PLAYWAY TO ENGLISH
Second
Edition
Vážení učitelia,
vydavateľstvo Cambridge University Press Vám
predstavuje prepracovanú a doplnenú
učebnicu Playway to English Second Edition
určenú pre úroveň PRIMARY (1. stupeň ZŠ).
Učebnica Playway to English Second Edition je vhodná pre základné školy so
štandardnou dotáciou vyučovacích hodín, ako aj pre základné školy s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka. Dôkazom toho, že spĺňa všetky kritériá kladené na
tento druh učebného materiálu je fakt, že učebnici bola udelená odporúčacia
doložka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Prečo Playway to English Second Edition ???
BONUSY ZDARMA
15 sád pre žiaka
z jednej úrovne =
sada pre učiteľa
ZDARMA
30 sád pre žiaka
z jednej úrovne = 2
učiteľské sady a 1
Teacher´s Resource
Pack –
kopírovateľný
materiál ZDARMA
45 sád pre žiaka
z jednej úrovne = 2
učiteľské sady + 1
Teacher´s Resource
Pack + 1 DVD
ZDARMA
Iné požiadavky
prosím konzultujte
so zástupcom
vydavateľstva
Cambridge
University Press na
Slovensku
Vyžiadajte si od nás
vzorku učebnice
zdarma
podľa dolu uvedených inštrukcií
žiaci sa učia angličtinu pomocou piesní, básní a hier
v učebnici sa využíva metóda Total Physical Response, ktorá zabezpečuje dynamickosť vyučovacieho
procesu a zážitok z vyučovania
predtým, ako žiaci naplno vniknú do čítania, písania a gramatiky vo vyšších úrovniach, v úrovni 1 sú na
tieto činnosti starostlivo pripravovaní prostredníctvom počúvania s porozumením a jednoduchého
rozprávania.
učebnica je veľmi komunikatívna s dôrazom na počúvanie a rozprávanie. Kladie sa však dôraz aj na
gramatiku.
deti učebnicou sprevádza postava menom Max, s ktorou sa učenie stáva zaujímavejším a zábavnejším
jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby neustále priťahovali pozornosť žiakov a zabezpečovali
interaktívnosť vyučovacieho procesu
Playway to English Second Edition obsahuje prvky a aktivity CLIL (medzipredmetové väzby), ktoré
umožnia žiakom vnímať širšie súvislosti už v rannom štádiu učenia jazyka
učebnica obsahuje sekcie, ktoré umožňujú pravidelné sebahodnotenie žiakov i kontrolu získaných
vedomostí
pravidelné hry so slovami umožňujú žiakom kreatívne osvojovanie jazykových zručností
pomáha budovať u žiakov lingvistickú, muzikálnu, interpersonálnu,
i pohybovú inteligenciu
učebnicu vytvoril tím autorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním na úrovni primary
i s publikovaním učebníc
učebnica využíva metódu SMILE:
Skill-oriented learning
Multi-sensory learner motivation
Intelligence building activities
Long term memory storage
Exciting sketches, stories and games
Komponenty učebnice a podpora pre učiteľa
Playway to English Second edition pozostáva z Pupil´s book, Activity book with CD-Rom, Teacher´s book,
Teacher´s resource pack, Audio CD, DVD, flash cards a bábky menom Max. Pre učiteľa je k dispozícii aj
internetová podpora Max Club na http://cup.maxclub.cc/main.html
Ďalšie matriály pre učiteľa v slovenčine ZDARMA: anglicko-slovenský slovník ku všetkým úrovniam stiahnete
TU: http://www.oxico.sk/download/cup.html
Materiál na prípravu tematických výchovno-vzdelávacích plánov stiahnete
TU: http://www.oxico.sk/download/cup.html
Metodicko-inštruktážne video k vyučovaniu z PLAYWAY TO ENGLISH nájdete TU:
http://www.cambridge.org/sk/elt/catalogue/subject/project/custom/item5687844/Playway-to-EnglishTeacher-training-films/?site_locale=sk_SK&currentSubjectID=2562984
Vzorka zdarma – podmienky
Ak máte záujem o vzorku učebnice PLAYWAY TO ENGLISH 2nd Edition ZDARMA, kontaktujte prosím
telefonicky, alebo e-mailom zástupcu vydavateľstva Cambridge University Press. KONTAKT: PaedDr. Peter
Bojo, Cambridge University Press ELT Representative, Mudroňova 58, 81103 Bratislava, tel: 0908 614 039, email: [email protected], alebo pracovníčku kancelárie vydavateľstva, KONTAKT: Magdaléna Šperkerová,
MgrArt, tel: 02/544 109 92 (93), e-mail: [email protected]
Uveďte prosím Vaše meno, adresu školy, telefónne číslo, e-mail a úroveň učebnice, o ktorú máte záujem.
Ak máte záujem objednať si učebnicu, kontaktujte distribútora vydavateľstva Cambridge University Press na
Slovensku, spoločnosť Oxico na adrese:
OXICO
Mudroňova 58
81103 Bratislava
Tel: 02 544 109 92 (93)
e-mail: [email protected]
Download

PLAYWAY TO ENGLISH