Anaya ELE = A Difusión = F Edelsa = E Edinumen = D Santillana =N
En Clave = C SM ELE = M Oxford = O SGEL = S Ostatné = X
ŠPANIELČINA DEC. 2013
MALOOBCHODNÉ CENY
Legenda skratiek pri názve (podľa Spol. Eur. Rámca): A1-A2: Usuario Básico, B1-B2: Usuario Independiente, C1-C2: Usuario Competente
Poznámky: Ceny sú uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny. Ceny nových titulov na rok 2013 sú v kurzíve a podčiarknuté.
Tituly označené hviezdičkou* sú v ponuke v zníženej cene do vypredania zásob. Poštovné 3,15 € neúčtujeme pri nákupe kníh nad 166 €.
Dôležité: Objednávka má obsahovať plný názov kurzu (je tučný a podčiarknutý), počet zvolených komponentov a EAN kód (predčíslie 978-)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
2
2020 verbos españoles
8493668860 N 18.75
>sprievodca španielskymi slovesami: teória slovesných
časov, tabuľky časovania, zoznam slovies, cvičenia
A
A debate! (C)
Libro del alumno +CD
Libro del profesor
8477117971 E
8477117698 E
22.40
nuevo
A la una, a las dos, a las tres (A1)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Las actividades lúdicas
en clase de E/LE +CD
8498481235 D 24.70
>všetky typy hier na hodinu španielčiny
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Al día (Elem-super)
Actividades lúdicas para la
clase de español (fotocopiable) 8497781824 S 24.90
>praktické cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, rozprávanie
>obchodná španielčina, reálne situácie
Inicial Libro del alumno +CD (1) 8497782913 S
Inicial Cuaderno de ejercicios
+CD (1)
8497782920 S
Inicial Guia didáctica
8497783163 S
Actividades para el Marco común europeo
Al son de los poetas +CD (1)
A1 Libro +CD
A1 Solucionario
8496942592 C
2090343540 C
15.90
5.60
Alejo y su pandilla (A1-A2)
A2 Libro +CD
A2 Solucionario
8496942622 C
2090343564 C
16.90
5.60
>čítanky pre deti od 12 r., poznámky k reáliam, cvičenia
Alejo y su pandilla 1
8498481747 D 12.00
Alejo y su pandilla 1 +CD (1)
8498481716 D 13.70
8489756298 D
26.70
16.80
16.10
51.70
1 Libro del alumno
1 Libro del profesor +CD (1)
8484434016
8484436379
F
F
19.58
21.07
B1 Libro +CD
B1 Solucionario
8496942844 C
8496942158 C
17.90
5.60
Alejo y su pandilla 2
Alejo y su pandilla 2 +CD (1)
8498481754 D
8498481723 D
12.00
13.70
2 Libro del alumno
2 Libro del profesor +CD (1)
8484432425
8484432432
F
F
19.58
21.07
B2 Libro +CD
B2 Solucionario
8493579258 C
8496942271 C
18.90
5.60
Alejo y su pandilla 3
Alejo y su pandilla 3 +CD (1)
8498481761 D
8498481730 D
12.00
13.70
A toda página!
8489756649 D
29.00
C1 Libro +CD
C1 Solucionario
8493580520 C
8496942516 C
19.90
5.60
Anaya lecturas graduadas (ALG)
A tu ritmo +CD-Rom
8489756601 D
24.10
C2 Libro +CD
C2 Solucionario
8493580537 C
8496942554 C
20.90
5.60
8487099861
8484434320
8487099878
8487099885
29.00
30.87
18.20
web
Adquisición de lenguas
extranjeras
8477112372 E
20.80
Abanico (B2/C1)
Libro del alumno
CD (1)
Cuaderno de ejercicios
Libro del profesor (web)
F
F
F
F
Abanico. Nueva edición
Libro del alumno +CD
Cuaderno de ejercicios
8484436867
8484436874
F
F
31.70
18.50
Audio clásicos adaptados (ACA)
Inicial Artículos +CD
Inicial Lazarillo de Tormes +CD
Inicial Leyendas +CD
Inicial El licenciado Vidriera +CD
Inicial El sombrero de tres picos
+CD
8466784238
8466752640
8466752657
8466785549
Aprende español con... (AEC) (A1-B1)
>čítanky pre základné a stredné školy
A1 Billy Elliot +CD
8498485424
A1 Gol II. Viviendo el sueño +CD 8498481303
A1 La casa de los sustos +CD 8498481327
A1 Robin Hood y el recaudador
de impuestos +CD
8498485431
1 Inicial El crimen de la Ñ
2 Medio Desconcierto
en el hospital
3 Avanzado Simple coincidencia
3 Avanzdao Un empleador
ejemplar
4 Superior El viaje sacrílego
8466700511 A
7.63
8466700528 A
8466700535 A
7.63
7.63
8466706018 A
8466700542 A
7.63
7.63
8471433831 S
43.65
8471434739 S
21.20
D
D
D
nuevo
13.77
13.77
Antologia de la literatura
española del siglo XX
Antología de la literatura
española hasta el siglo XIX
D
nuevo
Aprende gramática y vocabulario (A1-B2)
A2 Batman, el comienzo +CD
8498481310 D
A2 La máscara del Zorro +CD (1) 8498481952 D
A2 La niña de tus ojos +CD
8498483802 D
13.77
13.77
13.77
13.77
13.77
13.77
>vysvetlenie a precvičenie gramatiky a slovnej zásoby
Aprende 1 (A1)
8497781176 S 16.90
Aprende 2 (A2)
8497781183 S 16.90
Aprende 3 (B1)
8497781817 S 19.20
Aprende 4 (B2)
8497782517 S 17.90
A
A
A
A
13.27
13.27
13.27
13.27
8466785556 A
13.27
Medio Don Juan Tenorio +CD
Medio Poema de Mío Cid +CD
8466764360 A
8466764391 A
13.27
13.27
B1 Las fantasmas de Goya
+CD (1)
B1 Soldados de Salamina +CD
B1 Tocando el vacío +CD
Avanzado El conde Lucanor +CD
Avanzado Fortunata y Jacinta
+CD
Avanzado La regenta +CD
8466752633 A
13.27
Aires de fiesta (A2+)
Aula Amigos (A1-A2)
8466784221 A
8466764353 A
13.27
13.27
Superior El Quijote 1 +CD
Superior El Quijote 2 +CD
Superior La Celestina +CD
8466752619 A
8466752626 A
8466785532 A
13.27
13.27
13.27
>anglický novinár objavuje španielske sviatky a tradície
De fiesta en invierno
8487099953 F
7.96
De fiesta en otoño
8489344051 F
7.96
De fiesta en primavera
8487099977 F
7.96
De fiesta en verano
8487099960 F
7.96
Aires de fiesta latina (B1)
8484434276 F 12.00
>odporúčacia doložka MŠ SR, systematické rozvrhnutie
učiva, svet mladých (11-15 r.)
1 Libro del alumno +CD
a Portfólio
8467521252 M 20.24
1 Cuaderno de actividades
8467520965 M
9.50
1 Guía Didáctica
8467521276 M 25.39
8498482003 D
8498483796 D
8498481334 D
Asuntos de negocios (B1/C1)
8498481419 D 30.50
>100 doplnkových aktivít pre hodiny obchodnej španielčiny
Názov titulu
2 Libro del alumno +CD
a Portfólio
2 Cuaderno de actividades
2 Guía Didáctica
EAN
Vyd.
€
8467521269 M
8467520972 M
8467521283 M
20.24
9.50
25.39
3 Libro del alumno +CD
a Portfólio
3 Cuaderno de actividades
3 Guía Didáctica
8467514025 M
8467520989 M
8467514032 M
20.24
9.50
25.39
Aula Internacional (A1-B2)
>odporúčacia doložka MŠ SR, príprava na maturitu,
LA+CE+CD+doplnkový materiál v jednom
A1 Libro del alumno +CD (1)
8484432289 F
A1 Libro del profesor (web)
8484432296 F
A1 Glosario Šp-Sl
--------- F
A1 Pizarra Digital
8484436898 F
>materiál pre elektronickú tabuľu
26.00
web
2.00
47.60
A2 Libro del alumno +CD (1)
A2 Libro del profesor (web)
A2 Pizarra digital
8484432302
8484432319
8484436904
F
F
F
26.00
15.00
47.60
B1 Libro del alumno +CD (1)
B1 Libro del profesor
8484432326
8484432333
F
F
26.00
18.42
A1-B1 Las evaluaciones
de Aula Internacional +CD (1)
8484435976 F 26.70
>testy k lekciám na CD-Plus vo formáte PDF a Word
B2 Libro del alumno +CD (1)
B2 Libro del profesor (web)
8484432340
8484432357
F
F
26.00
18.42
El DVD de Aula
8484434719
F
47.46
Aula Internacional. Nueva edición. (A1-B2)
A1 Libro del alumno +CD
A1 Libro del profesor
A1 USB (PDI)
8415640097
8415846048
8415640639
F
F
F
29.00
nuevo
nuevo
Aventura (A1-B1)
1 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
8073970239 K
1 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz)
5202600148 K
2 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
8073970734 K
2 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz)
5202600179 K
23.90
17.90
23.90
Názov titulu
3 Libro del alumno +CD +MP3
(B2-C1)
3 Cuaderno de actividades
EAN
Vyd.
€
8493580582 C
8493586560 C
26.80
9.70
1-3 DVD
8496942639 C
27.20
C
Č-Šp slovník s novými výrazmi
(Dubský, LEDA)
>796 str., 64 000 hesiel
8085927818 X
22.29
Carpeta de recursos
8477116493 E 23.80
>14 plagátov + 36 fotokopírovatelných strán s cvičeniami
+ metodika
Colección Cambridge Didáctica de lenguas
>známa Cambridgská kolekcia didaktík v španielskom jazyku
>110 actividades para la clase
de idiomas
8483231197 D 32.00
>La dimensión afectiva
en el aprendizaje de idomas
8483230770 D 42.90
>Enfoques y métodos
en la enseñanza de idiomas
8498482065 D 39.50
>La enseñanza comunicativa
de idiomas
8483230459 D 29.00
Enseñanza de inglés para niños 8483230299 D 33.50
>Estrategias de reflexión sobre
la enseñanza de idiomas
8498481549 D 27.70
>Exámenes de idomas.
Elaboración y evaluación
8483230305 D 33.50
>Perspectivas interculturales
en el aprendizaje de idiomas
8498482232 D 38.50
>La planificación de clases
y cursos
8483233023 D 30.50
>Psicología para profesores
de idiomas
8498481532 D 33.50
8072403219 X
9.90
Chicos Chicas (A1-B2)
>pre deti od 11-15 r., rôznorodosť hispánskeho sveta
1 Libro del Alumno
8477117728 E
1 Cuaderno de Ejercicios
8477117735 E
1 Libro del Profesor
8477117711 E
1 CD (1)
8477117759 E
1 Cuaderno de Vacaciones
8477118237 E
1 Vídeo Cas (1)
8477117766 E
1 DVD (zona 2)
8477118268 E
1 Test Comprensión Vídeo/DVD 8477118121 E
17.60
7.96
23.56
17.50
10.78
40.00
40.00
3.60
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Libro del Profesor (web)
2 CD (1)
2 Cuaderno de Vacaciones
2 DVD (zona 2)
2 Test Comprensión Vídeo/DVD
8477117827
8477117834
8477117810
8477117858
8477118220
8477118282
8477118169
E
E
E
E
E
E
E
18.75
9.12
web
17.50
10.78
40.00
3.60
3 Libro del Alumno
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Libro del Profesor
3 CD (1)
8477117926
8477117933
8477117919
8477117957
E
E
E
E
19.58
9.80
24.23
17.50
4 Libro del Alumno
4 Cuaderno de Ejercicios
4 Libro del Profesor
4 CD (1)
8477118022
8477118039
8477118015
8477118053
E
E
E
E
19.58
9.80
24.23
17.50
>kolekcia učebnic normatívnej gramatiky pre vysoké školy
a bilingválne sekcie
Gramática didáctica
del español 07
8467515497 M 29.37
Análisis morfológico
8467515718 M 29.37
Análisis sintáctico
8467515480 M 29.37
Actividades Interactivas entre
Chicos y Chicas (fotocopiable)
8477115939 E
18.09
Cinco estrellas. Español para
el turismo
8497784849 S
31.60
Bien dicho! +CD (1)
>nový kurz španielčiny pre deti od 6-12 rokov vytvorený
v spolupráci so Cervantesovým inštitútom
1 Libro del alumno +CD-Rom
8498485356 D 25.25
1 Cuaderno de ejercicios
8498485370 D 10.10
1 Libro del profesor +CD/CD-Rom 8498485394 D 34.60
1 Carpeta de recursos
8498485462 D nuevo
3 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
8073971076 K
3 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz) free
5202600254 K
17.90
23.90
web
Aventura joven (A1-A2)
>dobrodružné čítanky pre 11-15 ročné deti
1 ?Dónde está Emiliano Fuentes?
+CD
8484437642
1 Misterio en las Alpujarras
+CD (A1)
8484432715
1 Perdidos en el Caminos
del Inca +CD
8484435440
1 Persecución en Madrid +CD
8484432722
2 La chica de Mar del Plata
+CD (A2)
2 El fantasma del instituto +CD
2 El monstruo del rock +CD
2 Trimestre maldito +CD
8484435433
8484432739
8484432746
8484437659
F
10.62
F
10.62
F
F
10.62
10.62
F
F
F
F
10.62
10.62
10.62
10.62
B
Biblioteca Gómez Torrego
8497781831 S
32.86
Bienvenidos (A1-C1)
>učebnica španielčiny pre cestovný ruch
1 Libro del alumno +CD (A1-A2) 8496942950 C
1 Cuaderno de actividades
8496942585 C
1 Guía del profesor
2090344806 C
24.70
13.20
25.70
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de actividades
2 Guía del profesor
25.70
14.00
26.80
8496942790 C
8493580513 C
8496942547 C
EAN
Vyd.
Clan 7
Clase de cine +DVD (1)
8484435969 F 37.00
>fotokopirovateľný materiál na prácu so španielskymi filmami
Clases de música
8484437536 F 37.00
€
>prípravné lekcie, modelové skúšky, kľúč zdarma na webe!
A1 Libro +CD
8484436331 F 23.80
A2 Libro +CD
8484436577 F 23.80
C1 Libro +CD
8484437253 F 23.80
Claves para comprender el MCE 8493580575 C
Č-Šp velký slovník 2 dielny
(Dubský, LEDA)
8085927238 X 68.20
>2570 str., odborné termíny, frazeológia, príklady použitia
Cestovní konverzace
Španělština +CD (1) (INFOA)
Názov titulu
Las claves del nuevo DELE (A1-B2)
14.40
Club Prisma
>španielčina ako prvý cudzí jazyk
A1 Inicial Alumno +CD (1)
8498480108
A1 Inicial Ejercicios
8498480115
A1 Inicial Profesor +CD (1)
8498480122
A1 Inicial Profesor Carpeta
de recursos
8498480139
>súbor obsahuje LA, CE, LP+CD (1) a plagáty
A1 Inicial Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
8498480542
A2 Elemental Libro del alumno
+CD
A2 Elemental Ejercicios
A2 Elemental Profesor +CD
A2 Elemental Profesor Carpeta
de recursos
A2 Elemental Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
A2/B1 Interm Libro del alumno
+CD (1)
A2/B1 Interm Ejercicios
A2/B1 Interm Profesor +CD (1)
A2/B1 Interm Profesor Carpeta
de recursos
A2/B1 Interm Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
B1 Interm Libro del alumno
+CD (1)
B1 Interm Ejercicios
B1 Interm Libro del profesor
+CD (1)
B1 Interm Profesor Carpeta
de recursos
B1 Interm Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
D
D
D
23.00
12.40
31.00
D
68.87
D
16.00
8498480146 D
8498480153 D
8498480160 D
23.00
12.40
31.00
8498480177 D
68.87
8498480765 D
16.00
8498480184 D
8498480191 D
8498480207 D
23.00
12.40
31.00
8498480214 D
68.87
8498481587 D
16.00
8498480252 D
8498480269 D
24.00
12.40
8498480276 D
32.00
8498480283 D
68.87
8498480792 D
16.00
Código ELE (A1-B1)
>pre študentov ZŠ a osemročných gymnázií,
dôraz na medzipredmetové vzťahy
1 Libro del alumno
8477119371
1 Libro de ejercicios
8477119487
1 Libro del profesor +CD
8477119470
1 Libro digital (PDI)
8477119692
E
E
E
E
17.55
7.75
28.10
38.25
2 Libro del alumno
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital (PDI)
8477119265
8477119289
8477119272
8477119302
E
E
E
E
17.55
7.75
28.10
38.25
1 Pack (LA +CE +CD)
1 Guía didáctica
Mascota (plyšová hračka)
1 Carpeta de recursos
1 Maletín
8477116561
8477116530
200 90326
8477116523
8477116585
E
E
E
E
E
23.00
11.40
5.80
17.20
26.45
2 Pack (LA +CE +CD)
2 Guía didáctica
2 Carpeta de recursos
8477116721 E
8477116738 E
8477116745 E
23.00
11.40
17.20
3 Pack (LA +CE +CD)
3 Guía didáctica
3 Carpeta de recursos
8477117285 E
8477117254 E
8477117278 E
24.00
12.55
18.00
4 Pack (LA +CE +CD)
4 Guía didáctica
4 Carpeta de recursos
8477119821 E
8477119852 E
8477119869 E
24.75
13.50
19.10
Colega
Colega lee
1 El baile de disfraces
1 El bicho de la fruta
1 Esta es mi A!
1 Quién tiene el trofeo?
1 Quiero ser una gallina!
1 Tobogán o balancín?
8477116448
8477116462
8477116547
8477116455
8477116431
8477116554
E
E
E
E
E
E
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -2 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
4.65
4.65
4.65
4.65
4.65
4.65
Názov titulu
2 La bici-taxi
2 Paseo por El Campo
2 Soy más alta!
EAN
8477116479
8477116417
8477116486
Vyd.
E
E
E
€
4.65
4.65
4.65
Názov titulu
3 El caso del hotel encantado
3 El comité secreto
3 La piedra extraterrestre
8477117339 E
8477117308 E
8477117346 E
6.75
6.75
6.75
4 Un caso de cine
4 El espíritu de la Montaña
4 Viaje al pasado
8477119890 E
8477119876 E
8477119883 E
6.75
6.75
6.75
1 Učebnice (A1/A2)
1 Pracovní sešit
8072406661 X
8072406678 X
12.90
8.90
Dale a la gramática!
2 Učebnice (A2/B1)
2 Pracovní sešit
8072407347 X
8072407354 X
12.90
8.90
A1 +CD
A2 +CD
8477114444 E
18.80
8477110712 E
18.80
DVD
Cuaderno de ejercicios
8497781312 S
8471439024 S
32.30
16.80
8497785204 S
8497784733 S
8497784085 S
20.50
25.60
15.00
DELE al juego CD-Rom (B2)
8477112488 E
36.50
Competencia gramatical en USO
>rozvoj gramatickej kompetencie podľa požiadaviek SERR
A1 Libro del alumno +CD
8477114970 E 12.94
A1 Clave
8477114987 E
1.85
A2 Libro del alumno +CD
A2 Clave
8477114994 E
8477115007 E
26.05
8.96
Elem e interm Ejercicios
Elem e interm Clave
8471437518 S
8471437532 S
26.05
8.96
Interm y superior Ejercicios
Intermedio y superior Clave
8471437594 S
8471437600 S
26.05
8.96
D
8496942318 C
8496942325 C
18.60
18.60
Dan que hablar (B1-B2, CD-Rom) 8495986825 D
24.10
Descubre
>čítanky vo forme malých cestopisov s DVD
Descubre España +DVD (1)
8484435921
Descubre el Caribe +DVD (1)
8484435938
Descubre los Andes +DVD (1)
8484435945
Descubre Argentina +DVD (1)
8484435952
F
F
F
F
18.00
18.00
18.00
18.00
12.94
1.85
Destreza escrita
8477114338 E
21.24
Diálogos y relatos (A1/A2)
849848726 D
>18 dialógov a príbehov na precvičenie získaných
vedomostí na úrovni A
13.90
B1 Libro del alumno +CD
B1 Clave
8477115014 E
8477115021 E
12.94
1.85
B2 Libro del alumno +CD
B2 Clave
8477115038 E
8477115045 E
12.94
1.85
Comunicación eficaz
para los negocios
8477117001 E 15.50
>konverzačná príručka pre oblasť obchodu, 10 tematických
okruhov (so zoznamom potrebnej lexiky)
Conjugar verbos de España
y América
€
De cine
Compañeros (A1-B2)
A1 Libro del alumno +CD (1)
A1 Carpeta de recursos
A1 Cuaderno de ejercicios
Vyd.
>cvičebnice gramatiky v troch úrovniach
Iniciación y elem Ejercicios
8471437457 S
Iniciación y elem Clave
8471437525 S
Colores (A1-B1)
Cómo corregir errores
y no equivocarse en el intento?
Cómo ser profesor/a
y querer seguir siéndolo
EAN
Curso intensivo de español
Diccionario abreviado de uso
español actual
8497780810 S 52.90
>1424 str., 40 000 hesiel, 25 000 príkladov použitia, výslovnosť
Diccionario básico de la lengua
española (pb)
8471433497 S
>992 str., 30 000 hesiel, jasná definícia slov,
prepis výslovnosti, príklady použitia slov
22.30
Cuaderno de vacaciones (A1-A2)
A1 +CD
A1-A2 +CD
8415620914
8484438687
F
F
18.50
18.50
8477116943 E
8477116974 E
9.00
9.00
Cuaderno de verano
Nivel 1 +CD
Nivel 2 +CD
Cultura y negocios (C1/C2)
>pohľad na španielsku a latinskoamerickú ekonomiku
Libro del alumno
8498482188 D 30.00
Clave
8498482195 D 15.26
Curso de literatura
Libro +CD
Guía Didáctica
8477116202 E
8477116219 E
23.89
17.92
Curso de perfeccionamiento
8471434609 S 32.36
>gramatika, cvičenia, dôraz na čítanie a rozprávanie
>Clave
8471434784 S 17.26
M
M
19.15
19.15
Dominio (C1/C2)
>pre pokročilých študentov, komplexný rozvoj jazykových
zručností, opakovanie gramatiky
Libro del Alumno +CD
8477113522 E 26.05
Claves
8477113515 E
7.50
Domluvíte se španělsky?
(Macíková, NS)
8020506016 X
8.92
Dual Pretextos para hablar
(Elem/Avan)
8477112389 E
>100 cvičení, kopírovateľný materiál
31.00
E
Español con películas
>filmy s titulkami a didaktickými komentármi
>En ninguna parte Libro +DVD 8498480443
>Flores de otro mundo Libro
+DVD
8498480436
>La plaza del diamante Libro
+DVD
8498482386
>Sammy y yo. Un tipo corriente
Libro +DVD
8498480429
D
32.10
D
32.10
D
32.10
A
A
A
A
12.51
12.51
12.51
12.51
Ejercicios de léxico inicial
Ejercicios de léxico medio
Ejercicios de léxico avanzado
Ejercicios de léxico superior
8466700634
8466700641
8466700658
8466700665
A
A
A
A
12.51
12.51
12.51
12.51
8471434616 S
18.60
8471436917 S
56.90
8072380558 X
7.51
Diccionario del estudiante
8429405477 N 25.10
>40 000 hesiel a slovných zvratov, amerikanizmy, príklady
použitia, synonymá, základná gramatika
El Bloc Español en imágenes
(A1/A2)
8495986801 D
>obrázkový slovník s cvičeniami a kľúčom
22.00
Diccionario general Lengua
española
8467531640 M 15.26
>928 str., viac ako 55 000 hesiel, synonymá, antonymá,
neologizmy, amerikanizmy, poznámky k výslovnosti
a gramatike
El Cronómetro
Diccionario de enseñanza
y aprendizaje de lenguas
13.20
19.15
19.15
8466700597
8466700603
8466700610
8466700627
18.60
2090344776 C
M
M
Ejercicios de gramática Inicial
Ejercicios de gramática Medio
Ejercicios de gramática Avanzado
Ejercicios de gramática Superior
Diccionario CLAVE +CD-Rom
8467509205 M 56.80
>2080 str., viac ako 75 000 hesiel, amerikanizmy,
neologizmy, skratky, predpony, pripony, synonymá, pravidlá
13.20
19.15
12.51
12.51
12.51
12.51
21.00
2090344769 C
M
32.10
Conversemos en clase (A1/A2) 8495986351 D
>materiál na konverzáciu pre začiatočníkov
Cuaderno de léxico de banca
y economía (A1/B1)
Cuaderno de léxico jurídico
(A1/B1)
19.15
A
A
A
A
13.50
>gramatická príručka vysvetľujúca a precvičujúca javy
na danej úrovni
Cuaderno de gramática
y ejercicios A1 +CD (1)
8484434740 F 19.30
Cuaderno de gramática
y ejercicios A2 +CD (1)
8484434757 F 19.30
Cuaderno de gramática
y ejercicios B1 +CD
8484434764 F 19.30
M
D
Conversar es fácil
8477119630 E
>cvičenia na rozvoj ústneho prejavu a posluchu,
audio na stiahnutie na www.edelsa.es
8471434265 S
>techniky, návrhy, kľúčové riešenie pre učiteľov
>1 Gramática - Aspectos
pragmático-discursivos
8467510027
>2 Léxico - Aspectos
socio-linguisticos
8467510034
>3 Funciones - Aspectos
fonológicos y fonéticos
8467510041
>4 Competencias generales
8467510058
>5 Actividades de la lengua
y estrategias
8467510065
>6 Gestión de clase
8467510072
8466700672
8466700689
8466700696
8466700702
14.00
Cuadernos de gramática y ejercicios
Didactired
Ejercicios de escritura inicial
Ejercicios de escritura medio
Ejercicios de escritura avanzado
Ejercicios de escritura superior
8477117186 E
Correspondencia comercial
en español
Názov titulu
EAN
Vyd. €
Diccionario Salamanca.
Español para extranjeros
8493453749 N 60.30
>85.000 definícií, 10.000 lokácií, 60.000 príkladov,
amerikanizmy, synonymá, neologizmy, gramatické
informácie, špeciálny slovník pre ELE
Diccionario bolsillo de la lengua
española
8497781046 S 13.70
>623 str., 29 000 hesiel, 60 000 definícií, výslovnosť,
vreckový formát
8493580551 C
36.00
Diccionario de español
para extranjeros ELE
8434886056 M 31.20
>1408 str., viac ako 35 000 hesiel, jasné definície,
amerikanizmy, synonymá, antonymá, konverzačná príručka
Diccionario de gestos
con sus giros más usuales
8477110583 E
Diccionarios de sinónimos
y antónimos Grande
8467507614 M
>1024 str., 124 000 synoným a 10 000 antoným
18.25
24.89
Diccionario panhispánico
de dudas
8429406238 N 35.90
>pomôcka pre vyriešenie najbežnejších pochybností
v každodennom používaní španielčiny
Diccionario práctico de gramática 8477116042 E 23.50
>800 str. abecedne usporiadaných hesiel s vysvetlením
a príkladmi zaradených do príslušných gramat. kategórií
>Libro de ejercicios
8477116059 E 15.50
>Claves
8477116066 E
4.60
Diccionario Primaria
8467508284 M
>výkladový slovnik pre ZŠ s obrazovými prílohami
22.23
450 ejercicios gramaticales
(Elem)
450 ejercicios gramaticales
en CD-Rom
Ejercicios y Soluciones
k Moderní gramatice španělštiny
(Krbcová, FRAUS)
>nové vydanie, príprava na nový certifikát DELE
Nivel A1 Libro +CD (1)
8498482201
Nivel A2 Libro +CD (1)
8498483147
Nivel B1 (Inicial) Libro +CD (1) 8498482638
Nivel B2 (Intermedio) Libro
+CD (1)
8498482645
Nivel C1 Libro +CD (1)
8498484120
Nivel C2 (Superior) Libro +CD (1) 8495986849
D
D
D
27.40
27.40
30.30
D
D
D
27.40
36.00
36.00
8498483307 D
28.00
>metodická rôznorodosť, dynamickosť a pútavosť.
Vhodná pre slovenský vzdelávací systém.
Audio zadarmo na www.edelsa.es
1 Libro del alumno (A1+)
8477119517 E
1 Libro del alumno +CD-Rom
8477118077 E
1 Libro de ejercicios
8477119531 E
17.00
19.00
7.00
Nivel B1 Escolar +CD (1)
Embarque (A1-B2)
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -3 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
1 Libro del profesor +CD
1 Libro digital
EAN
Vyd.
€
8477117384 E 28.10
8477119500 E 38.25
Názov titulu
Escribe en español
EAN
Vyd. €
8471435811 S 16.80
Escucha y aprende + CD (2)
8471439819 S
2 Libro de alumno (A2+)
2 Libro del alumno +CD-rom
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital
8477119548
8477118084
8477119562
8477119555
8477119609
E
E
E
E
E
17.00
19.00
7.00
28.10
38.25
Espacio Joven (A1-B1.1)
3 Libro del alumno (B1+)
3 Libro del alumno +CD-Rom
3 Libro de ejercicios
3 Libro de profesor +CD
3 Libro digital (PDI)
8477119708
8477118091
8477119722
8477119715
8477119685
E
E
E
E
E
19.00
21.00
8.70
18.50
38.25
Empresa siglo XXI +CD (B2/C1) 8498480412 D
>komplexný pohľad do obchodnej španielčiny
29.00
En acción (A1-C1)
1 Libro del alumno +CD (A1+A2)
1 Cuaderno de actividades +CD
1 Guía para el profesor
1 Actividades para PDI
8496942905
8493586584
8496942165
8496942608
C
C
C
C
24.00
14.50
25.80
47.70
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de actividades +CD
2 Guía para el profesor
8496942899 C
8496942233 C
8496942004 C
25.20
14.80
26.80
3 Libro del alumno +CD (B2)
3 Cuaderno de actividades +CD
3 Guía para el profesor
8496942806 C
8493579289 C
8493579272 C
29.80
17.40
30.80
4 Libro del alumno +CD (C1)
4 Guía para el profesor
8496942363 C
8496942387 C
30.00
30.00
CD-Rom Interactivo (1+2)
DVD (1+2)
2090342215 C
2090346091 C
29.00
26.70
En equipo.es (A1-B2)
>kompletný kurz obchodnej španielčiny
1 Elem Libro del alumno
8489756595 D
1 Elem Libro del ejercicios
+CD (1)
8489756717 D
1 Elem Libro del profesor
8495986467 D
29.54
29.54
23.73
2 Intermedio Libro del alumno
8495986214 D
2 Intermedio Libro del ejercicios
+CD (2)
8495986252 D
2 Intermedio Libro del profesor 8495986689 D
29.54
3 Avan Libro del alumno
3 Avan Cuaderno de ejercicios
+CD (2)
3 Avan Libro del profesor
8498480306 D
30.90
8498480313 D
8498480320 D
30.90
23.73
8466764315 A
8466764322 A
8466764339 A
15.00
15.00
15.00
En Verbos
8466752763 A
>Tabuľky časovania slovies s výrazmi a cvičeniami
11.45
31.20
23.73
En Gramática (A1-B2)
Elemental (A1+A2)
Medio (B1)
Avanzado (B2)
En vocabulario (A1-B2)
Elemental (A1+A2)
Medio (B1)
Enredos Interactivos
(B1/B2, 2 CD-Romy)
8466777568 A
8467815368 A
13.70
13.70
8495986092 D
72.00
Enseñar a traducir
8477113584 E
20.60
Entender y utilizar el Marco
común europe de referencia
desde el punto de vista
del profesor de lenguas
8497130479 N
>obchodný jazyk v hispanofónnom svete, gramatika
Libro del alumno +CD
8477114680 E
Textos complementarios y clave 8477114697 E
24.60
26.30
4.00
Entorno laboral (A1-B1)
8477117797 E
8477118145 E
26.00
8.40
Escala
>cvičenia na rozvoj komunikácie a jazykových zručností
Escala 1 Libro (A1/A2)
8489756212 D 21.75
Escala 1 Casete (1)
8489756274 D 18.25
Escala 2 Libro (B1/B2)
Escala 2 CD (1)
>vhodné pre osemročné gymnáziá, bohatý doplnkový
materiál na CD-ROMe, videá, práca s internetom
A1 Libro del alumno +CD-Rom 8498483161 D 18.00
A1 Libro de ejercicios
8498483178 D
8.50
A1 Libro del profesor
8498483284 D 26.50
A2.1 Libro del alumno +CD-Rom 8498483420 D
A2.1 Libro de ejercicios
8498483437 D
A2.1 Libro del profesor
8498483444 D
18.00
8.50
26.50
A2.2 Libro del alumno +CD-Rom 8498483451 D
A2.2 Libro de ejercicios
8498483468 D
A2.2 Libro del profesor
8498483475 D
18.00
8.50
26.50
B1.1 Libro del alumno +CD-Rom 8498483840 D
B1.1 Libro de ejercicios
8498483857 D
B1.1 Libro del profesor
8498483864 D
18.00
8.50
26.50
España, ayer y hoy (Edinumen) 8495986429 D
>600 otázok a odpovedí o kultúre, histórii, umení
27.55
España, ayer y hoy (SGEL)
8471437983 S 11.60
>geografia, politika, ekonomika, masmédiá Španielska
España contemporánea (Avan) 8497781862 S
>súčasné Španielsko: história, ekonomika, politika
8489756632 D
8495986085 D
21.75
18.25
1 Libro del alumno +CD (A1+A2) 8493453725 N
1 Cuaderno de ejercicios
+CD/CD-Rom
8493453718 N
1 Guía del profesor
8497130370 N
28.20
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de ejercicios
+CD/CD-Rom
2 Guía del profesor
8493453756 N
28.20
8493453763 N
8497130493 N
21.50
29.30
3 Libro del alumno +CD (B2)
3 Cuaderno de ejercicios
+CD/CD-Rom
3 Guía del profesor
8497130448 N
28.20
8497130424 N
8497130530 N
21.50
29.30
4 Libro del alumno +CD (C1)
4 Cuaderno de ejercicios
+CD/CD-Rom
4 Guía del profesor
8497130547 N
29.45
8497130431 N
8497130554 N
23.30
30.65
21.50
29.30
2 Nuevo Libro del Alumno
2 Nuevo Cuaderno de Ejercicios
2 Nuevo Guía Didáctica
2 Nuevo CD (1)
2 Nuevo CD Ejercicios (1)
8497781657
8497781671
8497781688
8497781664
8497782265
S
S
S
S
S
18.60
9.90
16.10
28.00
28.00
3 Nuevo Libro del Alumno
3 Nuevo Cuaderno de Ejercicios
3 Nuevo Guía Didáctica
3 Nuevo CD (1)
3 Nuevo CD Ejercicios (1)
8497781695
8497781718
8497781725
8497781701
8497782272
S
S
S
S
S
18.60
9.90
16.10
28.00
28.00
20.00
3.30
España siglo XXI
8477114673 E
15.90
España tierra entre mares (Int/Avan)
DVD
Guía didáctica
8497783828 S
8471437358 S
32.30
15.00
Español coloquial
8489756472 E
25.06
Español coloquial en la clase
de E/LE
8471439413 S
22.73
8495986634 D
28.40
Español con guiones
Cazatesoros
8498480511 D
8.05
Una condesa muy traviesa
8498480481 D
8.05
Las fallas de Valencia
8498480498 D
8.05
Mujer salvaje
8498480504 D
8.05
Carpeta de recursos
para el profesor +CD (2)
8498480528 D 46.15
>všetky knižky so scenármi, CD s nahrávkami a doplnkovým
materiálom
8434893528 M
Español lengua viva (A1-C1)
18.60
9.90
16.10
30.00
28.00
8477116196 E
8477116189 E
El español de España
y el español de América
€
18.00
23.60
9.40
11.60
16.10
>rôzne ukážky živého jazyka, kombinácia gramatiky
a komunikácie
1 Nuevo Libro del Alumno
8497781619 S
1 Nuevo Cuaderno de Ejercicios 8497781633 S
1 Nuevo Guía Didáctica
8497781640 S
1 Nuevo CD (1)
8497781626 S
1 Nuevo CD Ejercicios (1)
8497782258 S
Libro +CD
Claves
El español con... juegos
y actividades Elemental
8881488247 X
El español con... juegos
y actividades Intermedio inferior 8853600059 X
El español con... juegos
y actividades Intermedio
8853601322 X
Vyd.
S
S
S
S
S
Español Sin Fronteras (A1-C1)
España Manual de civilización (Int)
Español con fines académicos
>čítanie a písanie v škole
EAN
8497782951
8497782968
8497782975
8497782982
8497782999
24.90
9.90
9.90
9.90
12.61
Español en marcha (A1-B2)
Entorno empresarial (B2)
Libro del alumno +CD
Claves y test complementarios
23.60
Názov titulu
4 Libro del Alumno (B2)
4 Libro del Alumno +CD (1)
4 Cuaderno de Ejercicios
4 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
4 Guia Didáctica
Etapas Plus (A1-B2)
>pomalší progres, vhodné pre školy s menšou časovou
dotáciou
A1 Acceso LA+CE
8498481396 D 19.50
A1 Acceso Libro del profesor
8498482034 D 10.70
A1.1 LA+CE
A1.1 Libro del profesor
A1.2 LA+CE
A1.2 Libro del profesor
8498482447
8498482461
8498482454
8498482478
D
D
D
D
13.00
10.70
13.00
10.70
A2.1 LA+CE
A2.1 Libro del profesor
A2.2 LA+CE
A2.2 Libro del profesor
8498482256
8498482270
8498482263
8498482287
D
D
D
D
19.50
10.70
19.50
10.70
B1.1 LA+CE
B1.1 Libro del profesor
B1.2 LA+CE
B1.2 Libro del profesor
8498482485
8498482508
8498482492
8498482515
D
D
D
D
21.50
10.70
21.50
10.70
31.70
18.50
Básico Libro del Alumno (A1+A2)
Básico Libro del Alumno +CD (2)
Básico Cuaderno de Ejercicios
Básico Cuaderno de Ejercicios
+CD (1)
Básico Guia Didáctica
8497782043 S
8497782029 S
8497782050 S
25.30
25.30
12.40
8497782036 S
8497782234 S
15.60
15.60
>oblasť obchodu, marketingu, riadenia podnikov
Libro del alumno +CD +DVD
8484435860 F
Cuaderno de ejercicios
8484435877 F
1 Libro del Alumno (A1)
1 Libro del Alumno +CD (2)
1 Cuaderno de Ejercicios
1 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
1 Guia Didáctica
8497781916
8497781237
8497781244
8497782296
8497781251
S
S
S
S
S
19.30
24.60
10.10
12.40
16.10
Fichas y pasatiempos
de español A1
2 Libro del Alumno (A2)
2 Libro del Alumno +CD (1)
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
2 Guia Didáctica
8497781879
8497781329
8497782012
8497781336
8497781343
S
S
S
S
S
18.00
24.60
9.40
11.60
15.00
3 Libro del Alumno (B1)
3 Libro del Alumno +CD (1)
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
3 Guia Didáctica
8497782395
8497782401
8497782418
8497782425
8497782432
S
S
S
S
S
18.00
23.60
9.40
11.60
15.00
Expertos (B2)
F
8498480450 D
45.70
Fiesta! en Clave (A1-B1)
>učebnica pre 2. stupeň ZŠ (2. cudzí jazyk), akčný prístup
1 Libro del alumno (A1/A2)
2090343717 C 18.40
1 Cuaderno de actividades
2090343656 C
9.05
1 Guía del profesor
2090343649 C 18.85
1 CD
2090342536 C 20.00
2 Libro del alumno
2 Cuaderno de actividades
2 Guía del profesor
2 CD
2090343670
2090343694
2090343687
2090342581
C
C
C
C
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -4 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
19.40
9.90
19.90
20.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Fiesta Fraus (A1-B2)
1 Učebnica +CD nueva
1 Metodická príručka nueva
1 CD (2)
8072380961 X
8072387854 X
4022780948 X
20.12
9.03
18.61
2 Učebnica
2 Metodická príručka
2 CD (2)
8072381234 X
8072382132 X
4022781013 X
20.12
12.56
18.61
3 Učebnica
3 CD (2)
8072382149 X
4022781020 X
23.65
21.13
Názov titulu
3 Aquí hay gato encerrado
3 El mensaje secreto
EAN
Vyd. €
8495986627 D 12.90
8495986115 D 12.90
4 Carta en una botella
4 El secreto de la pirámide
8498480375 D
8495986344 D
12.90
12.90
Gramática básica del español
8471434104 S
21.20
Gramática básica del
estudiante de español (A1/B1)
8484432258 F 29.00
>vtipna gramatika vhodná aj pre samoštúdium i ako doplnok
pre učiteľa
Gramática Comunicativa del español
G
Gael y la red de mentiras
8484437420
>prvý komiks na učenie (sa) španielčiny
F
17.00
Gente. Nueva Edición (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (1)
8484431381 F 30.30
1 Libro del profesor
8484431404 F 19.75
1 Libro del trabajo +CD (1)
8484431398 F 19.75
1 La Biblioteca +DVD-Rom
8484434516 F 44.00
>metodická príručka a množstvo ďalšich doplnkových aktivít
(testy, básničky, ...) v PDF
2 Libro del alumno +CD (1)
2 Libro del profesor
2 Libro de trabajo +CD (1)
2 La Biblioteca +DVD-Rom
8484431459
8484431473
8484431466
8484434771
F
F
F
F
30.30
19.75
19.75
42.15
3 Libro del alumno +CD (1)
3 Libro del profesor
3 Libro de trabajo +CD (1)
8484431886
8484431909
8484431893
F
F
F
31.50
19.75
19.75
Gente de la calle
>reportáže z každodenného života Španielov
1 DVD
8484430896
1 Guía didáctica
8489344815
F
F
38.17
15.76
2 DVD
2 Guía didáctica
8484430902
8489344839
F
F
38.17
15.76
8415620785
8415620792
8415846215
8415620808
F
F
F
F
29.00
15.85
nuevo
nuevo
Gente hoy (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (A1-A2)
1 Libro de trabajo +CD
1 Libro del profesor
1 Biblioteca USB (PDI)
Gente joven (A1-B1+)
> komunikatívna metóda podporujúca zábavné vyučovanie
1 Libro del alumno +CD (1) (A1) 8484431572 F 23.00
1 Cuaderno de ejercicios
8484431589 F 15.50
1 DVD + knižka (A1)
8484433927 F 50.45
2 Libro del alumno +CD (1) (A2)
2 Cuaderno de ejercicios
2 DVD + knižka (A2)
8484431763
8484431770
8484434061
F
F
F
23.00
15.50
50.45
1+2 Biblioteca (CD-Rom)
8484435990 F 44.90
>metodická príručka a ďalši doplnkový materiál v PDF
3 Libro del alumno +CD (1) (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
8484433590
8484433606
F
F
23.00
15.50
4 Libro del alumno +CD (1) (B1+) 8484435839
4 Cuaderno de ejercicios
8484435846
F
F
25.28
16.85
3+4 Biblioteca (CD-Rom)
F
44.90
8484436003
Gente joven. Nueva edición. (A1-B1)
1 Libro del alumno +CD
1 Cuaderno de ejercicios
1 Libro del profesor
1 USB (PDI)
8415620754
8415620761
8415620778
8415620042
F
F
F
F
19.55
11.00
nuevo
nuevo
Gente que canta
>doplnkové pesničky na hodinu španielčiny s cvičeniami
CD (1)
8489344556 F 26.22
Guía didáctica
8489344662 F 15.76
Gominola
>rozprávky pre deti od 8-12r.
1 El castillo alfabético
1 Perla y Phuong
1 S de safari (El safari de Dani)
8489756687 D
8495986818 D
8495986979 D
12.90
12.90
12.90
2 Aula mágica
2 Enigma en el laberinto de maíz
2 Un viaje sorpresa
2 Viaje al corazón de la selva
8495986306
8498484090
8498480856
8498481495
12.90
12.90
12.90
12.90
D
D
D
D
Tomo 1 (De la lengua a la idea)
Tomo 2 (De la idea a la lengua)
8477111047 E
8477111054 E
28.54
28.54
Gramática de bolsillo
8477116103 E
>stručná a praktická gramatika do vrecka
7.80
Gramática de uso de español.
Teoría y práctica.
>komplexný prehľad praktickej gramatiky pre úroveň,
jedna strana teórie + jedna strana výborných cvičení
Nivel A (A1+A2)
8467521078 M 22.90
Nivel B (B1+B2)
8467521085 M 22.90
Nivel C (C1+C2)
8467521092 M 25.35
Názov titulu
Hagan juego!
Hispanoamérica, ayer y hoy
8471438317 S 13.70
>ekonomika, geografia, história, ... Latinskej Ameriky
Historia de América Latina
8471436436 S
23.60
Historia del arte de España
e Hispanoamérica
8477115984 E 25.40
>chronologický pohľad na umenie v hispánskom svete
Historia de España
8471437044 S
22.30
Historia de América Latina
8489756083 D
24.00
Historia del Arte español (Inter)
8471435859 S
28.87
Historias breves para leer
>originálne krátke texty s cvičeniami
Historias breves para leer 1
elemental
8471438256 S
Historias breves para leer 2
intermedio
8471473257 S
Historias breves para leer 3
avanzado
8471439802 S
12.77
12.77
12.77
Historietas y pasatiempos 1 libro
Historietas y pasatiempos 2 libro
Historietas y pasatiempos Cas *
Historietas y pasatiempos CD
8477114024
8477114031
8477114048
8477115397
E
E
E
E
8.96
8.96
3.28
17.30
Hoy hablamos de... (A1+A2)
Hoy hablamos de... (A2+B1)
8498484052 D
8498484076 D
14.40
nuevo
Gramática de uso del español
(A1/B2)
8434893511 M
23.56
Gramática del español lengua
extranjera
8477117179 E
20.10
Gramática en contexto (A1-B2)
>Clave
8477117162 E
8477117193 E
21.80
5.00
8496942493 C
20.00
Libro
Material de prácticas
8496942066 C
21.00
Imágenes de España
Gramática esencial ELE
8434885448 M
>stručný prehľad základnej gramatiky s cvičeniami
12.61
Libro
Material de prácticas
Gramática en diálogo +CD
(A1/A2)
Gramática en diálogo +CD
(A2/B1)
EAN
Vyd. €
8489756526 D 27.05
I
Imágenes de América Latina
8477115861 E
8477115878 E
22.20
6.10
8477115816 E
8477115823 E
22.20
6.10
Gramática española basica
+CD-Rom (A1/B1)
8498480863 D 30.20
>gramatická príručka pre žiakov SŠ a bilingválne sekcie
Imaginario
8467517675 M
>veľký obrázkový a zábavný slovník pre deti
(škôlka a I. stupeň ZŠ)
28.87
Gramática española por niveles
(A1/C2)
8498481365 D 89.00
>komplexná dvojdielna príručka španielskej gramatiky
Interactúa
Gramática progresiva
de español para extranjeros
(Inicial/Int)
Nivel A1-A2
8477119593 E
23.60
J
8471437761 S
19.90
Joven.es (A1-B2)
Gramática y léxico del español 8466700740 A
>cvičenia z gramatiky a lexiky pre pokročilých
16.92
1 Libro del alumno +CD (A1)
1 Libro de ejercicios +CD
1 Libro de profesor +CD (2)
1 Aula digital (PDI)
8477115175
8477115182
8477115199
8477116905
E
E
E
E
17.75
9.20
23.85
22.40
2 Libro del alumno +CD (A1/A2)
2 Libro de ejercicios +CD
2 Libro del profesor +CD (2)
2 Libro digital (PDI)
8477115205
8477115212
8477115229
8477116912
E
E
E
E
17.75
9.20
23.85
22.40
3 Libro del alumno +CD (A2)
3 Libro de ejercicios +CD
3 Libro del profesor + CD (2)
3 Libro digital
8477115236
8477115243
8477115250
8477119678
E
E
E
E
19.00
9.20
23.85
22.40
4 Libro del alumno +CD (B1)
4 Libro de ejercicios +CD
4 Libro del profesor +CD (2)
8477115663 E
8477115670 E
8477115656 E
18.30
9.00
22.90
Juegos con palabras
8489756588 D
>zábavné hry na slovnú zásobu
30.00
Juegos de tablero y tarjetas
Gramática y recursos comunicativos (A1-C1)
1 Gramática y recursos
comunicativos (A1+A2)
2 Gramática y recursos
comunicativos (B1)
3 Gramática y recursos
comunicativos (B2)
4 Gramática y recursos
comunicativos (C1)
8497130509 N
8.10
8497130486 N
8.10
8497130516 N
8.10
8497130523 N
8.10
Gramatika súčasnej španielčiny
(LINGEA)
8081450020 X
6.99
Gran diccionario de uso
del español actual +CD-Rom
8497782241 S 77.70
>2160 str., 70 000 slov a výrazov, 150 000 významov,
100 000 príkladov použitia, výslovnosť
Grandes personajes
>čítanie o slávnych osobnostiach z hispánskeho sveta
A2 Pablo Picasso +CD
8484437352 F 12.55
B1 Che +CD
8484437673 F 12.55
B1 Frida Kahlo +CD
8484437369 F 12.55
B1 Lorca +CD
8484437376 F 12.55
Guía de usos y costumbres
de España
8477115922 E
>kompletný prehľad zvykov a života Španielov
8498485318 D
64.00
Jugamos
8497780636 S
>aktivity na rozvoj komunikácie, práca vo dvojici
21.41
Juguemos en Clase
8489756359 D
25.50
K nové maturitě bez obav
Kniha testu ze španělštiny
+CD (2)
8073970468 X
13.90
Koliesko Španělská slovesa
(INFOA)
8086842073 X
2.90
K
18.00
H
Hablar por los codos
8477115991 E
>175 hovorových výrazov a frazeologizmov
16.43
Hablemos en clase (B1/B2)
8489756267 D
>materiál na konverzáciu pre pokročilých
21.05
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -5 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
L
Láminas para la clase
de español +CD-ROM
8498483635 D
Langen Spanish-Deutsch/D-S
Univwörterbuch
3468183478
>512 str., 33 000 hesiel, vreckový
60.90
L
5.20
Las ocas del español CD-Rom
(A1/A2)
8495986863 D
>hry na CD-Rome na hodinu španielčiny
27.55
Lecturas clásicas graduadas (LCG)
>adaptované čítanie, 600 - 1500 slov
1 La Araucana
8477111696
1 El cantar de Mio Cid
8477111214
>Casete (1) *
8477111740
1 Don Segundo Sombra
8477111726
1 Juanita la Larga
8477110989
>Casete (1) *
8477111092
1 El Lazarillo de Tormes
8477111252
1 Martín Fierro
8477111702
>Casete (1) *
8477111719
1 El sí de las niñas
8477111009
1 El sombrero de tres picos
8477111016
>Casete (1) *
8477111078
1 Tradiciones peruanas
8477111733
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
5.47
5.47
3.28
5.47
5.47
3.28
5.47
5.47
3.28
5.47
5.47
3.28
5.47
8477111221 E
8477111306 E
8477110941 E
5.47
3.28
5.47
8477111757
8477111238
8477111245
8477110996
8477111023
E
E
E
E
E
3.28
5.47
5.47
5.47
5.47
8477110958
8477110972
8477111276
8477111269
8477111283
8477111320
8477111290
E
E
E
E
E
E
E
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
3.28
6.63
>rôznorodá tématika, množstvo cvičení
El juego de té +CD (A2)
8497785013 S
La suegra de Julia +CD (B1)
8497784993 S
Incomprensión +CD (B2)
8497785006 S
12.10
12.10
12.10
2 Anaconda
>Casete (1) *
2 El beso
>Casete
(El beso / Sangre y arena) *
2 Doña Inés
2 La Gitanilla
2 Sangre y arena
2 Trafalgar
3 El casamiento engañoso
y El coloquio de los perros
3 Don Quijote de la Mancha I
3 Don Quijote de la Mancha II
3 La Celestina
3 La Regenta
3 La Regenta Video Cass (1) *
3 La vida del Buscón
Lector.es
Leer en español (A1-B2)
1 Adiós, papá! +CD
1 El sueño de Otto +CD
1 Mala suerte +CD
1 El misterio de la llave +CD
1 La sombra de un fotógrafo +CD
1 Soñar un crimen +CD
1 Una mano en la arena +CD
2 Asesinato en el Barrio Gótico
+CD
2 La chica de los zapatos
verdes +CD
2 La ciudad de los dioses +CD
2 La corza blanca +CD
2 De viaje +CD
2 En piragua por el Sella +CD
2 El hombre del bar +CD
2 El libro secreto de Daniel
Torres +CD
2 Rinconete y Cortadillo +CD
2 El señor de Alfoz +CD
3 La casa de la Troya +CD
3 La Cruz del Diablo +CD
3 El desorden de tu nombre +CD
3 Don Juan Tenorio +CD
3 Lazarillo de Tormes +CD
3 Marianela +CD
3 Pánico en la discoteca +CD
3 El secreto de Cristóbal Colón
+CD
8497131278
8497130592
8497131049
8497130578
8497131146
8497130585
8497131261
N
N
N
N
N
N
N
8497130615 N
8497131070
8497130608
8497131094
8497131155
8497131179
8497131032
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
N
N
N
N
N
N
9.90
10.10
9.90
9.90
9.90
9.90
8497131193 N
8497130622 N
8497131230 N
9.90
9.90
9.90
8497130653
8497131162
8497130646
8497131056
8497130639
8497131025
8497131087
N
N
N
N
N
N
N
10.10
10.10
10.10
9.90
10.10
9.90
9.90
8497131117 N
9.90
Názov titulu
4 Carnaval en Canarias +CD
4 La muerte y otras personas
+CD
4 Las lágrimas del sol +CD
4 Letra muerta
4 El oro de los sueños +CD
4 Sangre y arena +CD
4 La tierra del tiempo perdido
+CD
EAN
Vyd. €
8497131223 N 12.60
8497131209
8497131186
8497130837
8497131216
8497131100
Názov titulu
5 Super El encuentro
5 Super La cucaracha
5 Super Los labios de Bárbara
EAN
8489756250
8489756403
8498481648
Vyd.
D
D
D
6 Super La última novela
6 Super La última novela +CD
6 Super Una música tan triste
8495986665 D
8495986603 D
8489756885 D
€
7.90
7.90
7.90
N
N
N
N
N
12.60
12.60
10.80
12.60
12.60
8497131131 N
12.60
5 Aire de Mar en Gádor
5 Pepita Jiménez
5 Los santos inocentes +CD
8497130899 N
8497130912 N
8497131247 N
10.80
10.80
12.60
>príbehy pre deti a mládež
1 Caperucita Roja (A1)
1 Pulgarcito
1 Los tres chanchitos
2090341003 C
2090341027 C
2090341089 C
8.00
8.00
8.00
6 La Celestina +CD
6 Los Pazos de Ulloa
6 El Señor Presidente +CD
8497131063 N
8497130929 N
8497131254 N
12.60
10.80
12.60
2 Barba azul (A2)
2 Juan Ignacio Supermán
2 Merlín el mago
2090341034 C
2090341102 C
2090341010 C
8.00
8.00
8.00
Leer en español
8497781053 S
20.74
3 El gato con botas (B1)
3 Los siete hermanitos
2090341041 C
2090341065 C
8.00
8.00
El libro de los días
8495986719 D
>významné dátumy na hodine španielčiny
28.40
Lecturas graduadas Niños (LGN) (A1-B1)
Lecturas de enigma y misterio (LEM)
(A1/B1)
El comienzo del fin del mundo
+CD
Los fantasmas del Palacio
de Linares +CD
Gaudí inacabado +CD
Los libros perdidos +CD
El monstruo del lago Ness +CD
(A1/A2)
Muérdeme
El secreto de los moáis +CD
Las tinieblas de Salamanca +CD
8498481174 D
13.70
8498482324 D
8498482300 D
8498484342 D
13.70
13.70
13.70
8498484366
8498483758
8498482348
8498483772
13.70
13.70
13.70
13.70
D
D
D
D
Lecturas graduadas adolescentes (LGA)
(A1-B2)
>zaujímavé príbehy pre mladých
1 Una escalera larga y otra
cortita (A1/A2)
1 El hueso misterioso
1 La luna hechizada
1 Paco y las cartas mágicas
1 Por un pelito
1 Todos para una sopa
1 Los tres mosqueteros
2090341416
2090341355
8496942301
2090341362
2090341386
2090341409
2090341447
C
C
C
C
C
C
C
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
2 A la vuelta de la esquina (B1)
2 Cómo mover una montaña?
2 La granja del tío Antón
2 Lágrimas de luna
2 Vecinos imposibles
2090341492
2090341508
2090341539
2090341522
2090341546
C
C
C
C
C
8.35
8.35
8.35
8.35
8.35
3 El premio (B2)
3 El sueño de Irina
3 La vuelta al mundo en 80 días
2090341270 C
2090341324 C
2090341331 C
8.35
8.35
8.35
Lecturas graduadas de español (LGE)
(A1-C1)
Literatura española
y latinoamericana 1
Literatura española
y latinoamericana 2
Literatura španělsky mluvících
zemí (Fenclová, FRAUS)
19.10
8497784986 S
19.10
8072380633 X
10.04
>vtipné detektívne príhody Loly Lago
0 Vacaciones al sol +CD
8484431282 F
10.62
1 Poderoso caballero +CD
1 Por amor al arte +CD
1 Una nota falsa +CD
8484431305 F
8484431312 F
8484431299 F
10.62
10.62
10.62
2 Lejos de casa +CD
8484431336 F
2 La llamada de La Habana +CD 8484431329 F
10.62
10.62
3 ?Eres tú, María? +CD (B1)
8484431343 F
10.62
8471439673 S
10.60
8471438249 S
10.60
2 Elem: Fuera de juego
2 Elem: Viento de Levante
8471438355 S
8471439710 S
10.60
10.60
3 Interm: La banda de Paris
3 Interm: La casa del rio Verde
8471438362 S
8471439703 S
10.60
10.60
4 Avan: La caja de galletas
4 Avan: La mar en medio
8471439697 S
8471438348 S
10.60
10.60
1 Libro del alumno +CD (A1)
1 Cuaderno de ejercicios
1 Libro del profesor +CD
8466754712 A
8466752824 A
8466764346 A
18.92
13.94
24.72
2 Libro del alumno +CD (A2)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
8466752602 A
8466754729 A
8466765084 A
18.92
13.94
24.72
3 Libro del alumno +CD (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
3 Libro del profesor +CD
8466763523 A
8466763530 A
8466765060 A
18.92
13.94
24.72
4 Libro del alumno +CD (B2)
4 Cuaderno de ejercicios
4 Libro del profesor +CD
8466726665 A
8466726641 A
8466726689 A
18.92
13.94
24.72
8471436061 S
25.89
Lee y disfruta (LYD)
1 Básico: El camerero
de la Séptima Avenida
1 Básico: El enigma
de Monterrubio
M
Mañana (A1-B2)
8489756724
8495986917
8495986924
8489756380
8495986054
D
D
D
D
D
7.90
7.90
14.00
7.90
7.90
2 Elem El ascensor
2 Elem Manuela
2 Elem Manuela +CD
2 Elem Paisaje de otoño
2 Elem El Paraguas blanco
2 Elem El Paraguas blanco +CD
2 Elem El secreto de Diana
8489756243
8495986641
8495986580
8489756748
8498481266
8498481273
8498481280
D
D
D
D
D
D
D
7.90
7.90
14.00
7.90
7.90
14.00
7.90
3 Interm Azahar
3 Interm Memorias de septiembre
3 Interm Muerte entre muñecos
8489756397 D
8489756731 D
8489756700 D
7.90
7.90
7.90
4 Interm Destino Bogotá
4 Interm En agosto
del 77 nacías tú
4 Interm En agosto
del 77 nacías tú +CD
4 Interm La Biblioteca
4 Interm Las aventuras de Tron
4 Interm Llegó tarde a la cita
8495986894 D
7.90
Manual de correción gramatical
y de estilo
8495986658 D
7.90
Marca España
8495986597
8489756236
8495986870
8495986078
8497784979 S
Lola Lago, detective (A1-B1)
1 Elem Amnesia
1 Elem Carnaval
1 Elem Carnaval +CD
1 Elem Historia de una distancia
1 Elem La peña
5 Super A los muertos
no les gusta la fotografía
5 Super A los muertos
no les gusta la fotografía +CD
7.90
14.00
7.90
D
D
D
D
14.00
7.90
7.90
7.90
8495986887 D
7.90
8495986900 D
14.00
>čítanie o rôznych kultúrnych fenoménoch Španielska
A2 Cocina +DVD
8484437307 F
A2 Flamenco +DVD
8484437291 F
A2-B1 Jóvenes españoles
8484438625 F
B1 Empresas +DVD
8484437314 F
Materia prima (Int/Sup)
8471435842 S
>gramatický kurz pre pokročilých
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -6 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
13.10
13.10
13.10
13.10
26.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Meta ELE (A1-B1.1)
>rýchlokurz španielčiny, pre SŠ a JŠ s nižšou časovou
dotáciou
A1 Učebnica +prac.zošit +CD
8477119753 E 11.25
A1 Libro digital
8477117483 E 38.25
A2 Učebnica +prac.zošit +CD
A2 Libro digital
8477119760 E
8477117490 E
11.25
38.25
B1.1 Učebnica +prac.zošit +CD
B1.1 Libro digital (PDI)
8477119975 E
8477117506 E
13.50
nuevo
Názov titulu
Nuevas narraciones españolas
3 avanzado
Nuevas narraciones españolas
4 superior
EAN
Vyd.
€
8471439000 S
15.43
8471439017 S
15.43
8072406869 X
8853612670 X
16.90
13.90
Ortografía esencial ELE
8434886117 M
>stručný prehľad pravopisu s cvičeniami
12.61
Nuevo ?Adónde? reálie
španělsky mluvících zemí
(A2/B1) (INFOA)
>metodika k reáliím
O
Meta final
1 Libro del alumno (A1-B1.1)
1 Cuaderno de ejercicios
1 Libro del profesor
1 Libro digital
8477119739
8477119746
8477119777
8477119982
E
E
E
E
19.10
8.40
16.90
nuevo
Elem Libro del alumno
Elem Clave
Elem CD (1)
8489756557 D
8489756564 D
8498480054 D
27.50
15.26
19.00
Inter Libro del alumno
Inter Clave
Inter CD (1)
8489756489 D
8489756496 D
8498480061 D
25.89
15.26
19.00
Super Libro del alumno
Super Clave (nuevo)
Super CD (1) (nuevo)
8485789955 D
8498482126 D
8498482133 D
27.50
15.26
19.00
Mil preguntas y respuestas
de la lengua española
8495986375 D
>otázky a odpovede zo španielskej gramatiky
21.80
Método español para extranjeros
(elem-super)
Mochila (A1-B1.1)
>španielčina pre 11-15r. deti
1 Libro del alumno (A1)
8493477226 N
1 Cuaderno de ejercicios +CD (1) 8493668839 N
1 Guía del profesor +CD (2)
8493477240 N
21.60
13.20
22.80
2 Libro del alumno (A2)
8493668853 N
2 Cuaderno de ejercicios +CD (1) 8493477257 N
2 Guía del profesor +CD (2)
8493759605 N
21.60
13.20
22.80
3 Libro del alumno (B1.1)
8493668884 N
3 Cuaderno de ejercicios +CD (1) 8493477271 N
3 Guía del profesor +CD (3)
8493759612 N
21.60
13.20
22.80
Moderní gramatika španelštiny
(San José, FRAUS)
15.08
8072380541 X
N
Naučte se španělsky
Začátečníci CD-Rom Talk now!
(INFOA)
1843520054 X
>základné slovíčka a frázy pre začiatočníkov
Naučte se španělsky Mírně
Pokročilí CD-Rom World talk!
(INFOA)
1862216051 X
21.41
Oxf Paperback Spanish/Eng Dic 0198605188 O
>480 str., 40 000 slov a fráz, 60 000 prekladov
9.26
Oxf Spanish/Eng Dictionary
0198604754 O
>2040 str., 300 000 slov a fráz, 500 000 prekladov
55.73
P
>odporúčacia doložka MŠ SR, pre deti od 8 do 10 rokov
1 Libro del Alumno +Ejercicios
(Pack)
8477119364 E 14.50
1 Libro del Profesor
8477119326 E 24.00
1 CD (1)
8477119340 E 17.00
8477119449 E
8477119418 E
8477119425 E
14.50
24.00
17.00
8467544046 M
35.85
Panorama
Paso a paso (PAP)
>cvičebnice vybraných gramatických javov
>El estilo indirecto
8489756441
>Las formas verbales
8495986368
>Los pronombres personales
8489756953
>Ser o estar
8489756045
>El subjuntivo 1
8489756663
>El subjuntivo 2
8489756465
>Los tiempos del pasado
del indicativo
8489756847
F
F
F
F
12.55
12.55
12.55
12.55
Plan Curricular Instituto Cervantes 8497426268 E 172.60
>kompletné dielo
Plan Curricular Instituto Cervantes 8497427449 E 63.06
>kompletné dielo vo vreckovom formáte
22.40
>úrovňové čítanky zobrazujúce históriu Španielska
1 Amancer de Hispania +CD (1) 8477118725 E
1 Nacimiento de Al-Andalus
+CD (1)
8477118732 E
1 Gloria del Califa +CD (1)
8477118749 E
1 Peregrino de Santiago +CD (1) 8477118756 E
1 Rendición de Granada +CD (1) 8477118763 E
7.86
6.80
7.86
7.86
7.86
2 Dos judios de Toledo
2 1942 +CD
2 Un nuevo Mundo
2 Llegada de los dioses
8477116240
8477116295
8477116271
8477116264
E
E
E
E
7.86
7.86
6.80
6.80
3 Vivir en El Escorial
3 Pintor de corte
3 Misionero en las colonias
3 Un inventor en la guerra civil
8477116110
8477116127
8477116134
8477116332
E
E
E
E
6.80
6.80
6.80
6.80
1 El hombre que veía demasiado
1 Muerte en Valencia
8477110187 E
8477110170 E
6.70
6.70
2 Doce a las doce
2 ?Dónde está la Marquesa?
8477110132 E
8477110156 E
6.70
6.70
D
22.20
3 Lola
3 Una morena y una rubia
8477110194 E
8477110149 E
7.80
7.80
4 96 horas y media en ninguna
parte
4 Distinguidos señores
8477110163 E
8477110224 E
8.25
8.25
5 Congreso en Granada
5 Do de pecho
8477110286 E
8477110248 E
8.25
8.25
>kolekcia 8 titulov na rozvoj jazykových zručností
Comprensión escrita 1 (A1-A2) 2090343342 C
Comprensión escrita 2 (A2-B1) 8496942226 C
19.90
21.10
Comprensión oral 1 +CD (A1-A2)
Comprensión oral 2 +CD (A2-B1)
8493586546 C
8493579210 C
22.35
23.20
Expresión escrita 1 (A1-A2)
Expresión escrita 2 (A2-B1)
2090343335 C
8493579227 C
19.90
20.85
Expresión oral 1 +CD (A1-A2)
Expresión oral 2 +CD (A2-B1)
2090343311 C
8493579234 C
22.35
23.20
Pasacalle (A1-B1)
21.41
17.42
12.44
18.09
33.85
8495986436 D
8498480085 D
18.40
50.80
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Guía Didáctica
2 CD (1)
8471437082
8471437099
8471437150
8497781930
S
S
S
S
17.42
12.44
18.09
33.85
Nexos
8471438201 S
>cvičenia zo španielskej kultúry a civilizácie
19.90
Ni da igual, ni da lo mismo
8495986733 D
>použitie slovesných väzieb, cvičenia
21.80
3 Libro del Alumno
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Guía Didáctica
3 CD (1)
8471437655
8471437662
8471437938
8497781947
S
S
S
S
17.92
12.44
18.09
33.85
Nos vemos! (A1-B1)
Pasaporte
>postupnosť a rozvrhnutie učiva, aktívny progres v učení;
Libro del profesor: zadarmo na webe!
1 Libro del alumno +CD (A1)
8484436515 F 22.20
1 Cuaderno de ejercicios +CD
8484436522 F 13.10
1 Pizarra digital
8484437574 F 47.60
A1 Libro del Alumno +CD
A1 Libro de Ejercicios +CD
A1 Libro del Profesor +CD (2)
A1 Aula digital (PDI)
A1 DVD (zona 2)
8477113935
8477113942
8477113959
8477116929
8477114390
E
E
E
E
E
19.50
10.00
21.30
38.25
40.00
2 Libro del alumno +CD (A2)
2 Cuaderno de ejercicios +CD
2 Pizarra digital
8484436539
8484436546
8484437581
F
F
F
22.20
13.10
47.60
3 Libro del alumno +CD
3 Cuaderno de ejercicios +CD
8484438595
8484438601
F
F
22.70
13.10
A2 Libro del Alumno +CD
A2 Libro de Ejercicios +CD
A2 Libro del Profesor +CD
A2 DVD (zona 2)
8477113966
8477113973
8477113997
8477114406
E
E
E
E
19.00
10.00
21.30
40.00
>krátke príbehy s utajeným zmyslom
Nuevas narraciones españolas
1 elemental
8471438706 S
Nuevas narraciones españolas
2 medio
8471438997 S
B1 Libro del Alumno +CD
B1 Libro de Ejercicios +CD
B1 Libro del Profesor
8477114079 E
8477114086 E
8477114093 E
22.00
10.00
18.00
15.43
B2 Libro del Alumno +CD
B2 Libro de Ejercicios +CD
B2 Libro del Profesor
8477114413 E
8477114420 E
8477114437 E
22.00
10.00
18.00
15.43
>aktuálne osobnosti z hispanofónneho sveta
Juanes +CD
8484437666
Messi +CD
8484437345
Rafael Nadal +CD
8484437338
Shakira +CD
8484437321
22.20
22.20
22.20
22.20
22.20
22.20
S
S
S
S
Nuevas narraciones españolas
>príhody taxikárky z Barcelony, všetky príbehy v bežnom
hovorom jazyku
1 Fantasma en la escalera +CD
(A1+)
8484435891 F 10.60
2 Apartamento en la Costa
Brava +CD (A2)
8484435914 F 10.60
3 Cenizas calientes +CD (B1)
8484435884 F 10.60
3 Una operación arriesgada +CD 8484435907 F 10.60
D
D
D
D
D
D
8471436030
8471436047
8471436092
8497781923
>reportáže z rôznych firiem
Libro
Libro +DVD
€
Un paseo por la historia (PPH)
1 Libro del Alumno
1 Cuaderno de Ejercicios
1 Guía Didáctica
1 CD (1)
Negocios a la vista
Vyd.
Pocket Oxf Spanish/Eng Dic
0198610724 O
>1055 str., 90 000 slov a fráz, 130 000 prekladov
La Pandilla
CD-Rom 1 (A1-A2)
EAN
Perfiles Pop (A2)
Oxf Minidictionary Spanish/Eng
(flexi)
0198610434 O
9.26
>640 str., 40 000 slov a fráz, 60 000 prekladov, malý vreckový
2 Libro del Alumno +Ejercicios
(Pack)
2 Libro del Profesor
2 CD (1)
Názov titulu
Pepa Villa, taxista en Barcelona
Colección para que leas (PQL)
Práctica (A1-B1)
Práctica la conjugación y gramática
>interaktívne cvičenia k španielskej gramatike (hry, aktivity)
Nivel A1-A2
8477119579 E 23.60
Nivel B1-B2
8477119586 E 23.60
Practica tu Español
>množstvo cvičení a príkladov v rôznych oblastiach ŠpJ
>Practica la conjugación (A1)
8497781589 S 10.62
>Ejercicios de pronunciación
+CD (A2)
8497783217 S 10.62
>Léxico de los negocios (B2)
8497781596 S 10.62
>Marcadores del discurso (C1) 8497784580 S 10.62
>Ortografía (A2/B1)
8497784283 S 10.62
>Las preposiciones (B1)
8497782470 S 10.62
>Ser y estar (B1)
8497783224 S 10.62
>El subjuntivo (B2)
8497782463 S 13.50
>Los tiempos de pasado (B1)
8497781602 S 10.62
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -7 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Preparación al DELE
Názov titulu
Profesor en acción 1
Profesor en acción 2
Profesor en acción 3
EAN
8477111627
8477111634
8477111641
Vyd. €
E 18.80
E 18.80
E 18.80
8495986405 D
36.50
8477116363 E
19.70
DELE A1 Libro +CD (1)
DELE A1 Claves
8477116806 E
8477113423 E
19.70
4.50
DELE A2 Libro +CD (2)
DELE A2 Claves
8477116349 E
8477116356 E
19.70
4.50
Propuesta curricular y Marco
común europeo
>Desarrollo por tareas
DELE B1 Librol +CD (1)
DELE B1 Libro Claves
8477116820 E
8477113355 E
19.70
4.50
Propuestas para dinamizar
la clase de ELE
DELE B2 Libro +CD (1)
DELE B2 Libro Claves
8477116844 E
8477113249 E
19.70
4.50
Proverbios españoles
>španielske príslovia
8471436450 S
19.91
DELE C1 Libro +CD
DELE C1 Claves
8477116882 E
8477116899 E
22.50
5.60
Pruebas de nivel +CD
>modely testov
8497784269 S
37.50
DELE C2 Libro +CD (1)
DELE C2 Libro Claves
8477116868 E
8477113409 E
22.50
5.60
Pruebas de nivel A1-C2 +CD
8498481938 D
>6 testov a 6 skúšok pre každú úroveň SERR
49.50
Puesta a punto (Int)
Prisma (A1-C2)
>komunikatívna a komplexná metóda, rôznorodosť cvičení
A1 Comienza Alumno
8495986030 D 17.50
A1 Comienza Alumno +CD (1) 8498480009 D 19.80
A1 Comienza Ejercicios
8495986481 D 13.40
A1 Comienza Profesor +CD (1) 8495986023 D 22.35
A2 Continúa Alumno
A2 Continúa Alumno +CD (1)
A2 Continúa Ejercicios
A2 Continúa Profesor +CD (1)
8495986146
8498480016
8495986498
8495986153
D
D
D
D
17.50
19.80
13.40
22.35
A1+A2 Inicial Alumno +CD (2)
A1+A2 Inicial Ejercicios
A1+A2 Inicial Profesor
8498480559 D
8498480566 D
8498480573 D
22.50
15.50
22.50
Evaluación Prisma A1/A2 +CD (3) 8498481204 D
55.10
B1 Progresa Alumno
B1 Progresa Alumno +CD (1)
B1 Progresa Ejercicios
B1 Progresa Profesor +CD (1)
8495986160
8498480023
8495986474
8495986177
D
D
D
D
17.50
19.80
13.40
22.35
B2 Avanza Alumno
B2 Avanza Alumno +CD (2)
B2 Avanza Ejercicios
B2 Avanza Profesor +CD (2)
8495986221
8495986221
8495986504
8495986238
D
D
D
D
19.80
21.57
13.40
24.60
B1+B2 Intermedio Alumno
+CD (2)
B1+B2 Intermedio Ejercicios
B1+B2 Intermedio Profesor
Evaluación Prisma B1/B2
+CD (3)
C1 Consolida Alumno
C1 Consolida Alumno +CD (2)
C1 Consolida Ejercicios
C1 Consolida Profesor +CD (2)
8498481556 D
8498481563 D
8498481570 D
8498481211 D
8495986269
8495986269
8495986771
8495986276
D
D
D
D
23.80
15.50
23.80
55.10
24.60
25.89
13.40
27.55
Nuevo Prisma (A1-C2)
A1 Libro del alumno
A1 Libro del alumno +CD
A1 Cuaderno de ejercicios +CD
A1 Libro del profesor +CD
8498483642
8498483659
8498483673
8498483666
D
D
D
D
17.85
20.00
14.60
22.70
A2 Libro del alumno
A2 Libro del alumno +CD
A2 Cuaderno de ejercicios +CD
A2 Libro del profesor +CD
8498483697
8498483703
8498483727
8498483710
D
D
D
D
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
C1 Libro del alumno
C1 Libro del alumno +CD
C1 Cuaderno de ejercicios +CD
C1 Libro del profesor +CD
8498482522
8498482539
8498482553
8498482546
D
D
D
D
26.20
27.25
14.60
27.00
C2 Libro del alumno
C2 Libro del alumno +CD
C2 Cuaderno de ejercicios +CD
C2 Libro del profesor +CD
8498482577
8498482584
8498482607
8498482591
D
D
D
D
28.00
29.00
14.60
28.10
Profesionales (A1-B1)
1 Libro del alumno (A1-A2)
1 Cuaderno de actividades +CD
1 Guía del profesor
1 CD
2090344707
2090344721
8496942097
2090342772
C
C
C
C
19.95
11.80
22.10
20.00
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de actividades +CD
2 Guía del profesor
8496942936 C
2090344752 C
8493580506 C
22.00
12.20
23.10
CD Rom Interactivo (1+2)
DVD (1+2)
2090342789 C
2090346138 C
29.10
26.65
>pre pokročilých študentov, rozvoj argumentácie
Libro del Alumno
8477111962 E
Libro del Profesor
8477111986 E
Casetes (2) *
8477111979 E
24.56
23.89
3.28
Q
QUÉ PASA? Slovník slangu a
hovorovej španielčiny (LINGEA) 8089323845 X
9.29
>10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov, slangové
a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
R
>osvedčený rýchlokurz španielčiny
Libro del alumno +CD (1)
8484434610 F
Cuaderno de ejercicios
8484430834 F
Guía del profesor
8484430841 F
30.87
19.58
19.58
Rondas a las letras
de Hispanoamérica
8489756311 D
24.00
2090343595 C
25.36
!Sí ! +CD (1) Španielčina - nová
maturita (EMIGMA)
8089132973 X
9.90
S
Sintaxis del español.
Nivel perfeccionamiento
8493453770 N
42.40
Sintaxis: teoría y práctica
del análisis oracional
8485789696 D
22.20
Sl-Šp hovorník 2/e (LINGEA)
8081450105 X
9.92
>1 500 kľúčových slov, 15 000 viet a konverzačných obratov,
prehľad gramatiky
Socios (A1-B1)
>komunikatívny kurz obchodnej španielčiny
1 Libro del alumno +CD (1)
8484434153 F 29.54
1 Cuaderno de ejercicios +CD (1) 8484434160 F 21.07
1 DVD Socios y colegas
8484430919 F 40.66
>DVD k učebnici Socios so scénami z obchodného života
v Španielsku
1 Libro del profesor (web)
8484434177 F 22.40
2 Libro del alumno +CD (1)
2 Cuaderno de ejercicios +CD (1)
2 DVD Socios y colegas
2 Libro del profesor (web)
8484434184
8484434191
8484430926
8484434207
Šp-Č idiomatické vazby
(Bajger, IMPEX)
Šp-Č obrázkový slovník
(Davis, FRAUS)
>120 str., 2 000 slov, tematický
8085927399 X
Šp-Sl slovník (Trup, MIKULA)
8088814481 X 32.86
>1265 str., hovorové slová, odborné termíny, frazeologizmy,
amerikanizmy
Šp-Sl/Sl-Šp Easylex2 CD-Rom
(LINGEA)
8096970360 X
>36 000 hesiel, 44 000 významov, 72 000 prekladov
Šp-Sl/Sl-Šp obojstranný slovník
(Škultéty, SPN)
8008033213 X 25.89
>1208 str., bežná slovná zásoba, niektoré odborné termíny,
frazeologické spojenia
Šp-Sl/Sl-Šp šikovný slovník
(LINGEA)
8089323371 X
9.90
8088861348 X
11.58
Šp-Sl/Sl-Šp veľký slovník
(LINGEA)
8089323265 X 49.90
>1 296 str., 100 000 hesiel, 63 000 príkladov, idiómov, fráz,
363 000 prekladov
Šp-Sl/Sl-Šp vreckový slovník pb
2/e (LINGEA)
8081450051 X
8.27
>794 str., 34 000 hesiel, 42 000 významov, 3 000 fráz,
gramatika, konverzácia a frázy, mapy
Šp-Sl/Sl-Šp vreckový slovník
(Trup, MIKULA)
>880 str., 26 000 hesiel
Španělština +CD 2
(Prokopová, LEDA)
8088814757 X
11.58
8073351366 X
27.25
Španělština maturitní příprava
1 Učebnice
1 Metodika
1 Pracovní sešit
8072407002 X
8072407026 X
8072407019 X
16.90
26.00
8.90
2 Učebnice
2 Metodika
2 Pracovní sešit
8072407033 X
--------- X
--------- X
16.90
26.00
8.90
Španělština Otázky a Odpovědi
(INFOA)
8072406104 X
>zrkladlový text, nejen k maturitě
14.90
Španělština v testech
(Houštecká, LEDA)
8085927276 X 10.42
>stručný popis frekventovaných aj zložitejších javov s cvičeniami
Španielčina 1+2
(Lenghardtová, SPN)
8477119906 E
21.40
8477119913 E
21.40
8086035253 X
2.96
Španielčina konverzácia
so slovníkom a gramatikou
(LINGEA)
8089323906 X
>2 600 viet a fráz, 1 600 slovíčok v témach,
8 000 hesiel v slovníku, výslovnosť, príloha
8085784237 X
10.04
Šp-Č velký slovník 1 + 2
(Dubský, ACADEMIA)
8020004833 X 28.00
>1826 str., 70 000 hesiel, všeobecné, vedecké a technické
termíny, ekonómia, právo, umenie a šport
9.90
Šp-Sl/Sl-Šp Lexicon 5 CD-Rom
veľký (LINGEA)
8089323142 X 79.90
>95 000 hesiel, 160 000 významov, 56 000 príkladov,
120 tematických okruhov, prehľad gramatiky
29.54
21.07
40.66
web
Šp-Č slovník s novými výrazy
(Dubský, LEDA)
8085927535 X 22.29
>790 str., 72 000 šp. výrazov, 153 000 čes. ekvivalentov
11.37
Šp-Č/Č-Šp slovník
(Dubský, LEDA)
8073350857 X 35.94
>72 000 špan. výrazov, 153 000 českých ekv., plus nové,
hovorové a slangové slová, prehľad výslovnosti
F
F
F
F
Soy profesor/a
1 Los protagonistas
y la preparación de clase
2 Los componentes
y las actividades de la lengua
Šp-Č/Č-Šp praktický slovník
(Prokopová, LEDA)
>667 str., okolo 27 000 výrazov
Šp-Sl/Sl-Šp univerzálny slovník
Basic CD-Rom (Rabano, CCJ)
>30 000 hesiel
Rápido, rápido (A1/B1)
Ser maestro +DVD
Názov titulu
EAN
Vyd. €
Šp-Č/Č-Šp hospodářský slovník
(Hlavičková, FRAUS)
8072382613 X 50.18
>432 str., 30 000 hesiel
8010013548 X
Španielčina konverzácia,
s nami sa dohovoríte (LINGEA) 8089323975 X
>192 str., 1200 viet a fráz, 800 slovíčok v témach,
5000 hesiel v slovníku
Španielčina pre samoukov
+CD (1) (EASTONE)
8081091063 X
Španielčina - Stručný prehľad
gramatiky (tabuľka, PRÍRODA) 8007010529 X
>prehľad gramatiky spracovaný vo forme tabuľky,
laminovaná, 4 strany
Španielska konverzácia
(Lenghardtová, SPN)
8010008384 X
>pre študentov SŠ, VŠ, JŠ aj samoukov
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -8 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
12.11
4.90
6.80
14.99
1.89
9.59
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Sueña (A1-C1)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Tiempo...
1 Libro del alumno +CD (A1+A2) 8466755054 A
1 Cuaderno de ejercicios +CD
8466755061 A
1 Libro del profesor +CD
8466755078 A
24.03
14.77
25.55
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
8466755085 A
8466755092 A
8466755108 A
24.03
14.77
25.55
1+2 Sueña interactiva
+CD-Rom (2)
8466778060 A
28.70
3 Libro del alumno +CD (B2)
3 Cuaderno de ejercicios
3 Libro del profesor +CD
8466763684 A
8466763691 A
8466763707 A
24.03
14.77
25.55
4 Libro del alumno +CD (C1)
4 Cuaderno de ejercicios
4 Libro del profesor +CD
8466763714 A
8466763721 A
8466763738 A
24.03
14.77
25.55
Tablas
8498480405 D
>zábavné krátke divadelné hry s cvičeniami
25.40
Taller de escritura (A1/B2)
>precvičovanie písomného prejavu
Cuaderno
8489756793 D
Guía didáctica
8489756809 D
18.90
14.60
Tareas y proyectos en clase
36.50
8489756342 D
Técnicas de conversación
telefónica
>CD
8477111849 E
8477115595 E
13.11
17.00
Técnicas de correo comercial
>CD
8477111764 E
8477115496 E
13.11
18.00
Temas de español Gramática (TEG)
8495986757 D
8489756670 D
12.28
12.60
8489756151 D
11.05
8489756137 D
11.05
8489756328 D
8495986139 D
17.50
12.60
D
8484437277 F
>rýchlokurz obchodnej španielčiny
Libro del Alumno
8471438621
Cuaderno de Ejercicios
8471438737
Guia Didáctica
8471439086
Casete (1)
8471438980
14.90
14.90
21.50
23.80
S
S
S
S
22.57
10.78
9.29
19.75
>kurz pre deti od 8-10 rokov
1 Libro del Alumno
1 Cuaderno de Actividades
1 Libro del Profesor
1 CD (1)
1 CD-Rom
8477112051
8477112068
8477112075
8477115441
8477112129
E
E
E
E
E
16.50
7.40
15.93
18.00
34.52
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Actividades
2 Libro del Profesor
2 CD
2 CD-Rom
8477112136
8477112143
8477112150
8477115458
8477112204
E
E
E
E
E
16.50
7.40
15.93
18.00
34.52
Tú y yo
>actividades de interacción oral y escrita
Tú y yo A
8477115601 E
Tú y yo B
8477115618 E
Tú y yo C
8477115625 E
21.40
21.40
21.40
U
Un paseo por España (A1-B2)
D
D
D
12.60
12.60
12.70
>konverzačne zameraná učebnica, komplexný rozvoj
jazykových činností a kompetencií, tematické lekcie,
príprava na maturitu
B1 Libro del alumno
8477117209 E 24.75
B2 Libro del alumno
8477117223 E 25.90
Temas de derecho
8498481181 D
8498481198 D
30.00
15.30
Temas de empresa (B2)
>španielčina pre oblasť obchodovania
Libro del alumno
8495986696 D
Libro de claves
8495986764 D
30.00
15.30
Temas de gramática (Superior) 8497784290 S 19.30
>gramatické témy s vysvetlením a cvičeniami pre pokročilých
Temas de salud (B2)
>španielčina pre oblasť zdravotníctva, obrázková príloha
Libro del alumno
8498480337 D 30.00
Libro de claves
8498480344 D 15.30
Temas de turismo (B2)
>španielčina pre oblasť cestovného ruchu, model skúšky
Libro del alumno
8495986993 D 30.00
Libro de claves
8495986986 D 15.30
>kolekcia DVD o kultúre a civilizácii Španielska
1 DVD
8484433651 F
1 Guía Didáctica
8489344853 F
40.66
13.94
2 DVD
2 Guía Didáctica
40.66
13.94
8484433668 F
8489344877 F
Un paseo por Latinoamérica (A1/B2)
>DVD s reportážami o Latinskej Amerike
DVD (2)
8484434337 F
Pack de guías (6)
8484434788 F
53.44
39.33
Desde el principio (elemental)
Sin duda (intermedio)
Como lo oyes (superior)
>zábavné knižky pre deti na opakovanie vedomostí
Vacaciones en español 1 +CD
(A1)
8498481686 D
Vacaciones en español 2 +CD
(A1/A2)
8498481693 D
>španielčina pre 6-7 ročné deti
Cuaderno
CD (1)
Guía didáctica
16.92
19.58
19.58
>španielčina pre 8-9/10 ročné deti
Cuaderno
3125142169 F
CD (1)
3125142176 F
Guía didáctica
3125142183 F
16.92
19.58
19.58
Vamos al cole (A1)
Nuevo Ven (A1-B2)
1 Libro del Alumno +CD (1)
1 Libro de Ejercicios +CD (1)
1 Libro Profesor+CD (3)
1 Casetes (2) *
1 Casete Ejercicios (1) *
1 CD audio (2) *
1 Studijní příručka
Apartamento para dos 1 Vídeo
Cas (1) *
Apartamento para dos 1 DVD
(zona 2)
8477118312
8477118411
8477118329
8477118343
8477118398
8477118350
8072384815
E
E
E
E
E
E
X
21.90
10.45
23.80
3.28
3.28
3.28
7.01
8477113164 E
16.00
2 Libro del Alumno +CD (1)
2 Libro de Ejercicios +CD (1)
2 Libro Profesor +CD (2)
2 Casetes (2) *
2 Casete Ejercicios (1) *
2 Studijní příručka
Apartamento para dos 2 Vídeo
Cas (1) *
Apartamento para dos 2 DVD
(zona 2)
8477113270 E
40.00
8477118428
8477118527
8477118619
8477118466
8477118480
8072385133
E
E
E
E
E
X
21.70
10.45
26.00
3.28
3.28
7.01
8477113195 E
16.00
3 Libro del Alumno +CD (1)
3 Libro de Ejercicios +CD (1)
3 Libro Profesor +CD (1)
3 Casete (1) *
3 CD audio (1) *
España en directo Vídeo Cas (1) *
España en directo DVD (zona 2)
8477113294 E
40.00
8477118534
8477118565
8477118664
8477118589
8477118572
8477113232
8477113263
E
E
E
E
E
E
E
22.40
9.12
26.22
3.28
3.28
16.00
40.00
8484432265 F
33.69
>rýchlokurz španielčiny, vhodný pre vysoké školy;
Libro del profesor: zadarmo na webe!
Libro del alumno +CD (2)
8484436553 F
Cuaderno de actividades
8484436560 F
34.35
19.80
El Ventilador (C1)
13.95
3.40
2 Intermedio Nuevo
2 Intermedio Nuevo Claves
8477117124 E
8477117131 E
13.95
3.40
3 Avanzado Nuevo
3 Avanzado Nuevo Claves
8477117148 E
8477117155 E
14.40
3.40
18.50
12.11
2 Interm Libro del Alumno
2 Interm Guía Didactica
18.50
12.11
8477115533 E
8477115540 E
13.90
3125142138 F
3125142145 F
3125142152 F
Vía rápida (A1-B1)
>cvičebnica gramatiky pre deti, zábavné ilustrácie
1 Elem Libro del Alumno
8477115519 E
1 Elem Guía Didactica
8477115526 E
13.90
Vamos al circo (A1)
Libro del alumno +CD +DVD
Uso Junior (8-12 r)
21.90
21.90
18.60
V
>nové vydanie cvičebníc špan. gramatiky, praktické
vysvetlenie, množstvo cvičení
1 Elemental Nuevo
8477117100 E
1 Elemental Nuevo Claves
8477117117 E
>tematicky zhrnutá slovná zásoba, vhodné pre maturantov
a skúšky DELE
A1-B1
8477119784 E 13.50
B2-C2
8477119791 E 15.75
8471439734 S
8471438577 S
8471438584 S
Vacaciones en español (A1-A2)
Nuevo Uso de la gramática española
Uso interactivo del vocabulario (A1-C2)
EAN
Vyd. €
8477115557 E 18.50
8477115564 E 12.11
Usos del español (elem-super)
14.90
Los Trotamundos (A1-B1)
12.60
Tema a tema (B1-B2)
>španielčina pre oblasť práva
Libro del alumno
Libro de claves
21.50
Trato hecho (Elem)
Temas de español Léxico (TEL)
Expresiones fijas
8495986122
>španielska frazeológia s cvičeniami
Funciones comunicativas
en situaciones cotidianas
8489756175
Modismos y metáforas culturales 8495986740
Vocabulario en contexto
8489756410
>11 okruhov slovnej zásoby s cvičeniami
21.50
Todas las voces +CD +DVD
(A1-A2)
8484437543 F 23.80
Todas las voces +CD +DVD (B1) 8484437222 F 23.80
>kompletný kurz kultúry a civilizácie hispánskeho sveta
>Guía pedagógica
8484437284 F 15.85
Todo oídos +CD
T
>Actividades lúdicas para
practicar los verbos españoles
>Los conectores oracionales
>Ejercicios para practicar
la gramática (elem/interm)
>Gramática básica del español
(elem/interm)
>Gramática básica del español
con ejercicios (elem/interm)
>Los marcadores
>bližšie vysvetlenie a precvičenie problémových javov
Tiempo.. Para comprender +CD 8477115359 E
Tiempo.. Para conjugar
+CD-Rom
8477115311 E
Tiempo.. Para practicar
Indicativo y Subjuntivo
8477115373 E
Tiempo.. Para practicar
las preposiciones
8477115342 E
Tiempo.. Para practicar
los pasados
8477115366 E
Tiempo.. Para pronunciar +CD 8477115335 E
Názov titulu
3 Avan Libro del Alumno
3 Avan Guía Didactica
Viva la comunicación (A1/A2)
Viva la comunicación (A1/A2)
Solucionario
Viva la cultura en España
(B1/B2)
Viva la cultura en España
(B1/B2) Solucionario
Viva la cultura en los países
hispanohablantes (A1/A2)
8496942288 C
21.00
8496942295 C
5.00
8493579203 C
21.10
8493580544 C
5.00
8496942349 C
20.10
Viva el vocabulario (A1/B1)
Viva el vocabulario (A1/B1)
Solucionario
8496942028 C
21.00
8496942035 C
5.00
Viva el vocabulario (B1/B2)
Viva el vocabulario (B1/B2)
Solucionario
8496942042 C
22.10
8496942059 C
5.00
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -9 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
>praktické aktivity na precvičovanie slovnej zásoby
A1 +CD
8467521672 M
22.23
Názov titulu
EAN
Vyd. €
Vocabulario en movimiento
(A1/A2)
8495986702 D 27.05
>fotokopírovateľný materiál s kartičkami
A2 +CD
8467521689 M
22.23
Voces de América (Int/Avan)
Vocabulario en diálogo +CD
(A1-A2)
8496942967 C
20.10
DVD (45 min)
Cuaderno de ejercicios
Vocabulario
8497782104 S
8497780445 S
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Z
Zdokonaľme sa v španielčine
(Kotuliaková, FRAUS)
8088844136 X
32.30
22.30
ČÍTAJTE PO
ŠPANIELSKY !!!
Nájdete u nás...
 čítanky pre všetky vekové kategórie;
 rôznorodú tematiku (detektívky,
rozprávky, cestopisy, životopisy, reálie...);
 skrátené verzie originálnych diel
španielskej a latinskoamerickej literatúry;
 čítanky s CD alebo DVD;
 čítanky s doplnkovými cvičeniami pre
kompletný rozvoj jazykovej kompetencie.
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -10 - t el : 02/ 5441 0992, fax: 54 41 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
8.02
Nová 4-dielna učebnica španielskeho
jazyka (A1-B2) určená študentom
stredných a jazykových škôl.
Prostredníctvom moderných stratégií
vo vyučovaní cudzích jazykov, má
študent možnosť nalodiť sa na
okružnú plavbu španielskym jazykom.
Prečo EMBARQUE?
 zábavné a príjemné hodiny, ktoré motivujú
študenta
k rozprávaniu
študenta
k rozprávaniu
 aktuálne a moderné komponenty pre učiteľa
i študenta
 dynamickosť, pružnosť a systematickosť
 dynamickosť, pružnosť a systematickosť
 zhoda so slovenským vzdelávacím systémom
 zhoda so slovenským vzdelávacím systémom
 efektívna príprava na maturitnú skúšku (B1/B2)
 efektívna príprava na maturitnú skúšku (B1/B2)
 doložka MŠVVaŠ SR
VVYYD
DA
AVVA
AT
TEEĽĽSSK
KÝÝ B
BO
ON
NU
USS
za nákup min. 12 setov zadarmo:
UČITEĽSKÝ SET
(úrovne A1, A2: LP+CD+CE)
(úroveň B1: LA+LP+CD +CE)
za nákup min. 25 setov zadarmo:
LIBRO DIGITAL
Slovná zásoba
ako úvod do
lekcie a témy.
Praktické
pomôcky pre
študenta.
Aktívny rozvoj
slovnej zásoby
a gramatiky.
Rôznorodosť
cvičení.
Bohatá banka
textov na lepšie
osvojenie
gramatiky
a podporu
písania.
Komunikačné
cvičenia pre
reálne využitie
jazyka.
oncept učebnice Embarque vychádza zo SERR a zameriava sa na aktívny rozvoj jednotlivých
kompetencií. Texty a aktivity vychádzajú z reálnych požiadaviek žiaka, jeho sveta a potrieb,
pričom rešpektujú viaceré štýly učenia. Gramatické a lexikálne učivo je považované za základný
prvok pre dosiahnutie jazykovej komunikačnej kompetencie, pričom avšak nie je jediným pri jej
dosahovaní. V závere každej lekcie, ako aj v závere celého modulu, sa gramatika precvičuje a zhŕňa v podobe
rôznych cvičení (Práctica de gramática, Refuerza la gramática). Učebnica aktívne rozvíja rovnomerne všetky
jazykové zručnosti. Dôraz je venovaný aj reáliám z hispanofónneho sveta a prezentácii „živého“ jazyka.
K
EMBARQUE 1 (A1+), EMBARQUE 2 (A2+)
 Prvý diel sa skladá z 8 modulov, druhý z 10, pričom každý modul obsahuje dve 6-str.
lekcie.
 Lekcia začína úvodom do slovnej zásoby. Následne pokračuje získavanie gramatických
a funkčných spôsobilostí potrebných pre zvládnutie témy.
 Súčasťou lekcie sú rôzne akčné projekty pre rôzne formy práce: individuálnu, vo
dvojiciach či skupinovú.
 Záver lekcie v module je venovaný precvičeniu nadobudnutých vedomostí v podobe
písomného prejavu (Diario a bordo – 1 diel, Diario en ruta – 2 diel), ústneho prejavu
(Conversación a bordo – 1 diel) a čítania (Lectura en ruta – 2 diel).
 Pre bližšie zoznámenie sa s kultúrou španielsky hovoriacich krajín je v závere modulu
sekcia Noticias s doplnkovým čítaním.
 Pre každý modul je zostavený samostatný blog, na ktorý je možné prihlásiť sa na
www.edelsa.es (v sekcii zona estudiante).
EMBARQUE 3 (B1)
 Predstavuje novú štruktúru a aktívnu prípravu na maturitnú skúšku.
 Učebnica obsahuje 10 modulov, pričom každý je tematicky zameraný (Día de... la
salud/la familia/del medio ambiente, ...).
 Dôraz sa kladie na konverzačné témy a funkciu jazyka, z čoho sa následne vyvodzuje
gramatika a príslušná lexika kompletne v kontexte.
 Modul je v 3 diele rozdelený na jazykové zručnosti, čo predstavuje ich efektívny
rozvoj – základná zručnosť je prepájaná s ďalšími.
racovný zošit predstavuje doplnkové cvičenia ku každému modulu
(Léxico, Gramática y funciones, Fonética y ortografía) ako aj zhrnutie
jeho funkčného obsahu. Súčasťou učiteľskej príručky sú výsledky, CD,
metodické odporúčania, plány a sociokultúrne poznámky. V prvom
a druhom diele obsahuje aj integrovanú učebnicu. Novinkou je digitalizovaná verzia
učebnice (Libro digital) vhodná aj pre interaktívnu tabuľu. Výhodou je bohatý extra
materiál: videá, obrazový materiál, hry, pracovné listy, ...
P
ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
K UČEBNICI ZADARMO NA:
www.edelsa.es alebo www.oxico.sk
CENNÍK 2013/2014
MOC
EMBARQUE 1 (A1+)
9788477119517
9788477119531
9788477117384
9788477119500
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
17.00
7.00
28.10
38.25
EMBARQUE 2 (A2+)
BEZPLATNÝ INTERNETOVÝ SERVIS
VYDAVATEĽSTVA EDELSA:
www.edelsa.es
blogy, portfóliá, interaktívne cvičenia pre
žiakov, testy, nahrávky, ...
9788477119548
9788477119562
9788477119555
9788477119609
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
17.00
7.00
28.10
38.25
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
19.00
8.70
18.50
38.25
EMBARQUE 3 (B1)
9788477119708
9788477119722
9788477119715
9788477119685
Download

ŠPANIELČINA DEC. 2013 MALOOBCHODNÉ CENY