BOHEMIAN VENTURES
www.venturesbooks.cz
Katalog PEARSON ELT 2014
D O P O R U Č E N É T I T U LY P R O V Ý U K U A N G L I Č T I N Y
Learning, we take it personally
Active Teach
INTERAKTIVNÍ SOFTWARE PRO UČITELE DO TŘÍDY
Active Teach představuje interaktivní digitální učebnici se zoom efektem, audiem, videem, testy
k vytištění, extra materiály a tisknutelnými pracovními listy. Active Teach obsahuje nástroje pro práci
s interaktivní tabulí.Tento software můžete použít společně s vaší interaktivní tabulí nebo projektorem.
POUŽITÍ: dataprojektor, IWB, počítač
Active Book
DIGITÁLNÍ VERZE UČEBNICE PRO STUDENTY
Digitální verze učebnice, s video a audio nahrávkami, která je vhodná pro použití na počítači. Active
Book umožňuje studentům zábavné procvičování látky probrané v rámci výuky.
POUŽITÍ: počítač
eText
VARIANTA ELEKTRONICKÉ KNIHY PRO TABLETY S DALŠÍMI FUNKCEMI
Obsahuje digitální verzi kurzu s funkčním audiem a videem. Po obdržení kódu si eText jednoduše
stáhnete do svého tabletu nebo počítače. E-text je dostupný pro vybrané tituly vydavatelství Pearson.
POUŽITÍ: tablet, počítač
MyEnglishLab
ONLINE PRACOVNÍ SEŠIT VHODNÝ PRO KOMBINOVANOU VÝUKU
PRO STUDENTA: Flexibilní a individualizovaná výuka
• Online pracovní sešit plně integrovaný s výukovými materiály kurzu
• Obsahuje interaktivní cvičení, testy, audio i video
• Automatické vyhodnocování cvičení, průběžné testování a sledování vývoje pokroku studenta
PRO UČITELE: Efektivní management třídy společně s automatickým feedbackem práce studentů
• Kompletní přehled o aktivitách studentů, okamžité vyhodnocení zadaných cvičení
• Přehledná třídní kniha a známkování
• Analyzování práce studentů, včetně nejčastějších chyb, pomáhající stanovit postup výuky
• Nástroje pro individualizaci výuky a možnost vzájemné komunikace
• Vhodné do školní třídy i pro firemní kurzy
Tituly, pro které si můžete zakoupit SB, jehož součástí je access code k MyEnglishLab:
Next Move, Choices, MyGrammarLab, Speakout, Market Leader, Cutting Edge 3rd Ed. a další.
www.myenglishlab.com
POUŽITÍ: počítač, tablet, chytré
telefony, online přístup
Poskytujeme podporu i zaškolení k MyEnglishLab, kontaktujte nás na [email protected]
1
MATEŘSKÁ ŠKOLA
MY LITTLE ISLAND
British English • 3 levels • Starter
• Témata orientovaná na vývoj kognitivních, emocionálních a sociálních dovedností dětí
• Budování slovní zásoby, procvičování jazyka zábavnou formou a mezipředmětové
propojení
• Rozvoj komunikativních schopností dětí díky využití zajímavých postav a poutavých
příběhů motivujících děti k mluvení v angličtině
www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-little-island
British English
Student Book / CD-ROM
Teacher’s Book
Activity Book /Audio CD
ActiveTeach
Audio CD
Flashcards
2
Level 1
9781447913573
9781408286616
9781447913573
9781408286562
9781408286579
9781408286593
Level 2
9781447913603
9781408286708
9781447913597
9781408286654
9781408286661
9781408286685
Level 3
9781447913627
9781408286791
9781447913610
9781408286739
9781408286746
9781408286777
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
OUR DISCOVERY ISLAND
British English • 6 levels • A1-A2
• Ucelená výuka v průběhu kurzu – každá úroveň knihy přichází s novým dobrodružstvím a tématem, které rozvíjí kognitivní, emocionální a sociální dovednosti
• Získávání znalostí díky variabilnímu opakování – písničky, říkanky a hry podporující
základní slovní zásobu a gramatické procvičování
• Motivující a zajímavé příběhy, postavy a aktivity
• Děti, dnešní generace nazývaná jako „digital natives“, si mohou procvičovat angličtinu
v rámci online hry, která je zpřístupněna jak učiteli, tak rodičům
• Barevný Teacher´s Book obsahuje stránky učebnice s návody k jednotlivým cvičením
a aktivitám a zpracovanou úvodní metodiku k celému kurzu
• České slovníčky, přepisy písniček, motivující nálepky do tříd, plakáty, krásné příběhové
karty
Schvalovací doložka MŠMT
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-island
British English
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Starter Level
9781408238400
9781408238424
9781408251256
9781408238387
9781408238356
9781408238363
9781408238370
9781408238417
9781408238394
Level 3
9781408238745
9781408238769
9781408251287
9781408238721
9781408238691
9781408238707
9781408238714
9781408238752
9781408238738
Level 1
9781408238523
9781408238547
9781408251263
9781408238509
9781408238479
9781408238486
9781408238493
9781408238530
9781408238516
Level 4
9781408238851
9781408238868
9781408251294
9781408238820
9781408238806
9781408238813
–
–
9781408238837
Level 2
9781408238639
9781408238653
9781408251270
9781408238615
9781408238585
9781408238592
9781408238608
9781408238646
9781408238622
Level 5
9781408238950
9781408238967
9781408251317
9781408238929
9781408238905
9781408238912
–
–
9781408238936
OUR DISCOVERY ISLAND ONLINE HRA
Our Discovery Island hra tematicky přímo navazuje na příběh učebnice.
Děti tak mohou procvičovat angličtinu zábavnou formou mimo vyučovací
hodinu. Prostředí online světa jim poskytuje možnost vytvořit si vlastní
postavičku. Děti si hrají, objevují, tvoří a přicházejí do kontaktu s angličtinou
v digitálním prostředí, kde má učitel přehled o činnosti dětí ze třídy.
OUR DISCOVERY ISLAND
PENGUIN KIDS
Nově také zjednodušená četba pro děti
s příběhy z učebnice.
www.ourdiscoveryisland.com
3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ
DISCOVER ENGLISH
British English • 5 levels • A1-B1
• Učebnice, která motivuje děti k objevování světa i angličtiny
• Využívá aktivity rozvíjející široké spektrum dovedností a schopností studentů
• Zaujme výběrem témat, CLIL propojením, přehlednou grafikou a názorným stylem
výuky
• Vydáno s českým pracovním sešitem, metodika formou vložené učebnice, připravené
ŠVP
Schvalovací doložka MŠMT
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/discover-english
nově CZ Student´s Book
CZ Activity Book +
CD-ROM
Teacher´s Book + Test
CD-ROM
Class CD
Active Teach
Level 1
9788376000060
Level 2
9788361243922
Level 3
9788361243939
Level 4
9788361243946
Level 5
9788361243953
9788376001791
9788376001807
9788376001814
9788376001821
9788376001838
9788376003184
9788376003207
9788376003221
9788376001753
9788376001784
9788376001906
9788376001890
9788376001944
9788376001937
9788376001982
9788376001975
9788376002026
–
9788376002064
–
NEW CHALLENGES
British English • 5 levels • A1-B1
• Výuková řada určená pro zvídavější studenty
• Doporučujeme pro nižší ročníky víceletých gymnázií a třídy s rozšířenou výukou
angličtiny
• Nová aktuální, zábavná, vzdělávací a motivační témata
• Jazykové znalosti jsou získávány systematickým způsobem za pomoci CLIL propojení
Schvalovací doložka MŠMT
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-challenges
Students’ Book
Teacher’s Book
Teacher’s Book w /
Multi-Rom
Workbook w / Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Students’ Book
Teacher’s Book
Teacher’s Book w /
Multi-Rom
Workbook w / Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
4
Starter
9781408258354
9781408258453
Level 1
9781408258361
–
Level 2
9781408258378
–
–
9781408288900
9781408288917
9781408298480
9781408258552
9781408258507
9781408284421
9781408258569
9781408258514
9781408286135
9781408258583
9781408258521
Level 3
9781408258385
–
Level 4
9781408258392
9781408258491
9781408298428
–
9781408298435
9781408258576
9781408258538
9781408298466
9781408258590
9781408258545
NEXT MOVE
British English • 4 levels • A1-B1
• Odpovídá potřebě zapojení vzdělávání pro 21. století
• Reaguje na požadavek škol zapojit digitální technologie do výuky
• V rámci kurzu lze využít klasickou učebnici a pracovní sešit nebo dynamické nové
digitální materiály: interaktivní Active Teach a online pracovní sešit MyEnglishLab nebo
eText
• Zábavná témata, mezipředmětové propojení a přehledná struktura
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/next-move2
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ MultiROM
Workbook w/ MP3
Active Teach
Class Audio CDs
TODAY!
Level 1
9781408293614
Level 2
9781408293621
Level 3
9781408293638
Level 4
9781408293645
9781447943556
9781447943587
9781447943617
9781447943648
9781447943563
9781447943594
9781447943624
9781447943655
9781447943570
9781408293775
9781408293539
9781447943600
9781408293782
9781408293546
9781447943631
9781408293799
9781408293591
9781447943662
9781408293805
9781408293607
NOVINKA!
British English • 4 levels • A1
A1-B1
B1
• Nový titul, který přizpůsobuje výuku jednotlivci a motivuje žáky ke studiu užíváním
moderních nástrojů
• Stupňovaná obtížnost cvičení pro třídu se smíšenými schopnostmi studentů a extra
podpora pro studenty, kteří mají problémy s učením
• Today! má software pro interaktivní tabule i interaktivní nástroj pro zpracování
domácích úkolů – MyEnglishLab
• Používání současné angličtiny – autentické postavy ožívají v interaktivních videoklipech
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/today
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ eText
for IWBs
Activity Book
Class Audio CDs
Starter Level
9781447901051
Level 1
9781447901068
Level 2
9781447901075
Level 3
9781447901082
9781447972105
9781447972044
9781447972068
9781447972082
9781447972112
9781447972051
9781447972075
9781447972099
9781447900832
9781447900931
9781447900849
9781447900948
9781447900856
9781447900955
9781447901150
9781447901129
5
STŘEDNÍ ŠKOLA
CHOICES
British English • 4 levels • A1-B2+
• Integrovaná výuka, zejména dovedností pro 21. století
• Kniha je výjimečná rozmanitostí poslechů a přístupů k výuce gramatiky – 2 úrovně
poslechů a induktivní i deduktivní metoda osvojení nového gramatického jevu
• Choices poskytuje učiteli možnost flexibility a individualizace ve výuce
• Využívá autentická videa z BBC and Channel 4, současná, kulturní a vzdělávací témata,
která udrží pozornost vašich studentů
• Tematické moduly rozdělené do jednotlivých sekcí procvičují všechny potřebné
dovednosti: Topic Talk, Grammar Skills, Writing Workshop, Speaking Workshop
• Učebnice obsahuje maturitní a zkouškovou přípravu
• Prvky podporující interaktivní výuku: učitelský Active Teach, online systém pro
zpracování domácích cvičení MyEnglishLab, digitální verze učebnice do tabletu eText
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/choices
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ MultiROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class Audio CDs
eText for students
6
Elementary
9781408242025
Pre-intermediate
9781408242049
Intermediate
9781408242032
Upper Intermediate
9781408242056
9781447928812
9781447905660
9781447905653
9781447928829
9781447901648
9781408289792
9781408296172
9781447901662
9781447901655
9781408242292
9781408242445
9781447954583
9781408296196
9781408242315
9781408242469
9781447954606
9781408296158
9781408242308
9781408242452
9781447954590
9781447901679
9781408242322
9781408242476
9781447954613
NEW SUCCESS
British English • 4 levels • A1-B2+
• Učebnice ke komplexní přípravě na maturitu – extra maturitní procvičování a testování
• Akademicky zaměřená učebnice pro zvídavé studenty – doporučujeme na gymnázia
• Podnětná témata přispívající ke komunikativnímu zaměření výuky
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/new-success
Students’ Book w/
ActiveBook
Teacher’s Book w/ DVDROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper intermediate
9781408271506
9781408271513
9781408297100
9781408297155
9781408297087
9781408297131
9781408297117
9781408297162
9781408297094
9781408249017
9781408249024
9781408297148
9781408249260
9781408249277
9781408297124
9781408249147
9781408249154
9781408297179
9781408249383
9781408249406
REAL LIFE
British English • 5 levels • A1-C1
• Real Life poskytuje studentům strukturovanější přístup ke studiu
• Propracovaný systém maturitní přípravy a přehledné vysvětlení gramatiky
s množstvím cvičení
• Intenzivní procvičování poslechu a aktivity vedoucí k rozvoji ústních komunikačních
dovedností
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/real-life
Student´s Book
Workbook/Audio CD
Teachers´Book
Class Audio CD
Active Teach
Elementary
9788376002477
9788376002484
9781405897143
9781405897297
9781405897426
Pre-Intermediate
9788376002538
9788376002545
9781405897167
9781405897310
9781405897440
Intermediate
9781405897051
9788376002514
9781405897150
9781405897303
9781405897433
Upper Intermediate
9781405897075
9781408239483
9781405897174
9781405897327
9781405897457
Advanced
9781405897037
9781408239445
9781405897136
9781405897280
9781405897419
GRAMATIKA
NEXT GENERATION GRAMMAR
NOVINKA!
British English • 4 levels • A1-C1
• Next Generation Grammar je nový kombinovaný výukový kurz, který spojuje
tištěnou učebnici a online nástroje, které pomáhají studentům získat schopnost
komunikovat správně a efektivně v mluvené i psané angličtině
• Dynamické výukové materiály – MyEnglishLab, Active Teach, eText
• Poskytuje flexibilitu pro rozličné styly výuky a potřeby studentů
• Zaměření na vzdělávání pro 21.století
www.venturesbooks.cz/gramatiky/next-generation-grammar
Student Book with
MyEnglishLab
eText with MyEnglishLab
ActiveTeach
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
9780132560634
9780132760546
9780132760553
9780132760577
9780133101904
9780133076523
9780133101911
9780133076547
9780133044317
9780133076561
9780133044324
9780133076578
7
STŘEDNÍ ŠKOLA
MYGRAMMARLAB
English • 3 levels • A1-C1
Tato unikátní gramatika propojuje knihu, online platformu umožňující procvičování
a aplikaci do mobilního telefonu. Využití těchto různých forem, které jsou vzájemně
propojené, nabízí každému studentovi možnost studovat gramatiku způsobem, který
nejvíce vyhovuje jeho potřebám.
Kniha
• Jasné a srozumitelné vysvětlení gramatiky
• Každý modul má své téma a gramatika je tak zasazena do kontextu
• Množství cvičení přizpůsobených různým způsobům opakování probrané látky
a tematické články k budování slovní zásoby
Online platforma sloužící k procvičování
• Obsahuje diagnostický test, pravidelné postupové a výstupní testy na konci každého
modulu
• Online platforma obsahuje extra cvičení ke každé sekci knihy, s okamžitým
vyhodnocením, zpětnou vazbou k odpovědi a možností opakování cvičení
a napravení chybných odpovědí
• Videa s názorným vysvětlením gramatických jevů
• Procvičování výslovnosti
• Přidaná gramatická cvičení k certifikovaným zkouškám z angličtiny
Mobilní aplikace s množstvím cvičení
• Stáhnutelná cvičení do chytrého telefonu umožňující procvičování kdykoliv a kdekoliv
www.venturesbooks.cz/gramatiky/my-grammar-lab
Student Book w/
MyGrammarLab (w/ key)
Student Book w/
MyGrammarLab (no key)
Class Audio CDs
K n ih a
8
+
Elementary
Intermediate
Advanced
9781408299135
9781408299159
9781408299111
9781408299142
9781408299166
9781408299128
9781408299272
9781408299265
9781408299289
O n l i n e p l at fo r m a +
Mobi l ní
apl i kace
VÝUKA DOSPĚLÝCH
SPEAKOUT
British English • 6 levels • A1-C1
• Komplexní přístup k rozvoji jazyka se zaměřením na přirozenou komunikaci, reálný
jazyk a dovednosti s tím související
• Používá autentické materiály a videa z BBC (příroda, kultura, věda, zaměstnání aj.)
• Rozhovory natočené BBC zajišťují kontakt studentů s každodenní angličtinou
a podporují komunikativní přístup
• Možnost využívat kurz klasicky jako kombinaci tištěného SB a WB nebo si zvolit
variantu SB s MyEnglishLab
HRH THE DUKE OF
EDINBURGH ESU
ENGLISH LANGUAGE
BOOK AWARD 2011
Winner
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/speakout
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook w/ MyEnglishLab
Students’ eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD
(w/ key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class CD
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook w/ MyEnglishLab
Students’ eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD
(w/ key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class CD
Starter
Elementary
Pre-intermediate
9781408291818
9781408219300
9781408219324
9781408276099
9781408276068
9781408276082
9781447941965
9781408216903
9781447941873
9781408216552
9781447941934
9781408216804
9781408259535
9781408259474
9781408216743
9781408259528
9781408259467
9781408216828
9781408216842
9781408216835
9781408216477
9781408216460
9781408216750
9781408216736
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
9781408219317
9781408219331
9781408267493
9781408276075
9781408276105
9781408276051
9781447941903
9781408216651
9781447941989
9781408217054
9781447941842
9781408216422
9781408259498
9781408259559
9781408259566
9781408259481
9781408259542
9781408259450
9781408216705
9781408216583
9781408216972
9781408216965
9781408216347
9781408216330
NEW TOTAL ENGLISH
British English • 6 levels • A1-C1
• Učebnice zaměřená na slovní zásobu a posílení slovních spojení
• Nové DVD, Online Vocabulary Trainer a Writing Bank, který učí studenty vhodnému
písemnému projevu v konkrétních situacích
• Kompaktní lekce uzpůsobená na 90 minut
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-total-english
Students’ Book w/
ActiveBook
Students’ Book w/
ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ CD-ROM
Workbook w/ Audio CD
(w/key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Starter
9781408267219
Elementary
9781408267165
Pre-intermediate
9781408267202
–
9781408267158
9781408267196
9781408267295
9781408267264
9781408267288
9781408267394
9781408267332
9781408267370
9781408267400
9781408267349
9781408267387
9781408255070
9781408254318
9781408255063
9781408254264
9781408255056
9781408254295
9
VÝUKA DOSPĚLÝCH
Students’ Book w/
ActiveBook
Students’ Book w/
ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book
w/CD-RO M
Workbook w/ Audio CD
(w/key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
9781408267189
9781408267240
9781408267141
9781408267172
9781408267233
–
9781408267271
9781408267301
9781408267257
9781408267356
9781408267417
9781408267318
9781408267363
9781408267424
9781408267325
9781408255100
9781408254288
9781408255094
9781408254271
9781408255087
9781408254301
CUTTING EDGE THIRD EDITION
British English • 6 levels • A1-C1
• Nová edice řady učebnic Cutting Edge přináší nové texty, cvičení a témata
a zachovává to, co je na původní edici tak oceňované – důkladný sylabus
a komunikativní přístup
• Delší lekce vhodné pro kurzy s vyšší hodinovou dotací
• Propracovaný gramatický sylabus zaměřený na nejpoužívanější slovní zásobu
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-cutting-edge
Starter
9781449736947
Elementary
9781447936831
Pre-intermediate
9781447936909
Students‘ Book w/DVD
and MyEnglishLab
9781447962250
9781447944034
9781447944058
Teacher’s Book w/
Resource Disc
9781447936978
9781447936862
9781447936930
Workbook (w/ key)
9781447906704
9781447906414
9781447906636
Workbook (no key)
9781447906728
9781447906407
9781447906643
ActiveTeach
9781447906735
9781447906322
9781447906544
Online Workbook Audio
Material
9781447906711
9781447906421
9781447906629
Intermediate
9781447936879
Upper Intermediate
9781447936985
Advanced
9781447936800
Students‘ Book w/DVD
and MyEnglishLab
9781447944041
9781447944065
9781447962243
Teacher’s Book w/
Resource Disc
9781447937579
9781447937012
9781447936824
Workbook (w/ key)
9781447906520
9781447906773
9781447906292
Workbook (no key)
9781447906537
9781447906872
9781447906315
ActiveTeach
9781447906438
9781447906780
9781447906216
Online Workbook Audio
Material
9781447906513
9781447906858
9781447906308
Students‘ Book w/DVD
Students‘ Book w/DVD
10
VÝUKA OBCHODNÍ ANGLIČTINY
LIFESTYLE
4 levels • A1-C1
• Učebnice vhodná pro výuku angličtiny používané v zaměstnání, při cestování
a každodenní komunikaci
• Funkční jazyk, reálné každodenní situace a témata, která studenty zaujmou
• Zábavný Active Teach s množstvím fotokopírovatelných aktivit
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/lifestyle
Coursebook w/ CD-ROM
Teachers’s Book w/ Test
Master
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
9781408237113
Pre-intermediate
9781408237175
Intermediate
9781408237144
Upper Intermediate
9781408297780
9781408237120
9781408237182
9781408237151
9781408297797
9781408237137
9781408259917
9781405863735
9781408237199
9781408259931
9781405863896
9781408237168
9781408259924
9781405863810
9781408297803
9781408291535
9781408291559
MARKET LEADER THIRD EDITION
5 levels • A1-C2
• Nejoblíbenější business kurz, kompletně zaktualizovaný, aby reflektoval rychle se
měnící svět obchodu
• Ve spolupráci s Financial Times přináší aktuální a reálné články, témata, slovní zásobu
a případové studie z obchodu, ekonomie, financí, marketingu, managementu
a bankovnictví
• Rozhovory s experty z oboru, případové studie a poslechy na DVD a sekce Working
Across Culture
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/market-leader
Course Book w/ DVDROM
Course Book w/ DVDROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test
Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Course Book w/ DVDROM
Course Book w/ DVDROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test
Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
9781408237052
9781408237076
9781408236956
9781447922261
9781447922285
9781447922278
9781408279212
9781408279229
9781408249499
9781408237069
9781408259955
9781408219652
9781408219720
9781408237083
9781408259979
9781408219836
9781408219904
9781408236963
9781408259962
9781408219744
9781408219812
Upper Intermediate
Advanced
9781408237090
9781408237038
9781447922292
9781447922254
9781408268032
9781408268025
9781408237106
9781408259986
9781408219928
9781408219997
9781408237045
9781408259948
9781408219560
9781408219638
11
VÝUKA OBCHODNÍ ANGLIČTINY
INTELLIGENT BUSINESS
5 levels • A1-C2
• Moderní učebnice obchodní angličtiny, která představuje nový směr ve výuce –
propojení výuky angličtiny s výukou obchodních znalostí a dovedností
• Intelligent Business pomáhá studentům rozšířit znalosti klíčových obchodních
konceptů za použití autentických materiálů z The Economist
• Skills book je zaměřen na získání adekvátních komunikativních dovedností
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/intelligent-business
Coursebook w/ Audio-CD
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test
Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Coursebook w/ Audio-CD
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test
Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Elementary
9781408255988
9781405881418
Pre-intermediate
9781408256008
9780582846920
Intermediate
9781408255995
9780582846883
9781405881425
9781405843393
9781405843409
9781405881432
9781405849760
9781405837507
9780582847996
9780582846951
9780582840515
9780582846913
9780582840522
Upper Intermediate
9781408256015
9780582846968
Advanced
9781408255971
9781408267950
9781405843416
9781408267967
9780582846999
9780582840539
9781405837514
9780582848078
9781408269794
9781408217740
ZKOUŠKY
MATURITA ACTIVATOR A EXAM ACCELERATOR
British English • B1 a B2
• Intenzivní příprava na maturitu z angličtiny
• Obsahuje 3 části: referenční, lexikálně gramatickou a tematickou část
• Přehled všech typů cvičení k písemné a ústní části s klíčem, maturitní témata a slovní
zásoba
• Užitečné tipy a ověřené zkouškové strategie
• Shrnutí potřebných gramatických jevů a gramatická cvičení ve zkouškových formátech
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-activator
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/exam-accelerator
Teacher´s Book
ISBN
9788376000558
9788376000572
Exam Accelerator
Student´s Book
Teacher´s Book
ISBN
9788376000435
9788376000442
Student Book w/ Audio CD
12
ZKOUŠKY
GOLD EXPERIENCE
NOVINKA!
British English • 4 levels • A1-B2, Cambridge English for Schools Exams
• Nový kurz napsaný speciálně pro dospívající, kteří mají zájem připravovat se na
Cambridge zkoušky
• Motivující, poutavá, inspirující a aktuální témata
• Reálné televizní epizody a krátká videa natočená dospívajícími studenty
• Gramatika, slovní zásoba, testy, videa, audia a procvičování všech dovedností za
pomoci MyEnglishLab nebo s klasickým pracovním sešitem
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-experience
Students‘ Book
w/Multi-Rom
Students‘ Book
w/DVD-ROM and MyLab
Grammar and Vocabulary
Workbook
Teacher’s eText
Disc for IWB
(incl. Teacher’s Resources)
Teacher’s Online Resource
Material w/Testmasters
A1
A2
B1
B2
9781447961888
9781447961918
9781447961925
9781447961963
9781447961895
9781447961901
9781447961932
9781447961970
9781447913870
9781447913894
9781447913931
9781447913855
9781447961789
9781447919551
9781447919568
9781447919582
9781447913818
9781447913856
9781447913825
9781447913849
NOVÁ EDICE!
GOLD
British English • 4 levels • B1-C1, Preliminary – Advanced
• Série učebnic Gold poskytuje studentům vše, co potřebují pro přípravu na
Cambridge zkoušky
• Nyní s plně digitální podporou – Active Teach a Active Book
• Zcela nový obsah, rozšířená slovní zásoba a intenzivní speaking
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-series
Coursebook w/audio
CD-ROM
Coursebook w/online
audio
Coursebook w/
MyEnglishLab
Exam Maximiser w/online
audio (no key)
Exam Maximiser w/online
audio (w/ key)
Teacher’s Resource
Material
ActiveTeach
Class Audio
Students‘ eText
Coursebook Access card
Preliminary
Pre-First
First (New Ed. 2015)
Advanced (New Ed. 2015)
9781447909484
97814479097446
–
–
–
–
9781447907145
9781447907046
9781447962045
–
9781408297926
9781447955443
9781447907381
9781447907275
9781447907176
9781447907084
9781447907367
9781447907251
9781447907152
9781447907060
9781447907398
9781447907282
9781447907183
9781447907091
9781447907312
9781447907213
9781447907121
9781447907015
With the Coursebook and With the Coursebook and With the Coursebook and With the coursebook and
ActiveTeach
ActiveTeach
ActiveTeach
ActiveTeach
9781447954644
9781447954637
9781447954620
–
13
ZKOUŠKY
EXPERT
NOVÁ EDICE!
British English • 3 llevels
l • B2
B2-C2
C2
• Flexibilní kurz cíleně zaměřený na zkouškovou přípravu pro dospělé a jejich další
rozvoj jazykových dovedností
• Expert First a Advanced odpovídá plně specifikaci zkoušek 2015 a nabízí inovativní
online nástroj pro procvičování MyEnglishLab
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/expert
Coursebook w/Audio CD
Coursebook w/
MyEnglishLab
Teacher’s Online Resource
Materials (inc. Audio)
Teacher’s eText disc
for IWB (incl. Teacher’s
Resources)
Teacher’s eText Online
Access code for IWB
Coursebook w Audio CD
Students‘ Resource Book
(w/key)
Teachers Online Resource
material (inc. Audio)
Active Teach Disc
14
First (3rd edition)
9781447962007
Advanced (3rd edition)
9781447961987
9781447962014
9781447961994
ONLINE
ONLINE
9781447961338
9781447961314
9781408298923
9781408298831
Proficiency Expert
9781447937593
9781408299005
ONLINE
9781408298992
ZJEDNODUŠENÁ ČETBA
PENGUIN READER
Zjednodušená četba je nedílnou součástí výuky angličtiny. Rozvíjí jazykové schopnosti
pomocí klasických i současných populárních knižních děl, která jsou pečlivě vybírána
a upravována tak, aby odpovídala úrovni znalosti studentů.
PENGUIN ACTIVE READING
Fantastická série zjednodušené četby, která v různých jazykových úrovních nabízí
kombinaci četby, poslechu a intenzivního procvičování.
PENGUIN KIDS... ARE
„HAPPILY EVER-AFTER KIDS”!
Pearson vytvořil fascinující dětskou četbu, která využívá příběhů a postaviček Disney
a Pixar, aby motivovala děti číst v angličtině. V nabídce naleznete také klasické příběhy.
Krásné barevné knížky upoutají pozornost malých dětí. Opět máme k dispozici nové tituly…
Eshop specializovaný na zjednodušenou četbu: www.penguin-readers.cz
BOHEMIAN VENTURES – SLUŽBY, KTERÉ OCENÍTE
•
•
•
•
•
•
•
•
Slevy pro školy od 15 % na celý nákup
Komponenty pro učitele k učebnicím zdarma
Vzorky učebnic vydavatelství Pearson na měsíc zdarma
Odborné ELT poradenství k titulům vydavatelství Pearson
Metodické semináře na škole pro učitele zdarma
Konference se zahraničními lektory
Ukázkové hodiny na škole „flying class“
Materiály ke stažení k vašemu kurzu: slovníčky, ŠVP, testy a další
Pro více informací o našich službách navštivte naše stránky www.venturesbooks.cz nebo nám
napište na [email protected]
PŘI NÁKUPU NA ESHOPU BOOKMALL SE MŮŽETE ZAPOJIT DO
NAŠEHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU, PŘI KTERÉM ZÍSKÁVÁTE BODY
ZA VÁŠ NÁKUP.
www.bookmall.cz
Najdete nás na
facebooku
15
VÝHODY, KTERÉ ZÍSKÁTE
S L E VA 15% NA VŠECHNY N AŠE TITU LY
30 – 59 kusů
4 komponenty1 nebo
Prémiové body2
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky3
Poštovné zdarma4
60 – 89 kusů
8 komponent nebo
Prémiové body
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky
Poštovné zdarma
METODICKÉ SEMINÁŘE A WEBINÁŘE PRO UČITELE ANGLIČTINY
Pro učitele angličtiny pořádáme zdarma metodické semináře na různá témata. Můžete nás kontaktovat
na [email protected] a dohodnout se na výběru vhodného semináře.
Webináře se pravidelně objevují na našich webových stránkách www.venturesbooks.cz.
ZDAR
MA
NABÍDKA SEMINÁŘŮ:
Young learners and technology
Many teachers of English feel like foreigners when they enter the cyberworld. Their students are digital natives.
Computers have been around students all their lives. We know that children learn by touching, looking, imitating
and moving real objects in the classroom. The learning environment for this generation of young learners is still the
classroom, but extends into the cyberworld. Learning progress is influenced by the young learners’ exposure to English outside the classroom. The digital experience offered by Our Discovery Island and the new Penguin Kids Readers
gives all young learners the chance to read, listen and use English between the end of one lesson and the beginning
of the next one. This lesson-to-lesson bridge is almost like having a private teacher at home.
Teachers’ Choices: how to make them simple and productive
In this seminar we would discuss teachers’ everyday dilemmas such as: teaching fluency vs accuracy, teaching for
exams vs teaching the language, teaching grammar vs skills and look at ways in which these apparently conflicting
goals can be reconciled. We will demonstrate how good and flexible language teaching materials can empower
teachers and make their and their learners’ life easier and more autonomous. The talk will be illustrated with material
from CHOICES, a new course for upper-secondary schools.
Think all the grammar courses are the same..?
All grammar books have past tense, present tense, future tense, conditionals, articles.. So why is MyGrammarLab so
unique? Let’s take a tour through fully integrated features of MyGrammarLab and see how you can turn hours and
hours of necessary repetitive practice and drill into something little bit more exciting and motivating: truly integrated
blended grammar course. We will take a closer look at diagnostic tools the on-line component offers, including the
Grade Book and the Common Error Report, as well as the electronic exercises. Demonstration on how easy it is to
work with this component is part of the presentation.
16
NÁKUPEM TITULŮ PEARSON!
Každých
dalších 30 kusů
3
4
Prémiové body
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky
Poštovné zdarma
od 90 kusů
Navíc
interaktivní software
Active Teach zdarma
SB a WB nebo
jejich kombinace
1
2
4 komponenty
(za každých 30ks) nebo
SB/WB/TB/CD (k titulům, kde je SB součástí TB poskytujeme 3 komponenty bez SB)
V případě, že nemáte zájem o komponenty, můžete při nákupu přes Bookmall získat místo každé komponenty prémiový bod, za který můžete následně
nakupovat v eshopu.
Slovníčky k vybraným titulům obdržíte v tištěné verzi. Základní školy a střední školy od nás získávají slovníčky zdarma.Všechny dostupné slovníčky si
můžete zdarma stáhnout na www.venturesbooks.cz
Při objednávce nad 10 000 Kč s DPH nebo při objednávce nad 1000 Kč s DPH na Bookmall.cz
Pokud do objednávky neuvedete, že žádáte o komponenty, získáváte automaticky prémiové body, které vám umožní nakupovat na e-shopu www.bookmall.cz.
Pokud máte zájem o slovníčky k objednávanému titulu a tyto slovníčky jsou k dispozici, požádejte o ně prosím v rámci vaší objednávky.
17
BOHEMIAN VENTURES
Z A S T O U P E N Í P E A R S O N E LT
Dělnická 13, 170 00 Praha 7
tel.: + 420 266 712 414, fax.: +420 220 801 498
[email protected]
[email protected]
Vzorkovna s tituly vydavatelství Pearson otevřena Po–Pá: 8:00–16:30
www.venturesbooks.cz
K O N TA K T Y :
Zákaznické oddělení: [email protected]
Marketingové oddělení: [email protected]
Metodika Pearson titulů: [email protected]
Download

Learning, we take it personally