КОМПЛЕТИ УЏБЕНИКА ЗА УЧЕНИКЕ
ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2014/15.ГОДИНИ
У
ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
ВАЉЕВО
Септембар 2014.године
ПРВИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Читанка Златна јабука, издавач Завод за уџбенике и наставна средства
Разиграна математика,уџбеник, издавач ” Нова школа”
Буквар, Завод за уџбенике и наставна средства
Свет око нас, уџбеник, издавач “Нова школа”
Разиграна математика, радни листови, издавач “Нова школа”
Наставни листови уз буквар, издавач Завод за уџбенике и наставна средства
Вежбанка, српски језик, Завод за уџбенике и наставна средства
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Читанка, издавач “Едука”
2. Математика, издавач “Едука”
3. Свет око нас, уџбеник, издавач “Едука”
4. Музичка култура, уџбеник, издавач “Креативни центар”
5. Ликовна култура, уџбеник, издавач “Креативни центар”
6. Поуке о језику, радна свеска, “Едука”
7. Радна свеска српски језик, “Едука”
8. Латиница откривалица, радни листови, “Едука”
9. Математика, радни листови, “Едука”
10. Свет око нас, радни листови, “Едука”
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Читанка, издавач “Едука”
2. Жубор речи, уџбеник, “Едука”
3. Математика, уџбеник, “Едука”
4. Музичка култура, уџбеник, “Креативни центар”
5. Ликовна култура, уџбеник, “Креативни центар”
6. Мој завичај, природа и друштво, уџбеник, “Нова школа”
7. Радни листови, природа и друштво, “Нова школа”
8. Радна свеска српски језик, “Едука”
9. Поуке о језику, “Едука”
10. Радна свеска математика, “Едука”
11. Музичка култура, радна свеска, “Креативни центар”
12. Ликовна култура, радна свеска, “Креативни центар”
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Читанка Трешња, издавач “Едука”
2. Математика уџбеник,” Едука”
3. Музичка култута уџбеник, “Креативни центар”
4. Ликовна култура уџбеник, “Креативни центар”
5. Природа и друштво уџбеник, “Клет”
6. Поуке о језику, радни листови, “Едука”
7. Радна свеска српски језик, “Едука”
8. Математика I, радна свеска, “Едука”
9. Математика II, радна свеска, “Едука”
10. Музичка култура, радна свеска, “Креативни центар”
11. Природа и друштво, радна свеска, “Клет”
Download

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД