Oxford English Language
Teaching Catalogue
Vybrané tituly pre rok
www.oup.com/elt
2011
3
Vitajte v našom katalógu 2011
book cover use
Všetky naše produkty sú popísané podrobnejšie v našom novom online katalógu na
www.oup.com/elt. S väčším množstvom informácií, novým dizajnom a vylepšeným
vyhľadávaním zistíte, aké jednoduché je jeho používanie.
Všetko, čo potrebujete pre interaktívnu výučbu
Obsah
Úvod
2
Grátis ponuka
3
Nový online katalóg
4
Naše iTools, digitálne pracovné zošity, iPacks a Learning Management Systems (LMS)
kombinujú kvalitné výučbové materiály s ľahko ovládateľnými technológiami a sú dostupné
ako pre nové, tak aj pre už existujúce tituly.
Staňte sa členmi
Materské školy
6–7
Informácie k digitálnym materiálom nájdete v katalógu pri značke.
1. stupeň ZŠ
8 – 17
2. stupeň ZŠ
18 – 23
Stredné školy
26 – 38
Jazykové školy
39 – 43
Maturita
44 – 45
marketing use only
abreviated form
Viac času pre výučbu – menej času stráveného opravovaním
oxfordenglishtesting.com ponúka Oxford Online Placement Tests (rozraďovacie testy) a Practice
Tests (cvičné testy), ktoré kopírujú KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEIC ®, TOEFL ® a školské skúšky
(Maturita, Érettségi) v úrovni, obsahu a formáte (viac na s. 43 – 44).
colour specification
■
■
c
m
100 75
5
5
y
0
5
k
0
5
r
g
b
42 74 150
232 232 232
type and background
background
■
■
■
■
■
■
■
■
■
100
65
75
50
0
0
55
0
0
0
0
100
100
80
90
0
5
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
106
161
252
235
128
200
195
pixels
pixels
pixels
pixels
pixels
pixels
pixels
pixels
pixels
0
15
0
0
5
30
65
90
100
157
172
169
192
231
186
103
53
10
224
224
66
56
84
56
167
130
43
5
Oxford Teacher´s Club
Skúšky
46
Testy na precvičovanie
47
48 – 49
oxfordenglishtesting.com
Získajte prístup k celosvetovo najpredávanejšiemu slovníku pre
pokročilých on-line
Obchodná angličtina
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) 8. vydanie
je teraz on-line na www.oald8.com. Stiahnite si zadarmo OALD vyhľadávač na vlastné webové
stránky, aby ste svojim študentom umožnili prístup ku kvalitnému online slovníku, ktorému
môžete dôverovať.
Slovníky
52 – 55
Gramatiky
56 – 58
Čítanky
59 – 62
Metodiky
63 – 65
Semináre pre učiteľov ANJ
66 – 67
50
51
Profesijná angličtina
Plníme vaše potreby
Viete si z množstva dostupných materiálov vybrať ten správny pre vás? Naši ELT konzultanti sú
vyškolení preskúmať s vami vaše potreby a predstaviť vám OUP tituly.
Projektová práca
70
Oxford Minilibraries
71
Poskytujeme ďalšie vzdelávanie a tréning pre učiteľov
V rámci programu Oxford Professional Development organizuje OUP vzdelávacie aktivity pre
učiteľov na celom Slovensku. 6500 pedagógov ročne navštívi OUP semináre, minisemináre
alebo teachers´days. Kvalita oxfordských materiálov, kvalifikácia lektorov, aktuálny obsah,
komunikácia s učiteľmi a flexibilnosť sú zárukou odbornosti.
Stredné školy
Materské školy
VEK
Little
Friends
Cookie and
Friends
3r.
Starter
4r.
A
5r. X – 1 úroveň B
First Friends
New
Chatterbox
Incredible
English
1
2
Starter
Starter
1
2
1
1
2
3
slovenské WB
ROČNÍK
Základné školy
Tabuľ ka náväzností učebníc
1.
2.
3.
4.
Matrix
Chit Chat
Zap!
A
B
1
2
Zabadoo!
1
2
3
Family and
Friends
1
2
Happy Series
Treetops
Happy House 1
Happy House 2
Happy Street 1
Happy Street 2
1
2
3
4
Solutions
Horizons
New English File
Headway 3rd
English Result
Matrix Foundation A2
Solutions Elementary A2
Horizons 1 (3/4 A2)
New English File Elem. A2
Headway Elementary A2
Elementary 1/4 A2
Elementary A2
New Matrix Pre-Int. B1
Solutions Pre-Int. (1/2 B1)
Horizons 2 (1/4 B1)
New Eng. File Pre-Int. (1/2 B1)
Headway Pre-Int. (1/2 B1)
Pre-Intermediate 1/4 B1
Pre-Intermediate 1/2 B1
New Matrix Int. B2
Solutions Int. (1/4 B2)
Horizons 3 (3/4 B1)
New English File Int. (1/4 B2)
Headway Int. (1/4 B2)
Intermediate 1/4 B2
Intermediate B1
New Matrix Upper-Int (3/4 C1)
Solutions Upper-Int. B2
Horizons 4 (3/4B2)
New English Upper-Int. B2
Headway Upper-Int. B2
Upper-Intermediate B2
New English Advanced C1
Headway Advanced C1
Matrix Introduction A1
English for Life
Beginner A1
Solutions Advanced C1
GRÁTIS ponuka vydavateľstva Oxford University Press od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012
NA KAŽDÝCH NAKÚPENÝCH 15 ks študentských učebníc + 15 ks pracovných zošitov, 30 ks študentských učebníc
alebo 40 ks pracovných zošitov, potom máte nárok na jednu z možností:
A: JEDNU učiteľskú sadu (TB + CD/Cass.) k danej edícii
B: JEDNU študentskú sadu (SB + WB) k danej edícii
C: JEDEN titul z:
Názvy daných titulov
nájdete dole v časti
C objednávkoveho
formuláru.
PODMIENKY, KTORÉ TREBA SPLNIŤ PRE ZÍSKANIE GRÁTIS KNÍH:
› Vyplnený objednávkový formulár – vyplniť povinné údaje, ktoré sú vyznačené v objednávkovom formulári. Formulár nájdete na www.oxford.sk
sekcia grátis ponuka alebo v miestnom katalógu.
› Priložiť doklad o zaplatení – kópia faktúry, potvrdenie o zaplatení atď. (nie starší ako 3 mesiace).
› Formulár podpísaný koncovým zákazníkom.
› Takto vyplnený objednávkový formulár spolu s dokladom o zaplatení môžete poslať poštou na túto adresu:
Oxford University Press, Na vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava alebo elektronickou poštou na adresu: [email protected] (max. veľkosť príloh 2MB)
UVEDENÉ PODMIENKY MUSIA BYŤ SPLNENÉ, V OPAČNOM PRÍPADE KNIHY NEBUDÚ ZASLANÉ BEZ VYROZUMENIA!
Zoznam zakúpených titulov, na ktoré sa vzťahuje GRÁTIS ponuka:
MŠ a ZŠ - prvý stupeň:
First Friends(15), Cookie and Friends(15), Cool!,
Happy House, Chatterbox, Chit Chat, Incredible
English, New Chatterbox, Stardust, Happy Street
Treetops (15), Zabadoo!(15), Zap!(15),
Little Friends(15), Family and Friends(15)
ZŠ - druhý stupeň:
Dream Team,
Project, Project 3rd,
English Zone (10),
Oxford Heroes
English Plus
Stredné školy :
English for Life, Horizons, Matrix, New English File,
New Headway, New Headway Third, Edition, New
Headway Fourth Edition, New Hotline, New Matrix,
Solutions, English Result, High Season, Business
Objectives, New Edition
Skúšky a ESP:
Business one:one, International Express, Oxford English
for Careers(15), Business Result, Cae Result!, First Certificate
Masterclass, FCE Result, PET Result, Fast Class, Maturita
Prep. Tests(15), Exam Excellence(15)
Objednávkový formulár pre tituly ZADARMO
* MENO A PRIEZVISKO UČITEĽA:
NÁZOV ŠKOLY:
* PSČ:
* ULICA:
* MESTO:
A: Titul
* TEL:
TB
CD
kazeta
E-MAIL:
B: Titul
SB
WB
C: Ostatné tituly
Cookie and Friends DVD
POČET
Solutions Interm. iTools
POČET
First Friends 1 TRP
POČET
New Headway Pre-Interm. 3rd Edition iTools
POČET
Family and Friends 1 iTools
POČET
Oxford Living Grammar Interm.
POČET
Family and Friends 2 iTools
POČET
Bringing Technology Into the Classroom
POČET
Project 3 3rd Edition iTools
POČET
New Fast Class with online WB
POČET
* Povinné údaje
* PODPIS:
Nový on-line katalóg
www.oup.com/elt
Úplne nový dizajn
• Prístupnýajednoduchopoužiteľný.
• Navrhnutýprevašepotreby.
• Učiteliaakovybolizaangažovanído
procesutvorbykatalógu.
Nové spôsoby vyhľadávania
• Nájditeproduktyrýchlejšieaľahšie.
• Objavtedoplnkovéprodukty.
• Upresnitevyhľadávanieanájdite
presneto,čohľadáte.
Nahliadnite dovnútra
• Pozritesiukážkovéstránky,video,audio
aprezentácieproduktov.
• Prezritesivšetkyčastikurzunajednom
mieste,abystevideli,akovzájomne
korešpondujú.
4
StaňtesačlenmiOxfordTeacher’sClub:
www.oup.com/elt/teachersclub/join
Získajteakoprvíinformácieonašichnajnovšíchproduktoch,ponukách
anovýchprvkochnanašichwebovýchstránkach.
Zapojte sa
OxfordUniversityPressspájaučiteľov
angličtinysoškoliteľmicezsociálnesiete:
Twitter
• Články,nástrojeaprostriedkynazlepšenie
výučby.
• Objavujteadiskutujteonajnovšíchtémach
voblastivýučbyanglickéhojazyka.
Facebook
• Spojtesasučiteľmi,školiteľmiaautormi
zceléhosveta.
• Podeľtesaosvojenápadyaotázky
vdiskusnomfóre.
YouTube
• Sledujterozhovorysautormiaškoliteľmi,
prednáškyaprezentácie.
• Pozritesaakofungujúnajnovšieprodukty.
Nové v roku 2011
Nové pre učiteľov:
• Personalizovanéstránkypresnepodľavašich
potrieb.
• Staňtesasúčasťouonlinekomunity.
• Získajteviacinformáciíopodujatiachvovašom
okolí.
Nové pre študentov:
• Pomocsdomácimiúlohamionline.
• Prístupkmateriálomajvčasemimoškoly.
Global Blog
• ExkluzívnečlánkytopOUPautorova
školiteľov.
• Vyjadritesvojnázorpridanímkomentárov,
aleboprispejtevlastnýmičlánkami.
Registrujtesana:
oupeltglobalblog.com/follow-us
5
M ATE R SK É ŠKOLY
Cookie and
friends
Play Pack
• Farebné karty formátu A4 so všetkými príbehmi
z Cookie and friends.
Cookie and friends
Starter, A, B
PREDETIVOVEKU3–6ROKOV
VaNESSaREIllyaKaThRyNhaRPER
MWinner British Council Innovations Awards 2005
(Spanish edition)
•88 farebných kariet so slovnou zásobou.
• Učebnica, metodická príručka pre
•Veľký interaktívny plagát s klokanom Lulu.
učiteľa, kazeta/audio CD, plagáty, CD•Extra kopírovateľné pracovné listy ku každej lekcii. ROM, Video/DVD, Play Pack (farebné
kartičky so všetkými príbehmi, 88
•Maňuška Cookie.
Cookie’s
Nursery
Rhyme
Video
•Poznámky pre učiteľov sú spracované
postupne zohľadňujúce rôznu dĺžku a
počet vyučovacích hodín.
farebných kartičiek so slovnou zásobou,
veľký interaktívny plagát, kopírovateľný
manuál, maňuška Cookie).
•Kombinuje výučbu jazyka s rozvojom
kľúčových oblasti vývinu dieťaťa ako
sú motorické schopnosti, pohybová
koordinácia, práca v skupine.
•Založený je na príbehu troch kamarátov.
•Stimulujúci materiál, flexibilný, vyvážený,
CD-ROM(nainteraktívnetabule)
DVD
ŠVPnawww.oup.com/elt
manuálprerodičovvPDF
farebný.
• 15 minútové animované video pre deti vo veku
od troch do šiestich rokov.
• 8 animovaných tradičných riekaniek pre deti,
prezentovaných tromi kamarátmi – klokanom,
kocúrikom a kačičkou.
• Nájdete tu aj pesničky a rozhovory.
• Možnosť použiť s ľubovoľným kurzom pre deti
predškolského veku.
Cookie and friends Plus
A a B NEW
•Rozšírená verzia učebnice pre deti s Audio CD
s piesňami a príbehmi.
•Aktivity navyše.
•Viac tvorivých aktivít.
Cookie and friends
CD-ROM
•Kombinácia
animovaného
príbehu, pesničiek,
hier a aktivít pre
deti v predškolskom
veku.
6
Trhacie pracovné listy
sústreďujú pozornosť detí
na konkrétnu aktivitu.
Úsmevné príbehy predstavujú troch
milých kamarátov: kocúra Cookie,
kačičku Densel a klokanom Lulu.
Na zadnej strane každého
listu je napísaný text
pesničky.
M ATE R SK É ŠKOLY
NEW
Little Friends
Teddy’s Train
PREDETIOD 3 DO 6ROKOV
SUSaNIaNNUZZI
DVOjúROVňOVýKURZPREMaTERSKéŠKOly
lUCIaTOMaSaVICKyGIl
Little Friends je kurz pre veľmi malé deti, ktoré ešte nevedia čítať, ani
písať. Rozvíja slovnú zásobu, deti sa zoznamujú so zvukovou podobou
angličtiny a učia sa čísla.
•Deti pocestujú s Teddym
Little Friends môže byť použitý buď ako štartovacia úroveň pre First
Friends alebo ako samostatný kurz. Spolu s Family and Friends tvoria
tieto dva tituly kvalitný deväťúrovňový kurz.
•Priateľské, vizuálne príťažlivé postavy predstavujú jazyk v známych
kontextoch.
•Veľa aktivít na rozvoj grafomotoriky.
•V rámci numerácie výučba čísiel 1 – 10.
•Špeciálne navrhnutý fonetický program, ktorý jednoduchým
a zábavným spôsobom predstavuje hlásky v angličtine.
•Jasné ciele lekcie, jedna stránka - jedna vyučovacia jednotka.
•Obrázkové kartičky.
•Extra kopírovateľné materiály v učiteľskej knihe obsahujú doplnkovú
slovnú zásobu, fonémy a aktivity s číslami, ktoré deti môžu ukázať
svojim rodičom.
vo vlaku a navštívia jeho
dom, školu, pláž a park.
Na každom mieste sa
zoznámia s novou slovnou
zásobou, hrajú hry
a spievajú pesničky.
•Interaktívny plagát
Teddyho vlaku umožňuje
deťom nakladať do
vagónov vždy nové slová.
•Kniha obsahuje učebnicu a pracovný zošit v jednom.
•Who is in Teddy’s Train? – kniha príbehov.
•K dispozícii metodika pre učiteľa, audioCD, obrázkové karty, DVD
s animovanými piesňami pre podporu výučby prostredníctvom hry,
hudby, pohybu a tvorivých aktivít
•Hodnoty osvojované cez príbehy v rodinnom prostredí pomáhajú
u detí rozvíjať sociálne zručnosti.
7
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
First Friends
ZábaVNýDVOjúROVňOVýKURZPREZaČIaTOČNíKOV
SUSaNIaNNUZZI
Rozvíja slovnú zásobu, precvičuje zvukovú podobu
angličtiny a vychováva k rodinným hodnotám.
Spolu s Little Friends tvorí First Friends tri úrovne.
Skombinovaním s Family and Friends získate kvalitný
deväťúrovňový kurz.
•Jazyk je prezentovaný v motivujúcom kontexte
prostredníctvom tých istých milých postavičiek, ktoré
vystupujú aj v Little Friends.
•Systematický a zábavný nácvik zvukovej podoby jazyka
prostredníctvom melodických pesničiek.
•Hodnoty, osvojené cez príbehy v rodinnom prostredí,
pomáhajú deťom rozvíjať sociálne zručnosti.
•Veľa aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností.
•Množstvo podmanivých a motivujúcich materiálov vrátane plagátov s príbehmi a abecedou.
•K dispozícii učebnica s Audio CD, pracovný zošit, Audio CD, metodická príručka, Teacher’s Resource Packs, zošit na precvičovanie čísiel.
■
First Friends iTools a webové stránky.
First Friends
iTools
First Friends
Teacher’s
Resource Pack
Podporný materiál vám pomôže vytvoriť príjemné
pracovné prostredie, v ktorom sa deti s pocitom
istoty budú zoznamovať so slovnou zásobou,
precvičovať zručnosti a zvukovú podobu
anglického jazyka.
8
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Family and Friends
ŠESťúROVňOVýKURZ,VhODNýOD 3. ROčNíKAZáKlaDNýChŠKôl
NaOMISIMMONS,TaMZINThOMPSONajENNyQUINTaNa
The best resources. The best testing. The best progress.
Family and Friends je šesťúrovňový kurz pre základné
školy, ktorý vám ponúka mimoriadne bohatý vzdelávací
program pre vyúčbu angličtiny, jej zvukovej podoby
a pomáha vychovávať k spoločenským a etickým
hodnotám.
Pre učiteľov je k dispozícií slovenský preklad učiteľskej knihy, slovnej zásoby,
samostatné testy na vyžiadanie a vypracované tematické výchovno-vzdelávacvie
plány s obsahovým a výkonovým štandardom.
Každá lekcia obsahuje Skills Time
precvičovanie všetkých štyroch zručností.
Možnosť použiť s Little Friends a First Friends.
Opäť môžete získať kvalitný deväťúrovňový kurz.
•Metóda step-by-step v rozvoji všetkých štyroch
zručností.
•Vynikajúci súbor integrovaných tlačených
a digitálnych materiálov.
•Zábavný fonetický program.
•Testovacie materiály zahŕňajú Testing and Evaluation
Book, CYLET a Trinity practice papers na iTools.
•Hodnoty, osvojované prostredníctvom príbehov,
piesní, pracovných listov a plagátov, vedú k rozvoju
sociálnych a emocionálnych zručností.
■
Aktivity na stiahnutie zdarma na našich webstránkach.
•K dispozícii učebnica s MultiROMom, pracovný zošit,
metodická príručka, audio CD, Teacher’s Resource
Packs s kopírovateľným materiálom a príručkou na
testovanie a hodnotenie a ďalšie doplnkové materiály
(viac informácií nájdete na s. 9-10).
Písanie vysvetlené v učebnici je následne
precvičované v pracovnom zošite.
Grammar Friends
PREDETIVOVEKU6–12ROKOV
TIRDWaRD,EIlEENFlaNNIGaN
•Kniha s CD-ROMom a metodická príručka.
•Šesťdielna séria gramatických cvičebníc.
•Jednoduché vysvetlenie gramatiky a následné precvičenie jednotlivých
gramatických javov.
•Používa kontext a situácie známe žiakom z ich osobných skúseností
a z učebnice angličtiny, ktorú používajú.
•Pravidelné opakovacie lekcie.
•Interaktívny CD-ROM s ďalšímí cvičeniami a testami.
•Metodická príručka s kľúčom, testami a metodickými poznámkami.
9
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Návod ako pracovať s učiteľskou
knihou Family and Friends
Každá lekcia má šesť vyučovacích hodín v tejto postupnosti:
Hodina 1: Slovná zásoba a príbeh:
Deti precvičujú nové slovíčka (použijú ich aj na hodine 2).
Hodina 4: Fonetika:
Učenie prepojenia medzi zvukom a správnym písaním písmen.
Hodina 2: Gramatika:
Učenie gramatiky cez príbeh a rolové úlohy z príbehu.
Hodina 5: Zručnosti – čítanie:
Zameranie na budovanie zručností v jazyku a na čítanie
s porozumením.
Hodina 3: Slovná zásoba a pesnička:
Nový jazyk sa precvičuje cez spievanie a zapájanie všetkých
zmyslov detí.
Hodina 6: Zručnosti – počúvanie a hovorenie:
Precvičovanie čítania s porozumením a hovorenia. Písanie je
obsiahnuté v pracovnom zošite.
Hodina 4
2 Listen and chant. / Počúvajte a hovorte
riekanku. $
UČEBNICA STRANA 63
%JHJUÃMOBUSJFEBr-FLDJBr'POFUJLB
r 7Z[WJUFEFUJBCZTBQP[SFMJOBPCSÃ[PL0QÝUBKUFTB
Who’s this? a teacher0QÝUBKUFTBWhat’s she got?
a chick0QÝUBKUFTBLEFTFEÎQSFEWFǍUFOÃ[PSOF
[ÎTLBKUFon a chair.
Fonetika
Ciele vyučovacej hodiny
Je dôležité žiakom oznámiť, čo sa budú učiť a aj
zopakovať na konci vyučovacej hodiny, čo bolo cieľom.
r 1SFISBKUFOBISÃWLVBEFUJQPNJÙWBKÙSJFLBOLV
r 5SJLBSUJNJLZVNJFTUOJUFOBSÔ[OFNJFTUBWUSJFEF1SFISBKUF
7ZTMPWPWBdzIMÃTLZ/ʧ/TBNPTUBUOFBWTMPWÃDI
3P[MJØPWBdzNFE[JIMÃTLBNJ/ʧ//k/B/h/
[OPWVBEFUJVLB[VKÙOBQSÎTMVØOÊLBSUJNJLZ
r /BIMBTIPWPSUFLBßEÝSJBEPLSJFLBOLZBßJBDJPQBLVKÙQP
Jazykové prostriedky
WÃT1SFISBKUF[OPWVBQSFSVØUFQPLBßEPNSJBELV
;ÃLMBEOÊchair, teacher, chick
ƌBMØJFchirp, say
r 1SFISBKUF[OPWVBßJBDJTMFEVKÙUFYUSJFLBOLZWVNJFCOJDJBDI
Rozšírenie
Zoznam pomôcok
Všetko, čo potrebujete k vyučovaniu danej hodiny a čo
potrebujú žiaci na domácu úlohu.
r 1PWFE[UFEFdzPNßFTÙLVSJBULB;BLBßEÝNLFǍCVEÙ
QPNJVdz[WVL/ʧ/NVTJB[BUSFQBdzLSÎEMBNJ
CD $ m'POFUJDLÊLBSUJNJLZmDI
r ;PQBLVKUFSJFLBOLV
Aktivity na rozcvičovanie
rozcuičenie
r 0QÝUBKUFTBEFUÎLUPSÙEWPKJDVQÎTNFOTJQSJCMÎßJMJOB
3 Read the chant again. Circle the ch sounds. /
Čítajte a znovu hovorte riekanku. Zakrúžkujte
hlásku ch.
NJOVMFKIPEJOFGPOFUJLZsh
BBLÙIMÃTLVUJFUPQÎTNFOÃ
TQPMVWZUWÃSBKÙ/ʃ/).
r ;JTUJUFNJJTJßJBDJQBNÅUBKÙOJFLUPSÊTMPWÃ[IPEJOZLUPSÊ
Jazykové prostriedky sú v procese osvojovania jazykovej
kompetencie ako tehly, z ktorých staviate dom. Nájdete ich aj v
tematickom výchovno-vzdelávacom pláne pre Family and Friends.
r %FUJTBQP[FSBKÙOBSJFLBOLVWDWJNJFOÎD
r 6QSJBNUFQP[PSOPTdzOB[BLSÙßLPWBOÊchOB[BNJJBULVTMPWB
UÙUPIMÃTLVPCTBIVKÙshoes, sheep, and fish).
r 1SJLBßEPNTMPWFTBPQÝUBKUFNJJIMÃTLB/ʃ/KFOB[BNJJBULV
BMFCPOBLPODJTMPWB4MPWÃOBQÎØUFOBUBCVǠVBKFEOPUMJWP
WPMBKUFßJBLPWBCZIMÃTLVshEBMJEPLSÙßLV
r 1SFISBKUFOBISÃWLVBIPWPSUFSJFLBOLVOBTUSBOF
B[PQBLVKUFTJIMÃTLV/ʃ/.
r 1PWFE[UFEFdzPNßFTBQP[SJFUFOBQÎTNFOLÃchLUPSÊ
QSFETUBWVKÙIMÃTLV/ʧ/.
r /BQÎØUFchOBUBCVǠVWFǠLÝNJQÎTNFOBNJ/Ã[PSOF
QSFWFǍUFIMÃTLVBEFUJPQBLVKÙQPWÃT
r 1PKFEOPN[EWÎIBKUFGPOFUJDLÊLBSUJNJLZmBIPWPSUF
TMPWÃÂJBDJPQBLVKÙ;PQBLVKUFWJOPNQPSBEÎTMPW
1 Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte
a opakujte. $
Rozšírenie
r /BUBCVǠVVNJFTUOJUFUSJGPOFUJDLÊLBSUJNJLZBOBUBCVǠV
r %FUJTBQP[FSBKÙOBTMPWÃWVNJFCOJDJLUPSÊPCTBIVKÙ
OBQÎØUFOPWÙSJFLBOLVTeacher, chair, teacher, chair, chick,
chick, chick!
QÎTNFOÃch.
r 1SFISBKUFQSWÙNJBTdzOBISÃWLZ%FUJQPNJÙWBKÙBVLB[VKÙOB
PCSÃ[LZ
r 1SFISBKUFESVIÙNJBTdzOBISÃWLZBEFUJ[CPSPWPPQBLVKÙ
[WVLZBKTMPWÃ
r 1SFISBKUFDFMÙOBISÃWLVWJBDLSÃUBLKFUPQPUSFCOÊ
EFUJ
VLB[VKÙOBTMPWÃBPQBLVKÙJDI
Zoznámenie žiakov s novým učivom.
r 6LB[VKUFOBLBSUZTÙNJBTOFBLPIPWPSÎUFTMPWÃBEFUJ
PQBLVKÙ6LB[VKUFOBLBSUJNJLZSÝDIMFKØJFB[WZØVKUFUFNQP
r 0QBLVKUFBßLÝNEFUJOFCVEÙTUBNJJdz
4 Look at the picture and circle the correct sound. /
Pozerajte na obrázok a a zakrúžkujte správnu
hlásku.
Prepis nahrávky
r 6LÃßUFOBQSWÝPCSÃ[PL0QÝUBKUFTBWhat’s this? a chair.
Listen and point. / Počúvajte a ukazujte.
C and h say /ʧ/.
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʧ/ chick
Listen and repeat. / Počúvajte a opakujte.
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʧ/ chick
Ak z akéhokoľvek dôvodu ostáva čas naviac, využite
rozširujúce cvičenia.
TQPMPNJOF[EÔSB[OJUFWTMPWÃDILBßEÙIMÃTLV/ʧ/.
ODPOVEDE
My name’s Charlie.
This is my teacher.
She’s on a chair.
She’s got a little chick.
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
My teacher’s on a chair.
She’s got a little chick.
Úvod
Pomáhajú získať pozornosť žiakov. Použite len toľko
aktivít, koľko uznáte za vhodné.
Charlie7Z[WJUFßJBLPWBCZOBØMJB[BLSÙßLPWBMJPTUBUOÊ
QSÎLMBEZchOB[BNJJBULVBMFCPOBLPODJTMPW
r 4LPOUSPMVKUFPEQPWFEFTDFMPVUSJFEPV1SFNJÎUBKUFTJUFYU
0QÝUBKUFTBWhat’s the sound? /ʧ/. 6LÃßUFEFdzPNBLP
[BLSÙßLPWBdz[WVL/ʧ/.
r 7Z[WJUFEFUJBCZTBQP[SFMJOBǍBMØJFPCSÃ[LZBEBMJEP
LSÙßLV[WVLZLUPSÝNJTBTMPWÃ[BNJÎOBKÙ
r 4QPMPNJOFTLPOUSPMVKUFPEQPWFEF/BUBCVǠVOBQÎØUFTMPWÃ
[DWJNJFOJB7PMBKUFLUBCVMJKFEOPUMJWDPWBCZ[BLSÙßLPWBMJ
QÎTNFOÃLUPSÊ[BTUVQVKÙ[BNJJBUPNJOFIMÃTLZ
ODPOVEDE
ch
2 c
3 h
4 ch
Ďalšie cvičenia
Unit 9
FAF Slovak Teacher Notes.indb 77
Pracovný zošit má pomáhať osvojiť si naučené učivo. Stačí
žiakom vysvetliť zadanie cvičenia. Väčšinou sa jedná o písanie.
OVERMATTER
Pracovný zošit strana 63
$ÂJBDLZ.VMUJ30.r-FLDJBr'POFUJLB
Poradie popisu cvičenia v učiteľskej knihe sa zhoduje
s poradím v žiackej knihe. Každý popis vysvetlí
dôkladnejšie, čo treba robiť s cvičeniami v žiackej knihe.
Lesson Four Phonics
Lesson Four Phonics
1 Listen, point and repeat. C 92
1 Help Charlie find the chick. Join the letters ch.
Y^
^
Y
^
Y^
Y
^
Y^
^
Y^
^
Y^
^
Y
Y^
Y
^
Y^ Y^W_h
2
Ch arlie
Y^_Ya
2 Listen and chant. C 
3
ick
4
j[WY^[h
^
2 Write.
1
77
06/02/2011 08:41
M y n a m e ’ s C h a r l i e.
T h i s i s m y t e a c h e r.
S h e ’ s o n a c h a i r.
She’s got a little chick.
air
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
5
M y t e a c h e r ’ s o n a c h a i r.
She’s got a little chick.
tea
er
3 Read and write.
My name’s Charlie .
This is my
.
She’s on a
.
She’s got a little
.
Chirp, chirp, chirp, says the
Chirp, chirp, chirp, says the
My
’s on a
She’s got a little
.
lun
box
3 Read the chant again. Circle the ch sounds.
4 Look at the picture and circle the correct sound.
1
.
.
3
Unit 9
��
1/10/08 10:59:01
Y a Y^
4
Y^ Y ^
.
Digraphs ch
F&F_WB1_sign-offs.indb 63
2
Y^ ^ Y
i Y Y^
Digraphs ch
F&FCB1_signoff.indb 63
Unit 9
��
8/9/08 16:33:16
1 strana učiteľská kniha = 1 strana žiacka kniha = 1 strana pracovný zošit
10
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Family and Friends
Nové podporné materiály pre rok 2011
iTools
Digitálne materiály pre výučbu prostredníctvom interaktívnej
tabule, dataprojektoru alebo počítača.
Každá úroveň obsahuje:
•Pracovný zošit a učebnicu na obrazovke.
•Rad interaktívnych jazykových hier.
•Karaoke verzie piesní.
•DVD klipy napomáhajú študentom precvičovať a rozvíjať
hovorenie a počúvanie.
•Začlenené metodické poznámky.
•Kopírovateľné a prispôsobiteľné Cambridge Young Learners
English a Trinity Examinations practice papers.
Učiteľská kniha v slovenčine pre úroveň 1 a 2
Anglicko-slovenský slovník
Slovník
Starter Unit /
Štartovacia lekcia
Billy – Bill, chlapčenské
meno
blue – modrá farba
class – trieda
come – prísť
come on – poď, poďme
cousin – sesternica,
bratranec
eight – osem
everyone – každý
five – päť
four – štyri
Friday – piatok
fun – zábava
Goodbye – dovidenia,
zbohom
green – zelená
Hello – ahoj
Hi – ahoj
Miss Jones – slečna
Jonesová
Monday – pondelok
nine – deväť
one – jeden, jedna, jedno
orange (adj) – oranžová
(prídavné meno)
pink – ružová
purple – fialová,
purpurová
rainbow – dúha
red – červená
Rosy – Rosy, dievčenské
meno
Saturday – sobota
seven – sedem
sing – spievať
six – šesť
sorry – prepáč, ľutujem
Sunday – nedeľa
ten – desať
this – toto, táto, tento
three – tri
Thursday – štvrtok
Tim – Tim, chlapčenské
meno
too – tiež, príliš
Tuesday – utorok
• Ak používate Family and Friends, objednajte si testy na
Slovník
Slová, ktoré sú hrubo vytlačené, patria k základnej slovnej zásobe. Koncom každej lekcie budú žiaci tieto slová aktívne
používať. Ostatné slová sa v priebehu hodín vyskytnú v pesničkách , v príbehoch, v textoch na čítanie alebo v cvičeniach
na počúvanie.
two – dva, dvaja
Wednesday – streda
who – kto
yellow – žltá
Unit 1 / Lekcia 1
apple – jablko
bag – taška
bird – vták
book – kniha
cat – mačka
close (v) – zavrieť (slveso)
dog – pes
door – dvere
here – tu
like (v) – mať rád, páčiť sa
(sloveso)
look at – pozrieť sa na
niečo
OK – OK, v poriadku
open (v) – otvoriť (sloveso)
pen – pero
pencil – ceruzka
pencil case – peračník
rubber – guma
ruler – pravítko
school bag – školská taška
school things – školské
veci, školské potreby
see – vidieť
train – vlak
window – okno
Unit 2 / Lekcia 2
animal – zvieratko
ball – lopta
big – veľký
bike – bicykel
car – auto
colour (n) – farba
(podstatné meno)
doll – bábika
egg – vajíčko
fat – tučný
favourite – obľúbený
fig – figa
furry – kožišinový, kožušina
goat – koza
hat – klobúk
kite – šarkan
love (v) – ľúbiť, milovať
(sloveso)
lovely – milý, zlatučký
puzzle – puzzle, skladačka
teddy – plyšový medvedík
toy – hračka
train – vláčik
Unit 3 / Lekcia 3
all – všetci, všetko
arms – ramená
body – telo
colour (v) – farbiť, vyfarbiť
(sloveso)
cut (out) – strihať,
vystrihnúť
ears – uši
eyes – oči
face – tvár
fingers – prsty na rukách
fold (v) – zahnúť, prehnúť,
preložiť (sloveso)
hands – ruky, od zápästia
dole
ink – atrament
jam – lekvár
kite – šarkan
legs – nohy
Let’s – poďme, výzva
k niečomu
lion – lev
long – dlhé, á, é
make – robiť, tvoriť
mess – neporiadok
nose – nos
now – teraz
Oops! – Hop! Jaj!
paper – papier
paw – laba
point to – ukázať na …
put on – obliecť si
stick (v) – prilepiť (sloveso)
tail – chvost
that’s right – to je správne
then – potom, vtedy
Unit 4 / Lekcia 4
again – znovu, opäť
brother – brat
Štartovacia lekcia
black /bl&k/ – čierna farba,
čierny, a, e
bump /bVmp/ – hrb
down /daUn/ – dolu
end /end/ – koniec
learning /"l3;nIN/ –
vedomosti, učenie
week /wI;k/ – týždeň
welcome back /"[email protected]
b&k/ – vitajte späť
white /waIt/ – biela farba,
biela, y, e
Lekcia 1
board /bO;d/ – tabuľa,
rovná plocha
bright /braIt/ – jasný,
svetlý, á, é
classroom /"klA;sru;m/ –
trieda
computer [email protected]"pju;t@/ –
počítač
cupboard /"[email protected]/
– kuchynská linka,
kuchynská skriňa, skriňa
drawers /drO;z/ – zásuvky
feet /fi;t/ – päty, časť nôh
game /geIm/ – hra
have a look /h&v @ "lVk/ –
pozrieť sa, nazrieť
knee /ni;/ – koleno
peg /peg/ – kolík na
bielizeň
pencil case /"pensl keIs/ –
peračník
picture /"pIktS@(r)/ –
obrázok
poster /"[email protected]@(r)/ –
plagát
sit /sIt/ – sedieť
swimming pool /"swImIN
pu;l/ – kúpalisko
table /"teIbl/ – stôl
that /D&t/ – tamten, tamto
(ukazovacie zámeno)
these /DI;z/ – títo, tieto
this /DIs/ – tento, toto, táto
those [email protected]/ – tamtí,
tamtie
touch /tVÍ/ – dotyk,
dotýkať sa
wall /wO;l/ – stena
Unit 5 / Lekcia 5
boy – chlapec
cool – chladný
football – futbal
frisbee – frisbee – hra
girl – dievča
goal – cieľ
good try – dobrý pokus,
úspešný pokus
help (v) – pomáhať,
pomôcť (sloveso)
ice cream – zmrzlina
in – v (predložka)
net – sieť, sieťka
nice – milý, á, é
on – na (predložka)
park (n) – park (podstatné
meno)
play (v) – hrať sa (sloveso)
pool – bazén
queen – kráľovná
Wordlist
www.oupforms.com/testy.
Slová, ktoré sú hrubo vytlačené, patria k základnej slovnej zásobe. Koncom každej lekcie budú žiaci tieto slová aktívne
používať. Ostatné slová sa v priebehu hodín vyskytnú v pesničkách , v príbehoch, v textoch na čítanie alebo v cvičeniach
na počúvanie.
doctor – doktor, lekár
eat – jesť
family – rodina
farmer – farmár
fireman – požiarnik
Grandma – stará mama
Grandpa – starý otec
happy – šťastný
hero – hrdina
housewife – žena
v domácnosti
kind – milý, láskavý
lane – úzka ulička, pruh,
pásik
meat – mäso
meet – stretnúť, uvítať
mum – mamina
nurse – zdravotná sestra,
sestrička
orange (n) – pomaranč
(podstatné meno)
pen – pero
pilot – pilot
policeman – policajt
pupil – žiak, žiačka
teacher – učiteľ, učiteľka
uncle – strýko, ujo
write – písať
1
what /wQt/ – čo
(opytovacie zámeno)
whiteboard /"waitbO;d/ –
biela tabuľa
with /wID/ – s, so
(predložka)
work (n) /w3;k/ – práca
(podstatné meno)
Wow! /waU/ – wow!
(citoslovce nadšenia)
Lekcia 2
always /"O;lweIz/ – stále
angry /&NgrI/ –
nahnevaný, á, é
baby (babies) /ba;bI (Iz)/ –
bábätko, dievča
bath /bA:T/ – kúpeľ, vaňa
behave /bI"heIv/ – správať
sa
brave /breIv/ – statočný,
á, é
broken /"[email protected]@n/ –
zlomený, á, é, pokazený
carry on /"k&ri O;n/ –
pokračovať
chair /tSe@/ – stolička
cold /kQld/ – studený,
chladný, á, é
cry /kraI/ – plakať, kričať
fear /fI@(r)/ – strach,
strachovať sa
feel /fI;l/ – cítiť
feelings /fI;lINz/ – pocity
fish /fIS/ – ryba, ryby
go to sleep [email protected] t@ sli;p/ –
ísť spať
gone /gO;n/ – byť preč
happy /"h&pi/ – šťastný,
á, é
hot /hQt/ – horúci,
pikantný, pálivý
hug /hVg/ – objať, objatie
hungry /"hVNgrI/ – hladný,
á, é
laugh (v) /lA;f/ – smiať sa
nearly /"[email protected]/ – takmer
poor /pO;(r)/ – chudobný,
slabý
sad /s&d/ – smutný
scared [email protected]/ –
vystrašený, vyplašený
shoes /Su;z/ – topánky
snore /snO;(r)/ – chrápať
sometimes /"sVmtaImz/ –
niekedy
stamp (v) /st&mp/ – dupať
teacher /"ti:Í@(r)/ – učiteľ,
učiteľka
thirsty /"T3;sti/ – smädný
thumb /TVm/ – palec na
ruke
tired /"[email protected]/ – unavený
together /t@"geD@(r)/ –
spolu
twins /twInz/ – dvojčatá
until [email protected]"tIl/ – kým ne…,
pokiaľ ne…
wake up /"weIk Vp/ –
zobudiť sa
yourself /jO; "self/ – seba,
sa zvratné zámeno
Lekcia 3
activity /&k"[email protected]/ –
aktivita, činnosť
aged /eIdZd/ – starý, byť
vo veku
anywhere /"enIwe@(r)/ –
kdekoľvek
bed /bed/ – posteľ
behind /bI"haInd/ – za
(predložka)
between /bI"twi:n/ –
medzi (predložka)
bin /bIn/ – kôš, nádoba na
smeti
bus /bVs/ – autobus
by /baI/ – vedľa, pri
cat /k&t/ – mačka
children [email protected]/ – deti
dog /dQg/ – pes
fig /fIg/ – figa
grass /gra;s/ – tráva
hiding /haIdIN/ – skrýša
in front of /In "frVnt @v/ –
pred (predložka)
jug /dZVg/ – krčah
mop /mOp/ – handra
next to /"nekst tu:/ –
vedľa (v poradí)
outdoor (adj) /"aUtdO;(r)/ –
vonkajšie, vonkajší
peg /peg/ – kolík na
bielizeň
Testy k úrovni 1 a 2
perfect /"p3;fikt/ –
perfektný, á, é
play football /"pleI
fUtbO;l/ – hrať futbal
play tennis /"pleI tenIs/ –
hrať tenis
ride a bike /raId @ baIk/ –
jazdiť na bicykli
ride a horse /raId @ hO:s/ –
jazdiť na koni
sand /s&nd/ – piesok
seat /sI;t/ – sedadlo
skate (v) /skeIt/ –
korčuľovať sa
skateboard (n) /"skeIt
bO;d/ – skejtbording
(podstatné meno)
skateboard (v) /"skeIt
bO;d/ – skejtbordovať
(sloveso)
skates (n) /skeIts/ – korčule
stop /stQp/ – zastaviť,
ukončiť
take /teIk/ – vziať
teach /ti:Í/ – učiť
van /v&n/ – dodávka
(auto)
wheel /wI;l/ – koleso
young /jVNg/ – mladý, á, é
• Tlačenú verziu testov nájdete v Teacher’s Resource Pack pre každú
úroveň samostatne.
Unit
�
1 bird
Summative test 1
pen
bird
2
door
3
apple
/4
bag
4
1 Circle the correct word.
1 board / poster
5
2 Complete the words.
bread /bred/ – chlieb
brush /brVS/ – kefa, kefka
buy /baI/ – kupovať, kúpiť
cheese sandwich
/tSI;z "s&nwIÍ/ – syrový
obložený chlebík
chicken /"tSIkin/ – kurča
don’t worry [email protected]
"wVri/ – neobávať sa,
neznepokojovať sa
done /dVn/ – vykonaný,
urobený
easy /"I;zi/ – ľahký, á, é
eighty /"eIti/ – osemdesiat
fifty /"fIfti/ – päťdesiat
forty /"fO:ti/ – štyridsať
fries /fraIz/ – hranolky
frisbee /"frIzbi/ – frisbee –
hra s tanierom z umelej
hmoty
frog /frQg/ – žaba
grapes /greIps/ – hrozno
Introduction
�
Summative test 3
��
�
Skills test 3
��
Unit 1 test
�
Unit 10 test
��
Unit 2 test
�
Unit 11 test
��
Unit 3 test
�
Unit 12 test
��
Summative test 4
��
Summative test 1
��
Skills test 1
��
Skills test 4
��
��
Unit 13 test
��
Unit 5 test
��
Unit 14 test
��
Unit 6 test
��
Unit 15 test
��
Summative test 2
��
Summative test 5
��
Skills test 2
��
Skills test 5
��
Unit 7 test
��
Unit 8 test
��
Carol Barrett
Answer key and
audio scripts
Testing and Evaluation Book
��
�
Unit 4 test
1
Unit 9 test
Evaluation sheet
Starter test
��
4
Introduction
1
b
o o
2
k
p
3
l
r
r
4
r
r
5
w
w
3 Write.
/3
1 What’s this?
2 What’s this?
It’s a ruler .
.
.
.
/4
b
a It’s red.
2 It is my bag.
b What’s this?
3 It is my pencil.
c It’s my pencil.
4 It is red.
d It’s my bag.
5 It is a ruler.
e It’s a ruler.
/15
�
2
Unit 9 test
23
4 drawers / cupboard
2 Match.
3 picture / computer
Summative test 3
24
1 ride a horse
Skills test 3
26
2 skate
7
Unit 10 test
28
3 play football
Unit 2 test
8
Unit 11 test
29
4 ride a bike
9
Unit 12 test
30
5 play tennis
Summative test 4
31
10
Skills test 1
12
Skills test 4
33
Unit 4 test
14
Unit 13 test
35
Unit 5 test
15
Unit 14 test
36
Unit 6 test
16
Unit 15 test
37
Summative test 2
17
Summative test 5
38
Skills test 2
19
Skills test 5
40
Unit 7 test
21
Unit 8 test
22
Answer key and
audio scripts
Carol Barrett
6 thirsty / hungry
/5
a
3
6
Unit 1 test
Unit 3 test
5 hot / happy
b
Evaluation sheet
Starter test
Summative test 1
4 What’s this?
3 What’s this?
4 Match.
1 What is this?
/5
2 angry / tired
/4
Testing and Evaluation Book
Lekcia 4
Wordlist
Test
1 Choose and write.
c
b
d
f
e
6 skateboard
3 Complete.
/5
’re aren’t
1
2
We’re brave.
They
4
3
cold.
5
We
tired.
6
42
4
They
scared.
They
sad.
We
hungry.
10
MultiROM
•Je súčasťou učebnice.
•Obsahuje interaktívne cvičenia na slovnú zásobu a gramatiku, piesne
a cvičenia zamerané na precvičovanie zvukovej podoby ANJ.
•Cvičenia na doma.
K dispozícii tiež:
Teacher´s Resource Pack, Family and Friends Alphabet Book na
precvičovanie abecedy a Readers pre zdokonaľovanie čítania
(4 ilustrované čítanky s cvičeniami ku každej úrovni).
Tematické výchovno-vzdelávacie plány k Family and Friends 1 a 2
nájdete na www.oupforms.com.
11
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
The Happy
Series
PREDETIVOVEKU5–11ROKOV
STEllaMaIDMENT,lORENaRObERTS,
bIllbOWlERaSUEPaRMINTER
Jeden z najúspešnejších kurzov pre základné školy.
•The Happy Series je šesťúrovňový kurz vytvorený v súlade
Happy House
Dvojročný kurz, ktorý začína
počúvaním a rozprávaním, postupne
zavádza písanie počas druhého roka.
Happy Street
Dvojročný kurz pre deti, ktoré sú
pripravené čítať a písať.
s vývinovými a vekovými schopnosťami žiakov.
Happy Earth
príručka, Teacher’s Resource Pack s bábkami, Audio CD.
Dvojročný, tematicky zameraný kurz
s dôrazom na kultúru pre deti, ktoré
už prešli dvojročnou výučbou čítania
a písania.
•Učebnica, pracovný zošit s MultiROMom, metodická
•Pracovné listy na prácu doma s rodičmi.
•Rozšírené stránky s reáliami a stránky
s medzipredmetovými vzťahmi.
•Skvelé webové stránky.
•Očarujúce postavičky prevedú deti tromi sadami –
iTools
Digitálne materiály pre výučbu
prostredníctvom interaktívnej
tabule alebo dataprojektora
a počítača.
Každá úroveň obsahuje:
•Prezentáciu slovnej zásoby,
príbehov a pesničiek.
•Prezentáciu reálií prostredníctvom
DVD klipov s kultúrnou
tematikou.
•Karaoke verzie piesní.
•Metodické poznámky
vysvetľujúce jednotlivé aktivity.
•Sekciu Worksheet Builder pre
tvorbu pracovných listov na
počítači podľa vlastných predstáv
a potrieb.
Happy House (1, 2), Happy Street (1, 2) a Happy Earth (1, 2).
•Test Builder, kde nájdete
Cambridge Young Learners
practice tests, ktoré si môžete
prispôsobiť.
More reasons to be
Happy ...
•Karty s príbehmi, ktoré
tvoria základ knihy
pomáhajú metodicky
zvládnuť tieto aktivity.
•Strany s kultúrnym
a medzipredmetovým
obsahom.
•Evaluation Booklets s
tipmi pre monitorovanie
pokroku a úspešnosti detí.
•Teacher’s Resource Pack
s fotokopírovateľnými
materiálmi.
•Cvičenia a aktivity
pripravujúce žiakov na
Cambridge Young Learners
English Tests.
■
■
Fantastická online
podpora.
Online cvičný test
pre Happy Earth na
oxfordenglishtesting.com.
12
Reduced sample pages from Happy House Class Book 1
V zábavných príbehoch sa mieša
reálny svet so svetom fantázie.
Take home activities pobádajú
rodičov k práci s deťmi.
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Incredible English
PREDETIVOVEKU7–13ROKOV
SaRahPhIllIPS,MIChaElaMORGaN,PETERREDPaTh
aMaRySlaTTERy
•Učebnica, metodická príručka pre učiteľa, audio CD, DVD (1 a 2),
Teacher’s Resource Pack (1 a 2).
•Nová koncepcia obsahu učebnice.
•Deti sa naučia oveľa viac ako pri bežných učebniciach, viac slovnej
zásoby, čítania a materiálov.
• Vhodné najmä pre ZŠ s rozšírenou výučbou jazykov (počíta s 3–4
hodinovou dotáciou AJ).
•Učebnica obsahuje 9 lekcií s 2 stránkami zameranými na
medzipredmetové vzťahy (CLIL), komiksové príbehy, stránky Children
round the World s reáliami.
•Teacher’s Resource Pack ponúka
učiteľovi všetky prostriedky na to,
aby svojim žiakom sprostredkoval
angličtinu ľahko zapamätateľnou
a zábavnou formou – maňuška
havrana Nortona, plagát,
kopírovateľné materiály,
obrázkové kartičky atď.
iTools(nainteraktívnetabule)
DVD
žiackawebovástránka
učiteľskáwebovástránka
ŠVPnawww.oup.com/elt
•V pracovnom zošite sú navyše cvičenia na písanie, samolepky na
vytvorenie obrázkového slovníčka, v ktorom si deti môžu vytvoriť
vlastný príbeh podľa komiksu v učebnici.
Zábavné príbehy od Michaely
Morgan ocenenej detskej
autorky Oxford Reading Tree.
Dlhšie príbehy garantujú viac
čítania ako v iných kurzoch.
Vďaka širokému spektru typov aktivít si deti
budujú viaceré základné zručnosti.
13
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Treetops
PREDETIVOVEKU6–10ROKOV
SaRahhOWEllalISaKESTER-DODGSON
IlUSTROVal:POlybERNaTENE
Pôvabný štvorúrovňový kurz má očarujúci efekt na hodiny anglického
jazyka. Žiaci si obľúbia hlavné postavičky a vďaka pútavým príbehom,
fascinujúcim medzipredmetovým aktivitám, pesničkám, hádankám
budú v napätí očakávať ďalšie dobrodružstvá s Treetops Wood.
• Vhodné od 1. ročníka.
• V začiatočných úrovniach je motivujúci kontext rozložený do 4 lekcií
Komponenty:
• integrovaná učebnica a pracovný zošit s MultiROMom
• metodická príručka
•audio CD
•Teacher‘s Resource Pack
podľa ročných období, vyššie úrovne vedú žiaka stredovekým
svetom a legendami.
učebnicaapracovnýzošitsMultiROMom
iTools
Storytime predstavuje deťom nové
slovíčka použité vo vetných štruktúrach.
Očarujúce postavičky Holly a Buda
milujú deti na celom svete.
14
Medzipredmetový obsah pomáha žiakom rozvíjať aj
zručnosti z iných predmetov ako napr. matematika
alebo prírodoveda.
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Super Surprise!
NEW
bEGINNERažElEMENTaRy
VaNESSaREIllyaSUEMOhaMED
Vzrušujúci šesťúrovňový kurz pre základné školy, ktorý upútava
záujem detí svojimi podnetnými prekvapeniami a očarujúcimi
príbehmi.
iTools
•Originálny balík „prekvapení“ v každej lekcii dáva jazyku vzrušujúci
Digitálne materiály pre výučbu prostredníctvom interaktívnej
tabule, dataprojektora alebo počítača.
•CLIL lekcie poskytujú prepojenie s reálnymi životnými
Každá úroveň obsahuje:
kontext.
skúsenosťami a poskytujú deťom príležitosť premýšľať o nových
témach.
•Vecné texty a strany venované kultúre predstavujú reálny svet.
•Učebné materiály zahŕňajú samolepky, plagáty s príbehmi
a pomocné kartičky.
•Štruktúrované cvičenia, ktoré môžu byť použité ako portfólio
v rámci SERR.
■
■
■
•Rad interaktívnych jazykových hier.
•Prezentáciu príbehov formou elektronickej knižky.
•Karaoke verzie piesní.
•Metodické poznámky pre učiteľa.
•Test Builder s kopírovateľnými a prispôsobiteľnými Cambridge
Young Learners a Trinity Examination cvičnými testami.
Digitálne materiály na iTools.
Cambridge Young Learners English Test a Trinity Examination
practice na iTools.
See also Cambridge Young Learners English Tests page 62
Študentský MultiROM v pracovnom zošite s interaktívnymi hrami
a príbehmi.
Zábavné nálepky s činnosťami pomáhajú
študentom precvičovať novú slovnú zásobu.
Tvorivé aktivity povzbudzujú študentov
v rozvíjaní ich motorických zručností.
Priateľské charaktery kurzových
postáv si deti rýchlo obľúbia.
Praktické označenia ukazujú cieľový
jazyk pre jednotlivé lekcie.
15
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Zap!
Zabadoo!
PREDETIVOVEKU5–7ROKOV
VaNESSaREIlly
PREDETIVOVEKU8–11ROKOV
PaUlaDaVIES,CaROlyNGRahaM,jaCKIE
hOlDERNESSaWENDySUPERFINE
•Učebnica, metodická príručka, kazeta alebo audio CD.
•Dvojúrovňový kurz, ktorý začína počúvaním,
hovorením a postupne prechádza na čítanie a písanie.
•Jazyk je deťom prezentovaný pomocou maňušky
kúzelníka Marva.
•Hádanky, príbehy a vystrihovačky stimulujú a
usmerňujú učenie.
•Zap pripravuje žiakov na prechod na učebnicu
Zabadoo, ktorá sa používa až do konca I. stupňa ZŠ.
•Tematicky orientovaný kurz so štyrmi •Sekcia Time for fun slúži na opakovanie
úrovňami.
•Rozvíja čítanie a písanie.
•Postavičky ducha Zabadoo, rybičky
Boba a bláznivých objaviteľov Gizma
a Hoota pomáhajú osvojiť si pokyny v
triede a precvičovať gramatiku.
učiva a pripravuje žiakov na testy.
•Pozornosť sa sústredí aj na
•Každá úroveň knihy obsahuje
•Na konci každej lekcie sa nachádza
projektová úloha.
Chit Chat 1, 2
PREDETIVOVEKU9–11ROKOV
PaUlShIPTON
porovnávanie života v Británii so
životom vo svojej krajine.
vianočné predstavenie alebo iné
dramatické spracovanie klasickej
rozprávky.
New Chatterbox Starter
1, 2 NEW
•Učebnica, pracovný zošit, metodické príručky pre
PREDETIVOVEKU9–11ROKOV
DEREKSTRaNGEaMaRRyChaRRINGTON
•Dvojdielny motivujúci kurz pre žiakov 3. a 4. triedy ZŠ.
•Rozvíja výslovnosť napodobňovaním a opakovaním.
•Zoznamuje žiakov so základmi slovnej zásoby
•Obľúbená séria učebníc pre základné školy v novom vydaní – zodpovedá kritériám
•Prehľadná gramatika (žiak vždy vie, čo sa učí),
•Úplne nový obsah v štýle, na ktorý si učitelia a žiaci zvykli a veľmi si ho obľúbili.
•Deti sa prostredníctvom nových príbehov kapitánky Shadow zábavným spôsobom
učiteľa, audio CD/kazeta a obr. kartičky (1. a 2. diel).
a jazykovými štruktúrami.
opakovanie vždy po troch lekciách.
•Krásne ilustrácie – chrobáčikovia, kamarátske
Superstars a roztomilý dinosaurus, veselé pesničky
a riekanky.
•Fotografie a informácie približujúce život a kultúru
anglicky hovoriacich krajín.
•K dispozícií sú preložené slovníčky na stiahnutie na
www.oxford.sk.
ŠVP.
•Učebnica, metodická príručka pre učiteľov, pracovný zošit, kazeta alebo audio CD,
Teacher’s Resource Pack, Teacher´s Resource CD-ROM.
učia po anglicky.
•Už aj úroveň Starter vhodná pre úplných začiatočníkov – najlepšie pre žiakov
2. alebo 3. triedy.
•Séria obsahuje aj nový Teacher’s
Resource Pack – 96 kusov obrázkových
kariet, 2 plagáty, ďalšie materiály na
kopírovanie (Photocopy Masters Book).
•Pre učiteľov sú k dispozícií slovenské
verzie učiteľskej knihy, pracovného
zošita a vypracované tematické
výchovno-vzdelávacie plány s
obsahovým a výkonovým štandardom
na www.oxford.sk.
16
z áK L ADNÉ ŠKOLY 1. STupE ň
Chit Chat a New Chatterbox
iTools NEW
New Chatterbox Teacher’s
Resource CD-ROM
Materiály vhodné na interaktívnu tabuľu.
• Obsahuje množstvo nových
S Chit Chat a New Chatterbox iTools môžete:
• Prehrávať všetky cvičenia z učebnice, zamerané na počúvanie.
• Rýchlo si zobraziť akúkoľvek stránku z učebnice.
• Uložiť si ktorúkoľvek stránku z učebnice do zložky v počítači.
• Zväčšiť si ktorúkoľvek stránku pomocou funkcie „zoom“.
• Zvýrazniť alebo podčiarknuť čokoľvek na zobrazenej stránke.
• Vkladať odkazy na webové stránky na ľubovolné miesto
v učebnici.
• Vytvoriť výsek konkrétnej časti stránky v učebnici pomocou
funkcie „spotlight“.
• Zakryť a opäť odkryť ľubovolnú čast stránky pomocou funkcie
nápadov na doplnenie vyučovania
s učebnicami New Chatterbox Starter,
1 a 2.
• 16 pracovných listov a šablón.
• Ilustrácie a obrázky z New Chatterbox
– Picture Bank k tvorbe vlastných
pracovných listov.
• Slovíčka a slovné spojenia – Word and
Phrase Bank.
• Texty pesničiek.
• Poznámky pre učiteľov s vysvetleniami, ako používať
jednotlivé pracovné listy a aktivity.
„screenshade“.
• Použiť časomieru pri hraní hier alebo počas práce
s jednotlivými cvičeniami.
• Vkladať vlastné poznámky kamkoľvek na stránku.
Chit Chat Teacher’s
Resource CD-ROM
• Obsahuje množstvo nových
nápadov na doplnenie vyučovania
s učebnicami Chit Chat, 1 a 2.
• 16 pracovných listov a šablón.
• Ilustrácie a obrázky z Chit Chat –
Picture Bank k tvorbe vlastných
pracovných listov.
• Slovíčka a slovné spojenia – Word and
Phrase Bank.
• Texty pesničiek.
• Poznámky pre učiteľov s vysvetleniami, ako používať
jednotlivé pracovné listy a aktivity.
17
Teachers trust it …
students love it!
Third Edition
PREDETIVOVEKU11–15ROKOV
TOMhUTChINSON
Project Third edition je učebnicový súbor,
ktorému dôverujú slovenskí učitelia
a žiakom pomáha naučiť sa dobre po
anglicky. Prepracovaný je na základe zistenia
potrieb učiteľov a žiakov. Autor učebnice,
Tom Hutchinson, niekoľko krát prišiel na
Slovensko, stretol sa s učiteľmi a zaznamenal
si ich požiadavky. Pán Hutchinson si
pozrel aj vyučovacie hodiny a bol nadšený
prístupom učiteľov k výučbe ANJ. Na
základe desiatok dotazníkov od učiteľov zo
Slovenska, ktoré boli zaslané do Oxfordu, bolo
zakomponované do učebníc to, čo si žiadali
naši učitelia. PROJECT 3rd Edition ponúka:
• Výber metodických postupov overených
• Texty na čítanie pre potešenie, obľúbené
• Reálny jazyk v kontexte, vhodný pre žiakov
vo veku 10 – 15 rokov.
• Posilnenie častí Speaking a Listening.
• Bohatý systém nácviku výslovnosti.
• Učebnicu a pracovný zošit s CD-ROMom
využitie v kontexte.
• Základné učivo na 3 hodiny týždenne
v praxi.
• Rozvíjanie a integrácia jazykových zručností.
• Názornú prezentáciu slovnej zásoby a jej
• Analytický prístup ku gramatike, aplikovaný
v samostatnej práci žiaka.
• Využitie vedomostí a zručností z iných
1 Most people in Britain eat a big breakfast every
morning.
2 People often have grapefruit for breakfast.
3 People have lunch at 3 o’clock.
4 All children take a packed lunch to school.
5 People usually have dinner in the evening.
6 Most people eat breakfast in the kitchen.
<TP[b P]S
\TP[cX\Tb
T
a Complete the chart about food in Britain.
Meal
breakfast
Time
Food
avocados coffee peppers tea chocolate
potatoes tomatoes sweetcorn turkey
b Make a chart about meals in your country.
5
6
#FUXFFOPDMPDLBOEPDMPDLQFPQMFIBWFMVODI5IJT
JTPGUFOBMJHIUNFBMPGTPVQTBOEXJDIFTBOEPSBTBMBE
.PTU DIJMESFO IBWF UIFJS MVODI BU TDIPPM 5IFZ DBO UBLF
TBOEXJDIFTGSPNIPNFBQBDLFEMVODI
PSUIFZDBOCVZ
GPPEBUUIFTDIPPMDBOUFFO
7
Read and listen to the text. Find the
( words
from exercise 1.
" USBEJUJPOBM EJOOFS JT NFBU PS àTI XJUI QPUBUPFT BOE
WFHFUBCMFTCVUNBOZQFPQMFOPXBEBZTDPPLGPSFJHOGPPE
-BTBHOFSJTPUUPPSDVSSZBSFQPQVMBSBOETPNFQFPQMFBSF
vegetarians.
*O TPNF QBSUT PG &OHMBOE QFPQMF IBWF UIF NBJO NFBM BU
NJEEBZBOEDBMMJUAEJOOFS5IFZDBMMUIFMJHIUNFBMUIFZ
IBWF JO UIF BGUFSOPPO PS FWFOJOHAUFB 4PNF QFPQMF BMTP
DBMMUIFFWFOJOHNFBMATVQQFS5IJTDBOCFBMJHIUNFBMPS
a main meal.
Work with a partner. Ask and answer about
the meals you eat.
1 When do you have them?
2 What do you eat?
3 What do you like to eat for dinner?
%7/2
W
e eat a lot of different kinds of food today.
Before the 16th century, people in Europe didn’t
have a lot of the things that we eat and drink every
day.
At the end of the 15th century, people from Europe
started to travel to other parts of the world. They
went to America, Africa and Asia. They brought back
a lot of new kinds of food.
Chocolate came from Mexico. The Aztecs there
drank chocolate with pepper! The Spanish brought
chocolate to Europe and they were the first to put
sugar in it. Until the 1870s, chocolate was only a
drink. The Swiss made the first bar of chocolate in
1876.
a
b
c
d
e
North America
China
Mexico
South America
Africa
1
2
3
4
5
The Aztecs drank chocolate with pepper.
The Spanish
The Swiss
The Turks
The British
+ a Write a quiz question about the text.
Where do avocados come from?
a Africa
b America
c Asia
b Read your quiz question to the class.
Tomatoes, peppers and avocados all came from
Mexico, too. The Spanish took seeds back to Spain
and started to grow the plants there. Soon they
spread to other countries in Europe and then to
other parts of the world.
The words tomato, chocolate and avocado all
come from the old Aztec language.
Potatoes came from South America. Potatoes like
cold, wet weather. They grew in the mountains of
Peru.
Sweetcorn (or maize) came from North America.
Turkeys came from North America, too. They didn’t
come from Turkey!
Coffee came from Africa. The Turks took it to
Turkey and then to Europe.
Tea came from China in the 17th century. At first
it was very expensive and only rich people drank it,
but in the 19th century the British started to grow
tea in India. They produced a lot, so it was cheap
and everybody drank it.
'%
'$
06 Project SB2 Unit4 Czech.indd 53
18
UND
OMA
DFR RO
chocolate
sweetcorn
potatoes
coffee
tea
* Complete the sentences.
9
8
5IFNBJONFBMPGUIFEBZJTEJOOFS1FPQMFVTVBMMZFBUUIJT
CFUXFFOBCPVUTJYBOETFWFOPDMPDLJOUIFFWFOJOH
"GUFS UIF NBJO DPVSTF TPNF QFPQMF IBWF EFTTFSU BMTP
DBMMFEAQVEEJOH
mTVDIBTGSVJUDIPDPMBUFDBLFPSBQQMF
QJFXJUIJDFDSFBNPSDVTUBSE
Personalizované úlohy vedú žiaka
k ústnemu alebo písomnému vyjadreniu
svojho názoru a rozvíjajú kritické myslenie.
1
2
3
4
5
4
3
2
1
Most people have a light breakfast. These are some typical
things that people have for breakfast:
r UPBTUXJUIKBNIPOFZPSNBSNBMBEF
r DFSFBMXJUINJMLBOETVHBS
r GSVJUHSBQFGSVJUJTQPQVMBS
r ZPHIVSU
r PSBOHFKVJDF
r DPGGFFPSUFB
*
=[e]hWf^o0\eeZ\hecWhekdZj^[mehbZ
) Read the text again and match the food to
' Match the words to the pictures.
the places.
4(
he first meal of the day is breakfast
– usually between 7 and 8 o’clock. The
traditional British breakfast is very big: bacon,
eggs, sausages, tomatoes, mushrooms, baked
beans and fried bread! But nowadays people
don’t usually cook a big breakfast every
morning. They only have a cooked
breakfast on Sundays,
or when they stay in
a hotel.
Kultúrne stránky podporujú porovnanie
života u nás a v iných krajinách na
témach, ktoré sú žiakom blízke.
English across the curriculum
Culture
the text. Are the statements true or
Read
false or doesn’t it say?
s rozširujúcim obsahom na 5 hodín
týždenne.
,$
*
v anglicko-slovenskej verzii.
učiteľa.
• Priestor pre tvorivé a kritické myslenie.
Súbor efektívnych typov úloh na čítanie a počúvanie,
tematicky atraktívne texty poskytujú vynikajúci
materiál na rozvíjanie receptívnych zručností.
komiksy, tradičné piesne a rozprávky.
• Digitálna podpora vo forme iTools pre
predmetov, integrácia do učenia ANJ.
&OO
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
Project 1 – 5
8/5/08 10:24:07
Nové poňatie vyučovania angličtiny cez témy z iných vyučovacích
predmetov (CLIL) prináša zmysluplný kontext a reálny dôvod na
komunikáciu, rozširuje a utvrdzuje vedomosti z iných predmetov
(história, umenie, fyzika, biológia, hudba, geografia...).
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
“ Project combines the best of contemporary and
traditional approaches to language learning.”
jUlIaREMElSKa,POlaND
Project iTools
Project iTools obsahuje vybrané materiály z učebnice, ktoré sa
dajú využiť pri práci s interaktívnou tabuľou. Vďaka priamemu
prepojeniu s učebnicou skrátite čas strávený prípravou každej
lekcie a zároveň obohatíte svoje hodiny angličtiny. Aktivity sú
jednoduché a jasné, doplnené metodickými postupmi pre
učiteľov.
Project iTools obsahuje:
Jasné vysvetlenie gramatiky s interaktívnou podporou.
Hry a aktivity na precvičenie všetkých jazykových zručností.
Interaktívne príbehy Mickey, Milie and Mut.
Karaoke aktivity k obľúbeným Project songs.
Klipy z Culture DVD.
Návod a tipy na používanie interaktívnych tabúľ.
Vhodný pre všetky druhy interaktívnych tabúľ.
•
•
•
•
•
•
•
Project Third edition
Culture DVD
• Obsahuje autentické rozhovory a zaujímavé video nahrávky
o anglicky hovoriacich krajinách.
• Obsah je integrovaný s obsahom kultúrnych stránok v učebnici.
• Kopírovateľné pracovné listy, komunikatívne cvičenia a metodika
k nahrávkam v metodickej príručke.
Project Third edition 1 – 5
Pracovný zošit s CD-ROMom
• Odstupňované cvičenia s rôznou náročnosťou riešenia.
• ‘Can do’ prehľady po každej lekcii, ktoré zobrazujú Spoločný
európsky referenčný rámec, systém sebahodnotenia.
• Progress check – opakovacie cvičenia resp. autotest po každej lekcii.
• Slovná zásoba podľa lekcií preložená do slovenčiny.
• Prehľad gramatiky v slovenčine.
• Prehľad kompetencií na dosiahnutie požadovanej úrovne
SERR + príklady ich rozvíjania v každom dieli učebnice ponúka
špecifický obraz o progrese žiaka v rámci ŠVP.
• CD-ROM, ktorý podporuje samostatnosť žiaka: interaktívne cvičenia
na gramatiku, konverzáciu a slovnú zásobu s automatickým
opravovaním, jazykové počítačové hry, rozhovory z DVD.
Project Third edition Teacher’s
Book 1 – 5
iTools(nainteraktívnetabule)
Metodická príručka predstavuje v balíčku komponentov kurzu Project
Third edition kľúčový produkt pre učiteľa. Vznikla za účelom uľahčiť
učiteľom prácu, ušetriť ich čas a poskytnúť praktické námety na prácu
v triede, ktoré sú vždy poruke.
testovacíMultiROMpreučiteľa
žiackawebovástránka
učiteľskáwebovástránka
pracovnýzošitsCD-ROMom
ŠVPnawww.oupforms.com
Metodická príručka ponúka:
• Informácie o knihe, o stavbe lekcie, metodické poznámky k formám
práce, k projektovej práci, k hodnoteniu.
• Ku každej lekcii: prehľad obsahu, ciele ku každej časti, metodický
postup k jednotlivým aktivitám, tipy na opakovanie a extra aktivity,
kľúč s odpoveďami, text k nahrávkam.
• Kľúč so správnymi odpoveďami k pracovnému zošitu.
• Kopírovateľné doplnkové komunikačné aktivity a hry.
• Metodické poznámky a kopírovateľné pracovné listy ku Culture DVD.
• Testy so správnymi odpoveďami.
19
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
*
Food
Grammar
7
• Countable and uncountable nouns • articles
+ a Look.
• some and any • How much / How many
<eeZWdZZh_da
M e at
11 beans
10 tomatoes
2 lamb
O
18 tea
12 lettuce
Can I have
orange, please?
fish?
Do you like
egg for breakfast.
I usually have
meat.
I don’t eat
tomatoes with our
We always have
dinner.
apple and
banana today.
6 I had
fruit, but I don’t like
7 I love
vegetables.
sandwich, please, with
8 Can I have
lettuce?
cheese and
19 coffee
13 cheese
16 eggs
20 lemonade
F is h
You can count some
things. They have a singular
and a plural form.
Grammar
* a Look.
6 trout
5 tuna
Spaghetti bolognese . . . £1.20
Cheeseburger . . . . . . . £1.50
Chicken salad . . . . . . . £4.60
Fish . . . . . . . . . . . . £4.20
Chips . . . . . . . . . . . £1.30
Mixed vegetables . . . . 65p
Salad . . . . . . . . . . . 80p
Sandwiches
Cheese and tomato . . . . £2.10
Tuna and salad . . . . . . £2.30
b
Listen again and complete the dialogue.
Yes, please?
Can I have a
and chips,
?
Anything else?
Yes, can I have an
, please?
Do you want anything to
?
Yes, a
, please.
Is
everything?
Yes, thank
.
That’s £
.50, please.
Here you
.
Thank you.
WAITRESS
GEORGE
,
WAITRESS
GEORGE
WAITRESS
GEORGE
Listening
WAITRESS
, a
GEORGE
Listen. What do the people have for
lunch? Complete the chart.
WAITRESS
GEORGE
WAITRESS
F r u it
an apple
three apples
Some things are
uncountable. They have only
one form.
8 grapes
Carl
Sally
other kinds of food and drinks do you
( What
know?
) a Which things in the list do you like best?
Choose four things. Which things don’t you like?
b Ask and answer with a partner.
• Do you like coffee?
Yes, I do. / No, I don’t. I never drink it.
• Do you like grapes?
˚
cheese
F^hWiWbijh[ii
/a
Listen. Which word has the most
stress?
Write C or U.
coffee
banana
nut
chicken
fruit
meat
rice
tuna
egg
fish
tea
bean
b Describe each person’s lunch.
Carl has
. He usually has
or
with that. He drinks
in it. He has
.
fish and chips
chocolate cake
fruit salad
fruit and vegetables
b
a chicken sandwich
orange juice
apple pie
meat and potatoes
Listen again and repeat.
&&
&'
06 Project SB2 Unit4 Czech.indd 44
4
8/5/08 10:23:27
ÈëÝÞëâçà™ßèèÝ
— —1 1 ºãàíܗêà—æÙáÜÛå[íؗæÙÜÛ¥—»ØáëܗÛàØã|ޗÛæ—
Food and drink
êçé[íåÜßæ—çæéØÛàØ¥—
2
�
Pomenujte obrázky.
Breakfast
1
2
chicken
For breakfast I usually have two e ggs
and
1
3
4
ڙ¨™Úç
— —1 1 ÇéÜñéàëܗêà—æÙé[ñæ⥗»æçãyëܗÛæ—ëÜïëì—
̶¾ÉǺÈȓ
¨
¸Á¾Ëº“
©
——
̶¾ÉǺÈȓ
ª
——
¸Á¾Ëº“
«
——
ÐÜ꣗çãÜØêܶ
ÊؚåؓÛÔéÜáړԓãÜÖáÜ֔“ÊؚéؓÚâ瓨
2
s
. I love them with cheese and
̶¾ÉǺÈȓ
¬
——
3
t
. I always have 4 t
¸Á¾Ëº“
­
——
̶¾ÉǺÈȓ
®
——
ÖÔÞØ¡“ÇÛØåؓÜ擬
¸Á¾Ëº“
¯
——
­
to drink.
Lunch
Ôáד©
¼èîçíÚÛåޙ¨™îçÜèîçíÚÛåޙ
çèîçì
6
——
— 1— ÅØço‡ëÜ£—áÜÛåæëãàíf—çæëéØíàåð—Ûæ—êçé[íåÜßæ—
At lunch I often have a s
7
8
6
f
. I like 7 a
and 9 o
.
Dinner
9
——
“ØÚړ›âáßì“
“ßØççèÖؓÔáד°
——
“çâàÔçâØæ“Üá“
——
——
“ÖâßԓÔáד“
“ßØàâáÔ×Ø¡“´áדçÛØåؓÜ擨©
çââ“ā“ÕÔáÔáÔæ“ÔáדÔããßØ染Ôáד¨ª
——
“ÙåèÜç“
“âåÔáÚØ¡“
——
10
V pracovnom zošite majú žiaci ďalšiu možnosť rozlišovať
medzi počítateľnými a nepočítateľnými substantívami
v novom kontexte.
Ðëâíâçà
— —1 11 ÅØço‡ëÜ£—dæ—êëܗäØãà—åؗéØyØáâ𣗗
,ET´SMAKELUNCH
, 8b
. I also have 10 l
“ÕÜړæÔßÔס“Êؓãèç“
®
êëuçÚØ¥—
and
5
——
“
——
“ÕÜړÖÛâÖâßÔçؓ
——
“ÖÛÜÖÞØ៓çâ⡓´áדçÛØåؚ擓
——
Ü硓Çâ“×åÜáޟ“êؚéؓÚâ瓨§
¨¨
Žiak si utvrdí význam, použitie komunikačných fráz pre
objednanie jedla v reštaurácií.
“ãÔæçԓ
ę
“ÖÛØØæØ¡“ÇÛØåؓÔåؓª
——
æÔá×êÜÖÛØæ“ÔáדçÛØåؚ擫
âá؜Ÿ“¯
5
9^_Ya[d"h_Y[WdZiWbWZ
<hk_jiWbWZ
Ðæì—åÜÜÛ±
§¥¥•Ü•×ÚÖãè
§•éäâÖéäÚè
§•ÚÜÜè•
áÚééêØÚ
§¥¥•Ü•ØÝÞØàÚã
¨ª¥•Ü•çÞØÚ
×ÖãÖãÖ衕ÖååáÚ衕
äçÖãÜÚ衕ÜçÖåÚè
Cvičenie 1 dopĺňa prácu na slovnej zásobe o precvičenie
spellingu. Môže byť využité aj na otestovanie, domácu úlohu
alebo samostatnú prácu.
åÜìédàëð—dãÜå—Ø—ØãÜÙæ—Øå—ëØ䣗âÛܗëæ—áܗ
çæëéÜÙåf¥—
´áìçÛÜáړØßæز
ÌØ染ÖÔᓼ“ÛÔéؓԓæÔßÔדêÜçۓàì“ÖÛØØæØÕèåÚØå²
´“ÖâÞ؟“ãßØÔæØ¡“
¶Ôᓼ“ÛÔéؓԓÖÛØØæØÕèåÚØ埓ãßØÔæز
ÌØ染ãßØÔæز
¼æ“çÛÔç“ØéØåìçÛÜáÚ²
ÌØ染çÛÔáޓìâè¡
ÌØ桓·â“ìâè“êÔáç“ÔáìçÛÜáړçâ“×åÜáÞ²
Pozrite sa, čo Hanna zvyčajne je počas dňa.
Doplňte do viet chýbajúce slová.
�
Mut žiakom názorným, zrozumiteľným a primeraným
spôsobom objasňuje gramatické javy. Gramatické cvičenia
slúžia na ujasnenie, pochopenie a ilustráciu použitia
vyvodených gramatických pravidiel.
20/6/08 06:55:06
*
Kinds of food
1
06 Project SB2 Unit4.indd 45
Food
A
Úlohy na rozvíjanie jazykových zručností zahŕňajú
prezentované lexikálne prostriedky v kontexte a dávajú
žiakovi príležitosť na osvojenie si ich správneho používania
pre dané jazykové funkcie. Žiaci počúvajú dialóg v reštaurácií
– George si objednáva jedlo.
Pronunciation
cheese
b Are these words countable or uncountable?
lemonade U
tomato C
vegetable
sandwich
orange
beef
Slovná zásoba k témam je prezentovaná s podporou obrázkov
a audionahrávok. Štruktúra myšlienkovej mapy slúži na
triedenie slov podľa významu a pomáha pochopiť gramatiku.
Tvorivá úloha na samostatné rozprávanie dáva žiakom
možnosť precvičiť si jazykové prostriedky na objednávanie
jedla v ústnej komunikácií.
c Work with a partner. Practise the dialogue.
. Make new dialogues. Use the menu.
Hiro
sandwich
9 bananas
7 satsumas
Desserts
Apple pie . . . . . . . . . £2.75
Chocolate cake . . . . . . £2.60
Fruit salad . . . . . . . . . £2.40
Ice-cream . . . . . . . . . 95p
Drinks
Orange juice. . . . . . . . £1.30
Lemonade . . . . . . . . . 80p
Cola . . . . . . . . . . . . 80p
Milk shake. . . . . . . . . £1.75
Coffee . . . . . . . . . . . 90p
Tea . . . . . . . . . . . . 80p
Hot chocolate . . . . . . . 95p
Menu
1
2
3
4
5
15 rice
4 beef
Look at the menu. Listen. What does
George order?
b Complete the sentences with a or an where
necessary.
Drinks
t h e rs
14 pasta
3 pork
- a
I like apples.
Can I have cheese in my sandwich, please?
BUT:
I always have a sandwich for lunch.
17 orange
juice
Vegetables
Listen and repeat.
1 chicken
Listening and speaking
Articles: a / an
Vocabulary
'
*
With plural nouns and
uncountable nouns we don’t need
a or an. With a singular noun we
must have a or an.
æÙÜۗؗíÜdÜé쥗
½æé—ÙéÜØâÝØêë—À—ßØíܗ¥¥¥
——
——
:h_dai
——
áÚâäãÖÙÚ¡•ìÖéÚç
——
——
11
For dinner I sometimes eat
12
12
c
11
f
. But my favourite is
with mixed 14 v
and
13
——ºæìåëØÙãܗåæìåê
c
——
——ÌåÚæìåëØÙãܗåæìåê
——ëæäØëæÜê£
. I have 15 c
to drink with that.
13
14
34
%'
04 PS Project WB2 (Sk) U4 3P.ind34 34
20/6/08 09:34:40
* Food
Unit overview
Pronunciation Phrasal stress; U4 and ‰; 7;
same sound? (2).
Buying and making food.
Meals and mealtimes. SB p52
English across the curriculum
Geography: food from around the world. SB p53
The Culture page can be studied after Section A or at
the end of the unit.
2
Make a chart with six columns on the board: Meat,
Fish, Fruit, Vegetables, Others, Drinks. Ask
students to shout out words to put in the chart.
Students spell the words and you write. Students
copy the chart into their exercise books. Leave the
list on the board for exercise 3.
3
a Students choose their four favourite items of food
from the list and write them on a piece of paper.
SB pp.44–45
Food and drink
Aims of the section To introduce and practise
countable and uncountable nouns.
Grammar Countable and uncountable nouns; the
indefinite article (a / an). See WB Unit 4 pp.34–35;
WB Grammar summary 4.1, 4.2; WB Key TB p.90.
b You can do this activity as a class survey. Give each
student different items from the list, making sure you
assign all the items. Students ask and answer about
whether they like or don’t like their items, making a
note of how many students like each item. Students
report back on how many students like each item and
you write the number on the board. Students identify
the most and least popular foods.
New vocabulary Different kinds of food. See
WB Wordlist p.77.
Pronunciation
Skills
Phrasal stress.
Ordering food.
Context
Geroge eats at a restaurant.
Cultural background note
)N"RITISHTOWNSTHEREAREUSUALLYANUMBEROFSMALL
RESTAURANTSORCAFmSWHICHSERVEMORNINGCOFFEEA
SNACKASIMPLELUNCHORAFTERNOONTEA4HEFOODON
THEMENUON3"PISREPRESENTATIVEOFWHATMIGHT
BEOFFERED)FYOUKNOWTHECURRENTEXCHANGERATE
COMPAREPRICESTHATMIGHTBECHARGEDIN"RITAINANDIN
YOURCOUNTRY
3PAGHETTIBOLOGNESETQ!HFUJC2M!OF*[POPULARIN
"RITAINISSPAGHETTISERVEDWITHATOMATOANDMEAT
SAUCE)TISNOTUNUSUALFOR"RITISHPEOPLETODRINKTEA
WITHORAFTERTHEIRMEAL
'$
20
2.2
Students look at the pictures for a minute. Play audio
recording 2.2 for students to listen and point to the
correct picture after each word. Play the recording
again for students to listen and repeat. Go round the
class pointing to a picture and asking students to say
the word.
Optional Extra
What do you want for lunch?
Divide students into two groups: parents and
children. Each parent pairs up with a child. Parents
ask the child what he / she wants for lunch and
the child chooses three or four items of food.
Parents note the answers. Each child moves to a
new parent and the process is repeated. When the
parents have spoken to three children, they tell
the class what their children want and what they
chose for lunch.
Skills Ordering food; following recipes; talking
about what you have and have not got; talking
about quantity; giving and following instructions.
Section A
beside the heading Can’t count. Ask Can you
count cheese? (No, it is uncountable.) Explain
how we use a piece of to count cheese. You can
also explain that we can count water if we use the
expression a glass of.
Vocabulary
1
New vocabulary Food and drink.
Culture
10/9/10 09:35:33
*
Grammar focus Articles; some and any;
countable and uncountable nouns; How much /
How many.
Topic / Context
04 PS Project WB2 (Sk) U4 3P.indd 35
a Write Can count and Can’t count as column
headings on the board. The idea of countable and
uncountable can be difficult. You can demonstrate
the concept using some apples (or any other fruit or
countable food item), a plate, a large bottle of water
and a glass. Put an apple on the plate. Say One
apple. Add another apple to the plate. Say Two
apples. Add another apple and prompt students to
say Three apples. Write One apple, two apples,
three apples on the board under Can count.
Now pour a little water into the glass and prompt
students for what to say. Point out that One water
is wrong. Pour some more water into the glass.
Prompt students again for what to say. They can only
say water. They can’t say Two waters. Write water
on the board under Can’t count. Put countable
beside the heading Can count and uncountable
Answer key
Carl
sandwich (beef /
chicken)
apple
lemonade
Answer key
coffee U
banana C
nut C
chicken U
fruit U
meat U
rice U
tuna U
egg C
fish U
tea U
bean C
9^_Ya[dANDÓi^CANALSOBECOUNTABLEIFWEARE
TALKINGABOUTWHOLEBIRDSORWHOLE½SH(OWEVERWHEN
BUYINGORCOOKINGTHESEFOODSWEOFTENTALKABOUTLESS
THANTHEWHOLETHINGORJUSTTHEMEATINWHICHCASEIT
ISUNCOUNTABLE
Optional Extra
Divide the class into groups of four or five. Ask
students to look round the room. Now each group
writes three countable and three uncountable
nouns they see in the room as quickly as possible.
The first team to write six correct words spelled
correctly wins.
5
a Invite a student to read what Mut says. Write
a list of ten or twelve countable and uncountable
nouns on the board, some singular some plural, for
example tomato, banana, coffee, orange, etc.
Write a, an or nothing in front of some of the words
and ask students if it is right or wrong. Correct the
ones which are wrong. Ask students to give you the
correct articles for the other words.
b Students complete the gaps with a, an or
nothing. Students read out their answers to the class
for checking.
Answer key
1
2
3
4
5
6
7
8
an
nothing
an
nothing
nothing
an, a
nothing, nothing
a, nothing, nothing
Listening
6
2.3
a Tell students that they are going to listen to the
three people in the pictures talk about what they
have for lunch. Ask students what sort of things they
think the people might eat.
Sally
salad (tomatoes,
lettuce, egg /
tea
Prehľadný obsah lekcie je praktickou pomôckou učiteľa pri plánovaní
a príprave na hodiny.
Podľa navrhnutého postupu k aktivitám 1, 2, 3 si žiaci osvoja nové slovíčka,
zopakujú si a slovnú zásobu si správne utriedia podľa významu. Učiteľ tu
nájde aj námety na jazykové hry so slovnou zásobou.
Hiro
rice and
fish / chicken
cheese)
vegetables
orange juice
b Point out the example paragraph. Ask students
what the missing words are. Students copy and
complete the example in their exercise books. They
then write similar paragraphs for Sally and Hiro. This
can be done at home.
Language note
Grammar
4
Students draw a chart in their exercise books. Play
audio recording 2.3 for students to listen and make
notes. Play the recording again for students to listen
and check their answers. Go through the answers
with the class.
b Go round the class asking students to identify the
words as countable (C) or uncountable (U).
lemonade U
tomato C
vegetable C
sandwich C
orange C
beef U
Produktívna zručnosť písania je rozvíjaná prostredníctvom
personalizovaných úloh v pracovnom zošite.
Extra aktivity umožňujú hlbšie precvičenie, alebo môžu zamestnať žiakov
s rýchlejším tempom práce.
Answer key
Carl has a sandwich. He usually has beef or
chicken in it. He has an apple with that. He drinks
lemonade.
2.3
Celkové aj čiastkové ciele sú uvedené na začiatku práce s jednotlivými
časťami lekcie.
CARL For lunch I usually have a sandwich. I usually have
meat in my sandwich. I like beef and chicken. I
have an apple, too. I drink lemonade.
SALLY For lunch I have a salad. I have tomatoes
and lettuce in my salad. I usually have an
egg, too or sometimes cheese. I drink tea
with my lunch.
HIRO I always have rice for lunch. I have fish or chicken
with my rice. I normally have vegetables, too. I
drink orange juice.
Metodická príručka ponúka praktické tipy na prezentáciu a vysvetlenie
gramatických javov tak, aby im žiaci správne porozumeli.
Listening and speaking
7
2.4
a Students read the menu aloud to practise
pronunciation and saying the prices. Ask students
some questions and write them on the board, for
example How much is ...? Have you got ...? What
have you got for dessert? What have you got to
drink? Can I have ...? Leave these prompts on the
board. Students ask and answer questions using the
prompts. Play audio recording 2.4 for students to
listen and mark on their menu what George orders.
Ask students how much George pays for his food.
Choose someone who has the correct answer to tell
you what he orders.
Správne odpovede priamo pri aktivite uľahčujú učiteľovi kontrolu.
2.4 and Answer key
WAITRESS
GEORGE
WAITRESS
GEORGE
WAITRESS
Presný postup k aktivite ako cez fázy pre-listening, while-listening a postlistening naučiť na tomto dialógu žiakov objednať si jedlo v reštaurácií.
Yes, please?
Can I have a cheeseburger and chips,
please?
Anything else?
Yes, can I have an ice-cream, please?
Do you want anything to drink?
'%
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
Project Third Edition
Podporné materiály
PREDETIVOVEKU11–15ROKOV
TOMhUTChINSON
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
• Plány vypracované podľa platných kritérií k jednotlivým dielom učebnice na
www.oupforms.com obsahujú výkonový a obsahový štandard.
Testy k úrovniam 1 – 5
na MultiROMe
• PDF súbory testov k jednotlivým lekciám, opakovacie
testy, verzie A, B.
• Audio nahrávky k posluchovým testom.
www.oup.com/elt
Student’s sites
Teacher’s sites
• Obrázkový slovník, word bank a phrase builder – interaktívne pomôcky na
• Jazykové portfólio k učebnici.
• Skills-based tests – čiastkové
osvojovanie si a testovanie slovnej zásoby.
• Interaktívne cvičenia a jazykové hry.
• Online test ku každej lekcii s automatickým vyhodnotením.
testy.
• Užitočné tipy a informácie.
Project Communicative Activities Teacher´s Resource CD
56 kopírovateľných pracovných listov v PDF formáte:
ZDARMA na jesenných seminároch 2011
• K prvým 4 úrovniam Project 3rd.
• Aktivity na precvičenie gramatiky a lexiky v komunikácií, 9 úloh na počúvanie.
• Poznámky pre učiteľa a kľúč s odpoveďami.
21
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
Oxford Heroes
PREDETIVOVEKU11–15ROKOV
jENNyQUINTaNaaREbECCaRObbbENNE
COURSEaDVISOR:NORMaNWhITNEy
•Náročnejší kurz s rýchlym tempom pre mladých teenagerov.
•Učebnica s MultiROMom, pracovný zošit, metodická príručka, audio
CD, testy.
English Zone
•Komiksový príbeh na pokračovanie a moderné texty motivujú
študentov.
•Vyvážený obsah rozvíja všetky štyri jazykové zručnosti a ponúka
množstvo príležitostí pre rozprávanie a dôkladný nácvik písania.
PREDETIVOVEKU10–15ROKOV
RObNOlaSCOaDaVIDNEWbOlD
•Učebnica, metodická príručka s kopírovateľnými aktivitami, pracovný
•Tematická slovná zásoba.
•Množstvo projektovej práce, pesničky a divadelná hra.
zošit s CD-ROMom, audio CD, flashcards, testy.
•Celkom nový štvordielny kurz pre deti s interaktívnym CD-ROMom,
ktorý je súčasťou pracovného zošita a obsahuje cvičenia, hry a
mnoho zábavných aktivít.
•Kurz, ktorý sa vyznačuje tým, že sa ľahko používa a je prehľadný a
jednoduchý pre žiakov aj učiteľov.
•Vhodný pre pomalších žiakov, dyslektikov, deti s dysfunkciami a
mixed-ability classes.
•Slovná zásoba a gramatika sú prezentované v príbehoch zo života
typickej rodiny a jej priateľov.
•Slovná zásoba je dôkladne vysvetlená a precvičená v rôznych
aktivitách.
•Témy jednotlivých lekcií zaujmú žiakov na 2. stupni.
•V každej lekcii naviac nájdete: Situational/Functional language, Study
skills tips, Culture page.
•Učebnica obsahuje množstvo komiksov, pesničiek a riekaniek na
precvičenie jazyka a výslovnosti.
10 gramatických
aktivít na lekciu.
Hry motivujú žiakov
a pomáhajú opakovať jazyk.
22
Interaktívne cvičenia
na slovnú zásobu.
Hry na slovnú zásobu
a gramatiku, testy ku
všetkým lekciám.
z áK L ADNÉ ŠKOLY 2 . STupE ň
Choose to do more
English Plus
NEW
iTools
•Štruktúra typu jedna strana – jedna hodina garantuje učiteľovi
English Plus iTools ponúka kompletný
digitálny učebný materiál. Zahŕňa
obsah učebnice, pracovného zošita,
kľúč s odpoveďami, audio a video
nahrávky, plus extra interaktívne
aktivity. K dispozícií sú funkcie zoom,
flip-chart, kreslenie a zvýrazňovanie,
poznámky a záložky.
•„I can ...“ heslá, jasné vzdelávacie ciele a metodika na princípe
Pre interaktívne tabule, počítače
a projektory.
STaRTERažINTERMEDIaTE
bENWETZ,DIaNaPyE,NIChOlaSTIMSajaMESSTyRING
English Plus buduje jazykovú kompetenciu odstupňovaným nácvikom
jazyka. Vďaka flexibilnému zloženiu komponentov a obsahu je
ideálnym kurzom pre zmiešané skupiny a vyhovuje rozličným
učebným plánom.
jednoduchosť a prehľadnosť pri učení.
presentation- practice- production privedú k výslednému
jazykovému produktu každého študenta bez ohľadu na zdatnosť.
•Hodiny písania krok za krokom, nácvik hovorenia sú základom pre
sebavedomé používanie jazyka.
•Kopírovateľné materiály na gramatiku a slovnú zásobu v metodickej
pracovnýzošitsMultiROMom
príručke umožňujú doplnenie a rozšírenie hodín.
■
TestbankMultiROM
DVD ponúka extra materiál z iných predmetov, video nahrávky
s kultúrnymi informáciami, úlohy na porozumenie ku každej
nahrávke, pracovné listy a metodické poznámky pre učiteľa.
iTools(nainteraktívnetabule)
DVD
učiteľskáwebovástránka
študentskáwebovástránka
„I can...“ cieľ vymedzuje reálne dosiahnuteľné výsledky, ku ktorým
sa majú študenti dopracovať bez ohľadu na zdatnosť v jazyku.
Štyri extra doplnkové hodiny ku každej lekcii umožňujú reagovať
na potreby zmiešaných skupín a vystavať rôzne učebné programy.
Heads up cvičenia a záverečná úloha na produkciu jazyka
zvyšujú jazykové sebavedomie študenta v rámci lekcie.
Dokončené? Aktivity
pripravené na zamestnanie
študentov s rýchlym
tempom práce.
AKTÍVNA prezentácia slovnej zásoby
a tém púta a motivuje študentov.
23
A
A4 PLAGAT 2:Sestava 1
8. 2. 2010
11:40
Stránka 1
Kníhkupectvo
Najväčší výber
na Slovensku
bu
čn
íc
ka
Ne
lo
db
a lo
va
šu
lín
sk
a
zľava 10%
K
Ur
Hľadáte učebnic
e,
a beletriu v cudzí slovníky
ch jazykoch?
La
ur
in
sk
á
ISIC, ITIC, Euro 26
Otvarácie hodiny:
Pon - Pia 10:00 - 19:00
Sobota 10:00 - 17:00
Laurinská 9, Bratislava, 02/ 52 62 20 29
www.oxfordbookshop.sk
STR E DNÉ ŠKOLY
Solutions
ElEMENTaRyažaDVaNCED
TIMFallaaPaUla.DaVIES
Obsah učebnice pomáha pri rozvoji jazykovej kompetencie žiaka,
učí ho stratégiám pri učení sa jazyka, pomáha mu hodnotiť svoje
dosiahnuté vedomosti a ponúka mu stratégie ako byť úspešný na
maturitnej skúške. Jednotlivé diely postupne posúvajú žiaka do
vyššej úrovne ovládania jazyka až na požadovanú maturitnú úroveň
B2. Ak žiak dokáže postúpiť ďalej, je k dispozícii v súbore učebníc aj
prechod na úroveň C1. Pri tvorbe učebnice jedným z poradcov pre
Oxford bol aj zástupca pre Slovensko. Pracovný zošit je postavený
pre slovenských žiakov. Ponuka učebnicového súboru je:
• Učebnica s MultiROMom, pracovný zošit v slovenskom jazyku,
metodická príručka, audio CD, testy, webové stránky.
• Úplne nový päťdielny kurz pre 14-19 ročných študentov
s kompletnou prípravou na obidve úrovne novej maturity.
• Prehľadná, jednoduchá stavba lekcie: jedna stránka = jedna
45 minútová hodina: časť
A – Vocabulary and listening,
B – Grammar, C-Culture, D-Grammar,
E – Reading (2strany), F – Everyday English, G-Writing
• Preberá a precvičuje maturitné témy – Get ready for Maturita,
pripravuje na všetky časti maturity.
• V pracovnom zošite taktiež opakovacie lekcie, Functions Bank,
Writing Bank, slovníček a prehľad gramatiky v slovenčine.
• MultiROM – CD na počúvanie s cvičeniami z WB + aktivity na
CD-ROMe na precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky, posluchu,
písania a sekcie Everyday English.
Stránka pre študentov – www.oup.com/elt/solutions
Stránka pre učiteľov – www.oup.com/elt/teacher/solutions
iTools(nainteraktívnetabule)
učebnicasMultiROMom
študentskáwebovástránka
učiteľskáwebovástránka
testbankMultiROM
ŠVPnawww.oup.com/elt
Onlinepracticetestnawww.oxfordenglishtesting.com
26
Príprava na
maturitu
Get ready for
maturita
Page 64
J SPISB INT U7
Cultures and
customs
A
1
12:16
vocabulary and listening
1
I can describe how people greet
each other in different countries.
Body language
Look at the pictures. Describe how the people are greeting
each other. Use expressions from the box.
Gestures beckon bow cross your legs fold your arms
hold hands hug kiss nod pat somebody on the back/head
point (at somebody/something) shake hands
shake your head wave wink
9/7/07
7B
THIS UNIT INCLUDES
Vocabulary • gestures • phrasal verbs • social activities
Grammar • must, mustn’t and needn’t • first conditional
Speaking • making, accepting and declining invitations
Writing • a note
12:16
Page 65
grammar
I can talk about
prohibition and necessity.
must, mustn’t and needn’t
�
2.11 Listen and complete the text with must, mustn’t
or needn’t.
How to be polite at a Chinese meal
You 1
start your food until the host picks up his or
her chopsticks. In general, if your host offers you food, you
2
accept it. (It’s better to leave it in your bowl than
refuse it.) Periods of silence during a meal are not
talk
considered embarrassing in China, so you 3
just to fill the gaps. As the Chinese proverb says: ‘Your
speech should be better than silence. If not, be silent.’
�
2
2.09 Listen and repeat all the gestures, doing them as
you say them. Mime the ones that involve another person.
3
Which of the gestures and greetings in exercise 1 do people
use in your country?
They often shake hands.
They rarely …
5
1
�����
2
4
Vocabulary Builder (part 1): page 130
a quite formal and very polite.
b very warm and friendly.
c informal and treat everyone the same.
3
5
Choose the correct words.
1 In Australia, you should / shouldn’t sit in the front of a taxi.
2 In Australia, it’s rude to wink at a man / woman.
3 In Japan, you shouldn’t cross your legs / fold your arms
when you’re in a formal situation.
4 In Japan, you should / shouldn’t kiss a woman on the
cheek when you meet her for the first time.
5 When you visit a Japanese house, you shouldn’t look in
the kitchen / bathroom.
6 In Russia, men and / but not women greet each other in
public with a hug.
7 In Russia, close friends kiss twice / three times when they
meet.
6
6
7
2
�2.10 Listen again and check.
7
�����
3
6
arrive exactly on time belch at the table bring flowers
take your shoes off when you enter the house
eat everything that you are given eat with your fingers
eat with a knife and fork
Grammar Builder (7B): page 116
Write sentences about your school with must, mustn’t and
needn’t. Use phrases from the box.
7
run in the corridor study English copy your friend’s homework
switch off your mobile phone in class wear a uniform
stand up when the teacher comes in
4
Write a short note to somebody who is visiting your country.
Explain how to be polite when you go to somebody’s house
for a meal. Use your ideas from exercise 6.
Hi
,
Here’s some advice about how to be polite when you go to
somebody’s house for a meal.
You must …
You mustn’t …
You needn’t …
Best wishes
At our school we mustn’t …
Vocabulary Builder (part 2): page 130
Work in pairs. Think about the customs in your
country when you visit somebody’s house for a meal. Are the
ideas in the box things you must do, mustn’t do or needn’t do?
Work in pairs. How many more sentences can you make
about rules in your school?
Unit 7 • Cultures and customs
7C
12:16
J SPISB INT U7
culture
2
dancing
eating a big meal
shopping
spending time with your family
volunteering for charity work
watching a parade
watching sport
2
2.12 Listen to the story of the first Thanksgiving dinner.
Why did the Pilgrims want to thank the Native Americans?
4
Put the events of the story in the correct order.
3
g
Apart from the family meal, the Thanksgiving weekend
is also a time for sport, parades and shopping. There are
American football matches on TV, as well as college
football matches around the country. In New York, the
department store Macy’s organises a famous fancy-dress
parade which always ends with Santa Claus. The Friday
of Thanksgiving weekend is traditionally a busy shopping
day because people start to buy presents for Christmas.
The Pilgrims had a good harvest.
Many of the Pilgrims became very ill.
Ninety Native Americans had dinner with the Pilgrims.
The Pilgrims went to North America.
Squanto and Samoset gave the Pilgrims advice.
The Pilgrims met two Native Americans: Squanto and
Samoset.
The Pilgrims invited the Native Americans to a special
meal.
5
�2.12 Listen again and check.
6
Work in pairs. Choose a festival that you both
like. Ask and answer the questions about how it is celebrated.
Tell the class.
Study the information in the Learn this! box. Look at
the if clauses and main clauses in blue in the text above
and underline two more examples.
1 We use the first conditional to predict the result of
an action. We use the present simple to describe
the action and will + verb to describe the result.
If a black cat walks in front of you, you will have good luck.
�����
action
result
Sometimes, cities have
their own superstitions.
At Salamanca University in
Spain, there is a superstition
about a stone carving on
one of the walls. If students
11
(touch) this carving
before a test, they 12
(do) well. But if they 13
(forget) to touch it, they
14
(not pass) the test.
Grammar Builder (7D): page 116
Complete the sentences about superstitions around the world.
Use the present simple or will form of the verbs in brackets.
1 (UK) If a cat washes behind its ears, it
(rain).
2 (Venezuela) If you
(give) somebody handkerchiefs
as a gift, you won’t have a good relationship with that person.
3 (Brazil) If you eat lentils on 1st January, you
(make) a lot of money during the year.
4 (Korea) If a man
(smile) a lot during his wedding,
his first child won’t be a boy, it will be a girl.
5 (Turkey) If you see a spider in your house, you
(have) visitors.
6 (Thailand) If a woman
(sing) in the kitchen, she
will marry a very old man.
5
the stone carving
at Salamanca University
7
Work in pairs. Ask and answer the questions.
What will you do if:
• you can’t sleep tonight?
• it rains all weekend?
• you can’t do your homework?
• you feel ill tomorrow?
• there’s nothing good on TV this evening?
�2.13
Listen and repeat the sentences
in exercise 4. How are the words will and won’t pronounced?
What will you do if you
can’t sleep tonight?
Unit 7 • Cultures and customs
J SPISB INT U7
9/7/07
7E
12:16
a magpie
Different countries have different superstitions. For example,
in England, it’s unlucky to see one magpie on its own, but in
Korea, it’s the opposite. If you 1
(see) a magpie in the
morning, you 2
(get) good news that day. Another
Korean superstition says that you mustn’t wash your hair on
the morning of an exam. If you 3
(wash) it, you 4
(not remember) what you’ve learned!
In Russia, mirrors can be lucky or
unlucky. If you 5
(look) in a
broken mirror, you 6
(have)
bad luck. If you 7
(leave)
something at home by
mistake and have to go
back for it, you 8
(have) bad luck. But you
a broken
9
(not be)
mirror
unlucky if you 10
(look) in a mirror when
you go home to get it.
You will have bad luck if you break a mirror.
4
Complete the text with the correct
form of the verbs in brackets.
Superstitions
around the world
2 The if clause can come before or after the main clause.
If it comes after, we don’t use a comma.
1 What do young children usually do?
2 What do teenagers and adults usually do?
3 Is there any special food?
4 Why do you like this festival?
Traditionally, autumn festivals are an occasion to give
thanks for having plenty of food. However, Thanksgiving
is also an opportunity to remember those people who
are less fortunate. In many US cities, volunteers spend
some of the holiday working in soup kitchens which
distribute free food to the poor and homeless.
6
Read the text. Are any of the superstitions familiar to you?
LEARN THIS!
Read the task carefully before you listen to the recording.
This way you will find out what the recording is about
and it will be easier to understand.
a
b
c
d
e
f
I can talk about a future
situation and its consequences.
Work in pairs. Answer the questions.
Some superstitions are part of British culture. If a black cat walks
in front of you, you will have good luck. On the other hand, you will
have seven years of bad luck if you break a mirror. A lot of people
don’t really believe in superstitions, but at the same time, nobody
likes to take chances: if you look at the seats on some aeroplanes,
you won’t find the number 13. According to a survey, people who
believe in superstitions have worse luck than people who don’t
believe in them. In other words, if you believe in bad luck, you’ll
probably have it!
�
3
The most common meal at Thanksgiving in the USA is
roast turkey and vegetables. According to tradition, the
person who gets the ‘wishbone’ must break it and make
a wish. Of course, you needn’t have turkey at
Thanksgiving. Lobster and crab are also popular.
grammar
Superstitions
Read the text again and answer the questions.
Exam tip
Americans celebrate Thanksgiving every year on the
fourth Thursday in November. It’s a very important
festival for families, who usually come together for a
long weekend – even if some of them have to travel
long distances to get home. According to American
tradition, the first Thanksgiving took place in 1621, soon
after the first European settlers arrived in North America.
Page 67
1 Do you know any superstitions?
2 Do you believe in any superstitions?
3 Do you know anyone who is very superstitious? How does
it affect their behaviour?
1 When was the first Thanksgiving, according to American
tradition?
2 What is the most common meal at Thanksgiving?
3 Who has to make a wish at the meal?
4 Where is Macy’s parade?
5 Why are the shops busy on the Friday after Thanksgiving?
6 How do volunteers help less fortunate people?
Thanksgiving in the USA
12:16
First conditional
1
Read the text. Which of the activities is not mentioned?
•
•
•
•
•
•
•
9/7/07
7D
I can understand the origins
of an American festival.
An American festival
1
66
65
Unit 7 • Cultures and customs
Page 66
�
9/7/07
�
J SPISB INT U7
1
1 We use _____ to express necessity (something that is
very important to do).
2 We use _____ to express lack of necessity (something
that isn’t necessary but isn’t against the rules).
3 We use _____ to express prohibition (something that
is very important not to do).
�����
Work in pairs. Answer the questions.
• Do you kiss/hug people you see every day?
• Do you kiss/hug friends and family that you haven’t seen
for a few weeks?
• Do you shake hands with people when you meet them for
the first time?
• Do you use any other forms of greeting (for example,
a ‘high five’)?
64
Study your answers to exercise 1. Complete the rules in the
Learn this! box with must, mustn’t or needn’t.
LEARN THIS!
5
Complete the facts about customs around the world with
must, mustn’t or needn’t.
1 In many Arab countries, you
arrive on time for
meetings or social events – punctuality is not considered
important.
2 In many parts of Asia, you
touch or pat somebody
on the head – it is considered offensive.
3 In many Asian countries, you
eat with your right
hand because your left hand is considered dirty.
4 In many countries, you
use your index finger to
beckon somebody – it is very rude.
5 If you are invited to somebody’s home in Brazil, you
take a gift, but it’s normal to send a thank-you
note the next day.
6 In most Asian countries, you
remove your shoes
before entering somebody’s house – it is offensive to wear
them indoors.
7 In Indonesia, you
use a knife and fork at
mealtimes – you can use your fingers if you prefer.
8 In most European countries, you
belch at the table
because it’s rude. However, in Arab countries it is a
compliment.
�
2.10 Listen to three people talking about customs in
their country. Match the two halves of the sentences.
1 Lucy thinks that Australian people are …
2 Haruko thinks that Japanese people are …
3 Ludmila thinks that Russian people are …
4
I’ll read a book.
67
Unit 7 • Cultures and customs
Page 68
J SPISB INT U7
reading
Unusual festivals
STR E DNÉ ŠKOLY
7
9/7/07
I can understand a description
of different cultural traditions.
9/7/07
12:16
Page 69
J SPISB INT U7
3
Exam tip
In matching exercises, start by reading the whole text. Then
try to match the questions to appropriate parts of the text.
Read the parts of the text carefully to see if they match the
questions. If they don’t, look for the answers in other parts
of the text.
Look at the photos. What are the people doing? Why do you
think they are doing it? Use the title and headings of the texts
to help you.
2
Match the sentences to the three festivals. Write WT for
Water Throwing, CR for Cheese Rolling or BR for Bull Running.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nobody knows when the tradition began.
Old people don’t take part.
It was banned because too many people got injured.
It’s part of a longer festival.
It takes place at eight o’clock in the morning.
It takes place on the same day every year.
Participants have to chase something.
Participants have to throw something.
Participants have to escape from something.
Match the highlighted words in the text with the definitions
below.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1 Where and when does it take place?
2 What happens?
3 What do you think of the festival?
Olivia
Katie
Olivia
Katie
Olivia
Katie
Olivia
2
Cheese rolling
68
All spectators must stay behind the
double line of fences along the road.
This is because the participants need to
jump over the first line of fences into an
empty space to escape from the bulls.
Each year, there are people who want to
ban the bull running. They aren’t
concerned about the number of injuries
to the participants – they’re protesting
because, after the bull running, the bulls
are killed in bull fights.
9/7/07
12:16
J SPISB INT U7
Get ready for your exam 7
1
Read the texts quickly. Match the headings (1–3) with the
texts (A–C).
3
1 The history of LEGO
2 The history of Monopoly
3 The history of the Razor Scooter
2
Reading exam task
Match the toys to sentences 1–9.
A = LEGO, B = Razor Scooter, C = Monopoly.
It took five years to develop.
Somebody designed it in the 1930s.
Its inventor used it in his factory.
Somebody who couldn’t find a job developed it.
It wasn’t very popular at first.
Three people developed it.
It immediately became popular in the country
where it was invented.
8 Two people developed it.
9 It is a smaller version of a traditional toy.
1
2
3
4
5
6
7
A Ole Kirk Christiansen was a poor carpenter from Denmark who
started a business making stepladders, ironing boards and
wooden toys with his son Godtfred in 1932. The wooden toys
quickly became the most popular product he sold, so in 1934 he
decided to concentrate on making them and chose the name
LEGO for their company. The word comes from two Danish words,
‘LEg GOdt’, meaning ‘play well’. Coincidentally, in Latin lego means
‘I put together’. In 1949, instead of the traditional wooden bricks,
LEGO started making plastic building bricks which could be
‘locked’ together. However, at that time, plastic toys weren’t very
popular and the bricks were only sold in Denmark. In 1954
Christiansen’s son, Godtfred, redesigned the bricks and global
success followed.
B Gino Tsai was the owner of an enormous bicycle factory in
Chang Hua, Taiwan. Tsai was a slow walker and didn’t like walking
around the factory. He tried riding a bicycle and a traditional
scooter, but they were too big and awkward. So he spent five years
developing a much smaller scooter that could be folded up. Tsai
called it the ‘Razor Scooter’. It is made of strong aluminum, which
can support a 500 kg load without bending. In the late 1990s, it
became a big hit in Japan and since then it has become popular all
over the world as a quick, easy and fun way to get around.
C In the 1920s, Charles Darrow was a salesman in Pennsylvania,
USA, but he lost his job in the Great Depression. He took various
jobs to try to earn some money but none of them lasted long. One
day he saw his neighbours playing a game in which the aim was to
make money by buying and selling houses and hotels. Darrow
decided to make a similar game and, with the help of his wife and
son, developed a game called Monopoly. He took the game to
Parker Brothers, a games manufacturer, who started to produce
the game on a large scale. In its first year, 1935, it was America’s
best-selling game. Since then, over 500 million people have played
Monopoly and it is now the most popular board game in the world.
72
Get ready for your exam 7
For food and drink
For cleaning, washing and clothes
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
5
Reacting
Great! See you there.
Glad you can make it.
3 Declining
I’m sorry, I can’t.
I’d love to, but I can’t.
Sorry, but I won’t be able
to make it.
Reacting
That’s a shame.
Sorry you can’t make it.
Work in pairs. Prepare two short dialogues,
following the chart below. Use ideas and phrases from the
Learn this! box and exercise 2.
A
B
Greet B.
Greet A.
�
Make an invitation.
1 Katie accepts an invitation to Olivia’s house.
2 Olivia asks Katie to bring some popcorn.
3 Katie doesn’t like popcorn.
React.
Accept the invitation.
Ask a question
(e.g. time, meeting place).
�
2.15 Listen and complete the invitations in the table
with activities from the box.
Answer the question.
Say goodbye.
Say goodbye.
Dialogue 2
Invitation to …
A
1 watch a football match
Greet B.
React.
Say goodbye.
�2.15 Listen again. Do the speakers say yes or no?
12:16
69
70
Say goodbye.
6
A note
Page 71
I can write a note
replying to an invitation.
Read the notes. Which note is (a) making, (b) accepting and
(c) declining an invitation?
2
3
Act out your dialogues to the class.
Unit 7 • Cultures and customs
Answer the questions.
1 What kind of party is Janet having?
2 What is Louise going to do on the evening of Janet’s party?
3 What is Louise’s opinion of Halloween parties?
4 How is Mike going to celebrate his birthday?
5 What does Mike want Jack to bring?
6 What day of the year is Tania’s party?
7 What is the theme of Tania’s party?
Match the words in the box with the abbreviations.
and so on as soon as possible compact disc for example
I also want to say Please reply Road telephone number
Hi Janet,
Thanks very much for your note. It’s very kind
of you to invite me to your Halloween party, but
I’m afraid I won’t be able to make it . My
grandparents are coming to visit us that weekend.
It’s my grandma’s birthday on Saturday, and we’re
going for dinner at Giovanni’s in Church Rd. It’s
too bad , because I love Halloween parties!
Anyway, I hope you have a great party!
See you soon
Louise
Dear Jack,
It’s my birthday next Sunday and I’m going to have
some mates round. Would you like to come? If the
weather’s good, we’ll have a barbecue in the back
garden. There’ll be lots of burgers, chicken, crisps, etc.
so you needn’t bring any food. Just bring a few CDs.
I haven’t got many, and my sister’s CDs are rubbish!
Hope you can make it.
Mike
PS RSVP asap! Tel. 643492
Greet A.
Make an invitation.
6
9/7/07
B
Decline the invitation.
5
forward to it!
Love
Gloria
PS Shall I bring some food, e.g. crisps?
3 Tel.
4 e.g.
5 RSVP
6 etc.
7 PS
8 asap
Exam tip
We often use abbreviations when writing short messages.
2
3
Hi Tania,
Great to hear from you . And thanks very much
for the invitation to your fancy dress party on
New Year’s Eve. I’ll definitely be there!
I’m already thinking about my costume.
‘Hollywood’ is a great theme. I’m really looking
1 CD
2 Rd
1
4
Match the highlighted colloquial expressions in the notes
with the definitions below.
4 very bad
1 friends
5 a pity
2 come
3 receive a note, e-mail, etc. from you
5
Find one phrase from the Learn this! box on page 70
(Everyday English) in each note.
6
Imagine you are a friend of Mike’s and have received his
invitation. Plan two different notes: (a) declining the
invitation, (b) accepting the invitation. Think about:
• what phrase you can use to accept/decline the invitation
• what reason you have for declining it (e.g. other plans)
• what questions you could ask when you accept the invitation
7
Write your two notes (50–70 words each). Use the plans below.
• Begin Dear Mike or Hi Mike
• Thank him for the invitation
• Decline the invitation
• Give your reason for declining it
• End with Love or See you soon and your name
• Begin Dear Mike or Hi Mike
• Thank him for the invitation
• Accept the invitation
• Ask a question about the occasion
• End with Love or See you soon and your name
Check your work
Have you
used some colloquial expressions?
used some abbreviations?
written 50–70 words?
checked your spelling, punctuation and grammar?
Unit 7 • Cultures and customs
71
Page 73
2
How often do you eat out?
What kind of restaurants do you like going to?
When you last ate out, who did you go with?
When you last ate out, what was the occasion?
1
2
3
4
book
order
bring
pay
a
b
c
d
a dish
the bill
a table
the menu
3
Read the sentences in the listening task. Identify the part of
speech of the missing words (e.g. noun, verb, adjective, etc.).
4
�2.18 Do the Listening exam task.
Listening exam task
Listen to Thomas and Rachel talking about things going
wrong at restaurants. Complete the sentences with the
correct information. Write one word only in each gap.
�2.17 Listen again and tick the expressions they use.
Thomas’ story
1 Christina’s birthday was on
.
2 Thomas’ dad
him to the restaurant.
3 A
had to fix the car when it broke down.
4 Thomas forgot to bring Christina’s present and
5 Thomas couldn’t pay his share of the
.
the most useful appliance. Which appliances do they discuss?
Which appliance do they decide is the most important?
Disagreeing
I’m afraid I don’t agree. I see what you mean, but …
I take your point, but … That may be true, but …
I’m not sure that’s right.
.
Rachel’s story
6 At first Rachel wanted to have a Chinese
.
7 Rachel doesn’t like
curries.
8 Rachel’s dad
a table for eight o’clock.
9 Rachel realised what her dad’s mistake was when she
saw a
.
10 The same
owns both restaurants.
Do the Speaking exam task.
Speaking exam task
1 How often do you use them?
2 What do you use them for?
3 How can you do these tasks without the appliances?
Match the sentences 1–8 with the
photos to give your opinion.
Speculating
1 It looks very cheap.
2 It doesn’t look very lively.
3 I should think that the service is quite slow.
4 It might be quite expensive.
5 It must be very noisy.
6 I don’t expect that the food is very good.
7 I guess it’s quite formal.
8 I expect that the food is a bit basic.
Match 1–4 with a–d.
�2.17 Listen to Laura and Robert arguing about which is
Which are the two most important and useful appliances in
exercise 3? Say why.
6
Ask and answer the questions.
1
2
3
4
Agreeing
Yes, I agree (with you). That’s true. That’s right.
I couldn’t agree more. I suppose you’re right.
6
2 Accepting
I’d love to, thanks.
Yes. That sounds great!
Thanks. I’ll definitely be there.
Dialogue 1
2.14 Read and listen to the dialogue. Are the sentences
true or false?
1
12:16
writing
Invitations
1 Making
Would you like to come?
Do you fancy joining us?
Why don’t you come along?
4
1
7
4
�
9/7/07
Get ready for your exam 8
Check the meaning of the domestic
appliances in your dictionary. Then divide them into two
groups and complete the table.
Domestic appliances dishwasher fridge freezer iron
juicer kettle microwave oven toaster tumble dryer
vacuum cleaner washing machine
Do the Reading exam task.
5
3
3
7G
2.16 Listen and repeat the phrases in the box. Try to
copy the intonation.
2
Unit 7 • Cultures and customs
Page 72
I’m having some friends over tomorrow night to
watch a DVD. Would you like to come?
I’d love to, thanks. What time?
About eight o’clock.
Shall I eat before I come?
No, we’re going to eat while we watch the film.
Shall I bring some food, then?
You needn’t bring anything. I’m going to make
some popcorn too!
Great! I love popcorn.
See you tomorrow.
Bye!
1 – yes
Unit 7 • Cultures and customs
J SPISB INT U7
Making invitations
Social activities go for a bike ride go shopping
go skateboarding go to the cinema have a barbecue
have a party have lunch in a café meet friends
play basketball play computer games
watch a football match go to a rock concert
Bull running
It is the most famous part of the Fiesta
de San Fermín, a week-long festival that
is held every July in Pamplona, Spain.
Every morning at eight o’clock,
participants run through the streets in
front of a group of six bulls, each about
600 kg. Anybody can take part. You
needn’t sign up – you just have to stand
in the street and wait for the bulls.
But it’s a dangerous event. In 2004,
eight participants were injured when the
bulls caught them with their horns.
J SPISB INT U7
I can make and accept
or decline an invitation.
Work in pairs. Each choose one of the festivals
in this lesson. Read the questions below, then spend a few
minutes reading about the festival again. Close your books
and tell your partner about the festival. Your partner checks
the answers are correct.
The traditions they tried to ban
Nobody knows exactly when this tradition at Cooper’s
Hill in the centre of England started, but it was hundreds
of years ago. The rules are simple: you have to chase a
large, round cheese down a very steep hill. This
dangerous event takes place every year at the end of May.
Participants often break arms or legs, and even the
spectators are at risk : one year, a cheese jumped into the
air and hit a 59-year-old grandmother on the head. 1997
was a particularly bad year for casualties . Up to 37 people
were hurt, so in 1998, the local authorities banned the
cheese rolling. However, because of all the protests, the
ban only lasted a year and the tradition started again in
1999. To reduce the number of injuries, participants and
spectators had to follow a few simple safety rules. Now,
only about twelve people a year get injured!
Page 70
4
1
Water throwing festival
12:16
everyday english
in danger
large containers for carrying water
make smaller
people who take part in something
worried
write your name on a list
people who get hurt
hard, pointed things on an animal’s head
people who watch something
Katie
Olivia
Katie
The weather in Thailand is very hot in spring, but if you are
visiting that country in April, it might be a good idea to take
an umbrella and a raincoat with you. Every year on 13 April,
which is New Year in Thailand, there is a water throwing
festival. Young people run or drive through the streets with
buckets of water or enormous water-guns and throw water
at anybody they see. So, if you don’t want to get wet, don’t
stand in the street. Participants must follow three important
rules. Firstly, they mustn’t throw water at old people.
Secondly, they mustn’t touch people. Thirdly, they mustn’t
throw water at car drivers. Every year people get killed or
injured in road accidents during the festival. Some people
are concerned about the number of casualties and want
to ban the festival. However, the festival is a big tourist
attraction, and will probably continue for many years.
9/7/07
7F
LEARN THIS!
J SPISB INT U7
5
Do the Use of English exam task.
Use of English exam task
Complete the text. Write one word only in each gap.
Jam Boy
Craig Flatman has an unusual diet. The 15-year-old boy has
eleven years. Craig is
eaten only jam sandwiches 1
over six feet tall and keen 2
sports, so it seems that
the high-sugar diet has not affected his growth or energy
levels. Dr David Rae carried out medical tests on Craig: the
3
results were normal. Dr Rae,
was a little surprised
at the results, says Craig has 4
eat more iron. Craig
5
promised to improve his diet, but admits that the
idea of eating fruit and vegetables makes 6
sweat.
Dr Rae thinks that if he continues to eat
only jam sandwiches, his health will suffer in the future.
7
Do the Speaking exam task.
Speaking exam task
Compare and contrast the two photos. Which restaurant
would you prefer to eat at? Give reasons. Think about
these things:
1 the food
2 the cost
3 the atmosphere
4 the service
Get ready for your exam 8
73
27
STR E DNÉ ŠKOLY
Solutions –
Workbook
ElEMENTaRyažaDVaNCED
TIMFallaaPaUla.DaVIES
Pracovný zošit
• Pred každou úlohou je návod pre študentov, ako správne
• V dvoch verziách: medzinárodnej a slovenskej.
• Určený pre študentov na prácu doma i v škole.
• Úlohy a cvičenia precvičujú učivo preberané v učebnici.
postupovať pri riešení úloh.
• Nahrávky z časti Listening nájdu študenti na MultiROMe v učebnici.
• V časti Speaking sa študenti oboznámia s úlohami typickými pre
Každá lekcia v pracovnom zošite obsahuje:
• Vocabulary, Grammar, Culture, Reading, Everyday English, Writing
• V časti Extension si študenti rozširujú slovnú zásobu (Word Formation
ústnu skúšku:
Role-play (hra rolí).
Simulation (riešenie problémov).
Pictures (opis a porovnávanie obrázkov).
– tvorenie slov, predpony, prípony, zložené slová, kolokácie).
• V časti Challenge! je pre študentov pripravená úloha, kde má študent
napísať niečo o sebe, vyjadriť svoj názor alebo odpovedať na otázky
zo svojho života.
• SELF CHECK – opakovanie kľúčovej slovnej zásoby a gramatiky
• Review – opakovacie cvičenia aj z predchádzajúcich lekcií.
• Functions Bank – vety a frázy, ktoré potrebujú študenti pri
komunikácii v rôznych situáciách (vyjadrenie názoru, vedieť poradiť,
opis obrázkov, vyjadriť súhlas).
v podobe krížovky.
• I CAN – sebahodnotenie študenta.
• Grammar Reference – prehľad gramatiky v slovenčine aj s príkladmi.
• Writing Bank – vzorové listy, texty, eseje spolu s podrobným popisom
Get ready for Maturita
•
Všetky úrovne pracovného zošita navyše obsahujú:
v slovenčine.
5 až 8 testov v každej úrovni postupne pripraví študentov
k záverečnej skúške.
• Wordlist – anglicko-slovenský slovník kľúčových slov z jednotlivých
Intermediate a Upper-Intermediate.
• Zoznam nepravidelných slovies.
lekcií aj s výslovnosťou, ktoré si môže žiak vypočuť na MultiROMe (v
učebnici).
• 2 záverečné testy navyše (B1, B2) Maturita Challenge! v úrovniach
• Autorkou testov je Danica Gondová, spoluautorka slovenskej verzie
pracovného zošita.
• Študenti si v tejto časti precvičia všetky 4 zručnosti a Use of English
v rôznych typoch úloh, ktoré sa objavujú v maturitnom teste:
Výber z viacerých možností.
Pravdivé a nepravdivé tvrdenia.
Dopĺňanie slov a viet do textu.
Priraďovacie úlohy a mnoho ďalších.
004_011 Solutions PI WB Slovak
1A
1
13:13
Page 4
004_011 Solutions PI WB Slovak
1B
1
I can describe
someone’s personality.
vocabulary and listening
Personalities
6
7
8
9
10
confident
hard-working
mean
optimistic
patient
polite
quiet
serious
unfriendly
unkind
M
N
T
O
R
E
P
A
F
I
K
A
P
I
S
R
G
R
G
S
L
T
U
N
S
E
E
U
O
H
K
U
U
M
E
M
K
N
I
D
E
3
I
I
T
L
E
E
A
Y
H
A
H
T
X
N
E
I
Q
R
D
Z
E
I
S
N
A
S
U
O
F
Y
R
V
R
Y
G
T
I
U
C
O
N
E
N
L
Q
I
F
S
E
K
I
N
D
S
E
C
U
N
K
H
Y
U
L
1 It was very kind of you to help me with my homework.
2 She’s a bit
. That’s why she didn’t talk to
many people at the party.
3 It’s
to talk with your mouth full.
4 Sally isn’t very
. She prefers to listen to other
people.
5 Mark is very
. He always thinks things will get
worse!
6 All the students were very
towards me on my
first day at my new school.
7 She is too
to help me with the housework.
8 Harry’s very
. He’s always telling jokes.
9 After waiting over half an hour for the bus, Ben began to
get
.
10 It was very
of you to pay for my coffee.
28
Unit 1 • The real you
068_069 Solutions PI WB Slovak
Present simple and continuous
Some of the verbs in these sentences are incorrect. Correct
them if necessary.
�
2 Look. That girl is smiling at you.
4
comfortable uncomfortable
honest
fit
polite
tidy
lucky
loyal
tolerant
4 I wear jeans today.
5 I ’m not understanding you.
Use the adjectives in exercise 3, with or without their
prefixes, to complete the sentences.
Make a mind map of words that describe personality.
impatient
POSITIVE
PERSONALITY
confident
challenge!
NEGATIVE
unkind
Extra Practice
8 Which do you prefer, pizza or pasta?
2
Pavol and Sarah are at a dance. Complete the conversation
with the verbs in the box. Use the present simple or present
continuous.
come do have like stay study want work not work
Pavol
Hi. I’m Pavol.
Sarah
do
come
Hi, I’m Sarah. Where 1
you
from, Pavol?
with a family here in
Slovakia. I 2
Brighton.
3
you
it here?
a great time.
Yes, it’s a nice town. I 4
Your English is very good.
at a language school. What
Thanks. I 5
6
you
, Sarah?
I’m a nurse.
That’s interesting.
at night, but I 8
this
I usually 7
evening.
9
you
to dance?
OK.
Pavol
Sarah
Pavol
Sarah
Pavol
Sarah
Pavol
Sarah
Pavol
Sarah
Extra Practice
4
• Read the text quickly to find out what it is about.
Maturita Task – Reading
Prečítajte si rozhovor so známou speváčkou a rozhodnite,
ktoré z tvrdení 1–9 je pravdivé – true (A), alebo nepravdivé –
false (B). Uveďte vždy aj označenie tej časti textu A–D, na
základe ktorej ste rozhodli o pravdivosti či nepravdivosti
daného tvrdenia.
Decide whether the present continuous is being used (a) for
something that is happening now or (b) for an arrangement
in the future. Write a or b.
A You recently went to Greece to play with a band –
how did that happen?
Shortly before I finished university, I got a call from a bass player
living in Greece who wanted a singer for the summer. They
were playing in a bar in a beautiful harbour town. He got my
number from my singing teacher, who couldn’t do it. He
thought it would be a great opportunity for me to gain
confidence and to sing somewhere else than in London bars.
It was something I jumped at – a few days later I was on the
plane. It was quite spontaneous!
B Well, the best things usually are. Was singing away
from London something you had always wanted to do?
To be honest, I’d never really thought about it before. It was
perfect timing though, as I didn’t have a clue what I was going
to do after finishing my studies. It was a fantastic opportunity I
couldn’t miss. Plus, I can’t say that I was sad to leave behind the
smoky bars of London for a while! Since then, I’ve also played
in Venice and toured around Italy and Germany. I think my time
spent in Greece gave me the confidence to do this, though.
Look at Neil’s diary and complete the conversation. Use the
present continuous.
SATU R DAY
3 pm Football – Chelsea v Arsenal
Cinema – ‘ War of the Worlds’ meet Becky at 8 at pizza
café
Neil
Kate
Neil
Kate
Neil
Kate
Neil
Kate
Neil
Kate
C Well, I can believe that. How did you find the change
of atmosphere – going from London bars to Greek
ones?
It was great. Greece was breathtaking – beautiful mountains
and flowers as far as the eye could see. The weather was great,
too. It’s much nicer spending evenings outside by the sea than
in a smelly pub in the middle of London. I think the people
were a bit more relaxed, too – not stressed by the fast city life
like those I sing to at home. I also found the audiences more
attentive in Greece, which did wonders for my confidence as a
singer.
I1
(watch) a football match on Saturday.
(play)?
Oh? Who 2
Chelsea and Arsenal. Why don’t you come round and
watch it with me?
you
I don’t like football. What 3
(do) in the evening?
(go) to the cinema.
I4
you
(go) with?
Who 5
Becky. Do you want to come?
you and
Yes, I’d love to. What time 6
Becky
(meet)?
Eight o’clock at the pizza café.
OK. See you there.
Unit 1 • The real you
Page 68
• Read the questions carefully.
• Then read the text again and identify which part of the
text is relevant to each question.
• Decide if the information in the text is the same as or
different from the information in the question.
1 What are you doing tomorrow night?
2 It’s starting to rain.
3 ‘Are you planning to stay at home this weekend?’
‘No, we’re visiting friends in London.’
4 Penny is wearing a pink skirt.
5 ‘Where’s Wendy?’ ‘She’s reading upstairs.’
6 Is Ann coming to the cinema with us this evening?
7 I can’t meet you on Saturday. I’m playing football.
8 My aunt is coming to see us this afternoon.
9 What’s that music you’re listening to?
10 What are you wearing to Tom’s party?
7 What does she do tomorrow evening?
13:29
Tips: Reading
Present simple: something that happens always or regularly
1
2
Present continuous: something that’s happening now
3
4
Present continuous: arrangements in the future
5 This evening
6 After school tomorrow
3
18/12/07
Get ready for Maturita 5
I can say what I usually do
and what I’m doing now.
Write two sentences for each use.
6 I don’t like classical music.
1 I couldn’t sleep because the bed was uncomfortable .
2 Pete’s very
. He goes running every
evening.
3 In many countries it’s
to start eating
before others are ready.
4 His bedroom is always
– he never puts
anything away.
5 We should be
of people who have
different religions and beliefs from us.
6 She’s very
. She wouldn’t lie to you.
7 John was in a terrible car accident last week. He’s
to be alive.
8 It was
of your friend to say bad things
about you when you weren’t there.
5
3 He’s going to the gym every day.
Make the adjectives negative by adding the correct
prefix: un-, dis-, in- or im-.
1
2
3
4
5
6
7
8
Use the adjectives from the word square to complete the
sentences.
4
Page 5
1 ‘What are you doing?’ ‘I’m a teacher.’
Extension: Negative prefixes:
un-, im- / in- and dis-.
F
R
A
13:13
�����
D
F
P
11/12/07
grammar
‘What do you do?’ ‘I’m a teacher.’
Find the opposites of these personality adjectives in the
word square ( ↓ and →).
1
2
3
4
5
2
11/12/07
The real you
D Did the time you spent away teach you anything else?
It taught me that I could go away from home on my own and
be able to cope. I’d never been away from home for more than
two weeks before and always with friends or family, so I grew
up a lot while I was away. It was a positive experience in so
many ways.
5
68
Get ready for Maturita 5
068_069 Solutions PI WB Slovak
18/12/07
13:29
Page 69
• Reading • Use of English
• Listening • Writing • Speaking
1 Before going to Greece, Kate had fixed plans
for her future.
2 Kate enjoyed the atmosphere in Greece.
3 Her stay in Greece encouraged Kate to travel
more.
4 Kate thought a lot about accepting the offer
to go to Greece.
5 Thanks to her stay in Greece, Kate became
more independent.
6 Kate was recommended to the band by a friend.
7 Kate was a little unhappy about leaving London.
8 People in Greece listened to Kate’s songs
carefully and with interest.
9 Kate was offered the job in Greece for one year.
Tips: Use of English
• Read the text before choosing the options.
• Decide if each sentence refers to the past, present or
future. Look at the tenses of the verbs and adverbs of
time to help you decide.
• When you have chosen the options, read the text again
to check.
Maturita Task – Use of English
Vyberte v texte správnu odpoveď:
AMERICAN CLASSROOM CUSTOMS
• If the teacher asks a question, you should give an
answer. If you 1will not / didn’t / don’t / would not
understand the question, raise your hand and ask the
teacher to 2repeat / refuse / reduce / revise the question.
• There is no excuse for not 3doing / making / to do / to
make your homework. If you are absent, you 4mustn’t /
should / needn’t / need call your teacher or someone
who is in your class and ask for the assignment. It is your
responsibility to 5take out / turn over / find out / care
about what assignments you have missed.
• You must not be absent on a test day. If you 6were /
would be / are / will be absent, call the teacher and let
him or her know you 7do / will / are / have not be there
for the test. Serious illness is the only reason for missing
a test.
• Be polite to other students. If another student is
answering a question, giving a report or an explanation,
you 8should / may / can / will listen quietly and give
them your attention. Everyone must be treated with the
same respect you would like them to give to you.
• Copying another student’s test or paper is never
acceptable. It 9was calling / is calling / is called / was
called cheating. At most schools in the USA, students
10when / which / those / who cheat are expelled.
Tips: Listening
• Use the instructions and the questions to predict what
the recording is about.
• Listen carefully for the details you need to answer the
questions.
• The correct option may not include the words you hear in
the recording. Sometimes you hear the words that are
part of the question, but that does not mean it is the
correct answer.
Maturita Task – Listening
�LISTENING 5
Vypočujte si krátke nahrávky, v ktorých
rôzni ľudia hovoria o poverách. Na základe informácií z textu
vyberte správne odpovede.
1 Which superstition is the grandmother talking about?
A If you break a mirror, you will have seven years’ bad luck.
B Grandmothers can tell the future.
C Don’t put a mirror in a hall. It brings bad luck.
D If a mirror falls and breaks, someone in the house will die.
2 Which superstition is the fisherman talking about?
A If you count the fish you’ve caught, you won’t catch any
more that day.
B Throw away the first fish you catch and you’ll be lucky
the whole day.
C Seven is a lucky number.
D Saturday is a lucky day.
3 Which superstition is the lady talking about?
A It’s bad luck to put a hat on a bed.
B Shopping makes you tired.
C Always listen to your grandmother.
D If you interrupt making a bed, you will not be able to
sleep in it.
4 Which superstition is the man talking about?
A Cross your fingers for good luck.
B If you dream of an airport, you will go on a journey.
C 13 is an unlucky number.
D If you dream you are in a deserted airport, your travel
plans will change.
Preparation: Writing an informal letter
Read the instructions and answer the following questions:
• What kind of letter should you write: formal or personal?
• What information do you need to include?
• How long should your letter be?
Use the Writing Bank on page 102 to help you.
Tips
• When you have finished, make sure you have included
all the required information.
• Count the words and adjust the length, if necessary.
• Check your letter carefully for mistakes.
Maturita Task – Writing
You are at an international youth camp. Write a letter
(160–180 words) to your friend from the USA, including the
following points:
• information about the camp
• how you found out about it
• the length of your stay
• activities at the camp
• other participants and their nationalities – describe an
interesting person
• your opinion of the camp
Tips: Speaking
• Use your preparation time to get ready to talk about each
point.
• Use your own experience to talk about the topic.
• Don’t answer using just one word. Try to say more to
answer each question.
• If you do not understand a question, ask for clarification.
Maturita Task – Speaking Part 2
You will be asked to talk about public holidays in Slovakia.
Think about the following points:
• Christmas/Easter customs
• typical food
• your last Christmas/Easter holiday
• superstitions connected with the holidays
• your attitude towards the holidays
Now work in pairs. One of you is the examiner, the other is
a student. Discuss the following questions:
• Is there anything about Christmas that you really like or
dislike?
• Which Christmas customs do you preserve in your family?
• What do you usually eat at Christmas?
• What did you do at Christmas last year?
• Do you think Christmas customs should be preserved for
future generations? Why?
Now change roles and use the same questions to talk
about Easter.
Get ready for Maturita 5
69
STR E DNÉ ŠKOLY
“Ease of use and sustained support were at the
forefront of our thoughts when writing Solutions.”
PaUla.DaVIESaTIMFalla
Exam support
Príprava na rôzne skúšky vrátane maturity po úrovne B1 a B2
(poprípade C1 – Advanced)
Po každej lekcii v učebnici majú žiaci k dispozícii jednu celú stranu
venovanú príprave na skúšky, kde si môžu precvičiť všetky jazykové
zručnosti v rôznych testovacích úlohách.
iTools
Nový digitálny softvér iTools – interaktívny materiál pre
učiteľov, ktorý oživí vyučovaciu hodinu a zvýši záujem
študentov o štúdium anglického jazyka.
•Obsah učebnice v digitálnej podobe pre použitie
na interaktívnej tabuli, počítači, notebooku spolu
s dataprojektorom.
•Sprievodca pre učiteľov s rôznymi praktickými radami
k aktivitám.
•Hry a ďalšie doplnkové aktivity pre študentov.
•Audio nahrávky z učebnice.
•Flashcards – obrazový materiál s úlohami v digitálnej podobe
k príprave na ústnu skúšku.
•Abeceda, číslovky, výslovnosť – prehľadné tabuľky máte vždy
poruke.
•Zoznamy slov k jednotlivým lekciám (wordlist) aj v zvukovej
podobe, všetky nové slová sú použité v kontexte.
NEW
Practice tests online
Na novom MultiROMe v učebnici Solutions získajú žiaci prístup
k interaktívnemu cvičnému testu príslušnej úrovne (pre-intermediate
až advanced). Stačí sa zaregistrovať na www.oxfordenglishtesting.com.
V prípade otázok kontaktujte vašu lokálnu kanceláriu.
Websites
Učiteľská webová stránka (Oxford Teachers´ Club) obsahuje krátke
doplnkové aktivity, kľúč k cvičeniam v pracovnom zošite pre úroveň
Advanced aj naviac aktivity na hovorenie a písanie.
Študentská webová stránka obsahu vyše 15 hodín pre každú úroveň.
Žiaci si tam môžu precvičiť a upevniť svoje vedomosti v oblasti
gramatiky, slovnej zásoby, každodennej angličtiny a v hrách.
29
STR E DNÉ ŠKOLY
NEW
Slovenská podpora v učebnici
New Headway
Elementary NEW
Fourth Edition
New Headway Fourth
Edition
Úplne nové aktualizované vydanie úspešnej učebnice pre
začiatočníkov alebo neúplných začiatočníkov
(false beginner / elementary)
•Anglicko-slovenský slovník kľúčových slov zoradených
podľa lekcie.
•Gramatická príručka v slovenčine.
•Slovenská verzia učebnice je
doplnená o doplnkový materiál
na precvičovanie si zručností
Skills practice.
ElEMENTaRyaINTERMEDIaTE
lIZajOhNSOaRS
4. edícia najpopulárnejšieho kurzu na svete
•100% nové prezentovanie gramatiky s množstvom cvičení v učebnici,
•Učebnica s iTutor DVD-
ROMom – interaktívny DVDROM s úplne novými videami
v každej lekcii (viac na strane
29).
pracovnom zošite a na internete.
•100% nové texty na počúvanie.
•100% nové texty na čítanie so zaujímavými témami.
•Viac príležitostí pre študentov precvičiť si rozprávanie – viac heads up
aktivít takmer v každom cvičení.
■
NEW iTools dostupné od
júla 2011.
•Nová sekcia Spoken English s prvkami hovorovej angličtiny.
•Nová sekcia Music of English sa venuje prízvuku a intonácii v anglickej vete.
•Nová metodická príručka pre učiteľov má priložené CD pre učiteľov
(Teacher’s Resource Disc) s upravovateľnými testami, prepismi nahrávok,
zoznamom slov a komunikatívnymi aktivitami.
•Viac podpory pre vyučovanie v skupinách s mixed-ability.
•Učiteľská webová stránka s množstvom doplnkových aktivít a nápadov
učiteľov (teachers´ club).
Prvý slovenský
Student’s Book
+ iTutor DVDROM
•Študentská webová stránka umožní študentom precvičiť si gramatiku
a slovnú zásobu, vytvoriť si vlastný test alebo pozrieť krátke video
doplnené o úlohy na počúvanie (student´s sites).
Jasný cieľ lekcie.
Kvalitné zvládnutie gramatiky.
30
Knihy sú v súlade s Európskym referenčným rámcom, CEF
Mapping nájdete na učiteľských stránkach www.oup.com/elt.
Kvalitné precvičovanie zručností
a funkcií anglického jazyka.
druhá generácia iTools je
navrhnutá pre vaše potreby
iTools for New
Headway Elementary
Fourth Edition NEW
ElEMENTaRy
lIZajOhNSOaRS
iTools for New Headway Elementary 4. edícia je už druhá generácia
interaktívneho CD-ROMu, ktorý voláme iTools. Tu je pár vylepšení:
•Obsahuje celú študentskú knihu s audio nahrávkami.
•Interaktívne aktivity sa spúšťajú priamo zo stránky.
•Nové video.
•Obsahuje celý pracovný zošit s audio nahrávkami.
•Nové okienko s nástrojmi, ktoré sú jednoducho ovládateľné.
•Pracovné listy k videu, slovná zásoba, pesničky a čítanie.
Video
Audio s prepisom
iTutor for New Headway
Elementary Fourth Edition
iTutor je inovatívna digitálna podpora ku knihe New Headway Elementary 4. edícia, ktorá
je súčasťou DVD-ROMu, ktorý sa nachádza v študentskej knihe. Pri osvojovaní si jazyka
iTutor pomáha študentom:
Zopakovať si základné učivo z každej lekcie.
Prebrať učivo, ak študent chýbal na hodine.
Nový iTutor
Naučiť sa nové učivo po menších dávkach.
v DVD-ROMe
Sledovať video z hodiny aj počas samo-štúdia.
Zopakovať si učivo interaktívnym spôsobom.
•
•
•
•
•
New Headway iTools
ElEMENTaRy,PRE-INTERMEDIaTE,INTERMEDIaTE
lIZajOhNSOaRS
New Headway iTools ponúka učiteľom zjednotené interaktívne
materiály vhodné pre interaktívne tabule, čo znamená nový rozmer
v učení na ich hodinách.
iTools(nainteraktívnetabule)
interaktívneCD-ROMy
DVD
prípravnétestynaoxfordenglishtesting.com
študentskáwebovástránka
učiteľskáwebovástránka
ŠVPnawww.oup.com/elt
31
STR E DNÉ ŠKOLY
NEW
8/8/08
09:57
Page 1
the THIRD editionthe THIRD edition
Teachers around the world comment on
the THIRD edition of New Headway
Pre-Intermediate …
third edition will continue the success
of the series.
’
The world’s most trusted English course
New Headway is the course teachers and learners can
rely on. Why? An authoritative integrated syllabus,
motivating topics, and clearly focused tasks combine with
a real understanding of what works in the classroom. It all
makes for effective teaching and effective learning.
Tried and tested all over the world, it’s probably the most
popular course ever written!
What’s different about
the THIRD edition of New Headway Pre-Intermediate?
Liz and John Soars
is a contemporary feel to the material, and
‘itThere
will certainly hold the interest of learners.’
Student’s Book
PLUS
• Class CDs/cassettes
• Workbook (with or without key)
• Student’s Workbook CD/cassette
• Free-standing pronunciation course with CD/cassette
• DVD/Video with student’s activity book
• Headway online: interactive exercises available at
www.oup.com/elt/headway
John and Liz Soars are internationally renowned authors,
and highly experienced teachers and teacher trainers.
nnn%flg%Zfd&\ck&_\X[nXp
www.oup.com/elt
2
1
Pre-Intermediate
Student’s Book
John and Liz Soars
the THIRD edition Student’s Book
the THIRD edition
NEW 90% new texts and topics
NEW Streamlined syllabus
NEW Integrated writing syllabus and pairwork activities
NEW Music of English boxes focusing on stress and
intonation
NEW Streamlined Grammar Reference with integrated
practice exercises
NEW Fresh new design
NEW Interactive practice CD-ROM with dictation and
video excerpts
the THIRD edition
New Headway Pre-Intermediate
New Headway Elementary
work, pronunciation, and skills
‘Language
work are all very well integrated.’
tasks are personalised
‘Practice
whenever
they can be, which makes the
Elementary
language more memorable.’
Student’s
Book
was impressed
by the design, photos,
‘Iupdated
and well-chosen texts. …the
New Headway Pre-Intermediate
John & Liz Soars
Liz & John Soars
STRE dné Školy
NH_PreInt_SB_Global.qxd
2
New Headway
Beginner
www.oup.com/elt/headway
new
beginner
Liz and John Soars
New Headway
Third Edition
Beginner až advanced
Liz a John Soars
Nová edícia úrovne pre začiatočníkov svetovo najviac uznávanej
učebnice.
Kompletne vynovená a prepísaná edícia autormi Johnom a Liz
Soarsovcami. Ponúka učiteľom moderný a vylepšený obsah pre
skupiny začiatočníkov.
•Kompletná osnova anglického jazyka pre začiatočníkov alebo
neúplných začiatočníkov.
•Učebnica, pracovný zošit, kazety alebo audio CD, audio CD pre
študentov k pracovnému zošitu, metodická príručka, Teacher’s
Resource Book – kopírovateľný materiál s konverzačnými hrami a
aktivitami na doplnenie vyučovania, pre úrovne Elementary a PreIntermediate interaktívne CD-ROMy, testy zadarmo.
•Najobľúbenejší šesťdielny kurz pre dospelých a mládež.
•Najčastejšie používané učebnice pre stredoškolákov a jazykové
školy, ktoré získali niekoľko ocenení, úspešné medzi učiteľmi aj
študentami.
•Presné stupňovanie učiva dáva podklady pre isté napredovanie.
nový dizajn a ilustrácie, všetky diely aktualizované, nové
•Opakované možnosti pre študentov počúvať, hovoriť a čítať budujú •Úplne
atraktívne texty, zaujímavé materiály z autentických zdrojov.
základné zručnosti sebavedomej komunikácie.
•Prehľadný a živý dizajn obsahuje veľa fotografií a ilustrácií.
new
new
new
New Headway Academic Skills
Elementary až Intermediate
Listening, Speaking, and
Study Skills
Emma Pathare, Gary Pathare, Sarah Philpot, Lesley Curnick a
Richard Harrison
Reading, Writing, and
Study Skills
Richard Harrison, Sarah Philpot a Lesley Curnick
S novými titulmi pre zručnosti Listening a Speaking táto trojúrovňová
učebnica pre študentov teraz pokrýva všetky štyri zručnosti dôležité
pre úspešné používanie angličtiny v akademickej oblasti: čítanie,
písanie, počúvanie a hovorenie. 32
Tento kurz sa môže používať popri kurzovej knihe aj samostatne. Celá
séria kníh zlepšuje akademické zručnosti študenta:
•Rozvojom špecifických zručností požadovaných pre akademické
čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie pomocou širokej škály tém a
úloh vhodných pre študentov vyššieho vzdelávania.
•Stratégiami, ktoré pomáhajú študentom s používaním akademickej
slovnej zásoby, zahŕňajúc jej zaznamenávanie a rozširovanie.
•Učebnice ponúkajú študentom úlohy, ktoré im pomáhajú
nadobudnúť schopnosť byť nezávislým v cudzom jazyku.
•Doplnkovými cvičeniami s novymi fotokopírovateľnými pracovnými
listami v metodickej príručke.
9780194376389
9780194376396
9780194376358
9780194376327
9780194376334
Beginner
Second Edition
9780194376310
9780194372480
97801943772497
9780194376341
9780194714006
9780194717427
9780194717434
9780194714631
9780194717441
Beginner
Third Edition
9780194714563
9780194714570
9780194714587
9780194376297
9780194376273
9780194386807
9780194369350
9780194366663
9780194366670
Elementary
Second Edition
9780194366779
9780194378772
9780194378789
9780194366656
New Headway
Úroveň Intermediate
Intermediate
Intermediate
Komponenty
Vydanie Second Edition
Third Edition
Fourth Edition
Student’s Book
9780194702232
9780194387507
9780194768641
Student’s Book A
9780194357333
9780194387514
9780194768658
Stident’s Book B
9780194357340
9780194387521
9780194768665
Teacher’s Book
9780194702249
9780194387538
Teacher’s Pack (Teacher’s Book and Teacher’s Resource Disc)
9780194768771
Teacher’s Resource Book
9780194387569
9780194768740
Workbook with key
9780194702256
9780194387545
9780194768689
Workbook without key
9780194702263
9780194387552
9780194768672
Workbook Pack (Workbook and Audio CD) without Key
Workbook Pack (Workbook and Audio CD) with Key
Class Audio CDs
9780194376082
9780194387590
9780194768696
Student’s Workbook Audio CD
9780194376099
9780194387606
9780194768719
Interactive Practice CD-ROM
9780194716963
9780194768757
iTools
9780194714358
Pre ostatné komponenty (maďarské verzie pracovných zošitov, videá a Pronunciation Course) kontaktujte vašu lokálnu kanceláriu alebo vášho distribútora
New Headway
Úroveň
Komponenty
Vydanie
Student’s Book
Student’s Book A
Stident’s Book B
Teacher’s Book
Teacher’s Pack (Teacher’s Book and Teacher’s Resource Disc)
Teacher’s Resource Book
Workbook with key
Workbook without key
Workbook Pack (Workbook and Audio CD) without Key
Workbook Pack (Workbook and Audio CD) with Key
Class Audio CDs
Student’s Workbook Audio CD
Interactive Practice CD-ROM
iTools
Prehľadná
tabuľka učebnice
New Headway
podľa úrovne a
vydania
Upper-Intermediate
Third Edition
9780194392990
9780194393041
9780194393058
9780194393003
9780194393034
9780194393010
9780194393027
9780194393072
9780194393096
9780194717373
9780194375658
9780194358019
9780194358026
9780194376112
9780194376129
9780194769211
9780194769099
9780194769105
9780194769075
9780194769112
Elementary
Fourth Edition
9780194769334 (SK edícia)
9780194768993
9780194769006
Upper-Intermediate
Second Edition
9780194358002
9780194358057
9780194358064
9780194358033
9780194715140
9780194715171
9780194715157
9780194714297
9780194715454
9780194715102
9780194715119
Elementary
Third Edition
9780194715096
9780194715430
9780194715447
9780194715126
9780194386890
9780194386906
9780194386883
9780194369329
9780194386876
9780194369312
Advanced
Second Edition
9780194369305
9780194376303
9780194376280
9780194375696
9780194369367
9780194366724
9780194366731
Pre-Intermediate
Second Edition
9780194366700
9780194378796
9780194378802
9780194366717
9780194715904
9780194715928
9780194716338
9780194714327
9780194716260
9780194715867
9780194715874
Pre-Intermediate
Third Edition
9780194715850
9780194716314
9780194716321
9780194715881
stredné školy
33
STR E DNÉ ŠKOLY
SkillsStudyCompanionCD-ROM
učebnicasMultiROMom
študentskáwebovástránka
učiteľskáwebovástránka
portfóliovelektronickejpodobe
rozraďovacítestpre1.ročník
Horizons
fotokopírovateľnémateriályvPDF
ŠVPnawww.oup.com/elt
bEGINNERažINTERMEDIaTE
PaUlRaDlEy,DaNIElaSIMONSaCOlINCaMPbEll
• Učebnica s/bez CD-ROMom/u, pracovný zošit, metodická príručka,
•
kazety alebo audio CD, CD-ROM s aktivitami a videom, testy
zadarmo.
Všetky štyri diely majú v pracovnom zošite anglicko-slovenský
slovník, prehľad gramatiky v slovenčine a prekladové cvičenia.
K dielom 1 a 2 sú v pracovnom zošite pokyny k cvičeniam
v slovenčine.
• Určené pre študentov stredných odborných škôl.
• Spracováva témy na maturitnú skúšku, systematicky pripravuje na
novú maturitu (ústnu i písomnú časť).
• Motivuje študentov a prináša im očakávané výsledky.
• Gramatické javy sú vysvetlené atraktívnou formou a v pútavých
súvislostiach.
• Prehľadné tabuľky zdôrazňujú kľúčové gramatické javy.
• Dvojstrana Language Plus na konci knihy prehlbuje učivo každej
lekcie – vhodné pre mixed ability classes.
• V častiach Real World sa študenti učia o kultúre a reáliách rôznych
krajín a rozprávajú sa o vlastných zážitkoch.
• Exam Skills v pracovnom zošite užitočne pomáhajú pripraviť sa na
novú maturitu.
• Tests – žiadosť adresujte na kanceláriu OUP na Slovensku.
Rôzne typy testovacích úloh
– napr. dopĺňanie medzier
v texte jedným slovom.
KP 36-45 WB3(SLOVAK) Inter Exam Skills
09/05/06
10:35
Situačná úloha a dialóg
s rozdelenými úlohami (roleplay)
roleplay
roleplay)
– hotové maturitné úlohy.
Vkladanie viet do medzier v texte.
Texty možno použiť aj ako podnet na
rozprávanie k rôznym maturitným témam.
Page 36
KP 36-45 WB3(SLOVAK) Inter Exam Skills
16/05/06
13:12
Page 37
EXAM SKILLS
Exam Skills 1
Speaking
Conversation
1
Work in pairs. Discuss these questions about
the environment.
1 Why do you think protecting the environment
is important?
2 What do people do in your area to protect the
environment?
3 What can you do to protect the environment?
Use of English
2
You are going to read an extract from a leaflet
for foreign visitors to London. Some words are
missing from the text. Write one word only to
fill each gap.
Travelling by bus in London is cheaper than using the
Underground, although during the rush hour you
might get stuck in traffic jams.
Bus routes cover almost (1) ________ areas of
Greater London. Within central London, you must (2)
________ a ticket from a machine at the bus stop
before you get on the bus, or you must hold
a valid travelcard. (3) ________ the centre, you
can pay the driver or the conductor. If you are caught
(4) ________ a valid ticket, you have to
pay a large fine.
At the bus stop, a sign indicates the numbers of the
buses (5) ________ stop there. If you see your bus
approaching, you must signal to the driver to stop.
(Just do this the way you would flag a taxi.)
Remember, (6) ________ British usually queue at
stops. You should also allow people to get off the bus
(7) ________ you step on board. (8) ________ you
have bought your ticket from a machine, show it to
the driver or the conductor.
When you want to get (9) ________, push the
button (or pull the cord on the older buses) to ring
the bell. Don’t leave this to the last moment, as the
driver may not be (10) ________ to stop in time.
When you get off, it is polite to thank the driver.
Exam Tip Use of English
Read through the whole text quickly before you start to fill
the gaps. Understanding the whole text will help you
greatly. You may also find clues later in the text that help
you to fill in some of the earlier gaps.
EXAM SKILLS
3
Reading
A Exercise outside of the gym environment is
another possibility.
Read the article and complete the text with
one of the sentences A–G. There is one
sentence that you do not need to use.
B I discovered that cycling is a cheap way to get
around and burn calories.
D Even when gyms said they would accept my
card, the membership charges were very high.
Exercising is an uphill struggle when the only
option is an expensive gym – no wonder the
number of overweight teenagers is rising, says
17-year-old Lucy Tobin.
F Exercise doesn’t have much of a place in a
typical young person’s day.
obesity = obezita
those in authority = tí, ktorí o tom
rozhodujú
discourage (sy from sg) = odradit’
(niekoho od niečoho)
lack of sg = nedostatok niečoho
put (sg) at risk = riskovat’
obstacles = prekážky
health benefits = prínos k zdraviu
Which suggestions will you spend the money
on? Why?
What other things would you like to spend the
money on?
What would you do to improve the area where
you live?
Picture-based discussion
3
Work in pairs. Look at the two photographs of
teenagers going to school and answer the
questions.
Exam Tip Reading
3 _____ But, for teenagers, the choices are not
always attractive. Stories of attacks in public places
are enough to discourage you from the idea of a run,
ride or walk in the park.
Read through the whole text quickly and then read the
missing sentences under the text carefully. Read the
sentences before and after the gaps more carefully
and look for connections in grammar (tenses,
pronouns, linking words, etc.) and context with the
missing sentences.
The Government often complains that the main
reason for obesity in children and teenagers is the fact
that they are driven around, and suggests they should
be encouraged to walk or cycle more. 4 _____
Rebecca Burns, 18, says: “I was finding it difficult
to keep fit in school because of my workload. 5 _____
But the lack of cycle paths in my area means that,
ironically, I'm putting my health at risk in order to
keep fit.”
Abridged from the Daily Telegraph
recycling bins
signposts for visitors
plants and trees for the school garden
painting the outside walls
a bicycle stand
rubbish bins
a fish pond
Work in pairs. Discuss the following questions.
Glossary
The majority of gyms, it seems, will only open
their doors to over-18s. 2 ______ I was told by the
David Lloyd group – where facilities include a gym,
swimming pool, tennis courts and restaurant – that
fees were £43 per month until I turned 18, at which
point I would be charged an £80 monthly fee.
36
Exam Skills 2
Speaking
Conversation
1
Work in pairs. Discuss these questions about
school.
1 What are your favourite subjects at school? Why?
2 What other skills do you think you will need to
learn in life? Why?
3 What would your ideal school be like?
1 How do you think their lives are different?
2 How do you think their lives are similar?
3 Would you like to wear a uniform to school?
Why? Why not?
4 Why do you think some students have to wear
a uniform to school?
5 What do you like and dislike most about your
school?
37
Exam Tip – návod pre študentov, ako
postupovať pri riešení testovacích úloh.
34
G I've been a member of several tennis clubs, but
frequently found myself playing against people
much older than me.
I recently looked around for a gym I could join.
But, as it turned out, joining a gym was more a
marathon effort than a walk in the park. A typical
phone call began with a description of the fantastic
facilities that the gym had to offer, but when I said
that I was 17 years old, the gyms lost interest in me.
Your school has been given 1000 euros to spend
on improving the surrounding environment.
You can spend the money on three of the
following suggestions:
•
•
•
•
•
•
•
E But even those of my friends who have got on
their bikes aren't won over by the health benefits.
As newspapers keep reporting, teenage obesity is
out of control and the Government claims it has
decided to do something about it. 1 _____ In fact,
from my experience, it sometimes feels like those in
authority are doing their best to stop young people
from getting healthy.
Perhaps the next time someone publishes a report
on obesity in children and teenagers, they should
look at the cause, rather than just the effect. My
generation doesn't want to be fat, but the older
generation could do more to help us get fit, instead
of putting so many obstacles in our way.
2
C But is anyone actually encouraging teenagers to
get fit?
GETTING FIT IS A MARATHON
EFFORT FOR TEENAGERS
6 _____ There were simply not enough people my
own age to play with, as the clubs only marketed
their services towards older (wealthier) people. As a
result, I stopped playing.
Situational task
Vizuálny podnet – opis obrázka so
vzorovými maturitnými zadaniami.
STR E DNÉ ŠKOLY
New Horizons
NEW
bEGINNERažINTERMEDIaTE
PaUlRaDlEyaDaNIElaSIMONS
New Horizons je štvorúrovňový kurz pre
stredné školy, ktorý kladie dosiahnuteľné
ciele a buduje u študentov sebavedomie
v používaní angličtiny. Jasná štruktúra a
aktualizované materiály pripravia študentov
na skúšku úrovne B1.
•Nový materiál v učebnici s CD-ROMom,
zábavné aktivity a 100% nové texty a
cvičenia.
iTools
iTools(nainteraktívnetabule)
učiteľskáwebovástránka
študentskáwebovástránka
prekladyslovníčkovkjednotlivým
odboromBuilding & Construction, Cars
& Motor Industry, Economics & Trade,
Foodservices & Catering, Hotels & Tourism,
Information & Technology, Logistics
Digital classroom resources.
Učitelia používajúci New Horizons majú
teraz k dispozícii vynikajúci doplnkový
materiál na interaktívnu tabuľu, ktorý
urobí ich hodinu oveľa zaujímavejšou.
•
New Horizons iTools je kompletný
digitálny softvér, na ktorom nájdete
obsah učebnice a pracovného zošita,
odpovede k cvičeniam, audio a video
nahrávky, viac interaktívnych aktivít.
•Opakovanie Language review na konci
Môžte ho používat na interaktívnej
tabuli, počítači a notebooku spolu
s dataprojektorom.
•Jasná štruktúra lekcie a mierne tempo sa
hodí aj pre triedy s nižším počtom hodín
alebo mixed ability classes.
Aktualizovaná a systematická príprava na
skúšky v úrovniach 3 a 4 pripravia študentov
na rôzne typy úloh v maturitnej skúške.
každej druhej lekcie opakuje jazykové
prostriedky z daných lekcií.
100% nový materiál a nový dizajn.
Časť Grammar Guide a Check v každej lekcii dáva
študentom možnosť viac si precvičiť gramatiku.
Každá lekcia končí komunikačnou aktivitou, ktorá pomôže
študentom zlepšiť si zručnosti počúvania a rozprávania.
35
Čo Vám môžeme ponúknuť:
•
Ponúkame kompletný servis od poskytnutia informácie, cez zaslanie vzorky,
•
prezentáciu u zákazníka, komunikáciu
pri objednávaní, zasielanie správ
o termíne a spôsobe doručenia až po
promptné vybavenie zásielky.
•
Našim stálym klientom neúčtujeme
žiadne dodatočné náklady za doručenie
kníh.
•
Na Vaše požiadanie môžeme zorganizovať predajnú výstavku priamo u Vás
na škole.
Ponúkame knihy všetkých zahraničných
vydavateľstiev, ako aj knihy slovenských
a českých vydavateľských domov.
•
Knihy pre školy predávame za špeciál-
•
Všetky hlavné tituly na vyučovanie ja-
ne školské ceny.
zykov držíme skladom a môžeme knihy
bdržania
expedovať do 48 hodín od obdržania
ky predĺži,
objednávky. Ak sa čas dodávky
ť.
určite Vás budeme informovať.
•
Sme otvorení Vašim požiadavkám
•
Neponúkame bonusy, za ktoré AJ TAK
ohľadne cien a distribúcie.
NEPRIAMO ZAPLATÍTE.
STR E DNÉ ŠKOLY
Matrix
New Matrix
INTRODUCTIONažUPPER-INTERMEDIaTE
ElEMENTaRyažUPPER-INTERMEDIaTE
KaThyGUDE,jayNEWIlDMaN,
MIChaElDUCKWORThaPaUlKElly
KaThyGUDE,jayNEWIlDMaN,
MIChaElDUCKWORThaPaUlKElly
•Učebnica, pracovný zošit, metodická príručka, kazety alebo audio
CD, testy zadarmo.
• Jedinečná séria učebníc pre študentov gymnázií a stredných škôl,
ktorí chcú uspieť na maturite alebo pri skúške FCE.
• Systematicky pripravuje na písomnú a ústnu skúšku alebo maturitu,
trénuje študentov na rôzne typy testov a testových úloh.
Stredoškolská učebnica plná zaujímavých výziev pre študentov
a učiteľov, ktorá pripraví študentov na záverečné maturitné skúšky.
Učebnica dodržiava základné princípy predchádzajúceho vydania
učebnice, s dôrazom na zvládnutie maturitnej skúšky pomocou
testovacích techník a úloh a pomocou provokujúceho a náročného
obsahu.
• Autentické texty a nahrávky, reálie a kultúra anglicky hovoriacich
•Na základe spätnej väzby učiteľov sú žiakmi obľúbené črty
• Zameriava sa na gramatické javy, v ktorých študenti často
• Žiaci sa systematicky učia slovnú zásobu, ktorá sa najčastejšie
krajín.
robia chyby a vysvetľuje ich pomocou jasných príkladov alebo
uvádzaním protikladov.
• Vedie študentov k samostatnosti, nabáda ich vyjadriť svoje vlastné
názory a postrehy, pomáha učiť sa myslieť a vyjadrovať sa v cudzom
jazyku.
• Naučí študentov pracovať s výkladovým slovníkom.
učebnice vylepšené a aktualizované.
vyskytuje na skúške.
• Na každej hodine sa precvičuje a rozvíja zručnosť hovorenia
v širokej škále tém.
• Jasný návod pre študenta ako písať rôzne typy textov, listov a pod.
• Učí študenta gramatiku precvičovanú v rôznych praktických
cvičeniach.
• Silný dôraz sa kladie na kultúru anglicky hovoriacich krajín.
• Rôzne testovacie techniky a úlohy vybudujú v študentovi sebaistotu
na skúškach.
08 NMI SB (int edn) U6 68-81
4/7/06
06:27
Zaujímavé témy – študenti sa učia presne
to, čo potrebujú na maturitnú skúšku.
Page 68
Práca so slovnou zásobou – rozšírená slovná
zásoba v časti Word Focus v každej lekcii.
08 NMI SB (int edn) U6 68-81
4/7/06
06:27
Page 69
Reading
Vocabulary
6 Now use the suggestions in 5 to describe what might be
5 Match words 1–5 to the suggestions how to behave a–e.
1
2
3
4
5
Body language
Reading
1 These pictures show different kinds of body language. Use
these words to describe what the people are doing.
•
•
•
clasp (one’s hands) • gesture (with hands)
clutch (a handbag) • frown
hold (his / her head in his / her hands)
2 What does the body language in the photos tell us about
the people’s feelings and / or character?
Exam training
Describing pictures
Remember to use the continuous tense where necessary,
e.g. ‘the woman is frowning’, and talk about what the
pictures suggest to you, e.g. ‘I think she’s worried
because …’ Don’t simply give a detailed description of
everything in the picture.
3 Match words 1–5 to a–e to make expressions which
appear in the article opposite.
1 eye
a impressions
2 dress
b expressions
3 facial
c movements
4 first
d contact
5 hand
e rehearsal
body language
Learn to speak
W
hen we go for an interview, most of us think carefully
about what to wear and what to say but hardly ever
about how to act – in other words, what our body
language is telling the interviewer. So how can we
5 appear cool when we are feeling so
nervous?
Judy James, a body language specialist and author, says that most
interviewees who ask for advice are told ‘Just be yourself ’. This, she
says, is the wrong approach.‘If you are just going to be yourself, why
not turn up in an old tracksuit? You would never do that, so why just
10 “be yourself ” in body language?
Instead, by marketing your body
language, you can control your own success.’
According to experts, body language accounts for 55 per cent of
the effect we have when communicating.Tone of voice accounts for
33 per cent, and words for just seven per cent – so what you say
15 matters much less than how you behave.
Employers nowadays are cautious about the fast-talking
interviewee who has learned certain words and phrases but who may
be hiding a basic lack of knowledge or simply lying. So they look
Feelings
7 Find words in the text which mean:
Your
a should be upright and not round-shouldered.
b should never be above shoulder level and not too
fidgety.
c should be confident but not too loud or assertive.
d should be gentle but firm and not too tightly gripped.
e should be maintained when addressing an individual but
directed at others, too.
4 Read the article. Choose five statements from a–k which
reflect the content of the text.
a We rarely think about how to behave in an interview.
b People going for interviews are generally given useful
advice.
c You can learn to ‘sell’ your image by using suitable body
language.
d Employers take more notice of body language than of
what people say.
e Practise your interview technique by watching others in
action.
f Learn to smile throughout the interview.
g You need to make eye-contact with everyone
interviewing you.
h Use your hands to communicate as often as possible.
i It is sometimes difficult to tell if you have made a good
impression.
j You will be able to tell if the interview was unsuccessful.
k We must realise how important it is to use suitable body
language in an interview.
tone of voice
posture
eye-contact
hand gestures
handshake
increasingly for other signs which will show a person’s character and
ability – such as body language.
You will be more impressive at an interview if you have prepared
by doing a ‘dress rehearsal’ of your posture, facial expressions and
hand movements in front of a mirror. It sounds ridiculous but it
works.
25
When it comes to facial signals, you should always smile when
you enter the interview room and when the interview has finished,
because first and last impressions count. Try to smile from the eyes
first – if models can do this, so can we.There is nothing worse than
a painted-on smile and terrified eyes.
30
You should also try to maintain eye-contact with the interviewer,
but not for too long. If you are in front of a panel of interviewers,
look first at the person who has asked you a question, and then at
each of the other panel members in turn. Looking just at the
questioner is a common mistake.
35
Once you are sitting down, your hands should generally stay
loosely in your lap. Use hand gestures to make a point occasionally
but never raise your hands above shoulder level, and do not play with
your hair, watch strap, or jewellery.
Tell-tale signs that the interview has gone well are increased eye40 contact, the repetition of your name and perhaps
even some closer
body space.A look of relief may also be a giveaway sign – the process
of choosing a candidate can cause stress for interviewers, too.
If you have not been impressive, the interviewer will be trying
not to behave in a familiar fashion. Tell-tale signs are avoiding eye45 contact and a parting handshake which is firmer
than the one which
you were greeted with.
Body language is a subject that we have all heard about, yet we
are not aware of the effect that our own body language has on others.
In fact, it is vital – and after someone has noticed it for the first time,
50 even subconsciously, they are unlikely to
change their opinion
because of what you say. So, at an interview, take the trouble to get it
right.
1
2
3
4
5
6
confident (line 5)
afraid or worried (line 5)
careful not to make a mistake (line 16)
extremely afraid (line 29)
freed from fear and anxiety (line 41)
feeling of being under pressure (line 42)
8 When might you feel the emotions in 7?
20
The Times
Look at the body language of the people in the photo. In
pairs, describe it. How do you think the people are feeling?
How close do you stand to other people in public?
What other kinds of body contact do you make with your
family and friends but not with strangers, e.g. arms round
shoulders, holding hands, linking arms?
68
69
Texty na čítanie, ktoré
nútia študentov rozmýšľať.
38
Unit 6
suitable body language when being interviewed.
Body language
Time to Talk – rozvíja rozprávanie a ústny prejav
študentov, ktorí vyjadrujú svoje názory k téme.
STR E DNÉ ŠKOLY / jA z YKOvÉ ŠKOLY
English Result
ElEMENTaRyažUPPER-INTERMEDIaTE
MaRKhaNCOCKaaNNIEMCDONalD
Kniha vhodná pre jazykové školy a aj SŠ. English Result používa metodiku
najrýchlejšieho prechodu medzi učebnou látkou a použitím v praxi.
•Originálny dvojstránkový formát na jednu vyučovaciu hodinu.
• Veľa vizuálnych stimulácií.
• Zručnosti sú rozdelené na prehľadné sekcie A až D.
• Output task – žiak okamžite používa jazyk v reálnej situácii.
• I can tickle dáva možnosť žiakovi skontrolovať si naučené po každej hodine.
English Result
iTools
ElEMENTaRy,PRE-INTERMEDIaTE,
INTERMEDIaTEaUPPER-INTERMEDIaTE
English Result iTools ponúka učiteľom zjednotené
interaktívne materiály vhodné pre interaktívne tabule –
vyučovacie hodiny sú viac motivujúce.
39
STR E DNÉ ŠKOLY / jA z YKOvÉ ŠKOLY
Clive Oxenden
Christina Latham-Koenig
New
ENGLISH FILE
100%
NEW
Advanced
Student’s Book
www.oup.com/elt/englishfile/advanced
New English File
bEGINNERažaDVaNCED
ClIVEOXENDEN,ChRISTINalaThaM-KOENIGaPaUlSElIGSON
Študenti a učitelia milujú New English File vďaka textom a témam, pri ktorých chcú sami
žiaci rozprávať, ako aj vďaka interaktívnym materiálom a veľkej podpore na internete.
iPack(nainteraktívnetabule)
pracovnýzošitsMultiROMom
•Vynikajúce texty, ktoré motivujú študentov rozprávať.
•Jazyk (gramatika a slovná zásoba) a precvičovanie anglickej výslovnosti sú v každej
DVD
•V učebnici časť Grammar Bank s gramatickými pravidlami a cvičeniami, Vocabulary Bank
študentskáwebovástránka
lekcii vyvážené.
s tematicky zameranou slovnou zásobou a Communication s aktivitami pre prácu vo
dvojiciach.
•Množstvo kopírovateľného materiálu v metodickej príručke pre učiteľov s ďalšími
aktivitami na precvičovanie gramatiky a komunikačných zručností vrátane pesničiek.
•Každá úroveň má svoje špecifiká, ktoré zohľadňujú potreby študentov danej úrovne.
■
■
■
New English File iPacks – digitálne pomôcky vhodné na interaktívne učenie.
Online podpora a doplnkové materiály pre študentov a učiteľov vrátane nápadov na
obohatenie vyučovacej hodiny.
NEW na rok 2011 – Online Skills Practice – online podpora na precvičovanie zručností
– dostupné na MultiROMe v pracovnom zošite (čítajte na strane 37).
40
TestandassessmentCD-ROMy
prípravnétestynaoxfordenglishtesting.com
učiteľskáwebovástránka
odkazynaštudijnýmateriál
anglicko-slovenskéslovníčkynawww.oup.com/elt
STR E DNÉ ŠKOLY / jA z YKOvÉ ŠKOLY
New English File
Online Skills Practice
NEW
ElEMENTaRyažUPPER-INTERMEDIaTE
Úplne nový materiál, ktorý dáva študentom to, čo si žiadajú –
doplnkový materiál na precvičovanie všetkých zručností.
Študenti majú odteraz k dispozícii v každej lekcii nové materiály,
ktoré im pomôžu pri učení sa jazyka pomocou praktických aktivít na
každú zručnosť vrátane hovorenia.
•Úplne nový materiál – výlučne na webovej stránke Online Skills
Practice.
•Možnosť odoslať učiteľovi vypracované úlohy na hovorenie
a písanie, ktoré učiteľ môže vyhodnotiť.
•Precvičovanie všetkých štyroch zručností v každej lekcii – čítanie,
MultiROM v pracovnom zošite s kódom
Pracovný zošit
písanie, počúvanie a hovorenie.
Použite kód MultiROMu
Študenti môžu používať tento materiál pri samoštúdiu alebo ho
môžu učitelia zadať cez Oxford English Testing, kde je možnosť
sledovať a hodnotiť študentov, ktorí odovzdali svoje práce.
Tieto online materiály nájdete na novom MultiROMe v pracovnom
zošite, aktivovanom po 1. februári 2011 – úrovne Elementary a Preintermediate a po 2. máji 2011 – úrovne Intermediate a Upperintermediate (platí aj pre skôr zakúpené neaktivované MultiROMy).
Vyskúšajte Online Skills Practice na
www.oxfordenglishtesting.com/newenglishfile.
iPacks and iTools
ElEMENTaRyažUPPER-INT.(iPaCKS)
bEGINNERaaDVaNCED(iTOOlS)
Kompletná digitálna verzia kurzu New
English File obsahuje:
•Celú učebnicu, videá, audio nahrávky,
interaktívne prepisy nahrávok.
•Digitálne pomôcky, umožňujú materiál
z učebnice priblížiť, zvýrazniť, skryť, zväčšiť, zmenšiť a pod.
•Interaktívne hry, kvízy a doplnkové aktivity.
•Návod pre učiteľa.
•Odpovede k cvičeniam v učebnici a pracovnom zošite.
•Funguje na interaktívnej tabuli, počítači a dataprojektoroch.
www.oxfordenglishtesting.com/newenglishfile
MultiPACKs
ElEMENTaRyažaDVaNCED
Polovica učebnice, polovica pracovného zošita a celý obsah
MultiROMu – všetko v jednej knihe.
•MultiPack A obsahuje lekcie (Files) 1 – 4 pri úrovniach Elementary
a Pre-Intermediate, a lekcie (Files) 1 – 3 pri úrovniach Intermediate
až Advanced.
•MultiPack B obsahuje lekcie (Files) 5 – 9 pri úrovniach Elementary
a Pre-Intermediate, a lekcie (Files) 4 – 7 pri úrovniach Intermediate
až Advanced.
Test and Assessment CD-ROMs
Súčasťou všetkých metodických príručiek pre učiteľov je tzv. Test
and Assessment CD-ROM, ktorý obsahuje:
•Testy z jednotlivých lekcií v dvoch formátoch – PDF a Word, ktoré
si môžete jednoducho upraviť podľa vašich potrieb.
•Verzie A a B z každého testu.
•Vstupné a výstupné testy.
•Audio nahrávky pre posluchové testy.
•Quicktesty – krátke testy ku každej lekcii zamerané na gramatiku,
slovnú zásobu a výslovnosť (GVP).
•Kompetencie podľa SERR.
41
STR E DNÉ ŠKOLY / jA z YKOvÉ ŠKOLY
Forthcoming 2012
Intermediate
Plus
English for Life
bEGINNERažINTERMEDIaTE
TOMhUTChINSON
•Učebnica s MultiROMom alebo bez, pracovný zošit, metodická
príručka, audio CD.
• Jedna strana = jedna hodina (80 hodin).
• Jednoduchý kurz pre menej motivovaných študentov, mnoho
vizuálnych podnetov, cvičenia na opakovanie, tradičný výklad
slovnej zásoby.
• Metodická príručka obsahuje aj učebnicu.
Jedna hodina – jeden cieľ
(slovná zásoba, gramatika,
zručnosti, každodenná
angličtina).
Dialógy a komunikačné
frázy v rôznych reálnych
situáciách.
Návody a tipy na používanie
jazyka v praxi.
42
Now I can ukáže študentovi,
čo sa v lekcii naučil.
Student’s Book MultiROM
Všetky učebnice sú dostupné s MultiROMom alebo bez neho.
MultiROM ponúka študentom doplnkové aktivity:
•80 cvičení – jedno pre každú lekciu.
•Audio nahrávky na precvičovanie anglickej výslovnosti.
iTools and Flashcards Pack
English for Life
iTools
bEGINNERaElEMENTaRy
TOMhUTChINSON
NEW
bEGINNERaElEMENTaRy
Softvér English for Life iTools je doplnený o tlačené obrázkové karty
(flashcards), ktoré sú dostupné aj samostatne.
English for Life iTools je jednoduchá
pomôcka podporujúca prezentácie
učiteľov prostredníctvom interaktívnej
tabule. Obsahuje kartičky s obrázkami na
vyučovacie hodiny, zamerané na slovnú
zásobu.
•obsahuje obrázky z učebnice,
Teacher’s Book Test Resource CD
•Ready-made grammar PowerPoint®
•Testy v dvoch verziách – PDF a Word, ktoré si môžete jednoducho
upraviť podľa vašich potrieb.
•22 testov s výberom z možností (multiple-choice) – jeden test pre
každé štyri lekcie.
Beginner
iTools
To m H u t c h i n s o n
EFLiTools_Front.indd 1
27/8/09 14:58:00
Obsah je povyberaný zo študentskej
knihy. iTools ľahko priblíži slovnú zásobu
a gramatiku na interaktívnej tabuli.
Obrázkové karty sú vhodné na výuku slovnej zásoby – prezentácia,
precvičovanie alebo opakovanie slovnej zásoby. Všetky obrázky (185
kusov) sú z učebnice.
Všetky metodické príručky pre učiteľov obsahujú CD
s upravovateľnými testami.
English
for Life
ktoré pomáhajú nácviku zručností
a odvodzovaniu súvislostí v texte
prezentácie ponúkajú učiteľovi hotovú štruktúru a zároveň
pružnosť – prezentácie sa dajú prispôsobiť a uložiť
• zostavu kartičiek s obrázkami dáva alternatívu v predstavení
a precvičovaní nového jazyka z učebnice
• audio nahrávka s interaktívnymi prepismi nahrávok rozvíja
zručnosti v počúvaní a výslovnosti
•Polročný a koncoročný test.
Websites
•Teacher’s Site – 40 testov na gramatiku a slovnú zásobu, každý mesiac
nový kalendár pre študentov s možnosťou zaznamenať si preberané
frázy, slovnú zásobu, záznamové hárky pre študentov, záložky.
•Student’s Site – približne 30 hodín online cvičení pre každú úroveň,
hry a iné študijné materiály.
EnglishforlifeiTools
študentskýMultiROM
testCD
Vocabulary Flashcards
stránkypreučiteľov
stránkypreštudentov
43
STR E DNÉ ŠKOLY / jA z YKOvÉ ŠKOLY
One page, one lesson, one focus
M ATuR iTA
Oxford Maturita Preparation Tests
INTERMEDIaTEažUPPER-INTERMEDIaTE
DaNICaGONDOVá
• Otázky pre skúšajúceho použiteľné počas prípravy na ústnu časť
Oxford Maturita Preparation Tests pripravuje na štandardizovaný
maturitný test z angličtiny. Je určená na samostatné štúdium
doma, ale možno s ňou pracovať aj v škole. Obsah testov pokrýva
predpísané maturitné tematické okruhy. Kniha obsahuje:
maturitnej skúšky.
• CD obsahuje všetky úlohy na testovanie počúvania s porozumením.
• Kniha sa hodí pre študentov v poslednom ročníku a hodí sa aj
•Samostatné testy ktoré sa zhodujú s maturitou v obsahu a typoch
pre tých, ktorí chcú začať prípravu na maturitnú skúšku v nižších
ročníkoch.
úloh, sú napísané v súlade s cieľovými požiadavkami, ktoré vydal
Štátny pedagogický ústav.
Testy pripravia študenta na:
• počúvanie s porozumením
• čítanie s porozumením
• gramatiku a slovnú zásobu
oxford english testing.com
• písanie a rozprávanie
• Kľúč k testom s vysvetlením správnych riešení.
• Stratégie a techniky vypracovania testov vysvetľujú, ako treba
Oxford English Testing ponúka
Dva prípravné testy na slovenskú maturitu – úroveň
B1 a B2
postupovať k dosiahnutiu najlepších výsledkov.
• Cvičné úlohy na nácvik písania a rozprávania s podporou slovnej
cez The Oxford Learning Management System (priraďuje testy
študentom, monitoruje progres a ukladá výsledky testov).
zásoby umožňujú študentovi sústrediť sa na jazykové štruktúry
a lexikálne jednotky.
Stratégie a techniky
vysvetľujú študentom
spôsob, ako postupovať
pri danom type úlohy.
Rôzne typy úloh
v maturitnom
teste – správny tvar
slovesa v zátvorke.
Task 3
Task 4
Exam tip E � page 8
V nasledujúcom texte sú vynechané slová 21–30. Slová napísané veľkými tlačenými
písmenami dajte do správneho tvaru a doplňte nimi text v príslušnom riadku.
Exam tip B � page 8
Prečítajte si časť listu určeného firmám a reklamným agentúram a slovesá v zátvorkách
31– 40 uveďte v správnom gramatickom tvare.
WHY DO EMPLOYEES STOP LIKING THEIR JOBS?
SAVE THE TREES
When people start a new job, they are interested and motivated.
Over in the corner of my office sits a box full of mail. You know, the kind that has stamps on
But after a few years of work this enthusiasm disappears. Why?
it, and is delivered by postmen. It (31)
WORK
probably not going to read any of it. After a quick check for personal letters, invitations and
MANAGE
Christmas cards, I (32)
punish employees for minor offences.
They generally behave as though employees have to be forced to work.
And all too soon that is (23)
what happens.
Many companies do not feel (24)
treat them as (25)
that is not
(not, seem) to know that the digital revolution (34)
that something called email (35)
IMPORTANCE
this as a plea to save the trees, and to save yourself time and money. Please don’t send us any
ORGANISE
more mail, because there’s a good chance it (37)
, they want to have a sense of
(not, like) emails, but now
RESEARCHER
paper cuts. If it (39)
FAIR
need to forward it to a colleague, I can do it immediately. I can also print it out if I want to.
ACHIEVE
at the end of a working day, and they want a good
atmosphere in the workplace. When these goals are (30)
(write)
(not, read).
I’m convinced it’s the only way to go. I can quickly scan my emails every day, with no risk of
shows that most employees have three goals. They want
to be treated (28)
(invent) long ago. So, I (36)
Email is a very different story. I admit that at first I (38)
likely to be criticised for poor performance than praised for good.
(29)
(take) place, and
RESPONSIBILITY
enthusiastic about them. Many people also complain that they are more
(27)
(throw) the rest of it in the recycling bin, unopened.
It’s not my fault that trees gave up their lives for this stuff. It’s the fault of those who (33)
EXACT
for their employees. They
objects rather than people. It’s hard for
people to be enthusiastic about a(n) (26)
3.
(sit) there for weeks, and, guess what, I’m
One of the biggest mistakes firms make is to treat all their (21)
as if they are lazy. (22)
, you
(not, interest) me, it is deleted with a push of a button. If I
3.
It saves all printing and mailing costs. Your message gets seen within minutes of releasing it,
SATISFY
instead of days later. And here’s the biggest reason for using email: the chances are very good
get an enthusiastic workforce.
your message (40)
21)
31)
22)
32)
23)
(read), unlike snail mail.
33)
24)
25)
34)
26)
35)
27)
36)
28)
29)
37)
30)
Smart key > page 119
38)
39)
40)
Smart key > page 119
56
INTERMEDIATE
06 CC Oxford Maturita tests 3 4PSec3:56 Sec3:56
Typ testovacej úlohy – slovotvorba
(Word formation) rozširuje slovnú
zásobu v kontexte.
44
INTERMEDIATE
Language in use
01/11/07 09:12:31
Language in use
06 CC Oxford Maturita tests 3 4PSec3:57 Sec3:57
Inteligentný kľúč so správnymi odpoveďami
vysvetlí študentovi, prečo je daná odpoveď
správna – vhodné aj na samoštúdium.
57
01/11/07 09:12:32
M ATuR iTA
Oxford Exam Excellence
OEE QXD pp001-157 - 14.09.06
21/9/06
08:03
Page 62
INTERMEDIaTEažUPPER-INTERMEDIaTE
TOMhUTChINSON
Speaking
Situational role-play
19 Each of these sentences about practising
English contains a mistake. Can you find the
mistakes and correct them?
•Komplexná príprava na maturitné a medzinárodné skúšky.
• Učebnica je vhodná na vyučovanie v triede a aj na
1 Watching DVDs good because you can stop
and repeat to check the meaning.
2 Many tourists are native speakers of English,
so you getting authentic practice.
3 When you read newspapers, you can make
your time and use a dictionary.
4 Your friends are great to talk to so you have
things in common.
5 Chat rooms help because it’s speaking but
typed because you can understand it.
samoštúdium.
• Obsahuje 12 tematicky zameraných lekcií s nahrávkami na
CD (obsahuje aj texty nahrávok).
• Každá lekcia má 10 strán s prípravou, následným
precvičením a testami k jednotlivým častiam skúšky
(Reading, Listening, Use of English, Writing, Speaking), ktoré sú
na sebe nezávislé.
20 Look at these sentences comparing ways of
practising English. What words are missing?
Choose words from the box below to fill the
gaps.
• Príprava a precvičenie sú farebne odlíšené podľa B1 a B2.
• Pri každej časti prípravy alebo precvičenia je uvedený aj
1 Watching DVDs is easier
reading
newspapers.
2 Tourists speak
better English than your
friends do.
3 The typed English in chat rooms is a
clearer than speaking.
4 Reading newspapers is the
serious way
of practising English.
5 Your friends laugh if you make
many
mistakes in English.
6
časový limit.
• Smart Key – kľúč s odpoveďami spolu s vysvetlením
Study Diary – vedenie záznamu o získaných bodoch
Exams Tips – odporúčania a tipy dôležité pri skúške
Word Bank – zásoba kľúčových slov ku všetkým témam farebne
lot • too • most • than • much
SPEAKING EXAM
rozlíšená podľa úrovní B1 a B2
Writing Bank – modelové texty, slovné spojenia a tipy
•
70 minutes
35 minutes
10 minutes
21 You and your partner have been asked by
your teacher to recommend the best ways
for improving your English outside classes.
Speaking Bank – časté a užitočné slovné spojenia
Look at this list of possible activities.
Discuss them, and decide which two you
would most recommend.
Vhodný doplnok k učebniciam, aj ako samostatná učebnica
v maturitnom ročníku.
•
•
•
•
•
Picture Bank Teacher’s Resource CD
watching DVDs
talking to tourists
reading newspapers
talking to friends
using Internet chat rooms
Answers on page 176
• 24 – tematicky zameraných pracovných listov s fotografiami
Picture-based discussion
1 There are about half a dozen students in the
class.
2 The teacher’s at the front of the class.
3 The teacher’s handing out some work.
4 The students look very interested.
5 One student seems to be sleeping.
6 The students seem to be from different
countries.
7 One student seems to find the work very
difficult.
8 You can see a nice garden in the
background.
9 The teacher’s quite a young woman.
10 The teacher’s asking the students a question.
23 Complete these sentences by writing one
word in each gap.
1 I’m afraid that photo A is
like my
school than photo B!
2 I guess that the teacher in photo A is giving
them a Maths test
do.
3 I don’t know, but I suppose photo B shows
summer school.
4 I think that the students in photo B are
older
the ones in photo A.
HOW TO STUDY
If you practise alone, you can record your answers on a
tape. Then listen to the recording and check that you
have
• answered all the questions
• used the correct tense
• used the correct phrases for speculating.
Correct your mistakes, then try the task again.
SPEAKING EXAM
If you feel you can’t think of anything to say about one
thing in a list, start comparing it with another thing in
the list: that way, you’re guaranteed to have something
to say.
62
SCHOOL
5 minutes
24 Look at the two photos of classrooms on
page 63. Compare and contrast the two
lessons.
• What are the students doing?
• What is the teacher doing?
• How do you think the students might be
feeling?
• Which photo reminds you of lessons at
your school? Why?
EXAM TIP
a úlohami k ústnej skúške.
35 minutes
22 Look at the two photos: A and B on page 63.
Read these sentences, and decide if the
sentence describes A, B, or both.
Answers on page 177
LANGUAGE TIP
Remember that you should usually use the Present
Simple and Present Continuous tenses when describing
photos. Make sure you practise using them correctly.
Smart answer key on page 176
C M
Y K
New Headway Talking Points
jaMESGaUlT
• Učebnica doplnená o slovenský preklad slov podľa jednotlivých lekcií.
• 20 tém so slovnou zásobou pre úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky.
• Obsah a štruktúra cvičení (Pairwork, Presentation, Speeches) podporujú rozvoj
rečových zručností.
• Obsahuje témy ako napr. voľný čas, šport, cestovanie, nákupy, sviatky, kultúra, móda,
Európska únia a ďalšie.
• Audionahrávky k posluchovým cvičeniam si môžte zadarmo stiahnuť vo formáte
MP3 na www.megabooks.sk.
• Metodickú príručku s kľúčom ku cvičeniam, prípravy na hodiny ako aj doplnkové
aktivity na precvičovanie zručnosti Počúvanie, si môžte zadarmo vyžiadať v lokálnej
kancelárii.
45
skúšky
new Edition
First Certificate Masterclass
New FCE Result
•Učebnica, pracovný zošit s MultiROMom, metodická príručka, audio
•Pripraví študentov na novú FCE.
•Zaujímavé témy a atraktívny design s ilustráciami, ktoré budú
New package Spring 2011
Upper-Intermediate
Simon Haines a Barbara Stewart
CD, iTools New vydané pre novú skúšku FCE.
•Pracovný zošit s MultiROMom s prístupovým kódom na dva FCE
online testy zdarma na www.oxfordenglishtesting.com.
•Metodická príručka ( Teacher’s Pack) obsahuje samostatný Writing
and Speaking Assesment Booklet ( návod na hodnotenie ústnej a
písomnej časti skúšky), DVD s ukážkami ústnych skúšok a brožúru
k práci so slovníkom Using a Dictionary for Exams.
Student’s Book and Online Skills Practice
Pack NEW
•Ďaľšie precvičenie a podpora zručností čítania,
počúvania,písania, hovorenia a jazykovej kompetencie.
•Slúži k samoštúdiu alebo ako výborná príležitosť zadať
študentom domácu úlohu.
Nová edícia (február 2011)
Upper-Intermediate
Paul A. Davies A Tim Falla
vyhovovať teenagerom a mladším študentom.
•Pracovný zošit s MultiROMom s prístupovým kódom na dva FCE
online testy na www.oxfordenglishtesting.com.
Student’s Book and Online Skills Practice
Pack NEW
•Ďaľšie precvičenie a podpora zručností čítania,
počúvania,písania, hovorenia a jazykovej kompetencie.
•Slúži k samoštúdiu alebo ako výborná príležitosť zadať
študentom domácu úlohu.
•Automatické opravy a bezprostredná spätná väzba.
•Okamžitý prístup do výkladového slovníka a gramatickej
príručky.
•Automatické opravy a bezprostredná spätná väzba.
•Okamžitý prístup do výkladového slovníka a gramatickej
•Funkcia „Nahraj sa a vypočuj si.“ zaistí správnu výslovnosť.
•Funkcia „Nahraj sa a vypočuj si.“ zaistí správnu výslovnosť.
•Nový digitálny materiál pre interaktívne tabule oživí a spestrí
príručky.
iTools NEW
Nová digitálna podpora pre interaktívne tabule prináša nový
materiál na prípravu k jazykovým skúškam.
iTools NEW
prípravu na skúšku FCE.
•Interaktívne cvičenia na upevnenie a rozšírenie učiva, ku
skúške FCE.
•Interaktívne cvičenia na upevnenie a rozšírenie učiva, ku
skúške FCE.
Online Skills Practice
iTools
Online Skills Practice
Automatické prepojenie s LMS
iTools
Teacher’s DVD
Stránky pre učiteľa
Stránky pre študenta
Stránky pre učiteľa
Stránky pre študenta
FCE online practice
Ak k výučbe používate učebnicu New Fast Class, New FCE Result alebo First Cesrtificate
Masterclass, Vaši študenti majú možnosť využiť ďalšiu výbornú interaktívnu podporu na
www.oxfordenglishtesting.com.
Študenti si môžu skúšať časti online testov individuálne v rámci domácej prípravy.
ALEBO
Vyučujúci zadáva testy, úlohy prostredníctvom Learning Managment System (LMS), ktorý
umožňuje lepšiu spoluprácu medzi študentom a učiteľom. Učiteľ vďaka LMS má prehľad
o domácej práci a výsledkoch študentov.
•
•
46
New Fast Class
Upper-Intermediate
Kathy Gude
Nová edícia knihy, ktorá pripravuje na skúšku FCE, je
adaptabilná a má online pracovný zošit.
CAE Practice Tests
Elementary
Advanced
Annette Capel a Sue Ireland
Mark Harrison
Štyri cvičné testy ku skúške KET s radami
na každej strane.
Obsahuje kritéria k hodnoteniu písomnej a
ústnej časti.
Edícia s kľúčom
Edícia s kľúčom
•
•Tipy
pre učiteľa.
Audio CD.
•Vhodné pre rýchlu prípravu na skúšku FCE.
testy na prec vičovamie
KET Practice Tests
•Audio
CD.
odpovede študentov v časti
•Autentické
Písanie s komentárom pre učiteľa.
Učebnica ponúka:
•Nový dizajn a aktualizovaný obsah pre novú
upravenú podobu skúšky FCE (december 2008).
•10 samostatne stojacich lekcií, každá môže byť
individuálne použitá na precvičenie rôznych
aspektov skúšky.
•Nápomocné rady.
•Časti zamerané na opakovanie a na rozširujúce
učivo.
CD-ROM pre učiteľa:
•Video záznam zo skutočnej ústnej skúšky so
skúšajúcimi a s jej analýzou.
•PDF súbory s postupovými testami a testami po
lekciách.
PET Practice Tests
with explanatory key
Intermediate
•
Upper-Intermediate
Jenny Quintana
Mark Harrison
Päť cvičných testov s radami ku každému
zadaniu.
Štyri cvičné testy s farebnými fotografiami
a ilustráciami.
Edícia s kľúčom
Zahrňuje kritériá hodnotenia ústnej a
písomnej skúšky.
aj ku skúške PET for Schools.
•Vhodné
•Audio
CD.
odpovede študentov v časti
•Autentické
Písanie s komentárom pre učiteľa.
Online Workbook
FCE Practice Tests
Edícia s kľúčom
•Audio
CD.
a návrh na hodnotenie písomnej a
•Systém
ústnej časti.
Cvičenia s automatickým opravovaním,
okamžitá spätnú väzbu, online slovník
a vyhľadávanie gramatiky.
•Transformačné cvičenia k 100 kľúčovým
slovám.
•
•Prístup ku kompletnému online
Slovníček podľa jednotlivých lekcií.
Oxford Placement Tests
pen – and – paper
prípravnému testu na FCE.
•Možnosť pre učiteľa zadávať úlohy
a sledovať napredovanie študentov cez
Learning Management System.
IELTS Practice Tests
with explanatory key
dave allan
všetky úrovne.
•Otestuje
Peter May
Štyri cvičné testy k Academic Reading a
Academic Writing.
Online pracovný zošit s automatickým opravovaním
Priraďovanie testov učiteľom cez Learning
Management System (LMS)
Online prípravné testy na FCE
Učiteľský CD-ROM
•Rady
a tipy ku skúške.
s návrhmi ako riešiť úlohy.
•Stratégie
•Detailný Exam Factfile.
•Kritériá
na hodnotenie písomnej a ústnej
časti.
Edícia s kľúčom
•Audio
CD.
odpovede študentov v časti
•Autentické
Písanie s komentárom pre učiteľa.
Cambridge Young
Learners English Tests
pre deti vo veku 7 – 12 rokov
petrina cliff
Movers, Flyers.
•Starters,
47
SKúŠK Y
oxford
english
testing
.com
The Oxford Online Placement Test
Zaraďte svojich študentov do správnej
triedy s Oxford Online Placement Test.
Dostupný online na www.oxfordenglishtesting.com
Automatické opravovanie testov a okamžité
výsledky ušetria Váš čas.
Zadanie prístupových údajov e-mailom alebo
vytlačením na tvz. „login slips“.
Možnosti hodnotenia:
Úroveň podľa CEF
Bodovanie v rozsahu od 0-120
Čas
Plus možnosť zadania ďalších kritérií
Riaďte proces testovania s jednoduchým používaním „Learning
Managment System“.
Preskúšaný a skontrolovaný na
viac ako 19 000
študentoch zo 60
krajín
See for yourself!
Navštívte stránku www.oxfordenglishtesting.com
a zistite, čím sa tento test líši.
Vyskúšajte si niekoľko ukážkových úloh.
Pozrite si rozhovor s Prof. Jamesom
Purpurom z Columbia Univerzity.
48
SKúŠK Y
Online Practice Tests
Pomôžte Vašim študentom
zlepšiť výsledky skúšok...
... zadaním online
practice tests
Testy majú:
Automatické opravovanie
(okrem writing a speaking)
Okamžitú spätnú väzbu po odpovediach
Návody ako s konkrétnymi
cvičeniami pracovať
Online slovník
... a oveľa viac
Plus Learning Managment System na
zadávanie testov, sledovanie pokroku
a zaznamenávania výsledkov
Online Practice Tests pre:
KET, PET, FCE, CAE, IELTS,TOEIC® a TOEFL iBT ™
Try for yourself!
Otvorte si
účet, pomocou
pár jednoduchých krokov.
➜
Choďte na www.oxfordenglishtesting.com
a vyskúšajte bezplatne ukážkové úlohy
z practice tests.
Vyberte si test,
ktorý by ste
chceli.
➜
Zadajte
domácu úlohu
online.
49
OBchODNá ANG Lič TiNA
Business Result
ElEMENTaRyažaDVaNCED
KaTEbaaDE,MIChaElDUCKWORTh,DaVIDGRaNT,ChRISTOPhER
hOllOWay,jaNEhUDSON,jOhNhUGhES,jONNaUNTON,jIM
SCRIVENERaREbECCaTURNER
•Šesťdielna učebnica.
•Učebnica
s interaktívnym
pracovným zošitom
na CD-ROMe, ktorý je
súčasťou knihy.
•Komunikatívny kurz
profesijnej angličtiny.
•V častiach Case Study
komentáre odborníkov
z celosvetovo známej
školy Cranfield School
of Management.
•Vhodná pre študentov
z rôznych profesijných
oblastí.
•Rozsiahla podpora na
webových stránkach –
testy, tvz. Cloze maker, podpora ku skúškam z obchodnej angličtiny
BEC.
■
International
Express
Interactive Editions
ElEMENTaRyažUPPER-INTERMEDIaTE
lIZTaylOR,alaSTaIRlaNE,KEIThhaRDINGaaDRIaNWallWORK
• Učebnica s MultiROMom a Pocket Book, metodická príručka, audio
CD.
• Témy zo života odzrkadľujú skutočné potreby v práci.
• Sekcia Focus on Fuctions pomáha sebavedome komunikovať
v pracovných situáciách.
• Opakovacie lekcie a možnosti pre samostatné štúdium.
• V metodickej príručke navyše fotokopírovateľné materiály.
International Express MultiROM
• Elektronická verzia s textami učebnice s opakovaním.
• Pomáha pri porozumení slovnej zásoby – ukazuje slovné druhy,
intonáciu, vysvetlivky, vzorové vety a súvisiace slovíčka.
• Výslovnosť a počúvanie slovíčok.
• Vytváranie vlastných testovacích aktivít, prezentácia slovnej zásoby v
tematických okruhoch.
Učiteľská príručka obsahuje Teacher Training DVD- návody a tipy,
komentáre vyučujúcich.
Business one:one
Business Objectives
Business Basics
ElEMENTaRyažaDVaNCED
lIZTaylOR,alaSTaIRlaNE,KEIThhaRDINGaaDRIaNWallWORK
• Učebnica, pracovný zošit, metodická príručka, audio CD, kazeta.
• Zahŕňa učenie všeobecných funkcií a zručností anglického jazyka.
• Nový obsah sa sústreďuje na jednotlivca a aj na medzinárodné
organizácie.
50
PRE-INTERMEDIaTEažaDVaNCED
RaChElaPPlEby,jOhNbRaDlEy,bRIaNbRENNaN,jaNEhUDSON,
NINalEEKEajIMSCRIVENER
• Prvý kurz obchodnej angličtiny orientovaný na učenie jeden na
jedného.
• Krátke lekcie s úlohami zameranými na hovorenie, umožňuje
okamžité použitie nového jazyka v obchodných situáciách.
Profesij ná anglič tina
new
new
Oxford English
for Careers
Elementary, Pre-Intermediate, intermediate,
upper-intermediate a Advanced
Eric H. Glendinning, James Greenan, Tony Grice, Keith Harding,
Martyn Hobbs, Alison Pohl, Julia Starr Keddle, Robin Walker,
Lewis Lansford, D’Arcy Vallance, Jon Naunton, Richard Clark,
david baker a Sam McCarter
Oil and Gas 1, 2 Commerce 1, 2
Finance 1 Pre-Intermediate až Intermediate
Medicine 1, 2
Intermediate až Advanced
NEW
Učebnica určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na prácu
v chemickom alebo v plynárenskom priemysle a potrebujú
komunikovať v angličtine.
NEW
Učebnica vhodná predovšetkým pre študentov, ktorí potrebujú
komunikovať v prostredí finančníctva.
Učí slovnú zásobu, jazyk a rozvíja všetky jazykové zručnosti, ktoré
potrebujú pracovníci v rôznych oblastiach finančníctva.
Obsahuje podporu na skúšku ICFE.
Nursing 1, 2
Pre-Intermediate až Intermediate
Tourism 1, 2, 3
Pre-Intermediate až Upper-Intermediate
Technology 1, 2
Pre-Intermediate až Intermediate
Oil and Gas 1, 2 NEW
Elementary až Pre-Intermediate
Finance 1 NEW
Intermediate
Séria učebníc určená študentom špecializovaných odborov. Učebnice
rozvíjajú jazykové a čisto praktické zručnosti, ktoré sú priamo
zamerané na jednotlivé pracovné prostredia.
Highly
Recommended 1, 2
intermediate
Trish Stott a Alison Pohl
•Autentický materiál.
•Učivo je prezentované v kontexte daného odboru.
•Profily skutočných odborníkov v častiach „ It’s my job“.
Angličtina pre hotelové akadémie a stredné odborné školy s učebným
odborom kuchár – čašník.
Teacher’s Resource Book
Ponúka študentom v oblasti hotelierstva a stravovania praktický
jazyk v komunikácii so zákazníkmi a kolegami v rôznych situáciách od
prijímaní rezervácií až po podávanie vysvetlení a inštrukcií.
•Doplnkové aktivity a testy umožňujú vyučujúcim efektívne overovať
vedomosti študentov, ďalej prinášajú množstvo rozširujúcich cvičení
na komunikáciu.
•Súčasťou je aj odborná podpora pre vyučujúcich, ktorí nemajú
priamu pracovnú skúsenosť v jednotlivých odvetviach.
•Silné zameranie na hovorové zručnosti.
•Témy a cvičenia na skutočné situácie.
•Viac prípravných cvičení na počúvanie.
Cvičenia pre študentov – www.oup.com/elt/oefc
Nápady pre učiteľov – www.oup.com/elt/teacher/oefc
51
slovníky
Oxford Essential
Dictionary
elementary až PRE-INTERMEDIATE
•24.000 slov, fráz a významov.
•Pomáha študentom naučiť sa najdôležitejšie
Oxford Wordpower
Dictionary
Third Edition
Intermediate až Upper-Intermediate
Viac ako 46.000 slov, fráz a významov
slová a schopnosť ich používať.
Slovník zameraný na budovanie slovnej
zásoby, nárast presnosti a istoty.
úroveň A1-A2.
Wordpower Trainer príručka pomáha
študentom získať z tohto slovníka čo najviac.
•2 000 označených kľúčových slov pre
•500 Focus Notes – poznámky zamerané na
hláskovanie, gramatiku a výslovnosť.
•Oxford 3000™ kľúčové slová – zreteľne
používať slová správne.
•Vocabulary building notes - priraďujú slová
•13 000 príkladov pomáha študentom
vyznačené najpoužívanejšie slová.
ku konkrétnej téme, taktiež synonymá pre
často používané slová ako „nice“ a „good“.
•„Help“ poznámky - potrebné rady ako sa
•
vyhnúť chybám.
Fotografie a kresby objasňujú zložité slová
alebo ukazujú rozdiel medzi podobnými
slovami.
Oxford Student’s
Dictionary
na štúdium iných predmetov
v anglickom jazyku
MJoint Winner, HRH The Duke of Edinburgh
ESU English Language Book Award 2008
“… an incredibly useful
aid for teachers and
students.”
Judges’ comments Upper-Intermediate až Advanced
52.000 slov, fráz a významov
Pokrýva všeobecnú slovnú zásobu + slovíčka
z iných predmetov ako sú prírodopis, dejepis,
matematika atď. Odporúča sa pre CLIL,
bilingválne a odborné školy a pre študentov
pripravujúcich sa na medzinárodné skúšky
( IELTS a TOEFL®)
•Obsahuje rámčeky s kolokáciami –
objasňujú ako rozprávať a písať o danej
téme.
•Obsahuje rámčeky Thesaurus – objasňuje
ako si rozšíriť slovnú zásobu používaním
synoným.
•Viac ako 400 ilustrácií v slovníku a 16-
stranová farebná príloha v Picture
Dictionary vysvetľuje náročné slová alebo
poukazuje na rozdielny význam.
•16 strán študijných materiálov poskytuje
pomoc navyše pri témach ako napr. talking
on the telephone, letter writing, a talking
about dates and numbers.
•Možnosť zakúpenia verzie s nižšou cenou.
•Označené Oxford 3000™ kľúčové slová
•Označené všetky slová z vedeckého
•16 strán s farebnými ilustráciami, na ktorých •
je slovná zásoba usporiadaná podľa tém.
•Aktivity podporujúce rozvíjanie zručností
na používanie slovníka s cieľom získať zo
slovníka čo najviac.
slovníka (Academic Word List).
40 stránok Reference Pages na podporu
vedeckého písania a zlepšenie študijných
zručností.
•Stovky diagramov a ilustrácií pomáhajú
porozumieť vedeckým a technickým
pojmom.
Essential Dictionary CD-ROM
•Obsahuje kompletný slovník
Wordpower CD-ROM obsahuje:
•Americká a britská výslovnosť
•Kompletný slovník.
•Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary
•
•Oxford Genie na vyhľadávanie slov
s definíciami.
všetkých slov a tisícov vzorových viet.
Množstvo hier a interaktívnych
cvičení , ktoré pripravujú študentov
na skúšky typu KET, Starters, Movers
a Flyers.
na vyhľadávanie slov.
ak ste online alebo používate Word
dokument.
•Prehľad hesiel priradených k názvu
témy, napr. všetky slová spojené
s počítačmi alebo životným
prostredím.
•Množstvo hier a cvičení pomáhajúcich
budovať slovnú zásobu a pripravovať sa
na skúšky.
52
Student’s Dictionary CD-ROM
•Obsahuje kompletný slovník Oxford
Student’s Dictionary a Oxford Learner’s
Wordfinder Dictionary.
•Tematické okruhy a podľa nich
zoradená slovná zásoba v Topic
Dictionary.
•Možnosť vytvorenia vlastného
slovníčka s vlastnými poznámkami
a prekladmi v My Topic Dicitionary.
•Cvičenia na budovanie slovnej zásoby
a prípravy na skúšky.
slovníky
Oxford Collocations
Dictionary
for students of English
Upper-Intermediate až Advanced
Slovné spojenia používané v každodennej
angličtine.
Viac ako 250.000 základných kolokácii
(slovných spojení) pre britskú aj americkú
angličtinu.
•Kolokácie vybrané z Oxford English Corpus
– banka 2 miliárd slovných spojení.
•Označené sú kolokácie ak sa používajú iba
v britskej alebo americkej angličtine.
•75,000 príkladov kolokácií z britskej a
americkej angličtiny v kontexte.
•Kolokácie sú zoskupené podľa slovného
druhu alebo významu.
•16 strán študijných materiálov.
Collocations Dictionary CD-ROM
Oxford Learner’s Thesaurus
Synonymický slovník
MShortlisted for the British Council 2009 ELT Innovation Award
“… very clear, very thorough, helpful and
comprehensive.”
Judges’ comments
Upper-Intermediate až Advanced
Žiadne dve slová nie sú presne rovnaké.
Slovník pomáha študentom rozlíšiť medzi
viac ako 17.000 podobnými slovami
a výrazmi a naučí ich používať ich správne.
2000 hesiel:
•Každé heslo má 3-10 synoným s vysvetlením
ich rozdielov po stránke gramatickej,
významovej a podľa frekvencie výskytu.
•Napomáha študentom porozumieť
rozdielom medzi známymi slovami ako
„easy“ a „simple“ učením výrazov ako
„effortless, painless“.
•Vyhľadávacia funkcia uľahčuje
•Viac ako 4.000 poznámok napomáhajúcich
•Vysvetlenie každého slova+britská aj
•Viac ako 2000 slov opačného významu.
•Celý slovník.
•Praktické cvičenia.
Slovník taktiež obsahuje:
nájdenie kolokácie, ktorú práve
hľadáte.
americká výslovnosť.
študentom rozpoznať rozdiely medzi veľmi
blízkymi synonymami, vybrať si správne
a použiť ho správne.
•Abecedný a tematický zoznam.
•16 strán zameraných na témy s cvičeniami
vhodnými na prípravu na skúšky.
Thesaurus CD-ROM
•Kompletný slovník Oxford Learner’s
Thesaurus.
•Precvičte a rozšírte si slovnú zásobu
s viac ako 250 cvičeniami navyše.
Oxford Learner’s Pocket Thesaurus
Upper-Intermediate až Advanced
Základné informácie o 30 000 synonymách a opozitách:
•Až do 12 synoným k 5 000 kľúčovým slovám a významom.
•Prehľadné označovanie: napr. britský/americký, formálny/neformálny,
súhlasný/nesúhlasný.
•Stovky poznámok označujúcich rozdiely medzi dvojicami synoným.
•Predlohy a kolokácie pomáhajú študentom používať synonymá v kontexte.
•Založený na Oxford Learner’s Thesaurus.
53
SLOvNíK Y
Oxford 3000™ preklad základnej
slovnej zásoby na www.oup.com/elt
Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
•Oxford iWriter na CD-ROMe a 32-stranový Oxford Writing Tutor
8. Edicie
UPPER-INTERMEDIaTEažaDVaNCED
aShORNby
EDITOR:jOaNNaTURNbUll
•Oxford 3000Plus™ kľúčové slová. Plus obsahuje najdôležitejšie slová
Slovník, obľúbený medzi učiteľmi aj žiakmi, je svetovo
najpredávanejší slovník pre advanced learners. Nová edícia má Oxford
iWriter na rozvíjanie pre študentov najnáročnejšej zručnosti: písanie a
budovanie slovnej zásoby na vyjadrenie myšlienok a názorov.
pomáha študentom plánovať , písať a skontrolovať si text.
•1 000 nových slov a významov v tematických okruhoch ako
technológia, životný štýl, slang, ekonomika (carbon trading, citizen
journalism, malware, socila bookmarking, stact it, staycation, X factor).
v anglickom jazyku a najpodstatnejšie významy týchto slov.
•Poznámky a synonymá v Topic Collocation pomáhajú študentom
rozšíriť si slovnú zásobu prostredníctvom kľúčových slov na 7500
slov.
•64 nových strán tzv. Visual Vocabulary Builder pomocou farebných
fotografíí a ilustrácií rozširuje slovnú zásobu daných tematických
okruhov ako napr. landscapes, the environment, leisure activities,
alebo inside the house.
•Vyznačené slová z vedeckého slovníka.
Oxford kľúčové slová 3000Plus™
ukazujú najdôležitejšie významy slov,
ktoré študenti potrebujú vedieť.
Oxford kľúčové slová 3000™ s
poznámkami, ktoré pomáhajú
študentom dosiahnuť slovnú
zásobu v rozsahu 7500 slov, ktoré sú
potrebné pre úroveň advanced.
Jednoduché vysvetlenia slov – definície
používajú Oxford 3000™ slová.
Banka príkladov a vzorových viet.
54
SLOvNíK Y
“No other dictionary explains words better than OALD.”
SayEDjaMIl,STUDENT,CaNaDa
“Students can easily find and understand the meaning of a
word, and aren’t afraid of actually using a dictionary.”
ElINabEaTRIZbECCaRía,TEaChER,aRGENTINa
“It makes me more confident than ever before.”
XIaObOyaNG,ChINa
Nový CD-ROM
vhodný pre
interaktívne tabule
Pozrite si prezentáciu na www.oald8.com
•Oxford iWriter je pomocník v plánovaní,
písaní a kontrole textov.
•Integrované aplikácie pre štúdium jazyka:
Thesaurus, Cultural Guide a Word Origin,
1000 vzorových viet navyše, ilustrácie.
•Topic vocabulary banks zjednodušuje
učenie slovnej zásoby spojenej s témami
ako napr. society and politics, science and
technology, culture, education atď.
•Dictation exercises – diktátové cvičenia
s rozličnými akcentami, ktoré rozvíjajú
zručnosť počúvania potrebnú na zvládnutie
skúšok.
•Cvičenia na precvičovanie a učenie slovnej
zásoby z vedeckého slovníka.
•Pracovné listy na stiahnutie.
Oxford Writing Tutor poskytuje tipy , poradenstvo a sprievodcu pre
písomné zadania, ústne prezentácie a písanie e-mailov
www.oald8.com – online slovník, na ktorý sa môžete
vždy spoľahnúť
•Neobmedzený prístup k celému slovníku.
•Precvičovanie výslovnosti ozvučením všetkých
hesiel.
•Prístup k Oxford 3000™ zoznamu, k vedeckému
slovníku (Academic Word list), použitiu poznámok
a obrázkov.
•Zriaďte si OALD vyhľadávaciu ikonku na Vašej
webovej stránke.
55
G R AM ATiK Y
Oxford English Grammar Course
NEW
baSICažaDVaNCED
MIChaElSWaNaCaThERINEWalTER
World best-seller for
30 years
Michael Swan a Catherine Walter vyskúšali a otestovali metódu,
ktorá študentov privedie krok za krokom k úspechu. CD-ROM
s výslovnosťou pomáha študentom porozumieť zvukovej podobe
gramatiky a webová stránka poskytuje extra materiály do triedy alebo
na samoštúdium.
2 million copies sold
•Dobre známi a ocenení autori.
•Osvedčený postup: metóda krok za krokom so stručnými
vysvetleniami a s množstvom precvičovania každého gramatického
javu.
•Testy sú v knihe aj online, monitorovanie pokroku.
■
■
CD-ROM s výslovnosťou gramatiky s interaktívnymi cvičeniami
napomáha porozumieť gramatickým štruktúram vo zvukovej
podobe, dáva možnosť nahrať a vypočuť si vlastnú nahrávku.
Online stiahnuteľné tipy, testy, nápady pre učiteľov a interaktívne
testy, hry, cvičenia pre študentov www.oup.com/elt/
oxfordenglishgrammarcourse.
•Po zvládnutí úrovne Advanced ( vydané júl 2011) možnosť
pokračovania s Practical English Usage, 3rd edition a Practical English
Usage Diagnostic Tests.
Practical English Usage
Third Edition
INTERMEDIaTEažaDVaNCED
MIChaElSWaN
• Najspoľahlivejší sprievodca na riešenie gramatických problémov
v angličtine.
• Slovník zostavený na základe podnetov študentov angličtiny a ich
učiteľov.
• Viac ako 600 praktických a jasných riešení spoločných problémov.
Pronunciation for grammar CD-ROM
Pronunciation for grammar CD-ROM napomáha študentom
plynule vyslovovať gramatické štruktúry. Interaktívne cvičenia
študentom umožnia:
•Počúvať a vyslovovať minulé tvary slovies.
•Počuť, kde sa nachádza prízvuk vo vete.
•Nachádzať rozdiely medzi prízvučnými a neprízvučnými
slabikami a počuť stiahnuté tvary.
•Spoznať rozdiely v intonácii medzi otázkou a oznamovacou
vetou.
•Počúvať nahrávku, prehrať si ju a nahrať samých seba.
Practical English Usage
Diagnostic Tests
UPPER-INTERMEDIaTE,aDVaNCED,aEXPERT
MIChaElSWaNaDaVIDbaKER
Diagnostické testy pre Upper-Intermediate, Advanced a Expert úrovne
na preskúšanie znalostí kľúčových aspektov anglickej gramatiky a jej
použitia.
•Testy spolu s Practical English Usage, Third Edition pomáhajú
identifikovať okruhy potrebné na doštudovanie alebo zopakovanie.
•Kľúč so správnymi odpoveďami obsahuje odkazy na príslušnú časť
v Practical English Usage.
Poznámka: Practical English Usage Diagnostic Tests sa predtým nazývali
Grammer Scan.
56
G R AM ATiK Y
Oxford Practice Grammar
baSIC,INTERMEDIaTE,aaDVaNCED
NORMaNCOE,MaRKhaRRISON,KENPaTERSON(baSIC)
jOhNEaSTWOOD(INTERMEDIaTE)
GEORGEyUlE(aDVaNCED)
Štruktúra plánov je:
• Jasné vysvetlenie a precvičovanie gramatiky pre tri rôzne úrovne, pre • Názorná ukážka gramatiky v praxi.
každú úroveň kniha zvlášť.
• Vysvetlenie použitia a možnosť pre študentov vytvoriť si svoje
vlastné pravidlá.
• Basic – krátke a jednoduché vysvetlenia anglickej gramatiky.
Intermediate – podrobnejšie vysvetlenie s príkladmi.
• Precvičovanie.
Advanced – detailné vysvetlenie pravidiel anglickej gramatiky
s mnohými cvičeniami.
• Táto séria obsahuje gramatiku pre medzinárodné skúšky PET, FCE,
CAE, CPE a TOEFL.
• Výstupný test študentom ukáže, či sú pripravení postúpiť na vyššiu
úroveň Oxford Practice Grammar.
• Súčasťou každej knihy je CD-ROM, ktorý obsahuje mimoriadne
kvalitne spracované interaktívne cvičenia zamerané na hľadanie
a opravy chýb, ďalej testy s výberom odpovedí z niekoľkých
ponúkaných možností a tiež aktivity spojené s počúvaním dialógov.
Lesson Plans and Worksheets
baSICaINTERMEDIaTE
RaChElGODFREy
Pri registrácii na www.oup.com/elt je možnosť kliknúť na odkaz
Grammar to Go a budete jedenkrát mesačne dostávať plány hodín,
gramatické tipy a odkazy na podklady ku gramatike.
Advanced Supplementary Exercises
aDVaNCED
GEORGEyUlE
Precvičovanie gramatiky pre pokročilých. Pomáha v príprave na
medzinárodné certifikáty pre pokročilých CAE, CPE, TOEFL, IELTS, atď.
Kniha je vhodná na samoštúdium a obsahuje:
• Jednu stranu cvičení navyše k jednej strane gramatických pravidiel
z knihy Oxford Practice Grammar zahŕňajú:
Použite hotové plány hodín a fotokopírovateľné pracovné listy
a sledujte napredovanie vašich študentov v gramatike.
Každý plán hodiny vychádza z lekcie v Oxford Practice Grammar.
Obsahuje primerané množstvo materiálov na jednu vyučovaciu
hodinu s množstvom cvičení a aktivít navyše.
– cvičenia na slovnú zásobu
– editovateľné cvičenia, kde si študent môže zostavovať dlhšie texty
– priraďovacie cvičenia, ktoré pomáhajú študentom zlepšiť si celkový
ústny a písomný prejav v anglickom jazyku
•Odkazy na konkrétne vysvetlivky a príklady Oxford Practice Grammar
úroveň Advanced.
Oxford Living Grammar
PREDETIVOVEKU10–16ROKOV
KENPaTERSON,MaRKhaRRISON,NORMaNCOE
•Kniha s CD-ROMom.
• Vysvetlivky obsahujú tzv. Grammar in action – konkrétne situácie.
• Obsah cvičení je prispôsobený každodennému jazyku.
• Okienka Word focus označujú ustálené slovné spojenia a slová, ktoré môžu
žiakom robiť ťažkosti.
• Banka úloh na konci knihy Over to you poskytuje voľné precvičovanie
a modelové odpovede.
• Ilustrácie sú tematicky prispôsobené žiakom.
• Pomáha s prípravou na KET a PET skúšky.
57
G R AM ATiK Y
NEW
Oxford Word Skills
MHighly Commended English-Speaking Union’s Duke of Edinburgh
English Language Book Award 2009
baSIC,INTERMEDIaTEaaDVaNCED
RUThGaIRNSaSTUaRTREDMaN
Learn and practise English words
Vhodná na učenie a precvičovanie slov, fráz a lexikálnej gramatiky
použitých v témach a v reálnych situáciách.
•Pokrýva viac ako 2000 slov na každej úrovni, vysvetľuje význam a
NEW
Basic, intermediate slovenské
slovníčky na www.oup.com/elt
Idioms and Phrasal Verbs
INTERMEDIaTEaaDVaNCED
Rozšírenie slovnej zásoby idiomami a frázovými slovesami
používanými v reálnej angličtine.
•
•Viac ako 1000 nových idiomov a frázových slovies v každej úrovni.
•60 lekcií zoradených v tematických celkoch ako
•Usporiadaná do tematických celkov ako napr. „Getting Around“.
•Každý tematický celok objasňuje študentom, čo budú ovládať na
•Cvičenia „About you“ alebo „About your country“ dávajú možnosť
výslovnoť každého slova, jeho použitie v kontexte.
1 strana = 20-30 min, obsahuje krátke vysvetlenia a cvičenia –
ideálne pre prácu v triede aj pre samoštúdium.
konci celku. Napr. „I can talk about university“.
•Testovacia karta „Test yourself“ v každej úrovni, pomocou ktorej si
študent sám overuje, ktoré slová a frázy už pozná a ktoré si musí ešte
precvičovať.
Každá úroveň obsahuje Super-Skill CD-ROM Pack:
•S viac ako 400 cvičeniami navyše.
•Výslovnosť každého slova v Oxford Word Skills a precvičovanie
si tejto výslovnosti.
„Thinking,learning,knowledge“ a „Communication with people“.
personalizovať novú slovnú zásobu.
•Pokrýva všetky frázové slovesá, ktoré sú potrebné k hlavným
skúškam.
www.oup.com/elt/wordskills
•Online testy sú generované z banky úloh, takže test je vždy iný.
•Interaktívne cvičenia pre každý celok.
•Možnosť stiahnutia obrazových kariet, zoznam slovíčok a mini
konverzačnú príručku.
•Vytvorenie vlastného slovníčka s vlastnými poznámkami
a prekladom.
•Interaktívne cvičenia upevňujú získané vedomosti z knihy.
Diagramy, kresby
a fotografie
objasňujú novú
slovnú zásobu.
Glosár poskytuje
dodatočné jednoduché
vysvetlenia a
informácie.
Spotligth/Upútavkové
rámčeky zvýrazňujú
kľúčové slová
(najpoužívanejšie,
zmätočné atď).
58
číTANK Y
Dolphin Readers
bEGINNERažPRE-INTERMEDIaTE
REbECCabROOKE,FIONaKENShOlE,ChRISTINElINDOP,
jaCQUElINEMaRTIN,RIChaRDNORThCOTT,MaRyROSE,
NORMaShaPIRO,DITaylOR,aCRaIGWRIGhT
EDITORSéRIE:CRaIGWRIGhT
Rad interaktívnyh čítaniek pre základné školy vytvorený pre rozvíjanie
jazykových zručností zábavnou formou.
Farebné ilustrácie, príbehy a medzipredmetové vzťahy stimulujú
záujem žiakov, zatiaľ čo starostlivo odstupňovaná angličtina im
predstavuje nový jazyk.
•Témy v rámci medzipredmetových vzťahov upevňujú to, čo sa deti
učia bežne v učebniciach na iných predmetoch.
•„Read and Do“ sú integrované aktivity pre každú stranu čítanky.
•Obrázkový slovník v každej knihe.
•Poznámky pre učiteľov a rodičov v každej knihe.
•Activity Books poskytujú navyše precvičovanie čítania, písania
a rozprávania.
■
Učiteľské webové stránky.
Audio CD
•Pomalé prerozprávanie príbehu s prestávkami.
•Prerozprávenie príbehu bežnou rečou.
•Zrytmizovaná nahrávka príbehu (Starter, Level 1, Level 2).
•Rozšírenie príbehu.
•Slovná zásoba - každé slovo na obrázku v slovníku je nahraté
a potom použité v jednoduchej vete.
Teacher’s Handbook
•Textový prepis nahrávky rozšíreného príbehu.
•Slová v obrázkovom slovníku a vzorové vety.
•Kľúč so správnymi odpoveďami.
Classic Tales
bEGINNERažINTERMEDIaTE
SUEaRENGO
Vďaka počúvaniu, hovoreniu, čítaniu,
písaniu a dramatizácii sa Classic Tales stávajú
prostriedkom na vytvorenie kompletných
vyučovacích hodín s tradičnými hrdinami.
•Známe postavy stimulujú detskú
predstavivosť.
•Audio je k dispozícii v britskej alebo
americkej angličtine.
•Glosár s ilustráciami a príkladmi.
•Aktivity a hádanky vzbudzujú záujem žiakov
o nasledujúci dej.
•Farebné ilustrácie oživujú príbeh a žiak sa
v ňom ľahšie orientuje.
•Aktivity Books ponúkajú cvičenia navyše.
•Big Books pre vybrané tituly.
■
Webové stránky pre učiteľov vás uvedú do
série Classic Tales a poradíme vám ako ich
využívať v učebnom procese.
Reduced sample pages from The Gingerbread Man
FarebnéilustrácieoživujúClassic Tales
apomáhajúporozumieťtextu.
59
číTANK Y
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
Oxford Read and Discover
PRE-INTERMEDIaTEažINTERMEDIaTE
EDITORSéRIE:haZElGEaTChES;ClIlPORaDCa:jOhNClEGG
Čítajte a dozviete sa viac o svete!
• Štyri úrovne – level 3 až 6.
• Táto nová séria čítaniek ponúka zaujímavý a poučný obsah spolu
s aktivitami a projektami.
• Ideálne pre CLIL (medzipredmetové vzťahy).
• Široký okruh tém v troch hlavných oblastiach:
– veda a technika
– svet prírody
– svet umenia a spoločenských vied
• Activity Book (cvičenia) alebo Audio CD Pack (tj. kniha + audio CD)
ku každej knihe.
■
Poznámky pre učiteľov a sprievodca CLIL dostupné na webových
stránkach www.oup.com/elt/readanddiscover.
NEW
NEW
NEW
NEW
Fascinujúce informácie upútajú
študentov. Mapy, diagramy a grafy
podporia a rozšíria text a rozvíjajú
kritické myslenie.
Reduced extracts from Great Migrations and All About Plants
60
číTANK Y
NEW
NEW
Dominoes
bEGINNERažPRE-INTERMEDIaTE
EDITORISéRIE:bIllbOWlERaNDSUEPaRMINTER
Rozvíjajte svoje zručnosti prostredníctvom čítania.
Enjoy, Interact, Do.
MultiROM v každom titule Domino
•Dramatizované nahrávky oživujú príbehy a poskytujú
študentom autentickú hovorenú angličtinu.
•Jazykové cvičenia a hry vychádzajú z príbehov.
MultiROM je aj výbornou pomôckou pre využitie na interaktívnej
tabuli.
Nové vydanie ilustrovaných interaktívnych čítaniek, ktoré ponúkajú
študentom príjemný čitateľský zážitok.
•Starostlivo odstupňované podľa stupnice čítaniek zo série
Bookworms.
•Zábavné dramatizované audio nahrávky oživené hudbou,
zvukovými efektami a viacerými rozprávačmi.
•Integrované aktivity na rozvoj čitateľských zručností a rozširovanie
aktívnej slovnej zásoby.
•Sedem strán gramatických cvičení v každej knihe.
•Dva námety na projekty v každej knihe.
■
Interaktívny MultiROM s aktivitami a hrami.
■
Webové stránky pre učiteľov.
Zábavná dramatizácia audio
nahrávok prostredníctvom
viacerých rozprávačov,
hudby a zvukových efektov
oživuje príbehy.
61
čítanky
new
new
new
new
new
new
Oxford Bookworms Library
beginner až advanced
Founder Editor: Tricia Hedge
Series Editor: Jennifer Bassett
Factfiles Series Editor: Christine Lindop •Viac než 240 upravených a originálnych titulov rôznych žánrov –
klasická a moderná beletria, literatúra faktu, divadelné hry.
Playscripts Series Editor: Clare West
Odborníci uznávajú Oxford Bookworms Library ako jednu
z najdôslednejších vo výbere jazyka, dĺžky a kvality príbehov – veľmi
dôležité pre extenzívne čítanie.
Sedemstupňový systém jazykovej obtiažnosti.
•
M Award Winners
Language Learner Literature Award
•Rozšírená sekcia s aktivitami na konci každej knihy.
•Udaný celkový počet slov na každom obale.
•Audio CD - kompletný text nahovorený profesionálnymi hercami
v Londýne a New Yorku.
■
Online materiály na stiahnutie pre učiteľa ku každej čítanke.
■
Študentské webové stránky.
Bookworms webová stránka
www.oup.com/bookworms
Voľne dostupné študentské materiály pomôžu čo
najefektívnejšie zvládnuť čítanie:
•Rad testov na zistenie jazykovej úrovne.
•Big Read Wordcounter – počet prečítaných slov.
•Reading Diary – čitateľský denník.
•Certificate of Reading Achievement – pripravený certifikát na
ocenenie čitateľov.
2010
2009
2007
•Covers Game – čitateľská hra s obálkami a obsahom titulov.
•Bookworms book selector – pomôcka pri výbere titulov.
Voľne dostupné zdroje na pomoc učiteľom:
Voľne dostupné učiteľské materiály pomôžu pomôžu čo
najefektívnejšie využiť Bookworms:
•Kompletný sprievodca k Bookworms.
•Kľúč s odpoveďami k aktivitám v knihách.
•Kopírovateľné Before, While a After Reading aktivity
(úrovne 1-4).
2007
•Stručné obsahy kníh (úroveň 1-4).
•Testy na čítanie s porozumením a multiple-choice testy
2005
M Finalists
Language Learner Literature Award
2010
62
2009
2009
s kľúčom.
Metodiky
Oxford Basics for
Children
Nová séria doplnkových materiálov pre
učiteľov na prvom stupni ZŠ, ktorá poskytuje
množstvo nápadov pre vyučovanie
jednoduchou formou (napr. obľúbená séria
Oxford Basics).
Všetky aktivity sú prehľadne a jednoducho
popísané krok za krokom, aktivity sú určené
a prispôsobené vedomostiam a možnostiam
detí vo veku od 4 do 12 rokov.
Starting and Ending Lessons
Naomi Moir Dvadsaťpäť aktivít, ktoré naladia žiakov na začiatok
hodiny alebo ju dovedú k záveru.
Primary Resource
Books for Teachers
Oxford Basics
•Séria úspešných kníh pre učiteľov, ktorí
•Populárna séria metodických kníh pre
•Každá obsahuje 25–30 hotových príprav
editor série: Alan Maley
začínajú učiť alebo hľadajú nové nápady.
+ kopírovateľné pracovné listy.
na hodinu, sú ideálne napr. pri suplovaní,
pretože nevyžadujú dlhú prípravu a učiteľ
potrebuje iba základné pomôcky (tabuľa,
papier, ceruzka).
celú triedu.
usporiadané, vhodné pre začiatočníkov až
po mierne pokročilých.
učiteľov základných škôl.
•Každá obsahuje 60–100 aktivít pre žiakov
•Návody ako používať knihy, prečo robiť tú či •Aktivity sú jednoduché, prehľadne
onú aktivitu, ako zorganizovať žiakov alebo
•Všetky aktivity sú jednoducho opísané a
vysvetlené.
•Súbor týchto kníh predstavuje
nevyčerpateľný zdroj nápadov, aktivít,
scénok, príbehov, projektov, hier, pesničiek,
riekaniek a výtvarných námetov.
Kniha sa zameriava na potrebu detí neustále
si opakovať naučený jazyk. Sú v nej uvedené
jednoduché, adaptabilné aktivity s prvkami pohybu
a hry, ktoré zabezpečujú variabilitu na hodinách.
Art and Crafts with Children
English Through Music
Assessing Young Learners
Andrew Wright
Activities Using Resources
Heather Westrup a Joanna Baker
Classroom English
Bryan Gardner a Felicity Gardner
Cross-curricular Activities
Hana Švecová
Intercultural Activities
Michaela Cankova a Simon Gill
Sophie Ioannou-Georgiou a
Pavlos Pavlou
Introduction to Teaching English
Kniha ponúka námety na jazykové hry s pohybom,
rýmovačky a pesničky, v ktorých sú výrazne použité
užitočné lexikálne prostriedky a zároveň rozvíjajú
muzikálnosť detí.
Creating Chants and Songs
Jill Hadfield a Charles Hadfield
Carolyn Graham Presenting New Language
Creating Stories with Children
Jill Hadfield and Charles Hadfield
Nie je primárne potrebné hudobné nadanie.
Andrew Wright
Simple Listening Activities
Listen and Do
Drama with Children
Hana Švecová
Sarah Phillips
Jane Willis a Anice Paterson
Storytelling
Eleanor Watts
Games for Children
Gordon Lewis with Günther Bedson
Jill Hadfield and Charles Hadfield
Simple Reading Activities
Jill Hadfield a Charles Hadfield
Simple Speaking Activities
Vocabulary Activities
NEW Grammar for Young
Learners
Mary Slattery
Gordon Lewis a Hans Mol
Simple Writing Activities
Projects with Young Learners
Jill Hadfield a Charles Hadfield
Diane Phillips, Sarah Burwood, a Helen Dunford
Storytelling with Children
Jill Hadfield a Charles Hadfield
Teaching Grammar
Jim Scrivener
Andrew Wright
The Internet and Young Learners
Gordon Lewis
Very Young Learners
Vanessa Reilly a Sheila Ward
Writing with Children
Jackie Reilly a Vanessa Reilly
Young Learners
Sarah Phillips
63
Metodiky
Resource Books for Teachers
editor série: Alan Maley
Táto veľmi populárna séria metodík dáva učiteľovi praktické rady, je
zdrojom nápadov a materiálov okamžite využiteľných v triede.
Je určená pre učiteľov, ktorí učia stredoškolákov a dospelých.
Advanced Learners
Alan Maley
new
Beginners
Into the Classroom
Peter Grundy
Classroom Dynamics
Jill Hadfield
Séria krátkych a praktických návodov , ktorá pomáha učiteľom 6 – 16
ročných študentov vniesť do vyučovania nové inovatívne nápady.
Conversation
Literature
Rob Nolasco a Lois Arthur
Alan Maley a Alan Duff
Creative Poetry Writing
Music and Song
Jane Spiro
Tim Murphey
Lynne Cameron a Penny Mckay
Cultural Awareness
Newspapers
Barry Tomalin a Susan Stempleski
Peter Grundy
Dictionaries
Project Work, Second
Edition
Aktivity v triede, rady a príklady komunikácie v triede pre učiteľov
a praktikantov, ktorí sa vzdelávajú v oblasti učenia detí vo veku 5 – 12 rokov.
Jednoduché vysvetlenie teórie potrebnej pre pochopenie praxe. Autori knihy
prechádzajú spolu s učiteľmi množstvom nápadov ako podporiť nadšenie detí
pre prácu s jazykom prostredníctvom zaujímavých aktivít.
Jon Wright
Drama and Improvisation
ken wilson
English for Specific
Purposes
Keith Harding
Exam Classes
Peter May
Film
Susan Stempleski a Barry Tomalin
Global Issues
Ricardo Sampedro a Susan Hillyard
Grammar
MHighly Commended EnglishSpeaking Union’s Duke of
Edinburgh Book Competition
Diana Fried-Booth
Populárna projektová práca
spĺňa potreby každého študenta
v skupine. Metodika rozoberá
úlohu krátkodobých aj dlhodobých
projektov v jazykovom vzdelávaní,
v rozvíjaní tvorivosti, kritického
myslenia a spôsobilosti pracovať
v tíme.
Uvádza príklady a hotové námety na
rôzne jazykové projekty. Pre tvorivého
učiteľa je zdrojom inšpirácie
a nápadov ako vytvoriť a využiť
projekt na hodinách.
Pronunciation
Clement Laroy
Role Play
gillian porter ladousse
Scott Thornbury
Storybuilding
Grammar Dictation
Jane Spiro
Ruth Wajnryb
Homework
Teaching Other Subjects
Through English
Lesley Painter
Sheelagh Deller a Christine Price
Images
Teenagers
Jamie Keddie
Gordon Lewis
The Internet
Vocabulary, Second
Edition
Scott Windeatt, David Hardisty,
a David Eastment
John Morgan a Mario Rinvolucri
Learner-based Teaching
Writing, Second Edition
Colin Campbell a Hanna Kryszewska
Tricia Hedge
Listening
MWinner Frank Bell Prize
Goodith White
64
Bringing creative teaching into the young
learner classroom
Bringing technology into the classroom
Gordon Lewis
Bringing technology into the classroom ponúka možnosti využitia nových
techológií vhodných pre učiteľov anglického jazyka.
•Vedie čitateľa k tomu, ako používať rôzne aplikácie ako textový editor, priamo
alebo nepriamo pripojené pomôcky ako interkaktívna tabuľa a Internet.
•Popisuje a vysvetľuje počítačovú technológiu v praktickom jazyku –
zrozumiteľnom bežnému užívateľovi.
•Uvádza námety pre praktické použitie v triede.
•Ponúka možnosti ako s istotou využiť to, čo je najlepšie z IKT.
Bringing extensive reading into the
classroom NEW
Richard Day, Jennifer bassett, bill bowler, sue parminter, nick bullard, mark furr, nina prentice, minas mahmood, daniel stewarT, thomas robb
Kniha objasňuje významnú úlohu rozširujúceho čítania v každom
jazykovom programe.
Výskum uvedený v prvej časti publikácie ukazuje, akým spôsobom čítanie pre
potešenie pomáha žiakom v učení sa cudzieho jazyka. Učiteľ sa oboznámi
s rôznymi metodickými prístupmi zameranými na:
voľného rozširujúceho čítania.
•Dôležitosť
akým vznikajú materiály na rozširujúce čítanie a ako si vybrať pre žiakov
•Spôsob,
vhodnú úrovňovú čítanku.
a objavovanie úrovňových čítaniek.
•Spoznávanie
•Tipy
na projekt školskej žiackej knižnice.
•Založenie a vedenie záujmového čitateľského klubu.
Navyše autori ponúkajú štyri konkrétne príklady z praxe, ktoré opisujú čitateľské
projekty v rôznych podmienkach. Jednotlivé kapitoly sú napísané uznávanými
odborníkmi v oblasti rozširujúceho čítania.
METODiK Y
Third Edition
Techniques
& Principles
in Language
Teaching
NEW
Understanding English as a
Lingua Franca
baRbaRaSEIDlhOFER
Rozšírenie angličtiny ako nadregionálneho
dorozumievacieho jazyka – lingua franca (ELF) ako
aj ostatné aspekty globalizácie volajú po potrebe
prehodnotiť konvenčný náhľad na tento jazyk.
Kniha argumentuje, že ELF treba ponímať výhradne
ako samostatný, prirodzene požívaný jazyk a nie
ako pochybenú angličtinu rodených hovoriacich.
Zároveň ukazuje konkrétne neobvyklé formálne
črty ELF. Vysvetľuje, že ich vznik je motivovaný
funkčne v súvislosti s dynamikou komunikačnej
interakcie.
Diane Larsen-Freeman
and Marti Anderson
Techniques & Principles in
Language Teaching NEW
Word Knowledge
A Vocabulary Teacher’s Handbook
Third Edition
ChERylbOyDZIMMERMaN
DIaNElaRSEN-FREEMaNaMaRTIaNDERSON
Užitočné, praktické stratégie ako pomôcť
žiakovi naučiť sa slovo spolu s jeho významom,
kolokáciami, gramatickými vlastnosťami,
odvodeninami, jazykovým štýlom a primeranosťou.
Aktualizovaná tretia edícia tohto populárneho
úvodu do didaktiky angličtiny opisuje rôzne
metódy a prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov.
•Pre
začínajúcich učiteľov poskytuje praktické rady
krok za krokom.
•Je písaná ľahkým štýlom a zrozumiteľným
jazykom.
pre tréning učiteľov v praxi, pre
•Vhodná
NEW
NEW
získavanie novej ELT kvalifikácie aj pre študentov
didaktiky anglického jazyka.
učiteľom predstavuje nové prístupy
•Skúsenejším
a námety pre vyučovaciu prax.
Input, Interaction, and
Corrective Feedback in L2
Learning
alISONMaCKEy
V centre pozornosti sú kognitívne procesy
prebiehajúce pri učení sa druhého jazyka
v komunikačnej interakcii.
Ponúka zrozumiteľný a aktuálny prehľad štúdií
o interakcii, ktoré sa objavili od polovice 90-tych
rokov. Poukazuje na posun v tejto oblasti smerom
k skúmaniu kognitívnych faktorov v hodnotení
procesu interakcie.
novú kapitolu o využívaní digitálnych
•Obsahuje
technológií na hodinách angličtiny.
Techniques and Resources in
Teaching Reading
SaNDRaSIlbERSTEIN
Techniques and Resources in
Teaching Grammar
MaRIaNNECElCE-MURCIa
aShaRONlhIllES
Techniques in Teaching
Writing
Designing and Analyzing
Language Tests
NaThaNCaRR
Pracovný zošit s DVD podáva veľmi praktické rady
a jednoduché vysvetlenia. Vedie užívateľa od
pochopenia teórie testovania zdatnosti v angličtine
k praktickej spôsobilosti navrhnúť test a analyzovať
jeho výsledky s využitím štatistických nástrojov.
Každý, kto sa chce dozvedieť, prečo je štatistika
dôležitá v kvantitatívnom meraní učenia sa, určite
ocení prístup knihy krok za krokom a využitie
reálnych dát z jazykových testov.
aNNRaIMES
NEW
Techniques in Teaching
Vocabulary
VIRGINIaFRENChallEN
Translation in Language
Teaching
Techniques in Testing
haROlDSMaDSEN
GUyCOOK
Prieskum a kritické zhodnotenie argumentov pre
a proti prekladu v rôznych vyučovacích kontextoch.
Kniha poníma preklad ako jeden z množstva
spôsobov prepojenia angličtiny s materinským
jazykom študentov. Predstavuje základ nového
smerovania v praxi aj vo výskume a rozoberá spôsoby
implementácie prekladu do učebných materiálov,
učebných plánov a do metodiky.
Kniha prezentuje preklad ako:
osvojeniu si jazyka, didaktike
•Podporu
a testovaniu.
k splneniu potrieb, práv a k posilneniu
•Prispenie
postavenia študenta.
prienik do vzťahu jazykov a kultúr.
•Výchovný
65
v zDE L ávAciE pRO G R AMY, pODpOR A A SE RviS, K TORÉ pOSK Y Tuj E OxFOR D uNivE R SiT Y pR ESS pR E učiTE LOv AN j
SEMINÁRE PRE UČITEĽOV ANJ
ORGANIZOVANÉ NA JAR 2011
Spoločné témy pre všetky základné a stredné školy sú: a) námety na zostavenie, prípadne úprava Tematických výchovno-vzdelávacích plánov; b) práca
s jazykovým portfóliom (LP), ktoré je nástrojom na sebahodnotenie, uvedomenie si potreby učiť sa, čo je funkčné pre komunikáciu, podporuje metakognitívne
zručnosti, ktoré pomáhajú žiakovi zhodnotiť pokrok v jazykovom vzdelávaní.
MATERSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ROČNÍK 1 – 4
1) Pre materské školy sme pripravili prezentáciu učenia ANJ ako cudzieho jazyka v súlade s cieľmi predprimárneho vzdelávania na dosiahnutie optimálnej
pohybovej, poznávacej a citovo-sociálnej úrovne – praktické ukážky na plnenie cieľov predprimárneho vzdelávania pri učení ANJ napasované na učebnice pre
materské školy, viď strany 6 -7 v katalógu.
2) Námety na stratégie učenia ANJ v 1. a 2. ročníku ZŠ a náväznosť učebníc na 3. a 4. ročník ZŠ.
3) Učenie v 3. a 4. ročníku ZŠ:
učenie na podporu efektívneho učenia ANJ.
•Zážitkové
Jazykové
portfólio
– ako deti poznajú, čo sa naučili, kontrola aj pre rodičov.
•
Námety
na
témy
pre
tvorbu Školských vzdelávacích programov pre 1. stupeň ZŠ.
•
•Príklady náväznosti učebníc na prvom stupni ZŠ (aj v náväznosti na MŠ).
Prezentácia novej učebnice z vydavateľstva Oxford pre 1. stupeň ZŠ SUPER SURPRISE! Podrobnosti
o učebnici viď na strane 15 tohto katalógu.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ROĆNÍK 5 – 9
v TVVP pre učebnice PROJECT 3E, 1, 2, 3, 4, a 5.
•Úpravy
•Jazykové portfólio pre PROJECT 3E - ako si žiaci vedia odmerať, čo sa naučili, stratégia kopírujúca
požiadavky ŠVP.
•Predstavenie výkonových testov – hodnotenie po ukončení učebnice 1, 2, 3, 4, 5 PROJECT 3E,
hodnotenie žiaka z pohľadu kreativity, tvorivého a kritického myslenia a záujmu o štúdium ANJ.
•Námety na tvorbu Školských vzdelávacích programov pre 2. stupeň ZŠ (extensive reading, project
work, my picture dictionary, craft-learning through doing, drama, CLIL ... atď).
Pomocníkom pri tvorení ŠkVP sú metodické príručky viď. strany 59 – 61. Učieľom bude predstavená jedna
z noviniek zo série Into the Classroom, Bringing extensive reading into the classroom, viď stranu 60 tohto
katalógu.
Prezentácia novej učebnice z vydavateľstva Oxford University Press pre 2. stupeň ZŠ ENGLISH PLUS. Podrobnosti o učebnici si môžete prečítať na strane 23 tohto
katalógu.
STREDNÉ ŠKOLY
školských vzdelávacích programov, kritériá na zostavenie vhodného rozširujúceho programu na podporu rozvoja jazykovej
•Tvorba
kompetencie žiaka.
•Jazykové portfólio, efektívnosť použitia, podpora rozvoja metakognitívnych zručností.
•Nové materiály na prípravu na záverečné skúšky, prezentácia na základe prieskumu medzi učiteľmi SŠ.
Prezentácia novej učebnice FAST CLASS z vydavateľstva Oxford University Press, vhodná na prípravu na záverečné skúšky z ANJ.
Podrobnosti o učebnici viď na strane 43 tohto katalógu.
Dôležité informácie:
Po celom Slovensku organizuje Oxford MINI-SEMINÁRE, ktoré vedú naši skúsení lektori. Obsah seminárov je zameraný na rozvoj jazykovej zručnosti Speaking,
praktické ukážky z učebníc a doplňujúcich materiálov z Oxford University Press na podporu jazykovej kompetencie.
Miesta konania seminárov a mini-seminárov nájdete na našej stránke www.oupforms.com.
66
Spoločné témy jesenných seminárov pre základné a stredné školy sú: a) výber a prezentácia námetov na tvorbu Školských vzdelávacích programov pre ANJ
v súlade s podmienkami a profiláciou školy, podľa vlastných potrieb a možností a predstáv učiteľov ANJ; b) prezentácia stratégií na podporu aktívneho učenia
ANJ ako cudzieho jazyka.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ROČNÍK 1 – 4
a prezentácia programov, ktoré predstavujú rozšírenie ŠVP na ŠkVP pri výučbe ANJ.
•Výber
Testy
na
meranie záujmu žiaka o učenie ANJ, jeho kreativity, tvorivého a kritického myslenia.
•
ZÁKLADNÉ ŠKOLY – ROČNÍK 5 – 9
a prezentácia zaujímavých stratégií rozšírenia programu v rámci ŠkVP.
•Výber
•Definovanie pojmu Active Learner a prezentácia stratégií na podporu aktívneho učenia ANJ.
•Porovnávanie výsledkov testov a ich úprava v zmysle merania záujmu žiaka o štúdium ANJ, jeho kreativity, tvorivého a kritického myslenia.
STREDNÉ ŠKOLY
učenia ANJ na základe úpravy pedagogických dokumentov (katalógu cieľových požiadaviek k maturitnej skúške).
•Stratégia
Definovanie
pojmu Active Learner a prezentácia stratégií na podporu aktívneho učenia ANJ.
•
•Efektivita práce s jazykovým portfóliom.
Pre žiakov Oxford pripravuje program, ktorý im pomôže orientovať sa v študijnom materiáli z ponuky Oxford University Press na podporu a zvýšenie ich jazykovej
kompetencie. Pre ilustráciu uvádzame niektoré z kníh, ktoré sú súčasťou programu. Bližšie informácie o prezentovaných knihách nájdete na stranách 48 – 54
tohto katalógu.
Dôležité informácie:
Obsah mini-seminárov bude zameraný na rozvíjanie jazykovej kompetencie žiakov z pohľadu podpory aktívneho prístupu žiaka k učeniu sa jazyka spolu
s praktickými ukážkami z materiálov vydavateľstva Oxford University Press.
Kancelárie OUP – kontakty a adresy nájdete na zadnej strane tohto katalógu
Oxford minilibraries – predposledná strana tohto katalógu
Grátis ponuka – druhá strana tohto katalógu
Miesta konania seminárov a mini-seminárov nájdete na našej stránke www.oupforms.com.
67
v zDE L ávAciE pROG R AMY, pODpOR A A SE RviS, K TORÉ pOSK Y Tuj E OxFORD uNivE R SiT Y pR ESS pRE učiTE LOv AN j
SEMINÁRE PRE UČITEĽOV ANJ
ORGANIZOVANÉ NA JESEŇ 2011
7´ISBEO´EPWP[DBBEJTUSJCrUPS&-5UJUVMPW
WZEBWBUF†TUWB0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT
7ZV­JUFOd¥CPOVTPW´QSPHSBN
.FHBQSF¥LPMZOBQPEQPSV
W´VLZDVE[lDIKB[ZLPW
;CJFSBKUFWFSOPTUOjCPEZB
QPV­JUFJDIBLP[†BWVQSJ
mBM¥PNOdLVQFBMFCPJDI
WZNF’UF[BBUSBLUlWOFUFDI
OJDLjQPNoDLZ
7JBDJOGPSNdDJlOBOB¥PNXFCF
.&("#00,44,TQPMTSP
/B7SdULBDI$
#SBUJTMBWB
UFM”
GBY”
FNBJMJOGP!NFHBCPPLTTL
1SFWdE[LPWdEPCB
QPOEFMPL”QJBUPL”]”
XXXNFHBCPPLTTL
pROjE K TOvá pR ác A
Projektová prácasadostaladopovedomiaučiteľovaNjpotom,čonaSlovenskusazačalapoužívaťučebnica
PROjECTENGlIShdnesznámapodnázvomPROjECTodautoraTomahutchinsona.ajučiteliainýchvyučovacích
predmtovsanaučiliodangličtinárovaplikovaťmetóduprojektovejprácevovyučovaní.
Projektjesamostatnápráca,ktoráumožňujetvorcovipoužiťsvojupredstavivosť,podaťinformácieovšetkom,čoho
zaujímaamotivujenatvorbu.Zhľadiskajazykaneexistujeobmedzenieprirôznychjazykovýchznalostiach.Výber
jazykovýchprostriedkovjeadekvátnyjazykovejúrovnižiaka,čijezačiatočníkalebopokročilý,dokážeurobiťdobrý
projekt.Projektsadáurobiťnaakúkoľvektému.Spojeniejazykovejkompetenciesinýmizručnosťamimotivuježiaka
priprácinaprojekte.
Vyhlásenie nového ročníka súťaže
PROJECT COMPETITION 2011
Súťažvtvorbeprojektovjeurčenáprevšetkýchžiakovzozákladnýchastrednýchškôl,ktorísaužoboznámilisprácouna
projektochcezmateriályvydavateľstvaOXFORD,aleboimbolatátoformaprácepredstavenávyučujúcim.
Podmienky súťaže:
vyhlasuje a organizuje vydavateľstvo Oxford University Press.
•Súťaž
zasiela len jeden projekt z triedy na jednu tému. Ak má trieda dve skupiny, vyučujúci môže zaslať jeden projekt za skupinu.
•Vyučujúci
•K zaslanému projektu treba pripojiť vytlačenú a vyplnenú prihlášku do súťaže, aby sa mohli registrovať autori projektu. Prihlášku do súťaže nájdete na stránke
www.oupforms.com.
projektu môže byť jeden žiak, dvaja, maximálne traja žiaci.
•Autorom
•V projekte predstaví žiak svoje schopnosti narábať s anglickým jazykom v písomnej forme
tak, ako ho v danom čase ovláda, doplnené o ilustrácie, ktoré vhodne dotvárajú tému projektu.
projektu by nemal presahovať veľkosti približne rozmeru A3. Autori môžu využiť možnosť
•Rozmer
poskladať svoj projekt do uvedených rozmerov.
Ceny a výhry pre víťazov:
Víťazné projekty žiakov sú ocenené hodnotnými cenami.
Ceny pre vyučujúceho sú:
a) za prvé miesto výber kníh z vydavateľstva Oxford University Press v hodnote 50 €;
b) druhé miesto 35 €
c) tretie miesto 25 €.
V prípade, že vyučujúci má viacerých víťazov z radov žiakov, získava len jednu odmenu v hodnote
najvyššie ocenenej práce. Prihlásené projekty sa stávajú majetkom OUP. Projekty posudzuje komisia
menovaná usporiadateľom. Rozhodnutie komisie je konečné.
Kategórie súťaže sú:
prvého stupňa ZŠ, ročník 3 – 4
•Žiaci
druhého stupňa ZŠ, ročník 5 – 9
•Žiaci
školy
•Stredné
Témy na projekty: každý žiak si nazve po anglicky svoj projekt sám
podľa výberu témy a obsahu, aký do projektu vloží.
Námety na projekty sú: a) opísať zaujímavú osobu, situáciu, objekt, prečo je to pre mňa zaujímavé, b) predstaviť svoje záľuby, záujmy alebo vkus, prečo a ako som
si ich osvojil/a, c) opísať, kedy som sa naučil/a niečo zaujímavé a ako to viem využiť, d) upozorniť na životný štýl a interkultúrne rozdiely v jednotlivých regiónoch
Slovenska, e) vyjadriť, čo sa mi nepáči v mojom okolí a čo by som rád/rada zmenil/a, f) porozprávať zaujímavý príbeh, ktorý sa stal niekde na Slovenku a mňa
zaujal a prečo.
Spomenuté námety sú definované ako jazykové spôsobilosti, sú súčasťou ŠVP v dokumente
PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ÚROVNE A1, A2, B1 a B2 SERR, o ktorú sa vyučujúci
ANJ opierajú pri tvorbe ŠkVP.
Projekty do súťaže zašlite najneskôr do 27. mája 2011 na adresu:
Darina Marčeková, OXFORD UNIVERSITY PRESS Slovakia, Na vrátkach č.3410/1C, 84101 Bratislava
70
Zoznam titulov
Bratislavský kraj
(ktoré nájdete v oxford minilibraries)
• MEGABOOKS SK, spol. s r. o., Bratislava
• Oxford Bookshop, Laurinská 9, Bratislava
• Kníhkupectvo EUROBOOKS, Bratislava
• Kníhkupectvo MODUL, Laurinská 14, Bratislava
• OXICO, Bratislava
Trnavský kraj
• Galantská knižnica, Galanta
• Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda
• Medzinárodný inštitút vzdelávania, Skalica
• Kníhkupectvo MODUL, Pezinok
• Kníhkupectvo MODUL, Piešťany
• Mestská knižnica, Malacky
• Clipcentrum, Trnava
• Jazyková škola COOL SCHOOL (Bellacentrum), Senica
Nitriansky kraj
• Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra
• Sugarbooks, Damborského 10, Nitra
• Kníhkupectvo MODUL, Levice
• Mestská knižnica, Zlaté Moravce
• Knižnica Antona Bernoláka, Nové Zámky
• Jazyková škola, Komárno (Františkánov 3)
• Jazykové centrum, s.r.o., Šaľa
• Tribečská knižnica, Topoľčany
Banskobystrický kraj
•
•
•
•
•
•
•
•
Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Mestská knižnica, Brezno
Mestská knižnica M.Chrásteka, Žiar n. Hronom
Jazyková škola LINGUISTICA, Hnúšťa
Hontiansko-novohradská knižnica, Veľký Krtíš
THE MOON – jazyková literatúra, Lučenec
Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota
Trenčiansky kraj
• Futureschool – Mestské kult. stred., Bojnice
• Považská knižnica, Považská Bystrica
• Metodicko-pedagogické centrum, Trenčín
Žilinský kraj
• Krajská knižnica, Žilina
• Knižnica G. F. Belopotockého, Liptovský Mikuláš
• Mestská knižnica, Námestovo
• Mestská knižnica, Turčianske Teplice
• Kysucká knižnica, Čadca
• Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín
• Kníhkupectvo LITTERA, Martin
Košický kraj
• ANEL (E. Martinčoková), Hlavná 83, Košice
• Kníhkupectvo GLOSSA, Hlavná 97, Košice
• Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava
• Inštitút EU jazykov, Michalovce
• Spojená škola SOU a DOŠ, Kráľovský Chlmec
• Gymnázium, Trebišov
• Jazyková škola pri Gymnáziu, SNV
Prešovský kraj
• Kníhkupectvo Alter Ego, s.r.o. , Kežmarok
• Kníhkupectvo GLOSSA, Prešov
• Knižnica P.O.Hviezdoslava, Prešov
• Mestská knižnica, Medzilaborce
• Hornozemplínska knižnica, Vranov n.Topľou
• Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov
• Podduklianska knižnica, Svidník
• Podtatranská knižnica, Poprad
• Vihorlatská knižnica, Humenné
• Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa
• Združená stredná škola, Snina
• Gymnázium, Sabinov
Titul
Komponent
Cookie and Friends
Zap
Zabadoo
Stardust
Chatterbox
Chit Chat
Incredible English
Horizons
New English File
Matrix
New Headway
Headway 3rd edition
In English
Natural English
CAE Result
First Certificate Masterclass new
Exam Excellence
Headway Talking Points
A Class book
A Class book
1 Class Book
4 Class Book
1 Pupil’s Book
1 Class Book
1 Class Book
3 Student’s Book + CD
Int. Student’s Book
Pre-Int. Student’s Book
Int. Student’s Book
Int. Student’s Book
Starter Student’s Book
Up-Int. Student’s & List. Book
Student´s Book
Student’s Book
Student´s Book + CD
Business Focus
Business Objectives
Business one:one
International Express
Profile
Oxford Practice Grammar
Project Grammar
Pre-Int. Student´s Pack
Student’s Book
Int. Student’s Book
New Intermediate Student’s Book
3 Student´s Book + CD-ROM
Intermediate w/k + CD-ROM
oxford m inilibrar ies
Oxford Minilibraries
Practical Eng Usage 3/E (Int/Adv)
Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Oxford Wordpower Dictionary
Oxford Essential Dictionary + CD-Rom
OALD 7/e pb + Compass CD-ROM
Oxford Wordpower Dic 3/e (pb)
Oxford Student´s Dictionary / Genie CD-Rom
Oxford Collocations Dictionary for Learners
Really Learn 100 Phrasal Verbs (Int)
Dominoes
Dolphins
Classic Tales
Bookworms
Family and Friends 1
Happy House 2 New Edition
New Headway 4th Edition
New Matrix
English Result
Solutions
International Express
English for Life
Oxford English for Careers: Nursing 1
Oxford English for Careers: Commerce 1
Oxford Bookworms 1: London
2 kusy
2 kusy
2 kusy
5 kusov
Class Book
Class Book
Int. Student’s Book
Pre-Int. Student’s Book
Int. Student’s Book
Pre-Int. Student’s Book
Int. Student’s Book
Beginner SB
Student´s Book
Student´s Book
Oxford Bookworms 1: The Phantom of the Opera
Treetops 1
First Friends 1
Business Result
Dominoes, White Fang MultiROM Pack
Class Book
Class Book
Advanced SB
Dominoes, Macbeth MultiROM Pack
Tieto tituly budú k dispozícií: JÚL 2011
English Plus 2
Little Friends
New Horizons 1
New Headway 4th Edition (SK Edícia)
ORaD: All About Plants
Student’s Book
Class Book
Student’s Book
Elementary Student’s Book
71
2
digital
classroom
iTools and iPack
DVD / Video
Lokálne kancelárie:
Practice online
and on disc
BRATISLAVA (BA a TT kraj)
MONIKA VLAŠIČOVÁ
Na vrátkach 3410/1C
84101 Bratislava
0905/501 809
[email protected]
digital
resources
Teacher’s
websites
Online
readers
selector
Oxford 3000™
Text Checker
iTools
resources
digital
assessment
Oxford
English
Testing.com
Oxford Online
Placement
Test
Print Test
Generator
PREŠOV (PO a KE kraj)
ROMAN ČANČINOV
Budovateľská 63/A
080 01 Prešov
0915/941 785
[email protected]
Extra tests
online and
on disc
digital
self study
Student’s
discs
digital
homework
Online
practice
Student’s
discs
Online
Practice Tests
Student’s
websites
Student’s
websites
Online
Practice Tests
ZVOLEN (BB a NR kraj)
EVA BALÁŽOVÁ
Strážska cesta 7892
960 01 Zvolen
0918/997 964
[email protected]
Dictionary
e-book
Centrálna kancelária:
OXFORD UNIVERSITY PRESS, org. zložka
Na vrátkach 3410/1C
Bratislava 84101
Tel. +421269307842
Fax. +421269307843
Email: [email protected]
Zoznam distribúcií a kníhkupectiev nájdete na
www.oup.com/elt
Download

Katalóg 2011 - Oupforms.com