8
СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
МОЗАИК
Крајем сваке године у
Мађарској се прославља
Дан народности, па је
тако било и у децембру
2014. у градовима
на југу земље
У
Сегедину је Дан народности
прослављен у Дому културе
„Капца”, у организацији Дома
народности. Након поздравних речи
које су упутили руководиоци те институције и Савеза удружења народносних самоуправа, као и Народносног савеза у Сегедину, уследио је
веома богат културно-забавни и фолклорни програм у којем је наступио и
КУД „Банат” из Деске. Његови чланови су представили раскош и лепоте
српских народних игара и својим наступом успели да привуку нове заљубљенике у српски фолклор.
Као и ранијих година, прослава Дана народности није могла да прође
без представљања гастрономских
специјалитета националних мањина.
Они који нису учествовали у дегустацији, могли су да се ухвате у заједничко коло, јер је весеље настављено
уз песму и игру.
Представнике народности у Сегедину и све њихове пријатеље обрадовали су поклони, које су поделили руководиоци Дома народности, предвођени директором Атилом Каршаијем. Светлост дана угледао је „Календар народности у Сегедину за
2015”, а у њему је заступљена и срп-
Празновања на југу Мађарске
Дан народности обележен у Сегедину и Печују
ска мањина. Истога дана одржана је
и промоција студије под насловом
„Срби и Грци у Сегедину у XVIII и XIX
веку – прилози за историју горњоварошке грко-цинцарске цркве”. Аутори овог издања су Адам Балог, Александрос Пурос и протонамесник Павле Каплан, а оно је штампано у оквиру „Свезака сегединских Грка”.
Обележавање Дана народности у
Печују, одржано је 17. децембра, у
Центру „Кодаљ”, где је и изложба
„Панорама народности у Печују”.
Представнике народности, међу
којима је био и Радован Горјанац,
председник Самоуправе Срба у Печују, на прослави су поздравили и Ласло Ери, заменик градоначелника и
Јозо Хари, посланик већинске самоуправе и мањински саветник. Оба говорника су истакла значај мањинских
Признање за Радојку Филаковић
Награђена прича о Ерики
Вашаш на мађарском језику
Трећа награда на конкурсу „Медији за талентоване”
који расписују МОЛ и Фондација „Нова Европа”,
припала је младој сарадници Српског културног
центра из Будимпеште
З
а интервју са Ериком
окренутом надоле, на
Вашаш, најмлађом
конопцу који јој је везан
чланицом популароко ногу, изводећи свој
ног плесног театра у Маперформанс – истакла
ђарској, који је на мађарје Радојка у изјави коју
ском језику објављен у
преносе српски медији.
часопису Figyelő, Радојка
Радојка Филаковић
Филаковић је награђена
има 25 година, рођена је
трећом наградом на споу Сантову, а Вишу школу
менутом конкурсу.
за пословне комуникаГледајући представу у
ције завршила је на макојој је учествовала Ериђарском језику. Сарађика Вашаш, Радојка је довала је, као спољни сашла на идеју да је интеррадник, са више мађарвјуише и напише причу о Радојка Филаковић ских редакција, а данас
њој.
је запослена у Култур– Ерика је веома талентована ном и документационом центру Срмлада уметница. Она професионал- ба у Мађарској. Једно од њених зано, инстинктивно и са пуно страсти дужења је контактирање са мађарради свој посао. У новој представи ским медијима и њихово анимирање
плесног театра Пала Френак под на- да пишу о српским културним догазивом Tricks&Tracks 2 она игра глав- ђајима.
ну женску улогу, што за њу предста– Веома је важно да српска култувља велики изазов у сваком смислу. ра буде примећена, како би нас веОсим глуме неопходна је и велика ћинско становништво на прави начин
физичка издржљивост и увежба- упознало – нагласила је Радојка Финост. Један од примера за то је и лаковић у изјави за српске медије.
сцена у којој Ерика виси, с главом
Д. Ј.
култура које чине богатство једног
града и обећали подршку народностима у остваривању њихових права
на неговање културне и верске традиције.
Детаљи богате културе народности били су представљени и на изложеним паноима у холу Центра „Кодаљ”, где је посебан изложбени простор имала Самоуправа Срба у Печују. Поставка под насловом „Прошлост и садашњост” обухватила је
16 фотографија српских православних храмова у Барањи и 18 ликовних
радова чланова Удружења уметника
„Круг”. Део поставке чинили су и комади српских народних ношњи и рукотворина, захваљујући дешчанском
КУД-у „Банат”.
Свечана прослава „Дана народности” у Печују, поред завршне изложбе, била је обогаћена и културним
програмом народности, које су још
једном доказале богатство својих
култура и традиција.
П. М.
именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: [email protected] • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838
Имејл: [email protected]
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100
Имејл: [email protected]
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: [email protected]
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576
Имејл: [email protected]
Српски институт
Тел. +36 1 782 1639
Имејл: [email protected]
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: [email protected] • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: [email protected]
Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457
Имејл: [email protected]
Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399
Имејл: [email protected]
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139
Имејл: [email protected]
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871
Имејл: [email protected]
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550
Имејл: [email protected]
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006
Имејл: [email protected]
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: [email protected]
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: +36 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
Download

Награђена прича о Ерики Вашаш на мађарском језику Дан