OXICO
OXICO
jazykové knihy
jazykové
knihy
Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava otvorené: Po - Pia 8 - 17h www.oxico.sk
telefón: 02-54410992, 02-54410993 fax: 02-54410994 email: [email protected]
ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH 2013
Hippo and Friends (starter-2)
Cambridge
Pre učiteľa ZADARMO učebnica + učiteľská kniha + audio CD
za nákup 15 učebníc pre deti.
Trojdielny kurz pre predškolákov s rozsahom 1-5 lekcií týždenne. Lekcie spravidla začínajú pesničkou a končia príbehom. Kniha s milými postavičkami deti zaujme farebnými ilustráciami,
nálepkami a pohybovými aktivitami. Farebná učiteľská kniha
obsahuje podrobný popis aktivít a metód. Kurzom sprevádza
milá bábka hrošíka, ktorý je k dispozícii k zakúpeniu samostatne a deti si ho určite obľúbia.
Komponenty kurzu: Pupil´s Book, Teacher´s Book, Class Audio CD, Flashcards, Story Posters, Photocopiable Extras, Hippo Puppet
Ukážky z učebnice: http://assets.cambridge.org/97805216/80103/excerpt/9780521680103_excerpt.pdf
http://assets.cambridge.org/97805216/80042/excerpt/9780521680042_excerpt.pdf
Ukážka z učiteľskej knihy: http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2483685/version1/item_9780521680059_excerpt.pdf
Ukážka flashcards: http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2365028/version1/item_9780521680073_excerpt.pdf
Ukážka z copy extras: http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2352650/version1/item_9780521680097_excerpt.pdf
Captain Jack (Hello,1-2)
Macmillan
Pre učiteľa ZADARMO učiteľská kniha + audio CD
za nákup 15 učebníc pre deti.
Trojdielna učebnica angličtiny pre deti od 3 do 5 rokov. Cieľom
učebnice je pomôcť deťom, aby sa stali sebavedomými študentmi angličtiny. Výučba je postavená na objavovaní sveta okolo
nás. Metodika výučby je založená na dvoch konceptoch: "StoryBased Approach" - výučba pomocou príbehu a "Total Physical
Response" - zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka.
Každá úroveň učebnice obsahuje 8 lekcií, z ktorých každá má 8 častí, samolepky s obrázkami, vystrihovačky bez nutnosti strihať
nožničkami, multi-ROM so 4 aktivitami na počítači v každej lekcii.
Multi-ROM kombinuje audio CD a CD-ROM. Po vložení do CD prehrávača sa správa ako bežné audio CD, pri vložení do CD/DVD mechaniky počítača sa automaticky spustí interaktívny výučbový program. Zvukový obsah je tiež možné prehrávať na počítači.
Komponenty kurzu: Pupil´s Book, Teacher´s Notes, Class Audio CD, Flashcards, Photocopiable CD-ROM, Parrot Puppet
Ukážka z učebnice: http://issuu.com/macmillancz/docs/hello_jack_unit_6?e=1027042/3766086
Ukážka z Multi-ROMu: http://www.youtube.com/watch?v=W0TEp54YLZ8
Cheeky Monkey (Hello,1-2)
Macmillan
Pre učiteľa ZADARMO učiteľská kniha + audio CD
za nákup 15 sád (učebnica a pracovný zošit) pre deti.
Trojdielny kurz pre deti od 3 do 6 rokov je založený na dvoch
konceptoch: výučba pomocou príbehu a zapojenie motorickej
aktivity do procesu osvojovania jazyka. Začína s rozvojom
receptívnej zložky jazyka a až po jej zvládnutí pristupuje k rozvoju produktívnej zložky. Učebnica obsahuje šesť lekcií rozčlenených do siedmich oddielov, nálepky, vystrihovačky, multiROM s aktivitami a pesničkami. Voliteľný pracovný zošit "Busy
Book" sa hodí školám s vyšším počtom hodín angličtiny. Okrem
pracovných listov obsahuje pesničku naviac ku každej lekcii.
Zaujímavé aktivity môžu deti robiť s hracou podložkou s motívom mesta s vyobrazením ulíc, domov a obchodov.
Komponenty kurzu: Pupil´s Book Pack, Busy Book, Teacher´s Book, Class Audio CD, Flashcards, Story Posters, DVD, Cheeky Monkey Puppet,
Cheeky Monkey Play Mat
Prehľad učiva: http://www.macmillan.sk/img/sp-hello-cheeky.pdf
Ukážka z učiteľskej knihy: http://www.macmillan.sk/img/sp-Cheeky-Monkey-1-2-TB.pdf
Fairyland 1
Express Publishing
Pre učiteľa ZADARMO učebnica + učiteľská kniha + audio CD
za nákup 15 sád (učebnica a pracovný zošit) pre deti.
Kurz Fairyland je primárne určený pre prvý stupeň ZŠ, no prvý diel (nie starter) môžu využiť aj materské
školy, keďže sa v ňom ešte nevyskytuje písanie a čítanie. Kurz ponúka materiál na interaktívnu bielu
tabuľu, čím sa stáva učenie angličtiny pre deti ešte atraktívnejším.
Komponenty kurzu: Pupil´s Book, Activity Book, Teacher´s Book + Posters , Teacher´s Resource Pack,
Class Audio CD, Pupil´s Audio CD, Flashcards, DVD, Interactive Whiteboard Software
Ukážka z učebnice: http://www.expresspublishing.co.uk/elt/fairyland/samples.html
=
Download

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH 2013