СПИСАК УЏБЕНИКА
2013/14.ГОДИНЕ(7.5.2013.)- 4.6.13.
УЏБЕНИК
АУТОР
ИЗДАВАЧ
СПИСАК УЏБЕНИКА - ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
КЛЕТ
1. "Маша и Раша"
СПИСАК УЏБЕНИКА - I РАЗРЕД
Уџбенички комплет за рад
Зорица Вукајловић
1. по комплексном поступку (Почетница)
Зорица Стојановић
Креативни центар
2. Математика 1а- уџбеник
С.Јоксимовић
Едука
3. Математика 1б- радна свеска
С.Јоксимовић
Едука
4. Математика- вежбанка
ЗУНС
5. Свет око нас -уџбеник
О.Тодоровић,С.Огњановић
Љиљана Новковић
Б.Гачановић,Б.Требјкешани
ЗУНС
6. Вежбанка -радна свеска
С.Јовановић
ЗУНС
7. Музичка култура 1 са CD-ом
Владица Илић
Креативни центар
8. Ликовна култура 1
Мирјана Живковић
Креативни центар
9. Грађанско васпитање 1- радна свеска
Група аутора
Креативни центар
10. Црквени словар - веронаука
Игњатије Мидић
Stella Maidment
Lorena Roberts
Stella Maidment
Lorena Roberts
11. Happy house 1 -classbook
12. Happy house 1 -workbook
13. Чувари природе
1. Читанка
Oxford
Oxford
Креативни центар
14 Народна традиција
15 Од играчке до рачунара
ЗУНС
Едука
Милан Вукделија
Креативни центар
СПИСАК УЏБЕНИКА - II РАЗРЕД (министарство-бесплатни)
М.Манојловић
С.Бабуновић
ЕДУКА
2. Језичке поуке -радна свеска
ЕДУКА
3. Радна свеска-српски језик
Љ.Прчић
М.Манојловић
С.Бабуновић
4. Латиница откривалица -радна свеска
З.Милошевић
ЕДУКА
5. Математика 2а- уџбеник
С.Јоксимовић
ЕДУКА
6. Математика 2б- радна свеска
С.Јоксимовић
ЕДУКА
ЕДУКА
8. Истраживанка -радна свеска
Б.Требјешанин,Б.Гачановић
Љ.Новковић
Б.Требјешанин,Б.Гачановић
Љ.Новковић
9. Музичка култура 2
Владица Илић
Креативни центар
10. Ликовна култура 2
Мирјана Живковић
Креативни центар
11. Православни катихизис за 2. разред
Игњатије Мидић
ЗУНС
12. Грађанско васпитање 2- радна свеска
Група аутора
Stella Maidment
Lorena Roberts
Stella Maidment
Lorena Roberts
Креативни центар
7. Свет око нас 2
13. Happy house 2 -classbook
14 Happy house 2 -workbook
ЗУНС
ЗУНС
Oxford
Oxford
15 Чувари природе
16 Од играчке до рачунара
СПИСАК УЏБЕНИКА - III РАЗРЕД
1. Читанка
Едука
2.
Едука
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Моња Јовић, Иван Јовић
Др Нада Тодоров,
Радна свеска за српски језик 3
Софија Зарупски
Весна Дрезгић
Поуке о језику 3
Ана Цветковић
С. Јоксимовић
Математика 3а са радним листовима
Б.Влаховић
С. Јоксимовић
Математика 3б са радним листовима
Б.Влаховић
Симеон Маринковић
Природа и друштво за 3. разред -уџбеник Славица Маринковић
Природа и друштво за 3. разред
Симеон Маринковић
радна свеска
Славица Маринковић
Ликовна култура за трећи разред
уџбеник
Мирјана Живковић
Ликовна култура за трећи разред
радни листови и материјал
Мирјана Живковић
Музичка култура 3 -уџбеник
В. Илић
Музичка култура 3 -радна свеска
В. Илић
10. Православни катихизис за 3. разред
Игњатије Мидић
Едука
Едука
Едука
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
ЗУНС
11. Family and Friends 2 - Class Book
ЛОГОС
12. Family and Friends 2 - Activity Book
ЛОГОС
13. Грађанско васпитање
Креативни центар
14. Од играчке до рачунара
ЗУНС
15 Све,све,али занат (Народна традиција)
ЗУНС
СПИСАК УЏБЕНИКА - IV РАЗРЕД
М.Цветковић,С.Цветковић,
Т.Живановић,М.Плавшић,
Б.Првуловић
1. Читанка - Трешња у цвету
ЕДУКА
2. Поуке о језику
М.Б.Цветковић,Б.Првуловић
ЕДУКА
3. Радна свеска
ЕДУКА
7. Природа и друштво-радна свеска
Н.Тодоров,С.Зарупски
Синиша Јешић
Марко Игњатовић
Синиша Јешић
Марко Игњатовић
Б. Попвић, И. Цмиљановић
Косовац
Б. Попвић, И. Цмиљановић
Косовац
8. Музичка култура - уџбеник
Владица Илић
9. Музичка култура - радна свеска
Владица Илић
10. Ликовна култура - уџбеник
М.Живковић
4. Математика -уџбеник
5. Математика - радни листови
6. Природа и друштво-уџбеник
ГЕРУНДИЈУМ
ГЕРУНДИЈУМ
ГЕРУНДИЈУМ
ГЕРУНДИЈУМ
Креативни
центар
Креативни
центар
Креативни
центар
11. Family and Friends 3 -students book
Логос
12. Family and Friends 3 - aktivity book
Логос
13 Православни катихизис за 4. разред
14 Грађанско
15 Чувари природе
Православни катихизис за 4. разредЗУНС
Креативни
центар
Креативни
центар
16 Од играчке до рачунара
ЗУНС
СПИСАК УЏБЕНИКА - V РАЗРЕД
1. Чаролија речи -читанка
Наташа Станковић - Шошо
КЛЕТ
2. Граматика
Весна Ломпар
Весна Ломпар
Наташа Станковић - Шошо
КЛЕТ
ЕДУКА
8. Биологија за 5. разред
Зоран Д. Лапчевић
Снежана Ферјанчић
Д.Стефановић
А.Шмигић,Р.Јокић,
В.Гавриловић
А.Шмигић,Р.Јокић,
В.Гавриловић
Гордана Субаков - Симић
Милан Вељић
9. Математика 5 - уџбеник
С.Јешић
3. Радна свеска
4. Техничко и информатичко образовање
5. Историја за 5. разред (радни уџбеник)
6. Географија - Моја планета 5
Радна свеска из географије
7. за пети разред
КЛЕТ
ФРЕСКА
БИГЗ
БИГЗ
ЛОГОС
ГЕРУНДИЈУМ
Збирка задатака из математике за
10. 5. разред
11. Музичка култура 5 + 3 CD-а
С.Јешић
Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
12. Ликовна култура 5
Мирјана Живковић
13. Православни катихизис за 5. разред
Игњатије Мидић
14. Oh la la ! College 1
C.Favret
ГЕРУНДИЈУМ
НОВИ ЛОГОС
Креативни
центар
ЗУНС
Cle Internatinal
15. Discover English udzbenik
Pearson Longman
16. Discover English - радна свеска
Pearson Longman
17 Информатика и рачунарство
ЗУНС
18 Свакодневни живот у прошлости
СПИСАК УЏБЕНИКА - VI РАЗРЕД
1. Читанка
Наташа Станковић - Шошо
КЛЕТ
2. Граматика
Весна Ломпар
Весна Ломпар
Наташа Станковић - Шошо
Весна Ломпар
Наташа Станковић - Шошо
КЛЕТ
3. Радна свеска уз читанку
4. Радна свеска уз граматику
5. Историја за 6. разред (радни уџбеник)
6. Географија 6
7. Радна свеска за географију
8. Биологија
9. Радна свеска за биологију
Марко Шуица,Р.Радић
Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Драгана Милинчић,
Имре Кризманић
Драгана Милинчић,
Имре Кризманић
КЛЕТ
КЛЕТ
ФРЕСКА
КЛЕТ
КЛЕТ
ЛОГОС
ЛОГОС
10. Техничко и информатичко образовање
Збирка материјала за техничко
11. и информатичко образовање
Зоран Д. Лапчевић
ЕДУКА
Боја Стефановић
ЗУНС
12. Математика 6
Синиша Јешић
ГЕРУНДИЈУМ
13. Збирка задатака из математике
ГЕРУНДИЈУМ
НОВИ ЛОГОС
15. Физика + CD
Синиша Јешић
Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
Александар Кандић,
Горан Попарић
16. Oh la la ! College 2
C.Favret
Cle Internatinal
14. Музичка култура 6 + 3 CD-а
НОВИ ЛОГОС
17. Discover English - Student*s book
Pearson Longman
18 Discover English - Work book
Pearson Longman
19 Ликовна култура
Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
ЗУНС
20 Православни катихизис за 6. разред
Игњатије Мидић
ЗУНС
21 Рачунарство и информатика
ЗУНС
СПИСАК УЏБЕНИКА - VII РАЗРЕД
1. Читанка
Наташа Станковић Шошо
КЛЕТ
2. Граматика
КЛЕТ
3. Радна свеска
Весна Ломпар
Весна Ломпар
Наташа Станковић Шошо
4. Историја - Мозаик прошлости 7
Горан Дујковић
БИГЗ
5. Радна свеска уз историју
Горан Дујковић
БИГЗ
6. Математика 7
Синиша Јешић
ГЕРУНДИЈУМ
7. Збирка задатака из математике
ГЕРУНДИЈУМ
10. Биологија 7
Синиша Јешић
Јаворка Јаковљевић
Наташа Бировљев
Јелена Ковачевић
Наташа Бировљев
Бригита Петров,
С.Стевановић,К.Пауновић
11. Физика 7
Душко Латас,Антун Балаж
НОВИ ЛОГОС
12. Техничко и информатичко образовање
Драган Голубовић
Драган Голубовић
Небојша Голубовић
Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
ЕДУКА
8. Географија - Моја планета 7
9. Радна свеска из географије
13. Конструктор УК /
14. Музичка култура 7 + 3 CD-а
15. Ликовна култура
З.Игњатовић, Д.Ђорђевић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
16. Хемија 7 - уџбеник
Хемија 7 - радна свеска
Хемија 7 . Збирка
КЛЕТ
БИГЗ
БИГЗ
ЗУНС
ЕДУКА
НОВИ ЛОГОС
ЕДУКА
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
17 Challenges 3 - clasbook
Michael Harris, D. Mower...
Pearson Longman
18 Challenges 3- workbook
Michael Harris, D. Mower...
Pearson Longman
19 Оh, la,la! 3 College
C.Favret,I.Gallego,A.Mariage
20 Информатика и рачунарство
21 Православни катихизис
Cle Internatinal
ЗУНС
Игњатије Мидић
СПИСАК УЏБЕНИКА - VIII РАЗРЕД
ЗУНС
1. Читанка -Речи мудрости
Зорица Несторовић
КЛЕТ
2. Граматика
Весна Ломпар
КЛЕТ
3. Радна свеска за српски
Весна Ломпар
КЛЕТ
4. Историја - Мозаик прошлости 8
З.Лаловић
БИГЗ
5. Радна свеска за историју
З.Лаловић
Марко Милешевић
Јована Бранков
Марко Милешевић
Јована Бранков
БИГЗ
6. Географија Србије
7. Радна свеска из географије
8. Биологија 8
БИГЗ
БИГЗ
НОВИ ЛОГОС
15. Радна свеска из хемије
Гордана Субаков - Симић
Драган Голубовић
Небојша Голубовић
Драган Голубовић
Небојша Голубовић
Душан Поповић
Милена Богдановић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
16. Математика 8
С.Јешић
ГЕРУНДИЈУМ
17. Збирка задатака из математике 8
ГЕРУНДИЈУМ
18. Музичка култура 8 + 3 CD-а
С.Јешић
Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
19. Православни катихизис
Игњатије Мидић
20. Ликовна култура за 8. разред
Јован Глигоријевић
9. Техничко и информатичко образовање 8
10. Конструктор УК8
11. Физика 8-уџбеник
12. Хемија 8 -уџбеник
13. Хемија 8 - радна свеска
14. Хемија 8 - збирка
ЕДУКА
ЕДУКА
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ЗУНС
Бигз Школство
21 Pixel 4 - уџбеник
Cle Internatinal
22 Pixel 4 - радна свеска
Cle Internatinal
23 Challenges 4 - clasbook
Michael Harris, D. Mower...
Pearson Longman
24 Challenges 4- workbook
Michael Harris, D. Mower...
Pearson Longman
25 Основи информатике и рачунарства
ЗУНС
ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА
УЏБЕНИК
Збирка задатака из физике
1 за шести разред
АУТОР
Наташа Чалуковић
ИЗДАВАЧ
КРУГ
Збирка задатака из физике
2 за седми разред
Збирка задатака из физике
3 за осми разред
Наташа Чалуковић
КРУГ
Наташа Каделбург
КРУГ
Download

списак уџбеника 2013/14.године(7.5.2013.)