Anaya ELE = A Difusión = F Edelsa = E Edinumen = D Santillana =N
En Clave = C SM ELE = M Oxford = O SGEL = S Ostatné = X
ŠPANIELČINA SEPT. 2014
MALOOBCHODNÉ CENY
Legenda skratiek pri názve (podľa Spol. Eur. Rámca): A1-A2: Usuario Básico, B1-B2: Usuario Independiente, C1-C2: Usuario Competente
Poznámky: Ceny sú uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny. Poštovné 3,15 € neúčtujeme pri nákupe kníh nad 166 €.
Tituly označené hviezdičkou* sú v ponuke v zníženej cene do vypredania zásob.
Dôležité: Objednávka má obsahovať plný názov kurzu (je tučný a podčiarknutý), počet zvolených komponentov a EAN kód (predčíslie 978-)
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
A
A debate! (C)
Libro del alumno +CD
Libro del profesor
8477117971 E
8477117698 E
22.40
16.90
A toda página!
A tu ritmo +CD-Rom
8489756649 D
8489756601 D
29.00
24.10
Abanico (B2/C1)
Libro del alumno *
CD (1) *
Cuaderno de ejercicios *
Libro del profesor (web)
8487099861
8484434320
8487099878
8487099885
F
F
F
F
29.00
30.87
18.20
gratis
Abanico. Nueva edición
Libro del alumno +CD
Cuaderno de ejercicios
8484436867
8484436874
F
F
31.70
18.50
A
A
A
A
13.27
13.27
13.27
13.27
Audio clásicos adaptados (ACA)
Inicial Artículos +CD
Inicial Lazarillo de Tormes +CD
Inicial Leyendas +CD
Inicial El licenciado Vidriera +CD
Inicial El sombrero de tres picos
+CD
8466784238
8466752640
8466752657
8466785549
8466785556 A
13.27
Medio Don Juan Tenorio +CD
Medio Poema de Mío Cid +CD
8466764360 A
8466764391 A
13.27
13.27
Avanzado El conde Lucanor +CD 8466752633 A
Avanzado Fortunata y Jacinta
+CD
8466784221 A
Avanzado La regenta +CD
8466764353 A
13.27
Superior El Quijote 1 +CD
Superior El Quijote 2 +CD
Superior La Celestina +CD
8466752619 A
8466752626 A
8466785532 A
13.27
13.27
13.27
Las actividades lúdicas
en clase de E/LE +CD
8498481235 D
>všetky typy hier na hodinu španielčiny
25.20
13.27
13.27
Actividades lúdicas para la clase
de espaňol (fotocopiable)
8497781824 S 24.90
>praktické cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu, rozprávanie
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
A1 Gol II. Viviendo el sueňo +CD 8498481303 D 13.80
A1 La casa de los sustos +CD 8498481327 D 13.80
A1 Robin Hood y el recaudador
de impuestos +CD
8498485431 D 13.80
EAN
Vyd.
€
A2 Batman, el comienzo +CD
A2 La máscara del Zorro +CD(1)
A2 La niňa de tus ojos +CD
8498481310 D
8498481952 D
8498483802 D
13.80
13.80
13.80
>odporúčacia doložka MŠ SR, systematické rozvrhnutie učiva,
svet mladých (11-15 r.)
1 Libro del alumno +CD
a Portfólio
8467521252 M 20.24
1 Cuaderno de actividades
8467520965 M
9.50
1 Guía Didáctica
8467521276 M 25.39
B1 Las fantasmas de Goya
+CD (1)
B1 Soldados de Salamina +CD
B1 Tocando el vacío +CD
8498482003 D
8498483796 D
8498481334 D
13.80
13.80
13.80
2 Libro del alumno +CD
a Portfólio
2 Cuaderno de actividades
2 Guía Didáctica
8467521269 M
8467520972 M
8467521283 M
20.24
9.50
25.39
3 Libro del alumno +CD
a Portfólio
3 Cuaderno de actividades
3 Guía Didáctica
8467514025 M
8467520989 M
8467514032 M
20.24
9.50
25.39
Aires de fiesta (A2+)
>anglický novinár objavuje španielske sviatky a tradície
De fiesta en invierno
8487099953 F
7.96
De fiesta en otoňo
8489344051 F
7.96
De fiesta en primavera
8487099977 F
7.96
De fiesta en verano
8487099960 F
7.96
Aires de fiesta latina (B1) *
8484434276 F
12.00
Al son de los poetas +CD (1)
8489756298 D
47.20
Alejo y su pandilla (A1-A2)
>čítanky pre deti od 12 r., poznámky k reáliam, cvičenia
Alejo y su pandilla 1
8498481747 D 12.00
Alejo y su pandilla 1 +CD (1)
8498481716 D 13.70
Aula Internacional (A1-B2)
>odporúčacia doložka MŠ SR, príprava na maturitu,
LA+CE+CD+doplnkový materiál v jednom
A1 Libro del alumno +CD (1)
8484432289 F
A1 Libro del profesor (web)
8484432296 F
A1 Glosario Šp-Sl
27621
X
A1 Pizarra Digital
8484436898 F
>materiál pre elektronickú tabuľu
Alejo y su pandilla 2
Alejo y su pandilla 2 +CD (1)
8498481754 D
8498481723 D
12.00
13.70
A2 Libro del alumno +CD (1)
A2 Libro del profesor (web)
A2 Pizarra digital
Alejo y su pandilla 3
Alejo y su pandilla 3 +CD (1)
8498481761 D
8498481730 D
12.00
13.70
B1 Libro del alumno +CD (1)
B1 Libro del profesor
Anaya lecturas graduadas (ALG)
2 Medio Desconcierto en el
hospital
3 Avanzado Simple coincidencia
3 Avanzdao Un empleador
ejemplar
4 Superior El viaje sacrílego
8466700528 A
8466700535 A
8.00
8.00
8466706018 A
8466700542 A
8.00
8.00
8471433831 S
43.65
8471434739 S
20.30
Aprende espaňol con... (AEC) (A1-B1)
Antologia de la literatura
espaňola del siglo XX
Antología de la literatura
espaňola hasta el siglo XIX
>čítanky pre základné a stredné školy
A1 Billy Elliot +CD
8498485424 D
Asuntos de negocios (B1/C1)
8498481419 D 31.40
>100 doplnkových aktivít pre hodiny obchodnej španielčiny
13.80
Názov titulu
Aula Amigos (A1-A2)
26.00
web
2.00
47.60
8484432302 F
8484432319 F
8484436904 F
26.00
15.00
47.60
8484432326 F
8484432333 F
26.00
18.42
A1-B1 Las evaluaciones
de Aula Internacional +CD (1)
8484435976 F 26.70
>testy k lekciám na CD-Plus vo formáte PDF a Word
B2 Libro del alumno +CD (1)
B2 Libro del profesor (web)
8484432340 F
8484432357 F
27.50
web
El DVD de Aula
8484434719 F
47.46
Aula Internacional. Nueva edición. (A1-B2)
A1 Libro del alumno +CD
A1 Libro del profesor
A1 USB (PDI)
8415640097 F
8415846048 F
8415640639 F
29.00
23.80
64.80
2 Libro del alumno +CD (A2)
2 Libro del profesor
2 USB (PDI)
8415640103 F
8415846055 F
8415846062 F
29.00
23.80
64.80
Názov titulu
3 Libro del alumno +CD (B1)
3 Libro del profesor
3 USB (PDI)
EAN
Vyd.
€
8415640110 F 29.00
8415846079 F 23.80
8415846086 F 64.80
Aventura (A1-B1)
1 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
1 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz)
2 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
2 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz)
3 Učebnica +Pracovný zošit
+CD (2) (sk)
3 Metodická příručka pro učitele
na CD (cz) gratis
8073970239 K
22.90
5202600148 K
17.90
8073970734 K
22.90
5202600179 K
17.90
8073971076 K
22.90
5202600254 K
gratis
Aventura joven (A1-A2)
>dobrodružné čítanky pre 11-15 ročné deti
1 ?Dónde está Emiliano
Fuentes? +CD
8484437642
1 Misterio en las Alpujarras
+CD (A1)
8484432715
1 Perdidos en el Caminos
del Inca +CD
8484435440
1 Persecución en Madrid +CD 8484432722
2 La chica de Mar del Plata
+CD (A2)
2 El fantasma del instituto +CD
2 El monstruo del rock +CD
2 Trimestre maldito +CD
8484435433
8484432739
8484432746
8484437659
F
10.62
F
10.62
F
F
10.62
10.62
F
F
F
F
10.62
10.62
10.62
10.62
B
>kolekcia učebnic normatívnej gramatiky pre vysoké školy
a bilingválne sekcie
Gramática didáctica del
espaňol 11
8467651359 M 30.00
Análisis morfológico
8467515718 M 29.37
Análisis sintáctico
8467515480 M 29.37
8497781831 S
20.20
C
Č-Šp slovník s novými výrazmi
(Dubský, LEDA) *
8085927818 X 22.30
>796 str., 64 000 hesiel
Č-Šp velký slovník 2 dielny
(Dubský, LEDA) *
8085927238 X 68.21
>2570 str., odborné termíny, frazeológia, príklady použitia
Carpeta de recursos
8477116493 E 23.80
>14 plagátov + 36 fotokopírovatelných strán s cvičeniami
+ metodika
Colección Cambridge Didáctica de lenguas
>známa Cambridgská kolekcia didaktík v španielskom jazyku
>110 actividades para la clase
de idiomas
8483231197 D 32.50
>La dimensión afectiva
en el aprendizaje de idomas
8483230770 D 42.90
>Enfoques y métodos
en la enseňanza de idiomas
8498482065 D 39.90
>La enseňanza comunicativa
de idiomas
8483230459 D 29.50
Enseňanza de inglés para niňos 8483230299 D 33.90
>Estrategias de reflexión sobre
la enseňanza de idiomas
8498481549 D 27.90
>Perspectivas interculturales
en el aprendizaje de idiomas
8498482232 D 38.50
>La planificación de clases
y cursos
8483233023 D 30.90
>Psicología para profesores
de idiomas
8498481532 D 33.90
Cestovní konverzace
Španělština +CD (1) (INFOA)
8072403219 X
EAN
Vyd. €
8477117759 E 17.50
8477118268 E 40.00
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Libro del Profesor (web)
2 CD (1)
2 Cuaderno de Vacaciones *
2 DVD (zona 2)
2 Test Comprensión
Vídeo/DVD
8477117827
8477117834
8477117810
8477117858
8477118220
8477118282
3 Libro del Alumno
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Libro del Profesor
3 CD (1)
8477117926
8477117933
8477117919
8477117957
E
E
E
E
19.50
10.00
24.20
17.50
4 Libro del Alumno
4 Cuaderno de Ejercicios
4 Libro del Profesor (web)
4 CD (1)
8477118022
8477118039
8477118015
8477118053
E
E
E
E
19.50
10.00
gratis
17.50
Actividades Interactivas entre
Chicos y Chicas (fotocopiable)
8477115939 E
18.00
8477118121 E
8477117766 E
3.60
6.00
E
E
E
E
E
E
18.70
9.10
gratis
17.50
10.78
40.00
8477118169 E
3.60
Clan 7
>nový kurz španielčiny pre deti od 6-12 rokov vytvorený
v spolupráci so Cervantesovým inštitútom
1 Libro del alumno +CD-ROM
8498485356 D 25.25
1 Cuaderno de ejercicios
8498485370 D 10.10
1 Libro del profesor +CD
+CD-ROM
8498485394 D 34.60
1 Carpeta de recursos
8498485462 D 86.50
Clase de cine +DVD (1)
8484435969 F 37.00
>fotokopirovateľný materiál na prácu so španielskymi filmami
Biblioteca Gómez Torrego
Bien dicho! +CD (1)
Názov titulu
1 CD (1)
1 DVD (zona 2)
1 Test Comprensión
Vídeo/DVD *
1 Vídeo Cas (1) *
9.90
Chicos Chicas (A1-B2)
>pre deti od 11-15 r., rôznorodosť hispánskeho sveta
1 Libro del Alumno
8477117728 E 17.60
1 Cuaderno de Ejercicios
8477117735 E
8.00
1 Libro del Profesor
8477117711 E 23.50
Clases de música
8484437536 F
23.00
Las claves del nuevo DELE (A1-B2)
>prípravné lekcie, modelové skúšky, kľúč zdarma na webe!
A1 Libro +CD
8484436331 F 23.80
A2 Libro +CD
8484436577 F 23.80
B1 Libro +CD
8415846291 F 23.80
B2 Libro +CD
8484436591 F 23.80
C1 Libro +CD
8484437253 F 23.80
Club Prisma
>španielčina ako prvý cudzí jazyk
A1 Inicial Alumno +CD (1)
8498480108
A1 Inicial Ejercicios
8498480115
A1 Inicial Profesor +CD (1)
8498480122
A1 Inicial Profesor Carpeta
de recursos
8498480139
>súbor obsahuje LA, CE, LP+CD (1) a plagáty
A1 Inicial Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
8498480542
A2 Elemental Libro del alumno
+CD
A2 Elemental Ejercicios
A2 Elemental Profesor +CD
A2 Elemental Profesor Carpeta
de recursos
A2 Elemental Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
A2/B1 Interm Libro del alumno
+CD (1)
A2/B1 Interm Ejercicios
A2/B1 Interm Profesor +CD (1)
A2/B1 Interm Profesor Carpeta
de recursos
A2/B1 Interm Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
B1 Interm Libro del alumno
+CD (1)
B1 Interm Ejercicios
B1 Interm Libro del profesor
+CD (1)
B1 Interm Profesor Carpeta
de recursos
B1 Interm Ejercicios
(profesor+clave acceso web)
D
D
D
23.00
12.40
31.00
D
68.87
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
>pre študentov ZŠ a osemročných gymnázií,
dôraz na medzipredmetové vzťahy
1 Libro del alumno +CD
8477119371
1 Libro de ejercicios
8477119487
1 Libro del profesor +CD
8477119470
1 Libro digital (PDI)
8477119692
E
E
E
E
17.55
7.75
28.10
38.20
2 Libro del alumno +CD
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital (PDI)
8477119265
8477119289
8477119272
8477119302
E
E
E
E
17.55
7.75
28.10
38.20
3 Libro del alumno +CD (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
3 Libro del profesor +CD
3 Libro digital (PDI)
8477113089
8477113096
8477113102
8477113119
E
E
E
E
19.00
7.75
30.20
38.20
1 Pack (LA +CE +CD)
1 Guía didáctica
Mascota (plyšová hračka)
1 Carpeta de recursos
1 Maletín
8477116561
8477116530
200 90326
8477116523
8477116585
E
E
E
E
E
23.00
11.40
6.00
17.20
26.45
2 Pack (LA +CE +CD)
2 Guía didáctica
2 Carpeta de recursos
8477116721 E
8477116738 E
8477116745 E
23.00
11.40
17.20
3 Pack (LA +CE +CD)
3 Guía didáctica
3 Carpeta de recursos
8477117285 E
8477117254 E
8477117278 E
24.00
12.55
18.00
4 Pack (LA +CE +CD)
4 Guía didáctica
4 Carpeta de recursos
8477119821 E
8477119852 E
8477119869 E
24.75
13.50
18.00
Código ELE (A1-B1)
Colega
Colega lee
1 El baile de disfraces
1 El bicho de la fruta
1 Esta es mi A!
1 Quién tiene el trofeo?
1 Quiero ser una gallina!
1 Tobogán o balancín?
8477116448
8477116462
8477116547
8477116455
8477116431
8477116554
E
E
E
E
E
E
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
2 La bici-taxi
2 Un paseo por el campo
2 Soy más alta!
8477116479 E
8477116417 E
8477116486 E
4.90
4.90
4.90
3 El caso del hotel encantado
3 El comité secreto
3 La piedra extraterrestre
8477117339 E
8477117308 E
8477117346 E
6.75
6.75
6.75
4 Un caso de cine
4 El espíritu de la Montaňa
4 Viaje al pasado
8477119890 E
8477119876 E
8477119883 E
6.75
6.75
6.75
1 Učebnice (A1/A2)
1 Pracovní sešit
8072406661 X
8072406678 X
12.90
8.90
2 Učebnice (A2/B1)
2 Pracovní sešit
8072407347 X
8072407354 X
12.90
8.90
Cómo ser profesor/a y querer
seguir siéndolo
8477110712 E
18.80
Colores (A1-B1)
D
16.00
8498480146 D
8498480153 D
8498480160 D
23.00
12.40
31.00
8498480177 D
68.87
Competencia gramatical en USO
8498480764 D
16.00
>rozvoj gramatickej kompetencie podľa požiadaviek SERR
A1 Libro del alumno +CD
8477114970 E 12.90
A1 Clave
8477114987 E
1.85
8498480184 D
8498480191 D
8498480207 D
23.00
12.40
31.00
A2 Libro del alumno +CD
A2 Clave
8477114994 E
8477115007 E
12.90
1.85
8498480214 D
68.87
B1 Libro del alumno +CD
B1 Clave
8477115014 E
8477115021 E
14.00
1.85
8498481587 D
16.00
B2 Libro del alumno +CD
B2 Clave
8477115038 E
8477115045 E
14.00
1.85
8498480252 D
8498480269 D
24.00
12.40
8498480276 D
32.00
Conjugar verbos de Espaňa
y América
8498480283 D
68.87
8498481792 D
16.00
Conversar es fácil
8477119630 E 13.50
>cvičenia na rozvoj ústneho prejavu a posluchu, audio na
stiahnutie na www.edelsa.es
Comunicación eficaz
para los negocios
8477117001 E 15.70
>konverzačná príručka pre oblasť obchodu, 10 tematických
okruhov (so zoznamom potrebnej lexiky)
8477117186 E
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -2 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
14.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Conversemos en clase (A1/A2) 8495986351 D 22.00
>materiál na konverzáciu pre začiatočníkov
Correspondencia comercial
en espaňol
8471434265 S
18.60
Cuadernos de gramática y ejercicios
>gramatická príručka vysvetľujúca a precvičujúca javy
na danej úrovni
Cuaderno de gramática
y ejercicios A1 +CD (1)
8484434740 F 19.30
Cuaderno de gramática
y ejercicios A2 +CD (1)
8484434757 F 19.30
Cuaderno de gramática
y ejercicios B1 +CD
8484434764 F 19.30
Cuaderno de léxico de banca
y economía (A1/B1)
Cuaderno de léxico jurídico
(A1/B1)
2090344769 C
13.20
2090344776 C
13.20
Cuaderno de vacaciones (A1-A2)
A1 +CD
A1-A2 +CD
8415620914
8484438687
F
F
18.50
18.50
8477116943 E
8477116974 E
9.40
9.40
Cuaderno de verano
Nivel 1 +CD
Nivel 2 +CD
Cultura y negocios (C1/C2)
>pohľad na španielsku a latinskoamerickú ekonomiku
Libro del alumno
8498482188 D 30.70
Clave
8495986412 D 15.70
Curso de literatura
Libro +CD
Guía Didáctica
8477116202 E
8477116219 E
23.90
17.90
Curso de perfeccionamiento
8471434609 S 26.40
>gramatika, cvičenia, dôraz na čítanie a rozprávanie
>Clave
8471434784 S 14.30
Curso intensivo de espaňol
>cvičebnice gramatiky v troch úrovniach
Iniciación y elem Ejercicios
8471437457 S
Iniciación y elem Clave
8471437525 S
21.20
7.50
Elem e interm Ejercicios
Elem e interm Clave
8471437518 S
8471437532 S
21.20
7.50
Interm y superior Ejercicios
Intermedio y superior Clave
8471437594 S
8471437600 S
21.20
7.50
Curso Superior de espaňol
8471434593 S
>cvičebnica pre pokročilých študentov
21.20
D
Dale a la gramática!
A1 +CD
A2 +CD
8496942318 C
8496942325 C
18.60
18.60
Dan que hablar (B1-B2, CD-Rom) 8495986825 D
24.10
De cine
DVD
Cuaderno de ejercicios
8497781312 S
8471439024 S
28.30
17.30
DELE al juego CD-Rom (B2)
8477112488 E
36.50
Descubre
>čítanky vo forme malých cestopisov s DVD
Descubre Espaňa +DVD (1)
8484435921
Descubre el Caribe +DVD (1)
8484435938
Descubre los Andes +DVD (1) 8484435945
Descubre Argentina +DVD (1) 8484435952
F
F
F
F
18.00
18.00
18.00
18.00
8477114338 E
21.24
Diálogos y relatos (A1/A2)
8495986726 D
>18 dialógov a príbehov na precvičenie získaných
vedomostí na úrovni A
14.20
Destreza escrita
Diccionario abreviado
de uso espaňol actual
8497780810 S 22.10
>1424 str., 40 000 hesiel, 25 000 príkladov použitia, výslovnosť
Diccionario básico de la lengua
espaňola (pb) *
8471433497 S 22.30
>992 str., 30 000 hesiel, jasná definícia slov, prepis výslovnosti,
príklady použitia slov
Diccionario bolsillo de la lengua
espaňola
8497781046 S 13.70
>623 str., 29 000 hesiel, 60 000 definícií, výslovnosť,
vreckový formát
Názov titulu
EAN
Vyd. €
Diccionario CLAVE +CD-Rom
8467509205 M 56.80
>2080 str., viac ako 75 000 hesiel, amerikanizmy,
neologizmy, skratky, predpony, pripony, synonymá, pravidlá
Diccionario de espaňol
para extranjeros ELE
8434886056 M 31.20
>1408 str., viac ako 35 000 hesiel, jasné definície,
amerikanizmy, synonymá, antonymá, konverzačná príručka
Diccionario de gestos
con sus giros más usuales *
8477110583 E
17.00
Diccionarios de sinónimos
y antónimos Grande
8467541403 M
>1024 str., 124 000 synoným a 10 000 antoným
24.89
Diccionario del estudiante
8429405477 N 25.10
>40 000 hesiel a slovných zvratov, príklady použitia,
synonymá, základná gramatika
Diccionario general Lengua
espaňola
8467531640 M 15.26
>928 str., viac ako 55 000 hesiel, synonymá, antonymá,
neologizmy, amerikanizmy, poznámky k výslovnosti a gramatike
Diccionario práctico de gramática 8477116042 E 24.00
>800 str. abecedne usporiadaných hesiel s vysvetlením
a príkladmi zaradených do príslušných gramat. kategórií
>Libro de ejercicios
8477116059 E 15.50
>Claves
8477116066 E
4.60
Diccionario Básico Primaria
8467552416 M
28.00
Dominio (C1/C2)
>pre pokročilých študentov, komplexný rozvoj jazykových
zručností, opakovanie gramatiky
Libro del Alumno +CD
8477113522 E 26.00
Claves
8477113515 E
7.50
Domluvíte se španělsky?
(Macíková, NS)
8020506016 X
9.01
Dual Pretextos para hablar
(Elem/Avan)
8477112389 E
>100 cvičení, kopírovateľný materiál
31.00
E
Espaňol con películas
>filmy s titulkami a didaktickými komentármi
>En ninguna parte Libro +DVD 8498480443
>Flores de otro mundo Libro
+DVD
8498480436
>La plaza del diamante Libro
+DVD
8498482386
>Sammy y yo. Un tipo corriente
Libro +DVD
8498480429
Vyd.
D
D
D
D
D
A1 Libro del alumno +CD
A1 Cuaderno de ejercicios
A1 Guía didáctica
8467547412 M
8467547382 M
8467547399 M
30.00
17.00
34.40
A2 Libro del alumno +CD
A2 Cuaderno de ejercicios
A2 Guía didáctica
8467547474 M
8467547481 M
8467547498 M
30.00
17.00
34.40
A1+A2 Digital (PDI) web
8467561906 M
web
B1 Libro del alumno +CD
B1 Cuaderno de ejercicios
B1 Guía didáctica
8467548976 M
8467548983 M
8467548990 M
30.00
17.00
34.40
B2 Libro del alumno +CD
B2 Cuaderno de ejercicios
B2 Guía didáctica
8467549010 M
8467549027 M
8467549034 M
30.00
17.00
34.40
B1+B2 Digital (PDI) web
8467561913 M
web
Embarque (A1-B2)
>metodická rôznorodosť, dynamickosť a pútavosť. Vhodná
pre slovenský vzdelávací systém. Audio zadarmo na
www.edelsa.es
1 Libro del alumno (A1+)
8477119517 E 17.00
1 Libro del alumno +CD-Rom
8477118077 E 19.00
1 Libro de ejercicios
8477119531 E
7.50
1 Libro del profesor +CD
8477117384 E 28.10
1 Libro digital
8477119500 E 38.20
2 Libro de alumno (A2+)
2 Libro del alumno +CD-rom
2 Libro de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
2 Libro digital
8477119548
8477118084
8477119562
8477119555
8477119609
E
E
E
E
E
17.00
19.00
7.50
28.10
38.20
3 Libro del alumno (B1+)
3 Libro del alumno +CD-Rom
3 Libro de ejercicios
3 Libro de profesor +CD
3 Libro digital (PDI)
8477119708
8477118091
8477119722
8477119715
8477119685
E
E
E
E
E
19.00
21.00
8.70
18.50
38.20
8477117438 E
8477117445 E
8477117452 E
21.00
8.70
18.50
30.00
D
32.10
4 Libro del alumno
4 Libro de ejercicios
4 Libro del profesor +CD
D
32.10
Empresa siglo XXI +CD (B2/C1) 8498480412 D
>komplexný pohľad do obchodnej španielčiny
En equipo.es (A1-B2)
D
32.10
12.51
12.51
8466700696 A
8466700702 A
12.51
12.51
Ejercicios de gramática Inicial
Ejercicios de gramática Medio
Ejercicios de gramática Avanzado
Ejercicios de gramática Superior
8466700597
8466700603
8466700610
8466700627
A
A
A
A
12.51
12.51
12.51
12.51
Ejercicios de léxico inicial
Ejercicios de léxico medio
Ejercicios de léxico avanzado
Ejercicios de léxico superior
8466700634
8466700641
8466700658
8466700665
A
A
A
A
12.51
12.51
12.51
12.51
8471434616 S
18.60
8471436917 S
41.60
8072380558 X
El Bloc 2. Espaňol en
imágenes +CD-Rom (A2)
8498483987 D
El Bloc Espaňol en imágenes
(A1/A2)
8495986801 D
>obrázkový slovník s cvičeniami a kľúčom
7.51
22.40
22.00
El Cronómetro
>nové vydanie, príprava na nový certifikát DELE
Nivel A1 Libro +CD (1)
8498482201 D
Nivel A2 Libro +CD (1)
8498483147 D
27.40
27.40
€
30.30
28.00
27.40
36.00
36.00
ELE Actual (A1-B2)
32.10
8466700672 A
8466700689 A
Ejercicios y Soluciones k
Moderní gramatice španělštiny
(Krbcová, FRAUS)
EAN
8498482638
8498483307
8498482645
8498484120
8495986849
D
Ejercicios de escritura inicial *
Ejercicios de escritura medio *
Ejercicios de escritura
avanzado *
Ejercicios de escritura superior*
450 ejercicios gramaticales
(Elem)
450 ejercicios gramaticales
en CD-Rom
Názov titulu
Nivel B1 (Inicial) Libro +CD (1)
Nivel B1 Escolar +CD (1)
Nivel B2 (Interm) Libro +CD (1)
Nivel C1 Libro +CD (1)
Nivel C2 (Superior) Libro +CD (1)
>kompletný kurz obchodnej španielčiny
1 Elem Libro del alumno
8489756595 D
1 Elem Libro del ejercicios
+CD (1)
8489756717 D
1 Elem Libro del profesor
8495986467 D
29.50
28.50
23.70
2 Intermedio Libro del alumno
2 Intermedio Libro
del ejercicios +CD (2)
2 Intermedio Libro del profesor
8495986214 D
29.50
8495986252 D
8495986689 D
30.50
23.70
3 Avan Libro del alumno
3 Avan Cuaderno de ejercicios
+CD (2)
3 Avan Libro del profesor
8498480306 D
30.90
8498480313 D
8498480320 D
30.90
23.70
8466764315 A
8466764322 A
8466764339 A
15.00
15.00
15.00
En Verbos
8466752763 A
>Tabuľky časovania slovies s výrazmi a cvičeniami
11.80
En Gramática (A1-B2)
Elemental (A1+A2)
Medio (B1)
Avanzado (B2)
En vocabulario (A1-B2)
Elemental (A1+A2) + CD(2)
Medio (B1) + CD(2)
Avanzado (B2) +CD (2)
8467841268 A
8467815368 A
8467813692 A
13.70
13.70
13.70
Enredos Interactivos
(B1/B2, 2 CD-Romy)
8495986092 D
72.00
Entender y utilizar el Marco
común europe de referencia
desde el punto de vista
del profesor de lenguas
8497130479 N
24.60
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -3 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Entorno empresarial (B2)
>obchodný jazyk v hispanofónnom svete, gramatika
Libro del alumno +CD
8477114680 E
Textos complementarios y clave 8477114697 E
26.30
4.10
Entorno laboral (A1-B1)
Libro del alumno +CD
Fuera del entorno laboral
8477117797 E
8477118145 E
26.00
8.40
Escala
>cvičenia na rozvoj komunikácie a jazykových zručností
Escala 1 Libro (A1/A2)
8489756212 D 21.75
Escala 1 Casete (1)
8489756274 D 17.00
Escala 2 Libro (B1/B2)
8489756632 D 21.75
Escala 2 CD (1)
8495986085 D 17.00
Escribe en espaňol
8471435811 S
17.30
Escucha y aprende + CD (2)
8471439819 S
24.00
Espacio Joven (A1-B1.1)
>vhodné pre osemročné gymnáziá, bohatý doplnkový
materiál na CD-ROMe, videá, práca s internetom
A1 Libro del alumno +CD-ROM 8498483161 D 24.00
A1 Libro de ejercicios
8498483178 D 11.20
A1 Libro del profesor
8498483284 D 27.20
A2.1 Libro del alumno
+CD-ROM
A2.1 Libro de ejercicios
A2.1 Libro del profesor
8498483420 D
8498483437 D
8498483444 D
24.00
11.20
27.20
A2.2 Libro del alumno
+CD-ROM
A2.2 Libro de ejercicios
A2.2 Libro del profesor
8498483451 D
8498483468 D
8498483475 D
24.00
11.20
27.20
B1.1 Libro del alumno
+CD-ROM
B1.1 Libro de ejercicios
B1.1 Libro del profesor
8498483840 D
8498483857 D
8498483864 D
24.00
11.20
27.20
Espaňa, ayer y hoy (Edinumen) 8495986429 D 28.50
>600 otázok a odpovedí o kultúre, histórii, umení
Espaňa, ayer y hoy (SGEL)
8471437983 S 11.60
>geografia, politika, ekonomika, masmédiá Španielska
Espaňa contemporánea (Avan) 8497781862 S 25.30
>súčasné Španielsko: história, ekonomika, politika
Espaňa Manual de civilización (Int)
Libro +CD
Claves
8477116196 E
8477116189 E
20.00
3.30
Espaňa siglo XXI
8477119920 E
17.50
Espaňa tierra entre mares (Int/Avan)
DVD
Guía didáctica
8497783828 S
8471437358 S
28.30
15.30
Espaňol coloquial
Espaňol coloquial en la clase
de E/LE
Espaňol con fines académicos
>čítanie a písanie v škole
8489756472 E
25.30
8471439413 S
8495986634 D
18.90
28.40
Espaňol con guiones
Cazatesoros
Una condesa muy traviesa
Las fallas de Valencia
Mujer salvaje
Carpeta de recursos para el
profesor +CD (2)
8498480511
8498480481
8498480498
8498480504
D
D
D
D
8.10
8.10
8.10
8.10
8498480528 D
46.15
>všetky knižky so scenármi, CD s nahrávkami a
doplnkovým materiálom
El espaňol con... juegos y
actividades Elemental
8881488247 X
El espaňol con... juegos y
actividades Intermedio inferior 8853600059 X
El espaňol con... juegos y
actividades Intermedio
8853601322 X
El espaňol de Espaňa y el
espaňol de América
8434893528 M
9.90
9.90
9.90
EAN
8497781916
8497781237
8497781244
8497782296
8497781251
Vyd.
S
S
S
S
S
€
18.40
23.40
9.50
11.80
15.30
2 Libro del Alumno (A2)
2 Libro del Alumno +CD (1)
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
2 Guia Didáctica
8497781879
8497781329
8497782012
8497781336
8497781343
S
S
S
S
S
18.40
23.40
9.50
11.80
15.30
3 Libro del Alumno (B1)
3 Libro del Alumno +CD (1)
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
3 Guia Didáctica
8497782395
8497782401
8497782418
8497782425
8497782432
S
S
S
S
S
18.40
24.00
9.50
11.80
15.10
4 Libro del Alumno (B2)
4 Libro del Alumno +CD (1)
4 Cuaderno de Ejercicios
4 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
4 Guia Didáctica
8497782951
8497782968
8497782975
8497782982
8497782999
S
S
S
S
S
18.40
24.00
9.50
11.80
16.50
Espaňol Sin Fronteras (A1-C1)
>rôzne ukážky živého jazyka, kombinácia gramatiky
a komunikácie
1 Nuevo Libro del Alumno
8497781619 S
1 Nuevo Cuaderno
de Ejercicios
8497781633 S
1 Nuevo Guía Didáctica
8497781640 S
1 Nuevo CD (1)
8497781626 S
1 Nuevo CD Ejercicios (1)
8497782258 S
8497782043 S
8497782029 S
8497782050 S
23.80
28.80
11.80
8497782036 S
8497782234 S
15.80
15.80
18.90
10.10
16.50
28.20
28.20
8497781657 S
18.90
8497781671
8497781688
8497781664
8497782265
S
S
S
S
10.10
16.50
28.20
28.20
3 Nuevo Libro del Alumno
3 Nuevo Cuaderno
de Ejercicios
3 Nuevo Guía Didáctica
3 Nuevo CD (1)
3 Nuevo CD Ejercicios (1)
8497781695 S
18.90
8497781718
8497781725
8497781701
8497782272
10.10
16.50
28.20
28.20
S
S
S
S
Etapas Plus (A1-B2)
>pomalší progres, vhodné pre školy s menšou časovou
dotáciou
A1 Acceso LA+CE
8498481396 D 20.00
A1 Acceso Libro del profesor
8498482034 D 10.90
A1.1 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
A1.1 Libro del profesor
A1.2 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
A1.2 Libro del profesor
A2.1 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
A2.1 Libro del profesor
A2.2 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
A2.2 Libro del profesor
Vyd. €
X 20.12
X 12.56
X 18.61
3 Učebnica
8072382149 X
23.65
Gael y la red de mentiras
8484437420 F
>prvý komiks na učenie (sa) španielčiny
17.00
G
Gente. Nueva Edición (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (1)
1 Libro del profesor
1 Libro del trabajo +CD (1)
8484431381 F
8484431404 F
8484431398 F
30.30
19.75
19.75
2 Libro del alumno +CD (1)
2 Libro del profesor
2 Libro de trabajo +CD (1)
2 La Biblioteca +DVD-Rom
8484431459
8484431473
8484431466
8484434771
F
F
F
F
30.30
19.75
19.75
42.15
3 Libro del alumno +CD (1)
3 Libro del profesor
3 Libro de trabajo +CD (1)
8484431886 F
8484431909 F
8484431893 F
31.50
19.75
19.75
>reportáže z každodenného života Španielov
1 DVD
8484430896 F
1 Guía didáctica
8489344815 F
38.17
15.76
2 DVD
2 Guía didáctica
8484430902 F
8489344839 F
38.17
15.76
8415620785
8415620792
8415846215
8415620808
29.00
18.00
18.00
64.00
Gente hoy (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (A1-A2)
1 Libro de trabajo +CD
1 Libro del profesor
1 Biblioteca USB (PDI)
F
F
F
F
Gente joven (A1-B1+)
> komunikatívna metóda podporujúca zábavné vyučovanie
1 Libro del alumno +CD (1) (A1)
8484431572 F 23.00
1 Cuaderno de ejercicios
8484431589 F 15.50
1 DVD + knižka (A1)
8484433927 F 50.45
2 Libro del alumno +CD (1) (A2)
8484431763 F 23.00
2 Cuaderno de ejercicios
8484431770 F 15.50
2 DVD + knižka (A2)
8484434061 F 50.45
1+2 Biblioteca (CD-Rom)
8484435990 F 44.90
>metodická príručka a ďalši doplnkový materiál v PDF
3 Libro del alumno +CD (1) (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
8484433590 F
8484433606 F
23.00
15.50
4 Libro del alumno +CD (1) (B1+)
4 Cuaderno de ejercicios
3+4 Biblioteca (CD-Rom)
8484435839 F
8484435846 F
8484436003 F
25.20
16.85
44.90
8498482447 D
8498482461 D
13.50
11.10
8498482454 D
8498482478 D
13.50
11.10
8498482256 D
8498482270 D
19.80
11.30
Gente que canta
8498482263 D
8498482287 D
11.30
11.30
>doplnkové pesničky na hodinu španielčiny s cvičeniami
CD (1)
8489344556 F 26.22
Guía didáctica
8489344662 F 15.76
8498482485 D
8498482508 D
22.20
11.30
8498482492 D
8498482515 D
22.20
11.30
Expertos (B2)
>oblasť obchodu, marketingu, riadenia podnikov
Libro del alumno +CD +DVD
8484435860 F
Cuaderno de ejercicios
8484435877 F
31.70
18.50
F
8498480450 D
45.70
Fiesta Fraus (A1-B2)
1 Učebnica +CD nueva
1 Metodická príručka nueva
1 CD (2)
EAN
8072381234
8072382132
4022781013
Gente joven. Nueva edición. (A1-B1)
1 Libro del alumno +CD
1 Cuaderno de ejercicios
1 Libro del profesor
1 USB (PDI)
8415620754
8415620761
8415640042
8415620983
F
F
F
F
22.00
10.00
25.20
64.00
Gominola
B1.1 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
B1.1 Libro del profesor
B1.2 Libro del alumno +Libro
del ejercicios +CD
B1.2 Libro del profesor
Fichas y pasatiempos
de espaňol A1
Názov titulu
2 Učebnica
2 Metodická príručka
2 CD (2)
Gente de la calle
2 Nuevo Libro del Alumno
2 Nuevo Cuaderno
de Ejercicios
2 Nuevo Guía Didáctica
2 Nuevo CD (1)
2 Nuevo CD Ejercicios (1)
12.61
Espaňol en marcha (A1-B2)
Básico Libro del Alumno (A1+A2)
Básico Libro del Alumno +CD (2)
Básico Cuaderno de Ejercicios
Básico Cuaderno de Ejercicios
+CD (1)
Básico Guia Didáctica
Názov titulu
1 Libro del Alumno (A1)
1 Libro del Alumno +CD (2)
1 Cuaderno de Ejercicios
1 Cuaderno de Ejercicios +CD (1)
1 Guia Didáctica
8072380961 X
8072387854 X
4022780948 X
20.12
9.03
18.61
>rozprávky pre deti od 8-12r.
1 El castillo alfabético
1 Perla y Phuong
1 S de safari (El safari de Dani)
8489756687 D
8495986818 D
8495986979 D
12.90
12.90
12.90
2 Aula mágica
2 Enigma en el laberinto de maíz
2 Un viaje sorpresa
2 Viaje al corazón de la selva
8495986306
8498484090
8498480856
8498481495
D
D
D
D
12.90
12.90
12.90
12.90
3 Aquí hay gato encerrado
3 El mensaje secreto
8495986627 D
8495986115 D
12.90
12.90
4 Carta en una botella
4 El secreto de la pirámide
8498480375 D
8495986344 D
12.90
12.90
Gramática básica del espaňol
8471434104 S
21.20
Gramática básica del
estudiante de espaňol (A1/B1) 8484432258 F 29.00
>vtipna gramatika vhodná aj pre samoštúdium i ako doplnok
pre učiteľa
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -4 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Gramática Comunicativa del espaňol
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Historias breves para leer2
Názov titulu
4 Libro del alumno +CD (B1)
4 Libro de ejercicios +CD
4 Libro del profesor +CD (2)
EAN
8477115663
8477115670
8477115656
Vyd. €
E 18.50
E
9.20
E 23.80
Gramática de uso de espaňol.
Teoría y práctica.
>originálne krátke texty s cvičeniami
Historias breves para leer 1
elemental
8471438256 S
Historias breves para leer 2
intermedio
8471473257 S
Historias breves para leer 3
avanzado
8471439802 S
>komplexný prehľad praktickej gramatiky pre úroveň, jedna
strana teórie + jedna strana výborných cvičení
Nivel A (A1+A2)
8467521078 M 22.90
Nivel B (B1+B2)
8467521085 M 22.90
Nivel C (C1+C2)
8467521092 M 25.00
Historietas y pasatiempos 1 libro
Historietas y pasatiempos 2 libro
Historietas y pasatiempos
Casete *
Historietas y pasatiempos CD
8477114024 E
8477114031 E
8.96
8.96
8477114048 E
8477115397 E
3.28
17.30
K nové maturitě bez obav - Kniha
testů ze španělštiny +CD (2)
8073970468 K
13.90
Gramática de uso del espaňol
(A1/B2)
Hoy hablamos de... (A1+A2)
Hoy hablamos de... (A2+B1)
8498484052 D
8498484076 D
14.40
nuevo
Koliesko Španělská slovesa
(INFOA)
8086842073 X
2.90
Tomo 1 (De la lengua a la idea) 8477111047 E
Tomo 2 (De la idea a la lengua) 8477111054 E
28.50
28.50
Gramática de bolsillo
8477116103 E
>stručná a praktická gramatika do vrecka
7.80
8434893511 M
23.50
8477117179 E
20.10
Gramática en contexto (A1-B2)
>Clave
8477117162 E
8477117193 E
21.80
5.00
Gramática en diálogo +CD (A1/A2) 8496942493 C
Gramática en diálogo +CD (A2/B1) 8496942066 C
20.00
21.00
Gramática esencial ELE
8434885448 M
>stručný prehľad základnej gramatiky s cvičeniami
12.61
Gramática espaňola basica
+CD-Rom (A1/B1)
8498480863 D 30.20
>gramatická príručka pre žiakov SŠ a bilingválne sekcie
Gramática espaňola
por niveles (A1/C2)
8498481365 D 87.00
>komplexná dvojdielna príručka španielskej gramatiky
8471437761 S
19.90
Gramática y léxico del espaňol 8466700740 A
>cvičenia z gramatiky a lexiky pre pokročilých
16.92
Gramática y recursos comunicativos (A1-C1)
1 Gramática y recursos
comunicativos (A1+A2)
2 Gramática y recursos
comunicativos (B1)
3 Gramática y recursos
comunicativos (B2)
4 Gramática y recursos
comunicativos (C1)
Gramatika súčasnej
španielčiny (LINGEA)
10.60
10.60
8497130509 N
8.10
8497130486 N
8.10
8497130516 N
8.10
8497130523 N
8.10
8081450020 X
6.99
Gran diccionario de uso
del espaňol actual +CD-Rom
8497782241 S 64.50
>2160 str., 70 000 slov a výrazov, 150 000 významov,
100 000 príkladov použitia, výslovnosť
Bingo de los Verbos (ELI)
8853611789 X 17.60
>stolová hra, opakovanie slovies a tematických okruhov v lexike
Bingo ilustrado (ELI)
8881483082 X 17.60
>stolová hra, opakovanie rôznych tém v lexike
(počasie, oblečenie, farby,...)
Bis - Espanol (ELI)
8881481743 X 17.60
Campeonato de Espanol (ELI) 8853613752 X 17.60
El dominó de cada día (ELI)
8881483037 X 17.60
>stolová hra, každodenné aktivity, 48 slovies, slovesné časy
El dominó de las horas
8881480821 X 17.60
>stolová hra, určovanie času
El Gran Juego de los Verbos (ELI) 8881483136 X 17.60
La isla de las preposiciones (ELI) 8853613653 X 17.60
>stolová hra, predložky miesta, člen
El juego de los números (ELI)
8881480777 X 17.60
>stolová hra, číslovky 1 - 100
El juego de los oficios (ELI)
8881480876 X 17.60
>stolová hra, povolania, rod podstatných mien
Preguntas encadenadas (ELI)
8853604712 X 17.60
>stolová hra, opakovanie gramatiky a lexiky formou otázky
a odpovede
Preguntas y respuestas (ELI)
8853611680 X 17.60
>stolová hra, opakovanie otázkami, opytovacie zámená,
tematická lexika
Quién es? (ELI)
8853611734 X 17.60
>stolová hra, opis osôb
Super Bis - Espanol (ELI)
8881480982 X 17.60
Todos de fiesta! (ELI)
8853604767 X 17.60
Vamos al mercado! (ELI)
8853613707 X 17.60
>stolová hra, potraviny, recepty, stravovanie, nakupovanie,
frazeologizmy
Viaje por Espana (ELI)
8853604668 X 17.60
>stolová hra, opakovanie gramatiky, lexiky a frazeologizmov
prostredníctvom reálií
>čítanie o slávnych osobnostiach z hispánskeho sveta
A2 Pablo Picasso +CD
8484437352 F 12.55
B1 Che +CD
8484437673 F 12.55
B1 Frida Kahlo +CD
8484437369 F 12.55
B1 Lorca +CD
8484437376 F 12.55
Guía de usos y costumbres
de Espaňa
8477115922 E 18.00
>kompletný prehľad zvykov a života Španielov
H
Hablar por los codos
8477115991 E
>175 hovorových výrazov a frazeologizmov
16.70
Hablemos en clase (B1/B2)
8489756267 D
>materiál na konverzáciu pre pokročilých
21.50
Hagan juego!
27.50
8489756526 D
Hispanoamérica, ayer y hoy
8471438317 S 13.70
>ekonomika, geografia, história, ... Latinskej Ameriky
8471436436 S
23.60
Historia del arte de Espaňa
e Hispanoamérica
8477115984 E 25.40
>chronologický pohľad na umenie v hispánskom svete
Historia de Espaňa
Historia de América Latina
Historia del Arte espaňol (Inter)
30.00
64.00
25.50
K
8471437044 S
8489756083 D
8471435859 S
22.30
24.00
28.87
L
Langen Spanish-Deutsch/D-S
Univwörterbuch *
3468183478
>512 str., 33 000 hesiel, vreckový
L
5.20
Las ocas del espaňol CD-Rom
(A1/A2)
8495986863 D
>hry na CD-Rome na hodinu španielčiny
25.00
Lecturas clásicas graduadas (LCG)
>adaptované čítanie, 600 - 1500 slov
1 La Araucana
8477111696
1 El cantar de Mio Cid
8477111214
>Casete (1) *
8477111740
1 Don Segundo Sombra
8477111726
1 Juanita la Larga
8477110989
>Casete (1) *
8477111092
1 El Lazarillo de Tormes
8477111252
1 Martín Fierro
8477111702
>Casete (1) *
8477111719
1 El sí de las niňas *
8477111009
1 El sombrero de tres picos
8477111016
>Casete (1) *
8477111078
1 Tradiciones peruanas
8477111733
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
5.40
5.40
3.28
5.40
5.40
3.28
5.40
5.40
3.28
5.40
5.40
3.28
5.40
8477111221 E
8477111306 E
8477110941 E
5.40
3.28
5.40
8477111757
8477111238
8477111245
8477110996
8477111023
E
E
E
E
E
3.28
5.40
5.40
5.40
5.40
8477110958
8477110972
8477111276
8477111283
8477111320
8477111290
E
E
E
E
E
E
6.60
6.60
6.60
6.60
3.28
6.60
>rôznorodá tématika, množstvo cvičení
El juego de té +CD (A2)
8497785013 S
La suegra de Julia +CD (B1)
8497784993 S
Incomprensión +CD (B2)
8497785006 S
12.10
12.10
12.10
Interactúa
Leer en espaňol
17.30
>interaktívne hry pre rozvoj komunikácie
Nivel A1-A2
8477119593 E
Lecturas de enigma y misterio (LEM)
(A1/B1)
I
Imágenes de América Latina
Grandes personajes
Historia de América Latina
Juegos con palabras
8489756588 D
>zábavné hry na slovnú zásobu
Juegos de tablero y tarjetas
+CD-ROM
8498485318 D
Juguemos en Clase
8498484250 D
Španielčina stolové jazykové hry (ELI)
Gramática del espaňol lengua
extranjera
Gramática progresiva de
espaňol para extranjeros
(Inicial/Int)
10.60
Libro
Material de prácticas
8477115861 E
8477115878 E
22.20
6.10
8477115816 E
8477115823 E
22.20
6.10
Imaginario
8467517675 M
>veľký obrázkový a zábavný slovník pre deti
(škôlka a I. stupeň ZŠ)
28.87
Imágenes de Espaňa
Libro
Material de prácticas
23.60
J
Joven.es (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (A1)
1 Libro de ejercicios +CD
1 Libro de profesor +CD (2)
1 Aula digital (PDI)
8477115175
8477115182
8477115199
8477116905
E
E
E
E
17.75
9.20
23.80
22.40
2 Libro del alumno +CD (A1/A2)
2 Libro de ejercicios +CD
2 Libro del profesor +CD (2)
8477115205 E
8477115212 E
8477115229 E
17.75
9.20
23.80
3 Libro del alumno +CD (A2)
3 Libro de ejercicios +CD
3 Libro del profesor + CD (2)
3 Libro digital
8477115236
8477115243
8477115250
8477119678
18.50
9.20
23.80
22.40
E
E
E
E
2 Anaconda
>Casete (1) *
2 El beso
>Casete
(El beso / Sangre y arena) *
2 Doňa Inés
2 La Gitanilla
2 Sangre y arena
2 Trafalgar
3 El casamiento engaňoso
y El coloquio de los perros
3 Don Quijote de la Mancha I
3 Don Quijote de la Mancha II
3 La Regenta
3 La Regenta Video Cass (1) *
3 La vida del Buscón
Lector.es
El comienzo del fin del mundo
+CD
Los fantasmas del Palacio
de Linares +CD
Gaudí inacabado +CD
Los libros perdidos +CD
El monstruo del lago Ness +CD
(A1/A2)
Muérdeme
El secreto de los moáis +CD
Las tinieblas de Salamanca +CD
8497781053 S
8498481174 D
13.70
8498482324 D
8498482300 D
8498484342 D
13.70
13.70
13.70
8498484366
8498483758
8498482348
8498483772
13.70
13.70
13.70
13.70
D
D
D
D
Lecturas graduadas de espaňol (LGE) (A1-C1)
1 Elem Amnesia
1 Elem Carnaval
1 Elem Carnaval +CD
8489756724 D
8495986917 D
8495986924 D
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -5 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
7.90
7.90
14.00
Názov titulu
EAN
Vyd.
1 Elem Historia de una distancia 8489756380 D
1 Elem La peňa
8495986054 D
2 Elem El ascensor
2 Elem Manuela
2 Elem Manuela +CD
2 Elem Paisaje de otoňo
2 Elem El Paraguas blanco
2 Elem El Paraguas blanco +CD
2 Elem El secreto de Diana
D
D
D
D
D
D
D
7.90
7.90
14.00
7.90
7.90
14.00
7.90
3 Interm Azahar
8489756397 D
3 Interm Memorias de septiembre 8489756731 D
3 Interm Muerte entre muňecos 8489756700 D
7.90
7.90
7.90
4 Interm Destino Bogotá
4 Interm En agosto del 77
nacías tú
4 Interm En agosto del 77
nacías tú +CD
4 Interm La Biblioteca
4 Interm Las aventuras de Tron
4 Interm Llegó tarde a la cita
8495986894 D
7.90
8495986658 D
7.90
5 Super A los muertos no les
gusta la fotografía
5 Super A los muertos no les
gusta la fotografía +CD
5 Super El encuentro
5 Super La cucaracha
5 Super Los labios de Bárbara
6 Super La última novela
6 Super La última novela +CD
6 Super Una música tan triste
8489756243
8495986641
8495986580
8489756748
8498481266
8498481273
8498481280
€
7.90
7.90
8495986597
8489756236
8495986870
8495986078
D
D
D
D
8495986887 D
8495986900
8489756250
8489756403
8498481648
D
D
D
D
8495986665 D
8495986603 D
8489756885 D
14.00
7.90
7.90
7.90
7.90
14.00
7.90
7.90
7.90
7.90
14.00
7.90
Lecturas graduadas Niňos (LGN) (A1-B1)
>príbehy pre deti a mládež
1 Caperucita Roja (A1)
1 Pulgarcito
1 Los tres chanchitos
2090341003 C
2090341027 C
2090341089 C
8.00
8.00
8.00
2 Barba azul (A2)
2 Juan Ignacio Supermán
2 Merlín el mago
2090341034 C
2090341102 C
2090341010 C
8.00
8.00
8.00
3 El gato con botas (B1)
3 Los siete hermanitos
2090341041 C
2090341065 C
8.00
8.00
El libro de los días
8495986719 D
>významné dátumy na hodine španielčiny
28.40
Literatura španělsky mluvících
zemí (Fenclová, FRAUS)
8072380633 X
Vyd. €
A 18.92
A 13.94
A 24.72
4 Libro del alumno +CD (B2)
4 Cuaderno de ejercicios
4 Libro del profesor +CD
8466726665 A
8466726641 A
8466726689 A
18.92
13.94
24.72
Manual de correción gramatical
y de estilo
8471436061 S
22.00
Marca Espaňa
>čítanie o rôznych kultúrnych fenoménoch Španielska
A2 Cocina +DVD
8484437307 F 13.10
A2 Flamenco +DVD
8484437291 F 13.10
A2-B1 Jóvenes espaňoles
8484438625 F 13.10
B1 Empresas +DVD
8484437314 F 13.10
Materia prima (Int/Sup)
8471435842 S
>gramatický kurz pre pokročilých
22.70
Meta ELE (A1-B1.1)
>rýchlokurz španielčiny, pre SŠ a JŠ s nižšou časovou dotáciou
A1 Učebnica +prac.zošit +CD
8477119753 E 12.00
A1 Libro digital
8477117483 E 38.20
A2 Učebnica +prac.zošit +CD
A2 Libro digital
8477119760 E
8477117490 E
12.00
38.20
B1.1 Učebnica +prac.zošit +CD 8477119975 E
B1.1 Libro digital (PDI)
8477117506 E
13.90
38.20
B1.2 Učebnica +prac.zošit +CD 8477117636 E
13.90
B2.1 učebnica +prac.zošit +CD
8477117643 E
13.90
B2.2 učebnica +prac.zošit +CD
8477117650 E
13.90
1 Libro del alumno (A1-B1.1)
1 Cuaderno de ejercicios
1 Guía didáctica
1 Libro digital
8477119739
8477119746
8477119777
8477119982
E
E
E
E
19.00
8.40
16.90
nuevo
2 Libro del alumno (B1.2-B2.2)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Guía didáctica
8477117667 E
8477117674 E
8477117681 E
19.00
8.40
16.90
Meta final
Método espaňol para extranjeros
(elem-super)
8489756557 D
8489756564 D
8498480054 D
27.50
15.20
15.50
10.04
Inter Libro del alumno
Inter Clave
Inter CD (1)
8489756489 D
8489756496 D
8498480061 D
24.50
15.20
15.50
Super Libro del alumno
Super Clave (nuevo)
Super CD (1) (nuevo)
8485789955 D
8498482126 D
8498482133 D
27.50
15.20
17.00
8467527018 M
8467527100 M
8467527087 M
10.10
10.10
10.10
>vtipné detektívne príhody Loly Lago
0 Vacaciones al sol +CD
8484431282
F
10.62
1 Poderoso caballero +CD
1 Por amor al arte +CD
1 Una nota falsa +CD
8484431305
8484431312
8484431299
F
F
F
10.62
10.62
10.62
2 Lejos de casa +CD
2 La llamada de La Habana +CD
8484431336
8484431329
F
F
10.62
10.62
3 ?Eres tú, María? +CD (B1)
8484431343
F
10.62
Lee y disfruta (LYD)
8471439673 S
10.60
8471438249
8471438355
8471439710
8471438362
8471439697
8471438348
10.60
9.90
10.60
10.60
10.60
10.60
S
S
S
S
S
S
EAN
8466763523
8466763530
8466765060
Elem Libro del alumno
Elem Clave
Elem CD (1)
Lola Lago, detective (A1-B1)
1 Básico: El camerero
de la Séptima Avenida
1 Básico: El enigma
de Monterrubio
2 Elem: Fuera de juego
2 Elem: Viento de Levante
3 Interm: La banda de Paris
4 Avan: La caja de galletas
4 Avan: La mar en medio
Názov titulu
3 Libro del alumno +CD (B1)
3 Cuaderno de ejercicios
3 Libro del profesor +CD
M
Metrópolis
A1 Juegos peligrosos +CD
A2 Idénticas +CD
B1 El día que murió A.W.
Mil preguntas y respuestas
de la lengua espaňola
8495986375 D
>otázky a odpovede zo španielskej gramatiky
Moderní gramatika španelštiny
(San José, FRAUS)
8072380541 X
22.50
15.08
N
Naučte se španělsky Začátečníci
CD-Rom Talk now! (INFOA)
1843520054 X
>základné slovíčka a frázy pre začiatočníkov
Naučte se špan Mírně Pokročilí
CD-Rom World talk! (INFOA)
1862216051 X
21.41
21.41
Negocios a la vista
Maňana (A1-B2)
1 Libro del alumno +CD (A1)
1 Cuaderno de ejercicios
1 Libro del profesor +CD
8466754712 A
8466752824 A
8466764346 A
18.92
13.94
24.72
2 Libro del alumno +CD (A2)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
8466752602 A
8466754729 A
8466765084 A
18.92
13.94
24.72
>reportáže z rôznych firiem
Libro
Libro +DVD
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Nos vemos! (A1-B1)
>postupnosť a rozvrhnutie učiva, aktívny progres v učení;
Libro del profesor: zadarmo na webe!
1 Libro del alumno +CD (A1)
8484436515 F 22.20
1 Cuaderno de ejercicios +CD 8484436522 F 13.10
1 Pizarra digital
8484437574 F 47.60
2 Libro del alumno +CD (A2)
2 Cuaderno de ejercicios +CD
2 Pizarra digital
8484436539 F
8484436546 F
8484437581 F
22.20
13.10
47.60
3 Libro del alumno +CD
3 Cuaderno de ejercicios +CD
8484438595 F
8484438601 F
22.70
13.10
Nuevas narraciones espaňolas
>krátke príbehy s utajeným zmyslom
Nuevas narraciones espaňolas
1 elemental
8471438706
Nuevas narraciones espaňolas
2 medio
8471438997
Nuevas narraciones espaňolas
3 avanzado
8471439000
Nuevas narraciones espaňolas
4 superior
8471439017
S
12.10
S
12.10
S
12.10
S
12.10
8072406869 X
8853612670 X
11.90
7.30
Ortografía esencial ELE
8434886117 M
>stručný prehľad pravopisu s cvičeniami
12.61
Nuevo ?Adónde? reálie
španělsky mluvících zemí
(A2/B1) (INFOA)
>metodika k reáliím
O
Oxf Minidictionary Spanish/Eng
(flexi)
0198610434 O
9.26
>640 str., 40 000 slov a fráz, 60 000 prekladov, malý vreckový
Oxf Spanish/Eng Dictionary *
0198604754 O 16.00
>2040 str., 300 000 slov a fráz, 500 000 prekladov
P
La Pandilla
>odporúčacia doložka MŠ SR, pre deti od 8 do 10 rokov
1 Libro del Alumno +Ejercicios
(Pack)
8477119364 E 15.50
1 Libro del Profesor
8477119326 E 24.00
1 CD (1)
8477119340 E 17.00
2 Libro del Alumno +Ejercicios
(Pack)
2 Libro del Profesor
2 CD (1)
8477119449 E
8477119418 E
8477119425 E
16.00
24.00
17.00
Paso a paso (PAP)
>cvičebnice vybraných gramatických javov
>El estilo indirecto
8489756441
>Los pronombres personales
8489756953
>Ser o estar
8489756045
>El subjuntivo 1
8489756663
>El subjuntivo 2
8489756465
>Los tiempos del pasado
del indicativo
8489756847
D
D
D
D
D
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
D
22.50
Pasacalle (A1-B1)
1 Libro del Alumno
1 Cuaderno de Ejercicios
1 Guía Didáctica
1 CD (1)
8471436030
8471436047
8471436092
8497781923
S
S
S
S
14.60
10.20
14.90
27.90
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Ejercicios
2 Guía Didáctica
2 CD (1)
8471437082
8471437099
8471437150
8497781930
S
S
S
S
14.60
10.20
14.90
27.90
3 Libro del Alumno
3 Cuaderno de Ejercicios
3 Guía Didáctica
3 CD (1)
8471437655
8471437662
8471437938
8497781947
S
S
S
S
14.60
10.20
14.90
27.90
Pepa Villa, taxista en Barcelona
8495986436 D
8498480085 D
18.40
50.80
Nexos
8471438201 S
>cvičenia zo španielskej kultúry a civilizácie
19.80
Ni da igual, ni da lo mismo
8495986733 D
>použitie slovesných väzieb, cvičenia
22.50
>príhody taxikárky z Barcelony, všetky príbehy v bežnom
hovorom jazyku
1 Fantasma en la escalera
+CD (A1+)
8484435891 F 10.60
2 Apartamento en la Costa
Brava +CD (A2)
8484435914 F 10.60
3 Cenizas calientes +CD (B1)
8484435884 F 10.60
3 Una operación arriesgada +CD 8484435907 F 10.60
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -6 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Perfiles Pop (A2)
>aktuálne osobnosti z hispanofónneho sveta
Juanes +CD
8484437666
Messi +CD
8484437345
Rafael Nadal +CD
8484437338
Shakira +CD
8484437321
F
F
F
F
12.55
12.55
12.55
12.55
Plan Curricular Instituto
Cervantes
8497426268 E 160.00
>kompletné dielo
Plan Curricular Instituto
Cervantes
8497427449 E 59.00
>kompletné dielo vo vreckovom formáte
Pocket Oxf Spanish/Eng Dic
0198610724 O
>1055 str., 90 000 slov a fráz, 130 000 prekladov
18.00
Un paseo por la historia (PPH)
>úrovňové čítanky zobrazujúce históriu Španielska
1 Amancer de Hispania +CD (1) 8477118725 E
1 Nacimiento de Al-Andalus
+CD (1)
8477118732 E
1 Gloria del Califa +CD (1)
8477114703 E
1 Peregrino de Santiago +CD (1) 8477118756 E
1 Rendición de Granada +CD (1) 8477118763 E
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
Názov titulu
DELE B2 NUEVO Libro +CD (2)
DELE B2 NUEVO Claves
EAN
Vyd. €
8477113553 E 19.70
8477113560 E
4.50
DELE C1 Libro +CD (1)
DELE C1 Claves
8477116882 E
8477116899 E
22.50
5.60
DELE C2 Libro +CD (1)
DELE C2 Libro Claves
8477116868 E
8477113409 E
22.50
5.60
Názov titulu
Vyd.
€
QUÉ PASA? Slovník slangu a
hovorovej španielčiny (LINGEA) 8089323845 X
9.29
>10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov, slangové
a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
Prisma (A1-C2)
>komunikatívna a komplexná metóda, rôznorodosť cvičení
A1 Comienza Alumno
8495986030 D 17.50
A1 Comienza Alumno +CD (1) 8498480009 D 19.80
A1 Comienza Ejercicios
8495986481 D 13.40
A1 Comienza Profesor +CD (1) 8495986023 D 22.35
EAN
Q
R
Rápido, rápido (A1/B1)
>osvedčený rýchlokurz španielčiny
Libro del alumno +CD (1)
8484434610 F
Cuaderno de ejercicios
8484430834 F
Guía del profesor
8484430841 F
30.87
19.58
19.58
Rondas a las letras
de Hispanoamérica
8489756311 D
24.00
A2 Continúa Alumno
A2 Continúa Alumno +CD (1)
A2 Continúa Ejercicios
A2 Continúa Profesor +CD (1)
8495986146
8498480016
8495986498
8495986153
D
D
D
D
17.50
19.80
13.40
22.35
A1+A2 Inicial Alumno +CD (2)
A1+A2 Inicial Ejercicios
A1+A2 Inicial Profesor
8498480559 D
8498480566 D
8498480573 D
22.60
15.50
22.60
Ser maestro +DVD
2090343595 C
25.36
!Sí ! +CD (1) Španielčina nová maturita (EMIGMA)
S
Evaluación Prisma A1/A2
+CD (3)
8498481204 D
48.00
8089132973 X
9.90
8495986160
8498480023
8495986474
8495986177
D
D
D
D
17.50
19.80
13.40
22.35
Sintaxis del espaňol. Nivel
perfeccionamiento
8493453770 N
42.40
Sintaxis: teoría y práctica
del análisis oracional
8485789696 D
22.20
Sl-Šp hovorník 2/e (LINGEA)
8081450105 X
9.92
>1 500 kľúčových slov, 15 000 viet a konverzačných obratov,
prehľad gramatiky
2 Dos judios de Toledo
2 1942 +CD
2 Un nuevo Mundo
2 Llegada de los dioses
8477116240
8477116295
8477116271
8477116264
E
E
E
E
7.80
7.80
6.60
6.60
B1 Progresa Alumno
B1 Progresa Alumno +CD (1)
B1 Progresa Ejercicios
B1 Progresa Profesor +CD (1)
3 Vivir en El Escorial
3 Pintor de corte
3 Misionero en las colonias
3 Un inventor en la guerra civil
8477116110
8477116127
8477116134
8477116332
E
E
E
E
6.60
6.60
6.60
6.60
B2 Avanza Alumno
B2 Avanza Alumno +CD (2)
B2 Avanza Ejercicios
B2 Avanza Profesor +CD (2)
8495986221
8495986221
8495986504
8495986238
D
D
D
D
19.80
21.60
13.40
24.60
B1+B2 Intermedio Alumno
+CD (2)
B1+B2 Intermedio Ejercicios
B1+B2 Intermedio Profesor
8498481556 D
8498481563 D
8498481570 D
23.80
15.50
23.80
Evaluación Prisma B1/B2
+CD (3)
8498481211 D
48.00
>komunikatívny kurz obchodnej španielčiny
1 Libro del alumno +CD (1)
8484434153 F 29.54
1 Cuaderno de ejercicios +CD (1) 8484434160 F 21.07
1 DVD Socios y colegas
8484430919 F 40.66
>DVD k učebnici Socios so scénami z obchodného života v
Španielsku
1 Libro del profesor (web)
8484434177 F 22.40
C1 Consolida Alumno
C1 Consolida Alumno +CD (2)
C1 Consolida Ejercicios
C1 Consolida Profesor +CD (2)
8495986269
8495986269
8495986771
8495986276
D
D
D
D
24.60
25.90
13.40
27.55
2 Libro del alumno +CD (1)
2 Cuaderno de ejercicios +CD (1)
2 DVD Socios y colegas
2 Libro del profesor (web)
8498483642
8498483659
8498483673
8498483666
D
D
D
D
17.80
20.00
14.60
22.70
1 Los protagonistas y la
preparación de clase
2 Los componentes y las
actividades de la lengua
Šp-Č idiomatické vazby
(Bajger, IMPEX)
8086035253 X
2.96
Šp-Č obrázkový slovník
(Davis, FRAUS)
8085784237 X 10.04
>120 str., 2 000 slov, tematický
Šp-Č slovník s novými výrazy
(Dubský, LEDA) *
8085927535 X 22.30
>790 str., 72 000 šp. výrazov, 153 000 čes. ekvivalentov
Šp-Č velký slovník 1 + 2
(Dubský, ACADEMIA)
8020004833 X 28.00
>1826 str., 70 000 hesiel, všeobecné, vedecké a technické
termíny, ekonómia, právo, umenie a šport
Šp-Č/Č-Šp hospodářský
slovník (Hlavičková, FRAUS)
8072382613 X 50.18
>432 str., 30 000 hesiel
Šp-Č/Č-Šp praktický slovník
(Prokopová, LEDA)
8085927399 X 11.38
>667 str., okolo 27 000 výrazov
Šp-Č/Č-Šp slovník
(Dubský, LEDA)
8073350857 X 35.95
>72 000 špan. výrazov, 153 000 českých ekv., plus nové,
hovorové a slangové slová, prehľad výslovnosti
Španielsko-slovenský ilustrovaný
dvojjazyčný slovník (SLOVART) 8055606200 X 14.95
Šp-Sl slovník (Trup, MIKULA)
8088814481 X 32.86
>1265 str., hovorové slová, odborné termíny, frazeologizmy,
amerikanizmy
Šp-Sl/Sl-Šp Easylex2 CD-Rom
(LINGEA)
8096970360 X
9.90
>36 000 hesiel, 44 000 významov, 72 000 prekladov
Šp-Sl/Sl-Šp Lexicon 5 CD-Rom
veľký (LINGEA)
8089323142 X 79.90
>95 000 hesiel, 160 000 významov, 56 000 príkladov, 120
tematických okruhov, prehľad gramatiky
Colección para que leas (PQL)
1 El hombre que veía demasiado
1 Muerte en Valencia
8477110187 E
8477110170 E
6.80
6.80
2 Doce a las doce
2 ?Dónde está la Marquesa?
8477110132 E
8477110156 E
6.80
6.80
3 Lola
3 Una morena y una rubia
8477110194 E
8477110149 E
7.80
7.80
4 96 horas y media en ninguna
parte
4 Distinguidos seňores
8477110163 E
8477110224 E
8.20
8.20
5 Congreso en Granada
5 Do de pecho
8477110286 E
8477110248 E
8.20
8.20
Práctica (A1-B1)
>kolekcia 8 titulov na rozvoj jazykových zručností
Comprensión escrita 1 (A1-A2) 2090343342 C
Comprensión escrita 2 (A2-B1) 8496942226 C
19.90
21.10
Comprensión oral 1 +CD (A1-A2)
Comprensión oral 2 +CD (A2-B1)
8493586546 C
8493579210 C
22.35
23.20
Expresión escrita 1 (A1-A2)
Expresión escrita 2 (A2-B1)
2090343335 C
8493579227 C
19.90
20.85
Expresión oral 1 +CD (A1-A2)
Expresión oral 2 +CD (A2-B1)
2090343311 C
8493579234 C
Nuevo Prisma (A1-C2)
A1 Libro del alumno
A1 Libro del alumno +CD
A1 Cuaderno de ejercicios +CD
A1 Libro del profesor +CD
8498483697
8498483703
8498483727
8498483710
D
D
D
D
18.00
20.20
14.60
22.70
22.35
23.20
C1 Libro del alumno
C1 Libro del alumno +CD
C1 Cuaderno de ejercicios +CD
C1 Libro del profesor +CD
8498482522
8498482539
8498482553
8498482546
D
D
D
D
26.00
27.20
14.60
27.00
>interaktívne cvičenia k španielskej gramatike (hry, aktivity)
Nivel A1-A2
8477119579 E 23.60
Nivel B1-B2
8477119586 E 23.60
C2 Libro del alumno
C2 Libro del alumno +CD
C2 Cuaderno de ejercicios +CD
C2 Libro del profesor +CD
8498482577
8498482584
8498482607
8498482591
D
D
D
D
28.00
29.00
14.60
28.00
Profesor en acción 1
Profesor en acción 2
Profesor en acción 3 *
8477111627 E
8477111634 E
8477111641 E
18.80
18.80
18.80
Propuesta curricular y Marco
común europeo
>Desarrollo por tareas
8495986405 D
36.50
8477116363 E
19.70
Proverbios espaňoles
>španielske príslovia
8471436450 S
17.30
Pruebas de nivel +CD
>modely testov
8497784269 S
32.00
>pre pokročilých študentov, rozvoj argumentácie
Libro del Alumno
8477111962 E
Libro del Profesor
8477111986 E
Casetes (2) *
8477111979 E
24.50
23.80
3.28
Practica tu Espaňol
>množstvo cvičení a príkladov v rôznych oblastiach ŠpJ
>Practica la conjugación (A1)
8497781589 S 11.00
>Ejercicios de pronunciación
+CD (A2)
8497783217 S 11.00
>Léxico de los negocios (B2)
8497781596 S 11.00
>Marcadores del discurso (C1) 8497784580 S 11.00
>Ortografía (A2/B1)
8497784283 S 11.00
>Las preposiciones (B1)
8497782470 S 11.00
>Ser y estar (B1)
8497783224 S 11.00
Preparación al DELE
DELE A1 Libro +CD (1)
DELE A1 Claves
8477116806 E
8477113423 E
19.70
4.50
DELE A2 Libro +CD (2)
DELE A2 Claves
8477116349 E
8477116356 E
19.70
4.50
DELE B1 NUEVO Libro +CD (2)
DELE B1 NUEVO Claves
8477113539 E
8477113546 E
19.70
4.50
Propuestas para dinamizar
la clase de ELE
8484434184
8484434191
8484430926
8484434207
F
F
F
F
29.54
21.07
40.66
web
8477119906 E
21.40
8477119913 E
21.40
Soy profesor/a
A2 Libro del alumno
A2 Libro del alumno +CD
A2 Cuaderno de ejercicios +CD
A2 Libro del profesor +CD
Práctica la conjugación y gramática
Socios (A1-B1)
Puesta a punto (Int)
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -7 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Šp-Sl/Sl-Šp obojstranný slovník
(Škultéty, SPN)
8008033213 X 25.89
>1208 str., bežná slovná zásoba, niektoré odborné termíny,
frazeologické spojenia
Šp-Sl/Sl-Šp šikovný slovník
(LINGEA)
8089323371 X
9.90
Šp-Sl/Sl-Šp veľký slovník
(LINGEA)
8089323265 X 49.90
>1 296 str., 100 000 hesiel, 63 000 príkladov, idiómov, fráz,
363 000 prekladov
Šp-Sl/Sl-Šp vreckový slovník
pb 2/e (LINGEA)
8081450051 X
8.27
>794 str., 34 000 hesiel, 42 000 významov, 3 000 fráz,
gramatika, konverzácia a frázy, mapy
Šp-Sl/Sl-Šp vreckový slovník
(Trup, MIKULA)
8088814757 X 11.58
>880 str., 26 000 hesiel
Španělská Obrázková
konverzace (INFOA)
8072407194 X
8.90
Španělština +CD 2
(Prokopová, LEDA)
8073351366 X
27.26
Kapesná konverzace
španělština (INFOA)
8072402236 X
4.90
Španělština maturitní příprava
1 Učebnice
1 Metodika
1 Pracovní sešit
8072407002 X
8072407026 X
8072407019 X
16.90
26.00
8.90
Španělština Otázky a Odpovědi
(INFOA)
8072406104 X
>zrkladlový text, nejen k maturitě
14.90
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
>Actividades lúdicas para
practicar los verbos espaňoles*
>Los conectores oracionales
>Ejercicios para practicar la
gramática (elem/interm)
>Gramática básica del espaňol
(elem/interm)
>Gramática básica del espaňol
con ejercicios (elem/interm)
>Los marcadores
8495986757 D
8489756670 D
12.28
12.90
8489756151 D
8489756137 D
11.50
2 DVD*
2 Guía Didáctica *
40.66
13.94
8489756328 D
8495986139 D
18.00
12.90
Expresiones fijas
8495986122
>španielska frazeológia s cvičeniami
Funciones comunicativas
en situaciones cotidianas
8489756175
Modismos y metáforas culturales 8495986740
Vocabulario en contexto
8489756410
>11 okruhov slovnej zásoby s cvičeniami
D
12.90
D
D
D
12.90
12.90
12.90
Tema a tema (B1-B2)
>konverzačne zameraná učebnica, komplexný rozvoj jaz.
činností a kompetencií, tematické lekcie, príprava na maturitu
B1 Libro del alumno
8477117209 E 24.75
B2 Libro del alumno
8477117223 E 25.90
Temas de derecho
30.50
15.50
Španielčina 1+2
(Lenghardtová, SPN)
8010013548 X 12.11
Španielčina konverzácia, s
nami sa dohovoríte (LINGEA)
8089323975 X
4.90
>192 str., 1200 viet a fráz, 800 slovíčok v témach, 5000
hesiel v slovníku
Španielčina konverzácia so
slovníkom a gram. (LINGEA)
8089323906 X
6.20
>2 600 viet a fráz, 1 600 slovíčok v témach,
8 000 hesiel v slovníku, výslovnosť, príloha
Špan. pre samoukov +CD (1)
(Šajgalíková, AKTUELL)
8089153473 X 15.00
Temas de gramática (Superior) 8497784290 S 19.60
>gramatické témy s vysvetlením a cvičeniami pre pokročilých
Špan. pre samoukov +CD (1)
(EASTONE)
>bližšie vysvetlenie a precvičenie problémových javov
Tiempo.. Para comprender +CD 8477115359 E 20.00
Tiempo.. Para conjugar +CD-Rom 8477115311 E 20.00
Tiempo.. Para practicar
Indicativo y Subjuntivo
8477115373 E 14.50
Tiempo.. Para practicar las
preposiciones
8477115342 E 14.50
Tiempo.. Para practicar los
pasados
8477115366 E 14.50
Tiempo.. Para pronunciar +CD 8477115335 E 20.00
Španielska konverzácia
(Lenghardtová, SPN)
8010008384 X
>pre študentov SŠ, VŠ, JŠ aj samoukov
9.59
Sueňa (A1-C1)
Temas de empresa (B2)
Temas de salud (B2)
>španielčina pre oblasť zdravotníctva, obrázková príloha
Libro del alumno
8498480337 D 30.50
Libro de claves
8498480344 D 15.50
Temas de turismo (B2)
>španielčina pre oblasť cestovného ruchu, model skúšky
Libro del alumno
8495986993 D 30.50
Libro de claves
8495986986 D 15.50
1 Libro del alumno +CD (A1+A2)
1 Cuaderno de ejercicios +CD
1 Libro del profesor +CD
8466755054 A
8466755061 A
8466755078 A
24.03
14.77
25.55
2 Libro del alumno +CD (B1)
2 Cuaderno de ejercicios
2 Libro del profesor +CD
8466755085 A
8466755092 A
8466755108 A
24.03
14.77
25.55
Todo oídos +CD
>Guía pedagógica
8484437277 F
8484437284 F
27.00
15.85
Los Trotamundos (A1-B1)
8466778060 A
28.70
T
Tablas
8498480405 D
>zábavné krátke divadelné hry s cvičeniami
25.40
Taller de escritura (A1/B2)
>precvičovanie písomného prejavu
Cuaderno
8489756793 D
Guía didáctica
8489756809 D
18.90
14.60
Tareas y proyectos en clase
36.50
8489756342 D
Técnicas de conversación
telefónica
>CD
8477111849 E
8477115595 E
13.10
17.00
Técnicas de correo comercial
>CD
8477111764 E
8477115496 E
13.10
17.00
Un paseo por Latinoamérica (A1/B2)
>DVD s reportážami o Latinskej Amerike
DVD (2) *
8484434337 F
Pack de guías (6) *
8484434788 F
53.44
39.33
>nové vydanie cvičebníc špan. gramatiky, praktické
vysvetlenie, množstvo cvičení
1 Elemental Nuevo
8477117100 E
1 Elemental Nuevo Claves
8477117117 E
13.95
3.40
2 Intermedio Nuevo
2 Intermedio Nuevo Claves
8477117124 E
8477117131 E
13.95
3.40
3 Avanzado Nuevo
3 Avanzado Nuevo Claves
8477117148 E
8477117155 E
14.40
3.40
Uso de las perífrasis verbales (B)
>Soluciones
8477112280 E
8477118213 E
15.60
nuevo
Uso interactivo del vocabulario (A1-C2)
>tematicky zhrnutá slovná zásoba, vhodné pre maturantov
a skúšky DELE
A1-B1
8477119784 E 14.00
B2-C2
8477119791 E 16.50
Uso Junior (8-12 r)
>cvičebnica gramatiky pre deti, zábavné ilustrácie
1 Elem Libro del Alumno
8477115519 E
1 Elem Guía Didactica
8477115526 E
19.00
12.11
2 Interm Libro del Alumno
2 Interm Guía Didactica
8477115533 E
8477115540 E
19.00
12.11
3 Avan Libro del Alumno
3 Avan Guía Didactica
8477115557 E
8477115564 E
19.00
12.11
Usos del espaňol (elem-super)
Desde el principio (elemental)
Como lo oyes (superior)
8471439734 S
8471438584 S
18.60
18.60
Tiempo...
Todas las voces +CD +DVD
(A1-A2)
8484437543 F 23.80
Todas las voces +CD +DVD (B1) 8484437222 F 23.80
>kompletný kurz kultúry a civilizácie hispánskeho sveta
1+2 Sueňa interactiva
+CD-Rom (2)
8484433668 F
8489344877 F
Nuevo Uso de la gramática espaňola
>španielčina pre oblasť obchodovania
Libro del alumno
8495986696 D
Libro de claves
8495986764 D
1.89
Un paseo por Espaňa (A1-B2)
40.66
13.94
Španělština v testech
(Houštecká, LEDA)
8085927276 X 10.42
>stručný popis frekventovaných aj zložitejších javov s cvičeniami
Španielčina - Stručný prehľad
gramatiky (tabuľka, PRÍRODA) 8007010529 X
>prehľad gramatiky spracovaný vo forme tabuľky,
laminovaná, 4 strany
€
11.50
30.50
15.50
14.99
Vyd.
>kolekcia DVD o kultúre a civilizácii Španielska
1 DVD *
8484433651 F
1 Guía Didáctica *
8489344853 F
Temas de espaňol Léxico (TEL)
>španielčina pre oblasť práva
Libro del alumno
Libro de claves
EAN
U
8498481181 D
8498481198 D
8081091063 X
Názov titulu
Temas de espaňol Gramática (TEG)
>kurz pre deti od 8-10 rokov
1 Libro del Alumno
1 Cuaderno de Actividades
1 Libro del Profesor
1 CD (1)
1 CD-Rom
1 DVD (zona 2)
8477112051
8477112068
8477112075
8477115441
8477112129
8477112785
E
E
E
E
E
E
16.50
7.40
15.90
18.00
34.50
43.00
2 Libro del Alumno
2 Cuaderno de Actividades
2 Libro del Profesor
2 CD
2 CD-Rom
8477112136
8477112143
8477112150
8477115458
8477112204
E
E
E
E
E
16.50
7.40
15.90
18.00
34.50
>actividades de interacción oral y escrita
Tú y yo A
8477115601 E
Tú y yo B
8477115618 E
Tú y yo C
8477115625 E
21.40
21.40
21.40
Tú y yo
V
Vacaciones en espaňol (A1-A2)
>zábavné knižky pre deti na opakovanie vedomostí
Vacaciones en espaňol 1 +CD
(A1)
8498481686 D
Vacaciones en espaňol 2 +CD
(A1/A2)
8498481693 D
13.90
13.90
Vamos al circo (A1)
>španielčina pre 6-7 ročné deti
Cuaderno
CD (1)
Guía didáctica
3125142138 F
3125142145 F
3125142152 F
16.92
19.58
19.58
>španielčina pre 8-9/10 ročné deti
Cuaderno
3125142169 F
CD (1)
3125142176 F
Guía didáctica
3125142183 F
16.92
19.58
19.58
Vamos al cole (A1)
Nuevo Ven (A1-B2)
1 Libro del Alumno +CD (1)
1 Libro de Ejercicios +CD (1)
1 Libro Profesor+CD (3)
1 Casetes (2) *
1 Casete Ejercicios (1) *
1 CD audio (2) *
1 Studijní příručka
Apartamento para dos 1
Vídeo Cas (1) *
Apartamento para dos 1 DVD
(zona 2)
8477118312
8477118411
8477118329
8477118343
8477118398
8477118350
8072384815
E
E
E
E
E
E
X
21.90
10.45
23.80
3.28
3.28
3.28
7.01
8477113164 E
6.00
2 Libro del Alumno +CD (1)
2 Libro de Ejercicios +CD (1)
2 Libro Profesor +CD (2)
8477113270 E
42.00
8477118428 E
8477118527 E
8477118619 E
21.70
10.45
26.00
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -8 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
2 Casetes (2) *
2 Casete Ejercicios (1) *
2 Studijní příručka
Apartamento para dos 2
Vídeo Cas (1) *
Apartamento para dos 2
DVD (zona 2)
EAN
8477118466
8477118480
8072385133
3 Libro del Alumno +CD (1)
3 Libro de Ejercicios +CD (1)
3 Libro Profesor +CD (1)
3 Casete (1) *
3 CD audio (1) *
Espaňa en directo Vídeo Cas (1)*
Espaňa en directo DVD (zona 2)
Vyd.
E
E
X
€
3.28
3.28
7.01
8477113195 E
6.00
8477113294 E
42.00
8477118534
8477118565
8477118664
8477118589
8477118572
8477113232
8477113263
22.40
9.10
26.00
3.28
3.28
6.00
42.00
E
E
E
E
E
E
E
Názov titulu
EAN
Vyd.
€
Názov titulu
EAN
Vyd.
Vente
Vocabulario
>3. vydanie učebnice Ven, využitie interakcie v pôvodnej
metodike
1 Libro del alumno (A1+A2)
8477117964 E 22.50
1 Cuaderno de ejercicios
8477110606 E
8.90
1 Libro del profesor +CD
8477110927 E 24.60
>praktické aktivity na precvičovanie slovnej zásoby
A1 +CD
8467521672 M
A2 +CD
8467521689 M
El Ventilador (C1)
Libro del alumno +CD +DVD
8484432265 F
33.69
Vía rápida (A1/B1)
>rýchlokurz španielčiny, vhodný pre vysoké školy; Libro del
profesor: zadarmo na webe!
Libro del alumno +CD (2)
8484436553 F 34.35
Cuaderno de actividades
8484436560 F 19.80
Vocabulario en movimiento
(A1/A2)
8495986702 D
>fotokopírovateľný materiál s kartičkami
€
22.23
22.23
27.05
Voces de América (Int/Avan)
DVD (45 min)
Cuaderno de ejercicios
8497782104 S
8497780445 S
ČÍTAJTE PO
ŠPANIELSKY !!!
Nájdete u nás...
 čítanky pre všetky vekové kategórie;
 rôznorodú tematiku (detektívky,
rozprávky, cestopisy, životopisy, reálie...);
 skrátené verzie originálnych diel
španielskej a latinskoamerickej literatúry;
 čítanky s CD alebo DVD;
 čítanky s doplnkovými cvičeniami pre
kompletný rozvoj jazykovej kompetencie.
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -9 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
28.30
22.30
Nová 4-dielna učebnica španielskeho
jazyka (A1-B2) určená študentom
stredných a jazykových škôl.
Prostredníctvom moderných stratégií
vo vyučovaní cudzích jazykov, má
študent možnosť nalodiť sa na
okružnú plavbu španielskym jazykom.
Prečo EMBARQUE?
 zábavné a príjemné hodiny, ktoré motivujú
študenta
k rozprávaniu
študenta
k rozprávaniu
 aktuálne a moderné komponenty pre učiteľa
i študenta
 dynamickosť, pružnosť a systematickosť
 dynamickosť, pružnosť a systematickosť
 zhoda so slovenským vzdelávacím systémom
 zhoda so slovenským vzdelávacím systémom
 efektívna príprava na maturitnú skúšku (B1/B2)
 efektívna príprava na maturitnú skúšku (B1/B2)
 doložka MŠVVaŠ SR
VVYYD
DA
AVVA
AT
TEEĽĽSSK
KÝÝ B
BO
ON
NU
USS
za nákup min. 12 setov zadarmo:
UČITEĽSKÝ SET
(úrovne A1, A2: LP+CD+CE)
(úroveň B1: LA+LP+CD +CE)
za nákup min. 25 setov zadarmo:
LIBRO DIGITAL
Slovná zásoba
ako úvod do
lekcie a témy.
Praktické
pomôcky pre
študenta.
Aktívny rozvoj
slovnej zásoby
a gramatiky.
Rôznorodosť
cvičení.
Bohatá banka
textov na lepšie
osvojenie
gramatiky
a podporu
písania.
Komunikačné
cvičenia pre
reálne využitie
jazyka.
oncept učebnice Embarque vychádza zo SERR a zameriava sa na aktívny rozvoj jednotlivých
kompetencií. Texty a aktivity vychádzajú z reálnych požiadaviek žiaka, jeho sveta a potrieb,
pričom rešpektujú viaceré štýly učenia. Gramatické a lexikálne učivo je považované za základný
prvok pre dosiahnutie jazykovej komunikačnej kompetencie, pričom avšak nie je jediným pri jej
dosahovaní. V závere každej lekcie, ako aj v závere celého modulu, sa gramatika precvičuje a zhŕňa v podobe
rôznych cvičení (Práctica de gramática, Refuerza la gramática). Učebnica aktívne rozvíja rovnomerne všetky
jazykové zručnosti. Dôraz je venovaný aj reáliám z hispanofónneho sveta a prezentácii „živého“ jazyka.
K
EMBARQUE 1 (A1+), EMBARQUE 2 (A2+)
 Prvý diel sa skladá z 8 modulov, druhý z 10, pričom každý modul obsahuje dve 6-str.
lekcie.
 Lekcia začína úvodom do slovnej zásoby. Následne pokračuje získavanie gramatických
a funkčných spôsobilostí potrebných pre zvládnutie témy.
 Súčasťou lekcie sú rôzne akčné projekty pre rôzne formy práce: individuálnu, vo
dvojiciach či skupinovú.
 Záver lekcie v module je venovaný precvičeniu nadobudnutých vedomostí v podobe
písomného prejavu (Diario a bordo – 1 diel, Diario en ruta – 2 diel), ústneho prejavu
(Conversación a bordo – 1 diel) a čítania (Lectura en ruta – 2 diel).
 Pre bližšie zoznámenie sa s kultúrou španielsky hovoriacich krajín je v závere modulu
sekcia Noticias s doplnkovým čítaním.
 Pre každý modul je zostavený samostatný blog, na ktorý je možné prihlásiť sa na
www.edelsa.es (v sekcii zona estudiante).
EMBARQUE 3 (B1)
 Predstavuje novú štruktúru a aktívnu prípravu na maturitnú skúšku.
 Učebnica obsahuje 10 modulov, pričom každý je tematicky zameraný (Día de... la
salud/la familia/del medio ambiente, ...).
 Dôraz sa kladie na konverzačné témy a funkciu jazyka, z čoho sa následne vyvodzuje
gramatika a príslušná lexika kompletne v kontexte.
 Modul je v 3 diele rozdelený na jazykové zručnosti, čo predstavuje ich efektívny
rozvoj – základná zručnosť je prepájaná s ďalšími.
racovný zošit predstavuje doplnkové cvičenia ku každému modulu
(Léxico, Gramática y funciones, Fonética y ortografía) ako aj zhrnutie
jeho funkčného obsahu. Súčasťou učiteľskej príručky sú výsledky, CD,
metodické odporúčania, plány a sociokultúrne poznámky. V prvom
a druhom diele obsahuje aj integrovanú učebnicu. Novinkou je digitalizovaná verzia
učebnice (Libro digital) vhodná aj pre interaktívnu tabuľu. Výhodou je bohatý extra
materiál: videá, obrazový materiál, hry, pracovné listy, ...
P
ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
K UČEBNICI ZADARMO NA:
www.edelsa.es alebo www.oxico.sk
CENNÍK 2013/2014
MOC
EMBARQUE 1 (A1+)
9788477119517
9788477119531
9788477117384
9788477119500
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
17.00
7.50
28.10
38.20
EMBARQUE 2 (A2+)
BEZPLATNÝ INTERNETOVÝ SERVIS
VYDAVATEĽSTVA EDELSA:
www.edelsa.es
blogy, portfóliá, interaktívne cvičenia pre
žiakov, testy, nahrávky, ...
9788477119548
9788477119562
9788477119555
9788477119609
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
17.00
7.50
28.10
38.20
Alumno
Ejercicios
Profesor +CD
Libro digital
19.00
8.70
18.50
38.20
EMBARQUE 3 (B1)
9788477119708
9788477119722
9788477119715
9788477119685
Download

ŠPANIELČINA SEPT. 2014 MALOOBCHODNÉ CENY