ОШ „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“ БЕЧЕЈ
УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНИ
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
1. РАЗРЕД
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
Душка Милић, Татјана Митић, Буквар са словарицом
890,00
Душка Милић, Татјана Митић, Радна свеска уз буквар (штампана слова)
390,00
Душка Милић, Татјана Митић, Радна свеска уз буквар (писана слова)
390,00
Мр Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић, Читанка Реч по реч
770,00
Мр Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић, Радна свеска уз Читанку
550,00
Ива Иванчевић, Сенка Тахировић, Уџбеник за математику
740,00
Ива Иванчевић, Сенка Тахировић, Радна свеска за математику
740,00
Љиља Станковић, Гордана Лукић, Уџбеник Свет око нас
740,00
Љиља Станковић, Гордана Лукић, Радна свеска Свет око нас
740,00
Мр Драгана Михајловић – Бокан, Марина Ињац,
Уџбеник за Музичку културу +2 ЦД-а
670,00
НОВИ
Мр Милутин Мићић, Гордана Мићић, Уџбеник за Ликовну културу
ЛОГОС
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 1, уџбеник
BOOK
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 1, радна свеска
BOOK
620,00
859,00
665,00
2.РАЗРЕД
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ
Читанка „Уз речи растемо“ - мр Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић
750,00
Граматика „Дар речи“ - Јелена Срдић
640,00
Радна свесказа српски језик - Јелена Срдић, мр Наташа Станковић-Шошо,
Маја Костић
Латиница – Душка Милић, Татјана Митић
620,00
Математика, уџбеник – Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић,
Мирјана Кандић,
Математика, радна свеска 1. и 2. део - Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,
Петар Анокић, Мирјана Кандић
Свет око нас, уџбеник – Биљана Живковић
690,00
620,00
740,00
690,00
КЛЕТ
Свет око нас, радна свеска - Биљана Живковић
590,00
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
ENGLISH
BOOK
ENGLISH
BOOK
Ликовна култура, уџбеник – Милутин Мићић, Гордана Мићић
650,00
Музичка култура, уџбеник – мр Драгана Михајловић – Бокан, Марина Ињац
670,00
Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 2, уџбеник
859,00
Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 2, радна свеска
665,00
3.РАЗРЕД
КЛЕТ
Читанка: Река речи, Радмила Жежељ Ралић / др Зона Мркаљ
690,00
КЛЕТ
Граматика: Језичка ризница, Радмила Жежељ Ралић / др Зона Мркаљ
520,00
КЛЕТ
690,00
КЛЕТ
Математика, уџбеник , др Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић,
Мирјана Кандић
Математика, радна свеска 1. и 2. део, др Бранислав Поповић, Ненад Вуловић,
Петар Анокић, Мирјана Кандић
Природа и друштво, уџбеник, Радмила Жежељ Ралић
КЛЕТ
Природа и друштво, радна свеска, Радмила Жежељ Ралић
590,00
КЛЕТ
Музичка култура, Чаробни свет музике- уџбеник + ЦД, др Гордана Илић
690,00
КЛЕТ
Ликовна култура, уџбеник + радни материјал, др Невена Хаџи Јованчић
740,00
КЛЕТ
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
740,00
690,00
Family and friends 1, уџбеник, Naomi Simmons
870,00
Family and friends 1, радна свеска, Naomi Simmons
720,00
4. РАЗРЕД
КЛЕТ
Читанка ,,Речи чаробнице,, + ЦД , Радмила Жежељ Ралић
690,00
КЛЕТ
Граматика ,, О језику“, Радмила Жежељ Ралић
520,00
КЛЕТ
690,00
КЛЕТ
Математика, уџбеник , Бранислав Поповић ,Ненад Вуловић , Марина
Јовановић , Анђелка Николић
Математика, радна свеска, Бранислав Поповић ,Ненад Вуловић , Марина
Јовановић , Анђелка Николић
Природа и друштво, уџбеник, Винко Ковачевић ,Бранка Бечановић
КЛЕТ
Природа и друштвом, радна свеска, Винко Ковачевић ,Бранка Бечановић
590,00
КЛЕТ
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
740,00
690,00
Family and friends 2, уџбеник, Naomi Simmons
870,00
Family and friends 2, радна свеска, Naomi Simmons
720,00
5. РАЗРЕД
КЛЕТ
Читанка Чаролија речи, Наташа Станковић- Шошо
840,00
КЛЕТ
Граматика, Весна Ломпар
620,00
КЛЕТ
Радна свеска за српски језик, Наташа Станковић- Шошо, Весна
Ломпар
530,00
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
КЛЕТ
English plus 1, уџбеник, Ben Wetz/Diana Pye
1090,00
English plus 1, радна свеска , Ben Wetz/Diana Pye
600,00
Magnet 1; уџбеник за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна Николовски
860,00
КЛЕТ
Magnet 1; Радна свеска за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна
Николовски
610,00
ЗАВОД,
15330
ЗАВОД,
15331
КЛЕТ
Биологија 5+ ЦД, Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић
737,00
Радна свеска за биологију 5, мр Лепосава Симоновић Милошевић
617,10
КЛЕТ
Географија 5, уџбеник, Винко Ковачевић, Радојка Влајев, Јелена
Поповић-Ракочевић
Историја 5, радни уџбеник, Бранка Бечановић
860,00
КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР
КРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
НОВИ
ЛОГОС
ЗАВОД,
15375
Математика 5 – уџбеникса задацима за вежбање, 1.део, Мирјана
Стоисављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић
Математика 5 – уџбеник са задацима за вежбање , 2.део, Мирјана
Стоисављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић
Домаћи задаци за 5.разред основне школе, Раде Козар, Јованка
Гаћеша, Милица Прошић, Невенка Угринов, Адам Самарџић
Музичка култура 5 + 3 ЦД- а, мр.Александар Паладин, др.Драгана
Михајловић Бокан
Техничко и информатичко образовање, уџбеник, Слободан Попов,
Маријана Петровић
880,00
ЗАВОД,
15376
Техничко и информатичко образовање, радна свеска, Слободан
Попов, Никола Чудић
608,30
850,00
880,00
400,00
710,00
686,40
6.РАЗРЕД
КЛЕТТ
Читанка Маштарија речи, Наташа Станковић- Шошо
840,00
КЛЕТТ
Граматика, Весна Ломпар
620,00
КЛЕТТ
Радна свеска уз Читанку, Наташа Станковић- Шошо
265,00
КЛЕТТ
Радна свеска уз Граматику, Весна Ломпар
265,00
НОВИ ЛОГОС
English plus 2, уџбеник, Ben Wetz/Diana Pye
1090,00
НОВИ ЛОГОС
English plus 2, радна свеска , Ben Wetz/Diana Pye
600,00
КЛЕТ
Magnet2; уџбеник за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна
Николовски
860,00
КЛЕТ
Magnet 2; Радна свеска за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна
Николовски
610,00
ГЕРУНДИЈУМ Математика за 6.р, уџбеник, Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко
12611101
Угњатовић
792,00
КРУГ
Математика, збирка задатака са решењима за 6.р, Ружица
Павићевић, Мира Поповић
520,00
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
ЗАВОД, 16310
Домаћи задаци за 6.разред основне школе, Раде Козар, Јованка
Гаћеша, Милица Прошић, Невенка Угринов, Адам Самарџић
Историја 6, уџбеник, Раде Михаљчић
400,00
ЗАВОД, 16330
Биологија 6+ ЦД, др Бригита Петров
795,30
ЗАВОД, 16334
Радна свеска за биологију, др Бригита Петров
592,90
КЛЕТ
Географија 6, уџбеник, Винко Ковачевић, Радојка Влајев
860,00
НОВИ ЛОГОС
Музичка култура 6 + 3 ЦДа, мр.Александар Паладин, др.Драгана
Михајловић Бокан
Физика, уџбеник, ДаркоКапор, Јован Шетрајчић
710,00
ЗАВОД, 16350
КЛЕТ
ЗАВОД, 16375
ЗАВОД, 16376
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне
школе, Марина Радојевић ( sa interaktivnom zbirkom na CD-u)
Техничко образовање, Слободан Попов, Тијана Тешен
Радна свеска за техничко и информатичко образовање, Слобпдан
Попов, Никола Чудић
770,00
647,90
580,00
686,40
608,30
7. РАЗРЕД
КЛЕТ
Читанка за 7.р. Ризница речи, Наташа Станковић Шошо
КЛЕТ
Граматика, Весна Ломпар
620,00
КЛЕТ
Радна свеска за српски језик, Весна Ломпар, Наташа Станковић
Шошо
530,00
KЛET
Messages 3, уџбеник,Diana Goodey, Noel Goody, Miles Craven
850,00
КЛЕТ
Messages 3, радна свеска, Diana Goodey, Noel Goody, Miles Craven
600,00
КЛЕТ
Wir 3, уџбеник, Ђорђо Мота, Драгана Боос
860,00
КЛЕТ
Wir 3, радна свеска, Ђорђо Мота, Драгана Боос
610,00
ЗАВОД,
17335
Биологија 7, џбеник, др Бригита Петров, др Смиљка СтевановићПиштељић,мр Катица Пауновић
827,20
ЗАВОД,
17336
БИГЗ
Радна свеска за биологију 7, др Бригита Петров,мр Катица Пауновић
Историја 7, уџбеник, Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника
Петровић
840,00
675,40
850,00
КЛЕТ
Географија 7, уџбеник, Винко Ковачевић, Радојка Влајев
860,00
КЛЕТ
Хемија 7, уџбеник, Ивана Вуковић, Аника Влајић
750,00
КЛЕТ
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама, Ивана
Вуковић, Аника Влајић
Физика 7, уџбеник, Драго Капор, Јован Шетрајачић
560,00
ЗАВОД,
17355
КЛЕТ
ЗАВОД,
17370
ЗАВОД,
17371
ЗАВОД,
17710
КЛЕТТ
КЛЕТТ
ШКОЛСКА
КЉИГА НС
772,20
580,00
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 7. разред основне
школе, Марина Радојевић, Митко Николов
Техничко и информатичко образовање 7, Иван Тасић, Драгана
Глушац
Радна свеска за техничко образовање 7, Иван Тасић, Драгана Глушац
675,40
Музичка култура 7, уџбеник, Гордана Стојановић, Милица Рајчевић
639,10
Математика за7. разред основне школе, уџбеник, Небојша
Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика за 7. разред основне школе, збирка задатака, Сања
Милојевић, Ненад Вуловић
Домаћи задаци за седми разред основне школе, Раде Козар, Јованка
Гаћеша, Милица Прошић, Невенка Угринов, Адам Самарџић
592,90
790,00
620,00
400,00
8. РАЗРЕД
КЛЕТ
Читанка За 8. р. Речи мудрости, Зорица Несторовић, Златко Грушановић
КЛЕТ
Граматика, Весна Ломпар
620,00
КЛЕТ
Радна свеска за српски језик, Весна Ломпар ,Зорица Несторовић, Златко
Грушановић
530,00
KЛET
Messages 4, уџбеник, Meredith Levy,Diana Goodey
850,00
КЛЕТ
Messages 4, радна свеска, Meredith Levy, Noel Goody,Diana Goodey
600,00
КЛЕТ
Wir 4, уџбеник, Ђорђо Мота, Драгана Боос
860,00
КЛЕТ
Wir 4, радна свеска, Ђорђо Мота, Драгана Боос
610,00
КЛЕТ
Историја 8, Предраг М.Вајагић, Весна Стошић
850,00
КЛЕТ
Географија 8, уџбеник, Винко Ковачевић, Радојка Влајев
860,00
ГЕРУНДИЈУМ
12811101
КЛЕТ
Математика за 8. разред основне школе“,уџбеник, Синиша Јешић,
Драгица Мишић, Наташа Бабачев
Математика за 8. разред основне школе, збирка задатака, Бранислав
Поповић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
Домаћи задаци за осми разред основне школе“, Раде Козар, Јованка
Гаћеша, Милица Прошић, Невенка Угринов, Адам Самарџић
792,00
Физика 8, уџбеник, Драго Капор, Јован Шетрајачић
772,20
КЛЕТ
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за8. разред
основнешколе, Марина Радојевић, Митко Николов
580,00
НОВИ
ЛОГОС
Биологија 8, радни уџбеник, др.Гордана Субаков Симић
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
ЗАВОД, 18355
840,00
620,00
400,00
790,00
КЛЕТ
Хемија 8, уџбеник, Даринка Раденковић, Милош Раденковић
КЛЕТ
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама, Даринка
Раденковић, Милош Раденковић
Музичка култура 8 + ЦД, уџбеник, Гордана Стојановић, Милица
Рајчевић
560,00
Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник, Вјекослав
Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић
Радна свеска за техничко образовање 8, Вјекослав Сајферт, Иван
Тасић, Марина Петровић
675,40
ЗАВОД, 18710
ЗАВОД, 18370
ЗАВОД, 18371
750,00
639,10
592,90
НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
Таnkönyvek
1. a részére 2015-2016-os tanévre:
ZAVOD
41100
Ábécéskönyv-Erdély Lenke
Bukvar
696,30
ZAVOD
41101
Tanuljunk olvasni- Erdély Lenke
Učimo čitati!Radni listovi uz bukvar
627,00
ZAVOD
41103
Tanuljunk írni- Erdély Lenke
Učimo pisati ! Radni listovi uz čitanku
627,00
ZAVOD
41104
Olvasókönyv - Bálizs Magdolna,Farkas Erika, Juhász Valéria
Čitanka
675,40
ZAVOD
41145
ZAVOD
41146
ZAVOD
41107
ZAVOD
41108
Matematika+ CD- Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
729,30
Matematika- munkafüzet- Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
Radni listovi iz matematike
Környezetünk- Biljana Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana Novković
Svet oko nas
Gondolkodó-munkafüzet a környezetünk tankönyvhöz -Biljana
Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana Novković
Radni listovi uz Svet oko nas
ZAVOD
Učimo srpski 1.- Nataša Dobrić, Biljana Maksimović
11116
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 1, уџбеник
BOOK
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 1, радна свеска
BOOK
655,60
716,10
608,30
627,00
859,00
665,00
Таnkönyvek 2. a részére 2015-2016-os tanévre:
ZAVOD
41200
Olvasókönyv -Erdély Lenke
Čitanka
754,60
ZAVOD
41208
Olvasási munkalapok -Erdély Lenke
Radna sveska uz čitanku
673,20
ZAVOD
41201
Beszéljünk és írjunk- Molnár Csikós László, Erdély Lenke
Radna gramatika
745,80
ZAVOD
41245
ZAVOD
41246
Matematika -Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
717,20
Matematika munkafüzet- Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
Radni listovi iz matematike
641,30
ZAVOD
41205
Környezetünk -Biljana Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana Novković
Svet oko nas
766,70
ZAVOD
41206
Fürkésző-munkafüzet a környezetünktankönyvhöz, Biljana
Trebešanin,Biljana
Gačanović,Ljiljana Novković
Radni listovi uz Svet oko nas
Učimo srpski 2.-Nataša Dobrić
ZAVOD
12116
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 2, уџбеник
BOOK
ENGLISH Stella Maidment/Lorena Roberts: Happy House 2, радна свеска
BOOK
751,30
699,60
859,00
665,00
Таnkönyvek 3. a részére 2015-2016-os tanévre:
ZAVOD
41300
Olvasókönyv 3-Erdély Lenke
Čitanka
754,60
ZAVOD
41308
Olvasási munkalapok –Erdély Lenke
Radna sveska uz čitanku
699,60
ZAVOD
41301
Keressük a szót!- Molnár Csikós László
Radna gramatika
745,80
ZAVOD
41345
ZAVOD
41346
Matematika -Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
717,20
Matematika munkafüzet- Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
Radni listovi iz matematike
669,90
ZAVOD
41304
Természet és társadalom-Biljana Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana
Novković
Priroda i društvo
766,70
ZAVOD
41305
Barangoló-Munkafüzet a természet és társadalom tankönyvhöz tankönyvhöz Biljana Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana Novković
Radna sveska za prirodu i društvo
Čarolija reči-čitanka za srpski jezik kao nematernji za 3. razred -Nataša
Dobrić
Radna sveska uz čitanku ČAROLIJA REČI- Nataša Dobrić
ZAVOD
13113
ZAVOD
13115
ZAVOD
13116
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
Pouke iz jezika za srpski jezik kao nematernji za 3. razred -Nataša
Dobrić,Dušanka Zvejić Dušanović
Family and friends 1, уџбеник, Naomi Simmons
Family and friends 1, радна свеска, Naomi Simmons
Таnkönyvek 4. a részére 2015-2016-os tanévre:
751,30
754,60
673,20
717,20
870,00
720,00
ZAVOD Olvasókönyv 4. Erdély Lenke
41400
Čitanka
792,00
ZAVOD Olvasási munkalapok -Erdély Lenke Bálizs Magdolna
41402
Radna sveska uz čitanku
673,20
ZAVOD Gyakorló nyelvtan –Molnár Csikós László,Erdély Lenke
41401
Radna gramatika
717,20
ZAVOD Matematika -Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
41445
ZAVOD Matematika munkafüzet- Olivera Todorović, Srđan Ognjanović
41446
Matematika -vežbanka
717,20
533,50
ZAVOD Természet és társadalom -Biljana Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana
41410
Novković
Priroda i društvo
766,70
ZAVOD Munkalapok a természet és társadalom tankönyvhöz- Biljana
41411
Trebešanin,Biljana Gačanović,Ljiljana Novković
Radni listovi iz Prirode i društva
751,30
ZAVOD
14113
ZAVOD
14115
ZAVOD
14116
НОВИ
ЛОГОС
НОВИ
ЛОГОС
Čitanka za srpski jezik kao nematernji za 4. razred- Nataša Dobrić
792,00
Radna sveska uz
673,20
čitanku za srpski jezik kao nematernji za 4. razred
Pouke iz jezika za srpski jezik kao nematernji za
Dobrić,Dušanka Zvejić Dušanović
Family and friends 2, уџбеник, Naomi Simmons
4. razred -Nataša
Family and friends 2, радна свеска, Naomi Simmons
543,40
870,00
720,00
5. РАЗРЕД
ЗАВОД 41500 Читанка
838,20
ЗАВОД 41501 Радна граматика
651,20
ЗАВОД 41506 Биологија
737,00
ЗАВОД 41517 Радна свеска из биологије
617,10
ЗАВОД 41509 Музичка култура 5
592,90
ЗАВОД 15113 Поуке из језика и правописа-српски као нематерњи језик
651,20
ЗАВОД 15114 Читанка за српски као нематерњи за 5.разред
838,20
ЗАВОД,
Географија
41505
ЗАВОД,41514 Историја
875,60
ЗАВОД,
41508
НОВИ
ЛОГОС
Техничко и информатичко образовање
937,20
686,40
English plus 1, уџбеник, Ben Wetz/Diana Pye
1090,00
НОВИ
ЛОГОС
КЛЕТ
English plus 1, радна свеска , Ben Wetz/Diana Pye
600,00
Magnet 1; уџбеник за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна
Николовски
1090,00
КЛЕТ
Magnet 1; Радна свеска за немачки језик, Ђорђо Мота, Весна
Николовски
Школска
књига НС
Домаћи задаци за пети разред основне школе“, Раде Козар, Јованка
Гаћеша, Милица Прошић, Невенка Угринов, Адам Самарџић
600,00
400,00
6.РАЗРЕД
ЗАВОД
41600
ЗАВОД
41601
ЗАВОД,
41604
ЗАВОД,
41617
ЗАВОД,
41626
ЗАВОД
41612
ЗАВОД
41607
ЗАВОД
41615
ЗАВОД,
41610
ЗАВОД
16114
ЗАВОД
16113
КЛЕТ
Читанка
838,20
Радна граматика
554,40
Историја
795,30
Историјска читанка с радном свеском
597,30
Географија, Љиљана Гавриловић, Милена Перишић
900,90
Музичка култура 6
592,90
Биологија
795,30
Радна свеска из биологије
592,90
Техничко образовање и информатика
686,40
Читанка 6 за српски као нематерњи „Плетиво од речи“
838,20
Поуке из српског као нематерњег језика
554,40
Физика, уџбеник за 6. разред на мађарском језику, Марина
Радојевић
690,00
КЛЕТ
580,00
KЛET
Збирка задатака из физике са лабораторијском вежбама за
6.разред на мађарском језику, Марина Радојевић
Messages 2, уџбеник, Diana Goodey, Noel Goody
КЛЕТ
Messages 2, радна свеска, Diana Goodey, Noel Goody
600,00
КЛЕТ
Wir 2, уџбеник, Ђорђо Мота, Драгана Боос
860,00
КЛЕТ
Wir 2, радна свеска, Ђорђо Мота, Драгана Боос
610,00
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
Домаћи задаци на мађарском језику за шести разред основне
школе“, Раде Козар, Јованка Гаћеша, Милица Прошић, Невенка
Угринов, Адам Самарџић
400,00
850,00
7. РАЗРЕД
ЗАВОД 41700
Читанка
ЗАВОД 41701
Радна граматика
838,20
651,20
ЗАВОД 41707
Биологија 7
827,20
ЗАВОД 41719
Радна свеска из биологије
675,40
ЗАВОД 41706
Географија 7
875,60
ЗАВОД 41704
Историја
856,90
ЗАВОД 41708
Физика 7, уџбеник
772,20
ЗАВОД 41709
Збирка задатака из физике
698,50
ЗАВОД 41712
Техничко образовање и информатика
675,40
ЗАВОД 41713
Музичка култура
639,10
ЗАВОД 17114
Читанка 7 за српски језик као нематерњи
838,20
ЗАВОД 17113
Поуке из српског као нематерњег језика
651,20
12731101
Хемија 7
ГЕРУНДИЈУМ
12732101
Збирка задатака из хемије 7
ГЕРУНДИЈУМ
KЛET
Messages 3, уџбеник,Diana Goodey, Noel Goody, Miles Craven
792,00
594,00
КЛЕТ
Messages 3, радна свеска, Diana Goodey, Noel Goody, Miles Craven
850,00
600,00
КЛЕТ
Wir 3, уџбеник, Ђорђо Мота, Драгана Боос
860,00
КЛЕТ
Wir 3, радна свеска, Ђорђо Мота, Драгана Боос
610,00
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
Домаћи задаци на мађарском језику за седми разред основне
школе“, Раде Козар, Јованка Гаћеша, Милица Прошић, Невенка
Угринов, Адам Самарџић
400,00
8. РАЗРЕД
ЗАВОД 41800
Читанка за 8.р.
838,20
ЗАВОД 41801
Радна граматика
651,20
ЗАВОД 41805
Историја
937,20
ЗАВОД, 41806
Радна свеска из историје
646,80
ЗАВОД 41809
Биологија
827,20
ЗАВОД 41817
Радна свеска из биологије
675,40
ЗАВОД 41807
Географија 8
875,60
ЗАВОД 41811
Физика 8
772,20
ЗАВОД 41812
Збирка задатака из физике
696,30
12831101
Хемија 8
ГЕРУНДИЈУМ
12832101
Збирка задатака из хемије
ГЕРУНДИЈУМ
ЗАВОД 41815 Техничко образовање
792,00
ЗАВОД 18116
Читанка за српски као нематерњи „ Недокучиве тајне ума и
срца“
838,20
ЗАВОД 18117
Граматика српског језика као нематерњег
651,20
KЛET
Messages 4, уџбеник, Meredith Levy,Diana Goodey
594,00
675,40
КЛЕТ
Messages 4, радна свеска, Meredith Levy, Noel Goody,Diana Goodey
850,00
600,00
КЛЕТ
Wir 4, уџбеник, Ђорђо Мота, Драгана Боос
860,00
КЛЕТ
Wir 4, радна свеска, Ђорђо Мота, Драгана Боос
610,00
ШКОЛСКА
КЊИГА НС
Домаћи задаци на мађарском језику за осми разред основне
школе“, Раде Козар, Јованка Гаћеша, Милица Прошић, Невенка
Угринов, Адам Самарџић
400,00
Download

Udžbenici - Spisak sa cenama