11.07.2014
Редни
број
РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Презиме
Име оца
Име
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
ТИМИЋ
ТИМИЋ
МАЛЕТИЋ
ЋИРИЋ
МАРКОВИЋ
МИЛЕНКОВСКИ
ЦРНОГОРАЦ
СПАСЕНИЋ
СТАМЕНКОВИЋ
МИРЧЕТИЋ
БОШЊАК
ЋАЛИЋ
ВИДОЈЕВИЋ
ПАНИЋ
АНЂИЋ
МАРИНКОВИЋ
ПЕЈАНОВИЋ
РУЖИЧИЋ
ЛАЗАРЕВИЋ
МЛАДЕНОВИЋ
ЉУБАНИЋ
КАРАН
НИНКОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
МИРКОВИЋ
СТАНОЈЛОВИЋ
ГЛИГОРОВИЋ
КОВАЧЕВИЋ
САКОВИЋ
ЛАЛОВИЋ
СТОЈАНОВИЋ
СТАНКОВИЋ
ПАУНОВИЋ
ЛАЗАРЕВИЋ
ТАДИН
ТРЕНЧИЋ
ГАЈИЋ
СТЕФАНОВИЋ
ЏАЈЕВИЋ
АРСЕНИЋ
НИКОЛИЋ
ИГИЋ
ЈЕРИНИЋ
ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РИСТИЋ
ВЕЛИМИРОВИЋ
НИКА
СТАНИМИРОВИЋ
ЖИВКОВИЋ
КОТАРЛИЋ
Миливоје
Миливоје
Милан
Вујица
Срђан
Драгољуб
Горан
Југослав
Никола
Душан
Драган
Рајко
Зоран
Никола
Драгомир
Миленко
Милош
Ненад
Иван
Милан
Драган
Раде
Милош
Небојша
Мирослав
Слободан
Ранко
Милутин
Милибор
Раденко
Мирко
Небојша
Милорад
Зоран
Бранислав
Драгиша
Марко
Драган
Михаила
Мирослав
Милован
Дејан
Ненад
Горан
Владимир
Драган
Јовица
Миливоје
Миодраг
Драган
ТАМАРА
ТИЈАНА
МАРКО
АЛЕКСАНДАР
МИЛАН
МАРИЈА
МАРКО
НЕНАД
МИХАЈЛО
МАРИЈА
БОРА
МАЈА
АЛЕКСАНДАР
ДРАГАНА
САРА
ЂОРЂЕ
СТЕФАН
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСА
НИКОЛА
ДРАГАНА
НИКОЛА
КАТАРИНА
МИХАИЛО
НИКОЛА
ФИЛИП
ДАНИЛО
ЈЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРА
МИЛОШ
МИЛИЦА
ЛАЗАР
ЈЕЛЕНА
ЛАЗАР
ДУШАН
ИВАНА
МИЛАН
НЕМАЊА
МАРКО
САНДРА
СТЕФАН
ФИЛИП
ЈЕЛЕНА
НИКОЛА
МАРКО
НИКОЛА
ДАРКО
МИЛУТИН
КАТАРИНА
МАРИЈАНА
Укупно бодова Студијски програм
73,25
69,26
68,08
64,60
63,89
62,94
62,83
61,47
61,08
60,76
60,24
59,00
58,62
57,82
55,94
54,90
53,92
52,34
51,68
51,58
50,18
49,55
49,27
49,09
48,05
46,92
45,94
45,66
45,30
44,65
44,46
44,40
44,00
43,85
42,79
42,64
40,78
39,86
39,83
39,28
38,68
37,70
37,44
36,96
36,92
36,82
36,12
35,90
35,40
34,14
1
Логистика одбране
Логистика одбране
Логистика одбране
Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Логистика одбране
Јавне финансије
Војномашинско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Јавне финансије
Логистика одбране
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Војноелектронско инжењерство
Јавне финансије
Јавне финансије
Логистика одбране
Војномашинско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство
Јавне финансије
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Војноелектронско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Логистика одбране
Јавне финансије
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Јавне финансије
Војномашинско инжењерство
Војноелектронско инжењерство
Логистика одбране
Јавне финансије
Логистика одбране
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.07.2014
Редни
број
РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Презиме
Име оца
Име
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
БУКАРА
АРИЗАНОВ
КОЗОДЕР
МИТРЕВСКА
ЖУЈОВИЋ
ЂОРЂЕВИЋ
СУХИЋ
Веселин
Иљо
Владимир
Саша
Душко
Драган
Миленко
НИКОЛА
НАТАША
МАЈДА
НЕДА
МИРЈАНА
НЕНАД
МИЛАН
Укупно бодова Студијски програм
33,78
33,59
33,44
30,92
30,34
27,38
26,00
Јавне финансије
Логистика одбране
Логистика одбране
Логистика одбране
Јавне финансије
Логистика одбране
Јавне финансије
Напомена:
* Упис примљених кандидата обавиће се 21. и 22. јула 2014. године у времену од 10,00 до 14,00
часова у просторијама Кадетске службе Војне академије.
Приликом уписа кандидати достављају: оригинале следећих докумената (сведочанства, диплому,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), 2 фотографије формата 4,5 x 3,5 и
доказ о уплати прве рате школарине (11.400 динара) на текући рачун Војне академије 840742313843-22, по моделу 97, са позивом на број 6460183442011.
* Ради попуњавања уписне документације потребно је да кандидати са собом имају личну карту
и пасош а за све чланове породице заједничког домаћинства ЈМБГ.
* Школска година-настава на Војној академији за примљене студенте почиње 13. октобра
2014. године.
2
Download

ранг листа примљених кандидата за самофинансирајуће