Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ-СКАЈ`` ул. Македонија - Палата Македонија – Скопје
Лиценца Б
Тел: 02 3100 199 / 3100 177 Факс: 02 3118 381
www.terratravel.com.mk
[email protected]; [email protected]
КРФ-АГИОС ГЕОРГИОС
За уплата до 20-ти Март - 12% ПОПУСТ
VILA ANESTIS
Вила Анестис
Вила Марија
VILA MARIA
Вила Ники
Вила Џорџ
KRF Vo srceto na Jonskoto More pome\u Italijanskoto kopno na zapad i Gr~koto na istok se protega Jonskiot arhipelag pretstaven
so nekolku pogolemi i pomali ostrovi.
Najseveren ostrov vo arhipelagot e najposeteniot ostrov Krf so glavniot grad Kerkira. Dominantna vegetacija na ostrovot se
~etinarite i maslinovite stebla, po [to Krf se narekuva i "Zelen ostrov". Osven po `ivopisnata priroda, iskonskoto minato i
qubeznite doma]ini Krf e poznat i po svoite peso~ni pla`i. Najubavite peso~ni pla`i se vo jugo-zapadniot del na ostrovot, pla`ite na
Agios Georgios poznati kako Zlatni pla`i.
AGIOS GEORGIOS e malo turisti~ko mesto, na krajniot jugozapaden del na ostrovot. Od glavniot grad Kerkira e oddale~eno
30-tina km, a od ju`noto pristani[te Lefkimi 10-tina km. Dolgite peso~ni pla`i i bistrite vodi na Jonskoto More se samo del od
ubavinite na ova mesto.
Vila Anestis se nao\a vedna[ do Lord Kompleks lociran vo neposredna blizina na centarot na Agios Georgios. Od pla`a e
oddale~ena 4-5 min. Vilata e so preubavo ureden dvor, dvokrevetnite studija se na prizemje, a ~etvorokrevetnite apartmani se na
kat. Site se opremeni so mini kujna (fri`ider, dve ringli za gotvewe, komplet pribor), TV i bawa so tu[, klima (se dopla]a). Gostite
od vilata mo`at da go koristat bazenot i mini parkot za deca od Lord Kompleks (dozvoleno e koristewe na bazenot so kupuvawe
na pijalok-zabraneto e vnesuvawe na hrana i pijaloci od nadvor).
Vila Niki se nao\a vedna[ do vila Anestis na 4-5 min. od pla`a. Raspolaga so ~etvorokrevetni apartmani na kat i dvokrevetni
studija na prizemje i sopstven dvor. Site sobi se opremeni so mini kujna (fri`ider, mini [poret so dve ringli, komplet pribor), TV,
bawa so tu[, klima (se dopla]a), terasa. Na gostite im e dozvoleno koristewe na bazenot, barot i parkot za deca od Lord
Kompleksot. (dozvoleno e koristewe na bazenot so kupuvawe na pijalok-zabraneto e vnesuvawe na hrana i pijaloci od
nadvor).
Vila Maria se nao\a vo neposredna blizina na centarot na Agios Georgios na samo 1 min. od pla`a.Raspolaga so dvokrevetni
studija na prizemje so posebni terasi. Sobite se opremeni so mini kujna (fri`ider, mini [poret so dve ringli, komplet pribor),TV,
bawa so tu[, klima (se dopla]a).
Vila Xorx se nao\a vo neposredna blizina na centarot na Agios Georgios na samo 2-3 min. od pla`a. Raspolaga so dvokrevetni
studija na prizemje, prv i vtor kat. Sobite se opremeni so mini kujna (fri`eder, [poret so dve ringli, komplet pribor), bawa so tu[,
klima (se dopla]a), terasa. Sobite koj se na prizemje nemaat klima, gostite koj se smesteni vo studijata na vtoriot kat delat edna
golema zaedni~ka terasa.
Термини
Број
ноќевања
24.05-31.05*
31.05-09.06
09.06-18.06
7
9
9
18.06-27.06
27.06-06.07
06.07-15.07
15.07-24.07
24.07-02.08
02.08-11.08
9
9
9
9
9
9
11.08-20.08
20.08-29.08
29.08-07.09
07.09-16.09
16.09-23.09*
9
9
9
9
7
АНЕСТИС
НИКИ
МАРИЈА
АНЕСТИС
НИКИ
ВИЛА
ЏОРЏ
СТУДИО
СТУДИО
1/4 АПП
Мин. 3 лица
СТУДИО
1/2
1/2
ГРАТИС
ГРАТИС
119
139
169
199
209
209
209
209
199
179
139
119
119
139
169
199
209
209
209
209
199
179
139
119
ГРАТИС
ГРАТИС
Додатен
кревет
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
По лице
4-то лице
1/2
Додадетен
кревет
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
119
139
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
169
199
209
209
209
209
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
199
179
139
119
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
ГРАТИС
122
139
169
199
209
209
209
209
199
179
139
122
ГРАТИС
 Цените се изразени во евра, а плаќањето е во денарска противредност по курс 62 мкд.
 Цените се дадени по лице за 7 и 9 ноќевања со вклучен автобуски превоз и карта за траект;
 Во смените означени со (*) сместувањето е гратис, се наплаќа само автобуски превоз со карта
за траект 70 еур / 4.326 (попустот не важи за овие термини).
 Доплата за користење на клима уред 6 еур по (по клима).
 Задолжително патничко осигурување 310 мкд за лица до 70 год.
 Трето лице во Вила МАРИЈА и Вила Џорџ бесплатно, плаќа само превоз.
 Четврто лице во 1/4 апартман бесплатно, плаќа само превоз.
 Цена за превоз за дете од 02-12 год. 55 еур / 3.399 мкд, дете до 02 год.- бесплатно (без седиште)
 За пакет аранжмани од 9 ноќи со сопствен превоз се одбива 25 еур од вкупната цена по лице.
NAPOMENA:
 Користење на собите започнува првиот ден од 14:00-по локално време, а се напуштаат во 09:30по локално време последниот ден!
 За хигиената во собите за време на престојот се грижат самите гости, сите настанати штети за
време на престојот се на товар на патниците!
Поаѓање од Скопје – Автобуска Станица, еден
Враќање последниот ден во попладневните!
ден пред наведените датуми во 22:00ч
ВАЖНА НАПОМЕНА:
 За ова патување потребен е валиден биометриски и бел лист ( виза не е потребна); не се потребни
посебни вакцини .
 За резервација задолжителна уплата на аванс од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена
пред патување.
 Програмата е лекторирана од лектор Ана Бачваровска.
 За овој аранжман важат општите услови на патување на Терра Травел Скај и СКТМ (побарајте ги
во агенција)
Download

КРФ-АГИОС ГЕОРГИОС