лепо
ЖИВОТ
мир
ЛЕПО
ново паметЉУБА
звездано
дуга
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
звук
ХИТ!
KLETT
КОМПЛЕТИ
мирцвет
осмехзвукснови
оптимиста
М УД Р О С Т
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕнебо
ДЕЦА
радост
лепота
ДЕЦА
е
ј
з
и
к
и
1
к
–
с
8
е
.
л
г
н
Е УЧЕЊЕ
д у га МИР
васпитање
ЛЕПОТА
звук
ШКОЛСКА ГОДИНА
2013/2014.
љупко
сунце
Знање
нас чини
великима
РЕЧ УРЕ ДН И К А
Поштованe професорке и професори,
Уџбеници Издавачке куће „Klett“ присутни су већ годинама у школама, а према информацијама које добијамо од
наставника и ученика можемо рећи да су код многих постали омиљени. Тајна лежи у чињеници да наши уџбеници,
тачније наши аутори, уредништво и графички дизајнери, креирању уџбеника приступају на најсавременији начин.
Такав приступ изискују нова времена и нове генерације ученика.
Као што свако од вас својим ученицима градиво излаже на свој, особен начин, тако и издавачка кућа „Klett“, пратећи
у потпуности Наставни план и програм, на особен начин припрема уџбенике. Када су у питању уџбеници за стране
језике, трудимо се да најсавременију методику наставе прилагодимо прописаним плановима и стандардима.
Милан Пртењак,
уредник за стране језике
Након изванредног пријема уџбеничког комплета Messages у основној школи одлучили смо да вам представимо
уџбенички комплети Playway to English за млађе разреде основне школе који је као и Messages настао у сарадњи с
издавачком кућом „Cambridge University Press“.
Срдачан поздрав
Уџбенички комплети Playway to English и Messages настали су из успешне дугогодишње
сарадње с издавачком кућом „Cambridge University Press“. Оба комплета испуњавају
захтеве савремене наставе страног језика
Предности уџбеничких комплета Playway to English и Messages:


привлачан изглед и богат визуелни материјал;

систематичност и прегледност;

актуелни садржаји;

комуникативни приступ;

разноврсне вежбе за усвајање све четири језичке вештине;

богат избор аутентичних текстова;

велики број додатних материјала;

пратећи DVD.
р
лепо
ЖИВОТ
мир
УЏБЕНИЦИ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЛЕПО
ЉУБА
ново
звездано
дуга
мир
У ЕВАЛУАЦИЈИ УЏБЕНИКА
PLAYWAY TO ENGLISH УЧЕСТВОВАЛИ СУ:
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
нање
за ученике
1. разред

2. разред
3. разред

ва
ет

KLE T T
к
ЗВЕЗД
ДЕЦА
лит
4. разред

Александровац: Ана Томић, ОШ „Иво Лола Рибар“
Ваљево: Срђан Бранковић, ОШ „Прва основна школа“
Врање: Снежана Најдић, ОШ „Радоје Домановић“
Горњи Милановац: Наташа Симоновић, ОШ „Свети Сава“,
Драгана Стефановић, ОШ „Краљ Александар I“
Горњи Степош: Љиљана Ивљанин, ОШ „Деспот Сефан“
Крагујевац: Наташа Биочанин, ОШ „Трећи крагујевачки
батаљон“, Мила Савић Томић, ОШ „Вук Стефановић
Караџић“
Крупањ: Јелена Павловић, ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“
Нови Сад: Данијела Ждрња, ОШ „Доситеј Обрадовић“
Оџаци: Јелена Кокотовић, ОШ „Мирослав Антић“
Чачак: Ивана Мићовић, ОШ „Свети Сава“
мир
осмехзвук
5. разред

6. разред
оптимиста

7. разред

НЦЕнебо

УЧЕЊЕ
8. разред
смех
ЗВЕЗДЕ
 Уџбенички комплет је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 Уџбеници су у процесу одобравања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
ДЕЦА
радост
лепота
д у га МИР
У ЕВАЛУАЦИЈИ УЏБЕНИКА
MESSAGES УЧЕСТВОВАЛИ СУ:
Вршац: Мирјана Кресоја, ОШ „Јован Стерија Поповић“,
Златко Томић, ОШ „Јован Стерија Поповић“
Глибовац: Мирјана Петровић, ОШ „Станоје Главаш“
Зајечар: Наташа Станојловић, ОШ „Љубица
Радосављевић Нада“
Каравуково: Јелена Николић, ОШ „Бора Станковић“
Књажевац: Зденко Филиповић, ОШ „Димитрије
Тодоровић Каплар“
Коцељева: Ђорђе Павловић, ОШ „Мића Станојловић“
Крагујевац: Невена Миловановић, ОШ „Милутин и
Драгиња Тодоровић“
Лесковац: Данијела Дробњак, ОШ „Петар Тасић“
Лозница: Татјана Никодиновић, ОШ „Кадињача“
Мачванска Митровица: Љиљана Габошац,
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“
Нови Сад: Јелена Дакић, ОШ „Коста Трифковић“
Омољица: Весна Лазић, ОШ „Доситеј Обрадовић“
Сврљиг: Милан Ђорђевић, ОШ „Добрила Стамболић“
Ужице: Емина Јеремић Мићовић, ОШ „Прва основна”
ЛЕПОТА

УЏ Б Е НИЦИ
P L AYWAY TO EN G L ISH
Уџбеник карактерише велики
број илустрација које доприносе
бољем савлађивању градива.
Уџбеник је богат аудио-нумерама на којима
текстове интерпретирају матерњи говорници.
ср
зн
СУН
 Уџбенички комплет представља идеалан начин за почетак
учења енглеског језика. Он обједињује све предности
модерне методике у настави страних језика са захтевима
прописаних планова и стандарда.
 Аутори оригиналних уџбеника су Гинтер Гернгрос и
Херберт Пухта, а аутори адаптације су Вишња Брковић
(први и други разред) и Данијела Атанацковић (трећи и
четврти разред).

 Уџбеници садрже по 10 лекција у којима се знања стичу
кроз игру, музику и методу Total Physical Response, што
учење чини изузетно забавним и динамичним.
 На крају сваке друге лекције налази се део Show what you can do,
вежбања за утврђивање и ревизију градива, осмишљени у виду тестова и
самоевалуација.
 Поштујући принцип да са описмењавањем треба почети када ученици
савладају латиницу, у уџбенику за први разред није заступљена језичка
вештина писање, већ се са њом почиње од половине уџбеника за други
разред.
 Уз сваки уџбеник добијају се три аудио компакт-диска који су намењени и за
радну свеску. Високи квалитет овог материјала и гласови изворних говорника
енглеског језика дају изванредан узор за опонашање природног ритма и
интонације енглеског језика, што је на овом узрасту изузетно пријемчиво.
р
ЛЕПО
ЉУБА
деца ново
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
нање
оптимиста
васпитање
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
дуга
мир
Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!
ДЕЦА
Предност овог уџбеника у односу на уџбенике које сам користила у раду јесте у
томе што нуди већи број активности за рад. Довољан број разноврсних и забавних
активности, нарочито вежби и задатака за самосталан рад ученика, посебно је важан
наставницима који раде у комбинованим одељењима.
ЗВЕЗД
звук
Ана Томић, ОШ „Иво Лола Рибар“ Александровац
звук
НЦЕ
После сваке две
методске целине
налази се део Show
what you can do који
представља ревизију
претходно обрађеног
градива.
смех
ЗВЕЗДЕ
осмех снови
цвет
Непознате речи
наведене су у
сликовном речнику
који се налази на
крају уџбеника.
ДЕЦА
радост
лепота
ЛЕПОТА
љупко
сунце

РА ДНЕ С В Е С К Е
P L AYWAY TO EN G L ISH
Свака страна радне свеске има
јасно истакнути број лекције.
Поред различитих типова вежбања радна
свеска садржи и аутентичне текстове који
подржавају развијање језичке вештине читања.
СУН
Радна свеска као и уџбеник има 10 лекција. Вежбања
у радној свесци служе за утврђивање граматичких
структура и лексике из уџбеника, истовремено
подржавајући све четири језичке вештине.
Радна свеска садржи различите активности помоћу
којих се обнавља, утврђује и увежбава обрађено
градиво:
 вежбе спајање и уклапања;
 попуњавања празнина;
 повезивања текста са сликом;
 решавања укрштених речи;
 решавање квизова;
 усмено одговарање на аудио-нумере;
 певање.

Различити типови вежбања представљају добар
материјал за самостални рад ученика.
ср
зн
Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!
Вежбе из уџбеника и радне свеске тако су осмишљене да се исти задаци могу
поставити према различитим нивоима знања ученика, па самим тим омогућују да
се задовоље потребе и способности свих ученика.
Данијела Ждрња, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад
р
ЛЕПО
деца ново паметЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
нање
оптимиста
васпитање
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
дуга
мир
Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!
ДЕЦА
Оно што се може сматрати оригиналним, а добрим јесу песмице. Одлично су
укомпоноване у материјал, укључују главне ликове, смислено прате наставни садржај,
остварују интерактивност и ангажовање деце. Веома користан је материјал који следи
сваку песмицу, где ученици треба сами, уз музичку пратњу, да понове одслушано.
ЗВЕЗД
звук
Драгана Стефановић, ОШ „Краљ Александар I“ Горњи Милановац
Примери на почетку
вежбања усмеравају
на правилан начин
њиховог решавања.
звук
НЦЕ
Вежбања за развијање
језичке вештине
слушања обележене
су пиктограмом са
бројем диска и бројем
нумере.
смех
ЗВЕЗДЕ
осмех снови
цвет
ДЕЦА
радост
лепота
ЛЕПОТА
љупко
сунце

ЗА НАС ТА В НИК Е
ФЛЕШ КАРТИЦЕ
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ
PLAYWAY TO ENGLISH
У савременој настави енглеског језика флеш картице
представљају велику помоћ у раду с млађим узрастима.
Паковање с флеш картицама садржи појединачне картице
које омогућавају вежбање речи и картице са причама
помоћу којих ученици реконструишу приче.
Уџбенички комплет Playway to
English прате додатни материјали
који ће наставницима бити од
драгоцене помоћи:
 флеш картице;
 приручник за наставнике;
 додатни материјали за наставнике;
 DVD.
ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ
ср
зн
СУН
Приручници за наставнике представљају велику помоћ у
планирању и реализацији наставе. На скоро 200 страна
наставницима се нуде:
 прецизна упутства за обраду сваког вежбања у уџбенику
и радној свесци,
 транскрипти свих аудио-нумера.

р
ЛЕПО
деца ново паметЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
оптимиста
васпитање
ЗВЕЗД
лепо
ЖИВОТ
мир
ЗА Н АС ТА В НИК Е
звук
звездано
дуга
мир
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ
ДЕЦА
У додатним материјалима за наставнике налазе се додатне
игре и активности које ће употпунити рад с уџбеничким
комплетом Playway to English. У њему се такође могу пронаћи
тестови за сваку лекцију који су намењени процени знања.
Подршку вежбама пружа пратећи аудио компакт-диск.
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
НЦЕнебо
УЧЕЊЕ
смех
ЗВЕЗДЕ
М УД Р О С Т
DVD
За учионице које располажу
техничким условима
намењен је DVD који садржи
живописне анимиране
приче и игране скечеве.
ДЕЦА
радост
лепота
д у га МИР
ЛЕПОТА
звук
ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ
У сарадњи са искусним практичарима
саставили смо глобалне, оперативне и
дневне планове за наставу енглеског
језика од 1. до 4. разреда.
љупко
сунце

У Џ Б Е НИЦИ MESSAG ES
Сваки корак (Step) у оквиру лекције започиње граматичким
или комуникативним циљем који треба остварити.
Једноставна и јасна објашњења граматичких правила
која ученицима омогућавају лакше разумевање.
 Уџбенички комплет Messages намењен је за ученике старијих разреда основних
школа који су учење енглеског језика започели у првом разреду.
 Уџбеник Messages састоји се од шест модула (Modules) од којих сваки има по две
лекције (Units), а свака лекција је подељена на три корака (Steps) и обогаћена
додатним вежбама за повећање фонда речи.
 После сваке друге лекције, односно на крају модула, следе активности за
утврђивање наученог, стицање језичких вештина и самооцењивање. Крај сваког
модула обухвата причу у наставцима, тест за самосталну проверу знања (Extra
exercises), додатне текстове за развијање језичке вештине читања (Extra reading) и
пројекат намењен за групни рад (Coursework). Посебно вреди истаћи део Module
Review у коме се граматичка правила могу увежбати кроз разноврсне вежбе.

ср
зн
СУН
После граматичких објашњења
увек следе граматичке вежбе.
 Преко актуелних и свакодневних ситуација које се појављују у
уџбенику ученици се упознају с лексиком и језичким структурама
које могу одмах да употребе за описивање себе и свог окружења.
 У уџбеницима за седми и осми разред писмена комуникација се
развија помоћу захтевнијих активности – ученици састављају
различите врсте дужих текстова (краће приче, извештаје, писма,
разгледнице...). Приликом структурисања текстова ученицима велику
помоћ представља Writing guide у којима могу пронаћи практичне
савете и примере.
 На крају уџбеника налази се речник непознатих речи који је
преведен на српски језик.
р
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
У делу Presentation уводе се
нове граматичке структуре.
рећа
нање
ЗВЕЗД
ДЕЦА
ЛЕПО
ЉУБА
дуга
сунц
знањ
васпитање
оптимиста
НЦЕ
звук
Откријте зашто су се уџбеници
допали евалуаторима!
смех
ЗВЕЗДЕ
Текстови су кратки, прилагођени узрасту,
као и вежбања. Активности се брзо смењују
тако да ученицима није досадно.
Данијела Дробњак, ОШ „Петар Тасић“, Лесковац
Уџбеник користим већ другу годину и
апсолутно сам задовољна. Поред тога
што су ученици мотивисани и часови
занимљиви и ја сам као наставник
много мотивисанија за рад, захваљујући
разноврсним активностима и комбинацији
метода које уџбеник пружа за сваку
наставну јединицу.
ДЕЦА
радост
лепота
Мирјана Петровић, ОШ „Станоје Главаш“,
Глибовац
Различити типови задатака олакшавају
рад ђацима и наставницима.
цвет
снови
д у га звук љупко
сунце
ЛЕПОТА
МИР
Креативне и говорне писмене активности на крају сваког корака омогућавају
ученицима да употребе знање и да о томе добију повратну информацију.

РА ДНЕ С В Е С К Е
MESSAG ES
ср
зн
Задатке за развијање вештине слушања
ученици могу да раде самостално код куће
јер је аудио компакт-диск део радне свеске
Extension су вежбања
за напредније ученике.
 Радна свеска осим вежби за систематично
утврђивање граматичких структура и лексике садржи
и активности за развијање све четири језичке вештине,
укључујући и вештину слушања, пошто је саставни део
радне свеске и аудио компакт-диск који ученици могу
самостално да користе код куће.
 Вежбања у радној свесци су као и у уџбенику
разноврсна и базирана су на свакодневним
ситуацијама из живота ученика.
СУН
 Специфичност радних свески Messages јесу додатне
вежбе за наставу по нивоима. Вежбе су у сарадњи
са наставницима из Србије припремили аутори
оригиналног издања.
 Ученици могу самостално да прате и оцењују свој
напредак помоћу дневника Learning diary.
 Радна свеска се завршава одељком Grammar notes
у којој се налазе једноставна и јасна објашњења
граматичких правила уз одговарајуће примере.

р
ЛЕПО
ЉУБА
деца ново
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
нање
оптимиста
васпитање
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
дуга
мир
ДЕЦА
Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!
ЗВЕЗД
Садржина је више него богата, покрива како допунске тако и додатне часове.
Илустрације и фотографије привлаче ученике па и наставнике.
звук
Весна Лазић, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Омољица
мирцвет
осмех снови
звук
НЦЕ
смех
ЗВЕЗДЕ
На крају радне свеске
налази се одељак
Grammar notes у коме
су на енглеском језику
објашњена граматичка
правила.
Помоћу дневника
Learning diary
ученици самостално
прате и оцењују свој
напредак.
ДЕЦА
радост
лепота
ЛЕПОТА
љупко
сунце

ЗА НАС ТА В НИК Е
ср
зн
DVD
Уз комплете Messages понуђен је и видео
материјал на два DVD-а за анимирање
ученика. Сваки од њих прати и књижица
са радним листовима које је дозвољено
фотокопирати и које ученици решавају пре,
током и након гледања снимка. Књижица
садржи и додатне информације за наставнике,
упутства за рад, решења вежбања у радним
листовима и сценарио. DVD омогућава и
укључивање енглеских титлова, који слабијим
ученицима олакшавају разумевање.
ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ И ТЕСТОВИ
 Приручници за наставнике идеална су помоћ приликом
планирања и припреме школских часова.
 Осим савета за извођење наставе садрже и решења задатака
из уџбеника и радне свеске, транскрипте звучних снимака из
уџбеника, а нуде и додатне информације о појединачним темама
и инвентивне идеје за рад.
 Тестови с аудио компакт-диском намењени су за проверу знања
ученика и могу се користити за контролне вежбе и писмене
задатке. Књига садржи уводни тест (Entry test), тестове за
сваки модул и завршни тест (Final test). Сваки од ових тестова
направљен је у две варијанте због праксе у школама да се
ученици приликом тестирања деле у две групе.
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
СУН
Messages има своју интернет страницу
www.cambridge.org.elt.messages на којој
се између осталог наставници могу упознати
с ауторима уџбеника и пронаћи додатна
вежбања за утврђивање граматичких
структура. С овог сајта може се приступити
и интернет странама Infoquest које прате
серију уџбеника Messages допуњујући наставу
занимљивим и актуелним садржајима који ће
привући ученике и мотивисати их на рад.
АУДИО КОМПАКТ-ДИСКОВИ
Уз комплете Messages понуђени су и комплети са два аудио компакт-диска
уз Уџбеник, са снимцима дијалога, прича и песама.
ана
изв
од
не
е
о
уб
ом
ок
ик
ил
бл
уб
мо
сме
ен
леж
битои ко
забе
л
би репродукован сачуван или
бл
бе
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задрж
у
ик
ана
во
ле
и
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
задрж
зд
оз
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
бе
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
не
во
ле
и
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
рајање
ти
пр
о
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
изв
од
уц
ел
ос
зд
оз
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
ана
во
ле
и
зд
оз
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
ос
ана
задрж
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
задрж
зд
оз
ана
задрж
ана
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задржз до
аназв
ол
еи
во
ле
и
зд
оз
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
ана
задрж
задрж
из
да
вач
аС
ва п
рава
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
зд
оз
в
ана оле
задрж
во
ле
и
зд
оз
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
ана
задрж
ана
ана
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
задрж
не
рајање
ти
пр
о
ти
ни
ти
ни
изв
од
ос
ом
ти
ни
ом
рајање
ти
пр
о
Компакт диск
уц
ел
л
де
ом
л
де
уц
ел
ос
бе
им
дн
л
де
им
дн
уц
ел
ку
ли
и је
Ни т
е
об
уб
ом
ок
ик
ил
бл
уб
мо
сме
ен
леж
битои ко
забе
л
би репродукован сачуван или
не
ти
ни
изв
од
ом
рајање
ти
пр
о
л
де
ос
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
им
дн
не
им
дн
изв
од
и је
Ни т
рајање
ти
пр
о
и је
Нит
ос
и је
Нит
уц
е
рајање е
е
уб
б
ик
рајањелост
бл
ку
ип
ли
мо
ро
об
ко
изв
ло
ом
од
би
ок
не
ну
ил
сме
еже
битеин у б
абел
сме
леж репродукован сачуван или з
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
не
ом
ти
ни
ти
ни
изв
од
л
де
ом
ом
ти
пр
о
им
дн
л
де
л
де
ос
и је
Нит
им
дн
им
дн
уц
ел
уц
ел
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
Компакт диск 1
Компакт диск
уц
ел
ти
ни
не
ом
и је
Нит
и је
Ни т
изв
од
л
де
ти
ни
ти
пр
о
им
дн
ом
ос
Компакт диск 1
и је
Нит
л
де
уц
ел
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
уц
е
рајање е
е
уб
б
ик
рајањелост
бл
ку
ип
ли
мо
ро
об
ко
изв
ло
ом
од
би
ок
не
ну
ил
сме
еже
битеин у б
абел
сме
леж репродукован сачуван или з
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
уц
бе
рајање
ел
ку
ос
е
ли
рајање
ти
уб
об
пр
ик
ом
ои
бл
ок
зво
ил
мо
дн
уб
ко
е см
ло
жен
е би
беле
ти рен у би
сме
е продукован сачуван или за
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ом
не
л
де
изв
од
Компакт диск
им
дн
ти
пр
о
и је
Нит
ос
Компакт диск 1
им
дн
уц
ел
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
Компакт
диск
материјали
уз Уџбеник
Аудио материјалиКомпакт
узАудио
Уџбеник
диск
и је
Нит
бе
ти
ни
у
ик
ом
бл
л
де
о
ом
ок
ти
ни
л
би
ом
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
уц
бе
рајање
ел
ку
ос
е
ли
рајање
ти
уб
об
пр
ик
ом
ои
бл
ок
зво
ил
мо
дн
уб
ко
е см
ло
жен
е би
беле
ти рен у би
сме
е продукован сачуван или за
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
не
л
де
не
изв
од
им
дн
ти
ни
изв
од
ти
пр
о
им
дн
ом
рајање
ти
пр
о
ос
и је
Нит
л
де

ос
уц
ел
и је
Ни т
им
дн
уц
ел
ти
ни
бе
ом
у
ик
ти
ни
бл
ом
о
ом
ок
л
де
и је
Нит
л
би
л
де
ти
ни
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
им
дн
ом
не
и је
Нит
л
де
изв
од
им
дн
им
дн
рајање
ти
пр
о
и је
Ни т
и је
Нит
ос
Компакт диск
Аудио материјали уз Уџбеник
Di na G odey No l Goodey
Mered th Le y
Messages 4
Messages 3
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
Компакт диск 1
уц
ел
Аудио материјали уз Уџбеник
во
ле
и
Messages 2
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
Messages 4
Аудио материјали уз Уџбеник
D ana Goodey N el Goodey
M l s C aven
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
Messages 1
Diana Good y Noel Goo ey
Me ed th Levy
Dia a Goo ey Noel Go dey
Mi es Cr ven
Messages 3
материјали уз Уџбеник
Аудио материјали узАудио
Уџбеник
зд
оз
Noel Goodey
во
ле
и
D ana Goodey
Messages 2
Аудио материјали уз Уџбеник
Аудио материјали уз Уџбеник
Diana Goo ey Noel Go dey
Noe Goodey
во
ле
и
Di na G odey
зд
оз
Noel Good y
Аудио материјали уз Уџбеник
зд
оз
D ana Goodey
Messages 1
рајање
ти
пр
о
изв
од
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
р
ЛЕПО
деца ново паметЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
оптимиста
васпитање
ЗВЕЗДE
лепо
ЖИВОТ
мир
ЗА Н АС ТА В НИК Е
звездано
НОВО!
дуга
мир
ДЕЦА
звук
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
Дигитални уџбеник је идеална помоћ и представља помак
у настави јер се кроз интерактивни материјал наставнику
олакшава осмишљавање и реализација часа, а код ученика се
повећава мотивација за коришћење уџбеника.
Овај софтвер обједињује уџбеник и пратеће аудио-нумере које
се могу пуштати једноставним кликом. Уз сваку нумеру постоји
транскрипт који се према потреби може укључити или искључити.
Поред тога, корисницима су понуђене алатке за увеличавање,
обележавање, писање и остављање текстуалних порука, чиме
се пружа могућност за максималну ефикасност у коришћењу
уџбеничког комплета.
За употребу софтвера није потребно искуство у коришћењу
интерактивних табли, а технички услови су минимални. Дигитални
уџбеник се може користити на свим врстама интерактивних табли
или помоћу пројектора повезаног на рачунар. Наставницима
се пружа могућност да софтверу прикључе додатне електронске
материјале које су спремили за час.
НЦЕнебо
УЧЕЊЕ
смех
ЗВЕЗДЕ
М УД Р О С Т
ДЕЦА
радост
лепота
Предности коришћења дигиталног уџбеника:



једноставна употреба,
могућност коришћења интерактивних алатки,
могућност чувања свих измена.
ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ
звук
У сарадњи са искусним практичарима саставили смо
глобалне, оперативне и дневне планове за наставу
енглеског језика од 5. до 8. разреда.
д у га МИР
ЛЕПОТА
љупко
сунце

З НА М ЗА В ИШЕ
На почетку сваке целине налази се текст на енглеском језику
са граматичким облицима који се обрађују. Граматички
облици су јасно истакнути у односу на остатак текста.
ПЕТИ РАЗРЕД
ШЕСТИ РАЗРЕД
 107 вежби
 84 страна
 8 тестова
 101 вежба
 84 стране
 8 тестова
СЕДМИ РАЗРЕД
ОСМИ РАЗРЕД
 94 вежбе
 84 страна
 8 тестова
 52 вежбе
 84 страна
 10 тестова
Комплет Знам за више направљен је у складу са Наставним планом
и програмом и намењен је за самостално учење са циљем да ученик
побољша свој успех у школи, да се припреми за писмене задатке и
утврди своје знање.
Свака књига садржи седам поглавља у којима се обрађују граматичке
области сa којима се ученици сусрећу током школске године, а
поглавља су конципирана тако да подржавају ученика у самосталном
учењу: на почетку поглавља налази се уводни текст, затим следе
објашњења граматичких правила и вежбања у којима се граматичка
правила примењују и утврђују, а на крају поглавља је тест који ће
ученицима помоћи да сазнају ниво знања који су достигли.

ср
зн
СУН
р
лепо
ЖИВОТ
ЛЕПО
ново
звездано
P ON S Р ЕЧ НИ К
дуга
рећа
ПРАЗНИК
нање
ЗВЕЗД
 тврд повез
 1000 страна
 кратак преглед граматике
 најчешће коришћене фразе
мир
осмехзвук
оптимиста
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕнебо
Универзални енглеско-српски речник намењен
је свима који желе да допуне своје знање, било да
интензивно уче енглески језик или им је енглески
језик потребан у послу. Овај речник је настао
као резултат сарадње српских лексикографа и
немачке издавачке куће Ernst Klett Sprachen.
УЧЕЊЕ
Граматичка правила су објашњена
на једноставан и занимљив начин.
Најважнија граматичка правила
налазе се у посебним боксовима.
радост
лепота
ДЕЦА
Свака целина садржи задатке за вежбање који
су градирани од лакших ка тежим. На крају
сваке збирке налазе се решења свих задатака.
МИР
За разлику од других сличних издања на нашем
тржишту PO S речник се издваја савременошћу –
укључена је листа најактуелнијих речи и
њихових значења. Уложен је велики напор да се
обраде речи, синтагме и фразе које се користе
у свакодневном говору и средствима јавне
комуникације. Изложена је детаљна граматичка
обрада енглеских речи и српских језичких
еквивалената (род и број именица, граматички
изузеци, глаголски род и вид, рекција глагола и
именских речи). У речнику се налази фонетски
изговор енглеских лексема, обиље фраза и
реченичних примера, као и квалификативи који
додатно објашњавају сваку реч и поделу значења
унутар ње.
Посебно су означена струковна поља, стилска
и функционална својства речи. На крају PONS
речника налази се кратак преглед енглеске
граматике и листа неправилних глагола.
ЛЕПОТА

ср
зн
Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбенике за енглески језик у једном разреду, добићете:
1.
разред
Уџбеник, радну свеску + 3 CD-а
Флеш
картице
Приручник
Додатне
материјале
DVD
Уџбеник, радну свеску + 3 CD-а
Флеш
картице
Приручник
Додатне
материјале
DVD
Уџбеник, радну свеску + 3 CD-а
Флеш
картице
Приручник
Додатне
материјале
DVD
Припреме
за часове
Уџбеник, радну свеску + 3 CD-а
Флеш
картице
Приручник
Додатне
материјале
DVD
Припреме
за часове
2.
разред
3.
разред
Припреме
за часове
СУН
Припреме
за часове
4.
разред

р
ЛЕПО
деца ново паметЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
оптимиста
васпитање
Noel Go dey
Аудио материјали уз Уџбеник
D ana Goodey
Аудио материјали уз Уџбеник
N el Goodey
Messages 1
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
VD
изв
од
не
зд
оз
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бе
ана
во
ле
и
задрж
зд
оз
у
ик
бе
D2 M
рајање
© amb dge
ти
ни
Тестове
рајање
ти
пр
о
ом
ти
ни
Приручник
ос
es 4 6
рајање 8 04
S N 97 1
л
ти S N 978
r ty r ss 0 5
об
пр
ом
ои
ок
зво
ил
дн
уб
е см
жен
е би
беле
ти ре
продукован сачуван или за
л
де
ом
уц
ел
Уџбеник радну
свеску + D
ос
им
дн
л
де
разред
Компакт диск
уц
ел
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бе
уц
ел
ос
ти
пр
о
изв
од
не
зд
оз
у
ик
во
ле
и
ана
во
ле
и
зд
оз
бл
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
о
ом
ок
во
ле
и
л
би
и је
Ни т
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
и је
Ни т
не
ом
ти
ни
изв
од
л
де
ом
рајање
ти
пр
о
им
дн
л
де
ос
и је
Ни т
им
дн
уц
ел
задрж
ана
задрж
ана
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
N 9 8 10 40 549
8 86 7 62 2 9 3
Компакт диск 1
задрж
звук
D ana Good y
Messages 1
и је
Нит
5.
дуга
мир
ДЕЦА
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
ЗВЕЗДE
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
2 аудио
C -a
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
Дигитални
уџбеник
Припреме
за часове
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
D ana Good y
Noel Go dey
Messages 2
Аудио материјали уз Уџбеник
D ana Goodey
ood y
es 2
Аудио материјали уз Уџбеник
N el Goodey
Messages 2
УЧЕЊЕ
ges 2
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
D
e
es
M ss
зд
оз
о
ом
ок
у
ик
ана
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
ана
во
ле
и
о
ом
ок
бл
у
ик
задрж
зд
оз
л
би
бе
бе
уц
ел
ос
зд
оз
бл
рајање
ти
пр
о
изв
од
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
Дигитални
уџбеник
s3
Аудио материјали уз Уџбеник
Аудио материјали уз Уџбеник
No l Goodey
C aven
M
age 3
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
не
зд
оз
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
у
ик
л
би
о
ом
ок
у
ик
задрж
бл
бе
бе
уц
ел
ос
зд
оз
бл
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
изв
од
не
ом
ти
ни
рајање
ти
пр
о
изв
од
л
де
ом
ос
рајање
ти
пр
о
ана
во
ле
и
ос
им
дн
л
де
уц
ел
DVD
Компакт диск
уц
ел
зд
оз
бе
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задрж
у
ик
звук
Припреме
за часове
во
ле
и
ана
во
ле
и
зд
оз
бл
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
о
ом
ок
во
ле
и
л
би
и је
Ни т
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
не
ом
и је
Ни т
изв
од
л
де
ти
ни
рајање
ти
пр
о
им
дн
ом
ос
и је
Ни т
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задрж
ана
задрж
ана
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
Компакт диск 1
уц
ел
рајање
ти
пр
о
изв
од
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
2 аудио
CD-a
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
Дигитални
уџбеник
Припреме
за часове
D ana Goodey Noel Good y
Me edi h evy
ages 4
Аудио материјали уз Уџбеник
ана
2 аудио
CD-a
зд
оз
рајање
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
ти
ни
не
ана
во
ле
и
задрж
зд
оз
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бе
ом
ти
ни
изв
од
у
ик
л
де
ом
ти
пр
о
CD2
4 1 7рајање
S N 97
л
ти S N 97
6 77 2
об
пр
ом
ои
ок
зво
ил
дн
уб
е см
жен
е би
беле
ти ре
продукован сачуван или за
им
дн
л
де
ос
ос
и је
Ни т
им
дн
уц
ел
Компакт диск
уц
ел
во
ле
и
бе
уц
ел
ос
зд
оз
ана
задрж
у
ик
задрж
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
бл
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
о
ом
ок
во
ле
и
л
би
ти
ни
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ом
и је
Ни т
не
л
де
ти
ни
изв
од
им
дн
ом
рајање
ти
пр
о
и је
Ни т
л
де
ос
s4
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
0 40 570
7 62 2 2
Компакт диск 1
уц
ел
ЛЕПОТА
DVD
ess
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
им
дн
МИР
љупко
сунце
Аудио материјали уз Уџбеник
Di na Go dey No l Goodey
M red th Le y
Messages 4
и је
Ни т
д у га
Тестове
л
би
аудио
CD-a
л
де
ДЕЦА
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
им
дн
смех
ЗВЕЗДЕ
не
4 6
59
r ss 0 5
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
изв
од
и је
Ни т
Приручник
рајање
ти
пр
о
рајање
не
ом
ти
ни
Уџбеник, радну
свеску + CD
ос
Компакт диск
S
ти S
пр
ои
зво
д
л
де
ом
лепота
Тестове
уц
ел
DVD
ос
им
дн
л
де
Приручник
Тестове
уц
ел
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бе
во
ле
и
ана
задрж
у
ик
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
во
ле
и
зд
оз
бл
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
о
ом
ок
во
ле
и
л
би
и је
Ни т
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
не
ом
и је
Ни т
М УД Р О С Т
Приручник
радост
разред
изв
од
л
де
ти
ни
Уџбеник, радну
свеску + CD
8.
рајање
ти
пр
о
им
дн
ом
НЦЕнебо
разред
ос
и је
Ни т
л
де
уц
ел
Уџбеник радну
свеску CD
7.
I BN 9 8 86 7 62 2 0
Компакт диск 1
им
дн
разред
и је
Нит
6.
задрж
ана
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
рајање
ти
пр
о
изв
од
не
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ил
уб
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
Дигитални
уџбеник
Припреме
за часове

ЛЕПО
деца ново паметЉУБ
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
васпитање
оптимиста
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
Знање
нас чини
великима
Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013.
определи за KLETT комплет од 1. до 4. разреда, добиће:
ЗВЕЗД
дуга
мир
ДЕЦА
звук
Издавачка кућа „Klett” д.o.o.
Светозара Ћоровића 15/IV,
11000 Београд
Tелефон: 011/3348-384
Факс: 011/3348-385
www.klett.rs
Продаја, промоције и поруџбине
Директор продаје
Небојша Орлић, [email protected]
Координаторка продаје
Данијела Светозаревић, [email protected]
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
УЧЕЊЕ
Уџбеникe и радне свеске, приручнике, додатне материјале, флеш картице и припреме за часове
НЦЕнебо
ПОСЕБНИ
ПОКЛОНИ!
Di na Goodey
Noel
Messag
ana Goo ey
No l G
essag
Аудио материјали уз Уџбеник
Аудио материјали уз Уџбеник
Di na
Mes
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
D ana Goo e
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
диск
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задрж
е
уб
уц
ел
ос
ана
зд
оз
л
би
ана
зд
оз
у
ик
бе
задрж
изв
од
не
бе
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
у
ик
л
би
о
ом
ок
у
ик
ана
задрж
бл
бе
ом
ти
ни
ну
бл
зд
оз
рајање
ти
пр
о
л
де
ом
же
беле
ти ре
продукован сачуван или за
о
ом
ок
во
ле
из
да
вач
аС
ва п
рава
ос
им
дн
л
де
л
об
ом
ок
уц
ел
рајање
д у га МИР
изв
о
Dia a G od
ос
ти
пр
о
изв
од
не
Аудио материјали
сме уз Уџбеник
би
dey
же
беле
ти ре
продукован сачуван или за
н
ил
уб
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
+
ges 4
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
зд
оз
л
би
л
об
ом
ок
у
ик
бе
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
изв
од
изв
од
л
би
ана
задрж
во
ле
из
да
вач
аС
ва п
рава
зд
оз
ана
Компакт диск
у
ик
задрж
л
об
ом
ок
бе
ом
ти
ни
рајање
ти
пр
о
рајање
ти
пр
о
л
де
ом
ос
ос
им
дн
л
де
уц
ел
уц
ел
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бе
во
ле
и
у
ик
задрж
зд
оз
бл
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
о
ом
ок
во
ле
и
л
би
и је
Нит
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ти
ни
и је
Нит
не
ом
ти
ни
изв
од
л
де
ом
рајање
ти
пр
о
уц
ел
ос
зд
оз
л
де
ос
ана
им
дн
Компакт диск 1
уц
ел
им
дн
во
ле
из
да
вач
аС
ва п
рава
задрж
ана
диск
Аудио материјалиКомпакт
уз Уџбеник
и је
Ни т
и је
Ни т
ДЕЦА
уц
ел
и је
Ни т
им
дн
ти
пр
о
л
би
во
ле
и
ана
задрж
бе
рајање
дн
е см уз Уџбеник
Аудио материјали
е би
ну
ана
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
зд
оз
у
ик
во
ле
из
да
вач
аС
ва п
рава
л
об
ом
ок
Messages 4
ос
Компакт диск
Компакт диск
ти
ни
и је
Ни т
л
би
Dia a G odey Noel Go dey
Mere i h evy
уц
ел
бе
у
ик
бе
же
е би
беле
ти ре
продукован сачуван или за
ом
ти
ни
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
об
ом
ок
у
ик
рајање
е см
л
де
ом
не
бл
ти
од
н
во
ле
и
л
де
изв
од
л
би
о
ом
ок
им
дн
им
дн
рајање
ти
пр
о
л
би
и је
Ни т
и је
Нит
ос
ну
пр
диск
ои материјалиКомпакт
Аудио
уз Уџбеник
зв
Компакт диск 1
уц
ел
задрж
зд
оз
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
же
е би
беле
ти ре
продукован сачуван или за
зд
оз
ик
не
рајање
во
ле
и
л
об
ом
ок
изв
од
е см
задрж
задрж
зд
оз
л
би
рајање
ти
пр
о
од
н
ти
ни
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
ос
ти
ом
ти
ни
не
ос
пр
ои материјали уз Уџбеник
Аудио
зв
л
де
ом
рајање
ип
диск
ро
Аудио
материјалиКомпакт
уз Уџбеник
из
вод
уц
ел
им
дн
л
де
es 3
т
уц
ел
Компакт диск
o dey
во
ле
из
да
вач
аС
ва п
рава
бе
у
ик
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
бл
бе
и је
Ни т
им
дн
ос
о
ом
ок
у
ик
ти
ни
и је
Нит
уц
ел
бл
бе
у
ик
ом
ти
ни
M
мо
ко
л
де
ом
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
о
ил
уб
зд
оз
л
де
не
л
би
3
рајање
им
дн
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
об
м
ко
Аудио материјали
уз Уџбеник
ло
Компакт
диск
би
зд
оз
dey
не
рајање
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
и је
Ни т
и је
Ни т
изв
од
не
ти
ни
рајање
ти
пр
о
вод
11
8 6
изв
од
ом
ти
ни
ос
т
ти
пр
о
л
де
ом
ос
ана
л
де
уц
ел
Mes
ос
им
дн
им
дн
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
и је
Ни т
и је
Ни т
м
ко
Аудио материјали
уз Уџбеник
ло
Компакт
диск
би
не
ана
во
ле
и
задрж
зд
оз
Компакт диск
уц
ел
во
ле
из
да
зд
вач
оз
аС
в
ва п
рава оле
задржизд
анаав
ача
Сва
пра
ва
бе
ку
ли
ти
ни
об
ом
ти
ни
изв
од
л
де
ом
рајање
ти
пр
о
ана
во
ле
и
Messages 2
л
де
ос
во
ле
из
да
зд
вач
оз
аС
в
ва п
рава оле
задржизд
анаав
ача
Сва
пра
ва
N el Good y
им
дн
им
дн
уц
ел
Аудио материјали уз Уџбеник
и је
Нит
Компакт диск 1
D ana Goo ey
ип
ро
Аудио
материјали уз Уџбеник
из
радост
звук
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
задрж
зд
ав
ача
Сва
пра
ва
Аудио материјали уз Уџбеник
ана
M
ана
Messages 2
уц
ел
лепота
+
Роковник
и је
Нит
смех
ЗВЕЗДЕ
Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013.
определи за KLETT комплет од 5. до 8. разреда, добиће:
рајање
ти
пр
о
изв
од
не
у
сме
ен
леж
бити
забе
репрод
укован сачуван или
л
би
о
ом
ок
бл
у
ик
бе
ЛЕПОТА
Уџбеникe и радне свеске, приручнике, тестове, DVD, 4 х 2 аудио CD-а, дигиталне уџбеникe и припреме за часове
Торба
љупко
+
сунце
Бесплатни
акредитовани
семинар (8 сати)
Download

ново - Klett