191116910
H
H
H
H
H
H
H
H
H
14.40
13.15
10.90
23.80
22.95
3.28
3.28
7.50
13.30
3 Zertifikat Kursbuch
3 Zertifikat Arbeitsbuch Sk
3 Zertifikat Lehrerhandbuch A
3 Zertifikat Lehrerhandbuch B
3 Zertifikat CD (3)
3 Zertifikat Kass (3) *
3190016921
3194616929
3190416929
3190516926
3190316922
3190216925
H
H
H
H
H
H
14.90
11.90
10.90
23.80
25.50
3.28
Themen CD-Rom
Übungsblätter per Mausklick
3199116905 H 27.00
>150 textov zo všetkých dielov kurzu, učiteľ môže okamžite
pripraviť pracovné listy ku gramatike a slovnej zásobe
Training TestDaF +CD (2)
3126066396 L
17.90
Training Zertifikat Deutsch
Lehrbuch *
CD (2) *
3190072972 H
3190272976 H
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -9 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
15.00
24.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Training ZMP
1 Band- Leseverstehen und
Hörverstehen *
1 CD (3) *
1 Kass (2) *
3190072996 H
3190272990 H
3190172993 H
2 Band- Schriftlicher Ausdruck,
Kommunikation *
2 CD (1) *
3190073009 H
3190273003 H
Treffpunkt Beruf A2 +CD
Treffpunkt Beruf B1 +CD
3126060530
3126060646
L
L
19.00
33.00
3.28
19.00
20.00
neu
neu
U
Übungsblätter per Mausklick
CD-Rom
3190216307 H 27.00
>program na generovanie cvičení a testov z akéhokoľvek
textu, ideálne na prácu s internetom
Übungsgrammatik DaF für Anfänger (GSt)
>320 str., B1, jednoduchý popis gramatiky, cvičenia,
jednoduché formulácie, tvorenie slov, aj pre samoukov
>Lehr und Übungsbuch
3190074471 H 22.20
>CD (2) *
3190274475 H 24.00
Übungsgrammatik DaF für
Fortgeschrittene (B2/C2)
3190074488 H 27.00
>432 str., gramatika pre pokročilých, kľúč pre samoukov
Übungsgrammatik DaF für die
Grundstufe (A1/B1)
3191074487 H 13.60
Übungsgrammatik DaF für
die Mittelstufe (B1/C1)
3190116577 H 20.20
Übungsgrammatik DaF für die
Oberstufe (B2/C2)
3192074486 H 21.20
Unternehmen Deutsch Grundkurs (A1/A2)
Lehrbuch
Lehrerhandbuch
Arbeitsbuch
CD (2)
Wörterheft
3126757409
3126757423
3126757416
3126757393
3126757386
K
K
K
K
K
22.90
21.90
19.90
32.90
10.90
Unternehmen Deutsch Aufbaukurs (B1/B2)
Lehrbuch
Lehrerhandbuch
Arbeitsbuch
CD (2)
Wörterheft
3126757454
3126757485
3126757461
3126757447
3126757430
K
K
K
K
K
22.90
21.90
19.90
32.90
10.90
V
Verbtabellen Deutsch als
Fremdsprache
3190079070 H
>132 str., 3 000 slovies, ZD, dôležité tipy na výučbu
11.80
W
Wahrig Fremdwörterlexikon
(BERTELSMANN)
Wahrig Grammatik der
Deutsche Sprache
(BERTELSMANN)
Názov titulu
Wheel Deutsch Modalverben
Wheel Deutsch Präpositionen
Wheel Deutsch Schimpfen und
Fluchen
Wheel Deutsch Unregelmäsige
Verben
Wheel Deutsch...in Osterreich
EAN
Vyd.
3199595465 H
3199295464 H
€
4.80
4.80
3199995463 H
4.80
3199195467 H
3197195469 H
4.80
4.80
3197695464 H
8.50
3199695462 H
8.50
Willkommen bei uns reálie
německy mluvících zemí (INFOA) 8072406845 X
>metodika k reáliím
8853612236 X
11.90
7.30
Wheel Plus Deutsch der, die,
das +heft
Wheel Plus Deutsch Unregel
Verben +heft
Wir (A1-B1)
1 Lehrbuch (sk)
1 Arbeitsbuch (sk)
1 Lehrerhandbuch +CD (sk)
1 CD (1) (cz)
8073970192
8073970208
8073970215
5202600018
K
K
K
K
9.90
7.90
9.90
15.90
2 Lehrbuch (sk)
2 Arbeitsbuch (sk)
2 Lehrerhandbuch (cz)
2 CD (1) (cz)
8073970246
8073970253
8086906522
5202600025
K
K
K
K
9.90
7.90
9.90
15.90
3 Lehrbuch (sk)
3 Arbeitsbuch (sk)
3 Lehrerhandbuch (de)
3 CD (1) (cz)
8073970680
8073970277
3126757720
5202600032
K
K
K
K
9.90
7.90
17.90
15.90
Wir...live DVD
Wir Plus Buch +CD (2) (A1/B1)
3126757782 K
3126757775 K
31.00
21.00
Wir Wiederholen fürs Abitur
(Justová, PRÍRODA)
8007004221 X
6.27
Wirtschaftskommunikation Deutsch neu
(B2-C1)
Lehrbuch neu
CD (2) neu
DVD
3126061865 L
3126061872 L
3126061889 L
19.90
23.90
36.50
Wortschatz Intensivtrainer A1
Wortschatz Intensivtrainer A2
3126063715 L
3126063722 L
8.90
8.90
Wortschatz Plakate
(6 plakate +begleitheft)
3938251188 H
24.60
Wortschatzbox Deutsch als
Fremdsprache A1
3190079155 H 16.95
>súbor 500 kariet obsahujúcich 1000 slov, ktoré pokrývajú
danú úroveň
Wortschatzbox Deutsch als
Fremdsprache A2
3191079154 H 16.95
>súbor 520 kariet obsahujúcich 1000 slov
Wortschatzbox Deutsch als
Fremdsprache B1
3192079153 H 16.95
>súbor 600 kariet obsahujúcich 1000 slov
3577090308 X
31.50
Zertifikat B1
3190318681 H
21.70
3577100731 X
30.04
Zertifikat Deutsch neu +CD (4)
3190018680 H
39.00
Wanderwörter. Das Spiel (B2)
Wechselspiel Neu
3195195867 H
3126065290 L
42.00
21.90
Zertifikat Komplett B1 +CD
(INFOA)
8072406548 X
15.90
Wechselspiel Junior (Kopier)
3126065276
L
20.50
Wheel Deutsch Adjektive
Wheel Deutsch Akkusativ oder
Dativ ?
Wheel Deutsch Der, die, das
(Artikel und Plural)
Wheel Deutsch Flirt-Trainer
Wheel Deutsch In der Schweiz
3199495468 H
4.80
Zertifikatstraining Deutsch Wortschatz
3190016525 H
23.00
3199095460 H
4.80
3199395461 H
3199895466 H
3197895468 H
4.80
4.80
4.80
3190016761
3190116768
3191816766
3191316761
3190316762
10.10
9.50
4.40
17.50
18.70
Z
Názov titulu
B2/1 Kursbuch
B2/1 Arbeitsbuch +CD-Rom
B2/1 Lösungen zum Arbeitsbuch
B2/1 Lehrerhandbuch
B2/1 Interaktives
Lehrerhandbuch CD-Rom
B2/1 CD (2)
B2/1 DVD +Arbeitsblättern
B2/1 Extra CD-Rom
B2/1 Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
CD-Rom
EAN
3190016747
3190116744
3191816742
3191316747
B2/2 Kursbuch
B2/2 Arbeitsbuch +CD-Rom
B2/2 Lösungen zum Arbeitsbuch
B2/2 Lehrerhandbuch
B2/2 Interaktives
Lehrerhandbuch CD-Rom
B2/2 CD (2)
B2/2 Interaktives Kursbuch
für Whiteboard und Beamer
DVD-Rom
C1/1 Kursbuch
C1/1 Arbeitsbuch +CD-Rom
C1/1 Lösungen zum Arbeitsbuch
C1/1 Lehrerhandbuch
C1/1 CD (2)
C1/2 Kursbuch
C1/2 Arbeitsbuch +CD-Rom
C1/2 Lösungen zum Arbeitsbuch
C1/2 Lehrerhandbuch
C1/2 CD (2)
3191516741
3190316748
3192516740
3190916740
Vyd.
€
H 10.10
H
9.50
H
4.40
H 17.50
H
H
H
H
17.50
18.70
22.30
23.00
3193016744 H
17.50
3195016742
3195116749
3196816747
3196316742
H
H
H
H
10.10
9.50
4.40
17.50
3196516746 H
3195316743 H
17.50
18.70
3198016749 H
17.50
3190016754
3190116751
3191816759
3191316754
3190316755
H
H
H
H
H
10.10
9.50
4.40
17.50
18.70
3195016759
3195116756
3196816754
3196316759
3195316750
H
H
H
H
H
10.10
9.50
4.40
17.50
20.00
3126061773 L
3126061780 L
20.90
10.90
Zimmer frei Aktuelle (A1)
Lehrbuch +Arbeitsbuch +CD (3)
Lehrerhandbuch
Zmaturuj! z nemeckého jazyka 1
(DIDAKTIS)
8073580438 X
Zmaturuj! z nemeckého jazyka 2
+CD (1) (DIDAKTIS)
8073580476 X
Zur Orientierung +CD (1) 3/e
(A2/B1)
Basiswissen Deutschland
>Lehrerhandbuch (Kopier)
Zur Orientierung Deutschland Quiz (A2/B1)
Zwischendurch mal Gedichte
(Kopier) A1/C1
Zwischendurch mal kurze
Geschichten (Kopier) A2/B2
Zwischendurch mal
Landeskunde (Kopier) A2/B1
Zwischendurch mal Lieder +CD
(Kopier) A1/B1
Zwischendurch mal Projekte
(Kopier) A1/B1
Zwischendurch mal Spiele
(Kopier) A1/B1
H
H
H
H
H
12.89
3190014996 H
9.80
3190614998 H
11.10
3191014995 H
17.70
3193510020 H
19.50
3193610027 H
19.50
3193010025 H
19.50
3193110022 H
22.50
3193910028 H
19.50
3193410023 H
19.50
Ziel (B1-C1)
B1+ Kursbuch
B1+ Arbeitsbuch +CD-Rom
B1+ Lösungen zum Arbeitsbuch
B1+ Lehrerhandbuch
B1+ CD (2)
10.49
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -10 - t el : 02/ 5441 0992, fax: 54 41 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Výber z doplnkový
doplnkových
oplnkových materiálov
materiálov
Campus Deutsch – Lesen
B2 – C1
Prvý diel z radu Campus Deutsch – Lesen prehlbuje a rozvíja pomocou rôznych techník nácvik efektívneho čítania. Texty
majú populárno-vedecký charakter, ktoré dopĺňa množstvo úloh rôzneho typu precvičujúcich viaceré techniky čítania. Študenti
sa učia identifikovať v texte kľúčové slová, zoradiť informácie v texte, odvodiť si z textu význam neznámeho slova,
porozumieť dôležitým výpovediam v texte, chronologicky zoradiť časti textu, analyzovať dlhé vety, rýchlo nájsť dôležité
informácie v texte,..
Campus Deutsch – Präsentieren und diskutieren
B2 – C1
V druhom dieli Campus Deutsch – Präsentieren und diskutieren sa študenti okrem iného naučia vyhýbať sa chybám pri
príprave fólií a samotnej ústnej prezentácii, porozumieť výstavbe fólií a prezentácie, uviesť obrazy a médiá
do prezentácie, diskutovať so zameraním na cieľ diskusie, vecne viesť diskusiu a dodržiavať jej pravidlá, klásť otázky, vziať
slovo poslucháčovi,... Prílohou knihy je aj CD-ROM so vzorovými prezentáciami, vzorovými fóliami, predlohami
na písanie a krátkymi ukážkovými sekvenciami na počúvanie.
Hören & Sprechen
A1 /A2 / B1
Knihy (s vloženými audio-CD) ponúkajú cielený tréning pomocou cvičení na počúvanie
s porozumením a cvičení na rozprávanie na bežné témy všedného dňa.
Lesen & Schreiben
A1 /A2 / B1
Knihy obsahujú texty precvičujúce čítanie s porozumením. Súčasne sa venujú nácviku
písomného prejavu.
Zwischendurch mal ...
Atraktívne doplnkové materiály na spestrenie vyučovania. Kopírovateľné predlohy s rôznymi úlohami a cvičeniami. Séria sa stále
rozširuje o ďalšie tituly.
Zwischendurch mal ... Landeskunde
Zwischendurch mal ... Lieder
Zwischendurch mal ... Spiele
Zwischendurch mal ... Gedichte
Zwischendurch mal ... Geschichten
Übungsgrammatik für Anfänger
A1 – B1
Übungsgrammatik für die Mittelstufe
B1 – C1
Übungsgrammatik
Übungsgrammatik für Fortgeschrittene
B2 – C2
Übungsgrammatik für die Oberstufe
B2 – C2
Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz
A2 – C1
Cvičebnica na 400 stranách a v 16 témach precvičuje, opakuje, utvrdzuje a rozširuje slovnú zásobu pomocou
rôznorodých cvičení. Súčasťou cvičebnice je aj kľúč s riešeniami.
Wortschatz und mehr
A2 – C2
Cvičebnica z radu Deutsch üben obsahuje 50 tém ako napr. Arbeit, Gesellschaft, Kommunikation, Land und Leben,
Literatur, Politik, Sprache, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft... Ku každej z tém je v ponuke 9 rôznych úloh a cvičení,
cvičebnica obsahuje aj informácie k reáliám. Súčasťou cvičebnice je aj kľúč s riešeniami.
Lektüren
A2
Čítanie vhodné pre mladých študentov, zábavné aj napínavé krátke romány doplnené ilustráciami. Každá kapitola/príbeh obsahuje
doplnkové úlohy a aktivity pre študentov. Knižky sú v ponuke samostatne alebo v kombinácii s CD ako Hörbuch.
V ponuke tituly ako: Timo darf nicht sterben, Der zerbrochene Krug, Bergkristall, Siegfrieds Tod, Fräulein Else, der Tote im See,
Die Räuber, Das Geheimnis der Statue,...
Timo darf nicht sterben
"Iba pre skúsených horolezcov" stojí v knižke sprievodcu o vrchu Zugspitze. Timo však žiadne príručky pre cestovných
sprievodcov nečíta. 17-ročný chlapec je po prvý raz v horách a chce zdolať hneď najvyšší vrch Nemecka, a to za zlého
počasia a v nevhodnom oblečení. A tak sa z jeho výletu stane boj o život.
Bergkristall
Sú Vianoce, 24. decembra, no je teplo a sneh je iba na vysokých kopcoch. Preto sa Konrad a jeho sestrička Sanna
rozhodnú ísť pozrieť svojich starých rodičov do susedného údolia. Večer chcú byť už doma, no na ceste späť začne
silne snežiť a deti stratia rýchlo cestu. Stúpajú ďalej a ďalej do hôr, až kým sa okolo nich nachádza už iba sneh
a ľad. Tichá noc, svätá noc... ľadová noc. Bude ich posledná?
Download

nemčina október 2014 maloobchodné ceny