Katalóg PEARSON ELT 2014
O D P O R Ú Č A N É T I T U LY P R E V Ý U Č B U A N G L I Č T I N Y
Learning, we take it personally
Active Teach
INTERAKTÍVNY SOFTVÉR PRE UČITEĽOV DO TRIEDY
Active Teach je interaktívny digitálny softvér, ktorý obsahuje učebnicu so zoom efektom, audio, video,
testami s možnosťou tlače, extra materiálmi a pracovnými listami s možnosťou tlače. Active Teach
obsahuje nástroje pre prácu s interaktívnou tabuľou. Softvér môžete používať spoločne s Vašou interaktívnou tabuľou alebo projektorom.
POUŽITIE: dataprojektor, IWB, počítač
Active Book
DIGITÁLNA VERZIA UČEBNICE PRE ŠTUDENTOV
Digitálna verzia učebnice, s video a audio nahrávkami, ktorá je vhodná pre použitie na počítači. Active
Book umožňuje študentom zábavné precvičovanie látky prebranej v rámci výučby.
POUŽITIE: počítač
eText
KNIHA V ELEKTRONICKEJ PODOBE PRE TABLETY S ĎALŠÍMI FUNKCIAMI
Obsahuje digitálnu verziu kurzu s funkčným audiom a videom. Po obdržaní kódu si eText jednoducho
stiahnete do svojho tabletu alebo počítača. E-text je dostupný pre vybrané tituly vydavateľstva
Pearson.
POUŽITIE: tablet, počítač
MyEnglishLab
ONLINE PRACOVNÝ ZOŠIT VHODNÝ NA KOMBINOVANÚ VÝUČBU
PRE ŠTUDENTA: Flexibilná a individualizovaná výučba
• Online pracovný zošit plne integrovaný s výučbovými materiálmi kurzu
• Obsahuje interaktívne cvičenia, testy, audio i video
• Automatické vyhodnocovanie cvičení, priebežné testovanie a sledovanie vývoja pokroku študenta
PRE UČITEĽOV: Efektívny manažment triedy spoločne s automatickou spätnou väzbou
práce študentov
• Kompletný prehľad o aktivitách študentov, okamžité vyhodnotenie zadaných cvičení
• Prehľadná triedna kniha a známkovanie
• Analyzovanie práce študentov, vrátane najčastejších chýb, pomáhajúci stanoviť postup výučby
• Nástroje pre individualizáciu výučby a možnosť vzájomnej komunikácie
• Vhodné do tried aj pre firemné kurzy
Tituly, pre ktoré si môžete zakúpiť SB, ktorého súčasťou je access code k MyEnglishLab:
Next Move, Choices, MyGrammarLab, Speakout, Market Leader, Cutting Edge 3rd Ed. a ďalšie.
www.myenglishlab.com
POUŽITIE: počítač, tablet, inteligentné telefóny online prístup
Poskytujeme podporu aj zaškolenie k MyEnglishLab, kontaktujte nás na [email protected]
1
MATERSKÁ ŠKOLA
MY LITTLE ISLAND
British English • 3 úrovne • Starter
• Témy orientované na vývoj kognitívnych, emocionálnych a sociálnych zručností detí
• Budovanie slovnej zásoby, jazyka, hodnôt a medzipredmetového prepojenia
• Rozvoj komunikačných schopností detí, vďaka využitiu zaujímavých postáv a pútavých
príbehov motivujúcich deti k počúvaniu a rozprávaniu v angličtine
http://www.venturesbooks.sk/pro-materske-skolky/my-little-island
British English
Student Book / CD-ROM
Teacher’s Book
Activity Book /Audio CD
ActiveTeach
Audio CD
Flashcards
2
Level 1
9781447913573
9781408286616
9781447913573
9781408286562
9781408286579
9781408286593
Level 2
9781447913603
9781408286708
9781447913597
9781408286654
9781408286661
9781408286685
Level 3
9781447913627
9781408286791
9781447913610
9781408286739
9781408286746
9781408286777
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
OUR DISCOVERY ISLAND
British English • 6 úrovní • A1-A2
• Ucelená výučba v priebehu kurzu – každá úroveň knihy prichádza s novým
dobrodružstvom a témou, ktorá rozvíja kognitívne, emocionálne a sociálne zručnosti
• Získavanie znalostí vďaka variabilnému opakovaniu – pesničky, riekanky a hry
podporujúce základnú slovnú zásobu a gramatické precvičovanie
• Motivujúce a zaujímavé príbehy, postavy a aktivity
• Deti si môžu angličtinu precvičovať v rámci online hry, ktorá je sprístupnená ako
učiteľom, tak aj rodičom
• Farebný Teacher´s Book obsahuje stránky učebnice s návodom k jednotlivým
cvičeniam a aktivitám a spracovanú úvodnú metodiku k celému kurzu
• Slovenské slovníčky, prepisy pesničiek, motivujúce nálepky do tried, plagáty, krásne
príbehové karty
Odporúčacia doložka MŠ SR
www.venturesbooks.sk/pro-zakladni-skoly/our-discovery-island
British English
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Starter Level
9781408238400
9788376005645
9788376005621
9781408238387
9781408238356
9781408238363
9781408238370
9781408238417
9781408238394
Level 3
9781408238745
9781408238769
9781408251287
9781408238721
9781408238691
9781408238707
9781408238714
9781408238752
9781408238738
Level 1
9781408238523
9781408238547
9781408251263
9781408238509
9781408238479
9781408238486
9781408238493
9781408238530
9781408238516
Level 4
9781408238851
9781408238868
9781408251294
9781408238820
9781408238806
9781408238813
–
–
9781408238837
Level 2
9781408238639
9781408238653
9781408251270
9781408238615
9781408238585
9781408238592
9781408238608
9781408238646
9781408238622
Level 5
9781408238950
9781408238967
9781408251317
9781408238929
9781408238905
9781408238912
–
–
9781408238936
OUR DISCOVERY ISLAND ONLINE HRA
Our Discovery Island hra tematicky priamo nadväzuje na príbeh učebnice.
Deti si tak môžu precvičovať angličtinu zábavnou formou aj mimo vyučovacej
hodiny. Prostredie online sveta im poskytuje možnosť vytvoriť si vlastnú postavičku. Deti sa hrajú, objavujú, tvoria a prichádzajú do kontaktu s angličtinou
v digitálnom prostredí, kde má učiteľ prehlaď o činnosti detí z triedy.
OUR DISCOVERY ISLAND
PENGUIN KIDS:
Nové zjednodušené čítanie pre deti s príbehmi
z učebnice.
www.ourdiscoveryisland.com
3
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 2. STUPEŇ
DISCOVER ENGLISH
British English • 5 úrovní • A1-B1
• Učebnica, ktorá motivuje deti k objavovaniu sveta i angličtiny
• Využíva aktivity rozvíjajúce široké spektrum schopností a zručností študentov
• Zaujme výberom tém, CLIL prepojením, prehľadnou grafikou a názorným štýlom
výučby
• Pripravené slovníčky a TVVP
Odporúčacia doložka MŠ SR
www.venturesbooks.sk/pro-zakladni-skoly/discover-english
Student´s Book
Activity Book + CD-ROM
Teacher´s Book + Test
CD-ROM
Class CD
Active Teach
Level 1
9878376001654
9788376001647
Level 2
9788376001685
9788376001678
Level 3
9788376001715
9788376001708
Level 4
9788361243946
9788376001821
Level 5
9788361243953
9788376001838
9788376003184
9788376003207
9788376003221
9788376001753
9788376001784
9788376001906
9788376001890
9788376001944
9788376001937
9788376001982
9788376001975
9788376002026
–
9788376002064
–
NEW CHALLENGES
British English • 5 úrovní • A1-B1
• Výučbová rada učebníc určená pre zvedavších študentov
• Odporúčame pre nižšie ročníky viacročných gymnázií a triedy s rozšírenou výučbou
angličtiny
• Nové aktuálne, zábavné, vzdelávacie a motivačné témy
• Jazykové znalosti sú získavané systematickým spôsobom za pomoci CLIL prepojenia
Odporúčacia doložka MŠ SR
www.venturesbooks.sk/pro-zakladni-skoly/new-challenges
Students’ Book
Teacher’s Book
Teacher’s Book w /
Multi-Rom
Workbook w / Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Students’ Book
Teacher’s Book
Teacher’s Book w /
Multi-Rom
Workbook w / Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
4
Starter
9781408258354
9781408258453
Level 1
9781408258361
–
Level 2
9781408258378
–
–
9781408288900
9781408288917
9781408298480
9781408258552
9781408258507
9781408284421
9781408258569
9781408258514
9781408286135
9781408258583
9781408258521
Level 3
9781408258385
–
Level 4
9781408258392
9781408258491
9781408298428
–
9781408298435
9781408258576
9781408258538
9781408298466
9781408258590
9781408258545
NEXT MOVE
British English • 4 úrovne • A1-B1
• Zodpovedá potrebám výučby 21. storočia
• Reaguje na požiadavky škôl zapojiť digitálne technológie do výučby
• V rámci kurzu sa dá využiť klasická učebnica a pracovný zošit alebo dynamické, nové,
digitálne materiály: interaktívny Active Teach a online pracovný zošit MyEnglishLab
alebo eText
• Zábavné témy, medzipredmetové prepojenie a prehľadná štruktúra
www.venturesbooks.sk/pro-zakladni-skoly/next-move
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ MultiROM
Workbook w/ MP3
Active Teach
Class Audio CDs
TODAY!
Level 1
9781408293614
Level 2
9781408293621
Level 3
9781408293638
Level 4
9781408293645
9781447943556
9781447943587
9781447943617
9781447943648
9781447943563
9781447943594
9781447943624
9781447943655
9781447943570
9781408293775
9781408293539
9781447943600
9781408293782
9781408293546
9781447943631
9781408293799
9781408293591
9781447943662
9781408293805
9781408293607
NOVINKA!
British English • 4 ú
úrovne • A1
A1-B1
B1
• Nový titul, ktorý prispôsobuje výučbu jednotlivca a motivuje študentov
prostredníctvom moderných nástrojov
• Odstupňovaná zložitosť cvičení pre triedu so zmiešanými schopnosťami študentov
a extra podpora pre študentov, ktorí majú problémy s učením
• Today! má software na interaktívnu tabuľu aj interaktívny nástroj pre zapracovanie
domácich úloh – MyEnglishLab
• Používanie súčasnej angličtiny – autentické postavy ožívajú v interaktívnych
videoklipoch
http://www.venturesbooks.sk/pro-zakladni-skoly/today-series
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ eText
for IWBs
Activity Book
Class Audio CDs
Starter Level
9781447901051
Level 1
9781447901068
Level 2
9781447901075
Level 3
9781447901082
9781447972105
9781447972044
9781447972068
9781447972082
9781447972112
9781447972051
9781447972075
9781447972099
9781447900832
9781447900931
9781447900849
9781447900948
9781447900856
9781447900955
9781447901150
9781447901129
5
STREDNÁ ŠKOLA
CHOICES
British English • 4 úrovne • A1-B2+
• Integrovaná výučba všetkých schopností, najmä všetkých zručností pre 21. storočie
• Kniha je výnimočná rozmanitosťou odposluchu a prístupom k výučbe gramatiky –
2 úrovne odposluchu a induktívna a deduktívna metóda osvojenia si gramatického
javu
• Choices poskytuje učiteľom možnosť flexibility a individualizácie vo výučbe
• Využíva autentické videá z BBC a Channel 4. Témy, ktoré udržia pozornosť vašich
študentov sú súčasné, kultúrne aj vzdelávacie
• Tematické moduly rozdelené do jednotlivých sekcií precvičujú všetky potrebné
zručnosti: Topic Talk, Grammar Skills, Writing Workshop, Speaking Workshop
• Učebnica obsahuje maturitnú a skúškovú prípravu
• Prvky podporujúce interaktívnu výučbu: učiteľský Active Teach, online systém pre
spracovanie domácich cvičení MyEnglishLab, digitálna verzia učebnice do tabletu
eText
www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/choices
Students’ Book
Students’ Book w/
MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ MultiROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class Audio CDs
eText for students
6
Elementary
9781408242025
Pre-intermediate
9781408242049
Intermediate
9781408242032
Upper Intermediate
9781408242056
9781447928812
9781447905660
9781447905653
9781447928829
9781447901648
9781408289792
9781408296172
9781447901662
9781447901655
9781408242292
9781408242445
9781447954583
9781408296196
9781408242315
9781408242469
9781447954606
9781408296158
9781408242308
9781408242452
9781447954590
9781447901679
9781408242322
9781408242476
9781447954613
NEW SUCCESS
British English • 4 úrovne • A1-B2+
• Učebnica určená pre komplexnú prípravu na maturitu – extra maturitné
precvičovanie a testovanie
• Akademicky zameraná učebnica pre zvedavých študentov – odporúčame pre gymnáziá
• Podnetné témy prispievajú ku komunikatívnemu zameraniu výučby
http://www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/new-success
Students’ Book w/
ActiveBook
Teacher’s Book w/ DVDROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper intermediate
9781408271506
9781408271513
9781408297100
9781408297155
9781408297087
9781408297131
9781408297117
9781408297162
9781408297094
9781408249017
9781408249024
9781408297148
9781408249260
9781408249277
9781408297124
9781408249147
9781408249154
9781408297179
9781408249383
9781408249406
REAL LIFE
British English • 5 úrovní • A1-C1
• Real Life poskytuje študentom štruktúrovanejší prístup ku štúdiu
• Prepracovaný systém maturitnej prípravy a prehľadné vysvetlenie gramatiky
s množstvom cvičení
• Intenzívne precvičovanie odposluchu a aktivity vedúce k rozvoju ústnych
komunikačných schopností
www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/real-life
Student´s Book
Workbook/Audio CD
Teachers´Book
Class Audio CD
Active Teach
Elementary
9788376002477
9788376002484
9781405897143
9781405897297
9781405897426
Pre-Intermediate
9788376002538
9788376002545
9781405897167
9781405897310
9781405897440
Intermediate
9781405897051
9788376002514
9781405897150
9781405897303
9781405897433
Upper Intermediate
9781405897075
9781408239483
9781405897174
9781405897327
9781405897457
Advanced
9781405897037
9781408239445
9781405897136
9781405897280
9781405897419
GRAMATIKA
NOVINKA!
NEXT GENERATION GRAMMAR
British English • 4 úrovne • A1-C1
• Next Generation Grammar je nový kombinovaný výučbový kurz, ktorý spája tlačenú
učebnicu a online nástroje, ktoré pomáhajú študentom získať schopnosť komunikovať
správne a efektívne v hovorenej aj písanej angličtine
• Dynamické výučbové materiály – MyEnglishLab, Active Teach, eText
• Poskytuje flexibilitu pre rozličné štýly výučby a potreby študentov
• Zamerané na výučbu 21. storočia
http://www.venturesbooks.sk/gramatiky/next-generation-grammar
Student Book with
MyEnglishLab
eText with MyEnglishLab
ActiveTeach
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
9780132560634
9780132760546
9780132760553
9780132760577
9780133101904
9780133076523
9780133101911
9780133076547
9780133044317
9780133076561
9780133044324
9780133076578
7
STREDNÁ ŠKOLA
MYGRAMMARLAB
English • 3 úrovne • A1-C1
Táto unikátna gramatika prepojuje knihu, online platformu umožňujúcu precvičovanie
a aplikáciu do mobilného telefónu. Využitie týchto rôznych foriem, ktoré sú vzájomne
prepojené, ponúka každému študentovi možnosť študovať gramatiku spôsobom, ktorý
najviac vyhovuje jeho potrebám.
Kniha
• Jasné a zrozumiteľné vysvetlenie gramatiky
• Každý modul má svoju tému a gramatika je tak zasadená do kontextu
• Množstvo cvičení prispôsobených rôznym spôsobom opakovania prebranej látky
a tematické články k budovaniu slovnej zásoby
Online platforma slúžiaca k precvičovaniu
• Obsahuje diagnostický test, pravidelné postupové a výstupné testy na konci každého
wmodulu
• Online platforma obsahuje extra cvičenia ku každej sekcii knihy, s okamžitým
vyhodnotením, spätnou väzbou k odpovedi a možnosti opakovania cvičení
a napravení chybných odpovedí
• Videá s názorným vysvetlením gramatických javov
• Precvičovanie výslovnosti
• Pridané gramatické cvičenia k certifikovaným skúškam z angličtiny
Mobilná aplikácia s množstvom cvičení
• Stiahnuteľné cvičenia do inteligentného telefónu umožňujúce precvičovanie
kedykoľvek a kdekoľvek
www.venturesbooks.sk/gramatiky/my-grammar-lab
Student Book w/
MyGrammarLab (w/ key)
Student Book w/
MyGrammarLab (no key)
Class Audio CDs
K n ih a
8
+
Elementary
Intermediate
Advanced
9781408299135
9781408299159
9781408299111
9781408299142
9781408299166
9781408299128
9781408299272
9781408299265
9781408299289
O n l i n e p l a t fo r m a +
Mobi l ná
apl i káci a
VÝUČBA DOSPELÝCH
SPEAKOUT
British English • 6 úrovní • A1-C1
• Komplexný prístup k rozvoji jazyka so zamarením na prirodzenú komunikáciu , reálny
jazyk a schopnosti s tým súvisiace
• Používa autentické materiály a videa z BBC (príroda, kultúra, veda, zamestnanie atď.)
• Rozhovory natočené BBC zaisťujú kontakt študentov s každodennou angličtinou
a podporujú komunikatívny prístup
• Možnosť využívať kurz klasicky ako kombináciu tlačeného SB a WB alebo si zvoliť
variantu SB s MyEnglisLab
HRH THE DUKE OF
EDINBURGH ESU
ENGLISH LANGUAGE
BOOK AWARD 2011
Winner
www.venturesbooks.sk/vyuka-dospelych/speakout
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook w/ MyEnglishLab
Students’ eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD
(w/ key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class CD
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook
Students’ Book w/ DVD &
ActiveBook w/ MyEnglishLab
Students’ eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD
(w/ key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class CD
Starter
Elementary
Pre-intermediate
9781408291818
9781408219300
9781408219324
9781408276099
9781408276068
9781408276082
9781447941965
9781408216903
9781447941873
9781408216552
9781447941934
9781408216804
9781408259535
9781408259474
9781408216743
9781408259528
9781408259467
9781408216828
9781408216842
9781408216835
9781408216477
9781408216460
9781408216750
9781408216736
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
9781408219317
9781408219331
9781408267493
9781408276075
9781408276105
9781408276051
9781447941903
9781408216651
9781447941989
9781408217054
9781447941842
9781408216422
9781408259498
9781408259559
9781408259566
9781408259481
9781408259542
9781408259450
9781408216705
9781408216583
9781408216972
9781408216965
9781408216347
9781408216330
NEW TOTAL ENGLISH
British English • 6 úrovní • A1-C1
• Učebnica zameraná na slovnú zásobu a posilnenie slovných spojení
• Nové DVD, Online Vocabulary Trainer a Writing Bank, ktorý učí študentov vhodnému
písomnému prejavu v konkrétnych situáciách
• Kompaktná lekcia prispôsobená na 90 minút
www.venturesbooks.sk/vyuka-dospelych/new-total-english
Students’ Book w/
ActiveBook
Students’ Book w/
ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ CD-ROM
Workbook w/ Audio CD
(w/key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Starter
9781408267219
Elementary
9781408267165
Pre-intermediate
9781408267202
–
9781408267158
9781408267196
9781408267295
9781408267264
9781408267288
9781408267394
9781408267332
9781408267370
9781408267400
9781408267349
9781408267387
9781408255070
9781408254318
9781408255063
9781408254264
9781408255056
9781408254295
9
VÝUČBA DOSPELÝCH
Students’ Book w/
ActiveBook
Students’ Book w/
ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book
w/CD-ROM
Workbook w/ Audio CD
(w/key)
Workbook w/ Audio CD
(no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
9781408267189
9781408267240
9781408267141
9781408267172
9781408267233
–
9781408267271
9781408267301
9781408267257
9781408267356
9781408267417
9781408267318
9781408267363
9781408267424
9781408267325
9781408255100
9781408254288
9781408255094
9781408254271
9781408255087
9781408254301
CUTTING EDGE THIRD EDITION
British English • 6 úrovní • A1-C1
• Nová edícia rady učebníc Cutting Edge prináša nové texty, cvičenia a témy
a zachováva to, čo je na pôvodnej edícii tak oceňované – dôkladný sylabus
a komunikatívny prístup
• Ďalšie lekcie vhodné pre kurzy s vyššou hodinovou dotáciou
• Prepracovaný gramatický sylabus zameraný na používanejšiu slovnú zásobu
www.venturesbooks.sk/vyuka-dospelych/new-cutting-edge
10
Starter
Elementary
Students‘ Book w/DVD
9781449736947
9781447936831
Pre-intermediate
9781447936909
Students‘ Book w/DVD
and MyEnglishLab
9781447962250
9781447944034
9781447944058
Teacher’s Book w/
Resource Disc
9781447936978
9781447936862
9781447936930
Workbook (w/ key)
9781447906704
9781447906414
9781447906636
Workbook (no key)
9781447906728
9781447906407
9781447906643
ActiveTeach
9781447906735
9781447906322
9781447906544
Online Workbook Audio
Material
9781447906711
9781447906421
9781447906629
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Students‘ Book w/DVD
9781447936879
9781447936985
9781447936800
Students‘ Book w/DVD
and MyEnglishLab
9781447944041
9781447944065
9781447962243
Teacher’s Book w/
Resource Disc
9781447937579
9781447937012
9781447936824
Workbook (w/ key)
9781447906520
9781447906773
9781447906292
Workbook (no key)
9781447906537
9781447906872
9781447906315
ActiveTeach
9781447906438
9781447906780
9781447906216
Online Workbook Audio
Material
9781447906513
9781447906858
9781447906308
VÝUČBA OBCHODNEJ ANGLIČTINY
LIFESTYLE
4 úrovne • A1-C1
• Učebnica vhodná pre výučbu angličtiny používanej v zamestnaní, pri cestovaní
a každodennej komunikácii
• Funkčný jazyk, reálne každodenné situácie a témy, ktoré študentov zaujmú
• Zábavný Active Teach s množstvom fotokopírovateľných aktivít
www.venturesbooks.sk/business-a-esp/lifestyle
Coursebook w/ CD-ROM
Teachers’s Book w/ Test
Master
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
9781408237113
Pre-intermediate
9781408237175
Intermediate
9781408237144
Upper Intermediate
9781408297780
9781408237120
9781408237182
9781408237151
9781408297797
9781408237137
9781408259917
9781405863735
9781408237199
9781408259931
9781405863896
9781408237168
9781408259924
9781405863810
9781408297803
9781408291535
9781408291559
MARKET LEADER THIRD EDITION
5 úrovní • A1-C2
• Najobľúbenejší biznis kurz, kompletne zaktualizovaný, tak aby reflektoval rýchly
a meniaci sa svet obchodu
• V spolupráci s Financial Times prináša aktuálne a reálne články, témy, slovnú zásobu
a prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, manažmentu
a bankovníctva
• Rozhovory s expertmi z odboru, prípadové štúdie a odposluchy na DVD a sekcia
Working Across Culture
www.venturesbooks.sk/business-a-esp/market-leader
Course Book w/ DVDROM
Course Book w/ DVDROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test
Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Course Book w/ DVDROM
Course Book w/ DVDROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test
Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
9781408237052
9781408237076
9781408236956
9781447922261
9781447922285
9781447922278
9781408279212
9781408279229
9781408249499
9781408237069
9781408259955
9781408219652
9781408219720
9781408237083
9781408259979
9781408219836
9781408219904
9781408236963
9781408259962
9781408219744
9781408219812
Upper Intermediate
Advanced
9781408237090
9781408237038
9781447922292
9781447922254
9781408268032
9781408268025
9781408237106
9781408259986
9781408219928
9781408219997
9781408237045
9781408259948
9781408219560
9781408219638
11
VÝUČBA OBCHODNEJ ANGLIČTINY
INTELLIGENT BUSINESS
5 úrovní • A1-C2
• Moderná učebnica obchodnej angličtiny, ktorá predstavuje nový smer vo výučbe –
prepojenie výučby angličtiny s výučbou obchodných znalostí a zručností
• Intelligent Business pomáha študentom rozšíriť znalosti kľúčových obchodných
konceptov za použitia autentických materiálov z časopisu The Economist
• Skills book je zameraná na získavanie adekvátnych komunikačných zručností
www.venturesbooks.sk/business-a-esp/intelligent-business
Coursebook w/ Audio CD
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test
Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Coursebook w/ Audio CD
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test
Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Elementary
9781408255988
9781405 881418
Pre-intermediate
9781408256008
9780582846920
Intermediate
9781408255995
9780582846883
9781405881425
9781405843393
9781405843409
9781405881432
9781405849760
9781405837507
9780582847996
9780582846951
9780582840515
9780582846913
9780582840522
Upper Intermediate
9781408 256015
9780582846968
9781405843416
Advanced
9781408255971
9781408267950
9781408267967
9780582846999
9780582840539
9781405837514
9780582848078
9781408269794
9781408217740
SKÚŠKY
MATURITA ACTIVATOR A EXAM ACCELERATOR
British English • B1 a B2
• Intenzívna príprava na maturitu z angličtiny
• Obsahuje 3 časti: referenčnú, lexikálnu gramatickú a tematickú časť
• Prehlaď všetkých typov cvičení k písomnej a ústnej časti s kľúčom, maturitné témy
a slovná zásoba
• Užitočné tipy a overené skúškové stratégie
• Zhrnutie potrebných gramatických javov a gramatické cvičenia v skúškových formátoch
www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/exam-accelerator
www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/mawturita-activator
Teacher´s Book
ISBN
9788376000558
9788376000572
Exam Accelerator
Student´s Book
Teacher´s Book
ISBN
9788376000435
9788376000442
Student Book w/ Audio CD
12
SKÚŠKY
GOLD EXPERIENCE
NOVINKA!
British English • 4 úrovne • A1-B2, Cambridge English for Schools Exams
• Nový kurz napísaný špeciálne pre dospievajúcich, ktorí majú záujem pripravovať sa na
Cambridge skúšky
• Motivujúce, pútavé, inšpirujúce a aktuálne témy
• Reálne televízne epizódy a krátke videá natočené dospievajúcimi študentmi
• Gramatika, slovná zásoba, testy, videá, audiá a precvičovanie všetkých zručností
prostredníctvom MyEnglishLab alebo s klasickým pracovným zošitom
http://www.venturesbooks.sk/gramatiky/gold-experience
Students‘ Book
w/Multi-Rom
Students‘ Book
w/DVD-ROM and MyLab
Grammar and Vocabulary
Workbook
Teacher’s eText
Disc for IWB
(incl. Teacher’s Resources
Teacher’s Online Resource
Material w/Testmasters
GOLD
A1
A2
B1
B2
9781447961888
9781447961918
9781447961925
9781447961963
9781447961895
9781447961901
9781447961932
9781447961970
9781447913870
9781447913894
9781447913931
9781447913855
9781447961789
9781447919551
9781447919568
9781447919582
9781447913818
9781447913856
9781447913825
9781447913849
NOVÁ EDÍCIA!
British English • 4 úrovne • B1-C1, Preliminary – Advanced
• Séria učebníc Gold poskytuje študentom všetko, čo potrebujú pre prípravu na
Cambridge skúšky
• Teraz s kompletnou digitálnou podporou – Active Teach a Active Book
• Úplne nový obsah, rozšírená slovná zásoba a intenzívny speaking
www.venturesbooks.sk/priprava-na-zkousky/gold-series
Coursebook w/audio
CD-ROM
Coursebook w/online
audio
Coursebook w/
MyEnglishLab
Exam Maximiser w/online
audio (no key)
Exam Maximiser w/online
audio (w/ key)
Teacher’s Resource
Material
ActiveTeach
Class Audio
Students‘ eText
Coursebook Access card
Preliminary
Pre-First
First (New Ed. 2015)
Advanced (New Ed. 2015)
9781447909484
97814479097446
–
–
–
–
9781447907145
9781447907046
9781447962045
–
9781408297926
9781447955443
9781447907381
9781447907275
9781447907176
9781447907084
9781447907367
9781447907251
9781447907152
9781447907060
9781447907398
9781447907282
9781447907183
9781447907091
9781447907312
9781447907213
9781447907121
9781447907015
With the Coursebook and With the Coursebook and With the Coursebook and With the coursebook and
ActiveTeach
ActiveTeach
ActiveTeach
ActiveTeach
9781447954644
9781447954637
9781447954620
–
13
SKÚŠKY
ZKOUŠKY
EXPERT
NOVÁ EDÍCIA!
British English • 3 úúrovne • B2
B2-C2
C2
• Flexibilný kurz cielene zameraný na skúškovú prípravu pre dospelých a ich ďalší
rozvoj jazykových zručností
• Expert First a Advanced plne zodpovedá špecifikácii skúšok 2015 a ponúka
inovatívny online nástroj pre precvičovanie MyEnglishLab
http://www.venturesbooks.sk/priprava-na-zkousky/expert-new-edition
Coursebook w/Audio CD
Coursebook w/
MyEnglishLab
Teacher’s Online Resource
Materials (inc. Audio)
Teacher’s eText disc
for IWB (incl. Teacher’s
Resources)
Teacher’s eText Online
Access code for IWB
Coursebook w Audio CD
Students‘ Resource Book
(w/key)
Teachers Online Resource
material (inc. Audio)
Active Teach Disc
14
First (3rd edition)
9781447962007
Advanced (3rd edition)
9781447961987
9781447962014
9781447961994
ONLINE
ONLINE
9781447961338
9781447961314
9781408298923
9781408298831
Proficiency Expert
9781447937593
9781408299005
ONLINE
9781408298992
Download

Learning, we take it personally