СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
ОШ „2. ОКТОБАР“ ЗРЕЊАНИН
ПЕТИ РАЗРЕД
Предмет
Назив
издавача
Klett
Назив уџбеника или
другог наставног средства
Математика 5 - уџбеник
Математика
Круг
Српски
језик
Klett
Математика 5 – збирка
задатака
Читанка „Мост“
Радна свеска
Граматика
Немачки
језик
Шпански
језик
Енглески
језик
Биологија
Cornelsen/ уџбеник и радна свеска
Data status Prima - Deutsch für
Jugendliche, Band 1
Завод за
¿Hablamos? 1 – уџбеник +
уџбенике радна свеска
Press
Логос
Project 2 + уџбеник + радна
свеска
Биологија 5 – уџбеник
Географија
Логос
Географија 5 - уџбеник +
радна свеска
ТИО
Едука
Техничко и информатичко
образовање – уџбеник +
радна свеска
„Мозаик прошлости 5“ уџбеник
Музичка култура 5 уџбеник
Историја
Музичка
култура
Бигз
Школство
Логос
Име аутора
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић,
Сања Милојевић, Ненад
Вуловић
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић
Весна Ломпар,
Friederike Jin;Lutz
Rohrmann;Milena
Zbrankovà
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
Tom Hutchinson
Гордана СубаковСимић,
Милан Вељић
Марко Јоксимовић,
Светлана Поповић,
Наташа Бировљев
Зоран Лапчевић
Цене
790.00
520.00
840.00
530.00
620.00
770.00
620.40
1113.00
581.00
790.00
850.00
500.00
810.00
539.00
Александар Ђукановић
752.00
Александра Паладин,
Драгана МихајловићБокан
710.00
НАПОМЕНА: Због учествовања у пројекту Немачке језичке дипломе, у сарадњи са Зрењанинском
Гимназијом промењени су уџбеници за немачки језик.
ШЕСТИ РАЗРЕД
Предмет
Назив
издавача
Klett
Математика 6 - уџбеник
Круг
Математика 6 – збирка
задатака
Математика
Читанка „Корак“
Српски
језик
Klett
Немачки
језик
Шпански
језик
Енглески
језик
Биологија
Назив уџбеника или
другог наставног средства
Радна свеска
Граматика
Cornelsen/ уџбеник и радна свеска
Data status Prima-Deutsch für
Jugendlich, Band 2
Завод за
¿Hablamos? 2 – уџбеник +
уџбенике радна свеска
Press
Логос
620.00
Љиљана Гавриловић,
Милена Перишић
Слободан Попов,
Тијана Тешан
Техничко и информатичко
образовање – уџбеник +
радна свеска
Историја - уџбеник
Логос
530.00
1113.00
581.00
Завод за
уџбенике
Музичка
култура
840.00
Tom Hutchinson
ТИО
Логос
520.00
Project 3 + уџбеник + радна
свеска
Биологија 6 - уџбеник
Географија 6 - уџбеник +
радна свеска
Физика
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна Ломпар,
Зорица Несторовић
Весна Ломпар
Friederike Jin;Lutz
Rohrmann
790.00
770.00
591.80
Завод за
уџбенике
Логос
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић,
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
Број решења
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
Географија
Историја
Име аутора
Имре Кризманић,
Драгана Миличић
Марија Векић-Кочић,
Драгољуб Кочић,
Душко Лопандић
Уџбеник са
Александар Кандић,
лабораторијским вежбама Горан Попарић
и задацима
Музичка култура 6 уџбеник
Александра Паладин,
Драгана МихајловићБокан
790.00
900.90
592.90
686.40
608.30
840.00
910.00
710.00
НАПОМЕНА: Због учествовања у пројекту Немачке језичке дипломе, у сарадњи са Зрењанинском
Гимназијом промењени су уџбеници за немачки језик.
СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет
Назив
издавача
Klett
Математика
Круг
Српски
језик
Klett
Немачки
језик
Шпански
језик
Енглески
језик
Биологија
Назив уџбеника или
другог наставног средства
Математика 7- уџбеник
Математика 7 – збирка
задатака
Читанка „Пут“
Радна свеска
Граматика
Cornelsen/ уџбеник и радна свеска
Data status Deutsch für Jugendliche,
Band 3
Завод за
¿Hablamos? 3 – уџбеник +
уџбенике радна свеска
Press
Завод за
уџбенике
Логос
Хемија
Логос
Музичка
култура
Логос
520.00
840.00
530.00
620.00
Project 4 + уџбеник + радна
свеска
Биологија – уџбеник
(бела књига)
Тom Hutchinson
1113.00
581.00
Географија 7 - уџбеник
Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић,
Мирољуб Милинчић
Дејан Шабић,
Снежана Вујадиновић,
Ивана Адамов
Иван Тасић,
Драгана Глушац
Географија 7, радна свеска
Физика
Срђан Огњановић,
ЖиворадИвановић
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић
Весна Ломпар
Friederike Jin;Lutz
Rohrmann
790.00
1032.90
591.80
Логос
ТИО
Историја
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
Број решења
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
Географија
Завод за
уџбенике
Бигз
Школство
Име аутора
Техничко и информатичко
образовање – уџбеник +
радна свеска
Историја 7- уџбеник
Уџбеник са
лабораторијским вежбама
и задацима
Уџбеник + збирка
задатака
Музичка култура 7уџбеник
Бригита Петров,
Смиљка СтевановићПиштељић, Катица
Пауновић
827.00
860.00
510.00
675.40
592.90
Александра Петровић,
Весна Лучић, Перуника
Петровић
774.00
Душко Латас,
Антун Балаж
910.00
Драгана Анђелковић,
Татјана Недељковић
Александра Паладин,
Драгана МихајловићБокан
750.00
550.00
710.00
НАПОМЕНА: Због учествовања у пројекту Немачке језичке дипломе, у сарадњи са Зрењанинском
Гимназијом промењени су уџбеници за немачки језик.
ОСМИ РАЗРЕД
Предмет
Назив
издавача
Klett
Математика
Круг
Српски
језик
Klett
Назив уџбеника или
другог наставног средства
Математика 8- уџбеник
Математика 8 – збирка
задатака
Читанка „Речи мудрости“
Радна свеска
Граматика
Уџбеник Wir 4 + радна
свеска
Име аутора
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
Срђан Огњановић,
Живорад Ивановић
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић, Златко
Грушановић
Весна Ломпар
Ђорђо Мота
Број решења
790.00
520.00
780.00
530.00
620.00
Немачки
језик
Klett
Шпански
језик
Завод за
уџбенике
¿Hablamos? 4 – уџбеник +
радна свеска
Анђелка Пејовић,
Маја Андријевић
1032.90
591.80
Енглески
језик
Биологија
Press
Тom Hutchinson
Логос
1113.00
581.00
790.00
Географија
Завод за
уџбенике
Project 4 + уџбеник + радна
свеска
Биологија 8 - уџбеник
Географија 8 – уџбеник са
картом света + радна свеска
Физика
Завод за
уџбенике
Завод за
уџбенике
Логос
Хемија
Логос
Музичка
култура
Логос
ТИО
Историја
Техничко и информатичко
образовање– уџбеник +
радна свеска
Историја 8 - уџбеник
Уџбеник са
лабораторијским вежбама
и задацима
Хемија 8 - уџбеник +
збирка задатака
Музичка култура 8 уџбеник
Гордана Субаков-Симић
Србољуб Стаменковић,
Драгица Гатарић,
Марија Бркић
Вјекослав Сајферт,
Иван Тасић,
Марина Петровић
Ђорђе Ђурић,
Момчило Павловић
Душан Поповић,
Милена Богдановић,
Александар Кандић
Драгана Анђелковић,
Татјана Недељковић
Александра Паладин,
Драгана МихајловићБокан
860.00
610.00
875.60
734.80
675.40
592.90
937.20
940.00
750.00
550.00
710.00
Download

списак уџбеника за школску 2014/2015. годину ош