ExprEss publishing
INFOA International s.r.o.
Družstevní 280
789 72 Dubicko
tel.: 583 449 091, 583 456 810
fax: 583 456 812
e-mail: [email protected]
internet: www.infoa.cz
INFOA s.r.o.
Komenského 59
909 01 skalica
tel./fax.: 034/664 61 72
mobil: 0905/894 023
e-mail: [email protected]
internet: www.infoa.sk
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou platné od 1. 3. 2014.
Změna cen vyhrazena.
Ceny titulů, které neuvádíme v tomto ceníku, najdete
v internetovém knihkupectví www.infoa.cz a www.infoa.sk
nebo Vám je rádi sdělíme na požádání.
! ! ! věnujte pozornost nabídce komponentů zdarma ! ! !
na zadní straně ceníku
Učebnice pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Happy Hearts Starter
KČ
17394 ..... pupil’s book (+ stickers + press outs) 250,18435 ..... pupil’s book (+ stickers, press outs,
songs CD & DVD pAl)
335,17395 ..... teacher’s book
425,17396 ..... picture flashcards
515,17397 ..... story cards
590,17398 ..... class audio CD
130,17399 ..... songs audio CD
175,17450 ..... teacher’s resource CD-rOM
130,17451 ..... DVD pAl
160,17452 ..... teacher’s bag (red)
2875,17511 ..... Kenny puppet (loutka Kennyho) 580,17657 ..... whiteboard software
2980,-
Happy Hearts 1
17341 ..... pupil’s book (+ stickers + press outs
& extra optional units)
275,18436 ..... pupil’s book (+ stickers, press outs,
songs CD & DVD pAl)
365,17342 ..... activity book
145,17343 ..... teacher’s book
470,17344 ..... picture flashcards
550,17345 ..... story cards
590,17348 ..... class audio CD
175,17400 ..... songs audio CD
175,17453 ..... teacher’s resource CD-rOM
130,17454 ..... DVD pAl
160,17455 ..... teacher’s bag (blue)
2875,17511 ..... Kenny puppet (loutka Kennyho) 580,17658 ..... whiteboard software
2980,-
Happy Hearts 2
17401 ..... pupil’s book (+ stickers + press outs
& extra optional units)
275,18437 ..... pupil’s book (+ stickers, press outs,
songs CD & DVD pAl)
365,17402 ..... activity book
145,17403 ..... teacher’s book
470,17404 ..... picture flashcards
550,17405 ..... story cards
590,17406 ..... class audio CD
175,17407 ..... songs audio CD
175,17456 ..... teacher’s resource CD-rOM
130,17457 ..... DVD pAl
160,17458 ..... teacher’s bag (yellow)
2875,17511 ..... Kenny puppet (loutka Kennyho) 580,17659 ..... whiteboard software
2980,-
EUR
9,60
13,40
16,40
19,80
20,30
7,00
7,00
4,50
5,50
115,00
23,20
119,20
Software pro interaktivní tabuli ZdARMA
při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu učebnice Smileys
Smileys 1
19808
19809
19810
19811
19812
19813
19814
19815
19816
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
415,- 14,20
activity book + interactive ebook 285,- 9,80
story cards
600,- 20,60
picture flashcards
345,- 11,90
teacher’s book + posters
765,- 26,40
teacher’s pack
1765,- 60,90
teacher’s multimedia resource pack 435,- 14,90
multi-rOM (pupil’s CD + DVD pAl) 200,- 6,80
whiteboard software
2950,- 101,70
19817
19818
19819
19820
19821
19822
19823
19824
19825
19826
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
415,activity book + interactive ebook 285,vocabulary and grammar practise 300,story cards
600,picture flashcards
450,teacher’s book + posters
765,teacher’s pack
1765,teacher’s multimedia resource pack 435,multi-rOM (pupil’s CD + DVD pAl) 200,whiteboard software
2950,-
14,20
9,80
10,30
20,60
15,50
26,40
60,90
14,90
6,80
101,70
19827
19828
19829
19830
19831
19832
19833
19834
19835
19836
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
415,activity book + interactive ebook 285,vocabulary and grammar practise 300,picture flashcards
450,test booklet
205,teacher’s book + posters
765,teacher’s pack
1765,teacher’s multimedia resource pack 435,multi-rOM (pupil’s CD + DVD pAl) 200,whiteboard software
2950,-
14,20
9,80
10,30
15,50
7,00
26,40
60,90
14,90
6,80
101,70
19837
19838
19839
19840
19841
19842
19843
19844
19845
19846
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
415,activity book + interactive ebook 285,vocabulary and grammar practise 300,picture flashcards
450,test booklet
205,teacher’s book + posters
765,teacher’s pack
1765,teacher’s multimedia resource pack 435,multi-rOM (pupil‘s CD + DVD pAl) 200,whiteboard software
2950,-
14,20
9,80
10,30
15,50
7,00
26,40
60,90
14,90
6,80
101,70
Smileys 2
Smileys 3
Smileys 4
10,60
14,60
5,00
18,20
21,20
20,30
7,00
7,00
4,50
5,50
115,00
23,20
119,20
10,60
14,60
5,00
18,20
21,20
20,30
7,00
7,00
4,50
5,50
115,00
23,20
119,20
Happy Hearts Teacher’s Bag obsahuje tyto komponenty:
pupil’s book, activity book (kromě úrovně starter), teacher’s
book, flashcards, story cards, class audio CD, songs audio CD,
DVD, teacher’s resource CD-rOM, posters, puppet Kenny.
!! NAbídKA pRO ŠKOly !!
při zavádění učebnic happy hearts do výuky obdrží škola
za každých objednaných 10 sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu Happy Hearts zDArMA Teacher’s Bag
z odpovídajícího dílu. Tuto nabídku může škola na jeden díl
happy hearts využít pouze jednou – při objednávkách na
další školní roky již zdarma příslušný Teacher’s bag neobdrží.
pro zajímavé hry a materiály ke stažení k učebnici
Happy Hearts navštivte
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/happyhearts/
A1
schval. doložka MŠMT ČR v jednání
A1
A1
A1
Smileys Multimedia Resource Pack obsahuje:
class audio CDs (set of 2), DVD, teacher’s resource CD-rOM
Smileys Teachers Pack obsahuje:
teacher’s book, activity book, flashcards, story cards, teacher’s
resource pack pAl (3), posters
Software pro interaktivní tabuli ZdARMA
při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu učebnice Fairyland
Fairyland Starter
schval. doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
Fairyland 1
schvalovací doložka MŠMT ČR
13,70
21,60
8,90
26,00
18,40
20,00
5,40
6,60
6,60
5,50
119,20
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
16678
17934
17935
16681
16682
16683
17287
16684
16687
17288
17466
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
395,pupil’s book + pupil’s CD + DVD 535,activity book + interactive ebook 260,teacher’s b. (interleaved + posters) 665,teacher’s resource pack a
475,picture flashcards set a
520,language portfolio
140,class audio CD (1)
175,DVD pAl (1)
160,interactive whiteboard software 2980,whiteboard softw. user’s manual 120,-
schvalovací doložka MŠMT ČR
13,70
20,80
8,90
26,00
18,40
20,00
5,40
7,00
5,50
119,20
4,60
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
16688
17937
17938
17211
17212
16691
16692
16693
17289
16694
16695
16697
17248
17468
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Fairyland 3
pupil’s book
395,pupil’s book + pupil’s CD + DVD 545,activity book + interactive ebook 260,vocabulary and grammar practice 295,vocab. and gram. prac. - teacher’s 140,teacher’s b. (interleaved + posters) 675,teacher’s resource pack b
475,picture flashcards set b
520,language portfolio
140,class audio CDs (2)
355,pupil’s audio CD (1)
165,DVD pAl (1)
160,interactive whiteboard software 2980,whiteboard softw. user’s manual 120,schvalovací doložka MŠMT ČR
13,70
21,00
8,90
11,40
5,40
26,00
18,40
20,20
5,40
14,20
6,60
5,50
119,20
4,60
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
16077
17940
17941
16079
16080
16081
16082
16083
17290
17291
16084
16085
16700
16713
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
395,pupil’s book + pupil’s CD + DVD 555,activity book + interactive ebook 280,alphabet book
165,vocabulary and grammar practice 295,teacher’s b. (interleaved + posters) 675,teacher’s resource pack A
475,picture flashcards set A
520,test booklet A
95,junior language portfolio
140,class audio CDs (3)
350,pupil’s audio CD (1)
165,DVD pAl (1)
160,poppet puppet show A
1120,-
(lepenkový divadelní rám, kulisy a loutky + brožura se šesti
divadelními hrami)
13,70
21,60
9,60
6,40
11,40
26,00
18,40
20,00
3,80
5,20
12,10
6,60
5,50
38,70
17117 ..... interactive whiteboard software 2980,- 119,20
17470 ..... whiteboard softw. user’s manual 120,- 4,60
Fairyland 4
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
16701
17943
17944
16704
16705
16706
16707
17292
17472
16708
16709
16711
16715
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
395,pupil’s book + pupil’s CD + DVD 570,activity book + interactive ebook 280,vocabulary and grammar practice 300,teacher’s b. (interleaved + posters) 675,teacher’s resource pack b
475,picture flashcards set b
520,test booklet b
95,junior language portfolio
140,class audio CDs (4)
440,pupil’s audio CD (1)
165,DVD pAl (1)
160,poppet puppet show b
1120,-
13,70
22,00
9,60
11,60
26,00
18,40
20,00
3,80
5,40
15,20
6,60
5,50
38,70
(lepenkové kulisy a loutky + brožura se šesti divadelními hrami)
16716 ..... poppet puppet show frame
(samostatný lepenkový divadelní rám)
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17113 ..... pupil’s book
395,18438 ..... pupil’s book + pupil’s audio CD
& DVD pAl
540,17932 ..... activity book + interactive ebook 260,17115 ..... teacher’s book (interleaved + posters) 675,16682 ..... teacher’s resource pack a
475,16683 ..... picture flashcards set a
520,17287 ..... language portfolio Fairyland 1
140,17116 ..... class audio CD
165,17139 ..... pupil’s audio CD
165,16687 ..... DVD pAl (1) Fairyland 1
160,17288 ..... whiteboard software Fairyland 1 2980,-
Fairyland 2
260,- 10,00
17249 ..... interactive whiteboard software 2980,- 119,20
17473 ..... whiteboard softw. user’s manual 120,- 4,60
Fairyland 5
17945
19847
17947
17948
18439
18440
18441
17949
19848
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Fairyland 6
18442
18443
18444
18445
18446
18447
18449
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
A2
pupil’s book
410,pupil’s book + audio CD + DVD pAl 545,activity book
295,teacher’s b. (interleaved + posters) 1125,teacher’s resource pack
475,vocabulary and grammar practise 300,test booklet CD-rOM
195,class audio CDs (3)
350,multi-rOM pAl
(audio CD + DVD pAl)
545,-
14,10
18,80
11,40
38,70
19,00
12,00
7,80
12,10
18,80
pupil’s book
410,teacher’s b. (interleaved + posters) 1125,activity book
295,teacher’s resource pack
475,pupil’s audio CD
195,class audio CDs (4)
440,test booklet CD-rOM
130,-
14,10
38,70
11,40
19,00
7,80
15,20
4,50
A2
pro zajímavé hry a materiály ke stažení k učebnici Fairyland
navštivte http://www.expresspublishing.co.uk/elt/fairyland/
Set Sail! 1
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + ugly Duckling
pupil’s b. + ugly Duck. + stud. CD
activity book
A-Č slovník k učebnici a prac. sešitu
teacher’s book (interleaved)
teacher’s activity book (overprinted)
picture flashcards
265,440,490,240,49,320,260,500,-
10,20
17,00
19,00
9,20
1,90
12,40
10,00
19,20
pict. flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
12158 ..... class audio CDs (2)
12161 ..... pupil’s audio CD (1)
15481 ..... DVD pAl
Set Sail! 2
355,- 14,20
175,- 7,00
160,- 5,50
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-S ⇒ www.infoa.sk
12165 ..... pupil’s book
265,12330 ..... pupil’s b. + Town Mouse and C. M. 445,12331 ..... pupil’s b. + Town Mouse and Country
Mouse + student’s audio CD
495,12166 ..... activity book
260,15298 ..... A-Č slovník k učebnici a prac. seš. 49,12167 ..... teacher’s book (interleaved)
320,12168 ..... teacher’s activity book (overprinted) 290,12169 ..... picture flashcards
555,-
10,20
17,20
19,00
10,00
1,90
12,40
11,20
19,10
pict. flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
12171 ..... class audio CD (3)
12174 ..... pupil’s audio CD (1)
15482 ..... DVD pAl
schval. doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-S ⇒ www.infoa.sk
slovníček zDArMA A-S ⇒ www.infoa.sk
13257
12404
12405
12153
15288
12154
12155
12156
Welcome Starter b
350,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
14788
14789
14790
17417
14791
.....
.....
.....
.....
.....
Sail Away! 1
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
12914
12916
12917
12918
.....
.....
.....
.....
12920
13966
12921
12922
13872
14784
16055
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Sail Away! 2
pupil’s book
pupil’s book + story b. + student’s CD
activity book
teacher’s book
(interleaved with posters)
picture flashcards
test booklet
storytime - goldilocks
class audio CDs (3)
goldilocks audio CD (1)
DVD pAl
multimedia DVD-rOM
280,- 10,80
710,- 27,40
180,- 7,00
465,- 18,00
485,- 18,60
115,- 4,40
250,- 9,60
350,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
160,- 5,50
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz
12927
12929
12930
12931
.....
.....
.....
.....
12933
12934
12932
12935
14786
15098
16056
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s b. + story b. + student’s CD
activity book
teacher’s book
(interleaved with posters)
picture flashcards
storytime - Jack and the beanstalk
test booklet
class audio CDs (3)
Jack and the beanstalk audio CD
DVD pAl
multimedia DVD-rOM
280,- 10,80
710,- 27,40
180,- 7,00
470,- 18,20
445,- 17,20
250,- 9,60
120,- 4,60
335,- 11,50
175,- 7,00
160,- 5,50
160,- 5,50
maňásek Chuckles ZdARMA
při objednávce 10 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu řady Sail Away!
Welcome Starter A
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A1
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
15099
16677
15100
15101
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + pupil’s audio CD
activity book
teacher’s book
(interleaved with posters)
15102 ..... picture flashcards A
235,- 9,00
280,- 10,80
115,- 4,40
15103 ..... class audio CD (1)
15105 ..... DVD pAl
175,160,-
285,- 11,00
350,- 13,40
pict. flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
7,00
5,50
vocabulary and grammar practice 2
vocabulary and grammar key (1-6)
culture clips and board games
picture flashcards
picture flashcards set 2-laminated
test booklet
class audio CDs (2)
pupil’s audio CD (1)
CD-rOMs (2)
DVD pAl
295,150,50,555,420,95,355,175,245,160,-
11,40
5,80
2,00
19,10
16,20
3,30
14,20
7,00
8,50
5,50
250,- 9,60
295,- 11,40
140,- 5,40
49,- 1,90
310,- 12,00
365,- 14,20
Welcome plus 3
14793 ..... class audio CD (1)
14795 ..... DVD pAl
175,160,-
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
picture flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
Welcome 1
7,00
5,50
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A1
slovníček zDArMA A-S ⇒ www.infoa.sk
11647
11117
11118
13224
11119
11121
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book + alphabet book
pupil’s book + CD + booklet
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book
alphabet book
340,- 13,20
420,- 16,20
175,- 6,80
49,- 1,90
280,- 10,80
25,- 1,00
13895
13896
11122
11650
11651
14797
12185
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
picture flashcards set 1-laminated
picture flashcards set 2-laminated
class audio CDs (3)
pupil’s aud. CD (1) - dialog., text
pupil’s aud. CD (1) - alph., songs, play
DVD pAl
CD-rOMs (set of 4)
570,420,350,175,175,160,440,-
picture flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
Welcome 2
schvalovací doložka MŠMT ČR
22,00
16,20
12,10
7,00
7,00
5,50
15,20
A1
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
11653
11124
11125
11126
11127
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + CD
workbook
teacher’s book
picture flashcards
340,420,185,280,555,-
13,20
16,20
7,00
10,80
21,40
13897
14152
11129
11655
14798
12186
.....
.....
.....
.....
.....
.....
picture flashcards set 3-laminated
picture flashcards set 4-laminated
class audio CDs (3)
pupil’s audio CD (1)
DVD pAl
CD-rOMs (set of 4)
570,420,350,175,160,440,-
22,00
16,20
12,10
7,00
5,50
15,20
picture flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + pupil’s audio CD
activity book
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book
(interleaved with posters)
14792 ..... picture flashcards b
odporúčané MŠ SR
maňásek Chuckles ZdARMA
při objednávce 10 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu řady Set Sail!
16057
15758
15769
11673
13896
11674
11675
11678
11679
15762
Welcome 3
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A1
slovníček zDArMA A-S ⇒ www.infoa.sk
12187
12189
12188
13710
12190
12191
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + audio CD
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book
picture flashcards
340,460,205,49,310,615,-
13,20
17,80
7,80
1,90
12,00
23,80
13236
12192
12195
15771
.....
.....
.....
.....
test booklet
class audio CDs (3)
pupil’s audio CD (1)
DVD pAl
135,- 5,20
350,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
pict. flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
Welcome plus 1
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
11658
11657
11659
13224
11121
11660
15759
15758
15768
11661
13895
11662
11663
11666
11667
15761
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book + alphabet book
pupil’s book + alphabet b. + audio CD
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
alphabet book
teacher’s book
vocabulary and grammar practice 1
vocabulary and grammar key (1-6)
culture clips and board games
picture flashcards - book
picture flashcards set 1-laminated
test booklet
class audio CDs (2)
pupil’s audio CD (1)
CD-rOMs (2)
DVD pAl
Welcome plus 2
340,330,190,49,95,110,295,150,50,555,570,40,355,175,245,160,-
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
11670
11669
11671
13224
11672
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book
pupil’s book + audio CD
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book
A1
11,20
12,60
7,40
1,90
3,30
4,40
11,40
5,80
2,00
19,10
22,00
1,60
14,20
7,00
8,50
5,50
A1
270,- 10,40
345,- 13,40
200,- 7,80
49,- 1,90
125,- 4,80
11682
11681
11683
11684
15757
15758
15770
11685
13897
11686
11687
11690
11691
15763
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
pupil’s book
pupil’s book + audio CD
workbook
teacher’s book
vocabulary and grammar practice 3
vocabulary and grammar key (1-6)
culture clips and board games
picture flashcards
picture flashcards set 3-laminated
test booklet
class audio CDs (2)
pupil’s audio CD (1)
CD-rOMs (2)
DVD pAl
270,385,210,135,295,150,50,555,570,95,355,175,245,160,-
A1
10,40
14,80
8,20
5,20
11,40
5,80
2,00
19,10
22,00
3,30
14,20
7,00
8,50
5,50
Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Software pro interaktivní tabuli ZdARMA
při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu učebnice Spark
Spark 1
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A1+
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17951 ..... student’s book
395,17954 ..... workbook + interactive ebook
280,(tento software je omezen na 3 aktivace)
17955 ..... grammar book (international)
255,17956 ..... grammar book key
110,17957 ..... teacher’s book (interleaved)
540,17958 ..... teacher’s resource pack & tests
475,17959 ..... test booklet
95,17960 ..... teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,17961 ..... class audio CDs (set of 3)
350,17963 ..... my language portfolio
140,17964 ..... whiteboard software
(pro interaktivní tabule)
2950,-
Spark 2
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
14,10
10,40
8,70
3,70
18,60
16,40
3,30
4,30
12,10
4,70
101,70
A2
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17965 ..... student’s book
395,17968 ..... workbook + interactive ebook
280,(tento software je omezen na 3 aktivace)
17969 ..... grammar book
260,17970 ..... grammar book key
110,17971 ..... teacher’s book (interleaved)
540,17972 ..... teacher’s resource pack & tests
475,17973 ..... test booklet
95,17974 ..... teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,17975 ..... class audio CDs (set of 4)
440,17978 ..... my language portfolio
140,17979 ..... whiteboard software
(pro interaktivní tabule)
2950,-
Spark 3
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
14,10
10,40
9,00
3,70
18,60
16,40
3,30
4,30
15,20
4,70
101,70
B1
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17980 ..... student’s book
395,17983 ..... workbook + interactive ebook
280,(tento software je omezen na 3 aktivace)
17984 ..... grammar book
270,17985 ..... grammar book key
110,17986 ..... teacher’s book (interleaved)
540,17987 ..... teacher’s resource pack & tests
475,17988 ..... test booklet
95,17989 ..... teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,17990 ..... class audio CDs (set of 4)
440,17992 ..... my language portfolio
140,17993 ..... whiteboard software
(pro interaktivní tabule)
2950,-
14,10
10,40
9,20
3,70
18,60
16,40
3,30
4,30
15,20
4,70
101,70
Spark 4
B1+
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17994 ..... student’s book
395,17996 ..... workbook + interactive ebook
280,(tento software je omezen na 3 aktivace)
17997 ..... grammar book
275,17998 ..... grammar book key
75,17999 ..... teacher’s book (interleaved)
540,18000 ..... teacher’s resource pack & tests
475,18001 ..... test booklet
95,18450 ..... grammar test booklet
95,18002 ..... teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,18003 ..... class audio CDs (set of 4)
440,18005 .... my language portfolio
140,18006 .... whiteboard software
2950,-
14,10
10,40
9,50
2,50
18,60
16,40
3,30
3,30
4,30
15,20
4,70
101,70
materiály ke cvičením z učebnice Spark dostupné na
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/spark/monstertrackers
Software pro interaktivní tabuli ZdARMA
při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu učebnice Access
Access 1
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
395,student’s book + grammar book + CD 800,workbook + interactive ebook
280,grammar book
200,grammar book key
80,teacher’s book (interleaved)
545,teacher’s resource pack & tests
475,test booklet
95,language portfolio
140,class audio CDs (set of 3)
350,student’s audio CD (1)
175,whiteboard software
2980,(pro interaktivní tabule)
17474 ..... whiteboard softw. user’s manual 140,-
Access 2
A1
14,80
30,80
10,40
7,80
3,00
21,00
18,40
3,80
5,40
12,10
7,00
119,20
5,40
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A2
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17126
18008
17128
17256
17129
17255
17295
17296
17130
17297
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Access 3
student’s book
workbook + interactive ebook
grammar book
grammar book key
teacher’s book (interleaved)
teacher’s resource pack & tests
test booklet
language portfolio
class audio CDs (set of 4)
whiteboard software
(pro interaktivní tabule)
395,280,210,80,545,485,95,140,420,2980,-
14,80
10,40
8,20
3,00
21,00
18,80
3,80
5,40
14,40
119,20
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
B1
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17131
18009
17133
17298
17299
17134
17193
17300
17475
17301
17135
17192
17302
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
395,workbook + interactive ebook
280,grammar book plus
220,grammar plus
220,grammar plus key
80,teacher’s book (interleaved)
545,teacher’s resource pack & tests
495,test booklet
95,test booklet key
40,language portfolio
140,class audio CDs (set of 4)
440,student’s audio CD
175,whiteboard software
2980,(pro interaktivní tabule)
17476 ..... whiteboard softw. user’s manual 140,-
Access 4
14,80
10,40
8,40
8,40
3,00
21,00
19,00
3,80
1,30
5,40
15,20
7,00
119,20
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17194
18010
17275
17303
17304
17305
17306
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook + interactive ebook
grammar book
grammar book key
teacher’s book (interleaved)
teacher’s resource pack & tests
test booklet
pro zajímavé hry a materiály ke stažení k učebnici Access
navštivte http://www.expresspublishing.co.uk/elt/access/
5,40
B1
395,- 14,80
280,- 10,40
230,- 8,80
80,- 3,00
545,- 21,00
500,- 19,40
95,- 3,80
13712
12013
11740
11742
18452
14801
12415
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Click On 2
blockbuster 1
schval. doložka MŠMT ČR
A1
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
14569
15384
16059
14571
14570
14572
18451
14576
14573
14799
14575
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
workbook
workbook & grammar book
teacher’s book + board game post.
test booklet
test booklet CD-rOM
my language portfolio
class audio CDs (set of 4)
student’s audio CD
test booklet audio CD (1)
(do vyprodání zásob)
blockbuster 2
schvalovací doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
140,- 5,40
520,- 17,80
2980,- 119,20
14577 ..... CD rOM (1)
16717 ..... DVD-rOM
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
17118
17196
18007
17120
17210
17121
17122
17293
17294
17123
17124
17125
17307 ..... language portfolio
17277 ..... class audio CDs (set of 5)
17477 ..... whiteboard software
(pro interaktivní tabule)
420,470,235,260,295,95,195,140,440,170,170,-
16,40
18,00
9,20
10,00
11,40
3,80
7,80
5,40
15,20
6,80
6,80
130,160,-
4,50
5,50
schval. doložka MŠMT ČR
A2
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz
15107
16060
15109
15108
15110
15116
15111
15113
15117
16718
17213
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
workbook & grammar book
teacher’s book + board game post.
test booklet
my language portfolio
class audio CDs (set of 4)
student’s audio CD
CD rOM (1)
DVD-rOM
test booklet CD rOM (1)
blockbuster 3
425,235,295,305,95,140,440,170,130,160,175,-
schval. doložka MŠMT ČR
16,40
9,20
11,40
11,80
3,80
4,70
15,20
6,80
4,50
5,50
7,00
B1
odporúčané MŠ SR
15151
16061
15153
15152
15154
15160
15155
15157
17478
15161
16068
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
workbook & grammar book
teacher’s book + board game post.
test booklet
my language portfolio
class audio CDs (set of 4)
student’s audio CD
CD rOM (2)
DVD rOM (1)
test booklet CD rOM (1)
425,235,340,310,95,140,440,170,425,160,175,-
16,40
9,20
13,20
12,00
3,80
5,40
15,20
6,80
17,00
5,50
7,00
16062
16063
16064
16065
16066
16067
16068
17335
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook & grammar book
teacher’s book
my language portfolio
class audio CDs (set of 4)
student’s audio CD
test booklet CD-rOM
CD rOM (1)
420,330,310,140,440,170,175,130,-
16,80
13,20
10,70
4,70
15,20
6,80
7,00
4,50
blockbuster 4
odporúčané MŠ SR
B1+
pro zajímavé hry a materiály ke stažení
k učebnici Blockbuster navštivte
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/blockbuster/
Click On Starter
13238
13237
13239
13240
13711
13241
13242
13246
13249
13247
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Click On 1
student’s book
student’s book + audio CD
teacher’s book (interleaved)
student’s workbook
workbook key
teacher’s workbook (overprinted)
test booklet
class audio CDs (2)
student’s audio CD (1)
workbook class CD (1)
345,395,475,205,80,225,95,335,170,170,-
schvalovací doložka MŠMT ČR
A1
13,40
15,20
18,40
7,80
3,00
8,60
3,30
13,40
6,80
6,80
odporúčané MŠ SR
A1+
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
11735
11734
11736
11737
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
teacher’s book (interleaved)
student’s workbook
380,- 14,80
490,- 19,00
525,- 18,10
230,- 9,20
student’s workbook key
teacher’s workbook (overprinted)
class audio CDs (4)
student’s audio CD (1)
test booklet CD-rOM
DVD pAl
DVD activity book with key
80,- 2,60
315,- 10,80
440,- 15,20
170,- 6,80
175,- 7,00
160,- 5,50
215,- 8,40
schvalovací doložka MŠMT ČR
A2
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
11744
11743
11745
11746
13713
12252
11749
11751
18453
14802
12712
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Click On 3
student’s book
student’s book + audio CD
teacher’s book (interleaved)
student’s workbook
workbook key
teacher’s workbook (overprinted)
class audio CDs (3)
student’s audio CD (1)
test booklet CD-rOM
DVD pAl
DVD activity book with key
400,525,560,250,80,335,350,170,175,160,220,-
15,40
20,20
21,60
9,60
3,00
13,00
12,10
6,80
7,00
5,50
8,40
schvalovací doložka MŠMT ČR
B1
odporúčané MŠ SR
11753
11752
14803
11754
11755
13714
12255
15386
11758
11760
18454
14804
12299
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book (interleaved)
student’s workbook
workbook key
teacher’s workbook (overprinted)
my language portfolio
class audio CDs (5)
student’s audio CD (1)
test booklet CD-rOM
DVD pAl
DVD activity book with key
440,575,49,615,295,80,370,140,520,170,175,160,225,-
17,00
22,20
1,90
23,80
11,40
3,00
14,20
5,40
17,80
6,80
7,00
5,50
8,60
12967
12966
12968
12969
13715
12970
15387
12974
12976
18455
14805
14807
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
teacher’s book (interleaved)
student’s workbook
workbook key
teacher’s workbook (overprinted)
my language portfolio
class audio CDs (6)
student’s audio CD (1)
test booklet CD-rOM
DVD pAl
DVD activity book with key
495,635,685,340,80,490,160,585,170,175,160,225,-
19,00
24,60
26,40
13,20
3,00
19,00
6,20
20,10
6,80
7,00
5,50
8,80
75,170,-
3,00
6,80
Click On 4
odporúčané MŠ SR
Click On Starter, 1, 2 listening tests
13866 ..... test book – photocopiable
13868 ..... audio CD (1)
Enterprise 1
beginner
11761
4743
4745
11762
.....
.....
.....
.....
.....
4744
11131
11132
12014
11078
11079
14809
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
student’s book
student’s book + audio CD
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
A-s slovník k učebnici a prac. zoš.
(do vyčerpání zásob)
teacher’s book
grammar - student’s book
grammar - teacher’s book
test booklet with key
class audio CDs (3)
student’s audio CD (1)
DVD pAl
Enterprise 2
Elementary
B2
A1+
400,- 15,40
450,- 17,20
190,- 7,20
49,- 1,90
49,- 1,90
385,- 15,00
200,- 7,80
100,- 3,80
95,- 3,60
350,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A2
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
11764
4746
4748
4747
11133
11134
12016
11080
11081
14810
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
workbook
teacher’s book
grammar - student’s book
grammar - teacher’s book
test booklet with key
class audio CDs (3)
student’s audio CD (1)
DVD pAl
405,450,205,400,225,105,95,525,175,160,-
15,60
17,40
7,80
15,40
8,60
4,20
3,60
21,00
7,00
5,50
Enterprise 3
pre-Intermediate
4749
4751
11767
4750
11768
11769
12018
15388
11082
11083
14811
13716
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book
grammar - student’s book
grammar - teacher’s book
test booklet
my language portfolio
class audio CDs (3)
student’s audio CD (2)
DVD pAl
DVD activity book
Enterprise plus
pre-Intermediate
12977
12980
12978
12979
12981
13307
13308
13271
15389
12984
12985
14812
13719
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
435,210,49,410,250,110,95,140,350,355,160,225,-
16,80
8,20
1,90
16,00
9,60
4,40
3,60
5,40
12,10
14,20
5,50
9,00
odporúčané MŠ SR
student’s book
workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book (interleaved)
teacher’s workbook (overprinted)
grammar - student’s book
grammar - teacher’s book
test booklet
my language portfolio
class audio CDs (5)
student’s audio CD (2)
DVD pAl
DVD activity book
Enterprise 4
Intermediate
B1
odporúčané MŠ SR
435,305,49,545,335,250,85,105,155,520,355,160,235,-
B1
16,80
11,80
1,90
21,00
13,00
9,60
3,40
4,00
6,00
17,80
14,20
5,50
9,00
B2
odporúčané MŠ SR
slovníček zDArMA A-Č ⇒ www.infoa.cz, A-S ⇒ www.infoa.sk
4754
4756
4755
11771
11772
12020
15390
11084
11085
14813
13874
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
teacher’s book
grammar – student’s book
grammar – teacher’s book
test booklet
my language portfolio
class audio CDs (3)
student’s audio CD (1)
DVD pAl
DVD activity book with key
Enterprise 1, 2, 3, plus, 4 listening tests
13869 ..... test book - photocopiable
13871 ..... audio CDs (2)
prime Time 1
18726
18728
18729
19097
435,230,410,350,115,95,160,350,175,160,245,-
115,- 4,40
355,- 14,20
student’s book
395,workbook & grammar + iebook
295,teacher’s book (interleaved)
665,teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,18730 ..... class audio CDs (4)
440,18731 ..... interactive whiteboard software 2950,-
.....
.....
.....
.....
prime Time 2
18732
18734
18735
19098
student’s book
395,workbook & grammar + iebook
295,teacher’s book (interleaved)
665,teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,18736 ..... class audio CDs (4)
440,18737 ..... interactive whiteboard software 2950,-
.....
.....
.....
.....
prime Time 3
18738
18740
18741
19099
student’s book
395,workbook & grammar + iebook
295,teacher’s book (interleaved)
665,teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,18742 ..... class audio CDs (5)
18743 ..... interactive whiteboard software 2950,-
.....
.....
.....
.....
prime Time 4
18744
18746
18747
19100
16,80
9,00
16,00
13,40
4,40
3,60
6,20
12,10
7,00
5,50
9,40
.....
.....
.....
.....
A1
14,90
11,90
22,80
4,30
15,20
101,70
A2
14,90
11,90
22,80
4,30
15,20
101,70
B1
14,90
11,90
22,80
4,30
vyjde
101,70
B2
student’s book
395,workbook & grammar + iebook
295,teacher’s book (interleaved)
665,teacher’s resource pack & tests
CD-rOM
125,18748 ..... class audio CDs (7)
635,18749 ..... interactive whiteboard software 2950,-
4,30
21,80
101,70
19849
19850
19851
19852
19853
19854
14,90
11,90
22,80
23,20
12,10
101,70
prime Time 5
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
395,workbook & grammar
295,teacher’s book (interleaved)
665,class audio CDs (8)
675,student‘s CDs (3)
350,interactive whiteboard software 2950,-
14,90
11,90
22,80
B2
On screen b1
B1
00000
00000
00000
00000
00000
00000
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook & grammar
teacher’s book
test booklet
class audio CDs
interactive whiteboard software
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
00000
00000
00000
00000
00000
00000
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook & grammar
teacher’s book
test booklet
class audio CDs
interactive whiteboard software
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
19101
19102
19103
19104
19105
19855
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
450,workbook & grammar + ie book
335,teacher’s book
615,test booklet
95,class audio CDs (3)
350,interactive whiteboard software 2950,-
15,50
11,50
21,20
3,30
12,10
101,70
19106
19107
19108
19109
19110
19856
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
450,workbook & grammar + ie book
355,teacher’s book
615,test booklet
95,class audio CDs (4)
440,interactive whiteboard software 2950,-
15,50
12,20
21,20
3,30
15,20
101,70
On screen b1+
B1+
On screen b2
On screen b2+
B2
B2+
Exam booster b1+ (preparation for level b1+Exams)
00000
00000
00000
00000
.....
.....
.....
.....
student’s book
teacher’s book
teacher’s pack
audio CDs (set of 2)
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
19857
19858
19859
19860
.....
.....
.....
.....
student’s book
teacher’s book
teacher’s pack
audio CDs (set of 2)
570,- 19,60
170,- 5,80
870,- 29,90
245,- 8,50
Exam booster b2+ (preparation for level b2+Exams)
Software
pro interaktivní tabuli ZdARMA
při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit
z jednoho dílu učebnice Upstream
beg, El., pre-In. nebo b1+
Upstream
beginner
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
A1+
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
400,student’s book + audio CD
445,student’s workbook
250,workbook key
80,teacher’s book (interleaved)
500,teacher’s workbook (overprinted) 275,test booklet
95,140,My language portfolio
class audio CDs (3)
350,student’s audio CD
175,test booklet audio CD
175,test booklet CD-rOM
175,DVD
160,DVD activity book
210,interactive whiteboard software 2980,whiteboard softw. user’s manual 120,-
15,40
17,20
9,60
3,20
19,20
10,60
3,30
5,40
12,10
7,00
7,00
7,00
5,50
8,20
119,20
4,60
15289
15290
15292
18457
15291
15293
15294
15760
15295
15297
17481
15871
16069
17327
17482
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
400,student’s book + audio CD
445,student’s workbook
250,workbook key
85,teacher’s book (interleaved)
500,teacher’s workbook (overprinted) 275,test booklet
95,my language portfolio
140,class audio CDs (3)
350,student’s audio CD
175,test booklet CD-rOM
175,DVD
160,DVD activity book
210,interactive whiteboard software 2980,whiteboard softw. user’s manual 120,-
15,40
17,20
9,60
2,90
19,20
10,60
3,30
5,40
12,10
7,00
7,00
5,50
8,20
119,20
4,60
Upstream
pre-Intermediate
schval. doložka MŠMT ČR
odporúčané MŠ SR
odporúčané MŠ SR
14579 ..... student’s book
14578 ..... student’s book + audio CD
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
A-Č/A-s slovník k uč. a prac. seš. 49,student’s workbook
250,teacher’s book (interleaved)
500,teacher’s workbook (overprinted) 275,workbook key
35,test booklet
95,my language portfolio
140,class audio CDs (4)
440,student’s audio CD (1)
175,workbook and test booklet CD
175,test booklet CD-rOM
175,DVD
160,DVD activity book
210,interactive whiteboard software 2980,-
1,90
9,60
19,20
10,60
1,40
3,30
5,40
15,20
7,00
7,00
7,00
5,50
8,20
119,20
15872
18458
15874
15873
15875
16072
15876
15877
16073
16719
16720
17340
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
student’s workbook
teacher’s book (interleaved)
teacher’s workbook (overprinted)
my language portfolio
class audio CDs (3)
student’s audio CD (1)
test booklet CD-rOM
DVD
DVD activity book
interactive whiteboard software
445,500,260,560,275,140,350,175,175,160,210,2980,-
17,20
20,00
10,00
21,60
10,60
5,40
12,10
7,00
7,00
5,50
8,20
119,20
17215
18459
17217
17486
17216
17219
18460
17221
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book + audio CD
student’s workbook
A-Č slovník k učebnici a prac. seš.
teacher’s book (interleaved)
teacher’s workbook (overprinted)
test booklet
class audio CDs (5)
440,500,260,49,540,290,105,520,-
16,80
20,00
10,00
1,90
21,00
11,20
4,20
17,80
17223
17225
17224
18461
17227
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s workbook
teacher’s book
test booklet
class audio CDs (8)
485,285,320,125,675,-
18,60
11,00
12,40
5,00
23,20
17284
17285
17286
18462
17308
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s workbook
teacher’s book
test booklet CD-rOM
class audio CDs (8)
505,295,330,195,675,-
19,40
11,40
12,80
7,80
23,20
19861
19862
19863
19864
19865
19866
19867
19868
19869
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
570,student’s workbook
330,teacher’s book
375,workbook key
85,test booklet
95,class audio CDs (6)
585,student’s audio CDs (2)
355,workbook class audio CDs (2)
245,interactive whiteboard software 2950,-
22,00
12,80
14,40
3,40
3,30
20,10
14,20
8,50
101,70
Upstream level b1+
Upstream Intermediate – Revised 2008
B1+
B2
Upstream Upper-intermediate – Revised 2008
Upstream Advanced – Revised 2008
15277
15278
15280
18456
15279
15281
15282
15867
15283
15285
15287
17479
15868
15869
17250
17480
Upstream
Elementary
17483
14581
14580
14814
14582
14583
15286
14586
14587
14589
17484
16070
16071
17485
Upstream proficiency – Revised 2013
B2+
C1
C2
pro zajímavé hry a materiály ke stažení
k učebnici Upstream navštivte
http://www.expresspublishing.co.uk/elt/upstream/
A2
B1
400,- 15,40
445,- 17,20
Mission 1
B2
4799 ..... student’s book
4800 ..... teacher’s book
7374 ..... class audio CDs (3)
495,- 19,20
235,- 9,00
525,- 21,00
4806 ..... student’s book
4807 ..... teacher’s book
7376 ..... class audio CDs (5)
510,- 19,80
285,- 11,00
520,- 17,80
Mission 2
B2
Wishes level b2.1 – příprava na Revised FCE 2008
16721
16722
16723
16724
17309
16725
16726
18463
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
435,workbook
345,teacher’s book (interleaved)
545,teacher’s workbook (overprinted) 460,test booklet
95,class audio CDs (5)
520,workbook audio CDs (4)
440,whiteboard software
2980,(pro interaktivní tabule)
16,80
13,40
21,00
17,60
3,80
17,80
15,20
119,20
Wishes level b2.2 – příprava na Revised FCE 2008
17257
17278
17279
17280
17310
17311
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
teacher’s book (interleaved)
teacher’s workbook (overprinted)
test booklet
class audio CDs (9)
435,345,545,460,95,700,-
16,80
13,40
21,00
17,60
3,80
24,10
doplňkové Materiály
Hello Happy Rhymes
17459
17460
17461
17462
18026
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book (story book)
teacher’s book
big story book
class audio CD
DVD pAl
245,- 9,40
420,- 16,20
355,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
17346
17408
17347
17349
17463
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book (story book)
teacher’s book
big story book
class audio CD
DVD pAl
245,- 9,40
420,- 16,20
355,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
17409
17411
17410
17412
17464
.....
.....
.....
.....
.....
pupil’s book (story book)
teacher’s book
big story book
class audio CD
DVD pAl
245,- 9,40
420,- 16,20
355,- 12,10
175,- 7,00
160,- 5,50
Happy Rhymes 1
Happy Rhymes 2
Express picture dictionary for young learners
12413
11729
11730
11731
11733
12396
13205
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book + activity book + CD
student’s book
activity book
teacher’s activity book
dictionary audio CDs (3)
activity audio CD (1)
CD-rOM (1)
A1
1065,- 41,20
510,- 19,60
230,- 8,80
65,- 2,40
350,- 12,10
175,- 7,00
130,- 4,50
FCE listening and Speak. Skills 1
B2
FCE listening and Speak. Skills 2
B2
17136
16766
17137
17413
17282
17283
17281
17414
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
495,- 19,20
teacher’s book
180,- 7,00
class audio CDs (10)
710,- 24,50
interactive whiteboard software 2980,- 119,20
student’s book
495,- 19,20
teacher’s book
180,- 7,00
class audio CDs (10)
710,- 24,50
interactive whiteboard software 2980,- 119,20
FCE practice Exam papers 1
465,- 18,00
180,- 7,00
17312 ..... student’s book
17283 ..... teacher’s book
465,- 18,00
180,- 7,00
FCE Use of English 1
540,- 21,00
595,- 23,00
2980,- 119,20
17190 ..... student’s book
17191 ..... teacher’s book (overprinted)
18028 ..... whiteboard software
550,- 21,20
595,- 23,00
2980,- 119,20
FCE Use of English 2
Zkouška CITy & GUIldS
City & Guilds level b2 practice Tests
390,- 15,00
475,- 18,40
350,- 12,10
18174 ..... student’s book
18175 ..... teacher’s book
18176 ..... class CDs (set of 3)
390,- 15,00
475,- 18,40
350,- 12,10
A1
Advanced Grammar & Vocabulary
11705 ..... student’s book
11706 ..... teacher’s book
11708 ..... class audio CDs (2)
325,- 12,60
100,- 3,80
355,- 14,20
11709 ..... student’s book
11710 ..... teacher’s book
11712 ..... class audio CDs (2)
335,- 13,00
100,- 3,80
355,- 14,20
11713 ..... student’s book
11714 ..... teacher’s book
11716 ..... class audio CDs (3)
455,- 17,40
100,- 3,80
350,- 12,10
11717 ..... student’s book
11718 ..... teacher’s book
11720 ..... class audio CDs (2)
460,- 17,80
100,- 3,80
355,- 14,20
11721 ..... student’s book
11722 ..... teacher’s book
11724 ..... class audio CDs (2)
470,- 18,20
100,- 3,80
355,- 14,20
IElTS practice Tests 1
11725 ..... student’s book
11726 ..... teacher’s book
11728 ..... class audio CDs (2)
480,- 18,60
100,- 3,80
355,- 14,20
IElTS practice Tests 2
Skills builder for young learners Starters 2
Skills builder for young learners Movers 1
Skills builder for young learners Movers 2
A1
A1
A1
A2
A2
Zkoušky KET a pET
practice Tests for the KET
A2
12022 ..... student’s book
12023 ..... teacher’s book (overprinted)
12024 ..... class audio CDs (2)
255,- 9,80
270,- 10,40
355,- 14,20
12026 ..... student’s book
12027 ..... teacher’s book (overprinted)
12028 ..... class audio CDs (2)
275,- 10,60
295,- 11,40
355,- 14,20
19111 ..... student’s book
19112 ..... teacher’s book (overprinted)
00000 ..... class audio CDs (5)
325,- 11,20
375,- 12,80
520,- 17,80
19113 ..... student’s book
19114 ..... teacher’s book (overprinted)
19115 ..... class audio CDs (5)
283,- 10,40
355,- 12,10
520,- 17,80
practice Tests for the pET
KET for schools
pET for schools
B1
A2
B1
Zkouška FCE
FCE for Schools practice Tests
18835 ..... student’s book
18836 ..... teacher’s book
19149 ..... class CDs (3)
B2
18171 ..... student’s book
18172 ..... teacher’s book
18173 ..... class CDs (set of 3)
City & Guilds level C2 practice Tests
B2
360,- 12,30
395,- 13,60
350,- 12,10
13014
13015
13017
13728
.....
.....
.....
.....
C2
C1Ð C2
student’s book
teacher’s book
class audio CDs
key
880,- 33,80
965,- 37,20
175,- 7,00
40,- 1,60
12324 ..... student’s book
12325 ..... teacher’s book (overprinted)
11804 ..... class audio CDs (3)
615,- 23,80
740,- 28,40
350,- 12,10
CAE practice Tests
C1
Zkouška IElTS
Mission IElTS 1
19116
19117
19118
19119
19120
.....
.....
.....
.....
.....
student’s book
workbook
general training supplements
teacher’s book
class CDs (set of 2)
960,525,500,600,245,-
C1
33,10
18,00
17,20
20,60
8,50
C1
11794 ..... student’s book
13218 ..... book with answers
11797 ..... class CDs (set of 2)
685,- 23,60
760,- 26,20
245,- 8,50
19121 ..... student’s book
19122 ..... book with answers
19123 ..... class CDs (set of 2)
690,- 23,80
775,- 26,70
245,- 8,50
C1
12306 ..... student’s book
13793 ..... student’s book key
12307 ..... teacher’s book (overprinted)
560,- 21,60
115,- 3,90
615,- 23,80
CpE Use of English for the Revised CpE 1
CpE listening and Speaking Skills 1 proficiency
– Revised 2013
C2
660,- 22,70
855,- 29,50
585,- 20,10
CpE listening and Speaking Skills 2 proficiency
– Revised 2013
C2
prepare and practice for the TOEFl ibT
19882 ..... student’s book (with key)
805,- 27,60
19883 ..... student’s pack (with key + class CDs) 1135,- 39,10
19884 ..... class audio CDs (set of 6)
585,- 20,10
preparation & practice for the TOEIC Test
00000 ..... student’s book (with key)
00000 ..... student’s pack (with key + class CDs)
00000 ..... class audio CDs
Grammarway 1 (beginner)
4844
11805
4845
4846
.....
.....
.....
.....
310,- 12,00
390,- 15,00
155,- 6,00
555,- 19,10
4847 ..... student’s book
11806 ..... student’s book with answers
4848 ..... teacher’s book
340,- 13,20
425,- 16,40
165,- 6,40
Grammarway 2 (Elementary)
4850 ..... student’s book
11807 ..... student’s book with answers
4851 ..... teacher’s book
385,- 15,00
485,- 18,80
170,- 6,60
picture flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
B2
Grammarway 4 (Intermediate)
4853
11808
4854
4855
.....
.....
.....
.....
student’s book
student’s book with answers
teacher’s book
picture flashcards
Grammar Targets 1
540,- 21,00
680,- 26,20
180,- 7,00
480,- 18,60
A1
19134 ..... grammar student’s book
19135 ..... grammar key
255,80,-
19136 ..... grammar student’s book
19137 ..... grammar key
295,- 10,10
80,- 2,60
19138 ..... grammar student’s book
19139 ..... grammar key
340,- 11,60
80,- 2,60
Grammar Targets 2
Grammar Targets 3
8,80
2,60
A2
B1
Teacher’s Resource books
The Teacher’s basic Tools: EFl Methodology Updated:
18262 ..... The teacher as Manager
18263 ..... Making our lessons memorable
450,- 17,40
450,- 17,40
Idiomy, Frázová Slovesa, předložky
A Good Turn of phrase Idiom practice
C1Ð C2
4856 ..... student’s book
4857 ..... teacher’s book
265,- 10,20
225,- 8,80
5757 ..... student’s book
5758 ..... teacher’s book
265,- 10,20
225,- 8,80
C1Ð C2
psaní Kompozic
Successful Writing – Intermediate
B1+
7378 ..... student’s book
7379 ..... teacher’s book
7371 ..... class audio CD (1)
545,- 21,00
235,- 9,00
175,- 7,00
4759 ..... student’s book
4760 ..... teacher’s book
7372 ..... class audio CD (1)
620,- 24,00
235,- 9,00
175,- 7,00
4762 ..... student’s book
4763 ..... teacher’s book
7373 ..... class audio CD (1)
650,- 25,00
310,- 12,00
175,- 7,00
12302 ..... student’s book
14155 ..... key
12305 ..... class audio CDs (6)
595,- 20,50
115,- 3,90
585,- 20,10
Successful Writing – proficiency
19876 ..... student’s book
19877 ..... key
19878 ..... class audio CDs (set of 6)
595,- 20,50
115,- 3,90
585,- 20,10
University Writing Course
C2
A2
picture flash. ke stažení zdarma na www.expresspublishing.co.uk/flashcards
B1
Grammarway 3 (pre-Intermediate)
Successful Writing – Upper-Intermediate
CpE practice Tests 2 – Revised 2013
A1
student’s book
student’s book with answers
teacher’s book
picture flashcards
665,- 22,90
860,- 29,70
585,- 20,10
C2
vyjde
vyjde
vyjde
Gramatika
19873 ..... student’s book
19874 ..... teacher’s book (overprinted)
19875 ..... class audio CDs (6)
CpE practice Tests 1 – Revised 2013
C2
Zkoušky TOEFl a TOEIC
A Good Turn of phrase phrasal Verbs
& prepositional phrases
Zkouška CpE
19870 ..... student’s book
19871 ..... teacher’s book (overprinted)
19872 ..... class audio CDs (6)
595,- 20,50
115,- 3,90
585,- 20,10
B2
Zkoušky CAE a IGCSE
Skills builder for young learners Starters 1
Skills builder for young learners Flyers 2
B2
16767 ..... student’s book
16768 ..... teacher’s book (overprinted)
18027 ..... whiteboard software
Zkouška ylE
Skills builder for young learners Flyers 1
B2
C2
19879 ..... student’s book
19880 ..... key
19881 ..... class audio CDs (set of 6)
B2
16765 ..... student’s book
16766 ..... teacher’s book
FCE practice Exam papers 2
CpE practice Tests 3 – Revised 2013
17138 ..... student’s book with answers
B2
C1Ð C2
475,- 18,40
Career paths
English for Specific purposes
Accounting
18469 ..... student’s book
18472 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18474 ..... student’s book
18477 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
Agriculture
Air Force
570,- 22,80
570,- 22,80
18479 ..... student’s book
18482 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19885 ..... student’s book
19886 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19887 ..... student’s book
19888 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18484 ..... student’s book
18487 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18489 ..... student’s book
18492 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18494 ..... student’s book
18497 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
Architecture
Art & design
banking
beauty Salon
business English
business Correspondence
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
19027 ..... student’s book
19140 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19889 ..... student’s book
19890 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18029 ..... student’s book
18468 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19891 ..... student’s book
19892 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19032 ..... student’s book
19030 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19893 ..... student’s book
19894 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19895 ..... student’s book
19896 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19141 ..... student’s book
19142 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
18499 ..... student’s book
18503 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
Civil Aviation
Call Centres
Command & Control
Computing
Construction I – buildings
Construction II – Roads & Highways
Cooking
Electrician
Electronics
Engineering
Engineering – Agricultural
vyjde
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
vyjde
570,- 22,80
vyjde
Engineering – biomedical
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
19897 ..... student’s book
19898 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
Engineering – Civil
Engineering – Computer
Engineering – Electrical
Engineering – Environmental
Engineering – Genetic
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
570,- 22,80
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
Engineering – Chemical
Engineering – Industrial
vyjde
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
Engineering – Mechanical
Engineering – Nuclear
Engineering – Software
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Environmental Science
19899 ..... student’s book
19900 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Finance
19039 ..... student’s book
19143 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Fitness Training
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
vyjde
395,- 13,90
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
19901 ..... student’s book
19902 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
Flight Attendant
Food Service Industries
19903 ..... student’s book
19904 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Hotels & Catering
18505 ..... student’s book
18508 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Information Technology
18510 ..... student’s book
18513 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
law
18515 ..... student’s book
18518 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
Management I
19905 ..... student’s book
19906 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
395,- 13,90
570,- 22,80
Management II
19907 ..... student’s book
19908 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
19043 ..... student’s book
18528 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18520 ..... student’s book
18523 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
18525 ..... student’s book
18528 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
18530 ..... student’s book
18533 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19046 ..... student’s book
19049 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19144 ..... student’s book
19145 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
19146 ..... student’s book
19147 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18535 ..... student’s book
18538 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
00000 ..... student’s book
00000 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
vyjde
18540 ..... student’s book
18543 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19050 ..... student’s book
19148 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
19909 ..... student’s book
19910 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
18545 ..... student’s book
18548 ..... teacher’s book + student’s book
+ class audio CDs
395,- 13,90
Maths
Mechanics
Medical
Merchant Navy
Navy
Natural Gas I
Natural Gas II
Nursing
petroleum I
petroleum II
physician’s Assistant
plumbing
police
Railroads
Science
Secretarial
Sports
Taxi drivers
Tourism
570,- 22,80
vyjde
570,- 22,80
570,- 22,80
vyjde
570,- 22,80
vyjde
vyjde
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
vyjde
570,- 22,80
570,- 22,80
vyjde
vyjde
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
570,- 22,80
NOVY´ kURZ ANGLIC`´TINY PRO 1. STUPE`N´ Z`S´
A
K
NOVIN
's book
student 5,50 €
č/1
450,- K
ar
+ gramm
k
o
o
b
k
wor
€
/ 11,50
č
K
,
5
33
� Nový dvoudílný kurz pro SŠ (B1-B2+)
� software pro interaktivní tabule
NOVINKA
Exam Booster
student's book
0€
570,- Kč / 19,6
Preparation for B2+ Level Exams
kurz vhodný jako příprava na jakoukoliv
zkoušku na úrovni B2+
14 tematických lekcí
psaní kompozic s důrazem na slovní zásobu
gramatické okruhy, které by měli studenti
na úrovni B2+ spolehlivě ovládat
teacher's book
€
170,- Kč / 5,80
2
audio CD set of
€
245,- Kč / 8,50
a
n
i
t
č
i
l
g
TU M
n
S
a
E
T
AK
AV
rdů
R
a
d
P
n
Í
a
t
R
s
P
lávacích
zdě
podle v
ík ZŠ
n
č
o
r
.
9
pro 5. a
Nahrávky
MA
ZDAtR
ažení
ke s
speciální nabídka pro školy
bonUsy zdarma při objednávce většího počtu sad učebnice + pracovní sešit. vztahuje se na všechny kurzy vydavatelství express publishing!
Při jednorázovém odběru většího počtu sad »učebnice + pracovní sešit« z jednoho dílu učebnice zašleme škole komponenty k objednávané učebnici nebo doplňkové
materiály zdarma z níže uvedeného seznamu (pokud k dané učebnici existují). Bonusy z jednotlivých kategorií se přičítají (např. při objednávce 25 učebnic a 25 pracovních sešitů
Set Sail 1 obdržíte: jeden bonus z první skupiny nad 10 sad + druhý bonus ze druhé skupiny nad 20 sad). Vybrané bonusy zdarma uveďte ve Vaší objednávce. Pokud si bonusy zdarma sami
neurčíte, zašleme Vám bonus dle našeho výběru. V případě nedostupnosti Vámi vybraného titulu zdarma si vyhrazujeme právo zaslat Vám náhradní titul podle aktuálního stavu na skladě.
UČebnice pro 1. sTUpeŇ základnícH škol a jazykovÉ školy
objednávka 10 a více sad učebnice a pracovní sešit
1 ks TB + (T)WB + (Welcome, Welcome Plus: + SB)
nebo 1 ks Angličtina – příprava k testům podle vzdělávacích
standardů pro 5. ročník
objednávka 20 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusu z předchozí kategorie si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB + (Welcome, Welcome Plus: + SB)
nebo + 1 ks picture flashcards
nebo + 1 ks class cass/ CDs
nebo
nebo
+ 1 ks Primary Reader with CD
+ 1 ks Sing a Song – Four Seasons in a year
objednávka 40 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusům z předchozích kategorií si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB + (Welcome, Welcome Plus: + SB)
nebo + 1 ks picture flashcards
nebo + 1 ks DVD
nebo + 1 ks Express Picture Dictionary SB+AB+TB
nebo + 1 ks Playing English 2
nebo
+ 1 ks Sing a Song – Special Days in a year
objednávka 60 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusům z předchozích kategorií si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB/ CDs + (Wel., Wel. Plus: + SB)
nebo + 1 ks picture flashcards
nebo + 1 ks DVD
nebo + 1 ks Express Picture Dictionary SB+AB+TB
nebo + 1 ks Primary Reader with CD
nebo + 1 ks Game On
Speciální nabídka
pro HappY HearTS
nabídka pro školy – při zavádění učebnic Happy Hearts do výuky obdrží škola za každých objednaných 10 sad učebnice + pracovní sešit z jednoho dílu
Happy Hearts zdarma Teacher’s Bag z odpovídajícího dílu. Tuto nabídku může škola na jeden díl Happy Hearts využít pouze jednou – při objednávkách na další
školní roky již zdarma příslušný Teacher’s Bag neobdrží.
Speciální nabídka
pro FairYland
a SMileYS
Software pro interaktivní tabuli zdarma k příslušnému dílu učebnice při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit z jednoho dílu Fairyland nebo Smileys
Poppet Puppet Show zdarma (lepenkové divadlo s kulisami a loutkami) při objednávce 30 a více sad učebnice + pracovní sešit jednoho dílu Fairyland 3 nebo 4.
UČebnice pro 2. sTUpeŇ základnícH škol, sTŘední školy a jazykovÉ školy
objednávka 10 a více sad učebnice a pracovní sešit
+ 1 ks TB + (T)WB + (Blockbuster, Enterprise + SB)
nebo + 1 ks Angličtina – příprava k testům podle vzdělávacích
standardů pro 9. ročník
nebo + 1 ks Crossing Cultures - anglické reálie (A2-B1)
objednávka 20 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusu z předchozí kategorie si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB + (Blockbuster, Enterprise + SB)
nebo + 1 ks test booklet
nebo + 1 ks class cass/ CDs
nebo + 1 ks DVD
nebo + 1 ks Angličtina - Maturitní příprava
nebo + 1 ks Grammarway sada
nebo + 1 ks Crossing Cultures - anglické reálie (A2-B1)
objednávka 40 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusům z předchozích kategorií si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB + (Blockbuster, Enterprise + SB)
nebo + 1 ks test booklet
Speciální nabídka pro Spark,
acceSS a UpSTreaM
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
+ 1 ks class CDs
+ 1 ks DVD
+ 1 ks Angličtina - Maturitní příprava
+ 1 ks FCE Use of English SB + TB (stará edice)
+ 1 ks Successful Writing SB + TB
+ 1 ks Talk Now - Angličtina (CD-ROM)
+ 1 ks Grammarway sada
+ 1 ks Crossing Cultures - anglické reálie (A2-B1)
Seznam zkratek:
TB
= teacher’s book
(T)WB = teacher’s workbook; pokud patří mezi komponenty
k učebnici; pokud ne, obdržíte zdarma workbook
SB
= student’s book
Údaje o odběrateli:
objednávka 60 a více sad učebnice a pracovní sešit
(k bonusům z předchozích kategorií si vyberte další bonus)
+ 1 ks TB + (T)WB + CDs (Blockbuster., Enterprise + SB)
nebo + 1 ks DVD
nebo + 1 ks Angličtina - Maturitní příprava
nebo + 1 ks World Talk - Angličtina (CD-ROM)
nebo + 1 ks Talk Now - Angličtina (CD-ROM)
nebo + 1 ks Grammarway sada
nebo + 1 ks FCE Use of English SB + TB (stará edice)
nebo + 1 ks Crossing Cultures - anglické reálie (A2-B1)
Software pro interaktivní tabuli zdarma k příslušnému dílu učebnice (pokud existuje) při objednávce
30 a více sad učebnice + pracovní sešit jednoho dílu spark, access, Upstream, prime Time nebo on screen
Interactive eBooks
Read-along dialogues and texts help students improve their reading skills
Animated grammar revision and practice
Karaoke songs
Audio-visual practice and revision of new vocabulary
Portfolio activities with model projects
A fully animated reader
Fully animated dialogues and songs
A fully animated story in episodes
A digital audio-visual dictionary
Fun vocabulary and grammar games to revise and consolidate the language presented
in each module
 Interactive activities to practise and consolidate the new language in an enjoyable way
 Fun quizzes for every module










Interaktivní lekce ZDARMA
Ověřte si výhody interaktivní výuky v praxi – ZDARMA
The student’s personal
interactive study partner
CZ / SK
ieBook pro verze
Fair
Spark a Acc yland,
ess
ZDARMA
k pracovn
ímu sešitu
Mezinárod
n
ieBook pro í verze
Smileys,
Prime Time
, Upload a
On Screen
ZDARMA
k pracovn
ímu sešitu
Zašleme Vám zdarma jednu lekci z interaktivní učebnice (na CD) + tištěnou verzi této lekce
pro všechny Vaše žáky. Kontaktujte nás a přesvědčte se, jak si Vaši žáci prostřednictvím
interaktivní výuky efektivně osvojí jazykové dovednosti.
Nabídka se vztahuje na jednu lekci z učebnice SMILEYS 1 (1. stupeň ZŠ),
FAIRYLAND 3 (1. stupeň ZŠ), SPARK 1 (2. stupeň ZŠ) nebo ACCESS 2 (2. stupeň ZŠ),
PRIME TIME (SŠ) nebo ON SCREEN (SŠ).
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Download

ExprEss publishing