Коначна ранг листа
за пријем самофинансирајућих студената на мастер академске студије
у школској 2014/2015. години у Војној академији
Студијски програм: Јавне финансије
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Презиме, име оца, име
ЈМБГ
1.
2.
Радојковић Новица Милица
1309991715066
Славковић Милун Стефан
2908991747018
Ковачевић Радомир Момир
1606991500102
Мирковић Томислав Срђан
0106976783428
Томовић Руменко Андреа
2509989725030
Јанковић Драган Инослава
0601990795014
Савић Иван Душан
0801992730016
Илић Драган Јован
3110991742078
Станковић Радослав Александар
1707991742034
Тишма Зоран Нивес
2301990387106
Милутиновић Момчило Милица
1910991736018
Цветковић Крум Емилија
1812991747018
Варкашевић Зоран Саша
3006989300015
Боговац Никола Милан
0509982710030
Лепојевић Драгиша Милан
2908991212972
Пецић Станко Небојша
0911975721828
Ковачевић Милутин Стефан
0505989710154
Ждраљевић Божидар Ивана
0607988738540
НИСУ ПРИМЉЕНИ
Тодосијевић Живојин Сања
2612989726822
Цвијановић Драго Војин
1910991710094
3.
Бабић Милић Горан
2404991710117
4.
Дамњановић Горан Сава
2401991720059
Број бодова
Ранг
68.50
68.15
66.15
65.65
64.65
64.65
62.20
61.30
60.10
60.00
59.75
57.65
57.50
56.75
56.70
54.70
54.40
39.70
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
завршене струковне студије
није положио енглески језик
није испунио услове
конкурса
није положио
пријемни испит
Студијски програм: Војномашинско инжењерство
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Презиме, име оца, име
ЈМБГ
Бабић Милутин
2311990740073
Даути Исмаил Енис
1907991722237
Станојев Душан Срђан
2005991232000
Јовановић Љубиша Милан
1710989730046
Јакшић Бошко Вукомир
1011991710294
Стефановић Горан Војислав
0811990742020
Станојевић Драган Александар
2405991751014
Антић Слободан Никола
0109990742067
Мишић Живанко Александра
1005988777035
НИЈЕ ПРИМЉЕН
Пижук Васиљ Владимир
0704990890002
Број бодова
Ранг
65.45
62.85
62.50
62.10
61.80
60.90
60.35
60.35
60.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
није положио
пријемни испит
Студијски програм: АБХО
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Презиме, име оца, име
Пајић Мирослав Раде
Кричак Горан Ђорђе
Сарић Радован Дијана
Дивковић Мијо Маринко
Радојковић Драги Антон
Кујовић Бранко Владо
ЈМБГ
3011990772013
1511990870002
0505988785827
1210968180035
1504976722215
0205971710331
Број бодова
Ранг
61.20
60.65
60.10
56.25
58.70
55.95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Број бодова
Ранг
66.30
1.
Студијски програм: Војноелектронско инжењерство
Ред.
број
1.
Презиме, име оца, име
Младеновић Милан Филип
ЈМБГ
2104991910007
Download

Коначна ранг листа за пријем самофинансирајућих студената