Прелиминарни списак пријављених
кандидата за градске инструкторе
Општина: 71099 - Смедерево-град
Потребан број кандидата за обуку: 69
Бодови
Редни
број
Име и презиме кандидата
ЈМБГ
Укупно
бодова
Редни број
пријаве
1 Ивана Лалић
2311980765019
12
15919
2 Златибор Илић
0803962760029
10
23791
3 Предраг Љубеновић
2909986760011
10
24087
4 Петар Вујиновић
1207982760035
10
20209
5 Иванка Максић
3103983765038
10
12042
6 Бојана Стевановић
1606981765051
10
10302
7 Иван Ћирковић
0910983760038
10
5971
8 Снежана Поповић
1012964765032
10
4455
9 Зоран Ранђеловић
2701959760042
10
81
10 Весна Коларић
1302965765026
10
10196
11 Љиљана Тодоровић
0909963765043
10
26141
12 Јелена Марковић
1506983765046
9
13170
13 Радиша Јеремић
1501949760033
9
13382
14 Ненад Цветковић
1211980760027
8
24648
2789
15 Данијела Митровић
1310981765039
8
16 Марко Микић
0704985760036
8
5775
17 Ирена Допуђа
2507975765010
8
20905
18 Јелена Јанковић
2001979765014
8
20789
19 Светлана Николић
1011956765019
8
29018
20 Биљана Илић
1102963765038
8
22589
21 Весна Ђорђевић
0507962765030
8
22248
22 Александар Радојковић
2412949760050
8
19773
23 Милутин Давидовић
2603953760022
8
6408
24 Драгана Савић
1811976765038
8
2792
25 Мирјана Миливојевић
0409962765020
8
2860
26 Душица Анђелковић
2309965965007
8
2297
27 Гордана Цвјетковић
2101957765023
8
1172
28 Дејан Пантић
2209972760076
8
10320
29 Весна Ђурђевић
1510968765045
8
10287
30 Драгана Бошковић
1503977867571
8
11090
31 Бобан Павловић
0404969760022
8
11320
32 Милан Ивковић
0108964760026
8
11381
33 Миланче Живановић
1911965760039
8
16967
34 Светлана Петровић
0710974765087
8
16807
35 Светлана Максимовић
1512966765024
8
16814
36 Ела Срећковић
2006967765010
8
16833
37 Милина Антић
0407962765028
8
16837
38 Мирјана Брковић
2506979765019
8
16790
39 Верица Тасић
2909967765045
8
3376
40 Биљана Матко
2106962765025
8
20811
41 Анита Јовић
0505986765012
8
20926
42 Бојана Мунћан
0408985765013
8
20597
43 Оливер Спасић
0712985760047
8
20621
44 Јелена Михајловић
2705987455013
8
20657
45 Весна Стаменковић
3003971765011
8
21269
46 Марија Живановић
1912987765030
8
21486
47 Милица Ђорђевић
0612989765049
8
22014
48 Тамара Луковић
3101987765021
8
19513
49 Ана Пајић
1303986765014
8
20036
50 Сузана Бранковић
0302982765028
8
18665
51 Марко Урошевић
1711985760036
8
26442
52 Милан Јеремић
1811984760010
8
25445
53 Александра Здравковић
0901986765031
8
25052
54 Љиљана Дамњановић
2611953765019
8
27775
55 Предраг Цвејић
0702984760013
8
27845
56 Топлица Јанковић
1708962760038
8
27000
57 Ивана Којић
0802983765016
8
27366
58 Снежана Здравковић
1507964937010
8
24007
59 Валентина Јосимовић
2703969765010
8
23721
60 Бојана Новичевић
0409985765028
8
23870
61 Мирослава Миленковић
2106987765054
8
23688
62 Данијела Поповић
2208977765010
8
24310
63 Митра Николић
1208986158972
8
23605
64 Милан Јовановић
2802985760019
8
23505
65 Душан Митровић
1010987760035
8
23424
66 Марина Новичевић
1702985765012
8
23018
67 Милош Пириватрић
2008987760034
8
4263
68 Дуња Филиповић
2005986765033
8
5260
69 Горан Милентијевић
1908983760010
8
1780
70 Миланка Бранковић
0110955765036
8
4983
71 Славица Станковић
3101953765057
8
1203
72 Бобан Јанковић
1511979742027
8
87
73 Јелена Денчић
1807978765011
8
3012
74 Татјана Васиљевић
0902982715303
8
3017
75 Ивана Грба
0404981765021
8
1835
76 Митар Гегић
1906986760027
8
14255
77 Мирјана Јовановић
0701986765016
8
14080
78 Анита Павловић
2009987765032
8
10511
79 Наташа Петровић
1610983765013
8
28415
80 Јована Стојнић-Динчић
0805978765031
8
28432
81 Милош Илић
0712948760029
8
28566
82 Сања Миловановић Миленковић
1509983765029
8
29504
83 Љубиша Васић
0311985760042
8
29104
84 Јелена Јовановић
0412987765034
8
29168
85 Ратко Манојловић
0507958760024
7
2547
86 Ивона Недић Цветковић
0509976765028
7
26831
87 Јелена Милијашевић
3003961765064
7
21488
88 Радмила Ђорђевић
0712948765012
7
21435
89 Саша Петровић
2710966760022
7
1577
90 Душан Поповац
0709978760022
7
2299
91 Биљана Станисављевић
1510967765025
7
39
92 Анђелка Бајчић
2602961875029
7
1038
93 Јелена Дабулханић
2207983765018
7
1031
94 Горан Вучићевић
1411963760012
7
4313
95 Андреја Павловић
2912981760014
7
6535
96 Мирослава Николић
0205963765011
7
7633
97 Марина Здравковић
1912967765018
7
13396
98 Дамњан Стајић
0201983760029
7
14826
99 Милош Јанић
2808981710074
6
18235
100 Дарко Јовановић
0502953760024
6
3403
101 Милорад Стојковић
0811960760024
6
825
102 Милорад Поповац
1705946760045
6
2719
103 Радика Васиљевић
2808966785823
6
1882
104 Наташа Живковић
0604969765015
6
26536
105 Саша Јовановић
2909980760036
6
26155
106 Марица Динић
0111957747066
6
15734
107 Милада Марковић
1011962765012
6
13175
108 Соња Анџић
2607967765014
6
8350
109 Марина Баровић
1006974765022
6
7538
110 Данијела Стефановић
0807971765012
6
2640
111 Весна Пејић
2510965765021
6
22454
112 Микица Јовановић
0807985760048
6
24101
113 Слађана Јанићијевић
2008973765025
6
2356
114 Бранислав Милановић
2009957100036
6
1918
115 Небојша Јовановић
2004958760054
6
827
116 Милица Марковић
1303979765017
6
748
117 Ирена Јовановић
2710975765010
6
4382
118 Александра Радосављевић
2007985765024
6
3347
119 Владимир Петровић
2304981760022
6
3683
120 Иван Николић
2908984760085
6
3270
121 Александра Гитарић
1307987765056
6
4775
122 Марија Миловановић
0102981765025
6
5212
123 Марија Арсић
0409973765022
6
7217
124 Дејан Ђурић
0312978760076
6
6283
125 Весна Радовановић
0108966765025
6
6079
126 Јелена Митић
0704982765045
6
8124
127 Слободан Марковић
0507979760024
6
8059
128 Петар Васић
0508980760050
6
9757
13073
129 Весна Денић
2502967975004
6
130 Душица Петровић
2204984765020
6
12894
131 Милена Николић
2112982765021
6
11880
132 Бранислава Стојадиновић
1805965765028
6
10726
133 Мирјана Цветковић
1706989765020
6
10258
134 Нина Тимић
1807966765016
6
10401
135 Горан Гавриловић
2108970760035
6
16029
136 Наталија Китановић
1805972765017
6
16913
137 Зоран Гавриловић
2108970760027
6
16737
138 Сандра Милојевић
1506987765040
6
16776
139 Марко Стојановић
1802978760018
6
15292
140 Јелена Симоновић
1101989765021
6
13824
141 Милена Јевремовић
1608985727823
6
13764
142 Марија Марковић
3010983765013
6
24185
143 Саша Ђорђевић
0406966191763
6
23668
144 Маја Радосављевић
1211986766027
6
23814
145 Наташа Миловановић
2612970765045
6
23724
146 Драгослав Стошић
1812975760012
6
23064
147 Снежана Губин
0802969765011
6
22824
148 Ненад Милијашевић
0609979760021
6
23329
149 Маријана Мајсторовић
2403986715201
6
23386
150 Игор Младеновић
2709982974859
6
23566
151 Борко Илић
0105985760027
6
23259
152 Биљана Николић
1711977505167
6
23114
153 Ивана Младеновић
1102982225044
6
27057
154 Александра Живковић
2612986765037
6
27846
155 Драган Боснић
1802985710204
6
27757
156 Весна Марковић
1409966765029
6
28128
157 Бојана Поповић
2409983765060
6
26154
158 Милијана Станисављевић
0603979765033
6
26420
159 Ленка Терзић
1803987765029
6
26429
160 Марина Ђулић
3107986765034
6
25066
161 Миленко Цвишић
1203935760056
6
25040
162 Милица Мартиновић
1402983765011
6
22063
163 Марија Стевић
2403987765075
6
22295
164 Љиљана Љуба
1109958765032
6
22517
165 Бојана Јоцић
1211968765013
6
21985
166 Предраг Ресавац
3103982760067
6
21792
167 Нина Омазић
0208985375011
6
22245
168 Споменка Мартић
0111959855052
6
21741
169 Милош Дејановић
3006984760018
6
21279
170 Јелана Кукић
1104974765024
6
21236
171 Миодраг Димковић
2709985760027
6
20528
172 Весна Милановић
0104979765045
6
18674
173 Жељко Дејановић
1712981760011
6
18541
174 Милош Матејић
1808985760013
6
19086
175 Александра Јанић
2311958715393
6
18239
176 Драган Ристић
0902946760025
6
17883
177 Немања Грујић
0310984170040
6
17801
178 Марко Лазић
2908974760036
6
19539
179 Марија Пешић
1912983765052
6
28935
180 Небојша Јовановић
1010958760018
6
28590
181 Сретен Симић
0104987710101
6
28656
182 Милена Милутиновић
0412986715351
6
28345
183 Анђела Николић
1509989765020
6
29030
184 Горица Добрић
2507972765028
6
28873
185 Душко Станић
2606961793419
6
28807
186 Гордана Костић
1310963765021
5
29360
187 Сања Ивковић
2908980765023
5
7940
188 Милорад Грбић
3009983760013
5
207
189 Татјана Марковић
1708975765047
5
2238
190 Виолета Максимовић
1808972765040
5
2311
191 Небојша Убипарип
0701960760059
4
3905
192 Марија Нешић
2103986765019
4
9511
193 Светлана Динић
0702986765055
4
9883
194 Љиљана Спасојевић
0703967765032
4
11655
195 Добривоје Јовановић
1003957760026
4
13233
196 Ивана Ћирић
1901985737518
4
20231
197 Споменка Вујиновић
1103955765025
4
23857
198 Љубица Ребић
1511982765011
4
28185
199 Љубица Крстоношић
2308971815010
4
28471
200 Владимир Вранић
0410987760021
4
28458
201 Миодраг Митровић
0611974760028
4
28783
202 Нина Рашковић
2209992765015
4
28752
203 Биљана Пејовић
1511965765016
4
29054
204 Драгана Станковић
0302977765028
4
29338
205 Душан Милић
0508985760032
4
29127
206 Мирјана Ракић
0108974765018
4
29179
207 Бобан Савић
0809976760054
4
23821
208 Биљана Џаврић
2008987936418
4
23793
23489
209 Даница Пауновић
2307992765025
4
210 Јелена Крстић
3007976765031
4
23623
211 Вера Бела
2409972765018
4
24071
212 Марија Матковић
0701984765019
4
23925
213 Иван Николић
0305982760025
4
23939
214 Верица Јевтић
1302963765037
4
24293
215 Драгана Петровић
1209979765029
4
24679
216 Мирјана Гаћеша
1011961765027
4
24577
217 Миљан Стојковић
0809987760021
4
24749
218 Жељко Миљковић
0612974760024
4
23117
219 Слађана Ђорђевић
0409970765021
4
23119
220 Ружица Милић
2707972926500
4
23185
221 Зоран Адамовић
1211982760032
4
23206
222 Саша Маслаћ
2907966760020
4
23287
223 Зоран Атанацковић
1301975760018
4
23389
224 Ана Драгић
2603991765038
4
23460
225 Срећко Стојановић
2106981760018
4
22905
226 Игор Стефановић
1109987760058
4
23060
227 Радмила Павковић
0408976919946
4
25046
228 Александра Андријевић
1001991915001
4
25112
229 Зоран Петковић
2206967760034
4
24860
230 Немања Стефановић
2508980760015
4
25170
231 Растко Вукашиновић
0902984710384
4
25464
232 Чедомир Ранковић
0112992760020
4
25302
233 Биљана Тодоровић
2111970715421
4
26491
234 Бранислав Миладиновић
0712984760019
4
26580
235 Зорица Петровић
2311963765021
4
26106
236 Малиша Минић
2708965724117
4
26192
237 Милена Васић
2403987765032
4
25984
238 Даница Петровић
2103974765056
4
26031
239 Данијела Пауновић
2910965965002
4
27910
240 Јелена Јефић
0611984765028
4
28045
241 Јована Ивановић
2707987765031
4
28011
242 Дарко Стевановић
2709992744118
4
27059
243 Бранко Будисављевић
1709984760011
4
27311
244 Милка Ћућа
0701981765034
4
27027
245 Ивана Ардалић
1610978765013
4
27099
246 Мирјана Здравковић
1112985765053
4
27101
247 Драгана Тирнанић
2802956765060
4
27135
248 Миланка Гргуревић
3011950765014
4
26665
249 Силвана Николић
0111987765034
4
20114
250 Јована Тасић
0908985765016
4
20089
251 Душан Коцић
1011973760020
4
20256
252 Бора Стојковић
0310957950018
4
19515
253 Вера Милојковић
2512950765044
4
19569
254 Никола Милошевић
2604978760015
4
17773
255 Весна Дачић
2108962765036
4
17456
256 Данка Шијан
1909975798412
4
18345
257 Марина Манџуковић
0908965415019
4
19141
258 Снежана Јокић
3006975765023
4
18968
259 Дубравка Радивојевић
2104962765014
4
19047
260 Биљана Старчевић
0503960765011
4
20600
261 Силвана Николић
2912966465014
4
20668
262 Јелена Павловић
0504982765038
4
20714
263 Биљана Митровић
2808992765024
4
20746
264 Снежана Митровић
1308961765011
4
20753
265 Илија Бановић
2905978760015
4
20960
266 Дарко Вранић
1502986760023
4
20758
267 Јована Наумовић
2711984765046
4
20769
268 Видан Савић
0301963760019
4
20786
269 Горан Ђорђевић
1507986760033
4
21078
270 Зоран Видић
2908980760064
4
21318
271 Биљана Стокић
1702979715275
4
22211
272 Марија Живковић
2006980765011
4
22191
273 Љубисав Тончић
2707961760082
4
22046
274 Јасмина Станковић
2511961765023
4
21843
275 Марија Станковић
1908976765015
4
22040
276 Ивица Вуковић
0605972760012
4
22606
277 Дејан Тодоровић
2711974974992
4
22615
278 Јелена Митровић
1412985925046
4
22689
279 Невена Војиновић
1209988765104
4
22363
280 Јелена Ризовски
0307983765015
4
22367
281 Оливера Васић
0409986765021
4
22467
282 Миланче Васић
1212982760047
4
22472
283 Мирјана Јоргаћијевић
1111956765048
4
12918
284 Жаклина Андријевић
2406988765043
4
13220
285 Ана Тимић
2401988765041
4
11684
286 Снежана Маринковић
1402953765033
4
12361
287 Слађана Ђурић
0207975765028
4
12562
288 Радмила Терзић
1602963275025
4
12798
289 Миодраг Павловић
1912958760054
4
10738
290 Дарко Гигић
1809982760051
4
10496
291 Сунчица Славковић
0110962975003
4
11570
292 Катарина Симоновић
1108990765048
4
13845
293 Јулија Мирковић
2407979765029
4
14105
294 Марио Јусуфи
1602988760025
4
14139
295 Виолета Серафимовски
1610968765015
4
14033
296 Љиљана Прскало
1210967715237
4
14272
297 Марија Поповић
0801982765024
4
15298
298 Радика Стевић
2911956765021
4
13967
299 Милица Уламовић
0604989765038
4
16972
300 Олгица Гавриловић
0107948765011
4
16039
301 Александар Стефановић
0408984760042
4
16180
302 Бранко Младеновић
1709967760016
4
9668
303 Гордана Живковић
1610955975002
4
8456
304 Дејан Миленковић
1706984760012
4
7637
305 Саша Миљковић
2212968760011
4
8231
306 Стефан Станојевић
1007992760050
4
8570
307 Јована Гачић
0902988765035
4
8798
308 Јелена Митић
0201983765020
4
6191
309 Зорица Живановић
1910961765056
4
5832
310 Сузана Димитријевић
3101983765019
4
5492
311 Иван Бељин
1407964760027
4
6263
312 Ирена Игњатовић
1702976765050
4
7229
313 Маја Кузмановић
2903974765028
4
7183
314 Андрија Савић
2506955760032
4
4520
315 Борислав Јовановић
2805982760025
4
4233
316 Горан Цветковић
0210981760012
4
3385
317 Весна Павловић
0105965765014
4
5400
318 Ратка Павловић
0412964765037
4
5034
319 Новица Радосављевић
1507975760031
4
5088
320 Миланка Јаковљевић
0404961765017
4
4768
321 Светлана Абрамовић
0301958765037
4
4868
322 Снежана Мунћан
2905960765028
4
2851
323 Санда Ивановић
2904963185026
4
159
324 Сашка Митровић
2302990765018
4
508
325 Александар Столић
2408990760043
4
703
326 Никола Богосављевић
1307980760016
4
1106
327 Владимир Станковић
2811982760017
4
1168
328 Мирољуб Божовић
2205963760033
3
3040
329 Ивана Дисић
0612981765023
3
1037
330 Сузана Божовић
0201968765022
3
562
331 Биљана Ђунић
1710966765047
3
2404
332 Љиљана Ивковић
0606960765023
3
2646
333 Биљана Ђуровић
0105963765025
3
2253
334 Радослав Дачић
2501970760012
3
4547
335 Јулијана Миљковић
2506963765019
3
6645
336 Снежана Спасић
2602973765075
3
15481
25844
337 Биљана Марковић
1609962765023
3
338 Тања Матејић
0705964765026
2
5155
339 Никола Савић
1209960760034
2
19997
340 Рада Беуковић
2806988765041
2
25778
341 Ана Марковић
0107990765056
2
25812
342 Милутин Борић
0703974760038
2
25814
343 Милош Благојевић
2706984710175
2
25575
344 Верица Јевтић
0611948765011
2
25959
345 Филип Јоргаћијевић
2209985760024
2
26286
346 Драгана Јевтић
1710987765020
2
26500
347 Урош Јовановић
2203990710061
2
25907
348 Олга Терзић
0804989765029
2
26407
349 Гордана Ћулибрк
1711958765026
2
26686
350 Тамара Јаћимовић
0408988785023
2
26820
351 Соња Самарџић
3101986765028
2
27289
352 Младен Милојевић
1902981760031
2
28037
353 Миљана Добранић Николић
1403977765030
2
28171
354 Милан Васић
0802991710190
2
27854
355 Тина Јаковлески
1204985765020
2
27461
356 Драгана Тркуља
2603954765052
2
22997
357 Драган Јеремић
1110953760022
2
22553
358 Марко Адамовић
0509985760012
2
23576
359 Иван Костовић
2612988760032
2
23619
360 Емилија Ђорђевић
1412991765026
2
23101
361 Јелена Перић
1407986765014
2
23228
24785
362 Богдан Динић
3010987760024
2
363 Зорица Самарџић
1601974919963
2
24170
364 Драгана Марковић
2212987765024
2
24172
365 Мирјана Костадинов-Рокнић
3007955765058
2
23637
366 Милица Цветковић
2112986765018
2
19063
367 Данијела Сретеновић
2212988765036
2
19147
368 Бојана Алексић
2402983765023
2
19304
369 Владимир Раденковић
0106985760023
2
18408
370 Виолета Ристић
2511988765106
2
18472
371 Мирела Марјановић
0305988375034
2
18492
372 Радмила Петковић
0203991455041
2
18332
373 Бранка Новичевић
2102987765032
2
22406
374 Милош Ћуић
2203977760017
2
22314
375 Јелена Станимировић
2406987765031
2
22042
376 Љиљана Милошевић
0910953765019
2
21635
377 Крстиња Ђорђевић
0406952765031
2
21666
378 Милан Анђелковић
2706987760025
2
21599
379 Јорданка Рајковић
0612952765049
2
21604
380 Небојша Јефтић
0204986450097
2
21243
381 Ружица Ђорђевић
2610987765038
2
21085
382 Лазар Пантић
0506991710303
2
20791
383 Бојан Матко
1004964760046
2
20801
384 Марија Стевановић
2608985765044
2
15417
385 Мирјана Митровић
2111987765023
2
14985
386 Јелена Дачић
3004984765041
2
14431
387 Наталија Ђорђевић
2808986765039
2
14152
388 Сандра Иванов
1605979765056
2
16324
389 Милош Јовановић
1902985760052
2
16125
390 Марко Јовановић
1710992760029
2
16140
391 Милена Димић
1212988765040
2
11442
392 Гордан Младеновић
0208981710266
2
10263
393 Марија Ђуровић
2612987767025
2
12805
394 Николина Боромиса
0602992765070
2
12749
395 Марија Трифуновић
0408992765010
2
12738
396 Александар Коларић
2802966860037
2
11670
397 Оливера Лазаревић
2602987765035
2
13481
398 Весна Станковић
2402981765026
2
7192
399 Вукица Милојевић
1011965765013
2
6223
400 Ивана Павловић
0502982765027
2
6583
401 Милица Манић
0306991765036
2
5494
402 Јелена Глигоријевић
1607981765015
2
5460
403 Радован Џелетовић
0405972913022
2
4980
404 Марко Клисарић
2008980760012
2
4700
405 Драгана Савић
2106989765043
2
3054
406 Иван Цојбашић
1612979760018
2
4230
407 Маријана Секулић
0802978825027
2
663
408 Милена Трајковић
1006986765044
2
527
409 Вук Јовановић
3010991760039
2
821
410 Александар Драшковић
0111982760018
2
29129
411 Александра Аксентијевић
3003989765043
2
29165
412 Бранка Бошковић
0306985195023
2
29285
413 Милица Бера
0408980765031
2
28907
414 Олгица Бера
2803953765023
2
28916
415 Живадинка Атанацковић
1407952765015
2
28931
416 Јелена Димитријевић
2703990765020
2
28755
417 Ивана Здравковић
0507988765020
2
28328
418 Нина Лазић
1002989765031
2
28685
419 Марија Милојевић
3107990725047
2
28749
420 Милица Илић
2911987765062
2
28575
421 Соња Крстић
1509990765018
2
28586
Број 207-4/2011
Председник пописне комисије
У Смедереву,
9. августа 2011. године
Предраг Умичевић
Download

Lista kandidata za gradske instruktore