Подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ
и
ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево, ОШ „Херој Иван Мукер“ Смедеревска
Паланка,
ОШ „Надежда Петровић“ Велика Плана
8. 3. 2014. године
ОСМИ РАЗРЕД
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Ред.
бр.
Име и презиме
ученика
Школа
1.
Милица Митић
ОШ „Вук Караџић“
2.
Александар Ракић
3.
Александра Павић
4.
Јелена Симић
5.
Небојша Марјановић
ОШ „Бранислав
Нушић“
6.
Тамара Илић
ОШ „Вук Караџић“
7.
Јелисавета Икић
8.
Невена Аврамовић
9.
Марија Агатоновић
10.
ОШ „Бранислав
Нушић“
ОШ „Илија
Милосављевић
Коларац“
ОШ „Вук Караџић“
Место
Предметни наставник
Број
бодова
Ранг
Крњево
Милена Кањевац
19
I
Смедерево
Миланка Симић
18
II
18
II
18
II
Смедеревска
Паланка
Миодраг
Манасијевић
Јована Аврамовић
Маринковић
Смедерево
Миланка Симић
17
II
Смедеревска
Паланка
Смедеревска
Паланка
Јована Аврамовић
Маринковић
17
II
Зорка Радовић
17
II
Смедерево
Ана Вељковић
16
III
ОШ „Станоје Главаш“
Глибовац
Јелена Зрнић
16
III
Ана Петровић
ОШ „Олга
Милошевић“
Катарина Букумирић
16
III
11.
Тијана Талијан
ОШ „Вук Караџић“
Смедеревска
Паланка
Смедеревска
Паланка
Јована Аврамовић
Маринковић
16
III
12.
Анђела Гарић
„Надежда Петровић“
Велика Плана
Данијела Дабовић
16
III
13.
Сара Јоцовић
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Смедерево
Сања Марковић
15
14.
Јована Симић
ОШ „Бранислав Нушић“
Смедерево
Миланка Симић
15
15.
Матија Тодоровић
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Смедерево
Ана Вељковић
15
16.
Владимир Бајкић
ОШ „Ђорђе Јовановић“
Селевац
Татјана Врачар
15
17.
Милица Симић
ОШ „Радица Ранковић“
Лозовик
Радмила Траиловић
15
18.
Сања Ђелић
ОШ „Други шумадијски
одред“
Марковац
Саша Милојевић
15
19.
Тијана Раковић
ОШ „Карађорђе“
Велика Плана
Ивана Стојановић
15
20.
Милица Шутовић
ОШ „Доситеј
Обрадовић“
Смедерево
Јелена Иванишевић
14
ОШ „Херој Иван
Мукер“
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Колари
21.
Јелена Матејић
22.
Катарина Минић
23.
Филип Стефановић
24.
Јована Мирковић
25.
Андрија Стојчић
26.
Злата Жабарац
27.
Алекса Ивић
28.
ОШ „Херој Света
Младеновић“
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Сараорци
Катарина Спалевић
14
Смедерево
Ана Вељковић
14
Смедерево
Миланка Симић
14
Враново
Нада Петровић
14
Велика Плана
Данијела Дабовић
14
Милошевац
Марко
Глишић
14
ОШ „Бранислав Нушић“
Смедерево
Миланка Симић
13
Стефан Ивковић
ОШ „Илија
Милосављевић Коларац“
Колари
Миодраг Манасијевић
13
29.
Марија Пауновић
ОШ „Свети Сава“
Смедерево
Ана Николић
13
30.
Никола Добросављевић
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Смедерево
Ана Вељковић
13
31.
Ивана Живић
ОШ „Сава Ковачевић“
Михајловац
Бојана Гитарић
13
32.
Анђела Дубак
ОШ „Олга Милошевић“
Смедеревска
Паланка
Катарина Букумирић
13
33.
Сара Поповска
Милошевац
Марко
Глишић
13
34.
Теодора Спасић
Марковац
Драгана Миленковић
13
35.
Андријана Голубовић
Враново
Нада Петровић
12
36.
Јелена Чолић
ОШ „Сава Ковачевић“
Михајловац
Бојана Гитарић
12
37.
Нина Лазић
ОШ „Димитрије
Давидовић“
Смедерево
Гордана Ристић
12
38.
Драгана Шајић
ОШ „Херој Иван Мукер“
Смедеревска
Паланка
Зорка Радовић
12
39.
Сања Рибаћ
ОШ „Карађорђе“
Велика Плана
Александра
Маринковић
12
40.
Катарина Ђорђевић
Марковац
Драгана Миленковић
12
41.
Милица Рајић
Смедерево
Драгољуб Гогић
11
42.
Анђела Марковић
ОШ „Свети Сава“
Смедерево
Ана Николић
11
43.
Михајло Адамовић
ОШ „Вук Караџић“
Јована Аврамовић
Маринковић
11
44.
Стана Пајзер
ОШ „Олга Милошевић“
Смедеревска
Паланка
Смедеревска
Паланка
Катарина Букумирић
11
45.
Јована Филић
ОШ „Карађорђе“
Велика Плана
Мирјана Стојадиновић
11
46.
Невена Мићовић
ОШ „Јован Јовановић
Змај“
Смедерево
Милена Марковић
10
47.
Јована Томашевић
ОШ „Олга Милошевић“
Смедеревска
Паланка
Катарина Букумирић
9
ОШ „Бранислав Нушић“
ОШ „Доситеј
Обрадовић“
ОШ „Надежда
Петровић“
ОШ „Академик Радомир
Лукић“
ОШ „Академик Радомир
Лукић“
ОШ „Други шумадијски
одред“
ОШ „Доситеј
Обрадовић“
ОШ „Други шумадијски
одред“
ОШ „Димитрије
Давидовић“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА
Ана Коцић
ШКОЛА
МЕСТО
ПРЕДМЕТНИ
НАСТАВНИК
ОШ „Др Јован Цвијић“
Смедерево
Тамара Јецић
Директан
пласман на
окружно
такмичење
Учествовала
на
Републичком
такмичењу
школске
2012/2013.
Комисија Подружнице за такмичења у основним школама:
1. Сања Марковић, Смедерево
2. Светлана Стевановић,
Смедеревска Паланка
3. Мирјана Стојадиновић,
Велика Плана
Миљана Кравић, председник Подружнице
Download

8. разред - ОШ Димитрије Давидовић