Maloobchodné ceny DECEMBER 2013
Legenda skratiek pri názve (podľa Spoločného Európskeho Rámca): A1: Breakthrough, A2: Elementary (KET), B1: Lower intermediate (PET),
B2: Upper intermediate (FCE), C1: Lower advanced (CAE), C2: Upper advanced (CPE), AmE=Americká angličtina, BrE=Britská angličtina
Poznámky: Ceny sú uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo zmeniť ceny. Ceny nových titulov na rok 2013 sú v kurzíve a podčiarknuté.
Tituly označené hviezdičkou* sú v ponuke v zníženej cene do vypredania zásob. Poštovné 3,15 € neúčtujeme pri nákupe kníh nad 166 €.
Dôležité: Objednávka má obsahovať plný názov kurzu (je tučný a podčiarknutý), počet zvolených komponentov a EAN kód.
Názov titulu
EAN
€
A
Academic English Practice Online:
Academic English Advanced
Practice Online (BrE)
Academic English with IELTS
Up-int Practice Online (BrE)
Academic English with IELTS
Adv Practice Online (BrE)
Academic English with TOEFL
Up-int Practice Online (AmE)
Academic English with TOEFL
Adv Practice Online (AmE)
9780230740723
23.80
9780230750920
28.90
9780230740624
28.90
9780230750937
28.90
EAN
9781405061995
9781405062008
9781405062015
9781405062046
Blended Learning
9780230020832
>using technology in and beyond the lang classroom
€
12.92
8.33
28.73
23.80
33.15
The Business 2.0 (B1-C1)
9780230725614
28.90
Academic Writing
(from paragraph to essay) (B1)
9781405086066
28.73
500 Activities for the Primary
Classroom
9781405099073
26.86
Aviation English (A2/B1)
Student's Book +CD-Rom (2)
Teacher's Book
CD (2)
Názov titulu
4 Pupil´s Book
4 Activity Book
4 Teacher´s Book
4 CD (3)
9780230027572
9780230027589
9780230027596
52.53
50.66
23.80
B
29.58
9780230716841
28.56
30.60
9780230437920
9780230437937
35.02
23.80
Busy Board Interactive Whiteboard
Software (Primary)
Up-Int Student's Book
Up-Int Student's Book
+eWorkbook
Up-Int Teacher's Book
+DVD-Rom
Up-Int CD (2)
9780230437968
23.80
9780230437975
30.60
9780230438002
9780230438019
35.02
23.80
Adv Student's Book
Adv Student's Book +eWorkbook
Adv Teacher's Book +DVD-Rom
Adv CD (2)
9780230438040
9780230438057
9780230438088
9780230438095
23.80
30.60
35.02
23.80
30.60
35.02
23.80
9781405018333
28.90
9781405018364
28.90
Interm Student's Book
+DVD-Rom
Interm Teacher's Book
Interm CD (3)
9781405083690
9781405081863
9781405081849
30.60
35.02
23.80
9780230717039
28.90
9781405064071
36.89
Up-int Student's Book
+DVD-Rom
Up-int Teacher's Book
Up-int CD (2)
9781405083713
9781405081948
9781405081924
30.60
35.02
23.80
1 Pupil´s Book
1 Activity Book
1 Teacher´s Book
1 CD (3)
1 Flashcards
1 Story Cards
9781405061698
9781405061704
9781405061711
9781405061742
9781405061728
9781405061735
12.92
8.33
28.65
23.80
30.60
30.60
Adv Student's Book +DVD-Rom 9780230021518
Adv Teacher's Book
9780230021525
Adv CD (2)
9780230021532
30.60
35.02
23.80
2 Pupil´s Book
2 Activity Book
2 Teacher´s Book
2 CD (3)
2 Flashcards
2 Story Cards
9781405061797
9781405061803
9781405061810
9781405061841
9781405061827
9781405061834
12.92
8.33
28.73
23.80
30.60
30.60
Modules 1, 2, 3 (Copy)
9780333990940
54.57
>Social English, Telephoning, Job Interviews
Modules 4, 5, 6 (Copy)
9780333990957
54.57
>Discussions & Meetings, Correspondence, Report Writing
Modules 7, 8, 9 (Copy)
9780333990964
54.57
>Presentations, Company Product, Negotiations
3 Pupil´s Book
3 Activity Book
3 Teacher´s Book
3 Flashcards
9781405061896
9781405061902
9781405061919
9781405061926
12.92
8.33
28.73
30.60
Business Eng Handbook +CD
(B2/C2)
9781405086059
29.58
>effective communication, graphs, figures, presentations,
discussions, CV
Big Bugs (Beg/Pre-int)
9780230732544
9780230437890
9780230021563
9780230021570
9780230021587
Beyond the Sentence
20.40
20.40
20.40
20.40
20.40
Bus Grammar Builder +CD (1)
2/e (A2/B2)
Business Vocabulary Builder
+CD (B1)
Pre-int Student's Book
+DVD-Rom
Pre-int Teacher's Book
Pre-int CD (2)
Pre-int/Adv Video
and Resource DVD
9780230418691
20.57
Business Builder (A2-B1)
€
9780230751774
9780230751781
9780230751798
9780230751804
9780230751811
23.80
25.42
13.77
32.64
23.80
BEC Testbuilder Preliminary
+CD (1) (B1)
BEC Testbuilder Vantage
+CD (1) (B2)
BEC Testbuilder Higher
+CD (1) (C1)
Elem Practice Online (BrE)
Pre-int Practice Online (BrE)
Interm Practice Online (BrE)
Up-int Practice Online (BrE)
Adv Practice Online (BrE)
9780230437883
9781405003933
9781405003940
9781405003957
9781405003971
Student's Book new
Practice Book new
Teacher´s Guide new
CD (2) new
EAN
Interm Student's Book
Interm Student's Book
+eWorkbook
Interm Teacher's Book
+DVD-Rom
Interm CD (2)
The Business (A2-C1)
New Basic Survival (A1)
Názov titulu
Business English Practice Online Learning
>pre deti ZŠ, ilustrované interaktívne cvičenia a hry
1 Interactive Whiteboard
Software
9780230729858
2 Interactive Whiteboard
Software
9780230729865
3 Interactive Whiteboard
Software
9780230729872
1-3 Interactive Whiteboard
Software (pack)
9780230729889
93.50
93.50
93.50
261.80
C
CAE Practice Online
9780230750913
15.30
CAE Testbuilder new w/k +CD
(C1)
9780230727946
28.90
English for the Military
1 Student's Book
1 Teacher's Book
1 Workbook + CD
1 Class CD (2)
1 Grammar Practice
9781405009805
9781405009812
9781405028998
9781405009836
9781405074186
30.60
38.08
14.28
23.80
12.41
2 Student's Book
2 Teacher's Book
2 Workbook + CD
2 Class CD (3)
9781405009850
9781405009867
9781405029018
9781405009881
30.60
38.08
14.28
23.80
3 Student's Book
3 Teacher's Book
3 Workbook + CD
3 Class CD (3)
9781405009904
9781405009911
9781405029032
9781405009935
30.60
38.08
14.28
23.80
9781405067034
24.82
9781405074179
19.21
9780230404540
9780230404557
9780230404571
9780230403932
15.30
17.51
25.33
23.80
Campaign (B2-C1)
Campaign Dictionary of Military
Terms
Campaign Dictionary
Vocabulary Workbook
Captain Jack
1 Pupil´s Book
1 Plus Book
1 Teacher's Book
1 CD
Názov titulu
1 Photocopiables CD-Rom
1 DVD-Rom
1 Flashcards
1 Flip over Book
1 Parrot puppet
EAN
9780230403901
9780230403864
9780230403925
9780230403918
9780230403963
€
7.82
9.86
19.04
74.80
12.58
2 Pupil´s Book
2 Plus Book
2 Teacher's Book
2 CD
2 Photocopiables CD-Rom
2 DVD-Rom
2 Flashcards
2 Flip over Book
9780230404588
9780230404595
9780230404618
9780230404045
9780230404014
9780230403970
9780230404038
9780230404021
15.30
17.51
25.33
23.80
7.82
9.86
19.04
74.80
Check Your Aviation English
+CD (3) (A2/B1)
9780230402072
38.76
9780230033641
18.19
9780230033634
18.19
Check Your Vocabulary for
Academic English (B2)
Check Your Vocabulary for
FCE (B1/B2)
Check Your Vocabulary for
IELTS (B1/B2)
Check Your Vocabulary for
PET (B1)
Check Your Vocabulary for
TOEFL (B2)
Check Your Vocabulary for
TOEIC (B2/C1)
EAN
9780230440340
9780230440357
9780230440326
9780230440333
€
33.49
22.95
38.76
25.50
D
Destination (Grammar & Vocabulary)
Destination B1 w/k
9780230035362
22.95
Destination B2 w/k
Destination B2 wo/k
9780230035386
9780230035393
22.95
22.95
Destination C1&C2 w/k
Destination C1&C2 wo/k
9780230035409
9780230035416
22.95
22.95
9780230414679
9780230419216
9780230409576
9780230409583
28.05
28.05
33.15
23.80
Direct to FCE (B2)
Student's Book w/k +web
Student's Book wo/k +web
Teacher's Book
CD (2)
Direct to IELTS (Up-int/Adv)
9780230033603
18.19
9780230033597
9780230033610
9780230033627
€
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
35.53
7.14
35.53
3 Pupil´s Book
3 Teacher´s Guide
3 Workbook
3 CD (2)
3 Dictionary
3 DVD-Rom
3 Flashcards
3 Grammar Practice
3 Posters
9780230024618
9780230024731
9780230024793
9780230024526
9780230032163
9780230032262
9780230024588
9780230032064
9780230024670
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
35.53
7.14
35.53
4 Pupil´s Book
4 Teacher´s Guide
4 Workbook
4 CD (1)
4 Dictionary
4 DVD-Rom
4 Grammar Practice
4 Posters
9780230024625
9780230024748
9780230024809
9780230024533
9780230032170
9780230032279
9780230032071
9780230024687
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
7.14
35.53
18.19
28.05
33.15
23.80
18.19
Direct to TOEFL iBT +web
9780230409910
28.05
Discover English
9781405080033
33.15
9780753431603
9780753434093
9780753434222
9780753434109
9780753430026
9780753434116
9780753434215
9780753434192
9780753431597
9780753431610
9780753431573
9780753431580
9780753419991
9780753434208
10.18
10.18
10.18
10.18
8.48
10.18
10.18
10.18
10.18
10.18
10.18
10.18
8.48
10.18
5 Pupil´s Book
5 Teacher´s Guide
5 Workbook
5 CD (3)
5 Dictionary
5 DVD-Rom
5 Grammar Practice
5 Posters
9780230024632
9780230024755
9780230024816
9780230024540
9780230032187
9780230032286
9780230032088
9780230024694
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
7.14
38.08
6 Pupil´s Book
6 Teacher´s Guide
6 Workbook
6 CD (3)
6 Dictionary
6 DVD-Rom
6 Grammar Practice
6 Posters
9780230024649
9780230024762
9780230024823
9780230024557
9780230032194
9780230032293
9780230032095
9780230024700
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
7.14
35.53
9781405012942
9780230448551
18.70
18.70
7 Student´s Book
7 Teacher´s Guide
7 Workbook +CD-Rom
7 CD (3)
7 Dictionary
7 DVD-Rom
7 Exam Practice Book
9780230032521
9780230032569
9780230440920
9780230032446
9780230032200
9780230032309
9780230032101
14.45
28.56
9.35
23.80
5.10
43.69
7.74
8 Student´s Book
8 Teacher´s Guide
8 Workbook +CD-Rom
8 CD (3)
8 DVD-Rom
8 Exam Practice Book
9780230032538
9780230032576
9780230441309
9780230032453
9780230032316
9780230032118
14.45
28.56
9.35
23.80
43.69
7.74
9 Student's Book
9 Teacher's Guide
9 Workbook +CD-Rom
9 Audio CD (3)
9 DVD-Rom
9 Exam Practice Book
9780230032545
9780230032583
9780230441323
9780230032460
9780230032323
9780230032125
14.45
28.56
9.35
23.80
43.69
7.74
10 Student's Book
10 Teacher's Guide
10 Workbook +CD-Rom
10 CD (3)
10 DVD-Rom
10 Exam Practice Book
9780230032552
9780230032590
9780230441347
9780230032477
9780230032330
9780230037038
14.45
28.56
9.35
23.80
43.69
7.74
Essential Business Grammar
Builder +CD (1) (A2)
9781405070485
29.58
Essential Business Vocabulary
Builder +CD (1) (A2/B1)
9780230407619
26.86
18.19
9780230011427
9780230011403
9780230011441
9780230011410
9780230730588
9780230011465
9780230011472
17.51
7.82
23.80
30.60
30.60
24.48
23.97
2 Pupil's Book +MultiRom
+Stickers
2 Busy Book
2 CD (2)
2 Teacher`s Book
2 DVD +Photocopiable CD
2 Flashcards
2 Story Cards
9780230011496
9780230011502
9780230011533
9780230011526
9780230730595
9780230011557
9780230011564
17.51
7.82
23.80
30.60
30.60
24.48
23.97
Play Mat
Puppet
9780230039438
9780230011649
50.83
24.65
Children Learning English
9781405080026
36.89
700 Classroom Activities
(Elem/Up-int)
9781405080019
>aktivity vhodné na okamžité použitie na hodine
26.86
Discover Science
Apes and Monkeys
Birds
Deserts
Light and Sound
Maps and Mapping
Materials
Mountains
Polar Lands
Reptiles
Robots
Rocks and Fossils
Seas and Oceans
Solar System
Weather
E
Email English (B1/B2)
Email English 2/e (B1/B2)
English for Law Enforcement (A1/A2)
Code (B1-B2)
Student's Book +CD-Rom
Teacher's Book
CD (2)
9780230732582
9780230732575
9780230405264
33.32
37.91
23.80
English Quest
18.36
38.08
11.22
18.02
23.80
92.65
Green Student's Book (B1+)
Green Teacher´s Book +test CD
Green Workbook +CD
Green Workbook Plus
(MPO +CD)
Green CD (2)
Green Interactive Whiteboard
9789604472932
9789604472956
9789604473403
18.36
38.08
11.22
9789604472949
9789604472994
9789604472970
18.02
23.80
92.65
Red Student's Book (B2)
Red Teacher´s Book +test CD
Red Workbook +CD
Red Workbook Plus (MPO +CD)
Red CD (2)
Red Interactive Whiteboard
9789604473137
9789604473151
9789604473410
9789604473144
9789604473199
9789604473175
18.36
38.08
11.22
18.02
23.80
92.65
Communicate (B1)
9780230440180
9780230440173
9780230440319
9780230440197
EAN
9780230024601
9780230024724
9780230024786
9780230024519
9780230032156
9780230032255
9780230024571
9780230032057
9780230024663
9780230439931
9780230439979
9780230439986
1 Pupil's Book +MultiRom
+Stickers
1 Busy Book
1 CD (2)
1 Teacher`s Book
1 DVD +Photocopiable CD
1 Flashcards
1 Story Cards
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
Blue Student's Book (B1)
9789604472857
Blue Teacher´s Book +test CD 9789604472871
Blue Workbook +CD
9789604473397
Blue Workbook Plus (MPO +CD) 9789604472864
Blue CD (2)
9789604472918
Blue Interactive Whiteboard
9789604472895
Názov titulu
2 Pupil´s Book
2 Teacher´s Guide
2 Workbook
2 CD (2)
2 Dictionary
2 DVD-Rom
2 Flashcards
2 Grammar Practice
2 Posters
Student's Book w/k +web
Teacher's Book +web
CD (2)
Cheeky Monkey
1 Student's Book +CD/DVD
1 Student's Book
1 DVD/CD-Rom
1 Multi-Rom
Názov titulu
2 Student's Book +CD/DVD
2 Student's Book
2 DVD/CD-Rom
2 Multi-Rom
33.49
22.95
38.76
25.50
1 Pupil´s Book +Animated
Stories & Songs CD-Rom
1 Activity Book
1 Teacher´s Book +Digibook
CD-Rom
1 CD (3)
1 Flashcards
2 Pupil´s Book +Animated
Stories & Songs CD-Rom
2 Activity Book
2 Teacher´s Book +Digibook
CD-Rom
2 CD (3)
2 Flashcards
9780230443808
9780230439801
13.60
6.80
9780230443815
9780230439825
9780230451209
29.92
23.80
25.50
9780230443822
9780230439856
13.60
6.80
9780230443839
9780230439870
9780230451216
29.92
23.80
25.50
9780230024595
9780230024717
9780230024779
9780230024502
9780230032149
9780230032248
9780230024564
9780230032040
9780230024656
13.77
28.56
8.67
23.80
4.93
43.69
35.53
7.14
35.53
English World
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Pupil´s Book
1 Teacher´s Guide
1 Workbook
1 CD (2)
1 Dictionary
1 DVD-Rom
1 Flashcards
1 Grammar Practice
1 Posters
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -2 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
€
Názov titulu
F
First Certificate PassKey (B2)
Student's Book
Grammar and Practice w/k
Teacher's Book
9780435244897
9780435244958
9780435244903
Student's Book
Workbook w/k
Workbook wo/k
Teacher's Book
CD (3)
9780435281441
9780435281526
9780435281465
9780435281458
9780230725119
20.91
11.90
11.90
35.02
23.80
FCE Practice Online
9780230740648
15.30
9780230727892
28.90
9781420230192
9781420230208
32.98
32.98
9781420230222
32.98
9781420230215
32.98
Focusing on IELTS
>Listening and Speaking Skills
w/k +CD
>Reading and Writing Skills
>Academic Practice Tests w/k
+CD (2)
>General Training Practice
Tests w/k +CD
Footprints (1-4)
1 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
1 Activity Book
1 Teacher's Book
1 CD (3)
1 Finger Puppet
1 Flashcards
1 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
1 Word Cards
2 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
2 Activity Book
2 Teacher's Book
2 CD (3)
2 Flashcards
2 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
2 Word Cards
3 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
3 Activity Book
3 Teacher's Book
3 CD (2)
3 Flashcards
3 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
3 Word Cards
4 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
4 Activity Book
4 Teacher's Book
4 CD (2)
4 Flashcards
4 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
4 Word Cards
5 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
5 Activity Book
5 Teacher's Book
5 CD (3)
5 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
6 Pupil's Book +CD/CD-Rom
+Portfolio
6 Activity Book
6 Teacher's Book
6 CD (3)
6 Tests and photocopiable
resources CD-Rom pack
€
Gateway (A2-C1)
31.45
20.57
35.02
First Certificate Star (B2)
First Certificate Testbuilder w/k
+CD (B2)
EAN
G
9780230011991
9780230011908
9780230722149
9780230011922
9780230011977
9780230011953
17.51
9.52
28.56
23.80
15.30
32.30
9780230716384
9780230011960
35.53
17.17
9780230012097
9780230012011
9780230012028
9780230012035
9780230012066
17.51
9.52
28.56
23.80
32.30
9780230716391
9780230012073
35.53
17.17
9780230012189
9780230733732
9780230012127
9780230012134
9780230012165
17.51
9.52
28.56
23.80
32.30
9780230722200
9780230012172
35.53
17.17
9780230012295
9780230733749
9780230012226
9780230012233
9780230012264
17.51
9.52
28.56
23.80
32.30
9780230722248
9780230012271
35.53
17.17
9780230012370
9780230012318
9780230012325
9780230012332
17.51
9.52
28.56
23.80
9780230722286
35.53
9780230012455
9780230012394
9780230012400
9780230012417
17.51
9.52
28.56
23.80
9780230722323
35.53
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
A2 Student's Book
9780230723382
A2 Student's Book +Webcode
9780230417595
A2 Teacher's Book +test CD
9780230411791
A2 Workbook
9780230723399
A2 CD (2)
9780230723412
A2 Interactive Classroom (single) 9780230723429
A2 Practice Online Learning
9780230761957
B1 Student's Book +maturitné
cvičné testy (free)
B1 Student's Book +Webcode
+maturitné cvičné testy (free)
B1 Teacher's Book +test CD
B1 Workbook
B1 CD (2) +maturitné cvičné
testy (free)
B1 Interactive Classroom (single)
B1 Practice Online Learning
B1+ Student's Book +maturitné
cvičné testy (free)
B1+ Student's Book +Webcode
+maturitné cvičné testy (free)
B1+ Teacher's Book +test CD
B1+ Workbook
B1+ CD (2) +maturitné cvičné
testy (free)
B1+ Interactive Classroom
(single)
B1+ Practice Online Learning
B2 Student's Book +maturitné
cvičné testy (free)
B2 Student's Book +Webcode
+maturitné cvičné testy (free)
B2 Teacher's Book +test CD
B2 Workbook
B2 CD (2) +maturitné cvičné
testy (free)
B2 Interactive Classroom (single)
B2 Practice Online Learning
B2+ Student's Book
B2+ Student's Book +Webcode
B2+ Teacher's Book +test CD
B2+ Workbook
B2+ CD (2)
B2+ Interactive Classroom
(single)
B2+ Practice Online Learning
17.00
21.25
37.40
10.20
23.80
93.50
17.00
9780230723443
17.00
9780230417601
9780230417229
9780230723450
21.25
37.40
10.20
9780230723474
9780230723481
9780230761964
23.80
93.50
17.00
9780230723504
17.00
9780230417632
9780230417212
9780230723511
21.25
37.40
10.20
9780230723535
23.80
9780230723542
9780230761971
93.50
17.00
9780230723566
17.00
9780230417618
9780230411838
9780230723573
21.25
37.40
10.20
9780230723597
9780230723603
9780230762206
23.80
93.50
17.00
9780230723627
9780230417625
9780230417656
9780230723634
9780230723658
17.00
21.25
37.40
10.20
23.80
9780230723665
9780230762213
93.50
17.00
General English CEFR (Common European
Framework) Practice Online learning
A1 Practice Online (BrE)
A2 Practice Online (BrE)
B1 Practice Online (BrE)
B2 Practice Online (BrE)
C1 Practice Online (BrE)
C2 Practice Online (BrE)
9780230762183
9780230740662
9780230740679
9780230740686
9780230740693
9780230740709
20.40
20.40
20.40
20.40
20.40
20.40
Geography Vocabulary Practice
w/k +CD-Rom (B1/C2)
9780230719767
29.58
Get Ready for International Business (A2-B1)
English for the workplace
1 Student's Book +BEC (A2)
1 Student's Book +TOEIC
1 Teacher's Book
1 CD (2) BEC
1 CD (2) TOEIC
9780230447868
9780230433250
9780230447875
9780230447882
9780230447899
23.46
23.46
33.83
23.80
23.80
2 Student's Book +BEC (B1)
2 Student's Book +TOEIC
2 Teacher's Book
2 CD (2) BEC
2 CD (2) TOEIC
9780230447905
9780230447912
9780230447929
9780230447936
9780230447943
23.46
23.46
33.83
23.80
23.80
Global (A1-C1)
Begin Coursebook
9780230032828
Begin Coursebook +eWorkbook
Pack
9780230032859
Begin Teacher´s Book
+Resource CD
9780230032897
25.50
34.85
39.10
Názov titulu
Begin Workbook w/k +CD
Begin CD (3)
Begin Digital Interactive
Whiteboard (single)
EAN
9780230430181
9780230032866
€
11.05
23.80
9780230032903
127.50
Elem Coursebook
Elem Coursebook +eWorkbook
Pack
Elem Teacher´s Book
+Resource CD
Elem Workbook w/k +CD
Elem CD (3)
Elem Digital Interactive
Whiteboard (single)
9780230032910
25.50
9780230032941
34.85
9780230032989
9780230430211
9780230032958
39.10
11.05
23.80
9780230032996
127.50
Pre-int Coursebook
Pre-int Coursebook
+eWorkbook Pack
Pre-int Coursebook +Business
Class eWorkbook Pack
Pre-int Teacher´s Book
+Resource CD
Pre-int Workbook w/k +CD
Pre-int Business Class
eWorkbook
Pre-int CD (2)
Pre-int Digital Interactive
Whiteboard (single)
9780230033092
25.50
9780230033122
34.85
9780230443747
40.80
9780230033160
9780230430242
39.10
11.05
9780230443754
9780230033139
20.40
23.80
9780230033177
127.50
Interm Coursebook
Interm Coursebook
+eWorkbook Pack
Interm Coursebook +Busines
Class eWorkbook Pack
Interm Teacher´s Book
+Resource CD
Interm Workbook w/k +CD
Interm Business Class
eWorkbook
Interm CD (2)
Interm Digital Interactive
Whiteboard (single)
9780230033009
25.50
9780230033030
34.85
9780230443761
40.80
9780230033078
9780230430280
39.10
11.05
9780230443778
9780230033047
20.40
23.80
9780230033085
127.50
Up-int Coursebook
Up-int Coursebook
+eWorkbook Pack
Up-int Coursebook +Business
Class eWorkbook Pack
Up-int Teacher´s Book
+Resource CD
Up-int Workbook w/k +CD
Up-int Business Class
eWorkbook
Up-int CD (2)
Up-int Digital Interactive
Whiteboard (single)
9780230033184
25.50
9780230033214
34.85
9780230443785
40.80
9780230033252
9780230430310
39.10
11.05
9780230443792
9780230033221
20.40
23.80
9780230033269
127.50
Adv Coursebook
Adv Coursebook +eWorkbook
Pack
Adv Coursebook +Business
Class eWorkbook Pack
Adv Teacher´s Book
+Resource CD
Adv Workbook w/k +CD
Adv Business Class eWorkbook
Adv CD (2)
Adv Digital Interactive
Whiteboard (single)
9780230033276
25.50
9780230033306
34.85
9780230444621
40.80
9780230033344
9780230430334
9780230444638
9780230033313
39.10
11.05
20.40
23.80
9780230033351
127.50
9780435285562
36.55
9780435263218
9780435288402
9780435288419
32.98
45.56
23.80
9780230011588
9780230011595
9780230011601
9780230730571
9780230011625
9780230011632
17.51
30.60
23.80
30.60
24.48
23.97
H
Heinem Eng Wordbuilder (B2)
Heinem TOEFL
>Practice Tests Book
>Prepar Course Book w/k
>Cass (3)
Hello Cheeky
Pupil´s Book
Teacher´s Book
CD (2)
DVD +Photocopiable CD
Flashcards
Story Cards
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -3 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
€
Hello Jack
Pupil´s Book
Plus Book
Teacher´s Book
CD
Photocopiables CD-Rom
DVD-Rom
Flashcards
Flip over Book
9780230404502
9780230404519
9780230404533
9780230403833
9780230403802
9780230403765
9780230403826
9780230403819
15.30
17.51
25.33
23.80
7.82
9.86
19.04
74.80
Hello Robby Rabbit (Beg)
1 Pupil´s Book
1 Teacher´s Book
1 Cass (2) *
1 CD (2)
1 Story Cards
9780333988596
9780333988602
9780333988626
9780333988619
9780333988633
14.62
33.15
3.28
23.80
38.76
2 Pupil´s Book
2 Teacher´s Book
2 Flashcards
2 Story Cards
9780333988664
9780333988671
9780333988718
9780333988701
14.62
33.15
42.33
38.76
1 & 2 Puppet
9780333975305
24.65
Here´s Patch the Puppy (Beg)
1 Pupil´s Book +CD
1 Teacher´s Book
1 CD (2)
1 Posters
9781405074759
9781405074773
9781405074711
9781405074780
16.32
30.60
23.80
36.21
2 Pupil´s Book +CD
2 Teacher´s Book
2 CD (2)
9781405074674
9781405074698
9781405074797
16.32
30.60
23.80
Flashcards
Patch Puppet and Kennel
9781405083256
9781405094085
38.08
23.63
Hot Spot (A1-B1)
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
1 Student's Book +CD-Rom
9780230723740
1 Activity Book
9780230533714
1 Teacher's Book +test CD
9780230717886
1 CD (2)
9780230533738
1 Interactive Whiteboard
Software
9780230419391
14.45
9.35
29.58
23.80
93.50
2 Student's Book +CD-Rom
2 Activity Book
2 Teacher's Book +test CD
2 CD (2)
2 Interactive Whiteboard
Software
9780230723757
9780230533752
9780230717909
9780230533776
14.45
9.35
29.58
23.80
9780230419414
93.50
3 Student's Book +CD-Rom
3 Activity Book
3 Teacher's Book +test CD
3 CD (2)
3 Interactive Whiteboard
Software
9780230723764
9780230533790
9780230717923
9780230533813
14.45
9.35
29.58
23.80
9780230419438
93.50
4 Student's Book +CD-Rom
4 Activity Book
4 Teacher's Book +test CD
4 CD (2)
4 Interactive Whiteboard
Software
9780230723771
9780230533837
9780230717947
9780230533851
14.45
9.35
29.58
23.80
9780230419445
93.50
5 Student's Book
5 Activity Book
5 Teacher's Book +test CD
+class CDs
5 Interactive Whiteboard
Software
5 Practice Online Learning
9780230408777
9780230408784
14.45
9.35
9780230408807
29.58
9780230419452
9780230761919
93.50
17.00
I
I Wonder Why
I Wonder Why Camels Have
Humps
I Wonder Why Caterpillars Eat
So Much
I Wonder Why Greeks Built
Temples
I Wonder Why Leaves Change
Colour
9780753432792
10.18
9780753432266
10.18
9780753433225
10.18
9780753432297
10.18
Názov titulu
I Wonder Why Mountains Have
Snow On Top
I Wonder Why My Tummy
Rumbles
I Wonder Why Penguins Can't
Fly
I Wonder Why Planes Have
Wings
I Wonder Why Ponies Wear
Shoes
I Wonder Why Pyramids Were
Built
I Wonder Why Snakes Shed
Their Skin
I Wonder Why Spiders Spin Webs
I Wonder Why the Sun Rises
I Wonder Why Triceratops Had
Horns
I Wonder Why the Wind Blows
400 Ideas for Interactive
Whiteboards
EAN
€
9780753432822
10.18
9780753431238
10.18
9780753430491
10.18
9780753432808
10.18
9780753431184
10.18
9780753431191
10.18
9780753431214
9780753431153
9780753431221
10.18
10.18
10.18
9780753431245
9780753431177
10.18
10.18
9780230417649
26.86
IELTS Introduction
Bands 3, 4
Student´s Book
Teacher´s Book
CD
Study Skills (tests) +CD (1)
9780230422780
9780230425750
9780230425767
9780230425743
29.58
35.02
23.80
28.56
9780230422100
9780230425804
9780230425811
29.58
35.02
23.80
9780230425798
28.56
9781405082013
28.56
Bands 5.5, 7.5
Student´s Book
Teacher´s Book
CD (2)
Study Skills (tests) +CD (1)
9781405080750
9781405080798
9781405080804
9781405080781
29.58
35.02
23.80
28.56
IELTS Testbuilder +CD (1)
IELTS Testbuilder 2 +CD (1)
9781405014045
9780230028852
28.90
28.90
Listening and Speaking Skills +CD 9780230009486
Reading Skills
9780230009455
Writing Skills
9780230009448
21.93
19.89
19.89
IELTS Foundation 2/e
Bands 4, 5.5
Student´s Book 2/e
Teacher´s Book 2/e
CD (2) 2/e
Study Skills Academic (tests)
+CD (1) 2/e
Study Skills General (tests)
+CD (1) 2/e
IELTS Graduation
Improve your IELTS:
In Company 2/e (A2-C1)
Elem Student's Book +CD-Rom
2/e
Elem Teacher's Book 2/e
Elem CD (2) 2/e
Elem Practice Online Learning
2/e
Pre-int Student's Book
+CD-Rom 2/e
Pre-int Teacher's Book 2/e
Pre-int CD (2) 2/e
Pre-int Practice Online Learning
2/e
Interm Student's Book
+CD-Rom 2/e
Interm Teacher's Book 2/e
Interm CD (3) 2/e
Interm Practice Online Learning
2/e
Up-int Student's Book
+CD-Rom 2/e
Up-int Teacher's Book 2/e
Up-int CD (3) 2/e
Up-int Practice Online Learning
2/e
9780230717091
9780230717107
9780230717114
28.90
29.75
23.80
9780230761926
23.80
9780230717190
9780230717206
9780230717213
28.90
29.75
23.80
9780230750838
23.80
9780230717145
9780230717152
9780230717169
28.90
29.75
23.80
9780230750845
23.80
9780230717244
9780230717251
9780230717268
28.90
29.75
23.80
Názov titulu
EAN
€
New Inside Out (A1-C1)
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
New Begin Student's Book
+CD-Rom
9781405099462
New Begin Teacher's Book
+test CD
9780230020931
New Begin Workbook w/k +CD 9781405070607
New Begin CD (3)
9781405070560
New Begin Practice Online
Learning
9780230725218
New Begin Digital Interactive
Whiteboard (single)
9781405099479
New Elem Student's Book
+CD-Rom
New Elem Teacher's Book
+test CD
New Elem Workbook w/k +CD
New Elem CD (3)
New Elem Practice Online
Learning
New Elem Digital Interactive
Whiteboard (single)
24.82
39.10
11.05
23.80
20.40
127.50
9781405099493
24.82
9780230020955
9781405085984
9781405086004
39.10
11.05
23.80
9780230725225
20.40
9781405099509
127.50
9781405099547
24.82
9780230020993
9781405099646
9781405099578
39.10
11.05
23.80
9780230725591
20.40
9781405099561
127.50
9781405099677
24.82
9780230020979
9780230009097
9781405099707
39.10
11.05
23.80
9780230750852
20.40
9781405099691
127.50
9780230009141
24.82
9780230021013
9780230009233
9780230009172
39.10
11.05
23.80
9780230750869
20.40
9780230009165
127.50
9780230009271
24.82
9780230020917
9780230009363
9780230009301
39.10
11.05
23.80
9780230751538
20.40
9780230009295
127.50
Elem Video Teach Book *
Elem Video Cass (1) *
9780333959305
9780333959299
3.28
6.00
Pre-int Video Teach Book *
Pre-int Video Cass (1) *
9780333959329
9780333959312
3.28
6.00
Interm Video Teach Book *
Interm Video Cass (1) *
9780333959343
9780333959336
3.28
6.00
Up-int Video Teach Book *
Up-int Video Cass (1) *
9780333959367
9780333959350
3.28
6.00
Adv Video Teach Book *
Adv Video Cass (1) *
9780333959381
9780333959374
3.28
6.00
14.96
35.53
9.86
New Pre-int Student's Book
+CD-Rom
New Pre-int Teacher's Book
+test CD
New Pre-int Workbook w/k +CD
New Pre-int CD (3)
New Pre-int Practice Online
Learning
New Pre-int Digital Interactive
Whiteboard (single)
New Interm Student's Book
+CD-Rom
New Interm Teacher's Book
+test CD
New Interm Workbook w/k +CD
New Interm CD (3)
New Interm Practice Online
Learning
New Interm Digital Interactive
Whiteboard (single)
New Up-int Student's Book
+CD-Rom
New Up-int Teacher's Book
+test CD
New Up-int Workbook w/k +CD
New Up-int CD (3)
New Up-int Practice Online
Learning
New Up-int Digital Interactive
Whiteboard (single)
New Adv Student's Book
+CD-Rom
New Adv Teacher's Book
+test CD
New Adv Workbook w/k +CD
New Adv CD (3)
New Adv Practice Online
Learning
New Adv Digital Interactive
Whiteboard (single)
Inside Out Video
9780230761933
23.80
Inspiration (A1-B1)
Case Studies (all levels) 2/e
9780230717060
41.65
1 - 4 Case Studies *
1 - 4 Test CD *
9781405070935
9781405070942
3.28
3.28
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
1 Student´s Book
9781405029353
1 Teacher´s Book
9781405029377
1 Workbook
9781405029360
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -4 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
1 Builder
1 Cass (3) *
1 CD (3)
1 Practice Online Learning
1/2 Test CD (2)
EAN
9781405029551
9781405029384
9781405029391
9780230725317
9781405093880
€
39.61
3.28
23.80
17.00
23.80
2 Student´s Book
2 Teacher´s Book
2 Workbook
2 Builder
2 Cass (3) *
2 CD (3)
2 Practice Online Learning
9781405029407
9781405029421
9781405029414
9781405066532
9781405029438
9781405029445
9780230725324
14.96
35.53
9.86
39.61
3.28
23.80
17.00
3 Student´s Book
3 Teacher´s Book
3 Workbook
3 Builder
3 Cass (3) *
3 CD (3)
3 Practice Online Learning
3/4 Test CD (2)
9781405029452
9781405029476
9781405029469
9781405066549
9781405029483
9781405029490
9780230725331
9781405093897
14.96
35.53
9.86
39.61
3.28
23.80
17.00
23.80
4 Student´s Book
4 Teacher´s Book
4 Workbook
4 Builder
4 CD (3)
4 Practice Online Learning
9781405029506
9781405029520
9781405029513
9781405066556
9781405029544
9780230725348
14.96
35.53
9.86
39.61
23.80
17.00
New Inspiration (A1-B1+)
1 New Student´s Book
1 New Teacher´s Book
+Test CD/class CD
1 New Workbook
1 New Digital Interactive
Whiteboard (single)
1 New Practice Online Learning
9780230408470
14.96
9780230412385
9780230412545
41.14
9.86
9780230412415
9780230751736
93.50
17.00
2 New Student´s Book
2 New Teacher´s Book
+Test CD/class CD
2 New Workbook
2 New Digital Interactive
Whiteboard (single)
2 New Practice Online Learning
9780230408487
14.96
9780230412422
9780230412552
41.14
9.86
9780230412453
9780230751743
93.50
17.00
3 New Student´s Book
3 New Teacher´s Book
+Test CD/class CD
3 New Workbook
3 New Digital Interactive
Whiteboard (single)
3 New Practice Online Learning
9780230408494
14.96
4 New Student´s Book
4 New Teacher´s Book
+Test CD/class CD
4 New Workbook
4 New Digital Interactive
Whiteboard (single)
4 New Practice Online Learning
9780230412460
9780230412569
41.14
9.86
9780230412491
9780230751750
93.50
17.00
9780230408500
14.96
9780230412507
9780230412576
41.14
9.86
9780230412538
9780230751767
93.50
17.00
KET for Schools Testbuilder
+CD
9780230407114
28.90
KET Testbuilder w/k + CD (A2)
9781405069762
28.90
K
The Kingfisher
The Kingfisher Children's Atlas
Explore (hb)
The Kingfisher First Animal
Picture Atlas (hb)
The Kingfisher First Dictionary
The Kingfisher First Dinosaur
Picture Atlas (hb)
The Kingfisher First Encyclopedia
The Kingfisher First
Encyclopedia of Animals
The Kingfisher First Picture Atlas
The Kingfisher First Thesaurus
The Kingfisher World Atlas
9780753417072
9780753417263
16.98
33.98
9780753413241
9780753431825
16.98
22.08
9780753414446
9780753431849
16.98
22.08
9780753431856
9780753413005
9780753431832
9780753417423
22.08
11.88
22.08
16.98
Názov titulu
EAN
€
L
Language Practice new (A2-C2)
IELTS w/k
New Elementary w/k +CD-Rom
New Intermediate w/k +CD-Rom
New First Certificate w/k
+CD-Rom
New Advanced w/k +CD-Rom
9780230410565
9780230726963
9780230727014
25.16
25.16
25.16
9780230727113
9780230727069
25.16
25.16
9780230424609
18.70
9780230424661
9780230424616
9780230424623
9780230424678
35.87
11.05
11.05
23.80
9780230424739
18.70
9780230424814
9780230424746
9780230424753
9780230424821
35.87
11.05
11.05
37.74
9780230433526
18.70
9780230433601
9780230433533
9780230433540
9780230433618
35.87
11.05
11.05
23.80
9780230433670
18.70
9780230433755
9780230433687
9780230433694
9780230433762
New Laser (B1-B2)
A1+ Student´s Book +CD-Rom
new
A1+ Teacher´s Book
+test DVD-Rom new
A1+ Workbook w/k +CD new
A1+ Workbook wo/k +CD new
A1+ CD (1) new
A2 Student´s Book +CD-Rom
new
A2 Teacher´s Book
+test DVD-Rom new
A2 Workbook w/k +CD new
A2 Workbook wo/k +CD new
A2 CD (2) new
B1 Student's Book +CD-Rom
new
B1 Teacher's Book +DVD-Rom
new
B1 Workbook w/k +CD new
B1 Workbook wo/k +CD new
B1 CD (2) new
B1+ Student's Book +CD-Rom
new
B1+ Teacher's Book +DVD-Rom
new
B1+ Workbook w/k +CD new
B1+ Workbook wo/k +CD new
B1+ CD (2) new
B2 Student's Book +CD-Rom
new
B2 Teacher's Book +DVD-Rom
new
B2 Workbook w/k +CD new
B2 Workbook wo/k +CD new
B2 CD (2) new
9780230724037
27.37
Macmillan Effective Reading (A2-B2)
1 Elementary
2 Pre-intermediate
3 Intermediate
4 Up-intermediate
9780230029149
9780230029156
9780230029163
9780230029170
21.93
21.93
21.93
21.93
Macmillan Eng Dic for Advanced Learners
2/e (MEDA) (B2/C2)
>1692 str., 100 000 referencií, 30 000 idiomov a fráz,
dvojfarebný, aj CD-Rom s výslovnosťou
MEDA Paperback 2/e
9781405026284
MEDA Paperb +CD-Rom 2/e
9781405025263
MEDA CD-Rom 2/e
9781405063975
31.79
36.04
28.56
Macmillan English Grammar in Context
(series):
9781405070515
9781405071468
25.16
25.16
35.87
11.05
11.05
23.80
Intermediate w/k +CD-Rom
(B1/B2)
Intermediate wo/k +CD-Rom
9781405071437
9781405071444
25.16
25.16
Advanced w/k +CD-Rom (C1/C2)
Advanced wo/k +CD-Rom
9781405070546
9781405071482
25.16
25.16
9780230433823
18.70
23.12
35.87
11.05
11.05
23.80
Macmillan Essential Dict PB
Macmillan Essential Dict PB
+CD-Rom (B1/B2)
9780230039476
9780230433908
9780230433830
9780230433847
9780230433915
B1 Student´s Book +CD-Rom
B1 Teacher´s Book +test CD
B1 Workbook w/k +CD
B1 Workbook wo/k +CD
B1 CD (2)
9789604471485
9789604471515
9789604471560
9789604471546
9789604471874
18.70
33.66
11.05
11.05
23.80
B1+
B1+
B1+
B1+
B1+
9789604471591
9789604471621
9789604471676
9789604471652
9789604471881
18.70
33.66
11.05
11.05
23.80
9789604471706
9789604471737
9789604471782
9789604471768
9789604471898
18.70
33.66
11.05
11.05
23.80
B2 Student´s Book +CD-Rom
B2 Teacher´s Book +test CD
B2 Workbook w/k +CD
B2 Workbook wo/k +CD
B2 CD (3)
M
Macmillan Collocations
Dictionary (B2/C2)
Essential w/k +CD-Rom (A1/B1)
Essential wo/k +CD-Rom
Laser (B1-B2)
Student´s Book +CD-Rom
Teacher´s Book +test CD
Workbook w/k +CD
Workbook wo/k +CD
CD (2)
Názov titulu
EAN
€
2 Pupil´s Book
9781405061599
12.41
2 Busy Book
9781405061605
7.82
2 Teacher´s Book
9781405061612
27.71
2 Cass (2) *
9781405061667
3.28
2 CD (2)
9781405061643
23.80
2 Flashcards (free net)
9781405061629
zadarmo na
http://www.macmillan.sk/img/bk-little-bugs-2-flashcards.pdf
2 Story Cards (free net)
9781405061636
zadarmo na
http://www.macmillan.sk/img/bk-little-bugs-2-storycards.pdf
LCCI Testbuilder (Eng for Business)
LCCI Testbuilder 1 +CD
LCCI Testbuilder 2 +CD
LCCI Testbuilder 3 +CD
9780230733862
9780230733893
9780230733923
28.90
28.90
28.90
Learning Teaching +DVD 3/e
9780230729841
37.06
Little Bugs (Beg)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Pupil´s Book
9781405061490
12.41
1 Busy Book
9781405061506
7.82
1 Teacher´s Book
9781405061513
27.71
1 Cass (2) *
9781405061568
3.28
1 CD (2)
9781405061544
23.80
1 Flashcards (free net)
9781405061520
zadarmo na
http://www.macmillan.sk/img/bk-little-bugs-1-flashcards.pdf
1 Story Cards (free net)
9781405061537
zadarmo na
http://www.macmillan.sk/img/bk-little-bugs-1-storycards.pdf
9780230039483
27.37
Macmillan Phrasal Verbs Plus
(B1/C2)
9781405063906
26.35
Macmillan School Dict (B1/B2)
Macmillan School Dict CD-Rom
9781405013420
9781405057103
26.35
15.30
Macmillan Study Dictionary
+CD-Rom (B2)
9780230401969
26.35
Macmillan Topics (A1-B1)
Animals (Beg)
Communication (Pre-int)
Consumers (Int)
Entertainment (Pre-int)
Environment (Elem)
Festivals (Elem)
People (Beg)
Places (Beg)
Sports (Beg)
Travel and Tourism (Int)
9781405095013
9781405094962
9781405094986
9781405094979
9781405094948
9781405094955
9781405094900
9781405094917
9781405094931
9781405094993
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
7.82
Teachers Pack +CD
(for all topics)
9780230009745
37.40
Macm Children's Dict (Elem)
9780333953037
16.49
Macmillan English (Elem/Up-int)
1 Language Book
1 Language CD (2)
1 Fluency Book
1 Fluency CD (1)
1 Practice Book +CD-Rom
1 Teacher´s Book
1 Flashcards
1 Posters
1 Young Writers
9781405013673
9781405096171
9781405003650
9780230022812
9780230434561
9781405013734
9781405003681
9781405017121
9781405017183
13.77
23.80
6.97
23.80
9.86
28.56
32.30
35.53
8.33
2 Language Book
2 Language CD (2)
2 Fluency Book
2 Fluency CD (1)
9781405013680
9781405096188
9781405003667
9780230022836
13.77
23.80
6.97
23.80
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -5 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
2 Practice Book +CD-Rom
2 Teacher´s Book
2 Young Writers
2 Flashcards
2 Posters
EAN
9780230434578
9781405013741
9781405017190
9781405003698
9781405017138
€
9.86
28.56
8.33
32.30
35.53
3 Language Book
3 Language CD (2)
3 Fluency Book
3 Fluency CD (1)
3 Practice Book +CD-Rom
3 Practice Book *
3 Teacher´s Book
3 Young Writers
3 Flashcards
3 Posters
9781405013697
9781405096195
9781405003674
9780230022850
9780230434585
9781405017176
9781405013758
9781405017206
9781405003704
9781405017145
13.77
23.80
6.97
23.80
9.86
7.52
28.56
8.33
32.30
35.53
4 Language Book
4 Language CD (2)
4 Fluency Book
4 Fluency CD (2)
4 Practice Book +CD-Rom
4 Practice Book *
4 Teacher´s Book
9781405081252
9781405096201
9781405081269
9780230022874
9780230434592
9781405081276
9781405081283
13.77
23.80
6.97
23.80
9.86
7.52
28.56
5 Language Book
5 Language CD (2)
5 Fluency Book
5 Fluency CD (3)
5 Practice Book +CD-Rom
5 Practice Book *
5 Teacher´s Book
9781405081313
9781405096218
9781405081320
9780230022881
9780230434608
9781405081337
9781405081344
13.77
23.80
6.97
23.80
9.86
7.52
28.56
6 Language Book
6 Language CD (2)
6 Fluency Book
6 Fluency CD (3)
6 Practice Book +CD-Rom
6 Teacher´s Book
6 Posters
9781405081375
9781405096225
9781405081382
9780230022799
9780230434615
9781405081405
9781405081412
13.77
23.80
6.97
23.80
9.86
28.56
35.53
Macm Picture Dict (Elem)
9780333647912
16.32
Mathematics
Mathematics 1A +CD-Rom
Mathematics 1B
Mathematics 1 Teacher's Book
9780230732872
9780230028159
9780230028166
17.51
13.94
22.10
Mathematics 2A +CD-Rom
Mathematics 2B
Mathematics 2 Teacher's Book
9780230732889
9780230028197
9780230028203
17.51
13.94
22.10
Mathematics 3A +CD-Rom
Mathematics 3B
Mathematics 3 Teacher's Book
9780230732896
9780230028234
9780230028241
17.51
13.94
22.10
Mathematics 4A +CD-Rom
Mathematics 4B
Mathematics 4 Teacher's Book
9780230732902
9780230028272
9780230028289
17.51
13.94
22.10
Mathematics 5A +CD-Rom
Mathematics 5B
Mathematics 5 Teacher's Book
9780230732919
9780230028319
9780230028326
17.51
13.94
22.10
Mathematics 6A +CD-Rom
Mathematics 6B
Mathematics 6 Teacher's Book
9780230732926
9780230028357
9780230028364
17.51
13.94
22.10
Macmillan Children´s Readers (Beg-Int)
1 Colin´s Colours
1 Eddie´s Exercise
1 Fantastic Freddy
1 Food, Food, Food!
1 The Frog and the Crocodile
1 Hide and seek
1 Pip the Pirate
1 We Love Toys
9781405057172
9780230010062
9780230010048
9780230443648
9780230402010
9780230402003
9781405057271
9780230443655
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
2 Carnival Time
2 Dom´s Dragon
2 The Fancy Dress Competition
2 Lunch at the Zoo
2 Monkeys
2 Pat´s Picture
2 Picnic Surprise!
2 Where´s Rex?
9780230443662
9781405057189
9780230402027
9780230402034
9780230443679
9781405057264
9780230010086
9780230010109
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
Názov titulu
3 Ant´s Party
3 April Fool´s Day
3 Birds / Mysterious Egg
3 Endangered Animals
3 Kings and Queens
3 Real Monsters / Princess
and the Dragon
3 Unhappy Giant
3 Where does our rubbish go?
/ Let´s Recycle!
3 Wild Animals / A Hungry Visitor
EAN
9781405057295
9781405074117
9780230010123
9780230443686
9780230443693
€
6.29
6.29
6.29
6.29
6.29
9780230010147
9781405057301
6.29
6.29
9780230404946
9780230404939
6.29
6.29
4 Dogs / Big Snow
4 Elephants
4 Football Crazy / What a Goal!
4 Incredible Sculptures / A Thief
in the Museum
4 Lights, Camera, Action!
4 Making Music/ The Talent
Contest
4 New Year´s Eve
4 Riverboat Bill
4 What´s That Noise?
9780230010185
9780230443716
9780230010161
6.29
6.29
6.29
9780230404977
9780230443709
6.29
6.29
9780230404984
9781405074124
9781405057288
9781405057196
6.29
6.29
6.29
6.29
5 Castles / King Arthur´s Treasure
5 Dangerous Weather
/ Weather Machine
5 London / Day in the City
5 New York / Adventure in the
Big Apple
5 Penquins / Race to the South
Pole
5 Pumpkins / A Pie for Miss
Potter
5 Volcanoes / Legend of Batok
Volcano
9781405074148
6.29
9780230010222
9780230010208
6.29
6.29
9780230405028
6.29
9781405057226
6.29
9780230405011
6.29
9781405057233
6.29
Macmillan English Explorers 3
6 Caves / Lucky Accident
6 The Deep / The City Under
the Sea
6 Gold / Pirate´s Gold
6 Great Inventions / Lost
6 Machu Picchu / Through
the Fence
6 Planets / School Trip
to the Moon
6 Sharks and Dolphins
/ Dolphins Rescue
9781405074131
6.29
9780230405066
9780230010260
9780230405059
6.29
6.29
6.29
9781405057257
6.29
9781405057240
6.29
9780230010246
6.29
1 - 2 CD (1) (4 stories)
1 - 2 CD (1) (4 stories)
3 - 4 CD (1) (4 stories)
3 - 4 CD (1) (6 stories)
5 - 6 CD (1) (4 stories)
5 - 6 CD (1) (6 stories)
9780230028050
9781405081528
9780230028067
9781405057332
9780230028074
9781405081535
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
Camcorder Thief (MEE)
>Workbook
Elephant´s Child (MEE)
>Workbook
How the Camel Got His Hump
(MEE)
>Workbook
Magic Flute (MEE)
>Workbook
Snow White (MEE)
>Workbook
Yeti in Town (MEE)
>Workbook
Macmillan English Explorers Little A
At the ZOO (MEE)
Big Bad Monster (MEE)
Biscuit Man (MEE)
Daisy the Dinosaur (MEE)
In Daisy's Box (MEE Phonics)
In Teddy's Bag (MEE Phonics)
Look! (MEE Phonics)
New Baby (MEE)
Run and Hide (MEE Phonics)
Teddy´s Big Day (MEE)
Comprehension Workbook (MEE)
Workbook (MEE Phonics)
9781405059862
9781405059909
9781405059893
9781405059879
9780230404847
9780230404830
9780230404861
9781405059855
9780230404854
9781405059886
9781405060769
9781405061124
4.08
4.08
4.08
4.08
5.95
5.95
5.95
4.08
5.95
4.08
8.33
8.33
Macmillan English Explorers Little B
Chicken-Licken (MEE)
Daisy and Danny (MEE)
Fish and Chips (MEE Phonics)
Fun Day Out (MEE)
In the Mud (MEE Phonics)
Party for Teddy (MEE)
Pin it on (MEE Phonics)
School Play (MEE)
Stone Soup (MEE)
Teddy in Bed (MEE Phonics)
Comprehension Workbook (MEE)
Workbook (MEE Phonics)
9781405059923
9781405059930
9780230404908
9781405059954
9780230404892
9781405059947
9780230404885
9781405059961
9781405059916
9780230404878
9781405060776
9781405061186
4.08
4.08
5.95
4.08
5.95
4.08
5.95
4.08
4.08
5.95
8.33
8.33
Názov titulu
EAN
€
Macmillan English Explorers Young 1
Aunt Rose Comes to Stay (MEE)
Crazy Cat and Fat Old Rat
(MEE Phonics)
Daisy has the Hiccups (MEE)
Daisy is Ill (MEE Phonics)
Going to the Beach (MEE)
Greedy Gretel (MEE)
In the Jungle (MEE)
Lazy Lenny (MEE)
Professor Green and the Snake
(MEE Phonics)
Tom's Haircut (MEE Phonics)
Comprehension Workbook (MEE)
Workbook (MEE Phonics)
9781405060011
4.25
9780230404762
9781405059992
9780230404755
9781405060028
9781405059978
9781405060004
9781405059985
5.95
4.25
5.95
4.25
4.25
4.25
4.25
9780230404779
9780230404786
9781405060752
9781405061247
5.95
5.95
8.33
8.33
Macmillan English Explorers Young 2
Bike Race (MEE)
Crazy Cat and the Stars
(MEE Phonics)
Daisy and the Big Yellow Kite
(MEE Phonics)
Daisy´s Dancing Lesson (MEE)
Jump, Stick, Jump (MEE)
The Muddy Sheep
(MEE Phonics)
Pirate Jack (MEE)
Jack Looks for Treasure
(MEE Phonics)
See You Soon (MEE)
Sun, Cloud, Stone (MEE)
Comprehension Workbook (MEE)
Workbook (MEE Phonics)
9781405060073
4.25
9780230404816
5.95
9780230404809
9781405060059
9781405060035
5.95
4.25
4.25
9780230404793
9781405060066
5.95
4.25
9780230404823
9781405060080
9781405060042
9781405060813
9781405061308
5.95
4.25
4.25
8.33
8.33
9781405060110
9781405060899
9781405060097
9781405060875
4.42
6.97
4.42
6.97
9780230719866
9780230719873
9781405060103
9781405060882
9780230719781
9780230719798
9781405060127
9781405060905
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
Macmillan English Explorers 4
Adventures of Odysseus (MEE)
>Workbook
Dan Tries to Help (MEE)
>Workbook
Escape from the Fire (MEE)
>Workbook
Pinocchio (MEE)
>Workbook
Robin Hood (MEE)
>Workbook
Snow Queen (MEE)
>Workbook
9781405060165
9781405060943
9781405060172
9781405060950
9781405060189
9781405060967
9780230719903
9780230719910
9781405060158
9781405060936
9780230719927
9780230719934
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
4.42
6.97
Macmillan English Explorers 5
Aladdin (MEE)
>Workbook
Black Beauty (MEE)
>Workbook
Bronze Bust Mystery (MEE)
>Workbook
Fishy Business (MEE)
>Workbook
Five Children and It (MEE)
>Workbook
Secret Garden (MEE)
>Workbook
9780230719804
9780230719811
9780230719842
9780230719859
9781405060240
9781405061025
9781405060233
9781405061018
9781405060219
9781405060998
9781405060226
9781405061001
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
Macmillan English Explorers 6
Ali Baba (MEE)
>Workbook
Danger on Misty Mountain
(MEE)
>Workbook
9780230719828
9780230719835
4.76
6.97
9781405060318
9781405061070
4.76
6.97
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -6 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
Nicholas Nickleby (MEE)
>Workbook
Railway Children (MEE)
>Workbook
Time Twist (MEE)
>Workbook
Treasure Island (MEE)
>Workbook
EAN
9780230719880
9780230719897
9781405060295
9781405061063
9781405060301
9781405061087
9781405060288
9781405061056
€
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
4.76
6.97
Meetings in English +CD
(A2/B2)
9780230401921
18.53
Macmillan Factual Readers (MFR)
1 Baby Animals (MFR)
1 Busy as a Bee (MFR)
1 Butterflies (MFR)
1 Colorful Coral Reefs (MFR)
1 Jobs People Do (MFR)
1 Seasons (MFR)
1 Snakes Alive (MFR)
1 Trains (MFR)
9780230432031
9780230432055
9780230427037
9780230432017
9780230432048
9780230432000
9780230431997
9780230432024
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
2 Amazing Animal Senses (MFR)
2 Fur and Feathers (MFR)
2 Lorries, Trucks and Vans (MFR)
2 What Animals Eat (MFR)
2 What We Eat (MFR)
2 Where Animals Live (MFR)
2 Where We Live (MFR)
2 Your Body (MFR)
9780230432062
9780230432086
9780230432130
9780230432109
9780230432093
9780230432123
9780230432079
9780230432116
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
3 Cars (MFR)
3 Dinosaur World (MFR)
3 Firefighters (MFR)
3 Minibeasts (MFR)
3 Record Breakers The Biggest (MFR)
3 The Romans (MFR)
3 Vikings (MFR)
3 Volcanoes (MFR)
9780230432208
9780230432192
9780230432178
9780230432147
5.61
5.61
5.61
5.61
9780230432154
9780230432185
9780230432215
9780230432161
5.61
5.61
5.61
5.61
4 Arctic and Antarctica (MFR)
4 Flight (MFR)
4 The Human Body (MFR)
4 Pirates (MFR)
4 Rivers (MFR)
4 Sharks (MFR)
4 Spiders (MFR)
4 Weather (MFR)
9780230432277
9780230432222
9780230432253
9780230432284
9780230432246
9780230432239
9780230432260
9780230432291
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5.61
5 Explorers (MFR)
5 Hurricanes (MFR)
5 Rainforest (MFR)
5 Record Breakers The Fastest (MFR)
9780230432307
9780230432352
9780230432321
5.61
5.61
5.61
9780230432314
5.61
6 Ancient Egyptians (MFR)
6 The Enviroment (MFR)
6 Record Breakers The most dangerous (MFR)
6 Space (MFR)
9780230432376
9780230432345
5.61
5.61
9780230432338
9780230432369
5.61
5.61
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Pupil´s Book
9781405017534
1 Big Book
9781405017565
1 Teacher´s Book
9781405017541
1 Cass (2) *
9781405017558
1 CD (2)
9781405017596
1 Flashcards
9781405017589
1 Poster Pack
9781405017572
12.07
32.64
23.80
3.28
23.80
30.60
47.60
2 Pupil´s Book
2 Big Book
2 Teacher´s Book
2 Cass (2) *
2 CD (2)
2 Flashcards
2 Poster Pack
12.07
32.64
23.80
3.28
23.80
30.60
47.60
Mini Magic (Beg)
9781405017602
9781405017633
9781405017619
9781405017626
9781405017664
9781405017657
9781405017640
Macmillan Literature Collection (Adv)
>originálne neskrátené verzie klasických a súčasných autorov
>20th Century Stories
9780230408531
9.69
>Adventure Stories
9780230408548
9.69
>American Stories
9780230716896
9.69
>Crime Stories
9780230410305
9.69
Názov titulu
>Horror Stories
>Love Stories
>Mystery Stories
>Science Fiction Stories
>Travel Stories
>World Stories
EAN
9780230716933
9780230716926
9780230441200
9780230716919
9780230408524
9780230441194
€
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
9.69
1 Student´s Book +Digibook
+DVD-Rom
1 Teacher´s Book +Test CD
1 Workbook +CD
1 IWB DVD-Rom
9780230453791
9780230452695
9780230451346
9780230451407
14.45
34.00
9.35
42.50
2 Student´s Book +Digibook
+DVD-Rom
2 Teacher´s Book +Test CD
2 Workbook +CD
2 IWB DVD-Rom
9780230453807
9780230452602
9780230451438
9780230451490
14.45
34.00
9.35
42.50
3 Student´s Book +Digibook
+DVD-Rom
3 Teacher´s Book +Test CD
3 Workbook +CD
3 IWB DVD-Rom
9780230453814
9780230452718
9780230451520
9780230451582
14.45
34.00
9.35
42.50
4 Student´s Book +Digibook
+DVD-Rom
4 Teacher´s Book +Test CD
4 Workbook +CD
4 IWB DVD-Rom
9780230453821
9780230452725
9780230451612
9780230451674
14.45
34.00
9.35
42.50
Elem Coursebook +CD-Rom
Elem Teacher´s Book
Elem CD (2)
9781405095129
9781405022958
9781405022972
23.97
35.53
23.80
Pre-int Coursebook +CD-Rom
Pre-int Teacher´s Book
Pre-int CD (2)
9781405086141
9781405003162
9781405003186
23.97
35.53
23.80
Interm Coursebook +CD-Rom
Interm Teacher´s Book
Interm CD (2)
9781405086165
9781405003292
9781405003315
23.97
35.53
23.80
Up-int Coursebook +CD-Rom
Up-int Teacher´s Book
Up-int CD (2)
9781405086189
9781405003421
9781405003445
23.97
35.53
23.80
Adv Coursebook +CD-Rom
Adv Teacher´s Book
Adv CD (2)
9781405095143
9781405022996
9781405023016
23.97
35.53
23.80
Motivate (A1-B1)
Move (A2-C1)
Macmillan Readers Starter (300 slov)
>adaptácie klasickej a modernej literatúry, cvičenia, audio CD
Alissa (MR)
9780230035782
3.91
Alissa +CD (1) (MR)
9781405077880
7.14
Around the World in Eighty Days
(MR)
9780230026742
3.91
Blue Fins (MR)
9780230035799
3.91
Blue Fins +CD (1) (MR)
9781405077897
7.14
Gulliver´s Travels in Lilliput (MR) 9780230026766
3.91
In the Frame (MR)
9780230035805
3.91
In the Frame +CD (1) (MR)
9781405078009
7.14
L. A. Detective (MR)
9780230035812
3.91
L. A. Detective +CD (1) (MR)
9781405077903
7.14
Lost Ship (MR)
9780230035829
3.91
Lost Ship +CD (1) (MR)
9781405077910
7.14
Lucky Number (MR)
9780230035836
3.91
Lucky Number +CD (1) (MR)
9781405077927
7.14
Magic Barber (MR)
9780230035843
3.91
Magic Barber +CD (1) (MR)
9781405077934
7.14
Photo Finish (MR)
9780230035850
3.91
Photo Finish +CD (1) (MR)
9781405077941
7.14
Sara Says No! (MR)
9780230035867
3.91
Sara Says No! +CD (1) (MR)
9781405077958
7.14
Shooting Stars (MR)
9780230035874
3.91
Shooting Stars +CD (1) (MR)
9781405077965
7.14
Ski Race (MR)
9780230035881
3.91
Ski Race +CD (1) (MR)
9781405077972
7.14
Umbrella (MR)
9780230035898
3.91
Umbrella +CD (1) (MR)
9781405077989
7.14
Well (MR)
9780230035904
3.91
Well +CD (1) (MR)
9781405077996
7.14
Názov titulu
EAN
€
Macmillan Readers Beginner (600 slov)
Adventures of Huckleberry Finn
(MR)
Adventures of Tom Sawyer (MR)
Adventures of Tom Sawyer
+CD (1) (MR)
Anna & the Fighter (MR)
Anna & the Fighter +CD (1) (MR)
Billy Budd (MR)
Black Tulip (MR)
Dangerous Journey (MR)
Dangerous Journey +CD (1) (MR)
Good Wives (MR)
Hawk-Eye, the Pathfinder (MR)
House in the Picture (MR)
House on the Hill (MR)
House on the Hill +CD (1) (MR)
Jane Eyre (MR)
Jane Eyre +CD (2) (MR)
L. A. Raid (MR)
Last Leaf & Other Stories (MR)
Last of the Mohicans (MR)
Last of the Mohicans +CD (1)
(MR)
Little Women (MR)
Little Women +CD (1) (MR)
Long Tunnel (MR)
Long Tunnel +CD (1) (MR)
Lorna Doone (MR)
Man in the Iron Mask (MR)
Man in the Iron Mask +CD (2)
(MR)
Marco (MR)
Marco +CD (1) (MR)
Mill on the Floss (MR)
Mill on the Floss +CD (1) (MR)
Money for a Motorbike (MR)
Money for a Motorbike +CD (1)
(MR)
Newspaper Boy (MR)
Northanger Abbey (MR)
Northanger Abbey +CD (1) (MR)
Phantom of the Opera (MR)
Phantom of the Opera +CD (1)
(MR)
Picture Puzzle (MR)
Princess Diana (MR)
Princess Diana +CD (1) (MR)
Prisoner of Zenda (MR)
Rich Man Poor Man (MR)
Rich Man Poor Man +CD (1)
(MR)
Signalman & Ghost at Trial (MR)
Tale of Two Cities (MR)
Tale of Two Cities +CD (1) (MR)
This is London (MR)
This is London +CD (1) (MR)
Three Musketeers (MR)
Three Musketeers +CD (1) (MR)
Trumpet-Major (MR)
Truth Machine (MR)
Washington Square (MR)
9781405072342
9780230030336
4.42
4.42
9781405076081
9780230035027
9781405076104
9781405072274
9781405072281
9780230035034
9781405076128
9781405072304
9781405072311
9781405072328
9780230035041
9781405076142
9780230030381
9781405076166
9781405072366
9781405072373
9780230034990
8.33
4.42
8.33
4.42
4.42
4.42
8.33
4.42
4.42
4.42
4.42
8.33
4.42
8.33
4.42
4.42
4.42
9781405076180
9780230035003
9781405076203
9780230030350
9781405076227
9781405072410
9780230030367
8.33
4.42
8.33
4.42
8.33
4.42
4.42
9781405076241
9780230035010
9781405076265
9780230035058
9781405076289
9780230035065
8.33
4.42
8.33
4.42
8.33
4.42
9781405076302
9781405072458
9780230035072
9781405076326
9780230030343
8.33
4.42
4.42
8.33
4.42
9781405076340
9781405072489
9780230731165
9780230716537
9781405072502
9780230030374
8.33
4.42
4.42
8.33
4.42
4.42
9781405076364
9781405072496
9780230035089
9781405076067
9780230035096
9781405087117
9780230731158
9780230716735
9781405072533
9781405072540
9781405072557
8.33
4.42
4.42
8.33
4.42
8.33
4.42
8.33
4.42
4.42
4.42
Macmillan Readers Elementary (1100 slov)
Black Cat (MR)
Black Cat +CD (1) (MR)
Brazil (MR)
Canterville Ghost & Other
Stories (MR)
Canterville Ghost & Other
Stories +CD (1) (MR)
Christmas Carol (MR)
Claws (MR)
Dawson´s Creek: Beginning of
Everything Else (MR)
Dawson´s Creek: Beginning of
Everything Else +CD (1) (MR)
Dawson´s Creek: Long Hot
Summer (MR)
Dawson´s Creek: Long Hot
Summer +CD (2) (MR)
9780230029231
9781405076388
9780230454187
5.10
9.69
5.10
9780230030794
5.10
9781405076401
9781405072588
9781405072595
9.69
5.10
5.10
9780230037380
5.10
9781405076425
9.69
9780230037397
5.10
9781405076449
9.69
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -7 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
Dawson´s Creek: Major
Meltdown (MR)
Dawson´s Creek: Major
Meltdown +CD (1) (MR)
Dawson´s Creek: Shifting into
Overdrive (MR)
Dawson´s Creek: Shifting into
Overdrive +CD (2) (MR)
Don't Tell Me What to Do (MR)
Dr Jeckyll & Mr Hyde (MR)
Escape & Other Stories (MR)
Frankenstein (MR)
Frankenstein +CD (1) (MR)
Hound of the Baskervilles (MR)
Hound of the Baskervilles
+CD (1) (MR)
L. A. Winners (MR)
L. A. Winners +CD (2) (MR)
Legends of Sleepy Hollow (MR)
Legends of Sleepy Hollow
+CD (2) (MR)
Lost World (MR)
Love by Design (MR)
Mark of Zorro (MR)
Mark of Zorro +CD (2) (MR)
Phantom Airman (MR)
Phantom Airman +CD (2) (MR)
Picture of Dorian Gray (MR)
Picture of Dorian Gray +CD (2)
(MR)
Prince and The Pauper (MR)
Prince and The Pauper +CD (MR)
Princess Diaries 1 (MR)
Princess Diaries 1 +CD (2) (MR)
Princess Diaries 2 (MR)
Princess Diaries 2 +CD (2) (MR)
Promise (MR)
Quest (MR)
Room 13 & Other Ghost Stories
(MR)
Room 13 & Other Ghost Stories
+CD (2) (MR)
Seven Stories of Mystery
& Horror (MR)
Seven Stories of Mystery
& Horror +CD (2) (MR)
Silver Blaze & Other Stories (MR)
Stranger (MR)
Stranger +CD (1) (MR)
Tales of 10 Worlds (MR)
Tales of Horror (MR)
Tales of Horror +CD (1) (MR)
Treasure Island (MR)
Unquiet Graves (MR)
Unquiet Graves +CD (2) (MR)
White Fang (MR)
White Fang +CD (2) (MR)
Woman in Black (MR)
Woman in Black +CD (2) (MR)
EAN
€
9780230037403
5.10
9781405076463
9.69
9780230037410
5.10
9781405076487
9781405072649
9781405072656
9781405072663
9780230030435
9781405076500
9780230029248
9.69
5.10
5.10
5.10
5.10
9.69
5.10
9781405076524
9780230035102
9781405076975
9780230035119
9.69
5.10
9.69
5.10
9781405076548
9781405072717
9781405072724
9780230029217
9781405076999
9780230037434
9781405076562
9780230029224
9.69
5.10
5.10
5.10
9.69
5.10
9.69
5.10
9781405076586
9780230436329
9780230436343
9780230037472
9781405080644
9780230037489
9781405080668
9781405072779
9781405072830
9.69
5.10
9.69
5.10
9.69
5.10
9.69
5.10
5.10
9780230035126
5.10
9781405076609
9.69
9780230037465
5.10
9781405075350
9781405072793
9780230035133
9781405076623
9781405072823
9780230035140
9781405076647
9781405072847
9780230036994
9781405076661
9780230034402
9780230026735
9780230037458
9781405077019
9.69
5.10
5.10
9.69
5.10
5.10
9.69
5.10
5.10
9.69
5.10
9.69
5.10
9.69
Macmillan Readers Pre-Intermediate
(1400 slov)
Call of the Wild (MR)
Call of the Wild +CD (MR)
Casino Royale (MR)
Casino Royale +CD (2) (MR)
Daisy Miller (MR)
Daisy Miller +CD (2) (MR)
Diamonds are Forever (MR)
Diamonds are Forever +CD (2)
(MR)
England (MR)
England +CD (MR)
Far From the Madding Crowd
(MR)
Far From the Madding Crowd
+CD (2) (MR)
Gandhi (MR)
Gandhi +CD (MR)
Heidi (MR)
Heidi +CD (1) (MR)
9780230408401
9780230408715
9780230037496
9781405087445
9780230035157
9781405084079
9780230731196
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
9780230716629
9780230436374
9780230436428
10.20
7.65
11.05
9780230030527
5.61
9781405087094
9780230408388
9780230408692
9780230034419
9780230026797
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
Názov titulu
I, Robot (MR)
I, Robot +CD (1) (MR)
Kick Off! The Story of Football
(MR)
Kick Off! The Story of Football
+CD (2) (MR)
Michael Jackson (MR)
Michael Jackson +CD (2) (MR)
Midsummer Night´s Dream (MR)
Nelson Mandela (MR)
Nelson Mandela +CD (2) (MR)
Owl Greek Bridge (MR)
Owl Greek Bridge +CD (2) (MR)
Owl Hall (MR)
Owl Hall +CD (2) (MR)
Persuasion (MR)
Persuasion +CD (MR)
Robin Hood (MR)
Robin Hood +CD (2) (MR)
Robinson Crusoe (MR)
Robinson Crusoe +CD (2) (MR)
Romeo and Juliet (MR)
Secret Garden (MR)
Secret Garden +CD (2) (MR)
Selected Short Stories (MR)
Selected Short Stories +CD (2)
(MR)
Shake Hands Forever (MR)
Shake Hands Forever +CD (2)
(MR)
The Story of the Olympics:
An Unofficial History (MR)
The Story of the Olympics:
An Unofficial History +CD(2) (MR)
Tenant of Wildfell Hall (MR)
Tenant of Wildfell Hall +CD (2)
(MR)
Treasure of Monte Cristo (MR)
Treasure of Monte Cristo
+CD (2) (MR)
The United States of America
(MR)
The United States of America
+CD (MR)
Wizard of Oz (MR)
Wizard of Oz +CD (2) (MR)
EAN
9780230034433
9780230026827
€
5.61
10.20
9780230400498
5.61
9780230400504
9780230406315
9780230406292
9781405087278
9780230731172
9780230716599
9780230035171
9781405087414
9780230422810
9780230422834
9780230735125
9780230735132
9780230030497
9781405087230
9780230731189
9780230716568
9781405087308
9780230034426
9780230026902
9780230035164
10.20
5.61
10.20
5.61
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
10.20
5.61
5.61
10.20
5.61
9781405087353
9780230722637
10.20
5.61
9780230732131
10.20
9780230422223
5.61
9780230422247
9780230035188
10.20
5.61
9781405087384
9780230030510
10.20
5.61
9781405084215
10.20
9780230436381
7.65
9780230436411
9780230030503
9781405087148
11.05
5.61
10.20
Macmillan Readers Intermediate (1600 slov)
A is for Alibi (MR)
B is for Burglar (MR)
Bridget Jones: The Edge
of Reason (MR)
Bridget Jones: The Edge
of Reason +CD (MR)
Bridget Jones´s Diary (MR)
Bridget Jones´s Diary +CD (2)
(MR)
Bristol Murder (MR)
Bristol Murder +CD (2) (MR)
David Copperfield (MR)
Down Second Avenue (MR)
Dr No (MR)
Dr No +CD (3) (MR)
Dracula (MR)
Dracula +CD (1) (MR)
Emma (MR)
Emma +CD (3) (MR)
Enchanted April (MR)
Eye of the Tiger (MR)
Goldfinger (MR)
Goldfinger +CD (3) (MR)
Great Gatsby (MR)
Great Gatsby +CD (2) (MR)
Hamlet (MR)
Jewel That Was Ours (MR)
Jurassic Park (MR)
King Arthur & the Knights of the
Round Table (MR)
King Arthur & the Knights of the
Round Table +CD (2) (MR)
9781405072878
9781405072892
6.12
6.12
9780230400221
6.12
9780230400238
9780230731202
10.71
6.12
9780230716704
9780230035195
9781405076708
9780230026759
9780230408678
9780230035263
9781405080583
9780230030466
9781405076722
9780230035270
9781405074544
9781405072915
9781405072939
9780230035294
9781405080606
9780230035287
9781405077033
9780230716636
9781405073110
9781405072960
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
6.12
9780230034440
6.12
9780230026858
10.71
Názov titulu
Kiss Before Dying (MR)
Kiss Before Dying +CD (3) (MR)
L is for Lawless (MR)
Live and Let Die (MR)
Live and Let Die +CD (2) (MR)
Meet Me in Istanbul (MR)
Meet Me in Istanbul +CD (2) (MR)
Merchant of Venice (MR)
Much Ado About Nothing (MR)
Much Ado About Nothing +CD
(MR)
My Cousin Rachel (MR)
My Cousin Rachel +CD (2) (MR)
A New Lease of Death (MR)
A New Lease of Death +CD (2)
(MR)
No Longer at Ease (MR)
The Norwood Builder and Other
Stories (MR)
The Norwood Builder and Other
Stories +CD (2) (MR)
Oliver Twist (MR)
Oliver Twist +CD (2) (MR)
One Day (MR)
One Day +CD (2) (MR)
Pearl (MR)
Pearl +CD (2) (MR)
Perfect Storm (MR)
Pride & Prejudice (MR)
Queen of Death (MR)
Queen of Death +CD (2) (MR)
Red and the Black (MR)
Rendezvous with Rama (MR)
Ring of Thieves (MR)
River God (MR)
Sense and Sensibility (MR)
Sense and Sensibility +CD (3)
(MR)
Seventh Scroll (MR)
Sign of Four (MR)
Sign of Four +CD (2) (MR)
Silent World of N. Quinn (MR)
Slumdog Millionnaire (MR)
Slumdog Millionnaire +CD (2)
(MR)
Smuggler (MR)
Smuggler +CD (2) (MR)
Space Invaders (MR)
Space Invaders +CD (1) (MR)
Speckled Band & Other Stories
(MR)
Speckled Band & Other Stories
+CD (2) (MR)
Tess of the D´Urbervilles (MR)
Tess of the D´Urbervilles
+CD (3) (MR)
Thérese Raquin (MR)
Thérese Raquin +CD (3) (MR)
Touching the Void (MR)
Touching the Void +CD (2) (MR)
When Rain Clouds Gather (MR)
Woman Who Disappeared (MR)
Woman Who Disappeared
+CD (2) (MR)
Woodlanders (MR)
Wuthering Heights (MR)
Wuthering Heights +CD (3) (MR)
EAN
9780230030473
9781405076746
9781405057783
9780230735071
9780230735088
9780230030442
9781405077057
9780230716643
9780230408593
€
6.12
10.71
6.12
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
9780230408708
9780230035317
9781405077156
9780230422339
10.71
6.12
10.71
6.12
9780230422360
9781405072991
10.71
6.12
9780230436459
6.12
9780230436466
9780230030459
9781405076760
9780230422322
9780230422353
9780230031135
9780230031128
9781405073127
9781405073011
9780230035201
9781405077071
9781405074582
9781405073035
9781405073042
9781405073059
9780230037526
10.71
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
6.12
10.71
6.12
6.12
6.12
6.12
6.12
9781405080620
9781405073141
9780230035218
9781405076784
9781405073073
9780230404700
10.71
6.12
6.12
10.71
6.12
6.12
9780230404717
9780230035225
9781405078733
9780230035232
9781405078054
10.71
6.12
10.71
6.12
10.71
9780230030480
6.12
9781405076807
9780230035324
10.71
6.12
9781405074575
9780230035331
9781405075381
9780230034457
9780230533523
9780230024403
9780230035249
10.71
6.12
10.71
6.12
10.71
6.12
6.12
9781405076685
9781405073196
9780230035256
9781405077095
10.71
6.12
6.12
10.71
Macmillan Readers Upper-Intermediate
(2200 slov)
Anna Karenina (MR)
Bleak House (MR)
Creative Impulse (MR)
Cut-Glass Bowl (MR)
The Ghost (MR)
The Ghost +CD (MR)
The Grapes of Wrath (MR)
Great Expectations (MR)
Great Expectations +CD (2) (MR)
The Importance of Being
Earnest (MR)
The Importance of Being
Earnest +CD (MR)
9781405087247
9781405073219
9781405073226
9781405073233
9780230422858
9780230422872
9780230031050
9780230030565
9781405076821
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
11.73
6.63
6.63
11.73
9780230408449
6.63
9780230408685
11.73
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -8 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
L. A. Movie (MR)
L. A. Movie +CD (3) (MR)
Macbeth (MR)
Macbeth +CD (2) (MR)
Man with the Golden Gun (MR)
Man with the Golden Gun +CD
(MR)
Middlemarch (MR)
Mine Boy (MR)
Mistress of Spices (MR)
Moby Dick (MR)
Of Mice and Men (MR)
Officially Dead (MR)
Officially Dead +CD (2) (MR)
Our Mutual Friend (MR)
Rebecca (MR)
Rebecca +CD (3) (MR)
Vanity Fair (MR)
Weep Not, Child (MR)
EAN
9780230030558
9781405077118
9780230402218
9780230402232
9780230422285
€
6.63
11.73
6.63
11.73
6.63
9780230422346
9780230026865
9781405073264
9781405073271
9780230026872
9780230031067
9780230030534
9781405076845
9781405073295
9780230030541
9781405077132
9781405083928
9781405073318
11.73
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
6.63
11.73
6.63
6.63
11.73
6.63
6.63
N
Natural and Social Science
1 Pupil's Book +CD
1 Teacher's Book
1 / 2 Digital Interactive
Whiteboard
1 CD (2)
1 Flashcards
1 Poster Pack
€
Názov titulu
Paragraph Writing (B1)
Student´s Book
Teacher´s Book
€
Science
9781405058452
9781405058469
Patch and Robby Show DVD
1+2
9781405095167
>obsahuje bábky zvieratiek Patch a Robby, 2 DVD
s príbehmi, pesničkami a hrami plus pracovný zošit
18.92
22.90
1 Pupil's Book +CD-Rom
1 Teacher's Book
1 Workbook
9780230732933
9780230028401
9780230028395
15.47
22.10
10.37
56.27
2 Pupil's Book +CD-Rom
2 Teacher's Book
2 Workbook
9780230732940
9780230028449
9780230028432
15.47
22.10
10.37
3 Pupil's Book +CD-Rom
3 Teacher's Book
3 Workbook
9780230732957
9780230028487
9780230028470
15.47
22.10
10.37
4 Pupil's Book +CD-Rom
4 Teacher's Book
4 Workbook
9780230732964
9780230028524
9780230028517
15.47
22.10
10.37
5 Pupil's Book +CD-Rom
5 Teacher's Book
5 Workbook
9780230732971
9780230028562
9780230028555
15.47
22.10
10.37
6 Pupil's Book +CD-Rom
6 Teacher's Book
6 Workbook
9780230732988
9780230028609
9780230028593
15.47
22.10
10.37
People Like Us (B1/B1+)
Student´s Book (AmE)
Teacher´s Book
CD (2)
EAN
S
9780333974476
9780333974483
9780333974506
20.16
26.88
20.80
People Like Us, Too (B1/B1+)
Student´s Book (AmE)
Teacher´s Book
CD (2)
9780333974513
9780333974520
9780333974544
20.16
26.88
20.80
PET for Schools Testbuilder
+CD
9780230407121
28.90
PET Practice Online
9780230740631
15.30
PET Testbuilder w/k +CD (B1)
9781405063012
28.90
Presentations in English
+DVD (B2/C1)
9780230028784
24.14
9780230436923
28.90
28.56
18.53
9780230413757
9780230720015
9780230720022
9780230400818
93.50
23.80
18.53
18.53
Proficiency Testbuilder w/k
+CD 4/e
Proficiency Testbuilder w/k
+MPO +CD 4/e
9780230452732
34.00
Shine (A2-B1)
PTE Academic Testbuilder +CD 9780230427860
28.90
1 Student's Book
1 Teacher's Book
1 Workbook
1 Cass (2) *
1 CD (3)
1 CD-Rom *
9780435255466
9780435255497
9780435255473
9780435255503
9780333997215
9780333928301
16.49
36.21
10.88
3.28
23.80
27.84
2 Student's Book
2 Teacher's Book
2 Workbook
2 Cass (2) *
9780435255510
9780435255541
9780435255527
9780435255558
16.49
36.21
10.88
3.28
3 Student's Book
3 Teacher's Book
3 Workbook
3 Cass (2) *
3 CD (3)
9780435255565
9780435255596
9780435255572
9780435255602
9780333997239
16.49
36.21
10.88
3.28
23.80
9780230400849
9780230720046
9780230720077
9780230720084
9780230400856
28.56
18.53
23.80
18.53
18.53
3 Pupil's Book
3 Activity Book +CD
3 Teacher's Book
3 / 4 Digital Interactive
Whiteboard
3 CD (3)
3 Poster Pack
9780230720169
9780230400887
9780230720114
28.56
33.15
18.53
9780230419490
9780230720145
9780230400894
93.50
23.80
18.53
4 Pupil's Book
4 Activity Book +CD
4 Teacher's Book
4 CD (3)
4 Poster Pack
9780230720237
9780230400924
9780230720183
9780230720213
9780230400931
28.56
33.15
18.53
23.80
18.53
5 Pupil's Book
5 Activity Book +CD
5 Teacher's Book
5 / 6 Digital Interactive
Whiteboard
5 CD (3)
5 Poster Pack
9780230720305
9780230400955
9780230720251
28.56
33.15
18.53
9780230433960
9780230720282
9780230400962
93.50
23.80
18.53
6 Pupil's Book
6 Activity Book +CD
6 Teacher's Book
6 CD (3)
6 Poster Pack
9780230720374
9780230400986
9780230720336
9780230720350
9780230400993
28.56
33.15
18.53
23.80
18.53
9780753418017
9780753430712
9780753431887
16.98
18.68
11.88
9780753431412
9780753430729
9780753419236
9780753431870
9780753433348
11.88
18.68
16.98
11.88
11.88
9780230732506
18.70
Navigators
Networking in English +CD
(A2/B2)
EAN
P
9780230400801
9780230719989
2 Pupil's Book +CD
2 Teacher's Book
2 CD (2)
2 Flashcards
2 Poster Pack
Navigators Animals
Navigators Extreme Weather (hb)
Navigators Human Body (pb)
Navigators Knights and Castles
(pb)
Navigators Mammals (hb)
Navigators Oceans and Seas (hb)
Navigators Stars and Planets (pb)
Navigators Technology (pb)
Názov titulu
O
Onestopenglish
(prepay code na 1 rok)
9780230751491
>prístupový kód k viac ako 7 000 zdrojom aktivít,
plánom k vyučovaniu, audio, video, pesničky, hry,
týždenne aktualizované
52.00
R
New Ready for CAE (C1)
Coursebook w/k
Coursebook wo/k
Teacher's Book
Workbook w/k
Workbook wo/k
CD (3)
9780230028869
9780230028876
9780230028906
9780230028883
9780230028890
9780230028913
24.82
24.82
33.15
12.92
12.92
23.80
New Ready for FCE (B2)
Coursebook w/k
Coursebook wo/k
Teacher's Book
Workbook w/k
CD (3)
9780230027602
9780230027619
9780230027657
9780230027626
9780230027640
24.65
24.65
33.15
12.92
23.80
Ready for FCE 3/e (B2)
Student's Book w/k +CD +MPO
Student's Book wo/k +MPO
Student's Book wo/k +CD +MPO
Teacher's Book
Workbook w/k +CD
Workbook wo/k +CD
9780230440029
9780230440043
9780230440012
9780230440111
9780230440074
9780230440067
28.05
27.20
28.05
34.00
13.60
13.60
Ready for IELTS (5-6.5/7)
Coursebook w/k +CD-Rom
Teacher's Book
Workbook w/k
CD (3)
9780230732186
9780230732223
9780230401037
9780230732216
29.58
36.89
14.28
23.80
9780230020719
9780230020740
9780230020757
26.35
30.09
23.80
Interm Student's Book
Interm Practice Book w/k
Interm Practice Book wo/k
Interm Teacher's Book
Interm Cass (1)
Interm Test Book (Copy)
9780333953433
9780333953440
9780333953457
9780333953464
9780333953471
9780333953495
20.91
11.90
11.90
33.15
10.00
10.40
Pre-FC Student's Book
Pre-FC Practice Book w/k
Pre-FC Practice Book wo/k
Pre-FC Teacher's Book
Pre-FC Cass (2)
Pre-FC Test Book (Copy)
9780333758069
9780333924419
9780333758076
9780333758083
9780333758090
9780333931622
20.91
11.90
11.90
33.15
20.80
10.40
New Ready for PET (B1)
Coursebook w/k +CD-Rom
Teacher's Book
CD (2)
Rising Star (B1-B2)
Science Vocabulary Practice
w/k +CD-Rom (B1/C2)
9780230535060
29.58
>30 kľúčových oblastí vedy, slovná zásoba s cvičeniami,
CD-Rom výslovnosť, cvičenia, ilustrácie
Skillful (Macmillan Academic Skills) (A1-C1)
1 Listening & Speaking Student's
Book +Digibook access
1 Listening & Speaking Teacher's
Book +CD +Digibook access
1 Reading & Writing Student's
Book +Digibook access
1 Reading & Writing Teacher's
Book +Digibook access
2 Listening & Speaking Student's
Book +Digibook access
2 Listening & Speaking Teacher's
Book +CD +Digibook access
2 Reading & Writing Student's
Book +Digibook access
2 Reading & Writing Teacher's
Book +Digibook access
3 Listening & Speaking Student's
Book +Digibook access
3 Listening & Speaking Teacher's
Book +CD +Digibook access
3 Reading & Writing Student's
Book +Digibook access
3 Reading & Writing Teacher's
Book +Digibook access
9780230431911
28.05
9780230429802
34.00
9780230431928
28.05
9780230429819
34.00
9780230431935
28.05
9780230429918
34.00
9780230431942
28.05
9780230429925
34.00
9780230431959
28.05
9780230430020
34.00
9780230431966
28.05
9780230430037
34.00
Skills for First Certificate (B2):
>Listen + Speaking
Student's Book
>Listen + Speaking
Teacher's Book
>Listen + Speak Cass (3) *
>Listen + Speak CD (4)
>Reading Student's Book
>Reading Teacher's Book
9781405017497
17.51
9781405017503
9781405024730
9780230716964
12.41
3.28
23.80
9781405017459
9781405017466
17.51
12.41
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -9 - te l : 02/ 5441 0992, fax: 544 1 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
>Use of English Student's Book 9781405017510
>Use of English Teacher's Book 9781405017527
€
17.51
12.41
>Writing Student's Book
>Writing Teacher's Book
17.51
12.41
9781405017473
9781405017480
Smart (A1-B1)
Názov titulu
EAN
€
Story Magic Interactive Whiteboard
Software (Primary)
>pre deti ZŠ, precvičuje gramatiku a slovnú zásobu žiakov
1-2 Interactive Whiteboard
Software
9780230726918
93.50
Straightforward (A1-C1)
>v ponuke je do vypredania zásob
Start Student's Book *
9781405069649
Start Teacher's Book *
9781405069656
3.28
3.28
Beg Student's Book *
Beg Teacher's Book *
Beg Workbook *
Beg Cass (1) *
9780333913307
9780333914977
9780333913345
9780333913383
3.28
3.28
3.28
3.28
Elem Student's Book *
Elem Teacher's Book *
Elem Workbook *
Elem Cass (1) *
9780333914953
9780333914984
9780333913352
9780333913390
3.28
3.28
3.28
3.28
Pre-int Student's Book *
Pre-int Teacher's Book *
Pre-int Workbook *
Pre-int Cass (1) *
9780333913338
9780333913444
9780333913369
9780333913406
3.28
3.28
3.28
3.28
Interm Student's Book *
Interm Teacher's Book *
Interm Workbook *
Interm Cass (1) *
9780333933350
9780333913451
9780333913376
9780333914960
3.28
3.28
3.28
3.28
1 Student's Book
1 Teacher's Book
1 Workbook
1 CD (2)
1 CD-Rom
1 Interactive Whiteboard Software
1 Smashlog (portfolio)
9789604470488
9789604470563
9789604470556
9789606620508
9780230533424
9789604472604
9789608180925
15.47
35.36
9.86
23.80
16.49
127.50
9.86
2 Student's Book
2 Teacher's Book
2 Workbook
2 CD (3)
2 CD-Rom
2 Interactive Whiteboard Software
9789604470570
9789604470594
9789604470587
9789604470006
9789606620959
9789604472611
15.47
35.36
9.86
23.80
16.49
127.50
3 Student's Book
3 Teacher's Book
3 Workbook
3 CD (3)
3 CD-Rom
3 Interactive Whiteboard Software
9789604470600
9789604470624
9789604470617
9789604470150
9789604470167
9789604472628
15.47
35.36
9.86
23.80
16.49
127.50
4 Student's Book
4 Teacher's Book
4 Workbook
4 CD (2)
9780230533257
9780230533301
9780230533318
9780230533264
15.47
35.36
9.86
23.80
Sound Foundations +CD
9781405064101
36.89
Smash (A1-B1)
Story Magic (Beg/Pre-int)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Pupil´s Book
9781405017787
1 Activity Book
9781405017794
1 Teacher´s Book
9781405017800
1 Cass (2) *
9781405017817
1 CD (2)
9781405017824
1 Flashcards
9781405017831
1 Storycards
9781405017848
12.92
8.33
25.33
3.28
23.80
30.60
29.07
2 Pupil´s Book
2 Activity Book
2 Teacher´s Book
2 CD (2)
2 Flashcards
2 Storycards
9781405017855
9781405017862
9781405017879
9781405017893
9781405017909
9781405017916
12.92
8.33
25.33
23.80
30.60
29.07
3 Pupil´s Book
3 Activity Book
3 Teacher´s Book
3 Cass (2) *
3 CD (2)
3 Storycards
9781405018173
9781405018180
9781405018197
9781405018203
9781405018210
9781405018234
12.92
8.33
25.33
3.28
23.80
29.07
4 Pupil´s Book
4 Activity Book
4 Teacher´s Book
4 CD (2)
4 Storycards
9781405018241
9781405018258
9781405018265
9781405018289
9781405018302
12.92
8.33
25.33
23.80
29.07
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
Begin Student´s Book
9781405010498
Begin Student´s Book +CD-Rom 9780230020764
Begin Teacher´s Book +CD (2) 9781405075428
Begin Workbook w/k +CD
9781405075169
Begin Workbook wo/k +CD
9781405075176
Begin CD (2)
9781405010566
Begin Practice Online Learning 9780230750876
Begin Portfolio
9781405095822
17.34
24.82
39.10
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Elem Student´s Book
Elem Student´s Book +CD-Rom
Elem Workbook w/k +CD
Elem Workbook wo/k +CD
Elem CD (2)
Elem Practice Online Learning
Elem Portfolio
9781405010733
9780230020771
9781405075190
9781405075206
9781405010788
9780230750883
9781405095808
17.34
24.82
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Pre-int Student´s Book
Pre-int Student´s Book +CD-Rom
Pre-int Teacher´s Book +CD (2)
Pre-int Workbook w/k +CD
Pre-int Workbook wo/k +CD
Pre-int CD (2)
Pre-int Practice Online Learning
Pre-int Portfolio
9781405010573
9780230020795
9781405075480
9781405075251
9781405075268
9781405010627
9780230725553
9781405095815
17.34
24.82
39.10
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Interm Student´s Book
Interm Student´s Book +CD-Rom
Interm Teacher´s Book +CD (2)
Interm Workbook w/k +CD
Interm Workbook wo/k +CD
Interm CD (2)
Interm Practice Online Learning
Interm Portfolio
9781405010658
9780230020788
9781405075510
9781405075220
9781405075237
9781405010702
9780230725560
9781405095839
17.34
24.82
39.10
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Up-int Student´s Book
Up-int Student´s Book +CD-Rom
Up-int Teacher´s Book +CD (2)
Up-int Workbook w/k +CD
Up-int Workbook wo/k +CD
Up-int CD (2)
Up-int Practice Online Learning
Up-int Portfolio
9781405010894
9780230020801
9781405075541
9781405075282
9781405075299
9781405010931
9780230750890
9781405095846
17.34
24.82
39.10
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Adv Student´s Book
Adv Student´s Book +CD-Rom
Adv Teacher´s Book +CD (2)
Adv Workbook w/k +CD
Adv Workbook wo/k +CD
Adv CD (3)
Adv Practice Online Learning
Adv Portfolio
9781405010818
9780230021471
9781405075572
9781405075312
9781405075329
9781405010863
9780230750906
9781405095853
17.34
24.82
39.10
11.05
11.05
23.80
20.40
9.18
Straightforward 2/e (A1-C1)
Begin Student's Book 2/e
Begin Student's Book
+Webcode 2/e
Begin Teacher´s Book Pack 2/e
Begin Workbook w/k +CD 2/e
Begin Workbook wo/k +CD 2/e
Begin CD (2) 2/e
Begin IWB DVD-Rom (single) 2/e
9780230422957
17.34
9780230424449
9780230423015
9780230422971
9780230422964
9780230423022
9780230424166
24.82
30.77
11.05
11.05
23.80
127.50
Elem Student´s Book 2/e
Elem Student´s Book
+Webcode 2/e
Elem Teacher´s Book Pack 2/e
Elem Workbook w/k +CD 2/e
Elem Workbook wo/k +CD 2/e
Elem CD (2) 2/e
Elem IWB DVD-Rom (single) 2/e
9780230423053
17.34
9780230424456
9780230423114
9780230423060
9780230423077
9780230423121
9780230424227
24.82
30.77
11.05
11.05
23.80
127.50
Pre-int Student´s Book 2/e
Pre-int Student´s Book
+Webcode 2/e
Pre-int Teacher´s Book Pack 2/e
9780230414006
17.34
9780230424463
9780230423206
24.82
30.77
Názov titulu
Pre-int Workbook w/k +CD 2/e
Pre-int Workbook wo/k +CD 2/e
Pre-int CD (2) 2/e
Pre-int IWB DVD-Rom (single) 2/e
EAN
9780230423169
9780230423152
9780230423220
9780230424272
€
11.05
11.05
23.80
127.50
Interm Student´s Book 2/e
Interm Student´s Book
+Webcode 2/e
Interm Teacher´s Book Pack 2/e
Interm Workbook w/k +CD 2/e
Interm Workbook wo/k +CD 2/e
Interm CD (2) 2/e
Interm IWB DVD-Rom (single) 2/e
9780230423244
17.34
9780230424470
9780230423305
9780230423268
9780230423251
9780230423329
9780230424340
24.82
30.77
11.05
11.05
23.80
127.50
Up-int Student´s Book 2/e
Up-int Student´s Book
+Webcode 2/e
Up-int Teacher´s Book Pack 2/e
Up-int Workbook w/k +CD 2/e
Up-int Workbook wo/k +CD 2/e
Up-int CD (2) 2/e
Up-int IWB DVD-Rom (single) 2/e
9780230423343
17.34
9780230424487
9780230423404
9780230423350
9780230423367
9780230423428
9780230424395
24.82
30.77
11.05
11.05
23.80
127.50
Adv Student´s Book 2/e
Adv Student´s Book +Webcode
2/e
Adv Teacher´s Book Pack 2/e
Adv Workbook w/k +CD 2/e
Adv Workbook wo/k +CD 2/e
Adv CD (2) 2/e
Adv IWB DVD-Rom (single) 2/e
9780230423442
17.34
9780230424494
9780230423503
9780230423466
9780230423459
9780230423510
9780230423589
24.82
30.77
11.05
11.05
23.80
127.50
9781405003841
9781405003858
9781405003865
9781405003889
25.50
13.77
32.64
23.80
Teaching Eng Grammar
Teaching Practice
Teaching Reading Skills in
Foreign Language
9780230723214
9781405080040
34.00
36.89
9781405080057
36.89
Telephone English +CD (A2/B1)
9781405082211
18.70
>má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
1 Student´s Book
9781405019026
1 Teacher´s Book *
9781405019040
1 Workbook
9781405019033
1 Workbook + CD-Rom
9781405074049
1 Cass (2) *
9781405019057
1 CD (2) *
9781405019064
14.96
25.68
9.52
14.79
3.28
20.80
2 Student´s Book
2 Teacher´s Book
2 Workbook
2 Workbook + CD-Rom
2 Cass (2) *
2 CD (2) *
9781405019071
9781405019095
9781405019088
9781405074070
9781405019101
9781405019118
14.96
30.09
9.52
14.79
3.28
20.80
3 Student´s Book
3 Teacher´s Book
3 Workbook
3 Workbook + CD-Rom
9781405019125
9781405019149
9781405019132
9781405074100
14.96
30.09
9.52
14.79
1 - 3 Test Book + CD
9781405084284
11.05
Testbuilder for TOEIC w/k
+CD (3)
Testbuilder for TOEIC w/k +MPO
9780230427891
9780230452763
28.90
34.00
Testbuilder for TOEFL iBT +CD
9780230409712
28.90
Tips for IELTS
9781405096164
9.86
TOEFL Practice Online
TOEIC Practice Online
9780230740730
9780230740655
20.40
20.40
Uncovering CLIL
9780230027190
36.89
Uncovering EAP
9780230723221
36.89
Uncovering Grammar
9781405080064
36.89
New Survival Eng (B1)
Student's Book new
Practice Book new
Teacher´s Guide new
CD (2) new
T
Tempo (A1-B1)
U
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -10 - t el : 02/ 5441 0992, fax: 54 41 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
Názov titulu
EAN
€
W
New Way Ahead (Beg-Int)
>má odporúčaciu doložku MŠ SR
1 Pupil's Book +CD-Rom
9780230409736
1 Teacher's Book
9781405058575
1 Workbook
9781405058568
1 CD (2)
9780230039919
1 Practice Book
9781405058520
1 Story Cass (1) *
9781405058599
1 Story CD (1)
9780230039926
1 Flashcards
9781405058605
1 Posters
9781405058612
1 Teach Resour Book
9781405064149
13.77
20.91
8.67
23.80
10.03
3.28
23.80
37.06
40.97
18.53
2 Pupil's Book +CD-Rom
2 Teacher's Book
2 Workbook
2 Cass (1) *
2 CD (1)
2 Practice Book
2 Story CD (1)
2 Flashcards
2 Posters
2 Teach Resour Book
9780230409743
9781405058650
9781405058643
9781405058667
9780230039933
9781405058537
9780230039940
9781405058681
9781405058698
9781405064156
13.77
20.91
8.67
3.28
23.80
10.03
23.80
37.06
40.97
18.53
3 Pupil's Book +CD-Rom
3 Teacher's Book
3 Workbook
3 Cass (1) *
3 CD (1)
3 Practice Book
9780230409750
9781405058728
9781405058711
9781405058735
9780230039957
9781405058544
13.77
20.91
8.67
3.28
23.80
10.03
Názov titulu
3 Story Cass (1) *
3 Story CD (2)
3 Teach Resour Book
EAN
9781405058742
9780230039964
9781405064163
€
3.28
23.80
18.53
4 Pupil's Book
4 Teacher's Book
4 Workbook
4 Cass (1) *
4 CD (1)
4 Practice Book
4 Story Cass (1) *
4 Story CD (1)
9781405058773
9781405058797
9781405058780
9781405058803
9780230039971
9781405059176
9781405058810
9780230039988
9.80
20.91
8.67
3.28
23.80
10.03
3.28
23.80
5 Pupil's Book
5 Teacher's Book
5 Workbook
5 Cass (1) *
5 CD (1)
5 Practice Book
5 Story Cass (1) *
5 Story CD (1)
9781405059183
9781405059206
9781405059190
9781405059213
9780230039995
9781405059237
9781405059220
9780230715141
9.80
20.91
8.67
3.28
23.80
10.03
3.28
23.80
6 Pupil's Book
6 Teacher's Book
6 Workbook
6 Cass (1) *
6 CD (1)
6 Practice Book
6 Story Cass (1) *
6 Story CD (1)
9781405059244
9781405059268
9781405059251
9781405059275
9780230715158
9781405059299
9781405059282
9780230715165
9.80
20.91
8.67
3.28
23.80
10.03
3.28
23.80
KAŽDÝ KUS
Z DANEJ ÚROVNE
5.61
Way Ahead Readers 1-6 Book
Názov titulu
EAN
€
Macmillan Writing Series (A1-B2)
Writing Sentences (A1/A2)
Writing Paragraphs (B1)
Writing Essays (B1+)
Writing Research Papers (B2)
Writing Teacher's Guide
(for all books)
9780230415911
9780230415935
9780230415928
9780230421943
25.16
25.16
25.16
25.16
9780230415447
28.05
Writing in Paragraphs (B1)
9781405095860
28.73
Y
Young Learners English Skills (A1-A2)
Starters Pupil's Book
Starters Teacher's Book
+webcode
Starters CD
9780230448995
20.40
9780230449015
9780230449022
34.00
23.80
Movers Pupil's Book
Movers Teacher's Book
+webcode
Movers CD (2)
9780230449046
20.40
9780230449060
9780230449077
34.00
23.80
Flyers Pupil's Book
Flyers Teacher's Book
+webcode
Flyers CD (2)
9780230449091
20.40
9780230449114
9780230449121
34.00
23.80
Young Learners English Practice Tests
Starters Student's Book +CD
Movers Student's Book +CD
Flyers Student's Book +CD
9780230412255
9780230409972
9780230407077
MACMILLAN PRACTICE ONLINE 2013
(registrácia je platná 1 rok od prvého použitia, kód k registrácii je možné zakúpiť priamo v Oxicu)
titul
EAN
cena €
Advanced Academic English (American)
9780230725607
Advanced Academic English (British)
9780230740723
Upp Int Academic English with TOEFL (American)
9780230750937
Adv Academic English with TOEFL (American)
9780230725614
Upp Int Academic English with IELTS (British)
9780230750920
Advanced Academic English with IELTS (British)
9780230740624
PET Practice Online
9780230740631
FCE Practice Online
9780230740648
CAE Practice Online
9780230750913
Cambridge English: Proficiency Practice Online
9780230762794
TOEIC Practice Online
9780230740655
TOEFL iBT Practice Online
9780230762800
TOEFL Preparation Online
9780230740730
23,80
23,80
28,90
28,90
28,90
28,90
15,30
15,30
15,30
15,30
20,40
20,40
20,40
ACADEMIC ENGLISH AND EXAM PRACTICE
GENERAL ENGLISH CEFR (Common European Framework)
CEFR Level A1 Online (British)
9780230762183
CEFR Level A2 Online (British)
9780230740662
CEFR Level B1 Online (British)
9780230740679
CEFR Level B2 Online (British)
9780230740686
CEFR Level C1 Online (British)
9780230740693
CEFR Level C2 Online (British)
9780230740709
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
OXI CO , Panónska cesta 6 , 851 04 Brati sl ava, -11 - t el : 02/ 5441 0992, fax: 54 41 0994 m ai l : oxi co@ oxi co. sk
20.40
20.40
20.40
BUSINESS ENGLISH
Business English Elementary Practice Online (British)
9780230751774
Business English Pre-intermediate Practice Online (British)
9780230751781
Business English Intermediate Practice Online (British)
9780230751798
Business English Upper Intermediate Practice Online (British)
9780230751804
Business English Advanced Practice Online (British)
9780230751811
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
COURSEBOOK ACCOMPANIMENTS
Code practice online learning
Code Blue
9780230751569
Code Green
9780230751552
Code Red
9780230751576
20,40
20,40
20,40
Gateway practice online learning
Gateway A2
9780230761957
Gateway B1
9780230761964
Gateway B1+
9780230761971
Gateway B2
9780230762206
Gateway B2+
9780230762213
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
New Inside Out practice online learning
New Inside Out Beginner
9780230725218
New Inside Out Elementary
9780230725225
New Inside Out Pre-Intermediate
9780230725591
New Inside Out Intermediate
9780230750852
New Inside Out Upper Intermediate
9780230750869
New Inside Out Advanced
9780230751538
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
New Inspiration practice online learning
New Inspiration 1
9780230751736
New Inspiration 2
9780230751743
New Inspiration 3
9780230751750
New Inspiration 4
9780230751767
17,00
17,00
17,00
17,00
In Company 2/e practice online learning
In Company 2/e Elementary
9780230761926
In Company 2/e Pre-intermediate
9780230750838
In Company 2/e Intermediate
9780230750845
In Company 2/e Upper Intermediate
9780230761933
23,80
23,80
23,80
23,80
Laser 3/e practice online learning
Laser A1+ 3/e
9780230772878
Laser A2 3/e
9780230762824
Laser B1 3/e
9781909433007
Laser B1+ 3/e
9781909433014
Laser B2 3/e
9781909433021
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
Laser practice online learning
Laser B1
9780230762398
Laser B1+
9780230762404
Laser B2
9780230762411
20,40
20,40
20,40
Straightforward practice online learning
Straightforward Beginner
9780230750876
Straightforward Elementary
9780230750883
Straightforward Pre-intermediate
9780230725553
Straightforward Intermediate
9780230725560
Straightforward Upper Intermediate
9780230750890
Straightforward Advanced
9780230750906
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
TEACHING RESOURCES FOR TEACHERS
ONESTOPENGLISH
Onestopenglish PrePay Code (1 ks), v cene 1 prepay code je aj
prístup k onestopCLIL
52,00
Download

Maloobchodné ceny DECEMBER 2013