Распоред контролних задатака у другом полугодишту
шк. 2013/2014. године
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
4. недеља
3. недеља
1. РАЗРЕД
СРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
2. недеља
1. недеља
СВЕТ ОКО НАС
2. недеља
Одељенско веће учитељица првог разреда у матичној школи :
Наташа Јовановић
Гордана Максимовић
Наташа Милановић
Милена Вукашиновић
1-1
1-2
1-3
1-4
1.недеља
2.недеља
3. недеља
Распоред контролних задатака у другом полугодишту
шк. 2013/2014. године
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
/
4. недеља
5. недеља
4. недеља
4. недеља
2. недеља
/
1. недеља
1. недеља
4. недеља
3. недеља
1. недеља
4. недеља
1. недеља
/
1. недеља
4. недеља
/
/
1. недеља
/
3. недеља
(19.2.2014.)
5. недеља
(31.3.2014.)
/
3. недеља
(21.5.2013.)
/
2. РАЗРЕД
СРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
Одељењско веће учитељица другог разреда:
Катарина Тришић-Матић
2-1
Биљана Злојутро
2-2
Гордана Аћимовић
2-3
Распоред писмених и контролних вежби у другом
полугодишту шк. 2013/2014. године
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
3. РАЗРЕД
Контролни
задатак
Писмени
задатак
Контролни
задатак
СРПСКИ
ЈЕЗИК
4.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА
МАТЕМАТИКА
2.НЕДЕЉА
2.НЕДЕЉА
ПРИРОДА И
ДРУШТВО
3.НЕДЕЉА
4.НЕДЕЉА
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
1.НЕДЕЉА
(3/1 И 3/2)
1.НЕДЕЉА
(3/3)
Контролни
задатак
Писмени
задатак
3-1
3-2
3-3
Писмени
задатак
Контролни
задатак
2.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА 2.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
5.НЕДЕЉА
2.НЕДЕЉА
Одељенско веће учитељица трећег разреда у матичној школи :
Снежана Живановић
Данка Гавриловић
Светлана Бошковић
Контролни
задатак
1.НЕДЕЉА
Распоред писмених и контролних вежби у другом полугодишту
шк. 2013/2014. године
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
4. РАЗРЕД
Контролни
задатак
Писмени
задатак
Контролни
задатак
Контролни
задатак
Писмена
вежба
СРПСКИ
ЈЕЗИК
1.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
МАТЕМАТИКА
1.НЕДЕЉА
4.НЕДЕЉА 2.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА
ПРИРОДА И
ДРУШТВО
2.НЕДЕЉА
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
Писмена
вежба
Контролни
задатак
1.НЕДЕЉА
2.НЕДЕЉА 1.НЕДЕЉА
4.НЕДЕЉА
3.НЕДЕЉА
1.НЕДЕЉА
(4/4, 4/1 и
4/3)
2.НЕДЕЉА
(4/2)
1.НЕДЕЉА
(4/3)
Одељенско веће учитељица четвртог разреда у матичној школи:
Љиљана Зарић
Вера Радуловић
Ана Ђокић
Снежана Тришић
Контролни
задатак
4-1
4-2
4-3
4-4
( Енглески језик
( Енглески језик
( Енглески језик
( Енглески језик
- Ирена Петровић)
- Сузана Пејовић)
- Бранимир Јеремић)
- Сузана Пејовић)
1.НЕДЕЉА
(4/3)
1.НЕДЕЉА
(4/1 и
4/3)
Download

Распоред контролних задатака у другом полугодишту шк. 2013