Cenník pre školy 2015
Cenník platný od 13. 4. 2015
VYDAVATEĽSKÝ BONUS
BONUS COLEGA:
za nákup 12 setov
zadarmo GUÍA DIDÁCTICA
za nákup 25 setov
zadarmo CARPETA DE RECURSOS
BONUS
JOVEN.ES alebo
CÓDIGO ELE:
za nákup 12 sád (LA+CE)
zadarmo LIBRO DEL
PROFESOR (s integrovanou
učeb., prac. z. a CD)
BONUS EMBARQUE alebo
VENTE: za nákup 12 setov
zadarmo LIBRO DEL PROFESOR
+ CUADERNO DE EJERCICIOS
(pri B1al. B2 LA+CD+LP+CE)
za nákup 25 setov
zadarmo LIBRO DIGITAL
Vysvetlivky (podľa Spoločného Európskeho Rámca): A1-A2:Usario Básico, B1-B2:Usario Independiente, C1-C2:Usario Competente
Ceny pre školy sú uvedené vrátane DPH a zahŕňajú zľavu z maloobchodnej ceny. Poštovné 3,15 € neúčtujeme pri nákupe kníh nad 100 €.
Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny. Najpredávanejšie tituly sú podčiarknuté. Ceny nových titulov sú v kurzíve a podčiarknuté.
Názov titulu
EAN
€
Názov titulu
EAN
€
La Pandilla
4010
MÉTODOS PARA NIÑOS
Colega
1 Pack (LA +CE +CD)
1 Guía didáctica
Mascota (plyšová hracka)
1 Carpeta de recursos
1 Maletín
9788477116561
9788477116530
20090326
9788477116523
9788477116585
19,55
9,69
5,40
14,96
23,38
2 Pack (LA +CE +CD)
2 Guía didáctica
2 Carpeta de recursos
9788477116721
9788477116738
9788477116745
19,55
9,69
14,96
3 Pack (LA +CE +CD)
3 Guía didáctica
3 Carpeta de recursos
9788477117285
9788477117254
9788477117278
20,40
10,67
15,30
4 Pack (LA +CE +CD)
4 Guía didáctica
4 Carpeta de recursos
9788477119821
9788477119852
9788477119869
21,04
11,48
15,30
1 El baile de disfraces
1 El bicho de la fruta
1 ¡Esta es mi A!
1 ¿Quién tiene el trofeo?
1 ¡Quiero ser una gallina!
1 ¿Tobogán o balancín?
9788477116448
9788477116462
9788477116547
9788477116455
9788477116431
9788477116554
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
4,59
2 La bici-taxi
2 Un paseo por el campo
2 ¡Soy más alta!
9788477116479
9788477116417
9788477116486
4,59
4,59
4,59
3 El caso del hotel encantado
3 El comité secreto
3 La piedra extraterrestre
9788477117339
9788477117308
9788477117346
6,08
6,08
6,08
4 Un caso de cine
4 El espíritu de la Montana
4 Viaje al pasado
9788477119890
9788477119876
9788477119883
6,08
6,08
6,08
Colega lee
>odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR, pre deti od 8 do 10 rokov
1 Libro del Alumno +Ejercicios
9788477119364 14,88
1 Libro del Profesor *
9788477119326 21,25
1 CD (1)
9788477119340 14,45
2 Libro del Alumno +Ejercicios
2 Libro del Profesor
2 CD (1)
9788477119449
9788477119418
9788477119425
15,73
21,25
15,30
Los Trotamundos (A1-B1)
>kurz pre deti od 8-10 rokov
1 Libro del Alumno
1 Cuaderno de Actividades
1 Libro del Profesor *
1 CD (1)
1 CD-Rom
1 DVD (zona 2)
9788477112051
9788477112068
9788477112075
9788477115441
9788477112129
9788477112785
14,03
6,29
13,52
15,30
29,33
36,55
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Actividades
2 Libro del Profesor
2 CD
2 CD-Rom
9788477112136
9788477112143
9788477112150
9788477115458
9788477112204
14,03
6,29
13,52
15,30
29,33
4020
MÉTODOS PARA ADOLESCENTES
(11-16 R)
Chicos Chicas (A1-B2)
>pre deti od 11-15 rokov, rôznorodosť hispánskeho sveta
1 Libro del Alumno
9788477117728 14,96
1 Cuaderno de Ejercicios
9788477117735
6,80
1 Libro del Profesor *
9788477117711 19,98
1 CD (1)
9788477117759 14,88
1 DVD (zona 2)
9788477118268 34,00
1 Test Comprensión Vídeo/DVD * 9788477118121
3,06
1 Vídeo Cas (1) *
9788477117766
6,00
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Libro del Profesor (web)
9788477117827
9788477117834
9788477117810
15,90
7,74
0,00
Názov titulu
2 CD (1)
2 Cuaderno de Vacaciones *
2 DVD (zona 2)
2 Test Comprensión Vídeo/DVD
EAN
9788477117858
9788477118220
9788477118282
9788477118169
€
14,88
9,16
34,00
3,06
3 Libro del Alumno
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Libro del Profesor
3 CD (1)
9788477117926
9788477117933
9788477117919
9788477117957
16,58
8,50
20,57
14,88
4 Libro del Alumno
4 Cuaderno de Ejercicios
4 Libro del Profesor (web)
4 CD (1)
9788477118022
9788477118039
9788477118015
9788477118053
16,58
8,50
0,00
14,88
Actividades Interactivas entre
Chicos y Chicas (fotocopiable)
9788477115939
16,20
>pre študentov ZŠ a osemročných gymnázií,
dôraz na medzipredmetové vzťahy
1 Libro del alumno +CD
9788477119371
1 Libro de ejercicios
9788477119487
1 Libro del profesor +CD
9788477119470
1 Libro digital (PDI)
9788477119692
15,30
6,59
23,89
32,47
2 Libro del alumno +CD
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital (PDI)
9788477119265
9788477119289
9788477119272
9788477119302
15,30
6,59
23,89
32,47
3 Libro del alumno +CD (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
3 Libro del profesor +CD
3 Libro digital (PDI)
9788477113089
9788477113096
9788477113102
9788477113119
16,15
6,59
25,67
32,47
4 Libro del alumno (B2)
9788477115687
16,66
1 Libro del alumno +CD (A1)
1 Libro de ejercicios +CD
1 Libro de profesor +CD (2)
1 Aula digital (PDI)
9788477115175
9788477115182
9788477115199
9788477116905
15,09
7,82
20,23
19,55
2 Libro del alumno +CD (A1/A2)
2 Libro de ejercicios +CD
2 Libro del profesor +CD (2)
9788477115205
9788477115212
9788477115229
15,09
7,82
20,23
Código ELE (A1-B1)
Joven.es (A1-B2)
Názov titulu
3 Libro del alumno +CD (A2)
3 Libro de ejercicios +CD
3 Libro del profesor + CD (2)
3 Libro digital
EAN
9788477115236
9788477115243
9788477115250
9788477119678
€
15,73
7,82
20,23
21,25
4 Libro del alumno +CD (B1)
4 Libro de ejercicios +CD
4 Libro del profesor +CD (2)
9788477115663
9788477115670
9788477115656
15,73
7,82
20,23
4040
MÉTODOS PARA JÓVENES
Y ADULTOS
¡A debate! (C)
Libro del alumno +CD
Libro del profesor
9788477117971
9788477117698
19,55
14,88
Dominio (C1/C2)
>pre pokročilých študentov, komplexný rozvoj jazykových
zručností, opakovanie gramatiky
Libro del Alumno +CD
9788477113522 22,95
Claves
9788477113515
6,38
Embarque (A1-B2)
>metodická rôznorodosť, dynamickosť a pútavosť. Vhodná
pre vzdelávací systém SR. Audio zadarmo na www.edelsa.es
1 Libro del alumno (A1+)
9788477119517 14,88
1 Libro del alumno +CD-Rom
9788477118077 16,58
1 Libro de ejercicios
9788477119531
6,80
1 Libro del profesor +CD
9788477117384 23,89
1 Libro digital
9788477119500 32,47
Názov titulu
1 Casetes (2) *
1 Casete Ejercicios (1) *
1 CD audio (2) *
Apartamento para dos 1 Vídeo Cas*
Apartamento para dos 1 DVD
(zona 2)
EAN
9788477118343
9788477118398
9788477118350
9788477113164
€
3,28
3,28
3,28
6,00
9788477113270
35,70
2 Libro del Alumno +CD (1)
2 Libro de Ejercicios +CD (1)
2 Libro Profesor +CD (2)
2 Casetes (2) *
2 Casete Ejercicios (1) *
Apartamento para dos 2 Vídeo Cas*
Apartamento para dos 2 DVD
(zona 2)
9788477118428
9788477118527
9788477118619
9788477118466
9788477118480
9788477113195
18,45
8,88
22,10
3,28
3,28
6,00
9788477113294
35,70
3 Libro del Alumno +CD (1)
3 Libro de Ejercicios +CD (1)
3 Libro Profesor +CD (1)
3 Casete (1) *
3 CD audio (1) *
España en directo Vídeo Cas (1) *
España en directo DVD (zona 2)
9788477118534
9788477118565
9788477118664
9788477118589
9788477118572
9788477113232
9788477113263
19,55
7,74
22,10
3,28
3,28
6,00
35,70
Vente
>3. vydanie obľúbenej učebnice VEN; pôvodná metodika
rozšírená o nové prvky vo výučbe španielčiny
1 Libro del alumno (A1+A2)
9788477117964 19,13
1 Cuaderno de ejercicios
9788477110606
7,57
1 Libro del profesor +CD
9788477110927 20,91
2 Libro del alumno (B1)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
9788477110965
9788477111375
9788477111481
19,13
7,57
20,91
2 Libro de alumno (A2+)
2 Libro del alumno +CD-rom
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital
9788477119548
9788477118084
9788477119562
9788477119555
9788477119609
14,88
16,58
6,80
23,89
32,47
3 Libro del alumno (B1+)
3 Libro del alumno +CD-Rom
3 Libro de ejercicios
3 Libro de profesor +CD
3 Libro digital (PDI)
9788477119708
9788477118091
9788477119722
9788477119715
9788477119685
16,58
19,55
7,40
15,73
32,47
Preparación al DELE
DELE A1 Libro +CD (1)
DELE A1 Claves
9788477116806
9788477113423
17,73
4,50
4 Libro del alumno
4 Libro de ejercicios
4 Libro del profesor +CD
9788477117438
9788477117445
9788477117452
18,28
7,65
15,73
DELE A2 Libro +CD (2)
DELE A2 Claves
9788477116349
9788477116356
17,73
4,50
DELE B1 NUEVO Libro +CD (2)
DELE B1 NUEVO Claves
9788477113539
9788477113546
17,73
4,50
DELE B2 NUEVO Libro +CD (2)
DELE B2 NUEVO Claves
9788490816752
9788477113560
17,73
4,50
DELE C1 Libro +CD (1)
DELE C1 Claves
9788477116882
9788477116899
20,25
5,40
DELE C2 Libro +CD (1)
DELE C2 Libro Claves
9788477116868
9788477113409
20,25
5,04
Meta ELE (A1-B1.1)
>rýchlokurz španielčiny, pre SŠ a JŠ s nižšou časovou dotáciou
A1 Učebnica +prac.zošit +CD
9788477119753 10,20
A1 Libro digital
9788477117483 32,47
A2 Učebnica +prac.zošit +CD
A2 Libro digital
9788477119760
9788477117490
10,20
32,47
B1.1 Učebnica +prac.zošit +CD
B1.1 Libro digital (PDI)
9788477119975
9788477117506
11,82
32,47
B1.2 Učebnica +prac.zošit +CD
9788477117636
11,82
B2.1 Učebnica +prac.zošit +CD
9788477117643
11,82
B2.2 Učebnica +prac.zošit +CD
9788477117650
11,82
1 Libro del alumno (A1-B1.1)
1 Cuaderno de ejercicios
1 Guía didáctica
9788477119739
9788477119746
9788477119777
16,15
7,14
14,37
2 Libro del alumno (B1.2-B2.2)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Guía didáctica
9788477117667
9788477117674
9788477117681
16,15
7,14
14,37
Meta final
Puesta a punto (Int)
>pre pokročilých študentov, rozvoj argumentácie
Libro del Alumno
9788477111962
Libro del Profesor (web)
9788477111986
Casetes (2) *
9788477111979
21,25
20,23
3,28
>konverzačne zameraná učebnica, komplexný rozvoj jazyk.
činností a kompetencií, tematické lekcie, príprava na maturitu
B1 Libro del alumno
9788477117209 21,00
B2 Libro del alumno
9788477117223 22,02
C Libro del alumno
9788477119678 22,02
Nuevo Ven (A1-B2)
9788477118312
9788477118411
9788477118329
Comunicación eficaz para los
negocios
9788477117001 14,85
>konverzačná príručka pre oblasť obchodu, 10 tematických
okruhov (so zoznamom potrebnej lexiky)
Entorno empresarial (B2)
>obchodný jazyk v hispanofónnom svete, gramatika
Libro del alumno +CD
9788477112976
Textos complementarios y clave
9788477114697
18,62
8,88
20,23
22,78
3,66
Entorno laboral (A1-B1)
9788477117797
9788477118145
22,78
7,14
Técnicas de conversación telefónica 9788477111849
>CD
9788477115595
11,79
15,30
Técnicas de correo comercial
>CD
11,79
15,30
9788477111764
9788490816011
4080
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Carpeta de recursos
9788477116493 21,42
>14 plagátov + 36 fotokopír. strán s cvičeniami + metodika
Conversar es fácil
9788477119630
>cvičenia na rozvoj ústneho prejavu a posluchu,
audio na stiahnutie na www.edelsa.es
EAN
€
Nivel 1 +CD
Nivel 2 +CD
9788477116943
9788477116974
8,46
8,46
Hablar por los codos
9788477115991
>175 hovorových výrazov a frazeologizmov
15,03
Tú y yo
>actividades de interacción oral y escrita
Tú y yo A
9788477115601
Tú y yo B
9788477115618
Tú y yo C
9788477115625
19,80
19,80
19,80
Uso interactivo del vocabulario (A1-C2)
>tematicky zhrnutá slovná zásoba, vhodné pre maturantov
a skúšky DELE
A1-B1
9788477119784 13,05
B2-C2
9788477119791 15,12
4090
CULTURA Y CIVILIZACIÓN
Curso de literatura
Libro +CD
Guía Didáctica
9788477116202
9788477116219
21,51
16,11
España Manual de civilización nueva
edición (Int)
Libro +CD
Claves
9788490818008
9788477116189
18,00
2,97
España siglo XXI
9788477119920
Guía de usos y costumbres
de España
9788477115922
>kompletný prehľad zvykov a života Španielov
15,75
16,20
Historia del arte de España
e Hispanoamérica
9788477115984 23,40
>chronologický pohľad na umenie v hispánskom svete
4060
FINES ESPECÍFICOS
Libro del alumno +CD
Fuera del entorno laboral
Tema a tema (B1-B2)
1 Libro del Alumno +CD (1)
1 Libro de Ejercicios +CD (1)
1 Libro Profesor+CD (3)
4050
PREPARACIÓN DELE
Názov titulu
Cuaderno de verano
12,33
Imágenes de América Latina
Libro
Material de prácticas
9788477115861
9788477115878
20,25
5,58
9788477115816
9788477115823
20,25
5,58
Imágenes de España
Libro
Material de prácticas
4100
LECTURAS GRADUADAS
Lecturas clásicas graduadas (LCG)
>adaptované čítanie, 600 - 1500 slov
1 La Araucana
9788477111696
1 El cantar de Mio Cid
9788477111214
>Casete (1) *
9788477111740
1 Don Segundo Sombra
9788477111726
1 Juanita la Larga
9788477110989
>Casete (1) *
9788477111092
1 El Lazarillo de Tormes
9788477111252
1 Martín Fierro
9788477111702
>Casete (1) *
9788477111719
1 El sí de las ninas *
9788477111009
1 El sombrero de tres picos
9788477111016
>Casete (1) *
9788477111078
1 Tradiciones peruanas
9788477111733
4,86
4,86
3,28
4,86
4,86
3,28
4,86
4,86
3,28
4,86
4,86
3,28
4,86
2 Anaconda
>Casete (1) *
2 El beso
>Casete (El beso / Sangre y arena)*
2 Dona Inés
2 La Gitanilla
2 Sangre y arena
2 Trafalgar
9788477111221
9788477111306
9788477110941
9788477111757
9788477111238
9788477111245
9788477110996
9788477111023
4,86
3,28
4,86
3,28
4,86
4,86
4,86
4,86
3 El casamiento enganoso
y El coloquio de los perros
3 Don Quijote de la Mancha I
3 Don Quijote de la Mancha II
3 La Regenta
3 La Regenta Video Cass (1) *
3 La vida del Buscón
9788477110958
9788477110972
9788477111276
9788477111283
9788477111320
9788477111290
5,94
5,94
5,94
5,94
3,28
5,94
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -2 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
€
Un paseo por la historia (PPH)
>úrovňové čítanky zobrazujúce históriu Španielska
1 Amancer de Hispania +CD (1)
9788477118725
1 Nacimiento de Al-Andalus +CD (1) 9788477118732
1 Gloria del Califa +CD (1)
9788477114703
1 Peregrino de Santiago +CD (1) 9788477118756
1 Rendición de Granada +CD (1) 9788477118763
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
2 Dos judios de Toledo
2 1942 +CD
2 Un nuevo Mundo
2 Llegada de los dioses
9788477116240
9788477116295
9788477116271
9788477116264
7,02
7,02
5,94
5,94
3 Vivir en El Escorial
3 Pintor de corte
3 Misionero en las colonias
3 Un inventor en la guerra civil
9788477116110
9788477116127
9788477116134
9788477116332
5,94
5,94
5,94
5,94
Colección para que leas (PQL)
1 El hombre que veía demasiado
1 Muerte en Valencia
9788477110187
9788477110170
6,48
6,48
2 Doce a las doce
2 ¿Dónde está la Marquesa?
9788477110132
9788477110156
6,48
6,48
3 Lola
3 Una morena y una rubia
9788477110194
9788477110149
7,02
7,02
4 96 horas y media en ninguna
parte
4 Distinguidos senores
9788477110163
9788477110224
7,38
7,38
5 Congreso en Granada
5 Do de pecho
9788477110286
9788477110248
7,38
7,38
4110
GRAMÁTICA
Competencia gramatical en USO
>rozvoj gramatickej kompetencie podľa požiadaviek SERR
A1 Libro del alumno +CD
9788477114970 11,70
A1 Clave
9788477114987
1,98
A2 Libro del alumno +CD
A2 Clave
9788477114994
9788477115007
11,70
1,98
B1 Libro del alumno +CD
B1 Clave
9788477115014
9788477115021
12,78
1,98
B2 Libro del alumno +CD
B2 Clave
Conjugar verbos de España
y América
9788477115038
9788477115045
9788477117186
12,78
1,98
12,78
Názov titulu
EAN
€
Diccionario práctico de gramática 9788477116042 22,23
>800 strán abecedne usporiadaných hesiel s vysvetlením a
príkladmi zaradenými do príslušných gramatických kategórií
>Libro de ejercicios
9788477116059 14,85
>Claves
9788477116066
4,50
Gramática Comunicativa del español
Tomo 1 (De la lengua a la idea)
Tomo 2 (De la idea a la lengua)
9788477111047
9788477111054
26,55
26,55
Gramática de bolsillo
9788477116103
>stručná a praktická gramatika do vrecka
7,02
Gramática del español lengua
extranjera
9788477117179
18,90
Gramática en contexto (A1-B2)
>Clave
9788477117162
9788477117193
19,80
4,50
Tiempo...
>bližšie vysvetlenie a precvičenie problémových javov
Tiempo.. Para comprender +CD
9788477115359
Tiempo.. Para conjugar +CD-Rom 9788477115311
Tiempo.. Para practicar Indicativo
y Subjuntivo
9788477115373
Tiempo.. Para practicar las
preposiciones
9788477115342
Tiempo.. Para practicar los pasados 9788477115366
Tiempo.. Para pronunciar +CD
9788477115335
18,00
18,00
13,05
13,05
13,05
18,00
Nuevo Uso de la gramática española
>nové vydanie cvičebníc španielskej gramatiky, praktické
vysvetlenie, množstvo cvičení
1 Elemental Nuevo
9788477117100 13,32
1 Elemental Nuevo Claves
9788477117117
3,24
2 Intermedio Nuevo
2 Intermedio Nuevo Claves
9788477117124
9788477117131
13,32
3,24
3 Avanzado Nuevo
3 Avanzado Nuevo Claves
9788477117148
9788477117155
13,32
3,24
Uso de las perífrasis verbales (B)
Soluciones
9788477112280
9788477118213
14,04
3,60
Uso Junior (8-12 r)
Názov titulu
EAN
Dual Pretextos para hablar
(Elem/Avan)
9788477112389
>100 cvičení, kopírovateľný materiál
27,90
Historietas y pasatiempos 1 libro
Historietas y pasatiempos 2 libro
Historietas y pasatiempos Casete*
Historietas y pasatiempos CD
8,06
8,06
3,28
15,57
17,10
10,90
2 Interm Libro del Alumno
2 Interm Guía Didactica
9788477115533
9788477115540
17,10
10,90
3 Avan Libro del Alumno
3 Avan Guía Didactica
9788477115557
9788477115564
17,10
10,90
9788477114024
9788477114031
9788477114048
9788477115397
4150
DIDÁCTICA
Cómo ser profesor/a y querer
seguir siéndolo
9788477110712
17,55
Destreza escrita
9788477114338
20,70
Diccionario de gestos con sus
giros más usuales *
9788477110583
15,30
Plan Curricular Instituto Cervantes 9788497426268
>kompletné dielo
Plan Curricular Instituto Cervantes 9788497427449
>kompletné dielo vo vreckovom formáte
144,00
Profesor en acción 1
Profesor en acción 2
Profesor en acción 3 *
53,10
9788477111627
9788477111634
9788477111641
17,10
17,10
17,10
Propuestas para dinamizar la clase
de ELE
9788477116363
17,73
Soy profesor/a
1 Los protagonistas y la
preparación de clase
2 Los componentes y las
actividades de la lengua
9788477119906
19,26
9788477119913
19,26
4160
MULTIMEDIA / PDI
DELE al juego CD-Rom (B2)
>cvičebnica gramatiky pre deti, zábavné ilustrácie
1 Elem Libro del Alumno
9788477115519
1 Elem Guía Didactica
9788477115526
€
4140
JUEGOS
9788477112488
31,03
>interaktívne hry pre rozvoj komunikácie
Nivel A1-A2 IWB
9788477119593
21,60
Interactúa
Práctica la conjugación y gramática
>interaktívne cvičenia k španielskej gramatike (hry, aktivity)
Nivel A1-A2 CD-Rom
9788477119579 21,60
Nivel B1-B2 CD-Rom
9788477119586 21,60
PRÁCTICA LA CONJUGACIÓN Y LA GRAMÁTICA (A-B)
INTERACTÚA (A)
Doplnkový materiál určený pre interaktívne tabule alebo prácu s počítačom.
Obsahuje rôzne interaktívne cvičenia a hry pre vybrané gramatické a komunikačné
javy na úrovni A alebo B. Ide o doplnkové cvičenia, krátke príbehy, cvičenia na
časovanie, ...
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -3 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
DOPLNKOVÝ MATERIÁL
(Material complementario)
GRAMÁTICA EN CONTEXTO (A1-B2+)
NOVÁ učebnica španielskej gramatiky.
Spája v sebe teóriu s praxou. Obsahuje 60
okruhov, ktoré predstavujú rôzne
gramatické aspekty od úrovne A1 po B2.
Vychádza z najnovšej gramatiky (RAE,
2009) a novej pravopisnej normy (2010).
Gramatický jav sa najskôr predstavuje
v kontexte (En contexto), následne pokračuje jeho
vysvetlenie (Las formas, Los usos) a v závere sa ponúka
niekoľko cvičení (Los ejercicios). Je vhodná tak na hodinu
ako aj pre samoukov.
GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL
EXTRANJERA (A1-B2)
LENGUA
PREPRACOVANÁ verzia obľúbenej publikácie Gramática.
Curso práctico. Učebnica si zachováva pôvodnú štruktúru,
avšak obsah ako aj jednotlivé vysvetlenia sa rozšírili.
K jednotlivým gramatickým aspektom
pristupujú autori metodicky, využívajú
jasné a prehľadné vysvetlenia. V príkladoch
sa používa najaktuálnejšia
podoba
španielčiny, ktorá zároveň podlieha aj novej
pravopisnej norme z roku 2010. Autori sa
venujú aj jazykovej diverzite medzi Španielskom a Latinskou
Amerikou. Súčasťou sú aj jazykové prostriedky ku
konverzácii.
CONJUGAR VERBOS DE
ESPAÑA Y AMÉRICA (A1-B2)
NOVÁ príručka španielskeho slovesa.
Úvod predstavuje prehľad časovania.
Súčasťou je 82 vzorových slovies a ich
časovaní (i s variantou vos). Publikácia zahŕňa zoznam
4 400 slovies ako aj slovies z oblasti informatiky
a hispanoamerických variánt. Nechýbajú aj predložkové
väzby so slovesami a ustálené slovné spojenia.
USO INTERACTIVO DEL VOCABULARIO (A-C)
NOVÉ a ROZŠÍRENÉ vydanie obľúbenej cvičebnice slovnej zásoby. Publikácia vyšla v dvoch verziách podľa
úrovní SERR: AB1 a B2C2. Úplnú novinku predstavuje vyššia úroveň. Každá úroveň obsahuje niekoľko
tematicky zameraných kapitol. Úvod do každej kapitoly predstavuje zhrnutie slovnej zásoby (podľa
slovných druhov). Slovíčka si žiak môže prekladať do slovenčiny. Lexikálna kompetencia sa rozvíja
v oboch dieloch strategicky prostredníctvom rôznorodých cvičení. V prvej dvojstrane cvičení sa
precvičuje nadobudnutá slovná zásoba. V prvom diele ďalej pokračuje rozvoj jazykových zručností
(konverzácia, ústny prejav, posluch). Druhý diel predstavuje komplexnú prácu so slovnou zásobou a to
najmä s ustálenými slovnými spojeniami a kolokáciami. V závere každej kapitoly sa nachádza
autentický text. Nahrávky zadarmo na www.edelsa.es.
COMPETENCIA GRAMATICAL EN USO (A1-B2)
Cvičebnica španielskej gramatiky, ktorá vychádza z požiadaviek SERR a Referenčných úrovní pre
španielčinu Cervantesovho inštitútu. Jej zámerom je metodické nadobudnutie gramatickej
kompetencie. Je vhodná ako doplnok na hodinu ako aj pre samoukov. Dôležité vybrané javy danej
úrovne sú prezentované v kontexte. Výklad tvorí Forma (predstavenie gramatického tvaru) a Uso
(následné vysvetlenie jeho použitia). Nasledujú rôznorodé cvičenia (od mechanických po tvorivé).
Žiak sa môže sám hodnotiť. Súčasťou je CD, autoevalvačný test úrovne, zaujímavé doplňujúce
cvičenia s teóriou. Samostatným doplnkom je kľúč.
CONVERSAR ES FÁCIL
TÚ Y YO (A-C)
Cieľom knižky je podporiť posluch
s porozumením a ústny prejav. Obsahuje
26 každodenných situácií. Každá z nich
začína 14 mikro-dialógmi, za ktorými
nasleduje dvojstrana cvičení. Súčasťou sú
aj cvičenia na posluch. V závere lekcie
má žiak možnosť rozšíriť si svoju slovnú
zásobu. Nahrávka zadarmo na www.edelsa.es.
Fotokopírovateľný materiál na rozvoj ústneho prejavu.
120 rôznorodých aktivít, určených na prácu vo dvojici,
z ktorých každá je zameraná na určitú lexikálnu a
gramatickú oblasť.
HABLAR POR LOS CODOS
Kniha frazeologizmov, ustálených slovných spojení, prísloví.
Súčasťou sú aj cvičenia.
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -4 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Download

EDELSA cenník MOC 2015