Vážení zákazníci,
aj tento rok Vám prinášame aktualizovaný výber z edičného programu vydavateľstva Hueber, ktorý sme pre Vás pripravili s cieľom uľahčiť
Vám orientáciu v novinkách a ostatných tituloch, ktoré naša distribúcia ponúka. Veríme, že ste s našimi službami spokojní a dúfame, že
v úspešnej spolupráci budeme pokračovať aj naďalej.
NEMČINA 2014
Kurzy pre deti
Spielerisch Deutsch lernen
Farebne ilustrované pracovné knižky pre deti rozdelené podľa náročnosti sprostredkujú deťom predškolského a mladšieho školského veku základné jazykové znalosti.
V ponuke sú aj zjednodušené príbehy detektívneho žánru (audio nahrávky k textom si možno stiahnuť na www.hueber.de/audioservice) a knižka s piesňami.
Planetino
A1
Trojdielny rad pre deti vo veku 8-11 rokov.
rokov Vhodné pre výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka s výstupnou úrovňou A1. Koncepcia je postavená na učení hrou
a pomocou všetkých zmyslov (časté striedanie aktivít). Možno plynulo nadviazať učebnicou Planet 2. Rad má odporúčaciu doložku MŠ SR.
Náš darček pre Vás:
CDCD-ROM – za nákup 10 AB (1. alebo 2. diel)
AB+LHB+CD - za nákup 15 AB (1. alebo 2. diel)
KB+AB+LHB+CD - za nákup 15 sád
iKB - za nákup 40 sád
Planet
A1 – B1
Trojdielny rad učebníc pre žiakov od 11 rokov.
rokov Spolu s učebnicou Planetino tvoria ucelený rad pre výučbu nemčiny ako 1. cudzieho jazyka s výstupnou úrovňou B1.
Vynikajúcou pomôckou je CD-ROM Planet Übungsblätter per Mausklick, ktorý slúži na tvorbu testov, cvičení a pracovných listov. Rad má odporúčaciu doložku MŠ SR.
Náš darček pre Vás:
LHB alebo CD – za nákup 15 sád
DVD alebo CDCD-ROM Üb. per Mausklick - za nákup 25 sád
iKB - za nákup 40 sád
Beste Freunde
A1 – B1
Nový rad učebníc určený žiakom od 11 rokov.
rokov Celou učebnicou sprevádza žiakov skupinka priateľov, ktorí spolu zažívajú rôzne všedné i nevšedné situácie (v každom
module sa bližšie predstaví jeden z protagonistov). Učebnica preberá v jednom diele vždy pol úrovne SERR (A1.1, A1.2 atď.). Zatiaľ je v ponuke v medzinárodnej verzii.
Už koncom roka 2014 vyjde slovenské vydanie učebnice! Vypracované tematické plány si bude možné stiahnuť na stránke www.hueber.sk.
Náš darček pre Vás:
KB+AB+LHB+CD - za nákup 15 sád
Kurzy pre mládež
deutsch.
deutsch.com
A1 – B1
3-dielna učebnica určená pre dynamických mladých študentov.
študentov. Využíva kontext viacjazyčnosti a na jeho základe ponúka efektívne techniky učenia sa. V ponuke je
slovenský pracovný zošit k 1. a 2. dielu s vloženým CD. K 3. dielu je možnosť si stiahnuť zadarmo nemecko-slovenský
slovníček na stránke www.hueber.sk.
Náš darček pre Vás:
Rad má odporúčaciu doložku MŠ SR.
KB+AB+LHB+CD – za nákup 15 sád
DVD - za nákup 20 sád
iKB – za nákup 40 sád
Ideen
A1 – B1
3-dielna učebnica pre mládež plná zaujímavých textov. Vhodná zvlášť pre jazykovo zdatnejších študentov. Vzhľadom k pestrej palete tém a druhov textov (napr. krátke
texty z novín a časopisov pre mládež, rozprávania, piesne, básne a komiksy) je vhodná taktiež na hodiny konverzácie. V ponuke je slovenský pracovný zošit
k 1. a 2. dielu, k 3. dielu je možnosť si stiahnuť zadarmo nemecko-slovenský slovníček na stránke www.hueber.sk.
Náš darček pre Vás:
KB+AB+LHB+CD – za nákup 15 sád
DVD alebo CDCD-ROM - za nákup 20 sád
iKB – za nákup 40 sád
Ausblick
B1 – C1
3-dielna učebnica určená pre mládež s pokročilými znalosťami nemeckého jazyka, pripravuje na maturitu
vyššej úrovne. Učebnica je vhodná aj na hodiny konverzácie. Pripravuje na skúšky: DSD I, DSD II a
Goethe Zertifikat B2, C1. V ponuke nemecko-slovenský slovníček k 1. a 2. dielu zadarmo na stiahnutie
na www.hueber.sk. Rad má odporúčaciu doložku MŠ SR.
Náš darček pre Vás:
LHB alebo CD - za nákup 15 sád
Kurzy pre mládež od 16 rokov a dospelých
Schritte international
A1 – B1
6-dielna učebnica, známa hlavne svojimi fotopríbehmi, vedie v poldieloch na úroveň B1. Je vhodná pre študentov od 16 rokov a dospelých.
dospelých Ponúka širokú paletu
doplnkových titulov a materiálov - plagáty, texty na čítanie, hry, gramatiku, interaktívne materiály, Moodle-Kursraum.
K radu je možné využívať aj Schritte international im Beruf - zbierka doplnkových učebníc s pracovnými listami vhodnými pre profesijnú prípravu pre odborne zamerané
školy a firemné kurzy.
Náš darček pre Vás:
LHR (+Posterset pre 1.1.-4.diel) – za nákup 15 kníh
iLHR alebo CD alebo DVD alebo iKB – za nákup 30 kníh
Intensivtrainer alebo Schritte Übungsgrammatik alebo Lesemagazin
alebo Lektüre zur FotoFoto-Hörgeschichte – za nákup 40 kníh
Digitales Unterrichtspaket k 1. dielu – za nákup 50 kníh
Menschen
A1 – B1
Nový rad učebníc pre dospelých v ponuke v 3 dieloch alebo 6 poldieloch. Krátke 4-stranové lekcie „dávkujú“ učivo postupne v malých krokoch. Koncepcia učebnice
vychádza z aktuálnych poznatkov v oblasti výskumu psychológie učenia a neurodidaktiky – minipríbehy konkrétnych ľudí vzbudzujú záujem a emócie, obrázkový lexikón
ku každej lekcii podnecuje vizuálnu pamäť, piesne, filmy a pohybové hry zapoja zmyslové kanály. V ponuke takisto Moodle-Kursraum a nemecko-slovenský slovníček
(úroveň A2.1 a A2.2) na stiahnutie na stránke www.hueber.sk.
Náš darček pre Vás:
Medienpaket – za nákup 15 sád
iKB–
iKB za nákup 40 sád
Sicher!
B1+ – C1
Nová učebnica je určená študentom od 16 rokov a dospelým,
dospelým ktorí už zvládli základy nemeckého jazyka. Lekcie sú tematicky zamerané a vnútorne sa členia podľa
zručností. Okrem základných zručností (počúvanie a čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie) sa precvičuje aj kombinovaná zručnosť počúvanie s porozumením
a vizualizáciou - práca s DVD. Flexibilita podľa potrieb kurzu: od úrovne B2 vyššie možnosť voľby medzi celými dielmi (učebnica a prac. zošit) alebo poldielmi (učebnica
s integrovaným pracovným zošitom). V ponuke takisto Moodle-Kursraum. (Diel C1 je v príprave.)
Pre pracovne zamerané kurzy sú k dispozícii
materiály vhodné ako doplnkový materiál
(v pdf-formáte sa dajú zakúpiť priamo
na stránke www.hueber.de.)
Náš darček pre Vás:
Medienpaket – za nákup 15 sád
iKB – za nákup 40 sád
Ziel
B1+ – C1
Učebnica určená pre pokročilých študentov od 16 rokov a dospelých.
dospelých Podporuje autonómne učenie sa. Učebnica je členená na každej úrovni do dvoch poldielov. Pracovný
zošit obsahuje v každej lekcii takisto cvičenia pripravujúce na skúšky.
Náš darček pre Vás:
LHB alebo CD alebo extra CDCD-ROM*
ROM* – za nákup 15 sád
DVD* alebo iLHB* – za nákup 20 sád
iKB* – za nákup 40 sád
*platí len pre úrovne B2/1 a B2/2
Profesijne zamerané kurzy
Alltag, Beruf & Co.
Co.
A1 – B1
6-dielna učebnica pre profesijne orientovanú výučbu je vhodná pre všetkých, ktorí využijú svoje jazykové znalosti vo svojej profesii, alebo sa na ňu pripravujú na niektorej
z odborných škôl.
škôl Vhodná pre vysoké školy.
školy
Učebnice v každej lekcii spájajú odborný jazyk a jazyk všedného dňa - každá lekcia obsahuje dvojstranu s názvom „Im Alltag“ s učivom všeobecného jazyka (napríklad
cestovanie, dopravné prostriedky, počasie) a ďalšiu dvojstranu, na ktorej je táto téma spracovaná z hľadiska potrieb komunikácie v profesijnom prostredí (napr. služobná
cesta, klíma na pracovisku). K dispozícii budú postupne aj nemecko-slovenské slovníčky pre jednotlivé úrovne na stiahnutie na stránke www.hueber.sk.
Náš darček pre Vás:
LHB alebo CD – za nákup 15 sád
NOVINKA! B1+/B2
Im Beruf
Nová učebnica vychádzajúca z potrieb pokročilejších záujemcov,
záujemcov ktorí zvládli základnú úroveň B1 a chcú ďalej rozvíjať
svoje komunikačné zručnosti s možnosťou profesijného uplatnenia.
uplatnenia Dôraz sa kladie na komunikačné stratégie (progresia
na úrovni B2 spočíva o.i. v rozšírení štylistického rozsahu a rozoznania jazykových nuáns, ktoré môžu hrať v obchodných
jednaniach dôležitú úlohu). Učebnica predpokladá vstupnú znalosť jazyka na úrovni B1.
Schritte international im Beruf
Schritte international im Beruf je zbierka 4 doplnkových učebníc s pracovnými listami vhodnými pre profesijnú prípravu pre odborné školy a firemné
kurzy.
kurzy Ponúka 4 moduly s doplnkovým materiálom zameraným na slovnú zásobu, vetné spojenia a terminológiu bežnú v zamestnaní.
Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf
Knižka obsahuje spolu 20 pracovných listov na tému zamestnanie a hospodárstvo. Pracovné listy začínajú od úrovne A1.2 a vedú až po úroveň B1.
Deutsch für ... Ihren Beruf
Kniha obsahuje kopírovateľné predlohy (rozsah 6-8 strán) pre 20 rozdielnych povolaní, napr. chyžná, au pair, recepčná, predavač,... Študenti si
pomocou pracovných listov osvoja najdôležitejšiu slovnú zásobu a rečové prostriedky potrebné pre dané zamestnanie.
Kommunikation am Arbeitsplatz
Pracovné materiály korešpondujúce so Schritte international 1–6, kde sa učivo (slovná zásoba a gramatika) preberá z pohľadu zamestnania.
Zručnosti rozprávanie a počúvanie, čítanie a písanie sú zamerané a trénované na situáciách bežného pracovného dňa.
Deutsch in der Kaffeepause
20 typických obchodných rozhovorov v pracovnom živote, nahraných na 2 audio-CD. Vhodný od úrovne A2.
Doplnkový materiál
Doplnkový materiál
Schritt für
für Schritt ins Grammatikland
A1–A2
Cvičebnica je určená pre deti a mládež od 8 rokov. Môže sa používať doplnkovo k ľubovoľnej učebnici pre mládež. Kniha sa vyznačuje
pre deti prístupným vysvetlením gramatiky s obmedzením odborných pojmov, použitím jednoduchej slovnej zásoby a pomalou progresiou
gramatických javov. Cvičebnicu možno používať aj na samoštúdium doma.
Hören & Sprechen
A1 /A2 / B1
Knihy (s vloženými audio-CD) ponúkajú cielený tréning pomocou cvičení na počúvanie s porozumením a cvičení
na rozprávanie na bežné témy všedného dňa.
Lesen & Schreiben
A1 /A2 / B1
Knihy obsahujú texty precvičujúce čítanie s porozumením. Súčasne sa venujú nácviku písomného prejavu.
Zwischendurch mal ...
Atraktívne doplnkové materiály na spestrenie vyučovania. Kopírovateľné predlohy s rôznymi úlohami
a cvičeniami. Séria sa stále rozširuje o ďalšie tituly.
• Zwischendurch
• Zwischendurch
• Zwischendurch
• Zwischendurch
• Zwischendurch
• Zwischendurch
mal
mal
mal
mal
mal
mal
...
...
...
...
...
...
Landeskunde
Lieder
Spiele
Gedichte
Geschichten
Projekte (vyjde už v septembri 2014)
Extr@ auf Deutsch
A2 – B1
Obľúbený zábavný sitcom s 13 epizódami prinesie spestrenie na hodiny! DVD špeciálne natočené pre žiakov študujúcich nemecký jazyk ako
cudzí jazyk. Veselé príhody 3 mladých nemeckých priateľov a ich amerického priateľa snažiaceho naučiť sa nemecky. DVD je obohatené
o doplnkové cvičenia. Možnosť si zvoliť prehranie s nemeckými alebo anglickými titulkami.
Campus Deutsch – Lesen
Campus Deutsch – Präsentieren und Diskutieren
Prvý diel série Lesen prehlbuje a rozvíja pomocou rôznych techník nácvik efektívneho čítania. Texty majú populárno-vedecký charakter, ktoré dopĺňa množstvo úloh rôzneho typu precvičujúcich viaceré techniky čítania.
Druhý diel Präsentieren und Diskutieren ponúka texty a úlohy z rôznych vedeckých oblastí k príprave a vedeniu prezentácií
a diskusií (bez vyžadovania bližších odborných vedomostí). V príprave sú diely Schreiben a Hören und Mitschreiben.
Übungsgrammatik für Anfänger
Übungsgrammatik für die Mittelstufe
Übungsgrammatik für Fortgeschrittene
Übungsgrammatik für die Oberstufe
Großes Übungsbuch Deutsch – Grammatik
Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz
A1 – B1
B1 – C1
B2 – C2
B2 – C2
A2 – B2
A2 – C1
B2 – C1
NOVINKA!
Download

Ponuka 2014