САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА
СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
К АТ А Л О Г
ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА
БЕОГРАД, 2009.
Дом голубара, улица Снежане Хрепевник бр. 61, 11090 Раковица – Београд
Телефон: 011/358-1820
Издавач:
Штампарија „Графостеф08“
15000 Шабац
Компјутерска обрада:
Слободан Благојевић
Београд, 2009.
СПИСАК УДРУЖЕЊА
САВЕЗА ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
СС–1
СС–2
СС–3
СС–4
СС–5
СС–6
СС–7
СС–8
СС–10
СС–11
СС–12
СС–13
СС–14
СС–15
СС–16
СС–17
СС–18
СС–19
СС–20
СС–21
СС–22
СС–23
СС–24
СС–25
СС–26
СС–27
СС–28
СС–29
СС–30
СС–31
СС–32
СС–33
СС–36
СС–37
СС–38
СС–39
СС–40
СС–41
СС–42
СС–43
СС–44
СС–45
СС–46
СС–47
СС–48
СС–49
СС–50
СС–51
СС–52
СС–53
СС–54
СС–55
СС–56
СС–57
СС–58
СС–59
СС–60
СС–61
СС–62
СС–63
СС–64
СС–66
СС–67
СС–68
СС–69
СС–70
СС–72
СС–73
СС–74
СС–75
СС–76
СС–77
СС–78
СС–79
СС–80
СС–81
СС–82
СС–83
СС–84
СС–85
СС–86
СС–87
СС–88
СС–89
11000 БЕОГРАД
11050 БЕОГРАД
11221 КУМОДРАЖ
11000 БЕОГРАД
11070 НОВИ БЕОГРАД
11080 ЗЕМУН
11500 ОБРЕНОВАЦ
1030 БАНОВО БРДО
11231 РЕСНИК
1060 ВИШЊИЦА
34000 КРАГУЈЕВАЦ
3600 КРАЉЕВО
11000 БЕОГРАД
14000 ВАЉЕВО
14000 ВАЉЕВО
13000 ПАНЧЕВО
37240 ТРСТЕНИК
11500 ОБРЕНОВАЦ
11276 ЈАКОВО
15000 ШАБАЦ
11090 КНЕЖЕВАЦ
36000 КРАЉЕВО
11000 БЕОГРАД
11080 ЗЕМУН
14210 УБ
11132 ЖАРКОВО
11500 ОБРЕНОВАЦ
13000 ПАНЧЕВО
11000 НАУМ, БЕОГРАД
31000 УЖИЦЕ
11226 ПИНОСАВА
22330 НОВА ПАЗОВА
11300 СМЕДЕРЕВО
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11251 ОСТРУЖНИЦА
11550 ЛАЗАРЕВАЦ
15358 БАДОВИНЦИ
32000 ЧАЧАК
11231 РЕСНИК
14000 ВАЉЕВО
11271 СУРЧИН
3
11000 БЕОГРАД
35230 ЋУПРИЈА
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
22320 ИНЂИЈА
37000 КРУШЕВАЦ
11132 ЖАРКОВО
11272 ДОБАНОВЦИ
11420 ЦЕРОВАЦ
11232 РИПАЊ
11000 БЕОГРАД
37000 КРУШЕВАЦ
11040 БЕОГРАД
11500 БАРИЧ–ОБРЕНОВАЦ
36300 НОВИ ПАЗАР
11223 БЕЛИ ПОТОК
19210 БОР
11500 ЗВЕЧКА
11273 БАТАЈНИЦА
34220 ЛАПОВО
11400 МЛАДЕНОВАЦ
18220 АЛЕКСИНАЦ
11080 ЗЕМУН
35230 ЋУПРИЈА
11136 ЖАРКОВО
19000 ЗАЈЕЧАР
11126 БЕОГРАД
11250 ЖЕЛЕЗНИК
36000 КРАЉЕВО
11260 УМКА
22320 ИНЂИЈА
26212 КАЧАРЕВО
34307 СТОЈНИК
22300 СТАРА ПАЗОВА
11423 АЗАЊА
11306 ГРОЦКА
11400 МЛАДЕНОВАЦ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
11413 ПРУЖАТОВАЦ
11060 МИРИЈЕВО
11000 БЕОГРАД
11224 ВРЧИН
СС–90
СС–91
СС–93
СС–94
СС–95
СС–96
СС–97
СС–98
СС–99
СС–100
СС–101
СС–102
СС–103
СС–104
СС–105
СС–106
СС–107
СС–108
СС–109
СС–110
СС–111
СС–112
СС–113
СС–114
СС–115
СС–116
СС–117
СС–118
СС–119
СС–120
СС-121
СС-122
СС-123
СС-124
СС-125
СС-126
СС-128
СС-129
СС-130
СС-132
СС-133
СС-134
СС-135
СС-136
СС-138
СС-139
СС-140
СС-141
СС-142
СС-143
СС-144
СС-145
СС-146
СС-147
СС-148
СС-149
СС-150
СС-151
СС-153
СС-154
СС-155
СС-157
СС-158
СС-159
СС-161
СС-162
СС-163
СС-164
СС-165
СС-166
СС-167
СС-168
СС-169
СС-170
СС-171
СС-172
СС-173
СС-174
СС-175
СС-176
СС-177
СС-178
СС-179
СС-180
СС-181
СС-182
СС-183
СС-184
СС-185
СС-186
СС-187
СС-188
СС-189
СС-190
12000 ПОЖАРЕВАЦ
36000 КРАЉЕВО
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
34000 КРАГУЈЕВАЦ
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
11050 МАЛИ МОКРИ ЛУГ
11409 КОВАЧЕВАЦ
14000 ВАЉЕВО
11222 ЈАЈИНЦИ
25284 СТАНИШИЋИ
15357 КЛЕЊЕ
11313 МАЛА КРСНА
11509 РАТАРИ
22400 РУМА
11313 МАЛА КРСНА
14000 ВАЉЕВО
15357 КЛЕЊЕ
11311 РАДИНАЦ
11251 ОСТРУЖНИЦА
11500 ЛАЗАРЕВАЦ
11215 ВЕЛИКО СЕЛО
26000 ПАНЧЕВО
25225 КРУШЧИЋ
11310 ЛИПЕ
11300 СМЕДЕРЕВО
16000 ЛЕСКОВАЦ
15000 ОБРЕНОВАЦ
11314 ОСИПАОНИЦА
11505 ЗАБРЕЖЈЕ
11080 ЗЕМУН
11000 БЕОГРАД
11500 ОБРЕНОВАЦ
21460 ВРБАС
11563 ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
12308 ДОБРЊЕ
31250 БАЈИНА БАШТА
11300 СМЕДЕРЕВО
34313 НАТАЛИНЦИ
11225 ЗУЦЕ
18220 АЛЕКСИНАЦ
11090 КНЕЖЕВАЦ
11211 БОРЧА
11400 МЛАДЕНОВАЦ
21000 НОВИ САД
19329 КОРБОВО
12000 ПОЖАРЕВАЦ
14000 ВАЉЕВО
4
11060 ВИШЊИЦА
11420 ПАЛАНКА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
23270 МЕЛЕНЦИ
26213 ЦРЕПАЈА
11194 РУШАЊ
11407 СЕЛЕВАЦ
11273 БАТАЈНИЦА
11507 СТУБЛИНЕ
11253 СРЕМЧИЦА
15212 ШЕВАРИЦЕ
11316 ГОЛОБОК
11412 ЈАГЊИЛО
11276 ЈАКОВО
19320 КЛАДОВО
11158 ГРАБОВАЦ
11321 ЛУГАВИНА
22306 БЕЛЕГИШ
37208 ЧИТЛУК
12208 КОСТОЛАЦ
36300 НОВИ ПАЗАР
11231 РЕСНИК
11300 СМЕДЕРЕВО
11317 ЛОЗОВИК
36320 ТУТИН
11311 РАДИНАЦ
11411 РАТАРИ
11080 ЗЕМУН
32223 ЗАБЛАЋЕ
35270 МАЈУР
11408 ВЕЛИКА КРСНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
12207 ДУБРАВИЦА
11311 РАЉА
11423 АЗАЊА
11329 ВРАХОВО
11432 ДРУГОВАЦ
11000 ВЕЛИКО СЕЛО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11431 КОЛАРИ
26204 ОПОВО
32000 ЧАЧАК
31000 УЖИЦЕ
11423 АЗАЊА
11307 РИТОПЊК
11225 ЗУЦЕ
11261 МАЛА МОШТАНИЦА
СС-191
СС-192
СС-193
СС-194
СС-195
СС-196
СС-197
СС-199
СС-200
СС-203
СС-204
СС-205
СС-207
СС-208
СС-209
СС-210
СС-211
СС-212
СС-213
СС-214
СС-215
СС-217
СС-218
СС-219
СС-220
СС-221
СС-223
СС-224
СС-226
СС-227
СС-228
СС-229
СС-230
СС-231
СС-233
СС-234
СС-235
СС-236
СС-238
СС-239
СС-240
СС-241
СС-242
СС-243
СС-244
СС-245
СС-246
СС-247
СС-248
СС-249
СС-250
СС-251
СС-252
СС-253
СС-254
СС-255
СС-256
СС-257
СС-258
СС-260
СС-261
СС-262
СС-264
СС-265
СС-266
СС-267
СС-268
СС-269
СС-270
СС-271
СС-272
СС-273
СС-274
СС-275
СС-276
СС-277
СС-279
СС-280
СС-281
СС-282
СС-283
СС-284
СС-286
СС-287
СС-292
СС-293
СС-294
СС-295
СС-296
СС-298
СС-300
СС-301
СС-303
СС-304
23241 ЛАЗАРЕВО
11090 РАКОВИЦА
16000 ЛЕСКОВАЦ
11224 ВРЧИН
25220 ЦРВЕНКА
11400 МЛАДЕНОВАЦ
15000 ШАБАЦ
36000 РИБНИЦА
11307 БОЛЕЧ
11132 ЖАРКОВО
11306 ГРОЦКА
11080 ЗЕМУН
11250 ЖЕЛЕЗНИК
11318 МИЛОШЕВАЦ
35213 ДЕСПОТОВАЦ
24330 ПАНОНИЈА
11224 ВРЧИН
11080 ЗЕМУН ПОЉЕ
11309 ЛЕШТАНЕ
11160 БЕОГРАД
36000 КРАЉЕВО
37000 КРУШЕВАЦ
11070 НОВИ БЕОГРАД
22305 СТАРИ БАНОВЦИ
11312 ВРБОВАЦ
11328 ПЕТРИЈЕВО
11232 РИПАЊ
11500 ОБРЕНОВАЦ
15000 ШАБАЦ
34310 ТОПОЛА
11275 БОЉЕВЦИ
26233 ИВАНОВО
19350 КЊАЖЕВАЦ
16230 ЛЕБАНЕ
35268 МИЛОШЕВО
11306 ГРОЦКА
11508 ЉУБИНИЋ
36350 РАШКА
25223 СИВАЦ
11300 СМЕДЕРЕВО
11070 НОВИ БЕОГРАД
16000 МРШТАНЕ
32000 ЧАЧАК
11222 БЕОГРАД
11040 БЕОГРАД
12000 ЖИВИЦА
26300 ВРШАЦ
5
11126 ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ
11315 САРАОРЦИ
11322 СКОБАЉ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
22230 ЕРДЕВИК
11318 ТРНОВЧЕ
32250 ИВАЊИЦА
11407 СЕЛЕВАЦ
21460 ВРБАС
26204 ОПОВО
35000 ЈАГОДИНА
34240 КНИЋ
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
25000 СОМБОР
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
11300 УДОВИЦЕ
34000 КРАГУЈЕВАЦ
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
21467 САВИНО СЕЛО
11415 КОРАЋИЦА
18210 ЖИТКОВАЦ
11060 БЕОГРАД
11213 ПАДИНСКА СКЕЛА
11508 ГРАБОВАЦ
11400 МЛАДЕНОВАЦ
11060 БЕОГРАД
11318 МИЛОШЕВАЦ
11277 УГРИНОВЦИ
35260 РЕКОВАЦ
12312 СМОЉИНАЦ
11432 ДРУГОВАЦ
24220 ЧАНТАВИР
35213 ДЕСПОТОВАЦ
11319 КРЊЕВО
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
15000 ШАБАЦ
12208 КОСТОЛАЦ
25212 АЛЕКСА ШАНТИЋ
19376 СУМРАКОВАЦ
15350 БОГАТИЋ
22400 РУМА
37245 ВЕЛИКА ДРЕНОВА
25221 КЉАЈИЋЕВО
14210 УБ
36103 РИБНИЦА
11461 АРНАЈЕВО
22330 НОВА ПАЗОВА
СС-305
СС-306
СС-307
СС-308
СС-309
СС-310
СС-311
СС-312
СС-314
СС-315
СС-318
СС-319
СС-320
СС-322
СС-323
СС-325
СС-326
СС-328
СС-329
СС-330
СС-332
СС-333
СС-334
СС-335
СС-337
СС-340
СС-343
СС-344
СС-345
СС-346
СС-350
СС-351
СС-352
СС-353
СС-354
СС-355
СС-356
СС-357
СС-358
СС-359
СС-360
СС-361
СС-363
СС-364
СС-366
СС-368
СС-369
СС-371
СС-372
СС-374
СС-375
СС-378
СС-379
СС-380
СС-382
СС-384
СС-385
СС-386
СС-387
СС-388
СС-389
СС-393
СС-394
СС-397
СС-399
СС-400
СС-401
СС-402
СС-403
СС-407
СС-408
СС-414
СС-415
СС-416
СС-417
СС-419
СС-422
СС-424
СС-425
СС-426
СС-428
СС-431
СС-434
СС-437
СС-438
СС-441
СС-443
СС-447
СС-449
СС-451
СС-453
СС-455
СС-456
СС-457
18220 АЛЕКСИНАЦ
АУСТРАЛИЈА
АМЕРИКА
36103 РИБНИЦА
11509 СКЕЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ
22221 ЛАЋАРАК
12227 БАРЕ
11324 НОВО СЕЛО
11431 ЛАНДОЛ
11328 ВОДАЊ
22324 БЕШКА
35204 БАГРДАН
11226 ПИНОСАВА
22304 НОВИ БАНОВЦИ
12000 ДРАГОВАЦ
34000 КРАГУЈЕВАЦ
26223 ГАЈ
34000 КРАГУЈЕВАЦ
34210 РАЧА
16000 ВЕЛИКА БЕЉАНИЦА
11300 СМЕДЕРЕВО
26212 КАЧАРЕВО
11430 ЖИВКОВАЦ
14211 ШАРБАНЕ
11500 ОБРЕНОВАЦ
32240 ЛУЧАНИ
11500 УРОВЦИ
24321 МАЛИ ИЂОШ
11300 СЕОНЕ
12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
31250 БАЈИНА БАШТА
16000 ЛЕСКОВАЦ
11326 ДОЊА ЛИВАДИЦА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
26210 КОВАЧИЦА
18210 ЖИТКОВАЦ
34211 ЈОВАНОВАЦ
15214 БЕЉИН
34227 БАТОЧИНА
32000 ЧАЧАК
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
11400 МЛАДЕНОВАЦ
11310 ЛИПЕ
11400 МЛАДЕНОВАЦ
26220 КОВИН
6
11075 БЕЖАНИЈА
12313 КОБИЉЕ
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
12208 ОСТРОВО
15304 ПЕТЛОВАЧА
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
12225 БРАТИНАЦ
11400 МЛАДЕНОВАЦ
12253 ДОЉАШНИЦА
16205 БОЈНИК
12000 ПОЖАРЕВАЦ
11060 ВИШЊИЧКА БАЊА
32240 ЛУЧАНИ
37208 ПЕПЕЉЕВАЦ
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ
26315 ВЛАДИМИРОВАЦ
16232 БОШЊАЦЕ
11040 ВОЖДОВАЦ
12000 ПОЖАРЕВАЦ
37240 ТРСТЕНИК
15000 ШАБАЦ
11221 КУМОДРАЖ
24000 СУБОТИЦА
26225 ДЕЛИБЛАТО
16220 ГРДЕЛИЦА
11300 СМЕДЕРЕВО
18210 ЖИТКОВАЦ
11325 МАРКОВАЦ
34215 САРАНОВО
11425 КУСАДАК
11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
34000 КРАГУЈЕВАЦ
22400 РУМА
12000 ПОЖАРЕВАЦ
31000 УЖИЦЕ
12311 М. ЦРНИЋЕ
25230 КУЛА
32000 ЧАЧАК
22304 НОВИ БАНОВЦИ
22330 НОВА ПАЗОВА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 МАЛА ПЛАНА
15000 ШАБАЦ
12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
11319 КРЊЕВО
11000 ВИДИКОВАЦ
СС-458
СС-460
СС-463
СС-465
СС-466
СС-468
СС-469
СС-470
СС-473
СС-474
СС-475
СС-476
СС-477
СС-479
СС-480
СС-481
СС-482
СС-484
СС-486
СС-492
СС-493
СС-496
СС-499
СС-500
СС-503
СС-504
СС-505
СС-507
СС-508
СС-510
СС-512
СС-513
СС-514
СС-515
СС-519
СС-520
СС-527
СС-529
СС-531
СС-539
СС-540
СС-542
СС-545
СС-547
СС-550
СС-551
СС-555
СС-557
СС-560
СС-561
СС-563
СС-565
СС-570
СС-572
СС-573
СС-577
СС-578
СС-579
СС-580
СС-583
СС-584
СС-586
СС-587
СС-588
СС-589
СС-590
СС-591
СС-592
СС-594
СС-595
СС-596
СС-598
СС-600
СС-602
СС-606
СС-607
СС-614
СС-617
СС-621
СС-626
СС-627
СС-628
СС-629
СС-630
СС-631
СС-633
СС-634
СС-636
СС-638
СС-640
СС-641
СС-642
СС-649
СС-650
11500 ОБРЕНОВАЦ
32000 ЧАЧАК
26228 СКОРЕНОВАЦ
11000 БЕЖАНИЈА
12315 ТРНОВЧЕ
11253 СРЕМЧИЦА
25223 СИВАЦ
11450 СОПОТ
11430 УМЧАРИ
34230 ГРУЖА
12225 БУБУШИНАЦ
21213 ЗМАЈЕВО
23000 ЗРЕЊАНИН
11432 БАДЉЕВИЦА
12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
11507 СТУБЛИНЕ
16205 БОЈНИК
12225 БРАДАРАЦ
15300 ЛОЗНИЦА
11130 КАЛУЂЕРИЦА
37215 РАЖАЊ
15353 МАЈУР
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
15232 ВАРНА
11500 ОБРЕНОВАЦ
14210 УБ
35000 ЈАГОДИНА
15000 ШАБАЦ
11408 ВЕЛИКА КРСНА
11323 ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
36221 КРАЉЕВО
37215 РАЖАЊ
22424 КЛЕНАК
12206 МАЉУРЕВАЦ
12240 КУЧЕВО
24400 СЕНТА
11414 В. ИВАНЧА
11310 ЛИПЕ
11300 СМЕДЕРЕВО
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
11500 ОБРЕНОВАЦ
11215 СЛАНЦИ
11132 БЕЛЕ ВОДЕ
11420 ПРИДВОРИЦЕ
37000 КРУШЕВАЦ
7
25230 КУЛА
11282 ПЕТРОВЧИЋ
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
11560 ВРЕОЦИ
11329 ВРАНОВО
14000 ВАЉЕВО
26234 БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
12254 МАКЦЕ
26202 ГЛОГОЊ
11317 ЛОЗОВИК
24342 ПАЧИР
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
19300 НЕГОТИН
23000 ЗРЕЊАНИН
36310 СЈЕНИЦА
36300 НОВИ ПАЗАР
37000 КРУШЕВАЦ
37000 КРУШЕВАЦ
35205 ЈОВАЦ
11253 СРЕМЧИЦА
21460 ВРБАС
19000 ЗАЈЕЧАР
11300 СМЕДЕРЕВО
24210 БАЈМОК
11300 СМЕДЕРЕВО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11300 СМЕДЕРЕВО
26212 КАЧАРЕВО
11308 БЕГАЉИЦА
12000 ЛУЧИЦА
12374 ЖАБАРИ
22404 ПУТИНЦИ
25263 ПРИГРЕВИЦА
25260 АПАТИН
11328 ПЕТРИЈЕВО
34000 КРАГУЈЕВАЦ
36300 НОВИ ПАЗАР
36300 НОВИ ПАЗАР
12306 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
19370 БОЉЕВАЦ
35000 ЈАГОДИНА
11433 ДУБОНА
22222 МАРТИНЦИ
19000 ЗАЈЕЧАР
12253 ДЕСИНЕ
21235 ТЕМЕРИН
37246 ПОЉНА
СС-651
СС-653
СС-656
СС-660
СС-661
СС-662
СС-663
СС-664
СС-665
СС-670
СС-672
СС-700
СС-715
СС-725
СС-761
ЦГ-3
ЦГ-4
ЦГ-6
ЦГ-15
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
16000 ЛЕСКОВАЦ
11000 БЕОГРАД
11030 БЕОГРАД
11430 УМЧАРИ
24300 БАЧКА ТОПОЛА
24308 КАРАЂОРЂЕВО
15215 ПРОВО
24322 ЛОВЋЕНАЦ
25263 ПРИГРЕВИЦА
8
15356 ГЛУШЦИ
37000 КРУШЕВАЦ
32250 ИВАЊИЦА
25255 КАРАВУКОВО
15304 ПЕТЛОВАЧА
84210 ПЉЕВЉА
81000 ПОДГОРИЦА
84000 БИЈЕЛО ПОЉЕ
84310 РОЖАЈЕ
СС – 1 „ПРВО БЕОГРАДСКО ДРУШТВО“ – 11000 БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Презиме и име
ВЕЛИЧКОВ ЈОВИЦА
ЂУРЂУЛОВ ДУШАН
ЂУРЂУЛОВ АЛЕКСАНДАР
БОШКОВИЋ ЉУБОМИР
ЈОВАНОВИЋ БРАНИМИР
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛАКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ДРАКУЛИЋ ВЛАДИМИР
ФУРДУЈ ВЛАДИМИР
ЖУЈЕВИЋ ДЕЈАН
ВОЈИСЛАВЉЕВИЋ СТЕФАН
ВОЈИСЛАВЉЕВИЋ БОЈАН
СТЕВАНИЋ ПЕТАР
ГЛИШИЋ МИЛОВАН
СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН
ЧВОРОВИЋ ДРАГАН
РАДУЛОВИЋ ПЕТАР
ЈЕРОТИЋ СТЕФАН
КРСМАНОВИЋ НЕМАЊА
ВУЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
11
13
15
16
17
19
21
23
24
27
30
34
45
46
50
53
Презиме и име
САНДУЛОВИЋ НИКОЛА
БАСАРА НЕНАД
РАМОВИЋ ЗОРАН
ЂУРИШИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАКОВИЋ ДРАГАН
БАСАРА МИЛОШ
КРАНЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ
ЂУЛУМ МАРКО
ВЕЉКОВИЋ БОРИВОЈЕ
БОГДАНОВИЋ РАНКО
ЂУРИШИЋ НИКОЛА
КОРУНОВСКИ ДОБРЕ
ОПАЧИЋ СТЕВАН
ФРАНКОВИЋ ЖЕЉКО
САНТУРЛИЋ ЉУБОМИР
КЕРИЋ ЕКАН
КАРАКЛИЋ МИЛОШ
НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВОРАД
РИСТИЋ СВЕТОМИР
КОЈОВИЋ СЛАВИША
СМИЉАНИЋ СТЕФАН
МИЛЕНКОВИЋ МИРОЉУБ
ЦВЕТКОВИЋ СРЕЋКО
МАНДИЋ ПЕТАР
Улица и број
Димитрија Туцовића 76Б
Краља А. Обреновића 64А
Краља А. Обреновића 64А
Цвијићева 101
Цвијићева 123
Цвијићева 123
Дубљанска 5
Мутапова 43
Резимира Тодоровића 5
Босанска
Пружатовачка 72
Пружатовачка 72
Пећка 13
Крфска 31
Д. Туцовића 155
Б. Краља Александра 271
Стојана Јанковића 15
Стојана Јанковића 15
Максима Горког 14
Старца Вујадина 11
Телефон
Мобилни
063/252-584
011/823-0652 064/254-9135
011/823-0652 064/366-8425
011/276-8281
011/276-8284
011/276-8284
062/767-767
011/243-1184
011/240-7310
011/823-6703
011/820-5125
011/820-5125
063/286-303
064/155-3111
061/113-8072
063/255-532
011/256-2461
011/256-2461
011/241-0448
011/241-6352
СС – 2 „БУЛБУЛДЕР“ – 11050 БЕОГРАД
Улица и број
Дриничка 1
Бана Младена 6
Војводе Мишића 31
Краља Петра 79
Светог Николе 43
Бана Младена 6
Светог Николе 43
Ђушина 1
Приморска 21
Смедеревски Пут
Теодора Ћешњара 116
Тамишка 40
Сестара Букумировић 116
Тадеуша Кошћушког 64
Мије Ковачевића 7
Јелене Ћетковић 10
Личка 1
Јумбина 18
Крфска 23
Димитрија Туцовића 95
Мије Ковачевића 7
Липик 28
Кајмакчаланска 49
16. Октобра 17
9
Телефон
Мобилни
011/329-6987
011/283-0490 064/252-4111
064/111-5027
011/262-3379
011/420-592
011/283-0490 060/336-3643
011/242-0636
011/324-0878
011/276-8925 034/751-654
011/852-5502 064/142-2211
011/331-8160 064/132-4470
013/624-272 063/734-8015
011/278-7104 065/689-6882
011/218-6048 064/117-8435
011/759-856 063/876-4718
011/322-2537
011/761-4487
011/806-4308
011/427-227
011/414-205
011/275-9856
011/802-6181
011/422-522
011/788-102
58
59
77
79
92
106
111
112
ДОКЉАНОВ МИЛОШ
УСЕИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂУРИЋ ГРАДИМИР
ФИЛИПОВИЋ ТОМИСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ
ЋИРИЋ ЈОВИЦА
БОРЧИЋ ИСА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
15
17
19
21
23
24
25
26
29
31
32
33
34
35
36
39
40
44
50
51
54
Презиме и име
ГЛАВОЊИЋ ДЕЈАН
КОИЋ ДАРКО
СТОШИЋ МИША
МАРКОВИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ НЕНАД
РАДАК НИКОЛА
РИСТИЋ ЈОВИЦА
НИКОЛИЋ ГРАДИМИР
СТАМЕНКОВИЋ ДУШКО
РИСТИЋ ЖИВОТА
МАТИЋ ТОМИСЛАВ
КАЛАЈЏИЋ АЛЕКСАНДАР
МАТИЋ МИРОСЛАВ
МАТИЋ ГОРАН
МИЛЕУСНИЋ МИЛЕ
ЧЕХ АЛЕКСАНДАР
МАТИЋ БОРИСАВ
МИЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ИВКОВИЋ РАДЕ
ЈОСИФЉЕВИЋ НИКОЛА
ЈОСИФЉЕВИЋ НЕБОЈША
МАТИЋ ПРЕДРАГ
МАТИЋ ЛУКА
ЂЕРКОВИЋ ЖЕЉКО
МАРКОВИЋ МИЛАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ТИХОМИР
МАКСИМОВИЋ САША
МАТИЋ АНА
РАДАК ЗОРАН
ЖИВОЈИНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
М.бр
1
3
5
Презиме и име
ЖИВАДИНОВИЋ ДУШКО
ВЛАЈИЋ ЗОРАН
БОЛИЋ ЈОВАН
Димитрија Туцовића 109/1
Сарајевска 32
Поенкареова 2
Милана Ракића 14
Живојина Жујовића 20
Војводе Бране 45
Мехмеда Соколовића 45
Светог Климентија 22
011/242-7258 062/196-3875
011/681-450 064/276-2308
011/339-0368
011/241-3463
011/242-7413
011/380-9563 064/244-8485
011/409-576
СС – 3 „ТОРЛАК“ – 11221 КУМОДРАЖ
Улица и број
Текеришка 46
Драгомира Великића 4
Кумодрашка 368
Листопадна 3
Гуњак 15
Цветина 5
Ђурђевданска 20
Кумодрашка 372
Ђурђевданска 30
Жарковачка 24
Топола 49
Земљорадничка 1
Гуњак 35
Војводе Степе 544
Војводе Степе 538
Божићна 31
Гуњак 30/4
Земљорадничка 8
Пролећна 4Г
Текеришка 28А
Војводе Степе 538
Војводе Степе 538
Земљорадничка 1
Земљорадничка 1
Прибиш 7
Драгомира Великића 6
Михољска 18
Земљорадничка 22
Земљорадничка 1
Јасмина 11
Савска 35
Божићна 10
Телефон
Мобилни
011/394-8583 064/370-2094
063/884-0980
011/249-4206 063/656-988
011/394-5720
011/394-5968 064/262-0696
011/394-8355
011/394-5577
011/249-4285 064/111-6966
011/394-5025
063/557-945
011/394-5618
011/394-5058
011/394-5687
011/394-5079
011/394-6569 064/157-7500
011/394-6324 065/394-6324
011/394-5797 064/129-5652
011/394-7234
011/394-7153
011/309-9000
011/394-8073
011/394-8073 063/743-1117
064/120-4444
011/394-5058
064/188-1504
011/825-0326 064/189-6307
011/394-5832
011/394-8849
011/394-5058
011/394-6774
011/807-0052
011/394-7401 064/129-7699
СС – 4 „ВОЖДОВАЦ“ – 11000 БЕОГРАД
Улица и број
Милице Милојковић 16
Новакова 17
Пазинска 18
10
Телефон
Мобилни
011/497-712
011/397-0136 062/425-425
011/397-4141
8
9
10
13
14
15
18
24
74
ВУЧИЋ РАТКО
МИЈАТОВИЋ ДЕЈАН
СРЕЋКОВИЋ ДРАГОЉУБ
РАДАН СЛАВКО
КРСТИЋ МИЛОШ
ЋИРИЋ ТАЊА
ПАВИЋЕВИЋ МИРОЉУБ
МИЛНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ИЛИЋ КРСТА
Ружа 2А
Олге Јојић 23А
Гласиначка 23
Богдана Поповића 3
Војводе Степе 367
Мокролушка 147
Мокалушка 154А
Цветанова Ћуприја 24А
Устаничка 187
011/394-7818
011/394-0925
011/288-5573 064/277-8432
011/246-0539
011/391-1108
011/488-9735
011/347-1803 064/122-6147
011/346-0004
011/488-1700
СС – 5 „ЗЕМУН“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
2
4
7
9
12
18
25
51
55
75
86
Презиме и име
СРЕТЕНОВИЋ БОРА
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕНАД
ГОЛУБОВИЋ МИОДРАГ
ЛЕЧИЋ ЗЕЛЕНБОР
КОЛАШИНАЦ ДАРКО
СТЕИЋ ДРАГУТИН
ВУЧЕТИЋ ДУШАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГРУИЋ СТЕФАН
ОКМАЖИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШУМАРСКИ МИЛОШ
М.бр
3
10
11
13
16
17
21
22
23
32
33
37
44
48
88
93
94
95
96
99
100
101
102
Презиме и име
МЕХМЕДОВИЋ САЛИХ
ТОДОРОВИЋ БРАНКО
ПЕКОВИЋ ЗОРАН
ЈОЈИЋ МОМИР
ЛУКИЋ НЕБОЈША
ЖАРКОВ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР
МАРИНКОВИЋ СИНИША
МЕМЕДИ МИФТАР
РАШИТИ АЛИЛ
ИЛИЋ БОШКО
МИЛЕТИЋ ДРАГАН
ПЕИНОВИЋ МИЛОШ
ЈОВИЋ СРБОЉУБ
ГРУЈИЋ ЉУБИША
ТОМИЋ ПЕРО
СТЕПАНОВИЋ ДРАГАН
СТУДЕН ЖЕЉКО
РАДОСАВЉЕВИЋ ЗВОНКО
ГРУЈИЋ МИРКО
ЈАНКОВИЋ ПЕРО
ЈОКИЋ ВЛАДА
БУРСАЋ ПАВЛЕ
Улица и број
Војвођанска 102
Војвођанска 102
Јурија Гагарина 2/4
Јурија Гагарина 200/33
Војвођанска
Првомајска 72
Првомајска 30
Војвођанска 102
Филипа Кљаића 13
Цара Душана 171
Скадарска 8
Др. Ивана Рибара 61
Телефон
Мобилни
064/022-2665
064/151-1392
063/779-1518
011/155-431 064/110-2331
065/565-8565
063/864-8417
064/485-5782
063/741-0725
011/219-6615
011/619-844
064/177-5770
СС – 6 „ГОРЊА ВАРОШ“ – 11080 ЗЕМУН
Улица и Број
Прегревица 213
Брђанска 13
Првомајска 113
Војни Пут 43/1
Цара Лазара 64
Јована Вуксана 44
Прегревица 102
Станка Тишме 14
Беч, SImerIng Hap str 401
Војни Пут 128/1
Пионирска 12
Војводе Новака 1
Угриновачка 190
Цара Душана 250
Прегревица 131
Босанска 45
Краља Милутина
Барањска 6
Прегревица 11
Прегревица 131
Босанска 45
Драже Михаиловића 22
Дивнић 12
11
Телефон
Мобилни
011/210-4905 064/117-4847
022/371-118
011/316-8948 064/066-4949
064/120-7489
022/371-090
064/319-7279
011/261-6608 062/326-183
011/848-3677 062/172-3799
011/210-7497 065/928-2305
011/261-0918 064/114-5996
011/848-7165 065/303-3624
011/316-2411 063/738-9224
065/206-5080
011/190-555 061/114-9305
011/875-5633 064/961-4407
011/210-3717
011/210-254 011/100-121
011/190-555 061/114-9305
015/457-707
011/261-0908 065/211-619
СС – 7 „ОБРЕНОВАЦ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
54
Презиме и име
ТОМИЋ БОРИВОЈЕ
БОРКОВИЋ ЖИВОРАД
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДАН
НОВАКОВИЋ ДРАГАН
БОШКОВИЋ УРОШ
БОГИЋЕВИЋ РАТКО
МИЛОШЕВИЋ ТОМИСЛАВ
РИСТИЋ ЗОРАН
СТРЕТЕНОВИЋ БОГОСАВ
РАНЧИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ МИША
СИМЕУНОВИЋ РАТКО
ГЛИШИЋ МИЛИВОЈЕ
МАТИЋ МОМЧИЛО
СРЕЋКОВИЋ ТИКА
ЛАЗАРЕВИЋ ИВАН
ЛУКИЋ ПЕТАР
ЈОВАНИЋ ДРАГОСЛАВ
БРКОВИЋ ДРАГУТИН
МАТИЋ АЛЕКСАНДАР
БОГИЋЕВИЋ РАДОЈКО
БАБИЋ ИЛИЈА
ЈОСИПОВИЋ МИЛЕ
СУБОТИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ВЛАДА
БАБИЋ СТЕВАН
ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ
БАБИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ДАНИЈЕЛА
МИЛОВАНОВИЋ РАНИСАВ
МУШКАТИРОВИЋ ЈОВАН
АДАМОВИЋ МИРКО
МАТИЋ ВАСА
ЂОРЂЕВИЋ СТЕФАН
ЂУРИЋ НЕНАД
ПАВЛИЧИЋ РАДОВАН
БОГИЋЕВИЋ МИЛОШ
ЗУЈАЛОВИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ МИКИЦА
КАРАЛИЋ СЛОБОДАН
МЛАДЕНОВИЋ НИКОЛА
МАРТИНОВИЋ ИЛИЈА
ВУКЕЛИЋ ЖЕЉКО
РАДОЈЧИЋ СЛАЂАНА
ЂОТУНОВИЋ ЖИВКО
Улица и број
Обреновачки Друм 2
Аце Симовића 204
Стублине 205
Вука Караџића 34
Војводе Мишића 65
Војводе Мишића 12
Вука Караџића 101/Б
Мислођин 40
Аце Симовића 196
Баричка Река - Барич
Улица 18-та, 10
Војводе Мишића 41
Вука Караџића 41
Крсмановића Сокаче
Кнеза Симе Марковића 35
Аце Симовића 166/А
Шарчевића Крај 32
Милоша Обреновића 65
Симе Милошевића 3
Немањина 51/А
Кнеза Симе Марковића 35
Кружни Пут 6
Савска 83
Краља Милутина 27
Саве Ковачевића 3
Улица 19-Та, 3
Немањина 1
Д. Вуковића Корчагина307
Немањина 1
Милоша Обреновића 82
Милоша Обреновића 59
Ђачког Батаљона 44
Јасенак 187
Колубарска 10 Гај 2
Браће Јоксића 32
Грабовац
Ђачког Батаљона 16
Кружни Пут
Аце Симовића
М. Обреновића 82
Немањина 67
Улица 19-та 68
Горњи Крај 5
Посавских Норвежана 13
Засеок Рупљани
Ушће 10
12
Телефон
Мобилни
011/872-1503
011/875-5287
063/859-7568
011/872-3314 063/775-8210
011/872-3668
064/340-9393
011/872-3066
011/872-2168
064/159-6935
011/870-0088
011/872-2617
011/872-2700
011/872-3401
011/872-4930
011/872-4478
011/870-0951 063/392-125
011/872-7812
011/457-808
011/872-5774 064/425-2691
011/872-4930
064/159-3560
011/875-5302
011/875-4744 064/832-2312
011/872-1554
062/655-061
011/872-5468 064/469-2697
011/876-6172 063/814-3700
011/872-5468 064/249-6725
011/872-0763
011/872-3781
011/872-8013 064/832-2077
064/121-4344
011/872-4820 064/282-9029
011/876-5516
064/320-2728
064/840-9967
064/159-3560
011/872-0763
011/872-5758
063/835-0878
064/849-1002
011/872-5887 063/481-688
014/471-277
063/732-1034
55
57
58
59
60
61
63
65
66
72
77
87
88
101
123
БОГИЋЕВИЋ ДОБРОСАВ
РАДОЈЧИЋ МИРКО
СТЕВАНОВИЋ БОБАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ БРАНИМИР
БАБИЋ МИОЉУБ
АЛЕКСИЋ БОРИСАВ
ПЕКОВИЋ ЗОРАН
ЗАРКОСКИ АЛЕКСАНДАР
КАПЛАНОВИЋ БУДИМИР
МАРКОВИЋ ДАРКО
ИЛИЋ РАША
ФАРКАШ МИОДРАГ
ФИЛИПОВИЋ НЕНАД
РУЖИЧИЋ СЛОБОДАН
БОГИЋЕВИЋ СРЕТЕН
М.бр
2
3
5
6
7
8
11
12
13
14
22
23
24
27
31
35
45
47
48
51
58
60
66
69
72
Презиме и име
ШИБУЛ МИХАЈЛО
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ
ЛУКИЋ ЗОРАН
БАНИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ МИЛОСАВ
БОЖИЋ ЗОРАН
ВЛАШИЋ МИЛАН
КАРАЏИЋ АНГЕЛИНА
САЈИЋ АЛЕКСАНДАР
САРИЋ ПРВОСЛАВ
СТОЈКОВИЋ ФИЛИП
СТОЈКОВИЋ БРАНКО
СТОЈКОВИЋ ЈОВИЦА
МИРКОВИЋ ЈОВАН
САЈИЋ ЗОРАН
ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ
КОСТИЋ МИЛЕ
СТАНКОВИЋ НЕНАД
ЛУКИЋ МИЛОВАН
РИСТИЋ БОРИВОЈЕ
МИХАЈИЛОВИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
СТЕВАНЧЕВИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
М.бр
1
4
5
Презиме и име
ЛУКИЋ МИРОСЛАВ
НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
Бело Поље 136
Засеок Рупљани
В. Караџића 34
Браће Јоксића 91 - Звечка
Немањина 1
Велико Поље 34
Рада Тадића 57
М. Јовановића Свиленог 6
Стублине 561
Стублине 205
М. Обреновића 79
Улица 4 - Бр. 3 - Звечка
Браће Јоксића 224 - Звечка
К. Александра Првог 11
Немањина 76Б
064/189-5423
014/471-277 064/276-9993
011/872-3314
011-876-5514
011/872-5468
011/772-9041 064/473-0607
011/872-5698 063/863-8547
064/139-3758
064/148-4796
064/859-7568
011/872-3842 064/235-9947
011/876-5687 064/159-5821
011/876-6450 064/121-1574
064/231-2492
011/875-4138 063/207-736
СС – 8 „ЧУКАРИЦА“ – 1030 БАНОВО БРДО
Улица и број
Ивице Девчића 6
Стара Липовица 209А
Висока 17/Б
Н. Гогоља 26
Чамџијина 14
Мирка Поштића 3
Иванке Муачевић 55
Београдског Батаљона 3
Илије Милићевића 67
В. Петровића 138
Пожешка 170
Пожешка 99
Пожешка 170
Крсте Сретеновића 10
И. Милићевића 67 - Рушањ
Белегиш
Ваљевска 5/18
Ибарски Пут 7
Н. Чабриновића 31
Браће Крсмановић 49
П. Лековића 58
Арчибалда Рајса 40
З. Јовановића 12
Стара Липовића 176А
Удбинска 25
Телефон
Мобилни
011/832-5695 064/951-1340
011/357-2488 064/254-8816
011/355-2506
011/355-3601
011/394-2445
011/355-1704
011/800-0606
011/251-6392
011/254-4579
011/553-800
011/254-4579
011/515-817
011/800-0606
063/811-9683
063/272-517
064/395-2216
064/254-3075
064/254-8957
063/777-1314
011/254-2216 065/611-3606
011/834-1116
011/354-4723 064/986-0642
064/119-1277
011/355-1359 064/302-9045
011/231-8768 064/537-8666
011/501-496 064/110-9107
011/832-5086 064/647-4488
011/355-5214 064/404-2372
СС – 10 „РЕСНИК“ – 11231 РЕСНИК
Улица и Број
Голи Брег 26А
13. Октобра 36
Подавалска 6
13
Телефон
Мобилни
011/804-0584
063/866-7040
011/804-0036 064/288-4358
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
20
21
22
28
29
30
32
33
34
38
40
41
48
55
77
78
ЈЕРЕМИЋ ДОБРИЦА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
НИКОЛИЋ РАДОЈЕ
ЈЕРЕМИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
МИЛИЋ ЖИВАН
ДЕНЧИЋ ПЕРА
ВРАЧ ДР. ДАМИР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЉУБИНКО
ШАРИЋ ДРАГАН
САВИЋ МИЛАН
ДЕЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОЈЕВИЋ МИЛУТИН
МАРКОВИЋ ДРАГИША
ЗЛАТАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛИЋ ДРАГОСЛАВ
ШАРГИЋ РАДОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
РАДОЈЕВИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОРАД
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ДРАГИША
Подавалска 29
Гајски Пут 12
Корчагинова 18
Браће Јеремић 10
Корчагинова 20
Пашинац 25
Славка Миљковића 62
Љубише Јеленковић 56А
16. Нова 13
Љубише Јеленковић 7А
Гајски Пут 4
Подавалска 13
М. Ђурића 60
Љубише Јеленковић 75
С. Миљковић 92
Брђанска 4
Љубише Јеленковић 72А
С. Миљковић 66
Подавалска 9
Славка Миљковића 33Б
М. Бартоша 16
13. Октобра 34
Славка Миљковића 100
Корчагинова 16
Ј. Теларевић 42А
Ј. Теларевић 42А
011/804-3641
011/804-3319
011/804-1493 064/214-5671
011/804-0309
011/254-8450 064/194-5021
011/804-1275
011/804-3275 064/147-1857
061/114-0723
011/804-0770 064/918-4258
011/804-1925
011/804-1974 062/850-3596
011/804-1219
064/123-8856
011/804-0220 063/810-2884
011/804-0304 064/422-0996
011/804-4109 064/203-9007
011/804-1276 064/329-2756
011/804-3042
011/804-0401
011/804-1837 061/156-8949
011/804-1761
011/804-0745
011/804-3066
011/804-4758 064/480-5653
011/804-4758 064/179-3725
СС – 11 „ЛИЛЕ ТОДОРОВИЋ“ – 1060 ВИШЊИЦА
М.бр
1
4
5
8
9
10
11
12
14
15
18
20
23
26
30
31
33
40
45
47
Презиме и име
ШОРМАЗ ДУШКО
МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ЂУРА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН
ТОДОРОВИЋ ИЛИЈА
СТОШИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГАЈИЋ РАДЕ
МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ДАВИДОВИЋ ЉУБА
РАШИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ЉУБОМИР
КОЦИЋ ЖИВКО
РИСТИЋ МИЋА
ПАРАПИД ЈОВАН
МИРЧИЋ МИЛЕ
РИСТИЋ МИЋА
ПЕТРОВИЋ МИЛИНКО
МИТИЋ БРАНИСЛАВ
Улица и број
Јурија Гагарина 141
Ловачка 74
Кијевска 10
Миријевски Бучевар
М. Тита 7
М. Тита 69
М. Тита 25
Рамаданска 18
Рамаданска 13
М. Тита 60
С. Ковачевића 15
Рамаданска 8
Алберта Ајнштајна 6
М. Тита 29
Деспотовачка 1
Ресавска 78
Маршала Тита 11
Ловачка 12Б
Мала Чесма бб
Зеничка 10
14
Телефон
011/215-2862
011/278-9228
011/355-8854
011/275-8055
011/278-0327
011/278-9257
011/278-0321
011/278-0043
011/278-9098
011/278-9295
011/278-8933
011/278-9116
011/278-7935
011/278-0320
011/278-0834
011/361-2663
011/278-9324
011/278-9273
Мобилни
065/355-8854
064/167-7954
064/499-1102
063/734-6200
064/142-5123
064/483-6760
064/266-6294
064/225-7543
063/103-4609
50
54
55
60
82
84
89
99
100
149
150
СТЕФАНОВИЋ МИЋА
ЉУБИЋ ПЕТАР
ЛАЗИЋ ВЛАДИМИР
НЕШИЋ МИОДРАГ
ЛАЗИЋ ДЕЈАН
ЂОРЂЕВИЋ ТИХОМИР
САЛИЈЕВ ДУШАН
РИСТИЋ ЖИВОЈИН
АЦКОВИЋ ДРАГАН
СТОШИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ЈОВАН
М.бр
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
28
29
34
39
59
68
70
123
277
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ РАДЕ
АЛЕКСАНДРОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
СРЕТЕНОВИЋ ПРЕДРАГ
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ ЛАЗАР
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ НИНОСЛАВ
ПАУНОВИЋ ВЛАДАН
МИТРОВИЋ ГОРАН
РАДОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ НЕМАЊА
ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДУШКО
МИЛЕТИЋ ЖИВКО
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ
БАРАЋ ЗОРАН
МИЛЕТИЋ ТОМИСЛАВ
СОЗДЕВСКИ МИОДРАГ
ВИТАКИЋ МИЛОЉУБ
ГУТИЋ МИЈОСЛАВ
ЛОЈАНИЦА МИЛОВАН
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОЈЕ
АКСЕНТИЈЕВИЋ МИЛАН
КАРАЈАНКОВИЋ МИЛОШ
МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛАЗАРЕВИЋ ВЛАДАН
М. Тита 35
Рамаданска 51
Рамаданска
Вишњичка
М. Тита 158/4
М. Тита 131
Друга Деспотовачка 35
Ловачка 2
Дунавска 4
М. Тита 69
М. Тита 106, Вишњица
011/278-7948 064/353-2355
011/278-9017
011/278-0392 065/209-9888
011/277-1711
011/278-6517
064/514-8308
011/278-9293 063/771-6183
011/278-1429 063/197-6950
011/278-9257 064/419-3315
011/278-0241 064/386-4201
СС – 12 „КРАГУЈ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
Улица и број
Ибарских Рудара 60
Јована Јанковића 5
II Крајишке Бригаде 8
Младе Босне 8
I Шумадијске Бригаде 10
Лудбрешка 3
Вишњићева 36
Вељка Ребића 28
Ибарских Рудара 54
Левачка 21
Кнез Михајлова 128
Ровињска 11
Воје Радића 5/5
Ин Мемориам
Ибарских Рудара 60
Марка Миљанова 1
Чехова 8
Добрице Милутиновића 17
Кнез Михајлова 128
Капетан Кочина 38
Словенска 8
I Шумадијске Бригаде 12
Марина Држића 1
Краљице Наталије 11
Зоре Радуловић 24
Игумана Пајсија 8
Каменичка 14
Бранислава Нушића 14
Кнез Михајлова 128
Село Дреновац
Телефон
Мобилни
034/316-758
034/325-420
034/326-903 064/304-6457
034/321-230
034/314-611
034/327-541
034/382-727
034/312-595
034/311-684
034/325-977
034/325-330
034/324-110
034/322-850
034/316-758 064/194/9546
034/362-954
034/323-244 065/561-1450
034/375-026
034/310-802
034/374-936
034/631-169
034/362-487
064/391-6398
034/372-182
034/387-465
034/354-354
034/315-225
034/334-794
034/323-644
034/582-440
СС – 13 „НАША КРИЛА“ – 3600 КРАЉЕВО
М.бр Презиме и име
1 СИМОВИЋ СЛОБОДАН
2 ПРЕМОВИЋ РАСТКО
Улица и број
Цара Душана 86/12
Обилићева 22/7
15
Телефон
Мобилни
036/323-651 064/239-0953
036/322-247
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
48
50
51
55
56
58
59
60
61
МАРКОВИЋ СЛАВИША
ВАСИЋ ПЕТАР
ПОПОВИЋ МИХАИЛО
БАЛШИЋ ЉУБИША
РАДУЛОВИЋ ЉУБИША
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
ДАВИДОВИЋ ВИДОСАВ
НЕСТОРОВИЋ ДРАГИЋ
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈАСНИЋ ЗОРАН
ЂУРИЋ ДАЛИБОР
МИНОВИЋ НЕБОЈША
ГРУЈИЋ МИЋО
ПЕРИЋ РАДОСЛАВ
МАТОВИЋ МИОДРАГ
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ВУКАДИНОВИЋ БУДИМИР
ТОШКОВИЋ ЉУБИША
РИСТОВИЋ БУДИМИР
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
ГРУЈИЋ БРАНКО
РАДОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ГРУЈИЋ МАРКО
ЈЕВРЕМОВИЋ МОМЧИЛО
МАКСИМОВИЋ СИНИША
ПАВЛОВИЋ БОРКО
КАРАПАНЏИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ МИЛОЈЕ
ДРОБЊАК ЗОРАН
КОЛОВИЋ ДАРКО
РУЖИЋ МИЛОШ
КРУНИЋ БРАНИСЛАВ
БАЛТИЋ ДРАГОМИР
БИШЕВАЦ МИОДРАГ
РУНИЋ МИЛОШ
КАРАНОВИЋ МИРКО
ВУЛЕТИЋ КОСТА
КОЛАРЕВИЋ КОСТА
ПОЊАВИЋ ТОМИСЛАВ
МУЉИЋ САША
ПОЊАВИЋ ЂОРЂЕ
ЈАКИЋ МИЛУТИН
ПАУНКОВИЋ МИЛАН
ДУКИЋ ИВАН
ТРНАВАЦ БОГОЉУБ
ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
Радуловићева 11
Задарска 9
Ин Мемориам
Моше Пијаде 17/8
Змајевачка 223
4 Краљевачки Батањон 11/1
Трешњари
Обилићева 51
Танаска Рајића 44/2
Хиландарска 13
Радуловићева 11
Трг Војске 1/16
Јастребарска 12
Ђуре Дукића 6
Милоша Тасића 2
Цара Лазара 66/13
Главашева 11
Змајевачка 240
Жички Пут 15
Ин Мемориам
Мариборска 1
Излетничка 34
Лазара Лопичића 8
Вука Караџића 41
4 Црногорска 40
Рибница
Самаила
Доситејева 102/5
Радуловића 2
Иве Андрића 15
Ибарска 19/7
Ин Мемориам
Топличка 12
Адрани
Мрсаћ
Мирка Белобрка 50
Карађорђева 260
Мирка Белобрка 50
Жички Пут 9
Жича
Змајевачка 151
М. Пијаде 17/8
М. Пијаде 29
16
036/354-670 064/116-4761
036/232-068
036/231-752
036/371-747
036/324-737
036/366-068
036/232-498
036/816-704
036/234-548
036/311-693
036/354-670
036/312-762
036/352-131
036/376-222
036/393-833
036/321-230
036/233-692
036/372-069
036/373-032
036/354-552
036/371-212
036/816-410
036/376-139
036/816-410
036/355-761
036/375-626
036/816-704
036/354-376
036/373-538
036/373-089
036/881-567
036/381-276
036/355-420
036/372-006
036/312-745
036/375-141
036/841-699
036/889-018
036/393-044
036/352-567
036/393-044
036/372-540
036/816-052
036/366-102
036/231-752
036/366-723
064/321-1522
064/161-3133
064/277-5539
065/811-1111
064/361-3645
064/371-4274
064/277-6067
064/851-4511
064/168-0661
064/815-6023
064/130-8128
064/463-3009
064/637-1423
063/619-225
064/984-4522
064/653-1829
063/190-0223
063/773-2663
060/153-3122
064/277-5608
064/146-1288
064/446-4205
064/513-4089
060/600-2114
063/617-276
063/788-9789
063/813-8666
063/855-8699
063/719-3845
063/622-447
061-239-5809
064/132-5691
064/149-2166
65
66
67
70
77
80
83
84
90
95
99
ВУКАДИНОВИЋ ДРАГАН
ВУЧЕВИЋ ХАБИБ
ГРУЈИЋ ЈОВАН
ЖИВКОВИЋ РАДОВАН
ЦВЕТКОВИЋ ГОРАН
ЛАЗОВИЋ РАДЕ
СТОЈКОВИЋ ТОМО
КАТИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ РАДОШ
КОЧАНОВИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ МИЈАТ
Хајдук Вељкова 71
Доситејева 138/19
Жича
Радуловићева 3
Пролетерска 37
Адрани
Врба
Ратина
Жича
Р. Домановића 63
Жикице Шпанца 22
036/322-141
036/381-085
036/816-410
036/352-960
036/376-282
036/841-049
036/865-522
036/861-582
036/816-450
036/354-002
036/375-043
060/322-1410
064/161-5367
064/257-9676
064/261-7545
063/762-8878
064/485-2697
064/854-3216
065/375-0433
СС – 14 „ЦИЛЕ“ – БЕОГРАД – САВСКИ ВЕНАЦ
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
20
21
24
27
28
30
Презиме и име
ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛУТИН
ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛАН
МИЛДВАЈ МИЛОРАД
ДИМИЋ РАДИВОЈЕ
ЂЕРФИ ЈОЖЕФ
РАНЂИЋ МИЛОМИР
ДРАГОЈЛОВИЋ ЗОРАН
ДРАГОЈЛОВИЋ СПАСОЈЕ
ДРАГОЈЛОВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ ДУШКО
ИЛИЋ НИКОЛА
НАУНОВИЋ БОЈАН
ДИМИЋ ЗОРАН
ЂЕРФИ ФЕРЕНЦ
ИЛИЋ ДОБРИЦА
УРОШЕВИЋ СЛОБОДАН
МАЗРЕК ГАЗМЕН
СТОЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ
ТРИФУНОВИЋ ДУШАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
Презиме и име
ИЛИЋ ЈОВАН
АНДРЕЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПОПОВИЋ МОМЧИЛО
ЦВЕТКОВИЋ ВЕСЕЛИН
САВКОВИЋ СТАНКО
БУГАРСКИ ВИТОМИР
РИСТИЋ ТОМИСЛАВ
МИЛИНКОВИЋ ЖИВОЈИН
МИЛИНКОВИЋ АЦА
ГУСАНИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ Д. МИЛАН
КРСТАИЋ МИЛАН
КАШИКОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Булевар Ослобођења 16
Једренска 12
Савска 48
Београдска 76
С. Марковића 137
Брђанска 88
Ин Мемориам
Булевар Ослобођења 16
Булевар Ослобођења 16
8 Нова 21
Карла Маркса 12
Булевар Јна 179
6 Сутјеска 1
С. Марковића 137
Телефон
Мобилни
011/361-1291 064/516-5237
011/242-5926
011/494-573
011/274-6309
013/343-208
011/865-2362
011/361-1291
011/361-1291
011/390-7606
011/394-2961
011/331-7255
013/343-208
062/837-1942
К. Станковића 1
064/247-6481
Миниш Штепашиновац 36
061/147-0269
Рипањ
Добопољска 50
011/264-7639
СС – 15 „ЛЕТАЧ“ – 14000 ВАЉЕВО
Улица и број
Војводе Мишића 122
Мирка Обрадовића 17
Јакова Ненадовића
Ћатин Пут, Попучке
Др. Пантића 110
Насеље Колубара 19
Јована Дучића 36
Шибенска 7
Шибенска 7
М. Бјелице 14/А
Сретена Дудића 19/5
Карађорђева 141
Карађорђева 127
17
Телефон
Мобилни
014/235-282
014/225-954
014/238-135
014/283-897
014/224-697
014/247-055
014/231-043
014/231-043
014/239-652
014/233-216
014/223-627
014/222-858
064/8216-728
064/562-1128
065/652-6071
064/183-7899
16
17
18
19
20
22
23
25
27
28
29
31
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
47
48
50
51
52
54
55
60
64
67
70
73
75
77
80
88
89
92
94
97
98
99
100
101
105
ПАВЛОВИЋ ПРЕДРАГ
МАНДИЋ ЉУБИСАВ
МИРКОВИЋ ЖИКИЦА
ПАРАМЕНТИЋ ВЛАДАН
БОЈИЧИЋ БРАНКО
ЋОСИЋ ЛАЗАР
ЖИВКОВИЋ ДРАГОЉУБ
МАРКОВИЋ ДУШАН
МИЛОВАНОВИЋ СРЕЋКО
ЧУБРОВИЋ ЖИВОРАД
ВУКОВИЋ МИРКО
САРИЋ МИЛОВАН
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИЦА
ПЕТРИЋ СВЕТИСЛАВ
ПЕТРИЋ ЗОРАН
АНДРИЋ ИВАН
ЈЕРЕМИЋ ТОМИСЛАВ
ЈАЊИЋ ДРАГАН
ПИМИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ОБРАДОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
ПАРАМЕНТИЋ МИРОСЛАВ
ПЛОЧИЋ БОГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЛУКОВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ СЛОБОДАН
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ ДРАГАН
ГАВРИЛОВИЋ ЖЕЉКО
НЕНАДОВИЋ НИКОЛА
ЋЕБИЋ ВЕЛИБОР
ПАНИЋ РАДОМИР
КАТАЛЕНАЦ ДРАГАН
ЛУКИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ЈАНКО
МИТРОВИЋ ДАРКО
ЈЕВТИЋ ДРАГОЉУБ
МИЈАИЛОВИЋ МИЛОМИР
КРЕМИЋ СЛАВКО
ОСТОЈИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ ЈОВАН
БОШКОВИЋ МИЛАН
МИЛАНОВИЋ АЛЕКСА
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН
ЂАПИЋ СЛОБОДАН
ПАВИЋЕВИЋ РАДЕ
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
МИЛАНОВИЋ МИЛИЋ
Јакова Ненадовића 170
Седлари 73
Збратимљени Градови 6
Бело Поље
Добросава Симића 30
Ослободиоци Ваљева 37
Мариборска 10
Доња Грабовица бб
Душанова 102
Лукавац бб
Сувоборска 236
Пастерова 5
Пастерова 5
Зеке Буљубаше 26
Зеке Буљубаше 26
Карађорђева 19
Сретена Дудића 28/2
Јована Дучића 50
Дупљај
Душанова 117
Белошевац бб
Јована Дучића 58/А
Рајкович бб
Мике Павловића 16
Др. Пантића 34
Сретена Дудића 28/1
Алексе Дундића 17
Шабачки Пут 203
Зеке Буљубаше 30
Јакова Ненадовића 49
Белошевац бб
Шабачки Пут 171
Сокобањска 11
Сретена Дудића 1/1
Сретена Дудића 19/5
Ђердапска бб
Димитрија Туцовића бб
Бањичка 2
Лелековића бб
Бело Поље 98/2
Бело Поље 111
Ђердапска бб
Кнез Јовице 3
Чика Љубина 26
Пере Комирићанца 7
Јакова Ненадовића 2Б
Радничка 73
Др. Пантића 124
Косте Андрића бб
18
014/230-503
064/151-4593
014/223-780
014/230-068
014/240-349
014/226-189 063/193-6383
014/233-590 064/516-9952
014/228-768
014/233-238
014/283-079 064/404-7273
064/333-9241
014/221-141
014/293-345 064/651-1470
014/248-811
014/242-243 064/526-5505
014/249-188
014/221-883 063/804-7638
014/233-345 065/822-4339
063/855-0073
014/229-424 064/402-1545
014/311-619
014/237-774 064/187-4609
014/68-549
014/243-518 063/350-9350
014/226-863
014/236-602
014/244-615
014/235-628
014/229-163 063/338-730
064/230-5427
014/239-139
014/237-468
014/221-994
014/233-216 064/826-8406
014/227-481
014/246-108
014/224-154
063/827-3998
014/232-359
014/230-367 064/134-2380
014/227-481
014/232-226
014/224-295 064/154-8293
014/234-036 064/484-9277
014/238-050
014/235-521
014/220-264 064/117-7778
014/238-255
106
107
108
109
110
111
112
114
118
127
130
МАРКОВИЋ ВЕРАН
ОСТОЈИЋ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР
СТАНИСАВЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПАНТИЋ ГОРАН
ЈОКАНОВИЋ РАДОМИР
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДЕТА
ЈЕВТИЋ РАДОСАВ
МИТРОВИЋ ДЕЈАН
МИТРОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЂОРЂЕВИЋ ЧЕДОМИР
М.бр
1
4
5
6
7
9
10
11
12
17
18
21
24
26
31
32
35
38
50
55
60
Презиме и име
АНДРИЋ ЗАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
КУЛИНЧЕВИЋ ВОИСЛАВ
ПАРАМЕНТИЋ РАДЕНКО
НИКОЛИЋ МИЛАН
БОГДАНОВИЋ ЉУБОМИР
ВИЛОТИЋ СРЕЋКО
КРСМАНОВИЋ МИОДРАГ
ВУКМИР АНЂЕЛКО
РАНКОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАН
ДАМЊАНОВИЋ ЖЕЉКО
НИНКОВИЋ МИЛОМИР
ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКИЋ МИЛОШ
ВУЈИНОВИЋ ЈОВАН
ЗЛОПОРУБОВИЋ МАТИЈА
ЦВИЈОВИЋ МИЛОЈЕ
МАРИЋ БРАНИСЛАВ
ГЛИГОРИЋ ВЛАЈКО
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
30
33
40
Презиме и име
ПАРЕЗАНОВИЋ СТЕВАН
КЉАЈИЋ ЂУРА
КОШУТИЋ МИЛАН
ЧИЗМАШ ЈОВАН
СТЕФАНОВИЋ БОШКО
ВОЈНОВ ДРАГОСЛАВ
ВОЈНОВ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВ САВА
ТОПАЛОВ ЗЛАТОМИР
Војводе Степе 35 Осечина
Војводе Бране 16
Војводе Бране 17
Болничка 5
Карађорђева 73
Др. Пантића
Село Острежњак Осечина
Синђелићева 73
Димитрија Туцовића бб
Милована Глишића 56/1
Радничка 45/А
014/51-585 064/273-7472
014/237-648
014/230-533
014/51-363 064/567-8551
014/224-079
014/233-683 064/981-4953
064/354-4157
014/224-079
014/246-108 064/138-5795
014/240-307 063/716-6625
014/235-114 065/500-7755
СС – 16 „ЖИКА ЂОРЂЕВИЋ“ – 14000 ВАЉЕВО
Улица и број
Млавска 16
Лукавац
Шабачки Пут 163
Партизанска 6
Бобовчева 6
Чика Љубина 4
Крушевачка 3
27. Новембра 1
Маљевска 16
Бобовчева 4
Лукавац
Војводе Мишића 164
Бранковина
Маљенска 6
Карађорђева 31 Б. Башта
Горња Грабовица
Бладике Николаја 19
М. Топаловића 11 Б. Башта
М. Топаловића 11 Б. Башта
Мајора Илића 12
Кнеза Милоша 95
Телефон
Мобилни
014/224-441 064/330-8155
064/973-2138
014/242-182
014/233-196 061/133-9890
014/220-546
014/223-045
014/215-019 064/558-7529
014/224-640 063/869-7688
014/234-606
014/223-266
064/187-9652
014/237-959 063/822-6023
014/272-179 064/460-7166
014/234-684
031/861-872
014/287-488 063/734-5664
014/225-847 064/399-1915
031/864-085
031/866-018
014/222-449 064/526-7716
014/234-953 063/784-1216
СС – 17 „МАРГИТА“ – 13000 ПАНЧЕВО
Улица и број
Милке Марковић 3
Михајла Пупина 36
Димитрија Туцовића 96
Иве Курјачког 83
Кничанинова 65
И.Л. Рибара 96 Н. Козјак
И.Л. Рибара 96 Н. Козјак
Моравска 11/50
Танаска Рајића 36
Хајдук Вељкова 18
19
Телефон
Мобилни
063/759-1080
063/871-8084
013/352-734
013/355-000
013/355-284 064/117-7503
013/648-030
013/648-030
013/342-242
063/372-8702
60
68
72
74
86
ЖИВКОВ ЖИВОЈИН
ДОЛОВАЧКИ ЂУРА
ТАРАЈИЋ ДУШАН
ЧИЗМАШ ПЕТАР
СУВОЧАРОВ ДРАГОСЛАВ
Бранка Радичевића 49/А
Иве Курјачког 21
Кничанинова 99
Иве Курјачког 83-А
Стевана Христића 3-А
013/344-844
013/343-127
013/353-713
013/351-733 013/351-914
011/2772-279
СС – 18 „ГОЛУБ“ – 37240 ТРСТЕНИК
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
38
40
42
44
50
52
55
56
69
Презиме и име
РАКЕЗИЋ ЉУБИША
МАТЕЈИЋ МИЛУТИН
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ МИРКО
БОЖОВИЋ ЗОРАН
ТОШИЋ ВИКТОР
МИЛЕНКОВИЋ ДУШАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН
МАНЏУКИЋ РАДОВАН
МИЛИЋ МИЛОМИР
КИТИЋ СЛОБОДАН
МАНЏУКИЋ АЛЕКСАНДАР
БРЂИЋ МИЛАН
ВУКОЈИЧИЋ СИНИША
МИЉКОВИЋ ИВАН
ИГЊАТОВИЋ ЂОРЂЕ
ИГЊАТОВИЋ РАДЕ
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСА
ПАНТЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ДОДИЋ ИВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ГОРАН
ЂУРЂЕВИЋ МИКА
БОСИЋ ПРЕДРАГ
РАДОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
МИЉКОВИЋ ДРАГУТИН
ПАНТЕЛИЋ САША
МИЛИЋ ДЕЈАН
МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД
МИШИЋ МИЛИВОЈЕ
ЛУКИЋ РАДОСЛАВ
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗВОНИМИР
ЛОШИЋ СЛАВОЉУБ
РАСИНАЦ МИЛОШ
МАРИСАВЉЕВИЋ РАДЕ
БАШИЋ РАДЕ
ТОМИЋ РАДОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ КОНСТАНТИН
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Бељици бб
Бељици бб
Д. Максића 14/17
Грабовац бб
Р. Крстића 28
Тоболац бб
Б. Радичевића 2/7
Г. Црнишава бб
Чаири бб
Стопања бб
Ж. Трифуновића 17/20
Чаири бб
Чаири бб
Д. Црнишава бб
К. Милице 3
Д. Максића бб, В. Дренова
Д. Максића бб, В. Дренова
Д. Максића бб, В. Дренова
Оџаци бб
Милутовац бб
Риљац бб
Прњавор бб
Р. Крстића 33 1-16
Милутовац бб
К. Милице 3
Оџаци бб
Д. Почековина бб
Богдање бб
Оџаци бб
Оџаци бб
Богдање бб
Бељици бб
Аеродромска 10
Милутовац бб
Д. Максића 15/2
Стари Трстеник бб
Р. Крстића 36
Пољна бб
20
Телефон
Мобилни
037/715-204
037/711-217
037/715-772
037/713-404
037/736-253
037/715-602
037/731-624
037/710-109
037/727-152
037/715-331
037/710-109
037/716-121
037/731-587
037/710-484
037/725-209
037/725-209
037/725-209
037/713-634
037/721-189
037/735-148
063/190-9871
063/821-7742
063/804-8196
063/776-1497
063/810-0450
063/648-614
063/876-9398
062/111-4556
065/833-5135
064/204-3576
064/483-7447
069/112-8440
069/725-209
062/112-8440
063/872-4239
063/152-1188
063/849-1770
064/203-7333
037/712-179 064/823-7057
037/721-728
037/711-556 064/842-2091
037/716-452 063/105-4911
037/731-841 063/840-2204
037/726-304 063/646-736
037/714-323 064/566-6348
037/711-173 064/214-8284
037/712-500 037/726-304
037/715-201
037/715-122 063/833-5341
037/721-750 063/742-9633
037/713-635 064/923-3802
037/727-280 063/737-7835
063/860-2637
037/721-312 063/192-5495
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
СС – 19 – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Презиме и име
КНЕЖЕВИЋ МИРКО
ФИЛИМОНОВИЋ ЗОРАН
СТАМЕНОВИЋ ЗОРАН
ХРИСТИЋ БОГОЉУБ
ПЕЈАКОВИЋ МИЛОРАД
КУЗМАНОВИЋ ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ МИЛОШ
КНЕЖЕВИЋ МИОДРАГ
ДИДАНОВИЋ СРЕЋКО
БРЕКОВИЋ МИЛАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИХАИЛОВИЋ ЗОРАН
ПАНТИЋ БРАТИСЛАВ
ТОШИЋ ЗОРАН
МАРТИЋ СТЕВАН
ДАЦКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР
ОБРАДОВИЋ ЗОРАН
МИЛИСАВЉЕВИЋ РАДОСАВ
МИТРОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ МИЛИНКО
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
ЈОВАНОВИЋ БОРА
СИМЕУНОВИЋ СРБИСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕ
ДЕСАНЧИЋ МИЛОШ
ЛАЗИЋ ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ ЖИВОРАД
ДИМИТРИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
КРСТИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ САША
САВИЋ НЕМАЊА
ЛАЗАРЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ДРАГОЈЛОВИЋ РАЈКО
ДАМЊАНОВИЋ АЦА
ПЕТРОВИЋ РАДОСАВ
МИРОСАВЉЕВИЋ БОБАН
ЛУКИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ УРОШ
ПЕЈАКОВИЋ ДРАГАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЂУРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ТОМАНИЋ СЛАВОЉУБ
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Фрушкогорска 1
Купиначка 7
А. Симовића 82Б
Војводе Мишића 110
Милоша Обреновића 1
Војводе Мишића 185
Вука Караџића 32
Фрушкогорска 1А
Милоша Обилића 16
Бранислава Нушића 33
Вука Караџића 113
В. Сокак 2
Бргуле К. 28
Купиначка 13
З. Борјановића 47 - Звечка
Вука Караџића 73
56 Родољуба 164
Аце Симовића 71
Саве Ковачевића 20
Селенића Крај 2А
Павловића Крај, Дражевац
Војводе Мишића 138
М. Обилића 4
М. Обилића 4
П. М. Ненадовића 13
Рваћанска 3
П. М. Ненадовића 25
Код Дома 28
бб Конатице
Ваљевски Пут 44
Книнска 69
М. Радовановића 5
П. М. Ненадовића 33
Фрушкогорска 41
Ј. Вујића 26
ББ Конатице
Задарска 16
Обреновачки Пут 177
Немањина 113
Број 9 - Дрен
Кожуар
Б. Бораца 2
Белопољска 19
Грабовац
Виноградић 2 Део 20
Рваћанска 37
Број 52
21
Телефон
Мобилни
011/872-2961 063/233-982
011/872-8176 065/668-3915
064/340-9395
011/875-4248 062/839-2568
011/872-1829
011/872-1719 064/836-2683
011/872-2639 063/440-6360
011/872-3961 063/577-424
011/872-5030 064/298-1121
011/872-4306 064/569-0096
011/872-2910 063/202-610
011/872-4746 063/200-6733
011/875-4567 063/808-2718
011/872-2185 063/851-5906
011/876-5558
011/872-3501 063/738-780
011/877-0239 064/360-2026
064/162-6185
011/872-4264 064/984-1975
011/872-7513 063/180-8699
011/872-2137
011/872-4554
011/872-4554
011/872-5400
011/872-7825
011/875-5357
011/878-0653
064/268-4487
063/722-4528
063/835-7534
064/572-6723
063/577-425
064/347-3522
011/876-5256 065/352-0352
063/842-4634
011/875-7269
011/872-7111
011/872-5776
011/878-0284
011/872-5894 063/247-331
011/870-0424
011/875-4831
064/151-5278
063/227-045
011/870-0758 063/413-226
011/872-5532 063/722-4536
011/876-0150 063/823-2018
064/316-7250
011/875-5022
011/878-0555 064/138-4834
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
65
66
67
68
71
76
77
80
82
87
99
100
МАРИЋ ЛУКА
ИГЊАТОВИЋ ВЕЛИБОР
ГВОЗДЕНОВИЋ ЗОРАН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ЗОРАН
ГРУЈИЋ МИЛАН
АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ ДУШАН
РАДОЈКОВИЋ МИЛАН
БОГИЋЕВИЋ ЖИВИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ТОМАНИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ШАИНОВИЋ ВИТОМИР
РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МИНИЋ ДРАГАН
АЛКЕСИЋ БУДИМИР
МАРИЧИЋ ВОЈИСЛАВ
МАТИЈЕВИЋ ВЕРАН
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
НЕСТОРОВИЋ ИВАН
ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД
ГВОЗДЕНОВИЋ СЛОБОДАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛИВОЈ
НИКОЛИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
20
24
Презиме и име
КРСТИЋ ЗВОНКО
ГРБИЋ МИЛАН
ТОМАШЕВИЋ МИЛЕ
МИЛЕВ МИЛЕ
ПРОДАНОВИЋ ДУШКО
ЗЕКИЋ СЛАВКО
ЈОВИЋ НИКОЛА
АЛИМОВИЋ НЕБОЈША
КРСТИЋ ДАРКО
АПТ ЂУРА
ТОШИЋ ДАРКО
ЈОЦИЋ ДАРКО
МАРЧЕК ЗДЕНКО
АЛИМОВИЋ ЈОВАН
СРЕМАЦ ЗОРАН
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ЂУРИЋ РАДЕ
ЋИРИЋ МИХАИЛО
ЂУКИЋ КУЗМАН
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
Р. Стублинчевића 128
А. Симовића
М. Сеље 139Б
Број 52 Дражевац
Селенића Крај 24
Доситејева 24
Код Дома 28
Број 69 Дражевац
Број 36 - Конатице
Баричких Бораца2
Рваћанска 37
М. М. Сеље 17
Ђ. Батаљона 48
9-Та Бр. 1 - Звечка
9-Та Бр. 5 - Звечка
Браће Јоксића 190
М.М. Сеље 20 - Мислођин
Љубе Ненадовића 1
Дражевац
Број 85, Баљевац
Савска 134
Број 16 - Мислођин
Белопољска 61/4
Браће Јоксића 86
011/876-5177 065/674-3044
064/124-8736
064/230-5864
011/878-0555 064/203-8054
011/872-1896 064/138-2043
011/878-0653 064/042-0984
011/878-0386 064/225-0539
063/778-0373
011/870-0758 063/413-226
011/875-5022
011/872-5849
011/872-4875 063/808-2193
011/876-5674 064/222-4362
064/198-0433
011/876-6224 064/982-7329
064/340-9144
011/872-0614 064/894-8476
011/878-0315
064/313-3276
011/875-5520 062/320-095
011/870-0015 064/228-6404
011/872-4507 064/438-1888
011/876-5538 064/075-5281
СС – 20 „ФЕНЕК“ – 11276 ЈАКОВО
Улица и број
Босанска 10
Б. Бољанца 5
М. Тита 95
М. Тита 95
11. Октобра 197
Х. Пинкија 35
7. Августа 13
С. Ковачевића 45
Босанска 10
Сремска 19
Горњанска 83
Савска 85
Војвођанска 118
С. Ковачевића 45
15. Октобра 8А
Телефон
Мобилни
011/841-6127 063/832-8695
011/841-6117
011/841-6028
064/169-7117
011/843-8304
011/843-8168 063/826-3344
011/841-7036
011/843-9072 062/838-0461
011/841-6427
011/840-9794 063/721-6180
061/114-1284
011/841-7601
063/124-0769
011/843-9069 062/118-2991
011/846-6045 064/442-4801
СС – 21 „МАЧВА“ – 15000 ШАБАЦ
Улица и број
VI Пука 51
Ослобођења 36
Ивандањска 14
Ратних Инвалида 10/4
22
Телефон
015/346-031
015/350-829
015/336-553
015/348-225
Мобилни
064/013-0755
064/814-6011
064/145-8861
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
30
31
34
35
36
38
39
40
44
45
46
47
48
49
50
51
55
57
60
62
63
64
66
67
68
70
71
БЕЛОВУКОВИЋ ПРЕДРАГ
АНДРИЋ ДЕЈАН
МИТРОВИЋ ЖИВАНКО
ЈОВАНОВИЋ ВЛАСТИМИР
ВУЈИЋ ЉУБИША
КРОМЕК СТЕПАН
МИТРОВИЋ СРЕТЕН
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СОЛАКОВИЋ МЛАДЕН
СТОЈАНОВИЋ РАДЕ
СТАНКОВИЋ НЕНАД
ВУКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПОПОВИЋ МИОДРАГ
ОПАЧИЋ МИЛАН
СТАНОЈЛОВИЋ МИЛЕТА
РАДАКОВИЋ ВЛАДИМИР
УРОШЕВИЋ МИЛОШ
ОПАЧИЋ ПРЕДРАГ
ЖАКИЋ МЛАДЕН
СМИЉАНИЋ СВЕТА
МИРКОВИЋ МОМЧИЛО
ЈУГОВИЋ СТОЈАН
ЈОВАНОВИЋ САША
ДЕРВИШЕВИЋ МЕМЕД
ЋОСИЋ НЕБОЈША
ЂУКИЋ СЛАВКО
РИСТИЋ МИЛАН
ПАЈИЋ ЗОРАН
БЕРИЋ ЗЛАТОМИР
ВАСИЉЕВИЋ РАДОВАН
БЕРИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ БОШКО
ТРШИЋ НИКОЛА
ВИДОЈЕВИЋ РАДЕ
СТАНКОВИЋ СИНИША
ГЛИШИЋ МИЛАН
СПАЈИЋ БРАНКО
ЈОВИЧИЋ ДУШАН
ДИМИТРИЋ РАДЕ
НИКОЛИЋ ПАВЛЕ
СТЕФАНОВИЋ БРАНКО
ТОДОРОВИЋ АЦА
РАЛИЋ МИЛИЋ
МАРОВИЋ БОЖА
АНТОНИЋ ИВИЦА
КОЛАРИЋ САША
ПЛАВИЋ ЛАЛЕ
Занатлијска 8
Поцерска 55 Јевремовац
Београдска 14
Сиђелићева 11/1
М. Поцерца 72
Леонарда Да Вичнија 48
Хајдук Станка 97
Јеленча
Хајдук Станка 11
Маре Лукић Јелесић 30
Јеленча
Колонија Мачве 6/3
Мачванска 36
Јосе Куртовића 2
Стефана Првовенчаног 20/1
Церска 28 Јевремовац
VI Пука 37
Даворина Јенка 7
Стефана Првовенчаног 20/1
Гаврила Принципа 3
С. Новаковића 65
С. Новаковића 118
Николе Пашића 17
Младена Ђуричића 16
Драгише Пењина 2
Хиландарска 1
Карађорђева 73
Кнеза Лазара 6/68
Мачванска 55
Ново Село, Дебрц
Летњиковачка Коса
Јеле Савић 21
Колонија Мачве 6
Колонија Мачве 6
Хајдук Станка 10
Уроша Предића 6
Колонија Мачве 6
Краљевића Марка 7
Проте Смиљанић 44
Хајдук Станка 16
Мрђеновац
Николе Цоловића 103
М. Поцерца 73
Лозничка 6
Касарска 29
Стефана Првовенчаног 37
Јована Павловића бб
Ускочка 3/1
Вука Караџића 74
23
015/343-587 064/877-1741
015/385-353
064/258-5954
015/354-384
015/343-386 061/118-5588
015/333-692
015/344-818
015/380-451
015/344-774
015/343-961 064/340-3046
015/380-451
015/344-647
064/036-2340
064/202-5645
015/370-714 064/556-8592
015/385-574 065/882-5255
015/346-029 064/356-0707
015/311-544 063/892-1475
015/370-069 063/777-0161
015/344-838 064/010-4760
015/351-838
015/348-826 061/182-0228
015/327-263 064/666-2870
015/304-595
015/347-758
015/346-173 065/278-3869
015/322-593
015/349-708 064/286-2584
015/323-650 064/205-7622
015/321-074
015/391-324
064/219-5829
015/344-648 064/396-1515
015/344-647 064/360-8878
015/344-039
064/026-8451
015/344-648
015/341-453
015/327-936
015/344-738
015/340-870
015/349-896
064/296-2189
064/841-7021
064/497-5563
015/370-691
015/390-486
015/334-400 064/651-1098
015/329-727
80
81
84
85
90
92
98
101
102
107
111
117
МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД
МИГИЋ РУСТО
ЋИРИЋ НЕБОЈША
ПАВЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЕРМАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ДОРОСЛОВАЦ ПАВЛЕ
ОПАЧИЋ ДРАГАН
ЗАСПАЛОВСКИ СЛОБОДАН
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН
ЖАКИЋ БОГОЉУБ
СИМИЋ БРАНИСЛАВ
ЛОЛИЋ МИОДРАГ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
54
55
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ БРАНИСАВ
ПАНТИЋ МИЛОВАН
ПОПОВИЋ МИЛАН
СТОЈИЉКОВИЋ ТОМИЦА
ЛУКИЋ МИРОСЛАВ
МАНДИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ БОГДАН
РАДОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОВАНОВИЋ ДУШАН
СТАНКОВИЋ НЕБОЈША
ХАЏИЋ ЈОВАН
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР
РУЖИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ БРАНКО
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЈОКСИМОВИЋ ЈАНКО
КУЗМАНОВИЋ ВЛАЈКО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
ВИТОРОВИЋ МИШО
УГРИНИЋ САША
ПОПОВИЋ ЗОРАН
ЈЕЗДИЋ РАДЕНКО
МЕШКОВИЋ МАРКО
ПЕТРОВИЋ САША
Доситејева 4
015/311-509
3. Септембра 4, Крупањ
015/682-598
Дунавска 1
015/313-323
Русија
Кнегиње Зорке 7
015/339-061
Хајдук Станка 34
015/344-770
Далматинска 14
015/370-305
Масарикова 92
015/350-513
Митрополита М. Јованов. 12 015/329.212
Петра Сокољанина 7
015/344-472
Војислава Илића 39
015/334-316
Хајдук Станка 8
062/386-351
063/322-2669
060/329-2122
064/357-7951
063/817-0975
064/487-2136
СС – 22 „МИЛОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ–МИШИ“ – 11090 КНЕЖЕВАЦ
Улица и број
Ђује и Драгољуба 3/2
17. Октобра 7
14. Октобра 4
Летићева 28
М. Станојловића 3
2. Септембра 116
Бродараца 27
Пролетерска 6Б
17. Октобра 52А
Душана Пуђе 28
Боже Јеремића 16
Село Конатице
Д. Котуровића 4
Ковиловска 10
Село Конатице
Бајирска 5/2
Шуцина 7
17. Октобра 52А
Брђанска 2
Кнежевачка 25
Првобораца 35
Кнежевачка 26
Саве Јовановића 29
Хајдук Вељка 29А
Телефон
011/237-0266
011/533-8074
011/233-4023
011/232-2697
011/232-2864
011/234-3255
011/232-2781
011/232-2347
011/533-4197
011/233-9077
011/358-3496
011/272-3287
063/275-212
011/232-1996
011/232-2347
011/804-4848
011/233-4390
011/875-0484
011/533-2416
011/356-5396
Мобилни
063/111-1130
064/564-0999
064/953-7895
064/316-7926
063/174-6804
063/489-221
064/130-2002
064/326-8698
064/128-1561
064/428-1107
064/443-2007
064/115-4550
064/616-0218
063/770-7795
063/701-1994
063/345-073
064/294-9010
065/282-8888
063/233-044
060/510-1983
063/705-4087
064/110-4227
СС – 23 „КРАЉЕВО“ – 36000 КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
Презиме и име
ГАЈОВИЋ ЈАНКО
МИТРОВИЋ ЗВОНКО
ГАЈОВИЋ ВЕЛИМИР
СРЕТЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ПАРМАК АЛЕКСАНДАР
УЗЕЛАЦ ДУШАН
МИЉКОВИЋ СРЕЋКО
Улица и број
Југ Богданова 134/6
Југ Богдана 120
Југ Богданова 134
Проте Ненадовића
Косовска 9
Цара Душана 88
Тодоровића 3
24
Телефон
036/324-859
036/324-121
036/324-859
036/235-201
036/375-800
036/391-434
Мобилни
064/349-2814
063/778-0037
064/161-5342
063/758-0087
064/665-7575
064/261-7372
10
11
12
13
14
16
19
20
23
24
30
31
33
34
35
40
49
50
66
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДЕЛИЋ ШЕКО
ТОМИЋ ДАГАН
ПАРМАК НЕБОЈША
ДРАГИЋЕВИЋ РАДОЈЕ
ПАНТОВИЋ БОШКО
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
ЋУЛАФИЋ ИЛИЈА
НЕСТОРОВИЋ МИРЈАНА
ВУЛОВИЋ НЕНАД
АНДРЕЈЕВИЋ ИВАН
АНДРЕЈЕВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ САША
МИТРОВИЋ ЖИВОРАД
БАРЈАКТАРЕВИЋ ПЕТАР
КОСТИЋ МИЛАН
ЉУБИЧИЋ МИЛОВАН
ВУКАДИНОВИЋ МЛАДЕН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
21
22
24
26
33
108
Презиме и име
КАРЛЕУША МИЛЕ
АНДРЕЈИЋ ДРАГОЉУБ
ГАЈИЋ ЉУБОМИР
ЂОРИЋ БОЖИДАР
ОБРАДОВИЋ БРАТИСЛАВ
ЈЕЛИЋ ГАВРИЛО
ЦУЦИЋ МАРКО
МАКСА ДЕЈАН
ХАЈДЕР АЛЕКСАНДАР
МАРИНКОВИЋ СЛАВКО
АНДРЕЈЕВИЋ НИКОЛА
КРСТИЋ МИЛЕ
СРЕЈИЋ МИЛОЈЕ
СТЕФАНОВИЋ АКСЕНТИЈЕ
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР
ЛУЧИЋ СИНИША
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ВЕКОСЛАВ
ЈАМБЕК ЈОВАН
М.бр
2
3
4
5
Презиме и име
СКОРИЋ МИЛАН
ЖИВАНОВИЋ САВА
ЖИВАНОВИЋ ДАРГОЉУБ
САВИН ЂОРЂЕ
II Пролетерске 46
Доситејева 120
Баштованска 125А
Косовска 9
Југ Богданова 148
Ин Мемориам
Занатска 27
II Пролетерске 70
Хиландарска 13
Змајевачка 240
Доситејева 154
Доситејева 154
Македонска бб
Грдичка
Р. Милићевића 82
Јарчујак
Доситејева 230
Хајдук Вељка 71
Доситејева 230
036/382-611 063/777-3041
036/381-215
036/235-482
036/375-800 064/665-7575
036/324-815
036/382-657 064/250-4450
036/383-489 063/822-8876
036/311-693 064/371-4274
062/494-265
036/381-563
036/382-037
036/356-128 065/804-4402
036/392-614
064/384-9804
065/410-0140
036/381-956
036/322-141 065/322-1411
036/381-954 062/596-515
СС – 24 „КАРАБУРМА“ – 11000 БЕОГРАД
Улица и број
Братства Јединства 3
Драгослава Сејовића 76Б
Дунавска 33
М. Тита 71
Бул. Арс. Чарнојевића 178
Деспотовачка 4
Руска 1
Џона Кенедија 25
Бул. Краља Александра 177
Омладинских Бригада 172
Пут За Црвенку 8
Братства Јединства 54
Симе Игумановића 31
Сланачки Пут 78
А. Ненадовића 9
Ђакона Авакума 18
Корнетска 12
Никејска 7
Патриса Лумумбе 26
М. Тита 47
Телефон
011/332-9656
011/297-1826
011/278-0003
011/278-0255
011/319-2813
011/275-7450
011/105-753
011/241-6243
011/215-1261
011/332-9603
011/332-3043
011/744-7096
011/279-0041
Мобилни
064/110-8191
065/676-6390
063/544-157
064/343-1253
063/420-425
063/200-234
064/458-6463
064/032-6541
064/167-5052
064/199-7406
064/196-1844
011/289-4876
011/278-8601 064/188-5893
011/296-0061
011/277-8710 061/201-8886
011/278-9271
СС – 25 „АЦА БАЧВАНИН“ – 11080 ЗЕМУН
Улица и број
Виноградска 132
Јурија Гагарина 218/50
Магеланова 17/18
Карла Сопрона 39
25
Телефон
Мобилни
011/217-3591 064/404-4182
011/318-3287 064/233-4123
011/216-7863
064/250-6675
6
9
10
14
15
16
20
23
25
34
39
40
42
44
48
50
56
59
60
100
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
АРСИЋ НЕМАЊА
ВЛАЈИЋ РАДЕ
АМИШЕВИЋ АМЗА
ВИТАС НИКИЦА
АДОР ЈАНОШ
ЈАНКОВИЋ ПРЕДРАГ
СТАЈКОВИЋ СТОЈАН
ДРАГОЈЛОВИЋ ЂОРЂЕ
ПАВЛОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ДОДИК БРАНКО
ГАЈИЋ ЗОРАН
ЕГИЋ ПЕРА
СТАНКОВИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
ШИКАРАЦ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
ДОНДУР ИЛИЈА
ГРУЈИЋ ДРАГОЉУБ
Сибињанин Јанка 10-А
Н. Спасојевић 15/3
Сурчински Пут 2
Фрање Крча 30
Живка Петровића 31
Отона Жупанчића 51/3
Булевар М. Милаковића 30
Париске Комуне 59-А
Лоле Рибара 68
Јакуба Кубуровића 9
Вртларска 59
Војни Пут, Блок 2
Бежанијских Илегалаца 86
Марије Бурсаћ 27
Булевар М. Пупина 205
Прегревица 102
Александра Дупчека 9
Џона Кенедија 65/3
Шајкашка 25
Филипа Кљајића 13
011/219-3118
011/318-3559
063/187-8617
011/375-3358
011/210-3318
011/269-4049
011/311-6492
011/260-5515
011/846-7785
011/102-177
011/314-9562
011/277-5016
011/617-664
011/269-6614
011/316-2635
011/260-5080
011/260-0186
011/210-7390
011/219-6615
064/387-2828
064/899-8835
064/275-1506
011/247-4974
064/111-5900
064/115-3217
064/393-9346
064/129-9823
063/223-732
064/136-7095
СС – 26 „ТЕКИР“ – 14210 УБ
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
22
23
24
25
32
35
36
Презиме и име
МАРОВИЋ РАДОСАВ
ГАРДИНОВАЧКИ МИЛОРАД
ИЛИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ВЕРОЉУБ
ЂЕРМАНОВИЋ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ СТЕВА
ВЕЛИМИРОВИЋ ДРАГАН
ВУЈКОВИЋ ТИХОМИР
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
МИЈАТОВИЋ ГОРАН
СИМИЋ ДРАГАН
РАДОВАНОВИЋ СТРАХИЊА
ЈЕРЕМИЋ ДРАГАН
ЈАНКОВИЋ ТИХОМИР
НЕШОВАНОВИЋ МИЛИСАВ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВАДИН
МАРКОВИЋ БРАНКО
ЈОВИЧИЋ ГОРАН
ГЛИШИЋ МИЛАН
НОВКОВИЋ БОЖА
МАРЈАНОВИЋ ГОРАН
Улица и број
Мургаш
Уб, Јна
Таково
Трњаци
Уб, Тамн. Партизана 25
Уб, С. Бојанића бб
Уб, 25. Маја 1
Уб, Црвена Јабука
Врело
Совљак
Совљак
Уб, Сл. Миливојевића 63
Уб, Д. Симића 5
Уб, Р. Софронића 6
Совљак
Бањани
Уб, Трлић
Уб, Совљак
Уб, Св. Поповића бб
Уб, Таково
Уб, 1. Маја 185
Уб, Јна 32
Телефон
Мобилни
063/811-1836
014/415-021
014/462-424 063/822-4408
014/414-560
014/411-842
063/765-6497
014/414-530 064/206-6264
014/475-262
014/461-355
064/527-1197
064/423-6064
014/414-186
014/411-360
014/410-252 064/430-2308
014/415-684
014/461-435 064/347-3449
014/463-369
014/415-685
014/411-039 064/303-0912
014/462-239 064/216-1769
014/410-789
014/415-488
СС – 27 „МАВИЈАН“ – 11132 ЖАРКОВО
М.бр Презиме и име
1 ПАНТЕЛИЋ ДУШАН
Улица и број
Зорина 15
26
Телефон
Мобилни
011/250-1044
3
4
6
8
9
10
11
15
17
20
24
29
40
50
51
52
57
66
79
РАДОВАНОВИЋ ДУШАН
ФАРКАШ СЛАВКО
ЧЕДИЋ МОМЧИЛО
МИЛИНКОВИЋ ЉУБА
ПАНТОВИЋ ТОМИСЛАВ
САВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВЛАЈИЋ ДУШАН
МИЛИНКОВИЋ МИЛАН
ЈОКСИМОВИЋ САША
ЈОКСИМОВИЋ ИГОР
ВЛАЈИЋ ЗОРАН
ГОЛУБОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОКСИМОВИЋ ДРАГАН
СВОРЦАН РАДОСЛАВ
СТАВРИЋ АЛЕКСАНДАР
ЦВЕТОЈЕВИЋ МИЛЕНКО
СПАСЕНОВИЋ ДРАГАН
СЕЛАКОВИЋ ДРАГАН
МИШИЋ ДУШАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19
21
23
24
25
27
28
30
31
Презиме и име
СПАСОЈЕВИЋ БРАНИМИР
ЈОВАНОВИЋ РАДМИЛО
СИМАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ СЛОБОДАН
НЕНАДОВИЋ ДЕЈАН
НЕНАДОВИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ДРАГИЋЕВИЋ НЕБОЈША
ДРАГИЋЕВИЋ СТРАХИЊА
ПОТИЋ МИРОСЛАВ
ЈЕЛИЧИЋ АЛКЕСАНДАР
НЕНАДОВИЋ ОГЊЕН
СПАСОЈЕВИЋ МИЛИЦА
ПОТИЋ МИЛУТИН
ТРИШИЋ МИЛОШ
ВУКЧЕВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
БУГАРСКИ ВИТОМИР
СПАСОЈЕВИЋ ИВАН
ЦВИЈИЋ МИЛОМИР
ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН
Солунских Бораца 22
011/251-3361
П. Милорада Павловића 28 011/250-0997
Аце Јоксимовић 30
011/519-203
Репишка 59
011/518-195
М. Јевтића 4А
011/239-4488
Репишка 9
011/251-3258
А. Рајса 10
011/231-7713
Репишка 59
011/518-199
П. Милорада Павловића 24 011/251-3883
П. Милорада Павловића 22А011/250-0900
Зорина 8
011/251-1083
Зорина 10
011/251-4601
П. Милорада Павловића 22А011/251-1384
Благоја Паровића 21/4
011/254-1072
Милорада Јовановића 19 011/250-9302
Милорада Јовановића 13 011/251-5005
Ратка Ресановића 11
011/250-9667
Солунских Бораца 7
011/251-2762
Рада Драјинца 4
011/239-0097
063/800-4929
064/353-7038
063/813-4202
065/551-3883
064/126-0035
064/251-1083
063/200-681
064/208-4428
064/934-7607
063/182-6664
064/813-1066
065/239-0097
СС ­– 28 „ОБРЕНОВАЦ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
Телефон
Омладинска 23
011/872-4657
Саве Ковачевића 1
011/872-0331
Бело Поље
Бргуле
014/471-249
Кртинска Млинарска 2
011/877-4355
Кртинска, Пут За Д. Бару 28 011/877-4414
Ђачког Батаљона 52Б
Стевана Синђелића 10
011/872-8464
Стевана Синђелића 10
011/872-8464
Цара Лазара 38
011/872-8684
Грабовац, Д. Крај 510
011/876-0333
Дтринска, Пут За Д. Бару 28 011/877-4414
Омладинска 23
011/872-4657
Цара Лазара 40
011/872-8689
Момчила Калајџића 2
011/872-8367
Краља Милутина 13
011/875-4240
Ђачког Батаљона 124
Пироман
Кртинска Вишњица 13
011/877-4323
Омладинска 23
011/872-4657
Момчила Калајџића 22
011/872-7581
Звечка 4, Бр. 5
011/876-5306
Мобилни
064/156-6363
063/868-129
063/180-6677
064/188-3972
064/182-2674
064/160-6103
063/812-4580
064/666-8382
063/779-7914
063/846-1712
061/116-3319
063/842-0608
064/308-5533
064/130-5455
064/120-1883
064/389-7895
064/055-6769
064/392-6856
063/205-704
СС – 29 „ЗРНО“ – 13000 ПАНЧЕВО
М.бр Презиме и име
1 ТОЈЧИЋ ЈОЗА
2 ЈАКОВЉЕВ МАКСА
Улица и број
29 Новембра 80
Цара Душана 49
27
Телефон
Мобилни
013/629-051
013/511-973 013/314-787
3
8
9
11
13
16
17
21
25
26
27
28
29
35
40
41
42
69
75
79
МАРИНКОВИЋ СТЕВАН
ЈАКОВ АНТАЛ
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
ТУРИНСКИ ЧЕДОМИР
ВУКОВИЋ МИЛОВАН
ГРУЈИЋ ПЕТАР
МАКСИЋ ДРАГАН
ДИМИЋ ИГОР
ВЛАДУЛЕЦ ЈОНЕЛ
ВЛАДУЛЕЦ ТРАЈАН
КОМПАРА ДУШАН
НЕРТИЦА ЂОРЂЕ
ЈОКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ДАРКО
СИМИЋ МИЛОВАН
ПРЧИЋ ВЕСЕЛИН
БЕЛЧИН ДРАГАН
МАРКОВИЋ ЂУРА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОРАД
ЈЕЛАЧА ЖИВАН
М.бр
2
3
5
7
11
12
15
16
20
30
32
Презиме и име
СВРЗИЋ МАРКО
ЦВЕТКОВИЋ УРОШ
СВРЗИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ МИЛОШ
ПАУНОВИЋ МИРОСЛАВ
МАНДИЋ БОГДАН
ДРЕКИЋ ВАСИЛИЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГИЋ МИЛЕ
ЦВЕТКОВИЋ ЗДРАВКО
РИСТИВОЈЕВИЋ ДОБРИЦА
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
Презиме и име
ЂАЈИЋ НИКОЛА
ЈЕВТИЋ МИКИЦА
ГРУЈИЧИЋ АРАНЂЕЛ
ЦВИЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
КЕНДИЈА СЛОБОДАН
ЈЕВТИЋ ДРАГАН
РАКИЋ ДРАГАН
ЈЕВИЋ МИЛУТИН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ЉУБОЈЕВИЋ ЗОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
ЖИЛИЋ ЗОРАН
Цара Душана 44
013/513-340
Ивана Цанкара 9
013/510-529
Бориса Хидрића 16
013/629-371
Сердар Јанка Вукотић 3
013/333-910
Викенд Насеље 64, Шумарак013/761-003
Авалска 8
013/343-123
Јаблички Пут 57
013/343-603
Краљевачка 23
013/314-971
С. Ковачевића 43, Б.Н. Село
С. Ковачевића 43, Б.Н. Село
Кнеза М. Обреновића 63/16 013/516-535
Руђера Бошковића 38
013/313-597
Кнеза М. Обреновића 65/6 013/332-401
Боре Шипоша 21
013/367-849
Доситејева 5
013/341-821
Цара Лазара 78
013/280-386
Банатска 10
013/371-167
Стевана Шупљикца 137/7 013/316-401
Синђелићева 19 А
013/331-815
Банијска 128
013/510-529
062/489-330
064/347-9855
064/351-1126
063/325-848
063/368-413
063/190-3749
063/890-9213
064/380-5469
063/346-851
061/177-6693
064/866-2117
060/140-4526
СС – 30 „СЕЊАК“ – 11000 НАУМ, БЕОГРАД
Улица и број
Матавуљева 5
Колонија 73
Петра Мркоњића 1
Косте Главинића 23
Бањичких Жртава 5А
А. Војиновића 113
Аугуста Цесарца 14
Антина 9
Матавуљева 4
Колонија 73
Кусадак
Телефон
Мобилни
011/865-1773
011/265-3910 064/392-5659
011/265-0150 063/396-530
011/804-3337
011/367-5253
011/265-2741
011/644-5267
011/865-1773 064/246-2796
026/451-868
СС – 31 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ
Улица и број
Југ Богданова
Петра Ћеловића 5
Краља Петра I 22
Градска 29
Хероја Јерковића
Војвођанска 12
Ужичка Република 175
Краља Петра I 25
Међај 9
Хајдук Вељкова
Ужички Пар. Одред 23
Милоша Обреновића 1
28
Телефон
031/552-494
031/512-404
031/520-465
031/553-112
031/563-775
031/514-140
031/552-682
031/513-074
031/513-431
031/542-856
031/562-778
031/563-011
Мобилни
062/278-140
064/123-0293
063/727-7977
065/804-0256
17
18
19
20
21
22
23
26
27
29
30
31
32
33
34
36
42
52
58
61
65
70
71
77
82
86
90
98
99
100
102
109
113
117
121
131
132
134
139
140
141
144
150
171
172
174
193
199
232
ФИЛИПОВИЋ ЖЕЉКО
ДОСКОВИЋ ЉУБОМИР
ЈОКСИЋ МИЛОВАН
КАРАЈАНКОВИЋ ЉУБИША
АНТОНИЈЕВИЋ ВИДОЈЕ
КОСТИЋ МИЛОВАН
ЈОВАНЧИЋЕВИЋ ДАЛИБОР
ЂОКОВИЋ СЛАВОЉУБ
ГУШИЋ РАДЕНКО
ЛОЈАНИЦА БАТО
ВАСОВИЋ ЂОРЂЕ
РАКИЋ БОБАН
ПОЛИМЧЕВИЋ РАДОЈКО
ЛАЗИЋ МИЛОШ
КОСТИЋ ИВАН
АЏИЋ МИЛОРАД
ЛУКОВИЋ ИГОР
РОГИЋ МИЛОШ
СТАНИЋ ЗОРАН
КРСТОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ МИОДРАГ
УЗУНОВИЋ ДРАГОЈЕ
ВУКОВИЋ ЈОВАН
РАКОВИЋ РАДОСАВ
СТАНКОВИЋ БОРКО
АЏИЋ ЈАНА
МИРОСАВЉЕВИЋ ВЛАДАН
КРСТОВИЋ БЛАГОЈЕ
РАДОВИЋ СРЂАН
ПЕЈИЋ СРЂАН
РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН
ОСТОЈИЋ ГОЈКО
МАРЈАНОВИЋ БОРИША
ПЕТРОВИЋ ДАРКО
ПЕЈИЋ РАЈКО
ЋОСИЋ ЗОРАН
ГОРДИЋ ЉУБИША
ЈОКОВИЋ ЉУБИША
ОСТОЈИЋ ВЕЛИЗАР
БОШЊАКОВИЋ РАДОЈИЦА
ЛАЗОВИЋ СТАНИМИР
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНКО
РИСТИЋЕВИЋ ДРАГОЉУБ
ЦЕРОВИЋ ПРЕДРАГ
ЋОСИЋ МИЛЕ
ТОДОРОВСКИ ДУШКО
РАКОВИЋ МИЛАН
КРСМАНОВИЋ НИКОЛА
Учитељска 104
Ада
Видовданска 40
Хајдук Вељкова 24
Љубљанска 91
М. Обреновића 9
Учитељска
Пора 24
Алено Брдо 88
Крцунова 24
Загребачка
Ужичка Република 175
Буар 106
Радована Драговића 34А
Каран
Николе Пашића 34
С. Пенезића 24
Пора 68
Београдска 80
Жупана Брајана 1
Немањина 123
Ратарска 38
4 Пука 74
С. Пенезића 26
Златибор
Николе Пашића 34
Ђурђевданска 13
Локва 64
Омладинска 8
Вука Караџића 90
М. Рајовића 14
Чајетина
Волујац
Карађорђева 63
Хајдук Вељка 18
Милоша Обреновића 35
Југ Богдана 38А
Хероја Јерковића 28
Ратарска 37
Радована Драговића
Пора
Карађорђев Шанац 130
Крцунова 4
Буар
Теразије 59А
Ристе Тешића 174
Ђурђевданска
Крцунова 26
Војвођанска 35
29
031/542-562
031/562-778
031/518-814
031/542-600
031/516-726
031/563-805
031/541-409
031/542-318
031/572-292
031/553-368
031/520-312
031/552-683
031/551-837
031/511-869
031/803-281
031/521-462
031/832-003
031/542-018
031/515-745
031/500-110
031/562-476
031/515-794
031/561-246
031/553-356
031/845-463
031/521-462
031/516-953
031/533-156
031/832-001
031/551-958
031/521-019
031/833-046
031/552-773
031/562-187
031/541-911
031/562-427
031/519-318
031/564-029
031/519-545
031/500-289
031/542-183
031/561-326
031/511-829
031/554-161
031/554-774
031/519-804
031/516-937
031/553-356
031/516-892
062/572-456
063/761-8216
063/778-5231
064/613-3030
063/494-475
064/247-5596
064/263-2351
064/190-6040
064/613-3030
064/042-9829
064/935-1373
064/163-2097
064/456-1306
064/200-1715
СС – 32 „ПИНОСАВА“ – 11226 ПИНОСАВА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
32
33
35
39
40
41
42
43
62
72
73
79
88
Презиме и име
СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
ВОЈИНОВИЋ МИЛАН
ЦВЕТИЋ ЉУПЧЕ
ЗДРАВКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ МИОДРАГ
ПЕЦИЋ РАДОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИША
ФИЛИПОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАУНОВИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ЉУБИСАВ
ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОШ
ПЕЊЕВИЋ МИЛОРАД
РАДИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ САША
ВОЈИНОВИЋ ЗОРАН
РАДИСАВЉЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ПАУНОВИЋ МИЛАН
РАДОВАНОВ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
МИХАИЛОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ МИЛЕНКО
ЈАНКОВИЋ РАДИСАВ
СПАСИЋ ДРАГАН
СПАСИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
ДАМЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ РАДОЈЕ
МАРЈАНОВИЋ РАДОМИР
ПАУНОВИЋ МОМЧИЛО
СТОШИЋ МИРОСЛАВ
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ЈУГОСЛАВ
СТОШИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ЦВЕТИЋ ГОРАН
М.бр
1
5
6
Презиме и име
ГРУИЧИЋ БОРИВОЈ
БОШЊАКОВИЋ ПЕТАР
БОЖАНИЋ СТЕВАН
Улица и број
6. Нова 1
8. Нова 5
8. Нова 24
8. Нова 20
10. Нова 37
3. Нова 113
3. Нова 111
13. Нова 1
6. Нова 30
6. Нова 4
11. Нова 2
13. Нова 1
11. Нова 52
10. Нова 31
12. Нова 16
8. Нова 25
10. Нова 25
3. Нова 172
11. Нова 1
8. Нова 27
8. Нова 12
1. Нова 13
13. Нова 10
11. Нова 50
9. Нова 17
Јарослава Черног 28
10. Нова 18
9. Нова 31
9. Нова 31
3. Нова 150
10. Нова 21
11. Нова 48
2. Нова 26
8. Нова 8
3. Нова 128
10. Нова 61
3. Нова 36
6. Нова 3
11. Нова 30
9. Нова 4
Телефон
011/390-6368
011/390-7554
011/390-6097
011/390-7614
011/390-6066
011/390-6119
011/390-6116
011/390-6220
011/390-6840
011/390-6851
011/390-8138
011/390-6220
011/390-7714
011/390-7572
011/390-7847
011/390-6075
011/390-6558
011/390-6031
011/390-6189
011/390-7670
011/390-6088
011/390-6665
011/390-6217
011/390-7709
011/390-7604
011/390-6493
011/390-6207
011/390-7545
011/390-7545
011/390-6022
011/390-6565
011/390-6168
011/390-6418
011/390-6071
011/390-7972
011/390-7715
011/390-6294
011/390-6371
011/390-7797
011/390-7743
Мобилни
064/336-7236
064/247-9930
064/481-9288
064/220-4880
064/258-3717
064/128-2588
064/326-4300
064/165-0201
064/009-3321
061/110-8553
064/279-4906
065/665-8449
064/514-2996
064/162-4592
064/944-3872
064/082-9482
065/390-6665
063/833-8411
064/202-7467
064/220-1881
065/660-5129
065/660-5129
064/202-7259
063/198-7443
063/193-7518
064/641-7929
064/287-3398
064/022-4266
061/155-7187
063/269-164
СС – 33 „ЧИЧА ЈОВО–ЛАМБИ“ – 22330 НОВА ПАЗОВА
Улица и број
Николе Тесле 6
Његошева 128
Цара Душана 48
30
Телефон
Мобилни
022/321-643 063/803-1100
022/326-267
022/321-232 063/873-6514
9
10
17
18
20
21
22
25
26
30
36
40
41
55
62
73
74
82
83
85
91
108
124
ЋИРАК САВИЦА
КОМАЗЕЦ МИЛАН
КРАИШНИК БОРКО
НИКЕТИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ НЕБОЈША
ЈУРИШИЋ ИВИЦА
МИЛИСАВ МИЛАН
ПОПОВИЋ ДРАГАН
МИРКОВСКИ ИГОР
МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД
ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
МАРКОВИЋ ДРАШКО
ЖУГИЋ БРАНКО
ВРАЊЕШ САВИЦА
КРАИШНИК ИЛИЈА
АВРАМОВИЋ МИЛОМИР
СТРИЖАК ГОРАН
СТРИЖАК МИЛАН
ЧАВИЋ ИГОР
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
САВИЋ СЛОБОДАН
САВКИЋ МИЛОВАН
М.бр
3
4
5
6
11
20
21
26
43
44
45
49
48
50
51
61
62
73
88
171
190
193
Презиме и име
НИКОЛИЋ ИВАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ БОЈАН
ГРУЈОВИЋ ДРАГАН
САВИЋ ЉУБИНКО
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
АНТИЋМИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
ЛАЗИЋ МИОДРАГ
СПИРИДОНОВИЋ АЦА
ЛАБРОВИЋ ИВА
ПЕТРОНИЈЕВИЋ РАДОМИР
АНДРЕЈЕВИЋ ТАНАСИЈЕ
ЈАНКОВИЋ ВЕСЕЛИН
ПЕТРОНИЈЕВИЋ БОЈАН
ПЕШИЋ ДРАГАН
ПАЈИЋ ВЛАДАН
ЈАНКОВИЋ СЛАВИША
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
Бранислава Нушића 6
Јована С. Поповића 115
Цара Душана 55
Угриновачка 10
Пинкијева 38
Ђурагуска 118
Деспота С. Лазаревића 30
Угриновачка 3
Угриновачка бб
Николе Тесле 15
Краља Петра I 54
Голубиначка 20
Мајора Гавриловића 40
Арсенија Чарнојевића 10
Мјора Гавриловића 41
Цара Душана 55
Карађорђева 166
Карађорђева 7
Карађорђева 7
Угриновачка 6
Угриновачка 22
Угриновачка 20
Слободана Јовановића 29
064/993-4534
022/322-104 061/113-1193
022/321-170 065/242-4444
022/391-372 065/677-1075
022/325-121
063/838-2056
022/326-248 063/192-1666
022/391-236
063/838-3312
022/321-180 064/268-7666
022/322-307 064/273-2361
064/299-5541
022/322-582 064/148-1825
022/559-280 063/889-3369
022/322-584 064/409-2398
022/321-170 064/975-6833
022/326-641 063/811-1822
063/838-7724
064/233-8817
022/391-320 064/478-1168
022/391-355 063/868-4339
022/391-175 064/137-2506
022/328-586 062/462-550
СС – 36 „ЛЕШТАР“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Карла Маркса 15
Трг Републике 14/2
Карла Маркса 15
Смедерево
Црвене Армије 62/2
Његошева 2А
Милоја Пироћанца 2
Ј. Вујића 33
В. Степе 57/1
В. Степе 57/1
Коче Капатана 61
Карађорђево Брдо бб
Омладинска 13
Ј. Вујића 25
В. Степе 57/1
Боричка 12
Ј. Вујића 23
Партизанска 53/1
С. Совјета 10
Ј. Вујића 33
Србина 68
Народног Фронта 20
31
Телефон
026/651-402
026/228-136
026/651-402
Мобилни
063/102-8699
064/372-1387
063/110-2914
026/617-606
026/229-887
026/652-120
026/223-597
026/222-326
026/222/326
026/611-440
064/296-1430
022/321-598
026/615-722
026/619-051
026/222-154
026/231-029
026/221-374
026/226-333
026/615-723
026/226-366
026/229-021
064/627-779
064/327-1038
064/341-4188
064/214-2199
065/429-0044
064/558-8055
064/206-5764
064/226-0801
064/206-6005
064/331-9030
064/298-1106
СС – 37 „ТЕКИР“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
27
30
35
36
37
38
40
41
43
49
51
52
54
57
58
60
Презиме и име
СТАНКОВИЋ ЈОВИЦА
БОЈОВИЋ ЗОРАН
АРСИЋ МИЛОШ
ТОДОРОВИЋ ВЕЛИБОР
ПОЗНАНОВИЋ ПЕТАР
ПОПОВСКИ МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНИЋ СВЕТОМИР
ВУЧКОВИЋ МИЛЕ
АЋИМОВИЋ ЗОРАН
ПОЗНАНОВИЋ РАДИША
НЕДЕЉКОВИЋ МИЛАН
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
АЛЕКСОВ ВЕНЕ
ВЕЛКОВ МИЛАНЧЕ
НЕШОВИЋ БОЈАН
СОКОЛОВ МИЛАН
ПАНЧИЋ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША
ДАНИЛОВИЋ ЗЛАТКО
МИЛЕТИЈЕВ ДЕЈАН
ЕРАКОВИЋ ДЕЈАН
СТЕВАНОВИЋ ДАРКО
НИЧИЋ МИЛУН
ЖИВИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА
КОСТИЋ БОГДАН
МАРИНКОВИЋ МЛАДЕН
МАРТИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЗЛАТАНОВИЋ ЗЛАТАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ШУЛЕЈИЋ НОВИЦА
ШУЛКИЋ МИОДРАГ
ПОЗНАНОВИЋ ДЕЈАН
М.бр
1
2
5
6
8
9
11
13
18
Презиме и име
ИСАКОВИЋ РАДОМИР
СТЕВАНОВИЋ РАДЕНКО
НИКОДИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
КАЉЕВИЋ ТИХОМИР
СИМИЋ ДРАШКО
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
ЧИТАК АЛИЈА
СТАНКОВИЋ САША
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
1300 Каплара
Краља Александра бб
Момира Гајића 49
К. Александра 124
Феликса Канеца 18
Милана Ракића 15
Змај Јовина 12
Милана Николића 4
Устаничка 76
Феликса Канеца 18
М. Станковића 11
Видовданска 6
Видоја Ђулића 11
К. Александра 173
Устаничка 80
К. Александра 119
Марка Милановића 12
К. Александра 136
К. Александра 119
Исидоре Секулић 12
Р. Здравковића 20
К. Александра 87
Булевар Д. Стефана 105/57
Марка Милановића 13
Станоја Главаша 12
Ђуре Недељковић 1
Станоја Главаша 35
9. Октобра 170
Цара Душана 31
Десимира Николића 12
М. Величковића 26
С. Новакоивића 28
В. Мишића 180
28. Октобра 18
Телефон
026/512-294
026/515-722
026/514-948
026/511-773
026/515-313
026/513-160
026/515-099
026/512-155
Мобилни
063/186-1158
064/252-7837
064/151-6345
062/640-613
064/359-4983
060/347-7014
064/141-7215
064/081-4765
026/512-816
026/513-614 064/239-7001
026/841-143 065/884-1143
026/515-753 063/152-3007
064/262-6234
026/513-442 064/239-6968
026/512-982 064/363-8981
026/513-286 064/387-4111
026/512-701 063/801-6687
026/512-982 064/639-2807
026/512-037 065/833-0183
064/687-2520 064/905-9910
026/511-674 065/297-1880
026/512-979 064/014-8804
026/522-590 063/313-220
026/521-719 064/681-6594
026/513-574 064/262-6213
026/515-468 063/741-3125
026/841-774
064/262-6254
026/521-906
026/521-890 064/144-9361
026/512-604 064/212-2453
026/522-213
026/511-270 063/106-9897
СС – 38 „ГОЛУБ“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Улица и број
Кнеза Милоша 5
Црвене Армије 84
Вељка Влаховића 4
Славујска 11
Чубурска 9
Првослава Кухара 9
Црвене Армије 94
Ђушина
Раде Сисковић 41
32
Телефон
Мобилни
026/312-921
026/315-172
026/319-254
026/321-883
026/315-054
026/315-178 026/319-569
026/316-240
026/314-427
026/315-260
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
39
40
44
45
48
52
55
57
58
62
92
99
РАДОЈЕВИЋ РАДОСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОРАД
ЂУРИЋ ЗЛАТАН
МАТИЋ ЖИКА
НАЂ ЖЕЉКО
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
САВКИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНЧИЋ НЕБОЈША
ИСАКОВИЋ РАДИША
ЂЕРОВИЋ ДУШАН
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
ЂУРИЋ ЗОРАН
АЦИЋ СЛОБОДАН
БАБАНИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ВЕЛИБОР
ПАУНОВИЋ МИЛУТИН
БАБАНИЋ ЉУБИША
ВЕЉКОВИЋ ЗОРАН
МИЈАТОВИЋ АДАМ
ЖИВАНОВИЋ МИРОЉУБ
НЕДЕЉКОВИЋ НЕБОЈША
МИРЈАНОВИЋ ДУШАН
ЂУРАЈЕВИЋ РАДОМИР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ
ЈАНКОВИЋ ЖИВОЈИН
МАТЕЈИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ СТЕВАН
СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕРОТИЈЕВИЋ СРЂАН
ТАДИЋ ДРАГУТИН
ВУЈКОВИЋ ЉУБИША
СТЕВАНОВИЋ БРАНКО
МИЛАНОВИЋ МИЛЕТА
ЛУКИЋ ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ РАДИСАВ
СТАНКОВИЋ ЖИВАН
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
СТАНКОВИЋ МИЛОСАВ
ТАДИЋ РАДИША
СИМИЋ ДРАГИША
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОЈИН
Моравска 28
Чубура
Језерска 22
Сремског Фронта 12
Црвене Армије 30/1
Поточка 13
Скојевска 24
Немањина 6/5
Француска 19
Незнаног Јунака 110
Поточка 8
Ивачка 3
Карађорђева бб
Прве Крајишке 17
Саве Ковачевића 30
Виноградска 16
Глибавац
Водичка 14
Љубе Ивошевић 13
Скојевска 20
Косовска 11
Главашева 101
Драгована Ђукића 28
Краља Петра I 52
Брегалничка 65
026/322-283
026/312-396
026/321-141
026/313-072
026/316-683
026/311-016
026/312-243
026/312-509
061/198-0204
062/550-681
026/322-480 063/778-8439
026/313-511
064/482-9974
026/315-331
026/391-203
026/314-107
026/315-548
026-313-935
026/315-718
026/318-252 026/313-444
026/317-168 064/128-1276
026/315-901
026/313-838
СС – 39 „ТЕКИР – 004“ – 11251 ОСТРУЖНИЦА
Улица и број
Гробљанска 6
Карађорђева 32
Љубе Ранковић
Љубе Ранковића 4
Савска 19/5
Б. Крезића 9
7. Јула 25
Гробљанска 11
Лењинова
Б. Крезића 9
Вука Караџића 46
7. Јула 26
Вука Караџића
В. Ранковића 33
Н. Фронта 5
Лењинова 8
А. Николића
Гробљанска 1
В. Караџића 29
Љ. Рибара 10
33
Телефон
Мобилни
011/807-0341
011/807-1315
011/807-0489 063/826-5759
011/807-0086 064/176-8572
011/807-1275
064/225-1412
011/807-0192 064/212-8466
011/807-0182 063/184-8454
011/807-1010
063/343-897
011/807-0350 064/119-3058
011/807-0907 064/110-4778
011/807-0184
011/807-0499
011/807-0372
011/807-0378
011/807-0060 065/614-1939
011/807-0361 064/920-6949
011/807-0084 060/162-1529
011/807-0107 064/128-7917
25
27
30
31
39
41
АКСЕНТИЈЕВИЋ ИВАН
САРАЈЛИЋ МИЛОВАН
МИЛЕТИЋ ТОМИСЛАВ
АЛЕКСИЋ НЕМАЊА
ЈЕШИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ВЛАДА
7. Јула
Ранковића 32А
В. Ранковића 6
В. Ранковића 60
Космајска 4
Космајска 8
011/807-1247
011/807-0286
011/807-0761
011/807-0533
011/807-0669
011/807-0665
063/166-9986
064/360-0325
064/155-3930
064/353-1683
СС – 40 „ДРАГОСЛАВ ЖИВАНОВИЋ–ГИЦА“ – 11550 ЛАЗАРЕВАЦ
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
11
12
14
17
18
20
25
39
40
48
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
ЈОВИЋ ВИТОМИР
ЈАНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
КУМРИЋ РАДЕ
КУМРИЋ НИКОЛА
КУМРИЋ МИЛОВАН
ВОЈИНОВИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИЋА
ЈАКОВЉЕВИЋ МАРКО
СИМИЋ МИЛИСАВ
РАДИШИЋ ЂОРЂЕ
ПАНТЕЛИЋ МИРОСЛАВ
РАДИШИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ПАНТЕЛИЋ НЕБОЈША
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ МИРЈАНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
41
Презиме и име
БАЈУНОВИЋ ДУШАН
БАЈУНОВИЋ БРИГИТА
ЈОЦИЋ ЗОРАН
ЦРЕТУЉСКИ СИНИША
ЗАРИЋ СТОЈАН
ТИМОТИЋ СРБОЉУБ
РОСИЋ ДРАГАН
ПЕТРУШИЋ ДАРКО
БИЈУКЛИЋ ДРАГАН
БИЈУКЛИЋ ЖИЛЕ
БАЈУНОВИЋ ПЕТАР
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
ДАКИЋ МИЛИВОЈ
ХОРВАТОВИЋ РАДЕ
ПУЗИЋ НЕБОЈША
ГАВРИЋ ЗОРАН
ВЕЛИМИРОВИЋ ПРЕДРАГ
КАНДИЋ НЕНАД
Улица и број
Лазаревац
Јунковац
Зеоке
Медошевац
Медошевац
Медошевац
Медошевац
М. Црљенци
Нови Медошевац
Медошевац
Лазаревац
Барошевац
Лазаревац
Барошевац
Барошевац
Јунковац
Барошевац
Телефон
Мобилни
063/891-8652
061/286-2224 064/229-1375
063/735-8315
063/801-1858
063/781-0694
063/712-0479
062/182-0916
011/819-2620
064/371-9773
064/210-8140
064/197-2199
065/815-8719
064/672-4046
064/982-6224 063/893-8642
064/395-6357
064/982-6186
011/815-8688
СС – 41 „КРИЛА БАДОВИНЦИ“ – 15358 БАДОВИНЦИ
Улица и број
Краља Александра 121
Краља Александра 121
Милоша Обилића 178
Поп Тешина 13
Милоша Обилића 2Б
Милоша Обилића 170
Краља Петра 79
Краља Петра 83
Карађорђева 128/1
Карађорђева 128/1
Краља Александра 121
Краља Александра 133
Милутина Пејића 20
Дринска 20
М. Милошевића 46
Хајдук Вељка 5
Драге Пејића 16
Васе Чарапића 79
34
Телефон
015/425-505
015/425-505
015/425-562
015/426-015
015/425-720
015/425-572
015/425-988
Мобилни
064/387-7399
063/121-7218
063/833-1559
063/760-8777
015/426-269 063/741-3722
015/425-819 062/315-259
015/426-096
015/425-801
015/430-697 064/372-8357
015/426-044
015/786-217
015/425-924 064/258-6752
015/425-612
015/425-496 063/810-0650
СС – 42 „ЧАЧАК“ – 32000 ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
47
48
Презиме и име
ЋИРКОВИЋ МИЛАН
ВУКСАНОВИЋ ЗОРАН
РУЖИЧИЋ МАРКО
СРЕДОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
ВУКАЈЛОВИЋ СТОЈАН
ПАНТОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЖИВАНОВИЋ МИЛИЈА
ЈЕКОВИЋ НИКОЛА
БОГДАНОВИЋ НИКОЛА
ЉУЈИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ПЕТАР
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
ВУКОСАВЉЕВИЋ БОЈАН
НИКИТОВИЋ МИЛОВАН
БОГОСАВЉЕВИЋ ВЛАДЕ
МИЉКОВИЋ САША
ШТАВЉАНИН ЈОВАН
ТОМИЋ ДРАГАН
ВУКОВИЋ ДРАГАН
ЗЛАТИЋ ПРВОСЛАВ
МАКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БОГОСАВЉЕВИЋ РАДЕ
МИТРОВИЋ МИЛОШ
РУЖИЧИЋ СЛОБОДАН
БОГДАНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ НЕНАД
ЋУБОВИЋ ПРЕДРАГ
БОЈОВИЋ ДРАГОЈЛО
ПАРЕЗАНОВИЋ СРБОЉУБ
БРКОВИЋ ЖИВОТА
ПАНТОВИЋ МОМЧИЛО
ЋЕБИЋ РАДОСЛАВ
ШЋЕПОВИЋ МИРОЉУБ
ДРОБЊАКОВИЋ ПЕТАР
ДРОБЊАК ДЕЈАН
ТОМЉАНОВИЋ ГОРАН
МАСАЛ ДРАГОМИР
МИЛОСАВЉЕВИЋ МАТИЈА
СТАМБОЛИЋ ДРАГАН
КОЛАКОВИЋ ЗОРАН
ПАНТЕЛИЋ ВЛАДАН
НИКОЛИЋ СРЕЋКО
МАРКЕШЕВИЋ ЗОРАН
КОСТИЋ МИЋКО
ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР
Улица и број
Улица 3. Бр. 2
Босанска 25
Богдана Капелана 4
Горња Атеница 12
Ин Мемориам
С. Ковачевића 8/2
Кнеза Милоша 38
Коњевићи
Инд. Пролаз 25
С. Трбушани
Коњевићи
Ин Мемориам
Ин Мемориам
В. Ерића бб
Славка Крупежа 64
Пријевор
667/12 - Атениса
Качулице
Ђорђа Томашевића 137
Љубић Кеј Лгп+4/13
Ин Мемориам
Кнеза Милоша 87/1
Пријевор
Хајдук Вељка 78
Б. Капелана 4
Ул. 669 Бр. 4 - Атеница
М. Милошевића 26
Ђорђа Томашевића 93
С. Прељина
7. Јула 4
Б. Јанковића 82
Р. И С. Ковачевић 8/2
Лучани
Д, Гајовића бб
Р. Богетића 7
Заблаћка Балуга
Златиборска 4
Кулиновци 67
Р. Богатића 7
М. Лазаревућа 8
Коњевићи
Југ Армије 14
Станчићи
Пријевор
Коњевићи
1300 Каплара 28
35
Телефон
032/367-134
032/373-968
032/372-443
032/365-243
Мобилни
064/444-3364
063/719-5644
062/422-802
032/356-733 064/168-8420
032/228-288
032/454-691 064/299-0600
032/376-059
032/391-223
032/358-075
032/800-591
032/352-185
032/391-957
032/367-551 063/350-4500
063/756-9953
032/353-878
032/353-484
032/223-466
032/391-616
032/346-395
032/333-564
032/366-662
032/351-572
032/454-195
032/381-909
032/228-404
032/341-912
032/351-869
032/818-414
032/355-043
032/385-626
032/227-330
032/366-497
032/355-043
032/854-011
032/352-645
032/817-425
064/145-3538
063/786-9868
064/384-1390
065/351-5720
064/156-5356
060/435-5660
064/414-3869
063/837-4253
064/314-1554
064/158-8937
064/416-2135
063/762-6106
064/146-1083
064/126-7929
032/883-149 064/317-2000
032/458-364 065/292-9294
032/357-738 064/124-7803
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
75
76
77
78
80
82
87
91
92
93
100
108
115
ЂУНИСИЈЕВИЋ МИЛАН
СУБОТИЋ МИЛОШ
ГЛИШОВИЋ ДУШАН
БОШКОВИЋ ИВАН
ТРНАВАЦ БОГОЉУБ
БОЈОВИЋ ВЛАДИСАВ
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
НОВАКОВИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГАН
ШЋЕПОВИЋ ДАРКО
РАДОЈЧИЋ САША
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
ВУЧКОВИЋ ЗОРАН
ВУЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БАКОВИЋ СЛОБОДАН
ВУЛОВИЋ ДРАГУТИН
ЦВЕТКОВИЋ СЛОБОДАН
БОШКОВИЋ МИЛЕНКО
ЧВОРОВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
ВУЧИЋЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ
РУЖИЧИЋ МАРКО
ЈЕВТИЋ РАДОЉУБ
СТАНИЋ МИЛАН
ТОДОРОВИЋ ВЛАДЕТА
САЛЕВИЋ МИЛАН
ШВАБИЋ ДУШКО
ЉУБИЧИЋ ЗОРАН
НЕШОВИЋ МИЛОШ
МЕЛЕНТИЈЕВИЋ ДАРКО
ГУДУРИЋ ДУШАН
ОКУЛИЋ ДУШКО
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ЈЕВТИЋ БРАТИСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
РАДОЈИЧИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ЂУРАН
РАДОЈКОВИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ НЕНАД
МАТИЋ ДЕЈАН
ЖИВОИНОВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ БОЈАН
ИВИЋ НОВИЦА
Улица 403 14/1
Трнава
Ул.668 Бр.8
Јежевица
Симе Сараге 29
Перљина
Станчићи
М. Милошевића 26
Цара Лазара 7/5
Ул.667, Бр 3
Кључка 55
В. Ерића бб
Милоша Обилића 52
Коњевићи
Коњевићи
Лозничко Поље 25
Лозничко Поље 25
Коњевићи
Ул. 55 Бр 32
Ул. 55 Бр.29
Потез Кључ 75
Станчићи
Хајдук Вељкова 72
Балуга Заблаћка
Вука Караџића 17/11
7. Јула 17/42
Трбушани
Трнава
Мршинци
В. Ерића бб
Д. Драмлића 5
Р. Богатићева 26
Кулиновци 665/8
Ул.1 Бр.6
Сува Морава 32
Кулиновци 13/1
032/227-919
032/285-085
032/371-178
032/813-123
032/373-115
032/381-909
032/809-106
032/231-224
032/343-878
032/365-437
032/375-767
032/800-785
032/348-717
032/454-929
032/454-929
032/375-271
032/375-271
064/123-3634
032/233-013
032/233-376
032/373-268
032/809-186
032/346-417
032/813-488
032/342-926
032/342-044
032/391-385
032/285-277
032/826-708
032/800-475
032/231-460
064/161-4148
064/191-1836
064/666-3203
063/861-3240
063/668-113
064/403-4229
063/721-5153
062/818-4420
064/342-0873
063/815-3426
064/383-0463
064/394-7684
064/267-9901
032/366-497 064/146-1083
032/367-233 064/134/1315
032/352-095
032/232-161
СС – 43 „АСОВИ РЕСНИКА“ – 11231 РЕСНИК
Улица и број
Корчагинова 3
Ј. Теларевића 37
Ј. Теларевића 31
П. Велимировића 7А
Д. Спасић 11
Делови 58А
Љ. Јеленковића 21
13. Октобра 69
Подавалска 48
Љ. Јеленковић 31А
36
Телефон
Мобилни
011/804-0374
011/804-0930
011/804-4872 064/615-3969
011/266-3593
011/804-4579 064/157-9875
064/172-8365
011/804-4973 064/110-3656
011/804-3462 064/178-4433
064/182-3530
063/776-7774
11
12
16
17
20
27
30
74
101
АНТОНИЋ ГОРАН
МАТИЋ ВЛАДИМИР
ГМИТРОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
РАДОЈКОВИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ МИЛИЈА
НЕДЕЉКОВИЋ ЗЛАТИБОР
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ЗЛАТКО
СТОЈАНОВИЋ ЖЕЉКО
М.бр
1
4
5
6
7
9
10
12
15
16
17
19
20
22
23
27
28
29
30
31
48
Презиме и име
ПОПОВИЋ БОЈАН
БОТИЋ Д. СТЕВАН
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН
БОТИЋ ДРАГОЉУБ
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ ГОРАН
ЂУРИЋ НЕГОВАН
ПАВЛОВИЋ МИЛОМИР
МИТРОВИЋ ЗОРАН
ЋУКОВИЋ НЕБОЈША
ИВКОВИЋ МИЛОРАД
СТАНОЈЛОВИЋ ВЕЛИБОР
МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА
МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
ДАМЊАНОВИЋ ДУШАН
ПЕРИШИЋ ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГИЋ
ГЛИГОРИЋ НЕМАЊА
ЂУРИЋ ЖИВОМИР
МАКСИМОВИЋ ВЕРОСЛАВ
МИТРОВИЋ ДЕЈАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
Презиме и име
МИЛЕУСНИЋ ПЕТАР
ИВАНОВИЋ МИЛУТИН
СУБОТИЋ ЖИВКО
ТРУМБЕТАШ ПЕТАР
ЕРЦЕГ ДАНИЛО
ЛУКИЋ ДРАГАН
РАДОЈЕВИЋ ЈОВАН
ГАЦИК ПАЈА
ТОМИЋ ЗОРАН
БОШЊАК ЗОРАН
ЈОКА ДЕЈАН
ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГАН
ВРАНКОВИЋ МИЛОРАД
Љ. Јеленковић 46
Рипањ
Љ. Јеленковића 56А
Ј. Теларгића 31
Д. Спасић 11
Подавалска 48
Корчагинова 2
Подавалска 40Б
Подавалска 26/1
011/804-2146
011/804-3743
011/804-0933
011/804-4579
011/804-1660
011/804-3327
011/804-1911
011/804-0370
062/533-592
064/615-3969
064/157-9976
064/269-1584
063/778-0502
065/667-4113
064/130-6419
СС – 44 „ВАЉЕВО“ – 14000 ВАЉЕВО
Улица и број
Телефон
Мобилни
Змај Јовина 20
014/237-805
Владе Даниловића 22
014/230-398
Змај Јовина 20
014/237-805
Владе Даниловића 22
014/230-398
Копаоничка 6
014/248-145
Горња Буковица
014/262-010
М. Глишића 17
014/231-326
Витковићава 23
014/238-662
В. Илића 8 Лајковац
014/71-457
14242 Табановић
064/228-2938
В. Мишића 150 Лајковац 014/71-912
25 Јуна 41
014/224-685
С. Вујадина 7, Лајковац
014/71-785
С. Вујадина 7, Лајковац
014/71-785
14222 Лукавац
064/303-2041
Ђердапска 3
014/234-600
Копаоничка 8
014/248-238
Копаоничка бб
014/215-194
11 Септембра, Мионица
014/61-344
М. Станишић 6, Мионица 014/61-566
Тике Марића 55/А, Мионица014/61-456
СС – 45 „СУРЧИН“ – 11271 СУРЧИН
Улица и број
Орачка 23
Б. Новаковић 85
Орачка 31
Косовска 53
Обрешка 33
Млинска 13
Виноградска 98
Обрешка 30
Ритска 9
Скопљанска 43
Партизанска 13
Млинска 16
Млинска 22
37
Телефон
011/844-1088
011/844-4082
011/844-2032
011/844-2315
011/844-1361
011/844-3213
011/844-3781
011/844-3319
011/844-0253
011/844-1950
Мобилни
064/148-3432
064/354-1734
063/877-4439
064/241-7300
064/138-9830
063/850-9939
063/785-7155
064/199-0534
011/844-1980 063/720-4720
011/844-0964 063/296-946
17
18
20
23
24
26
32
33
34
35
37
39
40
43
44
45
47
52
53
НАГЛИЋ ВЈЕКОСЛАВ
РОСИЋ БРАНКО
ТАДИЋ ТОМА
ВУКИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ
МАЈЕТИЋ ИВАН
СТОИСАВЉЕВИЋ НИКОЛА
ПИПЕРИН ЂОРЂЕ
ПИПЕРИН СРЕТА
КОВАЧЕВИЋ АЦА
СТАМЕНКОВИЋ ЈОВАН
БОЖИЋ НЕЂО
АВРАМОВИЋ САША
БИЈЕЛИЋ МИЛОРАД
МИТИЋ БРАТИСЛАВ
УГАРКОВИЋ ДУШАН
МИЈОЧ МАРЈАН
НИКОЛИЋ СРБОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ САША
НЕДЕЉКОВИЋ ТОМИСЛАВ
Војвођанска
Аеродромска 29
Партизанска 13
Баштованска 160А
М. Раба 6
Савска 34
Ђачка 30
Партизанска 22
Војвођанска 34
Галовачка 6
Дубровачка 51
Радничка 19
Добановци
Виноградска 49
Баштованска 193
Косовска 41
Војвођанска 159
Барска 22
Сурчин
011/844-0123 064/170-6539
011/844-3796
063/455-393
011/844-2576
011/844-0356 064/951-7908
011/841-6239 063/122-5450
011/844-2589 064/214-0242
011/844-0891 063/269-742
011/8442581 064/529-4718
011/844-1348 063/878-8082
011/844-0678
064/110-7564
011/846-5072 062/407-224
011/317-6313 063/850-9621
011/844-1310 064/188-1310
011/844-1971 064/118-5904
011/844-0004
011/844-0538
011/844-1685 064/142-8897
СС – 46 „СЕВЕРНИ БУЛЕВАР“ – 11000 БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
17
18
19
25
28
29
30
44
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ ЉУБОМИР
БАБИЋ ЗОРАН
ВЕЛИЧКОВИЋ СИЛВАН
ГРУЈИЋ БРАНИСЛАВ
НУХАНОВИЋ НУСРЕТ
ИСАКОВИЋ ИВАН
ВЕЛИЧКОВИЋ САША
НИКШИЋ РАДА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ТОШКЕ
МАРКОВИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ МИХАЈЛО
МАРЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН
МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ БРАНИСЛАВ
МИТКОВСКИ ДРАГАН
БУЦАЛО ДРАГАН
ЂУКИЋ СРЕТЕН
МАРТИНОВИЋ ЈОВАН
ВАИЋ УРОШ
КОЦИЋ ПЕТАР
М.бр
2
3
5
6
Презиме и име
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
ВИДЕНОВИЋ ЗЛАТА
НЕШИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОРАД
Улица и број
Супилова 8
Димитрија Туцовића 29
Пиве Караматијевића 17
Велебитска 3
Ћуковачка 1
Милорада Шапчанина 4
Трнавска 4А
XXI Дивизије 42
Мехмеда Соколовића 19
Љубице Луковић 18
Кладовска 13
Љубице Луковић 54/12
Прњавор Павићевац 17
Марка Миљанова 4
Мије Ковачевића 19
Димитрија Туцовића 25
Мехмеда Соколовића 19
Саве Мркаља 15
Братства Јединства 70
Кружни Пут 54
Телефон
Мобилни
011/275-0227 063/227-888
064/305-0397
061/118-6764
011/383-0307 063/111-1471
011/261-9095 063/132-7484
011/380-6484 064/258-0627
011/241-2352
011/406-544
011/275-3647
011/409-748
011/276-6440
011/865-1964
063/164-6631
011/275-2366
011/244-5704
011/406-544
011/332-6965
011/332-4353
011/488-8373
СС – 47 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 35230 ЋУПРИЈА
Улица и број
Село Супска
М. Ценић 76
Сретена Здравковића 9
Село Батинац
38
Телефон
035/472-898
035/474-255
064/526-3203
063/685-164
064/617-0070
063/227-888
060/716-7160
064/199-3393
063/332-618
063/718-7244
064/283-0520
063/112-3259
064/630-4705
Мобилни
063/855-6046
063/837-1293
7
11
16
18
59
70
73
82
89
РАДОВАНОВИЋ БОЈАН
ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР
ВИДЕНОВИЋ ДЕСИМИР
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ВОЈИНОВИЋ САПА
ТРАИЛОВИЋ ИВИЦА
РАКИЋ ДРАГАН
Гаврила Принципа 6
Петра Добрњца 11-А
Село Бигреница
Милице Ценић 76
Петра Добрњца 11-А
Село Стубица, М. Ракића 3
Село Батинац
Село Батинац
Банатска 11
035/471-129
035/856-405
035/439-455
035/472-898
035/846-405
035/530-127
035/438-656
035/438-681
063/844-5880
064/207-8419
064/243-4306
063/615-980
064/260-1769
СС – 48 „ЛЕТАЧ ШУМАДИЈЕ“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
М.бр
1
2
4
5
10
14
16
18
20
23
31
43
45
47
60
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН
ЉАМИЋ РАДОВАН
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
ГАТАЈАН ГОРАН
ЛАЦМАНОВИЋ ДРАГО
ЛАЗОВИЋ ЗОРАН
ЈАГОДИЋ ВЕЛИБОР
МИЛОСАВЉЕВИЋ СРБА
ХАЏИЋ ГРАДИМИР
ТОДОРОВ БРАНИСЛАВ
ЈОКСИМОВИЋ БОЖИДАР
РАДОВАНОВИЋ РАТОМИР
БОГДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
21
22
24
25
26
Презиме и име
ХРКАЛОВИЋ ДАНЕ
ДИБРАНОВИЋ ХЕБЗИ
МИЛИВОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ МИЛУТИН
МИРКОВИЋ ВЕЛИЗАР
ВАСИЋ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ ЖИВОРАД
ЈЕВТИЋ РАДИША
ПЕШИЋ МИЛАН
МИЛАНОВИЋ ЖИВАН
ТРАИЛОВИЋ ЖИКИЦА
БИШЕВАЦ СЛОБОДАН
ИЛИЋ СТОЈАН
ЗЛАТКОВИЋ ГОРАН
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛАДИНОВИЋ МИРКО
ПЕРИЋ ЉУБОМИР
НАУМОВИЋ ЖИВОТА
Улица и број
Његошева 26
Буковик
Церска 6
К. Милоша 121
К. Милоша 209
С. Бања
Б. Нушића 3
Д. Пајевић 2
Р. Домановић 23
Н. Фронта 16
Лунетова 13
Обилићева 20
Ј. Скерлића 20
Ј. Скерлића 15
Гоце Делчева 6
Телефон
034/721-370
034/713-373
Мобилни
061/136-2391
064/133-7951
063/783-1471
064/129-0342
064/227-7460
064/211-6801
064/638-7979
063/197-9408
064/259-1111
064/192-3272
061/143-5010
0618143-5010
064/667-3184
СС – 49 „ПОЖАРЕВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
Улица и број
Вардарска 20/8
Ђ. Бранковића 35/1
Босанска 14
Масарикова 75
В. Назора 7
С. Салаковац
Раваничка 12
Мало Црниће
С. Салаковац
Р. Домановића 28
Карађорђева 12
Пролетерска 24
Косовска 67
Дечанска 10
Индустријско Сокаче 22
Н. Томића 8
Југовићева 103
Драговац
I Српски Устанак 3
39
Телефон
Мобилни
012/532-234 063/808-6250
064/243-1307
012/556-459
012/554-607 064/226-1390
063/823-4299
012/280-474 063/834-4453
012/554-651 064/275-309
012/280-128 063/271-250
012/715-990 063/263-134
012/226-113
012/556-458 064/289-3430
012/222-441
062/828-6832
012/223-724 064/173-1831
012/713-466 063/889-7189
012/575-009
012/223-709 064/127-1306
29
30
33
49
56
59
72
97
98
100
107
125
128
154
175
177
200
222
244
255
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ
ПАЈКИЋ ПРЕДРАГ
ЊЕГИЋ БОШКО
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЈЕНЧИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ ЂОРЂЕ
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
ЈЕВТИЋ РАДИША
СТЈЕПОВИЋ ДРАГАН
СТАНИЧИЋ СЛАВОЉУБ
РАДУЛОВИЋ МИЛАН
ВУКАНОВИЋ ДРАГАН
ЛУКОВИЋ ЗОРАН
ЈАРИЋ МИЛАН
БУЈИЧИЋ ВЛАДАН
АНДРЕЈИЋ ЗЛАТКО
ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
М.бр
1
2
4
5
9
12
13
14
15
18
19
20
21
22
24
33
37
40
48
64
66
85
90
91
93
Презиме и име
МИЛИЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
КЕЦМАН ДРАГАН
РАКИЋ ЖЕЉКО
ГОЛУБОВИЋ ДУШАН
ЋИРИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕХАР СТАНКО
ЖИВКОВИЋ ЛУКА
ЈУРИШИЋ ЈОСИП
ЋАЋИЋ ЗОРАН
ВУЈАНИЋ ЉУБОМИР
МРКШИЋ ЂОРЂЕ
КУЛИЋ ДРАГИША
КРКОБАБИЋ НЕДЕЉКО
ЋОЈАНОВИЋ РАТКО
МАЛЕШЕВИЋ СИНИША
АЊОЛ МИХАЉ
ЋУЈИЋ ПЕТАР
ШЕПА НИКОЛА
ЗОРАЈА ЂОРЂЕ
ТОДОРОВИЋ РАДОВАН
ТРБОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
ВУЈИЧИЋ ЈОВИЦА
КУКИЋ МИЛАН
КУКИЋ ЖЕЉКО
МАЛЕШЕВИЋ СЛОБОДАН
Н. Томића 3
Синђелићева 25
Метохијска 20А
Николе Тесле 6
Поречка 58
Косанчићева бб
Голубачка 12
Млавска бб
Далматинска 49
Индустријска 54
С. Салаковац
Пролетерска 30
Млавска 12
Индустријско Сокаче 24
Колубарска 11
Бате Булића 64А
Нушићева 22
В. Павловића 39
С. Гарево
Чеде Васовића 74/32
063/880-0843
012/212-329 062/111-5483
064/400-3115
064/464-3855
012/242-092 064/853-3744
012/555-434 012/520-248
012/212-033 064/423-5958
012/555-156
012/556-006
012/280-512
012/531-132
021/211-244
021/554-255
021/555-129
021/290-134
064/350-8287
063/199-3685
063/855-4208
063/323-108
063/802-1616
064/131-4049
063/882-1920
064/498-7854
063/845-9147
064/350-8434
063/313-885
СС – 50 „КРИЛА 71“ – 22320 ИНЂИЈА
Улица и број
Соње Маринковић 83
Ратарска 10
Милоша Црњанског 14
Јована Поповића 15А
Главна бб
Косовска 5
Петра Кочића 4А
Ђурђевска 118
Фрушкогорска 79
Ђевуш 18
Фрушкогорска 18
Дунавска 85
Митровданска 3
Краља Петра I 114
Југ Богдана 142
Краља Петра I 152
Змај Јовина 3А
Виноградарска 29
Светог Саве 73
Прегревица бб
Михајла Пупина 24
Голубиначка 12А
Југ Богдана 131
Југ Богдана 131
Југ Богдана 142
40
Телефон
022/562-325
022/557-990
022/559-052
022/556-384
022/584-798
022/553-902
022/560-815
022/381-710
022/551-321
022/506-408
022/506-442
022/584-939
022/566-202
022/553-206
022/565-914
022/554-465
022/554-231
022/555-694
022/553-857
022/584-045
022/560-087
022/555-100
022/553-133
022/551-624
Мобилни
063/787-8889
064/506-3706
064/157-5991
064/524-8048
063/807-244
063/890-2510
063/823-3418
063/244-767
063/711-6550
062/746-274
064/399-2689
063/862-5567
064/121-2109
064/419-8107
064/943-2652
064/135-4979
064/284-7273
064/187-3001
063/862-5567
СС – 51 „БАГДАЛА“ – 37000 КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
30
31
32
33
35
42
43
44
51
53
54
57
58
61
62
65
66
68
69
70
77
79
80
Презиме и име
РЖАНИЧАНИН САВА
АРСЕНИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ЖИВАНОВИЋ ВИТОМИР
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ТАСИЋ БРАНИМИР
ТРУМПИЋ СРБОЉУБ
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
РАДОЈКОВИЋ ЛАЗАР
СПАСИЋ ЗВОНИМИР
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
ВУКАДИНОВИЋ НЕНАД
МИТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛАНОВИЋ ВЛАДИЦА
ЖИВАНОВИЋ СЛАВОМИР
РЖАНИЧАНИН МИЛУТИН
СИМОНОВИЋ ДРАГАН
СИМОНОВИЋ МАРКО
ВЕЉКОВИЋ НЕНАД
НАРАНЧИЋ ЖИВКО
МАНДИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
НИКОЛИЋ ГОРАН
БЕЉКОВИЋ СТАНКО
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МИЛАНОВИЋ ЗВОНКО
ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР
РАКИЋ ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ САША
ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ РАДИША
ТОДОРОВИЋ МИЛАН
СТАВРОВ ЂОРЂЕ
ЛУКИЋ ГОРАН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ НЕДЕЉКО
СТОШИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ЖИВАДИНОВИЋ БОБАН
ЋИРИЋ ЗОРАН
СТОШИЋ ТОПЛИЦА
СТОШИЋ НИКОЛА
МИЛОВАНОВИЋ МАРКО
МИЛОВАНОВИЋ ДУШАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ СРБОЉУБ
КРСМАНОВИЋ ДРАГАН
ШУТИЋ ДРАГАН
Улица и број
Милоја Закића 62
Златка Огњеновића 42
Шумадијска 117
Краља Уроша 4
Саве Милошевића 200
Војводе Мишића 15
Бресно Поље
Саве Ковачевића 63
Липовац
Мрзеница
Балшићева 96
Шумадијска 51
Бресно Поље
Бела Вода
Шумадијска 117
Милоја Закића 62
Капиџија
Капиџија
Илинденски Устанак 3
Стојана Милошевића 33
Бруски Пут бб
Цара Лазара 59
Макршане
Илинденски Устанак 3
Велики Шиљеговац
Багдалски Венац 43
Душана Радића 30
Милоја Закића 11
Фигина 22
Миодрага Ракића 30
Макршане
Шашиловац
Браће Миладинов
Станоја Главаша 34
Златка Огњеновића 18
Балшићева 96
Милановачка 16
Макршане
Багдалски Венац 28
Багдалски Венац 41
Саве Милошевића 247/1
Саве Милошевића 247/1
Глигорија Диклића 105
Глигорија Диклића 105
Рибарска Бања
Веселина Николића 4
Цара Лазара 141
Саве Милошевића 33
41
Телефон
037/423-898
037/480-985
037/401-164
037/402-092
037/402-300
037/423-558
037/727-441
037/491-012
037/480-603
037/806-035
Мобилни
064/264-1473
064/665-8044
065/656-8636
064/907-4109
064/136-9313
064/639-2597
062/375-111
037/491-806 062/801-4146
037/727-725
037/678-603
037/401-164 064/986-3344
037/421-496
037/886-456
037/886-456
037/493-392 064/131-2415
037/27-116 064/970-9151
064/676-6836
037/435-107
037/562-170 064/021-0100
037/493-392 064/131-2415
037/851-149
037/490-228
037/33-371 064/203-1452
037/692-093 064/300-5065
037/423-881 064/120-3824
037/402-780
037/562-238
037/696-446 064/405-4026
037/27-114 064/183-3647
037/490-032 064/118-4311
037/480-827 064/007-7414
064/164-4453
037/887-633
037/662-327
037/490-277 064/129-8236
037/491-750
037/402-306 064/163-8615
037/402-306 064/163-8615
037/30-770
037/30-770 064/986-5870
037/476-180
037/442-070 063/707-9090
037/475-910 064/138-3984
037/440-225
86
87
89
92
93
94
98
99
100
101
102
139
179
180
189
МАРЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
МИТРОВИЋ ЗОРАН
МАКРАГИЋ ГОРАН
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН
РАКОЊАЦ САША
РАКОЊАЦ МИЋА
РАКИЋ ЗОРАН
РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН
ЛЕПОЈЕВИЋ ДАРКО
МИЛОШЕВИЋ ДЕЈАН
АРСЕНИЈЕВИЋ МИОНА
БРКИЋ ЉУБОДРАГ
МИЛИЋ ЗОРАН
ЈЕВТИЋ ВЛАДА
СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
30
33
39
40
43
48
55
56
Презиме и име
СТОШИЋ МИОДРАГ
ТЕОФИЛОВИЋ СТЕВАН
СИМИЋ РАДЕ
ОГЊЕНОВИЋ НЕНАД
ЂУКИЋ ДУШАН
ПУЈИЋ СВЕТИСЛАВ
ЏАКУЛА ГОЈКО
ВИДАКОВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ ЉУБА
ТОМИЋ МАРКО
СИМИЋ ДАГИША
ЧУТУРИЛО ЛАЗА
ТЕОФИЛОВИЋ МИХАИЛО
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
РАДОСАВЉЕВИЋ РАДИША
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
СИМИЋ ДРАГАН
ТАНАСКОВИЋ ЉУБОМИР
ШОБОТ МАРКО
ЋИРОВИЋ ДЕЈАН
МИШИЋ МИЛОШ
ШПАЊЕВИЋ ДРАГОЉУБ
ЂЕНАДИЋ ТИОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
Омладинска 12
Чолак Антин Iv/5
Глигорија Диклића 16
Радета Павловића 2
Саве Милошевића 16
Саве Милошевића 16
Текије
Текије
Саве Милошевића 230
Саве Ковачевића 61
Златка Огњеновића 42
Ломничке Борбе 20
Саве Милошевића 239/1
Прокупачка 18
Бачина
037/403-787
037/422-588
037/26-579
037/403-378
037/426-436
037/426-436
063/752-2890
063/185-9635
064/464-3198
064/202-2946
062/890-6048
062/890-6048
064/136-9080
064/156-5583
065/656-8859
062/675-676
037/480-985 064/665-8044
037/549-747 064/420-5452
037/402-137
037/490-583
037/793-595
СС – 52 „ЗМАЈЕВАЦ“ – 11132 ЖАРКОВО
Улица и број
Бранка Цветковића 6
Душана Влајића 30
Голубачка 6
Водоводска 103
Настићева 31
Опленачка 27/1
203 Нова 212
М. Ћирића 77
Велебитска 4
Илије Ђуричића 35
Водоводска 4/9
Градине 15Г
Душана Влајића 30
Драге Спасића 70
М. Ђорића 40
Водоводска 4
Водоводска 4/9
Водоводска 136
Матије Гупца 40
Зорина 2
Јована Дујића 22
Г. Маковића 27
С. Милутиновића 39
Б. Радичевића 17
Велебитска 3
Велебитска 4
Телефон
011/251-3614
011/250-2370
011/383-7144
011/250-9155
011/251-4853
011/232-2261
011/332-0062
011/258-0449
011/239-1493
011/251-6046
011/250-9824
011/257-0583
011/250-2370
011/251-6873
011/254-2902
011/250-9824
011/504-261
011/391-0836
011/251-7377
011/250-4883
011/357-2685
011/257-4125
011/257-7637
011/878-0744
011/239-1493
Мобилни
063/513-614
064/261-8215
064/835-2000
065/303-3134
064/136-9836
064/295-5563
063/768-6023
060/051-8220
064/224-3995
064/137-9878
064/110-9063
064/220-8027
063/359-525
063/698-277
СС – 53 „ДОБАНОВЦИ“ – 11272 ДОБАНОВЦИ
М.бр Презиме и име
1 ЖИВКОВИЋ ЂОРЂЕ
2 ОСТОЈИЋ РАТКО
Улица и број
Сурчинска 17
Анђелка Чобановића 66
42
Телефон
Мобилни
011/846-5117
011/846-6015 063/843-2255
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
36
38
39
47
52
53
ПЕШИЋ САША
СТОЈМЕНОВИЋ СТОЈЧЕ
ЦРЊАНСКИ ИЛИЈА
СРЕТЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ
МИЛОВАНОВИЋ СТЕВИЦА
ЛАЈИЋ НЕНАД
БЛАНУША ПЕТАР
СТОЈМЕНОВИЋ СИНИША
НИКОЛИЋ РАДОВАН
РАЂЕНОВИЋ ИЛИЈА
ПАВКОВИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ГОРАН
СТОЈМЕНОВИЋ СТРАХИЊА
ПЕШИЋ ДУШАН
МИЛАНОВИЋ НЕМАЊА
ПЕРИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНИШИЋ ДРАГОЉУБ
МАЈОРСКИ ЈАНКО
СТОЈМЕНОВИЋ НЕМАЊА
ЛУКИЋ ДЕЈАН
РАЂЕНОВИЋ ЂУРА
НОВАКОВИЋ МИЛОРАД
ГАЈИЋ ДАРКО
МАЈОРСКИ ВЛАДА
МИТРОВИЋ СЛАЂАН
ЖИВАНЧЕВИЋ ЂОРЂЕ
ТОМИЋ ДРАГОЉУБ
ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕШИЋ ДРАГАН
ГАНИЋ ПЕТАР
М.бр
3
4
5
7
8
10
11
14
15
16
17
18
19
20
29
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН
МАКСИМОВИЋ РАДЕ
ИВАНОВИЋ ИВАН
КОЧИЋ МИЛОШ
МИХАИЛОВИЋ СРБА
ПЕТКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПАВЛОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛИЋ МИРКО
КОЧИЋ МИЛИВОЈЕ
РАДОЈЕВИЋ РАДЕ
РАДОЈЕВИЋ СРЕЋКО
ПЕТКОВИЋ МАРКО
МИХАЈЛОВИЋ АНЂЕЛИЈА
ПЕТРОВИЋ МАРКО
Војвођанска 140
Сремска 48
Сурчинска 7
И.Л. Рибара 48
И.Л. Рибара 64
Земунска 154
Угриновачка 29
Сремска 48
А. Чобановића 102
Анђелка Чобановића 121
Сремска 20
И.Л. Рибара 30
Првомајска 33
В. Вујића 32
Првомајска 12
Првомајска 12
Партизанска 51
И.Л. Рибара 85
Првомајска 33
Ловачка 1
А. Чобановића 121
Првомајска 17
Партизанска 45
Војвођанска 35
15. Октобар 20
Угриновачка 73
Првомајска 6
Сремска 46
В. Вујића 32
Војвођанска 110
011/846-8088
011/846-5749
011/846-5879
011/846-7032
011/846-5327
011/846-5587
011/846-5781
011/846-7498
011/846-5771
011/846-7472
011/846-5335
011/846-8160
011/846-5594
063/104-6104
064/436-6234
064/898-5443
063/882-5217
063/827-1813
062/819-7167
061/201-7323
011/846-8156 063/859-9849
011/846-5913
011/846-8160
064/812-6576
011/846-7472
064/142-8603
011/846-5474 063/168-5928
011/846-5913
011/846-7616 063/862-1316
011/846-5052
011/846-7517 064/229-1018
011/846-8108 064/250-0642
011/846-5594
011/846-7329 064/062-0800
СС – 54 „ЦЕР“ – 11420 ЦЕРОВАЦ
Улица и број
Церовац
Церовац
Церовац
М. Марјановић 28
Церовац
Церовац
Церовац
Башин
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
43
Телефон
Мобилни
026/383-057
026/383-412 063/815-2586
026/383-199
026/317-655
026/383-354
026/383-207
026/383-560
063/767-8326
026/383-031
026/383-535
026/383-161
026/383-161
064/301-2069
026/383-207
026/383-608
СС – 55 „ АРАП“ – 11232 РИПАЊ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
13
15
16
20
21
23
26
29
30
33
34
35
41
43
44
45
47
48
55
60
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИЛАДИН
МИЛИЋ ЗЛАТИМИР
СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА
ПАНТИЋ НЕНАД
ТОДОРОВИЋ РАДОМИР
СТОЈАНОВИЋ МИЛОЉУБ
РАНЂИЋ РАДОМИР
МИЛОЈЕВИЋ ДАРКО
ГОЛОВИЋ МИОДРАГ
РАНЂИЋ ГОРАН
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛУТИН
МАРИЋ АЛЕКСАНДАР
МАНОЈЛОВИЋ РАДОЉУБ
СТАНИМИРОВИЋ ЖЕЉКО
МИЛОШЕВИЋ РАДОЉУБ
МИЛАНОВИЋ МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ БОЖА
МАНДИЋ ВИТОМИР
МАНДИЋ ЖИВОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ БОГДАН
РОДИЋ СЛОБОДАН
ЖИВАНОВИЋ РАДОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН
МАРИЋ МИЛОРАД
ЈЕРЕМИЋ ДРАГОЉУБ
МИРКОВИЋ ДУШАН
УДОВИЧИЋ ЗОРАН
ЂУМИЋ НЕБОЈША
М.бр
1
2
3
10
12
15
17
38
39
50
51
56
73
79
Презиме и име
КАФЕЏИЋ ВЈЕКОСЛАВ
ПАВКОВИЋ НИКОЛА
МАЦУРА ДУШАН
ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН
КОМАТОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ ЉУБИША
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОМИР
САВИЋ ВЛАДИМИР
БЕГОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАВКОВИЋ СТОЈАДИН
ЈАНКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НАУМОВСКИ ДРАГАН
САВИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
Мандић Крај 8
Железничка 25
Колонија 51А
Миле Димић
Брђанска 165
Висока 2
Црнотравска 11А
Железничка 1
Пут За Марића Крај 56
Црнотравска 11А
Железничка 29
Марића Крај
Пут За Марића Крај 1
Предића Воће 49
Железничка
Прњавор
Брђанска
Пут За Столице 3
Пут За Мандиће 39
Рамаћа
Пут За Мандиће 5
Брђанска
Мала Рамаћа 15
Пут За Жути Поток 2
Прњавор
Пут За Жути Поток 3
Брђанска
Авалска 27
Телефон
Мобилни
011/865-2700
011/865-1287
011/865-1959
011/865-0446 060/405-0690
011/865-2413
011/865-2316
011/865-2871
064/636-0838
064/142-0644
011/865-2871
011/865-1285 063/726-2845
064/341-3319
011/865-3035 064/179-1710
011/865-1124 063/719-3531
064/919-8308
011/865-0238
064/033-0146
011/865-2658 064/033-9803
011/865-2632
011/865-0034
011/865-2649 064/229-0766
011/865-1261 064/325-5860
064/188-8661
011/865-1334
011/865-2363
011/865-2405
063/224-150
СС – 56 „ДУШАНОВАЦ“ – 11000 БЕОГРАД
Улица и број
Криволачка 3
Др. М. Пантића 8
Др. М. Пантића 8
Б. Атанацковића 5
В. Радовановића 1
Војводе Баћевића 28
Бачка 23
Озренска 32
Краљевачка 39
Др. М. Пантића 8
Др. М. Пантића 9
Костолачка 33
Ђорђа Кратовца 43
Озренска 32
44
Телефон
011/344-7835
011/247-6702
011/247-6702
011/285-0869
011/804-3440
011/288-4872
011/386-3254
011/246-5230
011/247-3715
011/247-3715
011/244-5218
011/386-3250
Мобилни
063/300-075
063/300-075
063/809-8751
064/180-5770
064/206-9084
064/239-3497
065/505-8808
064/167-6868
064/167-6868
064/333-5633
064/235-7403
063/195-6447
СС – 57 „КРУШЕВАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
44
45
46
47
50
51
52
55
57
59
60
Презиме и име
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
МАТИЋ ЧЕДОМИР
ПЕТРОВИЋ РАДЕ
МИЛАДИНОВИЋ ГОЛА
ВАСИЛОВ НОВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
ПОПОВИЋ ЈОВАН
СТАНОЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ
ЛАПЧЕВИЋ НЕНАД
БАЈКИЋ МИЛОСАВ
ПАНТИЋ СЛАВОЉУБ
ИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ТОДОЊИЈЕВИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
БАШИЋ БОРИС
ЈОЦИЋ РАДОВАН
СТОЈАНОВИЋ МИРОЉУБ
АНЂЕЛКОВИЋ БОБАН
АКСЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
САВИЋ ЗОРАН
БИСЕРЧИЋ МИЛОШ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГИ
ВУИЧИЋ СЛАВОЉУБ
ЂУРКОВИЋ ДРАГАН
РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ПОПОВИЋ ЦВЕТКО
ТОМИЋ ГРАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
БАКИЋ ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ ВЛАДИЦА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА
ПАУНОВИЋ ЗВОНКО
РАЈКОВИЋ МИЛОРАД
ПАВЛОВИЋ ДУШАН
ПАУНОВИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ ИВАН
ВУЧКОВИЋ ДУШКО
ЋИРКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
АНЂЕЛКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СМИЉКОВИЋ МИРОЉУБ
КОСТИЋ МИОДРАГ
АНТИЋ ДРАГАН
Улица и број
Телефон
Јордана Симића 39
037/35-127
Витомира Давидовића 1
037/402-410
Милана Симића 5
037/402-271
Др Боте 10
037/490-409
Омладинска 22
037/36-706
Сремска 6
037/491-041
Радомира Јаковљевића 76 037/491-915
Дамњана Максића 40
037/441-745
Радомира Јаковљевића 21 037/442-314
Блаже Думовића 46
063-807-3152
Расинских Одреда 18
037/421-125
Беловића 1
037/449-612
Б. Стефановића 49
037/480-321
Цара Лазара 99
037/29-291
Иванковачка 17
037/33-182
Село Срње
037/671-646
Раданска 5
Село В. Шиљоговац
037/860-043
Синђелићева 5
037/424-423
Село Велико Головоде
037/566-223
Гучевска 9
Чупићева 26
037/31-448
Марка Орловића
Ранђела Јовановића 10
037/34-198
Хајдук Вељкова 74
037/429-706
Бирчанинова 40
037/527-598
14 Октобра 12, Село Јасика 037/671-198
М. Ристића 10, Паруновац 037/887-127
Село Залоговац
0637/651-300
Дивне Гавриловић 15
037/490-464
Јордана Симића 99
037/35-127
Цара Лазара 99
037/29-291
Село Срње
037/671-687
Стевана Сремца 50
037/442-028
Александровачка 29
037/458-088
Светозара Мијатовића 24 037/440-303
Хајдук Вељкова 24
037/440-237
Живорада Станковића 15 037/444-668
Светозара Мијатовића 24 037/440-303
Село Горњи Степош
037/655-275
Хајдук Вељкова 35
037/441-522
Хајдук Вељкова 74
037/429-706
М. Обилића 63/1, Паруновац037/887-300
Радомира Јаковљевића 100 037/491-777
Луке Ивановића 29
037/30-947
Село Модрица
037/635-250
45
Мобилни
064/588-6262
064/215-4374
064/566-8786
064/262-8271
064/146-1242
063/180-9753
064/134-3534
064/155-0174
063/608-612
064/198-7902
064/138-1662
064/368-4230
064/218-5907
063/726-3555
064/251-4789
064/482-1444
064/951-5923
063/774-7603
063/164-1668
064/038-8802
064/900-7315
064/306-0130
064/138-1831
064/373-2785
064/442-028
063/104-7172
063/192-3889
063/104-7172
064/175-2283
063/777-4545
064/820-1703
064/177-0118
064/944-3453
062/430-947
064/126-7181
63
65
66
68
69
70
72
75
113
ЧИКАРИЋ РАДОСАВ
МИЛЕТИЋ ТОМИСЛАВ
БАШИЋ РОДОЉУБ
МИЉКОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДОВАН
ПАВЛОВИЋ РАДИША
ГВОЗДЕНОВИЋ ДЕЈАН
ЖИВКОВИЋ БРАТИСЛАВ
ИВАНОВИЋ НИКОЛА
М.бр
1
3
4
5
6
9
10
15
17
19
20
30
44
58
64
Презиме и име
ПОТИЋ ДЕЈАН
БОЈАНИЋ СЛОБОДАН
ВУКИЋ РАТКО
ПОТИЋ НИНА
МИТОВСКИ ЖИВКО
МАРИНКОВИЋ ИВА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
РАДОЈИЧИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
БЛАЖЕК ДРАГАН
ЈАКОВЉЕВИЋ ЗЛАТАН
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛАН
УДОВИЧИЋ МИРОСЛАВ
ЏЕВИТ БРАНКО
МАРУШИЋ ДРАГАН
Село Златари
Село Падеж
Иванковачка 17
Живојина Цветковића 18
Село Срње
Село Велико Головоде
29 Новембра 24
Саве Милошевића 90А
Беловића 1
037/839-138 062/303-818
064/560-5065
037/33-182 064/198-7902
037/490-506 063/804-3928
037/671-610 063/659-748
037/566-280 062/801-6920
037/491-707 063/803-8504
037/403-276 064/154-4881
037/449-612 063/104-7221
СС – 58 „РАДОВАН СИМИЋ–ЦИГА“ – 11040 БЕОГРАД
Улица и број
Телефон
Катарине Ивановић 10
011/246-4812
Трубарева 40
011/397-6641
Милорада Петровића 7
011/397-5666
Катарине Ивановић 10
011/246-4812
Сива Стена 3
011/246-7279
Селимира Јовановића 6
011/247-1724
Младена Митрића 7
011/254-5456
Димитрија Маринковића 2А 011/249-5278
Мештровићева 11/2
011/249-7449
Типографска 11А
011/397-0080
Мокролушка 46
011/393-0633
Катарине Ивановић 1
011/249-4051
Браће Јерковић 64
011/246-0293
Торлачка 14
011/247-7383
Игњата Јоба 3
011/246-0218
Мобилни
064/110-0238
064/113-2011
064/132-0317
065/474-8424
064/697-0194
064/115-3588
064/992-8353
063/318-892
СС – 59 „БОЗ“ – 11500 БАРИЧ – ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
12
13
14
16
17
18
19
23
26
Презиме и име
МОЈОВИЋ МИРОСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ ЖАРКО
ЧУЧУКОВИЋ ДРАГАН
ЧУЧУКОВИЋ МАРИНКО
ЧОЛИЋ РАНИСАВ
ДАБОВИЋ СЛАВИША
ЈЕВЂЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ ЖИВАН
МИЛНОВИЋ МИЋА
МАРКОВИЋ ЗОРАН
БОЈИЋ ЗОРАН
ЧОЛИЋ МИЛАН
ТЕШИЋ ТАНАСИЈЕ
ТОШИЋ БРАНКО
СТАНОЈЛОВИЋ ПРЕДРАГ
ВАСИЉЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЧУЧУКОВИЋ СРБОЉУБ
СТАЈКОВИЋ БОЈАН
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
Улица и број
Омладинских Бригада 51
Посавских Партизана 6
Обреновачки Пут 79
14. Октобра 19
Посавских Партизана 50
Обреновачки Пут 4/2
Омладинских Бригада 37
31. Српска Бригада 8
Обреновачки Пут 40
Кованчина 1 Део 16
Радничка 3
Посавских Партизана 52
Савска 2
Танаска Раића
Танаска Раића 4
Обреновачки Пут 113
Војислава Илића 3
Београдска 35К
Железничка 18
46
Телефон
011/870-0929
011/870-1246
011/870-0380
011/870-2126
011/870-0467
011/870-0809
011/870-1062
011/870-1002
011/872-3111
011/870-0469
Мобилни
064/413-4297
064/055-6755
064/425-2697
064/616-4147
063/710-4833
064/310-0496
064/421-7035
064/981-1815
063/302-289
061/285-9833
063/219-644
063/376-447
063/482-738
064/844-7699
011/870-1755
011/870-0832
011/870-0391
011/870-0489
011/870-0222
011/870-2321
011/870-0890 063/826-7587
27
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
44
46
47
ВАСКОВИЋ МИЛОМИР
ЈОВИЋ ДРАГАН
САКИЋ МИЛОВАН
МАРКУЛИЋ ПЕРИЦА
ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ ЖИВОТА
ГАЈИЋ ВЛАДА
РАЈКОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГОЉУБ
СТАЈИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
СТАНОЈЛОВИЋ ЗОРАН
ДУБАЈИЋ МИЛОШ
МАТИЋ МАРКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Презиме и име
КАРААХМЕТОВИЋ АЛАН
КАРИШИК ИБРАХИМ
ХАСАНОВИЋ ХАЛИЛ
ЧУРКИЋ НИХАД
ШЕХОВИЋ МУАМЕР
БЕЛИЋ РАДОИЦА
КАРААХМЕТОВИЋ ТАРИК
ХАСАНОВИЋ ОСМАН
ЦРНОВРШАНИН СЕНАД
БРНИЧАНИН ИСМЕТ
КАХРОВИЋ СЕАД
ЉАЈИЋ НАСЕР
БЕЈТОВИЋ САМИР
ХАЈДАРЕВИЋ ЕЛВИР
ДРУШТИНАЦ РИЈАД
ГУЂЕВИЋ АМЕЛ
БИХОРАЦ ЕСАД
ХАБИБОВИЋ РЕШАД
БИШЕВАЦ ФАТМИР
МУРАТОВИЋ НАЗИТ
МИТРОВИЋ МИТАР
ДЕЛИМЕЂАЦ ИЗЕТ
МЕХМЕДОВИЋ ИРФАН
БАЈОВИЋ ДЕЈАН
НИКШИЋ ФАРУК
БИШЕВАЦ ХУСКО
КУЧЕВИЋ РИФАТ
КОЛАШИНАЦ ФАРУК
КОЛИЋ ФАДИЛ
СМАИЛОВИЋ АДНАН
БЕЈТОВИЋ ЕЛВИР
Танаска Раића
Аце Тешића 10К
Железничка 26Е
56 Родољуба 148
Посавских Партизана 6
Посавских Партизана 44
Баричка Река 2 Део 63/1
Баричка Река 29
Брђанска 3
Александра Аце Тешића 33
Аце Тешића 70А
10 Октобра 132
Д. Станојловића 30
Рада Тадића 18
Обреновачки Пут 113
011/870-1185
011/870-2102
011/870-0822
011/877-0105
011/870-1246
011/870-2127
011/870-1388
011/870-0025
064/125-0719
062/340-012
064/377-3337
061/273-8167
065/229-4663
063/825-6725
011/870-0804
011/870-0875 064/877-7007
064/305-4190
011/802-6261
011/870-1666
011/870-489 064/334-7292
СС – 60 „НОВИ ПАЗАР“ – 36300 НОВИ ПАЗАР
Улица и број
Ослобођења 34
Својбор 140
Јошанички Кеј 100
37 Спанџачке Дивизије 22
8 Марта 35
Р. Бошковића 17
Ослобођења 31
Београдска 31
Косанчића 59
Косанчића бб
Косанчића 68
Гојка Бачанина 47
Палих Бораца 24
М. Обилића 27
В. Караџића 32
Новосадска 3
Треће Санџачке 21
Својбор 18
Својбор 79
Г. Живковића 386
Косанчића 26
Иве Андрића 86
Херцеговачка 140
Дежевска 61
Брдаревска 40
О. Ђикића 39
Козарачка 3
Јакља бб
Хађет бб
Београдска 28
Козарачка 17
47
Телефон
020/312-322
020/314-639
020/316-660
020/26-856
020/22-469
020/26-020
020/316-322
020/316-911
020/385-734
020/385-775
020/420-137
020/312-841
020/24-057
020/312-193
020/323-031
020/384-575
020/384-504
020/316-630
020/315-144
020/382-898
020/23-722
020/27-631
020/317-759
020/311-216
Мобилни
063/312-322
064/191-1488
063/870-5630
020/315-598
020/21-544
020/28-459
020/29-320
020/385-467 064/996-0588
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
76
77
78
79
80
81
83
86
87
88
КОНИЧАНИН МИРСАД
ЛАКОТА АХМО
ЗОРНИЋ ЈАСМИН
МУЈОВИЋ ЕМИР
ЈУКОВИЋ ЕНЕС
БЕЛИЋ ЗВОНКО
НЕНИЋ РЕШАД
ФЕТАХОВИЋ МУСТАФА
ИМАМОВИЋ ФАРУК
ЦРНОВРШАНИН САБАХУДИН
БРУЛИЋ ЕСАД
ХАЛИЛОВИЋ МУАМЕР
ИБРАХИМОВИЋ БЕСИМ
РАМОВИЋ ХАМИД
МЕХМЕДОВИЋ МЕХМЕД
ПАЉЕВАЦ КЕМАЛ
ДОЛИЧАНИН СЕАД
КАХРОВИЋ ЛАТИФ
НОКИЋ САЛИХ
КИЈЕВЧАНИН МЕХО
НЕЂИПАШИЋ НЕЂИП
РЕЂОВИЋ ХАКИЈА
ГЛИШЕВИЋ ТОМИСЛАВ
ХУСЕИНОВИЋ НАСЕР
ТОДОРОВИЋ ИВКО
СУБАШИЋ ЕСАД
ПАПИЋ ЕКРЕМ
КОЉШИ УЛЕМА
ТАХИРОВИЋ ЕЈУП
ЂЕКИЋ НЕРМИН
ВАТИЋ ЕЛВИР
БИХОРАЦ АЛДИН
КАМЕШНИЧАНИН ИБРАХИМ
ЈУСУФОВИЋ НИНО
АВДОВИЋ САБАХУДИН
ДАУТОВИЋ МЕТКО
ЦРНИШАНИН ЕРКО
УЈКАНОВИЋ СЕЛМИР
БУГАРИЋ ШЕФЧЕТ
ЛОТИНАЦ ЕДИБ
КОНИЧАНИН КЕМАЛ
КАЈТАЗОВИЋ СУАД
МУРАТОВИЋ СИБО
КРАСИЋ МИРСАД
КАДРИЋ ЕСАД
ПЛАНИЋ ТАХИР
ДЕДИЋ БЕСИМ
ИСЛАМОВИЋ НАСЕР
ТОТИЋ ЕЛВЕДИН
Приштинска 27
Шумадинска 38
Мурска бб
Сјеничка 10
1. Мај 119
Ч. Махала 25
Загребачка 9
Деда Шеховића 18
Косанчића 59
Р. Бурдевића 100
Вишеградска 51
Емина Ређепагића 89
Рајка Ацковића 59
Херцеговачка 140
О. Ђикића 18
А. Шантића 1
Својбор 22
Реље Крилатице 12
Деда Шеховића 35
Југовића 11
Шабана Коче 42
Ослобођења 25
Сјеничка 13
Дежевска 129
Цетинска 26
Митровачка 19
Златиборска бб
Херцеговачка 92
А. Шантића 2
Херцеговачка 60
Ш. Коче
Хађет 165
Хађет 231
Босанска бб
Г. Живковића 276
Шумадинска 27
Колубарска 41
Шумадинска 23
8. Март 92
Мур
Јалија 52
Санџачка 9
Саве Ковачевића 153
Хађет 142
Босанска 9
Босанска 31
48
020/29-345
063/894-6898
020/387-571 064/171-9581
020/21-067
020/28-012
020/21-049
020/26-594
020/381-937
020/314-749
063/710-1717
020/382-729
020/317-762
020/313-769
020/23-283
020/26-677
020/26-108
020/23-669
020/314-094
020/29-239
020/318-177
066/887-5518
064/120-0847
063/620-527
063/862-8651
020/317-514
020/318-098 064/422-1062
064/244-0241
020/383-788
020/311-334
020/25-330
020/23-972
020/26-835
020/384-432
020/312-593
020/28-751
064/113-4251
90
91
92
93
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
113
114
БИБЕРОВИЋ МИРСАД
БИХОРАЦ АЛМИР
МУЈЕДРАГИЋ ИЗЕТ
ДРУШТИНАЦ САФЕТ
ВРАГИЋ ЕСАД
ЗОРНИЋ РАГИП
КОЛАШИНАЦ РЕЏЕП
ХОЏИЋ МЕСУД
ЈАКУПОВИЋ ЏЕМАИЛ
ДЕЛИЋ САФЕТ
БИШЕВАЦ АДНАН
МУЈАНОВИЋ МУНИР
ШАРАЦ ПРЕДРАГ
ГУЂЕВИЋ ЕДИН
БИШЕВАЦ ЕСАД
АДЕМОВИЋ ФАХРУДИН
ХАБИБОВИЋ РУЖДИЈА
БАЛТИЋ НУРО
ИКОВИЋ МЕХМЕД
БИХОРАЦ АЛМИР
МАРОВАЦ СЕХАД
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
10
13
14
16
17
18
19
20
21
22
33
Презиме и име
ВИДЕНОВИЋ СТОЈАН
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЛАДА
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ВЛАДА
ГАЈИЋ ДРАГАН
ГРУЈШИЋ МИЛОЈЕ
ГАЈИЋ СЛАВОМИР
ДЕНКОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН
СТОШИЋ НОВИЦА
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ
Петра Мирковића 11
А. Шантића 8
Београдска 27
Рајчиновичка Бања
Борски Кеј 29
Поилска 45
Поилска 104
Доњи Алексинац 24
М. Пијаде 75
Б. Кеј 25
Игнанска 4
Јабланичка 11
Хађет 17
Својбор 79
О. Ђикића 39
Својбор 147
М. Обилића 5
Југовића 1
М. Обилића 5
А. Шантића 10
020/24-838
020/314-670
020/26-128
020/314-745
020/315-293
020/312-968
020/315-489
020/26-332
064/205-8727
020/385-520
020/316-236
020/311-467
020/314-631
020/311-158
063/724-2222
062/606-606
СС – 61 „ВАСА ЧАРАПИЋ“ – 11223 БЕЛИ ПОТОК
Улица и број
Васе Чарпића 79
Васе Чарапића 125
Авалска 24
Ин Мемориам
Живка Гавриловића 53
Фрицка Лоха 27
Васе Чарапића 129
Бул. Јна 55
Живка Гавриловића 41
Васе Чарапића 155
Саве Јовамовић 11
Васе Чарапића 99
Фрицка Лоха 27
Васе Чарапића 120
Васе Чарапића 71
Браће Јаковљевић 24
Васе Чарапића 93
Васе Чарапића 7
Телефон
Мобилни
011/390-6260
011/390-6051
011/390-7224
011/390-6457
011/390-7233
011/390-7057
011/390-355
011/390-7103
011/390-6992
011/394-0905
011/390-6032
011/390-7203
011/390-7003
011/390-7064
011/390-7013
011/390-7075
011/390-6938
064/353-5342
063/745-5815
064/901-0073
064/551-5511
063/700-8532
СС – 62 „БОР“ – 19210 БОР
М.бр Презиме и име
2 ЋИРИЋ МИРКО
3 МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН
Улица и број
3. Октобра 2/6
3. Октобра 302/16
49
Телефон
Мобилни
030/425-291
030/438-114
5
6
9
10
11
13
14
15
16
18
21
23
24
51
ВЕЛИЧКОВСКИ СЛОБОДАН
БАКОЧ МИОДРАГ
ПЕРИЋ ВЛАСТИМИР
БУХИНГЕР ХАРИ
НЕГРАНОВИЋ ПРЕДРАГ
МИХАЈЛОВИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВСКИ СЛОБОДАН
ВАРГА ЈОВАН
ЗДРАВКОВИЋ МИРОЉУБ
НЕДЕЉКОВИЋ МИРКО
БОГДАНОВИЋ ВИДОЈКО
КРСТИЋ БОРКО
ПЕШИЋ РАДИВОЈЕ
НИКОЛИЋ ВЛАДИМИР
7. Јула 38/1
3. Октобра 113/12
Звездан
Омладинске Бригаде 50
9. Бригаде 7/9
Радничка 8/13
Б. Нушића 14/23
Т. Дивизије 14/16
Вражогранац
В. Пелагића 107
Тимочка 1/3
Н. Пашића 4/7
Н. Пашића 45/7
3. Октобра 15/4
030/432-909
030/436-776
019/463-294
030/310-52
030/439-045
030/496-203
030/422-227
030/433-189
019/460-143
030/372-22
030/425-032
030/421-310
030/428-127
030/424-335
СС – 63 „ЗВЕЧКА“ – 11500 ЗВЕЧКА
М.бр
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
18
20
21
24
35
41
42
45
51
68
69
73
75
86
98
102
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ МАТИЈА
ПАВЛОВИЋ СЛАВИША
МАРЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЛУКИЋ СРБА
ЛАЛОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША
ВУКОВИЋ ДУШАН
МИЈАТОВИЋ НЕМАЊА
МИЈАТОВИЋ ДРАГАН
ПЕЈИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЗАРКОСКИ ТОДОР
МАРКОВИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ СТАНОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ВЛАДА
ПЕТРАШЕВИЋ РАДОВАН
ВУЛОВИЋ РАДМИЛ
МАРИНКОВИЋ РАДИША
ТОДОРОВИЋ ЖИКИЦА
ПАВЛОВИЋ РАДИША
ПОПОВИЋ НЕБОЈША
ЛАЛОВИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ВУКОВИЋ БУДИМИР
ВУКОВИЋ МИЛОРАД
ЖИВКОВИЋ ДРАГИША
ВУКОВИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
Д. Градинца 14
Д. Градинца 8
Тамнавска 31
Д. В. Корчагина 100
Д. В. Корчагина 181
Д. В. Корчагина 150
Б. Маринковића 3
В. Мишића 126
В. Мишића 126
Ваљевски Пут 3
Здравковићева 106
Ж. Тодоровића 3
Д. Градинца 4
Б. Лазића
Д. Градинца 14
Б. Маринковића 1
Д. В. Корчагина 235
Ул.15 Бр.2
Б. Лазића 280
Д. Градинца
Д. В. Корчагина 55
Д. В. Корчагина 181
Д. В. Корчагина
Д. В. Корчагина 116
И. Егедушевића 3
Б. Лазића
Б. Лазића 185
Телефон
011/876-5230
011/872-5837
011/872-3609
011/876-5000
011/876-5441
Мобилни
063/832-2948
064/533-3815
064/343-5528
064/195-9807
011/876-6094 064/336-5780
011/872-8203 064/201-6861
011/872-8203 064/201-6861
064/157-2138
011/872-5870 064/139-3758
011/876-6123 064/175-4566
011/277-7014 064/409-5556
061/131-4499
011/876-5230 064/350-4691
011/876-5885
011/876-5205 063/191-9215
011/876-5578 064/515-1450
011/876-5589 064/316-7326
011/876-6286
077/876-5033 064/383-8127
011/876-5407 063/706-0550
065/666-761
011/876-5219
011/876-5844 064/142-4542
064/195-1224
011/876-5495 064/409-3848
СС – 64 „БАТАЈНИЦА“ – 11273 БАТАЈНИЦА
М.бр Презиме и име
1 ДОБРИЋ СРЕТА
2 НОВАКОВИЋ ЗЛАТКО
Улица и број
Телефон
Мобилни
П. Миленка Павловића 115 011/848-2178
Војводе Н. Стањевића 56А 011/848-0617
50
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
28
29
30
38
51
52
53
55
64
101
КУЖЕТ МИЛАН
ВУКАДИНОВИЋ ПЕРИЦА
СТАНКОВИЋ ЖЕЉКО
МАРКОВИЋ ПАВЛЕ
КОВАЧЕВИЋ САВА
СУШИЋ МЛАДЕН
ДАМЈАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ПУТИНЧАНИН ЖАРКО
СТЕВАНОВИЋ МИОДРАГ
БУНЧИЋ НЕНАД
ЋУЛУМ ДРАГАН
ЈОСИМОВИЋ НЕМАЊА
ПРОДИЋ ЈОВАН
ПУТИНЧАНИН БРАНИСЛАВ
ПРОДИЋ АЛЕКСАНДАР
БОЈИЋ ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ МИЛАН
СОКОЛЕНКО АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ БОБАН
УЗЕЛАЦ МИЛАН
УЗЕЛАЦ РАДИСАВ
ЦВИЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЋУЛУМ САВА
СТРАЖИВУК ЗОРАН
МРЂЕНОВИЋ СЛАВКО
МРЂЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВЕЛИЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛАЗИЋ МИЛОВАН
ДОБРИЋ САВА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Презиме и име
РИСТИЋ ДРАГИША
СТОЈАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАДИЋ НЕБОЈША
ПЕТКОВИЋ НИКОЛА
ОСТОЈИЋ АНДРИЈА
СИМЕУНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОЈКОВИЋ БОРИВОЈЕ
СТОЈИЉКОВИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ РАДОМИР
ГАЈИЋ СИНИША
СПАСОЈЕВИЋ РАДИВОЈА
СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША
НИКОЛИЋ РАДОМИР
ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО
РАЏИЋ БОЈАН
АРАНЂЕЛОВИЋ ЖИКА
РИСТИЋ САША
Новосадска 46
011/848-2023
Батајница
Царице Јелене 26
011/848-1325
Јована Бранковића 31
011/848-2936
Драге Михајловића 4
Секуле Витковића 48
Мајора Радосављевића 172
Мајора З. Радосављевића 64 011/848-1384
Шангајска 85 I
011/848-0239
Шангајска 103Е
011/848-6188
Царице Јелене 2
Јована Бранковића 69
011/848-2855
Царице Јелене 36
011/848-1319
Мајора З. Радосављевића 64
Царице Јелене 36
011/848-1319
Мајора З. Радосављевића 43 011/848-3693
Војводе Н. Стањевића
011/787-0401
Мајора З. Радосављевића 16 011/848-1372
Жарка Обрешког 8
011/848-4070
М. Павловића 86
011/848-2096
М. Павловића 86
011/848-2096
Царице Јелене 38
011/848-1318
Мајора З. Радосављевића 71
Мајора З. Радосављевића 79 011/848-7238
Карловачка 35
Карловачка 35
011/102-599
Станка Тишме 74
011/848-8601
Новосадска 9
011/848-6619
П. Миленка Павловића 115 011/848-2178
063/819-3806
063/153-6950
063/151-8576
064/824-7010
065/333-4532
063/254-551
064/305-9734
063/217-308
064/028-3034
063/802-3107
064/280-3551
СС – 66 „МАВИЈАН“ – 34220 ЛАПОВО
Улица и број
Радоја Домановића 10
Радоја Домановића 13
Његошева 58
Милоша Обилића
Лава Толстоја 51
Танаска Рајића
Карађорђева 272
Св. Марковића 10
Николе Пашића 9
Првомајска 18
Првог Маја 30
Св. Марковића 17
Карађорђева 166
Војводе Бојовића 15
Лава Толстоја 13/1
Солунска 121
Радоја Домановића 17
51
Телефон
034/695-020
034/695-029
034/853-796
034/852-292
034/695-003
034/853-122
034/851-458
034/851-590
034/851-115
034/851-634
034/853-726
034/852-032
034/851-608
034/851-344
Мобилни
064/157-8358
064/287-8440
063/173-0951
063/837-3312
062/974-7663
034/853-008 064/220-5779
034/695-020
18
19
20
23
27
30
33
34
35
37
38
40
41
42
43
44
45
46
58
64
66
67
73
77
85
88
89
94
98
101
103
106
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН
ПОПАДИЋ ДЕЈАН
МИТРОВИЋ МИЛАДИН
БЛАГОЈЕВИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ТОМИСЛАВ
МИЛОРАДОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ НЕМАЊА
РАДОСАВЉЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ШИШКОВИЋ СЛОБОДАН
РАДИЋ ЖИВОТА
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
ИВКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ЗВОНКО
ГОЛУБОВИЋ НЕБОЈША
ЖИВИЋ САША
СТОЈАНОВИЋ БРАНКО
ИЛИЧИЋ СРЂАН
МАРИНКОВИЋ БОБАН
ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ТОДОРОВИЋ ИГОР
ТАНАСКОВИЋ РАДОМИР
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
КУМРИЋ ЉУБОДРАГ
МИЛОЈКОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАДИСАВЉЕВИЋ МИЛАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВОТА
КРСТИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЗДРАВКОВИЋ ЧЕДА
ПАУНОВИЋ ЉУБИША
ТРИФУНОВИЋ ТИТОМИР
М.бр
2
3
6
7
8
9
10
11
12
15
18
20
21
Презиме и име
ДАКИЋ ЗОРАН
АВРАМОВИЋ СРБОЉУБ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРДАН
ПАПИЋ НЕНАД
ВЛАЈИЋ ДАВОР
ЋОСИЋ САША
НИКОЛИЋ ВЕЛИМИР
ПАУНОВИЋ ДРАГАН
МУДРИНИЋ ИГОР
СИМОВИЋ МИОМИР
ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН
ИЛИЋ САША
СТЕВАНОВИЋ МАРКО
Лапово
Карађорђева 238
034/851-575
Стевана Сремца 5
034/851-097
Моравска 22
034/853-746
Стевана Сремца 15
034/851-122
Патријарха Димитрија 66 034/850-157
Живојина Мишића 34
Стевана Сремца 19
034/852-349
Село Доброводица
034/536-450
Светог Саве 59
034/852-557
Његошева 58
034/853-796
Стевана Сремца 31
034/852-506
Београдска 5
034/851-420
Патријарха Димитрија 64 034/853-011
Краља Петра 102
034/852-466
Кнеза Милосава-Лаповца 32 034/853-486
Карађорђева 183
034/853-771
Живојина Мишића 25
034/851-468
Моравска 8
034/852-131
Милоша Обилића 14
034/852-5292
Космајска 3
Цара Лазара 20
034/851-231
Солунска 105
034/850-555
Милоша Обилића 19
Карађорђева 29
034/695-116
Стевана Сремца 7
034/853-803
Николе Пашића 1
034/851-330
Стевана Синђелића 6
Николе Пашића 8
034/852-032
Првог Маја 44
Живана Павловића 8
034/853-689
Баточина
064/240-6013
065/645-6404
064/128-6367
065/995-5909
064/451-1634
063/8156-456
064/337-5443
064/122/3758
064/167-2339
064/240-1628
064/414-1757
064/636-1516
064/567-8109
064/306-0891
063/683-033
064/219-4317
063/572-511
064/152-0682
064/909-4548
060/453-4288
064/348-3358
062/510-144
064/140-9443
СС – 67 „МЛАДЕНОВАЦ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Светозара Марковића 4
Велика Крсна
52-А Нова 22
Ковачевац
В. Караџића 143
Велика Крсна
Радничка 6
К. Петра Првог 324
Амерић II
М. Милошевића 56
Краља Петра I 324
Космајска 36
Црквењачка 8
52
Телефон
011/823-8670
011/821-6000
011/821-3050
011/821-3049
011/823-6185
Мобилни
064/323-2212
064/665-3714
064/671-6021
064/434-6337
064/308-6499
063/760-1645
064/572-0986
065/610-4069
064/231-4237
011/822-5536 064/131-0340
064/289-0609
011/824-0740 064/011-6173
011/821-3521 064/363-7282
22
23
24
27
33
47
51
52
55
66
67
68
73
77
ВЛАЈИЋ ДИНО
СТАНКОВИЋ БОЖИДАР
ВАСИЛИЋ ДЕСИМИР
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР
ВАСИЛИЋ ЛУКА
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН
ЂОРЂЕВИЋ ЧЕДОМИР
СТАНКИЋ ЗОРАН
АВРАМОВИЋ НЕМАЊА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ МИКИЦА
СТРЕВАНОВИЋ МИЛОМИР
ПОПОВИЋ ЗОРАН
ЧУПИЋ ПРЕДРАГ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
28
30
31
32
36
38
39
40
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ ЧАСЛАВ
ЗЛАТАНОВИЋ ЗОРАН
ИВИЋ ЧЕДОМИР
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЈОЦЕВ НОВИЦА
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРИНКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
БОГДАНОВИЋ МАЈДАН
КОСТИЋ ЉУБОМИР
НИКОЛОВСКИ ТРАЈЧЕ
СТЕВАНОВИЋ БРАТИСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ СРЂАН
МАРИНКОВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ
ТАСИЋ НЕГОВАН
ИГЊАТОВИЋ БОБАН
ЛАЗАРЕВИЋ ИВИЦА
ЖИВАДИНОВИЋ АНДРЕЈА
ГОЈКОВИЋ ПРЕДРАГ
ИЊАЦ БРАТИСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ МИОДРАГ
АДАМОВИЋ БОБАН
ЂОКИЋ СЛАВКО
ЦВЕТКОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ЛАНА
ТАСИЋ НЕБОЈША
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
АЏИЋ ЈОВАН
АЏИЋ ДРАГАН
ЋИРИЋ НИКОЛА
В. Караџића 143
Амерић
Ж. Ивановића 6
В. Маслеше 4
Космајска 47
Велика Крсна
Г. Делчева 48
В. Караџића 154
В. Караџића 156
М. Миловановића 22
Игманска 12
Амерић
Кнеза Лазара 9
Космајска 29
011/823-6185
011/820-1181
011/823-4091
011/822-3544
011/822-6177
011/821-5731
063/801-8763
063/822-2606
064/418-0982
064/212-4553
064/541-4550
011/822-2580 011/823-3021
011/822-4768 064/363-7094
011/823-7341 063/187-3521
011/823-3618
064/348-1991
011/822-7883 063/209-755
011/823-7654 064/169-3981
СС – 68 „АЛЕКСИНАЦ“ – 18220 АЛЕКСИНАЦ
Улица и број
С. Марковића 5
Таушановићева 80
М. Поповића 147
А. Бујимир
Алексиначки Рудник
Алексиначки Рудник
С. Марковића 5
Корман
Делиградска 25
Лоле Рибара 8
С. Живковића 2
Леле Поповић 110
Д. Миловановића 37
В Караџића 2/36
Доњи Адровац
С. Катун
7. Бригаде
В. Караџића 3/16
Тихомира Ђорђевића 61
Бобовиште
Липовачка 36
А. Рудник
С. Моравац
С. Милетића 5
С. Катум
С. Прћковица
Озренска 99
Озренска 99
Делиградска 1
53
064/917-1776
Телефон
018/808-056
018/804-319
018/803-099
018/802-806
018/805-789
018/882-845
018/882-938
018/808-056
018/844-544
018/801-120
018/807-200
018/806-007
018/806-545
018/806-317
018/801-763
018/844-321
018/842-172
018/805-615
018/804-460
018/800-870
018/878-445
018/803-592
018/802-295
Мобилни
064/147-9815
063/747-9286
064/018-6151
063/842-8616
064/147-9815
063/828-5561
064/114-8045
063/417-864
063/465-364
062/551-180
063/837-4745
065/327-0240
018/804-872
063/871-0268
018/886-402 061/258-6167
063/856-6077
018/808-056
018/842-172
018/886-916 062/324-251
018/805-253 065/679-5176
018/805-253 065/645-2463
018/802-300 064/285-7845
42
44
50
52
53
55
57
60
63
68
81
100
117
177
178
208
225
226
374
500
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА
ЖИВИЋ ЉУБИША
СТАНИСАВЉЕВИЋ САША
ПОПОВИЋ ГОРАН
ДЕНИЋ СЛАВОЉУБ
АНТИЋ МИЛАН
СТОИЉКОВИЋ СРЂАН
САВИЋ ДОБРИЦА
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ РАДЕ
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ЗЛАТАНОВИЋ БОЈАН
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
РАШИЋ ТОПЛИЦА
МОМЧИЛОВИЋ НЕБОЈША
ЛАЗИЋ МИЛОШ
МИЛИНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛЕМКОВИЋ ДАРГАН
МАРИНКОВИЋ БРАТИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
М.бр
3
7
9
10
15
20
21
27
29
31
35
42
43
44
45
46
47
49
53
60
62
65
77
90
99
Презиме и име
БИГА БОШКО
ТОДОРОВОЋ РАДОВАН
НИКОЛИЋ СТАНИМИР
БУРИЋ МИРКО
ИДОВИЋ НЕШАТ
КРАИНОВИЋ ЖЕЉКО
МИЛАНОВИЋ НОВИЦА
ЉУБОЈЕВИЋ МИЛАН
ЧАНКОВИЋ МИЛАН
ТОМИЋ РАДОСАВ
ВУЧКОВИЋ СЛАЂАН
МЕДИЋ НИКОЛА
ЂУКИЋ МИЛОРАД
РОКАВЕЦ ЗЛАТИБОР
ЈЕГДИЋ БОГДАН
ЖИВКОВИЋ ЧЕДА
МИТИЋ БОЖИДАР
ЈОЧИЋ ЛАЗА
ДАНИЋ НИКОЛА
ФИЛИПОВИЋ СТЕВАН
ПУПОВАЦ ГОРАН
ЈЕЛИЧИЋ МИЛЕНКО
МАЦУРА ПРЕДРАГ
ЈЕЛИЧИЋ МИРКО
ТОШАНСКИ МАРИН
Село Трњане
Село Моравац
Село Вукашиновац
Село Ћићина
Јелке Радуловић 15
М. Поповића 168
С. Делиград
С. Мозгово
М. Поповића 167
С. Јасење
С. Вукашиновац
7 Бригаде 15
Кумановска 24
Бул. Немањића 34/15
Петра Зеца 10
С. Трњане
С. Субоитнац
М. Поповића 117
018/844-314
018/886-591
018/889-169
018/878-197
018/805-719
018/805-877
018/849-251
018/840-369
018/803-711
018/806-680
018/849-177
018/805-699
018/889-276
018/806-031
018/805-994
018/233-257
018/806-226
018/844-314
018/842-574
061/240-6231
064/132-1556
064/414-4579
064/196-7253
064/921-7044
063/867-3944
064/176-2148
064/220-3812
064/420-4142
064/238-8521
064/901-3702
063/748-0115
064/901-3798
061/218-7751
064/308-0926
063/760-3631
СС – 69 „ЗЕМУН“ – 11080 ЗЕМУН
Улица и број
Железничка 39
Железничка Колонија 15
Крајишка 43
Гетеова 35
Војни Пут 52/2
Шевина 43
Војни Пут 1/24
Железничка 17
Банијска 13
Војни Пут 1/379
Цвијићева 1
Железничка 69
Крајишка 5
Бачка 15/4
Херцеговачка 26
Војни Пут 1/6
Војни Пут 2/123
Војни Пут 1/97
Жике Павловића 2В
Шевина 53
Јустина Поповића 5
Железничка Колонија 1/2
Борнесова 13
Војни Пут 572
Банијска 2
54
Телефон
011/210-7325
011/219-9880
011/210-6154
011/219-4363
011/316-791
011/210-1552
011/210-4658
011/219-8837
011/210-0165
011/210-7670
Мобилни
063/712-4782
064/330-6317
064/033-8529
061/187-9774
063/253-726
064/123-6181
062/118-7824
011/316-2100
011/210-5750
011/219-0591
011/210-2544
011/210-4422 064/887-0496
011/219-7067 064/010-3003
011/210-8102
062/433-821
011/316-0711 063/205-014
011/375-6738 063/969-9090
011/261-8130 063/253-818
063/336-907
011/210-9873 064/298-6287
011/219-9508 061/147-2030
СС – 70 „ЋУПРИЈА“ – 35230 ЋУПРИЈА
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
10
13
14
16
Презиме и име
ЗЛАТАНОВИЋ РАДОЉУБ
ЈЕРЕМИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
ЈАКОВЉЕВИЋ ДЕЈАН
ЈЕРЕМИЋ МАРКО
ЗЛАТАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈОВИЋ МИКИЦА
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕРЕМИЋ ДАРКО
МИЛАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
САВИЋ ИВАН
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
10
11
17
22
25
35
40
43
56
72
Презиме и име
ЈЕЛИЋ ЉУБИША
БОСИЉЧИЋ СВЕТИСЛАВ
ЛАЗИЋ ЖИВОТА
ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ ЗВОНКО
ОБРАДОВИЋ РАДЕ
БИБЕРОВИЋ БЛАГОЈЕ
РАДМИЛАЦ МИЛОСАВ
ФАДИЉ УКА
ЧЕДИЋ ЗОРАН
ЗАКЛАН СЛОБОДАН
НАСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИСАВ
НАСТИЋ РАЈКО
САВИЋ БОЈАН
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
ПАНТЕЛИЋ ЗОРАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Презиме и име
НИКОЛИЋ РАДЕ
ЈОНОВИЋ СРЕТЕН
ЈОНОВИЋ МАРКО
ВИДЕНОВИЋ ДРАГИША
ЂУРИЋ ЂОРЂЕ
СЕЛИМОВИЋ БРАТИСЛАВ
КРСТИЋ СТОЈИСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
АВРАМОВИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР
МИТИЋ ВЕРОЉУБ
СТОЈАНОВИЋ САША
Улица и број
Д. Илића 36
Синђелићева 22
Колонија Младост 2
Цара Лазара 8
Синђелићева 22
Б. Ђуришића
Пом. Хероји 6
Пом. Хероји 6
Синђелићева 22
Село Супска
Станоја Главаша 54
Телефон
035/473-336
035/476-125
035/465-144
035/470-450
035/476-125
035/473-788
035/477-866
035/477-866
035/476-125
035/441-537
035/477-231
Мобилни
063/813-7480
063/160-5211
062/364-868
061/206-8851
064/116-0847
064/459-5543
064/176-1337
062/894-9491
064/922-6556
СС – 72 „ДАРЧИН“ – 11136 ЖАРКОВО
Улица и број
С. Ј. Вукотића
М. Орешког 14/А
И. Гарашанина 21
Р. Ружића 56
Б. Буцала 35
Оморике 8/4
М. Милошевића 144
Школска 2
Комовска 23
Проваљска 70
Р. Ружића 45
Настићева 19
Љ. Ивошевић
Настићева 19
С. Пасоданска 5
Р. Ружића 45
Р. Ружића 56
Телефон
011/234-6491
011/239-3877
011/323-7958
011/251-7668
011/232-1241
Мобилни
064/446-0425
064/113-9054
064/242-8514
064/117-6899
064/310-4364
063/438-155
064/294-7991
011/251-7135 064/131-4616
063/240-673
011/251-0767 063/303-188
011/250-5137
011/251-0767 064/205-5596
064/265-7867
011/250-0219 064/082-3899
011/250-1543 064/229-4432
СС – 73 „ТИМОК“ – 19000 ЗАЈЕЧАР
Улица и број
Дубровачка 4
Шпанских Бораца 23
Шпанских Бораца 23
Николе Пашића 276
Сремска 6
Цара Душана 5
Веселина Маслеше 7
Градсково
Пане Ђукића 2/1
Црвене Армије 138
Брегалничка 4
Подгрмечка 3
55
Телефон
Мобилни
019/425-258 063/842-4404
019/410-812
019/410-812
019/422-807
019/428-218 063/263-951
019/427-514
064/490-9016
019/421-830
019/425-484 063/892-9310
019/416-403 064/897-6949
019/416-772 063/834-0859
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
36
47
55
МЕРЏИЋ САША
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
ПАЈКИЋ ВИДОЈЕ
ВУЛЕТИЋ РАДИСАВ
ВУЛЕТИЋ НЕНАД
НАЈДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НАЈДАНОВИЋ РАДИША
ТОДОРОВИЋ РАТКО
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
КРАЈЊАИНОВИЋ НЕНАД
ЖИВКОВИЋ ЉУБИНКО
МИНДИЋ ВИОБРАН
ИЛИЈЕВСКИ ЗОРАН
МЕРЏИЋ ВУЈАДИН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ХУБЕРТ НЕНАД
РАДЕНКОВИЋ РАТКО
ТОЈАГИЋ БОРИСЛАВ
КОСТОВ ГАВРИЛО
ЦАНКОВИЋ РАТОМИР
М.бр
1
2
5
6
8
10
11
12
15
18
19
20
25
28
30
33
34
40
53
57
58
63
74
75
79
125
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ЖИВОРАД
ТАНАСКОВИЋ ПЕТАР
ЛАВРЊА АНДРЕЈА
МЛАДЕНОВИЋ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ИВАН
СТЕФАНОВИЋ ГОРАН
СТОЈКОВИЋ АРАНЂЕЛ
НИКОЛИЋ ЖИВКО
ПЕТРОВИЋ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ЈЕВТИЋ НЕНАД
КРСТИЋ ЈОВИЦА
ЦВЕТКОВИЋ РАДОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ МАРКО
МИЛУТИНОВИЋ МИЛИСАВ
МАРКОВИЋ БРАНИСЛАВ
НАСТАСОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОКИЋ МИЛАН
ВЕЛИЧКОВИЋ ТОМИСЛАВ
АТАНАСКОВИЋ РАДОМИР
МИЛИЋ ИВАН
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЋИРИЋ ИЛИЈА
СТОЈКОВИЋ ЗОРАН
Травничка 12
Васе Пелагића 11
Зајечар
Вишњар бб
Вишњар бб
Крајишке Бригаде 9
Славонска 1
Браће Рибникар 9
Звезданска 22
Сремска 10
Мали Јасеновац
Јна 11
Градсково
Саве Ковачевића 31
Травничка 12
Брегалничка 31
Обилићев Венац 25
Далматинска 10
Н. Пашића 32/11
Краљевица
Генерала Гамбете 65
019/424-653
019/435-593
019/428-377
019/428-377
019/436-024
019/436-024 063/452-577
019/436-615
019/416-795 064/398-1694
019/425-932
019/435-956
019/410-781
019/424-653
019/425-587
019/431-584
019/271-16
030/425-511
019/430-652
019/425-975
063/708-5475
064/154-4233
064/135-1168
064/897-6912
062/304-176
СС – 74 „ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ“ – 11126 БЕОГРАД
Улица и број
Сланачки Пут 137
Цветанова Ћуприја 46
Крижанићева 36
Цветанова Ћуприја 84
Цветанова Ћуприја 81
Стари Виногради 20
Цветанова Ћуприја 189
7. Јула 25
Партизанска 30
Јовијанова 31
Митков Кладенац 7
Стражарска Коса 25
Јовијанова 29
Митков Кладенац 20
Владимира Ћоровића 27
Н. Груловића 55
Стражарска Коса 19
Војводе Степе 494
Паризанска 40
Цветанова Ћуприја 4
Цветанова Ћуприја 48А
Стари Виногради 63
Цветанова Ћуприја 70
Цветанова Ћуприја 81
Ливадска 18
Цветанова Ћуприја 189
56
Телефон
011/346-0659
011/346-0104
011/283-0863
011/346-0994
011/347-0299
011/346-0413
011/346-0761
011/488-5551
011/347-2667
011/346-1126
011/346-1363
011/346-1265
011/346-1198
011/346-0374
011/346-1706
011/394-6819
011/488-4515
011/347-0269
011/346-0103
011/346-0659
011/346-0592
011/347-0299
011/346-1451
011/346-0761
Мобилни
063/730-9873
064/127-5579
063/832-9432
065/575-1903
064/136-5606
064/158-6141
064/363-3581
063/610-726
064/296-8678
011/394-6203
064/615-5037
064/308-5852
064/320-3432
064/184-8493
СС – 75 „СОКО“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
11
21
23
24
25
27
28
35
37
38
44
52
66
72
73
Презиме и име
ДАНИЛОВИЋ СРЕТЕН
ПРАИЗОВИЋ НЕБОЈША
ЈОЧИЋ САША
ПОПОВИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ МИЛОЈЕ
ПЕТРОВИЋ БОБАН
ДУКИЋ ДУШАН
ЗОРИЋ ДРАГИША
ПРАИЗОВИЋ БОЈАН
ДРАГОВИЋ САВА
ЛАЗОВИЋ ЗОРАН
ПРАИЗОВИЋ ВЛАДИМИР
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИМИР
ТОШИЋ ВЛАДИМИР
МИТРОВИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ МИОДРАГ
ЛУКИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ МИРОСЛАВ
ТОМИЋ МИЛИВОЈЕ
ПРВУЛОВИЋ ЖИВАН
ПЕТРОВИЋ ПАВЛЕ
ИБРАХИМОВИЋ ЏЕМАИЛ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
20
21
28
32
Презиме и име
АНДРИЋ МИЛАН
РАЈИЧИЋ РАДОСАВ
МИЛЕНКОВИЋ БОРИВОЈЕ
АНЂЕЛКОВИЋ РАТКО
НЕДЕЉКОВИЋ БОЖИДАР
ЈЕВРЕМОВИЋ СЛОБОДАН
ЂУРИЋ РАДОМИР
АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА
БОГОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
КАХРОВИЋ НЕБОЈША
БАЧЕВИЋ МИРКО
ТОШКОВИЋ МИЛАН
КРЏИЋ ЖЕЉКО
ЕРДОГЛИЈА МИОДРАГ
ТЕРЗИЋ БРАНИСЛАВ
КОТУРОВИЋ НИКОЛА
ТОШКОВИЋ ДУШАН
МИЛИШИЋ МИЛЕТА
Улица и број
Стевана Филиповића 61/2
Стевана Филиповића 36
Боре Радојевића 25А
Жикице Шпанца 55
Боре Радојевића 7
Браће Лукића 63
М. Нићифоровића 72
Ђуре Јакшића 36А
Стеана Филиповића 35
Петра Драпшина 15/6
Градине 1
Стевана Филиповића 35
Браће Лукића 74
Петра Драпшина 3Б
Стевана Филиповића 83
Учитеља Михајловића 42
Стевана Белића 21
Стевана Филиповића 63/2
Петра Драпшина 5А
Жикице Шпанца 33
Јеленов Хлеб 5А
Милорада Ћирића 91
Телефон
011/573-611
011/257-1866
011/578-402
Мобилни
064/200-0436
063/169-1137
063/318-918
064/027-6431
011/257-1732
011/574-844 063/772-8408
011/575-007
011/257-2654
011/574-005 064/124-6341
064/289-2581
011/575-024 064/667-3936
011/574-005 064/136-0893
011/576-070 064/142-8817
011/575-132 064/173-2526
011/258-0330 063/317-360
011/257-2127
011/257-7653 063/811-1956
011/576-659 063/838-6157
011/574-254 064/165-0079
011/573-999 064/660-2293
063/170-7080
011/576-099 064/401-7262
СС – 76 „ЗЕНИТ“ – 36000 КРАЉЕВО
Улица и број
Карађорђева 258
Филипа Кљајића 16
С. Марковића 12
Карађорђева 233
С. Марковића 9
Браће Јевремовића 43
С. Марковића 6
Карађорђева 258
Б. Милошевића 6
С. Марковића 16
С. Марковића 16
Конарево 772
Чибуковац 143
Прогорелица
Опланићи 162
Градац
Јарчујак 24
Јарчујак 34
Телефон
Мобилни
036/351-261
036/352-443
036/351-615
065/608-8748
036/351-048
036/351-627
036/351-261
036/375-060
036/351-634
036/351-634
036/821-671
036/387-026
036/447-145
036/786-57
036/827-080
036/827-419
СС – 77 „ПОСАВАЦ“ – 11260 УМКА
М.бр Презиме и име
2 ВУКОБРАТОВИЋ МИОДРАГ
4 ПАНТИЋ НЕНАД
Улица и број
А. Гансена 22
Б. Живковића 14А
57
Телефон
Мобилни
011/802-5251 064/899-8311
011/802-5305 064/614-7335
5
7
8
9
10
11
12
14
16
19
20
21
27
28
33
34
35
36
60
ТАМИНЏИЋ ДРАГАН
БОЖИЋ МАРКО
БИБЕРЏИЋ РАДОМИР
ЈЕРЕМИЋ МИЛОШ
ТАМИНЏИЋ ГОРАН
СТАНОШЕВИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЖИВКОВИЋ ЖАРКО
БОЖИЋ ГОРАН
ГИГИЋ ГОРАН
БОЖИЋ ЖИВОРАД
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГИША
КУТЛАЧА ДРАГАН
БОГДАНОВИЋ МИЛАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН
ЂУРИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
ВАСИЋ МИЛОВАН
Теслина 65
Д. Илића 15
М. Станојловића 118
Бирчанинова 16
Теслина 50
М. Миленковића 65
Карађорђева 12
Карађорђева 40
Д. Илића 15
И. Милосављевића 72
Д. Илића 17
011/802-5457
011/802-5879
011/802-7197
011/802-5426
011/802-5827
011/807-5694
011/802-5018
011/802-5380
011/802-5879
011/802-5171
011/802-6544
063/895-9108
М. Станојловића 39
А. Гансена 58
Р- Тодоровића 24
М. Гајића 16
И. Милосављевића 20
Руцка
Б. Кидрића 2
011/802-6676
011/802-6337 061/237-6748
011/802-6632 064/905-4431
063/371-740
011/802-6014 063/835-3249
011/802-5881
011/802-6313 063/245-209
064/305-4566
063/709-8595
062/103-5225
063/702-4208
062/575-254
063/807-6905
011/355-3600
СС – 78 „СЛОБОДА“ – 22320 ИНЂИЈА
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
22
Презиме и име
ЖУГИЋ ДРАГАНА
ЖУГИЋ РАДОСАВ
СИМОВИЋ ДРАГАН
ЖУГИЋ ТОМИСЛАВ
ЋОСОВИЋ ЖЕЉКО
ЧОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕТКОВИЋ СТЕВАН
ГОЛУБОВИЋ МИЛОШ
МИХАЈЛОВИЋ БРАНКО
МИЛЕНОВИЋ ЈОВАН
Улица и број
Југ Богдана 28
Југ Богдана 28
Цара Душана бб
Југ Богдана 28
М. Грујића бб
Краља Петра I 4А
Краља Петра I 4А
Јована Поповића 15А
Јована Поповића 18
Дунавска 53
Телефон
Мобилни
022/556-177
022/556-177
064/180-2675
063/853-3136
063/398-148
022/554-535
022/554-535 064/816-5012
022/556-384
062/466-333
СС – 79 „КАЧАРЕВО“ – 26212 КАЧАРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
17
Презиме и име
КРСТЕВСКИ НИКОЛА
ЗЛАТАНОВИЋ МИЛОРАД
ДУКИЋ ВЛАДИМИР
СТОИЛКОВСКИ ЗОРАН
ЦВЕТКОВИЋ МИЛИВОЈ
ЈОВАНОВИЋ ТИХОМИР
ДОБРАНИЋ НОВИЦА
ЏАЈИЋ СТЕВАН
ТЕМЕЛКОВСКИ СПАСЕ
ИЛИЈЕВ МИЛЕ
БАНДОВСКИ СТОЈЧЕ
СТОЈЧЕВСКИ ЗОРАН
ДУКИЋ МИОДРАГ
ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН
Улица и број
4. Октобар 37Б
Омладинска 35
Радничка 67А
Првомајска 9
В. Влаховића 20
Омладинска 106
Херцеговачка 2
Првомајска 25
Јна 46
Македонска 39
Македонска 50
Косте Рацин 64
Босанска 89
Јна 42
58
Телефон
013/602-168
013/603-563
013/603-713
013/601-484
013/602-178
013/603-833
013/602-291
013/601-083
013/601-513
013/601-171
013/601-056
Мобилни
064/994-4213
063/709-2572
064/167-9705
064/213-8145
061/110-9817
064/166-9887
064/132-4585
064/453-0826
063/190-5514
062/611-712
013/518-080 064/410-2493
013/602-679 063/870-2053
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
41
42
44
45
47
49
51
ЋЕРАНИЋ ДРАГАН
АТАНАСОВ СИНИША
ЗЛАТАНОВСКИ ДРАГАН
ДРЧА ДРАГАН
БЕШИЋ ВЕСЕЛИН
ЦВИЈАНОВИЋ РАДЕ
БИКИЋ СТОЈАН
РИСТОВСКИ АЛЕКСАНДАР
КАНТАР СЛАВКО
МИТОВСКИ НЕБОЈША
МИЛЕНКОВИЋ СРЕЋКО
БАЊАШ СТАНКО
БОЖИНОВИЋ НЕНАД
МИРЈАНИЋ БРАНКО
МИЈАТОВ ЖИКА
ЦВЕТКОВИЋ БРАНКО
ЦВЕТАНОВИЋ ЗОРАН
РАПАЈИЋ ВОЈИСЛАВ
БАСАРИЋ ДРАГАН
ЛАКИЋ МИЛАН
ТРАЈЧИЋ ДРАГАН
ЂОРЂИЈЕВСКИ ЂОРЂЕ
НАЈДОВСКИ МИРКО
АНГЕЛОВСКИ ДАРКО
КРТИНИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
МИТИЋ РАДЕ
Македонска 13
Фискултурна 45
4. Октобар 3Д
Првомајска 5
Омладинска 10
Д. Туцовића 8
М. Тита 19
Фискултурна 72
Радничка 51
Фискултурна 22
Македонска 3
Омладинска
Радничка 147
Радничка 137
Македонска 58
Пролетерска 90
Првомајска 71 Ц
Македонска 35
Фискултурна 12
М. Тита 30
К. Рацин 55
Г. Делчева 5
Босанска 5
Косовска 80
Босанска 87
Д. Туцовића 1
Првомајска 60
013/603-857
013/602-935
013/601-122
013/602-309
013/601-136
013/603-482
013/601-561
013/602-909
013/602-331
013/603-634
013/603-823
064/139-2497
064/217-7931
013/603-142
064/364-9690
064/161-6566
063/838-9193
064/226-2365
013/601-003
013/603-663
013/602-938
013/601-342
013/601-383
013/602-047
013/601-714
013/601-007
013/602-362
013/603-439
013/602-006
013/602-451
013/602-044
013/603-462
013/602-710
064/961-0018
062/181-6245
064/582-8775
064/151-4039
064/139-0377
063/827-6041
064/119-5355
064/145-5431
062/101-6099
064/131-3992
064/303-3214
062/431-825
064/207-1247
063/844-7241
064/119-5343
063/173-7956
СС – 80 „ШУМАДИНАЦ“ – 34307 СТОЈНИК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ СРЕЋКО
ШУНДИЋ МИЛАН
ДАНИЛОВИЋ МИЛАН
РАДЕНКОВИЋ РАЈКО
ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ СТЕФАН
ДОБРИЧИЋ НЕНАД
РАДИНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ БОЈАН
ФИЛИПОВИЋ МИЛАН
ВОЈИНОВИЋ ГОРАН
ТОДОРОВИЋ НЕГОВАН
ШУНДИЋ ИВАН
ДАНИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДЕНКОВИЋ НИКОЛА
КРСМАНОВИЋ РАДОЊА
ШАРЧЕВИЋ ЗОРАН
ФИЛИПОВИЋ НЕМАЊА
Улица и број
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Бродараца 27, Кнежевац
Стојник
М. Павловића 90А, Међул.
Стојник
Стојник
Стојник
Др.С.Драговић 72, Марковац
Стојник
Стојник
Стојник
Др.С.Драговић 72, Марковац
Стојник
Стојник
59
Телефон
Мобилни
034/475-156
034/475-229
065/220-9991
034/693-148
034/475-154 063/618-293
034/475-371 063/730-3118
011/234-3255
034/475-388 064/662-7825
064/498-4813
034/475-385 065/229-4565
034/475-355
034/475-208 064/542-1470
011/821-1058 065/622-8512
034/693-181 064/525-2560
034/475-156 062/622-813
034/475-454
011/821-1201 064/360-2316
034/475-226 064/259-1223
034/475-186 061/151-2449
21
22
40
50
51
88
РАДИЧЕВИЋ МИЉКО
ЉЕСКОВАЦ РАТКО
ТОДОРОВИЋ СРЂАН
ПЕТРОВИЋ Г. БОГДАН
ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДА
ДАНИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
Стојник
Стојник
Др.С.Драговић 72, Марковац
Стојник
Орашац
Стојник
034/475-146
034/475-185 064/013-5750
011/821-1058 064/387-1380
065/229-4565
034/747-061 064/309-2331
034/693-148
СС – 81 „ГОЛУБ“ – 22300 СТАРА ПАЗОВА
М.бр
2
4
7
8
12
13
14
15
17
21
22
23
24
25
26
28
29
30
34
37
39
40
41
42
43
44
45
46
77
78
Презиме и име
КОВАЧЕВИЋ МИЛОШ
ОСТОЈИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
РАДИЧАНИН БРАНИСЛАВ
РАДИЋ ЗДРАВКО
СМИЉАНИЋ МИЛОРАД
КРЊИЋ ЛУКА
ДОЛИБАШИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ САНДРА
МАНДИЋ НИКОЛА
ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАНИСАВЉЕВИЋ АЛКЕСАНДАР
ЧУКВАС ДРАГАН
ДАРИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
БЗОВСКИ ЗЛАТКО
БИГА ДЕЈАН
БАРАЧКОВ САША
БАРАЧКОВ ДЕЈАН
ЛАКУШ МАРИО
РОДИЋ НИКОЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ САША
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЂАН
МОМЧИЛОВИЋ МИЛАН
ВЕЈНОВИЋ ПЕТАР
МОМЧИЛОВИЋ НЕНА
ЈУРИШИЋ ИВИЦА
КОВАЧЕВИЋ УРОШ
ДРАГАНИЋ СЛОБОДАН
М.бр
1
2
3
4
5
9
10
Презиме и име
ИВКОВИЋ ДЕЈАН
ЂУРИЧИЋ ДРАГАН
АНЂЕЛКОВИЋ СЛОБОДАН
ЂУРИЧИЋ ГОРАН
ЂУРИЧИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАЛИБОР
Улица и број
Михала Филипа 118
И. Секулић 61
М. Филипа 118
Мицуринова 32
Карађорђева 45
Јана Тота 13
Јесенског 16
Вере Мишчевић 139
М. Филипа 118
Лукачева 138
Лукачева 111
И. Секулић 73
Војвођанска 169
С. Тишме 34
Његошева 133
Н. Момчиловића 4
М. Филипа 122
М. Филипа 122
Н. Тесле 20
Железничка 44
Лењинова 39
Хв. Јездославова 116
Хв. Јездославова 116
Лењинова 39
Карађорђева 30
Каменског 4
Карађорђева 30
Ђурђевска 141
М. Филипа 118
Фрушкогорска бб
Телефон
022/314-793
022/315-889
022/314-793
021/639-9401
022/556-083
022/315-857
022/315-256
022/316-375
022/314-793
022/584-061
022/584-195
022/315-088
022/342-288
022/351-070
022/312-263
022/312-981
022/316-997
022/316-997
022/313-238
022/341-233
022/484-774
022/312-665
022/312/665
022/484-774
022/311-153
022/317-024
022/311-153
Мобилни
063/550-357
063/896-1792
063/875-8813
063/199-2897
069/341-2333
062/876-3628
064/998-0893
063/838-2056
022/314-793 064/492-7861
064/230-1216
СС – 82 „АЗАЊА“ – 11423 АЗАЊА
Улица и број
Устаничка 45
Светосавска 78
Ж. Марковића 239
26. Септембра 36
26. Септембра 36
Устаничка 45
Устаничка
60
Телефон
026/302-063
026/301-571
026/301-115
026/302-119
026/302-119
026/302-063
026/302-498
Мобилни
061/145-4252
065/301-5710
064/973-0256
065/645-5255
064/357-4568
15
16
17
30
31
32
33
44
45
55
82
83
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДАН
ПОПОВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЋОСИЋ СТЕФАН
ПОПОВИЋ ДРАГАН
НИКОДИЈЕВИЋ МИЛОШ
СТЕВАНОВИЋ САША
СТЕВАНОВИЋ ИВАН
БАТИНИЋ НЕБОЈША
СТЕВАНОВИЋ СЛАВИША
МАРКИЋЕВИЋ НЕМАЊА
ЂУРИЧИЋ ИВАНА
Д. Шулејића 15
Устаничка
Устаничка 25
С. Бораца 12
Вује Поповића
Влашки До
Д. Шулејића
В. Лазића 27
Влашки До
Д. Шулејића 16
Ж. Марковића
Светосавска 78
026/301-079 064/308-5196
026/301-701 063/781-9470
026/301-076 064/176-1586
062/869-9804
026/301-485 064/488-8711
026/301-468 061/177-9198
026/301-169 061/198-0219
026/301-007 064/257-3451
026/301-888 064/203-7221
026/301-119 061/146-2314
026/301-496 064/311-1387
026/301-571 065/301-5713
СС – 83 „ДУНАВАЦ“ – 11306 ГРОЦКА
М.бр
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
20
23
26
34
48
60
83
Презиме и име
БАЛОК НИКОЛА
ЈЕВТИЋ БРАНИСЛАВ
БЕЋАГОВИЋ ВЛАДИМИР
ЦВЕТКОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
БРКИЋ БРАНИСЛАВ
ПРЕДИЋ БОЈАН
СТАНОЈЕВИЋ ЗЛАТИВОЈЕ
СТАНИМИРОВИЋ НИКОЛА
ЈЕВТИЋ ИЛИЈА
МИЛИЋЕВИЋ ХЕРМАН
СТАНИМИРОВИЋ ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН
МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
БРКИЋ НЕБОЈША
МИТРИЋ СЛОБОДАН
ЈЕНИЋ ВЛАДА
БОГДАНОВИЋ БОШКО
ЂОКИЋ ЗОРАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
Презиме и име
МАРИЋЕВИЋ МАРКО
НИКИЋ ВАСО
ЦРЊАКОВИЋ ДРАГАН
ТРАЈКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛИЋ ВЛАДА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАН
ЈЕВТИЋ ЛАЗАР
СТОЈАНОВИЋ ГЛИГОР
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН
ЦРЊАКОВИЋ МИЛОШ
ЕМИНОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Мачванска 27
Шумадијска
Б. Револуције 42А
Мачванска 20
17. Октобра 24
Б. Револуције 4
17. Октобра 24
С. Ковачевића 2А
Ср.-грч. пријатељства 12А
Хајдук Станка 13
Лупоглавски Пут 19В
Ср.-Грчког Пријатељства 12
Д. Туцовића 19
Мало Орашје
Б. Револуције 14
Мачванска 2
Трг Републике 5
Хајдук Станка 5
Партизанска 16
Телефон
011/850-1815
011/850-0527
011/850-2771
011/850-1108
011/850-3696
011/850-0108
011/850-3626
011/850-0366
61
063/868-6697
063/713-7291
064/353-9238
064/367-4486
011/850-1001
011/850-2327 063/843-4802
011/850-3028 063/862-2741
064/121-3669
026/722-003
011/850-0837 064/336-5571
063/327-075
011/850-0845
011/850-1129
011/852-0160 064/009-9215
СС – 84 „СЕЛТЕРС“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Сувоборска 1
Кајмакчаланска 41
150-А Нова
Кајмакчаланска 22А
10-А Нова 20
Војводе Степе 74
Колубарска 41
Козарачка 12
Милеве Марић 11
150-А Нова
Милеев Марић 12-А
Мобилни
064/344-2097
Телефон
Мобилни
011/823-6351 064/438-1863
011/822-1556 063/175-2265
062/628-290
064/446-5714
011/823-7277 064/551-6996
011/821-9725 060/810-8686
011/774-1005 060/162-8547
011/822-1117 064/372-3303
011/823-7413 064/460-5135
064/336-6311
011/822-1182 062/821-8589
16
18
22
24
41
МИХАИЛОВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ НОВИЦА
БЕЗМАРЕВИЋ СЛАВКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
СТЕПАНОВИЋ НЕБОЈША
Солунска 5
Сувоборска 29
Ивана Милутиновића 117
Гоце Делчеве 60
Радоја Домановића 28
011/822-7679
011/823-7112
011/823-6769
011/823-0156
011/774-4402
064/214-1336
064/433-0761
064/453-9285
064/303-1415
064/488-0579
СС – 85 „ПОЖАРЕВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
19
20
27
30
36
41
42
43
76
Презиме и име
ВЕЉКОВИЋ ЈЕЗДИМИР
ДЕВИЋ СВЕТИСЛАВ
КРЕЦУЉ БОЈАН
КОСАНОВИЋ СЛОБОДАН
ГАЈИЋ БОБАН
СТАНИЋ ГОРАН
ИВОШЕВИЋ ДРАГАН
РАЈИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ЈЕРЕМИЋ РАДИША
МИЛЕНКОВИЋ СЛОБОДАН
ИЛИЋ БОЈАН
СПАСОЈЕВИЋ МИЛОШ
МОШИЋ ПРВОСЛАВ
ГАЈИЋ СИНИША
БОЖИЋ МИЛОШ
СТОЈАДИНОВИЋ МИЋА
БОГДАНОВИЋ БОБАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛАН
СТАНУЧЕВИЋ ДЕЈАН
СТОЈИЋЕВИЋ ЗЛАТИБОР
М.бр
3
6
7
10
11
12
14
16
18
19
20
21
24
27
28
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ДРАГОВАН
КОЈИЋ МАРКО
АДАМОВИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВИЋ САША
МОШИЋ МИЛИВОЈЕ
ИВКОВИЋ МИЛАН
БРКИЋ ИВАН
АДАМОВИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ ИВАН
СТЕПАНОВИЋ САША
МИЛОВАНЧЕВИЋ ГОРАН
РАДОЈИЧИЋ ДРАГАН
БРКИЋ НЕНАД
БРКИЋ ДЕЈАН
ВАСИЋ ДЕЈАН
Улица и број
Београдска 27
Д. Марковића 1
Цане Бабовића 70
М. Црниће
С. Калиште
Б. Јединства 48
В. Павловића 13
Немањина 38
Милоша Обилића 87
Влајка Павловића 39
С. Калиште
С. Калиште
Колубарска 10
Ратарска 1
С. Калиште
Б. Димиријевића 148
С Калиште
С. Калиште
С. Калиште
С. Брежане
М. Црниће
Телефон
Мобилни
012/556-526
012/212-576
012/531-345 064/280-0001
012/266-177
012/266-153
012/224-087 064/970-1330
063/880-5839
012/224-609
012/551-307
012/556-139 063/773-6603
012/266-147
012/266-146
012/532-536
012/226-773
012/266-133
012/551-958
012/266-143
012/266-156
012/266-120
012/575-204
012/266-528 062/864-8503
СС – 86 „ПРУЖАТОВАЦ“ – 11413 ПРУЖАТОВАЦ
Улица и број
Мартовска 9
Доњокрајска 29
Баеичка 3
Земуничка 4
Доњокрајска
Вука Караџића
Турчићка 2
Горњокрајска 42
Школска 17
Сокићка
Пружатовачка 92
Стругарска 4
Забојска 5
Забојска 5
Школска 13
62
Телефон
011/821-2574
011/820-5069
011/820-5168
011/820-5138
011/820-5086
011/823-6968
011/820-5146
011/820-5204
011/820-5098
Мобилни
062/171-2886
064/398-3895
064/136-8141
064/424-7315
064/461-8297
064/192-1976
064/016-5477
011/820-5059
011/820-5211 063/888-5710
011/820-5513 064/395-2875
011/820-5513 064/871-9329
064/197-9843
СС – 87 „СОКОЛИ МИРИЈЕВА“ – 11060 МИРИЈЕВО
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
33
35
36
38
41
42
44
45
46
47
51
58
78
86
87
88
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ СРЂАН
НИКОЛИЋ БОРИСАВ
ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
МИТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
МИЛОШЕВИЋ ЖИВАН
ТРАНДАФИЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
ДИМИЋ МИЛОРАД
ЈОВИЧИЋ ДРАГАН
ТРАНДАФИЛОВИЋ БОЖИДАР
ВАСИЋ ЉУБИША
МИЛИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕСКОВИЋ МИЛОШ
РАДОЊИЋ СЛОБОДАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАУНОВИЋ САША
МИЛИЋ НЕНАД
МАТИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ ДРАГИ
ЂОРЂЕВИЋ РАДЕ
СИМОНОВИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ НЕДЕЉКО
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ НЕБОЈША
МАТИЋ ДЕЈАН
ДАВИДОВИЋ ДЕЈАН
МАНОЈЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАДУЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАКСИМОВИЋ ЖИВОРАД
МАКСИМОВИЋ ФИЛИП
АТАНАСИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
МИЛОШЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ЛУТОВАЦ НЕБОЈША
ПОПОВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
7
8
10
11
Презиме и име
СТАНКОВИЋ СТЕФАН
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ НЕША
ЈАНКОВИЋ МИЛЕНКО
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Теодора Миријевског 2
Шејкина 42
В. Карађорђеве Звезде 83
В. Карађорђеве Звезде 5
В. Карађорђеве Звезде 33
Миодрага Миловића 23
Заграђе 24
В. Карађорђеве Звезде 13
Војводе Блаже 2
В. Карађорђеве Звезде 57
Драгољуба Ристића 4
7. Јула 31
Саве Ковачевића 14
Миријевски Венац 6
Заграђе 10
Ђанга Рајхарда 24
Мирослава Јовановића 45
Ахмеда Адемовића 27Б
Партизанска 19А
Шејкина 30А
Пере Вељовића 6
Д. Ђорђевића Гоше 21
Душана Петровића 33
Миливоја Петровића 4
Северни Булевар 2Б
Д. Ђорђевића Гоше 16
Качићева 15А
Миодрага Мијовића 10
Шејкина 32
1004 Нова 6­­
Мите Ружића 29
Милана Ракића 122/1
Д. Ђорђевића Гоше 14
Д. Ђорђевића Гоше 14
Дечја 14
М. Миловића Кампе 23
Матице Српске 18
Петраркина 6
Телефон
011/343-0557
011/342-1959
011/343-3746
065/625-1844
011/342-9421
011/343-4865
011/343-4828
011/342-9203
011/286-3708
011/343-3827
011/343-6230
011/347-4092
011/342-9942
011/342-9446
011/342-3441
011/343-3969
011/343-5328
011/343-6117
011/289-0794
011/342-2184
011/342-9854
011/342-2383
011/342-5086
011/342-5113
011/343-5121
011/343-0239
Мобилни
064/277-6452
061/237-3299
064/672-7338
064/300-0980
063/808-3840
064/222-9203
065/343-5328
064/356-0815
063/826-2677
063/805-5878
064/230-7759
064/679-5299
064/880-9093
063/847-3767
063/864-8542
064/516-5180
011/343-5913 063/874-0591
011/343-4822 062/867-8283
063/247-511
011/382-1677
062/963-1056
011/343-3775 063/726-2399
011/343-3775 063/726-2400
011/277-9138 064/160-8910
011/343-4865
011/343-4733 063/826-4883
011/342-8519 064/372-2342
СС – 88 „ДЕДИЊЕ“ – 11000 БЕОГРАД
Улица и број
Есад Пашина 12
Б. Јанковића 62
Толстојева 16
Сувоборска 10
Есад Пашина 12
63
Телефон
Мобилни
011/397-8557
011/249-4149
011/266-7111
011/369-7910
063/300-523
12
17
20
27
35
36
ТАЛИЈАН МИРОСЛАВ
ОБРЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РУЖИЋ СВЕТОЗАР
НАСТИЋ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКОВИЋ ТИХОМИР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
17
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
40
44
46
47
51
57
58
60
67
69
74
75
76
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
КУЗМАНОВИЋ ДОБРИЦА
БАЈИЋ БОЖИДАР
ЈЕЛИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ТЕОФИЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
ВАСИЋ ДРАГАН
ТЕОФИЛОВИЋ РАДОМИР
ЈЕРЕМИЋ ЖИВАДИН
ВАГИЋ ДОБРИВОЈЕ
КНЕЖЕВИЋ ДОБРИНКА
КНЕЖЕВИЋ ЧАСЛАВ
ВАГИЋ ДРАГАН
КРАНТИЋ МИЛАН
ТЕОФИЛОВИЋ НЕНАД
ТЕОФИЛОВИЋ МИЛОШ
ЋОРИЋ РАДЕ
КРАНТИЋ НЕМАЊА
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
МАРИНКОВИЋ БОШКО
ВАГИЋ ВЛАДИЦА
ВАГИЋ ЈЕЗДИМИР
ИСИДОРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ПОПОВИЋ НЕМАЊА
РАЈИЋ ДРАГАН
СИМОНОВИЋ МОМЧИЛО
ИСИДОРОВИЋ МИЛОШ
КНЕЖЕВИЋ ЗДРАВКО
МИТРИЋ ВЛАДИЦА
СТАРЧЕВИЋ МИЛУН
ИВКОВИЋ БОЈАН
ИВКОВИЋ ЗОРАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВАН
КНЕЖЕВИЋ ДОБРИЦА
КОЈИЋ ЗОРАН
РАЈИЋ ЖЕЉКО
КЕЉАН БРАНКО
КОЦИЋ СРЕЋКО
ТЕОФИЛОВИЋ БОБАН
КНЕЖЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
Београд
Ђ. Јовановића 4
М. Бранковића 9
Рељковићева 10
Баје Пивљанина 23
Баје Пивљанина 23
011/848-4468
011/358-5925
011/266-8982
011/266-8982
064/647-9455
064/117-0818
СС – 89 „ВРЧИН“ – 11224 ВРЧИН
Улица и број
Гробљанска 4
Гробљанска 10
С. Главаша 46
Струмичка 10
Загребачка 54
Васе Чарапића 4
Загребачка 65
Бојанска 5
Саве Ковачевића 1
Скадарска 4
Самарска 6
Шабачка 2
29. Новембра 45
Дурмиторска 8
Дурмиторска 9
Београдска 6
Гробљанска
Мишарска
Скадарска 5
Штипска 13
Скадарска 7
М. Пијаде 17
Скадарска 4
Саве Ковачевић 26
Касаповачка 6
М. Пијаде 17
М. Церовца 36
Крајишка 2
Мостарска 14
М. Церовца 35
М. Церовца 35
Вишеградска 3
Жичка 4
Самарска 2
Штипска 26
Дубровачка 8
Облаковска 265
Танаска Рајића 3
Загребачка 52
Београдска 44
64
Телефон
011/805-3395
011/805-3396
011/805-4395
011/805-3209
011/805-3563
011/805-5961
Мобилни
064/196-8626
064/204-7171
064/121-4883
064/320-0487
011/805-3450
011/805-5956
011/805-5754
011/805-5856
011/805-3174
011/805-3541 064/370-9037
064/143-5740
064/550-8967
063/764-0859
064/704-9830
064/665-1016
011/805-3184
064/940-1773
011/805-3179
011/805-3884
011/805-5754
011/805-5971 011/430-787
064/139-5612
011/805-3884
011/805-6179
011/805-5306 063/772-0710
011/805-3185
064/201-6917
064/201-6917
064/129-2128
011/805-5863
011/805-6308
011/805-6162
011/805-5507 064/124-2693
011/805-3085 064/295-7774
011/805-3654
011/805-3942
77 КРАНТИЋ ДОБРИЦА
83 ЈАНКОВИЋ МАРКО
86 КНЕЖЕВИЋ ЉУБИША
С. Ковачевића 7
Грочанска 2
М. Церовца 26
011/805-3486 064/131-9907
011/346-3574
011/805-3169 063/244-452
СС – 90 „РАДНА МАЛА ГРБА“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
3
4
5
7
8
9
13
14
17
24
27
28
31
33
36
39
61
77
91
100
102
103
113
114
115
Презиме и име
ЈОВИЋ БОШКО
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ПРЕДРАГ
САВИЋ ПРВОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ЉУБИША
РАДИЋ ГОРАН
ЛУКИЋ РАДИША
РАЈКОВИЋ МИРКО
САВИЋ ДРАГИША
СТОЈАНОВИЋ БАНЕ
ЛУКИЋ ДУШАН
КОЧИЋ ЈОВИЦА
РАЈИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ НЕБОЈША
МИЛОРАДОВИЋ ДРАГОЉУБ
КОЧИЋ ЂОРЂЕ
КРАЧУХОВИЋ ДЕСИМИР
КОЧИЋ РАДИША
ЈОВИЋ БРАНКО
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГОМИР
СТЕВИЋ БРАНИСЛАВ
РАЈИЋ САША
ЖИКИЋ БОЈАН
СТАНКОВИЋ САША
РАЈИЋ НЕША
ТАСИЋ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИЛОРАД
СЛАВКОВИЋ РАДОМИР
ТРИШОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАУНОВИЋ ДРАГУТИН
ОБРЕНОВИЋ СВЕТОЗАР
ОРЕШЧАНИН ИГОР
ПЕШИЋ ДЕЈАН
ГЛАВЧИЋ ГОРАН
ВЕЉОВИЋ СЛАВИША
ДОНЧИЋ ДРАГАН
КАЛИЧАНИН ЗВОНИМИР
ДОНЧИЋ БОГОЈЕ
Улица и број
Делиградска 3
Скадарска 13
М. Глишића 7
Метохијска 42
Б. Булића 54
Кочина 32
Метохијска 53
Раде Слободе 27
Охридска 12
В. Добрњца 44
Скадарска 17
Метохијска 48
Кочина 38
Кочина 24
М. Марковића 36
Скадарска 12
Словенска 10
Скадарска
Охридска 15
Кочина 2
Страхињића Бана 21
М. Обилића 10
Тимочка 1
Кочина 18
Кочина 38
В. Добрњца 45
Телефон
012/512-100
012/550-676
012/530-184
012/550-499
012/554-277
012/550-583
012/550-562
012/550-324
012/550-576
Мобилни
064/949-7611
064/177-4512
064/135-1668
064/359-5255
063/876-1658
062/570-214
063/714-1039
012/550-671 064/243-1306
012/550-502
012/550-521
012/550-349 064/570-6330
012/552-667 064/191-9583
012/550-664 064/512-7568
012/552-034 061/156-0698
012/550-847 063/179-4731
012/550-353 064/127-5431
012/550-335
012/220-244
012/550-383 064/120-8819
012/530-106 064/413-5884
012/550-467 065/643-7792
012/550-521
012/550-447 065/155-4061
СС – 91 „КРАНОВАЦ“ – 36000 КРАЉЕВО
Улица и број
Ин Мемориам
Ратина
Грдица 3/1
Ратина 580
Ратина 260
Ратина
Ратина 487
Ратина
Метикоши 39
Ратина 70
Ратина
Ратина 70
65
Телефон
Мобилни
036/862-082
036/391-391
036/861-963
036/861-764
063/831-5392
065/439-1391
064/410-8262
062/664-161
064/231-0232
064/166-6730
063/310-388
063/772-5375
063/844-0949
036/420-413
036/861-621
036/861-369
036/861-593
036/861-153
036/861-593
13
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
СЛАВКОВИЋ МИЛОМИР
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДАН
ЂУРОВИЋ ДРАГАН
ВЕЉОВИЋ БРАНКО
ГЛАВЧИЋ ЂОРЂЕ
ГЛАВЧИЋ САША
БРБОРИЋ ГОРАН
НЕШОВИЋ РАДОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МИРКОВИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ СТАНИМИР
ЂУРОВИЋ МИЛУТИН
М.бр
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
16
17
18
20
21
24
Презиме и име
МАКСИМОВИЋ САША
ОСТОЈИЋ СВЕТОМИР
ТАБАКОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА
ВАСИЋ МИЛОВАН
ОСТОЈИЋ ВЛАДИМИР
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ТАБАКОВИЋ ДЕЈАН
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ ИВАН
ЂУРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЈЕРЕМИЋ ДРАГИША
АРСЕНОВИЋ ЗОРАН
ШАРЧЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЛУКИЋ САША
СТАНОШЕВИЋ ЖИВАН
МАКСИМОВИЋ ИВАН
М.бр
1
2
5
9
12
16
57
63
119
125
138
145
150
Презиме и име
ЧВОРОВИЋ БОЈАН
СПАСИЋ СЛАВА
СПАСИЋ ПЕТАР
КОСОВАЦ ДРАГАН
ЧВОРОВИЋ ФИЛИП
МУЈИЧИЋ ЗОРАН
СМИЉАНИЋ МИРКО
НИКОЛИЋ ПЕТАР
МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАУНИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ НЕБОЈША
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ РАДОМИР
Ин Мемориам
Драгосињци
Ратина
Метикоши
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
036/420-373
036/861-608
036/861-621
036/861-006
036/861-459
036/862-179 064/901-0993
036/861-966
063/814-5656
036/862-031
063/827-4265
СС – 93 „ЛИПОВИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Улица и број
10 Октобра 20
М. Миленковић 17
Ж. Табаковић 88
Ж. Табаковић 46
Бориса Кидрича 2
10. Октобар 48А
Ж. Табаковића 5
Ж. Табаковић 88
М. Миленковић 3
Д. Јовановић 3
Љ. Шарчевић 29
1. Маја
10. Октобар 59
10. Октобар 73
Љ. Шарчевића 35
Станићева 8
10. Октобра 20
Телефон
011/807-5116
011/807-5215
011/807-5559
011/807-5165
011/802-6313
011/807-5623
011/807-5420
011/807-5559
011/807-5736
011/807-5372
011/807-5744
011/807-5518
011/807-5208
011/807-5334
011/807-5197
011/807-6013
011/807-5116
Мобилни
064/447-0319
064/831-5154
063/873-0203
063/245-209
064/135-6627
064/417-8318
063/548-389
СС – 94 „БОЖА МИТРОВИЋ–ЧИЧА“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
Улица и број
Шафарикова 28
Ж.Ј. Шпанца 13
Сарајлина 37
Сарајлина 68
Шафарикова 28
Јоакима Вујића 19
Сарајлина 17
С. Вуксановића 2
М. Банковића 39
Теслина 45
Село Трмбас
М. Станојловића 61
М. Станојловића 24
66
Телефон
034/380-154
034/384-749
034/381-310
034/330-117
034/380-754
034/360-464
034/369-271
034/390-288
034/380-773
034/369-267
034/390-453
034/361-176
034/381-273
Мобилни
063/763-5919
064/156-1965
065/644-9081
063/880-6048
064/342-1429
063/647-190
063/808-9052
064/157-1546
175
190
197
199
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
СРЕЋКОВИЋ МИЛОМИР
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
РАДОВАНОВИЋ МИЛАН
Јована Ристића 240
Горња Сабанта
Сарајлина 31
Село Доброводице
034/313-605 064/263-3889
034/570-039 064/274-7098
034/381-284 064/308-1215
034/866-248
СС – 95 „АРАНЂЕЛОВАЧКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
16
20
21
45
48
50
55
59
95
96
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН
ТОМКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН
ЋИРОВИЋ АЦА
ВУЈИЧИЋ РАДОВАН
ВУЈИЧИЋ МИЛОВАН
БОЈОВИЋ ВУКОЛА
НИКОЛИЋ ДРАГАН
ЛОМИЋ ТОМИСЛАВ
ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
КУЛУНЏИЋ ЈОВИЦА
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛАН
КОМНЕНОВИЋ ГОЈКО
СТОЈАНОВИЋ МАРКО
ЈОВИЧИЋ САША
ПАНТЕЛИЋ МИРОСЛАВ
ПОПОВИЋ КРИСТИЈАН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ РАДОВАН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ СРЂАН
ЛАЗОВИЋ МАРКО
Улица и број
Ин Мемориам
Село Бања
Село Копљари
Десанке Максимовић 15
Село Орашац
Село Орашац
Село Буковик
Доктора Ђике 8
Цара Николе 18
Село Орашац
Књаза Милоша 271
Село Бања
Церска 36/1
Фочанска 4
Уроша Предића 8
Село Копљари
Томића Крај, Врбица
Књаза Милоша 285
Село Даросава
Вожда Карађорђа 59
Село Даросава
Доктора Будимировоћа 2
Телефон
Мобилни
034/727-477
034/740-537
034/710-340
034/744-180
034/744-180
063/778-7278
064/567-1523
064/298-0689
064/192-3131
064/358-1991
063/723-6016
064/137-2877
061/169-9930
064/349-8942
063/801-6606
060/550-6501
064/129-8466
060/072-3658
065/260-7954
064-494-6544
063/809-1573
064/224-6663
063/700-0099
062/246-925
064/012-7647
034/723-621
034/712-790
034/721-244
034/723-658
034/720-557
034/4740-414
034/714-033
034/712-015
034/724-290
СС – 96 „ГОЛУБ“ – 11050 МАЛИ МОКРИ ЛУГ
М.бр
2
3
5
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
ИВКОВИЋ МАРКО
ЈОРГАЧЕВИЋ РАДИВОЈЕ
БОГИЋЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
СИМОНОВИЋ МОМЧИЛО
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ВАГИЋ ТОМИСЛАВ
КАЗАНЏИЋ БОЖИДАР
БАЈРАМОВИЋ БОЈАН
ГРУЈИЋ ИВАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛОМИР
НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН
ГОРДИЋ ДЕЈАН
ЈОРГАЧЕВИЋ МИОМИР
СТАНОЈЕВИЋ СЛАВИША
СИМОНОВИЋ ДУШКО
КРСТИЋ СИНИША
Улица и број
7. Јули 21
Народног Фронта 23
7. Јули 2-А
Б. Краља Александра 553
Народног Фронта 31
Златиборска 26
Златиборска 25
Рада Контића 8
Народног Фронта 59
Хазарска 3
Партизанска 53/А
Народног Фронта 94
Лошињска 2-М
Златиборска 2-В
Партизанска 35
Партизанска 3
Јабланичка 22
67
Телефон
011/488-1116
011/288-7336
011/288-6538
011/488-6787
011/488-8273
011/289-1092
011/289-3852
011/488-4291
011/488-7341
011/347-8842
011/488-7563
011/342-3546
011/347-1879
011/488-9395
Мобилни
064/285-5615
063/262-382
061/243-7364
064/942-8618
064/115-9581
063/219-727
062/701-163
064/066-4661
064/910-4101
064/617-5325
064/668-8066
064/140-2932
063/245-459
011/288-4585 063/808-9478
23
24
25
26
28
29
30
33
34
35
46
47
48
51
54
56
59
81
88
91
96
101
ЈЕРЕМИЋ ВЕРОЉУБ
МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИША
СИБИНОВИЋ ЖЕЉКО
ИВКОВИЋ ГОРАН
СТАНОЈЕВИЋ ДУШАН
ИВКОВИЋ РАЈКО
ИВКОВИЋ ВЛАДА
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА
АНЂЕЛКОВИЋ МИОМИР
ЈОРГАЧЕВИЋ ДРАГАН
КРСТИЋ МИРОСЛАВ
КОСТУР МИЛАН
АТАНАЦКОВИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ МОМЧИЛО
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ ЉУБИША
СТОШИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ СРЂАН
СИБИНОВИЋ СЛОБОДАН
БРОЋИЋ СЛОБОДАН
СИБИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
М.бр
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
15
18
21
22
23
24
25
26
28
29
30
33
35
39
Презиме и име
ДАМЊАНОВИЋ РАДИША
ЕСКИЋ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
ПАНТЕЛИЋ НЕНАД
ИВАНОВИЋ ИВАН
ПАВЛОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ГОРДАН
ЦВЕТИЋ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
ИВАНОВИЋ ПЕРА
ДАМЊАНОВИЋ ГОРАН
ВЛАЈИЋ МИЛАДИН
ЖИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МАКСИМОВИЋ МИЛОШ
ЕСКИЋ ВЛАДА
СТЕФАНОВИЋ ВЕДРАН
МАРКОВИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ САША
СОСКИЋ РАДОСЛАВ
СТЕПАНОВИЋ ДАРКО
СТЕПАНОВИЋ БОБАН
МИЛИНКОВИЋ ВЛАСТА
МИЛЕТИЋ МИОДРАГ
ЈЕВЂЕНИЈЕВИЋ ВЕЉА
Мокролушка 5Б
Жикина 14Г
Партизанска 34
7. Јули 21
Партизанска 35
Народног Фронта 110
Бул. Краља Александра 608
Бул. Краља Александра 455
7. Јула 25
Партизанска 32
Бул. Краља Александра 533
Н.Фронта 31
И. Л. Рибара 19
Н. Фронта 116
Бул. Краља Александра 608
Првомајска 13
Б. Краља Александра 608
Народног Фронта 5
20. Октобар 15
Радоја Кондића 1
27. Март 8
Радоја Кондића 1
011/347-2762 063/747-6762
064/250-9190
011/289-4373 063/400-003
011/488-1116 063/701-7657
011/488-9395 064/441-8885
011/489-7157 061/170-2029
011/289-3438 064/393-9666
011/286-1748 064/324-3322
011/289-0448 063/271-980
011/289-7105
011/347-7854 064/112-8198
011/488-8273
011/341-2939 063/827-8929
011/489-6618 062/108-6945
011/283-3438
011/347-3851 063/892-9733
011/289-3438 064/196-8858
011/288-0844 064/236-7102
064/855-1052
011/289-3878
011/347-0414 062/398-078
011/289-3878 064/564-4447
СС – 97 „КОВАЧЕВАЦ“ – 11409 КОВАЧЕВАЦ
Улица и број
Симе Матавуља
Ковачевац
Ковачевац
Стреларска 53
Мала Јаруга 22
Ковачевац
Ковачевац
Ковачевац
Ђурђевска 25
Чедомира Влајића 15
Светог Николе 36
Ковачевац
Ковачевац
Агићев Сокак 4
Ковачевац
Баташево
Свете Петке 2
Баташевачка 25
Плетеничка 42
Владимира Степановића
Владимира Степановића 1
Ковачевац
Стреларска 69
Ковачевац
68
Телефон
011/823-7101
011/821-3329
011/821-3571
011/821-3171
011/821-3596
011/821-3733
011/821-3789
011/821-3791
011/821-3564
011/821-3361
011/821-3566
011/821-3307
011/821-3829
Мобилни
065/696-0494
063/300-284
064/151-5932
064/305-4950
064/336-6379
065/672-1774
064/571-5458
063/186-6421
063/154-6499
063/281-228
063/278-253
063/881-3282
062/111-7855
064/131-7915
060/134-8822
062/261-103
064/448-7849
011/822-4351
011/821-3937
011/823-8453
011/821-4130
011/821-3671
011/821-3891
011/821-3187
064/296-0665 064/386-9725
064/280-1735
41 ЈЕВЂЕНИЈЕВИЋ ВЕСА
48 ЈАНКОВИЋ РАДОСЛАВ
Ковачевац
Филипа Кљајића 1
062/725-029
СС – 98 „БРЂАНИ“ – 14000 ВАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
23
24
30
34
42
51
53
58
59
63
99
Презиме и име
ВУКОВИЋ МИЛАН
СИМЕУНОВИЋ ДРАГИША
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЧОЛИЋ ДРАГАН
КОТАРАЦ РАТКО
СТАНОЈЕВИЋ СРБИСЛАВ
ВУКОВИЋ ЛАЗАР
ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР
ПЕКИЋ ДАРИО
ДОСКОВИЋ ИВАН
РАДОСАВЉЕВИЋ МАЛИША
БЕЛИЋ МИЛЕНКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛОМИР
МИТРОВИЋ ДАРКО
ПАВЛОВИЋ ВЛАСТИМИР
ГЕНТИЋ МИРОСЛАВ
РАДОИЧИЋ МИЛОВАН
ПЕТРОВИЋ МАРИНКО
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
РАДОЈИЧИЋ ЖАРКО
МИЛУТИНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ТАНАСИЋ НЕНАД
РАДОЈЧИЋ ДРАГАН
ВЕСИЋ ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИРОЉУБ
ВЛАЈКОВИЋ СРЕТЕН
ДАМЊАНОВИЋ ИВАН
ПАВЛОВИЋ ГОРАН
АЛЕКСИЋ ПЕТАР
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
11
12
17
18
Презиме и име
ЏЕБРИЋ СРЕТКО
ПРИЈИЋ РАДОВАН
НИКОЛИЋ ПЕТАР
СТЕПАНОВИЋ ДУШАН
АЈДУКОВИЋ МИЛОШ
РАДИЋ САША
ТАСИЋ СЛОБОДАН
РУЖЕСКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛОРАД
Улица и број
Радничка 87
Бабина Лука
Иве Андрића 43/А
Тиће Миловановић 51/1
Филипа Вишњића 17
Кнез Милошева 91
Радничка 87
Иве Андрића 43/А
Високо-Бих
Обилића Венац 5
Ваљевска Лозница
Браће Недић 36
Тиквешка 6
Димитрија Туцовића бб
Алексе Ненадовића 1/А
Ђердапска бб
Попарски Пут 68
Ђердапска 67
Филипа Вишњића 22
Браће Величковић
Ваљевска Каменица
Дивци, Лозница
Рађево Село
Тиће Миловановић 33
Вировци
Ваљевска Лозница
Браће Недић 28
Иве Андрића 59
Г. Грабовица Балачка
Др. Пантића 31
Телефон
Мобилни
014/248-806
064/263-6068
064/171-8549
014/227-083
014/248-357
063/703-6610
014/248-806
064/171-8549
066/753-470
061/114-0186
014/264-224
014/215-146
014/248-242 064/205-8449
014/246-108
014/234-934
014/246-198
014/371-120
014/227-439 064/311-2275
014/227-085
064/120-0763
064/441-0515 064/144-0513
014/264-155
065/235-3421
014/243-844
014/264-461
014/264-182
014/248-545
064/154-8226
014/272-687
014/230-590
СС – 99 „ЈАЈИНЦИ“ – 11222 ЈАЈИНЦИ
Улица и број
Јована Гајгера 6
Ане Добеш 17
Булевар Јна 21
Булевар Јна 163
Драгана Родића 11
Милутина Миљковића 36
Вукосаве Ољаче 18
Вукашина Антића 27
Булевар Јна 99
Иванке Маучевић 42
Булевар Јна 150Б
69
Телефон
Мобилни
011/394-0149
011/394-0476
011/394-1343
011/394-0916
011/394-2621
011/364-1742 063/213-410
011/394-1358
011/394-0520
011/394-1008
011/394-1027 063/777-6224
011-394-3383
21
22
23
30
31
34
99
ТОДОРОВИЋ МИЛЕ
СТЕПАНОВИЋ САВА
СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР
ИВАНОВИЋ ЗЛАТАН
РАЛЕВИЋ ЧЕДОМИР
ПОПОВИЋ ВИТОМИР
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Драгана Маузера 1
Булевар Јна 125
Булевар Јна 155
Булевар Јна 102А
Булевар Јна 101Б
Радована Ћосића 4
Булевар Јна 152
011/394-2801
011/394-0675
011/394-0487
011/394-1859
011/394-3411 063/224-014
011/394-2838
011/394-0326
СС – 100 „СТАНИШИЋ“ – 25284 СТАНИШИЋИ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
16
17
19
20
21
22
25
26
27
28
30
31
39
40
41
42
43
44
Презиме и име
ПРОСЕНИЦА МАРКО
ВУЧКОВИЋ СЛАВКО
ПЕЈИЋ СЛАВОЉУБ
ПРОСЕНИЦА ЉУБОМИР
ОЛУЈИЋ СТЕВАН
МАРТИЋ ЗОРАН
МАРИЈАНОВИЋ МИТАР
УГАРКОВИЋ МЛАДЕН
ПАЈИЋ БОРИВОЈ
ПАЈИЋ МИЛОРАД
ЧАВЛИН МИЛОШ
ПАРАЂИНА МИЛАН
КУЖЕТ БРАНКО
ПЕЈИН МИЛОЈКО
РАДИНОВИЋ РАДИВОЈ
ВРАЧАРИЋ ГОЈКО
ВРАЧАРИЋ ЉУБИНКО
ГРАОВАЦ ЗОРАН
СИМИЋ САВО
ТАНУРЏИЋ ЗОРАН
ФАБИЈАН ВЕСЕЛИНОВИЋ ВУК
ЂУРЂЕВ ДЕЈАН
КУРИЏА ЛУКА
ЛОНЧАР МИЛАН
ЧАВЛИН ЖЕЉКО
СИМОНОВИЋ СИНИША
ПАЈИЋ НЕМАЊА
ДРЉАЧИН МАРКО
ЈОВИЋ ЈОВИЦА
ЛАКАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
ЈОКИЋ НЕМАЊА
ЈОКИЋ ДРАГАН
НОВАКОВИЋ МИЛЕ
ЧАМЏИЋ ДРАГАН
МАКУНЧЕВИЋ ДРАГАН
МАКУНЧЕВИЋ ГОРАН
Улица и број
Солунских Бораца 3
Цара Душана 45А
Цара Душана 104
Далматинска 147
Карађорђева 41
Карађорђева 81
Алексе Шантића 44
И. Лоле Рибара 21А
Београдска 14
Ослобођења 9
Далматинска 154
Далматинска 2
Косовска 4
Милоша Обилића 47
Далматинска
Марка Краљевића 6
Марка Краљевића 6
Солунских Бораца 8
Карађорђева 103
Цара Душана 11
Карађорђева 91
Ослобођења 129
Далматинска 12
Алексе Шантића 106
Цара Душана бб
Арсенија Чарнојевића 1
Београдска 14
Добровољачка 35
Цара Душана бб/7
Пролетерских Бригада 18
Телефон
Мобилни
025/275-34
025/830-237
025/831-264
025/830-690
025/830-409
025/830-290
025/830-919
025/804-415
025/831-250
025/831-042
025/831-395
025/831-179
025/831-176
025/830-633
025/831-261
025/831-023
025/831-023
025/831-205
025/830-480
062/961-4681
025/830-726
025/831-379
025/830-858
025/830-362
025/831-475
025/830-924
025/831-250
025/830-228
025/831-442
025/866-868
СС – 101 „ШИМЛЕР“ – 15357 КЛЕЊЕ
Улица и број
Ђенерала Драже 22
Ђенерала Драже 46
Швајцарска
Немачка
Карађорђева 58
Карађорђева 58
70
Телефон
Мобилни
015/457-707
015/457-600
4171412629
49626990568
015/457-041
015/457-041
7
8
9
10
11
12
15
19
22
42
55
101
110
ЂЕНАДИЋ ДРАГАН
ЗОРБИЋ СЛАВИША
ДРЕЗГИЋ ЈОВИША
ТЕОДОРОВИЋ СТЕФАН
НИНКОВИЋ ЖЕЉКО
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
ЂУРКОВИЋ ГОРАН
НИНКОВИЋ МИЛАН
ШЕХИНОВИЋ СЕМСУДИН
ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ ГОРАН
ЈОКИЋ МИКАН
ЈОКИЋ НЕБОЈША
ФАЈКОВИЋ ЗЛАТКО
М.бр
1
2
3
4
5
8
10
11
14
15
18
19
20
21
22
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТКО
МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГАН
АНТИЋ СТОЛЕ
МИЛИЋ ТОМИСЛАВ
ОБРАДОВИЋ ЖИВОМИР
МИЛАДИНОВИЋ ИВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
ШУЛЕЈИЋ ЗОРАН
ВУЛЕТИЋ ИВАН
СТОЈАДИНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
АНТИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН
ШУЛЕЈИЋ МАРИЈА
ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТИСЛАВ
М.бр
1
3
4
5
8
9
10
11
13
16
20
22
23
27
28
Презиме и име
ЂУКАНОВИЋ РАЈА
МАТИЋ РАДЕ
РАДОЈИЧИЋ ДРАГУТИН
ПАВЛОВИЋ МИША
РАДОЈИЧИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН
МАТИЋ ЉУБИША
ПЛАНИНЧИЋ МАРКО
РАДОЈИЧИЋ РАДОМИР
МИШКОВИЋ МИЛЕТА
РИСТИЋ МИЛОШ
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ МИЛАН
РАФАИЛОВИЋ ЗОРАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДАРКО
Цара Душана 66
Николе Тесле 8
Краља Александра 92
Светог Саве
Попа Цветина
Главна
Краља Петра 74
Карађорђева 52
Словенија
Главна
Спасоја Јокића
Ђенерала Драже 22
Озимице 2
015/457-677
015/440-159
015/457-635
015/457-784
015/279-317
015/440-697
015/457-412
38615654019
015/292-507
015/270-706
015/457-833
38737226349
064/372-8322
СС – 102 „ЈАТАГАН“ – 11313 МАЛА КРСНА
Улица и број
Ж. Милошевића 12
Вука Караџића 14
Првомајска 84
Р. Лазића 35
Р. Лазића 32
Првомајска 53
Ж. Милошевића 12
Р- Лазића 20
А. Живановића
Цариградски Друм
Првомајска 84
Б. Митић 32
Ж. Милошевића 10
Р. Лазића 20
Ђ. Јакшић
Телефон
026/731-040
026/731-406
026/731-239
026/731-336
026/731-166
026/731-163
026/731-246
026/731-224
Мобилни
064/178-0145
064/322-0056
063/808-0643
063/801-3212
065/402-4024
069/731-163
064/116-7403
064/505-4225
064/357-4158
026/731-214
026/731-239 064/210-7750
026/731-317 064/217-4169
026/731-410 064/867-0575
026/731-224
026/731-154
СС – 103 „ШАМПИОНИ РАТАРА“ – 11509 РАТАРИ
Улица и број
Ин Мемориам
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
71
Телефон
Мобилни
011/877-2438
011/877-2447
011/877-2447
011/877-2423
011/877-2344
011/877-2725
011/872-2998
011/877-2462
011-877-2772
011/877-2383
064/223-3868
064/180-4669
064/130-2321
064/284-6178
064/336-6237
064/422-0556
063/410-648
063/219-195
064/872-7948 064/175-2556
011/877-2423 064/197-3840
33
36
37
42
43
44
45
46
47
55
66
МАТИЋ МИЛЕТА
ЈЕВТИЋ БОРА
РАФАИЛОВИЋ ДУШАН
НИКОЛИЋ МИЛЕТА
ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ
МИШКОВИЋ ДЕЈАН
ПЛАНИНЧИЋ РАША
СУБОТИЋ ПАЈА
СИМИЋ ПРЕВА
МАТИЋ ВЕЉКО
МИШКОВИЋ ДРАГАН
Ратари
Уровци
Ратари
Ин Мемориам
Ратари
Ратари
Ратари
Засека
Засека
Ратари
Ратари
011/877-2433 064/194-8110
011/877-3614 063/283-070
011/877-2655 064/320-2628
011/877-2648 064/242-7034
011/877-2778 064/186-0213
011/877-2725 063/826-7909
064/448-3526
064/165-2163
011/877-2344 064/572-0581
062/816-9916
СС – 104 „КРИЛА 74“ – 22400 РУМА
М.бр
2
5
6
8
9
11
14
15
20
21
26
30
31
35
36
39
40
51
78
79
83
Презиме и име
ФАРКИЋ ДУШАН
ШОЛАЈА СТЕВА
ШУКУНДА ЂУРА
ПАШЋАН РАДОСЛАВ
УБОЈА ПЕРА
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
ЈЕРКОВИЋ ДУШАН
ШУКУНДА ЗОРАН
ЕРОР УРОШ
КЕКИЋ ДРАГАН
СТЕГЊАЈИЋ ВЛАДИМИР
РОГИЋ РАДОСЛАВ
ОСВАЛД ИВАН
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
РАКОВИЋ ДУШАН
ЖИВКОВИЋ ГАЈА
ВУКАДИНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ХРЊАК МИЛАН
ЋЕНДО ДАРКО
ТИМАРОВ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
3
4
8
9
11
12
15
16
Презиме и име
МИЛИВОЈЕВИЋ НОВИЦА
МИЛЕНКОВИЋ РАДИША
ПЕТРОВИЋ БОБАН
МАТИЋ МАРКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОЈЕ
МИЛЕНКОВИЋ НЕБОЈША
РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ ДОБРИЦА
ВУЧКОВИЋ ДРАГИША
МАТИЋ СТОЈАН
Улица и број
Д. Јерковића 34
Главна 3
Д. Јерковића 43
Г. Принципа 38
Ул. Нова Бр. 10
Д. Јерковића 1
П. Драпшина 1
Д. Јерковића 42
Д. Јерковића 42
Врдничка 76
П.С. Вељка 101
Књаза Милоша 48
П. Ђиласа 35
Војачка 59
Л 2/3 I
С. Ковачевића 9
М. Стојановића 88
Д. Михајловића 23
Јна 35
И. Лоле Рибара 132
П. С. Вељка 97
Телефон
022/479-690
022/476-546
022/476-555
022/473-397
022/477-131
022/476-818
022/845-134
022/476-555
022/476-555
022/475-413
022/474-240
Мобилни
064/819-3456
063/719-8629
065/601-1130
064/133-9285
063/591-821
063/877-6762
064/216-4695
064/367-3824
061/207-0880
022/448-460 064/154-7769
022/391-316 063/718-8149
022/477-096
022/431-598 064/219-5591
064/516-8591
061/205-1726
022/474-200 064/113-6306
022/477-541
022/477-345 064/218-7517
СС – 105 „МАЛА КРСНА“ – 11313 МАЛА КРСНА
Улица и број
Моравска 35
Ж. Петровића 224
Р- Лазића 150
Б. Митића 11
Ж. Петровића 39
Првомајска 218
М. Пауновића 17
М. Пауновића 16
Краља Петра 47
Б. Митића 11
72
Телефон
Мобилни
026/731-370
026/731-081
026/731-339
026/731-267
026/731-260
026/731-238
026/731-465
026/731-374
026/731-213
026/731-267 064/445-4327
24 СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВИЦА
38 СТОЈАДИНОВИЋ ДОБРИЦА
60 ИВАНОВИЋ ДРАШКО
Моравска 20
Моравска 21
Моравска 4
026/731-293
026/731-191
СС – 106 „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ – 14000 ВАЉЕВО
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
29
30
33
Презиме и име
ИГЊАТОВИЋ ДЕЈАН
ДАВИДОВ ДУШКО
ТАБАКОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ЈЕВРЕМ
СЕЛАКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВИЋ СЛОБОДАН
МИЈАТОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
ИГЊАТОВИЋ БРАНКО
ЈОВИЋ ДРАГАН
СТОЈКОВИЋ САША
МИЈАТОВИЋ НЕМАЊА
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
СЕЛАКОВИЋ ГОРАН
СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈКОВИЋ МИЛУТИН
ПЕТКОВИЋ ЖЕЉКО
ПРЕБЕГ БОРИСАВ
ПАВЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ТАБАКОВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ МИОДРАГ
ЈАКШИЋ НИКОЛА
ПЕТАРИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ ГОРДАНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
18
19
20
22
24
Презиме и име
ГРУЈИЋ БРАНКО
КОЈИЋ МИЛОВАН
КОЈИЋ ХАЏИБРАНИСЛАВ
ГЕРМАН БОШКО
ЛАЦКОВИЋ РАДМИЛ
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН
КОЈИЋ МИЈАИЛО
КОЈИЋ МИЛОШ
ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ИВАНКОВИЋ ГОРАН
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЛАЦКОВИЋ ВЛАДА
ЉУБИНКОВИЋ МИЛЕНКО
КОЈИЋ ИВАН
ЦВЕТУЉСКИ ЉУБИНКО
Улица и број
VI Личка 31
VI Личка бб
VI Личка бб
Ужичка 58
Петничка 3
Сувоборска 28
Гундулићева 9
Гундулићева 21
VI Личка 31
Сувоборска 28
Првомајска 6
Гундулићева 9
Олге Пиргић 14
С. Белић
Сувоборска 99
Сувоборска 99
Гундулићева 5
С. Белић
Петничка 10
VI Личка бб
Петница бб
Болнички Блок 9
Босанска 9/А
Петничка 10
Телефон
014/240-670
014/243-573
014/243-219
014/238-929
014/224-923
014/227-089
014/234-635
014/226-614
014/240-670
014/227-089
014/233-364
014/234-635
014/233-413
014/2434-494
014/225-517
014/225-517
014/226-325
014/243-076
014/243-506
014/243-219
014/311-228
014/229-456
014/238-772
014/243-506
Мобилни
064/327-3391
064/127-0909
064/002-1487
064/976-2550
064/037-3712
063/377-471
064/893-2010
064/367-7722
064/422-5999
064/159-9712
065/226-3250
064/126-5778
065/629-3916
064/129-3298
061/113-3067
СС – 107 „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – 15357 КЛЕЊЕ
Улица и број
Хајдук Вељка 84
М. Јокића 15
Краља Милана 1
Јарачких Жртава 2
Краља Александра 60
Краља Александра 46
Хајдук Вељка 11
Хајдук Вељка 11
П. Цветина 57
Цара Душана 6
Светог Саве 89
Карађорђева 1
П. Цветина 3
П. Цветина 66
М. Јокића 15
М. Обилића 15
73
Телефон
015/457-792
015/270-653
015/310-727
015/346-304
015/457-815
015/457-373
015/457-222
015/457-823
015/457-223
015/457-399
015/457-056
015/457-181
015/457-767
015/457-153
015/270-653
015/425-844
Мобилни
063/356-145
063/801-8080
063/789-4171
063/848-3148
064/376-1072
064/2370-796
064/979-4400
061/115-6569
064/911-1050
СС – 108 „РАДИНАЦ“ – 11311 РАДИНАЦ
М.бр
1
2
3
4
7
8
9
10
13
14
18
23
24
28
30
31
32
33
36
39
53
54
58
59
60
69
73
74
Презиме и име
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
НАКАРИЋ ЖИВОМИР
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ПЕЈИЋ ДОБРИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ЈОВИЦА
МИТРОВИЋ ГОРАН
ВЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА
ЛУКИЋ ДЕЈАН
ИЛИЋ ДРАГАН
ЗЛАТАНОВИЋ ВЛАСТИМИР
СТАНОЈЛОВИЋ МАЛИША
РАДОЈКОВИЋ ДУШАН
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША
ЂОРЂЕВИЋ ДОБРИЦА
КУЗМАНОВИЋ ДРАГИ
РАЈЧИЋ СВЕТИСЛАВ
ПЕЈИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
ЉУБИЋ РАНКО
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
МИЛАДИНОВИЋ ЈОВИЦА
БРАНКОВИЋ ДРАГОЉУБ
ДИМКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
М.бр
1
3
7
9
10
18
19
20
23
24
25
29
32
35
38
Презиме и име
ЈЕРОТИЈЕВИЋ МИЛОШ
ПАНТИЋ СЛОБОДАН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ СРЂАН
ЛАЗАРЕВИЋ ГОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТРОНИЈЕ
СУШИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
СУШИЋ СЛОБОДАН
ЈЕРОТИЈЕВИЋ ДРАГАН
АНДРЕЈИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ МИЛАН
АЛИМПИЋ ЖИВАН
Улица и број
Смедеревска 30
Б. Коцића 22
Б. Коцића 13
Тошина 10
Благоја Коцића 13
Б. Коцића 5
Милосава Вељковића 17
Б. Коцића 41
Цариградска 2
Радојка Петровића 13
Радомира Јанковића 17
В. Арамбашића 10
Славољуба Ристића 2
Ђуре Пуцара 4
Славољуба Ристића 11
Б. Коцића 13
Благоја Коцића 26
Благоја Коцића 21
Тошина 10
Славољуба Ристића 9
Смедеревска 52
Благоја Коцића 10
Драги Јовановић 46
Пролетерска 29
Смедеревска 36
Љубомира Ђикића 34
Славољуба Ристића 11
Славољуба Ристића 11
Телефон
Мобилни
026/701-035
026/701-314
026/701-854
026/701-554
026/701-854
026/701-732
026/701-999
026/701-422
026/701-973 064/056-5212
026/701-243
062/356-550
026/617-877
026/652-600
064/139-0479
026/701-319
026/701-622 064/180-1379
026/702-064 064/311-0980
026/701-554
064/193-2383
026/702-031
064/259-1772
026/702-074
026/701-041
026/701-363
064/284-9506
064/139-0479
064/139-0479
СС – 109 „БОРАЦ“ – 11251 ОСТРУЖНИЦА
Улица и број
7. Јула 37
Милорада Пантића 37
Боже Крезића 6А
Карађорђева 32
Космајска 17
Космајска 21
7. Јула 11
Љубе Ранковић 17А
Љубе Ранковић 8
Аце Николића
Попа Проте Марка 37
7. Јула 11А
Омладинска 6
7. Јула 13
Рада Бранковића 14
74
Телефон
Мобилни
011/807-0059
011/807-0106
011/807-0989
011/807-0713 064/967-6304
011/807-1157
011/807-1187
011/807-0253
011/807-0775
011/807-0509
011/807-0734
011/807-0055
011/807-0975
011/807-1063
011/807-0972
011/807-0451
42 ЂУКИЋ РАДОМИР
48 СТАЈКИЋ ЗОРАН
Љубе Ранковића
Рада Бранковића 11А
011/807-0067
СС – 110 „КОЛУБАРА“ – 11500 ЛАЗАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
21
22
23
24
26
Презиме и име
КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН
ЛОТИНА ПЕТАР
ЈАНКОВИЋ ЉУБОМИР
МИТРОВИЋ МИЛАН
ЖИВОЈИНОВИЋ НЕНАД
ЖИВОЈИНОВИЋ ЉУБОДРАГ
СУНАЈКО ДАВОР
КРСМАНОВИЋ ГОРАН
БОРОВИНИЋ РАДОСАВ
МЛАДЕНОВИЋ СЛОБОДАН
МЛАДЕНОВИЋ ИГОР
АДАМОВИЋ ВЛАДА
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН
ДЕМИРОВИЋ ДРАГИША
МИЈУШКОВИЋ МИЛАН
КНЕЖЕВИЋ УРОШ
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД
ЈАНКОВИЋ СТЕФАН
ЛОТИНА СВЕТОЗАР
ЈОВИЧИЋ РАДОМИР
М.бр
1
3
4
5
6
7
9
12
14
15
16
42
111
Презиме и име
МАТИЋ БОЖИДАР
ПАВЛОВИЋ МИЛОРАД
ЈЕКИЋ РАДИВОЈЕ
ШКОДРИЋ ЖЕЉКО
ШКОДРИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ ЉУБИША
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
МАРИЋ ЗОРАН
ЗДРАВКОВИЋ СТЕВАН
ШКОДРИЋ ПЕРИЦА
ЂУРЂЕВИЋ БОРИВОЈЕ
НИКОЛИЋ РАДИВОЈЕ
ДИМИЋ БОЖИДАР
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
САБОВЉЕВ МАКСА
ЗУБИЋ ВОЈИСЛАВ
ЗУБИЋ ВЛАДИМИР
ДУБРАЈА НЕБОЈША
Улица и број
Б. Миловановић 19
Валандовска 6
К. Рацина 8
Д. Туцовића 4
Д. Обрадовића 23
Д. Обрадовића 23
1300 Каплара
Б. Грујића 18
С. Сирогојна 7
П. Ерјавеца 15А
П. Ерјавеца 15А
С. Немање 104
Рудовци
Каменица
Колубарски Трг 65
Б. Миловановић 19
Н. Станојевића 1
К. Рацина 8
Валандовска 6
Н. Станојевића 12
Телефон
011/812-3930
011/812-5630
011/812-7532
011/812-8384
011/812-0721
011/812-0721
011/812-4547
011/812-4107
011/812-8227
011/812-8227
011/812-7616
011/819-2332
034/746-455
011/812-7652
011/812-3930
011/812-0563
011/821-7532
011/812-5630
011/812-0868
Мобилни
061/132-1676
064/052-8232
064/360-2477
061/160-1327
064/193-2939
064/439-1135
063/359-688
064/130-4521
064/349-7626
064/142-7759
064/142-7759
065/964-5220
063/186-6112
064/219-4828
052/897-0706
061/132-1674
069/372-3770
064/360-2477
064/177-4211
064/448-3255
СС – 111 „ДУНАВ“ – 11215 ВЕЛИКО СЕЛО
Улица и број
Теслина 76
Дунавска 3
Винчанска 4
Београдска 32
Београдска 123
Омладинска 34
Теслина 38
Омладинска 28
Теслина 97
Београдска 85
Вишњичка 6
Теслина 107
Београдска 78
Телефон
011/274-6055
011/274-6097
011/274-6068
011/277-8998
011/277-8998
011/274-6181
011/274-6379
011/274-6182
011/274-6085
011/274-6162
011/274-6152
011/274-6079
011/274-6104
Мобилни
064/140-7159
064/353-3710
062/802-3233
СС – 112 „ЈАТО 03“ – 26000 ПАНЧЕВО
Улица и број
Св. Милетића 70
М. Горког 10
Максима Горког 77
Карађорђева 26-А
75
Телефон
013/331-678
013/342-595
013/348-664
013/353-404
Мобилни
063/839-5920
063/261-958
064/856-6173
063/316-947
6
7
8
10
11
12
13
20
21
23
ЈОВАНОВ ЛАЗА
ПИСАРЕВ НИКОЛА
ЦИЗМАС СВЕТОЗАР
ЛАЦКОВИЋ ВОЈИН
СУВАЧАРОВ МИОДРАГ
ТОДОРОВИЋ РАДОМИР
ЈОВИЧИН ДРАГАН
ВУЈИЧИН БОРА
КАСАПИНОВИЋ ДУШАН
МЛАДЕНОВ МИЛАН
М.бр
1
2
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Презиме и име
БАКИЋ ВУКМАН
МАКША МАТИЈА
БЕГОВИЋ МИЛАН
ВЛАХОВИЋ ВЕСЕЛИН
ГРАОВАЦ ДРАГАН
КИЛИЋ СЛОБОДАН
ТВРДОВСКИ ВЛАДО
БУЛАТОВИЋ БОРО
БУЛАТОВИЋ МИЛИВОЈЕ
БУЛАТОВИЋ МИРАШ
СЕЛЕНИЋ ИВИЦА
ТИМЧИШИН ИВАН
ВЕНГРИН АНДРАШ
СОКОЛОВИЋ МИРОСЛАВ
ВАГИЋ ЗОРАН
ОДАЛОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МИАЛШИНОВИЋ ВУЧЕТА
БУЛАТОВИЋ ДРАГАН
ВАГИЋ ТОДОР
НИКОЛАЈЕВИЋ МИХАЈЛО
СОБЕК ЈОЖЕФ
РАКОВИЋ НЕНАД
БАНОВИЋ КОСТА
МАКША ДЕЈАН
КРСМАНОВИЋ ДРАГАН
КИШЈУХАС ЉУБО
КИШЈУХАС ВЛАДИМИР
СОКОЛОВИЋ ДРАГАН
ТВРДОВСКИ МАРИО
РАДМАНОВИЋ РАДОМИР
МИНОВСКИ НЕНАД
РАБРЕНОВИЋ МАРИНКО
БЕГОВИЋ МИЛОРАД
ВУЧИНИЋ САША
РЕСАНОВИЋ МИЛЕ
Змај Јовина 35
М. Горког 25
Кницанинова 18
Вељка Влаховића 23
Матије Губца 46
Змај Јовина 35
Кницанинова 91
Цара Лазара 14
В. Р. Путника 22
Светог Саве 5
013/321-251
013/345-282
013/354-542
013/361-119
013/351-883
013/321-251
013/332-428
013/513-907
013/317-830
062/321-256
061/192-0988
063/756-2957
060/035-1883
064/510-6634
064/900-3115
060/582-5985
064/162-9431
СС – 113 „НАША КРИЛА“ – 25225 КРУШЧИЋ
Улица и број
Лењинова 98
Лењинова 42
Салаш 55
Рибарева 66
Ин Мемориам
Лењинова 96
Маршала Тита 89
Маршала Тита 162
7. Јули 3
7. Јула 3
Лењинова 54
Маршала Тита 38
М. Дом
М. Гвожџара
Лењинова 191
Маршала Тита 192
Ин Мемориам
Маршала Тита 187
С. Пенезића 6
Ин Мемориам
7. Јула 12
Болничка 5
Рибарева 15
П. Шандора 17
Лењинова 3
Рибарева 38
Клаоничка 2
Рибарева 3
Лењинова38
Маршала Тита 89
16. Дивизије 151
Рибарева 46
Рибарева 15
Ин Мемориам
Маршала Тита 190
Братства Јединства 101
76
Телефон
Мобилни
025/706-015
025/706-473
025/706-179
025/706-294
025/706-568
025/706-004
025/706-615
025/706-222
025/706-350
025/706-143
025/706-730
025/706-146
025/706-067
064/205-6674
064/934-8612
025/706-401
025/721-132
025/706-180
025/706-309
025/706-607
025/706-190
025/706-078
025/706-621
025/706-531
025/706-357
025/706-004
025/722-310
025/706-429
025/706-607
025/706-395
021/720-059
064/980-6198
44
45
46
47
50
ГРДИНИЋ ВЕЉКО
ХУРЕМОВИЋ ЏЕКО
МАЛАЦКО МИРОСЛАВ
ДАВИД ПИШТА
ХАРДИ СИЛВЕСТЕР
Маршала Тита 110
Братства Јединства 113
Лењинова 39
Ин Мемориам
Рибарева 22
025/706-358
021/720-696
064/278-6266
021/720-830
СС – 114 „ЛИПЕ“ – 11310 ЛИПЕ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
10
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
30
31
32
37
38
39
40
42
44
55
56
57
64
66
69
70
78
80
84
85
86
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ЖИВОРАД
СТОЈКОВИЋ ГОРАН
МИЈАТОВИЋ ПЕРИЦА
ИЛИЋ ГОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ВИТОМИР
СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛАВА
МИЛАНОВИЋ ВЛАДИЦА
ИЛИЋ ДЕЈАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ВИТОМИР
ПАНТЕЛИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИЦА
ОБРАДОВИЋ ДОБРИЦА
ИЛЕШ ПАЛ
ПАВЛОВИЋ ДОБРИЦА
ПАЈИЋ МЛАЂАН
СПАСИЋ ЉУБИША
МАРИНКОВИЋ БОЈАН
ЦВЕЈИЋ ЗОРАН
ПАЈИЋ МИЛОВАН
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
МИЈАТОВИЋ ЈОВИЦА
ЛАЗИЋ ЖИВОСЛАВ
БАРИШИЋ АНЂЕЛА
ПАЈИЋ ДЕЈАН
ПАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ ЖЕЉКО
СТЕПАНОВИЋ СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ ПЕРИША
ПАНТИЋ ЖЕЉКО
РАДОЈКОВИЋ РАДОСАВ
БРАНКОВИЋ ДОБРИЦА
СПАСИЋ СЛОБОДАН
СТАНКОВИЋ ЖИВАДИН
СТАНКОВИЋ МАЛИША
ГАЈИЋ РАДОМИР
ЈАКОВЉЕВИЋ ТОПЛИЦА
ВОЈИНОВИЋ СЛАЂАН
МИЛАНОВИЋ РАДОСАВ
РАДОЈКОВИЋ МИХАЈЛО
ЖИВКОВИЋ ПЕРИЦА
ПАНТИЋ ДАНИЈЕЛ
Улица и број
Маршала Тита 58
Маршала Тита 164
Омладинска 42
Маршала Тита 196
Маршала Тита 55
13. Октобра 17
Партизанска 63
Космајска 23
Партизанска 12
8. Март 19
Маршала Тита 79
29. Новембар 19
4. Јули 5
29. Новембар 6
Вука Караџића 75
7. Јули 20
Живка Мишића Реље 23
Живка Мишића Реље 27
13. Октобар 20
4. Јули 15
Моше Пијаде 14
Омладинска 41
Моше Пијаде 14
Омладинска 41
Омладинска 41
Живка Мишића Реље 18
Партизанска 68
Вука Караџића 65
Омладинска бб
Партизанска 47
Космајска 1
Пролетерска 11
8. Март 13А
8. Март 13/А
Маршала Тита 129
Пролетерска 16
4. Јули 8
Партизанска 63
Партизанска 47
Маршала Тита 111
Космајска 28
77
Телефон
026/771-740
026/771-033
026/771-092
026/771-281
026/771-297
026/771-289
026/771-135
026/771-168
026/771-364
026/771-478
026/771-285
026/771-205
026/771-478
026/771-208
026/771-000
026/771-559
026/771-682
026/771-829
026/771-317
026/771-383
Мобилни
064/170-5970
064/313-6628
065/991-2344
062/396-247
065/668-1761
060/151-4025
063/741-6980
063/826-6923
063/741-6980
026/771-318
026/771-318
026/771-045 064/331-9992
026/771-608
026/771-200
026/771-868 063/366-875
063/874-7800
026/771-560
026/771-583
026/771-594
026/771-594
026/771-233 064/456-6328
026/771-435 065/643-9473
026/771-384
026/771-135
063/874-7800
026/771-543
026/771-846 064/432-1558
90
99
100
101
ИЉЕШ МИЛОШ
ЖИВКОВИЋ ИВАН
ЖИВКОВИЋ ДОБРИЦА
ГАЧИЋ ВЕЛИБОР
М.бр
1
2
3
4
5
8
9
10
13
14
15
16
22
23
24
26
30
34
37
38
40
52
57
Презиме и име
СТОЈИЋ СВЕТИСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДОЈЧИНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША
АРСИЋ РАТОМИР
ПИРИВАТРИЋ НЕНАД
ПАВЛОВИЋ ЖИВОМИР
ЖИВКОВИЋ НЕБОЈША
ПАВЛОВ НИКОЛА
СТОЈКОВИЋ ЉУБИША
КОВАЧЕВИЋ СВЕТИСЛАВ
КОВАЧЕВИЋ РАДОМИР
МИЈАТОВИЋ ГОЈКО
ЂУРИЋ ВОЈИСЛАВ
НИКОЛИЧИЋ БОГОМИР
МИРКОВИЋ ЈОВИЦА
СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
БАРНИЋ ЖИВОРАД
МУТИЋ СЕЛМАН
ЂУРИЋ ДУШАН
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД
КЛИСАРИЋ СРЕТЕН
ИВКОВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
2
3
4
5
7
10
13
22
23
35
Презиме и име
МИТИЋ БОЖИДАР
ТРАЈКОВИЋ СРЂАН
СТАМЕНКОВИЋ ВЕЛИМИР
ЦЕКИЋ ЗОРАН
СЛАВКОВИЋ ГРАДИМИР
МИЉКОВИЋ ДУШАН
ЦАКИЋ МИРОСЛАВ
СЛАВКОВИЋ МИЛОРАД
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
ЦЕНИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
3
4
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ЖИВАН
ЦИЦОВИЋ РАТКО
СУРУЧИЋ-МАТИЋ ЉУБИЦА
4. Јули 5
Маршала Тита 168
Маршала Тита 168
Вука Караџића бб
026/771-478
026/771-056 064/249-2634
026/771-056
026/771-458 064/510-5248
СС – 115 „СЛАВИЈА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Ирене Зековић 28
Копаоничка 1
Делиградска 1
Мајевичка 24
Саве Немањића 2/17
Мирка Пауновића 33
М. Бурјузова 32
Петра Спасојевића 4
Алексе Дундића 8
Цанкарева 5
16. Октобра 100
16. Октобра 100
Гоце Делчева 1
Колубарска 2
Бачинац
Рашка Сокак 1
Коларски Пут бб
Баеалучка 30
Тамишка 4
Колараски Пут бб
17. Октобра 45
Мајевичка 28
Ц. Армије 8
Телефон
026/663-542
026/611-436
026/617-747
026/654-325
026/229-251
026/654-322
026/661-775
Мобилни
064/409-9622
064/125-9446
064/178-4503
064/146-4937
026/616-987 064/145-8750
026/654-509
026/653-592 064/206-5824
026/654-354
026/372-171
026/661-281
026/654-730 064/165-1670
026/654-213 064/425-9315
026/660-276
026/653-487
026/224-671
064/164-0489
СС – 116 „КЛУБ 99“ – 16000 ЛЕСКОВАЦ
Улица и број
Влајкова 45
Д. Обрадовића 29
Пусторачка 64
Бојничка 3
Бојничка 7
С. Степановића 103
28 Марта 23
Бојничка 7
Делиградска 40
Југ Богдана 49
Масариков Трг 23
Телефон
Мобилни
016/213-192
064/145-3387
016/213-914
016/52-734
016/59-962
016/54-160
064/555-7784
016/59-962 063/701-2686
016-252-061
016/50-268
016/216-605
СС – 117 „М. ЈОКСИЋ“ – 15000 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
М. Обренивића 134
Солунског Фронта 1
Војводе Мишића 53/1
78
Телефон
Мобилни
065/694-5340
063/211-572
011/872-4353 063/276-112
6
7
8
9
10
12
13
14
15
22
24
25
28
33
35
40
МАТИЋ ВИТОМИР
ЈОВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ ПЕРИША
ПАНИЋ ДАЛИБОР
СТОЈИЧИЋ МИРОСЛАВ
ШЋЕПАНОВИЋ НИКОЛА
БЕЛИЋ ЗОРАН
ДИНИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
ЖИВКОВИЋ СИНИША
МАРИЋ ДРАГАН
МИЈАЛКОВИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ РОДОЉУБ
ВАСИЋ ДРАГАН
ДОЦИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ СРЂАН
Војводе Мишића 53/1
Д. Марковића 151
Ђачког Батаљона 1
Пета Козарачка 41
Браће Лазића 18
М. Милановића 19/1
Белопољска 8
Конатица 87/1
Драгана Марковића 123
Пете Козарачке 29
Пљоштара 39
Д. Марковића 19
Браће Лазића 131
Белопољска 40
Бело Поље 72
В. Крај 10
011/872-4353 063/276-112
011/875-5047
011/872-2349
063/828-1493
011/872-1214
060/544-4475
063/719-5137
063/898-8615
064/905-4492
064/212-9091
064/998-0066
064/905-4492
011/876-5943 064/201-3452
011/872-7507
064/151-5177
064/159-6122
СС – 118 „ПОБЕДНИК“ – 11314 ОСИПАОНИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ ДРАГОМИР
ЂУРЂЕВИЋ ЖИКА
СИМИЋ ЖИВОРАД
ПАНТИЋ СЛАВИША
МИТРАШИНОВИЋ НОВИЦА
ПАНТИЋ ЗОРАН
МИЛАНОВИЋ ВЛАДАН
СТАНКОВИЋ ЖИВОРАД
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ЈОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ТАНАСКОВИЋ ЖИВОМИР
РУЖИЋ НОВИЦА
ИЛИЋ БОБАН
НОВАКОВИЋ БРАНИСЛАВ
НОВАКОВИЋ СЛАВИША
ВЕЛИМИРОВИЋ ДРАГАН
НОВАКОВИЋ ЖИВОРАД
КАТИЋ БОЈАН
СТОЈКОВИЋ ТОПЛИЦА
МАРКОВИЋ САША
СТОЈАНОВИЋ ЖИВОМИР
МИЛОШЕВИЋ МИЛОШ
БРАНКОВИЋ СИНИША
РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВИША
РАДОВАНОВИЋ БОГОМИР
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИЦА
СИМИЋ ДЕЈАН
АДАМОВИЋ НЕНАД
МАРКОВИЋ РАДИША
БЕЉИЋ ЗОРАН
Улица и број
Београдска 68
Светог Саве 4
Краља Петра 50
Београдска 54
Српских Јунака 6
Светозара Марковића
Лоле Рибара 20
Бориса Кидрича
Краља Петра
Републичка
7. Јула 5
Бориса Кидрича
Кнез Михајлова
Републичка 3
Вука Караџића 14
Светог Саве
Кнез Михајлова
16. Октобра
Краља Петра I 126
Београдска 66
Београдска 16
Српских Јунака 31
Кнез Михајлова 16
Лоле Рибара
1. Маја 65
Лоле Рибара
Краља Петра Првог 50
Београдска 72
Београдска 66
Добри До
79
Телефон
026/751-525
026/751-036
026/751-661
026/751-619
026/751-033
026/751-491
026/751-453
026/751-329
026/751-358
026/751-112
Мобилни
063/114-1525
063/888-4076
064/554-4978
063/852-5997
064/119-4722
063/733-8936
062/897-8135
063/733-8947
026/751-287 064/745-7179
063/725-8297
026/751-394 062/430-714
026/751-345 063/733-8924
012/242-459
026/751-778 063/717-5315
064/120-5871
026/751-227
062/489-494
026/751-190 063/725-9510
026/751-485 063/159-2298
026/751-492 064/184-8754
063/711-3107
064/347-6718
064/208-3144
026/751-661 063/114-1661
026/751-267 063/867-3377
064/231-4695
026/742-084 062/650-920
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
50
55
56
МАТЕИЋ ПРЕДРАГ
МАТЕИЋ ИВИЦА
ИЛИЋ ЖИВОРАД
РАДОЈКОВИЋ ГОРАН
РАДОШЕВИЋ ЖАРКО
МИЛОШЕВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА
БОЖИЛОВИЋ МИЛОШ
РАДОШЕВИЋ ПРВОСЛАВ
НОВАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ДОБРИЦА
СТЕВАНОВИЋ МАРКО
ИВАНОВИЋ НОВИЦА
ТАНАСКОВИЋ СТЕВАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
33
34
37
38
39
Презиме и име
СРЕЋКОВИЋ ДРАГАН
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
БЕЛИЋ НИКОЛА
БАКИЋ МИЛАН
ГРАДИНЧЕВИЋ МИЛОРАД
ТОМИЋ БОРИСАВ
БОЖИЋ ДУШКО
БЕЛИЋ ЗОРАН
БЕЛИЋ ВЛАДА
ТОМИЋ СРЂАН
БАБИЋ ЗОРАН
ОБРЕНОВИЋ ЖЕЉКО
ЖАРЕВАЦ ЗОРАН
ИСАИЛОВИЋ ЂОРЂЕ
БЕЛИЋ МИЛОМИР
МАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ
МАРКОВИЋ ЗОРАН
ПЕТРУЦИЋ ДЕЈАН
МАРИНКОВИЋ БОГОЉУБ
БАЈИЋ МИЛИВОЈЕ
ЦВЕЈАНОВИЋ ДРАГАН
ЈЕВТИЋ ЗОРАН
МИХАЈЛОСКИ ДАНИЛО
ЈЕРИНИЋ САША
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ИСАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БЕЛИЋ ПРЕДРАГ
ПОПИСАИЛОВИЋ СРЂАН
ЂЕРМАНОВИЋ БРАНКО
СИМИЋ МИРОСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
7. Јула 40
7. Јула 40
Шумадијска
Ново Насеље 4
Бориса Кидрича
Београдска 68
Доситеја Обрадовића 29
Микице Јанковића 3
Бориса Кидрича
Мајевичка 3
Светозара Марковића
Лоле Рибара
Краља Петра I 52
Доситејева 7
1. Маја 9
026/751-375 064/445-4289
026/751-375
026/751-764
026/751-590
026/751-525
026/751-403
026/751-150
064/142-8710
064/115-5259
063/708-0128
064/160-1052
064/406-8691
026/751-212 063/758-5910
064/457-9948
026/751-174
026/751-478 062/183-9473
026/751-265 064/269-2498
064/136-0275
СС – 119 „ЗАБРЕЖЈЕ“ – 11505 ЗАБРЕЖЈЕ
Улица и број
Савска 14
Вагански Пут 30
Железничка 23А
Доситејева 21
Радничка 9
Бачевачка 10
Аце Симовића 186
Савска 26
Савска 48
Страхињић Бана 18
Савска 83
П. Матеје Ненадовића 16
Ивана Богдановића 39
Савска 132А
Зорана Белића 21
Савска 141
Радничка Колонија 18
Савска 40
Савска 43
Гробљанска 1
Савска 33
А. Аце Симовића 159
П. Матеје Ненадовића 49
Краља Александра 139/7
Ивана Богдановића 45
Савска 132А
Зорана Белића 21
Радничка 9
П. Матеје Ненадовића 35
Бачевачка 65
Савска 27
80
Телефон
Мобилни
011/875-5203 064/515-1931
011/875-7087
064/169-5528
064/410-0206
011/877-4294 064/155-6683
011/872-7364 064/149-0362
064/199-4926
064/367-5803
011/875-4170 063/808-2676
011/875-5302 064/832-2259
064/169-5514
011/875-5335
011/875-5241
011/875-5868
011/875-5075
011/875-5248
011/875-5875
011/875-5964
011/875-5585
011/872-3932
011/875-5937
011/872-2713
011/875-5335
011/875-5314
064/446-6116
064/457-7141
064/136-2423
063/847-8687
064-872-7869
064/167-5392
063/862-5731
064/079-3280
064-586-9552
060/162-1558
064/244-7756
064/201-6647
011/877-3071 064/001-8539
062/841-7630
40
44
50
56
62
КРСТИЋ ДЕЈАН
БАКИЋ ЈАКША
СТОИСАВЉЕВИЋ СТЕВАН
КАПЛАРЕВИЋ МИОДРАГ
БЕЛИЋ БОГОЉУБ
М.бр
2
4
6
7
8
12
15
18
26
32
40
55
Презиме и име
СПАСОЈЕВИЋ МИРКО
КРАШИЋ ПЕРА
ЈОВИЧИЋ МИХАЈЛО
МИЛОШЕВИЋ ТЕОДОР
РАДОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
СТРАЖИВУК ПАВЛЕ
АВУЛИЋ ЉУБОМИР
ЛОНЧАР СЛОБОДАН
ВИЋЕНТИЋ ТОМИСЛАВ
КЛАУСА ВЛАДА
ДУЊИЋ СПОМЕНКО
БЛАНУША БОРА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
25
33
Презиме и име
НИКОЛИЋ ВИДАН
НИКОЛИЋ ЦВЕТАНА
КОНЧАРЕВИЋ МИЛАН
ХАЏИЋ МАРЈАН
АБДУРАХМАНИ ФУАТ
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИСАВ
АБДУРАХМАНИ ИГОР
МУДРИЋ МИХАИЛО
РИСТОВИЋ МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ БЛАГОЈЕ
ТОДОРЧЕВ САВА
БОГДАНОВИЋ ЖИВОЈИН
СТАНИЋ БОГДАН
ЈОВИЧИЋ МАРЈАНА
ИЛИЋ ПЕРА
ВАСИЋ НОВИЦА
МЛАДЕНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
МИЛОЈКОВИЋ ЛУКА
РАЈШИЋ ЗОРИЦА
АНЂЕЛКОВИЋ НЕБОЈША
МАНДИЋ МИРЈАНА
П. Матеје Ненадовића 204
Доситејева 21
И. Богдановића 35
Савска 60
Савска 59
011/875-5359 063/812-4570
011/875-7087
011/875-5126
064/188-0427
011/875-7569 063/318-920
СС – 120 „ТАУРУНУМ“ – 11080 ЗЕМУН
Улица и број
Угриновачка 37
Шилерова 70
Вере Димитријевић 4
Славонска 30
Добановачка 16
Клаоничка 10
Новоградска 41
Косовска 1/6
Рада Кончара 97
Деспота Ђурђа 16А
Добановачка 3
Ђорђа Ћутуковића 33А
Телефон
011/210-1930
011/219-8793
011/190-858
011/219-1749
011/219-8734
011/261-0690
011/210-8430
011/219-3632
011/210-0455
011/261-0554
011/373-9898
011/373-0708
СС – 121 „ВИТКО“ – 11222 ЈАЈИНЦИ
Улица и број
Ристе Стефановића 5А
Ристе Стефановића 5А
Браће Рахт 8
Албанске Споменице 19
Врдничка 4
Авалена 99
Ристе Стефановића 7А
Ристе Стефановића 7А
Врдничка 4
Гандијева 108
Добричево
Славка Шлендера 56
Устаничка 143
Веселина Ћајкановића 40А
М. Шолахова 61
Врдничка 4
Проте Ђурића 23
Нушићева 107Б
Иванке Маучевић 49
Битољска 20
Булевар Јна 23
Ј. Јанковића 32
Пут За Столице 3
Телефон
011/394-3033
011/394-3033
011/332-3857
011/208-4535
011/351-3972
011/865-0784
011/394-2323
011/394-2323
011/351-3972
011/216-4563
035/870-457
011/136-288
011/289-3795
011/346-8047
011/332-0927
011/351-3972
011/286-4008
011/273-2150
Улица и број
М. Крај 141А
81
064/542-3039
065/609-5452
063/721-2011
064/143-0904
063/736-9233
064/198-2840
065/377-8350
Мобилни
064/966-0148
063/708-5898
064/293-4750
063/821-4590
064/208-1726
064/506-9953
061/155-7366
011/515-714
011/390-6769
011/394-0287
011/865-2658 064/003-9803
СС – 122 „ПАЛЕЖ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
М.бр Презиме и име
1 РАНКОВИЋ СЛАВИЦА
Мобилни
063/733-8579
063/759-9143
Телефон
Мобилни
063/773-1683
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
25
25
30
32
33
35
36
44
45
ФИЛИМОНОВИЋ НЕГОСЛАВ
ЈЕРЕМИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ИЛИЈА
РАНКОВИЋ ЖИВКО
РАНКОВИЋ ЖИВОРАД
ДЕСПОТОВИЋ МАРКО
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
КОЈИЋ ЗОРАН
АЋИМОВИЋ РАДЕ
ДОЦИЋ ДРАГУТИН
КОНДИЋ МИЛАН
КРСТИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ ДРАГАН
ЈАНКОВИЋ ПЕТАР
ЈАДРАНИН МИЛОВАН
ДОЦИЋ СЛАВИША
ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ВЕРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛАВИША
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛАВИША
РАНКОВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ СЛОБОДАН
БОГИЋЕВИЋ ИВАН
ОБУЋИНА ЈАНКО
ПАЈИЋ МИЛИЦА
ТАСИЋ СРЂАН
ОБУЋИНА САВА
Б. Нушића 29
Каленић
Змај Јовина 3
Браће Југовић 18Г
Краља Александра I-47
Белопољска 29
Пољане 11
Белопољска 29
Колубарска 13
Краља Александра 1/135/5
Белопољска 72
А. Аце Симовић 130/1
Обреновачки Пут 169
Брдо
Стублине
Стублине 431
Белопољска 73
Брдо
Ново Село
Солунског Фронта 22
Солунског Фронта 22
Матића Крај 141А
Краља Александра I/119
Војводе Мишића 181
Немањина 247
Каленић
Пује Пандуровића 14
Немањина 247
011/872-4728 063/228-655
065/881-7801
011/872-1989
011/872-7936 064/131-7129
011/872-2148 063/872-7611
011/872-2974
011/877-1518 063/151-5525
011/872-2974 063/773-2947
014/473-018 063/890-033
011/872-3838 064/459-8776
011/872-0448 064/438-6951
064/384-3327
011/870-1763 064/163-1041
014/473-154
011/890-902
011/772-9191 064/145-6152
064/302-9561
014/471-287 064/404-4164
063/721-6443
011/876-5499 064/279-5080
011/876-5499 064/279-5080
063/773-1683
011/872-3936
064/140-7397
011/872-0699 064/319-9956
064/357-5503
014/410-350 064/416-0715
064/319-9956
СС – 123 „КРИЛА СЛОБОДЕ“ – 21460 ВРБАС
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Презиме и име
ЂОКОВИЋ ДУШАН
САВИЋЕВИЋ МИЉАН
РАСТОВАЦ КАРЛО
ПОЛИЋ МИЛУН
ПЕРОВИЋ ПРЕДРАГ
РОГАНОВИЋ НЕНАД
БОШЊАК БРАНИСАЛВ
САВИЋЕВИЋ МИЛИНКО
ПОЛИЋ РАТКО
ВОЛЦ ЛАЈОШ
ВАСИЉЕВИЋ ДАВОР
ПОЛИЋ ИВАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
КОСТЕЛНИК ВЈЕКОСЛАВ
ШОРМАЗ БОЖИДАР
МАРИЋ ИВАН
ФЕХЕР КРИСИТЈАН
БУДАЈИ ЛАСЛО
Улица и број
В. Радичевића 18
Виноградска 6
М. Чобомског 11
Свињогојство
Трг Моше Пијаде 2
Блок Б Копривице
Саве Ковачевића 103
Виноградска 6
Петефи Шандора 23Д
К. Ф. Мире
Исе Секицког 34
Ђ. Салаја 26
Светозара Марковића 37
Т. Крклеца 52
К. Ф. Мире 5
Исе Секицког 84
Фекетић
Куцурски Пут 117
82
Телефон
021/720-425
021/798-517
021/791-364
021/701-497
021/798-517
021/797-951
021/790-384
021/706-470
021/701-180
021/797-209
Мобилни
19
20
21
22
23
24
КИШ ШАНДОР
ВАРЕК ЖЕЛИМИР
ЖИВКОВИЋ БОЖИДАР
РАДОМОВ АЛЕКСАНДАР
ПОЛИЋ ДУЊА
КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР
К. Ф. Мире 13
Исе Секицког 45
Ивана Милутиновића 181
Ђуре Солаја 3
Ђуре Солаја 26
Његошева 20
021/797-333
021/797-333
021/706-470
СС – 124 „ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ“ – 11563 ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
М.бр
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
30
36
41
42
44
47
49
57
98
Презиме и име
ТИМОТИЈЕВИЋ МИЛАН
ТАДИЋ МИЛАН
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛИВОЈЕВИЋ НЕНАД
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЈАИЛО
СТАНОЈЕВИЋ МИОДРАГ
ДАВИДОВИЋ ДРАГАН
СИНЂЕЛИЋ СТЕВАН
МИТРОВИЋ МИЛАН
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
ИВАНОВИЋ НЕМАЊА
АНТИЋ САША
МИЈАТОВИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ЈОВИЦА
ЈЕЛИСАВЧИЋ МИЋА
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
ДАВИДОВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН
ДМИТРОВИЋ РАДИША
ДМИТРОВИЋ ДЕЈАН
КРСМАНОВИЋ АНДРЕЈА
СИМИЋ МИЛАН
ЖИВАНОВИЋ ЖИВОМИР
МИЛОШЕВИЋ МИЛУН
ТРАМПА ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН
НИКОВИЋ БОРИВОЈЕ
АРСИЋ ФИЛИП
М.бр
1
3
6
7
8
Презиме и име
ИВКОВИЋ МИОДРАГ
СТАНИСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
СЛАВКОВИЋ ВЕРОЉУБ
ЈОКСИМОВИЋ РАДИША
МАРИНКОВИЋ ДРАГОСЛАВА
Улица и број
13. Пролетерска 140
Тамнавска 48
Руд. Насеље 34
Ј. Јовановића Змаја 10
Колубарска
Б. Милутиновић 22
Врбовно
Д. Ђурђевић 39
Орашачка 4
Колубарска 18
Партизанска 45
Миладина Поповића 1
Баљевац
Партизанска 45
Јунковац
Партизанска 47
Баљевац
Врбовно
Врбовно
Тамнавска
Јунковац
Ранка Никетић 1
Ранка Никетић
Ибарски Пут 19
Радничка 33
Радничка 34
Рударско Насеље 11
Космајска
Врбовно
Врбовно
Врбовно
Врбовно
Телефон
011/816-1067
011/816-2469
011/816-1881
011/812-4152
011/816-1765
011/816-1221
011/811-2123
011/814-5695
011/812-1209
011/816-1690
011/816-1937
011/811-0223
011/878-3147
011/816-1937
011/817-7003
011/816-1572
011/878-3102
011/811-2123
011/814-0363
011/816-1785
011/817-7088
011/816-1888
011/816-1888
Мобилни
063/334-375
064/145-8789
064/922-5921
064/477-7873
064/543-0834
061/150-1511
064/419-1812
064/907-1744
064/357-0458
065/876-4945
064/030-8826
065/816-1937
064/206-6770
063/312-597
064/867-1100
064/298-5101
011/816-1458
011/816-1502 061/157-9257
011/816-1284
065/631-4628
011/811-2435 063/779-6094
011/814-0580 064/092-1472
011/814-1050 063/197-1350
011/814-0014 064/558-7874
СС – 125 „ПЕТАР ДОБРЊАЦ“ – 12308 ДОБРЊЕ
Улица и број
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Орешковица
83
Телефон
012/342-242
012/342-202
012/342-135
012/342-139
012/345-661
Мобилни
012/342-243
063/818-2572
063/779-7436
063/827-3278
9
10
11
13
15
16
18
22
23
25
26
30
31
99
100
САВИЋ ВЛАДАН
ЈОВИЋ ВЛАДАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ РОБЕРТ
ПАВЛОВИЋ САША
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
СЛАВКОВИЋ ВЕЉКО
МАТЕЈИЋ МИЛАН
МИЛУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ПЕТРОВИЋ СЛАВИША
РАДОСАВЉЕВИЋ ПЕРИША
АКСЕНТИЈЕВИЋ ЗОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
ЈОКСИМОВИЋ ДРАГАН
ДИНИЋ ИВАН
ПЕТРОВИЋ ВЛАДАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ РАТКО
СТАНКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛАНОВИЋ НОВАК
ЈЕЗДИЋ СЛАВИША
МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН
МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКО
ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
ПУРТИЋ ИВАН
ПУРТИЋ ЈОВАН
МАРКОВИЋ ДАРКО
РАДОШЕВИЋ МИЛАН
АКСИЋ МИЛАН
АЛЕКСИЋ ВЛАДИМИР
ВУЧЕТИЋ СЛАВИША
ШОБОТОВИЋ ПЕТАР
БОГОСАВЉЕВИЋ ОБРАД
ЈАКИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ СРБО
СТЕФАНОВИЋ ВЕЉО
БИЉИЋ ЈАКОВ
ЂУРИЋ МИЛОШ
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ЗЛАТАН
М.бр
7
8
14
15
Презиме и име
РАДОСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ
ЛИЧИНА НЕНАД
РАЈКОВИЋ СТАНКА
ЛАЗИЧИЋ ДРАГАН
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Вошановац
Вошановац
Добрње
Добрње
Добрње
Каменово
Вошановац
Забрђе
Орешковица
012/342-032
012/342-051
012/342-093
012/342-202
012/342-135
012/342-384
012/342-373
012/342-078
012/342-067
012/342-052
012/333-268
012/342-352
012/327-083
012/345-964
064/391-8594
062/117-4163
064/056-7965
062/829-9478
064/260-0726
063/784-0686
063/810-1043
063/176-6802
063/862-4537
063/178-9185
СС – 126 „СОКО“ – 31250 БАЈИНА БАШТА
Улица и број
Војводе Мишића 15/1
Драгољуба Бешлића 46
Војводе Путника 31
Плана 21
Војводе Путника 31
Милоша Обилића 58
Николе Тесле 5
Светосавска 6/1
Устаничка 5
Устаничка 5
Ловранска 11
Војводе Путника 21
Војислава Јелисавчића 32
Омладинска бб
Радничког Батаљона 11
Милана Обреновића 25
Солотуша
Баре
Вука Караџића 6
Драгољуба Бешлића бб
Сремског Фронта 17
Сремског Фронта 113
Солотуша бб
Милоша Обилића 58
Телефон
031/862-388
031/865-793
031/862-846
031/861-116
031/862-846
031/865-112
031/866-244
031/861-954
031/863-507
031/863-507
031/864-918
031/865-149
031/861-310
031/864-722
031/863-645
031/863-287
031/858-310
031/864-708
031/863-168
031/858-682
031/865-112
Мобилни
064/551-9934
063/856-8860
063/804-1870
064/265-1674
065/665-1498
064/664-4928
063/814-5274
064/365-7360
063/639-641
063/808-6061
064/292-1532
064/450-2506
064/327-7573
СС – 128 „ЦАРИНА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Ибарска 6
Булине Воде 23
Булине Воде 19
Ђуре Даничића 97
84
Телефон
026/612-248
026/654-245
026/654-245
Мобилни
064/231-4915
064/503-2900
17
21
22
23
25
28
29
30
37
45
52
59
60
62
63
ЖИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ ЖИВАДИН
НИКОЛИЋ САША
НИКОЛИЋ МАРКО
ТИМИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРИНКОВИЋ ЗЛАТАН
МАРИНКОВИЋ МИА
ЈАКОВЉЕВИЋ ПРЕДРАГ
МИТИЋ НЕНАД
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН
ВАСИЋ МИРКО
ЗДРАВКОВИЋ ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ ДАЛИБОР
Милоја Ђака 5/1
Водањ
Водањ
Булине Воде 19
Ослобођења 45
Б. Вучковића 1/1
Б. Вучковића 1/1
Б. Вучковића 1/1
Рхадничка 1
Хомољска 4
Маршала Бирјузова 28
Јоце Иванковића 36
Косовска 72
Мишарска 12
Делиградска 5
026/225-203
026/715-423
026/715-423
026/654-245
026/615-998
026/615-998
026/615-998
026/422-429
026/228-418
026/661-774
026/616-562
026/221-859
026/662-349
026/228-397
064/122-3979
062/605-590
061/136-9992
064/226-1417
065/457-727
065/228-4188
064/160-3256
064/144-9442
064/259-3707
064/210-7629
064/226-0801
СС – 129 „НАТАЛИНЦИ“ – 34313 НАТАЛИНЦИ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
27
28
29
30
31
37
42
46
47
Презиме и име
МИТРОВИЋ ДРАГАН
БАЧАРЕВИЋ МИРКО
ДУГИЋ СЛАВКО
КАЛАЈЏИЋ ЗОРАНА
ФИЛИПОВИЋ МИЛЕНКО
МИЉКОВИЋ ТОМИСЛАВ
МИТРОВИЋ ЖИКА
ДУГИЋ ЗОРАН
ЂУРИЋ СРЕЋКО
СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
КОЛАРЕВИЋ МИРКО
СТАМЕНКОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ РАДОЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ МИОДРАГ
РАЈКОВИЋ МОМИР
МАРКОВИЋ ДАРКО
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ МАЛИША
ПОПОВИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ ГОРАН
ГРУЖАНИЋ ЖЕЉКО
ЛАЗАРЕВИЋ МИРКО
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНИЋ МИЛОШ
МИТРОВИЋ НАДА
РИСТИВОЈЕВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГИША
ПРОКИЋ ЂОРЂЕ
ЈАЊИЋ ДРАГОСЛАВ
Улица и број
Наталинци
Башин
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
М. Степановића 5, Земун
Ин Мемориам
Село Сараново
Наталинци
Село Клока
Наталинци-Клока
Село Јунковац
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Село Јунковац
Наталинци
Село Клока
Наталинци
Наталинци
Главашева 67/1
Ин Мемориам
Наталинци-Шуме
Село Сараново
85
Телефон
Мобилни
034/821-222
026/411-270
063/857-4364
034/532-740
034/821-269
034/821-222
034/821-318
034/821-398
034/821-476
034/821-101
034/821-260
011/611-641
034/531-950
034/821-260
034/826-097
034/821-163
034/821-562
034/482-669
034/821-580
034/821-318
026/314-810
034/821-127
034/531-973
064/346-4957
064/224-0865
064/212-3669
064/939-5896
52 ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
53 НЕНАДОВИЋ ЛУКА
Наталинци
Наталинци
СС – 130 „АВАЛА“ – 11225 ЗУЦЕ
М.бр
1
4
5
14
15
21
22
27
28
44
45
50
Презиме и име
НЕШКОВИЋ ВЕЛИБОР
МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНОВИЋ МИЛЕНКО
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОЈИН
МИЛОВАНОВИЋ СРЂАН
МИЛЕТИЋ МИЛУН
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД
ЗЕЦ СЛОБОДАН
САРИЋ НЕБОЈША
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ НЕНАД
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ГОРАН
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
80
81
Презиме и име
СТОШИЋ СЛАВЕ
ИВАНОВ ЉУБА
ПАОВИЋ ЗОРАН
ДЕНИЋ НИКОЛА
ВУЧКОВИЋ МИЛОВАН
АРТИНОВИЋ ЗОРАН
АРИТОНОВИЋ ЧЕДОМИР
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
СТОИЛКОВИЋ ЈОВАН
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
МАТИЋ САША
МИЛОШЕВИЋ БОРА
ТОДОРОВИЋ ЗВОНКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗЛАТАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ТОМА
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДАН
ГОЛУБОВИЋ САША
ЈАНКОВИЋ СПАСОЈЕ
АРАНЂЕЛОВИЋ ВОЈКАН
ЈАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ФРАНЕТА ТИКОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ДОНЧИЋ ДРАГАН
ЗЕКА БЕДРИ
ЗЕКА АВНИ
034/821-173
034/821-108
Улица и број
19. Нова 3
Карагачка 24А
12 Нова 33
12 Нова 34
12 Нова 28
Телефон
Мобилни
011/805-2438 063/800-2330
064/258-9894
011/805-2277 064/501-3539
011/805-2282 064/131-9936
12 Нова 35
17 Нова 1
1 Нова 40
15 Нова 19
15 Нова 19
12 Нова 35
064/178-4441
011/805-2301 064/269-6791
011/805-2284 063/336-417
011/805-2133
011/805-2133 063/716-8272
064/290-9392
СС – 132 „ШАМПИОНИ“ – 18220 АЛЕКСИНАЦ
Улица и број
14 Бригаде 6
Бобовиште
Партизанска бб
14 Бригаде 6
Расинска 10
Тихомира Ђорђевића бб
Тихомира Ђорђевића бб
Бобовиште
Тихомира Ђорђевића бб
Горанска 8
Чичина
М. Поповића бб
Рутевац
Дражевац
Бобовиште
Бобовиште
Бобовиште
Бобовиште
Прћловица, М. Пијаде 26
Рутевац
М. Поповића 109
Јастребачка 2
Суботинац
Ал. Рудник, Б. Савића 24/2
Ал. Рудник, Б. Савића 24/4
Ал. Рудник, Б. Савића 24/4
Телефон
Мобилни
018/800-691 063/831-8409
063/813-1509
018/802-865
063/831-8409
018/801-288
063/467-218
018/801-215
018/878-466
064/130-6018
018/804-406
018/878-274
063/831-8439
018/889-077
018/849-633 060/135-0029
064/533-1417
018/878-025
018/878-016
064/142-4815
018/887-404
018/889-081
062/500-053
018/802-686 064/240-6010
018/842-775
064/248-7023
018/882-921 063/728-6773
018/882-212 063/730-1369
СС – 133 „АСОВИ КНЕЖЕВЦА“ – 11090 КНЕЖЕВАЦ
М.бр Презиме и име
1 СЕЛАКОВИЋ РАДОВАН
Улица и број
М. Станојловић 12
86
Телефон
Мобилни
011/232-2172
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
17
18
19
22
25
33
37
44
49
КЛАШНИЋ ЗОРАН
ПЛАЗИНИЋ ЗОРАН
ПУЗОВИЋ РАЈКО
ВЕЈИНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЈАИЛОВИЋ ДАНКО
ЗЛАТИЋ МИЛОРАД
ВЕРЕШ ЕМИЛ
СЕЛАКОВИЋ СНЕЖАНА
ПЕТРОВИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ МИРКО
ПАЈИЋ БРАНКО
СТАНКОВИЋ ПАВЛЕ
РУКАВИНА ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
ПЕРИШИЋ МИЛАН
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ ДУШАН
МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ
ИЛИЋ МИХАИЛО
Кнежевачка 1
А. Вуиновића
Б. Жераића 25
Врело
Вукасовићева 54/3
П. Јоакима 136
В. Венац 11
М. Станојловић 12
З. Шнајдера 6
М.Мандић 75
Борска 46А
В. Венац 61
В. Венац 75
З. Шнајдера 6
С. Аљенеа 20
Првобораца 37
Првобораца 37
Требевића 20
Љешка 7
011/232-1414
011/804-2632
011/351-0216
014/462-734
011/359-3585
011/232-1482
064/908-8518
064/887-0691
063/370-793
064/497-6208
063/839-2607
063/361-009
064/120-0946
011/398-4159 063/190-5555
063/802-4743
011/585-646 062/276-772
011/233-0413 064/351-1036
011/233-4478 064/274-8272
011/398-4159 063/190-5555
011/774-766 064/182-4043
011/233-8917 063/300-703
011/233-8917 064/158-0328
011/357-1113
011/355-4978 063/835-6303
СС – 134 „ПЕРО“ – 11211 БОРЧА
М.бр
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
23
26
28
29
30
31
34
36
37
38
39
Презиме и име
БЕРИЋ ИЛИЈА
ЈУСУФОВИЋ ИСМЕТ
РАКИЋ ЉУБОМИР
КРЕЋА ДРАГАН
ПЕТКОВ ВЛАДИМИР
ВЕЛЕМИР ЗОРАН
МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАКСИМОВИЋ ДРАГИ
АЋИМОВ ДАРКО
БАЈОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАНОВИЋ САВА
МОЛДОВАН ВАСА
РЕСТАК МИЛЕ
МАРТИЋ МИЉОЈКО
БЈЕЛИЋ ЉУБОМИР
КОКОШКОВ БРАНИСЛАВ
ПАСКУЉ БРАНИСЛАВ
МОЛДОВАН СТЕВА
АРСИЋ ДУШКО
ЈЕЗДИЋ МИОДРАГ
ФЛАЊАК ЛУКА
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОЈКО
ДАМЊАНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЖЕГАРАЦ НЕДЕЉКО
МОЛДОВАН ДУШКО
КРВОПИЋ МИЋА
МАРКУЦ НИКОЛА
Улица и број
Жарка Зрењанина 47
Падинска Скела 93, П. Скела
Пергамонска 17
Пут За Црвенку II Део 8А
Борчанских Жртава 1914 52
Кикиндска 80
Борчанских Жртава 1914 33
Јна 46
Јна 8
Марка Орешковића 2
Преливачка 51
Петра Драпшина 53
Јна 25
Пут За Овчу 48А
Косовска 1
Петра Драпшина 49
Жарка Зрењанина 79
Јна 27
Јна 117
Петра Драпшина 4А
Лоле Рибара 30
Сутјеска 250/А, Котеж
Митра Трифуновића Уче 13
Братства Јединства 29
Борчанских Жртава 1914 37
Пут За Црвенку 35
Жарка Зрењанина 15
87
Телефон
011/272-1664
011/887-3427
011/241-3356
011/296-0803
011/332-3063
011/332-7730
011/332-3177
011/332-8377
011/332-5361
Мобилни
064/347-0684
064/145-8978
064/233-2703
064/254-7234
011/2722-854 064/165-0432
011/332-2881 063/353-363
011/332-6337
011/332-1688 062/426-699
064/498-9773
011/332-2659
011/332-3683
011/332-6474
011/323-3701
063/725-4973
011/332-4144 065/332-4144
011/331-8611 065/980-3101
011/332-0531 063/706-8491
011/332-5075 063/849-8759
011/332-2282 063/882-5553
063/871-5243
011/332-5273 065/629-0715
42
44
50
52
54
56
57
58
60
61
64
68
70
71
74
76
78
91
98
99
МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ
АРСИЋ ЈУГОСЛАВ
МИЋУНОВИЋ РАДОВАН
ВУКОВИЋ ВЛАДИМИР
МОЛДОВАН ДЕЈАН
МИЛИЋ БОГДАН
ДРОБАЦ ВЕЉКО
ФИЛИПОВИЋ ДУШАН
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ЦИНЦАР ЈОЦА
РЕСТАК ЗВОНКО
ПОПОВИЋ МИЛАН
МАКСИМОВИЋ ЉУБИСАВ
НИКИНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈЕКИЋ ЈОВА
ЕРСКИ МИТА
СТАНИЋ ГОРАН
МИТРОВИЋ ЗОРАН
МОЛДОВАН НИКОЛА
М.бр
2
3
6
7
8
9
10
11
12
15
18
20
25
34
35
39
Презиме и име
АГАТУНОВИЋ МИЛАН
МИЛЕНКОВИЋ МАРКО
МОШИЋ МИЛОЈЕ
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ВАСИЛИЋ ПРЕДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН
ЕСКИЋ САША
ЛАЗАРЕВИЋ РАЈКО
ЖИВАНОВИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ УРОШ
МАТИЋ ЗОРАН
ТОМАШЕВИЋ СЛОБОДАН
АРСИЋ ГРАДИМИР
РАДОЈЕВИЋ РАДОЈИЦА
ДЕДИЋ СЛОБОДАН
ВАСИЛИЋ ГОРАН
М.бр
2
4
5
6
7
8
9
Презиме и име
МИЛИЧЕВИЋ МИОДРАГ
ЈЕЛИЋ МИРКО
ГЛУМИЧИЋ МИЛАН
РАДИНОВИЋ КОСТА
ЛАЗУКИЋ МИЛОРАД
АЏИЋ ДРАГАН
ВИДОВИЋ МИРОСЛАВ
Борчанских Жртава 1914 33
Жарка Зрењанина 60
Грге Андријановића 24
Михајла Шолохова 30
Јна 16
Борчанских Жртава 1914 56
Олге Петров 17
Преливачка 74
Зрењанински Пут 71
Босанска 5
Јна 88
Борчанских Жртава 1914 42
Банатска 21
Јна 46
Братства Јединства 15
Народног Фронта 19
Лоле Рибара 17
Михајла Шолохова 61
27. Марта 12
Бранка Радичевића 20
011/332-3177 064/418-7388
062/616-261
011/331-8654 064/326-4140
011-272-2581 064/679-6963
011/332-5032 064/825-1705
011/332-3049 061/237-8474
011/332-0916 064/265-6644
011/272-2866 062/220-339
011/715-736
011/323-3439
011/272-1273
011/272-1124 062/334-439
011/332-9711 064/079-1113
011/272-1584 065/980-3952
065/271-0605
011/272-1939 064/405-0455
011/332-0927
011/208-5390 063/703-1150
011/332-6074
СС – 135 – „ЛЕТАЧ КОСМАЈ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Ковачевац бб
Вука Караџића 57
Девет Југовића 32
Дрварска 6
Димитрија Туцовића 12
Његошева 27
Д. Ескића бб
Црквена 92
Белосавци
Т. Петровића Тиће 17
Шумадијска 13
С. Ломића 9
Ф. Вишњића 3
М. Миланковића 128
Дунавска 46
Д. Туцовића 14
Телефон
011/821-4083
011/823-3677
011/823-1101
011/823-0492
011/822-0153
011/821-3329
011/823-5646
034/483-280
011/823-1894
011/823-0475
011/822-0716
011/823-3465
011/823-4939
011/823-7295
011/823-2171
Мобилни
064/677-5769
063/779-5555
064/236-0601
063/800-2273
064/500-9024
064/176-1435
063/632-232
064/276-4699
061/115-6682
064/323-2446
063/730-6797
064/341-0545
063/166-7201
063/326-413
СС – 136 „НОВИ САД“ – 21000 НОВИ САД
Улица и број
Телефон
Максима Горког 20
021/612-056
П. Драпшина 146/1 Темерин 021/844-993
Новосадска 159, Темерин 021/845-580
Сремска Каменица
021/463-008
Будисава
021/26-237
С. Милетића 47, Ветерник
М. Кома 22
88
Мобилни
065/665-1805
064/641-1607
064/115-6119
063/739-3080
064/338-8763
063/607-452
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
38
39
42
МАРЈАНОВИЋ ДАВИД
МАНДИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈ
ПАЛАЧКОВИЋ ЗОРАН
МОРАВЧЕВИЋ ЖИВКО
СИМУНИЋ СТАНИМИР
ВЛАХОВИЋ МОМЧИЛО
КОМНЕНОВ СТАНКО
МАРИЋ ЉУБОМИР
СТЕФАНОВИЋ МИЛОШ
РАЧИЋ БОРКО
СТЕФАНОВИЋ БУДИМИР
ПОЛОВИНА ДРАГАН
РОШУЉ РАДОВАН
СТАМЕНКОВИЋ МИОДРАГ
СИМИЋ САША
ОБРАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СУЉА АРСИМ
КОВАЧ ЈОВАН
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
МАТИЋ ДЕЈАН
ЗДАВКОВИЋ ДРАГАН
ЂУКИЋ СЛОБОДАН
МИЛЕНКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЛОЦ АТИЛА
ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН
Првомајска 77/1
Бул. Војводе Степе 115
Авалска 7
Ђакона Авакума 1
Ђакона Авакума 3
Мише Димитријевића 1
Петефи Шандора 10
Пастерова 8
Јабланичка 4
Руменка
Бранка Ћопића 209
Руменка
С. Шолаје 5, Змајево
Бате Бркића 24
Бањалучка 3
Руменачки Пут 15
Ђакона Авакума 31/А
Симе Шолаје 36
Партизанска 54, Бегеч
Ђакона Авакума 31/А
Павла Орловића 17
Футог
Руменачки Пут 99/Ц
XXI 16, Сајлово
Будисава
М. Тита 89
021/891-790
021/401-288
021/610-584
021/392-837
021/504-442
021/716-475
021/639-4072
021/716-475
021/725-478
021/821-655
021/321-637
021/410-753
021/639-1596
021/898-506
021/410-753
021/631-2497
021/895-928
064/161-1912
064/241-9839
064/150-6830
063/501-834
063/844-9208
064/274-5857
064/175-9053
065/834-4190
064/166-6653
064/179-6993
064/291-3611
064/134-5315
064/323-8782
064/842-2724
063/837-9657
063/548-311
064/153-4351
064/143-8944
021/726-222 064/369-9696
СС – 138 „РТКОВО“ – 19329 КОРБОВО
М.бр
1
4
5
6
7
9
10
11
12
13
Презиме и име
ФЛОРИЋ ДРАГАН
ГРЕКУЛОВИЋ ДУШАН
ЂОРЂИШАНОВИЋ ИГОР
КРСТИЋ ЂОРЂЕ
ДАЈЕСКОВИЋ ДУШКО
ПРВУЛОВИЋ ГОРАН
ГРЕКУЛОВИЋ ИВИЦА
НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕДРАГ
НЕДЕЉКОВИЋ НЕНАД
ЦАРАНОВИЋ МИЛЕ
Улица и број
Јна 11
Иве Лоле Рибара 49
Братство Јединство 2
Народне Републике 10
7 Јули 19
Дунавска 2
Иве Лоле Рибара 49
Дунавска 10
Дунавска 10
1. Мај 3
Телефон
019/84-374
019/84-737
019/84-644
019/84-300
019/84-525
019/84-374
Мобилни
063/783-6359
062/159-1174
СС – 139 „КАРУДИЈАН“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
4
5
8
9
10
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА
ЖИВАНОВИЋ ЉУБИША
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
ВАСИЋ МИРКО
СТАНОЈЕВИЋ ПРВОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ ЈУГОСЛАВ
Улица и број
Ћириковац
Ин Мемориам
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
89
Телефон
Мобилни
012/564-291
012/564-198
012/564-198
012/564-280
012/564-089
012/564-089
11
15
20
21
22
26
27
30
31
33
34
40
42
61
63
139
МИТРОВИЋ РАДИША
ЖИВКОВИЋ ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ НОВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ЖИВОРАД
ВОИНОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИЛУТИНОВИЋ ЈОВИЦА
МИЛУТИНОВИЋ НОВИЦА
МИЛУТИНОВИЋ МЛАЂАН
ОБРАДОВИЋ РАДИША
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈКОВИЋ НОВИЦА
ЈАНКОВИЋ МАЛИША
ПЕРИЋ ЖИВКО
РАДОЈКОВИЋ ЗВОНКО
ВЕЛИМИРОВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
24
25
29
30
32
33
34
37
39
41
44
Презиме и име
СИНЂЕЛИЋ КОСТАДИН
ГЛИШИЋ ЈОВАН
МАРКОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ЂОКИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ МЛАДЕН
ПЕЈИЋ ЈЕВТА
КОВАЧЕВИЋ СЛАВКО
КОВАЧЕВИЋ МАРКО
МИЛИНОВИЋ ДРАГАН
ПЛАВШИЋ ЧЕДОМИР
СИНЂЕЛИЋ ИГОР
ПЕЈИЋ РАДИОВЈ
ПЕЈИЋ ЗЛАТКО
СТАНИСАВЉЕВИЋ РОДОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ САВКА
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ВУЈИЋ ГОРАН
ПЕЈИЋ САША
ПЕЈИЋ ФИЛИП
КРУНИЋ МИЛУТИН
МИЛИНОВИЋ МИЛИВОЈ
СТОИЉКОВИЋ ИВАН
ВУЈИЋ МИЛОШ
МАКСИМОВИЋ ВЕРАН
МИРОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ ДРАШКО
ВУЈИЋ ЗОРАН
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ин Мемориам
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Кленовник
Кленовник
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Кленовник
012/564-260
012/564-161
012/564-042
012/564-134
012/564-109
012/564-028 064/279-9802
012/564-040 062/508-006
012/564-040
063/805-7894
012/240-456 064/458-7331
012/564-120 064/853-3018
012/564-920
012/564-104 063/212-281
012/564-102 061/116-8807
012/242-459
СС – 140 „НОВО НАСЕЉЕ“ – 14000 ВАЉЕВО
Улица и број
Пантића Пут бб
Ћатин Пут бб
Б. Стојановића 6
Б. Стојановића 6
М. Ристића 53
Лелековића бб
Горић 235
Горић 45
Горић 45
Вировци 30, Дивци
В. Танкосића 14
Пантића Пут бб
Горић 237
Горић 237
Б. Перуничића 12
Јасеница бб
М. Ристића 77
Јасеница 50/1
Горић 237
Горић 237
Ин Мемориам
Вировци 30, Дивци
Б. Стојановића 155
Јасеница 50/1
М. Ристића 77
Лукавац бб, Дивци
Б. Стојановића 11
Јасеница бб
Јасеница 50/1
90
Телефон
014/242-673
014/283-952
014/249-895
014/249-895
014/228-231
014/244-201
014/244-201
014/229-446
014/229-446
014/264-314
014/247-644
014/243-983
014/215-574
014/215-574
014/237-397
014/232-141
014/228-261
014/249-899
014/244-078
014/244-078
Мобилни
063/823-4007
064/119-6386
064/420-3532
064/420-3532
065/377-7625
014/248-492
014/264-314
014/233-073
014/242-893
014/228-261
014/286-231
014/244-153
014/232-141
014/242-893
064/396-0101
064/461-3533
065/242-8933
063/770-9738
064/127-6993
014/231-084
014/231-084
063/389-455
064/223-5216
063/886-9760
064/260-5237
064/813-6626
060/0249899
064/682-0053
063/868-8737
065/242-8933
55 СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ
62 СИНЂЕЛИЋ МИЛЕТА
С. Дудића 28/9
Пантића Пут бб
014/240-121
014/243-983 064/223-5216
СС – 141 „ВИШЊИЦА“ – 11060 ВИШЊИЦА
М.бр
2
3
4
5
9
11
13
15
19
21
78
103
114
Презиме и име
МИЦИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ СЛАВКО
БЕКОВАЦ ДРАГАН
ВАСИЋ РАДЕ
РАДОМИРОВИЋ СРЕТЕН
МИЦИЋ СЛОБОДАН
ЈЕВТИЋ БОБАН
ЧОТРИЋ ДЕЈАН
РАДОМИРОВИЋ НИКОЛА
ТЕШИЋ ВЕЛИБОР
ТРАЈКОВИЋ ДРАГАН
РАДОМИРОВИЋ ГОРАН
ЖИВИЋ ДИМИТРИЈЕ
М.бр
2
4
5
6
7
11
12
13
14
15
20
22
32
37
56
142
Презиме и име
БАТИНИЋ СЛОБОДАН
ЖИВАНОВИЋ МИЛАН
АГАТОНОВИЋ САВА
ТОМИЋ ВЕРОЉУБ
КОСТАДИНОВИЋ МИРОЉУБ
СПАСОЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА
БАТИНИЋ СРБА
РАДИВОЈЕВИЋ НИКОЛА
ИВАНОВИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ИВАНОВИЋ ДЕЈАН
БАБАНИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ СРЕЋКО
М.бр
1
2
6
7
8
9
11
12
Презиме и име
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ
МИЈАИЛОВИЋ ВЛАДАН
ГЕЛО ЖЕЉКО
СПАНОВИЋ МИТАР
ЈЕРЕМИЋ ЈОВАН
СКЕНДЕРИЈА ЗОРАН
ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ
СПАСОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
М. Тита 160
Рамаданска 47
М. Тита 39
Рамаданска 3
Исака Њутна 18/3
М. Тита 160
Народних Хероја 31, Сланци
Рамаданска 8
Дрварска Чесма 25
Деспотовачка 18
Деспотовачка 3
Деспотовачка 38
Мала Чесма 9
Телефон
011/275-7236
011/278-9024
011/278-6530
011/275-7469
011/275-8347
011/275-7236
011/278-6133
012/278-0116
011/299-0455
011/278-0894
011/278-9804
011/299-0128
011/278-0363
Мобилни
064/113-8541
064/142-5802
064/236-3581
011/299-0522
061/202-8341
064/484-7384
064/962-2258
064/685-0399
064/241-6111
СС – 142 „ШАМПИОН“ – 11420 ПАЛАНКА
Улица и број
М. Пијаде 14
Крњево
В. Вујошевића 25
Ратаре
Ратаре
Кусадак
Ж. Рашића бб
М. Пијаде 14
Д. Туцовића 9
Башин
Глибовац
I Крајишке 39
Брегалничка 65
Н. Ивошевића
Телефон
026/315-056
026/821-499
026/315-168
026/382-437
026/382-143
026/351-991
026/313-029
026/315-690
Мобилни
064/245-6380
064/830-4123
061/202-0399
064/129-3406
064/286-8202
026/383-332
026/321-030
026/391-329 064/298-6988
026/322-405
026/317-501 064/259-3501
026/313-838
026/322-405 063/808-0007
СС – 143 „29. НОВЕМБАР“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Улица и број
Дринска 6
С. Пандуровића 50, Ноћај
К.А. Карађорђевића 52
Iv Јалијска 18
Д. Никшић 66
Дринска 8
М. Хуђи
К. Абрашевић 16
91
Телефон
022/631-668
022/257-233
022/627-663
022/641-232
022/627-157
022/630-478
022/624-697
022/624-697
Мобилни
064/288-1323
064/417-4229
063/836-3081
20 УЈВАРИ МИХАЈЛО
22 ТРИФКОВИЋ РАДЕ
К.А. Карађорђевића бб
А. Михаиловића 9, Ноћај
022/613-119
022/257-192 063/779-3129
СС – 144 „ЛЕТАЧ“ – 23270 МЕЛЕНЦИ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33
Презиме и име
ПАЈИЋ МАРИЈА
МАВРЕНСКИ РАДОВАН
ВИДИЋ БРАТИСЛАВ
ЗВЕКИЋ ВЕСЕЛИН
СЛАВКОВИЋ ПЕТАР
БАТАЊСКИ ИВАН
СТЕВАНОВ ИВИЦА
БУЛИЋ ЗОРАН
МИЛИВОЈЕВ АЦА
ЗВЕКИЋ ЗОРАН
МУДРИЋ ЈОВИЦА
МИЛИВОЈЕВ ВЛАДИМИР
ЂУРИН ЖЕЉКО
ПАЈИЋ МИЛОВАН
КОЛОПЕР ВЛАДИЦА
МУДРИЋ НИКОЛА
ЂУРИЋ НЕДЕЉКО
ТОДОРОВИЋ ИВИЦА
ЗВЕКИЋ ЖИВОЈИН
ТОШИЋ ВОЈИСЛАВ
БЛАГОЈЕВ ДУШАН
ВЛАШКАЛИН БРАНИСЛАВ
ЂУРКИЋ ВЕСЕЛИН
ЂУРКИЋ СТЕВАН
СЛАВКОВИЋ НЕНАД
ПЕЦИЋ БОЖИДАР
НЕНАДОВ РАДА
НЕНАДОВ МИОДРАГ
РАЦИЋ ВЛАДИСЛАВ
МАРТИНОВ ЖЕЉКО
М.бр
1
3
9
11
15
17
20
23
24
27
33
Презиме и име
ИЛИЋ ДРАГИША
ГОБЕЉИЋ ПЕТАР
РАНЂЕЛОВИЋ ГОРАН
КОКОРА ЉУБОМИР
СУБАША ПЕТАР
ВЕСИЋ ДРАГАН
ЂУРАН ДРАГАН
РАНЧИЋ ВЛАДИЦА
ЈОКИЋ СЛОБОДАН
СУБАША БРАНКА - СЕКА
ВЕЊАЦ ИВАН
Улица и број
Ж. Остојина
Б. Мијатов 78
И. Л. Рибара 129
Жељезничка 19
Љ. Одаџић 88
И. Л. Рибара 48
И. Л. Рибара 115
Лењинова 17
И.Л. Рибара 133
Лењинова 49
Ж. Зрењанина 26
И.Л. Рибара 133
3. Октобар 94
Ж. Остојина
В. Караџића 1
Ж. Зрењанина 26
С. Владара 128
Р. Насеље 1
Жељезничка 19
В. Караџића 10
Ж. Брцанског 5
В. Насеље бб
Ж. Брцанског 36
Ж. Брцанског 36/6
Љ. Одаџић 88
Д. Т. Д
Р. Насеље 7
Р. Насеље 7
Д. Туцовића 1
В. Н. Насеље
Телефон
Мобилни
023/731-342
023/731-264
023/731-019
063/740-8762
023/786-299
023/731-282 062/173-1908
023/732-237
023/731-728
023/731-892
063/739-7970
023/731-740 063/897-3240
023/731-892 064/280-5405
023/732-975 061/123-5991
023/731-342
023/731-490 064/451-1182
023/731-740 064/240-3213
023/731-028
023/732-689 063/759-4615
063/740-8762
023/731-851 063/102-3010
023/732-685 064/328-2036
023/732-655 064/945-8946
023/732-331 060/732-3310
023/732-331 063/161-7490
023/786-110 063/866-2225
062/172-8924
064/493-2435
064/493-2435
023/846-190
023/732-578 063/152-6203
СС – 145 „ШЕШКА“ – 26213 ЦРЕПАЈА
Улица и број
С. Грубановића бб
Ј. Чајака 23
Војвођанска 8/А
С. Ковачевића 48
Војвођанска 17/А
Војвођанска 15
И. Л. Р. 27
Ж. Зрењанина 40/А
И. Л. Р. 24
Војвођанска 17/А
Радничка 10
92
Телефон
013/672-471
013/661-072
013/672-108
013/671-739
013/672-166
013/672-160
013/672-208
013/672-225
013/671-294
063/768-7285
013/671-177
Мобилни
064/212-8807
065/220-8272
062/113-9515
064/202-5562
064/118-4716
064/144-3166
064/382-9359
064/029-4215
064/224-6147
36 СТОЈКОВИЋ БРАНИСЛАВ
40 АРСЕНОВ САША
М. Живкова 47
Војвођанска 24
013/671-530 064/271-5666
013/672-151 065/604-7548
СС – 146 „13. СЕПТЕМБАР“ – 11194 РУШАЊ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
19
20
25
26
28
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН
ДРОБЊАК ДУШАН
СПАСОЈЕВИЋ НЕБОЈША
РУЖИЋ ДЕЈАН
СПАСОЈЕВИЋ ДАРКО
ЂУКИЋ МИЛАН
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
ПАВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ
СПАСОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ЖИВКОВИЋ СТЕВАН
МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЛО
СКОКО ВЕСЕЛИН
ПАНТИЋ ДРАГАН
МИЛОРАДОВИЋ САША
ЖИВКОВИЋ ЖЕЉКО
РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
3
5
6
8
11
12
13
17
18
20
21
23
24
25
28
31
34
35
39
40
41
43
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГОМИР
НИКОЛИЧИЋ МИОДРАГ
ТОШИЋ ТОПЛИЦА
НОВАКОВИЋ МИОДРАГ
НЕВЕНКИЋ ЗЛАТАН
РАДИШИЋ СЛАВОЉУБ
ЧОЛИЋ ГОРАН
ЋИВАНИЋ РАДОСЛАВ
РАНЂИЋ ЗОРАН
ЖИВАНЧЕВИЋ ВЛАДАН
МАРИЧИЋ ВЛАДАН
СТАЈИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ВУЧИЋ СЛОБОДАН
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ ЗЛАТАН
БАЈНИЋ ДРАГАН
НОВАКОВИЋ МАЛИША
ЂОРЂЕВИЋ РАДИВОЈЕ
КАМАРИЋ МИОДРАГ
МИЉКОВИЋ БОЈАНА
МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЉКОВИЋ ТАМАРА
НЕВЕНКИЋ ДЕЈАН
Улица и број
М. Живковића 6
И. Милићевића 6
Р. Спасојевића 2
Ослобођења 24
Ж. Марковића 10
М. Живковића 4
Ослобођења 28
Н. Насеље 2/2
Београдска 57
Пролетерска 7
М. Живковића 6
Гочка 22
Ослобођења II Део
И. Милићевића 31
Борачка 7
Борачка 6
Борачка бб 6/А
Телефон
011/800-0690
011/800-0340
011/800-0210
011/800-1373
011/800-0005
011/800-1190
011/800-1490
011/800-0528
011/800-0795
011/800-0971
011/800-0690
011/800-0782
011/800-0171
011/800-1664
011/800-0656
Мобилни
064/446-8200
069/837-4060
064/446-5566
064/218-9883
064/339-5339
064/140-3353
064/210-8128
064/165-4751
064/916-0168
063/892-6877
064/385-5851
064/356-5000
011/800-0689 064/266-5550
СС – 147 „ЗАДРУГАР“ – 11407 СЕЛЕВАЦ
Улица и број
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Бачинац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
93
Телефон
Мобилни
026/371-360 064/415-0707
026/371-028 061/114-9223
026/371-892
064/367-6562
026/371-335 064/404-5367
026/371-136
026/371-187 063/767-2275
026/371-955
026/371-715
026-371-544 064/272-9771
026/371-450 063/784-1823
026-371-395
026-372-088 063/160-3848
026/371-962 064/417-1263
026/371-305
026/371-158
026/371-630
026/371-276
026/371-267
026/371-603
026/371-603
026/371-603
026/371-345
063/773-0385
063/179-5674
026/371-313
026/371-313
026/371-313
063/768-3431
45
48
51
53
54
58
60
62
63
МИЛОВАНОВИЋ БРАТИСЛАВ
ВЛАСТИЋ ЗЛАТАН
НЕВЕНКИЋ ТИНА
МАЏИЋ САША
МАЏИЋ МИЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИЦА
КОЈИЋ МАРИН
ЛАЗИЋ ДЕЈАН
ПИРИВАТРИЋ ДЕЈАН
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
026/371-610
026/372-060
026/372-060
026/371-595
026/371-326
026/371-518
026/371-864
062/194-8164
063/730-9923
063/730-9923
063/373-031
064/933-2801
СС – 148 „31 ЈАНУАР“ – 11273 БАТАЈНИЦА
М.бр
3
4
5
8
12
13
14
15
16
20
21
23
25
Презиме и име
ЗАРИЋ СРЕТЕН
ВИДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУКОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ВУКОЈЕВИЋ МИЛАН
ЕРАКОВИЋ САША
НИКОЛИЋ ЖИКА
ТОМИЋ ЂУРА
ЈОЈИЋ МОМЧИЛО
ПОП-ЛАЗИЋ МИЛИСАВ
ГРУБИ МИЛАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛЕНКО
ДРОБАЦ ДАВОР
АЛФИРЕВИЋ НЕНАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
СИМЕУНОВИЋ ИВАНКО
ДИДАНОВИЋ ЗОРАН
СТАНКОВАЦ МОМИР
ПЕТКОВИЋ ВЕРОЉУБ
ПАНТЕЛИЋ ЖИВОТА
ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН
СТАНКОВАЦ ДРАГА
ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТАР
ОБРАДОВИЋ НЕНАД
ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКО
РАЈЧИЋ ДРАГАН
СРЕМЧЕВИЋ РАША
ЛАЗИЋ ДУШАН
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВАЦ БРАНКО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
ДИДАНОВИЋ МИЛОЈКО
ВИЋЕНТИЋ ЗЛАТКО
ГРЧИЋ ДРАГАН
СТАМЕНИЋ ЖЕЉКО
КЕСЕРОВИЋ НИКОЛА
Улица и број
Х. Вељкова 26
Јована Бранковића 81
Краља Владислава 111
Краља Владислава 111
Краља Владислава 11
Официрска Колонија 171
Босанска 1
Краља Владислава 127
Палићка 18
Светог Рафаила 9
Краља Владислава 138
Беларичка 20Ђ
М. З. Радосављевића 229
Телефон
Мобилни
011/848-6557
064/356-1321
011/848-0070 064/512-6484
011/848-3915
011/848-1464
011/848-2213 063/740-5461
011/848-1888
011/848-3904 064/164-5683
011/848-5350 064/821-5246
011/848-7378 064/257-3566
011/848-2965 064/219-0077
011/848-8814
064/184-2739
СС – 149 „ТЕКИР“ – 11507 СТУБЛИНЕ
Улица и број
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Ин Мемориам
Стублине
Трстеница
Стублине
Трстеница
Стублине
Стублине
Стублине
94
Телефон
Мобилни
011/879-0443
011/772-9325 064/951-5163
064/174-3580
011/879-0721
011/879-0291
064/841-9514
064/360-1719
011/879-0600 065/622-4405
011/879-0207
011/879-0455 064/386-9889
064/809-7818
011/879-0490 064/305-4224
011/879-0059
064/289-4742
011/879-0404 064/454-9348
011/879-0447
064/163-0917
011/879-0463 064/134-3135
011/879-0119 064/280-4858
011/879-0156 064/0452019
24
23
25
28
30
31
35
36
37
38
40
41
42
43
45
48
49
99
КРСТИЋ БОЈАН
ГРЧИЋ НИКОЛА
МИРКОВИЋ МАРКО
ПАВЛОВИЋ БОШКО
СИМЕУНОВИЋ ВЛАДАН
ЛАЗИЋ М. ГОРАН
ЛАЗИЋ ГОРАН
СРЕМЧЕВИЋ ЖИВОРАД
ДИДАНОВИЋ ДАРКО
ЈАДРАНИН ДАНИЛО
МАРКОВИЋ МИЛАН
ЛАЗИЋ МИЛОМИР
РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВКО
РАДИВОЈЕВИЋ МАРКО
СТАМЕНИЋ МАРКО
СИМЕУНОВИЋ МАРИЈА
СИМЕУНОВИЋ ЖИВОТА
ЈАДРАНИН ДРАГАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15
25
31
32
34
36
48
Презиме и име
АЛЕКСИЋ ДЕЈАН
АЛЕКСИЋ БРАНА
АЛЕКСИЋ ЗОРАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН
ФИЛА МИЛАН
НИКОЛИЋ НЕНАД
ПАЈИЋ ЗЛАЈА
СТЕКИЋ БОБАН
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ
САРИЋ БОБАН
МИЛИЋ ЉУБИНКО
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ МАТЕЈА
СТЕКИЋ ЗОРАН
ВУЧИЋ ДЕЈАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
Презиме и име
МИСОЈЧИЋ МАРКО
МИСОЈЧИЋ САША
ПАНТЕЛИЋ БОГОЉУБ
ПАНТЕЛИЋ ГОРАН
ТРИВИЋ ВЕРОЉУБ
МИСОЈЧИЋ ГОРАН
МИСОЈЧИЋ ВОЈИСЛАВ
ШАИНОВИЋ ВЛАДАН
Баћевачка 9, Мислођин
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
011/877-3029 063/824-6142
011/879-0463
011/879-0207 064/068-4365
064/167-8827
011/879-0446
064/320-2813
011/879-0168 065/879-0168
011/879-0411 064/176-3619
011/879-0088 064/268-3896
064/583-5541
064/586-7538
064/866-0271
011/879-0577 064/360-2206
011/879-0577 064/560-9723
011/879-0119 064/284-7537
011/879-0462 064/043-9989
065/879-0462 064/429-0361
061/205-6422
СС – 150 „СРЕМЧИЦА“ – 11253 СРЕМЧИЦА
Улица и број
Ерчарнка 35
Ерчарнка 35
Ерчарнка 35
Дољанска 23
П. Солидарности 6/10
Београдска 209
Кречанска 18
Београдска 180
Лукићева 6
Живанићева 10
Београдска 136
Слатинска 16
Дољанска 2
Слатинска 5
Пут За Стару Трешњу
Читачка 48
Читачка V Део 40А
Телефон
Мобилни
011/865-1493 064/805-0535
011/865-1493
011/865-1494 064/124-6460
062/396-531
062/613-834
064/187-4261
064/235-9836
064/423-2444
011/252-1467
062/619-975
011/252-1844
011/252-1985
064/268-5868
011/252-3768
011/865-1117
064/268-5864
064/220-6519
СС – 151 „ШАНДОР“ – 15212 ШЕВАРИЦЕ
Улица и број
Преки Шор 21
Теслина 1
Школски Шор 84
Школски Шор 84
Школски Шор
Преки Шор 58
Преки Шор 21
Шеварице
95
Телефон
Мобилни
015/277-304 064/029-4955
015/277-652 064/289-6347
063/8257-294
064/1358-536
015/277-723
015/277-878
015/277-304 064/029-4955
015/277-841
11
12
14
18
РАНЂИЖ ВЛАДАН
ВАСИЋ МИТАР
СТЕФАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
16
18
19
24
27
33
35
44
48
55
59
63
127
Презиме и име
ИВКОВИЋ ИВА
САВИЋ ЉУБОМИР
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ МИЛУТИН
ПОПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ВЕЉКОВИЋ ВЕСЕЛИН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ДРАГАН
ЈОЗИЋ НОВИЦА
ЈОЗИЋ МИЛАН
СТЕВАНОВИЋ НОВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ СРЕЋКО
ВАСИЋ НОВИЦА
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВКО
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВКОВИЋ СЛАВОМИР
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ РАДИША
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОМИР
ЈОВАНОВИЋ САША
ВАСИЋ МИЛОШ
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
20
21
25
Презиме и име
БЛАГОЈЕВИЋ РАДОВАН
ДУБОЊАЦ ГОРАН
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН
МИЋИЋ ЉУБИША
ЈОВАНОВИЋ ЗВОНКО
ЛАЗИЋ МИЛОРАД
КНЕЖЕВИЋ ДОБРИЦА
ЛАЗИЋ РАДОСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ СИНИША
МИЛОШЕВИЋ ДУШАН
КНЕЖЕВИЋ ПРЕДРАГ
ЛАЗИЋ НЕБОЈША
ГЛИШИЋ ЗОРАН
ВУЈИЋ ЗДРАВКО
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОЈЕВИЋ ГОРАН
РАДОЊИЋ СЛАВКО
ГАЈИЋ ВЕРОЉУБ
Школски Шор
Школски Шор
Шеварице
Савска 19 Дреновац
015/277-893
015/277-792
015/277-265
015/290-393
СС – 153 „АРАП“ – 11316 ГОЛОБОК
Улица и број
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Ин Мемориам
Голобок
Голобок
Голобок
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Телефон
026/381-662
026/381-350
026/381-132
026/381-344
Мобилни
064/125-8753
026/316-270
026/381-146
026/885-246
026/381-184
026/381-175
026/381-212
026/381-373
026/381-082
026/381-109
026/381-212
064/198-5327
063/720-4488
064/033-6878
064/287-7836
065/381-4100
064/202-8391
064/336-5065
СС – 154 „ШУМАДИЈА“ – 11412 ЈАГЊИЛО
Улица и број
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Ин Мемориам
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Рабровац
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
96
Телефон
Мобилни
011/821-7095 064/174-0974
011/821-7592 063/189-7895
064/817-2137
011/821-7132 063/326-371
011/821-8373 064/952-5353
011/821-7242 064/400-0473
011/821-7841 063/201-388
011/821-8381 062/280-560
011/821-7087
011/823-0093
011/821-7242
011/821-8362
011/821-7600
064/094-1163
065/626-8417
064/371-1240
064/269-6977
062/447-342
064/512-4934
064/350-1631
064/199-9015
064/367-5594
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
22
23
24
25
26
27
29
30
34
36
38
44
45
46
55
ГАЈИЋ ПРЕДРАГ
ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОЈЕВИЋ ВЛАДАН
ПРШИЋ МИРОСЛАВ
ИГЊАТОВИЋ МИЛОЈЕ
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
БАБИЋ ДОБРИЦА
ГАЈИЋ НЕБОЈША
ГЛИШИЋ ТОМИСЛАВ
БЛАГОЈЕВИЋ ЖИВОРАД
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Београд
011/821-1860 064/172-5433
011/821-7799 064/143-9641
011/821-7635 064/295-5968
064/281-9370
011/821-7832 064/323-2422
011/821-7792 064/160-6380
011/219-5355 011/821-7095
СС – 155 „СРЕМ“ – 11276 ЈАКОВО
Презиме и име
МИЛЕНКОВИЋ МИОДРАГ
РАДОВАНОВИЋ ГОРАН
НИКШИЋ ДРАГАН
ЖУЖИЋ ДРАГАН
РАДОМИРОВИЋ САВА
СТЕВАНЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
БОЈИЋ МАРКО
ПАВЛОВИЋ ПРЕДРАГ
РАКИЋ ВЕСКО
ГАЈИЋ ЈОВАН
БОРИЋ НЕНАД
ВУЈИЋ ПЕТАР
ВУЈИЋ РАДОВАН
СУБОТИЋ ГОРАН
БОЈИЋ СЛОБОДАН
ТЕОДОСИН ИГОР
УЗЕЛАЦ САША
ГАЈИЋ ДАНИЛО
РАДОЈЧИЋ ДРАГАН
РАДОВИЋ НЕДЕЉКО
ТЕОДОСИН ЗОРАН
ДОБРИЋ СЛОБОДАН
ВЛАТКОВИЋ МИЉАН
ХРЊАЧКИ РАДИВОЈЕ
НИНКОВИЋ ЖИВКО
ГАВА МАРКО
НИНКОВИЋ БРАНКО
РАДОВИЋ ЂОРЂЕ
СТЕВАНЧЕВИЋ БОЈАН
ВИТОМИРОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАДОВИЋ БОШКО
ПЕШИЋ ГОРАН
ПОКРАЈАЦ ИВАН
Улица и број
Браће Панић 17
Сурчинска 24
Војвођанска 55
И. Л. Рибара 4
Сурчинска 16
Раде Радић 9
Савска 118
Сремска 43
Ослобођења 26
Ослобођења 76
Савска 7
Х. Пинкија 12/1
Душана Вукасовића 10
Момира Пуцаревића 23
Савска 118
Балканска 106
Сурчинска 49
Ослобођења 76
Бољевачка 63
Сурчинска 30
Балканска 42
Бољевачка 67
Ослобођења 68
Војвођанска 10
Војвођанска 24
Бољевачка 73
Војвођанска 24
Сурчинска 30
Р. Радића 9
Војвођанска 77
Сурчинска 30
Балканска 96
Сурчинска 10
Телефон
011/841-6699
011/841-7022
011/841-6529
011/841-6165
011/841-6196
011/841-6127
011/841-7254
011/851-6100
011/841-6383
011/841-7395
011/841-7247
011/843-9098
011/842-7287
011/841-7254
011/841-6942
011/841-6849
011/841-7395
011/841-6316
011/841-7168
011/841-6225
011/841-6314
011/841-6486
011/842-7172
011/842-7089
011/841-7052
011/842-7089
011/841-7168
011/841/6627
011/841-7274
011/841-7168
Мобилни
063/192-0174
064/138-9206
064/142-9424
063/721-6842
064/265-8383
064/235-6228
063/873-9524
064/229-0828
064/157-6848
063/169-8007
064/204-1600
065/601-6758
064/204-1600
064/165-2895
064/245-1302
011/841-7017 063/880-4553
СС – 157„ЂЕРДАП “ – 19320 КЛАДОВО
М.бр Презиме и име
4 МАНОЈЛОВИЋ ЂОРЂЕ
Улица и број
Граничарска 23
97
Телефон
Мобилни
019/808-456
7
8
12
13
14
16
18
19
20
25
29
41
44
45
МАРИНКОВИЋ ЗЛАТКО
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
ВУЧКОВИЋ ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ ВЕЉКО
БАРЈАКТАРЕВИЋ МИЛЕ
МАРКОВИЋ ВЕЛИЗАР
БОСНИЋ САША
БОСНИЋ МИЛЕ
СТЕФАНОВИЋ ВЛАДА
ФИЛИПОВИЋ МИОМИР
ВУЛЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МИОДРАГ
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН
ШОЛКОТОВИЋ ТОМИСЛАВ
В. Караџића 45
В. Караџића 45
Карпадска 47
Карпадска 47
Лоле Рибара 26
Његошева
Николе Тесле 11
Николе Тесле 11
О. Р. Б. 17/10
Виноградарска 24
М.Поповића 4
Љ. Станојевића 10
Љ. Станојевића 10
Сремска 27
019/841-57
062/354-373
019/820-13 063/775-6174
019/803-171
019/855-78
063/850-8620
019/809-416 063/173-2763
019/809-416 063/174-2593
019/820-51 063/709-9591
019/807-202 063/838-0758
019/807-395 063/587-661
019/809-232 061/178-8524
019/809-232 063/785-1608
019/802-895
СС – 158 „ЈУНИОРИ“ – 11158 ГРАБОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
Презиме и име
ВЛАЈКОВИЋ МИЛЕТА
КОЈИЋ ЗОРАН
КОЈИЋ ГОРАН
ТАНКОСИЋ МИХАИЛО
НЕШИЋ ВЛАДИЦА
ЈАНИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ДЕЈАН
БРАНКОВИЋ РАДОВАН
СИНЂЕЛИЋ РАДЕ
СИНЂЕЛИЋ БОЈАН
ВИЛОТИЋ РАДИША
ПУШИЋ ДУШАН
МАТИЋ ДРАГАН
РАШИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ РАДЕНКО
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН
СИНЂЕЛИЋ ПЕТАР
МАТИЋ ДРАГАН
ПЕРИЋ МИЛАН
МАТИЋ МИЛИСАВ
ИЛИЋ ДРАГАН
СЕНИЋ ДРАГАН
МАТИЋ ДРАГАН
СИНЂЕЛИЋ НИКОЛА
ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
ПЕРИЋ МИЛОЈКО
М.бр
1
2
3
Презиме и име
СТОКИЋ ТОМИСЛАВ
ИЛИЋ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЋ МИРОЉУБ
Улица и број
Орашац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Дрен
Грабовац
Грабовац
Дрен
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Дрен
Телефон
Мобилни
064/150-2735
011/876-0170 063/778-4400
064/313-5823
064/407-0576
011/876-0031
064/151-4772
011/876-0105 064/189-5073
064/442-3737
011/876-0054 064/395-4262
064/203-3845
064/267-1381
011/876-0027 064/946-8891
063/827-4628
064/377-3571
064/239-9460
064/250-7623
011/876-0054 064/369-6811
064/347-3151
064/250-7623
063/763-6259
064/312-9601
063/835-4848
011/872-7392 064/305-4380
063/708-3692
СС – 159 „МОРАВАЦ“ – 11321 ЛУГАВИНА
Улица и број
Народног Фронта 2
М. Тита 80
7. Јули 27
98
Телефон
026/761-235
026/761-288
026/761-427
Мобилни
4
5
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
20
32
34
45
МАРИНКОВИЋ ДУШАН
РИСТИЋ МИЛЕ
МИЛИЋЕВИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ДРАГАН
ТОНИЋ САША
ТОНИЋ СЛАВИША
МАТИЋ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ МОМЧИЛО
РДИВОЈЕВИЋ РОБЕРТ
ЂОРЂЕВИЋ БОРИСЛАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОРАДОВИЋ МИРОСЛАВ
ПОПОВИЋ ЈОВИЦА
МАРИНКОВИЋ ЖИВКО
ИЛИЋ СЛАВОМИР
МАТИЋ ЖИВОРАД
Лоле Рибара 30
Гробљанска 9
М. Тита 161
Бориса Кидрича 37
Језавска бб
М. Тита 75
Бориса Кидрича 14
М. Тита 151
Гробљанска
Зорина 52
И. Милутиновића 65
М. Тита 52
Петра Драпшина 38
Лоле Рибара 30
М. Тита 80
7. Јули 56
026/761-485
026/761-377
026/761-558
026/761-566
026/761-659
026/761-451
026/761-556
026/761-370
026/761-245
026/761-682
026/761-289
026/761-050
026/761-485
026/761-288
064/141-3534
064/465-9620
064/453-6889
СС – 161 „ТЕКИР“ – 22306 БЕЛЕГИШ
М.бр
2
3
4
9
10
11
17
18
20
24
40
Презиме и име
БРАТИЋ САЊА
ЈАЗИЋ ДРАГАН
ЈОСИМОВИЋ СТЕВАН
РАСТОВИЋ ЂОРЂЕ
СТОЈИЋ ЖИВАН
ИЛИЋ ВОЈКАН
ВАИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРТИНОВИЋ СТЕФАН
МИТРОВИЋ БОЖИДАР
СУБОТИЋ СРЕТА
КРИВОШИЈА ЖИКИЦА
Улица и број
Карађорђева 27
Краља Петра 102
Краља Петра 70
Светозара Милетића 55
Светог Саве 33
Саве Вукелића 2
Краља Петра 64
Кузмана Радиновића 1
Здравка Костића 7
Карађорђева 33
Вере Мишчевић 86
Телефон
022/361-921
022/361-911
022/361-543
022/361-811
022/361-975
022/361-169
022/361-099
022/361-629
022/361-849
022/361-625
Мобилни
064/524-5617
064/801-4495
064/147-0524
СС – 162 „МОРАВАЦ“ – 37208 ЧИТЛУК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
САРИЋ НИКА
АЛЕКСИЋ МИЛОМИР
КАРАЈОВИЋ ИВАН
КОСТИЋ СЛОБОДАН
СИМИЋ БРАТИСЛАВ
САРИЋ ПЕТАР
ЖУЈКОВИЋ ДРАГОЉУБ
КОСТИЋ МИРОСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ СЛАВИША
ЖУЈКОВИЋ ДЕЈАН
СТОЈАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
КАРАЈОВИЋ ЖИВОРАД
СИМИЋ МИЛОШ
МИЛУНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН
Улица и број
М. Селимовић 6
Ђушина 10
Д. Максимовић 18
Алексиначка 23
Д. Максимовић 57
Б. Пекић 50
Алексиначка 6
Алексиначка 20
С. Тодоровића 48
Алексиначка 6
Алексиначка 15
Д. Максимовић 14
Д. Максимовић 57
Д. Максимовић 45
Алексиначка 26
99
Телефон
037/692-423
037/692-412
037/692-818
037/692-674
037/692-730
037/692-625
037/692-608
037/692-429
037/692-221
037/692-608
037/692-940
037/692-542
037/692-730
037/692-040
037/692-081
Мобилни
064/206-3078
064/140-9740
062/801-6138
062/706-107
064/671-7889
061/267-4808
064/312-9983
063/823-4173
064/345-2044
063/800-2628
061/208-5342
16
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
34
42
44
50
52
55
60
67
69
70
100
101
КАРАЈОВИЋ МАРКО
ЈЕВТИЋ УРОШ
СТАНОЈЛОВИЋ САША
ЗДРАВКОВИЋ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН
МИЛЕТИЋ ВЕРОЉУБ
ПЕШИЋ ЖАРКО
АРСИЋ ВЛАДА
САВИЋ МИЛОРАД
КАРАЈОВИЋ ЗОРАН
МИЛОЈЕВИЋ НЕБОЈША
МЛАДЕНОВИЋ РАДЕ
СТЕФАНОВИЋ ЛАЗАР
КАРАЈОВИЋ ЗОРАН
КОСТИЋ ДЕЈАН
ЈАКОВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
МЛАДЕНОВИЋ МАРКО
ЛАЗИЋ РАДОСЛАВ
РИСТИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ МИРОСЛАВ
ЂОКИЋ ГОРАН
ЈЕВТИЋ ЗАВИША
ПЕТРОВИЋ ЈУГОСЛАВ
АЛЕКСИЋ НИКОЛА
ПЕТРОВИЋ ДРАГИША
Ј. Анжујске 20
М. Селимовић 14
Село Штитаре бб
С. Тодоровић 12
Село Штитаре бб
Ј. Анжујске 47
Хумска 34
Ђушина 6
Сопоћанска 29
Цара Лазара 30
Село Штитаре бб
Ј. Анжујске 12
С. Тодоровића 48
Ј. Анжујске 20
Алексиначка 18
Моравска 20
Ј. Анжујске 12
М. Селимовић 9
Ј. Анжујске 15
М. Селимовић 9
С. Тодоровић 29
М. Селимовић 14
Алексиначка 22
Ђушина 1
Д. Максимовић 46
037/692-451
037/692-224
037/884-028
037/692-617
037/884-645
037/692-153
037/692-909
037/692-879
037/692-263
037/692-968
037/884-026
037/692-256
037/692-221
037/692-451
037/692-720
037/692-719
037/692-256
037/692-419
037/69-267
037/692-137
037/692-620
037/692-224
037/692-430
037/692-809
037/692-349
062/872-6950
064/218-5817
064/003-6053
064/155-0240
064/361-4372
064/467-8582
064/215-7043
063/176-3383
064/119-8813
064/358-4275
064/994-3146
064/164-9014
062/872-6950
064/176-3736
064/368-4053
064/965-5908
063/828-0953
064/140-9896
064/882-6603
064/164-4067
064/904-0757
064/980-7492
СС – 163 „АС“ – 12208 КОСТОЛАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
19
21
22
23
25
Презиме и име
СТОЈАДИНОВИЋ РАДОСТИНА
ЛАЗИЋ БРАНИСЛАВ
СТАНКОВИЋ ДРАГИША
КУЗМАНОВИЋ ВЕЛИМИР
КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ МАРКО
СТАНОЈЕВИЋ СТЕФАН
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НЕШИЋ ТОПЛИЦА
ПЕРИЋ ЖИВОРАД
СИМИЋ ДРАГОМИР
МИЛАДИНОВИЋ МИРОЉУБ
ГОЛУБОВИЋ МАРКО
МИЛИЋ ЗЛАТОМИР
КУЗМАНОВИЋ ДУШАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЗЛАТИБОР
СТОЈИЋЕВИЋ ДОБРИЦА
МАРКОВИЋ ЛАЗАР
МЕЦАНОВИЋ НЕБОЈША
Улица и број
Б. Стојадиновића 15
Косте Нађа 4
Д. Туцовића 15
Б. Димитријевића 4
Б. Димитријевића 2
Л. Максића 1
В. Стевића 50
Б. Стојадиновића 15
С. Ковачевића 18
Николе Тесле 15
Д. Туцовића 15
7. Јула 6
Л. Максића 14
Николе Тесле 33
Дунавска 5
Н. Тесле 1
Димитрија Туцовића 5
Пролетерска 12
Д. Стокића 11
Пионирска 4
100
Телефон
012/249-035
012/249-133
012/249-216
012/249-378
012/249-051
012/249-048
012/249-035
012/249-129
012/249-029
012/249-159
012/240-267
012/249-319
012/249-104
012/249-362
012/249-337
012/249-131
012/249-190
012/242-945
Мобилни
063/758-1648
063/181-7862
062/187-3010
064/295-9681
063/258-808
064/308-8947
063/838-1441
064/063-6366
063/373-2054
26
27
28
29
30
31
32
34
35
38
39
43
44
48
52
53
54
55
СТОЈАДИНОВИЋ СИНИША
ЈОВАНОВИЋ МАЛИША
ОБРАДОВИЋ ПРЕДРАГ
МИТРОВИЋ ВЛАДАН
СТАНКОИВЋ РАДИША
ЈАНКОВИЋ РАДИША
ПЕРИЋ ЗОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОМИР
КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
ЖИВКОВИЋ НОВИЦА
ГОЛУБОВИЋ ЖАРКО
СТАНОЈЕВИЋ ЈОВАН
МИХАЈЛОВИЋ ЗЛАТОМИР
ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ СЛАВИША
СТАНОЈЕВИЋ ИВИЦА
МЕЦАНОВИЋ НЕБОЈША
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
18
21
29
31
32
35
48
Презиме и име
ДЕРВИШНУРОВИЋ РАСИМ
МАХМУТОВИЋ МУРАДИН
ГУСИНАЦ ЕМИН
ДУШТИНАЦ ЕСАД
БИШЕВАЦ ФАТМИР
ПЕЈОВИЋ ФАДИЛ
БЕЈТОВИЋ ХАНЕФИЈА
ДЕРВИШНУРОВИЋ ХУСЕИН
ПАПИЋ НУСРЕТ - НУНО
АЉКОВИЋ АМЕЛ
МАВРИЋ ШЕМСУДИН
ГУЏЕВИЋ ЕДИН
ШИПЧАНИН ЋАЗИМ
МУРИЋ ЈУСУФ
ПАПИЋ ЏЕВАД
МУРИЋ МЕДО
ПАПИЋ АЛИЈА
ХАЛИЛОВИЋ КЕМАЛ
КУРТОВИЋ ЈАКУБ
МЕМИЋ КЕНАН
М.бр
2
3
4
5
8
Презиме и име
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
НИКОДИЈЕВИЋ ДРАГАН
РАДОВАНОВИЋ БРАНКО
ЈАРАНОВИЋ БРАНКО
ВУЈАДИНОВИЋ МИЛАН
Б. Димитријевића 21
Павла Јовића 6
В. Југославије 31
Моше Пијаде 12
Б. Стевића 35
В. Караџића 4
Добривоја Стокића 9
Маршала Тита 41
Б. Димитријевића 2
П. Јовића 6
П. Јовића 2
Николе Тесле 33
В. Степића 50
Р. Божића 1
Б. Димитријевића 20
В. Југославије 30
В. Степића 50
Пионирска 4
012/249-083
012/249-181
012/249-174
012/249-383
012/249-216
012/249-088
012/249-069
012/246-014
012/249-051
012/249-181
012/249-031
012/249-104
012/249-048
012/249-279
012/249-184
012/249-091
012/249-048
012/242-945
063/159-2290
063/364-572
064/683-0497
063/869-5235
062/831-7058
064/398-7498
064/193-3386
064/540-6732
064/140-9819
061/235-4483
СС – 164 „БАКАРЛИЈА“ – 36300 НОВИ ПАЗАР
Улица и број
Сарајевска 14
Јошаничка Обала 29
Ослобођења 87
Јошанички Кеј 28
Својбор бб
Херцеговачка 58
Моше Пијаде 21
Београдска 31
Митровачка 19
Цетињска 41
Сопочанска 77
Хаџет бб
Јакља бб
Рифата Бурђевића 99
Митровачка 19
Османа Џикића 7
Стевана Немање бб
Сарајевска 31
Невецинска 13
Исабега Исабеговића 20
СС – 165 „ВИС“ – 11231 РЕСНИК
Улица и број
Подавалска 55
Ј. Теларевића 15А
Каменац 19
Ослобођења 5
Ј. Теларевића 19А
101
Телефон
Мобилни
020/316-797
020/316-090
020/23-783
063/874-1280
020/315-144 062/551-940
020/311-050
064/542-3118
020/316-638
020/317-622 063/701-5914
020/312-170 063/183-1830
063/833-4539
063/160-3160
063/856-0918
064/392-3861
063/776-5943
064/134-2804
063/777-2505
064/428-1693
020/321-737 062/312-783
064/219-3810
Телефон
Мобилни
011/804-0161
011/804-0638
011/804-4789
011/233-4105
011/804-0548
10
12
13
16
21
50
65
ИВАНОВИЋ НИКОЛА
ЖИВОЈИНОВИЋ ЉУБИША
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВОЈИНОВИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
РАНКОВИЋ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
40
41
50
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ МИЛОСАВ
СТЕВАНОВИЋ РАДИСАВ
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ СРЂАН
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈЕРЕМИЋ ДРАГИША
ЛУКИЋ ГОРАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД
ГРУЈИЋ НЕНАД
РАДОЈЕВИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ПРВОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДИВОЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ВАСИЋ ПЕТКО
НЕВЕНКИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ БЛАГОЈЕ
ЋОСИЋ МУЈО
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
КРУЈЕЗИ ЈАКУП
ЂУРИЧИЋ МИОДРАГ
ЂУЗИЋ СРЕЋКО
ГРУЈИЋ ВЛАДАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ЂУЛЕЈИЋ СТЕФАН
ЂУЛЕЈИЋ СВЕТИСЛАВ
КОЛАРСКИ ИВАН
ЧОЛИЋ ЉУБОМИР
САЛИЈЕВИЋ БОЖИДАР
МАНОЈЛОВИЋ ВЛАСТА
ЗОРИН БОЖИДАР
ЗДРАВКОВИЋ ЗВОНКО
ЂЕКИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДИСАВ
ЂОРЂЕВИЋ ЈАКША
САКАЧ ЈОВИЦА
Голи Брег 28
13. Октобра 69
Гајски Пут 6
Подавалска 65
13. Октобра 69
Славка Миљковића 51
Славка Миљковића 16
011/804-3963
011/804-1902
011/804-0118
011/804-3963
011/804-3554
011/804-1244
064/532-7696
СС – 166 „ДУНАВ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Ђуре Даничића 50
Љ. Видаковића 4
Љ. Видаковића 4
Љ. Видаковића 4
Солунска 4
Милоша Обилића 4
Тургењева 13
Чегарска 26
Чегарска 39
Пролетерских Бригада 36
Биновац бб
Б. Вучковића 3/1
27. Марта 3
Тургењева 22
С. Марковића 5
Вучачка 3
Дражићева 10
Суводол
Аласка 107
Јоце Иванковића 24
Коларска 108
Ослобођења 34
Ослобођења 39
Душка Буцаловића 1
Душка Буцаловића 1
Баваниште
Д. Радовића 2
Друговац
Тургењева 4
Ибарска 14
Р. Војних Инвалида 10
Рашка 4
Свете Младеновић 22
Свете Младеновић 22
Чегарска 16
Телефон
026/615-911
026/662-385
026/662-385
026/662-385
026/662-575
Мобилни
064/031-2802
064/152-3692
064/329-3224
064/206-6091
063/785-3543 064/581-5982
026/619-085
026/711-420
064/948-6782
026/211-080
064/005-5154
026/228-413
026/660-932 063/363-893
026/661-746 062/113-1700
026/720-218
065/609-6012
026/615-817
026/661-848 064/033-0992
026/662-206 064/556-7168
026/661-618
026/615-605
026/612-522 064/329-3290
013/229-565
026/661-839 064/148-7950
026/721-519 064/938-6315
064/135-5705
026/663-391 064/286-0526
026/229-427 064/365-4834
026/661-494
026/613-674
026/613-674
026/662-262 064/259-3199
СС – 167 „УДАРНИК“ – 11317 ЛОЗОВИК
М.бр Презиме и име
1 ДЕВИЋ МИРОЉУБ
Улица и број
Његошева 33
102
Телефон
026/832-328
Мобилни
063/768-9277
2
3
6
11
12
14
15
16
18
19
25
27
28
30
31
32
33
34
35
36
39
40
44
46
62
67
71
83
86
88
КАЧАРЕВИЋ ДРАГИША
РАНКОВИЋ МИЛАН
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОДОРОВИЋ ГОРАН
МИКИЋ САША
ЈОРДАНСКИ СЛАЂАН
ЂОКИЋ ПРЕДРАГ
МАКСИЋ СЛОБОДАН
ЈОРДАНСКИ НОВИЦА
ИЛИЋ МОМЧИЛО
ИЛИЋ ВЛАДИМИР
РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НЕШИЋ РАДОСЛАВ
АЏИЋ САША
ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИЦА
ИВАНОВИЋ МИЛОРАД
КОСТИЋ ДЕЈАН
ВУЈИЋ ЖИВАН
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
РАДОЈКОВИЋ ЖИКА
КАЧАРЕВИЋ БОЈАН
СТАМЕНКОВИЋ БОЈАН
СТЕФАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ПАВЛОВИЋ МИЛОРАД
МИТРОВИЋ НЕБОЈША
ЂУРЂЕВИЋ СЛАЂАН
БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
ЖИВКОВИЋ РАДОСЛАВ
АНТИЋ ЉУБИША
Јована Поповића 13
Радице Ранковић 20
15. Мај 9
15. Мај 23
Лоле Рибара 57
Ђуре Ђаковића 6
Стишка 11
Народног Фронта
Ђуре Ђаковића 6
Обрадова 10
Обрадова 10
М. Милошевића 1
Б. Радића
Јна 41
С. Манојловића 75
С. Манојловића 8
М. Петровића 52
Моравска 38
Р. Ранковић 10
Смедеревска 4
Ј. Поповића 22
Ј. Поповића 14
15. Мај
В. Миливојевића 3
Д. Туцовића 23
Д. Туцовића 1
С. Манојловића 75
15. Мај 54
Д. Туцовића 18
Пролетерска
026/832-532
026/831-534
026/831-437
026/832-527
026/801-703
026/831-866
012/281-118
026/831-866
026/831-501
026/831-501
026/831-784
026/831-597
026/831-734
026/831-574
026/831-779
026/831-497
026/831-294
026/831-173
026/832-628
026/831-765
026/831-345
026/831-156
026/831-472
026/831-241
026/831-638
026/831-784
026/831-612
064/217-5084
064/279-9564
064/308-8111
064/262-5661
064/245-8101
064/303-9146
064/194-3871
064/308-5278
064/330-7968
064/066/1674
064/303-9146
064/357-2920
064/350-6956
064/927-2330
064/582-6646
064/142-4918
СС – 168 „АРАП“ – 36320 ТУТИН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19
20
Презиме и име
ЗУКОРЛИЋ МЕРСАД
ЏЕКОВИЋ ЕДИН
КУЧЕВИЋ ИСМЕТ
ЧУЉЕВИЋ СМАИЛ
ГЕГИЋ ХАЈДИН
ХАЏИЋ ЛАТИФ
НУМАНОВИЋ МИРЗЕТ
НУМАНОВИЋ ТАХИР
ЉАИЋ ВЕЈСЕЛ
ХОТ НЕРМИН
КОЛАШИНАЦ МУНЕВЕР
КОШУТА КЕМАЛ
ФЕКОВИЋ РИФАТ
ХАЏИЋ АДМИР
ХОТ СЕАД
Улица и број
Б. Чукића бб
Кочарнички Пут бб
22. Децембра
Годовачки Пут 14
Пештерска
Индире Ганди
Радничка
Радничка
Змај Јовина 6
Баха Тутића 27
Мокра Гора 4
Санџачка 3
Саве Ковачевића
Дубово
Веље Поље
103
Телефон
Мобилни
020/811-099 063/488-809
063/342-609
063/840-3855
063/870-5271
063/605-992
063/347-465
063/170-7771
063/488-862
062/303-620
063/609-342
063/158-4267
063/700-0020
063/101-1384
063/555-271
21
22
23
24
25
26
ТАХИРОВИЋ МУНИР
БУЛИЋ ЕМИР
СМАИЛОВИЋ ФИКРЕТ
СМАИЛОВИЋ РАМИЗ
АХМЕТОВИЋ ШЕФЋЕТ
ФАЗЛИЈИЋ СЕФЕДИН
Првог Маја
Митровачки Пут
Б. Чукића
Б. Чукића
Змај Јовина
Баха Тутића
063/653-083
064/999-0090
064/081-9481
062/703-976
СС – 169 „АСОВИ РАДИНЦА“ – 11311 РАДИНАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
26
Презиме и име
МИЛОВИЋ ПЕРИЦА
ВАСИЋ НЕГОВАН
КИПРИЈАНОВИЋ САША
РАДУЛОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОТА
КРСТИЋ ЗОРАН
КОЈИЋ ЉУБИША
ЂОРЂЕВИЋ ОЛИВЕР
МИТРОВИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ВЕРОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ДОБРИЦА
СТАНОЈЕВИЋ ТОПЛИЦА
СТАНОЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
МИЛЕНКОВИЋ МЛАДЕН
МИТРОВИЋ НЕНАД
СРЕТЕНОВИЋ ЈОВИЦА
МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИЦА
МИЛАДИНОВИЋ ЈОВИЦА
СТАМЕНКОВИЋ МОМЧИЛО
ЂОРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИТРОВИЋ ГОРАН
ЈОВИЋ СИНИША
МАРТИЋ ЗОРАН
М.бр
2
5
7
8
9
11
12
13
17
19
20
21
22
23
Презиме и име
ТОМИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОКИЋ МИЛОШ
КОСТАДИНОВИЋ МОМИР
ИВАНОВИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ИСАКОВИЋ МИЛОШ
МИЛИЋЕВИЋ МИОДРАГ
КОСТАДИНОВИЋ ПЕРВОСЛАВ
КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ РАДОСЛАВ
ИСАКОВИЋ ГОРАН
НЕШИЋ ДЕЈАН
НЕШИЋ БОЈАН
Улица и број
Тошина 46
Тошина 9
И. Г. Ковачевића 9
7. Јули 14
Б. Коцића 15
Ј. Јовановића 21
Ј. Јовановића 59
Смедеревска 26
Жикина 35
Пролетерска 21А
Б. Коцића 13
М. Вељковића 9
Б. Миладинов 18
Ј. Јовановића бб
Ј. Јовановића бб
7. Јули 28А
Д. Јовановића 9/1
Н. Насеље бб
4. Јули 2
Смедеревска 26
Б. Коцића 5
М. Ценића
Ковинска 28
Телефон
026/701-542
026/701-093
026/651-132
026/701-935
026/701-320
026/701-637
026/701-610
026/701-850
063/866-3905
026/701-149
026/701-319
026/701-080
026/701-970
026/701-274
026/701-386
026/701-320
026/650-835
026/701-850
026/701-321
026/652-573
026/653-454
Мобилни
064/323-4106
064/192-0362
064/137-9603
064/877-0184
064/336-9461
064/177-7326
064/431-7468
063/730-7051
069/696-999
064/423-5983
064/347-5085
064/286-0562
063/817-4085
064/245-6112
064/208-1626
062/101-8313
064/310-9834
064/304-3218
СС – 170 „ЛЕТАЧ“ – 11411 РАТАРИ
Улица и број
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
104
Телефон
026/392-436
026/392-414
026/392-327
026/392-383
026/392-419
026/392-541
026/392-413
026/392-442
026/392-387
026/392-423
026/392-074
026/392-005
026/392-005
Мобилни
063/187-2780
064/005-0397
064/446-1178
064/330-5287
064/261-2465
064/992-8273
064/158-5151
26
28
32
33
42
44
45
46
47
48
НЕШИЋ ВЕРОЉУБ
ЦОКИЋ ЗОРАН
МАЛЧЕВ ОЛИВЕР
ЦРЊАКОВ ДРАГАН
ПИНТОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
ИСАКОВИЋ ДУШАН
КОСТАДИНОВИЋ ВЛАДЕТА
ИСАКОВИЋ ЖЕЉКО
ЧОПИЋ САША
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
Ратари
026/392-161
026/392-299
026/392-252
026/392-267
026/392-459
026/392-104
026/392-371
026/392-292
026/392-137
063/863-5100
064/330-5287
СС – 171 „АС“ – 11080 ЗЕМУН
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
20
21
23
25
26
27
28
30
32
33
34
35
39
40
41
Презиме и име
ПАНИЋ ПЕТАР
СЕРДАР НИКОЛА
МОМИЋ НИКОЛА
ВУКОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ВАСИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНИЋ БОЖА
БЛАЖОН ЂОРЂЕ
ВАЈДИЋ ИВИЦА
КОСТИЋ ГОЛУБ
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
РАДАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЛОЧИЋ БОГДАН
МИЛЕНОВИЋ ДАНЧЕ
БУКОВНИК СЛАВКО
ТЕПАВАЦ НИКОЛА
ЂУРИЋ НЕБОЈША
ПАУНОВИЋ ЗОРАН
ГРУЈИЋ РАДОСЛАВ
ПАВЕЛИЋ ИВИЦА
АНТИЋ ДРАГАН
ГОЈИЋ ДРАГАН
БУБУЉ МИТАР
ДУДА ЏЕМАИЛ
ТЕПАВАЦ ТОМИЦА
БАРАЋ МИЛАН
РАДУЛОВИЋ ИВАН
СТОЈАНОВИЋ СИНИША
КОСТИЋ АНЂЕЛКО
КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
2
3
4
5
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ ЖАРКО
ПОПОВИЋ МИЛОЈЕ
МАРТИНОВИЋ РАДЕ
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОЉУБ
Улица и број
Телефон
Цара Душана 58
011/102-490
Шајкашка 1
011/210-5562
Угриновачки Пут 99Ф
4. јула 111, Батајница
011/848-3915
Прегревица 78
011/210-1254
Цара Душана 58
011/375-1077
Карловачка 29
011/210-4273
П. Учитеља 13
Соко Салаш 5
011/313-3824
Бенкова 8
011/840-3048
Лазара Мамудића 3/4
011/261-0915
Авалска 81/5
011/805-4295
Константина Јовановића 1 064/300-5384
Бањичка 19
011/261-6722
Ђорђа Чутуковића 12
011/198-930
Нехруова 121
011/317-6023
Негована Љубинковића 45/2 011/375-4755
Мала Пруга 69
011/375-6355
Угриновачки Пут 60
011/261-0187
Л. Саватића 4
011/261-4686
Милице Ракић 8/3
011/848-3585
Соко Салаш бб
011/313-3860
Купински Кут 26
Ђорђа Чутуковића 12
011/373-0780
Ђорђа Чутуковића 6
011/210-5857
Мала Пруга 46
011/375-7606
Мала Пруга 81
011/375-7036
Угриновачка 91
011/846-5891
Угриновачка 91
011/846-5891
Мобилни
064/135-6286
064/514-7627
064/136-0112
064/833-6009
064/180-1325
064/111-0784
063/665-486
064/288-9491
064/639-5849
063/876-4718
063/716-9869
064/114-0622
064/223-3730
064/168-2453
064/046-7269
064/115-3519
064/293-7756
064/119-5963
064/413-4086
062-484-590
064/989-7477
СС – 172 „ЈЕЛИЦА“ – 32223 ЗАБЛАЋЕ
Улица и број
Заблаће
Заблаће
Ж. Лукића 17
Вапа
105
Телефон
032/813-280
032/813-270
032/225-033
032/813-205
Мобилни
064/840-3812
064/027-0288
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
44
48
ЛАКИЋЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ПОПОВИЋ БОБАН
МАЈСТОРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МАЈСТОРОВИЋ ВОЈИСЛАВ
КАЛАЈЏИЋ МИЛИВОЈЕ
КОСТИЋ МИРКО
ЋУМУРОВИЋ ВЛАДАН
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛУКИЋ ВЕСЕЛИН
РАДОИЧИЋ МИРКО
МАРИЋ МИЛУТИН
ДРАГИЋЕВИЋ МИХАИЛО
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЗОРАН
КОТУРОВИЋ МИОДРАГ
ДОЛОВАЦ ЉУБОМИР
ЛУКИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ СТЕВАН
ДИЛПАРИЋ МИЛАН
КУРЋУБИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ МИКАН
РАДОСАВЧЕВИЋ ГОРАН
ВУЧИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОКИЋ БРАНКО
МОЈСИЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
КАЛАЈЏИЋ НЕНАД
МАРИЧИЋ МИЛОРАД
ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСЕЛИНОВИЋ БОГОЉУБ
ТЕРЗИЋ ЈОВАН
ЛАЗОВИЋ ДРАГОЉУБ
ВУЧИЋЕВИЋ ЈЕРОСЛАВ
М.бр
0
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
Презиме и име
ШАНГИЋ РАДОМИР
ШАНГИЋ НОВИЦА
МИЛАДИНОВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛЕНКОВИЋ РАДИША
ШАНГИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША
МЛАДЕНОВИЋ ЛАЗАР
АНДРИЈАШЕВИЋ РАДОМИР
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
МИЛОЈЕВИЋ НИКОЛА
МИЈАЛКОВИЋ ИВАН
ОБРАДОВИЋ БОЈАН
Вапа
Заблаће
Вапа
Вапа
Јежевица
Заблаће
Балуга
Чачак
Јежевица
Кукићи
Балуга
Вапа
Балуга
Заблаће
Балуга
Јежевица
Јежевица
Виљуша
Балуга
Трнава
Виљуша
Балуга
Балуга
Виљуша
Заблаће
Балуга
Јежевица
Ул. 421 Бр. 9 Чачак
Р. Парезановића 28 Чачак
Р. Парезановића 28 Чачак
Вапа
Заблаће
Балуга
032/813-151
032/813-365
032/813-365
032/813-104
032/813-132
032/357-712
032/813-669
032/813-239
032/813-835
032/484-761
032/484-730
032/875-201
032/813-499
032/813-499
032/285-035
032/813-460
032/285-140
032/285-527
032/286-066
032/875-517
032/286-330
032/813-174
032/813-104
032/349-585
032/367-804
032/367-804
032/484-689
032/813-828
032/286-066
СС – 173 „ЛУГОМИР“ – 35270 МАЈУР
Улица и број
Ин Мемориам
В. Мишића 154, Обреновац
Камењарска бб
Тополовска 52
Кабловска бб
Кабловска 63/1
Кабловска бб
С. Марковића Д1+12/8, Јаг.
Николићка бб
Емила Цветића, Јагодина
Тополовска бб
Доњи Мајур
Кнеза Милоша 94, Јагодина
106
Телефон
064/077-1437
065/642-5533
065/662-2888
064/638-7536
064/517-5448
063/898-8007
064/248-2258
064/002-0184
064/314-1539
064/248-2619
063/273-4379
063/890-0630
064/351-3872
061/193-3030
063/775-2806
063/883-6606
064/178-8454
064/158-8918
Мобилни
011/872-7983
035/261/738
035/261-877
035/261-532
035/261-518
035/260-500
035/243-838
035/261-862
035/243-022 063/607-066
035/261-460
035/261-666
035/250-970
16
17
18
19
20
21
24
29
31
32
33
35
36
37
38
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
57
58
59
60
РАДОЈЕВИЋ МАРКО
КОСТИЋ САША
АДАМОВИЋ СЛАВИША
ДЕЈАНОВИЋ БОРКО
ЂОРЂЕВИЋ СТЕФАН
ИГЊАТОВИЋ СЛОБОДАН
ШАНГИЋ БОЈАНА
ЈАЋИМОВИЋ МОМЧИЛО
МИЛОШЕВИЋ ДАМИР
ДЕЈАНОВИЋ ТОПЛИЦА
ЈЕРЕМИЋ НЕМАЊА
АДАМОВИЋ САША
РАДОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
КЛАРИЋ ЉУБИША
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН
БОШКОВИЋ БОРИСЛАВ
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
БРАНКОВИЋ АНДРИЈА
КОСТИЋ НЕНАД
ЛЕПОЈЕВИЋ ВЕЉКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА
ЛЕПОЈЕВИЋ ЈУГОСЛАВ
ИЛИЋ ДРАГАН
ТАСИЋ МИЛОШ
ЦВЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ
ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕЉКО
МЛАДЕНОВИЋ СЛАВКО
МИЉКОВИЋ РАДАШИН
Шангићева 28
Драгоцвет
Шангићева бб
Тополовска бб
Кабловска бб
Шуљковац
Кабловска 63/1
Медојевац
Бресје
Тополовска бб
Драгоцвет
Шангићева бб
Шангићева 28
Гиљска бб
Јовац
Лоћика
Камењарска бб
Кабловска бб
Доњи Катун
Бресје
Вецин Кварт
Драгоцвет
Вецин Кварт
Буковче
Драгоцвет
К. Лазара 12, Јагодина
Рибаре
Н.Н. Бресје
Л. Лазаревића 21, Јагодина
035/261-554
035/272-208
035/261-547
035/261-787
035/260-500
035/272-578
035/270-046
035/279-025
035/261-787
035/272-377
035/261-547
035/261-554
035/261-7179
035/261-518
064/192-7140
491727264739 063/885-5856
035/261-930 064/337-5781
035/261-502
037/788-389
035/279-057
035/261-309
035/241-808
035/261-309
035/232-972
035/272-201
035/232-395
035/243-835 0638/637-979
035/254-546
СС – 174 „ЛАСТА“ – 11408 ВЕЛИКА КРСНА
М.бр
3
6
7
10
11
14
16
20
22
32
Презиме и име
ЂУРЂЕВИЋ НОВИЦА
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
СТЕВАНОВИЋ СЛОБОДА
ПАВЛОВИЋ ЖИВОРАД
ЂОРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ
ГОЛУБОВИЋ ГОРАН
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
ОБРАДОВИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ
М.бр
5
6
9
10
Презиме и име
ЈЕРЕМИЋ НЕНАД
БОШКОВИЋ МАРКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОВАН
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
Улица и број
Пут Ђурђевића 18
Велика Крсна
Ратарска 6
Пут Аврамовића 8
Велика Крсна
Пут Ђурђевића 3
Велика Крсна
Ратарска 1
Пут Аврамовића 8
Пут Ђурђевића 18
Телефон
011/821-5570
011/821-5469
011/821-5644
011/821-5114
011/821-5470
011/821-5571
011/821-5080
011/821-5183
011/821-5114
011/821-5570
Мобилни
065/821-5570
064/025-1229
064/336-6370
064/305-5053
064/204-7267
064/193-8832
065/281-8387
СС – 175 „СОКО“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Улица и број
Др. М. Станојевића 2/2
Златиборска 108
М. Радосављевића 8
Б. Марковића 18
107
Телефон
Мобилни
026/313-306
026/321-192
026/316-067 026/318-338
026/319-187 064/112-6116
15
16
17
20
21
23
25
30
49
ПЕТРОВИЋ ЖИВОТА
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
МИЛАДИНОВИЋ МИРОЉУБ
АНЂЕЛКОВИЋ ДУШАН
ПАНТИЋ ПРЕДРАГ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
СТОЈАДИНОВИЋ СЛАВОЉУБ
БАТИНИЋ САША
В. Витошевића 6
Шулејићева 77
М. Марјановића 42
П. Арсенија 3
Незнаног Јунака 43
Шулејићева 136
Дантеова 71
М. Крњевца 15
Влашки До
026/315-169
026/314-277
026/313-418
026/311-405
026/317-941
026/314-868
026/319-574
026/302-167 064/185-8165
СС – 176 „СЛОГА“ – 12207 ДУБРАВИЦА
М.бр
2
3
5
6
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
23
25
28
Презиме и име
СРЕЈИЋ ДРАГАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЉУБОМИРОВИЋ НОВИЦА
ЛАЗИЋ БРАНКО
ПЕТРОВИЋ БОБАН
ЛАЗИЋ СЛАЂАН
ИЦИЋ ДРАГИША
ЛАЗИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ СЛАВИША
ЛАЗИЋ НЕНАД
МИЛИЋ ПРЕДРАГ
ОБРАДОВИЋ НЕНАД
СПАСИЋ ДОБРИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАЈКО
ШЕКУЉИЦА ЗДРАВКО
ПАВЛОВИЋ ГОРАН
ГРУЈИЋ ТОПЛИЦА
ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
4
5
7
8
10
12
13
14
16
20
22
23
24
33
Презиме и име
СИМИЋ САША
СТОЈАНОВИЋ МИОМИР
ЖИВАНОВИЋ НЕМАЊА
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
ЂУРЂЕВИЋ БОЖИДАР
ЈАНКОВИЋ КОНСТАНТИН
ЈОВАНОВИЋ ЗЛАТИБОР
ПЕТКОВИЋ ДЕЈАН
ПАВЛОВИЋ ИГОР
СИМИЋ МИРОСЛАВ
СИМИЋ СТАНКО
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
СТОЈКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
БАРЈАКТАРЕВИЋ РАДОВАН
Улица и број
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Дубравица
Телефон
012/574-006
012/574-464
012/574-357
012/574-115
012/574-500
012/574-115
012/574-199
012/574-374
012/574-500
012/574-374
012/574-261
012/574-041
012/574-007
012/574-464
012/574-011
012/574-018
012/574-003
012/574-488
Мобилни
Телефон
Мобилни
063/250-922
064/933-8465
064/203-4265
064/231-5774
064/269-2700
064/120-5850
СС – 177 „РАЉА“ – 11311 РАЉА
Улица и број
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
108
026/732-476
026/732-713 064/365-6762
026/732-416
064/121-0984
026/732-466 063/806-4479
064/374-8976
064/384-6127
026/732-946 064/367-6855
026/732-589 064/202-7527
063/844-8402
063/844-8402
063/839-0373
064/313-7371
064/155-5024
СС – 178 „ШУМАДИНАЦ“ – 11423 АЗАЊА
М.бр
1
2
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
27
28
29
30
31
33
34
35
62
64
65
66
70
Презиме и име
НИКОСАВИЋ ПЕТАР
СТЕВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
БАЈЧИЋ ДОБРИЦА
АВРАМОВИЋ СЛОБОДАН
ЈЕЛИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
АРСЕНИЈЕВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈЕЛИЋ СЛАВКО
НИКОЛИЋ НОВИЦА
ЈАЊИЋ БОГДАН
МАРИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕЛИЋ ВЕЉКО
ЈЕЛИЋ ИВАН
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ЖИВКОВИЋ МИЛОСАВ
ЈЕЛИЋ НЕМАЊА
РАЈЧИЋ ЉУБИША
ЈЕЛИЋ ДЕЈАН
АВРАМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНОЈЕВИЋ ДАРКО
ЛАЗИЋ ГВОЗДЕН
ПРОКИЋ ИВАН
ШАРГИЋ ДРАГОСЛАВ
АВРАМОВИЋ ЖЕЉКО
ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ
КАРИЋ ВЕЛИМИР
КАРИЋ БРАНКО
РАНКОВИЋ ДЕЈАН
КЕЉАЋ ЗОРАН
СТАНИМИРОВИЋ РАДОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
Презиме и име
ХАЏИЋ НЕМАЊА
ХАЏИЋ СЛОБОДАН
РАКИЋ РАДОМИР
ДРАГОМИРОВИЋ ЗЛАТКО
СТОКИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ САША
СПАСИЋ ГОРАН
ИЛИЋ МИОДРАГ
МАРКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
СТОКИЋ МЛАЂА
СТОКИЋ СЛАВА
Улица и број
Жике Ћосића
Влашки До
Светог Саве
Жике Ћосића 26
Банета Јелића 200
Шумадијска 8
Влашки До
Шумадијска 28
Вука Караџића 48
Светог Саве 64
Светог Саве 84
Вука Караџића 74
Вука Караџића 11
Банета Јелића 40
В. Поповића 23
Светог Саве 95
Влашки До
Глибовац
Банета Јелића 186
Жике Ћосића 26
Радомира Лазића 34
Банета Јелића 189
Вука Караџића 25
Карађорђева
Влашки До
М. Лазића 33
В. Поповића 7
В. Поповића 7
7. Јула 90
26. Септембар 67
В. Поповића
Телефон
026/301-318
026/301-689
026/302-288
026/301-479
026/301-509
026/302-191
026/301-421
026/301-969
026/301-586
026/302-377
026/301-487
026/301-921
026/302-230
026/302-258
026/301-792
026/302-163
026/302-273
026/391-087
026/302-225
026/301-479
026/301-347
026/302-270
026/301-462
064/000-3229
Мобилни
064/152-1074
063/881-8251
065/301-0213
064/258-7735
064/585-8970
064/295-8643
064/170-0899
064/535-0031
064/121-6818
064/142-2853
064/320-5427
064/902-4917
064/332-0074
064/991-0045
064/129-5083
026/301-261 064/259-3381
026/302-398
026/302-398
026/301-870 064/380-2764
026/302-172
026/302-483 064/169-4538
СС – 179 „ВРАХОВО“ – 11329 ВРАХОВО
Улица и број
Лазе Геџе 18
Лазе Геџе 18
7. Јули бб
7. Јули бб
Омладинска 27
Саве Ковачевића 94
7. Јули бб
В. Путника 12
Лазе Геџе 3
Доситеја Обрадовића 6
Ђуре Јакшића 16
Ђуре Јакшића 16
109
Телефон
Мобилни
026/732-048
026/732-048 062/137-8580
026/732-155
064/245-6087
062/897-3802
026/732-001
064/092-3178
026/732-366
026/732-149
065/647-3581
14
23
24
25
26
27
29
33
СТОЈКОВИЋ ДЕЈАН
ТОДОРОВИЋ МИЛОЈЕ
ТОДОРОВИЋ ФИЛИП
МАРЈАНОВИЋ ЈОВИЦА
МАРЈАНОВИЋ ИВИЦА
АНЂЕЛКОВИЋ ПЕТАР
ИГЊАТОВИЋ СЛАВИША
МИТРОВИЋ ЈОВАН
Доситеја Обрадовића 8
Саве Ковачевића 94
Саве Ковачевића 94
Б. Југовић 5
Б. Југовића 5
С. Ковачевића 54
Ц. Друм бб
7. Јули 3
026/732-146
026/732-001
026/732-140
026/732-100
064/832-3218
064/262-6298
064/262-6298
064/908-3567
СС – 180 „ДРУГОВАЦ“ – 11432 ДРУГОВАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
7
9
11
12
15
17
19
21
25
38
55
60
62
70
74
78
Презиме и име
СТАНИСАВЉЕВИЋ РАДОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ИЦИЋ БОЖИДАР
НЕШИЋ ПРВОСЛАВ
ПАЈИЋ БОЖА
ПАНТИЋ НЕНАД
МИЛИВОЈЕВИЋ НОВИЦА
МИРКОВИЋ ДРАГУТИН
ЈАНКОВИЋ РАДИША
РАДИСАВЉЕВИЋ СЛАВОЉУБ
СТОЈКОВИЋ ЖИВАН
ЂУРИЧИЋ ДРАГАН
РАДИВОЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ
МИТРОВИЋ МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ ТАНАСИЈЕ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАКЧЕ
БРКОВИЋ ДРАГАН
БРКИЋ ДРАГОЉУБ
БРКОВИЋ ГОРАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
29
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ ЉУБА
ВУКОЈЕВИЋ ВОЈА
МИЛОШЕВИЋ РАЈА
ЦВЕЈИЋ ЖИВАН
ЦВЕЈИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
СТЕВИЋ СЛОБОДАН
ЦВЕЈИЋ БРАНИСЛАВ
Улица и број
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Телефон
Мобилни
026/721-191
026/721-309
026/721-468
026/721-160
026/721-377
026/721-039 064/145-2769
026/721-211
026/721-564
026/721-503
026/721-371
026/721-053
026/721-244 064/701-1052
026/721-079
026/721-161
026/721-405
026/721-326
026/721-220
026/721-547
026/721-026
026/721-142
026/721-434
СС – 181 „ШАМПИОНИ“ – 11000 ВЕЛИКО СЕЛО
Улица и број
Дунавска 1
Омладинска 10
Дунавска 4
Вишњичка 2
Београдска 123
Теслина 84
М. Тита 105, Сланци
Теслина 105
Вишњичка 8
Патриса Ломубе 24
Школска 17
110
Телефон
Мобилни
011/278-9013 064/110-6485
011/274-6178
011/278-0941
011/274-6158
011/274-6123 064/393-8287
011/274-6050
011/278-0576
011/274-6080
011/274-6150
011/274-6199
СС – 182 „ОМЛАДИНАЦ“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
30
31
35
36
42
51
88
97
100
Презиме и име
РАДОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
РАДОЈЕВИЋ ГОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ СРЂАН
АЛЕКСИЋ ГОРАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ
КУЗМАНОВИЋ ВЛАДАН
КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
УРОШЕВИЋ ВЛАСТИМИР
ЂУРЂЕВИЋ ТОПЛИЦА
СЕЛЕНИЋ НЕМАЊА
СТОЈКОВИЋ СВЕТИСЛАВ
НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ
АЛЕКСИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
КУЗМАНОВИЋ СРБА
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГИЋ
КУЗМАНОВИЋ МИЛОСАВ
ТОДОРОВИЋ БОРИС
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ТАЦКОВИЋ ЖЕЉКО
СТОШИЋ МИОДРАГ
РАКИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД
ПОПОВИЋ ДАЛИБОР
ТОДОРОВИЋ УРОШ
СТОЈКОВИЋ МАРКО
СРЕЋКОВИЋ ДОБРИЦА
М.бр
1
3
5
6
7
8
9
11
12
14
18
19
20
Презиме и име
КРСТИЋ КОСТА
ПАНТИЋ МИОМИР
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЉКОВИЋ ДРАГАН
РАДОЈКОВИЋ ПАВЛЕ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН
ТАСИЋ ЖИВОТА
МАРКОВИЋ БЕЊАМИН
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ НИКОЛА
ТАСИЋ НЕНАД
Улица и број
Глибовац
Глибовац
Ин Мемориам
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Грчац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Глибовац
Телефон
Мобилни
026/391-246
026/391-072
026/391-116
026/391-102
026/391-102 062/973-0290
064/147-4237
026/391-226
026/391-269 064/990-5213
026/331-112
026/391-059
026/391-327
026/391-004
026/391-116
026/391-106 064/311-1354
026/391-285
026/391-385
026/391-271
026/391-417
026/391-182 064/918-9158
026/391-055
026/391-390
026/391-287
026/391-025
026/391-203
064/681-6260
026/391-108
026/391-347 063/774-7445
СС – 183 „КОЛАРИ“ – 11431 КОЛАРИ
Улица и број
Народног Фронта 26
Ин Мемориам
Кепинац
Биновачки Пут
Млинска
Ин Мемориам
Коларчева
Кепинац
Коларчева
Коларчева
Првомајска
Првомајска
17 Октобра
111
Телефон
Мобилни
026/711-200
026/711-520 064/129-0515
026/711-250
026/711-019
026/711-029
063/736-9149
026/711-029
026/711-029
026/711-210
026/711-064 064/564-0711
026/711-017 060/764-2278
25
26
27
33
36
41
43
44
51
53
57
58
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН
ЈАНКОВИЋ БОЈАН
НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ
ВАСИЋ ТОМИСЛАВ
МИЛИЋ МИЛОШ
КОСТИЋ ГОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕДЕЉКО
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН
НИКОЛИЋ ДРАГАН
Смедеревска
Железничка
Првомајска
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Смедеревски Пут
17 Октобра
17 Октобра
Првомајска
17 Октобра
17 Октобра
Водањ
026/711-617 064/566-3095
026/711-018
062/181-4507 065/633-6261
026/711-545
026/711-206 063/199-5309
063/757-1168
026/711-210 064/854-8673
026/711-291
026/711-141 064/034-4344
026/715-424
СС – 184 „БРКА“ – 26204 ОПОВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
Презиме и име
БРАД АНДРЕЈА
ГИОШЕВ ГОРАН
ГАСЕНБЕРГЕР ЈОВАН
МИХАЈЛОВ СЛОБОДАН
КОСТИЋ САША
ДИМИТРОВ МИЛЕ
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЋИРИЋ ЗОРАН
МИТОВ МАРТИН
НЕДЕЉКОВ ЈОВА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ МЛАДЕН
МАРИНОВИЋ ЉУБИША
БЕЧАНОВИЋ ЈОВАН
МИНИЋ МИЛУН
РУЖИЧИЋ ПРЕДРАГ
ВУЈОВИЋ МИОДРАГ
ПОПОВИЋ ДРАГОМИР
ДРАГИЋЕВИЋ МИРКО
ДАВИНИЋ ЈОВАН
ТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАН
ДРАГИЋЕВИЋ МЛАДОМИР
ПЕТРОВИЋ ЖИВАН
ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН
ЗАГОРЧИЋ ВУКОСАВ
ГУДУРИЋ МИЛОШ
ТОМАШЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ДР. БОЖИЋ СТЕВАН
ВИШЊИЋ ПЕРИША
СРЕТЕНОВИЋ БРАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОШ
Улица и број
Бориса Кидрича 169
Бориса Кидрича 159
2. Октобра 50
Ж. Зрењанина 23
М. Црњанског 29
Нушићева бб
Бориса Кидрича 173
Ж. Зрењанина бб
Косте Симиног 8
И. Л. Рибара 111
Телефон
Мобилни
013/682-230 063/883-1278
060/147-3753
013/682-225 063/846-4072
013/682-355
023/899-741 062/800-4955
013/681-890
013/681-311 063/836-8639
013/681-662 063/872-6243
023/899-343 063/725-1293
013/682-202 062/835-8668
СС – 185 „ДВА ГОЛУБА“ – 32000 ЧАЧАК
Улица и број
С. Марковића 69
Драгачевска бр.2
Д. Рајића бр.2
Н. Пашића 17
Балуга
Топалово брдо 88
С. Марковића 7
Кнеза Васе Поповић 48
Трнава
С. Марковића 69
Кнеза Васе Поповића 44
Обилићева 87
Кључка 141
Кључка 23
Топалово брдо
Драгачевска бр.8/60
Индустријски пролаз 20
Обилићева 123
Обилићева бр.114
Б. Васовића бр.20
Б. Капелана 8
112
Телефон
Мобилни
032/222-097 063/722-6566
032/333-547 064/886-8582
064/251-4333
064/199-7657
032/813-224 065/350-5055
032/374-670
061/217-5478
032/345-592 069/770-789
032/285-489 062/473-892
032/311-005 064/150-5599
032/342-894 063/623-875
032/226-001
032/372-862 065/372-8622
032/374-264
032/231-154
032/333-326 064/416-2130
032/343-067 064/301-7407
032/373-574
032/227-055
032/331-844 064/350-6200
032/372-435
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
КРАКОВИЋ МИРОСЛАВ
РУЖИЧИЋ ВЛАДИМИР
МИХАИЛОВИЋ МИЛЕНКО
ПЛАЗИНИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ВЕЉО
ЋУРЧИЋ МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ ПРЕДРАГ
ОСТОЈИЋ МИРКО
АРСЕНИЈЕВИЋ ДРАГАН
ГОЈКОВИЋ МАРКО
6. МРАКОВИЋ МИЛАНКО
ЖИВОДЕР БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
РАДОЊИЋ ДРАШКО
ПЕКОВИЋ ДЕЈАН
КОМАГИНА МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
РАКОЊАЦ ИВАН
ПОПОВИЋ ПРЕДРАД
КИКОВИЋ РАШКО
СТОЈАНЧЕВИЋ ЗОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ЗВОНКО
НОВАКОВИЋ ЈОВАН
МИЛОШЕВИЋ ДУШКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
МИХАИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР
РАКИЋЕВИЋ СЛОБОДАН
МАРКЕШЕВИЋ МИЛОРАД
ЈОВИЋ МИЛАДИН
НЕНАДИЋ ВЛАДИМИР
ОСТОЈИЋ ПРВОСЛАВ
МАРТИНОВИЋ ДУШАН
ВАСОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРИНОВИЋ ДРАГИША
ПРЕЛИЋ МИЛОРАД
ТОШОВИЋ ВЛАДЕ
РУЖИЧИЋ МИЛОВАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ
ЋИРКОВИЋ РАДОСЛАВ
ТИОСВЉЕВИЋ ДРАШКО
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
ПРЕЛИЋ НЕНАД
МАРЈАНОВИЋ РЕЉА
БЕЧАНОВИЋ БРАНКО
ЋУРЧИЋ ДРАГАН
Б. Капелана 8
Кључка бр.23
С. Марковића бр.50
Стјеничка 7
Далматинска 4
С. Првовенчаног 50
Г. Горевница
Трнава
Првомајска 23
М. Обилића 117
Мостарска 8/1
Бул. Вука Караџића 19/25
Ул. 601 бр.15
М. Мандића 12
Ул. 17 бр.37/1
Р. Богетића 21
Лозница
Лозница
Ул.17 37/1
Кулиновачко поље 76/2
С. Марковића бр.7
Златиборска 2
Синђелићева 77
Дунавска 20
ИН МЕМОРИАМ
Богдана Капелана 27/1
К.Васе Поповића бр.21
Б. Теофиловића бр.37/1
Цара Лазара бр.45/2
М. Матијевића 23
Љубићска 37/2
К. Васе Поповића 27
Топалово брдо
ИН МЕМОРИАМ
Обилићева бр.117
Жике Лукића 17
Далматинска 3
Бате Јанковића 55
Браће Станића 119
8. марта 13
8. марта
Кулиновачко поље 12/1
Атеница
М. Ћосића 13
ИН МЕМОРИАМ
Браће Станића 119
Гвоздена Пауновића 258
Д. Рајића 2
Трнава
113
032/372-435
032/374-264
032/226-324
032/344-325
063/714-6821
064/632-7881
064/240-2388
064/163-7568
064/153-8130
032/331-017 063/801-0511
032/808-100 064/417-9916
032/285-479
032/341-328 062/180-9249
032/345-957
032/335-028
032/332-862 064/662-7332
032/373-516 064/197-9018
063/762-6201
032/261-892 063/654-103
032/358-238 064/203-1603
П32/375-043
032/375-016 064/162-7270
032/261-892 063/388-0504
032/376-258 064/886-8610
064/025-4382
064/551-1957
032/224-070 063/739-8880
032/334-949
032/372-738
032/342-896
032/226-236
032/348-227
032/261-003
032/222-009
032/349-279
032/345-957
032/225-033
032/333-164
032/343-927
032/376-104
032/346-215
032/343-218
064/530-2497
060/034-8227
063/724-1121
064/133-7420
063/819-4826
064/308-0696
064/332-1761
064/886-8581
063/737-7171
064/294-5670
032/346-011
032/334-425
032/376-104
032/353-849
032/286-322
064/251-4333
73
74
75
76
77
78
79
80
ЋИРОВИЋ СТРАХИЊА
ПАУНОВИЋ МИРОСЛАВ
ВАСИЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
КОЈОВИЋ СРЕТЕН
МАНИТАШЕВИЋ МИЛОШ
ЂОКИЋ ЉУБОМИР
МАРГАН ЈОСИП
ОБРАДОВИЋ ЗЛАТКО
М.бр
4
12
13
14
16
19
20
21
23
24
25
28
33
36
41
42
43
44
46
49
50
51
52
Презиме и име
АНЂИЋ ЉУБИША
ТОМИЋ ЂОРЂЕ
КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОЦИЋ НЕНАД
БОЖИЋ МИЛАН
ТУЦОВИЋ СЛОБОДАН
ВУЈИЋ ЗОРАН
ТРИПКОВИЋ МИЛОЈКО
РАДОЈИЧИЋ БОЖО
МИЛОВАНОВИЋ МИЉКО
ГАРДИЋ ЗОРАН
ЈАЏИЋ ЋИРО
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
КОВАЧЕВИЋ ЖИВАН
НИКОЛИЋ МИЛОШ
ПЕЧЕНИЧИЋ ВЛАДИМИР
ПЈЕВЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШОЈИЋ НЕБОЈША
ПРЕНТОВИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
КОСТАДИНОВИЋ ВЛАДАН
ЧЕЛИКОВИЋ МИОДРАГ
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
Презиме и име
ПАНТИЋ САША
РАДИВОЈЕВИЋ ВЛАДАН
МАРКИЋЕВИЋ СРЕЋКО
АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН
БАБАНИЋ МАРКО
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН
ГРУЈИЋ ТОМИСЛАВ
ПОПОВИЋ ГОРАН
МИШИЋ САША
ДАНИЛОВИЋ РАДИСЛАВ
ИЛИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ НОВИЦА
З. Балуга
Устаничка 5
Омладинска 3/1
Б. Петровића 3
Атеница
М. Обилићева 45/8
ул. 656 9
032/813-389
032/348-162 064/294-4795
032/332-693 061/111-5030
032/262-990 063/767-6077
032/432-600
065/635-2570
032/366-117 063/773-7618
СС – 186 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ
Улица и број
Телефон
Милоша Паровића 5
031/553-640
Добросава Ружића 29
031/515-773
Николе Тесле 62
031/516-651
Лужничка 13
031/522-308
Теразије 28
031/554-483
Теразије 45
031/551-472
Карађорђева 75
031/565-423
Стевана Синђелића 21
031/553-938
Радише Бугариновића 39 031/533-200
Милана Верговића 4
031/551-175
Сињевац бб
031/552-239
Николе Тесле 40
031/516-669
Војвођанска 8
031/516-833
Мајора Тодоровића 26
031/561-107
Његошева 19
031/563-949
Ристе Тешића
031/519-736
Његошева 48
031/565-361
Доњи Бранешци бб
031/830-427
Ристе Тешића 17
031/519-884
Норвешких Интернираца 32 031/564-637
Теразије 6
031/551-398
Светозара Марковића 66
031/541-637
Теразије 37
031/554-026
Мобилни
064/263-2213
064/130-8770
064/278-8832
060/372-9508
063/780-122
064/436-2251
064/174-2388
064/615-6187
064/547-3054
064/427-9258
064/661-5969
064/179-9001
064/433-6187
064/333-233
064/270-6679
064/583-3983
064/661-6145
064/156-5593
СС – 187 „ЛЕТАЧ“ – 11423 АЗАЊА
Улица и број
Миће Илића 66
Животе Илића
Животе Марковића
Животе Марковића
Азања
Миће Илића
Устаничка 4
Устаничка 54
Миће Илића 53
Миће Илића 57
Миће Илића
Матеје Лазића
114
Телефон
Мобилни
026/301-959
063/290-685
026/301-496
026/301-495
026/302-374
026/301-377 064/144-6339
064/525-3273
026/301-559 063/731-4487
026/302-514 064/194-4054
026/301-224
026/302-282
064/259-3376
17
18
19
23
25
40
43
44
50
55
62
75
77
КОНСТАНТИНОВИЋ ПЕТАР
МАРКОВИЋ ЂОРЂЕ
ВАСИЉЕВИЋ САША
МАШИЋ ДОБРИЦА
ПАЈИЋ РАТИСЛАВ
ПОПОВИЋ ДРАГАН
КОЖНИЋ СЛАВОЉУБ
ЂУРЂЕВИЋ ТОПЛИЦА
СТОЈАДИНОВИЋ ДЕЈАН
ЈЕЛИЋ МИЛАДИН
МАРКИЋЕВИЋ МИЛОРАД
СТОЈАДИНОВИЋ ВЕСНА
ЈАЊИЋ ПРЕДРАГ
М.бр
1
5
11
12
19
22
23
24
25
27
28
34
36
46
89
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ НЕНАД
ВУЧКОВИЋ СЛОБОДАН
ИВАНОВИЋ РАДОМИР
ЈОВАНОВИЋ ЗВОНКО
НЕШИЋ СЛОБОДАН
ПУТНИКОВИЋ РАДОМИР
ЂУРИЋ АЛЕКСАНДАР
МОЛДОВАНОВИЋ МИЛОРАД
БАКОЧ СТЕФАН
ЂУРИЋ ДРАГАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЖИВОЈИН
КОЛАРЕВИЋ ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ МИЛОШ
БАКОЧ СЛОБОДАН
НЕШИЋ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Ј. ГОРАН
СТЕФАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЈАКОВЛЕСКИ АНЂЕЛЕ
МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН
ТОДОРОВИЋ ЖЕЉКО
НИКОЛИЋ ДОБРИВОЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛИВОЈЕ
ЧОЛИЋ ЗОРАН
НЕСТОРОВИЋ МИЛОМИР
НЕСТОРОВИЋ ПРВОСЛАВ
НИКОЛИЋ ДРАГАН
ОБРАДОВИЋ РАДИСАВ
КРСТИН РАДОВАН
Карађорђева
Космајског Одреда
Матеје Лазића 35
С. Јули 7
Устаничка 12
Вује Поповића 36
Вука Караџића 41
Грчац
Космајског Одреда 9
Банета Јелића 191
Ин Мемориам
Космајског Одреда 9
026/302-136
026/301-793
026/301-093 061/179-1760
026/301-000
064/295-5406
064/239-7346
026/301-732 064/162-3355
026/302-000
064/248-7469
026/301-795
026/301-935
026/301-795
064/686-0037
СС – 188 „ПОДУНАВАЦ“ – 11307 РИТОПЕК
Улица и број
Виноградарска 5
Авалска 36
Авалска 45
Авалска 55
Карађорђева 55
Карађорђева
Карађорђева 57
Немачка
Стари Смедеревски Пут 10
Карађорђева 88
Мајевачка 7
Светосавска 8
Авалска 36
Стари Смедеревски Пут 10
Краља Петра бб
Телефон
011/806-2708
Мобилни
064/998-2914
064/010-3395
063/879-3677
011/806-4964
011/852-5878
011/806-3062
011/806-2708
011/852-5878 064/199-5000
063/809-0045
СС – 189 „АВАЛАЦ“ – 11225 ЗУЦЕ
Улица и број
Пета Нова 3
12-Та Нова 10
Степашиновац 76А, Рипањ
Степашиновац 63, Рипањ
Личка 3, Београд
Махуранићева 7
Прва Нова 59
Пета Нова 3
Пета Нова 7
Прва Нова 80
Пут за Павићевац 35
Пут за М. Иванчу 27, Рипањ
Пут за М. Иванчу 99, Рипањ
Ин Мемориам
Пут за Марковиће 55, Рипањ
115
Телефон
011/805-2248
011/805-2456
011/391-8416
0118865-0278
011/361-2054
011/285-0359
011/805-2248
011/805-2249
011/805-2234
Мобилни
064/126-1556
062/876-3552
063/395-160
064/184-6597
063/316-795
063/334-136
065/865-1923
064/665-1011
011/825-3230 064/147-6258
011/391-8520
16 ЂУРИЋ МИЛАДИН
23 ЧОЛИЋ СРБОЉУБ
24 НЕШИЋ БРАНКО
Прва Нова 126
Седма Нова 23
Седма Нова 24
011/805-2537
011/805-2165
064/180-7783
СС – 190 „ДУБОКО“ – 11261 МАЛА МОШТАНИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
35
36
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ РАДОВАН
ДУКИЋ ГОРАН
ВАРНИЧИЋ ЛАЛЕ
ЂОКИЋ САША
ШАРЧЕВИЋ М. ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ МИРОСЛАВ
ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛОБОДАН
МАКСИМОВИЋ ДРАГОМИР
ЧОЛАКОВИЋ ДЕЈАН
ДРЕЊАНИН ИВАН
ВАРНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ШАРЧЕВИЋ БРАНКО
ЛАЗАРЕВИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
ШАРЧЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ШАРЧЕВИЋ Б. ДРАГАН
ШАРЧЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
ШАРЧЕВИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ДРЕЊАНИН СИНИША
ДРЕЊАНИН БРАНИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
САВИЋ МИЛАН
ПОПОВИЋ ДРАГАН
МИЛЕНКОВИЋ МИЛАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
10
11
12
14
15
16
17
18
Презиме и име
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗВЕЗДАН
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
ШОБИЋ РАЈКО
МИТРОВИЋ ГОРАН
ГРБУШИЋ ДРАГАН
КЛАРИЋ АЛЕКСАНДАР
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН
ОРЛОВИЋ МИЛАН
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН
ТОПАЛОВИЋ СРЕТЕН
СВОРЦАН МИХАЈЛО
ЈАЊИЋ САВО
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
ОСТОЈИН РАДА
Улица и број
Шарчевића Крај 28
Шарчевића Крај 40/1
Светог Саве 18
Вис Бр 39
Моштаничка 12
Максимовић Крај 2
Дурмиторска 2
Шарчевића Крај 13
Шарчевића Крај 30
Моштаничка 174
Вис Бр 8
Шарчевића Крај 23
Шарчевића Крај 32
Шарчевића Крај 26
Палих Бораца Мм Бр 66
Шарчевића Крај 41
Шарчевића Крај 47
Моштаничка Бр 58
Балканска 15
Раваничка 22
Моштаничка 172
Вис Бр. 64
Моштаничка 58
Моштаничка 10/1
Првобораца
Шумадинска 68
Телефон
Мобилни
065/609-0540
011/875-0295 065/875-0593
011/875-0226 062/875-9583
063/738-4247
062/616-700
064/033-8590
063/715-6158
011/875-0316
064/898-4629
063/340-1452
064/429-1175
011/875-0749
064/826-6721
011/875-0006
063/732-7270
065/875-0015
011/875-0570
011/875-0025
063/882-8455
011/875-0713
064/976-6744
064/294-7911
011/875-0025
063/814-0834
064/360-0444
011/875-0167
СС – 191 „АС“ – 23141 ЛАЗАРЕВО
Улица и број
Д. Ђокића 32
В. Караџића 25
И.Л. Рибара 94
Ново Насеље бб
М. Стојановића 30
Ж. Зрењанина 24
Д. Ђокића 32
Жабаљска 30
Главна бб - Златица
М. Стојановића 16
М. Попаре - Сечањ
Сутјеска 27
Лукићево
Т. Марковића 49
116
Телефон
023/896-060
023/896-770
023/896-969
023/896-263
023/896-034
023/896-954
023/896-060
023/561-184
023/898-153
023/896-921
023/841-138
023/829-209
023/877-531
Мобилни
064/162-7605
063/567-484
063/696-408
063/840-5575
064/351-9398
062/492-275
19
20
21
25
27
28
31
ИЛИЈАШЕВ ЂУРИЦА
ЛАКАТОШ ЗОРАН
ТОПАЛОВИЋ ЉУБИША
СИКИМА АЛЕКСАНДАР
ДРАШКИЋ РАНКО
МИЛОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
ТОПАЛОВИЋ МАРКО
М.бр
3
4
5
9
13
17
23
26
27
50
Презиме и име
БРКИЋ ДРАГАН
ПЕРИЋ САША
ДАВИДОВИЋ ДУШАН
МИТИЋ МИОДРАГ
ЈАРЕДИЋ РАДОСЛАВ
СТЕВАНИЋ НЕБОЈША
СПАСОЈЕВИЋ ВЕРОЉУБ
ЛИЛИЋ ЉУБОМИР
МИЛАНОВИЋ ИЛИЈА
МИТРОВИЋ ЗОРАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Презиме и име
ЦЕКИЋ БЛАГОЈЕ
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБОМИР
ТОШИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ МИЛОШ
КРСТИЋ МИЛОШ
КОСТИЋ БРАНИСЛАВ
СТАМЕНКОВИЋ ЉУБИША
ЂОКИЋ ЗВОНИМИР
ИЛИЋ ЗОРАН
ДЕНЧИЋ МИЛИСАВ
ВЕЛИЧКОВИЋ БОЈАН
МАРКОВИЋ МАРКО
СТАМЕНКОВИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
СТОИЉКОВИЋ ЂОКА
КРСТИЋ СРЂАН
ЦАКИЋ ДЕЈАН
СТОШИЋ ДРАГОЉУБ
ПЕШИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ БОЖИДАР
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ САША
ПРОКОПОВИЋ БОЈАН
ЂОРЂЕВИЋ ПЕРИЦА
ЈОВИЋ МИЛУН
Ж. Зрењанина 49
Ранак Дивљанина бб
М. Стојановића 16
Д. Ђокића 47
С. Родића 32
Ново Насеље бб
М. Стојановића 16
023/877-032
023/896-311
023/896-921 064/144-3556
023/896-982 064/187-1702
023/896-393 064/541-6266
023/896-650
023/896-921
СС – 192 „МОМА“ – 11090 РАКОВИЦА
Улица и број
Мила Димића 4
Маричка 41
Др. М. Петровића 3
Д. Котуровића 8
Какањска 2
Нићифора Н. 104
Николе Мараковић 17
Шиља Вренука 9
Бате Црнојевића 7
Н. Нинковића
Телефон
Мобилни
011/256-2405
063/432-241
064/117-7823
011/358-2151
063/775-9528
064/137-4706
011/359-6461 063/8817589
011/358-7695
011/358-4971
063/806-1047
СС – 193 „ЛЕСКОВАЦ“ – 16000 ЛЕСКОВАЦ – 016/251-784
Улица и број
Млинска 122
Влајкова 103
Село Богојевце
Ветерничка 52
Банатска 11
Навалин
Село Богојевце
Ђуке Динића 34
Бадинце
Хисарска 36А
Васе Пелагића 21
Ветерничка 52
Село Богојевце
Мајора Тепића 8/11
22 Дивизије, Власотинце
Мрштане
З. Ајдилија 35А
Ђуре Ђаковића 31
Хајдук Вељка 52
Саве Ковачевића 21
Саве Ковачевића 89
Миланово
Навалин
Дубочица 39
Мајора Тепића С17/48
Нас. Славка Златаровића 33
117
Телефон
016/251-071
016/281-012
016/732-066
016/283-290
016/221-933
016/732-441
016/732-176
Мобилни
016/788-519
016/58-506
016/843-811
016/283-290
016/732-176
016/221-190
016/872-826
016/294-145
016/283-476
016/281-756
016/52-699
016/58-019
016/57-365
016/735-265
016/732-417
016/221-200
016/220-753
016/281-195
063/177-2696
064/233-0237
063/880-1872
064/436-9488
064/187-7225
063/750-7119
064/133-3086
063-113-3086
063/821/4128
063/774-6477
064/678-9616
062/518-750
064/293-5740
063/284-8421
064/270-0733
064/241-1862
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ЖИВКОВИЋ ЉУБОМИР
ПЕШИЋ СВЕТОЗАР
ЗДРАВКОВИЋ ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ ВЛАДИЦА
КРСТИЋ БРАТИСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ ЗОРАН
СТАНОЈЕВИЋ СЛАВИША
МИШИЋ ЉУБИША
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ ВЛАДИМИР
САВИЋ СРБОЉУБ
СТОЈИЉКОВИЋ ЈОВАН
КОСТИЋ ДЕЈАН
МОСИЋ МИОДРАГ
ЦАКИЋ ЗОРАН
СТОЈИЉКОВИЋ МИОДРАГ
МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН
ГЛИШИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВИЋ ИВАН
ИВАНОВИЋ САША
МИЉКОВИЋ ПРЕДРАГ
САВИЋ ПРЕДРАГ
МИЦИЋ ГОРАН
СТАНКОВИЋ ЉУБИША
КРСТИЋ ПРЕДРАГ
СТАНКОВИЋ ДЕЈАН
НИСИЋ НЕНАД
ПРОКОПОВИЋ ЂОРЂЕ
ДЕНЧИЋ ЗОРАН
БАКТЕРОВИЋ СРБА
РАДОВАНОВИЋ ИВАН
МИЉКОВИЋ ИВАН
АНЂЕЛКОВИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ИГОР
ДИНИЋ ВЛАДИЦА
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД
ДЕНИЋ ВОЈИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ САША
СТЕВАНОВИЋ СИНИША
КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАЛИБОР
СТАМЕНКОВИЋ ЧАСЛАВ
ЋИРИЋ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
Николе Скобаљића 13/85
Винарце
Навалин
Његошева 23
Белановце
Ђуке Динића 42
Душаново
Влајкова 103/2
Ветерничка 52
Пертате
З. Ајдинија 67
Милоша Обилића 41
Гложане
Навалин
Николе Тесле 38
Г. Стопање
Првомајска 10/11
Винарце
Ђинђуша
Навалин
М. Војловце
Бошњаце
Цекавица
Мрштане
Навалин
Ђердапска 10
Саве Ковачевића 51
Бошњаце
Богојевце
Раданска 55
Миланово
Винарце
Миланово
Цекавица
Миланово
Бошњаце
Костадина Недељковића 5
Богојевце
Ђуре Салаја 76
Париске Комуне 39
Навалин
Шишинце
Обрада Лучића 11
Г. Трњане
Шишинце
Навалин
Црнотравска 10
Шарлинце
Шишинце
118
016/257-865
016/340-178
016/732-442
016/244-917
016/735-508
016/245-061
016/765-007
016/282-272
016/283-290
016/855-580
016/280-221
016/550985
016/869-259
016-732-428
065/683-7544
064/901-3650
064/130-0352
063/770-6861
064/163-3652
064/884-4226
064/479-7276
064/552-8142
016/216-478 063-893-8282
016/51-889 063/893-8282
016-252-061 063/706-9922
016-732-543 064/223-6390
016/856-512
064/850-9001
016/855-478
016-294-260
016/732-545
016/222-198
016/732-081
016/51-572
016-735-260
016/340-376
016/735-218
016/855-644
016/735-187
016/855-938
016/282-694
016/732-038
016/222-534
016/56-450
016/732-412
016/286-455
063/409-482
064/295-5432
064/485-9308
064/152-0874
064/977-1143
063/896-3608
064/355-5900
063/782-9849
063/727-4641
016/796-737 064/343-4548
016/286-472 063/711-5609
016/732-573 064/292-9587
016/255-762
016/782-688
016/286-398
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
130
131
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ РАДИСАВ
РАТКОВИЋ ДРАГИША
КУРТИЋ ЗЛАТКО
НИКОЛИЋ МАРЈАН
СТОЈКОВИЋ ЖИВОЈИН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
КОЦИЋ САША
КРСТИЋ НИКОЛА
ФИЛИПОВИЋ ГРАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ БОБАН
МИТРОВИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ БОЈАН
ПЕТКОВИЋ ЈОВИЦА
ПЕЈКОВИЋ ЖИВОЈИН
КОЦИЋ ЛУКА
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ МИЛАН
СТАМЕНКОВИЋ МИЛАН
ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН
СТЕФАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
КРСТИЋ НАТАША
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША
ЖИВКОВИЋ ДАНИЛО
САВИЋ МИЛОМИР
СТАНКОВИЋ НОВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
СТОИЉКОВИЋ ИВИЦА
КОЦИЋ МИЛАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ГОРАН
АНДРЕЈЕВИЋ ЈОВИЦА
СТАМЕНКОВИЋ ИВИЦА
МАРКОВИЋ МИЊА
СПАСИЋ МИРОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ СИНИША
МАРКОВИЋ ИВИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
САВИЋ МИЛЕ
ЈОВИЋ МАРКО
ИЛИЋ ИВИЦА
ТАСИЋ САША
СТОЈКОВИЋ МИЋА
ПАВЛОВИЋ ИВАН
СТАНОЈЕВИЋ ИВАН
ПЕТРОВИЋ СИНИША
КОСТИЋ СИМОН
МИЛЕТИЋ НОВИЦА
МИЛЕТИЋ ДАРКО
Прибој
Миланово
Лебанска 9
Винарце
Насеље Бобиште
Ђуке Динића 38
Навалин
Навалин
Банатска 11
Ж.Ј. Шпанца 116
Бобиште
Барска 124, Анчики
Гложане
Кумарево
Бошњаце
Пролетерска 70
Г. Буниброд
Анчики
Навалин
Пертате
Бул. Ослобођења 160/3
Банатска 11
Ч. Мира
Кумарево
С. Степановића 111
Навалин
Пертате
Цекавица
Цекавица
Г. Принципа 85
Навалин
Његошева 23
Д. Петровића
М. Војловце
Ветернички Трг 7
Шишинце
Ј.М.Б. 136
Мрштане
Кумровачка 9, Бобиште
Навалин
Навалин
Пертате
Шер
Навалин
Старине Новака 8
Бобиште
В. Биљаница
В. Биљаница
119
016/348-313
016/735-114
016/50-129
016/252-819
064/154-4423
063/845-1114
064/667-9265
064/292-7399
016/213-374
016/732-523
016/732-445
016/221-933
016/213-730
016/295-345
016/295-937
016/869-426
016/294-649
016/855-672
016/213-299
062/353-583
016/296-505
016/732-609
016/855-520
016/244-625
016/221-933
016/340-494
016/294-801
064/401-3247
064/541-3434
063/181-8083
062/424-587
063/721-2237
061/467-8707
063/806-3842
064/501-9549
064/358-9456
064/139-4961
063/712-6883
064/404-1705
016/732-400
016/856-246 063/745-5714
016/856-367
016/855-285
016/281-989 064/223-5788
016/732-405
016/260-135 069/669-309
016/57-325
016/855-456
063/721-2266
016/286-410
016/51-854 063/151-1461
016/295-332
016/732-569
016/732-425
016/855-714
016/855-872
016/732-434
016/5251-330
016/295-416
016/785-741
016/758-741
064/584-5354
064/292-5058
063/804-7957
063/886-9230
064/200-1501
СС – 194 „ВРЧИН“ – 11224 ВРЧИН
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
12
14
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ РАДОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ СИНИША
ТЕОФИЛОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ СТЕФАН
ЈОВАНОВИЋ САЊА
ТЕОФИЛОВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
20
22
23
26
27
29
30
32
33
35
40
50
54
60
63
64
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
АДАМОВИЋ ДУШАН
НАКИЋ ПРЕДРАГ
КУПРЕШАНИН ДРАГАН
САВАТОВИЋ ЂОРЂЕ
МИТОШЕВИЋ ПРЕДРАГ
ШВЕЉО ДУШАН
ТЕРЗИЋ ПЕТАР
ГИРИЗД МИЛОРАД
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД
ТРИВУНЧИЋ МИЛОШ
ВИЉУШИЋ НИКОЛА
ШТРБАЦ ДРАГАН
ЗРНИЋ ДУШКО
РАЧИЋ РАДОМИР
АНТОВИЋ СТОЈАН
ГРУБОР МИРКО
ПАВИЋЕВИЋ МИШО
ЧИЧКОВИЋ МИТАР
БИКАК АЈДАРИ
ИГЊАТОВИЋ ДРАГОЉУБ
ЧИЧКОВИЋ ВОЈИН
САВЕСКИ АЛЕКСАНДАР
КУПРЕШАНИН НЕДЕЉКО
КАЛЕНИЋ ВЕСЕЛКО
АНДРИЈАШЕВИЋ МИРКО
КРНЕТА ЈАНОШ
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ
САБО ДЕЈАН
МАРОВИЋ ДРАГАН
РАДОЊИЋ БРАНИСЛАВ
Улица и број
Драгослава Станковића 37
Драгослава Станковића 56
Драгослава Станковића 36
Драгослава Станковића 190
Станоја Главаша 104
Драгослава Станковића 56
Драгослава Станковића 37
Дубровачка 9
Драгослава Станковића 190
Драгослава Станковића 36
Телефон
011/805-4421
011/805-4423
011/805-4413
011/805-4419
011/805-4032
011/805-4423
011/805-4421
Мобилни
064/287-3463
064/244-2651
064/114-7162
064/118-6129
064/262-4877
064/244-2651
064/287-3463
064/295-7693
011/805-4419 064/444-0312
011/805-4413 064/118-6129
СС – 195 „ЦРВЕНКА“ – 25220 ЦРВЕНКА
Улица и број
Лењинова 9
Бошка Бухе
Моше Пијаде 63
Петра Драпшина 19
Матије Гупца 23
Саве Ковачевића 39
М. Тита 52
Телефон
025/701-945
025/733-555
025/733-655
025/730-409
025/731-011
025/730-535
025/733-592
Мобилни
064/008-0759
063/443-190
063/802-9529
063/101-7577
063/888-8306
060/646-3463
064/421-6206
М. Орешковића
Његошева 10
М. Орешковића 18
И. Милутиновића 3
Жарка Зрењанина 94
О. Жупанчића 21
И. Лоле Рибара 94
Н. Димића 6
С. Ковачевића 41
Војвођанска 14/А
Виноградска бб
Војвођанска 36
С. Ковачевић 151
Ин Мемориам
М. Орешковића 17
Жарка Зрењанина 55
М. Тита 148
Војвођанска 18
С. Сремца 2
Лењинова 9
С. Ковачевића
С. Ковачевића 134
М. Тита 12
И. Милутиновића 97
025/730-243
025/731-700
025/730-189
025/731-302
025/730-248
025/731-744
025/730-756
025/733-659
025/730-798
025/733-866
025/733-165
025/731-049
062/261-322
064/405-8172
063/850-3437
063/879-4689
064/547-3727
025/732-122
025/733-556
025/732-114
025/731-404
025/730-938
025/701-945
025/731-302
025/733-764
025/731-615
025/731-170
063/460-726
120
063/184-4199
063/196-4625
069/732-114
063/490-126
063/166-3075
064/242-9599
063/888-8299
064/251-2673
СС – 196 „МАРКОВАЦ“ – МАРКОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
Презиме и име
СТАНОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
МИХАИЛОВИЋ СЛОБОДАН
АЛЕКСИЋ ДАРКО
МИХАИЛОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ МИЛЕ
ПАВЛОВИЋ ДРАГА
ПЕТРОВИЋ СЛАВОЉУБ
СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАН
СРЕЋКОВИЋ МИЛАН
СРЕЋКОВИЋ СРЕЋКО
ЛУКИЋ МИЛОВАН
М.бр
3
6
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
30
33
Презиме и име
ДИМИТРИЈЕВИЋ СИНИША
ЈОВАНОВИЋ ВЕРОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈ
БОЖИЋ ЉУБИСАВ
ГРУЈИЋ АНДРИЈА
ДИМИТРИЈЕВИЋ НИКОЛА
КОЈИЧИЋ МИЛАН
ПАНТЕЛИЋ НЕМАЊА
ЛИМИЋ ГОРАН
СРНИЋ МИЛУТИН
МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ МИЛОШ
САНДИЋ МИРКО
ВАСИЋ МИЛАН
МАРВОВИЋ ВУЈАДИН
КОНСТАДИНОВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ВАРЕВАЦ НЕНАД
РУЖИЋ МИРОСЛАВ
МИНОВИЋ ДРАГАН
ПАНДРЦ ОБРЕН
ИВАНОВИЋ СЛАВКО
ТОМОВИЋ ВЛАДИМИР
ИЛИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ОБРЕНОВИЋ ДЕСИМИР
ПЕРОВИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Марковац
Марковац
Милосава Влајића 122
Бељевац
Међулужје
Вучка Милићевића 2
Марковац
Живомира Савковића 16/21
Кораћица
Марковац
Марковац
Јеленац
Телефон
011/821-1211
011/821-1299
011/822-4164
011/821-1158
011/822-7395
Мобилни
063/449-079
064/079-8666
063/197-3455
063/727-0671
064/258-2010
063/207-958
011/821-1060 061/117-2241
011/823-6015 064/281-9498
064/403-4593
064/212-4720
011/821-1181 064/208-0949
034/534-531
СС – 197 „ЖИВИНАРНИК“ – ШАБАЦ
Улица и број
Богосавац
Првомајска 36
III Камичког Пука 22
Дреновац
Иве Л. Рибара 30 Лешница
Жике Поповића 57
Радоја Домановића 14
Добрић
Трг Ђачког Батаљона
Ослобођења 18, Богосавац
Липолист
Липолист
Посавска 12
Петра Кочића 17
Петра Кочића 17
М. Срњанског 31
С. Угљешића 109
Телефон
015/310-115
015/345-094
015/840-076
015/342-106
015/295-612
015/343-594
015/295-753
015/274-549
015/274-549
015/310-008
015/370-658
015/370-658
015/336-262
Мобилни
064/933-9497
064/044-1125
064/390-8186
064/133-5897
СС – 199 „СРЕТЕЊЕ“ – 36000 РИБНИЦА
Улица и број
Рибница
Подунавци
Рибница
Рибница
Вранеши
Рибница
Рионица
Ратина
Јовац
Рибница
121
Телефон
036/371-723
036/671-608
036/376-232
036/372-925
036/667-298
036/371-824
Мобилни
064/146-1250
064/122-9561
064/885-5023
063/632-604
062/341-129
063/726-2442
064/847-8050
036/862-219 064/895-3102
036/372-393
036/373-845 063/782-5474
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОРАД
ПОПОВИЋ МИЛАН
БАКОВИЋ МИИАНКО
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
ЧАЈИЋ ТОМИСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ОБРАД
ШЕКУЛАРАЦ МАРКО
ПАНДРЦ ФИЛИП
КОВАЧЕВИЋ ВЛАДО
ЛАЗАРЕВИЋ БОЈАН
СТАНИЋ ДЕЈАН
ПРЕМОВИЋ БОБАН
СТОЛИЋ СЛАВИША
ПЕРУНИЧИЋ ДРАГАН
МИЛЕТИЋ САВО
ЂУРАЂЕВИЋ СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ РАТКО
ФИЛИПОВИЋ ЂОРЂЕ
ВЕЉКОВИЋ СРЕЋКО
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР
БЛАГОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
КАЊЕВАЦ НЕНАД
Заклопача
Подунавци
Метикоши
Метикоши
Ковачи
Метикоши
Подунавци
Подунавци
Рибница
Ковачи
Рибница
Каменица
Рибница
Рибница
Рибница
Рибница
Жича
Рашка
Метикоши
Подунавци
Краљево
В. Бања
Рибница
036/861-570 064/177-8271
036/671-023
036/862-324 064/294-4582
036/861-307
036/361-475 064/211-7827
036/861-316
036/671-736
062/770-361
036/376-214
036/361-473 069/709-7456
036/361-034 064/824-7513
036/374-804 064/203-2617
064/294-2122
036/375-592 063/823-7832
036/376-208 064/307-7580
036/371-462
064/179-8553
036/736-307 064/303-6703
036/861-307
036/671-424 062/611-677
036/354-020 064/141-1952
036/613-515 064/141-1952
СС – 200 „ЛЕПОТАНИ БОЛЕЧА“ – 11307 БОЛЕЧ
М.бр
2
3
4
6
7
8
14
15
17
22
23
25
29
30
39
41
44
45
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ ТОМИСЛАВ
АЛЕКСИЋ ИВАН
СТАНИМИРОВИЋ МИЛОРАД
ВЕЉКОВИЋ ПЕРИЦА
АЛЕКСИЋ РАДИВОЈЕ
ПЕТРОВИЋ ЉУБИША
ВИТАНОВ ИЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО
РАДИСАВЉЕВИЋ ЉУБОДРАГ
КОНТИЋ ЖИВАН
ЖИВАНОВИЋ РАДОМИР
ЛУКИЋ ИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ РАДЕ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
МИЛОЈКОВИЋ НЕБОЈША
МИТРОВИЋ ЖЕЉКО
Улица и број
22 Децембра 7
20 Октобра 3
4 Јула 8
Маршала Тита 7
Маршала Тита 23
Јанка Гагића 27
20 Октобра 9
Маршала Тита 47Ц
Грочићева 2
20 Октобра 5
29 Новембра 23
Партизанска 21
Маршала Тита 33
Првог Маја 4А
22 Децембра 46
22 Децембра 46
22 Децембра 46
22 Децембра 18
Телефон
Мобилни
011/806-4975
011/806-4611
011/806-3395
011/806-3160 064/140-3035
011/806-3488 064/295-8037
063/772-6619
011/806-3923
011/806-4350
064/418-6464
011/806-3754 064/662-2052
011/806-3617
064/546-4371
011/806-4258
011/806-3231
011/806-3231
СС – 203 „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ – 11132 ЖАРКОВО
М.бр Презиме и име
1 ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ
3 АРСЕНОВИЋ СПАСОЈЕ
Улица и број
Вељка Петровића ул. 155
Бранка Цветковића 11
122
Телефон
Мобилни
011/251-0948
011/251-7753
4
6
8
13
14
15
16
20
22
24
27
30
32
37
ТОДОРОВИЋ ЖИВАН
ВЛАЈИЋ МИОДРАГ
ВЕЉКОВИЋ СТЕВАН
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
СЕЛАКОВИЋ БРАНИСЛАВ
НАСТИЋ ДУШАН
АРСЕНОВИЋ ЈОВИЦА
ОДАБАШИЋ ДУШАН
ТОДОРОВИЋ БОШКО
ЖИВОТИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НАСТИЋ ЧЕДОМИР
ТОДОРОВИЋ АЦА
ЖИВОТИЋ МИЛЕ
Венчачка 9
Ратка Митровића 84
Нова Спасеновићева 4
Рајка Ружића 33
Фрање Вулча 20
Владимира Роловића 88
Бранка Цветковића 11
С. Лубурића 18а
Санџачка 7а
Вељка Петровића 125
Шавничка 28
Шавничка 3
Венчачка 9
Љ.И.Димитров 13
011/251-8820
011/239-2975
011/251-5376
011/519-288
011/251-5205
011/250-1646
011/251-6947
011/516-219
011/251-7890
011/351-1320
011/504-833
063/752-0719
063/805-3973
064/329-2077
064/159-5816
063/318-205
064/333-6035
063/699-871
063/852-7207
064/157-8504
063/702-9258
011/518-372 064/148-9756
СС – 204 „ЛЕТАЧ“ – 11306 ГРОЦКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
17
Презиме и име
ЛАЗАРЕВИЋ ТОМА
БОШКОВИЋ ПЕРИЦА
НИКОЛИЋ ГОРАН
ЖИВАНЧЕВИЋ МИЛОСАВ
ТОДОРОВИЋ ОГЊЕН
ТЕОФИЛОВИЋ БОБАН
ВЕЛИМИРОВИЋ ДОБРИЦА
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛУН
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОСАВ
КИЈЕВЧАНИН ОМЕР
АНДРЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР
СИМИЋ НЕНАД
М.бр
5
6
7
8
9
11
12
17
30
33
43
99
100
Презиме и име
СТОЖИНИЋ ЉУБА
СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА
АНТИЋ СТАНИСЛАВ
БУНА ПАВЛЕ
ЖИВАДИНОВИЋ МИХАЈЛО
ГРЧИЋ ЉУБАН
ВАСИЋ ИЛИЈА
ДУКИЋ ВЕЛИБОР
АЦКОВИЋ ДУШАН
ТАДИЋ БОШКО
ЈАЊЕТОВИЋ ДРАГОЉУБ
ТРИФУНОВИЋ МАРКО
АНТИЋ ИВАН
Улица и број
Хајдук Вељка 11
М. Влаића 3, Бегаљица
II Крајишке 1/Б, Ритопек
Вучка Милићевића 20
II Крајишке 1/Б, Ритопек
Трговачка 4
Б. Кидрича 125, Бегаљица
Н. Хероја 86, Пударци
Партиз. Пут, Брестовник
Београдска 17
8 Марта 15, Камендо
Моше Пијаде
Телефон
011/850-2769
011/853-0031
011/806-2721
011/850-0370
011/244-7372
011/850-3619
011/853-0088
011/854-1556
011/852-0297
011/854-1375
011/850-3008
СС – 205 „СТАРИ ЗЕМУН“ – ЗЕМУН
Улица и број
Угриновачка 221
Павла Маргановића 4
Милана Узелца 23Ф
Крајишка 72
Мозерова 18
Живка Петровића 50
Живка Петровића 61
Живка Петровића 17
Живка Петровића 30
Херцеговачка 11
Драгана Ракића 43
Саве Бурића 14
Милана Узелца 23Ф
Мобилни
064/172-8868
064/290-9079
064/820-1475
064/026-1582
Телефон
011/316-0325
011/171-601
011/316-1714
011/219-3225
011/210-0357
011/210-3590
011/373-1309
Мобилни
064/208-5091
011/610-996
064/301-7624
063/325-170
064/419-3501
063/816-6892
063/839-1058
011/219-0470
011/216-1318
011/261-5491
011/101-102
011/316-1714
064/124-5830
064/133-2056
063/838-3964
064/494-4092
064/062-9218
СС – 207 „ЖЕЛЕЗНИК“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК
М.бр Презиме и име
1 ЗЛАТАНОВИЋ БРАНКО
Улица и број
Иве Лоле Рибара 22
123
Телефон
Мобилни
011/573-023
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
ЉУБАНОВИЋ ГОРАН
ЋИРИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАН
ЋИРИЋ ДРАГАН
ЗЛАТАНОВИЋ ИЛИЈА
САМЧЕВИЋ ДРАГАН
ЗЛАТАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОЈЕВИЋ ИВАН
СТАНОЈЕВИЋ МИЛИЈА
ПЕШИЋ РАДОЈЕ
Владе Аксентијевић 18/5
Ђорђа Миловановића 10/А
Стублине 295
Ђорђа Миловановића 10/А
Иве Лоле Рибара 22
Стевана Филиповића 82
Иве Лоле Рибара 22
Старих Ратника 7
Космајска 14/А
Авалска 100
011/257-0783
011/576-331
011/257-1971
011/573-023
011/571-716
011/257-2629
064/486-1016
064/486-1016
063/840-8977
064/006-9385
СС – 208 „СЛОГА“ – 11318 МИЛОШЕВАЦ
М.бр
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
35
37
38
39
40
42
44
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАУНОВИЋ РАТИБОР
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ МИЛОРАД
УРОШЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
МАРКОВИЋ ЖИВОРАД
ГРУЈИЋ ДРАГАН
ДЕВИЋ СЛОБОДАН
АРАНЂЕЛОВИЋ РАДОСЛАВ
МАТИЋ ЈОВИЦА
СТАНИСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН
ПАШИЋ ЗОРАН
РАДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ РАДЕ
МИЛОШЕВИЋ ИВИЦА
АКСЕНТИЈЕВИЋ ДЕЈАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
АРСИЋ НЕНАД
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША
БОГДАНОВИЋ БОЖИДАР
ТРАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂУРИЋ ЖИВОРАД
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВАН
ПАУНОВИЋ ГОРАН
АНТОНИЈЕВИЋ САВА
МАРКОВИЋ СИНИША
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ПАУНОВИЋ НИКОЛА
АЋИМОВИЋ ЉУБИША
МИЛОРАДОВИЋ МИЛАН
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ СТЕФАН
БОГДАНОВИЋ ГОРАН
АЋИМОВИЋ МИЛОШ
АРСИЋ ПРЕДРАГ
Улица и број
Почасни Члан
Видоја Ђулића 99
Цара Душана 10
Омладинска 20
Омладинска 14
Првомајска 1
Моравска 11
С. Манојловића 49
Партизанска
Н. Јовановића 6
Видоја Ђулића 39
7 Јули 3
Милоша Обилића 3
М. Милошевића 42
М. Милошевића 24
Р. Марковића 25
Видоја Ђулића 39
Милоша Обилића 86
Милоша Обилића 3
Богданска Мала 36
М. Милошевића 45
Табачинска 2
Видоја Ђулића 33
Видоја Ђулића 111
Карађорђева 4
Видоја Ђулића 4
Табачинска 15
Видоја Ђулића 111
Видоја Ђулића 47
Сл. Пенезића 1
Омладинска 33
Сл. Пенезића 8
Сл. Пенезића 8
Богданска Мала 30
Видоја Ђулића 47
Милоша Обилића 11
124
Телефон
Мобилни
026/801-818
026/801-213
026/801-128
026/801-524
026/801-490
026/801-896
026/832-762
026/801-044
026/802-081
026/801-672
063/720-5153
026/801-228
026/781-535
026/781-397
026/781-445
026/801-672
026/801-928
026/801-965
026/801-496
026/781-525
026/802-798
026/801-859
026/801-726
026/801-670
026/801-815
026/801-840
026/801-726
026/801-842
026/801-869
026/801-727
026/801-834
026/801-834
026/801-379
026/801-842
026/801-928
062/960-6720
064/084-1069
062/971-9415
064/979-4736
062/440-0005
064/308-8318
064/323-5144
062/816-6861
069/300-2099
063/153-3788
064/152-8106
065/607-1514
064/827-5124
063/725-9826
065/688-1183
45
50
51
53
54
56
60
62
63
65
66
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ПРОГОВАЦ СТЕВАН
ПАУНОВИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
БОДАНОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР
БУДИМИРОВИЋ ДРАГАН
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН
МИТИЋ ДРАГАН
МИТИЋ БОЈАН
МОМИРОВИЋ БОРИСЛАВ
ГРУЈИЋ МИЛОШ
Моравска 17
Видоја Ђулића 99
Лоле Рибара 37
Богданска Мала 36
Богданска Мала 18
Богданска Мала 143
Видоја Ђулића 99
Видоја Ђулића 63
Видоја Ђулића 63
Сл. Пенезића
Моравска 11
026/801-284
026/801-817 064/276-2823
026/801-704
026/801-496
064/976-4851
026/801-157
026/801-772 064/118-1659
026/801-815 062/971-9387
026/801-815 062/971-9387
026/801-286
026/801-896
СС – 209 „МЛАДОСТ“ – 35213 ДЕСПОТОВАЦ
Презиме и име
МИЛОРАДОВИЋ МИЛАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБОДРАГ
ПАУНОВИЋ СЛАВИША
СТАНОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
МИЛЕТИЋ ВЛАДАН
СТОЈАДИНОВИЋ ИВО
ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕФАН
РАЈЧИЋ ЗОРАН
МИЛОРАДОВИЋ ЈОВИЦА
МИЛОШЕВИЋ ИГОР
ОГЊАНОВИЋ СРЂАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ БОЈАН
МИЛОШЕВИЋ МАРКО
БОГДАНОВИЋ РАДЕНКО
РАЈЧИЋ ДАВИД
СТОЈАДИНОВИЋ РАДЕ
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
РАЈЧИЋ СТЕФАН
МИЛОРАДОВИЋ ЛУКА
РАНЂЕЛОВИЋ МИЛАН
МИЛОРАДОВИЋ МИХАЈЛО
ОГЊАНОВИЋ БРАНИША
МИЛОШЕВИЋ ДАРКО
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДАН
МИЛОРАДОВИЋ МАРКО
ПАУНОВИЋ МИЛАН
БРАНКОВИЋ ПРЕДРАЉГ
СТОЈАДИНОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛОРАДОВИЋ АНДРИЈА
НЕШИЋ ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ ЈУГОСЛАВ
ИЛИЋ РАДОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ДАНИЈЕЛ
МИЛУТИНОВИЋ СЛАВИША
Улица и број
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Балајнац
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Трућевац
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Паљане
Село Трућевац
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Село Витанце
Деспотовац
Село Двориште
Село Витанце
125
Телефон
035/622-456
035/622-007
035/622-017
035/622-031
035/621-651
035/622-352
035/622-044
035/622-141
035/622-343
035/622-234
035/622-155
035/622-044
035/622-057
035/622-159
035/622-141
035/622-352
035/622-227
035/622-141
035/622-343
035/622-276
035/622-156
035/622-155
035/431-384
035/622-071
035/622-343
035/622-017
035/622-321
035/622-007
035/622-343
035/622-059
035/622-323
035/612-790
035/633-063
035/622-344
Мобилни
063/152-8109
41796472780
064/241-2863
063/844-0527
062/975-4705
062/357-944
062/869-5880
063/801-0091
064/253-2150
062/188-0551
063/827-7082
063/182-2213
064/260-2457
062/838-0601
063/707-5926
063/753-5653
062/838-0602
062/869-5840
064/255-9905
061/146-9531
063/713-6382
064/301-9802
063/853-1544
064/665-6677
063/887-3442
064/409-0749
СС – 210 „ЈЕДИНСТВО“ – 24330 ПАНОНИЈА
М.бр
1
2
3
5
8
9
10
11
12
13
15
20
21
22
24
25
29
30
33
34
Презиме и име
ДЕБЕЉЕВИЋ МИЛАН
НАЂПАСТОР ЈОСИП
КЉАКИЋ ПРЕДРАГ
ПОПОВ СТАНИСЛАВ
АРСИЋ ДОБРИВОЈЕ
ГАСТОВИЋ НЕНАД
БАЈЧИ АНТОНИО
ЈОЈИЋ ОБРЕН
ОЧЕНАШ ШАНДОР
КЕЧКЕМЕТИ ИШТВАН
МЕНЂАН ОТО
ВРАЊЕШ ПЕТАР
ПОПОВИЋ ПЕРО
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
ДОБРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДАМЈАНОВИЋ ДУШАН
ИВКОВИЋ РАДОМИР
ЦРНОГОРАЦ МИЛИМИР
ХАЈДУ АТИЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ СЛОБОДАН
М.бр
1
2
3
5
8
10
11
12
17
22
33
Презиме и име
ТЕОФИЛОВИЋ БРАНКО
ТЕОФИЛОВИЋ ЖАРКО
СТОЈАДИНЧЕВИЋ Р. ДОБРИЦА
ИСИДОРОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАДИНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР
ТЕОФИЛОВИЋ ВЛАДИМИР
ТРИФУНОВИЋ КОНСТАНТИН
МИТРИЋ ДОБРИВОЈЕ
МИХАИЛОВИЋ МИРКО
БИЖИЋ БРАНИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ РАЈКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Презиме и име
РАДОСАВЉЕВИЋ ЈОВАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГОМИР
ВАСОВИЋ ЗОРАН
ФЉОРИМ КРУЕЗИ
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КАТИЋ ЈОВАН
ЂУРИЧИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ СТЕВО
НЕДЕЉКОВИЋ СРЂАН
Улица и број
Телефон
З. Јовина 14, Б. Топола
024/711-334
В. Влаховића 8
024/725-049
Ј. Атила 4, Б. Топола
024/712-928
Закина 30, Бајша
024/721-068
Б. Јединства 10
024/725-131
В. Назора 56, Ђурђин
024/768-183
Моравска 19, Б. Топола
024/711-845
Средњи Салаш
Штефаникова 13, Бајша
Л. Рибара 73, Г. Рогатица
Чантавирски Пут 56, Б. Топ.
Љубљанска 1, Б. Топола
Н. Тесле 26, Његошево
Л.Рибара 53, Г. Рогатица
Космајска 40, Г. Рогатица
М. Орешковића 12, Г. Рогат. 024/724-603
М. Станчића 27, Његошево 024/722-078
Панонија, Дубока
70 Лајоша 13, Б. Топола
7 Јула 28, Бразилија
021/808-404
Мобилни
063/825-4700
064/381-8918
064/399-2845
064/286-1970
064/306-3654
063/877-8029
064/209-0825
СС – 211 „РАВНИЦЕ“ – 11224 ВРЧИН
Улица и број
Штипска 64
Штипска 64
Штипска 8
Ин Мемориам
Штипска 8
Штипска 64
Пинкијева 1, Земун
Загребачка 22
Бул. Револуције 350, Бгд.
Угриновачка 23, Земун
Штипска 64
Телефон
Мобилни
011/805-5355 064/200-4455
011/805-3035 064/463-0267
011/805-3596
011/805-3596
011/805-3035
011/216-5618 063/807-0742
011/805-3609
064/584-8576
011/219-2830 064/123-5689
011/805-5355 064/460-4668
СС – 212 „ЗП ИНСТИТУТ“ – 11080 ЗЕМУН ПОЉЕ
Улица и број
Сланкаменачка 28
Сланкаменачка 28
Томице Поповића 33/4
Дивље Насеље
Банстолска 12
М. Лутера Кинга 4
Школско Добро 22
Париске Комуне 16
Банатска 29А
126
Телефон
Мобилни
011/375-6806 011/375-5558
011/375-6806 011/375-5558
011/375-3986
063/764-9420
011/375-6501
011/375-4548
011/375-2131 064/142-2930
064/138-8005
011/210-2977 064/357-3035
11
12
15
16
17
18
КАНИШКИ МАРКО
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИ8Ћ ТЕОДОСИЈЕ
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
МАРЈАНОВИЋ АНДРИЈА
ЗАРИЋ МИРОСЛАВ
Лугарска 36
16. Октобра 5/86
Висока 32
Сланкаменачка 28
Плави Хоризонти
Плави Хоризонти
064/280-5534
011/342-0681 064/390-4193
011/219-0622 064/178-3795
063/162-9070 064/183-0294
063/105-2270
063/270-932
СС – 213 „ЛЕШТАНЕ“ – 11309 ЛЕШТАНЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
20
23
24
25
26
28
30
32
33
34
35
37
38
58
75
Презиме и име
МИЛАНОВИЋ ГОРАН
ШКОДРИЋ РАДИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ШКОДРИЋ ИГОР
РАКИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
НЕРАНЏИЋ ДАРКО
СТОЈАНОВИЋ МОМЧИЛО
ГРУЈИЋ ЗОРАН
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
БАНЏИЋ ВЕЉКО
ТОДОРОВИЋ БОБАН
РАКИЋ БОЈАН
МАРКОВИЋ ВУКАШИН
ТОМИЋ ЖИВОРАД
РАКИЋ ГОРАН
РАКИЋ ЖИВОРАД
ЖИВКОВИЋ ЖИВОРАД
ТАНАСКОВИЋ ЉУБИША
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
ГАЈИЋ ТРИФУН
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ЉУБИША
НЕШИЋ МОМЧИЛО
ГЛИГОРИЈЕВИЋ МИЛОРАД
БАНЏИЋ ЈОВИЦА
ИВАНИЋ МИРКО
ГАЈИЋ ЗЛАТКО
МАРКОВИЋ ВОЈКАН
М.бр
1
2
4
5
10
11
24
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ЦВЕТКО
КУЗМАНОВИЋ БОШКО
МУЧИБАБИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ МИЛОЈЕ
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН
ЗЛАТКОВИЋ ГОРАН
ТОДОРОВИЋ ДРАГОМИР
Улица и број
Раван 34
Горњомалска 42
Горњомалска 37
Горњомалска 42
Горњомалска 35
Ин Мемориам
М. Тита 106/А
Ин Мемориам
Н. Фронта, М.М. Луг
Раван 34
М. Тита 38
Дреначка 57
Дреначка 26
М. Тита 29
29 Новембра 18/А
Космајска 27
М. Тита 29
Ин Мемориам
Дреначка 23
Исидора Богд. 7Ц
Горњомалска 8
Забранска 13
Горњомалска 74
М. Тита 199
М. Тита 13
Ин Мемориам
Дреначка 55
Дреначка 37
Мало Поље 16
Т. Пешића 36
Телефон
Мобилни
011/803-0110
011/803-0305 065/621-7517
064/350-0946
063/864-8896
011/803-0807 064/175-5702
064/450-8266
011/803-0110
011/803-0966
011/803-0000
011/803-0900
011/803-0774
011/803-1230
011/803-0174
011/803-0941
011/803-0708
011/803-0543
011/803-1259
011/803-0853
011/803-0275
011/803-0274
011/803-1594
064/187-8043
063/104-7379
064/135-6435
064/344-2304
065/575-1224
064/380-1107
063/784-6610
064/159-7238
064/899-9183
063/703-0722
063/211-051
063/772-5293
064/188-9020
064/215-4402
064/366-3043
011/803-1330 064/175-5502
011/803-0313
СС – 214 „ЗЕЛЕНО БРДО“ – БЕОГРАД
Улица и број
Живка Давидовића 67
Генерала Заха 12
Руже Јовановић 28
Олге Јовановић 7
Млавска 26
Фрање Клуза 14-В
Јанка Гагића 32
127
Телефон
Мобилни
011/286-0826
011/283-1878
011/286-2270
011/283-1197
011/423-921 011/286-2629
011/341-3788 064/228-8733
011/806-3623
30
34
35
40
45
60
61
63
68
73
77
94
95
БОЖИЋ ЉУБОМИР
ЈОРГАЧЕВИЋ ПЕТАР
КАРИЋ ХАЈРУДИН
КОТАРЧЕВИЋ ЖИВОРАД
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
КОСТИЋ ДРАГАН
КОСТИЋ ЗОРАН
НОВАКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
БОЖИЋ ДЕЈАН
ТЕШИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ПЕЈЧИЋ ЉУБОМИР
МИТИЋ СТЕВО
Ђоке Павићевића 8/3
Бул. Краља Александра 501
Предорска 3А
Забрђанска 12
Подујевска 9
Косте Трифковић 10-А
Косте Трифковић 10-А
Подујевска 5
Ђоке Павићевића 8
Марка Орешковића 12
Живка Давидовића 40
Смедеревски Пут 23
Мисирбијева 1А
011/271-2664
011/347-1294
011/420-851
011/289-5349
011/2409-851
011/286-2306
011/286-2306
011/2407-494
063/120-5344
011/341-0459
011/2407-965
011/289-5297
011/288-7217
064/242-3808
064/350-6191
064/320-4676
064/233-6537
061/117-5627
062/208-092
СС – 215 „НОВА КРИЛА 11“ – КОВАНЛУК, 36000 КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Презиме и име
НЕДОВИЋ ЗОРАН
ВУЈОВИЋ ПРЕДРАГ
МАРКБВИЋ МАРКО
ОБРАДОВИЋ ГОРДАН
ТАШИЋ ГОРАН
ЂУРОВИЋ МИЛТАН
АЛЕКСИЋ ЗВОНКО
АНДРИЋ СРЕЋКО
МОЈСИЛОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРКОВИЋ ЗОРАН
АРСИЋ ЉУБОМИР
МАЛИЋ МАРИО
КЕКЕРИЋ ДРАГАН
ВИЛОТИЈЕВИЋ МИЛОШ
ВИЛОТИЈЕВИЋ ДУШКО
МИЛИЋ НЕБОЈША
ЈЕВТОВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
ОРЛОВИЋ МИЛЕНКО
МИЛАШИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ВИДОСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН
ГУЊИЋ ГОРАН
ГУЊИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ГОЈКОВИЋ БРАТИСЛАВ
БЕЛОШЕВИЋ РАДОВАН
РАДОЊИЋ ДРАГАН
РАДОЊИЋ ДРАГОСЛАВ
ДЕЛИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ЈАНИЋ ДЕЈАН
БАБИЋ СЛОБОДАН
МИЛАШИНОВИЋ ВЛАДАН
Улица и број
10. Кованлучка 38
Кованлучка 9
8. Кованлучка
10. Кованлучка 36
Милана Дира 7
Кованлучка 3
Матарушка Бања
Ратина
Тике Коларевића 2
8. Кованлучка
Кованлучка бб
Дурмиторска 4
Ковачи
Метикоши
Метикоши
Кованлучка 5
Кованлук
8. Кованлучка
Жича
Жича
8. Кованлучка
Унска 6
Унска 6
7. Аутодромска 14
Жича
10. Кованлучка 76
Кованлук
Кованлук
Жича
Црвеног крста 117
Ада 16
Кованлук
Жичка 60
128
Телефон
036/443-383
036/443-649
036/443-738
036/443-630
036/371-609
036/443-874
036/391-730
036/443-377
036/861-849
036/861-848
036/443-902
036/443-738
036/816-478
036/443-426
036/323-778
036/311-347
036/816-846
036/443-856
036/817-596
036/361-015Ј
036/391-498
036/443-101
036/362-536
Мобилни
064/132-5611
063/713-8969
061/161-1104
064/203-2143
064/122-9640
061/113-9071
064/153-4316
036/861-944
063/776-4487
064/051-3752
063/888-0099
064/999-7231
036/366-621
064/148-5981
063/894-9620
063/761-7515
063/329-510
061/17-22195
036/816-919
064/613-7588
064/90-23197
061/17-75679
062/493-343
036/443-686
063/131-696
064/321-1449
062/434-840
064/425-9828
063/199-7698
063/778-2448
064/065-5269
064/653-1266
064/829-5615
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
МИЛАШИНОВИЋ РАТКО
ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗАР
АЛЕКСИЋ МЛАДОМИР
БОЖОВИЋ ИГОР
АРСИЋ СЛОБОДАН
ОБРАДОВИЋ НИКОЛА
ЛАЗАРЕВИЋ МАРКО
МИЈАЛКОВИЋ КРИСТИВОЈЕ
ЈАНИЋ МАРКО
ВИДИЋ СЛОБОДАН
ДЕЛИЋ ДАВОР
ИГЊАТОВИЋ ЗОРАН
Жичка 60
10. Кованлучка
Аутодромска
Жича
Кованлучка бб
10. Кованлучка 36
10. Кованлучка
Мире Драшковића 19
Ада 16
28. марта бб, Жича
Доситејева 120
В. дренова 37245
036/362-536
036/443-702 064/900-9714
036/443-910
036/816-839 063/659-713
063/888-0099
036/443-630
064/617-5298
036/371-625 064/335-3451
036/391-498
036/817-291 062/736-833
036/381-215 062/101-4458
037/725-667 063/658-008
СС – 217 „РУБИН“ – 37000 КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Презиме и име
МАРКОВИЋ ДРАГИЋ
КАЧАРЕВИЋ МИОДРАГ
ПАНТИЋ МИЛУТИН
МИЉКОВИЋ БОЈАН
АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИМИР
ВУКСАНОВИЋ МИРОЉУБ
ВУКСАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ САША
РИСТИЋ ГОРАН
МИЉКОВИЋ РАДОЈИЦА
ПЕТРОВИЋ СРБОЉУБ
КРСТИЋ ДРАГОМИР
РАДЕВИЋ СЛАВКО
ГОДИЋ ДАНИЈЕЛ
ВУЧКОВИЋ МИЛИСАВ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
БАЛЕВИЋ БЛАЖО
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛАН
САВИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ГОРАН
ИЛИЋ ГОРАН
САВИЋ МИЛАН
МИЛУНОВИЋ ЗОРАН
ВАСИЉЕВИЋ БОЈАН
АНАСТАСИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ТОДОСИЈЕВИЋ ДРАГАН
РАШИЋ ГОРДАН
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ СЛАВИША
ГАЈИЋ ГОРАН
Улица и број
Јелене Димитријевић 23
Антуна Пордушића 34
Ђорђа Ђорђевића бб
Моравска 14
Вукомана Анђелковића 15
Бране Пешића 36
Топличких Партизана 14
Моравска бб
Радоја Крстића 1
Р. Врачаричића 14/3
Село Вучак
Село Д. Степош
Драгослава Лазаревића 7
Наде Марковић 44
Жикице Талевића 35
Село Шанац
Животија Савића 16
14 Октобра 17
Село Залоговац
Цара Лазара 207
Станоја Милојевића 32
Село Пепељевац
Село Пепељевац
Село Црквина
Село Срње
Село Гари
Сликара Миловановића 15
Јордана Симића 43
Село В. Крушевица
Село Крушевица
Село Залоговац
Село Залоговац
129
Телефон
Мобилни
037/459-254
037/458-431 064/123-9851
063/567-072
037/456-064 064/305-9383
037/470-717 064/251-5140
037/692-394 064/191-7627
037/459-104 064/273-0661
037/456-626
064/206-0881 069/206-0881
037/642-061
037/655-327
037/457-982
037/457-351 064/967-2000
037/470-987
064/152-3058
037/458-319
037/22-540 064/151-6576
037/651-327
037/458-460
063/737-7922
062/413-705
037/644-671 063/768-1492
037/30-670
037/443-234
037/671-829
037/651-044
037/651-360
064/197-0737
063/804-9355
064/126-2138
064/251-4998
35
38
41
43
44
45
47
49
54
56
60
61
62
76
85
89
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
АТАНАЦКОВИЋ БОБАН
ЛАЗАРЕВИЋ ВЕРОЉУБ
ГРУЈИЧИЋ МОМЧИЛО
МАТИЋ МИОДРАГ
НЕДЕЉКОВИЋ МИЛОМИР
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
ТРИКОШ ИВАН
АЦКОВИЋ МИРОЉУБ
МИЛАНОВИЋ СЛОБОДАН
ТОПЛИЧЕВИЋ ИВИЦА
НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБОДАН
ПРОКИЋ РАДОСЛАВ
ПЕШИЋ РАДЕ
АНТИЋ БРАТИСЛАВ
ДАВИДОВИЋ МИОДРАГ
Село Гари
Цанкарева 16/43
Село Наубаре
Милана Вулића 8
Село Залоговац
Село В. Крушевица
Владе Јурића 60/23
Село Залоговац
Село Пепељевац
Село Крушевица
Станоја Милошевића 44
Село Крушевица
Село Крушевица
Село Крушевица
Село Вучак
Омладинска 23
064/337-6728
062/188-9799 064/123-0093
037/655-630
037/456-135 064/123-0093
037/651-262
037/671-786
064/226-5398
037/651-297
064/159-8072
037/671-512
037/455-934
037/671-505
037/671-494
037/671-797
0637/642-042
037/26-416
СС – 218 „НОВИ БЕОГРАД“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
5
8
10
11
12
13
15
17
20
24
25
26
27
Презиме и име
СРЗИЋ СРЂАН
ЏАМБАС РАДОЈЕ
МИТИЋ МИЛУТИН
БАКОЧ НЕДЕЉКО
КАЛИЧАНИН ЗОРАН
РАДОЈЧИЋ ГОРАН
ПРВУЛОВИЋ РАДОЈИЦА
ЕЈУПОВИЋ РЕЏО
РЕЏЕПИ СЕБАСТИЈАН
БАТИНИЋ СЛОБОДАН
ЗЕНДИЛОВСКИ МИХАИЛО
СРЗИЋ МАРИН
БЕЛОВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
DIMITRIESKI MOMČILO
М.бр
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
Презиме и име
РНИЋ МОМИР
КАЛАЈЏИЋ БАНЕ
КАЛАБА ДРАГАН
ДОБРИЋ СТЕВИЦА
БЕГОВИЋ ЧЕДОМИР
РАДЕКА ЗОРАН
КРСТЕВСКИ ДРАГАН
ТИШМА СРБИСЛАВ
УЂЉЕБРКА ЗЛАТКО
ЧОДАНОВИЋ ЛАЗАР
СТОЈИЋ НИКОЛА
НОВИЋ ДРАГАН
ЛИЧАНИН САВИЦА
Улица и број
Омлад. Бригада 10/XIII/107
Сурчински Пут 21, Ледине
Ђуке Динић 10
Јурија Гагарина 158
Војислава Илића 24
Славонска 18/Б
Личка 3
Бежанијска Коса 76/Д
Бежанијска Коса 68/Б
Бежанија П. Сегединца 14
Војводе Мицка 9
Омлад. Бригада 10/XIV/114
Н. Хероја 117/III
ToplIčIn Venac 17
Телефон
011/269-7222
011/318-8390
011/240-2130
011/215-9974
011/308-9113
011/210-7975
011/264-4516
011/217-2069
011/278-3350
011/260-5681
011/147-357
011/263-0998
Мобилни
011/260-5681
064/129-7519
064/409-6524
064/162/5385
063/455-722
063/248-305
064/225-9767
064/404-3697
065/671-9102
064/3871950
063/835-0988
011/269-7222
063/748-7143
064/302-3808
СС – 219 „БУДОВАР“ – 22305 СТАРИ БАНОВЦИ
Улица и број
Zdravka JekIća 79A
Стевана Тишме 122
Вере Мишчевић 13
Грчка 51А
Грчка 90
Драже Михајловића 56
Здравка Јекића 71
Стевана Тишме 51Ц
Здравка Јекића 69
Здравка Јекића 85
Краља Петра 95
Светозара Милетића 35
Вере Мишчевић 66
130
Телефон
Мобилни
022/352-101 064/224-6620
022/351-632
022/317-032
022/351-530
022/351-721
011/848-0559
022/351-929
022/352-453
063/715-9620
022/352-080
022/361-922
022/361-819
022/361-001
17
19
24
25
29
РИЂОШИЋ МИОДРАГ
САВИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ БРАНКО
ШАРАЦ АЛЕКСАНДАР
ДУЈМОВИЋ БРАНИМИР
Раде Нинковића 43
Краља Радослава 47
Станка Тишме 48
Воводе Н. Стањевића 13
Вере Мишчевић 92
022/352-218
011/848-1563
011/848-3256 063/700-6310
011/848-1482 064/305-1630
022/361-246 065/601-1196
СС – 220 „ВРБОВЧАНИН“ – 11312 ВРБОВАЦ
М.бр
1
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
20
21
24
25
26
30
31
32
Презиме и име
ПЕТКОВИЋ ЗЛАТАН
НЕВЕНКИЋ ДАРКО
СИМИЋ МИРОСЛАВ
МИШИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
ДАМЉАНОВИЋ ВЛАСТИМИР
МИЈАИЛОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ТОПЛИЦА
РАДИВОЈЕВИЋ МИОДРАГ
МИШИЋ ЛАЗАР
МИРКОВИЋ СЛОБОДАН
АНТИЋ ЖИВОРАД
ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛА
МИРКОВИЋ ЈАСМИНА
МАРИЋ ИГОР
АНТИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕТКОВИЋ ЛУКА
ПЕТКОВИЋ ЛАЗАР
М.бр
1
2
9
10
11
12
16
22
23
43
56
102
103
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВОЉУБ
СТЕВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЖИВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
КРСТИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ ДРАГАН
КРСТИЋ БОЈАН
БОЖОВИЋ ДОБРИЦА
РАДОЈЕВИЋ МИОДРАГ
МАРИНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
БОЖОВИЋ ДОБРОСАВ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ НЕНАД
М.бр
1
2
3
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ
Улица и број
Врбовац
Врбовац
Раља
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Биновац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Врбовац
Телефон
026/742-536
064/415-6437
026/732-536
026/742-739
026/742-655
026/742-620
026/711-316
026/742-553
026/742-739
062/474-633
026/742-660
026/742-595
064/356-9765
026/742-590
026/742-686
026/742-536
026/742-536
Мобилни
064/365-5542
064/997-7048
063/844-8402
064/443-6057
064/408-2919
064/382-6025
064/311-0822
064/336-9680
064/853-3853
062/103-4157
065/642-8307
062/119-3520
063/775-6259
062/143-4373
064/031-2797
СС – 221 „ТЕКИР ПЕТРИЈЕВО“ – 11328 ПЕТРИЈЕВО
Улица и број
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Петријево
Телефон
Мобилни
026/715-168
026/715-171
026/715-159
026/715-210
026/715-210
026/715-210
026/715-060
026/715-057
026/715-109
026/715-059
026/715-125
026/715-102
026/715-056
СС – 223 „13. ОКТОБАР“ – 11232 РИПАЊ
Улица и број
Пут За Клење 12А
Ерчанска 84
Мала Рамаћа 54
131
Телефон
Мобилни
011/865-0084 064/220-7547
011/865-1435
011/865-2076
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
18
19
20
21
СТЕФАНОВИЋ САША
НИКОЛИЋ ДРАГАН
СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
МИРКОВИЋ СЛОБОДАН
МИРКОВИЋ МИЛАН
СТОЈАНОВИЋ НЕМАЊА
БОЖИЋ МИЛОШ
ИЛИЋ СТЕФАН
ИЛИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ МАРКО
НЕСТОРОВИЋ МЛАДЕН
Авалска 81
Мала Рамаћа 7
Авалска 81
Мала Рамаћа 54Б
Мала Рамаћа 14
Мала Рамаћа
Бела Река 17
Бела Река 17
Мала Рамаћа
Паланачки Пут 17А
Ерчанска
Ерчанска
Бела Река 17
Ерчанска 19
011/391-8304 064/261-8337
011/865-0204
011/391-8304
011/865-2076
011/865-1521
063/263-601
061/238-5528
064/047-8636
065/637-1656
011/865-0543
011/865-1421
011/865-0327
063/829-0863
064/560-3978
СС – 224 „ЈАСЕНАК“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
36
Презиме и име
ЧОЛАКОВИЋ МИОДРАГ
СТАНЧИЋ ЖЕЉКО
РЕЛИЋ ОСТОЈА
СТЕПАНОВИЋ ДЕЈАН
ЧОЛАКОВИЋ МИЛОМИР
СТАНЧИЋ МИЛОМИР
СТАНЧИЋ МИЛОШ
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
АДАМОВИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
СИМИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР
ПЕРИЋ ВЛАДА
КРСТИЋ БОЈАН
ПАНТИЋ ИГОР
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ СТЕФАН
АДАМОВИЋ ЗОРАН
М.бр
2
3
5
6
7
8
10
14
15
16
17
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ЈАКОВ
УРОШЕВИЋ БРАНКО
ЛУКИЋ ДРАГАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ БОРИСАВ
КОВАЧЕВИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ БРАНА
КОВАЧЕВИЋ РАДОМИР
ТРИШИЋ РАДОВАН
Улица и број
Јасенак 12
Јасенак 20/Б
Јасенак 10
Дражевац 57
Јасенак 194
Јасенак 11
Јасенак 11
Дражевац 57
Јасенак 17
Мислођин 57
Мислођин 55
Мислођин 46А
Дражевац 49
Лисо Поље бб
Мислођин
Дражевац 18
Дражевац 279
Јасенак 17
Телефон
Мобилни
011/877-1047 064/155-9108
011/877-1230 064/202-6483
064/277-7613
011/878-0007 064/230-7404
011/877-1203 064/438-6994
011/877-1059 064/952-1941
011/877-1059 064/952-1941
011/878-0769 063/848-0769
011/877-1241 064/121-4344
064/157-4984
064/410-4461
011/877-3073 064/164-8564
011/878-0038
014/473-063 064/152-5673
011/877-3029 064/824-6142
011/878-0192 064/281-8687
064/078-0174
011/871-1241 065/444-0104
СС – 226 „ОМЛАДИНАЦ“ – ЈЕЛЕНЧА
Улица и број
Фрушкогорска 17
М. Тита 15
М. Тита 105
М. Тита 107
Ђуре Даничића 23
М. Тита бб
Брдарица
Церска 11, Мишар
М. Пијаде 4
М. Тита 15
Хајдук Станка 10
132
Телефон
Мобилни
015/335-357 064/170-0187
015/380-643 064/128-0536
015/380-524
015/380-525
064/20-99106
063/729-9035
015/565-266 064/167-2408
015/380-420 061/113-0256
015/381-002 064/409-7564
015/381-035
015/380-574 061/182-1135
19
20
22
24
33
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ
РАДОЈИЧИЋ ВЛАДА
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕНКО
БОГДАНОВИЋ МИРКО
АНДРИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
4
7
8
9
10
11
13
20
25
27
34
35
36
37
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЉУБИША
АНДРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНТИЋ МАРКО
ЖИВАНОВИЋ ДАРКО
РАТКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ
СЛАВКОВИЋ ЗОРАН
ВУЈИЋ ДУШАН
ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЛУКОВИЋ ЗОРАН
ЛУКОВИЋ МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
РАДОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ЖИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МИЛОШЕВИЋ ЗЛАТКО
М.бр
1
2
4
5
7
8
14
15
18
21
24
25
Презиме и име
КУЛПИНАЦ МОМЧИЛО
СТОЈАНОВИЋ ДУШКО
ИВАНОВИЋ РАДА
ГАВРАЈИЋ ПЕРА
РАДОВАНОВИЋ БОШКО
ПЛАВШИН ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЛАЗАР
КУЛПИНАЦ МИОДРАГ
ВУКИЋЕВИЋ ДАРКО
ДУБОВСКИ ПАЛКО
СТРИШКО ЈОЗЕФ
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
Презиме и име
ГУРАН ДАНИЛО
КУКУЦКА ЈАНКО
ДУГОНИЋ АНТОН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛАН
ПОЉАК ЗВОНКО
СТЕФАНОВИЋ ИВАН
ЂУКНИЋ ВЛАДА
Кнегиње Зорке 24
Брдарица
М. Тита 113
В. Мишића 13, Мишар
Меше Селимовића 6
015/326-365 064/316-9468
064/233-1432
015/380-522
015/380-886 064/380-4698
015/334-339 065/810-0999
СС – 227 „КАРАЂОРЂЕ“ – 34200 ТОПОЛА
Улица и број
Вожда Карађорђа 29
Белосавци
Белосавци
Сараново
Белосавци
Белосавци
Љубесело
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Бул. Вожда Карађорђа 29
П. Петровић Блазновца 2
Белосавци
Копљари
Телефон
034/813-988
034/483-020
034/812-551
034/833-102
034/483-295
034/483-258
034/812-380
034/483-182
034/483-265
034/483-133
034/483-336
034/483-164
034/812-448
034/811-437
034/483-133
034/740-440
Мобилни
063/756-3935
063/830-4243
063/331-911
064/167-5593
064/831-3535
064/483-2655
064/129-1718
064/534-9803
064/358-1911
064/326-1899
СС – 228 „ПОСАВАЦ“ – 11275 БОЉЕВЦИ
Улица и број
Браће Кокар 55
Браће Гаврајић 36
Ин Мемориам
Браће Јовановић 10
Браће Гаврајић 17
Браће Веселиновић 11
Томице Поповић 5
Бранка Остојића 11
Браће Гаврајић 28
Реље Опарушића 1
Браће Јовановић 12
Браће Стојадиновић 15
Телефон
Мобилни
011/840-3146 064/191-1963
011/840-3387 064/578-9436
011/840-3579
011/840-3492 062/849-2225
011/840-3387 063/203-600
063/856-1742
011/840-4141 064/307-0468
011/840-3979
011/840-3281 064/119-4766
011/840-3342 062/119-4217
011/840-3742 064/201-7815
СС – 229 „ИВАНОВО“ – 26233 ИВАНОВО
Улица и број
Војвођанска 25
Војвођанска 76
Дозе Ђерђа 81
Трг В. Р. Путника 21
Рибарска
Ђ. Ђаковића 77
Трг В. Р. Путника 15
133
Телефон
013/629-398
013/629-342
013/629-294
013/617-615
Мобилни
064/386-4471
064/323-9141
064/180-4380
064/317-1082
064/157-4153
013/617-631 064/134-0819
10
11
19
24
25
26
ФЕХЕР САНДОР
БРКЉАЦ БРАНКО
КУЗМАНОВИЋ ГОРАН
ЕМБЕЛИ ЈОЗЕФ
ДИМИТРИЈЕВИЋ НИКОЛА
ЦВЕЈИЋ ЈУГОСЛАВ
М.бр
2
3
4
5
6
8
13
15
27
28
36
Презиме и име
ИЛИЋ ВЛАДИМИР
КОСТИЋ ИГОР
ИВКОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ЉУБИНКО
АНДРЕЈИЋ ИВИЦА
ПЕТРОВИЋ ВУКАШИН
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВУЛОВИЋ ИГОР
СТОИЉКОВИЋ ДРАГУТИН
ВИДЕНОВИЋ РУСКО
ПАВЛОВИЋ БОБАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
19
20
21
22
25
26
27
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ПЕРИШИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ ГОРАН
АНДРЕЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
МИТРОВИЋ БЛАГОЈЕ
ЗЛАТКОВИЋ ИВАН
САВИЋ ДРАГАН
КРСТИЋ СРЂАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ГОРАН
НИСИЋ ИГОР
ЈОВОВИЋ ДЕЈАН
ФИЛИПОВИЋ ЈОВАН
РАНЂЕЛОВИЋ БОЈАН
ВИДЕНОВИЋ НИКОЛА
ГРОЗДАНОВИЋ ВЛАДИЦА
КОСТИЋ СРЂАН
СТОЈАНОВИЋ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ ВЕРОЉУБ
ВЕЉКОВИЋ НИКОЛА
ВЕЉКОВИЋ ЗОРАН
Насипска 17
Насипска 29
Насипска 14
Гробљанска 52
Иваначки Пут 98
Михајла Пупина 8
013/629-070 063/801-5427
062/196-6182
013/629-396 064/237-0146
063/234-829
064/466-6411
063/181-0739
СС – 230 „ГУРГУСОВАЦ“ – 19350 КЊАЖЕВАЦ
Улица и број
С. Ђорђевића 26
9 Бригаде 2/5
Васиљ
Кнеза Милоша 27/8
Његошева 14
Бранка Ћопића 4
С. Фронт 5
Џервинска 40
Карађорђева 13
Трговиште 247
Бане Ђукића 32
Телефон
Мобилни
019/733-789
019/741-410 063/872-0926
019/767-193
019/732-118 064/335-9110
019/735-098
019/733-917
019/745-610
019/736-596
019/733-502
019/738-403
019/735-039
СС – 231 „ЛЕБАНЕ“ – 16230 ЛЕБАНЕ
Улица и број
Лазе Лазаревића 42
Цара Лазара 83
Боре Станковића 16
19. Августа 67
19. Августа 6
8. Новембра 14
Село Лугаре
8. Марта 14
Гаврила Принципа 2
Село Пертате
Стевана Синђелића 21
Зеле Вељковића 33
Село Пертате
Цара Душана 57/1
Цара Душана 228
Јабланичка 25
Раданска 12
Цара Лазара 75
Косте Стаменковића 7
Бојничка бб
Бојничка бб
Телефон
016/843-547
016/843-258
016/843-658
016/843-658
016/845-322
016/841-277
016/845-115
016/843-423
016/855-753
016/844-923
016/843-312
Мобилни
062/355-151
064/418-9081
063/849-3555
063/867-1576
062/803-1425
064/321-5544
063/718-1583
064/528-4080
063/718-9615
064/277-2719
064/284-3503
016/844-277 064/007-9231
016/844-773 064/477-2269
062/754-421
016/845-326
016/843-442 062/287-133
016/843-729
064/061-2219
СС – 233 „БАКАРАЦ“ – 35268 МИЛОШЕВО
М.бр Презиме и име
1 ПАВЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ
2 РАДОШЕВИЋ МИЛАН
Улица и број
Милошево
Милошево
134
Телефон
Мобилни
035/268-108
035/268-078
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
ВУЧКОВИЋ ДРАГАН
РАСТИЋ ЗЛАТИБОР
ВАЛИЋ ПЕРИЦА
РАКИЋ ЈОВИЦА
РАЈКОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
РАДОШЕВИЋ ЗОРАН
АВРАМОВИЋ ЗОРАН
ЗАРИЋ ДРАГАН
СТОЈАДИНОВИЋ ДАРКО
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
РИСТИЋ ВЛАДИМИР
РИСТИЋ ДРАГОМИР
ЂУРИЋ САША
ЛУКИЋ МЛАДЕН
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
НЕШИЋ ДРАГОСЛАВ
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ИГОР
ПАНОВИЋ ЉУБИША
МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЋ НЕМАЊА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ МИЛЕ
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
ГАЈИЋ СЛАЂАН
МИЋИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ВУЧКОВИЋ СЛАВИША
ВИТИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛОШЕВИЋ МАЛИША
СТАМЕНКОВИЋ ДАЛИБОР
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНТИЋ МИЛИНКО
МИЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
Милошево
Радошин
Милошево
Милошево
Милошево
Милошево
Милошево
Милошево
Брзан
Лапово
Лапово
Милошево
Милошево
Радошин
Милошево
Брзан
Брзан
Милошево
Радошин
Брзан
Милошево
Драгоцвет
Радошин
Брзан
Радошин
Ст. Ланиште
Брзан
Милошево
Милошево
Глоговац
Радошин
Јагодина
Радошин
Миоошево
Брзан
Брзан
035/275-205
035/268-246
035/341-075
035/268-051
035/268-117
035/268-337
035/268-335
035/268-078
035/268-177
034/852-176
034/852-176
035/268-172
035/268-172
035/341-042
064/243-3773
061/111-6972
064/179-5909
064/235-8622
064/153-8507
064/345-0838
064/142-9667
064/649-3249
064/173-7965
063/813-8855
064/639-2799
064/154-3803
064/460-2274
064/499-1747
034/861-042 063/873-5010
035/268-086
064/433-9470
035/268-041
064/284-3171
064/263-4173
064/116-0917
035/231-898 064/507-8341
064/358-2283 063/197-5546
035/268-246
035/268-230
035/276-128
035/341-063
035/228-049
064/162-8388
035/268-267
064/130-7971
0638852-4887
063/774-2525
СС – 234 „ВУЧКО МИЛИЋЕВИЋ“ – 11306 ГРОЦКА
М.бр
1
2
4
5
6
12
13
30
31
Презиме и име
МИРКОВИЋ ПЕТАР
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ ВИДОЈЕ
ВЕЗЕНКОВИЋ МИЛОРАД
ИВАНОВИЋ БОГДАН
НИКОЛИЋ ВЕЛИМИР
ДУШИЋ ДОБРИЦА
Улица и број
Б. Кидрича 35, Бегаљица
Б. Кидрича 298, Бегаљица
17. Октобра 7А, Умчари
Мачванска 32
Штросмајерова 6
29. Новембра 10
Б. Револуције 8
Х. Станка 37
Гробљанска 17
135
Телефон
Мобилни
062/837-3943
064/372-2991
063/774-0449
011/850-3967 064/014-6759
011/850-3032
011/850-3657 063/869-7770
011/850-0774
011/850-3786 063/711-9761
011/850-1814 063/244-154
53 СРДАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
56 ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
Пролетерска 7, Умчари
17. Октобра 7А, Умчари
064/269-6811
063/774-0449
СС – 235 „ ЉУБИНАЦ“ – 11508 ЉУБИНИЋ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
Презиме и име
НИКОЛИЋ ГОРАН
ТОДОРОВИЋ НЕДЕЉКО
КОЈИЋ МИЋА
ЂОРЂЕВИЋ ЖИКИЦА
ВЕСИЋ ЗЛАТАН
ВЕСИЋ МИЛАН
КОЈИЋ ДУШАН
КОЈИЋ ДУЛЕ
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН
НИКОЛИЋ СЛАВИША
МИЛОВАНОВИЋ САША
ВЕСИЋ ЖЕЉКО
ТАДИЋ ИВАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ МАРКО
БОЈИЋ РАЈКО
МАРКОВИЋ БОБАН
ПОПОВИЋ МИЛАН
АЏИЋ БРАНКО
ЂОРЂЕВИЋ БОГОЉУБ
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
НИНКОВИЋ БРАНКО
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОМИР
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОТА
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
20
22
Презиме и име
ТАНАСКОВИЋ МОМИР
ТИОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ВИДОЈЕВИЋ СРЂАН
ТОМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАКИТИЋ ПРВОСЛАВ
РАДОЊИЋ БОЈАН
ЈАЊИЋ ЂОРЂЕ
СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА
САВИЋ ВЕЛИБОР
ОБРАДОВИЋ СРЂАН
ПЕИЋ ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
ФРАНЧЕШКИН МИЛАН
ОБРАДОВИЋ МАРКО
БАНОВИЋ МИЛАН
Улица и број
Љубинић 130
Љубинић 87
Љубинић 15
Љубинић
Љубинић 26
Љубинић 26А
Љубинић 19
Љубинић 16
Љубинић 217
Љубинић 154
Љубинић 132
Љубинић
Љубинић 26А
Вукићевића 18Б
Љубинић 158
Вукићевића 2А
Љубинић 24
Вукићевића 2А
Радничка 32, Барич
Јошева
Љубинић
Орашац
Љубинић 158
Вукићевића 16
Вукићевића
Вукићевића 63
Телефон
011/879-9050
011/879-9092
011/879-9203
011/879-9262
011/879-9088
011/879-9121
011/879-9042
011/879-9025
011/879-9080
011/879-9071
011/879-9144
011/879-9095
011/879-9121
011/879-9031
011/879-9015
014/475-078
011/879-9262
011/879-9031
Мобилни
064/369-1522
064/114-5565
064/305-4209
065/622-7592
064/133-2127
065/638-2798
064/375-3245
064/894-9223
064/976-9785
064/377-3292
064/885-1878
064/365-5070
065/670-0614
064/153-7973
062/850-7386
064/419-3383
063/866-2602
064/196-6371
064/160-4762
064/176-7824
064/262-9692
063/719-2904
062/850-7387
063/812-4568
064/149-4135
064/667-4785
СС – 236 „РАШКА“ – 36350 РАШКА
Улица и број
Бошка Бухе 4/10, Баљевац
Јна 2, Баљевац
Тодора Милићевића 7/11
Браће Томовић 1
Николе Алковића 46
Беоце
Варево
Беоце
Светосавска 10
Велимира Дидовића 5
Рудница-Пеићи
Браће Томовић 46
Стара Стругара 5/1
Велимира Дидовића 5
Томице Алексића 10
136
Телефон
036/791-425
036/791-183
036/736-773
036/737-057
036/735-393
036-597-337
Мобилни
064/342-4025
063/897-9861
064/373-2598
065/373-7057
063/101-4158
064/332-8143
064/244-4418
036/597-399 064/517-8990
036/735-028
036/733-423 064/616-505
036/472-640 063/726-3056
036/735-954 062/960-0240
036/736-356
036/733-423 064/154-3050
036/735-483 064/348-5779
СС – 238 „СРЕБРНА КРИЛА“ – 25223 СИВАЦ
М.бр
1
2
5
6
8
9
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
46
52
53
56
62
63
65
66
67
68
69
Презиме и име
БАЈЧЕТА ЉУБОМИР
БАЈЧЕТИЋ СЛОБОДАН
ТОМАС МАРИН
СВРКОТА МИЛОЈЕ
ЛАКИЋ ПЕТАР
ПАВКОВ БРАНИСЛАВ
ГОЛУБОВИЋ ВУКМАН
ВАРГА ЗОРАН
РАЈИЋ РАДОВАН
СУВАЈЏИЋ БРАНИСЛАВ
МАЈСКИ БУДИМИР
ОСТОЈИЋ ДРАГАН
МИЛЕШЕВ МИРОСЛАВ
ЛАЗОВИЋ ДРАГОМИР
ЈУШКОВИЋ РАДЕ
ЗИНДОВИЋ СЛАВКО
МАНДИЋ МИЛЕ
ИГЊАТОВ НИКОЛА
ХОРВАТ ТИБОР
МИЛЕШЕВ НОВАК
ГОЛУБОВИЋ ГОЛУБ
АМИЏИЋ БОРИС
ЧЕПИЋ СВЕТОЗАР
ЛУКОВАЦ ИЛИЈА
КЕМЕНЦИ ЈОСИП
ТОТ ИШТВАН
РАПОТИ ФРАЊО
РАДОВИЋ МИЛОШ
РАДОВИЋ РАДОВАН
БАЈЧЕТА МИЛЕНКО
ЈАЊУШЕВИЋ ДЕЈАН
РИС ГОРАН
КАЛУЂЕРСКИ МИЛОРАД
ЂАКОВИЋ СТРАХИЊА
КОВАЧ ЈАНОШ
ПЕЛИВАНОВИЋ ДРАЖЕН
ИВИЋ СЛОБОДАН
ВУЈИЋ ЦВИЈЕТИН
ГОЛУБОВИЋ МИЛАДИН
ДАНКО ИШТВАН
ГРОЗДАНИЋ ЗОРАН
РАШКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЛОНЧАР НЕДЕЉКО
МОЛНАР СЛОБОДАН
БОГОВАЦ МЛАДЕН
ДАЧИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ МИЉАН
Улица и број
Његошева 41
Б. Ђиласа 29
Јна 1
С. Марковића 58
М. Јелића
Т. Жижића 65
Његошева 36
Балканска 39
Т. Жижића 109
Балканска 25
Т. Жижића 109
Тршова 23
С. Марковића 36
М. Пијаде 83, Црвенка
М. Пијаде 15
Х. Вељка 53
П. Драпшина 1
Н. Попова 5
Курирска 3
Сентелекијева 2
Волођина 96
В. Влаховића 40
Војвођанска 16
С. Милетића 13
Волођина 102
В. Јакића 9
Н. Тесле 4
I Вој. Бригаде 28
I Вој. Бригаде 28
Волођина 53
Т. Жижића 6
М. Тита 223
А. Чарнојевића 12
Сентелекијева 52
Х. Вељка 8
М. Орашковћа 66
Барска 8
В. Влаховића 64
Б. Хаџића
Сивац
Тршова 4
Ж. Зрењанина 39
С. Милетића 125
Савска 13
Ј. Поповића 25
М. Тита 259
Лењинова 132, Крушчић
137
Телефон
Мобилни
025/712-089 063/728-5421
025/711-813
025/712-013 060/091-5915
025/712-810
064/369-7933
025/713-286 064/584-3912
025/711-655 064/429-8697
025/712-212 064/684-9216
025/712-483
025/711-781
025/712-483
025/713-052
025/711-535 063703-6048
025/733-828 063/494-508
025/712-591 062/133-8591
025/713-073 063/846-1873
025/711-237 064/528-1512
025/711-193
025/713-250 063/824-6584
064/251-2682
025/712-649
025/712-044 069/226-1973
025/713-289
025/712-248 064/297-6137
025/713-062
025/712-871
025/712-920 063/767-7014
025/714-110 064/011-2114
025/714-110
025/711-354
025/712-464 064/264-4871
025/711-668
025/713-543 064/564-5862
025/711-116 064/423-2410
025/711-788
025/712-996 064/093-2663
025/712-296 062/465-133
064/366-0115
025/712-633 061/273-0331
064/285-6881
025/711-644 063/834-6009
025/713-437 063/167-8137
025/712-876 064/001-9792
025/712-252 064/971-0125
025/28-467 063/879-781
025/711-939
063/852-0369
70
82
83
96
ЗИНДОВИЋ БОБАН
ГАЧЕВИЋ ЗОРАН
РАДОВИЋ ГОРАН
ДАМЈАНОВИЋ РАДИСЛАВ
М.бр
1
3
4
8
9
10
12
13
15
18
19
20
21
24
28
38
39
40
42
46
Презиме и име
КУКИЋ БРАНИСЛАВ
СМИЉАНИЋ РАДОВАН
ГАЧИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ ДУШКО
СМИЉАНИЋ СТЕФАН
МАРИНКОВИЋ СТОЈМЕН
ТАСИЋ АЦО
МИТКОВИЋ ДАЛИБОР
РИСТИЋ МОМИР
АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОЈЕ
РАДЕНКОВИЋ СРБА
КУКИЋ НЕНАД
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН
МИТКОВИЋ МЛАДЕН
ПАВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВИЋ САША
МАТИЋ ЗОРАН
РАШКОВИЋ ЉУТИЦА
РИСТИЋ СЛАВОЉУБ
КОВАЧЕВИЋ НЕДО
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
18
20
22
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ МИЛИЈАН
ЂЕРИЋ БОЖИДАР
КЉАЈИЋ УРОШ
НИКОЛИЋ САША
ЂЕРИЋ ЗОРАН
ЈОВОВИЋ НИКОЛА
МАТИЈЕВИЋ ЗОРАН
ПЕТРИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ ГРАДИМИР
СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
МАТИЈЕВИЋ ЖАРКО
МИЛАНОВИЋ НЕБОЈША
АЛЕКСИЋ СЛАВОЉУБ
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН
ПУРИЋ МЕХО
ГОСАРИЋ ДРАГАН
Т. Жижића 57
М. Тита 252
Иве Лоле Рибара 72
Углена 8
025/713-313
025/711-323
025/712-715
025/712-571
063/865-3150
060/509-9241
064/251-2295
064/214-9490
СС – 239 „ЈЕДИНСТВО“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Црвене Армије 238
Мирослава Јелића 6
Карла Маркса 7
Јосипа Панчића 19
Вељка Дугошевића 11
Милентија Поповића 12
Лазаричка 5
Наде Димић 9
Суботичка 34/24, Годомин
Црвене Армије 232
Наде Димић 17
Црвена Армије 240
Милије Пироћанца 2
Наде Димић 9
Црвене Армије 216
Скопљанска 42, Годомин
Космајских Партизана 27
Славонска 1
Јеринина 4
Суботичка 8, Годомин
Телефон
Мобилни
026/651-473 065/678-8011
063/767-8309
026/651-398
026/650-781 064/320-5182
069/110-1967
026/652-859 063/737-3135
026/653-438 064/302-9640
026/651-375
026-650-691
026/651-531
026/652-634
026/651-473
026/650-758 064/627-7793
026/651-375 064/937-5728
026/652-104
026/652-063
026/651-225
026/650-667
026/651-171
026/652-095
СС – 240 „АДА МЕЂИЦА“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД
Улица и број
Гандијева 188/7
Нехруова 236/21
Веспучијева 27/32
Ј. Гагарина 95/113
Нехруова 236/21
Веспучијева 26/15
Бродарска 62
Тошин Бунар 111
Илр 46/1
Тошин Бунар 70
Бродарска 62
Ј. Гагарина 173/114
Веспучијева 31/31
Недељка Гвозденовића 42/4
Зарија Вујошевића 63
Садика Рамиза 94
Телефон
011/177-9158
011/164-272
011-318-6125
011/215-2160
011/164-272
011/228-9130
011/140-137
Мобилни
064/216-9922
064/301-3902
064/180-5270
061/263-6012
062/279-745
011/318-5750 064/307-9228
064/146-9979
011/140-137 064/857-8962
011/171-588
011/318-5088 062/101-3458
011/228-7945 064/322-8483
065/336-8999
011/137-818
СС – 241 „МОРАВАЦ“ – 16000 ЛЕСКОВАЦ –МРШТАНЕ
М.бр Презиме и име
1 ЈОВИЋ СРЂАН
Улица и број
138
Телефон
Мобилни
016/788-445
2
3
4
5
6
7
8
9
25
29
31
33
50
М.бр
1
2
4
6
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
М.бр
1
2
3
4
6
10
11
15
21
23
24
30
ЖИВКОВИЋ СТОЈАН
СТОЈИЉКОВИЋ БОЖИДАР
МЛАДЕНОВИЋ ПРЕДРАГ
ВАСИЉКОВИЋ БЛАГОЈЕ
КРСТИЋ МИЛАН
ПРОКОПОВИЋ БРАТИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
СТЕФАНОВИЋ БОЈАН
СТОЈКОВИЋ ИВАН
СТЕФАНОВИЋ БОБАН
СТЕВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ВАСИЉКОВИЋ ГОРАН
С. Кумарево
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
Село Мрштане
В. Бељаница
Село Мрштане
Село Мрштане
016/296-909
016/294-076 061/223-9917
016/294-107
016/294-145
016/294-069
016/294-118
016/294-058
016/294-281
016/785-447
016/294-152
016/294-065
СС – 242 „МЛАДОСТ АТЕНИЦА“ – 32000 ЧАЧАК
Презиме и име
ЋЕРИМАН ФИЛИП
МИЛОШЕВИЋ ИВАН
ЋЕРИМАН ГОРАН
МАТОВИЋ ИВАН
ЦВЕТКОВИЋ СЛОБОДАН
БОГАВАЦ ДЕЈАН
МАРИНКОВИЋ НИКОЛА
ВУЛИЋ МИЛАН
ВУЛИЋ ЛАЗАР
ГВОЗДЕНОВИЋ ГОРАН
ГУДУРИЋ СТЕВАН
ЂОКОВИЋ РАДОВАН
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАН
ГРУЈИЧИЋ ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
Улица и број
Кул Поље 3/8
Трнава
Кул Поље 3/8
Улица 63 Бр. 1
Б. Гудурића 20
Кул Поље 779
Р. Парезановића бб
Село Трбушане
Видосава Колаковића
Трнава
Р. Парезановића
Кул Поље Потез 4
Б. Гудурића 14
Кул Поље Потез 3
Б. Гудурића 5
Телефон
Мобилни
032/375-957 061/274-0485
064/877-8039
032/375-957 064/335-6712
032/365-886 064/232-9143
032/367-997
064/482-7118
032/351-875 032/391-205
032/435-290 064/148-6660
032/376-143
032/376-085
СС – 243 „СТАРА РАКОВИЦА“ – 11222 БЕОГРАД
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ТАЧИЋ СЛОБОДАН
СТАНИЋ БРАНКО
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБОМИР
ЂОРИЋ ЈОВИЦА
МИЛОШЕВИЋ ГОРАН
ЗДРАВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОЧ ЗОРАН
ЗДРАВКОВИЋ ИЛИЈА
СТОИЉКОВИЋ МОМЧИЛО
ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА
Улица и број
Телефон
Бул. Јна 84
011/394-0547
Бул. Јна 25
011/394-1758
Б. Поток, Бул. Јна 5
011/394-2833
Макиш, Партизански Пут 58 011/278-6447
Бул. Јна 57
011/394-0413
Јована Миловановића 36А 011/394-2271
Бул. Јна 78
011/394-0273
Бул. Јна 37
011/394-1758
Бул. Јна 45
011-394-0591
Бул. Јна 37
011/394-1758
Сестара Страин 1, Земун 011/199-388
Бул. Јна 57
011/394-0413
СС – 244 „БАЊИЦА“ – 11040 БЕОГРАД
М.бр Презиме и име
1 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Плитвичка 9
139
065/600-6179
064151-0395
065/634-8899
Мобилни
064/438-8737
062/197-7655
064/270-2812
063/254-862
063/735-2459
063/111-5659
063/735-7576
063/377-008
064/279-3493
Телефон
Мобилни
011/266-9211 065/618-1444
2
4
5
6
7
8
10
12
16
17
26
28
111
ЖИВКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЗДРАВКОВИЋ МИРОСЛАВ
ВУЛЕТИЋ МИЛЕ
ВУЛЕТИЋ ВЛАДИМИР
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
МАРЈАНОВИЋ ДАРКО
ЈАНКОВИЋ СЛАВКО
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
МИТРОВИЋ ПРЕДРАГ
ВУЛЕТИЋ НИКОЛА
М.бр
1
2
4
8
10
11
12
15
16
18
21
22
23
25
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ РАДИША
ЈОВАНОВИЋ ЖИКА
НИКОЛИЋ СВЕТА
ЗДРАВКОВИЋ ДРАГИША
ВУЈИЋ ПРЕДРАГ
ЛИПЉАНИН ЖИВОРАД
САВИЋ БОБАН
НИКОЛИЋ СЛАВОЉУБ
ФИЛИПОВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ РАДИША
НИКОЛИЋ ДРАГИША
АНДРЕЈИЋ БАЏА
ИЛИЋ МИРЧЕ
НЕШИЋ ЖЕЉКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
17
18
19
Презиме и име
РАДОЈЕВИЋ ЖИВОРАД
ДОКЉАНОВ ДРАГАН
РОСИЋ РАДЕНКО
ШИЋАРОВ ДРАГАН
ПЛЕЋАШ БОЖИДАР
КОНСТАНТИНОВ НИКОЛА
СТЕФАНОВИЋ ЖЕЉКО
ФИЛИПОВИЋ МИЛАН
ЛАЗИЋ ВЛАДИМИР
КНЕЖЕВИЋ МОМИР
БАРАЧ ДАНИЛО
МАЛУШЕВИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНОВ ВЛАДИМИР
СТАНКОВ ЈОВАН
НЕШКОВ ЖЕЉКО
СТОЈЕМНОВИЋ БОРКО
Плитвичка 38А
Плитвичка 41
Радована Ћосића 19
Радована Ћосића 19
Плитвичка 9
Миријевски Бул. 5
Плитвичка 55Ц
Плитвичка 38А
Радована Ћосића 26
Плитвичка 55А
М. Павловића 25
Др. Изабеле Хатон 7
Радована Ћосића 19
011/587-876
064/575-3472
011/394-1844
011/394-3311
011/266-9211 064/323-2809
011/275-8055
064/393-8977
011/351-2107 064/680-0493
011/394-0386
011/585-775 064/457-1673
011/367-1636 064/110-6585
011/397-0805 064/172-9617
011/394-1844
СС – 245 „ОБИЛИЋ“ – 12000 ЖИВИЦА
Улица и број
Ћоре Драже М5
Васе Пелагића 7
М. Тита 3
Зеленгорска 7
Д. Михајловића 4
Д. Михајловића 3
М. Тита 88
Б. Сокаче 4
Љутице Богдана 1
Зеленгорска 14
Б. Сокаче 2
Драже Михајловића 2
Д. Михајловића 2
Моравска 3
Телефон
Мобилни
011/575-237
011/575-597
011/575-380
011/575-302
011/575-202
011/575-547
011/575-159
011/575-277
011/575-103
011/575-587
011/575-333
011/575-074
011/575-218
011/575-558
СС – 246 „ПИОНИР“ – 26300 ВРШАЦ
Улица и број
Трг А. Лукића 2/1
Језерска 15
Змај Јовина 3
С. Стефановића 73
Партизанска 170
С. Стефановића 75
Ф. Вишњића 40
Војводе Степе бб
Београдска бб
Стеријина 105
Б. Костића 7
Л. Нанчића 46А
Другог Октобра 8
Љ. Вренчева 1
Исе Јовановића 25
Трг Ослобођења 17
140
Телефон
Мобилни
013/836-289
064/131-7446
013/831-497
013/891-025 063/252-895
013/891-633
064/917-0233
063/774-5901
063/115-3123
064/912-3281
063/709-9125
013/836-344
013/824-660 062/389-104
013/898-123
013/898-355
064/183-2486
013/898-881
20
21
22
25
28
33
37
39
40
41
42
43
44
45
РАДОЈЕВИЋ ЖАРКО
БЕЛАНОВ ХАМИД
КОЈИЋ РАДОВАН
БОЈАНОВИЋ НЕДЕЉКО
ЈОВАНОСКИ ИГОР
КОТРЛА МИРЧЕ
ПОЦИЋ БРАНКО
РОСИЋ ДРАГУТИН
МИХАЈЛОВ ЛАЗАР
БАКИЋ ЖИВАНКО
ЖИВОЈИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГРУЛОВИЋ ЈОВИЦА
КИЏИН БОШКО
ВЕЉКОВИЋ СРЕЋКО
М.бр
1
2
3
5
7
8
10
11
12
15
18
19
21
23
24
25
26
27
29
32
37
39
47
50
51
52
55
60
68
80
107
110
Презиме и име
ТАНАСКОВИЋ ПРЕДРАГ
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОЈИН
ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ПЕШИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЈАЛКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ТОДОРОВИЋ ИЛИЈА
ИВКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ПЕШИЋ ПЕТАР
МИЛЕНКОВИЋ БРАНКО
ПАВЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
МИЛИЋ МИРОСЛАВ
МИЈАЛКОВИЋ ЗОРАН
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
МИЈАЛКОВИЋ МИОДРАГ
ЉУБИСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
ДАВИДОВИЋ МИЛОШ
ДАВИДОВИЋ МЛАЂАН
КОВАЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
РИСТОВСКИ АНЂЕЛКО
ДАВИДОВИЋ ДУШАН
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН
ДУРМИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ПЕТКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВКО
ЋИРИЋ РАДИВОЈЕ
ЧЕДИЋ МИОДРАГ
АНЂЕЛКОВИЋ ЖИВОЈИН
МИТРОВИЋ ДРАГАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД
Симе Гвозденова 20
Ритска 18
Б. Костића 15
Ж. Зрењанина
Шумадијска 15
Војвођанска 18
М. Антића 11
Ритска 25
Сремска 24
Вардарска 9
Ж. Зрењанина 96А
Ђ. Цвејића 97
Гробљанска бб
Л. Нанчића 14
013/830-775
013/830-175
013/821-560
013/891-307
013/862-257
013/827-147
013/862-417
013/833-709
013/835-163
013/825-784
013/898-866
013/834-470 064/167-6739
013/898-943
СС – 247 „ОМЛАДИНАЦ“ – 11126 ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ
Улица и број
Цветанова Ћуприја 50
Милана Глигоријевића 16
Николе Груловића 76
Липовачка 34А
Николе Груловића 50
Стари Виногради 33
Липовачка 34
Долинска 4А
Барутана 1
Забранска 18
Николе Груловића 62
Милана Глигоријевића 19
Николе Груловића 43
Стари Виногради 31
Николе Груловића 13
Стари Виногради 31
Живка Јовановића 6
Липовачка 23
Липовачка 23
Стари Виногради 22
Јовијанова 14
Партизанска 3
Митков Кладенац 5
Феликса Канице 10
Живка Јовановића 52
Живка Јовановића 48А
Живка Јовановића 28
Ливадска
Милана Глигоријевића 3
Поточка 8
Живка Јовановића 1
Барутана 4
141
Телефон
Мобилни
063/661-713
011/346-1535 062/632-075
011/347-0683 011/489-5615
011/346-1623
011/346-0355
011/346-0124
011/346-1001
011/346-0225 063/348-849
064/049-6390
011/346-1007
011/346-1660
011/346-0428
011/346-0330
011/346-0126
011/346-0213
011/346-0906
011/346-0236
011/341-2405
064/407-8668
011/346-0550
011/346-1233
011/341-2405
011/346-0316
011/346-1375
011/346-1488 063/277-845
011/346-1649
011/346-0244
063/720-0281
011/346-1526
011/346-0193
011/346-0774
011/346-1013 064/665-2594
111 БОГДАНОВИЋ МИОДРАГ
119 РАДЕНКОВИЋ ЗОРАН
Липовачка 18
Поточка 11
011/346-0799
011/346-0192
СС – 248 „САСК“ – 11315 САРАОРЦИ
М.бр
1
2
3
4
6
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28
29
30
33
37
39
44
46
48
57
59
60
61
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ПРЕДРАГ
РАДУЛОВИЋ РАДОМИР
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГИ
ЈОНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НИКОДИЈЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
СКОКИЋ ИВИЦА
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
МАТИЋ МИЛОШ
МАТИЋ НЕБОЈША
ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ
ГОЈКОВИЋ ЗЛАТАН
ЈЕВТИЋ ДУШАН
ЦВЕТКОВИЋ ДЕЈАН
МИЛИЋЕВИЋ БОЈАН
ПЕТРОВИЋ СВЕТИСЛАВ
АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈОВИЦА
ГОЈКОВИЋ МИЛОРАД
ПЕТРОЊЕВ ГОРАН
ЈАНКОВИЋ СИНИША
АРСЕНИЈЕВИЋ ИВАН
ЈЕРЕМИЋ ПРЕДРАГ
ЈЕВТИЋ МИЛОШ
РАДУЛОВИЋ МАРКО
ЈАНКОВИЋ МИЛАНЧЕ
РАЈИЋ ЗЛАТАН
ЖИВАНОВИЋ БРАНКО
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОНОВИЋ МИЛЕ
РАДУЛОВИЋ МАРКО
МАТКОВИЋ ПРЕДРАГ
БРАНКОВИЋ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
10
15
16
Презиме и име
МАКСИМОВИЋ ДОБРИЦА
АНТОНОВИЋ МЛАДЕН
АНТОНОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ ДОБРИЦА
МИТИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ МИРКО
МИТИЋ СРПЧЕ
СПАСИЋ ДРАГАН
МАТЕИЋ МИОДРАГ
Улица и број
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Сараорци
Сараорци
Лозовик
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Смедерево
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Лозовик
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Сараорци
Телефон
Мобилни
026/781-373
026/781-390
026/831-331
026/781-083
026/781-398
026/781-489
026/781-489 064/559-3835
026/781-278
026/781-284
026/781-596 064/245-5402
064/399-3829
064/004-7185
026/650-962
026/781-501 061/204-5602
026/781-285
064/411-6092
026/781-518 026/231-199
026/781-556
026/781-173
026/781-596
026/781-624 064/989-4667
026/781-418 063/293-996
026/832-378 064/135-1998
026/781-317 064/940-8296
065/886-6884 064/313-7454
026/781-275
026/781-251
026/781-560
026/781-159
СС – 249 „ПРОЛЕТЕР“ – 11322 СКОБАЉ
Улица и број
Карађорђева 4
9 Југовића
9 Југовића
9 Југовића
Обилићева 10
Цариградски Друм 84
Б. Кидрича 33
Цара Душана бб
Гајска 15
Цариградски Друм 65/А
142
Телефон
026/791-020
026/791-278
026/791-278
026/791-533
026/791-239
026/791-232
026/791-190
026/791-392
026/791-077
026/791-216
Мобилни
064/313/6247
065/579-1533
063-119-7132
064/419-0713
064/022-0823
18
20
22
24
26
27
28
33
СТОЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАНОВИЋ НОВИЦА
ДИНИЋ ПРВОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
БОЈИЋ ДУШАН
СРЕЋКОВИЋ НОВИЦА
СРЕЋКОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
3
5
6
8
9
12
14
15
21
23
24
29
30
31
33
35
46
50
51
60
94
96
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ ВЕРОЉУБ
НОВАКОВИЋ ДРАГИША
ЖИВКОВИЋ СРЕЋКО
СТАНКОВИЋ БОЈАН
ЈЕВРЕМОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
МИШИЋ БОБАН
ИГИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
СТОКИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈИМИРОВИЋ ЖИВИЦА
СТЕВИЋ РАДИША
ЖИВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
КОСТАДИНОВИЋ МИЛЕ
СТЕВИЋ НОВИЦА
ЈОВИЋ РАДИША
САВИЋ ЖИВОРАД
ЈЕВТИЋ БОБАН
ТОМИЋ ВЛАДАН
ИВАНОВИЋ МИОДРАГ
ЈОЊИЋ САША
БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР
ЖИВКОВИЋ БРАНКО
СТАНКОВИЋ ЗВОНИМИР
САВИЋ ИВИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
МИЈАТОВИЋ НЕНАД
ШАРИЋ МИЛОРАД
ЧИЗМИЋ МИЛОШ
ТОТ ВЛАДИСЛАВ
ТИШМА БРАНИСЛАВ
ФЕРДОШ СЛАВИША
КАРАН ГОРАН
ЦЕРОВСКИ ЗЛАТКО
САБЉИЋ БРАНИСЛАВ
ШУСТЕР АНДРИЈА
СОПКА МИХАЈЛО
Цариградски Друм 144
Цариградски Друм 144
7. Јула 39
Партизанска 12
Цариградски Друм 160
Цариградски Друм 184
Цариградски Друм 184
Цариградски Друм 143
026/791-102
026/791-102
026/791-088
063/767-2148
026/791-351 065/642-4098
026/791-425
062/851-0277
СС – 250 „ТЕКИР“ – ЛУЧИЦА, 12000 ПОЖАРЕВАЦ
Улица и број
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Касидо
Пругово
Лучица
Пољана
Пругово
Касидо
Лучица
Лучица
Лучица
Лучица
Пожаревац
Телефон
Мобилни
012/566-318
012/566-061
064/126-7635
012/566-466 065/316-8771
012/566-210
012/566-641
012/566-408
012/566-407
012/566-394
012/566-243
012/566-538
012/566-700
012/566-503
012/587-045
012/582-074
012/566-444
012/582-145
063/883-9324
012/587-085
012/566-089
012/566-271
012/566-483
012/566-466
012/532-311
СС – 251 „ПЛАВА КРИЛА“ – ЕРДЕВИК
Улица и број
Партизанаска 69
В. Пауновића 14
Н. Влашког 55
Партизанска
Чмеликова 62
Партизанска 16
Првомајска 56
Војвођанска 65
Трг Републике 17
Огњена Прице 45
Савска 18
143
Телефон
Мобилни
022/661-091
022/752-527
064/406-5473
064/418-7405
022/752-717 064/303-8999
022/661-169
022/714-726
022/753-225 063/765-0268
022/715-821 063/527-875
022/710-277 064/459-1905
022/715-146 060/071-5146
12
13
14
15
16
17
18
КОСОВАЦ БОРИВОЈ
РАЈИЋ ЈОВАН
ОСТОЈИЋ ВИТОМИР
СРЕМАЦ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДЕЈАН
РОЛИЋ МАРКО
ВУЧКОВИЋ БРАНКО
Пинкијева 40
Б. Радичевића 2
С. Саве 53
Првомајска 1
Победе 61
Партизанска
Јна 16
022/661-122 060/702-2974
022/753-928 064/570-3239
063/832-2072
022/731-703 060/073-1703
022/685-279
022/661-088
063/742-8829
СС – 252 „ТРНОВЧЕ“ – 11318 ТРНОВЧЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
22
23
28
30
Презиме и име
ТАНАСИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
СТАНОЈЕВИЋ М. ИВАН
ЖИВКОВИЋ СРЕЋКО
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША
ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР
ТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ БОЈАН
БРАНКОВИЋ МИЛОРАД
ТАНАСИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ МАРКО
КРСТИЋ ДАРКО
СПИРИДОНОВИЋ САША
ТАНАСИЈЕВИЋ МИЛАН
КОСТИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ ЖИВОМИР
ТАНАСИЈЕВИЋ НИКОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
ЛАБУДОВИЋ ГОЛУБ
САВИЋ МИРКО
ВИДАКОВИЋ БОРО
ШОЛАЈИЋ ВЛАДИСЛАВ
ЂИНОВИЋ ДЕЈАН
ГРБИЋ МИХАЈИЛО
ЦВЕТКОВИЋ МИРО
БРАДИЋ МИЛУТИН
НИКАЧЕВИЋ РАТКО
РОЗГИЋ СРЂАН
ПАНТОВИЋ АЦО
БУРОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
СТЕФАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
БОРОВИЋ ЗОРАН
БЕШЕВИЋ МИЛАН
ТЕЊОВИЋ ВЛАДАН
РАДИВОЈЕВИЋ ВЛАДАН
РАНЂИЋ МАРКО
Улица и број
Сутјеска 7
Нова 11
Краља Петра 58
Краља Петра 58
15 Маја бб, Лозовик
Сутјеска 9
Нова 16
П. Бригаде 83, Крњево
В. Мишића 2
Сутјеска 15
Краља Петра 22
Моравска бб
Сутјеска 7
М. Обреновића 18
7. Јула 2
М. Обреновића 26
Сутјеска 5
Телефон
Мобилни
026/802-063 064/296/0984
026/802-071
026/802-158
026/802-158
061/170-3692
026/802-099
026/802-009
026/821-533
063/870-8705
026/802-117
063/817-7704
064/952-9993
026/802-063 065/626-7680
026/802-113
064/214-1829
026/802-014
026/802-136
СС – 253 „ДАРЧИН“ – 32250 ИВАЊИЦА
Улица и број
Јаворска 52
Сењак бб.
Друга пролетерска 119
В. Маринковића 9
Немањина 10
В. Стојановића 13
Друга пролетерска 20
Милојице Николића 6
Зорана Ђинђића 91
В. Маринковића 89
Моравичке чете 20
Шљивићи бб.
Кирила Савића 9
Карађорђева 67
Оточка 3
Кирила Савића 2
Сађавац 218
Браће Рајковић 23
144
Телефон
032/664-895
032/652-76
032/664-290
032/665-243
032/664-59
032/661-737
032/664-744
032/661-328
032/664-479
032/663-15
032/663-519
032/661-861
032/662-662
032/631-405
032/662-590
032/664-103
032/650-168
032/661-571
Мобилни
064/401-464
060/787-778
064/953-0562
064/299-1276
064/853-1304
064/262-9454
064/444-4426
063/657-590
064/255-1803
061/155-1279
064/251-3424
061/246-2272
063/859-7726
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
48
50
55
58
60
66
67
68
69
70
71
72
ВУКАШИНОВИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДЕ
МИСИНИ ЗЕФИР
ЈЕЛИЋ МИЛАН
БОГАВАЦ МИЛАН
ЂОЈБАШИЋ НЕНАД
ЋОЈБАШИЋ РАДОСАВ
МАРИЧИЋ МИЛАН
ТАНКОСИЋ ДУШАН
ЂЕРИМАН РАДОИЦА
ЛАБУДОВИЋ ДАЛИБОР
НИКОЛИЋ ВЕСЕЛИН
НИКАЧЕВИЋ СРБО
ЈОВИЧИНАЦ ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ ЖЕЉКО
МАРИЧИЋ ЉУБОДРАГ
ГЛАВИНИЋ УРОШ
ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН
БЕШЕВИЋ ЈОВАН
СИМОНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР
САВИЋ РАДИША
СТЕФАНОВИЋ МАРКО
ТЕШИЋ ВЕРОЉУБ
МИСИНИ ЗАИМ
ЛАБУДОВИЋ ПЕТАР
БОРИСАВЉЕВИЋ ГРАДИМИР
БЕШЕВИЋ ВЛАДЕ
КОВАЧЕВИЋ ЈАБЛАН
РИСТИЋ ВЕЉКО
ЛУКОВИЋ МАРКО
ПРИНЧЕВАЦ БУДИСЛАВ
ТОДОРОВИЋ ИГОР
МАРКОВИЋ БОШКО
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОШ
ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
Карађорђева 71
Бошка Петровића 7
Бошка Петровића 21
Зорана Ђинђића 104
Карађорђева 46
Шљивићи бб
Шљивићи бб
Југ Богдана 52
Сађавац бб
Друга пролетерска 253
Шљивићи бб
Бошка Петровића 16
Милинка Кушића
Друга пролетерска 118
13 Септембар 15
Друга пролетерска 159
Глијеча бб
Друга пролетерска 20
Оточка 3
Сађавац бб
Сењак бб
Кирила Савића
В. Маринковића 254
Бошка Петровића 21
Јаворска 52
Цветка Зечевића 6/52
Оточка 17
Девићи бб.
Зорана Ђинђића 3
Милоша Ђелкапића 29
Партизанска 27
Старовлашка 98
Капетана Јаковића
М. Зарића
М. Ђелкапића 65
032/631-407
032/664-417
032/662-467
032/665-24
032/631-505
032/650-180
032/650-180
021/816-233
032/652-24
032/662-272
032/664-608
032/664-232
032/664-479
032/664-291
032/662-410
032/664
032/664-437
032/664-744
032/662-590
032/641-144
032/651-774
032/662-662
032/664-74
032/662-467
032/664-895
064/432-0825
064/467-5951
064/467-6063
064/332-1970
064/207-5475
064/436-5148
063/878-1025
064/928-838
064/373-0507
063/866-2547
032/662-749 064/204-4801
032/837-769
032/661-482
064/358-0759
064/327-8609
064/402-2868
064321-0585
032/664-185
032/631-772
СС – 254 „ШАМПИОН“ – 11407 СЕЛЕВАЦ
М.бр
1
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
Презиме и име
ЈАКШИЋ ИВАН
ЈЕВТИЋ МИЛАНЧЕ
ЈАНКОВИЋ ГОРАН
ШИЉИЋ ЖИВАДИН
ВУЧКОВИЋ НИКОЛА
РАДИШИЋ ИВИЦА
САВИЋ РАДОСАВ
АРАНЂЕЛОВИЋ НЕНАД
ПАНТИЋ МИША
ВЕМИЋ ЦАКАН
ВЛАСТИЋ БОРИВОЈЕ
Улица и број
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
145
Телефон
026/371-894
026/371-586
026/372-087
026/371-487
026/371-273
026/371-136
026/371-226
026/371-098
026/372-023
026/372-186
026/371-464
Мобилни
062/401-004
064/950-3214
064/498-2335
064/320-5675
063/160-3847
062/378-470
063/889-4361
064/187-5006
15
18
20
21
22
27
28
75
80
99
ВЕМИЋ ГОРАН
РАДИШИЋ СЛАВОМИР
БАЈЧИЋ ДАРКО
НЕВЕНКИЋ НОВИЦА
ЖИВАНЧЕВИЋ РАТКО
ВЛАСТИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОЦИЋ МАРКО
ШИЉИЋ ДЕЈАН
НОВАКОВИЋ ЖЕЉКО
ЖИВАНОВИЋ ЉУБОДРАГ
М.бр
1
4
7
10
21
22
23
25
26
32
76
79
Презиме и име
ТАБОРИ ОСКАР
КУЗМА СЛАВКО
ВАРГА ЛАЦИКА
ТОРМА ПАЛ
РОЖА ШАНДОР
РОЖА ШАНДОР Ј.
ПИЈУНОВИЋ ВЛАДИМИР
ВАРГА ФЕРЕНЦ
ВАСИЉЕВИЋ ШПИРО
КУЗМА ВЛАДИМИР
ЕРАКОВИЋ ЂОРЂИЈЕ
ВАСИЉЕВИЋ ДАЛИБОР
М.бр
1
2
3
7
9
16
18
29
30
31
50
Презиме и име
КАЗАКОВ БОГОЉУБ
РЕКОВИЋ МИЛОЈЕ
ШИМШИЋ МИТАР
ТОДИЋ МИРКО
ПЕТКОВСКИ МИРОСЛАВ
СЛАВКОВИЋ ЗОРАН
СТОКИЋ ГОРАН
ЗАРИЋ ЖИВКО
ЈОЦИЋ ДРАГАН
ЛОНЧАРСКИ ГОРАН
ШПАЛИНСКИ СТЕВАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ МИЛУТИН
КОЦИЋ ИСИДОРА
ЛЕПОЈЕВИЋ БОБАН
КОЦИЋ ДАРКО
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ПРВОСЛАВ
КОЦИЋ САША
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
026/371-712
026/372-364
026/371-571
026/371-574
026/371-171
026/371-167
026/371-056
026/371-470
026/371-405
026/371-009
061/191-9620
064/330-7614
063/890-8279
061/159-7347
064/208-0290
061/194-3747
СС – 255 „ВРБАС“ – 21460 ВРБАС
Улица и број
Петра Драпшина 82
Конвојска 3
С. Маринковића 7/А
М. Пупина 1
Јна 21, М. Иђош
Јна 21, М. Иђош
Исе Секицког 27
Панонска 11/А
Бачка 53/А
Конвојска 3
Исе Секицког 1
Бачка 53/А
Телефон
Мобилни
021/790-988
021/791-278
064/209-7987
064/233-9508
021/730-554
021/730-554
063/721-3591
021/792-016
021/790-723
021/791-728
021/706-407
064/148-5141
СС – 256 „ОПОВО“ – 26204 ОПОВО
Улица и број
Ж. Зрењанина 76
Пупинова 40
Друго Ново Насеље 14
Дунавац 19
И. Л. Рибара бб
Ж. Зрењанина 87
Бориса Кидрича 64
К. Симиног бб
Пионирска бб
Бориса Кидрича 79
Бориса Кидрича 72
Телефон
013/681-450
023/899-105
013/681-813
011/882-2551
013/681-736
013/681-698
013/682-248
023/899-551
023/899-271
013/682-392
013/681-634
Мобилни
061/175-8506
064/853-4135
064/031-1792
064/679-4465
064/853-4107
063/844-9811
060/131-8010
СС – 257 „МИЛУТИН ПЕТРОВИЋ–МУЋА“ – 35000 ЈАГОДИНА
Улица и број
Ин Мемориам
Карађорђева
Вецин Кварт, Мајур
Карађорђева
Јовац
Карађорђева
146
Телефон
Мобилни
035/224-200
035/261-879 063/701-4040
035/224-200
035/432-460 064/537-6701
035/224-200
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
22
24
25
26
35
39
40
41
44
ЛЕПОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
МИТРОВИЋ БОБАН
ДУЈКИЋ СЛАВОЉУБ
МИЛОЈЕВИЋ БОГДА
МИЛЕТИЋ ЗОРАН
КОЦИЋ ВИДОЈКО
ЂУРЂЕВИЋ ВИКТОР
МИЛОШЕВИЋ УРОШ
ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДАН
СТОШИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈКОВИЋ ЈОВАН
БОШКОВИЋ АЛЕКСА
СТОЈКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДУШАН
ПЕТКОВИЋ РАТОМИР
ЛЕПОЈЕВИЋ НИКОЛА
ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН
Вецин Кварт, Мајур
Бросије
Супска 9
Кр. Октобар 30
Главинци
Карађорђева
Крушар
Липарска 8
Крушар
Народног Фронта 45/16
Буковче 95
Бошка Бухе 6/26
Буковче 95
Липарска 8
К. Октобар 30
Драгоцвет
Трнава
Вецин Кварт, Мајур
Остриковац
035/261-733
035/279-062
035/441-271
035/254-643
035/279-115
035/224-200
035/430-476
035/229-550
035/430-476
035/221-405
035/232-636
064/149-1716
064/457-5065
064/262-9431
061/110-5106
064/280-2805
064/207-8444
064/299-1581
064/207-8444
064/206-8750
064/994-4654
062/626-550
035/232-636 064/994-4654
035/229-550 064/299-1581
035/254-643 064/262-9431
035/261-879 063/701-4040
035/436-633
СС – 258 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34240 КНИЋ
М.бр
1
2
3
4
5
9
13
14
15
16
25
26
30
31
32
33
35
40
69
75
1
2
6
5
11
Презиме и име
АНЂЕЛИЋ МИОДРАГ
РАДОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ-ОРЛИЋ
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ИЛИЋ МИРКО
РАДОВАНОВИЋ МИЛАН
ОБРАДОВИЋ ПРЕДРАГ
ВУЈАНИЋ НЕНАД
ЂАЛОВИЋ РАНКО
БУСАРАЦ АЛЕКСА
СИМИЋ ГОРАН
БУСАРАЦ ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ ТАДИЈА
НЕШИЋ СЛОБОДАН
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
РАНКОВИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ ЉУБОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ
РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН
МИЛИЦКОВИЋ ЉУБИША
САВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Кнић
Кнић
Кнић
Расковице
Кнић
Кнић
Браће Хаџић 58/43-8
Кнић
Кнић
Гривац
Кнић
Кнић
Радоја Домановића 23
Драча
Дивостин
Казимира Вељковића 35
Борац
Драгушица
Кнић
Кнић
Телефон
034/510-334
034/510-576
034/510-028
034/510-956
034/510-576
034/510-230
034/313-441
034/510-605
034/510-028
034/536-132
034/510-028
034/360-416
034/562-309
034/562-332
034/334-902
Алексе Шантића 59
Алексе Шантића 59
Војводе Мишића 92
Р. здравковића 1
Хајдук Станка 3
147
064/146-0117
064/146-0117
062/193-7045
064/348-4220
064/429-3446
062/812-2432
065/456-2309
064/942-4633
064/375-5872
064/185-3745
061/114-4525
034/510-668
034/510-562 063/725-1781
СС – 260 „МОРАВА“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
РАШИЋ СЛОБОДАН
РАШИЋ ДЕЈАН
ЈАКОВЉЕВИЋ ГРАДИМИР
БЕЛИЋ ЈОВИЦА
ВРАНИЋ СЛАВОЉУБ
Мобилни
064/443-8915
064/166-7244
026/512-366
026/512-366
026/513-483 063/740-4362
026/511-362 064/482-6113
026/511-3814 064/854-1037
12
13
15
18
19
20
30
32
МИЛОЈКОВИЋ РАДЕ
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ВАСЈА
САВИЋ ДАЛИБОР
МИТИЋ СЛОБОДАН
АРСИЋ РАДИША
Живана Петровића 37
Моравска 15
Сутјеска 8
Видовданска 9
Видовданска 9
Видовданска 9
Војводе Мишића
Милоша Великог 152
026/513-480
026/511-223
026/512-633
026/513-084
026/513-084
060/347-7016
063/818-7652
064/467-8348
064/467-8358
064/700-6025
026/513-333 063/304-765
026/512-635
СС – 261 „СОМБОР“ – 25000 СОМБОР
М.бр
1
2
3
7
8
9
10
12
14
15
16
19
22
23
24
26
29
30
32
Презиме и име
ЗАРИЋ СЛОБОДАН
ДЕПАЛОВ ВИТОМИР
ШАШИЋ РАДЕ
ТАИРОВЦИ МУБЕЈДИЈАН
АНТИЋ ДРАГАН
МРАОВИЋ НИНО
ПУШИН ДЕЈАН
СВРКОТА МИЛЕ
НЕНАДИЋ БРАНКО
АМИЏИЋ СРЂАН
ЧУЗДИ ДЕЈАН
КОСОВАЦ БОГДАН
ЧОНИЋ ЖЕЉКО
ОРЛИЋ РАДЕ
ФАДИ ИГОР
ФАРКАШ СТЕВАН
ЛАЗИНИЦА ДУШАН
ШЕША ДУШАН
БАЊАЦ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
ОБРАДОВИЋ ЂОРЂЕ
РАИЧВЕИЋ ГОРАН
МИЛУТИНОВИЋ СРЕЋКО
ТОМИЋ ДЕЈАН
АНТИЋ СВЕТОМИР
АРСИЋ БРАТИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЦВЕТКОВИЋ РАДУЛА
МИЉКОВИЋ ДРАГОЉУБ
ЗАЈИЋ МИЛОМИР
БОНЏИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВИЋ ГОРАН
СТАНКОВИЋ АДАМ
МИЉКОВИЋ МИЛОШ
МИЈАЈЛОВИЋ МИРОСЛАВ
РАДМАНОВАЦ МИЛОВАН
Улица и број
Ин Мемориам
Солунских Бораца 22
Банатска 39
Ненадић
Спортска Т5
Ивана Мажуранића 18
Старог Вујадина 23
Матије Гупца 33
Ернеста Киша 27
22. Децембра 12
Филипа Кљајића 71
Маринка Плавшића 20
Буковац 75
Душана Мудрага бб
Филипа Кљајића 23
М. Илића Бајке 20
Жељка Парађине 18
Вука Караџића 110
М. Илића Бајке 36
Телефон
025/436-278
025/426-025
025/423-530
025/443-955
025/450-502
025/429-013
025/421-780
025/422-901
025/421-782
025/451-081
025/485-086
025/480-116
025/438-959
025/460-694
025/830-333
025/831-478
025/460-373
Мобилни
064/245-3379
СС – 262 „БРАОНАЦ“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
Улица и број
Дашница, Г. Ступањ
Стројинци
Игрош
Лаћислед
Трнавци
Боботе
Дашница, Г. Ступањ
Ратаје
Новаци
Врбница
Александровац
Лаћислед
Г. Ступањ
Д. Ступањ
Дашница
Стројинци
148
Телефон
037/761-416
037/834-463
037/825-108
037/762-132
0637/764-559
037/75-977
037/761-397
037/763-376
0637/764-745
037/882-198
037/552-022
037/762-062
037/761-279
037/761-877
037/761-722
037/834-187
Мобилни
064-388-6555
063/854-9727
063/856-1259
063/176-3041
062/276-202
063/122-1083
064/243-7239
063/836-6671
063/578-569
063/109-8848
063/732-3671
064/588-9247
17
18
19
20
21
22
ПАНИЋ СЛОБОДАН
ТОМИЋ МИЛУТИН
ВУЈИЋ СТЕФАН
МАРКОВИЋ НЕНАД
ЂОКИЋ ГОРАН
ЏОПАЛИЋ НЕВЕНКА
Трнавци
Дашница, Г. Ступањ
Дашница, Г. Ступањ
Дашница, Г. Ступањ
Ратаје
Стањево
037/764-255
037/761-124 062/746-528
037/761-047
037-761-809
037/761-205 063/175-8006
037/759-586 064/821-4570
СС – 264 „ПОДУНАВАЦ“ – 11300 УДОВИЦЕ
М.бр
1
3
4
7
8
10
11
16
18
19
23
24
29
30
38
40
41
42
55
56
57
62
82
83
88
100
111
115
116
Презиме и име
АНДРИЈЕВИЋ ЉУБОМИР
СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОВАН
РАДОСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ
ДИНЧИЋ ДИМИТРИЈЕ
НИКОЛИЋ ДРАГИША
ЈОВАНОВИЋ СТЕВИЦА
СИМИЋ БРАТИВОЈЕ
КОСТИЋ ВЛАДАН
ПЕРИЋ ЖИКА
МАРКОВИЋ ЗЛАТОМИР
ЖИВКОВИЋ РАЈКО
УРОШЕВИЋ СТЕВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВКО
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ
КОСТИЋ СЛАЂАН
УРОШЕВИЋ БРАНКО
ПАНТИЋ МИЛАН
ДЕНИЋ ЈАГОС
УРОШЕВИЋ МИЛАН
НЕШКОВИЋ ДОБРИЦА
УРОШЕВИЋ НИКОЛА
НИКОЛИЋ БРАНКО
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН
СИМИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН
М.бр
4
5
7
8
9
10
14
16
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
ЈЕЛИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛАНОВИЋ СЛОБОДАН
МИРЧЕТИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ДАМЈАНОВИЋ ДРАГАН
МУЊИЗА СЛОБОДАН
Улица и број
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Телефон
026/764-069
026/764-203
026/764-199
026/764-338
026/764-275
149
064/666-0089
064/462-6575
026/764-182
026/764-245
026/764-231 064/129-7277
026/764-279
026/764-128
026/764-229
064/210-7477
026/764-072
026/764-229 064/295-8626
026/764-072 064/313-3643
026/764-197 064/479-2515
026/764-267 064/225-8681
026/764-232
026/764-160
064/279-1855
064/333-8264
026/764-160
026/764-384 063/197-7074
026/764-219
026/764-354
026/764-169 064/500-2415
026/764-294
026/764-176
СС – 265 „СТАРА ВАРОШ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
Улица и број
Боре Станковића 6
Јанка Веселиновића 106
Вите Џајевића 15
Војводе Мишића 16
Јанка Веселиновића 43
Војводе Мишића 17
С. Марковића 104
Брегалничка 22
Мобилни
063/824-5630
064/406-6049
Телефон
034/336-625
034/361-482
034/340-752
034/332-024
034/361-254
034/363-097
034/368-052
034/343-760
Мобилни
063/608-843
064/323-4035
064/197-7717
064/161-9505
17
18
20
21
30
31
45
53
62
66
69
71
СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ
ДИМИЋ МИОДРАГ
АЏИЋ МИРОЉУБ
МИЛЕНКОВИЋ ПЕТАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗВОНКО
МАРКОВИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ БРАНИСЛАВ
БРЗАКОВИЋ МИЛАН
ИЛИЋ НАДА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЋИРИЋ ЈАНКО
ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
Потпоручника Говедарице
Охридска 17
Казимира Вељковића 44
Милована Глишића 32
Југ Богданова 4
Копитарева 29
17. Ударне Дивизије 26
Војводе Путника 37
Гушићева 56
Брегалничка 47/2
Војводе Путника 11
Колубарска 53
034/372-142
034/312-711
034/368-632
034/361-421
034/372-002
034/341-505
034/371-200
034/342-345
034/362-437
034/343-228
034/300-955
034/349-603
064/130-7763
063/603-809
065/812-2832
060/199-8099
060/555-2288
064/343-6052
СС – 266 „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – 12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
40
41
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИОДРАГ
ЈЕЛЧИЋ ЂОРЂЕ
МИРКОВИЋ ЗОРАН
МИШИЋ ПЕТАР
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
ТРАИЛОВИЋ ЖИВОРАД
ТРАИЛОВИЋ ДЕЈАН
ПАЈКИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГОЉУБ
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВОТИЋ ГОРАН
ЈЕРЕМИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ САША
КОСТИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ БОГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ МИОДРАГ
ЖИВКОВИЋ ЖИВИСЛАВ
ЂУРИЋ ДЕЈАН
МИЛОШЕВИЋ ДЕЈАН
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ ЈОВИЦА
ОГЊАНОВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВКОВИЋ ЈОВИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВАНОВИЋ ТИХОМИР
МИХАЈЛОВИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИША
МИЛОШЕВИЋ ГОРАН
ВЛАСТИМИР ЖИКИЋ
ИВИЋ САША
АРСИЋ САША
Улица и број
Кусиће
Велико Градиште
Царевац
Село Пожежено
Велико Градиште
Велико Градиште
Велико Градиште
Село Затоње
Голубац
Село Триброде
Село Царевац
Село Затоње
Село Триброде
Село Љубиње
Село Царевац
Затоње
Село Кумане
Село Љубиње
Велико Градиште
Село Затоње
Село Кисиљево
Село Браничево
Велико Градиште
Село Затоње
Голубац
Село Триброде
Село Берање
Село Миљевић
Тополовник
Село Затоње
Село Затоње
Велико Градиште
Село Затоње
Село Затоње
150
Телефон
012/666-850
012/661-373
012/667-062
012/663-480
012/660-262
012/672-001
Мобилни
062/801-7810
064/863-2352
063/817-0356
062/560-441
064/485-5555
012/666-058
012/667-800 062/849-3915
012/667-721
012/667-602
012/672-063
012/664-301
012/668-129
012/661-316
012/672-221
012/648-38
012/666-249
012/667-919
012/672-053
012/679-163
012/666-775
061/220-3537
063/860-7933
062/707-670
064/643-1346
069/672-221
064/820-2400
064/349-8898
062/111-8528
012/667-754 061/212-6545
012/664-026
012/672-182
063/172-0757
063/172-9640
012/672-597 063/891-0848
012/672-032 063/172-0774
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
55
56
57
58
59
61
69
71
72
83
89
91
97
99
109
110
111
СТЕВИЋ МИЛИСАВ
ЂОРЂЕВИЋ РАДОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ТАДИЋ ДРАШКО
МИШИЋ СЛОБОДАН
ПОПИЋ ЖИВОРАД
РАДОВАНОВИЋ ДЕСИМИР
АВРАМОВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ДОБРИЦА
ЖИВКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ САША
ПАУНОВИЋ МИРОСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МОМЧИЛО
ПЕРИЋ ЈЕЗДИМИР
НИКОЛИЋ САША
ТОМИЋ ГОРАН
ЈЕВРЕМОВИЋ ЖИВОРАД
ИЛИЋ ЗОРАН
РАДОЈКОВИЋ ДРАШКО
ИВИЋ ЈОРГОВАНКО
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ СРЕЋКО
ЖИВКОВИЋ МИЈОДРАГ
ТОМИЋ ИВАНА
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
СТОКИЋ МИРОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
20
21
22
41
Презиме и име
ЛЕКОВИЋ СЛАВКО
ЛЕКОВИЋ МИЛИЋ
ДОРОСЛОВАЧКИ ИЛИЈА
КАМАН ДАЛИБОР
ЛАЛИЋ ЗЛАТКО
ПЕТРИЋ МИЛОВАН
КОЛОВИЋ ЈОСИП
БУБАЛО ПЕТАР
ПЕТРИЋ ДУШАН
ГРЕШАК КРИСТИЈАН
ГРЕШАК ВИКТОР
КОСТИЋ МИЛАН
БУБАЊА МИЛОШ
ЛАИНОВИЋ ВЕЛИБОР
ДАНИЛОВИЋ РАДЕ
Кусиће
Село Затоње
Кусиће
Село Печаница
Село Острово
Велико Градиште
Триброде
Браничево
Село Затоње
Село Царевац
Велико Градиште
Село Кусиће
Село Тополовник
Село Тополовник
Село Тополовник
Село Царевац
Село Кусиће
Велико Градиште
Село Печаница
Село Печаница
Село Кусиће
Велико Градиште
Село Острово
Село Царевац
Село Затоње
Село Затоње
Село Средњево
012/666-669 064/820-0406
012/672-074
012/666-640
012/668-036
012/660-406
062/801-7779
012/666-819
012/666-591
063/857-2319
012/667-373
065/264-9999
012/666-567
012/664-026 063/283-834
012/664-046 069/715-226
012/664-231
012/667-119 063/707-9032
012/666-693
012/660-127 060/341-1411
012/667-472
012/666-108
012/661-072 063/321-498
012/661-010
012/667-490
012/672-089 062/103-4686
063/895-5085
СС – 267 „КРИЛА БУДУЋНОСТИ“ – 21467 САВИНО СЕЛО
Улица и број
Војвођанска 1А
Војвођанска 1А
Партизанска 2/1
Војвођанска 37
Братства Јединства 32
Ђ. Јакшића 5/2
Маршала Тита 52
П. Шандора 53
Ђ. Јакшића 5
Ослобођења 24
Ослобођења 24
Петра Драпшина 12
Маршала Тита 1А
Братства Јединства 32
Маршала Тита 33
Телефон
021/739-654
021/729-068
021/729-087
021/720-608
021/727-272
021/739-193
021/720-740
Мобилни
063/504-331
062/150-4331
063/835-7873
064/090-5981
065/628-8584
063/534-436
063/173-7541
064/010-3239
СС – 268 „ШАМПИОН КОСМАЈА“ – 11415 КОРАЋИЦА
М.бр Презиме и име
1 ЛИГЕР ФРАНСИС РОБЕРТ
Улица и број
Космајски Пут 393
151
Телефон
Мобилни
011/820-9182
2
3
6
7
10
11
12
14
16
18
19
20
21
23
24
28
33
МИРОСАВИЋ БОРИВОЈЕ
ИЛИЋ ДАРКО
ЧОКИЋ МИЛОМИР
ИВАНОВИЋ ЖЕЉКО
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОВАН
ЖИВАНОВИУЋ САША
ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН
ВИЦКОВИЋ АНДРЕЈА
ИЛИЋ ДРАГИВОЈЕ
ЉУБИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД
ЖИВКОВИЋ МИЛУТИН
ЛАЗАРЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ
БЛАГОЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАН
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕМАЊА
БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИЦА
Космајски Пут 242
Космајски Пут 170
Велики Бунар
Ливадарска 51
Д. Кузмића 24
Парлоге 13
Косајски Пут 133
Мишевица
Космајски Пут 170
Кораћица
Младеновац
Парлоге
Петкајска бб
Петкајска бб
Ин Мемориам
Друмине бб
Петкајска бб
011/821-9158
011/821-9076
011/821-9135
064/192-3418
011/821-9146 061/111-1836
064/128-7790
011/821-9120
011/821-9055
011/821-9076 064/201/0685
064/326-1875
060/347-2741
011/821-9851 064/365-5298
063/125-0019
011/821-9675 064/326-6804
011/821-9618 064/363-7192
011/821-9675
СС – 269 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 18210 ЖИТКОВАЦ
М.бр
1
5
6
9
10
11
12
15
20
24
36
50
57
59
70
Презиме и име
РИСТИЋ ТОМИСЛАВ
ЗДРАВКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ НЕНАД
СТОШИЋ ДРАГИ
СТОШИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ ДРАГИША
ИВКОВИЋ ДРАГАН
РИСТИЋ ИВАНА
МИТИЋ ДРАГАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
СЕНТИЋ БРАНКО
ПЕТРОВИЋ ДРАГИША
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
РИСТИЋ ДРАГАН
СПИЦИН ЛАВРЕНТИЈЕ
ДРАГИЋЕВИЋ БЛАГОЈА
СПАСИЋ МИЛАН
СТОШИЋ ТОМИСЛАВ
РАНЂЕЛОВИЋ МИРОСЛАВ
НАСТАСИЈЕВИЋ ИВАН
БРАЉИНАЦ КОСТА
ИРЕВИЋ МИЛАН
МАКСИМОВИЋ МИРА
ШИЈАЧИЋ СТЕВАН
Улица и број
Житковац
Д. Сухотно
Д. Сухотно
Д. Сухотно
Моравац
Моравац
Моравац
Г. Сухотно
Радета Спасића
Баштованска 9
Омладинских Бригада 6
Моравац
Моравац
Село Прћиловица
Моравац
Телефон
Мобилни
018/886-492
018/887-616
018/887-634
018/846-161
018/846-740
018/846-740
018/886-107
018/887-548
063/127-4052
018/886-492
063/803-0536
018/886-026
018/886-409
018/886-664
064/989-1237
СС – 270 „КАРАБУРМА“ – 11060 БЕОГРАД
Улица и број
Камчатска 28
Дамила Лекифа 23/2
Пере Ћетковића 49
Гарсије Лорке 37
Александра Флеминга 39
Мали Лесковац 59
Ада Хуја 14
Локрумска 3
Чика Мише Ђурића 11
Зеничка 19/Д
Пјера Крижанића 12
152
Телефон
011/277-7103
011/227-0127
011/277-1281
011/277-9105
Мобилни
011/278-8211
011/279-0054
011/278-5633
011/277-0040
011/277-1698
011/278-3568
063/782-3335
063/490-527
064/581-1249
063/153-7892
064/279-5795
062/277-958
064/010-8290
13
15
16
17
18
19
21
22
23
25
27
28
29
30
36
37
39
43
44
45
46
53
54
56
58
ПАНТИЋ НИКОЛА
ВЕЛИНОВИЋ МИЛЕ
СТАМЕНКОВИЋ НИКОЛА
СТАМЕНКОВИЋ СТОИЛКО
ВУЧИЋ АЛЕКСАНДАР
КОЦКАРЕВИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈЧИЋ МИЛАН
ВУЧИЋ РОЗМИР
НИКОЛИЋ МИЛИВОЈЕ
ТОМОВИЋ ИЛИЈА
ВУЛЕТИЋ ГОРАН
ПАНТИЋ ГОРАН
ЦРНЧЕВИЋ БРАНКО
ЦМИЉАНИЋ НЕНАД
МАКСИМОВИЋ ЈЕЛЕНА
СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПОПОВ МИЛАН
МИШИЋ ПРЕДРАГ
ПЛАВШИЋ ЖАРКО
СТАМЕНКОВИЋ МОМЧИЛО
РИСТИЋ МИОДРАГ
ИСАИЛОВИЋ БОЖИДАР
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОЈКО
БОРИСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
М.бр
2
3
4
5
6
7
14
20
24
25
27
30
31
32
33
34
41
43
47
53
70
Презиме и име
КРСМАНОВИЋ ДУШАН
БРАНКОВИЋ ДЕСИМИР
ПАЈАЗИТИ ЕНВЕР
ПРОДАНОВИЋ МАРКО
БРАНКОВИЋ МИЛОШ
ПИВАРЕВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН
ПАРЕЗАНОВИЋ СРЕЋКО
АЉИЉИ МИЉАИМ
МИРКОВИЋ ДРАГОЉУБ
СТОИЉКОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИХАЈЛОВИЋ НЕДЕЉКО
РАЧИЋ НИКОЛА
МАКСИМОВИЋ НЕМАЊА
МАНЕВСКИ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ВУКАДИН
ТРУБАРАЦ ДРАГАН
СУЛИМАНОВИЋ АРИФ
СПАСИЋ ЗОРАН
ЈУСУФОВИЋ ЖЕМАЉ
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Променска 23
I Партизанска 21, Крњача
А. Флеминга 42
А. Флеминга 42
Чика Мише Ђурића 37
Јованке Радаковић 128
Влапићка 14
Металска 16
Чика Мише Ђурића 37
Драгослава Срејовића 24
Пере Ћетковића 4
Вишњички Венац 55
Променска 23
Хусинских Рудара 32
Променска 23
Зеничка 19/Д
Мали Лесковац 31/Б
Кнежопољска 1
Птујска 8
Гарсије Лорке 41
Јованке Радаковић 84
Чика Мише Ђурића 3
Драгослава Срејовића 63
Трудбеничка 24/8
Јована Текелије 2
011/278-7667
011/271-4050 061/181-4380
011/277-7904
011/277-7904 064/290-9271
011/208-5481
011/277-2132
064/230-2416
011/299-0206 064/366-4508
011/208-5481
063/876-482
011/297-2089 064/210-4799
011/278-9517 064/284-6890
011/278-7667 064/191-4147
011/278-1870 063/187-0496
011/278-8667 064/191-9564
011/277-1698
011/278-8251 063/768-7608
011/339-2451
011/278-8040
011/277-0105
011/275-6718
011/277-4773 063/729-2718
011/099-1252 063/166-1802
011/275-7361 064/221-5527
011/332-8342 065/332-8342
СС – 271 „ПАДИНСКА СКЕЛА“ – 11213 ПАДИНСКА СКЕЛА
Улица и број
Падинска Скела
Глогоњски Рит
Борча-Преток
Падинска Скела
Борча-Овчански Пут
Товилиште
Товилиште
Товилиште
Падинска Скела
Борча Комбинатова
Ковилово
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
153
Телефон
Мобилни
011/887-1838
011/884-4575
011/298-0535
063/393-594
011/098-0405
011/887-3064 062/897-5637
011/887-4559
011/887-1518
060/152-8644
011/332-6488
011/887-4152
011/887-2057 063/723-3424
011/887-4080
011/887-4043 064/979-0069
011/887-2437- 065/887-2436
011/887-4043 063/155-9834
011/887-2470 064/202-0773
011/887-3533 062/800-4088
011/887-3090 063/706-8476
011/887-1004
011/887-2265 011/887-4333
СС – 272 „ПОЛЕТ“ – 11508 ГРАБОВАЦ
М.бр
2
5
6
9
10
13
16
20
21
23
25
26
36
38
41
42
51
58
60
64
Презиме и име
ЛЕОНТИЈЕВИЋ ДУШАН
ЂУРИЋ ДУШАН
РАШИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ ПРЕВИСЛАВ
НЕГОВАНОВИЋ ОБРАД
ПЕТКОВИЋ ЗОРАН
УРОШЕВИЋ МИЛУТИН
МИРИЋИЋ СТЕВА
МИРИЋИЋ ЉУБИША
ТОПАЛОВИЋ МИРКО
УРОШЕВИЋ ГОРАН
УРОШЕВИЋ ИВАН
ПЕТКОВИЋ ЈОВАН
ЂУРИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ САША
ОБРАДОВИЋ ПЕТАР
РАЈКОВИЋ ДАРКО
НЕГОВАНОВИЋ ЗОРАН
КОЈИЋ МИЛАН
СУША ДАМИР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
23
Презиме и име
МИЛЕТИЋ СРЂАН
РАДОЈКОВИЋ МАРКО
КОСТАДИНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
СРЕЋКОВИЋ СРБОЉУБ
СТАНКИЋ МИЛОСАВ
ШАРИЋ ВЛАДА
ПЕТРОВИЋ ЈОВАН
МИЛЕТИЋ ЗЛАТИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ГРАДИМИР
ЗДРАВКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
РАДОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ
РАДОЈЕВИЋ БОЈАН
ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ
АНТОНИЈЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЖИВАНОВИЋ ИВИЦА
ПАВЛОВИЋ МАРКО
М.бр
4
5
6
Презиме и име
БОБИЋ ЖЕЉКО
СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР
БОШКОВИЋ МИОДРАГ
Улица и број
Таково
Кбр 434
Грабовац
Кбр 164
Кбр 168/А
Велико Поље, Кбр 46/Ц
Кбр 81
Кбр 135
Кбр 135
Кбр 32
Грабовац
Кбр 81
Кбр 164
Кбр 434
Кбр 500
Кбр 42
Грабовац
Ђачког Батаљона 15Б
Кбр 29
Кбр 33/А
Телефон
Мобилни
014/462-228 064/466-6894
063/810-8345
011/876-0247
064/012-0658 063/853-5513
064/156-2376
011/772-9075 065/872-5215
064/377-3583
011/876-0293 064/667-4823
064/667-4107
011/876-0079 063/358-134
011/876-0133 064/129-4621
011/876-0215 064/140-3017
063/264-847
062/198-0730
064/141-6378
063/840-2276
064/175-634
011/872-0988 064/136-2063
011/872-2230 064/346-5004
064/238-6221
СС – 273 „МАВИЈАН“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Телефон
Милутина Миланковића 118 011/823-5109
Баташевачка 29
011/823-6091
Страхиње Новаковић 6
011/823-4932
Милутина Миланковића 83 011/823-5107
Милутина Миланковића 67 011/822-2505
Село Рабровац
011/823-4932
Илије Петровић 2
011/822-2438
Сатрахиње Новаковић бб
Николе Пашића 208
011/822-5667
Николе Пашић 128
011/823-5269
Ковачевац
011/821-4099
Јанка Врабића 124
Милутина Милановића 132
Страхиње Новаковић 30
011/823-5072
Илије Петровић 4
Боже Дамљановић 142
011/823-6183
Језерска 14
011/820-3140
Видовданска 29
011/820-3035
Мобилни
063/740-3554
064/976-9165
063/877-9415
063/278-832
063/877-9415
064/898-5057
063/661-698
062/210-170
063/821-2545
063/775-5426
064/003-5324
064/303-1564
064/016-4600
062/804-1517
064/586-9118
СС – 274 „РОСПИ ЋУПРИЈА“ – 11060 РОСПИ ЋУПРИЈА
Улица и број
Корнетска 1
Сланачки Пут 80
Зеничка 26
154
Телефон
Мобилни
011/278-7736 064/149-9291
011/275-6511
7
13
15
20
33
34
37
НИКЕТИЋ МАРКО
ЂОЛИЋ ДРАГАН
НИКЕТИЋ ЈОВАН
СТАНИШИЋ ВЕСЕЛИН
НИКЕТИЋ МИЛИВОЈЕ
НИКЕТИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ЈОВАН
Ада Хуја 16А
Лоле Рибара 38, Сланци
Зеничка 26
Сланачки Пут 142
Зеничка 26
М. З. Ђокића 616А, Вранић
Корнатска 30
011/098-0405
011/299-4303
011/278-8221
011/278-9658
011/278-8221
011/878-0014
064/124-1838
СС – 275 „ВОЖД“ – 11318 МИЛОШЕВАЦ
М.бр
1
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
20
21
22
24
25
26
30
33
38
75
Презиме и име
МАНОЈЛОВИЋ СЛАЂАН
МАНОЈЛОВИЋ БРАНКО
УРОШЕВИЋ БОЈАН
ВИТОМИРАЦ ДЕЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВАЊА
ПРОГОВАЦ ДЕЈАН
РАНКОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ ГОРАН
КУДИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
СТАНИШИЋ ВЛАДИМИР
БОГДАНОВИЋ ГОРАН
ЈОВИЋ МИОДРАГ
ПАШИЋ ВЛАДАН
РАНЂЕЛОВИЋ ДАРКО
ВОЈИНОВИЋ ЗОРАН
КУДИЋ ДРАГАН
КОСТИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ
СИМИЋ ДЕЈАН
ПАШИЋ ЗОРАН
РОШКОВИЋ МИЛАНЧЕ
М.бр
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
СТОЈШИЋ СВЕТИСЛАВ
СТОЈШИЋ ВЛАДИМИР
БАЈИЋ САША
ПОПОВИЋ СТЕВАН
НЕШИЋ РАДОВАН
СТЕВИЋ МИЛОВАН
ГАВРИЛОВИЋ СЛОБОДАН
ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ПОПОВИЋ ДРАГАН
РАТКОВИЋ ДРАГАН
МИЛУРОВИЋ ЛАЗАР
СКАКОСКИ АНДРЕЈА
БАРАЛИЋ ДРАГУТИН
Улица и број
Моравска 39
Моравска
Ћосићка 5
Цара Душана 27
Милоша Обилића 1
Моравска 49
Радице Ранковић, Лозовик
Омладинска 10
Богданска мала 16
29. новембра 27
Богданска мала 17
Цара Душана 23
Ћосићка 6
Карађорђева бб
7. јули 3
Моше Пијаде 6
4. јули 5
7. јули 8
Раде Младеновић 5
Карађорђева 25
Омладинска 20
Милоша Великог 24
Видоја Ћулића 107
Телефон
026/801-137
062/876-8172
064/065-6276
063/765-9350
026/801-576
026/801-136
026/831-534
026/801-183
026/801-953
026/801-221
026/801-274
026/801-757
026/801-086
026/801-662
026/801-242
026/801-512
026/801-202
026/801-172
064/5565-272
026/801-637
026/801-128
026/801-652
026/801-154
Мобилни
063/826-0958
063/769-5547
062/899-1908
064/341-2807
063/110-7585
064/255-1840
065/607-0088
063/867-5954
065/833-0484
064/498-2319
064/130-3051
062/651-229
061/321-990
064/400-5972
064/116-6026
063/755-6537
064/252-7255
СС – 276 „СРЕМ“ – 11277 УГРИНОВЦИ
Улица и број
Београдска 17
20. Нова 12
Скељанска 33
Београдска 33
Сремска 66
Ловачка 5А
Т. Трајковића 48
99. Палих Бораца 39
Београдска 68
Војачка 49
Војачка 9
Гробљанска 40
Тихомира Трајковића
155
Телефон
Мобилни
064/015-9552
011/840-9597
011/840-8071 062/837-0347
011/840-9679 063/802-3761
065/336-3901
011/846-5909 063/802-4150
011/840-8406 062/133-4660
011/840-8509
011/840-9127 064/178-6930
011/840-9925 063/817-0724
011/840-9405
011/840-8663 064/236-5813
011/840-9201 064/283-5302
20
21
22
23
24
25
26
29
34
НИКОЛИЋ ЈОВАН
ПЕТРОНИЋ ДРАГАН
БАБИЋ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ДЕВЕТАК МИЛАН
ЗЛАТИЋ ИВАН
СПРЕМО НЕЂА
ВУЈИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
Синђелићева 7
Срете Зоркића 4
Војачка 73
Земунска 161/Г
8. Нова 27
Војачка 73
Тихомира Трајковића
Београдска 125
В. Обрадовића 12
011/840-9799
011/840-8401 064/113-8656
062/195-2911
011/840-8303
064/221-3977
011/840-9372 064/036-5953
011/840-9212
063/846-9641
011/840-8517 064/221-6642
СС – 277 „ЛЕВАЧ–КАВАДАР“ – 35260 РЕКОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
31
Презиме и име
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
НОВАКОВИЋ МИЛОЈЕ
ПРОДАНОВИЋ ЗВОНКО
ЂОРЂЕВИЋ МИЛУТИН
МИЛОЈЕВИЋ СТЕФАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВОЉУБ
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЛЕПОЈЕВИЋ БОЈАН
АНТОНИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
ПАНИЋ СЛАВИША
НОВАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
АНТОНИЈЕВИЋ ЈОВАН
МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИЦА
ПРОДАНОВИЋ МАРКО
ИЛИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ ЈОВИЦА
ИВАНОВИЋ РАДОЈЕ
ВАРЈАЧИЋ ДЕЈАН
СИМОВИЋ ВОЈО
НИКОЛИЋ НЕНАД
СТАНОЈЕВИЋ МИЛОСАВ
ПЕТРОВИЋ САША
ИВАНОВИЋ МЛАДЕН
ОБРАДОВИЋ ДРАГУТИН
М.бр
1
3
4
7
8
9
11
Презиме и име
ИЛИЋ РАДИША
СЕЛАКОВИЋ НОВИЦА
СТОЈАДИНОВИЋ РАДОВАНЧЕ
МИТИЋ ГОРАН
МИЉКОВИЋ ЖИВОРАД
МИЉКОВИЋ ДАЛИБОР
НЕГОВАНОВИЋ РАДИША
Улица и број
Телефон
Кавадар
035/813-421
Крагујевац-Ердеч
034/312-984
Сомборска 5
034/320-303
Кавадар
035/813-424
Кавадар
035/813-421
Кавадар
035/813-410
Кавадар
035/813-448
Урсуле
035/729-023
Мајур
035/261-306
Кавадар
Кавадар
035/813-505
Крагујевац-Ердеч
034/312-984
И. Рудара 54
034/323-992
Кавадар
035/813-496
Кавадар
Урсуле
035/729-118
Сомборска 5, Крагујевац 034/320-303
Кавадар
035/813-497
Кавадар
035/813-497
Кавадар
Миме Караџића 70
034/312-730
Б. Кузмановића 13, Крагујевац
Кавадар
035/813-414
Урсуле
035/729-144
Лукар
035/4729-048
Кавадар
Кавадар
Мобилни
063/872-2082
063/875-8442
063/887-3258
064/307-8521
064/307-8521
063/709-7171
064/414-9733
064/134-7082
063/712-9482
062/960-3984
СС – 279 „ШАПИНЕ“ – 12312 СМОЉИНАЦ
Улица и број
Шапине
Баре
Шапине
Смољинац
Шапине
Шапине
Шапине
156
Телефон
Мобилни
012/268-279 063/269-419
063/867-3211
012/268-075 065/612-2386
012/283-156 063/283-156
012/268-081 065/606-7182
012/268-081 065/606-7182
012/268-167
12
14
19
23
27
28
29
30
32
33
36
42
43
49
50
51
52
ЈОВИЋ ДРАКЧЕ
СТОКИЋ СРЕЋКО
МИЛОШЕВИЋ ГОРДАН
СТОЈАДИНОВИЋ ДОБРИЦА
СТОКИЋ МИЛОП
ЈЕВТИЋ ДЕЈАН
ДЕМИЋ ДОБРИВОЈЕ
ПАУНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
НИКОЛАЈЕВИЋ ИВАН
ИВАНОВИЋ НЕГОВАН
ОБРАДОВИЋ СРЕЋКО
МАТЕЈИЋ ИВАН
ЖИВАНОВИЋ ДЕЈАН
ПЕРИЋ ДОБРИЦА
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЉУБИША
ТАШИЋ СРЕЋКО
Шапине
Кула
Шапине
Мало Градиште
Кула
Кула
Забрега
Забрега
Забрега
Забрега
Шапине
Божевац
Кула
Божевац
Кула
Црљенац
Смољинац
012/268-063
012/284-237
012/268-044
012/283-251
012/284-251
012/284-231
012/268-363
012/268-127
012/268-119
012/268-204
012/268-168
012/281-021
012/284-393
012/281-197
012/284-250
012/284-129
012/283-019
064/263-7393
063/773-2039
063/787-6626
063/335-449
064/327-2643
063/819-1124
063/261-089
064/354-3044
064/260-0749
064/084-3372
063/851-5876
063/276-030
СС – 280 „ЛЕТАЧ“ – 11432 ДРУГОВАЦ
М.бр
1
2
3
6
8
9
10
12
15
16
17
18
19
20
21
22
28
Презиме и име
ЂУКИЋ РАДОЉУБ
АНИЋ ПРВОСЛАВ
СТАНИЋ СРЕТЕН
СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНТИЋ РАДИША
НИКОЛИЋ РАДМИЛО
ЈОЦИЋ ЖИВОСЛАВ
РАДИВОЈЕВИЋ ИВИЦА
МИЛАНОВИЋ ГОРАН
РАДОЈЕВИЋ НЕНАД
ЈАНКОВИЋ ГОРАН
ШПРАХ ВЕРА
ЂУКИЋ ЗОРАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛАН
ИВКОВИЋ МИОДРАГ
БУДИСАВЉЕВИЋ РАДЕ
САЛИЈЕВИЋ БОБАН
М.бр
1
2
3
4
5
8
9
10
11
Презиме и име
ШИНКОВИЧ М. ПЕТЕР
ДЕР ГЕЗА
РАДА ЈАНОШ
РАТАИ ЈОЖЕФ
ОЛАХ ФЕРЕНЦ
БЕКЕШ ИШТВАН
КОВАЧ ИГОР
КОВАЧ ЧАБА
КЕЛЕМАН ЧАБА
Улица и број
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
В. Крсна
Друговац
Друговац
Колари
Друговац
Шепшин
Друговац
Друговац
Друговац
Друговац
Лан. Пут, Ландол
Друговац
Телефон
026/721-126
026/721-132
026/721-378
026/721-516
026/721-253
011/821-5660
026/721-533
026/721-224
026/711-040
026/721-518
011/820-3668
026/721-519
026/721-403
Мобилни
064/167-5658
064/386-2392
065/394-4245
064/393-1095
064/012-3279
063/730-7094
064/395-7489
064/938-6315
064/055-1639
064/308-3879
064/245-5264
026/721-519 064/938-6315
СС – 281 „ЧАНТАВИР“ – 24220 ЧАНТАВИР
Улица и број
Кањишка 12
Сомборска 9
Чикериа 23
Сомборска 6
Тополска 90
Сомборска 39
Чикериа 20
Моравска 16
Партиз. 19, Б. Душаново
157
Телефон
024/784-058
024/781-700
024/781-965
024/482-284
024/784-148
024/781-084
024/781-951
024/781-431
024/782-775
Мобилни
063/596-681
063/875-9416
063/860-9844
063/847-8272
064/173-4297
063/881-4315
063/537-083
063/502-646
063/789-2082
12 ШИНКОВИЧ ПЕТЕР
13 ОЛАХ ДАВИД
14 ШАФРАЊ ЛАСЛО
Кањишка 12
Тополска 90
I Виноградска 56
024/784-058 063/529-674
063/709-3744
024/784-270
СС – 282 „РЕСАВСКИ ЛЕТАЧ“ – 35213 ДЕСПОТОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
21
22
Презиме и име
ГЛИГОРИЈЕВИЋ СИНИША
ТОДОРОВИЋ СТАНИША
МИЛЕНОВИЋ ЉУБИША
МИЛУТИНОВИЋ НЕНАД
ВЕЛИЧКОВИЋ СЛАВИША
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ
ИВАНОВИЋ ЉУБИША
МИЛУТИНОВИЋ СТОЈАН
ЈАГОДИЋ САША
ЈАГОДИЋ СЛАВИША
ТАСИЋ ЉУБИША
ПАНТИЋ НЕНАД
РАДОЈЕВИЋ СЛАВИША
МАТИЋ ДАНИЈЕЛ
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАГОДИЋ СРЂАН
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЗЛАТКО
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЗВОНКО
М.бр
1
2
3
6
9
10
13
15
17
18
20
22
23
28
33
40
41
43
44
45
83
Презиме и име
ШТЕРИЋ ЖИВОЈИН
РАДОСАВЉЕВИЋ МИРКО
ЋИРКОВИЋ НЕНАД
ПЕШИЋ ПРЕДРАГ
ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР
МИЛЕНОВИЋ СЛАВОМИР
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ОСТОЈИЋ ДРАГАН
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН
ШУЛЕЈИЋ ЗОРАН
ДАЧИЋ ПРВОСЛАВ
ВУКОВИЋ МИЛАН
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ТОПЛИЦА
ЖИВУЛОВИЋ ЖЕЉКО
ТИРНАНИЋ ЖИВОМИР
ТИРНАНИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ ЖЕЉКО
МИЛЕНОВИЋ НЕМАЊА
БРАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БРАНКОВИЋ НЕНАД
БРАНКОВИЋ ДРАГИША
Улица и број
Село Златово
Плажане
Змај Јовина 39
Плажане
Маре Ресавкиње 4
Плажане
Плажане
Плажане
Плажане
Плажане
Плажане
Село Грабовица
Плажане
Плажане
Савеза Бораца 105
Плажане
Плажане
Село Златово
Село Златово
Телефон
035/634-497
035/631-283
035/611-995
035/631-405
035/612-577
035/631-405
035/631-385
035/631-499
035/631-335
035/631-335
035/631-299
035/634-347
035/631-175
035/612-974
035/631-182
035/631-335
035/634-497
035/634-497
Мобилни
064/338-7500
063723-2231
061/193-2472
063/736-8057
064/269-8494
063/851-7360
069/634-347
063/878-0714
064/274-0384
063/887-3456
064/228-5390
062/503-778
СС – 283 „ЈЕДИНСТВО“ – 11319 КРЊЕВО
Улица и број
Б. Радичевића 46
Немањина 9
М. Кршљанина 3
Лоле Рибара 22
Жице Јелића 27
Бул. Ослобођења 109
Ин Мемориам
Лоле Рибар 6
Поморавска 4
Ћице Јелића 3
Прол. Бригада 97
Лоле Рибара 64
Немањина 20
Прол. Бригада 66
Жице Јелића 55
Б. Радичевића
Б. Радичевића 60
Бул. Ослобођења 109
Поморавска 34
Поморавска 34
Прол. Бригада 8
158
Телефон
026/821-502
026/821-277
026/821-637
026/821-469
026/821-487
026/821-039
Мобилни
064/952-7803
062/216-437
026/822-177
026/821-513
026/821-358
026/821-701
026/821-390
026/821-220
026/821-746
026/821-433
026/822-019
026/822-224
026/821-039
026/821-066
026/822-066
064/423-3576
063/876-1751
064/242-8868
063/707-5615
064/047-7151
064/558-5459
063/746-2290
064/412-3778
064/992-7464
060/130-2441
064/438-4275
064/383-8355
064/429-3084
065/622-6171
СС – 284 „СИРМИУМ“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
6
9
10
13
15
16
18
21
22
23
26
27
31
Презиме и име
КРСТИЋ СВЕТОМИР
СТАНИВУКОВИЋ РАДОМИР
ФЕЧКО ИВИЦА
ТУФЕГЏИЋ ЗОРАН
КРИЖОВ ВЛАДИМИР
КУЗМАНОВИЋ АНЂЕЛКО
БУРСАЋ АЛЕКСАНДАР
НЕДИЋ ИВАН
ПАЧИРСКИ НИКОЛА
БРАНДИЋ ВЕЛИМИР
РЕПАК МИРОСЛАВ
ИВАНИЋ ЂОРЂЕ
ВАНИЋ ЗОРАН
ТИШМА БРАНКО
ЛУКИЋ ЦВИЈЕТИН
ШАЈИЋ ЗОРАН
ВРАНОВ АЛЕКСАНДАР
М.бр
2
3
4
6
10
13
20
21
37
69
72
Презиме и име
ИЛИЋ НОВИЦА
ЧУЧКОВИЋ СТЕФАН
ЈЕЛИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ НАЗА
САВКОВИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ НЕМАЊА
АЛФИРОВИЋ ТОДОР
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
ВУЈКОВИЋ ВЛАДИМИР
МИТРОВИЋ МИЛЕТА
МАКЕВИЋ ДРАГОРАД
Улица и број
Деканске Баште 9
Лењинова 48, Ердевик
Параса Шевченка 49
Л. Станковића 28, М. Митр.
Свет. Марковића 75, Шид
Л. Станковића 19, М. Митр.
Б. Марковића 23
Првомајска 5, Лаћарак
Манђелос
Свет. Милетића 38
Сп. Штиљановића 5
22 Августа 30
Ердевик
Ердевик
Босутски Пут 37
Б. Радичевића 34, Лаћарак
Константина Великог 19
Телефон
022/627-707
022/752-653
022/613-271
022/651-367
022/711-861
022/651-377
022/224-934
022/261-665
Мобилни
063/316-890
064/565-7609
065/690-3699
064/870-9257
061/157-0713
022/627-440
022/630-145
022/752-580
022/752-717
022/614-050
022/672-955
СС – 286 „ТРИАНГЛА“ – 15000 ШАБАЦ
Улица и број
Стевана Чалића 59
Ј. Јовановића 9
В. Мишића 9, Дреновац
Стевана Чалића 59
В. Караџића 12, Дреновац
Ново Село, Дебрц
Далматинска 118
Пилота Танасића 35
Ј. Јовановића 9
Хајдук Станка 62
Боре Тирића 41
Телефон
015/348-919
015/343-242
015/290-675
015/348-919
015/290-277
015/517-102
015/370-372
015/342-550
015/355-089
015/344-794
015/345-633
Мобилни
064/301-3096
064/980-4270
064/549-5573
064/476-3300
064/143-3117
064/439-6562
063/843-9756
063/245-019
СС – 287 „КОСТОЛАЦ“ – 12208 КОСТОЛАЦ
М.бр
3
4
5
6
9
13
15
19
20
26
31
34
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ПАУНОВИЋ ВОЈКАН
МАРКОВИЋ ГОРАН
ПОСАР ЗОРАН
РАКИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША
ХОРВАТИЋ ДРАГУТИН
ЕРАКОВИЋ ДРАГАН
ПАНТИЋ МИЛЕ
ЦВЕТКОВИЋ ГОРАН
МЕДИЋ ДУШАН
СПАСОЈЕВИЋ ВЛАСТИМИР
Улица и број
Ђуре Јакшића 21
Н. Пашића 4, Пожаревац
Козарачка 8
Трг Братства Јединства 7/18
Поречка 17
Југ Богдана 18
Балканска 14, Пожаревац
Звишка 10
Ђуре Јакшића 10/2
Ђуре Јакшића 6/1
Трудбеничка 25/12
Трудбеничка 27
159
Телефон
012/243-224
012/530-667
012/241-968
012/242-762
Мобилни
012/242-450
012/211-319
012/240-886
012/241-516
012/241-370
012/240-810
012/242-860
063/285-104
063/801-4976
062/675-532
064/441-3467
063/716-0259
064/853-3802
062/803-2004
063/842-8996
41
42
45
46
47
52
54
55
56
58
62
68
69
73
74
76
77
81
82
85
88
90
92
93
94
99
ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН
ДЕКИЋ РАНКО
ГРОЗДАНОВИЋ РИСТА
ДОВАТОВ ВЛАДИМИР
БОГДАНОВИЋ ТИХОМИР
ГЛИШИЋ ЗОРАН
БУРА ИГОР
ЧУЛА ИВИЦА
ЊЕГИЋ БОШКО
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ САША
ГАЈИЋ ДАРКО
БУКАРИЦА МИЛАН
ШОФРАНКО ДЕЈАН
ЖИВОИНОВИЋ СИНИША
ОСМАНИ СКЕНДЕР
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН
СТОЈИЋЕВИЋ ЗЛАТИБОР
ВАСИЋ СЛАЂАН
ЈОВАНОВИЋ БУДИМИР
ТАДИЋ АЛЕКСАНДАР
МОРИНА АГРОН
ВАСИЋ НЕНАД
ТРАЈКОВИЋ СТАНИМИР
ГЛОЂЕВИЋ ЗВЕЗДАН
МИЈУЦА СТЕВАН
М.бр
1
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
Презиме и име
МИЛАШИНОВИЋ БРАНКО
ДОШЛО СТЕВАН
МИЉКОВИЋ СЛАВКО
СИБИНОВИЋ ДРАГАН
РАДОЈЧИЋ МИРОСЛАВ
ЗРИЛИЋ ДАРКО
ВУКОВИЋ ЗОРАН
МАРЋО НЕНАД
ЦВРЉА ГОРАН
ПЕШУТ ПЕТАР
БАНИЋ ЖИВКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
КЕНИЋ БОБАН
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
ГОКИЋ МОМЧИЛО
КЕНИЋ АЛЕКСАНДАР
ЧУЛИНОВИЋ ЈОВАН
ЂУРЂЕВИЋ Д. ДРАГАН
Дрварска бб
Трудбеничка 27
Дунавска 19
Ужичка 25
Вука Караџића 29
Фрушкогорска 11
Војводе Мишића 24
Лоле Рибара 64
Поречка 58
7 Јула 6
Поречка 22
Ђуре Јакшића 23
Вука Караџића 17
Поречка бб
Ужичка 45
Милоша Обилића 5
Село Петка
Капетана Тодића 105
Сарајевска бб
Село Петка
Село Дрмно
Иве Андрића 6
Војводе Мишића 42
Колиште бб
Војводе Степе 19
Гобалова 73
012/241-061
012/242-736
012/242-313
012/240-078
012/240-856
012/240-326
012/240-584
012/242-043
012/242-092
012/240-267
012/240-257
012/242-109
064/280-6761
064/256-9124
064/347-7532
064/853-3749
060/570-6770
064/394-6065
064/298-7517
062/803-2128
064/941-7987
012/242-027 064/687-1790
012/243-104
012/249-134
012/248-229 062/256-937
012/243-335 064/327-1942
012/249-166
012/246-232
012/242-599
012/241-071 062/493-321
012/242-341
012/248-221 063/856-7069
СС – 292 „НЕБЕСКИ ЉУБИМАЦ“ – 25212 АЛЕКСА ШАНТИЋ
Улица и број
Телефон
Војводе Мишића 1
025/838-334
Херцеговачка 40
025/838-197
Сол. Добровољаца бб
025/838-340
Сомборски Пут 32
025/838-273
Иве Андрића 4
025/838-451
Николе Тесле
025/838-679
Горњи Таванкут
Личка 39
025/838-203
Л. Рибара 25, Б. Душаново 024/782-337
Марка Краљевића 16, Бајмок
Лазе Костића 15
025/838-297
Мобилни
064282-1116
062/851-6104
064/343-6214
СС – 293 „ЗЛАТНА КРИЛА“ – 19376 СУМРАКОВАЦ
Улица и број
Сумраковац
Сумраковац
Сумраковац
Сумраковац
Шарбановац
Сумраковац
160
Телефон
Мобилни
030/66-168 063/893-7205
030/66-198
030/66-191
030/66-168
030/472-510
030/66-198
8
14
18
19
20
21
ИВАНОВИЋ СТАНИМИР
ДАМЈАНОВИЋ ЗОРАН
ПАУНОВИЋ МИРКО
ГРУЈИЋ МИРОСЛАВ
ЉУБИЋ ПЕРИСЛАВ
СТАНКОВИЋ РАДОВАН
Сумраковац
Добрујевац
Сумраковац
Сумраковац
Сумраковац
Бор
030/63-155
030/66-320
030/66-203
030/66-167
030/425-116
063/756-1273
СС – 294 „МАЧВА“ – 15350 БОГАТИЋ
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Презиме и име
НОВАКОВИЋ МИРОЉУБ
ГОЛУБОВИЋ НИКОЛА
ЂОЛНИЋ СЛОБОДАН
МАРТИНОВИЋ СЛАВОЉУБ
КРАЈЧИНОВИЋ ДАРКО
ЈОКИЋ НЕМАЊА
ДРАГИЋЕВИЋ БРАНКО
КРЕЈАКОВИЋ ДРАГАН
МИРАЖИЋ НЕША
МАРТИНОВИЋ СРЕТЕН
ЂОЛНИЋ СЛАВИША
ДАНОЈЛИЋ ПРЕДРАГ
КРАЈЧИНОВИЋ ВЛАДАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
19
22
30
35
Презиме и име
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
РАДАКОВИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ЈОВА
ГИГЕВСКИ БОЈАН
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
МАРИНКОВИЋ МИЛЕНКО
КОВАЧЕВИЋ ЗЛАТКО
НИКЕТИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ВЕЛИКИЋ ГОРАН
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН
ВЕЛИКИЋ БРАНИСЛАВ
РУПРИХ ИГОР
ЧАВИЋ ИГОР
ЖИВКОВИЋ ЂОРЂЕ
ЈАНКУЛОВ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ БОРИСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ИГЊАТОВИЋ МИРОСЛАВ
СТУПЉАНИН ДЕЈАН
ЧАКАРАНОВИЋ ДРАГАН
СТУПЉАНИН СЛАВОЉУБ
Улица и број
Богатић
Совљак
Совљак
Богатић
Совљак
Совљак
Совљак
Богатић
Црна Бара
Богатић
Совљак
Богатић
Совљак
СС – 295 „РУМА“ – 22400 РУМА
Улица и број
27 Октобра 8
15 Маја 40
Радивоја Кораћа 10
Војачка 8
Партизанска 66
Вука Караџића 6
Кратка 29
Угриновачка 14
Војачка 24
Партизанска 57
Гробљанска 60
Партизанска 57
Тивол Л4
Угриновачка 6
Павловачка 32
Атанасија Стојковића 150
Нови Београд
Телефон
Мобилни
015/787-546
069/707-522
060/148-4162
015/787-800
060/457-1183 061/247-6337
015/413-593
062/181-0888
015/413-028
060/457-1183 061/247-6337
015/787-705
060/148-4162
064/233-1764
015/438-494
Телефон
Мобилни
022/477-413 064/397-3046
064/121-2026
022/474-927 063/526-509
022/391-254
022/391-388 064/840-6111
022/475-294
064/207-1065
022/391-372
022/391-125
022/391-136
022/470-978 060/133-7798
022/391-136
022/478-695 065/863-0322
064/478-1168
022/432-497 064/159-5991
022/473-336
064/138-4535
СС – 296 „15 ОКТОБАР“ – 37245 ВЕЛИКА ДРЕНОВА
Улица и број
Велика Дренова
Велика Дренова
Селиште
Велика Дренова
161
Телефон
Мобилни
037/725-077
037/752-028
037/725-221 062/650-040
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
27
29
30
40
46
50
51
54
55
СТАНОЈЛОВИЋ ВЛАСТА
РАДИЋ ДРАГАН
ИГЊАТОВИЋ ДУШАН
ИГЊАТОВИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ СЛАВКО
СТАНОЈЛОВИЋ ДЕЈАН
КОСТИЋ СЛАВИША
ЂУРИЋ МИЋА
КРСТИЋ ДРАГАН
ЧЕЛИЧАНИН БОЈАН
ВУЧИЋ ВЕРОЉУБ
ЋИРИЋ ЗОРАН
СТАМЕНКОВИЋ СЛОБОДАН
РАТАЈАЦ ИВАН
ЦИЛИЋ СЛОБОДАН
МИШИЋ МИЛИЋ
МАКСИМОВИЋ РАДОВАН
СТУПЉАНИН ДРАГАН
МИЛАНОВИЋ РАДОМИР
ЦИЛИЋ СВЕТИСЛАВ
СТУПЉАНИН ПРЕДРАГ
СТУПЉАНИН АЛЕКСАНДАР
СТУПЉАНИН ДЕЈАН
ГРУБАЧ ГОРАН
СТЕФАНОВИЋ РАДИЦА
МАРИНКОВИЋ ИВИЦА
Селиште
Велика Дренова
Велика Дренова
Велика Дренова
Страгари
Селиште
Велика Дренова
Страгари
Страгари
Селиште
Селиште
Страгари
Страгари
Велика Дренова
Селиште
Страгари
Страгари
Велика Дренова
Велика Дренова
Велика Дренова
Велика Дренова
Велика Дренова
Велика Дренова
Коцин
Велика Дренова
Селиште
037/725-294
037/725-667
037/725-667
037/725-324
063/879-1139
064/643-4330
064/296-3363
064/274-5249
064/314-4922
063/890-9462
062/482-950
064/415-8069
064/487-0489
064/226-5680
037/713-449 063/644-2299
037/725-438 062/172-3448
037/725-324 064/203-1354
037/725-323
063/715-1763
037/125-658 063/707-1471
037/725-184
037/725-184
063/782-5333
037/7875-455 063/758-8767
037/725-722
064/665-8238 064/215-9970
037/725-593
037/725-463
037/725-446
037/725-347
037/725-005
037/725-551
СС – 298 „СТАРИ БОЗ“ – 25221 КЉАЈИЋЕВО
М.бр
3
4
5
8
9
11
12
15
17
21
23
30
31
38
47
97
Презиме и име
ВУЈКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЕРОР НЕДЕЉКО
НЕВЕСТИЋ ИВИЦА
БАДОВИНАЦ ДУШКО
ЛАТАС ДУШАН
МЛАЂАН ГОЈКО
РАШИЋ МИРОСЛАВ
ЛАТАС НЕМАЊА
ВУКОВИЋ ДРАГАН
КАРАС ВЛАДО
ПЕШУТ СЛОБОДАН
ЋУЈИЋ РАДЕ
КОЛАР ИШТВАН
МРАОВОВИЋ НЕМАЊА
КОПРЕНИЦА МИЛОШ
ШАУЛА ДЕЈАН
Улица и број
Моравачка Пут 34
Првомајска 10
Циглана бб
Моше Пијаде 58
Вељка Влаховића бб
Пролетерска 18
Раде Добросављевића 5
Вељка Влаховића бб
Јагњево бб
Хајдук Вељка 49
М. Орешковића 19, Г. Рогат.
Лењинова 29
Штросмајерова 29, Телечка
Баштованска 13
Југ. Армије 64
Марка Орешковића 47
Телефон
Мобилни
025/852-389
025/853-099
063/788-9053
025/853-076 063/196-3320
025/853-248 063/118-5631
025/852-590 062/770-703
025/852-758 063/742-2248
025/853-248
025/852-749 062/619-404
025/852-451
069/161-1201
025/852-909 064/483-7874
025/846-601
025/853-752
025/852-178
025/853-007
СС – 300 „ШАМПИОН“ – 14210 УБ
М.бр Презиме и име
1 МИЈАТОВИЋ ГОРАН
Улица и број
Уб, Совљак
162
Телефон
Мобилни
014/415-755
2
3
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
20
21
25
26
30
31
32
34
54
55
59
60
МАРКОВИЋ МИЛИСАВ
ЈЕФТИЋ ДРАГИВОЈ
СИМИЋ МИЛУТИН
МАТИЋ МИЛИЦА
МАТИЋ МИЛАН
ЛУКИЋ ЗОРАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛЕНКО
МИЈАТОВИЋ ДРАГАНА
СИМИЋ ДРАГАН
СТЕФАНОВИЋ ПЕРА
МАТИЋ МИРО
СИМИЋ СЛАВИША
ВЛАЈКОВИЋ ЖИВОТА
ИВАНОВИЋ МИЛАДИН
НОВАКОВИЋ МИЛАДИН
МАРКОВИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ ВЕРАН
МАРКОВИЋ БРАНКО
ЛУКИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ РАДОВАН
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
РАНКОВИЋ РАДОВАН
ЈАНКОВИЋ ТИХОМИР
ЈЕФТИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ МИЛЕТА
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
22
23
24
27
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
МИНОВИЋ МИОДРАГ
УГРИНОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛАДИНОВИЋ СЛАВИША
ЂЕКИЋ ЈОВИЦА
МИЛЕТИЋ СЛОБОДАН
ПАНТЕЛИЋ МИКИЦА
КАЛИЧАНИН ЂОРЂЕ
МАНДИЋ МИЛИЈАН
ВЕЉКОВИЋ МИЛИНКО
ЧКОВРИЋ ЉУБИША
СТОЛИЋ СЛАВИША
ВЕЉКОВИЋ ВЕЛИМИР
ВАНИЋ МОМИР
ПАВИЋЕВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ЧКОВРИЋ МАРИЈА
РУЖИЋ МИЛАН
ВУКСАНОВИЋ САША
ЖАРКОВИЋ БРАТИСЛАВ
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Раше Плаовића 13
Уб, Стубленица
Уб, Братства Јединства
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, С. Миливојевића 63
Уб, Врело
Уб, Раше Плаовића 13
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Стубленица
Уб, Братства Јединства
Уб, Совљак
Уб, Трлић
Уб, Совљак
Уб, Братства Јединства
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Совљак
Уб, Трлић
Уб, Трлић
014/415-723
014/415-708
014/410-306
014/414-689
014/415-755
014/414-186
014/462-365
014/410-306
014/415-687
014/410-559
014-415-188
014/415-293
014/463-460
014/415-685
014/410-510
014/415-684
014/463-166
014/415-684
014/415-708
014/463-460
014/463-460
064/933-3209
063/814-0372
063/8434-781
СС – 301 „ДР МУЈО“ – 36103 РИБНИЦА
Улица и број
Пећинска 6, М. Бања
З. Николајевића 178
Село Жича бб
Село Жича 705
Село Бресница бб
П. Лековића бб, Ковачи
Село Прогорелица
Иванградска 19
Н. Карева 21
Н. Карева 18
Н. Јолић 12/1
П. Лековића 64/1, Ковачи
Н. Карева 18
Рудопољска 15/2, Краљево
Ин Мемориам
Село Жича
Н. Јолић 12/1
Село Жича
Село Жича
Село Жича
163
Телефон
036/411-671
036/371-968
036/817-127
036/817-387
036/362-293
Мобилни
063/345-460
063/720-8354
064/549-0148
064/616-2316
064/125-9156
063/638-796
064/614-3760
064/294-4159
064/250-3954
064/805-0787
063/615-852
064/345-1114
036/373-115
036/375-547
036/372-245
036/371-540
036/362-042
036/372-245
036/383-892 063/664-582
036/816-162
036/371-540
036/817-034
036/817-597
036/817-112
28 БОГИЋЕВИЋ ДЕЈАН
29 ОБРЕНОВИЋ РАДИША
Село Жича
Село Жича
036/817-028
064/306-9487
СС – 303 „КОМШИЈСКИ САСТАНАК“ – 11461 АРНАЈЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
33
34
55
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ ПРВОСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ БРАНКО
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
АНЂЕЛКОВИЋ МИЛАН
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИША
ПЕТРОВИЋ ЖАРКО
ИВАНКОВИЋ МИЛИНКО
ИВАНКОВИЋ ИВАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ДЕЛИЋ ДРАГОЉУБ
МАРКОВИЋ СТЕФАН
ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША
РАДОВАНОВИЋ САША
РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ МИЛОМИР
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
25
27
32
33
35
39
41
Презиме и име
ЂОРОВИЋ СРБОЉУБ
МАКСИМОВИЋ МИРКО
ДИКИЋ МИЛЕ
САРИЋ РАДОМИР
РЕПИЈА МИЛЕ
ВУЈИН СРБИСЛАВ
КАЛАБА СЛАВКО
ЗИНАЈИЋ МИЛЕ
ЖИВКОВИЋ МИРКО
ГЊАТОВИЋ ДРАГАН
КАПЕТАНОВИЋ МИЋА
ВРЊЕШ МЛАДЕН
ПОП МИРОСЛАВ
ЂОРЂИЋ МИЛАДИН
ХРИЦ ЈАН
МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
СТАМЕНОВ МИЛОСАВ
ВРАЊЕШ МИЛАН
БАКО ЂОРЂЕ
БУНДАЛО ЗОРАН
МИХАЈЛОВИЋ СЛОБОДАН
ЛЕЖАЈА ЖЕЉКО
Улица и број
Бождаревац
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Лазаревац
Бељина
Барајево
Барајево
Бељина
Барајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Телефон
011/830-4086
011/832-1514
011/832-1396
011/832-1080
011/832-1123
011/832-1709
011/812-5986
011/832-1039
011/830-0735
011/830-0735
011/832-1352
011/830-1119
011/832-1090
011/832-1481
011/832-1728
011/832-1728
011/832-1680
Мобилни
064/210-8084
062/460-105
063/725-0204
063/818-6492
062/385-709
062/155-5972
065/639-0298
064/235-8446
063/719-6488
064/807-7110
062/714-407
064/884-7215
065/832-1728
063/317-424
СС – 304 „ТРЕЋА СРЕЋА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА
Улица и број
Чукојевац
Гаврила Принципа 31
Д. С. Лазаревића 56
М. Стојановића 8
Краишка 19
Д. С. Лазаревића 9
С. Ковачевића 5
Радничка 25
М. Гавриловића 24
М. Обилића 53
Ин Мемориам
М. Гавриловића 21
Ј. Поповића 27
Митровачка 17
Н. Момчиловића 13
В. Мишића 79
Ц. Кукоља 121
Ј. Шћурле 43
М. Гавриловића 21
К. Михајлова 49
М. Павловића 17
Ј. Поповића 25
А. Шантића 3
164
Телефон
Мобилни
036/875-264
022/322-822
022/326-671
022/323-183 064/151-0512
022/321-859
022/323-039
022/322-412
022/322-247
022/322-588
022/326-829 064/229-2797
022/326-571
022/312-682
011/848-3225 064/360-2868
022/314-150
022/323-152 063/803-2948
022/325-926
011/312-9269
022/326-571
022/327-081
022/328-264
022/323-152 063/333-152
022/328-591
42
43
44
49
51
66
69
95
96
113
СИКИМИЋ ДОЈЧИЛО
ВРАЊЕШ НЕНАД
ЋОСОВИЋ ДУШАН
ПУЗИГАЋА БОРА
СТАНКОВИЋ МИОДРАГ
СТОШИЋ ПРЕДРАГ
КОВАЧЕВИЋ ЛАЗАР
ШОРГИЋ МИЛАН
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Презиме и име
ИЛИЋ ЉУБИША
ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВ
НИКОЛИЋ МИЛЕ
НИКОЛИЋ МИОДРАГ
ОСМАНОВИЋ МИОДРАГ
МИЛОВАНОВИЋ ЖИВОМИР
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЦА
БРЗАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВЧИЋ Д. МИЛЕТА
ЛАЗАРЕВИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МЛАДЕНОВИЋ САША
МЛАДЕНОВИЋ СЛАВИША
МЛАДЕНОВИЋ БОРИСЛАВ
ЂУРЂЕВИЋ ЧЕДОМИР
СИМИЋ ДРАГАН
РАЈКОВИЋ МИЛЕТА
ЦАНИЋ МИЛОШ
МИЛОВАНОВИЋ БОЈАН
ЖИВКОВИЋ ПРЕДРАГ
СПАСИЋ СЛАВОЉУБ
НЕЏИПИ НЕЏИП
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
ЈОСИЋ ГОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
РАНЧИЋ ЗОРАН
АДАМОВИЋ ГОРАН
СПАСИЋ НЕНАД
ДИМИТРИЈЕВИЋ САПА
МИЛОЈКОВИЋ СЛАВИША
РАЈКОВИЋ МИЛАН
РИСТИЋ СИЛВАНА
РИСТИЋ ДЕЈАН
РЕЉИЋ ВЛАДИЦА
РЕЉИЋ СЛАВИША
Пионирска 25
М. Гавриловића 21
Г. Принципа 41
М. Орешковића 41
М. Бурсаћ 13
Ин Мемориам
Ц. Душана 71
В. Поповића
М. Бурсаћа 13
Војка
022/322-569
022/326-571
022/325-788
022/321-491
022/326-108
022/322-363
022/325-749
022/326-108
022/312-682
СС – 305 „ПРИЈАТЕЉИ“ – 18220 АЛЕКСИНАЦ
Улица и број
М. Поповић 125
Спортска 21
Дунавска 1
Т. Ђорђевића 47
Васе Николића 4
Таушановић 70
М. Поповић 186
Село Моравац
Село Бобовиште
Спортска бб
Д. Миловановића 63
Ж. Вељковић 4
Мишићева 2
9 Југовића 51
К. Милоша 40
Буцекова 5
Моравичка 23
Житковац Рв 16
Краља Милоша 86/19
Село Бобовиште
Спортска 21
Село Моравац
Село Д. Љубеш
З. Врх 13, Ниш
Липовачка 56
Село Моравац
Село Николица 5
В. Мишића 42
23 Дивизије 12
М. Поповић 186
Ж. Вељковић 22
Село Д. Крупац
Вишка бб
Нишка бб
Лењинова бб
Лењинова бб
165
Телефон
018/873-201
018/806-056
018/802-435
018/874-577
018/805-422
018/801-325
018/807-649
018/887-069
018/875-535
018/800-864
018/803-704
018/801-223
018/807-839
018/802-196
018/803-240
018/805-588
018/803-588
018/846-747
018/801-550
Мобилни
064/007-3580
064/038-3757
063/701-7484
064/383-3670
064/676-8003
062/551-093
064/951-3530
060/070-2070
060/070-2070
064/190-2674
062/559-605
064/139-2970
063/782-7705
018/806-056
018/846-846
018/353-534
018/872-539
018/887-069
018/803-564
018/807-937
018/807-649
018/800-419
018/842-225
064/368-7528
063/834-4990
064/560-3363
063/701-7484
064/373-6938
060/390-0222
018/803-317 064/391-3960
018/803-317 063/741-8739
40
41
42
44
47
48
49
50
51
52
53
55
56
71
333
МИЉКОВИЋ АЦА
СТАНЧИЋ МИРОСЛАВ
ПЕЈЧИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ИВИЦА
МАРИНКОВИЋ ДЕЈАН
ЛАЗАРЕВИЋ ИВИЦА
БОЖИНОВИЋ ЧЕДОМИР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
РИСТИЋ СРЂАН
ЗДРАВКОВИЋ ДРАГИША
ПАВЛОВИЋ НОВИЦА
МИЛЕНКОВИЋ БРАТИСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ САША
МИЛОВАНОВИЋ МИРОЉУБ
ДУДИЋ САША
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Име и презиме
DRAGOSLAV PAVLOVIĆ
RATOMIR SIMIĆ
PERO DELOV
SINIŠA ĐORĐEVIĆ
RATKO STEFANOVIĆ
TANASIJE MARIJANOVIĆ
GORAN MARIĆ
NENAD PAVIĆ
SALADIN IZIĆ
DUŠAN SARIĆ
ZORAN MINIĆ
MOMČILO RADOSAVLJEVIĆ
ZORAN ĐORĐEVIĆ
JOVAN MILIĆEVIĆ
MIROSLAV ALEKSIĆ
SLAVIŠA RADIĆ
SLAVOUUB DINIĆ
ZORAN JANIĆIJEVIĆ
RYAN VELJKOVIĆ
HAMID HEJDARIJAN
BRANKO CVETKOVIĆ
GORAN NIKODIJEVIĆ
STOJKOVSKI STOJANČE
CHAZ MENCA
DARKO KLJAJIĆ
RANKO KOSTIĆ
NIKOLA TURAJČESKI
ZORAN ILIĆ
BOGOSLAV MARTINOVSKI
MLADEN MUTIĆ
RANKO ČEKA
Село Б. Брег
М. Поповић 125
Село Рутевац
Д. Тривунца бб
В. Караџића 2/36
В. Караџића 3/16
Житковац
29 Новембра
Моравичка 51
Лужане
Село Јасење
Село Вукашиновац
Рви 11
Село Рутовац
Б. Крсмановића 2/12
018/889-459
064/158-9562
063/856-6042
064/391-4745
063/417-864
018/804-460
018/846-836
018/837-469
018/803-388 061/208-4897
018/841-232 063/837-4745
01/8/849-259
018/889-600 064/429-3149
064/240-5777
018/889-046
064/042-0070
СС – 306 „СРПСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – АУСТРАЛИЈА
Адреса
48 Hansens Rd. Mintohaits 2566 NSW.
34 Sayamore Cre. Campelfield 3061 VIC.
00 Brinkley Crt. Palmerstone 2913 ACT.
42 Council Av. Rockingham 6168 WA.
37/b Hodges Pl. Currans Hills 2567 NSW.
14. Miranda Way Gosnalls 6110 WA.
7 Vista Crt. Scarborough 4020 QLD.
24 Ascot St. Kenley Hights 2166 NSW.
7 Klassen Pl. Mirrabooka 6061 WA.
VIC.
9 Roland St. Bossly Park 2176 NSW.
25 Mc.Connel Crs. Kambah ACT.
2 Gudgenby Pl. Palmerstone 2913 ACT.
12 Henry St. Leichhardt 2040 NSW.
16 Headingly Crt. Endevour Hill 3802 VIC.
110 Springvale South 3172 VIC.
4/305 Dandenong Rd. Prahran VIC.
91 Brisbane Rd. Red Bank 4301 QLD.
93 Mc.MahonRd. Yagoona 2199 NSW.
Po Box 322 Deakin VVest 2600 ACT.
10 Lamandra Crt. Heretige Park 4118 QLD.
118 Morton St.Queanbeyan 2620 ACT.
114 VVest St. South Hrsile 2221 NSW.
4 Mc.Graths St. Bellfield 3081 VIC.
2127 Lismore Av. Deewhy 2099 NSW.
3 Saunders Crt. Liverpool 2170 NSW.
62 Burngham Way Girrawheen 6064 WA.
Melburn QLD.
22 Snowdrop Rt. Mirrabooka 6611 WA.
2 Lochton Crt. Greenvale 3059 VIC.
70 Settlers Rd. Rovalla 2620 ACT.
166
Телефон
02/96039815
03/93599564
02/62428495
08/95292643
02/46478236
08/94903143
07/38803761
02/98227160
08/93437894
02/96092480
02/62317880
02/62427640
02/95695472
03/97003397
03/95481073
03/95215321
431281104
02/96452481
04/10688031
07/38032026
02/62428495
02/95465224
04/02048857
04/15054006
02/96023378
04/10316251
08/92492505
03/93336202
04/01686642
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
JOVICA ARSIĆ
SAM & EDDY ZIA
PETAR DRAGIŠIĆ
SAMIR BEŠIĆ
FADIL MEHMEDOVIĆ
ALEKSANDAR TRIFUNOVIĆ
PECE MIHAILOV
BANO NIKOLOVSKI
SENAD BEŠIĆ
IGNJAT FILIPOVIĆ
DUŠKO JANKULOSKI
KASIM KOLAŠINAC
DANIJEL MATIĆ
PANOV BLAGOJ
JIMMY FODOR
BIJELJINAC G.C.
ROBERT DIMITROV
MILOVAN NINKOVIĆ
FEODOR BETSHAHBAZ
JUAN J. BULNES
KOSTA
DRAGI
VIC.
29/b Kerrs Lane Nambour 4560 QLD.
13 Chappell St. Thomastown 3074 VIC.
10 Azelea St. Fitzgibbon 4038 QLD.
17 Kap Hill Hst. Mirrabooka 6061 WA.
9 VVebster Rd. Lurnea 2170 NSW.
16 VVallace St. Bexley 2207 NSW.
12 Clio St. Wiley Park 2195 NSW.
2/31 Hibiscuse Crt. Fitzgibbon 4038 QLD.
3 Axmeneter Dr. Crenburger 3064 VIC.
7 Midway Crs. Lalor 3075 VIC.
VIC.
12 Misyc Crt. Dovetond 3177 VIC.
61 Fanchurch St. Alexandar Hights 6064 WA.
59. HewarraRd. Mericnille 2204 NSW.
QLD.
Kallara Pl. Duffy 2611 ACT.
6 Vinca St. Hill Crest 4118 QLD.
13 Bowie Pl. Wetherill Park NSW.
18 Mount Ain Breeze Crt. Nambour 4560 QLD
VIC.
WA.
07/54412505
07/94641695
04/15048881
08/92484643
02/98268146
04/10647148
02/97034600
04/06884864
03/9333 7006
04/01024259
04/11229967
08/93436640
02/95690268
04/18419449
02/62887910
07/38002980
02/96041248
07/54414138
СС – 307 „SHC“ – OHAJO, АМЕРИКА
М.бр Презиме и име
15 PEJKOVIĆ DRAGAN
10
1
7
9
3
4
11
2
8
14
12
13
5
18
19
20
Адреса
5652 s. Madison Rd., Countryside. IL, 60525
Телефон
(708) 828-5153
(718) 304-6529
ZILIĆ ALIJA
5526 31st. Avenue Ct.Moline. II. 61265-5729
(309) 762-2350
(309) 798-8815
KOLIĆ ZVONKO
11804 Carney Street. Warren Ml, 48089
(586) 757-5851
MIJALKOVIĆ DONE
1012 Center Road, Clinton. OH 44216
(330) 322-7330
MIJALKOVIĆ PERA
701 Ventura Blvd, Akron, OH 44319
(330) 882-6446
(330) 283-0139
STOJKOVSKI MILUTIN
13138 Mair Road. Sterling Heights. Ml 48313
(586) 245-9552
OGNJANOVSKI VOJNO
13141 Churchill Drive, Sterling Heights, Ml 48313 (586) 254-7458
MARINKOVSKI BLAŽA
4830 Drvden Road. Dryden. ML. 48428
(810)796-9085
MARKOVIĆ MILAN
2102 BellusRoad, Hinckley, OH 44233
(440) 842-3625
GROZDANOVSKI TRAJČE 2122 Pickle Road. Akron. OH. 44312
(330) 644-1609
PERIĆ DOBRICA
13790 Stoneycreek Drive. North Royalton.
(440) 582-3632
OH 44133
(440) 476-4825
PAVLOVIĆ VOJA
11520 Aaron Drive. Parma, OH. 44134
(440) 885-2835
NIKOLIĆ BRANIMIR
5600 Goodman Drive, North Royaiton, Oh 44133 (440) 237-4072
BOZINOVSKI VANE
41474 Sesame Drive, Sterling Heights, Ml 48314 (1586) 254-6037
(1586) 381-0043
NOVAKOVIĆ TODE
3010 Bauer Dr., Machesney Park., IL 61115
H(815) 885-4978
0(815) 298-0630
NOVAKOVIĆ ALEKSANDAR 730 Russell Rd., Apt. 7 VVaterloo, IA 50701
(319) 830-9830
POPOVIC JOVAN
3557 Berteley Ln., Brunswick, OH, 44112
(614) 506-2041
167
21 BEĆIROVIĆ CELVER
6005 Creswt Park Dr., Riverdale MD., 20737
22 MASTAULIĆ JASMIN
6005 Creswt Park Dr., Riverdale MD., 20737
23 EBRAHIM BELKIĆ
3320 Chauncey PL. Apt. 201, Mount Rainier, MD
20712
Hartford, CT
(860) 296-2538
Port Huron, Ml
Port Huron, Ml
(313) 522-4983
644 Colonial Rd..Desplains. IL 195 Peterson Dr.. (847) 409-3593
Peosta.. IA 52068
24
16
17
6
ELVIR NUKIĆ
BENKO TUCIĆ
SELIM HERLOVIĆ
EKREM NUHEJE
H (301) 345-8536
C (240) 286-6006
H (301) 345-8536
C (240) 286-6006
СС – 308 „ЛЕТАЧ – 36103 РИБНИЦА
М.бр
1
3
4
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
30
Презиме и име
ДРАГУТИНОВИЋ МИЛОВАН
ДОБРИЋ МИЛИЈАН
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
РАНЧИЋ БРАНИМИР
РАНЧИЋ ДАМЊАН
МИЛОЈЕВИЋ МИЛАНКО
ВУЈИСИЋ НЕНАД
МАРКОВИЋ МИЛАН
КАЛИЧАНИН ДАНИЛО
УГРИНОВИЋ МИРОСЛАВ
БИЛИБАЈКИЋ АЛЕКСАНДАР
КЕКЕРИЋ ДРАШКО
ЈЕЛИЋ МИРОЉУБ
МИЛОШЕВИЋ НЕНАД
ДРАГУТИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КАЛИНИЋ ВЛАДИМИР
ПАНТЕЛИЋ СРЂАН
КЕКЕРИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОВИЋ НЕНАД
ВУЈИСИЋ ЉУБИША
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ЈЕРИНИЋ БОРИСАВ
ЈЕРИНИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈЕРИНИЋ ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ ЗОРАН
МИЛИНКОВИЋ НИКОЛА
БРЗАКОВИЋ БОРИСАВ
ЛАЗИЋ МИРОСЛАВ
МАРИНКОВИЋ ЉУБИША
НЕШИЋ РАДОМИР
МАРКОВИЋ ПАЈА
ЛАЗИЋ БОГОЉУБ
Улица и број
Шумадијска 9
Рибничких Партизана 18
Попинска 46
Мирослава Андрића 6
Драгана Доковића Уче 3
Ковачи
Рибничких Партизана 17
Жича 473
Ковачи
Ковачи
Ковачи, Старине Новака 17
Жикице Шпанца 39
Моше Пијаде 27/7
Воћареве Ливаде
Шумадијска 9
Николе Тесле 25/1
Воје Стаморана 5
Ковачи
Пицмала
Рибничких Партизана 17
Телефон
036/375-065
036/373-540
036/375-355
036/371-725
036/371-270
036/361-241
036/379-633
036/817-522
036/361-245
036/362-051
036/375-208
036/234-680
036/373-050
036/375-065
036/375-718
036/374-073
036/372-670
036/322-622
036/379-633
Мобилни
064/848-9605
064/489-2064
063/823-7296
064/146-7018
064/239-0741
064/163-6803
063/896-9201
063/802-1677
064/848-9668
064/112-9927
064/166-7755
063/119-8887
СС – 309 „ТЕКИР“ – 11509 СКЕЛА
Улица и број
56 Родољуба 49
56 Родољуба 49
56 Родољуба 49
Мила Манића 174
Славка Бркића 94
Станислава Јовановића 8
Славка Бркића 51
V Козарска 10, Звечка
Миодрага Мијића 15
Ж. Драгојловића 9
Славка Бркића 67
168
Телефон
011/877-0110
011/877-0110
011/877-2876
011/877-0132
011/877-2531
011/877-2554
Мобилни
065/616-2002
065/616-1001
063/760-0013
064/476-5856
064/385-2814
064/922-0092
063/786-9189
064/541-7513
12 ЛАЗИЋ МИЛОШ
15 АЛЕКСИЋ БОЈИСЛАВ
20 РАДУШКИ РАЈКО
Славка Бркића 65
10 Октобра 106
56 Родољуба 83
011/877-2573 065/311-2967
063/703-0506
011/872-3269 062/816-1202
СС – 310 „БАГРЕМАР“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
22
24
27
33
Презиме и име
АНТОНИЈЕВИЋ ЛАЗАР
ПАНТИЋ ДРАГАН
ПЕТРОНИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
РАДОШЕВИЋ БОШКО
СИМОНОВИЋ ВЛАДИЦА
РАДОВАНОВИЋ СРЂАН
КАТАНИЋ САША
АРСЕНИЈЕВИЋ БОЈАН
ЈАЋИМОВИЋ ДРАГАН
ЂОКИЋ ДЕЈАН
ЧЕКАНОВИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ВЕРОСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
ПАВЛОВИЋ БОШКО
СТЕВАНОВИЋ СРЂАН
СТОЈИЋ МИЛЕНКО
ЛУКИЋ ПРЕВИСЛАВ
АРСЕНИЈЕВИЋ ДРАГАН
ВУКОВИЋ МИЛАДИН
ИЛИЋ ГОРАН
М.бр
1
2
6
8
10
11
12
16
25
31
Презиме и име
СКОРУПАН ЛАЗА
РАЈШИЋ ЖЕЉКО
ПОПОВИЋ ДАРКО
МИЉКОВИЋ РАДОСЛАВ
ГАЋЕША ДРАГАН
ШПАНОВИЋ ЖЕЉКО
ШПАНОВИЋ ИВАН
ПОПОВИЋ ДРАГАН
ПОКРАЈАЦ МИРКО
БЕЊАК СРЂАН
М.бр
2
3
4
5
Презиме и име
ЖИКИЋ МИРОСЛАВ
ПАНТИЋ МИРОСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
МАРКОВИЋ ДРАШКО
Улица и број
Љубићска 8/4
Љубићска 20/2
Каранићева 1/12
Светогорска 7/29
Војних Техничких Завода 6
Горњомилановачка 60
Младе Босне 21
Лужнице, Крагујевац
Др. Ђ. Митровића 12
С. Протића 10
Нехруова 6
Д. Тодоровића 98
М. Симовића 25/1
Д. Марковића 1/1
Д. Бакића 10
Жировница
Драгобраћа
С. Колонија
Пионирска бб, Село Врњци
Р. Мићовића 87
Рујевичка 4
Р. Шубакића 32
Телефон
Мобилни
034/314-818 064/349-0768
034/320-451 063/242-261
064/640-8374
034/349-791 063/623-495
034/334-521 062/5205-198
034/357-142 063/617-189
034/321-671 064/166-3160
034/577-212 062/188-4369
034/397-166 063/642-970
034/365-401
064/408-5953
034/315-339 064/474-0957
064/185-2540
064/974-5036
034/398-091 065/606-0107
034/863-203
034/582-557
034/325-266 064/026-0366
063/623-495
034/326-038 064/273-0569
034/320-484
034/312-048 063/689-305
СС – 311 „КРИЛА“ – 22221 ЛАЋАРАК
Улица и број
Ћелезничка 11
Ћелезничка 81
Партизанска 56
Пинкијева 32
1. Новембра 88
Паланка 41, С. Митровица
Паланка 41, С. Митровица
1. Новембра 256
Т. Витасовића 69
Фрушкогорска 95
Телефон
022/670-105
022/673-081
022/670-858
022/670-878
022/673-319
022/641-054
022/641-054
022/672-587
022/670-862
022/673-590
Мобилни
063/746-6722
064/203-0132
064/014-5802
064/206-5002
064/022-7412
063/117-1008
064/154-7871
064/463-4900
064/206-5013
061/244-7102
СС – 312 „БАКАРАЦ“ – 12227 БАРЕ
Улица и број
Село Баре
Село Берање
Село Бискупље
Село Берање
169
Телефон
012/587-507
012/587-607
012/672-116
012/587107
Мобилни
063/802-5045
062/702-139
062/700-789
063/845-8701
6
7
8
9
12
20
25
26
27
28
29
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАШКО
ЈАНКОВИЋ БОРИСЛАВ
ИЛИЋ РАДОВАНЧЕ
ЖИКИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ДРАШКО
МИЛАНОВИЋ СЛАЂАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ВЛАДАН
ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН
СТОЈИЋ ИВАН
М.бр
1
3
6
7
11
14
15
20
29
42
48
49
50
51
116
Презиме и име
МИЉКОВИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ ЉУБИША
МИЛАНОВИЋ МЛАЂА
ЖИВКОВИЋ СЛОБОДАН
СТАНОЈЛОВИЋ ДЕЈАН
ЈОВИЋЕВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ АЦА
ВЕЛИЧКОВИЋ ГОЛУБ
МИЛИСАВЉЕВИЋ ГОРАН
ГОЛУБОВИЋ СЛАВОЉУБ
БОГОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
ЛУГАВАЦ РАЈКО
ТРУЈКИЋ МИШКО
ГОЛУБОВИЋ ЈОВИЦА
ГОЛУБОВИЋ КАТИЦА
М.бр
1
2
3
5
7
8
11
14
16
17
19
30
31
32
33
36
Презиме и име
ПАНТИЋ ДУШАН
МАРКОВИЋ РАДОМИР
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ЂУРИЋ РАДОМИР
ЖИВКОВИЋ ГОРАН
ЖИВАНОВИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН
САВИЋ ЖЕЉКО
ВУКАШИНОВИЋ РАДОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ РАДИША
САВИЋ МИЛОРАД
ЈЕРЕМИЋ ЗОРАН
ЈЕРЕМИЋ БОБАН
МИТРАШИНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МИРОЉУБ
Село Баре
Село Берање
Село Баре
Село Касидол
Село Баре
Село Трњане
Село Мајиловац
Село Мајиловац
Село Берање
Село Касидол
Село Касидол
012/587-282
012/587-148
012/587-207
012/587-330
012/587-507
012/286-649
012/674-748
063/839-6147
063/826-6169
064/548-8280
063/854-5793
063/839-6039
063/856-7022
012/674-074 064/234-7857
012/587-236 064/365-5732
012/587-171 063/828-0499
СС – 314 „МИС“ – 11324 НОВО СЕЛО
Улица и број
Краља Петра 94
Краља Петра 95
Краља Петра 144
Краља Петра 59
300 Карађорђ. Устаника 42
Учесници Ноба 30
Учесници Ноба 29
300 Карађорђ. Устаника 36
Краља П. 62
Милоша Обилића 12
Деспота Лазаревића 2
Краља П. 115
Стовариште Марковац
300 Карађорђ. Устаника 31
Милоша Обилића 12
Телефон
Мобилни
026/851-178 063/810-2267
063/771-4662
026/851-046 062/183-4090
026/851-191 063/818-9439
026/851-144 064/286-8471
063/842-1099
064/132-0500
026/851-099 064/126-1171
064/168-9636
026/851-196 064/116-1913
026/851-023 064/154-9701
026/851-351 064/119-8183
026/861-513 063/254-716
026/851-141 064/115-7577
026/851-196 064/116-1913
СС – 315 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 11431 ЛАНДОЛ
Улица и број
Ландол
Ландол
Ландол
Петријево
Ландол
Кохарска 146, Смедерево
Прешернова 1, Смедерево
Н. Воље 4, Смедерево
Ландол
Ландол
Прешернова 1, Смедерево
Н. Воље, Смедерево
Ландол
Ландол
Ландол
Ландол
170
Телефон
Мобилни
026/711-066
026/711-085
026/711-552
026/715-085
026/711-529
026/663-161
026/614/456
026/213-502
026/711-496
026/711-462
026/614-456
026/226-308
026/711-082
026/711-082
026/711-484
064/153-6289
37
41
42
50
54
56
60
73
77
80
88
ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ ПРВОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ МИЛАН
САВИЋ БОЖИДАР
ПАНТИЋ ДРАГОЉУБ
МИЛОШЕВИЋ БРАНКО
МИЛОШЕВИЋ ЖИВОРАД
СТАНОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРКОВИЋ МИЛАН
СТАМЕНКОВИЋ ВЛАСТИМИР
Ландолски Пут
П. Добровића 6, Смедер.
Коларски Пут
Н. Воље 4, Смедерево
Ландол
Партизанска 83, Смедер.
Ландол
Коларски Пут
Ландол
Ландол
Ландол
026/660-414
026/662-226
026/661-110
026/213-502
026/711-459
026/613-628
026/711-082
026/661-110
026/711-085
026/711-085
026/711-462
СС – 318 „7. ЈУЛИ“ – 11328 ВОДАЊ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
30
35
36
37
38
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ГАВРИЛОВИЋ РАДОСЛАВ
ТОМИЋ МИХАЈЛО
ТОМИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
УРОШЕВИЋ ЗОРАН
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН
ГЛАВОЊИЋ РАДОМИР
ГЛАВОЊИЋ ЉУБОМИР
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИОДРАГ
МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА
МИТРОВИЋ ЖИВАН
РАДОЈЕВИЋ ИВАН
ВЕЉОВИЋ ДРАГОЉУБ
ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН
ВУЈОВИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛОСАВ
САВИЋ ИВАН
ИЛИЋ МИЛОШ
ГЛИГОРИЈЕВИЋ МИОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ СТЕФАН
НИКОЛИЋ МИЛАН
М.бр
1
2
3
4
8
9
Презиме и име
ЈЕРЕМИЋ ЈОСИП
ТОМА ИЛИЈА
КАТАНИЋ АЛЕКСАНДАР
ДЕКАЊ ЈОЖЕФ
УМИЧЕВИЋ ТОДОР
ГУБИЋ ДРАГАН
Улица и број
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Удовице
Удовице
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Биновац
Водањ
Биновац
Удовице
Водањ
Водањ
Телефон
026/715-495
026/715-401
026/715-376
026/715-376
026/715-394
026/764-223
Мобилни
062/467-037
064/928-6049
064/126-6385
064/448-4474
064/444-9045
065/429-0042
064/175-8307
026/715-374 062/601-968
064/443-3584
064/975-2500
026/715-270
026/715-588 063/186-3948
026/715-327 062/712-123
026/715-233
026/715-401 062/644-647
026/715-373
026/715-386
026/711-308
026/715-177
026/711-420
064/140-1131
026/715-429
026/715-473
СС – 319 „БЕШКА“ – 22324 БЕШКА
Улица и број
Вељка Влаховића 56
Бранка Радичевића 42
Кнеза Милоша 40
М. Грујића 26, Крчедин
Краља Петра 70
Вељка Влаховића 8
171
Телефон
Мобилни
022/571-153
064/238-1807
022/571-280
022/500-097
022/570-088
022/571-152
12
13
14
16
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
38
39
50
51
53
54
55
ЧАКИЋ ЗОРАН
КОТАРАЦ БРАНИСЛАВ
ЂУРИЋ ГОРАН
БЕУК ДРАГАН
ПОПОВИЋ ЖЕЉКО
ТРБОЈЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
РУСТЕ АЉИЈАЈ
МАЧКИЋ МИЛАН
ДУБРАВАЦ ЗОРАН
РАВЊАК РАДЕ
ТЕПАВАЦ ДАНЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЛУКА
МИШЧЕВИЋ НЕНАД
КАЛИНИЋ МИЛЕНКО
БУЊАН ЖИВАН
КЕЧИЋ ЗОРАН
РАДОВАВНОВИЋ ДУШКО
БУЊАН НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ ЉУБИНКО
БОЖИЋ БОЈАН
ЛИЛИЋ ГОРАН
ВОРКАПА ДРАГАН
ДРАЖИЋ ЗОРАН
Змај Јовина 32, Н. Сланк.
Карађорђева 12, Н. Сланк.
Југ Богдана 19, Инђија
Ј. Мишковића 11, Крчедин
С. Радиновића 21, Крчедин
М. Пупина 24, Инђија
Мике Антића 14
Браће Груловића 5
Цара Лазара 78
Цара Лазара 109
Сремска 42, Инђија
В. Петровића 16, Инђија
М. Грујића 7, Крчедин
Косовска 9/А, Инђија
Браће Рељића 25
М. Вуксана 30, Крчедин
М. Горког 2, Крчедин
Браће Рељића 25
Фрушкогорска 38
М. Грујића 55, Крчедин
С. Радиновића 28, Крчедин
М. Грујића 36, Крчедин
Ј. Вуксана 5, Крчедин
Марадичка 24
063/532-760
022/591-245
022/551-519 063/875-0876
022/500-056
064/136-5750
022/562-004
063/191-4150
022/570-306
022/570-760
064/636-9654
022/562-227
022/553-487
064/475-8570
022/557-623
022/570-144
022/500-613
064/125-7824
022/570-144
022/570-653
022/500-488
022/500-227
064/242-1027
022/500-194
022/570-990
СС – 320 „ЗЛАТНО ЈАТО“ – 35204 БАГРДАН
М.бр
1
2
3
5
6
7
10
11
12
14
15
18
20
21
24
25
27
30
33
37
38
Презиме и име
МИЛАНОВИЋ ИКИЦА
ВУЧИНИЋ МАРКО
НИКОЛИЋ ЗОРАН
АНТИЋ ДРАГУТИН
МИТИЋ СРЂАН
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ПАНТА
МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДАН
ГРУЈИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛУКА
ТОМИЋ БОЈАН
МИЛОВАНОВИЋ РАДИША
МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
ПРОКИЋ МАРКО
ТРАИЛОВИЋ БАНЕ
ТАНАСИЈЕВИЋ ЗВЕЗДАН
МИЛЕНКОВИЋ СТЕФАН
СТОЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН
ТАНАСИЈЕВИЋ ИЛИЈА
Улица и број
С. Новаковић 31
Багрдан
Село Доњи Рачник
Село Доњи Рачник
Багрдан
Село Војска
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Село Мачевац
Село Брзан
Багрдан
Багрдан
Село Мачевац
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
172
Телефон
026/515-436
035/275-614
035/275-136
035/275-473
035/275-616
035/339-049
035/275-349
035/275-268
035/275-680
035/275-262
035/275-268
035/275-146
Мобилни
064/212-2457
064/290-2709
061/110-1113
064/143-9095
063/734-0897
064/672-6051
064819/7227
060/327-5268
061/206-4279
064/151-4958
035/275-310 063/879-0511
035/275-185
035/339-179 064/114-5437
035/275-341 064/121-3841
035/275-269
035/275-311 063/727-3111
035/275-341
40 МИЛЕТИЋ ДРАГАН
46 МИЛОВАНОВИЋ СЛАБОЉУБ
Багрдан
Село Брзан
035/275-319
064/361-0093
СС – 322 „КАРАЂОРЂЕ“ – 11226 ПИНОСАВА
М.бр
1
3
4
7
8
9
11
12
14
18
20
22
25
31
Презиме и име
СТРИНЕКА МИРОСЛАВ
КОМАТИНА МАРКО
ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН
СТРИНЕКА ВЛАДИМИР
МАРЈАНОВИЋ МИЛОШ
КНЕЖЕВИЋ РАДОМИР
ФИЛИПОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОКИЋ МИЛАН
ДОБРИЧИЋ ЖИВАН
МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН
ВУКАДИНОВИЋ ЗОРАН
САРИЋ МИОМИР
СТОШИЋ ЗОРАН
ЦВЕТИЋ РАДИСАВ
М.бр
1
3
9
12
13
16
17
18
19
20
Презиме и име
ДОНДУР МИЛАН
МЛАДЕНОВИЋ РАДИВОЈЕ
ДОНДУР МИРА
ЂИКАНОВИЋ ИВАН
ЂИКАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
АЛЕКСИЋ ДАНИЦА
АЛЕКСИЋ МИЛАН
НЕМЕТ ДЕЗЕ
ОРЕЉ ВЛАДИМИР
НЕМЕТ ТАМАРА
М.бр
1
2
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
Презиме и име
АНТИЋ СВЕТОМИР
РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОКИЋ ДАЛИБОР
ВУЧКОВИЋ МИЛУТИН
ВУЧКОВИЋ ДРАШКО
МАРКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ
ЈОВИЋ РАДОМИР
МИЛАДИНОВИЋ МИРОСЛАВ
КУЗМАНОВИЋ ЈОВИЦА
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
ЦВЕЈИЋ НОВИЦА
КОСТИЋ ДРАГИША
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД
Улица и број
3. Нова 47
7. Нова 9
Булевар Јна 54
3. Нова 47
5. Нова 6
6. Нова 20
2. Нова 29
Ивана Станића 7
10. Нова 53
5. Нова 6
Ј. Черног 6
Ј. Черног 6
3. Нова 147
2. Нова 14
Телефон
011/390-6697
011/390-6726
011/390-6539
011/390-6697
011/390-6421
Мобилни
063/216-713
065/949-4946
064/444-1019
011/390-7761
011/343-2031
011/390-6546
011/390-8191 064/172-9088
011/390-8067 064/610-2981
064/446-5055
011/390-7768 062/839-5579
011/390-7951
СС – 323 „БАМБИ“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ
Улица и број
Фрушкогорска 15
Сремска 36
Фрушкогорска 15
Фрушкогорска 12
Фрушкогорска 12
Фрушкогорска 68
Фрушкогорска 68
Фрушкогорска 13
Дунавска 2
Фрушкогорска 13
Телефон
022/341-335
173
064/172-9169
063/775-0426
063/775-0426
022/340-224
022/340-224
022/343-064 069/341-1800
022/349-762
022/341-180
СС – 325 „МОРАВАЦ“ – 12000 ДРАГОВАЦ
Улица и број
Ин Мемориам
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Ин Мемориам
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Мобилни
064/172-9169
Телефон
Мобилни
012/575-357
012/575-037
012/575-039
012/515-093
012/575-495
012/575-436
012/575-016
012/575-280
012/530-153 064/448-5033
012/575-506
012/575-518
20
22
25
28
29
30
31
32
33
34
38
41
42
43
44
45
46
47
49
50
67
101
АРСИЋ ЖИВАДИН
ПЕРИЋ СЛАЂАН
ПЕРИЋ САША
ЛАЗИЋ ВЛАДАН
ЛАЗИЋ САША
ЈЕРЕМИЋ РАДИВОЈЕ
ЈОВИЋ ИВАН
СТОКИЋ ДОБРИЦА
ПЕТКОВИЋ ЉУБИША
СТОКИЋ МИРОЉУБ
МАЛЕТИЋ ДЕЈАН
ЖИВКОВИЋ РАДИША
МАРКОВИЋ ДРАГИША
РАДИВОЈЕВИЋ ПЕТАР
ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ИЛИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ НЕНАД
ЈОВИЋ МИОДРАГ
СТОКИЋ ЗОРАН
КОСТИЋ ЉУБИША
МИХАЈЛОВИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛУТИН
М.бр
1
4
7
8
13
15
17
18
19
24
26
28
30
32
43
50
55
149
Презиме и име
МАЧАК МИЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ СЛАВОМИР
БЕРИША СЕАД
ИЛИЋ ДРАГАН
ПАВИЋЕВИЋ СРЕЋКО
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ БОРКО
ОТАШЕВИЋ ДРАГИША
НАСКОВИЋ ЗОРАН
ХАЉИЉИ НАСЕР
МАТОВИЋ МИЛОВАН
ЈЕНИЋ ВЛАДИМИР
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША
МИЛОВАНОВИЋ МИРКО
ПУЗИЋ МИОДРАГ
ЈЕКИЋ ВЛАДАН
ВУКОВИЋ ЉУБИША
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
М.бр
1
2
3
Презиме и име
ГРУЈИЋ НИКОЛА
ЦИЗЛЕР СТЕФАН
РАЈКОВИЋ ДУШАН
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Село Драговац
Кнез Милошев Венац 12/8
Село Драговац
012/575-290
012/575-440
012/575-009
012/575-614
012/575-014
012/575-649
012/575-388
012/575-702
062/880-0096 060/013-0284
012/575-145
012/575-704 063/728-1008
012/575-005
012/575-505
012/575-385
012/575-280
012/575-631 064/330-0808
012/575-034
064/558-4662
012/575-031
012/575-032
012/575-557
012/575-310
СС – 326 „ШАМПИОНИ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
Улица и број
Змај Јовина 28/2
Д. Миловановића Бене 102
Града Питештија 10
I Шумадијске Бригаде 22
Село Драча
Илије Коловића 20
Село Јовановац
М.М. Зекинац 27
Васе Чарапића 3
Дуленска 7/3
Драгана Петровића 44
Јов. Петровића Коче 1/2-6
Село Поскурице
Дурмиторска 14
Д. Туцовића 31
Вучковица
Моме Станојловића 31
Београдског Батаљона 42
Телефон
034/312-123
034/386-858
034/319-498
034/562-313
034/361-929
034/587-483
034/315-984
034/323-119
064/288-4989
034/323-623
034/313-480
034/578-197
034/312-137
Мобилни
064/202-1365
064/142-7856
060/537-2290
063/762-3657
063/871-0141
064/367-0130
064/511-6336
064/119-2979
064/662-1279
060/315-2684
034/381-280 064/152-7791
034/386-550 064/162-0018
СС – 328 „БАТА ГИГИЋ“ – 26223 ГАЈ
Улица и број
М. Стојковић 57
Д. Матић 5
М. Стојковић 14
174
Телефон
Мобилни
013/755-583 063/783-0707
013/755-401 061/273-4476
013/755-723
4
5
6
7
11
13
15
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
СТАНКОВ САВА
СУКУНДА НИКОЛА
ФИЛИПОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИЛЕТИЋ ЗОРАН
ФРИЋ ФЕРДА
СТЕХЛИК ЕМИЛ
КРЕЦУЉ ЈОВИЦА
ЂУРИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАНОВИЋ БОБАН
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГАН
ВУКУЉЕВИЋ САША
ТРАИЛОВИЋ ГОРАН
СУКУНДА ИВАН
КОМАРОМИ ЛАЗАР
КРЕЦУЉ ВЛАДА
ЦРНОСЕЉАНСКИ БАТИЦА
НЕМЕЧЕК ФЕРДА
М. Стојковић 99
Д. Матића 4
М. Стојковић 127
Партизанска 55
М. Стојковић 100
Саве Јанков 98
Партизанска 16
Келчина 21
П. Драпшина 183
Келчина 10
В. Караџића 86
В. Караџића 32
Д. Матића 4
9. Мај 8
М. Стојковић 89
Партизанска 102
Саве Јанков 86
013/755-152
013/755-625
013/755-123
013/755-646
013/755-312
013/755-768
013/755-424
013/755-303
013/743-367
013/755-728
013/758-034
013/758-059
013/755-625
013/755-732
013/756-022
013/755-678
013/755-097
064/130-1208
064/480-9264
065/688-0643
065/669-8324
063/150-8514
064/286-0550
064/164-7317
064/821-7812
064/368-0193
063/803-0535
063/852-4555
064/443-3795
064/936-4430
064/351-1603
064/484-5121
СС – 329 „СТАНОВО“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
М.бр
1
2
6
10
17
18
19
20
25
26
27
33
40
42
45
46
49
60
69
80
82
91
93
Презиме и име
МИЈАИЛОВИЋ ЈЕЗДИМИР
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГОМИР
СТОЈАНОВИЋ ВЕСКО
РАЈКОВИЋ ВЛАДАН
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
ДУГИЋ МИРКО
ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ
МИЈАТОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
СИМИЋ ЗОРАН
АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН
ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОРОВИЋ ДУШАН
МИХАИЛОВИЋ ЖАРКО
ЂОКОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ
НАЈДИЋ НЕБОЈША
СРЕЋКОВИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ РАДИСЛАВ
НИКОЛИЋ ПРЕДРАГ
НЕШИЋ НЕНАД
РИСТИЋ ВЛАДАН
М.бр
2
3
4
Презиме и име
МАРИНКОВИЋ НЕБОЈША
КОВАЧЕВИЋ ЗЛАТАН
ПАВЛОВИЋ НЕНАД
Улица и број
Радоње Продановића 2
Селевац
Милоја Ђака 3
Владимира Роловића 31/18
Чеде Васовића 8
М. Радосављевића 21
М. Радосављевића 24
Прве Шумад. Бригаде 24
Октобарских Жртава 102
М. Јовановића 20
Драгољуба Филиповића 30
Ј. Петровића Ковача 4
Милана Обрадовића 43
Топличанска 2
Дебељачка 2
12 Јула 17Б
Д. Миловановића Бене 49
Радована Мићовића 140
Д. Шубакића 112
М. Јовановића 14
Трска-Рача
Капетана Коче 8
М. Ристића 15
Телефон
Мобилни
034/312-185
064/415-0707
034/374-892 064/308-1085
034/371-133 064/653-1556
034/327-306 064/140-2475
034/316-578
034/323-266
034/319-463 065/261-3487
034/327-579 064/141-2945
034/322-701 063/882-6841
034/375-180 064/390-2699
034/311-507
034/311-322 064/262/1487
034/363-787
034/394-125 064/452-7575
034/394-952 064/438-6040
034/536-438
034/398-045 063/711-0799
034/312-626 064/485-2102
034/317-260
034/763-229 064/052-9457
034/312-389 064/198-1417
034/322-820 064/132-8310
СС – 330 „КАРАЂОРЂЕ“ – 34210 РАЧА
Улица и број
Ђурђево
Мирашевац
Мирашевац
175
Телефон
Мобилни
064/348-4147
064/449-7538
063/806-6151
6
13
20
22
24
26
30
78
99
СТАНИМИРОВИЋ РАТКО
КОВАЧЕВИЋ ЗЛАТКО
КАЛИНИЋ ГОРАН
ЈАНКОВИЋ ИВАН
РАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
РАДОВИЋ ЗОРАН
КАЛИНИЋ МИЛИЈАДА
ПАВЛОВИЋ СЛАВКО
СТОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
17
24
26
30
Презиме и име
КРСТИЋ ЈОВАН
КРСТИЋ ЈОВАН
МИТИЋ ТОМИЦА
СТОИЉКОВИЋ МИОДРАГ
МАРКОВИЋ ИВАН
САВИЋ САША
СТАМЕНКОВИЋ МИЛОШ
СТАНКОВИЋ МАТЕЈА
ЂОКИЋ ВЛАДИЦА
МИЛЕТИЋ ЈОВАН
САВИЋ ИГОР
САВИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ БОЖИДАР
ИЛИЋ НЕМАЊА
ПЕШИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
Презиме и име
АДАМОВИЋ ЖИВОСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
ЋЕТКОВИЋ МИХАЈЛО
ВУЧИЋ ЈЕЛЕНА
МИЉКОВИЋ ДРАГИША
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
АРИСЋ МИОДРАГ
ВУЧИЋ ДЕЈАН
МИРКОВИЋ ЖАРКО
ЛАЛКОВИЋ ИВИЦА
СТОЈКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
КРСТИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ ИГОР
НИКОЛИЋ ИЛИЈА
ТОДОРОВИЋ ДОБРИЦА
ТОМИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ДАРКО
ВУКАШИНОВИЋ НЕМАЊА
Поповић
Мирашевац
Мирашевац
Мирашевац
Ђурђево
Поповић
Мирашевац
Мирашевац
Ђурђево
034/536-483
034/536-488
063/847-0415
063/802-3670
063/826-5642
064/264-6618
064/264-6550
063/824-3106
064/553-5155
СС – 332 „ЗАРЕ“ – 16000 ВЕЛИКА БЕЉАНИЦА
Улица и број
Банатска 11
Банатска 11
Д. Слатина
В. Бељаница
В. Бељаница
М. Бељаница
Тамишка 16
Предрага Марковића 15
Орашац
В. Бељаница
Д. Слатина
Д. Слатина
Д. Слатина
Рожина
Дубница
Телефон
Мобилни
016/221-933 063/813-4968
016/385-369
016/785-311
016/785-345
016/785-293
016/221-284 064/937-3133
016/223-665
064/284-4515
016/785-440
016/785-141
016/785-371
016/785-133
018/892-906
0187/444-127
СС – 333 „ТВРЂАВА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Радинац бб
Ч. Мијатовића 7
Игманска 10
Др. Мишковића 4
Милоја Ђака
16. Октобра 119
Редутска 5
Др. Мишковића 4
Славонска 10
Данила Киша 6
Коларски Пут 134
Нушићева
Кривак
Чернишевског 15
Лахдол
Стевана Мокрањца 4
Железничка 73
Ћирила и Методија 16
176
Телефон
Мобилни
026/616-725
026/613-698 063/804-0850
026/617-609 063/808-1428
064/248-7825
026/617-733 063/261-908
026/617-609 063/808-1428
026/653-429 064/025-0211
063/808-7020
026/662-605 064/410-2046
064/437-7729
026/614-914
026/224-399
026/661-228
026/230-151
064/284-6044
064/120-8944
064/176-9156
063/238-788
23
24
26
27
33
36
40
97
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
ЂОРЂЕВИЋ ПЕТАР
КОЦИЋ СЛАВИША
КРАСИЋ ЗОРАН
ТАДИЋ НЕБОЈША
СТАНКОВИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ДУШАН
ЈОСИФОВИЋ НЕБОЈША
16. Октобра 119
Ливадска 1
Гундулићева 27/1
Хајдук Вељкова 3
16. Октобра 11
Железничка 73
Кабларска 4
Стевана Сремца 5
026/224-421 064/495-0750
064/141-7013
026/224-075
026/612-066
026/229-430 065/644-5555
026/230-151
026/612-361
026/613-075 064/126-2757
СС – 334 „ЈЕДИНСТВО“ – 26212 КАЧАРЕВО
М.бр
1
2
4
5
8
17
20
28
29
33
51
56
Презиме и име
ДИМИЋ ДУШКО
НИКОЛОВСКИ ГОЈКО
ЈАНКОВИЋ БЛАГОЈЕ
ЋОПИЋ МИЛАН
ЈАЋИМОВСКИ МИЛЕ
АНЂЕЛОВИЋ ДАНЕ
ЦРНАЈЛОВ ДРАГАН
ДАМЈАНОВ ИВИЦА
СТОИЛКОВСКИ СЛОБОДАН
КИТАНОВИЋ МИРОСЛАВ
СТЕФАНОВСКИ ЗОРАН
НИСИЋ ГОРАН
М.бр
1
2
3
8
10
11
15
16
17
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
33
34
35
Презиме и име
ВУКОТИЋ ЗОРАН
ВУКОТИЋ МАРКО
МАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
СТАНОЈЕВИЋ НЕНАД
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
СТОЈАДИНОВИЋ ГОРАН
ВУКОТИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ МИРОЉУБ
МИЛИЋЕВИЋ САША
МАРКОВИЋ НИКОЛА
РАДИЋ ВЛАДАН
ПАЈОВИЋ РАДОСАВ
МИХАЈЛОВИЋ ИВАН
АЛЕКСИЈЕВИЋ ДЕЈАН
КОЦИЋ ИВАН
МИТРОВИЋ МИЛАН
РАДОВАНОВИЋ САША
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈОВИЦА
Улица и број
Краљевачка 23
Косте Рацина 22
4. Октобра 22
Бориса Кидрича 33
Македонска 74
Јна 50/А
Радничка 78
Радничка 111
В. Влаховића 4
Р. Павловића 16
Фискултурна 20
Фискултурна 2
Телефон
013/314-971
013/601-670
013/603-611
013/602-288
013/602-936
013/601-195
013/603-665
013/603-672
013/602-068
013/603-253
013/601-597
013/603-818
Мобилни
013/603-776
063/883-4180
064/133-5307
СС – 335 „ЛЕТАЧ“ – 11430 ЖИВКОВАЦ
Улица и број
Д. Михајловића 2
Д. Михајловића 2
Д. Михајловића 1
Д. Михајловића 17
Д. Михајловића 6
Водањ
С. Вујадина 60
Маршала Тита 95
Водањ
Водањ
М. Орашје
Водањ
Водањ
Партизански Пут 38
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
177
Телефон
Мобилни
011/854-1936 062/488-032
011/854-1936
011/854-1841 063/729-0809
063/197-8618
011/854-1937 063/381-223
026/715-395 060/715-3950
026/412-255 064/831-3220
026/715-265 063/709-4097
026/715-544
026/722-042 065/572-2042
026/715-539 063/719-5120
064/976-5090
011/852-0301 064/467-9319
026/715-485
026/715-236 063/114-8881
026/715-480 063/771-5539
026/715-317 063/755-3574
026/715-576 063/708-0004
026/715-443 062/849-2381
026/715-497 064/586-9323
026/715-395 062/835-5704
СС – 337 „ШАРБАНАЦ“ – 14211 ШАРБАНЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
19
21
Презиме и име
ПОПОВИЋ ГОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОСАВ
СИМИЋ МАРКО
ПОПОВИЋ БОГОЉУБ
РАНКОВИЋ ДРАГАН
ДУКИЋ ЗОРАН
СИМИЋ МИЛУТИН
ТЕРЗИЋ ЖИВОТА
ИЛИЋ ВЛАДАН
КЕДИЋ СЛОБОДАН
СИМИЋ ИВАН
ЈЕРЕМИЋ ЖЕЉКО
АВРАМОВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ТАНАСИЈЕВИЋ ЉУБИВОЈ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
11
14
16
17
18
20
21
22
30
31
33
50
66
Презиме и име
БУГАРСКИ ЈОВАН
БУГАРСКИ ЛАЗАР
ИГЊАТОВИЋ ЛАЗАР
БУГАРСКИ МИЛОШ
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
ГРУЈИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ЗОРАН
БУГАРСКИ СТЕФАН
БУГАРСКИ ДАРКО
БУГАРСКИ СРЕЋКО
БУГАРСКИ ИГОР
ЛАЗИЋ ЉУБИША
БУГАРСКИ ДРАГАН
ЛАЗИЋ НИКОЛА
ИГЊАТОВИЋ ДАРКО
БУГАРСКИ ДРАГАН
БУГАРСКИ НЕНАД
ГРУЈИЋ РАДИВОЈЕ
АРСЕНОВИЋ МЛАДЕН
РАДОЈИЧИЋ МИЛЕТА
МИЛОШЕВИЋ ВЛАДА
М.бр
1
2
4
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ СЛАВКО
РАДОВИЋ ГОРАН
РАДОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Пироман бб
Шарбане
Шарбане
Радљево
Бргуле
Шарбане
Шарбане
Шарбане
Шопић
Црвена Јабука
Бргуле
Шарбане
Црвена Јабука
Шарбане
Руклада
Шарбане
Телефон
014/415-415
014/415-428
Мобилни
063/805-5846
014/471-140
064/414-1006
014/415-417 063/741-6488
064/903-1061
011/815-5037
014/475-144
014/471-266
064/903-1061
064/298-8064
064/481-4261
064/206-6431
СС – 340 „СВЕМИРСКИ ЛЕТАЧ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
Гробљанска 19
Вишњица 5
Гробљанска 3
Вишњица 6
Браће Лазића 248
Баричних Бораца 43
Вишњица 5
Вишњица 5
Вишњица
Вишњица 5
Пут за Прово 44
Вишњица 6
Пут за Прово 44
Гробљанска 5
Вишњица 8
Гробљанска 19
Устаничка 16
Пут за Д. Бару 14
Павловића Крај 8
Дорћула 29
Телефон
Мобилни
011/877-3908 063/833-2604
011/877-3788 064/442-3789
011/877-3773
011/876-5050
011/870-0027
011/877-3947
011/877-3787
011/877-3787
011/877-3307
011/877-3787
011/877-3842
011/877-3773
011/877-3842
011/877-4359
011/877-3999
011/877-3908
011/870-0649
011/877-3896
011/877-2777
011/877-3991
061/207-2316
064/298-6263
064/454-7591
063/812-4593
064/271-2278
064/162-4847
064/336-5870
065/610-0564
064/247-9462
064/395-4231
064/589-1145
063/845-6471
062/103-4101
064/162-4285
063/803-5966
064/268-3943
064/840-9962
СС – 343 „АРАП“ – 32240 АРИЉЕ
Улица и број
Миротин
С. Чоловића бб
М. Вујовића 43
178
Телефон
Мобилни
031/893-053 064/887-2030
031/892-196
031/896-707 063/852-1159
5
6
8
9
10
11
13
17
19
20
21
22
23
ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ЈОВИЧИЋ МИРОСЛАВ
БУНАРЏИЋ ДРАГАН
ЛУКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
БУКВИЋ ВИДАН
ТАНАСКОВИЋ НИКОЛА
МИЛЕТИЋ БОГДАН
ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА
ВУКОТИЋ БРАТИСЛАВ
БРКИЋ СЛОБОДАН
БРКИЋ ОГЊЕН
БРКИЋ ВАСЈА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
27
29
30
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ ЗЛАТАН
ПОПОВИЋ РАТКО
ЛУКИЋ ЖИВАДИН
ИВАНИЋ ДРАГАН
ВРЕЉАНСКИ ЉУБИША
МАРКОВИЋ ДРАГАН
ПОПОВИЋ МИЛОШ
ИВАНИЋ ТОМИСЛАВ
ПОПОВИЋ ТОМИСЛАВ
ИВАНИЋ ДРАГИША
ЛУКИЋ ДРАГАН
ЈЕВТИЋ ДЕЈАН
СИМИЋ ЖЕЉКО
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ЈЕВТИЋ ГОРАН
ИВАНИЋ ЈУГОСЛАВ
ПОПОВИЋ ДЕЈАН
ЂУРИЋ МАРКО
ВУКЧЕВИЋ БОЈАН
ИВАНИЋ МИРОСЛАВ
АВРАМОВИЋ БРАНКО
МАРКОВИЋ НИКОЛА
ГАЈИЋ ФИЛИП
МИЛАНОВИЋ МЛАДЕН
ГАВРИЋ СРЕТЕН
М.бр
5
6
16
17
18
Презиме и име
БРЕЗОВСКИ ДЕЖЕ
ДУДАШ ЗОЛТАН
КОВАЧ ИШТВАН
ТОТ ЈОЖЕФ
СТОЈИЋ ЂУРО
Љ. Петровића 3
Мораивчка 24
Браће Василијевић бб
7. Јула 5
Хајдук Вељка 6
Војводе Степе 2
С. Пенезића Крцуна 42
Немањина 10
С. Пенезића Крцуна 44
М. Матовића бб
Светог Ахилија 30
Светог Ахилија 30
Светог Ахилија 30
031/891-909
031/892-291
031/891-070
031/894-870
031/892-733
031/892-013
031/895-680
031/893-791
031/895-681
031/891-396
031/891-676
031/891-676
031/891-676
062/386-858
064/060-7526
063/734-3460
064/170-7787
062/119-4867
064/231-7717
064/959-6563
064/068-7292
СС – 344 „ПЛАВА ПТИЦА“ – 11500 УРОВЦИ
Улица и број
Ливадска 67
Ливадска 5
Мовтица 20
Рогожњачка 13
Рогожњачка 41
Школска 45
Уровачка 82
Мовтица 35
Уровачка 41
Мовтица 39
Уровачка 27/5
Мовтица 20
Школска 13
Мовтица 42
Мовтица 22
Мовтица 55
Уровачка 41
Ливадска 9
Краља Милутина 13/25
Мовтица 55
Забрански Пут 2
Школска 45
Мовтица 33
Краља Милутина 25А
Мовтица 92
Телефон
Мобилни
011/877-3651 063/818-4712
011/877-3687 064/527-2952
064/340-9114
064/541-7707
011/877-4181 062/419-923
064/199-4253
011/877-3530 064/072-9333
011/877-3611 064/075-7475
011/877-3545 060/525-3544
011/872-8012 063/895-1611
011/877-3551 064/369-835
011/877-3648 064/559-7941
011/877-3631 065/559-7942
064/943-5774
011/877-3648 064/559-7941
011/877-3599 064/579-2859
011/877-3545 064/660-2741
011/877-3674 064/350-4177
011/875-4240
011/877-3599 064/579-2877
011/872-7175 064/913-6180
064/199-4253
011/877-3610 064/350-3484
065/633-7616 063/116-3008
011/877-3621 064/541-7581
СС – 345 „МАЛИ ИЂОШ“ – 24321 МАЛИ ИЂОШ
Улица и број
Занатлијска 12
Бачка 32
Словачка 20
Кокаи 40А
Бачка 34
179
Телефон
Мобилни
024/730-036
024/730-548
024/731-282
024/731-653
22
28
40
41
42
МАШАНОВИЋ ПЕТАР
БЕРЕЊИ ЈОЖЕФ
ШИЛИ ИМРЕ
КАТНИЋ БРАНКО
ДУДАШ ЕНДРУ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
Презиме и име
ПАНИЋ ЗОРАН
ЖИКИЋ ЖЕЉКО
ПАВЛОВИЋ СПАСОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ ВЛАДАН
ПАНТИЋ РАДОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ ВЛАДАН
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
ПАНИЋ НИКОЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
АБАЗИ ДЕМИР
АБАЗИ ВЛАДИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ПАНТИЋ НЕМАЊА
ЈОВАНОВИЋ БОЈАН
ЕРИЋ САША
ЖИВКОВИЋ ИВАН
М.бр
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
19
20
21
22
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ МИЛАН
ТАНАСИЈЕВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ЗЛАТИБОР
ЈАНОШЕВИЋ ДРАГАН
ТАСИЋ МОМИР
РОГОЖАРСКИ САША
ЖИВКОВИЋ БОЖИДАР
МАРКОВИЋ МИЛАН
МИЛИВОЈЕВИЋ НИКОЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ СТАНИША
БОГДАНОВИЋ ЉУБИША
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ТАСИЋ ЈУГОСЛАВ
ГВОЗДИЋ СИНИША
МИЛИЋ СЛАВИША
МИЛОЈКОВИЋ ГОРАН
ЈЕВТИЋ ГОРАН
Бориса Кидрича 19
Љ. Поповића 4
Радничка 41
Б. Томовића 21
Братства 3
024/735-805
024/730-245
024/735-314
024/730-477
СС – 346 „БОРБАШ“ – 11300 СЕОНЕ
Улица и број
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Орешац
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Сеоне
Телефон
Мобилни
026/793-051 064/214-2032
026/793-060 064/383-4284
062/875-9444
026/793-236 064/201-8233
026/793-021
026/793-300
026/793-032
026/793-125 064/284-9555
026/793-125 065/641-3100
026/793-045 064/914-0135
026/793-051
026/793-015
026/793-045 064/337-2209
065/609-2718
064/916-7456
026/793-095 064/129-9302
026/793-032
026/793-008
026/793-151 064/292-9997
026/793-093 065/609-6184
СС – 350 „МЛАВА“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Улица и број
Кличевац
Лопушник
С. Владара 157/2
Петровац
Лопушник
Кличевац
Забрђе
Кличевац
С. Владара 52
Насеље Кључ 37
Солунска 38
Кличевац
Панариски Пут 9
С. Владара 350
Кнежица
Ђуре Јакшића
Кличевац
180
Телефон
Мобилни
012/337-499
012/333-163 061/234-0567
012/326-411
012/337-445
012/565-043
012/326-916 064/323-5519
012/327-696
012/335-007
012/326-923
012/565-181
012/327-614
012/331-577
012/333-770
012/333-980
064/258-8103
063/728-1274
063/378-107
064/316-8760
26
27
29
30
31
32
34
35
66
67
МИЛИЋЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ
МАРЈАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ИЛИЋ ЖИВОРАД
ЦВЕЈИЋ МАРТИН
АЛЕКСИЋ РАДИША
ЖИВОТИЋ САША
РАКИЋ ЗЛАТКО
ЗАРИЋ ДРАГАН
МИЛЕНКОВИЋ БОЖИДАР
Милана Ристића 49
Милана Ристића 49
С. Владара 106
Кнежица
Кличевац
Лопушник
Забрђе
Лопушник
Кличевац
Кличевац
012/334-111
012/334-111
012/334-437
012/333-087
012/565-241
012/337-647
012/332-564
012/337-579
012/565-291
СС – 351 „БЕЛИ МАВИЈАН“ – 31250 БАЈИНА БАШТА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
МАТИЋ БОГОЉУБ
ТЕШИЋ МИОДРАГ
ДАКИЋ ЛАЗАР
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЕКМЕШЧИЋ МИЛОМИР
МАРКОВИЋ МИЋО
НИКОЛИЋ СРЕТЕН
КУЛИЗИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЈЛО
ПУРТИЋ НЕБОЈША
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
ТАНАСИЈЕВИЋ МИЛОЈЕ
СТАМЕНИЋ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
15
18
20
24
25
34
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ ДРАГИ
СТЕФАНОВИЋ СЛОБОДАН
КОВАЧЕВИЋ БРАТИСЛАВ
СТОШИЋ ФИЛИП
ВИДОСАВЉЕВИЋ ДРАГУТИН
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
ПЕТКОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ МАРКО
ПРОКОПОВИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ БОРА
КОСТИЋ ДРАГОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ МИОДРАГ
ПРОКОПОВИЋ ЉУБОМИР
АРСИЋ БОЖИДАР
ШИПЧИЋ ВИДОЈЕ
СТОЈАНОВИЋ ЂОРЂЕ
Улица и број
Ужичка 22
Дринска 1
Душана Вишића 24
Душана Вишића 94
12. Јул 7
Обајгора 66
Браће Јелисавчић бб
Оклетац
Рајка Тадића 10
Пора
Спасана Јовановића 31
Тарска 23
Рајка Тадића 26
Обајгора
Обајгора 100
Телефон
031/853-129
031/853-308
031/851-219
031/852-928
031/862-928
031/851-604
031/852-671
031/856-010
031/865-924
031/517-987
031/863-883
031/865-463
031/858-502
Мобилни
064/858-0302
069/858-0343
063/696-023
060/086-5604
064/081-9418
064/325-9513
060/131-8439
069/858-0323
СС – 352 „ГОЛУБ“ – 16000 ЛЕСКОВАЦ
Улица и број
П. Мићина 98
Љ. Ненадовића 17
Београдска 52
П. Коњевића 14
Синђелићева 7/А
Ст. Сремца 13
Б. Величковића 21
М. Пупца 18
Дубочица 39
Ст. Сремца 13
Љ. Ненадовића 53
М. Димитријевића 6
Дубочица 39
Л. Стаменковића
Цара Уроша 11
Првомајска 5
181
Телефон
Мобилни
016/222-431
016/253-339
016/213-730 064/459-6624
016/256-106
016/218-010
062/814-7944
016/252-107
016/253-408
016/224-014
062/814-7944
016/258-604
016/282-724
016/224-014
016/216-092 063/482-892
063/889-9928
016/55-874
СС – 353 „МЛАДОСТ“ – 11326 ДОЊА ЛИВАДИЦА
М.бр
2
3
6
10
11
12
14
16
22
23
25
30
31
32
33
34
40
43
48
66
100
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИРОЉУБ
ЂУРЂЕВИЋ ДАРКО
МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДАН
ВУЧИЋ ДРАГАН
НИКОДИЈЕВИЋ ПЕТАР
РАЈИЋ ДРАГИША
МИШИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВАНОВИЋ МОМЧИЛО
БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ ДЕЈАН
РАЈЧИЋ ЖЕЉКО
УРОШЕВИЋ НИКОЛА
УРОШЕВИЋ НЕНАД
СТАНИСАВЉЕВИЋ СРЂАН
БОЖИЋ МИЛОШ
НИКОДИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
САВИЋ ДЕЈАН
МИШИЋ ТОМИСЛАВ
ИВИЋ РАДЕ
УРОШЕВИЋ ПЕТАР
Улица и број
Моравска 10
С. Симића 58
Вожда Карађорђа 92
С. Симића 66
С. Симића 35
Симе Симића 22
Н. Тесле бб
Вожда Карађорђа 37
Н. Тесле 36
Т. Рајића 5
Јна бб
8. Октобар 3
Моравска 8
Моравска 8
Балканска 6
Т. Рајића 5
К. Марка 6
Моравска 16
Н. Тесле 64
Ђ. Ђаковића 4
Карађорђева бб
Телефон
Мобилни
064/360-6356
026/885-022 064/288-1148
026/885-506
026/885-560 064/144-8684
026/885-615
026/885-148 064/505-1846
026/885-321
026/885-002
026/885-300
026/885-522
026/885-182
026/885-584 064/286-8409
026/885-081 063/719-8020
026/885-081 063/719-8020
026/885-557 062/317-239
026/885-522
026/885-290
026/885-045 063/863-2371
026/885-321
026/885-003 064/413-9885
026/885-061
СС – 354 „НЕБЕСКИ ЈАХАЧИ“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
Презиме и име
ГОЈКОВИЋ ДЕЈАН
ЈОВИЋ ДЕЈАН
ИГЕНКО ДЕЈАН
ГРУЈИЋ СРЕЋКО
ЂОРЂЕВИЋ САША
ВАСИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ СЛАВОЉУБ
СРЕТЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЛУКИЋ ДИМИТРИЈЕ
ЈОВИЋ МИЛОШ
ГОЈКОВИЋ САЊА
ЈОВИЋ АНА
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОВАНОВИЋ МИЛОШ
РАДОВАНОВИЋ ГОРАН
СРЕТЕНОВИЋ СТЕФАН
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ЛИТАВСКИ ЈАН
ГОБЕЉИЋ ПЕТАР
ЧИЗИК ПАВЕЛ
ЛЕНХАРТ ЈАН
Улица и број
Село Стојачак
Село Мраморац
Војводе Степе 6
Др.Чамбе 10
Село Мраморац
Село Мраморац
Село Мраморац
Златиборска 67/1
Село Мраморац
Село Мраморац
Село Стојачак
Село Мраморац
Село Церовац
Село Церовац
Село Церовац
Златиборска 67/1
Телефон
Мобилни
026/376-820 060/037-6820
026/383-423 064/176-9904
064/95-79191
026/313-161 064/245-6245
026/383-590 064/950-3210
026/383-541 064/363-9272
026/383-544
026/321-237 064/115-6073
026/383-215
026/383-407
026/376-820 060/376-8200
026/383- 423 064/217-7913
026/383-204 064/455-6735
064/412-4547
026/383-573 064/074-3036
026/321-237 064/355-9879
СС – 355 „ЧАПАР“ – 26210 КОВАЧИЦА
Улица и број
Маршала Тита 27
Николе Тесле 88
Др. Јанка Булика 82
Налепкова 9
182
Телефон
Мобилни
013/661-344 063/893-8972
013/661-072
013/661-858 064/250-8918
013/662-228
5
6
7
8
9
10
КАРКУШ МАРТИН
КОШУТ МАРКО
КОШУТ МИХАЛ
ЛАБАТ МИШО
ЛАБАТ ЈАН
ЖИАК ЈАН
Николе Теселе 18
Јанка Чмелика 2
Јанка Чемлика 2
Јанка Чмелика 11
Јанка Чмелика 11
Првомајска 8
013/660-358
013/660-804
013/660-804
013/660-128
013/660-128
013/660-746
СС – 356 „ЖИТКОВАЦ“ – 18210 ЖИТКОВАЦ
М.бр
2
4
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
30
31
33
34
35
42
46
48
50
60
74
Презиме и име
МАРЈАНОВИЋ НЕНАД
ТАЧИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ ИВАН
ИЛИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ МИЛИЦА
МЛАДЕНОВИЋ САША
МАРЈАНОВИЋ СИНИША
ДЕНИЋ ИВАН
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН
МИЛИЋЕВИЋ МИЛОШ
ДЕНИЋ ИГОР
СТАНКОВИЋ РАЈКО
МЛАДЕНОВИЋ МАРКО
КРСТИЋ МИОДРАГ
РАДУЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛЕТИЋ САША
ИЛИЋ АДАМ
ВРБИЋ МИЛАДИН
МИЛЕТИЋ МИРОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДИЦА
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДА
МИЛЕНКОВИЋ БРАТИСЛАВ
БАНКОВИЋ ЗОРАН
ЗДРАВКОВИЋ РАДИША
СТОШИЋ СЛАВИША
ВИДАНОВИЋ ИВАН
МИТРОВИЋ ЗЛАТОМИР
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
ПЕШИЋ ЈОВИЦА
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
Презиме и име
МИЉКОВИЋ БУДИМИР
МИЛАНОВИЋ СЛАВО
ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН
МИЉКОВИЋ ВЛАДИМИР
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
Улица и број
Партизанска 18
С. Ноздрина
Грејач
Тешица
Солунска 5
Алексинац
Партизанска 18
Моравски Бујмир
Лужане
Лужане
Моравски Бујмир
Тешица
Тешица
Прћиловица
Б. Гавриловић 2
Прћиловица
Грејач
Тешица
Д. Вујић 80
Грејач
В. Дреновац
Грејач
Тешица
Прћиловица
Железничка 58
Д. Аврамовић
Нозрина
Грејач
Прћиловица
Поповац
Телефон
Мобилни
018/846-314
064/941-1448
018/881-201
018/845-001
063/760-3642
018/804-389
018/886-109
064/346-5909
018/841-275
018/841-275
064/346-5909
018/845-123
018/845-060
063/441-946
018/846-844
018/887-308
018/881-413 064/137-2202
062/181-3249
018/887-286
018/881-413
018/881-162 063/721-4530
018/881-208 064/571-7639
063/806-3879
063/709-6329
018/886-789 064/556-5889
018/846-600
018/881-109 069/368-7986
018/846-956 065/683-9014
018/568-119 064/880-6719
СС – 357 „ХАЈДУК“ – 34211 ЈОВАНОВАЦ
Улица и број
Јовановац
Јовановац
Јовановац
Почасни Члан
Јовановац
Јовановац
Жировница
183
Телефон
Мобилни
034/587-153
034/587-118
034/587-425 064/202-1485
034/587-006
034/587-129
034/863-131
10
11
12
13
14
15
17
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
47
48
49
50
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
СТЕВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПАНТИЋ МИЛОМИР
БАРЈАКТАРЕВИЋ СЛАВА
ЉУЈИЋ ВУКАДИН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
МАКСИМОВИЋ НИКОЛА
АКСИЋ ЗОРАН
СРЕЋКОВИЋ ЗОРАН
МАКСИМОВИЋ ЖИВОМИР
СТЕФАНОВИЋ БРАНКО
ЖИВАДИНОВИЋ ГОРАН
ВАСИЉЕВИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАДИН
ЖИВАНИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОШЕВИЋ СРЕТЕН
СРЕТЕНОВИЋ РАЈКО
ГАВРИЛОВИЋ НЕНАД
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ТОДОРОВИЋ ВЛАДАН
ТАНАСКОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
ВУЧКОВИЋ ГОРАН
СТЕВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
ЕРИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ БОЈАН
МИЛУТИНОВИЋ ЂОРЂЕ
ВЕСИЋ ДРАГОЉУБ
ПАНТИЋ МИЛИВОЈЕ
Д. Петровића 30, Крагујевац
Јовановац
Јовановац
Вулећела, Крагујевац
М. Глишића 6, Крагујевац
Милатовац
Јовановац
Јовановац
Крчмаре
Јовановац
Крагујевац
Н. Пашића 8/29, Крагујевац
Јовановац
Јовановац
Ресник
Крагујевац
Цветојевац
Јовановац
Ресник
Јовановац
Јовановац
Ресник
Ресник
Јовановац
Јовановац
Брзан
Десимировац
Ресник
Јовановац
Бресница, Чачак
Ресник
Јовановац
СС – 358 „АС“ – 15214 БЕЉИН
Презиме и име
АКСЕНТИЋ РАДЕ
АКСЕНТИЋ НИКОЛА
АДАМОВИЋ ЉУБИНКО
АДАМОВИЋ РАДОМИР
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ВЛАТКО
МАРКОВИЋ ДРАШКО
ТОМИЋ НЕБОЈША
ДРЕКИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ СЛАВКО
МИХАИЛОВИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ ЛАЗАР
МИЛЕТИЋ МИЛАН
ДРАГУТИНОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Бељин
Бељин
Бељин
Бељин
Бељин
Бељин
Звечка
Бељин
Власаница
Бељин
Суво Село
Дреновац
Бељин
Бељин
184
034/318-538
034/587-042
034/587-106
034/337-089
034/865-131
034/587-044
034/587-133
034/571-304
034/587-464
034/330-243
034/331-155
034/587-007
034/587-459
034/572-396
034/589-586
034/587-116
034/572-294
034/587-310
034/587-071
034/587-345
034/587-059
0634/561-042
034/587-333
061/189-9963
063/617-183
064/141-3152
063/836-0234
064/295-2115
064/390-8977
034/587-119
Телефон
015/524-310
015/524-310
015/524-311
015/524-311
015/524-353
015/524-399
011/876-6394
015/524-384
015/517-021
015/524-298
015/524-686
011/877-2314
015/524-327
Мобилни
063/777-0641
060/552-4310
063/814-1143
064/020-3289
064/301-3897
063/772-9722
063/709-8805
064/149-1365
064/276-6922
064/117-5609
064/317-7769
064/129-0464
15 ЈОВИЧИЋ МИЛОШ
22 МАРКОВИЋ ДЕЈАН
Бељин
Ново Село
015/524-346 064/039-8946
015/517-102 064/476-3300
СС – 359 „АРАП“ – 34227 БАТОЧИНА
М.бр
5
6
10
11
12
20
22
24
25
30
31
40
42
43
44
49
57
63
99
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ РАДОСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ЖАРКО
ПАНИЋ ЉУБОДРАГ
МИРКОВИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ БОГДАН
МИЛИВОЈЕВИЋ ГОРАН
РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША
РИСТИЋ ДРАГАН
ДОБРИЧИЋ СТЕФАН
МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЋИРКОВИЋ БОБАН
ПЕТРОВИЋ СЛАВА
ЖИВАНОВИЋ ЗЛАТКО
ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДОСЛАВ
ДАЈИЋ МИЛОШ
ДОБРИЧИЋ ДРАГАН
КОСТИЋ САША
ПАНИЋ ИГОР
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
СТАРЧЕВИЋ РАДОМИР
РАКИЋ РАДОСЛАВ
ШАМАНОВИЋ ДРАГАН
КРУПЕЈН ВЛАДАН
ВИДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
КРУПЕЈН МИЛОМИР
ПАВЛОВИЋ РАДОСЛАВ
ТРИФУНОВИЋ МАРКО
ГАБОРОВИЋ ЗОРАН
СЕНИЋ ДРАГАН
НИЏОВИЋ МИЛАН
МАТИЈЕВИЋ СТЕФАН
ОБРАДОВИЋ ПАВЛЕ
МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
БЕЗМАРЕВИЋ ЛАЗАР
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
ВИДОЈЕВИЋ СРЕТЕН
ЂОКАНОВИЋ РАДОИЦА
ЧАРАПИЋ ДРАГАН
ШАРЕНАЦ УРОШ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
БРАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Г. Баточина
Ново Насеље
Црни Као
Цара Душана 10
Цара Душана 10
Жировница
Ново Насеље
Хајдук Вељка 2
Доброводица
Жировница
Баточина
Доња Мала
Доброводица
Жировница
Цара Душана бб
Доброводица
Доброводица
Црни Као
Раковдолска 14
Телефон
034/538-684
034/841-627
034/864-146
034/841-030
034/841-030
034/863-197
034/841-627
034/841-927
034/534-180
034/863-212
034/842-179
034/841-862
034/866-328
034/863-235
034/534-180
034/866-251
034/864-156
034/842-996
Мобилни
063/801-0562
064/848-1540
064/848-1540
064/034-1766
064/306-0936
063/622-706
064/228-5249
064/197-7165
064/226-3603
064/468-1649
061/111-1440
063/443-335
064/420-2533
064/228-5249
063/896-569
064/264-6292
064/774-8044
СС – 360 „ТАНАСКО РАЈИЋ“ – ЉУБИЋ, 32000 ЧАЧАК
Улица и број
Д. Бојића 112
Улица 553 14/1
Славка Крупејна 34/1
Ђорђа Томашевића 57
Б. Тепчевић 37
Ђорђа Томашевића 57
Гребића Сокак 2
Славка Крупејна 31/2
Љубић бб
Цара Лазара 63
Б. Тепчевић 34
Трбушани, Улица 10 Бр 23
Ин Мемориам
Љубић Кеј П+4/17
Милутина Комадинића бб
Трбушани
Б. Тепчевић 37
М. Дабовић 3
Хероја Ђуракић 9
В. Колаковића 26
Трбушани, Ул. 503 Бр 16
А. Савића 17/1
185
Телефон
Мобилни
032/354-093
032/353-030 064/148-6044
032/352-498
032/353-959
032/352-887
064/189-6159
032/351-458 064/314-1358
032/352-734
032/358-476 061/191-4564
032/225-666 032/353-379
032/356-107 064/215-6042
032/351-383
032/354-026 063/892-2743
032/357-566 064/552-9141
032/391-022
032/356-994
032/353-752
032/356-551
032/353-725
032/391-963
032-352-930
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
53
54
57
58
60
61
62
64
ВУКАДИНОВИЋ ГОРАН
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИЋ
ВАСИЉЕВИЋ РАДОСЛАВ
МАТИЈЕВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН
РАЈЧИЋ МОМЧИЛО
ПАВЛОВИЋ МИЛОВАН
БЕЛОШЕВИЋ ВЕЛИБОР
ШАРЕНАЦ ГОРАН
ГАВРИЛОВИЋ СЛОБОДАН
БОГОСАВЉЕВИЋ ФИЛИП
ЂОКАНОВИЋ ИВАН
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ
ПАВЛОВИЋ МИЛОШ
ОСТОЈИЋ МИХАИЛО
МАТИЈЕВИЋ ИГОР
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОВАН
КЛИСАРИЋ МИЛОМИР
АЋИМОВИЋ ЗОРАН
САВИЋ НЕНАД
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ БРАНКО
ПЕШИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ РАДОВИН
ДОМАНОВИЋ ДЕЈАН
ОБРАДОВИЋ МИЛОШ
РАЦКОВИЋ ПЕТАР
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО
ВУЧИЋЕВИЋ ДРАГАН
АЋИМОВИЋ СТЕФАН
САВКОВИЋ ЗОРАН
М.бр
1
4
8
9
10
12
14
17
20
22
25
Презиме и име
ГРУЈИЋ ДУШАН
ГРУЈИЋ СРЂАН
КРИЧКА СИНИША
АРСЕНИЈЕВИЋ ЗОРАН
АРСЕНИЈЕВИЋ НЕГОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ БОШКО
ПЕТРОВИЋ ИВАН
НИКОЛИЋ ЗОРАН
БОГДАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈОКСИМОВИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ ВЕСЕЛИН
Трбушани, Ул. 10 бб
Б. Тепчевића бб
Љубић, Ул. 212 бб
Трбушани, Ул. 10 Бр 23
Љубић, С. Пут 198/1
Браће Станића 122
Трбушани
Трбушани
В. Колаковића 26
Трбушани
Часлава Павловића бб
М. Дабовића 3
Ин Мемориам
Трбушани
Љубић
Трбушани, Ул. 10 Бр 23
Љубић, Д. Бојића 33
Савковића Коса 74
Савковића Коса 41
Улица 10 Бр 2
Старчевића Пут 198/1
Трбушани
Р. И С. Ковачевић 52А
Трбушани
Часлава Павловића 5
Ин Мемориам
Г. Пауновића 26
Мрчајевци
Р. Јовановића 33
Мрчајевци
Р. И С Ковачевић 52А
С. Јаковљевића 14
С. Јаковљевића 4
Савковића Коса 41
Љубић 152
064/440-4159
032/356-967 064/416-2181
032/354-604 063/883-6513
032/351-383
064/145-3819
032/231-397
032/391-826
064/163-7697
032/353-725
032/391-881
032/356-357 064/580-6876
064/176-2476
032/391-826
032/353-030
032/351-383
032/352-807
032/354-607
032/355-907
032/352-598
032/358-436
032/354-734
032/353-243
032/391-445
032/353-466
064/554-7830
032/358-230
064/473-5356
060/320-9825
064/134-8186
064/145-3819
060/500-7554
064/442-2291
032/357-947 064/137-4196
032/800-934
032/353-200
064/600-3741
032/353-243 060/500-7554
032/352-591 064/210-1025
032/351-041 060/351-0410
032/355-907
032/357-084 064/461-9485
СС – 361 „ГЛАСНИК МИРА“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ
Улица и број
Танаска Рајића 20
Танаска Рајића 20
Орашац 271
Даросава бб
Даросава бб
Краља Александра 21/1
Краља Александра 21/1
Краља Александра 7/2
Краља Александра 12
Орашачки Пут бб
Орашачки Пут бб
186
Телефон
Мобилни
034/725-752
034/725-752
063/829-4502
034/4741-192 064/586-6087
034/4741-192 064/586-6087
034/723-172
034/723-172 063/845-246
061/287-3033
034/723-059 065/642-1714
064/385-7486
064/380-0792 063/152-6369
27 ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
31 РОСИЋ ДУШАН
32 ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН
Орашачи
Рада Кончара 3
Даросава бб
034/721-172 061/163-9950
034/711-639
034/741-143
СС – 363 „ШАМПИОНИ“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
18
19
20
Презиме и име
ВЛАЈКОВИЋ БОРИВОЈЕ
МИЦЕВСКИ МИЛИЈА
МИЦЕВСКИ ИЛИЈА
ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
МИЦЕВСКИ СЛОБОДАН
АРСЕНОВИЋ ЖИКАН
РИСТИЋ ГОРАН
БУРИЋ МИЛОРАД
МЛАЂЕНОВИЋ МАРКО
АРСЕНОВИЋ БОЈАН
БАБИЋ ПАВЛЕ
БАБИЋ ДЕЈАН
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛЕ
М.бр
1
3
4
5
6
8
11
12
15
17
18
21
22
31
40
Презиме и име
ГАЈИЋ ЗОРАН
МАРИЋ ИВИЦА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ НЕБОЈША
ЈОКСИЋ МЛАДЕН
НИНКОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ДУШАН
МАРИЋ РАДОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МАРКИЋЕВИЋ МИШКО
ГАЧИЋ ЧЕДОМИР
ПРОТИЋ ЦАНЕ
МАКСИМОВИЋ ДЕЈАН
М.бр
1
3
4
5
8
9
10
Презиме и име
СТОЈАКОВИЋ ЗОРАН
ТАСИЋ НЕНАД
ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
МИТИЋ ВОЈИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ САША
ТАСИЋ СТАНИША
Улица и број
М. Миленкоивћа 28
Липљанска 8
Липљанска 6А
Живојина Табаковића 72
Живојина Табаковића 74
Липљанска 8
Ивана Благојевића 35
Добривоја Јовановића 14
1. Маја 32А
Зеленчева 21
Ивана Благојевића 37
Зеленчева 21
Зеленчева 21
7. Јула 23
Телефон
011/807-5129
011/807-5610
011/807-5063
011/807-5351
011/807-5811
011/807-5610
011/807-5446
011/807-5463
011/807-5229
011/288-7144
011/807-5439
011/807-6144
011/807-6144
Мобилни
064/441-4732
064/434-1209
064/347-1658
064/116-2356
064/213-9266
064/558-8502
063/740-9887
064/054-9881
063/199-7506
064/158-3522
061/145-3596
064/427-6864
СС – 364 „МЗ. ДРАПШИН“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Владимира Ћоровића 9
Бањица 1
Славка Манојловића 9
Миће Миловановића 39
Велибора Васовића 43
Бунарача 17
К. Петра Првог 28
Шешевица 26
Моме Живојиновића 5
Дринска 26
М. Живојиновића 3
Обилићева 10
Шумадијска 14
М. Миловановића 47/19
Воровничка 16
Телефон
Мобилни
011/823-6414
011/820-1220
011/823-6648
011/823-3163 064/276-4731
011/823-0421
011/820-1172 064/201-6141
062/181-6904
011/820-1079 063/743-6233
011/822-4795 061/173-5809
011/823-4733 060/143-7967
011/822-4793 063/503-727
011/822-5015 063/253-561
011/823-1613
011/823-4283 064/146-4859
011/820-5139 063/377-902
СС – 366 „ПОБЕДА“ – 11310 ЛИПЕ
Улица и број
Партизанска 60
Пролетерска 36
Првомајска 4/2
Маршала Тита 2
Омладинска 6
Србина 91
Пролетерска 15
187
Телефон
026/771-558
026/771-735
026/771-247
026/771-755
026/771-353
026/771-847
Мобилни
064/394-4355
064/430-5241
064/983-7770
065/634-0741
064/469-6982
064/973-5741
11
13
15
16
17
19
26
29
39
40
41
48
51
100
101
СПАСИЋ НЕНАД
МАРТИЋ ИВАН
СТОЈКОВИЋ ВИКТОР
СТОЈКОВИЋ ВЛАДАН
МАРКОВИЋ ТОПЛИЦА
ВАСИЋ ПЕТАР
СТОКИЋ МИЛОЈЕ
СТОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ДОБРИЦА
МИЛАНОВИЋ ЗВОНКО
ЂОРЂЕВИЋ САША
МИЛАНОВИЋ МИЛАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН
М.бр
1
3
4
5
6
7
9
11
12
17
20
22
23
24
30
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
АНДРЕЈИЋ ИВИЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЗДРАВКОВИЋ РАДОЈЕ
МАКСИМОВИЋ РАДОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
ПАВИЋЕВИЋ МИЛАН
ПАВКОВИЋ ВЛАДАН
ТОМИЋЕВИЋ ЖАРКО
ЂУКИЋ РАТОМИР
ЗДРАВКОВИЋ МИЛАНКА
ГАИЧИЋ НИНОСЛАВ
ЂУЛАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРИО МОРЕЛИ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
Презиме и име
МИТИЋ ИВАН
МАРИНОВИЋ ЗОРАН
ЈУЈИЋ ЗЛАТКО
СЕРАФИМОВИЋ СТАНКО
ЈОВАНОВИЋ ЖИКА
МАЈСТОРОВИЋ САВА
МАГДА ГЕЗА
МИРКОВИЋ ДРАГАН
ТАСИЋ ГОРАН
КОМАРОМИ ЗОЛТАН
ЂУРИЋ САВА
ПЕТКОВИЋ ГОРАН
ПЕТКОВИЋ НИКОЛА
Пролетерска 9
Првомајска 8
Маршала Тита 116
Маршала Тита 116
Маршала Тита 134
Вука Караџића 46
Маршала Тита 22
Маршала Тита 108
Маршала Тита 106
Маршала Тита
Маршала Тита 140
Партизанска 66
Маршала Тита 140
13. Октобра 8
13. Октобра 8
026/771-430
026/771-156
026/771-424
026/771-424
026/771-503
026/771-190
026/771-733
026/771-239
026/771-647
026/771-386
026/771-274
064/365-5511
064/847-4665
064/862-9018
064/174-2465
064/323-4225
065/538-5102
064/199-5641
026/771-274
026/771-296 064/369-7665
026/771-296 064/303-0496
СС – 368 „СЛОГА“ – 11400 ВЕЛИКЕ ГРАНИЦЕ
Улица и број
Ин Мемориам
Николе Пашића 197
Дисова 13
Ин Мемориам
Миће Ђукића 2
Трњак 7
Николе Пашића 190
Косни Пут
Омладинска 4
Николе Пашића 17
Николе Пашића 130
Сеоски Ђерам 8
В. Крсна
Николе Пашића 202
Жике Учитеља 25
Телефон
064/231-4425
011/823-3994 064/180-3341
011/822-3942
011/822-6564
011/823-0218
011/820-1107
011/822-3402
011/822-4387
011/823-6978
188
063/864-3262
064/253-4946
064/245-3154
064/302-9206
064/965-5399
063/160-1091
011/821-5067
011/822-4688 064/258-3903
064/180-2006
СС – 369 „ШАРАЦ“ – 26220 КОВИН
Улица и број
Нишка 5
М. Пупина 2
Банатска 2
Цара Лазара 180
Маршала Тита 84
Ж. Зрењанина 49
1. Маја 95
1. Маја 95
Омладинска 8
Ђ. Јакшића 63
Песничка 9
Цара Лазара 222
Цара Лазара 222
Мобилни
Телефон
013/741-368
013/741-568
013/745-455
013/741-103
013/767-084
013/767-211
013/764-536
013/764-753
013/743-478
013/742-611
013/743-651
013/741-280
013/741-280
Мобилни
063/107-7286
064/323-9876
064/466-4066
064/134-8824
064/208-1571
17
21
22
24
25
27
28
31
33
37
44
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН
ЗЕМАНОВИЋ БОЖА
ВИДОСАВЉЕВИЋ ЖИКА
СЕРАФИМОВИЋ СРЕЋКО
РАДИЋ ДРАГАН
КОМАРОМИ ШАНДОР
ЕРДЕШ ЈАНЧА
КОМАРОМИ РОБЕРТ
ЈОЦИЋ ДРАГАН
ДЕЛИБЛАЧАНИН ДАНИЈЕЛ
УРУЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
М.бр
2
9
11
12
14
15
17
19
21
22
25
27
33
34
Презиме и име
УРОШЕВИЋ РАДОСЛАВ
СИМИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИОМИР
АЛЕКСИЋ МИЛАН
ШВЕДИЋ МЛАДЕН
БРКИЋ МЛАДЕН
ЧУМИЋ СЛОБОДАН
МИОДРАГ СТЕВО
СТЕФАНОВИЋ СТАНОЈЛО
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
МАТКОВИЋ ЂОРЂЕ
БУРСАЋ СЛАВКО
СТЕЊАНИН СЛОБОДАН
ЉУБИША ЧОЛОВИЋ
М.бр
1
4
5
7
9
10
11
12
15
21
26
27
Презиме и име
БОГИЋ ДЕСИМИР
ДЕМИЋ ДРАКЧЕ
ПАВЛОВИЋ ДОБРИЦА
ДРАЖИЛОВИЋ БОГОЉУБ
ВУЈЧИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН
ТРАИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ТРАИЛОВИЋ ГОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ВОИСЛАВ
ТРАИЛОВИЋ СЛАВОЉУБ
М.бр
3
4
7
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
НЕШКОВИЋ МИЛОВАН
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
Смедеревска 54
Ж. Зрењанина 58
Београдска 68
Цара Лазара 180
Ужичка 17
29. Новембра 49
Кречанска 3
29. Новембра 40
Кречанска 127
Гробљанска 40
Мало Баваниште
013/744-524
013/767-144
013/742-073
013/741-103
013/745-376 062/128-0282
013/744-659 064/220-1166
064/407-4060
013/744-659 064/149-7464
013/744-672
013/743-491
064/127-9835
СС – 371 „БЕЖАНИЈА“ – 11075 БЕЖАНИЈА
Улица и број
Бежанијских Илегалаца 4
Војвођанска 3
Бежанијских Илегалаца 82
Др. Агустина Нета 52
Рамиза Садиха 84
Рамиза Садиха 84
Маршала Тита 55
Војвођанска 417
Омладинских Бригада 43
Сурчинска 19
Виноградска 140
Рамиза Садиха 111
Војвођанска 136
Војвођанска 415Ц
Телефон
011/176-4717
011/318-2706
011/227-2247
011/227-6457
011/213-2736
011/841-6090
Мобилни
065/318-2706
065/616-8210
064/180-5875
060/023-5973
063/331-598
011/177-9734 064/116-2286
011/318-8781 065/980-9212
011/226-0277 064/260-0989
064/196-0100
011/227-6163 064/229-2233
064/279-3125
СС – 372 „4. ЈУЛИ“ – 12313 КОБИЉЕ
Улица и број
Кобиље
Кобиље
Манастирица
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Манастирица
Кобиље
Телефон
Мобилни
012/263-181 064/276-7212
012/263-007
012/263-534
012/263-460
063/828-2018
012/263-127
012/263-406
012/263-475
012/263-033
012/263-321
012/263-500
СС – 374 „МАРКО ПЕТРОВИЋ–ЦАНЕ“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
Улица и број
Устаничка 4
Деспота Стефана 89
Живана Петровића 45
189
Телефон
Мобилни
026/513-198 063/705-6969
026/514-606 060/651-4606
026/511-684
8
9
15
18
20
22
29
32
35
36
37
39
40
РАСПОПОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАСПОПОВИЋ ДЕЈАН
ШКАЛАК НИКОЛА
РАДОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
АНТИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ ЗОРАН
СТОЈКОВИЋ СРЂАН
ЖИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ БОРИС
РАНИСАВЉЕВИЋ ЗЛАТАН
АНТИЋ РАЈКО
ИЛИЋ ЖЕЉКО
Милорада Цветковића 11
Милорада Цветковића 11
Сувоборска 2
Крушево
Краља Александра 152
Милоша Обилића 5
Бранка Радичевића 6
Царице Милице 14
Милорада Станковића 57А
Милорада Станковића 57
Деспота Стефана 13
Светог Саве 16
Крушево
026/851-234
026/851-234
026/521-283
026/851-127
026/521-316
026/871-230
026/821-485
026/523-259
026/513-916
026/522-881
026/851-305
064/544-6775
064/394-4583
064/129-3232
063/832-0553
064/252-7664
063/843-8624
СС – 375 „ДУНАВ“ – 12208 ОСТРОВО
М.бр
2
4
5
9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
31
34
37
46
47
Презиме и име
НЕНАДОВ ДРАГАН
ВЕСЕЛИНОВ ЗЛАТКО
ТИЗМАНОВ НЕМАЊА
ВЕСЕЛИНОВ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВ НЕБОЈША
ИЛКИЋ ДЕЈАН
ЋИРИН ГОРАН
ГЛИШИЋ ЛАЗАР
ПУТНИК ЂУРИЦА
МИЛИЋ ЗОРАН
КОРБАР СЛОБОДАН
ЖИВКОВИЋ ЉУБИША
ЦВЕЈИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦА
НЕДЕЉКОВ АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ МИЛАН
МАРЈАНОВИЋ ИВАН
МАРЈАНОВИЋ РАДИША
МИЛИЋ НИКОЛА
МАТЕЈИЋ МИЛОШ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ АНДРЕЈ
МАНДИЋ НЕМАЊА
ТУЦИЋ ЧЕДОМИР
ТАНАСИЋ ВИКТОР
ТОДИЋ ЈОВИША
АЛЕКСИЋ ЂОРЂЕ
ЛАЗИЋ ДОБРОСАВ
ТУЦИЋ ДРАГУТИН
МИЈАТОВИЋ СЛАВКО
Улица и број
Цара Душана 67
Цара Душана 63
Жарка Зрењанина 15
Цара Душана 50
Цара Душана бб
Сарајевска 12
Цара Душана бб
Цара Душана бб
Цара Душана 42
Б. Милошевића
Партизанска бб
Јадранска 9
Банетова 27
Цара Душана 88
Цара Душана бб
Цара Душана 102
Шумадијска 32
Шумадијска 32
Ж. Јовановић Шпанца
Боже Димитријевића 84
Телефон
012/247-066
012/247-004
012/247-097
012/247-160
012/247-223
012/243-259
Мобилни
063/647-303
064/234-5323
064/844-1075
062/158-1138
012/247-039
012/247-077
012/246-170 063/835-3556
063/233-549
012/240-614
012/246-020 060/151-3108
012/247-048
012/247-031 064/380-3181
012/247-025
012/557-591
012/557-950 064/884-6603
012/551-379 064/176-2611
012/552-174 063/826-6924
СС – 378 „ПЕТЛОВАЧА“ – 15304 ПЕТЛОВАЧА
Улица и број
Ј. Максимовића 41
Ј. Веселиновића 76/9/2
Н. Чоловића 15
Ј. Максимовића 50
В. Исаиловића 45
Вука Караџића бб
Ј. Максимовића 23
Ј. Максимовића 39
Ј. Максимовића 50
Ј. Максимовића 71
190
Телефон
Мобилни
015/273-361 015/354-767
015/349-021
015/273-014 064/414-1624
064/388-8501
015/273-232
015/273-328
015/273-204
015/273-066
12
14
15
18
22
24
29
33
37
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЂЕРМАНОВИЋ ГОРАН
ЦЕРОВЧЕВИЋ СИНИША
ЧОЛИЋ САША
ИЛИЋ ДРАГАН
ДАНИЧИЋ ВРАНА
ЛУКИЋ ЈОРДАН
ТАНАСИЋ МИЛОСАВ
ДАМЊАНОВИЋ СТОЈИША
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
24
25
26
27
28
31
33
34
35
36
Презиме и име
ПЕТКОВИЋ РАДОВАН
ЛАЧЊЕВАЦ ЈОВИЦА
ДАВИДОВИЋ СРЕЋКО
РАДИЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАЈКОВИЋ МИОМИР
САМАРЏИЋ ВИТОМИР
ТОМИЋ ПРЕДРАГ
РАДУЛАЦ ПРЕДРАГ
КАТИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ ИГОР
ЏОПАЛИЋ ДЕСИМИР
ВАСИЋ ЗВОНКО
СИМИЋ ДЕЈАН
ЦВЕТКОВИЋ ИВАН
БОРИЋ ДЕЈАН
МИЉКОВИЋ БОБАН
ВУКОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ПРШИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ НЕНАД
МИЛОЈЕВИЋ БРАТИСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ ЧАСЛАВ
ЖАРКОВИЋ СРЂАН
НЕДЕЉКОВИЋ АНДРИЈА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ВАСИЋ ЖЕЉКО
ЛАЧЊЕВАЦ МЛАДЕН
МАРКОВИЋ НЕБОЈША
РАДИЧЕВИЋ ИВАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
ПАЈИЋ ПРЕДРАГ
БЕЛИ ВЛАДИМИР
РАЈИЋ ЂУРИЦА
ЈЕЛИЧИЋ ГОРАН
ЈЕЛИЧИЋ ЉУБИША
ЈЕЛИЧИЋ НЕНАД
Железничка
Кнегиње Зорке 7
Пролетерска 33
Ј. Максимовића 59
Вука Караџића 18
Карађорђева 104, Змињак
Карађорђева, Змињак
Вука Караџића 45
Железничка
015/339-060
015/273-095
015/273-278
015/273-092
015/292-072
015/292-017
015/273-014 064/510-6412
015/273-299
СС – 379 „ЖУПА“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
Улица и број
Јаше Петровића 29-А
Стањево
Витково
Витково
Г. Злегиње
Стубал
Д. Омашница
Г. Злегиње
Школска
Ин Мемориам
Стањево
Михајла Колумба 46
Срећкова
Ратаје
Суботица
Витково
Кожетин
Школска 66/1
10 Августа 41/6
29 Новембра 138/31
Д. Злегиње
Г. Злегиње
Лаћислед
Ботуња
Михајла Колумба 46
Стањево
Д. Ступањ
Витково
Телефон
037/556-351
037/759-048
037/759-516
037/759-249
037/764-189
037/759-537
037/727-320
037/764-179
Мобилни
063/826-5312
062/276-310
064/400-2295
063-837-3932
063/269-185
062/224-453
062/408-5365
064/250-0514
037/759-856 063/114-0182
037/755-041 063/175-5041
037/763-376
037/764-973
037/552-261
037/754-247
037/552-586
037/753-333
037/764-053
037/764-636
063/734-5177
064/226-5881
063/838-1536
063/578-652
062/764-053
064/447-4934
064/270-6211
037-768-227 063/756-4959
037/755-041
037/753-606 061/189-7013
037/761-898 062/759-237
037/759-469 063/182-1099
СС – 380 „БРЂАНИН“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
Улица и број
Пож. Партиз. Одред 189
Шумадијска 55
Пионирски Трг 15/4
Цане Бабовић 143
Цане Бабовић 143
Цане Бабовић 143
191
Телефон
Мобилни
012/220-676
012/556-356
012/211-705
012/210-213
012/212-304
012/212-304
8
12
15
18
19
20
23
РАЈИЋ МИОДРАГ
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
КАНЂОЛАС МИХАЈЛО
ПЕРИЋ МИЛАН
ИВИЋ БОБАН
КАНЂОЛАС САША
ПЕРИЋ ВЛАТКО
Цане Бабовић 131
Филипа Вишњића 39
Р. Миленића 27/1
Цане Бабовић 117
П. Партиз. Одред 6
Доситејева 10/8
С. Крављи До
012/210-040
012-210-494
012/531-180
012/210-557
012/521-456
012/280-106
064/122-3985
СС – 382 „МЛАВА“ – 12225 БРАТИНАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
Презиме и име
БРЕЖАНАЦ НОВИЦА
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЛОВИЋ БОБАН
БРЕЖАНАЦ ДАЛИБОР
СТАНКОВИЋ ГОЈКО
АРСИЋ ДРАГОСЛАВ
СТАНОЈЛОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАДИНОВИЋ ПРЕДРАГ
САВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ САША
АРСИЋ ЈОВИЦА
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ИВАНОВИЋ СРЂАН
ЈЕФТИЋ РАЈКО
АРСИЋ ВЛАДИМИР
СТАНОЈЕВИЋ ДЕЈАН
СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ
СТЕВИЋ ДЕЈАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
НИКОДИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ ЗОРАН
МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ЂУРИЦА
УРОШЕВИЋ ИГОР
МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ ВЛАДАН
ХАЈДУКВЕЉКОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛИВОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ПАНТЕЛИЋ ЗОРАН
МАНДИЋ ДАРКО
МИЛЕНКОВИЋ НЕНАД
МИЛИЋ ИВАН
РАДОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ИГОР
Улица и број
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
В. Вујовића 11
Сиракови
Село Подпорац
Трњане
Братинац
Братинац
Братинац
Лучица
Братинац
Трњане
Трњане
Пожаревац
Телефон
012/286-334
012/286-307
012/286-090
012/286-334
012/286-261
012/286-045
012/552-204
012/674-815
012/286-771
012/286-045
012/286-261
012/286-317
012/228-439
012/286-043
012/286-771
012/286-771
Мобилни
064/280-2948
063/802-7912
063/812-2808
064/987-0809
064/191-9789
061/120-1660
063/778-0866
063/871-6872
064/320-6091
061/234-0206
064/549-5807
СС – 384 „ШЕШ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ
Улица и број
Душка Радовића 8А
Радомира Марића 40
Чубурска 20
Бранка Миљковић 12
Бранка Ћопића 25
Милутина Миланковића 150
Милутина Миланковића 99/1
К. Михаила Обреновића 2
Славка Манојловића 125
Милутина Миланковића 6
Душка Радовића 6
Јанка Катића 40
Славка Манојловића 90
Класовачка 9
Немањина 98
Страхиње Новаковић 16
Страхиње Новаковић 3
Милутина Миланковића 71
192
Телефон
Мобилни
062/427-480
011/822-7136 064/204-3278
011/820-1486 064/671-5962
011/823-1750
011/8237-027 063/854-1476
011/823-4930 064/380-8260
064/273-3400
011/823-3114 064/377-3010
011/823-2172 064/160-5686
011/822-2618 063/772-6257
011/823-2175 063/788-3112
011/823-4193
064/140-8727
011/821-8572 064/515-0073
011/823-6262 064/861-3131
011/823-4924 064/248-1266
011/823-4931 063/710-7179
011/823-5057 064/142-0437
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЈАНОШЕВИЋ ДРАГАН
ТЕРЗИЋ ЈОВА
ПЕТРОВИЋ АЛКЕСАНДАР
ИВАНЧЕВИЋ МИЛОРАД
ЈОВАНОВИЋ ДАРКО
СТЕВАНЧЕВИЋ ГРАДИМИР
МИРКОВИЋ МИЛАН
ПАВКОВИЋ СЛОБОДАН
АНДРИЋ МИРКО
РУМЕНИЋ РАДОСАВ
АНДРИЋ ВЛАДАН
Космајског Одреда 26
Варовничка 10
Душка Радовића 8А
Милорада Миленковића 8
Косни Пут 184Б
Данице Обренић 1
Преке Шуме 22
Љубе Давидовића 128Б
Кнеза Михила 24
Класовачка 10
Лолина 1
011/822-2164 064/462-4665
011/823-5053 064/194-4602
064/165-8734
011/823-8474 063/876-5409
011/820-1153 064/362-5102
011/823-5101 063/110-6639
011/823-6834 063/721-0647
062/182-1312
011/821-7574 064/477-3875
011/821-8528 062/128-4415
064/512-3980
СС – 385 „1. МАЈ“ – 12253 ДОЉАШНИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
18
20
24
26
27
28
Презиме и име
СЕРАФИНОВИЋ ЗОРАН
МИТИЋ ДРАГА
ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ РАДИША
РАДУЛОВИЋ СВЕТА
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
МИКУЦИЋ ДРАГАН
ВЕЛИЋ РАДОЉУБ
ИЛИЋ ДРАКЧЕ
ИЛИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ МАРКО
ПАСКАРЕВИЋ ДРАГИША
АНДРЕИЋ ЧЕДА
ТРАИЛОВИЋ ВОИСЛАВ
СИМИЋ ВОЈКАН
СТАНКИЋ ДРАГАН
СТОКИЋ РАДИША
СТОКИЋ НЕНАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Презиме и име
ЈОВИЋ НОВИЦА
ЂЕНИЋ БОБАН
ГРУЈИЋ ПРЕДРАГ
КОСТИЋ ДОБРОСАВ
СТАНКОВИЋ БОЈАН
МАРКОВИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ ПРЕДРАГ
АРСИЋ СОКОЛ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
СТАНКОВИЋ БОБАН
СТАНКОВИЋ ШРЕДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ БОБАН
Улица и број
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Дољашница
Село Чешљева Бара
Село Чешљева Бара
Село Дољашница
С. Макце
Мустапић
Макце
Макце
Телефон
012/290-249
012/290-538
012/290-743
012/290-242
012/290-228
012/290-013
012/290-742
012/290-708
012/290-765
012/290-738
012/290-701
012/290-175
012/667-028
012/290-234
012/290-031
012/886-309
012/290-046
012/290-046
Мобилни
012/290-240
063/313-983
063/810-5477
063/807-5575
СС – 386 „БОРАЦ“ – 16205 БОЈНИК
Улица и број
Драговац
Бојник
Доње Коњувце
Доње Коњувце
Доње Коњувце
Бојник
Бојник
Придворица
Ђинђуша
Бојник
Придворица
Доње Коњувце
Доње Коњувце
193
Телефон
016/820-387
016/821-377
016/210-118
016/210-130
016/210086
016/821-201
016/821-817
016/820-552
016/826-160
016/821-368
016/820-602
016/210-112
016/210-123
Мобилни
063/715-8406
063/859-8983
063/889-8700
063/153-4340
063/767-5776
063/879-4452
063/170-8822
063/868-6049
063/721-3005
14
15
18
19
22
23
24
25
26
28
31
33
37
47
ТАСИЋ СРБОЉУБ
ТАСИЋ СИНИША
ИЛИЋ СРЂАН
ПЕТРОВИЋ ГОЈКО
МИХАЈЛОВИЋ ЗВЕЗДАН
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЈОВИЋ ПРЕДРАГ
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МАРКОВИЋ МИОДРАГ
ВЕСЕЛИНОВИЋ БОЈАН
ДЕМИРОВИЋ МИРОСЛАВ
ЗДРАВКОВИЋ БОБАН
Бојник
Бојник
Каменица
Горње Коњувце
Ђинђуша
Плавце
Придворица
Придворица
Бојник
Ђинђуша
Придворица
Ђинђуша
Драговац
Драговац
016/820-875
016/820-875
016/821-114
016/210-209
016/826-052
016/820-046
016/820-699
016/820-858
016/820-337
016/826-029
016/821-702
016/826-245
016/821-739
016/820-508
063/780-3879
064/920-3787
064/992-7313
063/751-8196
063/742-4939
062/198-1751
СС – 387 „БУРЈАНАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
26
27
28
29
30
31
34
36
38
39
40
43
Презиме и име
ЈАНОШЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЖИВИЋ ЗВОНКО
АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН
ДЕВИЋ ДРАШКО
ИЛИЋ ДРАГАН
СТОЈИЉКОВИЋ БОРИСЛАВ
ЂОКИЋ СТЕВАН
СТАНКОВИЋ ТРИФУН
ПЕЈЧИЋ ИВАН
ЈОРДАКОВИЋ СЛОБОДАН
АТАНАЦКОВИЋ САША
АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЗДИМИР
МИЛОШЕВИЋ НОВИЦА
ПЕЈЧИЋ ВИДОЈКО
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША
НЕДЕЉКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ПАНИЋ МИОДРАГ
СТОЈАКОВИЋ РАНКО
ИВИЋ ДОБРИЦА
ПЕШИЋ ХРИСТИВОЈЕ
ИВИЋ МАРКО
ЈАНОШЕВИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
ТАШИЋ НЕБОЈША
МИЛЕНКОВИЋ СТОЈАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
СПАЈИЋ МИРЧЕ
ЈОВИЋ РОЗМИР
ПРЕМЧЕВСКИ ВАСИЛ
ЖИВАНОВИЋ ПЕТАР
Улица и број
Борска 28
Стишка 64
Косанчићева 76
Партизанска 22
Моравска 20
Моравска 56
Дунавска 107
Партизанска 72
Моравска 129
Видинска 9
Партизанска 24
Партизанска 24
Стишка 46
Моравска 129
В. Павловића 7
Видинска 2
М. Обилића 46
Индустријска 64
Васе Пелагића 1
Моравска 121
Дунавска 129
Дунавска 66
Дунавска 129
Борска 28
Ратарска 187
В. Миленка 29
27. Априла 2
Индустријска 82
Жупска 61
Партизанска 26
Борска 66
В. Павловића 17
194
Телефон
012/212-007
012/556-105
012/555-708
012/555-736
012/556-089
012/555-859
012/554-402
012/212-029
012/555-170
012/211-507
012/555-774
012/555-774
012/556-124
012/555-170
012/556-198
012/221-130
012/551-780
012/555-232
012/556-710
012/555-378
012/554-020
012/242-917
012/554-020
012/212-007
012/211-153
012/550-055
012/530-539
Мобилни
064/191-0303
063/740-0808
063/835-9303
061/171-7485
064/164-3419
063/848-1357
061/111-6236
064/151-2833
064/186-7122
064/120-5765
064/454-9115
012/550-223 064/443-1949
012/555-442
012/220-295
012/556-154
44 МИРЧИЋ БОБАН
45 ЛЕКИЋ НЕБОЈША
46 МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАН
Војске Југославије 26
Братства Јединства 190
Дунавска 134
012/551-447
012/550-744 063/812-6185
012/553-182
СС – 388 „ВИШЊИЧКА БАЊА“ – 11060 ВИШЊИЧКА БАЊА
М.бр
1
2
3
4
7
8
9
10
11
18
24
112
113
Презиме и име
МАРИЋ СРБОБРАН
РАДИЋ ПРЕДРАГ
ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР
МИТРОВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН
ГЛИГОРИЋ ВУК
СТАНОЈКОВСКИ ЗОРАН
МАНОЈЛОВИЋ СЛОБОДАН
СТАНОЈКОВСКИ ПРЕДРАГ
РАДОМИРОВИЋ СЛОБОДАН
РАДОМИРОВИЋ ДРАГАН
РАДОМИРОВИЋ САВА
М.бр
1
2
3
5
7
9
11
14
15
20
Презиме и име
ДАНИЛОВИЋ ДРАГОЈЛО
ЈЕВЂЕВИЋ ВЛАДАН
РЕНДУЛИЋ УРОШ
СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН
ПАНТЕЛИЋ ВЕЉКО
ДЕСПОТОВИЋ ЗОРАН
РЕНДУЛИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ БОРИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР
РЕНДУЛИЋ АЊА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
16
18
Презиме и име
ИЛИЋ ЈОВАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОВАН
МИРКОВИЋ ДРАГАН
МИРКОВИЋ НЕМАЊА
ИЛИЋ РАНКО
ШЕБЕШЧЕН ЈАКАБ
ГЕЗА МАГДА
СТАНИСАВЉЕВИЋ РАДОВАН
ДИНИЋ ЛАЗАР
СТАНИСАВЉЕВИЋ НЕНАД
Улица и број
Деспотовачка 48
Сестара Букумировић 50
Анице С. Ревац 1
Вишњички Венац 79
Сестара Букумировић 27
Владимира Ћетковића 9
Владимира Ћетковића 9
Металска 43
Вишњичка 145
Металска 43
Деспотовачка 38
Деспотовачка 38
Деспотовачка 38
Телефон
011/299-0087
011/278-8248
011/278-9028
011/275-7635
011/278-9598
011/278-9371
011/278-9371
011/299-4202
Мобилни
064/202-2008
064/426-8569
064/144-7680
064/675-4238
011/277-0591 063/393-903
011/299-0128 064/436-7230
064/212-8104
011/299-0629
СС – 389 „МАВЈАН“ – 32240 ЛУЧАНИ
Улица и број
Лучане
Дљин
Дљин
Дљин
Лучани
Лучани
Дљин
Гуча Турице
Дљин
Дљин
Телефон
Мобилни
032/817-716
032/817-818
032/818-417
032/818-422
032/817-425
032/818-185
032/818-417 064/432-4082
032/855-529
032/818-422
032/818-417
СС – 391 „ПЛОЧИЦА“ – 26229 ПЛОЧИЦА
Улица и број
Дунавска 10
Краља Петра Првог 193
Ж. Зрењанина 47
Ж. Зрењанина 47
Дунавска 10
Краља Петра Првог 190
1. Маја 97
Краља Петра Првог 193
Вука Караџића 2
Војвођанска 33
Телефон
Мобилни
013/757-274
013/757-532
064/671-0905
064/540-6683
064/297-9446
013/757-151
013/764-536
065/602-1466
013/757-030
065/248-1974
СС – 393 „ПЕПЕЉУША“ – 37208 ЧИТЛУК–КРУШЕВАЦ
М.бр Презиме и име
2 АЦКОВИЋ АЦА
Улица и број
Пепељевац
195
Телефон
Мобилни
037/644-047
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
17
21
24
25
26
27
29
30
31
33
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
ОБРАДОВИЋ САША
ВРАЊАНАЦ ДАНИЈЕЛ
ЂОРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИТРОВИЋ НЕНАД
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
СПАСИЋ ДУШАН
ПЕТКОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ САША
МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН
ВУЧКОВИЋ ДЕЈАН
РАДОВАНОВИЋ РАДИША
ЖИВКОВИЋ НЕБОЈША
АНТИЋ БРАНИСЛАВ
БОЈИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ СТОЈАН
ВУЧКОВИЋ ГОРАН
МИЉКОВИЋ САША
ИЛИЋ ИГОР
АНЂЕЛКОВИЋ БОЈАН
М.бр
2
3
4
5
6
7
10
11
15
20
24
25
26
27
28
Презиме и име
РАДОЈКОВИЋ ЉУБИША
ШЉАПИЋ СРЕДОЈЕ
ЈАБЛАНОВ ДАРКО
ШЕРЕШ РОБЕРТ
ЂУРЂЕВ СИНИША
ИЛИЈИН САВА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
НОВАКОВИЋ РАТКО
МАРИЋ ВЕЉКО
ЛЕРИНЦ ИШТВАН
БУШ ЂОРЂЕ
СТОЈКОВ ЦВЕТКО
НИНЧИЋ ЉУБОМИР
СТАНИН НИКОЛА
ЛАСЛО ЂОРЂЕ
М.бр
1
2
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
ПРИБИЋ НЕНАД
ТАСКОВИЋ ЖЕЉКО
ПРИБИЋ СЛОБОДАН
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН
ДИДАНОВИЋ РАДОВАН
ЈЕРИНА ПЕТАР
ЈЕРИНА МАРИН
ЈОНЕЛ КЛАБЕЦА
Пепељевац
Пепељевац
Пепељевац
Пепељевац
Паруновац
Пепељевац
Пепељевац
Мешево
Пепељевац
Дољане
Пепељевац
Пепељевац
Паруновац
Крушевац
Пепељевац
Пепељевац
Треботин
Пепељевац
Мешево
Пепељевац
037/644-001
037/644/723
037/644-444
037/644-039
037/877-961
037/644-267
037/644-158
037/652-098
037/644-179
037/652-102
0637/644-667
0637/644-248
037/887-151
037/430-235
037/644-764
037/882-338
037/644-252
037/652-043
037/644-503
СС – 394 „БАНАТ“ – 23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Улица и број
Иве Андрића 6
Бранка Радичевића 9
Војводе Степе 1
Жарка Зрењанина 45
Жарка Зрењанина 35
Вука Караџића 74
Кошута Лајоша 10
Милоше Тице 40
Милоша Обилића 9
И. Лоле Рибара 42
Хајдук Вељкова 13
Пролетерска 6
Мала Улица 5
Сигет Салаш 28
И. Лоле Рибара 37
Телефон
Мобилни
0230/813-13 063/849-6992
0230/824-22
063/713-9401
064/416-3789
0230/790-90 064/304-0838
0230/891-96 023/894-95
024/873-690
0230/542-00
063/708-4217
0230/820-17 063/700-7535
0230/792-12 063/752-5466
0230/831-19 063/879-7207
0230/835-33
061/277-1237
064/232-4773
СС – 397 „АРАП“ – 26315 ВЛАДИМИРОВАЦ
Улица и број
Косињска 1
Баваништански Пут 30
Г. Жданова 1
С. Синђелића 13
Цара Лазара 74
И. Л. Рибара 55
Б. Савића 5
М. Еминеску 4А
196
Телефон
013/643-492
013/361-582
013/643-492
013/644-426
013/644-155
013/643-326
013/643-343
013/644-152
Мобилни
064/662-5425
064/201-3910
064/662-5921
064/458-6984
064/720-2038
064/260-0492
062/176-4797
064/160-8789
11
13
18
19
24
25
27
28
29
30
ГЕРГА МАРЧЕЛ
ЈОНЕЛ ЖИВКО
КИШМАРТОН НИКОЛАЈЕ
ОБРАДОВИЋ ГОРАН
ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН
МЛАДЕНОВИЋ ЈОВАН
ЈЕРИНА АНДРЕЈ
АРСИЋ ИВИЦА
ПЕТКОВИЋ НЕБОЈША
ТОНЕВСКИ МИТРЕ
Б. Савића 2
Б. Савића 38
С. Синђелића 50
3. Октобра 15
Петру Албу 75
М. Еминеску 78
И. Л. Рибара 55
3. Октобар 10
Ц. Армије 47
Ж. Зрењанина 42
013/643-178 064/663-505
013/643-008 064/584-6857
013/644-064
013/643-825 064/935-0640
013/643-847
064/270-1417
013/643-326
063/861-6986
013/644-197 062/650-724
060/151-4291
СС – 399 „МЛАДОСТ“ – 16232 БОШЊАЦЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
ПЕШИЋ АЛЕКСАНДАР
ЦАКИЋ МИЛОП
СТЕВАНОВИЋ ДАРКО
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ДАНИЈЕЛ
ИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛОШ
СТОЈАНОВИЋ СЛАЂАН
ИВКОВИЋ МАРКО
ВЕЛИЧКОВИЋ БОШКО
ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВЕЛИЧКОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША
СТАНОЈЕВИЋ ИВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЉАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
11
14
16
19
20
24
55
Презиме и име
ЖИВАДИНОВИЋ ГОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
БИЦИ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
ИСАИЛОВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
ИСАИЛОВИЋ ТАЊА
СТЕФАНОВИЋ МИОДРАГ
ГРУЈИЧИЋ ЖИКИЦА
КУЗМАНОВИЋ САША
РИСТИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ГРБА ГОРАН
ЖИВАДИНОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Коњино
Ждеглово
Коњино
Коњино
Коњино
Ждеглово
Коњино
Ждеглово
Ждеглово
Ждеглово
Коњино
Коњино
Лугаре
Ждеглово
Ждеглово
Ждеглово
Телефон
016/841-447
016/841-101
016/841-219
016/841-420
016/841-123
016/841-469
016/841-373
016/841-546
016/841-526
016/841-091
016/841-420
016/841-477
016/841-303
016/841-430
016/841-247
016/841-388
Мобилни
064/515-6307
064/442-9656
064/491-2465
064/246-6178
064/269-2191
064/185-7825
064/418-0109
064/409-1078
061/230-8462
064/976-6157
061/202-1739
064/388-2231
064/260-5274
061/177-1160
СС – 400 „ШАМПИОНИ ВОЖДОВЦА“ – 11040 ВОЖДОВАЦ
Улица и број
В. Кружни Пут 7
Омишка 20А
3. Нова 64Б
Војводе Степе 385
Јосипа Славенског 5
Лазара Лотице 9
Јосипа Славенског 5
Матије Гупца 34
Беранска 24М
Пут За Трешњу 10Б
Брђанска 205
Матије Гупца 15
Ранковића 2А
Д. Кружни Пут 7
Видака Марковића 7
197
Телефон
011/397-6007
011/397-3992
063/127-3137
011/309-6106
011/266-6616
011/266-6616
011/351-1139
011/397-3771
011/865-2548
011/243-5469
011/397-6007
Мобилни
065/397-6007
064/022-0365
064/155-8708
064/444-6967
064/899-8451
064/253-5436
064/899-8451
064/898-4938
064/200-4139
064/899-8451
063/800-8250
064/668-7932
063/239-838
064/209-7153
СС – 401 „ШЕШ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
МИКИЋ СРЕТЕН
АРСИЋ СТЕФАН
АРСИЋ РАДОМИР
ГРУЈИЋ ЈОВИЦА
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ СВЕТОМИР
ШУЋУРОВИЋ МИЛАН
ПАУНОВИЋ САША
ПЕРИЋ СЛОБОДАН
МИРКОВИЋ СРБОЉУБ
СМИЉКОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛЕНКОВИЋ ДАВИД
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
Презиме и име
ШЉИВИЋ ДРАГАН
МИЉОЈКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
БАТОЋАНИН АЛЕКСАНДАР
КАРИЋ САША
ТРОШИЋ СЛОБОДАН
КАНДИЋ ВЕЛИБОР
ВУКЧЕВИЋ САША
СТАНОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
МИШИЋ ДРАГАН
КОСТИЋ БОБАН
ИГЊАТОВИЋ ПРВОСЛАВ
ЛОШИЋ ЉУБИВОЈЕ
СТОИСАВЉЕВИЋ ДУШАН
БАТОЋАНИН ДРАГАН
ВУКОИЧИЋ МИЛАН
НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБА
ЗДРАВИЋ ВЛАДАН
МИОДРАГОВИЋ ДАРКО
МИТРОВИЋ ЖИВОЈИН
НЕШИЋ РАТКО
ЛУГУМЕРСКИ МИЛОШ
КАРИЋ ЗОРАН
М.бр
1
3
4
7
Презиме и име
МИЋИН ГОРАН
ВАСИЋ ЖЕЉКО
ВАСИЋ ДАРКО
ЂОКИЋ ВОЈИСЛАВ
Улица и број
Приштинска 20
Приштинска 27
Приштинска 28
Узун Миркова 45
Село Лучица
Маргума 5
Љубичево
Радних Бригада 18
Приштинска 26
Војводе Добрњца 2
Словенска 13
Село Лучица
Село Лучица
Немање Томића 4
Телефон
012/550-699
012/550-699
012/550-930
012/566-637
012/552-045
012/515-122
012/552-157
012/550-707
012/551-370
012/552-035
012/566-247
012/566-247
Мобилни
060/012-1118
063/803-0115
069/110-5183
064/810-5171
064/853-3987
064/311-1734
064/404-5918
062/395-070
064/084-3810
063/855-7517
064/280-7866
СС – 402 „ЧАЈКА“ – 37240 ТРСТЕНИК
Улица и број
Б. Спасојевић 9/5
Б. Спасојевић 44
Осаоница бб
Оџаци
Оџаци
Р. Бркића 3
Грабовац бб
А. Бабовића 7
Б. Спасојевића 7/10
Оџаци
Почековина
Оџаци
Бељици
В. Рибникара 4/41
Оџаци
Мала Јасиковица
Пана Ђукића 37
Медвеђа
Г. Црнишава бб
Почековина
Светог Саве 77
Б. Васиљевића 64, В. Бања
Оџаци
Телефон
037/715-986
037/716-653
037/716-405
037/714-858
037/1715-214
037/714-040
037/715-769
037/711-102
037/712-932
037/715-222
037/731-733
037/1714-437
037/713-074
037/714-858
037-733-513
037/714-612
037/723-409
Мобилни
064/872-1212
064/147-0502
063/480-445
064/433-9616
064/972-6576
064/397-1150
062/677-400
063/852-3572
063/822-7731
064/290-4069
064/216-0280
063/809-8634
064/264/2120
063/629-281
062/439-967
037/731-261 062/411-154
037/712-784 063/619-095
036/613-398
037/716-474 064/233-4966
СС – 403 „ЈЕЛЕНЧА“ – 15000 ШАБАЦ
Улица и број
М. Тита
М. Тита 152
М. Тита 152
Мала Врањска
198
Телефон
Мобилни
064/367-9605
015/384-846 064/841-5052
015/384-845 065/211-0580
015/212-334 064/501-6020
8
9
11
13
15
16
20
24
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
25
26
30
31
32
33
34
40
41
43
44
47
72
111
112
ЖИВАНОВИЋ ДАРКО
ЂУРИЋ ЖЕЉКО
ЖИВАНОВИЋ ВИДОСАВ
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА
МИЉКОВИЋ АЛЕКСА
ЛУКИЋ ЗОРАН
БОШКОВИЋ НЕБОЈША
Поп Лукина 4
Мала Врањска
М. Тита 164
М. Тита 164
Мала Врањска
М. Тита 166
Мрђеновац
Мала Врањска
015/380-656 064/130-1097
015/212-341 064/176-2497
015/381-274
015/381-274 064/178-3523
015/212-316
015/380-989
015/211-403
015/212-241
СС – 407 „ВОЈВОДА СТЕПА“ – 11221 КУМОДРАЖ
Презиме и име
МАРКОВИЋ НЕМАЊА
ЖИВОЈИНОВИЋ ИВАН
ПЕТРОВИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЖИВКОВИЋ БОРИСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ ЧЕДОМИР
МИЛАНОВИЋ РАДОМИР
КУЗМАНОВИЋ ДАМЈАН
СТРАИЊЕВ РАДОВАН
АЛИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИР
ЛАЗАРЕВИЋ ВЛАДИМИР
БАБИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ РАДИША
ЖИВОЈИНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПАУНОВИЋ МИОДРАГ
НАСТАСОВИЋ МИЛЕНКО
НАСТАСОВИЋ ЛУКА
БАБИЋ МИОДРАГ
БАБИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ПОПОВИЋ НИКОЛА
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
КУЗМАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
АЛИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ЈОВАН
ТОДОРОВИЋ БРАНКО
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
МАРКОВИЋ ДРАГАН
КОСТИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
Војводе Степе 610
Војводе Степе 645
Топола 16
Михољска 14
Ђурђевданска 13
Ин Мемориам
Војводе Степе 610
Земљорадничка 23
Војводе Степе 516
Калемарска 9А
Пролећна 24
Јужна 12
Гуњак 49
Јужна 12
Летња 6
Топола 16
Јасмина 10
Војводе Степе 623
Реметинска 14
Војводе Степе 629
Војводе Степе 629
Ђурђевданска 26
Ђурђевданска 26
Даљска 19
Даљска 19
Гуњак 49
Војводе Степе 516
Пролећна 24
Реметинкса 45
Горња 2
Реметинска 15
Пролећна 2
С. Коса 17
Текеришка
Телефон
011/394-6239
011/394-8035
011/394-7861
011/394-6637
011/394-5566
Мобилни
064/777-7647
064/131-9343
064/403-9178
064/514-2168
011/394-6239
011/394-5902
011/394-8049
011/394-1661
011/394-7364
011/394-7113
011/394-5646
011/394-7525
011/394-6462
011/394-7861
064/198-5616
011/394-6223
011/394-6278
011/394-6538
011/394-6538
011/394-5554
011/394-5554
011/394-5584
011/394-5584
011/394-8246
011/394-8049
011/394-7364
011/394-6271
011/394-5822
011/394-6271
011/394-7146
011/346-1035
011/394-6604
СС – 408 „СУБОТИЦА“ – 24000 СУБОТИЦА
М.бр Презиме и име
1 ФИЛИПОВИЋ ПЕТАР
2 МАТОШ ИВАН
Улица и број
Јасминова 24
П. Чајковског 5А
199
064/377-0712
064/546-6791
062/335-827
064/426-0133
062/197-8863
062/875-8458
063/711-5096
062/111-3019
064/212-2717
064/206-2623
063/881-5384
064/199-9923
Телефон
Мобилни
024/544-387 063/770-4533
024/544-195
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
СТАНИШИЋ МЛАДЕН
МИЛИЋ ДРАГАН
БОГДАНОВИЋ МИЛАН
МИЛИЋ ГОРДАНА
ТОТ АНТОН
ШАРЧЕВИЋ ШИМЕ
МАРЈАНОВИЋ БОРИС
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДОШЕН ЖЕЉКО
СТАНТИЋ МАРИЈАН
БУЉОВЧИЋ СРЂАН
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИЦА
КОВАЧ МАРИЈАН
РАЦ ПЕТИН ГОРДАН
ГРАХОВАЦ ЖЕЉКО
КОВАЧ ТИБОР
МИЛИЈАШЕВИЋ МИЛАН
БОГДАНОВИЋ ДАВОР
Стошин До, Раковац
021/627-5582
Вишњина 60, Љутово
Браће Радића 102
024/530-104
Вишњина 60, Љутово
Студеничка 8
024/544-972
Биково
Ђуре Салаја 46, Н. Жедник 024/785-722
Јанка Веселиновића 4
024/580-332
А. Чарнојевића 84
024/572-514
Змај Јовина 24, Д. Таванкут
Доњи Таванкут, Салаши
Доњи Таванкут
Мишићевски Пут 4, Ђурђин
Прва Управа 420
М. Орешковића 86, Б. Брес. 025/882-186
Прва Управа 420, Ђурђин
Б. Шарчевића 30
024/544-932
Браће Радић 102
024/527-422
064/411-8905
063/808-8247
064/205-2311
036/113-9315
062/185-4550
063/831-8009
062/863-8253
064/969-1361
063/858-9634
061/164-6560
061/274-4512
060/300-1666
СС – 414 „ЦЕПЕЛИН“ – 26225 ДЕЛИБЛАТО
М.бр
1
3
5
6
7
8
11
12
14
18
20
22
23
Презиме и име
НЕДЕЉКОВ ЈОВАН
ЈЕЛИЧИЋ ДРАГОСЛАВ
ПОПОВ ЗОРАН
ПЕЛЕШИЋ САВА
РАКАШЋАН САВА
РЕЗАЧ МИОДРАГ
ПОМАР ЂУРИЦА
НЕДЕЉКОВ ЗЛАТКО
ИВАЊИСКУ ПЕТАР
КОЈИЋ ДУШАН
АТАНАЦКОВИЋ ЗОРАН
РАДИВОЈЕВ ПЕТАР
ЗАРИЈА ВИКТОР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ НОВИЦА
СТЕФАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
СТАНКОВИЋ МИЋА
НИКОЛИЋ ПРЕДРАГ
ЗДРАВКОВИЋ ЂОРЂЕ
ЂОКИЋ ИГОР
ПАУНОВИЋ ДЕЈАН
ПЕШИЋ РАДОВАН
ПЕШИЋ ГОРАН
АСАНОВИЋ САЛИХ
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
М. Горког 10
П. Маргановића
П. Макре 22
П. Маргановића 86
Б. Петровића 19
П. Маргановић 12
Ж. Зрењанина 7
М. Горког 10
Б. Јединства
Јна 10
П. Маргановића 99
Ж. Зрењанина 14
П. Маргановића 2
Телефон
Мобилни
013/765-118
013/765-717
013/765-549
013/765-016
062/379-154
013/765-428
013/765-366
013/765-118
013/765-121
013/765-702
013/765-590
013/765-262
013/765-691
СС – 415 „БУДУЋНОСТ“ – 16220 ГРДЕЛИЦА
Улица и број
Грделица
Боре Пешића 77
Губеровац
Грделица
Грделица
Воиница
Грделица
Дедобарска
Дедобарска
Драгомира Стојковића
Оравица
Боре Пешића 77
200
Телефон
Мобилни
063/700-3549
016/831-836 062/251-072
062/588-171
016/831-779 063/483-602
065/638-0305
064/939-6387
063/707-9913
063/870-4347
064/153-9669
016/831-659 063/745-9685
016/831-220 065/833-5466
16
17
20
21
22
23
24
25
26
28
33
36
50
55
56
МИЉКОВИЋ БОЖИДАР
МЛАДЕНОВИЋ НЕБОЈША
ЈЕВТИМИЈЕВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ ЦВЕТКО
ТОДОРОВИЋ ИВИЦА
ИЛИЋ ГОРАН
ВЕЉКОВИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ ЗОРАН
КОЦИЋ ОБРАД
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТАСИЋ МАРИЈАН
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ СТЕФАН
ПЕШИЋ МЛАДЕН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
БРАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
БРАНКОВИЋ РАДМИЛА
БРАНКОВИЋ МИЛОШ
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
ГИТАРИЋ МИШКО
КУЗМАНОВИЋ НОВИЦА
ВУЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТИМИЋ РАДОСЛАВ
БРАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
Вар. Предејане
7. Јула
Воиница
Грделица
29. Новембра
Сејаница
Воиница
Грделица
Загужане
Тупаловце
Зољево
Грделица
Грделица
Грделица
Дедобарска
064/345-9513
062/253-902
016/831-779
016/831-046
016/871-904
016/869-450
063/835-2360
063/712-2638
063/734-2036
063/863-6161
063/668-759
064-304-8964
СС – 416 „АБЦ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Гајева 14
Гајева 14
Гајева 14
16 Октобар 63
Ј. Иванковића 39
Јадранска 15
Водањ
Раља
Петријевски Пут 15
Гајева 14
Телефон
Мобилни
026/618-579 063/222-302
026/618-579 064/153-3464
061/207-9370
062/357-662
026/732-700 063/886-8668
064/174-3344
СС – 417 „АС“ – 18210 ЖИТКОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
22
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ БОЈАН
ТОДОРОВИЋ ЈОВИЦА
МИЛАДИНОВИЋ ДРАГАН
СТАНИШИЋ АЛЕКСАНДАР
ЦЕНИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ САША
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН
МИТРОВИЋ ПРЕДРАГ
СУБОТА ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
МЛАДЕНОВИЋ ИГОР
ЈОВЧИЋ ДАРКО
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ
ДАЧИЋ РАДОСЛАВ
ЈЕВТИЋ САШКО
Улица и број
Ј. Радуловића 15, Прћилов.
Ст. Јанићијевића 13
Село Вакуп
Ст. Јанићијевића 7
Село Моравац
Д. Милованов. 4, Д. Адров.
Солунска 5
Село Моравац
Ратка Јовића 46/4
Баштованска 19
Село Моравац
Првомајска 38
Село Доњи Адровац
Ст. Сремца 20, Прћиловица
Село Горњи Љубеш
М. Пијаде 22, Прћиловица
Село Прћиловица
Село Моравац
201
Телефон
Мобилни
063/111-1153
018/846-623 063/704-9325
018/801-462 063/122-4968
018/887-009
018/846-668
018/844-592 064/373-7132
063/760-3642
018/846-435 062/812-7900
01/-886-257 063/474-639
018/846-770 063/714-1200
018/886-573 062/330-662
064/182-1128
018/886-650 064/209-5293
062/878-2989
018/846-993
064/901-5003
23 НИКОЛИЋ ЉУБИША
24 МИЛУТИНОВИЋ БОЈАН
37 ИЛИЈИЋ МИОРОСЛАВ
Село Моравац
Село Моравац
Село Нозрина
018/846-406 063/815-4700
018/846-846 063/721-8081
064/064-2030
СС – 419 „СТАРИ ХРАСТ“ – 11325 МАРКОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
9
10
11
14
15
17
19
25
29
30
31
37
Презиме и име
ИЛИЋ НЕНАД
ИЛИЋ ДЕЈАН
ЦЕКИЋ ЛОЛА
ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН
КОРУНОВИЋ ДРАГАН
СТАЈИЋ ДАЛИБОР
МЕКИЋ МИРСАД
СПАСИЋ СРЕЋКО
ЈЕРЕМИЋ ВЕЛИБОР
БРКИЋ НЕНАД
ЈЕРЕМИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛИСАВЉЕВИЋ НЕБОЈША
ГОЛУБОВИЋ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
ИЛИЋ СРЂАН
МЕКИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
3
4
5
7
9
11
13
15
16
18
19
20
21
26
28
29
30
40
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ РАЈКО
ЖИВАНОВИЋ ДРАШКО
САВКОВИЋ САША
ДУЊИЋ ДРАГАН
ДУГИЋ МИЛАДИН
НИКОЛИЋ ДРАГАН
КАРИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ЈОВАН
ТИМОТИЈЕВИЋ МИЛАН
ТИМОТИЈЕВИЋ ВОЈКАН
ПАНТИЋ ДРАГИША
МАРКОВИЋ ЈОВАН
ПАНТИЋ ЗОРАН
САВКОВИЋ НЕМАЊА
ЖИВАНИЋ РАДИША
ДУГИЋ МИЛИНКО
Улица и број
Д. Петровића 11
Ђуре Салаја бб
8. Октобра бб
Пиносава
Љ. Мишковића 11
8. Октобра 97
Р. Петровића 22А
К. Миленковића 15А
В. Благојевић 18
Р. Петровића 20
Каркађорђева 13
Д. Петровића 5
М. Милисављевића 1
М. Обилића 12, Ново Село
Солунска 11
Д. Петровића 11
Р. Петровића 22А
Телефон
Мобилни
026/861-493
061/168-0897
064/306-0484
034/753-125
026/831-846
026/861-714 063/838-7870
026/861-660 064/334-4640
026/861-100 063/810-0218
026/861-318 064/212-2583
026/861-265 060/081-1173
064/190-2863
034/852-445
026/851-196
026/861-888
026/861-493
026/861-660
063/810-3087
064/192-8446
064/999-9029
063/767-8395
064/286-8406
СС – 422 „ТЕРАЧ“ – 34215 ЂУРЂЕВО–САРАНОВО
Улица и број
Сараново
Сараново
Сараново
Клока
Сараново
Сараново
Сараново
Клока
Сараново
Борци
Борци
Борци
Сараново
Борци
Сараново
Сараново
Д. Трнава
Сараново
Телефон
Мобилни
034/813-156
064/253-0164
064/270-8348
064/225-5952
063/851-0956
034/821-512
034/813-587
064/239-7703
064/273-0028
064/358-1800
064/273-0053
064/162-3457
064/181-4067
063/851-2510
063/851-6123
064/354-9361
034/833-045 064/236-3938
064/324-5953
СС – 424 „ШАМПИОН“ – 11425 КУСАДАК
М.бр Презиме и име
1 БАНКОВИЋ МИЛОРАД
2 СПАСИЋ МИЛАДИН
Улица и број
Кусадак
Кусадак
202
Телефон
Мобилни
026/351-957 063/878-5886
026/351-484 064/320-5252
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
44
ГМИТРОВИЋ ДЕЈАН
БАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ЧОЛИЋ МИРОСЛАВ
ГАЈИЋ ДЕЈАН
ГИГИЋ ЈОВИЦА
НЕШИЋ ЗОРАН
БАНКОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ МИЛОП
БАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОШИЋ ЉУБИША
САВКОВИЋ РАДОВАН
СПАСОЈЕВИЋ БОЈАН
СПАСОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЧОПИЋ ДАЛИБОР
АЋИМОВИЋ ЗОРАН
СИМИЋ ГОРАН
ТОЛИЋ ДАРКО
РИСТИВОЈЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ГАЈИЋ БОБАН
СМИЉАНИЋ ЈОВИЦА
ВИЋИЋ НОВИЦА
МИЛОЈЕВИЋ МИОДРАГ
МИЛЕНКОВИЋ МЛАДЕН
ПАНТИЋ ЗДРАВКО
ГАЈИЋ ЗОРАН
МИЈАТОВИЋ БРАНКО
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
СПАСИЋ БОБАН
М.бр
1
2
3
4
6
7
9
12
13
14
15
16
17
Презиме и име
КУЗМАНОВИЋ МАРКО
КУЗМАНОВИЋ РАДОСЛАВ
РАНКОВИЋ ЖЕЉКО
ДОРОВИЋ СЕНАД
РАДОВАНОВИЋ ЗДРАВКО
МИЈАТОВИЋ СЛОБОДАН
КУЗМАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ РАДЕ
СУБОТИЋ ДЕЈАН
АЛЕКСИЋ БРАНКО
РАДИЋ СРЂАН
ЂУРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ТАБАКОВИЋ ДРАГАН
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
См. Паланка
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Ратари
Ратари
Кусадак
Ин Мемориам
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Ратари
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
026/351-805 064/357-1022
064/344-0523
026/351-711 063/774-9910
026/352-352 064/173-7325
026/351-416 064/311-1470
026/352-580 064/115-8640
026/351-629 064/117-0448
026/351-705 064/387-1241
026/351-321 063/717-6519
026/352-463 064/323-2409
026/351-857 064/370-9832
026/317-277 064/320-5921
026/351-008
026/351-785 064/451-2509
026/351-788 064/070-7701
026/432-236 064/286-9027
026/392-369 064/034-5554
026/351-655
026/352-079
026/351-326
026/351-482
026/351-577
026/351-083
026/351-458
026/351-453
026/351-460
026/351-401
064/286-8187
063/829-7930
064/188-4670
061/115-2501
063/103-3544
064/028-3281
064/186-4521
060/150-9604
064/666-0071
064/372-3371
063/190-0383
СС – 425 „МОШТАНИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА
Улица и број
Живојина Табаковића 22
Живојина Табаковића 22
1. Мај 86
1. Мај 171
1. Маја 19
1. Маја 65
Живојина Табаковића 22
1. Маја 84
Добривоја Јовановића 28
Вранић
Д. Јовановић 6/А
Д. Јовановић 21/А
1. Мај 68/А
Телефон
011/807-5823
011/807-5805
011/807-5836
011/807-6104
011/807-6071
Улица и број
М. Милентијевића 23
203
064/867-7408
064/363-1304
064/230-7695
064/201-0821
011/807-5806
011/807-5294
011/807-5729
011/833-3114
011/870-5050 064/611-3135
063/853-9354
011/807-6126 064/000-0183
СС – 426 „БЕЛОШЕВАЦ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
М.бр Презиме и име
2 ЈОВИЋ ЈОВАН
Мобилни
Телефон
Мобилни
034/383-393
3
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
29
30
31
33
34
42
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
МИТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ТОДОРОВИЋ МИЛАШИН
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
МИТОВ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ САША
РАДЕНКОВИЋ МИЛАН
ВУКОМАНОВИЋ НЕНАД
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ БОЈАН
МИЈАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ЧАУШЕВИЋ ДЕЈАН
НЕДЕЉКОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ МИЛАН
ВУКОМАНОВИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИШИЋ МИЛАН
МИШИЋ МИЛАШИН
ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВОЉУБ
ИВАНОВИЋ БОРИС
РАДЕНКОВИЋ МИОДРАГ
ВУКОИЧИЋ РАДОСАВ
Петра Јовановића 31
М. Милентијевића 32
Семберијска 5
Д. Миловановића Бене 82
Јеличка 9
Ријечка 1
Шафарикова 24
9 Маја 101
Баљковац
Баљковац
Баљковац
Саве Грујића 4
Белошевац-Речани
Миљка Атанацковића 3
Баљковац
Баљковац
9 Маја 151
Т. Вуксановића 49
Петра Јовановића 28
Петра Јовановића 28
9 Маја 8
Д. Миловановића Бене 82
9 Маја 89
9 Маја 174
034/382-698
034/383-127
034/380-232
034/367-261
034/383-172
034/380-501
034/382-658
034/380-268
034/321-969
034/322-051
034/310-774
034/395-443
034/390-004
034/380-210
034/310-773
034/321-969
034/380-032
034/384-893
034/387-355
034/387-355
034/383-046
034/367-261
034/380-257
034/380-007
064/589-3691
060/380-2323
064/315-2042
063/713-4063
064/272-7416
063/885-7950
064/854-0287
064/259-2749
064/036-9485
063/760-2118
064/436-1870
064/126-9531
064/854-0287
064/403-3546
064/090-4040
СС – 428 „ЧАПАР ’89“ – 22400 РУМА
М.бр
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
21
24
26
33
44
Презиме и име
ЦУРКОВИЋ ДУШКО
МАРТИНОВИЋ МИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
БОЖИЋ МИЛОШ
МАРЧЕТИЋ ДРАГАН
ДОБРИЋ МИЛЕНКО
ТРКУЉА МИРОСЛАВ
ВУЧЕТИЋ МЛАДЕН
ЖИВКОВИЋ ЖЕЉКО
ЦУРКОВИЋ БАНЕ
ОГЊЕНОВИЋ ГОРАН
ЧАЉКУШИЋ ДАРКО
ВУКОВИЋ МИЛУТИН
БОЈЧИЋ ЂОРЂЕ
ВОРКАПИЋ ЖЕЉКО
БОРОВИЦА БРАНИСЛАВ
ЦУРКОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Телефон
Мобилни
Радинци
022/457-643
Главна 100
022/431-953
М. Стојановића 28
022/476-235
Д. Обрадовића 20, Жарковац 022/444-107 064/0572469
М. Тита 18, Радинци
022/457-548
Гробљанска 48, Јарак
022/662-413
Личка 16, Жарковац
022/444-181
Нова 6
022/457-523
С. П. Крцуна 122
022/477-807
Иришка 16, М. Радинци
022/457-516
Иришка 7А, М. Радинци
022/457-584
Гробљанска 83
022/472-472
Боровска 26, Јарак
022/662-285
Карађорђева 67, Ириг
022/462-318
Нова бб, М. Радинци
022/457-620
Далматинска 15, Жарковац 022/444-176
Иришка 16
022/457-516
СС – 431 „ЛУЧИЦА“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ
М.бр Презиме и име
1 СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША
2 КOСТИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
7. Јули 7
7. Јули 50
204
Телефон
Мобилни
012/566-506 063/800-6640
064/206-9384
4
5
6
7
10
11
12
20
УРОШЕВИЋ РАДОМИР
ПЕРИЋ БОБАН
ПЕРИЋ ДЕЈАН
БОГОСАВЉЕВИЋ РАДОВАНЧЕ
СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ
МИШИЋ ВЕРОЉУБ
ЈЕВРЕМОВИЋ СЛАВОЉУБ
БОГОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА
К. Поповића бб
Сеоско Сокаче 17
Љубичевска 6
Ресавска 88
7. Јули 7
В. Дугошевића 46
К. Поповића 4
Ресавска 88
012/566-377
012/566-113
012/566-599
012/566-706 064/123-1164
012/566-506
012/566-564
012/566-343
012/566-706
СС – 434 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ
М.бр
1
4
10
15
17
21
25
27
28
29
31
32
34
35
37
38
39
44
45
46
51
52
55
60
67
73
75
76
Презиме и име
СЕКУЛИЋ ДРАГАН
СТАНИЋ ДРАГАН
МИЛЕКИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ МИЛОЈЕ
ПЕРИШИЋ ВИДАН
КНЕЖЕВИЋ ИЛИЈА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
ТУЦОВИЋ МИЛИЈА
КНЕЖЕВИЋ РАДОВАН
АНТОНИЈЕВИЋ МИЛОМИР
ДАНИЛОВИЋ МИЛАН
СЕЛАКОВИЋ СРЕТЕН
МАРКОВИЋ УРОШ
ЛАЗОВИЋ МИРОСЛАВ
ПАНИЋ ЈОВАН
СЕЛАКОВИЋ НЕМАЊА
СЕЛАКОВИЋ СЛОБОДАН
КАРАДАРЕВИЋ ВЛАДАН
САВИЋ ДУШКО
СЕЛАКОВИЋ МАРИНКО
КАТИЋ ВЛАДАН
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЗАТЕЖИЋ МОМЧИЛО
МИРЧИЋ БОЖИМИР
ВУКОВИЋ РАДОМИР
РИЗОВСКИ ЉУБЕ
ВУКОВИЋ МИЛАН
ВАСИЉЕВИЋ НОВАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ МАЛИША
МИЛОВАНОВИЋ МИКИЦА
РАНИСАВЉЕВИЋ СИНИША
МИЛАДИНОВИЋ ГОРАН
СТОЈИЋЕВИЋ ДАРКО
СТОЈИЛОВИЋ ДАЛИБОР
Улица и број
Телефон
Ратарска 73
031/515-728
Хајдук Вељка 14
031/542-857
Пора 161
031/541-426
Пора 161
031/542-635
Београдска 66
031/522-517
Ј. Стерије Поповића 23/Б 031/563-558
Кондина 4
031/542-736
Iv Пука 70
031/561-245
Л. Мутапа 8/15
031/521-634
Солунска 6/А
031/515-911
Таковска 13
031/554-292
Ж. Брајана 67
031/523-483
Ђуре Даничића 27
031/564-618
Ив Пука 47
031/561-326
Златарска 9
031/541-827
В. Мишића 48, Севојно
031/533-573
Војводе Мишића 48, Севојно031/533-573
В. Маринковића 16
Солунска 22
031/516-976
Војводе Мишића 25, Севојно031/532-153
Кондина 44
031/541-449
Ђуре Даничића 21
031/564-489
Iv Пука 102
031/563-533
Кондина 58
031/541-731
Капетановина 33
031/564-627
Таковска 22
031/551-022
Ј. Богданова 68
031/517-427
В. Бојовића 17
031/542-237
Мобилни
064/121-9979
064/122-0190
064/827-3649
064/666-1390
063/781-2162
064/193-3955
064/182-6888
061/216-1584
064/843-7939
062/196-1460
064/384-1305
064/137-1236
064/334-1195
064/126-2236
064/436-2392
064/078-1287
060/532-1530
063/513-431
064/153-3229
064/140-5979
060/541-7310
069/564-4811
065/551-0220
064/951-5064
064-443-5738
СС – 437 „ТОПОНИЦА“ – 12311 М. ЦРНИЋЕ
Улица и број
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
205
Телефон
Мобилни
012/266-328
012/266-328 063/874-7335
012/266-344
012/266-340
012/266-566
012/266-334
7
8
9
10
СТОЈИЋЕВИЋ СРЕЋКО
СТОЈИЧЕВИЋ ЗЛАТКО
НИКОЛИЋ БРАНИСЛАВ
ВЕЛИЧКОВИЋ ВЛАДИМИР
Топоница
Топоница
Топоница
Топоница
012/266-048 063/882-2052
012/266-566
062/821-5148
СС – 438 „КУЛА“ – 25230 КУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
20
Презиме и име
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
БАРТУЛОВ ЖЕЉКО
ЂУРЧЕВСКИ МИРОСЛАВ
ДАМЈАНАЦ САВО
ЗАХОРОДНИ СТЕФАН
ДРПЉАНИН ВУКОСАВ
ЗАХОРОДНИ ЗОРАН
ГАЖО СТЕВАН
ВУЛЕТИЋ ВЕСЕЛИН
МАРАВИЋ ДРАГАН
ДРПЉАНИН АНКИЦА
ЂАКОВИЋ СЛАВКО
ГРОЗДИЋ АЛЕКСАНДАР
ФАЈСИ ВЛАДО
СПАХИЋ ЖЕЉКО
М.бр
1
2
4
7
8
9
13
14
23
25
28
33
36
88
Презиме и име
ЛОНЧАРЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
САЗДАНОВИЋ МИЛКА
СЕКУЛИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ НИКОЛА
МИРКОВИЋ ДУШКО
САЗДАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИРКОВИЋ БОЖИДАР
САЗДАНОВИЋ ПЕТАР
ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
ГАЈИЋ ВИОЛЕТА
БОРОВИЋ МИЛАН
ЛОНЧАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИРКОВИЋ ПАЈКА
М.бр
4
5
6
7
10
11
13
Презиме и име
РУКАВИНА ИВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕНКО
ПИВАР БРАНИСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ РИСТА
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
КНЕЖЕВИЋ РАДОСЛАВ
ДУДИЋ ДРАГОСЛАВ
Улица и број
Лењинова 111, Крушчић
Св. Милетића 14
Романија бб, Црвенка
С. Родића 11, Н. Црвенка
Н. Димића 17а, Црвенка
М. Гроздића 87
Н. Димића 17а, Црвенка
Краишка
В. Влаховића 14, Црвенка
М. Горког 25, Црвенка
М. Гроздића 87
Др. Жике Мишковића 10
ЈНА 4
М. Горког 52
Н. Тесле 1
Телефон
025/726-656
025/724-921
025/733-038
025/730-177
025/721-610
025/724-823
СС – 441 „КЉУЧ“ – 32000 ЧАЧАК
Улица и број
Амиџина 15
220-Та Бр. 5
Булевар Ослобођења 50
184-та Бр 1/1
Босанска 15
220-та Бр. 5
Босанска 15
220-та Бр. 5
Б. Петровића 3, Ивањица
Македонска 29
184-та Бр. 1/1
Заб. Балуга
Амиџина 15
Босанска 15
Телефон
032/226-129
032/473-67
032/372-379
032/371-448
032/373-965
032/473-67
032/373-965
032/473-67
032/661-620
032/375-387
032/285-592
032/226-129
032/373-965
Мобилни
064/063-9571
064/299-4551
063/7556-096
063/704-9490
063/836-6931
063/836-6931
062/156-8313
064/577-1927
064/075-3267
Мобилни
064/311-4696
063/832-2801
060/500-4433
064/037-9866
064/502-8899
064/502-8899
060/500-4433
СС – 443 „БЕЛИ БОЗ“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ
Улица и број
Змај Јовина 25
Фрушкогорска 57
Светосавска 161
Фрушкогорска 57
Душана Јовановића 12
Фрушкогорска 57, Попинци
С. Ковачевића 24, Попинци
206
Телефон
Мобилни
064/249-4016
022/340-098 064/534-1910
022/341-631 064/466-4627
022/340-098 064/354-2302
064/408-2035
064/353-0592
062/966-7891
14
15
18
25
27
28
39
ЈОВАНОВИЋ СТРАХИЊА
ХЕЛД ЈОСИП
ЈАНКОВИЋ ЗЛАТКО
ТОДИЋ МИРКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
ГРУЈИЋ МЛАДЕН
МАТИЈЕВИЋ РАТОМИР
М.бр
4
8
11
14
15
19
20
21
22
30
68
70
71
77
Презиме и име
ТУКЕЛИЋ ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ МИЛУТИН
КОВАЧЕВИЋ ЖИКА
ГАРИЋ САВА
БАТАЛОВ НИКОЛА
ЦУПАЋ ДЕЈАН
МИШИЋ ЗОРАН
БЕЛАЈЕВ ЂОРЂЕ
МИШИЋ ЗЛАТКО
НАРАНЏИЋ СРБИСЛАВ
ЂИКИЋ ЛЕПОМИР
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
ВОЈНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ИГЊАТОВИЋ БОРИС
Лењинова 24
Светосавска 68
Железничка 16
Партизанска 3
Јна 31, Попинци
Сремска 4
Црногорска 12
022/484-658 063/803-3724
022/341-387 064/239-9520
022/342-539
022/341-878 064/613-0133
064/416-9290
022/341-878 064/613-0133
022/342-524
СС – 447 „ЈЕДИНА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА
Улица и број
Рада Кончара 30
Цара Душана 92
Краља Петра I 78
Младена Стојановића 50
Д.С. Лазаревића 68
С. Бошковића 15, Батајница
Михајла Пупина 10
М. Тита 63, Војка
Михајла Пупина 10
Светозара Марковића 28
Сарајевска 27
Краља Петра 78
Дрварска 6
Краља Милутина 23
Телефон
Мобилни
022/322-456
022/322-317
022/322-652
011/848-1901
022/301-306
022/325-412
022/326-042
063/848-9218
063/8254-956
063/785-3805
063/822-3682
063/198-8755
063/556-636
СС – 449 „ЗЕЛЕНИ МАВЈАН–БАШИН“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
РИСТИЋ МИЛОШ
ЂОРЂЕВИЋ ЗВОНКО
ЂОРЂЕВИЋ МАРКО
СРЕТЕНОВИЋ ТОМИЦА
СТОЈКОВИЋ МИРОСЛАВ
НИКОЛИЋ ЗЛАТКО
ГРВИЋ САША
СТАНОЈЛОВИЋ РАЈКО
ЖИВКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЖИВКОВИЋ САША
КАРАН АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ ДЕЈАН
ЖИВКОВИЋ ЗДРАВКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДЕЈАН
НЕНАДОВИЋ ДЕЈАН
М.бр
1
2
3
Презиме и име
СИМИЋ АЦА
МИЛОШЕВИЋ НОВИЦА
ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
Улица и број
Башин
Башин
Башин
Сепци
Сепци
Башин
Башин
И. Киковица 70, Крагујевац
Башин
Башин
Кр. Наталије 44, Београд
Сепци
Башин
Сепци
Башин
Телефон
Мобилни
064/259-9824
026/383-321 064/305-0358
026/383-321 064/534-2007
034/532-131 063/829-8156
034/532-310
026/383-563 064/011-0918
026/383-452
034/345-041
026/383-551
026/383-156
011/362-1091
034/532-406 064/183-6042
026/383-533
034/532-249 064/465-2555
026/383-263
СС – 451 „ЦРВЕНИ ТЕКИР“ – 11420 МАЛА ПЛАНА
Улица и број
Мала Плана бб
С. Паланка
Мала Плана
207
Телефон
Мобилни
026/375-042
026/313-311
063/728-7070
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
ПЕТРОВИЋ ПЕРИЦА
РАКИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ НЕМАЊА
АВРАМОВИЋ ЗОРАН
МИЛАНОВИЋ ИВИЦА
ПАВЛОВИЋ БОЈАН
ЂУРИЋ ИВИЦА
ЂУРИЋ ИГОР
СТЕВАНОВИЋ БОЈАН
МИЛАНОВИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
РАКИЋ ГОРАН
МИЛОВАНОВИЋ СРЕТЕН
РАКИЋ ЈОВАН
РАДОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈА
РАКИЋ ЉУБИША
РАКИЋ ДЕЈАН
РАДОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
РАДОЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Смедеревска Паланка
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Ин Мемориам
026/375-160
026/375-232
026/375-170
026/375-031
026/375-207
026/375-132
026/375-170 062/421-292
026/375-024
026/375-204
026/375-014
026/375-203
026/375-196
026/375-196
026/375-132
026/375-051
026/375-026
026/375-082
026/312-872
026/375-100
026/375-170
026/375-216
026/375-210
026/375-200
026/375-201
063/446-343
СС – 453 „ЗАБРАН“ – 15000 ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
ГРУЈИЧИЋ СЛОБОДАН
ЛИЧИНА СЛОБОДАН
РАДУЛОВИЋ РАДУЛ
ГРУЈИЋ МИЛОРАД
ТРИФУНОВИЋ МИЛИЋ
СТОШИЋ ГОРАН
АНДРИЋ МИЛАН
МАРИЋ МИЛОРАД
ГРУЈИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
НЕДИЋ ПЕТРОНИЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛАН
УРОШЕВИЋ МИЛОРАД
СИМИЋ ДРАГАН
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
ЂОКИЋ ДРАГОРАД
ШАРЧЕВИЋ МИЛАН
ШАРЧЕВИЋ ИВАН
СМИЉАНИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ БОРА
Улица и број
Браће Недића 46
Вука Караџића 147
Кнеза Мирослава 18
Хајдук Вељка 48, Клење
Делиградска 11
Драгише Пењина 38
Далматинска 29
Милоша Обилића 48
Браће Недића 46
В. Јанка Стоићевића 34
Вука Караџића 85
Матијевац
Јована Цвијића 17/39
Деспота Стеф. Лазаревића 76
Вука Караџића 147
Матијевац
Матијевац
Ст. Новаковића 65
Ослобођења 42
208
Телефон
Мобилни
015/343-248 064/187-4017
064/278-6702
064/844-1293
015/457-792 063/356-145
015/353-394 015/335-064
015/322-413
015/370-232 064/849-9618
015/325-764
062/170-9019
015/334-696
015/351-778 064/215-4772
015/517-054
015/320-602
015/313-372
015/322-919
015/510-129
015/510-129
015/351-830
015/341-318
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ЖИВАНОВИЋ САВА
СТЕФАНОВИЋ СТЕФАН
ПОПАДИЋ МИЛАН
ПАНТЕЛИЋ РАДЕ
ЧИКАРИЋ ДЕЈАН
АНДРИЋ ПЕТАР
АНДРИЋ ЖИВОСЛАВ
ГРУЈИЧИЋ ЈОВАН
ЛИЧИНА ВОЈА
РЕМИЋ МИЛИЋ
ТРНИНИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР
АЛФИРОВИЋ МИТАР
Кнеза Милоша 3/9
Матијевац
Гетеова бб
Дринских Дивизија 10
Вука Караџића 38
Далматинска 29
Далматинска 29
Браће Недића 46
Вука Караџића 147
Грмичка 1/7
Церска 46
Милоша Обилића 68
Браће Недића 38
015/354-396
015/349-105
015/342-637 064/312-7365
062/837-6220
015/370-232
015/370-232
064/313-4148
064/278-6702
015/320-529
015/385-341
015/352-003
015/328-005 015/370-124
СС – 455 „ГОРЊАК“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.бр
2
3
4
5
6
9
10
11
12
18
25
30
35
36
37
41
44
47
49
55
57
58
61
63
68
75
77
Презиме и име
ЈОВИЋ ДРАГИША
АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ НЕБОЈША
МИЛИЋ ЗОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ
ТОШИЋ ДЕЈАН
МАЛЕНОВИЋ СИЛВАНА
АНТИЋ ЖИВОРАД
МИЛОШЕВИЋ БОРКО
АНТИЋ ДРАГИША
ЈАНКОВИЋ ИВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ДАРКО
ЖИВКОВИЋ ДРАГИ
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ЉУБИСАВЉЕВИЋ НЕНАД
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ СТОЈАДИН
МИЉКОВИЋ ЉУБИША
ДРАГУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
СТЕВИЋ АЦА
НИКОЛИЋ САША
МАРИНКОВИЋ ДАЛИБОР
СТЕВАНОВИЋ РАДИША
НИКОЛИЋ НЕБОЈША
МИЛИЋ СТАНИСАВ
ОБРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ
М.бр
1
2
3
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ МИЛАН
АНТИЋ ВЛАДИМИР
ВИДЕНОВИЋ БОЈАН
Улица и број
Село Крвије
Петровац
Орешковица
Село Панково
Петровац
Село Шетоње
Жагубица
Петровац
Трновче
Петровац
Трновче
Шетоње
Шетоње
Орешковица
Село Шетоње
Село Ћовдин
Орешковица
Суви До
Суви До
Крвије
Село Панково
Село Панково
Орешковица
Село Бистрица
Село Панково
Петровац
Шетоње
Телефон
012/344-023
012/334-368
012/345-988
012/320-296
012/331-055
012/347-445
012/443-491
012/331-595
012/343-123
012/320-430
012/343-123
012/347-390
012/347-445
012/345-761
012/347-476
012/347-455
012/345-661
012/432-088
061/137-9218
012/344-145
012/337-355
064/036-3022
012/345-661
012/358-237
Мобилни
063/388-762
063/839-5117
061/116-9603
061/279-0813
062/165-5379
063/831-4858
064/142-1428
063/789-5021
012/326-546
062/314-782
064/256-9508
064/366-8449
064/325-6499
064/234-5660
063/835-4148
063/813-8412
061/115-0200
061/205-1975
064/246-0511 062/815-7861
062/814-6010
СС – 456 „ТЕКИР“ – 11319 КРЊЕВО
Улица и број
Н. Пашића 71
Ловачка 8
Видовданска 7
209
Телефон
Мобилни
026/822-085 064/231-5040
034/357-497
064/204-8580
4
5
6
7
8
9
11
12
15
16
17
33
АВРАМОВИЋ ГОРАН
ВИДЕНОВИЋ ЗОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕНАД
ШУЛЕЈИЋ НЕНАД
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
СТАНОЈЕВИЋ РАДОЉУБ
РАНКОВИЋ ЈОВАН
ЈАНКОВИЋ ТОПЛИЦА
ЈАНКОВИЋ ОГЊЕН
БРАНКОВИЋ ДРАГИША
НИКОЛИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
6
7
9
10
11
15
19
20
22
25
26
Презиме и име
ЛУКИЋ ЗОРАН
РЕБИЋ ДУШАН
АЛЕКСИЋ ТОМИСЛАВ
ЦВЕТИЋ СТЕВАН
АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ
СЕЛАКОВИЋ ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ ЉУБОМИР
ЦВЕТИЋ ДРАГАН
СТЕФАНОВИЋ ИВИЦА
СТЕФАНОВИЋ ЛУКА
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
ЦВЕТИЋ ОГЊЕН
КАТИЋ РАДЕ
ПАУНОВИЋ СЛАВИША
М.бр
1
6
7
8
9
10
11
13
14
18
19
20
24
26
Презиме и име
ДРАГАЧЕВАЦ МИЛОМИР
ДРАГАЧЕВАЦ ЗОРАН
КОСТИЋ СЛОБОДАН
БОШКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАЧЕВАЦ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ ЗЛАТКО
ДРАГАЧЕВАЦ ЗЛАТАН
ДИВНИЋ РАТКО
БОГИЋЕБВИЋ БОЖИДАР
ДОЦИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИОДРАГ
ДРАГИЋЕВИЋ ИВИЦА
ЖИВОЈИНОВИЋ ДЕЈАН
КУЗМАНОВИЋ ВЛАДИМИР
П. Бригада 105
Видовданска 7
С. Ковачевића 9
С. Пенезића 65
Поморавска 58
Жице Јелић бб
С. Марковића 1
Н. Пашића бб
П. Бригада 80
П. Бригада 80
П. Бригада 8
Његошева 22
026/822-060
026/821-535
064/557-5049
064/204-8580
064/568-8683
064/438-5631
034/841-277
026/822-093
026/821-874 064/079-6514
026/821-874 065/622-6151
065/622-6171
063/741-5758
СС – 457 „ВИДИКОВАЦ“ – 11223 БЕЛИ ПОТОК
Улица и број
8. Нова 28
Кнежевачка 30
Грчанска 35
8. Нова 24
Грчанска 35
Моме Станојловића 12
Дуго Поље
3. Нова 158
9. Нова 5А
8. Нова 23
8. Нова 23
3. Нова 158
Телефон
Мобилни
011/390-7605 064/320-1180
011/533-2434 063/820-9634
011/865-1495
011/865-1495 065/865-1495
011/232-2172
063/719-7089
011/390-6025 064/615-9645
011/390-7713
011/390-6025
079/507-7540
076/440-1692
СС – 458 „БЕЛО ПОЉЕ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
Кружни Пут 21
Белопољска 50
Зидарска 13
Кружни Пут 14
Белопољска 12
Белопољска 36
Кружни Пут 21
Белопољска 27А
Ваљевчића Пут 14
Белопољска 72
Бело Поље 61/3
Живе Борјановића 31
Боре Марковића 10/23
Белопољска 38
210
Телефон
Мобилни
011/872-0154
011/872-3092 064/140-0255
064/150-0267
011/872-2629
011/872-7977 064/844-7658
064/189-5423
011/872-0154 064/132-1376
011/872-3586 063/822-5683
011/872-4909
011/872-7596 063/876-2169
064/056-6373
011/872-2455 064/185-9624
011/872-7441 064/170-2503
011/872-4619 064/072-0639
СС – 460 „КОШУТЊАК“ – 32000 ЧАЧАК
М.бр
2
4
5
6
8
9
10
11
13
14
18
19
20
21
22
25
26
27
28
30
32
37
38
40
41
Презиме и име
САВКОВИЋ ВЛАДАН
ЈЕЛУШИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ РАТКО
МИЛОВАНОВИЋ ЉУБИША
СИМОВИЋ МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ БЛАГОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ
ВРАНЕШЕВИЋ ТОМИСЛАВ
ЂОКОВИЋ МИЛОРАД
ВАСОВИЋ ЂОРЂЕ
ПАУНОВИЋ СИНИША
КУВЕЉИЋ ДРАГАН
ВУЛОВИЋ МИЛУН
ТОМИЋ ИВАН
МИЉКОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАШЕВИЋ РАДОМИР
МАРКОВИЋ МИЛИЋ
ПЕТРОНИЈЕВИЋ СВЕТОЛИК
МАРИЧИЋ МИЛОРАД
БОЈОВИЋ ЗОРАН
ЗАРИЋ РАЈКО
СИМОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПЕИЦА ЗОРАН
ЈОВАШЕВИЋ РАДОМИР
МАРКОВИЋ ЈОВАН
М.бр
1
2
3
5
7
8
9
10
15
16
17
18
19
21
Презиме и име
ШАМУ МИХАЉ
СТОЈАНОВ ДРАГИША
НАЂ ЛЕХЕЛ
ПЕТЕР ЈАНОШ
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
СУЊОГ МАЧАШ
ШЕБЕШЧЕН ЛАСЛО
БОГОШ ТИВАДАР
БЕРЕТИ ЈАНОШ
АМБРУШ ЕДВАРД
ЛАСЛО ЂЕРА
МОЛНАР ТИБОР
ШЕБЕШЧЕН ФЕРЕНЦ
ТАПОЛЧАЊИ ИГОР
Улица и број
Николаја Велимировића 76
Атеница
Мирољуба Матијевића 18
Ул. 16 Бр. 2
Милутина Вујовића бб
Ул. 429
Сестара Чворовић бб
Златиборска 4
Мирољуба Матијевића 14
Мирољуба Матијевића 27
Војводе Степе 210
Мирољуба Матијевића 15
Стевана Мољевића 18
Битољска 9
Булевар В. Караџића 136
Драгана Вранића 25
Гаврила Принципа15/13
Алексе Шантића 8
421-Ва Бр. 9
Ул. 17 Бр.3
Катрга
Катрга
Јездинско Поље 99
Стевана Мољевића 17
Атеница
Телефон
032/261-664
032/232-295
032/261-409
032/261-257
032/263-267
032/263-551
032/227-689
032/262-964
032/261-257
032/223-319
032/262-579
032/349-571
032/334-479
032/331-596
032/311-293
032/348-715
032/713-492
032/349-585
032/263-085
032/800-711
036/857-346
032/332-423
032/223-739
032/366-376
СС – 463 „БЕАЗ“ – 26228 СКОРЕНОВАЦ
Улица и број
Шведска
Цара Лазара 154
Немачка
1. Мај 38
К. Лајоша 14
Б. Јединства 44
Банатска 14
Ж. Зрењанина 3
И. Л. Рибара 22
Ж. Зрењанина 8
Пролетерска 36
15. Март 71
1. Маја 82
М. Тита 29
Телефон
Мобилни
064/150-8512
062/839-8088
063/103-8375
064/195-7153
064/892-2940
064/187-5547
064/513-3770
064/016-0544
063/760-8441
064/949-8747
063/829-0393
064/271-9697
063/703-8419
063/186-0626
064/480-0075
064/240-2932
063/883-6606
064/121-2127
064/193-9430
064/294-5851
065/828-1615
064/576-4734
063/721-3451
Мобилни
013/742-758 064/152-4989
013/764-222
013/764-177
013/764-776
013/764-492
013/764-347
013/764-313
013/764-242
064/259-9862
063/344-906
064/374-8857
063/843-3894
СС – 465 „ЛЕГЕНДЕ БЕЖАНИЈЕ“ – 11000 БЕЖАНИЈА
М.бр Презиме и име
1 СИМЈАНОВСКИ ИЛЧО
2 РИСТИЋ ВЛАСТИМИР
Улица и број
Војвођанска 76
Душана Вукасовића 66/5
211
Телефон
Мобилни
011/216-6699 063/304-229
011/216-0817
3
4
5
6
10
11
12
13
14
19
ШАНТА МУСТАФА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ОБРАД
ЂУРОВИЋ ЂОРЂЕ
ДЕНКАН ДРАГОСЛАВ
БАРЈАМИ ЋАМИЉ
ЈАНКОВСКИ ДЕЈАН
МАРИНКОВИЋ РАТОМИР
СКОРИЋ ЂУРО
ГАЈИН ДРАГАН
ЦВЕТИЋ РАДОВАН
Јурија Гагарина 259
Б. Илегалаца 48
Виноградска 216А
Палмира Тољатија 14/3
Кленачка 1
Марка Раба 111Б
Сање Живановић 33
Виноградска 132
Виноградска 104
Маршала Тита 49
011/228-0379
011/227-7719
011/260-5305
011/318-5437
011/227-9962
011/369-4660
011/216-2719
011/226-0534
011/846-5941
065/216-4686
064/180-5820
064/111-5196
060/056-7007
063/177-0550
063/162-3327
СС – 466 „БЕЛИ БОЗ“ – 12315 ТРНОВЧЕ
М.бр
4
7
8
9
10
11
14
19
20
27
46
49
55
Презиме и име
РИСТИЋ СТЕФАН
ИЛИЋ СВЕТОМИР
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
СТАЛЕТИЋ ДРАГОМИР
РАЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛУКИЋ ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ АЦА
ЖИВОТИЋ ЉУБИША
ЛАЗИЋ ЖИВОРАД
ЖИВАНОВИЋ МИЋА
ТРАИЛОВИЋ САША
ТОДОРОВИЋ РАДИША
РАДОСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
17
20
21
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
СТОЈИЋ ПАВЛЕ
ОСТОЈИЋ ЉУБИША
ТОДОРОВИЋ ПЕТАР
КУСМУК НЕБОЈША
АРСЕНИЋ МИЛЕНКО
ПАЈИЋ МИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ РАДОЈЕ
НИШЕВИЋ БРАНКО
НИШЕВИЋ ДРАГИША
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОМИР
ЈАШАРЕВСКИ РАИФ
СИМИЋ МИЛОРАД
СТОЈИЋ САША
ПАЈИЋ СРБИН
ТОДОРОВИЋ САВА
Улица и број
Трновче
Трновче
Трновче
Трновче
Трновче
Трновче
Трновче
Каменово
Трновче
Трновче
Рашанац
Дубочка
Трновче
Телефон
Мобилни
012/343-245
012/343-230
012/343-046
012/343-069
063/706-2768
012/343-062
012/343-068
012/332-153
063/758-7708 064/367-4658
012/343-072 063/801-2308
012/340-337 063/160-0041
012/340-176 063/779-1287
012/343-222
СС – 468 „ЛИПАР“ – 11253 СРЕМЧИЦА
Улица и број
Горичка 36
Горичка 21
Сарићева 15
Тодоровићева 5
Црквено Брдо 327
Саре Бернар 22/3
Благоја Симића 2
Београдска 137
Ш. Економије 12
Ш. Економије 12
Требешка 20
Дворжакова 31
Горичка 45
Горичка 21
Школски Венац 19
Сарићева 10
Телефон
011/252-2078
011/252-2084
011/252-3434
011/252-1796
011/811-0970
011/252-4464
011/252-1580
011/252-7561
Мобилни
064/126-4840
064/127-3108
065/801-3434
064/587-2396
063/103-1851
063/878-8178
063/199-4919
064/111-1751
061/181-9529
061/181-9529
011/252-5704 064/196-4540
063/699-741
011/801-4234
011/252-2084 064/124-3415
011/252-2983 063/854-7341
064/811-9133
СС – 469 „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ–ВЕЉАШ“ – 25223 СИВАЦ
М.бр Презиме и име
1 МИНИЋ ДУШАН
Улица и број
Јна 17
212
Телефон
Мобилни
025/712-890 064/216-7579
2
3
4
5
6
8
10
11
12
15
17
22
25
26
27
33
34
ЂАКОВИЋ МИЛАДИН
ЂАКОВИЋ ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
ЦВИЈОВИЋ БОЖИДАР
ВАРГА МИТАР
УРЕМОВИЋ ЂУРО
ПЕЈОВИЋ МИЛОВАН
ПЕЈОВИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ МИЛИЈА
КЕМЕНЦИ ИМРЕ
КИРАЉ ИМРЕ
БАБИЋ НОВИЦА
ЈУРИШИЋ ГОЈКО
ПЕЈОВИЋ ГОРАН
ЈУРИШИЋ ЗОРИЦА
ДРАГИЋ ШАНДОР
ЋУРЧИЋ ЛАЗО
К. Сентелекија 52
Душана Пејића12
И. Лоле Рибара
Тршова 49
Тршова 83
Балканска
Волођина 21
Волођина 21
С. Марковића 16
К. Сентелекија 50
С. Марковића 10
Сивац
Војвођанска 24
Волођина 39
I Војвођанска 24
Балканска
Јна 104
025/711-116 063/858-8661
025/713-381 064/587-3499
025/712-511
025/711-730 064/258-0611
025/711-193
064/278-5666
025/711-878 065/800-4422
025/711-878
025/714-051
025/712-992
064/139-1250
025/712-805 063/101-6038
025/712-673 064/870-3915
025/712-805
064/272-5054
025/711-217 061/294-4203
СС – 470 „КРИЛА КОСМАЈА“ – 11450 СОПОТ
М.бр
2
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
27
29
31
37
Презиме и име
ГРБОВИЋ РАДОСЛАВ
СИМИЋ САША
МАЈСТОРОВИЋ ВЕЉКО
ЛАЗИЋ РАДОМИР
ЛАЗИЋ ЗОРАН
СИМИЋ СПАСОЈЕ
СРЕЋКОВИЋ РАДОСЛАВ
СРЕЋКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
ИСИДОРОВИЋ ВЛАДА
ВУЈИЋ ВЛАДИМИР
МАРИНКОВИЋ СРЂАН
БРАНКОВИЋ МИЛАН
КРСТИЋ СИНИША
НЕСТОРОВИЋ ВУКАШИН
ПОПОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ БОБАН
ВЕЛИКИЋ МИРОЉУБ
ПЕТРОВИЋ БОРИСАВ
ЈОВКОВИЋ ДРАГАН
ЈЕШИЋ МИХАЈЛО
СЛАВКОВИЋ ИВАН
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ДУШИЋ ДУШКО
ДУШИЋ БОЈАН
ДУШИЋ ВЛАДА
ПАНТИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Краља Петра 55
Краља Петра 106
С. Ковачевића 23
Љ. Гајића 36 - Ђуринци
Љ. Гајића 36А, Ђуринци
Ђуринци
Р. Јовановића 31
Р. Јовановића 31
Неменикуће
Љ. Гајића 112, Ђуринци
Неменикуће
Неменикуће
М. Влајића 45
Сопот
Р. Векића 2 М. Поповић
Неменикуће
Сопот
29. Новембра 1
Љ. Гајића 24 - Ђуринци
С. Пенезића 44, Ђуринци
Неменикуће
Д. Великића 44
Телефон
011/397-5948
011/825-0362
011/825-7310
011/825-4352
011/825-4024
011/825-4613
011/825-1528
011/825-1528
Мобилни
064/326-1308
060/140-893
063/822-2908
064/276-5851
063/479-498
069/801-4929
064/559-8771
064/966-6905
063/768-0345
063/732-1052
064/298-3294
064/452-1798
011/825-4614
011/825-1598
011/825-0937
011/825-1145
011/825-0607
011/825-3583
011/825-1741 064/214-1227
062/615-464
011/825-0462
011/825-4294
011/825-4334 064/478-2836
011/825-0674 064/277-1200
063/831-3054
СС – 473 „УМЧАРИ“ – 11430 УМЧАРИ
Улица и број
Умчари
Умчари
Умчари
Умчари
213
Телефон
Мобилни
011/854-1041 064/630-5197
011/854-1041
063/747-9344
011/854-1123
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
ЈОВАНОВИЋ ЗВОНИМИР
ВУКАШИН БОЈАН
ДЕЈИЋ ЈОВИЦА
ДЕЈИЋ ДОБРИЦА
ДЕЈИЋ НАТАША
ДЕЈИЋ МИЛАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ РАДИША
ПАВЛОВИЋ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА
ИВКОВИЋ ПЕЂА
Умчари
Умчари
Умчари
Умчари
Умчари
Умчари
Умчари
Пударци
Умчари
Умчари
Умчари
063/804-1702 064/643-5138
062/537-870
064/267-6906
064/284-8638
064/267-6906
064/114-2995
011/854-1066
064/359-4110
063/804-1702
061/193-8577
СС – 474 „УНИВЕРЗАЛ“ – ГРУЖА
М.бр
1
2
3
4
14
16
24
25
26
27
28
32
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
ТОНИЋ СТЕВИЦА
ОСТОЈИЋ МИЛАН
СТАРЧЕВИЋ МИЛОП
ОСТОЈИЋ ЉУБИСАВ
РИЗНИЋ РАДИША
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ МИШО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ДАРКО
МИЛУТИНОВИЋ ЈОВАН
АЛЕКСИЋ ДАРКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
22
25
33
Презиме и име
НИКОЛИЋ НЕБОЈША
САВИЋ НОВИЦА
АРСИЋ СЛАЂАН
МАНОЈЛОВИЋ ДУШАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОИЦА
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ ВЕЛИСЛАВ
МАРКОВИЋ ТОПЛИЦА
МИЛОШЕВИЋ РАДИША
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЕЛИША
ПАУНОВИЋ ЗЛАТКО
ЖИВОТИЋ РАДИША
МАНОЈЛОВИЋ БОЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЕРОСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ СЛАВИША
Улица и број
Липница
Гружа
Врбета
Честин
Мале Пчелице
Гружа
Врбета
Честин
Гружа
Врбета
Губеревац
Матарушка Бања
Телефон
Мобилни
063/789-6142
064/616-2589
064/285-3748
063/824-3054
064/892-0165
062/856-0288
063/885-7898
063/184-2219
064/262-1614
064/454-9959
064/569-6857
064/153-4316
СС – 475 „БАБУШИНАЦ“ – 12225 БУБУШИНАЦ
Улица и број
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Пожаревац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Бубушинац
Телефон
012/261-234
012/261-537
012/261-571
012/261-971
012/261-196
012/261-004
012/261-004
012/261-536
012/261-098
012/261-057
012/550-515
012/261-543
012/261-571
012/261-079
012/261-451
Мобилни
063/772-1219
064/479-3028
063/844-8125
060/499-9777
063/828-9030
064/143-5681
063/844-8125
065/634-1831
061/161-6202
СС – 476 „ЗМАЈЕВО“ – 21213 ЗМАЈЕВО
М.бр Презиме и име
2 ЦВЕТАНОВИЋ НОВИЦА
10 ЈАПУНЏА ДРАГАН
Улица и број
Војвођанска 92А
Војвођанска 140
214
Телефон
Мобилни
021/725-583
063/863-0171
11
18
20
21
26
31
40
41
42
43
44
46
ПИЛИПОВИЋ СТОЈАН
КАРАНОВИЋ ЖИВКО
МИТИЋ ЗВОНКО
ПОПИН СТЕВАН
СТОЈАНОВИЋ ТАНЕ
САМАРЏИЋ НЕБОЈША
ИНЂИЋ ТОМИСЛАВ
МИЛОВИЋ ДРАГАН
ВУКОВИЋ МИЛАН
ВУКЧЕВИЋ ЉУБОМИР
САБАДОШ ЈОЖЕФ
ВЛАВИЋ ДРАГОЉУБ
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
10
11
20
Презиме и име
МИРЧ ДРАГАН
ОЛЂЕ КОСТА
МЕДАРЕВИЋ ДУШАН
КОЈИЧИЋ БОРИВОЈ
РАДОМИРОВИЋ ЗОРАН
ЕРДЕЉАН СЛОБОДАН
МИРЧ МИЛОШ
КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН
ГЛОГОВАЦ МИЛИВОЈЕ
ТРАЈКОВ ЈОВАНЧЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
17
22
25
26
27
28
30
Презиме и име
ТЕОФИЛОВИЋ МИЛАН
ИВАНОВИЋ РАДОСАВ
ИВКОВИЋ МИРОЉУБ
ИВАНОВИЋ ВЛАДАН
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГОМИР
РАНКОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ДРАГАН
МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА
РАНКОВИЋ Д. ГОРАН
НЕШИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ САША
РАНКОВИЋ С. ГОРАН
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН
СРЕТЕНОВИЋ ГОРАН
РАНКОВИЋ ВЛАДАН
РАНКОВИЋ ДРАГАН
РАНКОВИЋ МАРКО
МИЛЕТИЋ ЉУБИНКО
МИЛАНОВИЋ ДИКА
Петра Драпшина 8А
29. Новембра 12
Војвођанска 135А
Стражиловска 2А
М. Прешковића
Владе Ћетковића 16
С. Степановића
И. Милутиновића 149А
Маршала Тита 2
Војвођанска 73
Петра Драпшина 30
Равно Село
021/721-060
021/725-522 062/355-999
021/725-200
021/717-488 064/134-5757
021/726-223 064/509-9453
021/717-132
021/726-665
021/726-682
021/726-640
021/725-421
021/722-442
СС – 477 „ЗРЕЊАНИН II“ – 23000 ЗРЕЊАНИН
Улица и број
Топличина 39Б
Петра Ковалића 111
Вељка Влаховића 54
И. Л. Рибара 21
Сремчева 17
Бшаидска 47А
Топличина 39Б
Ђурђевска 24
Константина Д. 10
Чунтикарска 10
Телефон
Мобилни
023/262-755 064/834-1065
023/549-503
023/821-795
023/265-656
023/262-755
023/563-096
023/542-848
023/535-651
061/160-2937
СС – 479 „МАВИЈАН“ – 11432 БАДЉЕВИЦА
Улица и број
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Раља
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
215
Телефон
026/723-035
026/723-085
026/723-083
026/723-022
026/723-046
026/723-100
026/723-014
026/723-041
026/723-109
026/723-025
026/723-026
026/723-001
026/723-112
026/723-074
026/732-574
026/723-067
026/723-067
026/723-010
026/723-062
Мобилни
063/723-7721
062/819-7772
064/443-6024
064/336-9522
064/302-9680
064/357-4524
064/121-6307
064/033-0922
064/357-4125
064/491-4872
064/120-5696
064/240-6634
064/963-8771
35 МИЛЕТИЋ МИОМИР
46 РАНКОВИЋ СЛОБОДАН
81 ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИБОР
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
026/723-011 064/445-3939
026/723-001
026/723-081 064/302-8813
СС – 480 „РАДИВОЈЕ ГОЛИЋ“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
17
18
19
20
22
24
25
26
Презиме и име
КОСТИЋ МИЛОРАД
РАДОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА
МАТЕЈИЋ НЕБОЈША
КОСТИЋ ДАНИЈЕЛ
ПАНТЕЛИЋ ЉУБИША
ШОРМАЗ ДРАЖАН
ОБРАДОВИЋ ДЕЈАН
МИЛУТИНОВИЋ ВЛАДАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ВЛАДАН
АБРАМОВИЋ ЖИВОРАД
ГВОЗДИЋ ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕРИЋ ИВИЦА
СИМОНОВИЋ МИКИЦА
СИМОНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВИЋ РОБЕРТ
СТОЈАНОВИЋ ДРАГИ
ЖИВОТИЋ МИЛОШ
ПЛЕШИЋ СТЕФАН
М.бр
1
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
21
22
23
28
30
32
36
Презиме и име
ВУЈИЋ СТАНИША
КОСТИЋ ДРАГИША
ГРУЈИЋ СТЕВИЦА
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
ИЛИЋ РАДИСАВ
МИЛЕНКОВИЋ НЕБОЈША
ЛЕПЕДАТОВИЋ СТАНИША
МАРЈАНОВИЋ ДАРКО
СТЕВИЋ ИВИЦА
МИТИЋ ДЕЈАН
РАСПОПОВИЋ МИЛОВАН
СТОКИЋ ЖИВОСЛАВ
МИРКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДИША
СТЕВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ СЛАЂАН
СТОЈАДИНОВИЋ МИЛОШ
ПАЈКИЋ ЉУБИСАВ
СТОКИЋ РАДОСЛАВ
КУЗМИЋ СЛАЂАН
Улица и број
Орешковица
Забрђе
8. Октобра 137
Орешковица
Прешковица
Млавска 42
Забрђе
Буровац
Забрђе
Крвије
Кнежица
П. Добрњица 69
Крвије
Бусур
Орешковица
Орешковица
П. Добрњца 69
Везичево
Забрђе
Бусур
Телефон
012/345-688
012/334-609
012/320-035
012/345-688
012/345-816
012/326-990
012/349-547
012/334-609
012/344-159
012/334-488
012/326-975
012/344-165
035/344-390
012/345-822
012/345-822
012/326-975
012/339-342
012/326-838
035/344-431
Мобилни
063/847-3688
064/911-3563
063/320-135
064/526-2444
063/837-2504
063/728-6860
064/463-3757
061/177-2626
064/545-4925
064/314-1952
062/973-0435
СС – 481 „ГОЛУБАЦ“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Улица и број
Синђелићева 11
Село Кудреш
Село Малешево
Његошева 3
Синђелићева 13А
С. Камјево
Село Војилово
Село Војилово
Село Винци
Село Винци
Жупска 4
Цара Лазара бб
Село Винци
Село Малешево
Село Војилово
Село Двориште
Село Војилово
Карђорђева 28
Голубац
Село Малешево
216
Телефон
Мобилни
012/678-288
012/675-522
012/675-503 063/747-5292
063/7741-270
012/679-502 064/301-2464
012/667-067 064/651-2015
012/675-302
063/890-0242
012/678-067 064/257-0895
012/678-064 063/820-2986
012/678-607 064/018-1717
012/679-580 064/269-3786
012/679-029
012/675-081 063/284-717
012/675-127
012/675-314
012/679-085
012/675-059 063/378-439
37
38
40
45
50
60
75
96
97
99
101
110
КУЗМИЋ МИРКО
ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ
БОДАНОВИЋ АЛЕКСА
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
МИЛИЋ ЗОРАН
МИЛИЋ РАТОМИР
ДОКИЋ ФИЛИП
ДОКИЋ ЛУКА
ВАСИЉЕВИЋ ДЕЈАН
САВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ СЛАДОЈЕ
Село Камијево
Село Мустапић
Цара Лазара 36
Село Малешево
Село Сладинац
Село Малешево
Село Малешево
Сиђелићева 11
Синђелићева 11
Село Миљевић
Синђелићева 11
Голубац
012/667-198 062/891-9916
012/675-105
012/679-123
012/675-194
012/675-170
012/678-288
012/678-288
012/667-536
012/678-288
012/679-588
СС – 482 „САВА“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
4
7
9
10
13
17
20
24
25
26
Презиме и име
МАРТИНОВИЋ ЗЛАТКО
ЈОВИЧИЋ СТАНКО
СТАНЧЕТИЋ МИЛОМИР
ПЕТРИНОВИЋ ЖЕЉКО
СТАНЧЕТИЋ МАРКО
СТОЈИНОВИЋ МИКАН
БЕЛОМАРКОВИЋ ДЕЈАН
МАЈСТОРОВИЋ ЛАЗА
ДУКАРИЋ ГОРАН
ДАКИЋ МИЛИВОЈ
ОСТОЈИЋ НЕНАД
ЋИРИЋ РАНКО
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
21
22
24
26
28
31
32
33
44
Презиме и име
МИРКОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
ЂУРЂЕВИЋ ПРЕДРАГ
ПАВЛОВИЋ ЉУБИСАВ
МАТИЋ ЂОРЂЕ
ЈЕРЕМИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ СТАНКО
ТОМИЋ САША
МИРКОВИЋ РАНКО
СТАНИШИЋ РАФАИЛО
ТОМИЋ ИВАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ УРОШ
СТАНИШИЋ ТОМИСЛАВ
СТАНИШИЋ ВЕРОЉУБ
ТОМИЋ ВЛАДА
МАТИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОМИЋ СЛОБОДАН
НАУМОВСКИ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
Улица и број
В. Илића 11
Фрушкогорског Одреда 16
Баново Поље
С. Сремца 47
Баново Поље
Салаш Ноћајски
Засавица 1
С. Сремца 45
Ф. Вишњића 7
Баново Поље
Засавица 1
Озренска 12
Телефон
022/617-422
022/632-590
015/430-586
022/612-962
015/430-409
022/650-220
022/659-543
217
063/840-5218
063/845-7637
063/833-2862
Мобилни
064/281-1349
063/834-6259
064/146-9097
064/329-8183
022/640-553 063/825-6072
015/430-697
022/659-619
022/630-756 060/098-8572
СС – 484 „ПИРОМАН“ – 11507 СТУБЛИНЕ
Улица и број
Пироман
Бровић
Пироман
Бровић
Бровић
Пироман
Пироман
Бровић
Пироман
Пироман
Бровић
Пироман
Бровић
Бровић
Бровић
Пироман
Бровић
Пироман
Пироман
Бровић
064/247-6897
063/825-4533
Телефон
Мобилни
063/829-1855
064/125-4055
064/382-3022
064/226-9231
064/415-8150
063/828-1785
064/289-6143
064/125-4055
064/311-0458
064/413-9289
064/135-5142
064/316-7482
064/637-0013
064/276-9935
065/648-0648
064/298-5717
064/415-8150
065/867-0378
064/547-2769
064/268-4500
СС – 486 „ВЛАДА ПАВЛОВИЋ“ – 16206 КОСАНЧИЋ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ ТОМИСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
ЈОВИЋ МИЛОШ
ПАВЛОВИЋ САВА
НИКОЛИЋ ГОРАН
МОМЧИЛОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЋ МАРКО
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ МЛАДЕН
ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО
СТАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ ВЛАДИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ДУШКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
19
20
24
25
31
33
34
Презиме и име
МИЉКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЉКОВИЋ СРЂАН
МИЛИЋ ЗОРАН
ВАСИЋ ДЕЈАН
СТОЈИЋЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
РАЈЧИЋ ДОБРИЦА
ЈАНКОВИЋ ЉУБИША
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈИЋЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
МАКСИЋ ПЕРИША
МИЉКОВИЋ ГОРАН
АЛЕКСИЋ МИЛАН
МАКСИЋ ДРАГАН
МИЛЕНКОВИЋ ЗЛАТКО
СТАНИСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ГРУЈИЧИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ ГОЈКО
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН
ВУЈЧИЋ САША
ЖИВКОВИЋ РАДОМИР
МИШИЋ НЕМАЊА
М.бр
1
2
3
4
5
Презиме и име
ПАНИЋ МИОДРАГ
МАКСИМОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЛУКИЋ ДРАГАН
САКИЋ МИЛУТИН
ФАФУЛИЋ МУХАМЕД
Улица и број
Г. Бријанје
Косанчић
Косанчић
Косанчић
Косанчић
Стубла
Д. Бријање
Косанчић
Косанчић
Стубла
Д. Бријање
Д. Бријање
Ин Мемориам
Телефон
Мобилни
064/035-7244
065/882-7802
064/026-6305
065/257-9081
064/670-1742
016/782-393 065/552-5215
064/006-6681
016/782-065
064/495-0946
СС – 492 „БЕАЗ“ – 12225 БРАДАРАЦ
Улица и број
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Немањина 107
М. Обилића 26
Брадарац
Бискупље
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
М. Обилића 24
Брадарац
Кленовник
Кленовник
Бискупље
Телефон
012/261-140
012/261-140
012/261-160
012/261-028
012/261-242
012/532-447
Мобилни
064/344-3002
064/354-3145
064/853-3187
064/479-3159
012/261-016
012/672-127
012/261-145
012/261-030 064/853-3266
012/261-135
012/261-145
012/261-042
012/261-249
012/261-010
012/261-135
012/530-038
012/261-469
012/242-405
012/242-469
012/672-150
СС – 493 „ВУК“ – 15300 ЛОЗНИЦА
Улица и број
Браће Панића 9
Руњани
Тичарска 11
Ваљевски Пут
Болничка 7
218
Телефон
015/874-003
015/860-012
015/898-425
Мобилни
062/532-015
064/213-0366
064/517-9806
064/428-4941
015/872-824 064/669-1917
6
7
8
9
10
11
12
ПАНИЋ ДЕЈАН
ЈОВИЧИЋ ФИЛИП
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНИЋ СРБИСЛАВ
АЋИМОВИЋ ЈОВИЦА
ЂУКАНОВИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ УРОШ
Станоја Главаша бб
Бакал Милосава
Николе Тесле 5
Дринске Дивизије 90
Доња Плоча
Вуково Раскршће бб
Тичарска 11
015/872-195 064/402-3271
015/818-854
015/872-250
СС – 496 „ЈУГ–94“ – 11130 КАЛУЂЕРИЦА
М.бр
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
17
20
21
23
25
27
44
90
99
Презиме и име
ЛУЖЈА ГОРАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЊЕГОШ
ПОПОВИЋ БОРИСАВ
ЈОВИЋ СРЂАН
ТОМИЋ МИЛУТИН
МИЛАНОВИЋ РАДОВАН
НИКОЛИЋ МИЛОВАН
БАЈЕВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ СЛАВОЉУБ
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ СТАНИМИР
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
ЗЛАТКОВИЋ ДРАГУТИН
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
РАДАКОВИЋ МИРКО
РАДАКОВИЋ НИКОЛА
М.бр
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
17
18
20
30
32
50
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ РАИЦА
ЧАБРИЋ ДЕЈАН
ЈОЦИЋ НИКОЛА
ТОДОРОВИЋ МИТАР
ВЕСЕЛИНОВИЋ ТОМИСЛАВ
НЕШИЋ ТОПЛИЦА
ЖИВАДИНОВИЋ ДУШАН
АНЂЕЛКОВИЋ ИВАН
РАДИСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
НЕШИЋ ДАНИЈЕЛА
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ИВАНОВИЋ МИОМИР
ПЕШИЋ ГОРАН
ДИШИЋ БЛАЖА
РАДОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА
МИЛЕНКОВИЋ СЛАВИША
Улица и број
4. Јула 4
Београдска 172А
Царице Милице 10А
4. Јула 3
Марка Орешковића 8
Саве Ковачевића 117
М. Павловића 17
Нушићева 1
Саве Ковачевића 20
Рибничка 1А
Пролетерских Бригада 19
Травничка 16А
Сингидунумска 3
Булевар Револуције 18
В. Илића 22А
В. Илића 20
Винчанска 6
20. Октобра 39
20. Октобра 39
Телефон
011/341-0651
011/341-2029
011/341-4104
011/341-0712
011/265-6183
011/341-3484
011/341-1381
011/341-1053
011/341-3366
011/341-5443
Мобилни
063/818-7243
063/866-5729
065/686-0859
064/140-1414
064/265-6183
063/844-0915
063/806-1904
063/809-5292
064/297-1020
064/184-6892
011/341-2729 064/986-2261
011/488-4512
011/304-8073 065/304-8073
011/341-4951 064/148-1526
011/341-0190 064/959-6154
011/806-5434
011/341-1508 064/138-6981
011/341-1508
СС – 499 „АРСЕНА“ – 37215 РАЖАЊ
Улица и број
Липовац
Ивана Вушовића
М. Вујића 9
Ивана Вушовића бб
В. Шиљеговац
Малетина
Варош
Јасење
Послон
Катун
З. Јовина
Ц. Као
Партизанска 37
Партизанска 1
Јасење
Смиловац
219
Телефон
037/851-055
037/841-744
037/841-049
Мобилни
064/118-3699
064/373-2762
065/299-5652
061/179-4348
064/133-3083
064/321-6044
060/130-9680
063/888-1420 064/009-9336
064/114-8662
037/840-110
037/841-506
064/321-6044
037/847-210
СС – 500 „ЦЕНТАР“ – 15353 МАЈУР
М.бр
1
2
3
4
5
6
10
11
20
25
32
35
Презиме и име
ТОПАЛОВИЋ ПАВЛЕ
ХРЊАК РАЈКО
КОВАЧЕВИЋ ЂУРА
МАКСИМОВИЋ ЛУКА
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕТА
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН
МАКСИМОВИЋ СТЕВАН
БЛАЈКОВИЋ СРЕТЕН
ПЕРИЋ МИЛУТИН
МАКСИМОВИЋ ВЛАДА
АРСЕНОВИЋ МИЛОМИР
ЦВЕЈИЋ СИМА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
77
88
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ПРИБАНОВИЋ НЕНАД
СТЕВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАЈИЋ ДРАГАН
ЋОЋИЋ ИВАН
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД
ДУЊИЋ ДРАГАН
ЧОЛИЋ ДЕЈАН
ЧОЛИЋ ЗОРАН
ГАШИЋ ЉУБИША
АНДРЕЈИЋ ПРЕДРАГ
ПАЈИЋ МИЛОШ
ШЉИВИЋ РАДИМИР
МИЛЕТИЋ БОЈАН
МИЛЕТИЋ ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ ДЕНИС
ЧОЛИЋ ВЛАДИЦА
САВИЋ ДУШАН
УГРИНИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ СРЂАН
МИЛИНЧИЋ РАЈИЦА
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН
ПРШИЋ МОМИР
СИЈИЋ МИЛОШ
МИНАКОВИЋ ВОЈКАН
МАРИНКОВИЋ ДЕЈАН
ГАШИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУКОЈИЧИЋ ПЕТАР
ВУКОЈИЧИЋ МИЛАН
Улица и број
Цара Лазара 49
Цара Душана 14
Цара Лазара 22
Тоболовачка 3
Табановачка 251
Тоболовачка 5
Тоболовачка 5
Војводе Путника 197
Царице Милице 16
Андрије Марић 101
Царице Милице 36
Ђуре Савић 12
Телефон
Мобилни
015/377-287
015/375-575 064/404-8404
062/441-560
064/858-7215
015/375-109
015/377-107
015/377-107
015/376-541
015/375-990
015/375-844
015/375-985
015/377-300
СС – 503 „ЧАРШИЈА“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ
Улица и број
Ј. Петровића 18
29 Новембра 23
Школска 31
Ј. Панчића 5
Пионирска 14
Школска 31
Братства и Јединства
Ј. Петровића бб
Ј. Петровића бб
Омладинска 106
Срећкова 51
Ј. Панчића 5
Солунских Ратника 31
Виноградарска 43
Виноградарска 43
Вуков До
Жењинска 14
М. Колумба бб
Борје
Борје
Мала Ракља
10 Августа 41/29
Г. Ступањ
Суботица
Суботица
Суботица
Омладинска 106
Б. Јединство бб
Б. Јединство бб
220
Телефон
Мобилни
037/554-948
063-176-3072
037/554-333
037/753-534 062/553-120
037/552-531 061/202-0971
037/554-334 062/624-098
037/753-243 060/055-2773
064/002-2547
064/002-2547
037/554-805 063/838-4456
037/751-094
037/753-534
037/751-306
037/552-704 065/293-3520
037/552-704
037/8552-729 069/281-5481
037/555-041
063/806-9566
065/553-1810
037/554-143 062/595-143
037/552-586 063/103-7144
037/761-548 062/975-2533
037/764-987 063/827-1180
063/698-435
063/531-013
037/554-805 063/838-4546
037/753-809 063/611-319
037/753-809 063/611-319
СС – 504 „БОЗАН“ – 15232 П. МЕТКОВИЋ
М.бр
1
2
8
11
12
16
22
23
24
26
Презиме и име
ЗЛАТАРИЋ ДУШКО
МЛАДЕНОВИЋ МИЛЕТА
ЖИВКОВИЋ ПАНТЕЛИЈА
МИТРОВИЋ СТЕФАН
НИНКОВИЋ ДРАГАН
ЗЛАТАРИЋ ВЛАДАН
ПЕРИЋ ДРАГАН
МАСКОВЉЕВИЋ ВЛАДЕТА
ГЛИГОРИЋ МИЛАН
АРЛАНД МИРОСЛАВ
М.бр
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
22
24
25
Презиме и име
КОЈИЋ ДРАГАН
ШАИНОВИЋ МИЛОРАД
ШАИНОВИЋ СТЕФАН
ОБРАДОВИЋ НЕБОЈША
ТОПАЛОВИЋ ЖАРКО
ЕРАКОВИЋ ЖЕЉКО
СИМАНИЋ РАТКО
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
ГОЉИЋ НИКОЛА
ЧАНИЋ ПЕТАР
ЧАНИЋ ЈОВАН
СИМИЋ НЕМАЊА
ВИЋЕНТИЋ МАРКО
МИРОСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ
ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД
НИКОЛИЋ БОЖИДАР
ВИЋЕНТИЋ ЖИВОТА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Презиме и име
ПАВИЋ НИКОЛА
ВЛАЈКОВИЋ ЖИВОТА
ЛЕОНТИЈЕВИЋ МИЛЕТА
ЛЕОНТИЈЕВИЋ МИЛЕ
ПАВИЋ ДРАГИВОЈ
АНДРИЋ ТОМИСЛАВ
МАНОЈЛОВИЋ ГОРАН
ЛУКИЋ СЛАВКО
ЈЕРЕМИЋ РАДОМИР
МАКСИМОВИЋ СЛАВКО
МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ ДИЈАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЕЛЕНА
Улица и број
П. Метковић
Слатина
Слатина
Насерова 8
П. Добрић
П. Метковић
Метлић, Бојић
Варна
Варна
Варна
Телефон
Мобилни
015/285-037
015/284-905
015/311-059
015/295-397
015/285-037
015/260-494
015/284-081
015/284-504
064/149-3398
СС – 505 „КРАЉ НЕБА“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
Грабовац, К. Бр 36А
Грабовац, К. Бр. 131
Грабовац, К. Бр. 131
Грабовац бб
Грабовац К.Б. 33
М. Ераковића 20
Грабовац
К. Бр. бб
Грабовац бб
Грабовац, К. Бр. 453
Грабовац, К. Бр. 453
Дрен
Дрен бб
Дрен 17Б
Дрен Бр. 22
Б. Батаљона 6
Дрен Бр. 24
Телефон
011/876-0170
011/876-0275
011/876-0275
011/876-0012
Мобилни
064/350-4508
064/339-1522
064/066-3905
064/680-7367
064/134-8539
064/201-0975
064/242-8328
011/876-0012 064/422-6778
064/556-7547
011/876-0258 064/220-7374
011/876-0258
064/302-5383
064/212-7844
063/181-5406
062/505-212
011/872-2366
064/302-5383
СС – 507 „МАВИЈАН“ – 14210 УБ
Улица и број
Алексе Мартића 20
Уб, Совљак
Јосипа Мајера 99
Јосипа Мајера бб
Алексе Мартића 20
Уб, Совљак
Радљево
Трњаци
Уб, Совљак
Таково
С. Миливојевића 45
С. Миливојевића 45
С. Миливојевића 45
221
Телефон
Мобилни
064/498-1448
014/410-559
014/414-561
014/414-559 063/867-0371
014/415-558 064/280-5163
014/414-277
063/376-856
014/414-615
014/410-552
014/462-074
014/414-279 063/862-5879
014/414-279
014/414-279
16
17
18
19
20
22
25
26
29
30
31
33
35
37
39
42
49
50
51
52
54
57
58
59
60
63
67
71
74
86
88
96
97
99
100
101
102
103
104
ПЕЈИЋ ИВАН
ПЕЈИЋ СТАНКО
ЛЕОНТИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
ИВКОВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
ПОПОВИЋ ИВАН
ГОЂЕВАЦ АЦА
ВАСИЉЕВИЋ ВОЈИН
РАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ТОМИЋ РАДЕ
МИЛОШЕВИЋ АРСЕНИЈЕ
МИЛИВОЈЕВИЋ РАНКО
МИТРОВИЋ МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛЕТА
ПЕЈИЋ ДУШАН
МАРАВИЋ ВЛАДА
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
САВИЋ ЖЕЉКО
ПАНИЋ СЛОБОДАН
АРСЕНИЈЕВИЋ МИЛОМИР
ЛУКИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ МИЛОМИР
МИЈАТОВИЋ АЦА
МИЈАТОВИЋ САША
МИТРОВИЋ МИЛАН
ПЕРИШИЋ ВЕРОЉУБ
ГЛИШИЋ ТИКОМИР
МАРКОВИЋ ДАРКО
ГОЂЕВАЦ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ ЈАНКО
МАРИНКОВИЋ МАРКО
МАРИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РИСТИЋ ЗОРАН
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША
МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ РАДОВАН
БРДАРЕВИЋ БОГОЉУБ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
Презиме и име
АМЗОВИЋ АРИЈАН
ЗДРАВКОВИЋ МИРОСЛАВ
АРСЕНИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
НИКОЛИЋ ИГОР
ЖИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИША
МИЛУТИНОВИЋ ПЕТАР
Докмир
Докмир
Јосипа Мајера бб
Новаци
Радљево
Шарбане
Стубленица
Стубленица
Чучуге
Брезовица
Устаничка 3
Н. Интернирача бб
Таково
Петра Бојовића 2
Таково
Докмир
Мургаш
Кожуар
Ч. Тодоровића бб
Б. Ненадовића 15
Докмир
Б. Ненадовића 81
Чучуге
М. Селаковића 2
Петра Бојовића 2
Трњаци бб
Докмир
Гуњевац
Устаничка бб
Н. Интернирача бб
Кожуар
Кожуар
Радљево
Кожуар
Бргуле
Кожуар
Звиздар
Кожуар
014/483-102
014/483-103
014/479-319
014/463-079
014/415-211
014/483-065
014/463-212
014/462-301
014/410-474
064/269-5346
064/216-1705
014/410-474
014/483-102
014/415-012
014/465-178 064-061-0264
063-802-0766
014/415-508
064/404-6625
014/414-148
014/481-407
014/481-407
014/481-407
014/414-695
014/483-184
014/415-814
014/462-301
014/4765-209
014/465-205
014/465-317
063/808-5841
064/233-5994
014/465-333
014/489-336
СС – 508 „ВАШАРИШТЕ“ – 35000 ЈАГОДИНА
Улица и број
Краља Лазара 167
Ћуприја
Село Винорача
Нас. Железнички Мост бб
Краља Лазара 173/7
27 Марта
Доситејева 18
222
Телефон
Мобилни
035/222-607
035/474-993 064/331-0047
035/226-791 064/114-9473
063/575-582
035/227-706
035/242-155
8 НИКОЛИЋ НИКОЛА
9 НИКОЛИЋ ДАРКО
11 ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
7 Јула 8
7 Јула 8
Краља Лазара 173/7
035/220-329
035/220-329 064/253-0992
035/227-706 064/255-9181
СС – 510 „АС“ – ЈЕВРЕМОВАЦ, 15000 ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
27
Презиме и име
МИШКОВИЋ САВА
ГАЈИЋ МАРКО
МИШКОВИЋ НИКОЛА
ПЕТРОВИЋ ЈОВАН
МАКСИМОВИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ РАДЕ
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ПРИЦА СТАМЕНКО
ЈЕФТИЋ ИВАН
МАРИНКОВИЋ ИЛИЈА
ГАЈИЋ МИЛАН
ПУЉЕЗЕВИЋ ДАРКО
ПРИЦА МОМЧИЛО
МИЈАИЛОВИЋ БРАНИМИР
ЦЕПАНЧИЋ ДРАГАН
ЂУРЂЕВИЋ МИЛАН
ПЕТРОВИЋ МИЛИНКО
РАДОСАВЉЕВИЋ ЧЕДОМИР
ЕРЦЕГ ДУШАН
Улица и број
Поцерска 78
7 Октобра 3
Поцерска 78
Метлић
А. Глишића 7
Поцерска 96
Поцерска 96
Б. Петровића 11
Поцерска 86
22 Децембра
7 Октобра 3
Ослобођења 31
Б. Петровић 11
Маови
С. Грујић, Маови
А. Глишића 9
Б. Петровић
Маови
Краља Милана 54
Телефон
015/385-412
015/385-099
015/385-412
015/260-003
015/386-247
015/385-419
015/385-419
015/386-013
015/385-414
015/385-786
015/386-253
015/385-716
015/386-013
015/284-154
015/284-156
015/385-457
015/385-061
015/284-826
Мобилни
064/841-7061
065/219-8377
064/439-6475
064/154-2155
064/252-8361
064/676-7461
063/328-035
064/163-6010
064/278-6793
064/252-8361
064/209-9072
064/027-7240
064/186-5602
064/351-0075
СС – 512 „ЗМАЈ“ – 11408 ВЕЛИКА КРСНА
М.бр
2
4
5
8
9
11
12
15
19
20
21
26
28
29
33
42
53
54
55
57
58
Презиме и име
СТАЈИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЋОСИЋ МАРКО
МИЛИВОЈЕВИЋ РАДЕ
БОЖИНОВИЋ МИЛАНЧЕ
МАКСИМОВИЋ САША
ЋОСИЋ ЗОРАН
БРКИЋ САША
ВИЋОВАЦ ДЕЈАН
МАКСИМОВИЋ МАЛИША
МИЛАНОВИЋ МИРКО
КРСТИЋ НИКОЛА
СПАСИЋ ДРАГАН
ПЕРИЋ ИВИЦА
МАРКОВИЋ ДАРКО
КАТИЋ НЕНАД
БАЈИЋ ЗОРАН
МИКИЧИЋ ИВАН
АВРАМОВИЋ СЛАВОМИР
ВИЋОВАЦ ПЕТАР
МАРИНКОВИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Станимирска 7
Пут Шомића 19
Срећка Максимовића 54
Централна 16
Централна 18
Срећка Максимовића 54
Пут Ћосића 1
Срећка Максимовића 35
Срећка Максимовића 88
Срећка Максимовића 23
Багремова 5
Томислава Гајића 18
Вл. Н. Велимировића 38
Давидова 14
Пут Цигића бб
Трсијанска 35
Пут Аврамовића 3А
Пут Аврамовића 7
Пут Аврамовића 17
Вл. Н. Велимировића 34
Вл. Н. Велимировића 8А
223
Телефон
011/821-5599
011/821-5471
011/821-5145
011/821-5163
011/821-5165
011/824-6441
011/821-5426
011/821-5593
011/821-5134
011/821-5270
011/824-6429
011/821-5279
011/821-5582
011/821-5093
011/821-5675
011/821-5190
011/821-5116
011/821-5113
011/821-5000
011/821-6012
011/821-5587
Мобилни
064/194-6467
064/526-8483
064/181-7949
064/323-2139
069/624-465
064/900-7949
064/982-7126
064/145-7967
064/177-0268
064/182-3911
064/587-2977
064/295-8419
065/654-3166
064/231-4289
062/198-8904
064/289-0784
061/195-3842
061/158-8260
064/512-4958
СС – 513 „ЛЕТАЧ“ – 11323 ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
13
15
16
17
18
29
30
Презиме и име
БИШЕВАЦ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ НЕНАД
ШАРИЋ ЕСАД
БИШЕВАЦ ЉУБИША
БЛАГОЈЕВИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ ЗОРАН
РОЖДЕНСТВЕНСКИ НЕБОЈША
ИЛИЋ ЖЕЉКО
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ЗДРАВКОВИЋ СРБОЉУБ
РАДОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
ГЕЦИЋ ЖИВОРАД
МИХАЈЛОВИЋ НИКОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
МАРИЧИЋ МИРОСЛАВ
МОЈОВИЋ МИЛАНКО
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН
ЖАРКОВИЋ БОЈАН
МИЛИЋЕВИЋ НЕБОЈША
МИОНИЋ МИЛУТИН
ЈОВАНОВИЋ ИВИЦА
ТОМОВИЋ СЛАВКО
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ГОРАН
ОБРЕНОВИЋ СЛОБОДАН
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
СТАРЧЕВИЋ ДЕСИМИР
ВУКОМАНОВИЋ НЕБОЈША
ТАНАСИЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН
РИСТИЋ ПРЕДРАГ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
21
Презиме и име
ПЕТКОВИЋ ГОРАН
ПЕТКОВИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ БРАНИМИР
СТОИЉКОВИЋ БРАТИСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
МИЛЕТИЋ СИНИША
РАДЕНКОВИЋ БУДИСЛАВ
ДОЈЧИНОВИЋ ЗВОНКО
ПЕТКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
МИТРОВИЋ СТЕФАН
ЈОВАНОВИЋ БУДИМИР
Улица и број
В. Орашје
Шумадијска 38
Шумадијска 1
В. Орашје
В. Орашје
В. Орашје
Крушево
В. Орашје
Крушево
В. Орашје
В. Орашје
Крушево
В. Орашје
В. Орашје
Телефон
Мобилни
026/871-110 063/218-915
026/871-683
026/871-039
026/871-939
026/871-277 064/344-4772
026/871-134
026/871-382
026/871-300
026/871-534
026/871-138
026/871-382
061/117-6934
063/843-8624
063/753-4216
064/544-6775
063/155*9115
СС – 514 „ЖИЧА“ – 36221 КРАЉЕВО
Улица и број
Жича Бр 634
Жича Бр 342
Жича Бр 444Б
Жича Бр 123
Жича Бр 445
Жича Бр 116
Жича Бр 168Г
Жича Бр 254
Жича Бр 410Д
Жича Бр 115
Жича Бр 629
Жича Бр 59
Жича Бр 60
Жича Бр 28Б
Жичка Бр 109, М. Бања
Жича бб
Телефон
036/816-321
036/816-406
036/816-397
036/816-777
036/816-380
036/816-283
036/817-223
036/516-099
036/816-056
036/516-201
036/361-388
036/361-631
036/816-291
Мобилни
063/718-6546
064/190-5780
060/392-0333
064/446-2669
064/168-8485
064/272-1715
063/702-7572
063/775-4419
060/036-1388
063/631-246
063/345-462
036/817-168 065/817-4680
СС – 515 „БУКОВИК“ – 37215 РАЖАЊ
Улица и број
Липовац
Д. Катун
Н. Пашића 1, Параћин
Д. Катун
Рујиште
Рујиште
Рујиште
Текија
Липовац
Вароп
Рујиште
224
Телефон
Мобилни
064/490-2359
037/787-746 064/243-4191
035/564-410
061/159-0732
063/809-0525
062/500-026
064/436-4800
062/335-804
037/841-621
037/841-710 062/153-3277
061/202-3535
СС – 519 „КЛЕНАК“ – 22424 КЛЕНАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
11
12
17
22
26
27
Презиме и име
ИЛИЋ НОВИЦА
ПЈЕВАЦ ЂОРЂЕ
ДОМОЊИ САША
РОТАР ПЕРИЦА
ТОДОРОВИЋ МИКИЦА
ЂУРИЋ ДРАГИША
ГАВРИЛОВИЋ МИОДРАГ
ШТЕТИЋ ЂОРЂЕ
ВУДРАКОВИЋ ПЕТАР
ВУДРАКОВИЋ НОВИЦА
СЕКЕНДЕК НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
САВИЋ ДИЈАНА
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
13
15
16
20
21
33
71
Презиме и име
СТАНКОВИЋ ПРВОСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИШИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ МАЛИША
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
СТОЈИЋЕВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ БРАТИСЛАВ
ЈОВИЋ РАДИША
ДЕВИЋ ИВЧЕ
ИВИЋ ГРУЈИЦА
САВИЋ МАЛИША
ЖИВКОВИЋ ВЛАДИЦА
СТОЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРКОВИЋ МАЛИША
СТЕВИЋ НОВИЦА
ВАСИЋ ЗОРАН
М.бр
1
3
4
5
7
8
9
11
12
16
27
Презиме и име
МАРЈАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
СТОЈАДИНОВИЋ САША
СТЕПАНОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ НОВИЦА
ИВКОВИЋ СТАНИША
ПАНТИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕВТИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ЦАНЕ
АЋИМОВИЋ СЛАВИША
МАРТИНОВИЋ САША
Улица и број
С. Чавића 59, Шабац
Пиланска 43
Цара Душана 73, Мајур
Партизански Пут 18
29. Новебра 17
Б. Станковић 7
Касарске Ливаде
С. Марковића. 15, Хртковци
Гробљанска 4
Гробљанска 4
Партизански Пут 23
Радничка 2
Моше Пијаде 1
Телефон
Мобилни
015/348-919
022/445-404 063/898-5072
015/377-150
062/800-4577
063/811-1019
015/519-628
064/212-7553
063/715-7242
064/181-7631
022/445-031
064/167-9692
063/878-6946
СС – 520 „ВИХОР“ – 12206 МАЉУРЕВАЦ
Улица и број
Николе Тесле 22
Николе Тесле 28
Т. Чаршија 4/40А, Пожаревац
Стишка 2
Светосавска 24
В. Дуогшевића 9, Брадарац
Светосавска 24
Б. Димитријевића 9
Цара Душана 10
Ђуре Јакшића 4, Костолац
Светосавска 7
Видовданска 2
Стишка 2
Николе Тесле 24
Ћириковац
Ћириковац
Телефон
Мобилни
012/261-472 064/289-3520
012/261-296 063/871-6811
066/025-159
012/261-170 064/363-9839
012/261-360 065/226-8836
012/261-142 064/357-4942
012/261-277 064-313-6923
012/261-207 064/417-7456
012/261-318 063/883-1411
012/240-132 064/802-6007
012/261-315 063/846-7337
012/261-317 064/260-7358
012/261-170
012/261-278 064/267-1642
012/564-238
012/564-282 063/124-3372
СС – 527 „ЗВИЖД“ – 12240 КУЧЕВО
Улица и број
Кучево
Вуковић
Кучево
Кучево
Кучево
Кучево
Вуковић
Раброво
Вуковић
Камијево
Љешница
225
Телефон
012/852-372
012/882-167
012/852-581
012/852-483
012/851-543
012/850-939
012/882-301
012/885-341
012/882-160
012/667-700
064/949-7689
Мобилни
063/828-9028
064/297-7699
063/847-3797
065/606-0338
063/872-7417
30
31
32
35
ДАБИЋ МИРКО
ИЛИЋ МИРОЉУБ
ОБРАДОВИЋ САША
МАДРУЈКИЋ РАДЕ
Мустапић
Љешница
Камијево
Кучево
012/886-109
012/858-169
012/667-678 063/156-8115
012/886-233
СС – 529 „ПОТИСКИ ЛЕТАЧ“ – 24400 СЕНТА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
Презиме и име
КРЊАЦ МИЋО
ПОПОВ САВА
ОЊИН МИЛОВАН
МОЛНАР КРИСТИЈАН
КРЊАЦ НАТАША
НАЂ АБОЊИ ЛАСЛО
ДОНЕ РОБЕРТ
ПОПОВ ВИКТОР
ТАТОМИР ЈОВАН
ВИШЊИЋ НИКОЛА
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
ГУЉАШ ТИБОР
РАДИЋ ИГОР
ТОТ ХОРТИ АТИЛА
БОЖИН МАРИЈАН
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
10
11
14
23
24
Презиме и име
НИКОЛИЋ СЛАВОЉУБ
НИКОЛИЋ ЉИЉАНА
ШУВАК ЗОРАН
МИЛИСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
АЛЕКСИЋ ЂОРЂЕ
ИЛИЋ МИЛОВАН
МИЛОЈЕВИЋ ВЛАДАН
НИКОЛИЋ ЖЕЉКО
НИКОЛИЋ ДУШАН
ЈАНКОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛОЈЕВИЋ ЛАЗАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
11
Презиме и име
ЈЕВТИЋ МИЛАН
ЖИВАНОВИЋ ИВАН
ЖИВАНОВИЋ ЖИКИЦА
ЖИВОТИЋ ЗОРАН
ЖИВОТИЋ ОБРЕН
ЖИВАНОВИЋ ТОПЛИЦА
ПАВЛОВИЋ НОВИЦА
ПАВЛОВИЋ РАДИША
ПАВКОВИЋ РАДОЈИЦА
Улица и број
Кошут Лајоша 11
Петра Прерадовића 27/А
Милоша Обилића 81, Падеј
Штросмајерова 3
Кошут Лајоша 11
Бранка Радичевића 38
Браћа Леви 29
Петра Прерадовића 27/А
Бул. Ослобођ. 45/16, Н. Сад
Остојићево
Кањишки Пут бб, Г. Брег
Преградски Венац 128
В. Книћанина 28, Руско Село
Сента
Хајдук Вељка 5, Санад
Телефон
Мобилни
024/814-925 064/389-1219
024/813-507 063/163-8567
062/275-734
024/821-559
024/814-925
064/010-9119
024/822-201 064/252-6341
024/813-507
064/338-0190
063/740-9150
063/880-0933
024/816-859
0230/58-128
063/816-6320
061/171-4500
СС – 531 „КОСМАЈСКИ ЛЕТАЧ“ – 11414 В. ИВАНЧА
Улица и број
Мартовска 57
Мартовска 57
Мартовска 60
Леска 27
Мартовска 18
Ћуковачка 22
Превалска 2
Трновачки Пут 2
Светосавски Пут 2
Пијац 24
М. П. Сељанчице 4
Леска 69
Телефон
Мобилни
011/821-2499
011/821-2499
063/815-1975
063/714-1174
011/821-2507 063/176-6735
011/821-2518 063/302-770
011/821-2489 063/245-387
011/821-2513 064/665-3723
011/821-2532 063/262-997
064/160-0559
011/821-2661
011/821-2624 064/290-1585
СС – 539 „ПЛАВИ МАВИЈАН“ – 11310 ЛИПЕ
Улица и број
Омладинска 14
Лоле Рибара 15
М. Тита 42
29. Новембар 4
М. Тита 22/Ф
М. Тита 7
Ж.М. Реља 21
Ж.М. Реља 20
Партизанска 90
226
Телефон
Мобилни
026/771-689
026/771-565
026/771-394
026/771-646
026/771-818
026/771-300
026/771-264
026/771-264
026/771-134
13
14
18
19
22
29
35
41
77
99
МИЛОШЕВИЋ БОБАН
ЗЛАТОВИЋ ДАЛИБОР
ГАЧИЋ ДАНИЈЕЛ
КОСТИЋ ДАВИД
ЖИВОТИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ ДОБРИЦА
ЖИВОТИЋ ЈОВИЦА
КОСТИЋ МИРОСЛАВ
ГАЧИЋ ПРВОСЛАВ
ГАЧИЋ МАРКО
М.бр
1
2
3
5
6
7
9
11
15
17
32
Презиме и име
СИМИЋ МИШКО
СИМИЋ БОБАН
ВЕЛИЧКОВИЋ НОВИЦА
МОНИТАШЕВИЋ СИНИША
ЂУРИЧИЋ МИЛИЦА
НИКОЛИЋ ВЛАДИЦА
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ ДАЛИБОР
ЈОВАНОВИЋ БОБАН
НИКОЛИЋ ДАРКО
М.бр
2
3
4
5
9
10
15
17
20
22
Презиме и име
КОЛАРОВ НЕМАЊА
КИШУР ИВАН
ЈАГУЉЊАК ЖЕЉКО
КИШУР ЈЕЛЕНА
РОДИЋ ДУШАН
ПУЗИЋ АЛЕКСАНДАР
КУНЧАК ЈАНКО
МИЛЕТИЋ ДУШАН
СТУПАР ГОРАН
КОЛАРОВ САРА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Презиме и име
ЉУМОВИЋ ВЛАДИМИР
ГЛИШИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ БОБАН
СИМИЋ ВЛАДА
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
СИНКОВ ЗОРАН
АРСИЋ МАРКО
ЈЕЛЕСИЋ ДЕЈАН
Пролетерска 59
Партизанска 52
4. Јули 6
Партизанска 13
29. Новембар 4
Вука Караџића 52
М. Тита 22/Ф
Партизанска 13
4. Јули 6
4. Јули 6
026/771-359
026/771-143
026/771-202
026/771-627
026/771-646
026/771-196
026/771-385 064/121-5893
026/771-627
026/771-202
СС – 540 „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Барска 39
Барска 41
М. Великог 42/1
Сарајевска 14
Аласка 68
Узун Миркова 3
Б. Коцића, Радинац
Јадранска 6
Барска 43
Николе Тесле 18
Водањ
Телефон
Мобилни
026/229-745
026/229-745
026/611-268
064/210-7650
063/387-250
026/228-432
026/701-884
026/224-489
063/387-250
064/234-7827
026/715-235
СС – 542 „ГАЛЕБИЋ“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Улица и број
Жике Миловановића 4
Жртава Фашизма 86
Лаћарак
Жртава Фашизма 86
Водна 13
Јованке Габошац 2
Слободана Штиљановића 5
Матије Худзи
Јалиска I 41
Ћике Миловановића 4
Телефон
Мобилни
022/227-907 064/909-2549
022/224-903
064/324-9498
022/224-903
022/227-490
022/224-707
022/223-155
022/612-017
022/641-274
022/627-907
СС – 545 „КОНДОРОВ ЛЕТ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ
Улица и број
Ђачког Батаљона 1
Браће Лазића 159, Звечка
Колонија Други Део 50
М. Мијаиловића 13
Улица 4, Бр 20/Б
Селенића Крај 9А
Марка Милановића 9А/19
Црвеног Крста 2
Б.Урошевића 43
227
Телефон
Мобилни
064/218-1952
064/169-5317
011/870-2127
011/833-2489
011/872-0709 064/843-7801
011/8771-206 064/133-3591
011/875-5703 064/179-3686
063/852-3499
064/825-2941
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
27
30
33
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
22
23
24
25
26
29
30
32
34
39
ЈЕЛЕСИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕРЕМИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ДРАГИЋЕВИЋ МИЛОШ
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ МИЛЕНКО
РАНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ ЗОРАН
ПАЛЕЖЕВИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ САША
БОЈИЋ ЖЕЉКО
ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
МИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ МИОДРАГ
Б.Урошевића 43
Р. Маринковића 134, Шиљ.
Милоша Обилића 3
Звечка
Дрен, Горњи Крај
Цара Лазара 98
Горњи Крај 40
Војводе Бојовића 39
Црвеног Крста 9
Немањина 80
Кованчина 33Д - Мислођин
Кућни Број 5 - Мислођин
Браће Јоксића 32
Јасенак
Звечка
064/357-0829
011/835-4677 061/111-3961
011/872-5448 061/239-7092
011/876-6632
063/8108-158
064/225-8186
011/877-2314 064/117-5609
064/313-5697
064/135-4394
011/875-7284 063/804-4112
011/872-2431
011/877-3387 064/182-0885
064/289-1516
011/877-1201 064/371-2426
064/179-7578
СС – 547 „СВЕТИ СТЕФАН“ – 11215 СЛАНЦИ
Презиме и име
СОФРОНИЈЕВИЋ СРЕЋКО
ЛАТИНКИЋ ЗЛАТОМИР
СОФРОНИЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ЂУРЂЕВИЋ САВА
МАРКОВИЋ ДУЛЕ
КАЗАНЏИЋ ДРАГАН
РИСТИЋ НЕМАЊА
ДАВИДОВИЋ САША
СОФРОНИЈЕВИЋ ДРАГАН
МАСЛАРЕВИЋ БОРА
РИСТИЋ СЛАЂАН
БРАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
ГАЈИЋ ТОМИСЛАВ
СТОЈКОВИЋ ТОМА
МАРКОВИЋ СТЕФАН
ДАВИДОВИЋ СЛОБОДАН
АКСЕНТИЈЕВИЋ МИЛАН
МАСЛАРЕВИЋ ДРАГИША
ЂУРЂЕВИЋ МИЛАН
ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД
МИШИЋ МИЛАН
ИГЊАТОВИЋ МИЛОРАД
ВУКОЈЕВИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ МИТАР
ЈАКШИЋ НИКОЛА
ПАВЛОВИЋ ЉУБА
СОФРОНИЈЕВИЋ НЕНАД
Улица и број
М. Обилића 18
Браће Југовић 2
М. Обилића 12
Првог Маја 7
С. Марковића 2
Маршала Тита 93
Лоле Рибара 36
С. Ковачевића 17
М. Обилића 14
Радничка 10
И. Лоле Рибара 36
Првог Маја 9
Првог Маја 21А
Лоле Рибара 46
Ломина 2
С. Ковачевића 21
Карађорђева 10
Радничка 14
Првог Маја 17
М. Тита 59
Радничка 4
Ин Мемориам
Омладинска 15А
Првог Маја 24
М. Тита 1А
М. Тита 55
М. Обилића 12
Телефон
Мобилни
011/299-4322 065/455-5065
011/278-7933 064/353-3785
011/278-4455
064/336-9163
011/278-7344 064/321-6842
011/278-5127 064/334-4005
011/299-4386
011/299-4294 064/344-1756
011/299-4263 065/601-1715
011/299-4318
011/299-4386 064/047-7995
011/278-0594 064/410-4525
011/299-4393 064/117-0686
011/299-4505 064/162-7166
065/672-7164
011/299-4296 064/220-0441
011/278-8169 064/270-9534
011/299-4517
011/278-9863
011/278-6863
011/278-8975 063/125-6035
011/274-6644 065/274-6644
011/299-4238
011/299-4523 063/841-0396
011/278-9576
011/278-4455 064/180-1050
СС – 550 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 11132 БЕЛЕ ВОДЕ
М.бр Презиме и име
1 РИСТИЋ ВОЈИСЛАВ
Улица и број
Емила Золе 35
228
Телефон
Мобилни
011/239-0680 064/295-6616
2
3
4
5
10
11
13
18
21
22
24
27
28
30
99
ТЕШИЋ СЛОБОДАН
СПАСОЈЕВИЋ ЖИВАН
ОГЊАНОВИЋ ВЕЛИМИР
ТРПЕСКИ ТАНЕ
ПЕКИЋ ДРАГОМИР
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАЈКО
БРУСАЋ ДЕЈАН
МИЛОЈКОВИЋ ЈОВАН
ПЕЈОВИЋ ДУШКО
КНЕЖЕВИЋ МИРКО
БУГАРЧИЋ МИЛОВАН
ЈАНКОВИЋ БЛАГОЈЕ
ТАНАСКОВИЋ ИЛИЈА
МИЛИЋЕВИЋ ЈОВАН
ТЕШИЋ ВЕСНА
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
Презиме и име
РИСТИЋ ТОМИСЛАВ
НЕШИЋ МАРКО
РИСТИЋ ГОРАН
ЋИРИЋ МИЛАН
НЕШИЋ НЕМАЊА
ВУЈАСИН ДАНИЈЕЛ
ЦВЕТКОВИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ БОБАН
СТОЈАНОВИЋ СРДАН
КОЧИЋ ПРЕДРАГ
ЋИРИЋ ЖИВКО
СТОЈИЋ ИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
НЕДЕЉКОВИЋ ДОБРИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОРАД
РИСТИЋ ДИМИТРИЈЕ
ВУЈАСИН ДРАЖЕН
НЕШИЋ ДРАГОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
9
22
33
55
99
Презиме и име
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ МИЛАН
МИЛОЈЕВИЋ МАЛИША
ДАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЛУКИЋ ГОРАН
АНДРЕЈИЋ ЗОРАН
ПОПАДИЋ БЛАГОЈЕ
ЖИВКОВИЋ МИЛУТИН
ИВАНОВИЋ МИЛУТИН
ЖИВКОВИЋ ЖАРКО
ЂОКИЋ ГОРАН
Здравка Јовановића 79
Горичка 54
Лепосаве Вујошевић 5А
Стојана Матића 56
Петефијева 18
Љубице Ивошевић 20
31. Српске Бригаде 29
Битољска 44
Љубице Ивошевић 43
Ратка Митровића 90А
Кнежевачка 28
Емила Золе 3
Санџачка 9
Кнеза Вишеслава 62А
Здравка Јовановића 79
011/251-3495
011/252-3857
011/503-693
011/239-5830
011/251-1216
011/250-8967
011/870-0041
011/515-714
011/250-6768
011/250-4704
011/533-8616
011/518-822
011/251-8953
011/355-3613
011/251-3495
063/831-2930
065/889-8980
064/514-4905
064/153-1100
063/195-0160
064/152-5449
063/838-0280
064/180-4181
063/868-8474
064/882-8756
063/831-2930
СС – 551 „ПРИДВОРИЦЕ“ – 11420 ПРИДВОРИЦЕ
Улица и број
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Телефон
Мобилни
026/361-164
026/361-088
026/361-068
026/361-180
026/361-090
064/212-4199
026/361-202
026/361-128
064/200-4598
064/447-8412
026/361-028
064/347-7237
026/361-159
026/361-160
026/361-036
026/361-124
064/212-4199
026/361-090
СС – 555 „ЛАЗАРИЦА“ – 37000 КРУШЕВАЦ
Улица и број
Н. Марковић 61
Аљендеова 3/5
Пепељевац
Ј. Димитријевић 19
С. Главаша 34
Цара Лазара 141
В. Родојевића 31
Вучак
Н. Марковић 61
Вучак
А. Пордушића 41
229
Телефон
Мобилни
063/12-0063
037/642-041 062/460-657
064/955-2006
064/164-4206
064/118-4311
037/38-731
037/458-867 064/267-8727
037/22-540
062/236-206
037/642-024 064/556-3187
037/458-960 063/856-5691
СС – 557 „КРАЉ“ – 25230 КУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
36
44
50
88
Презиме и име
ЖАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ
БЛЕЧИЋ ИВАН
ЕРАКОВИЋ ГОЛУБ
МЕДИЋ МИЛОВАН
ПЛЕТИКОСИЋ АТИЛА
КОМНЕНИЋ ЈОВАН
ДРАГИЧЕВИЋ СРЂАН
СТОЈАНОВ МИЛАН
ПАВКОВ САША
ЈАКИЋ РАДОВАН
ПЛЕТИКОСИЋ АНДОР
ИЧИН НОВИЦА
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
НЕНАДИЋ БРАНКО
КОПРИВИЦА МИРКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
55
Презиме и име
РАДАКОВИЋ ДРАГОМИР
ИВАНОВИЋ УГЉЕША
ПРОКОПЉЕВИЋ ЖИВКО
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
РАДОЈЕВИЋ ЈОВАН
ВУКАСОВИЋ СЛОБОДАН
РАДАКОВИЋ ЗВОНКО
ЂУРЂЕВИЋ РАДИША
ВУКАСОВИЋ ВЛАДА
ИВАНОВИЋ ВУКАШИН
БРАНКОВИЋ НЕНАД
ЈУГОВИЋ МИЛОРАД
ВЕЛИЧКОВСКИ ЈОВИЦА
ВЕЛИЧКОВСКИ МИЛОШ
ВУКАДИНОВИЋ ДУШКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
БАБИЋ МИЛОРАД
ЖИВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МИТИЋ ЈОВАН
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
РАЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈАДИНОВИЋ МИКИЦА
ДЕСПОТОВИЋ БРАНКО
СТЕВАНОВИЋ САША
ЈЕРЕМИЋ ЧЕДОМИР
ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР
Улица и број
М. Тита 210
Радоја Дакића 7
М. Тита 83
П. Драпшина 116
В. Назора 10
Виноградска
М. Ратковића 35
Ј. Крамера 63
Ј. Крамера 78
Дурмиторска 23
В. Назора 10
М. Тита 225
Д. Бојовића 56/А
Јна 107
М. Бирсаћ 17
Телефон
Мобилни
025/722-737 060/072-2737
064/541-4217
025/729-444
025/721-530
025/725-607 064/268-3768
025/721-310
064/641-9787
025/723-095
025/726-734 065/906-9311
025/725-607 063/731-1219
064/241-0207
021/704-851 063/562-865
025/711-217
025/721-622
СС – 560 „ДОЊИ СРЕМ“ – 11279 ПЕТРОВИЋ
Улица и број
Ин Мемориам
Н. Тесле 32
Бољевачка 14
Браће Нешковић 6
Ивана Петровића 81
Душана Вукасовића 4
Војвођанска 24
Д. Вукасовића 6
Душана Вукасовића 4
Добановачка 7А
Дечанска 7
Војвођанска 44
Играчка 49
Играчка 49
Д. Вукасовића 71
Телефон
011/843-8492
022/831-63
022/830-60
011/843-8478
011/843-8477
011/843-8478
011/843-8247
011/843-8836
022/887-31
022/887-31
011/843-8571
СС – 561 „НАДА“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
Улица и број
К. Александра I 37
М. Гајића 36
С. Мокрањца 177
С. Мокрањца 105
1. Мај 32
Балканска 34
Ореовица
К. Александра I
Балканска 12
Ђуринац
К. Александра I 37
230
Телефон
026/513-960
026/514-223
026/515-656
026/522-435
026/512-346
012/258-214
026/511-267
Мобилни
063/320-603
063/870-2310
063/802-5395
Мобилни
064/311-1103
064/081-8464
064/052-2209
063/843-8746
062/819-1478
035/344-429
026/513-960 063/852-8824
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
40
44
50
МИЛОВАНОВИЋ ИВАН
РАДОСАВЉЕВИЋ САША
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОМИР
ДЕСПОТОВИЋ МИЛАН
УДОВИЧКИ ДУШАН
РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ ЗВОНКО
СТЕВАНОВИЋ ДРАГИША
МАРИСАВЉЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
БАБИЋ ЖИВОРАД
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ПОПОВИЋ ИВИЦА
ЦАНИЋ ГОРАН
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ОБРАДОВИЋ НАДА
РИСТИЋ РАДОМИР
ИВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВОЈИНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ
ВУЈЧИЋ ГОРАН
МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ
ТОШКОВИЋ СЛАВКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
16
21
22
23
24
Презиме и име
САВАТИЈЕВИЋ СЛАВКО
САВАТИЈЕВИЋ МИЛОШ
ИВАНОВИЋ МИЛОЈКО
САВАТИЈЕВИЋ МАРКО
АНТОНИЈЕВИЋ МИХАИЛО
ЖАРКОВИЋ ЗОРАН
ИВАНОВИЋ РАДОЈКО
ИВАНОВИЋ МАРКО
ИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ПАНТЕЛИЋ САША
ПАНТЕЛИЋ НИКОЛА
ЖАРКОВИЋ НЕНАД
ПАЈКОВИЋ УРОШ
ПАЈКОВИЋ ДЕЈАН
СТАНИМИРОВИЋ ЉУБОМИР
Б. Југовића 5
Балканска 12
К. Александра I 4
Пионирска 38
Боре Станковић 1
М. Величковић 26
Балканска 12
Н. Пашића 27
М. Гајића 26
С. Село
1300 Каплара 33
Ј. Скерлића 9
Б. Ослобођења 270
Трг Д. Ђурића 5
Б. Ослобођења 409
Б. Југовића 18
1300 Каплара 33
К. Александра I 37
10. Октобра 214
К. Александра I 40
Б. Југовића 15
Б. Југовића 4
Б. Ослобољења 23
Стевана Мокрањца 162
1300 Каплара
М. Станковића
026/514-626
064/207-9915
063/152-7025
026/512-398
026/521-081
026/514-977 064/176-6203
026/521-890
064/136-5303
026/511-615
026/512-259
026/515-453
026/523-046
026/513-626
026/513-950
026/514-801
026/515-453
026/513-960
026/513-155
026/511-574
026/514-696
026/514-626
026/522-036
026/522-351
026/511-984
062/121-5549
063/834-4523
064/139-2315
064/224-0950
064/186-9003
063/151-4290
СС – 563 „ШАМПИОН“ – 11560 ВРЕОЦИ
Улица и број
Д. Ђурђевића 237
Д. Ђурђевића 237
Рударска 7
Ђурђевића 237
В. Степановића 2
Рударска
Рударска 9
Рударска 9
Рударска 9
Солунска 34
Солунска 34
Рударска
Д. Лукића 64
Д. Лукића 64
Телефон
Мобилни
011/814-4270 063/888-2720
011/814-4270 063/782-1444
063/857-0841
064/582-8088
011/814-5239 063/836-5199
011/814-5608
011/814-5178 064/221-4077
011/814-5178 063/850-5110
011/814-5178 065/814-5178
011/814-4303 064/372-3827
011/814-4303 064/582-8008
011/814-5608
065/814-4237
011/814-4237 064/346-1898
СС – 565 „НОВИЦА МИЛЕНКОВИЋ-РОКИ“ – 11329 ВРАНОВО
М.бр Презиме и име
1 ХАЏИЋ ДРАГАН
Улица и број
Лазара Савића 18
231
Телефон
Мобилни
026/732-048
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
33
40
МИЛОЈКОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ДУШАН
СИМИЋ ВЛАДАН
ШАЛИ ИВИЦА
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ СТАНИША
ВОЛФ ДРАШКО
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
ГОЛУБОВИЋ ДАРКО
ПАНТИЋ ДАРКО
П. Магазиновића 14
8. Марта 2
Саве Ковачевића 19
8. Марта 8
К. Александра I 7
Карађорђева 17
Саве Ковачевића 1
А. Јовановића
Карађорђева 18
К. Александра I бб
7. Реон
П. Магазиновића 18
Саве Ковачевића 19
Лазара Савића 17
026/732-095 063/680-562
026/732-244
026/732-224 064/912-9260
026/732-500
026/732-652 064/167-3658
064/176-2595
026/732-257 064/313-9736
063/726-9308
026/732-293
026/732-527 064/199-6142
065/629-0091
026/732-883 064/172-7453
026/732-809 064/209-3095
065/668-8236
СС 570 „ПОБЕДНИК“ – 14000 ВАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
47
Презиме и име
ПАРАМЕНТИЋ ВЛАДИМИР
ТРИПКОВИЋ СЛОБОДАН
НИКИТОВИЋ НЕМАЊА
ПАРАМЕНТИЋ ЖЕЉКО
НИКИЋ МИЛОШ
ПАРАМЕНТИЋ ВЕЉКО
ПЛОЧИЋ АЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГИША
ЈАКОВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ
МАРКОВИЋ ЖЕЉКО
ДРАГОЈЛОВИЋ ДРАГОМИР
ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН
НЕНАДОВИЋ НИКОЛА
МАНДИЋ ВЛАДА
КУЛИНЧЕВИЋ ВОЈКАН
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
МОМЧИЛОВИЋ БРАНКО
М.бр
1
2
3
6
8
19
23
25
28
34
46
Презиме и име
ЈОВАНОВ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН
ПАВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НОВАКОВ ЂУРА
КАЉЕВИЋ ИВАН
ИДРИЗОВИЋ БАЈРАМ
БЕНЕВ СРЂАН
ВРАНИЋ ДРАГАН
ОСТОЈИН ДЕЈАН
САВИЋ ЖИВКО
ЈУРЧЕНКО-ИЛИЋ ПЕТАР
Улица и број
С. Ненадовића 2
V. Пук 6
V. Пук 6
С. Ненадовића 2
Г. Грабовица 156
С. Ненадовића 2
Г. Глава 82
Б. Соларића 21
К. Абрашевић 5
Бело Поље 96
Сувоборска 98
Б. Баруха 43
Карађорђева 30
Седлари 71
Шабачки Пут 163
Бело Поље 104
С. Ненадовића 11
Телефон
Мобилни
014/230-764
014/235-286
014/235-286
014/230-764
014/287-488
014/230-764 063/727-1616
014/285-193
014/220-101
064/210-0190
014/224-081 064/832-3818
014/415-735
014/245-109
014/230-746
014/215-288
014/233-863
СС – 572 „ТЕКИР“ – 26234 БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
Улица и број
Змај Јовина 34
Златица 54
Ђуре Јакшића 1
Моше Пијаде 38
Златица 42
Златица 15
Бориса Кидрича 35
Врањанска 7А
Змај Јовина 28
Саве Ковачевића 34
Првомајска 68
232
Телефон
Мобилни
013/626-955
013/626-937
013/626-395
013/626-683
013/626-017
013/626-599
013/625-288
013/626-794
013/626-037
013/626-766
013/626-768
СС – 573 „МАВИЈАН“ – 12254 МАКЦЕ
М.бр
1
3
4
6
7
9
11
13
16
18
23
26
29
30
31
32
33
34
35
73
Презиме и име
МАРКОВИЋ БОБАН
МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД
НИКОЛИЋ МИРКО
ЈОНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ ДУШАН
НЕДЕЉКОВИЋ МАЛИША
РАДОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
МИЛАДИНОВИЋ ДАЛИБОР
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ПАВЛОВИЋ БОБАН
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОШ
МИТИЋ АНТОН
МИЉКОВИЋ СТЕФАН
МИЉКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ ЖИКА
МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЖИВКОВИЋ НЕНАД
М.бр
1
3
4
5
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
23
24
27
30
33
34
35
Презиме и име
ИЛИЋ ЈОВИЦА
КАТИЋ ФРАЊА
МАРЈАНУ СЛОБОДАН
ИЛИЋ МАРКО
НИКОЛОВСКИ СЛАЂАН
КРСТЕВСКИ ИВАН
МАРТИНОВСКИ БОРА
СПАСИЋ ЈОВИЦА
СПАСИЋ ДРАГАН
КАТИЋ МАТЕЈА И СТЕФАН
КРЧАДИНАЦ ПАВЛЕ
КОЛОЦКИ ЈОЖИ
МИХАЈЛОВИЋ ОЛИВЕР
ГЕЏУ СЛОБОДАН
ИДВОРИЈАН МАРИНЕЛ
ВЕЛЕВСКИ ГОРАН
ПЕШИЋ ВИКТОР
НИКОЛИЋ ДРАГАН
АРСИЋ ЖЕЉКО
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
БОЈКОВИЋ МИЛОШ
Улица и број
М. Тита 76
В. Дугошевића 27
В. Дугошевића 26
В. Дугошевића 28
Дољашница
1. Мај 5
Београд
Корчагинова 44
Корчагинова 10
В. Дугошевића 20
Корчагинова 49
М. Тита 76
Село Миљевић
В. Дугошевића 27
Јна 59
7. Јула 9
7. Јула 9
1. Мај 2
М. Тита 76
Корчагинова 45
Телефон
012/290-035
063/180-9537
012/290-378
012/290-078
012/290-742
012/290-247
012/290-084
012/290-105
012/290-131
012/290-111
012/290-035
012/667-561
012/290-005
012/290-231
012/290-035
012/290-528
СС – 577 „МАВИЈАН“ – 26202 ГЛОГОЊ
Улица и број
Пролетерска 14
1. Мај 26
Јна 44
Пролетерска 14
Млинска 32
1. Мај 153
4. Октобар 18
Млинска 99
Млинска 99
1. Мај 26
Карађорђева 74А
Јна 22
В. Караџића 83
Млинска 82
Млинска 135
29. Новембра 8
Ж. Зрењанина 12
1. Мај 47
1. Мај 154
1. Мај 152
1. Мај 90
Телефон
013/627-381
013/627-602
013/627-670
013/627-381
013/627-512
013/627-607
013/627-043
013/627-543
013/627-543
013/627-602
013/627-190
013/627-573
013/627-454
013/627-607
013/627-117
СС – 578 „ИКАР“ – 11317 ЛОЗОВИК
М.бр Презиме и име
1 МИЛИЋЕВИЋ ГОРАН
Улица и број
Ђуре Ђаковића 48
233
Мобилни
063/775-4354
064/269-4193
064/367-7160
064/571-0652
063/774-2272
064/260-8230
064/260-8359
064/510-5533
064/004-6496
062/681-733
064/542-6232
060/621-7217
064/065-0565
064/512-6292
063/733-0100
064/263-7351
064/260-7031
Мобилни
063/185-7371
062/332-981
064/509-2085
064/275-0025
063/161-3773
064/127-2341
063/185-9164
063/746-4590
064/545-7321
064/685-7303
063/784-2292
062/444-842
063/733-6196
063/716-6529
064/364-1031
Телефон
Мобилни
026/832-443 064/414-0778
2
5
8
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
25
26
27
30
31
ГМИТРОВИЋ МИОДРАГ
ДЕВИЋ СЛОБОДАН
СКОКИЋ СЛАВИША
ИВАНОВИЋ БРАНКО
РАНКОВИЋ ВЛАСТИМИР
СТОЈАДИНОВИЋ МИША
ЈЕРЕМИЋ ВЛАДАН
ИВАНОВИЋ НОВИЦА
ЈЕРЕМИЋ ЖЕЉКО
ГАЈИЋ НЕНАД
СКОКИЋ ТОПЛИЦА
СПИРИДОНОВИЋ БОЈАН
РАЈИЋ ЈОВИЦА
ЈАНКОВИЋ МАРКО
ГМИТРОВИЋ ДЕЈАН
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
РАШКОВИЋ ИВАН
НОВАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ ДЕЈАН
Саве Манојловића 41
Лоле Рибара 24
1. Маја бб
Јна 4
Радице Ранковић
Ђуре Ђаковића 98
Саве Чолаковића 22
Свете Младеновића 10
Саве Чолаковића 22
Ђуре Ђаковића бб
Београдска 2
15. Маја 5
Александра Терзића 42
Ђуре Ђаковића бб
Саве Манојловића 41
Боже Радића 32
Алексндра Терзића 31
Јна 137
Јна бб
026/832-761
026/831-872
026/831-481
026/832-565
026/831-828
026/831-004
026/831-677
026/781-126
026/831-677
026/831-020
026/831-368
026/831-566
026/832-721
026/831-573
026/832-761
026/832-492
026/832-286
026/831-608
026/831-646
064/420-4871
062/675-893
063/170-0840
064/363-8922
063/769-8077
064/252-7628
063/842-7700
064/167-2095
064/336-9481
064/363-8851
064/937-4565
064/425-8280
064/067-6522
064/280-1819
064/067-2909
062/250-519
064/033-0569
СС – 579 „ЧАПАР“ – 24342 ПАЧИР
М.бр
1
2
3
4
5
10
11
13
14
15
19
21
22
Презиме и име
КОВАЧ ЈОЖЕФ
ЋОРИЋ МИЛОВАН
ПИВОН ШАНДОР
ЗУБАН ЈОЖЕФ
БАНАИ ШАНДОР
СЕМЕШИ БЕЛА
КИШ ЛАСЛО
КИШ АЛБЕРТ
БАЛАЖ ШАНДОР
СЕМЕШИ ФЕРЕНЦ
ЋОРИЋ МИЛИСАВ
БЕРТИ ЈОЖЕФ
СЕМЕШИ ЈОЖЕФ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
РАДОЈКОВИЋ МИРОСЛАВ
СТАНИЈАНОВИЋ БОБАН
ОБРАДОВИЋ НИКОЛА
НИКОЛИЋ НЕБОЈША
СТОЈИЛОВИЋ НИНА
ВУЛИЋ МИЛАН
ЦАНИЋ РАДОМИР
РАДОЈКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
РАДОЈКОВИЋ МИРОСЛАВ
ТАНАСИЈЕВИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ЗВЕЗДАН
Улица и број
Болманска 1
Змај Јовина 29
Мала Улица 8
Панонска 8
Петефи Шандора 17
И. Лоле Рибара 4
Радничка 17
Хрватска 7
Висоравна 11
Масарикова 28
Савска 5
Кошут Лајоша 10
Масарикова 31
Телефон
Мобилни
024/744-162
063/726-3082
063/157-3279
063/853-3742
024/741-750
061/114-6325
064/557-2567
063/747-1079
063/737-5391
062/114-5477
062/107-3137
063/720-3054
063/168-1606
СС – 580 „СТАРИ АС“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
Улица и број
Живана Петровића 50
Живана Петровића 77
Булевар Ослобођења бб
Браће Новожилов 1
Његошева 6
10. Октобра 12
Булевар Ослобођења 272
Живана Петровића 50
Живана Петровића 50
Живана Петровића 22
Живана Петровића 22
234
Телефон
Мобилни
026/511-830
026/513-113
026/521-664 063/715-2214
026/512-135
026/513-626
026/511-830
026/511-830
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
НЕШИЋ МАРКО
НЕШИЋ БОЈАН
НИКОЛИЋ ЉУБИША
БРАДАРИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ СЛАВИША
ЦВЕТКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
СТОЈАНОВИЋ ЉУБИША
РАДОСАВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ
СТОЈИЛОВИЋ ГОРАН
МАТИЋ ЈОВАН
ЦАНИЋ ЖИВКА
РАДОЈКОВИЋ НЕМАЊА
НЕШИЋ МИЛУТИН
ИВКОВИЋ СТЕФАН
ИВКОВИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
БРАДАРИЋ МИЛАН
ДОНИЋ СРЂАН
ИСАИЛОВИЋ ДРАГАН
ЦВЕТИЋ СЛАВОЉУБ
ЦВЕТИЋ СТЕВАН
ТОДОСИЈЕВИЋ ДЕЈАН
СТАНОЈЛОВИЋ НОВИЦА
МАРЈАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
МАРИНКОВИЋ НЕНАД
ЗЛАТАНОВИЋ МИРКО
Орашка 35
Копоринска 38
М. Станковића 131
Живана Петровића 46
М. Станковића 131
М. Станковића 48
Охридска 23
Змај Јовина 19
Б. Ослобођења 409
Његошева 6
С. Мокрањца 121
Б. Ослобођења 272
Живана Петровића 50
Орашка 35
7. Јули 3
7. Јули 3
Б. Новожилов 1
Живана Петровића 46
М. Станковића 122
Дринска 5
М. Гајића 56
М. Гајића 56
Копоринска 14
М. Станковића 124
1300 Каплара 37
9. Октобра 92
Орашка 26
026/521-217
026/511-994
026/511-631
026/511-329
026/511-631
026/511-554
026/521-832
026/515-601
026/513-950
026/522-435
026/513-626
026/511-830
026/521-217
026/512-208
026/512-208
026/521-664
026/511-329
026/521-067
026/511-621
026/522-228
026/522-228
026/515-144
026/513-468
026/513-348
064/294-8446
064/319-6690
064/179-1480
064/671-4319
064/339-3418
064/295-5967
063/608-1825
063/739-0916
065/511-6210
063/155-7522
065/636-4985
064/245-5813
064/447-7728
063/847-9821
065/623-5613
026/513-301 064/395-6947
СС – 583 „ДУНАВ“ – 19300 НЕГОТИН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
Презиме и име
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБА
РАЈИЋ ДРАГАН
ИВАНОВИЋ ЖАРКО
ТРАИЛОВИЋ ЈОВАН
ИВАНОВИЋ ИВАН
ПРСТИЋ ГОРАН
КИРИЏИЋ ИВИЦА
БЕЛИЋ ДРАГИША
ВУЧКОВИЋ ГОРАН
РУЖИЋ ПЕТАР
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
РАДУЛОВИЋ СЛОБОДАН
КАСАПИЋ СЛАВКО
КАСАПИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ ВЛАДАН
ПОПОВИЋ АНДРИЈА
СТАНОЈЕВИЋ НЕНАД
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН
Улица и број
Село Поповица
Јна 26
Ин Мемориам
27. Априла
Јована Ј. Змаја 18
Јована Ј. Змаја 4
Село Милошево
Село Радујевац
Шистекова бб
С. Пенезића Крцуна 26
Бранка Радичевића 57
С. Пенезића Крцуна 6
С. Пенезића Крцуна 9
С. Пенезића Крцуна 9
Село Видровац
Село Видровац
Село Радујевац
Село Видровац
С. Пенезића Крцуна 26
235
Телефон
Мобилни
019/476-804 063/768-0834
019/542-929 063/877-8403
019/542-740
019/547-907
019/545-582
019/523-216
019/528-363
019/544-159
019/546-448
019/541-481
019/545-358
019/545-704
019/545-705 060/366-3340
019/552-132 064/273-7787
019/552-132
019/528-372
019/552-137
063/760-7216
21
22
23
25
27
28
29
30
33
39
41
42
43
44
45
МИЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН
АЛЕКСИЋ ДРАГИ
СПАСИЋ ИЛИЈА
ЖИВКОВИЋ РАДОМИР
МИЛОЈКОВИЋ СТАНОЈЕ
НИКИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ РАДИША
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
КАТИЋ ДЕСКО
ГИЦИЋ МИОМИР
МАРТИНОВИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ САША
СПАСИЋ КРСТА
БАЛАНЕСКОВИЋ ЂОРЂЕ
М.бр
2
7
11
12
20
21
25
26
28
29
30
36
38
39
40
Презиме и име
ТЕРЗИН ВЛАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
КНЕЖЕВИЋ САША
РАДИШИЋ ВЛАДА
СТАНКОВ БРАНИСЛАВ
ПУТНИК РАДИВОЈ
КЕВРЕШАН ДРАГАН
РАДЛИНСКИ АНДРИЈА
ТАПАВИЧКИ ЉУБИША
МИЈАТОВ МОМА
РИСТИЋ МИЛАН
АГБАБА НЕДЕЉКО
СТОЈАНОВИЋ СИНИША
ЧИЗМИЋ ЈОСИП
ГЛАВИНИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
2
10
24
29
32
33
35
36
39
41
42
Презиме и име
БИХОРАЦ ИЗУДИН
ПАРТАЉЕВИЋ ДРАГАН
ПУЧИЋ АДЕМ
АДИЛОВИЋ МИРСАД
АДИЛОВИЋ ЕСАД
ЗЕКОВИЋ НЕХРУ
ЈУКИЋ АЛМИР
КОРАЋ ФАТКО
ДРНДИЋ ЕРКО
МИСИНИ АРИФ
НУХОВИЋ МУНИБ
Мариоле Петровић
Село Шувајићи
Село Радујевац
7. Јули 2/2
Аце Патлиџановића 24
Добриле Радосављевић 33
С. Радосављевић 37
Обилићева 9А
Село Радујевац
Село Радујевац
Дунавска 8/1
Село Радујевац
Станоја Главаша бб
Село Радујевац
Село Буковче
063/834-3004
012/666-476 063/779-6120
019/528-164
019/545-731 062/824-1654
019/546-950
019/549-134
019/543-988
019/546-950
063/816-5678
019/528-321 063/823-0033
019/546-577 063/702-825
019/528-066
019/541-435
019/528-143
019/550-008
СС – 584 „БЕГЕЈ“ – 23000 ЗРЕЊАНИН
Улица и број
Вељка Влаховића 47/21
Жабаљска 3
Маршала Тита 5
Ж. Зрењанина 16
Ж. Зрењанина 99
Пролетерска 61А
Стражиловска 52
Чонтикарска 34
С. Соломуна 20
Ж. Зрењанина 74А
М. Станивуковића 59
М. Суботина 11
Ж. Зрењанина 99
Мошоринска бб
З. Јовина 27
Телефон
Мобилни
023/564-151
023/538-945
063/648-134
023/737-451
064/271-5167
023/738-374
023/562-711
023/535-651
023/737-145
023/737-832
023/510-923
023/538-802
062/330-319
063/808-4488
023/737-370
СС – 586 „СЈЕНИЋКИ ЛЕТАЧ“ – 36310 СЈЕНИЦА
Улица и број
М. Јовановића 12/9
Јабланичка бб
12. Децембар
12. Децембар 36
12. Децембар 24
Нововарошка бб
М. Горког
Незнаног Јунака
Његошева
Јабланичка
Јабланичка
236
Телефон
020/741-628
Мобилни
063/655-866
063/860-2181
063/101-2029
063/817-8521
063/699-235
064/673-2342
062/233-1912
064/041-3587
062/240-117
063/441-691
СС – 587 „РАС“ – 36300 НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
КАРААХМЕТОВИЋ АМАР
КАРИШИК ЕЛДИН
ХАСАНОВИЋ ХАРИС
ХАЈДАРЕВИЋ ЏЕНАН
МУРАТОВИЋ АНЕС
ЛАКОТА ЏЕНИС
ЗОРНИЋ ЏЕМИЛ
ХАСАНОВИЋ ЕЛМЕДИН
ГУЏЕВИЋ ЕМИН
БЕЈТОВИЋ АЛМАС
КАХРОВИЋ РИЈАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
ВЕЛИЧКОВИЋ СЕКА
ЈАЊИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ РАДИЦА
ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР
АРАНЂЕЛОВИЋ РАДИША
ВРАЊАНАЦ СЛАВОЉУБ
ЈАНКОВИЋ САША
МИЛИЋЕВИЋ ЗОРАН
ВРАЊАНАЦ САША
ВЕЛИЧКОВИЋ РАДИША
РАИЧЕВИЋ СТЕВАН
КОСТИЋ ВЛАДИЦА
САВИЋ ВЛАДИМИР
СТЕВОВИЋ АЛЕКСА
СТЕВОВИЋ НЕШКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ МИЛАН
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ
ГРАЧАНИН БРАНИМИР
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ЈЕВТИЋ МИЛОШ
СТАЈКОВИЋ ИГОР
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
ДАРИЈЕВИЋ НИКОЛА
АЛЕКСИЋ БОЈАН
ИВИЋ ИВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН
ФИЛИПОВИЋ СЛАЂАНА
Улица и број
Ослобођења 34
Својбор 140
Ј. Кеј 100
М. Обилића 27
Г. Живковића 386
Шумадинска 38
Хађет 6
Београдска 31
Новосадска 3
Козарачка 17
Косанчића 68
Телефон
Мобилни
020/316-322
020/314-639
020/316-660
020/312-193
020/382-898
063/894-6898
020/317-162
020/316-911
020/384-575
020/385-467
020/420-137
СС – 588 „ШАМПИОН“ – 37000 КРУШЕВАЦ
Улица и број
Радована Милошевића 39
Шумадијска 83
Шумадијска 83
Радована Милошевића 39
В. Головоде
Срндаљска 2/3
Саве Милошевића 171/Б
В. Головоде
Расадник IIб6
Радована Милошевића 39
Радована Милошевића 39
Радомира Аврамовића 52
В. Головоде
В. Головоде
В. Головоде
Телефон
Мобилни
037/410-960 063/865-2314
037/28-017
037/28-017
037/410-960
064/121-3772
037/481-139
064/443-0705
037/636-275
037/481-139 063/812-6847
037/410-960 064/227-8342
037/410-960
063/848-1480
037/636-224
037/636-234
037/636-234 062/757-035
СС – 589 „ДИКА ЏОДИНАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ
Улица и број
Марка Орловића 331
Саве Милошевића 188
Цара Лазара 158/1
Село Пепељевац
Село Гаглово
Село Гаглово
Село Гаглово
Село Гаглово
Дамњана Максића 39
Балшићева 16
Село Гаглово
Дамњана Максића 39
237
Телефон
Мобилни
037/442-215
037/402-334
037/31-848
037/644-334
037/887-618 063/109-7958
062/116-9754
037/887-878
037/886-029 064/121-2004
064/200-2023
062/218-902
037/887-665 062/295-756
060/606-0067
СС – 590 „ЗЛАТНА КРИЛА“ – 35205 ЈОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
19
Презиме и име
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
МИЛЕТИЋ МИЛАДИН
ПЕТРОВИЋ СЛАВКО
ПЕТРОВИЋ БОЈАН
БАИЋ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
МИЛЕТИЋ НЕНАД
АЛЕКСИЋ ВОЈКАН
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕМАЊА
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОШ
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
БАИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ТАНАСКОВИЋ СЛОБОДАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
84
Презиме и име
МАРКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
МАТКОВИЋ ЈОВИЦА
МИЉКОВИЋ МИЛОСАВ
НЕШИЋ МИЛОВАН
ИЛИЋ РАДОМИР
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
ЗАРИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ЛУКИЋ ГОРАН
ЛУКИЋ ДРАГАН
ПЕКИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ЖИВАДИН
ФИЛИПОВИЋ МИЛАДИН
МИЛЕНКОВИЋ ПРЕДРАГ
БОГДАНОВИЋ БЛАГОЈЕ
ИЛИЋ БРАНКО
ТРИЧКОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИНАИЛОВИЋ БРАТИСЛАВ
НОВАКОВИЋ НЕНАД
ЋОСИЋ БРАНКО
ЂУРИЧИЋ САША
М.бр
1
2
4
6
Презиме и име
ТАБОРИ РУДОЛФ
ГРЕШАК ВИКТОР
ВУЈИЧИЋ ГАВРИЛО
ЛАИНОВИЋ ВЛАДИМИР
Улица и број
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јагодина
Јовац
Јовац
Остриковац
Јовац
Остриковац
Ин Мемориам
Јовац
Јагодина
Јовац
Р. Миљковића 13/2
Телефон
Мобилни
035/432-569
035/432-425
035/432-553
035/432-732
064/184-1515
035/432-479
035/432-425
035/436-803
062/814-9970
035/436-711
035/432-554
064/395-5940
064/299-1834
035/855-403 035/475-689
СС – 591 „КАРИОКЕ“ – 11253 СРЕМЧИЦА
Улица и број
П. Минаиловић 5
Дворжакова 41/5
Гњионска 24
Београдска 143А
Дворжакова 62/9
Београдска 179
Гњионска 22
Београдска 183
Лукићева 53
Лукићева 51
Београдска 4-И Део 14
Обреновачка 7-И Део Бр. 27
Мирковићева 14
М. Челебановића 67/4
Душана Илића 1
Београдска 219
Школска 21Б
9. Нова 3
Дворжакова 62/9
Прве Бразде 3
Београдска 4 Део
Телефон
Мобилни
011/801-4516 064/380-2350
011/252-6736
011/252-3595
011/252-2971 064/336-7399
064/266-9553
011/252-4279
064/336-6514
064/184-8796
011/252-3087
011/252-3087
011/801-4611 063/829-1317
011/252-3611 064/276-5698
011/252-5770 064/665-5814
011/177-3606
011/802-5413
011/252-2027 062/197-0656
011/252-1095
011/252-6015
064/266-9553
011/801-5887
064/526-9189
СС – 592 „ВРБАС“ – 21460 ВРБАС
Улица и број
Кларе Фејеш Мире 19
Ослобођења 25
С. Ковачевића 20
П. Шандора 27
238
Телефон
Мобилни
021/706-713
021/727-272 063/534-436
021/706-801
021/720-601
9
10
11
12
14
16
18
19
НЕДОВИЋ МАРКО
СОПКО СЛАВКО
БАЧА ЈОВАН
ВИЕЊЕВИЋ САША
ВУЈИЧИЋ ВУК
ПРАВУЉАЦ ПРЕДРАГ
ДАНИЛОВИЋ ПРЕДРАГ
КОПРИВИЦА ЈОВАН
Сивч Јовгена 117
Маршала Тита 17
Бориса Кидрича 33
Виноградска 13А
С. Ковачевића 20
Колонија Шећеране 16
Виноградска 72
Балканска 7
064/034-0023
021/700-804
021/797-681 063/731-9175
021/797-468 064/297-3939
021/706-801
065/592-1601
063/851-5216
063/720-3067
СС – 594 „ТИМОЧКА КРИЛА“ – 19000 ЗАЈЕЧАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ НЕНАД
БОЈКОВИЋ СЛАВИША
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ МАРИО
ГОЛУБОВИЋ ИВАН
ТОМИЋ НИКОЛА
ВУЧКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ИВАН
СТАНИШИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ЈОВИЦА
РАДУЛОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛИЋ ВЛАДА
МИЛОШЕВИЋ СРБАН
МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ
ВАДУВЕСКОВИЋ ЗДРАВКО
М.бр
1
2
4
8
9
11
14
18
19
23
24
26
28
29
35
36
42
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ ПРВОСЛАВ
АВРАМОВИЋ ДРАГАН
ДРАКУЛИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ВУЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ ДУШАН
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ МИЛИЦА
ЋУРЧИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
БЕЉИЋ ЉУБИША
СТОШИЋ МИЛОШ
ДОНИЋ МИОДРАГ
ПАНИЋ ЖИВОТА
МИЛИЋ НИКОЛА
СТОИЉКОВИЋ РАДЕ
Улица и број
Скерлићева 15
Његошева 15
Ртањска 10
Фрушкогорска 2
Фрушкогорска 19
Бели Брег 45
Брањска 1
Омладинска 85
Дурмиторска 36
Отона Жупанчића 10
Село Звездан
Ртањска 10
М. Миљковића 12
Пожаревачка 22
Б. Цоловића 25
Б. Цоловића 25
Краљевица 52
Телефон
019/417-199
019/435-119
019/415-836
019/416-773
019/416-899
019/421-813
019/435-482
019/400-017
019/416-027
019/427-448
019/463-104
019/415-834
019/411-224
019/420-756
019/422-270
019/422-137
019/430-145
Мобилни
064/302-5689
064/452-1413
064/680-4661
064/133-7993
064/514-9012
062/478-166
061/110-9570
064/406-8298
064/534-3702
064/182-4432
065/463-1044
064/145-9659
062/411-053
063/431-102
063/892-9301
СС – 595 „ЂУРЂЕВ ГРАД“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Фочанска 220
Косте Рацина 12
Ђуре Даничића 73
Гајева 20
Горичка 11
Српских Совјета 1
Карађорђево Брдо 16
Трг Николе Крге 9
Трг Николе Крге 9
Петријевска 115
Трг Николе Крге 1А
Партизанска 18/1
Ослобођења 129
Патриса Лумумбе 4
Чедомира Мијатовића 4
Мушицког 40
Бранка Ћопића 4
239
Телефон
026/611-911
026/660-906
064/223-8278
026/653-590
026/611-278
026/662-647
026/617-647
026/616-743
026/616-743
Мобилни
064/214-7863
065/621-3480
063/155-6897
064/262-5802
064/217-4184
062/670-995
064/336-9575
062/830-1684
063/749-1858
026/226-640 064/226-0838
026/616-452 026/618-187
026/660-254 063/213-172
063/801-0941
064/197-3591
026/618-985
026/662-647 064/282-4562
44 ПАВЛИЦА ИВАН
45 ЂОРЂЕВИЋ БОЖИДАР
Србина 67
Железничка 21
026/221-881 064/151-6067
026/615-707
СС – 596 „МУРЏАСТИ“ – 24210 БАЈМОК
М.бр
2
3
5
6
7
8
9
12
15
16
17
18
20
22
24
25
27
28
33
34
Презиме и име
МИТАР ЗОРАН
БЕШЛИЋ БРАНИСЛАВ
ИВОШЕВИЋ ЂУРО
ЦВИЈАНОВИЋ МИТАР
ОВУКА ПЕТАР
ШОВАЊ ПАВЛЕ
УГАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
ОЛАХ ЛАСЛО
МАЈАРОШ ИГОР
РАДУЛОВИЋ ЛАЗО
ПИЈУКОВИЋ БОЈАН
МАЈАРОШ ДРАГОСЛАВ
ФЕРКОВИЋ ВЕЊА
МАТКОВИЋ БОРИВОЈЕ
КИЈУК ГОРАН
КИЈУК ДРАГАН
ЦИБУЉА ФРАЊО
ГРУБЕШИЋ ГОРДАН
БРОЗОВИЋ ДРАГАН
РАЈИЋ МИРОСЛАВ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Презиме и име
РАНЧИЋ ЗОРАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОРАД
СТЕВАНОВИЋ ДАРКО
МИТРАШИНОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈОВАНОВИЋ СРБОЉУБ
НЕШОВИЋ МЛАДЕН
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
РАДОЈКОВИЋ ДОБРИЦА
ИЛИЋ ДОБРИЦА
МАРКОВИЋ ГОРАН
МИЛАНОВИЋ МИРОЉУБ
СТАНКОВИЋ НЕГОВАН
ЈОВАНОВИЋ МИОМИР
КУТИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ДУШАН
ЦВЕТКОВИЋ ИВИЦА
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН
ЖИВКОВИЋ ЗЛАТКО
Улица и број
К. Томислава 54
Прерадовићава 8
Косовски Трг 17
Краља Томислава 54
Франа Супила 55
Косовски Трг
Краља Томислава 66
Мала Бр. 13
Краља Томислава
Сомборски Пут 25
6. Нова 1
Краља Томислава
Франа Супила 6
Солунских Добровољаца 67
Васиља Гаћеша 82
Васиља Гаћеша 82
Мала 15
Загребачка 19
Братства Јединства 54
Џак бб
Телефон
Мобилни
064/941-3170
024/764-673 064/205-2042
024/762-217
064/941-3170
024/764-110
024/762-859
024/762-344
064/373-5511
024/762-594 064/215-1938
024/764-138
064/373-5511
061/184-6633
025/838-228
025/822-997
025/822-997
024/763-426
025/810-338
СС – 598 „НАСЕЉЕ МИЛОЈЕ ЂАКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Свете Младеновића 7
Лунета Јовановића 20
Југ Богдана 34/1
Милоша Обилића 5
Милоја Ђака 4/2
Победе 3/1
Мала Крсна
Зеленгорска 7
Карла Маркса 11
Крајишких Бригада 22
Коларчева, Колари
Лунета Јовановића 24
Гаје Чупића 16
Васе Пелагића 14
Друговац
Фочанска 118
Рибарско Насеље
Партизанска 138
С. Младеновић 7
Краља Петра 28
240
Телефон
Мобилни
064/174-7914
026/222-424 064/481-6673
063/688-212
026/231-283 064/048-2295
026/228-914 064/422-6817
026/662-880 064/123-1180
026/654-074 064/133-2723
026/731-271 065/325-8735
064/888-3760
026/651-401 064/560-8856
064/290-9134
026/711-040 063/724-9006
026/662-027 064/447-2102
026/652-784 064/214-1678
026/651-966 064/173-1101
063/170-0322 064/908-3552
064/411-6202
026/227-209
026/222-424
026/764-130 064/963-7968
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
80
90
100
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕНА
МИЛОЈКОВИЋ ГОРАН
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ВЕЛИБОР
МИЛОЈКОВИЋ ИВА
ТРИФУНОВИЋ МИЛОЈЕ
ЈОЦИЋ ГОРАН
РАДОСАВЉЕВИЋ БОЖА
ГРУЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЦВЕТКОВИЋ ТАСА
ЋИРИЋ АЦА
МИЛУНОВИЋ ВЛАДА
СВИЛАР СТОЈАН
БРАНКОВИЋ ЖЕЉКО
ЈЕВРЕМОВИЋ РАНКО
МИХАИЛОВИЋ ВЛАСТИМИР
ЛУК НАР МАРЈАН
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР
МИТРАШИНОВИЋ МИЛОРАД
СТЕВИЋ РАША
КУЗМАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КОСТИЋ СТАНИМИР
БРАНКОВИЋ МИЛАН
ВУКОВИЋ СОЊА
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЋУРЧИЋ ДРАГАН
СТОШИЋ САША
СТОШИЋ ЖИВОЈИН
РАДОЈКОВИЋ ИВАН
ЛУКАС ВИДОЈЕ
АНТИЋ ЖАРКО
ПОПОВИЋ МИЛИВОЈЕ
СТАВРИЋ СРЕЋКО
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ
ДИМИТРИЈЕВИЋ СРБА
ТОДОРОВИЋ ДОБРИЦА
ТИШИЋ БОЈАН
МИЛОВАНОВИЋ ДИНА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ БРАНКО
МИЛОЈКОВИЋ ДЕСИМИР
ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР
МИХАЈЛОВИЋ МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕИВЋ МИЛОВАН
ВАСИЋ ЗОРАН
С. Младеновић 7
Гаје Чупића 16
Петријевска 28
Стевана Христића 5
Милоша Обилића
Петријевска 28
Сеоне
Друговац
Рибарско Насеље
Зелен 5/1, Шалинац
Војводе Путника 51
Драгољуба Пајића 21/11
Железничка 54
Коларски Пут 40
Јадрана Јовановића
Јована Крајишника 5
Ресавска 9
Победе 3
Горанска 13/1
Осипаоница
Ивана Андрића 21
Ж. Мишића Реље 42
Паје Смедеревца 3
Ресавска 9
Обреновачка бб
Рибарско Насеље
Петријевска 143
Венчачка 83
Венчачка 83
Смедерево
Смедерево
С. Младеновић 7
Смедерево
Пролетерска 1
Мајора Тепића 21
Обреновачка 5
Ландол
Првомајска 15, Каћ
Милоша Обилића 5
026/222-424 064/245-5090
026/652-784
026/413-822
026/223-285
064/262-5987
026/413-822
063/836-1123
026/721-533 064/469-6228
063/288-313
026/653-124
026/228-499
026/701-969 064/016-9609
064/937-3519
026/228-928
064/684-0783
026/751-329
026/771-311
026/616-943
026/660-470
063/836-5681
063/853-3873
064/445-4311
026/617-263 064/025-1175
064/302-9682
063/704-7263
061/263-3458
064/563-3902
026/662-062 064/196-1582
064/120-8944
069/415-0593
064/422-6817
СС – 600 „ЈАСЕНИЦА“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Улица и број
Д. Анастасијевића 15
Првомајска 112
Цвијићева 43
Доситеја Обрадовића 4
Јурија Гагарина 9
М. Радосављевића 2
Масукина 6
241
Телефон
026/318-790
026/311-796
026/315-674
026/318-008
026/321-594
026/310-138
026/322-376
Мобилни
065/900-0098
065/839-2031
063/238-8847
063/774-6016
063/844-2868
065/201-0966
063/845-8236
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
28
31
33
34
37
38
39
41
42
43
44
45
50
78
БАТИНИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ СЛОБОДАН
МАРИНОВИЋ СРЕТЕН
СТАНИЧИЋ СРБОЉУБ
СТАНКОВИЋ МОМЧИЛО
МЛАДЕНОВИЋ ДУШАН
ВЛАЈИЋ ДРАГОСЛАВ
ЋОСИЋ ЗЛАТКО
ДАМЈАНОВИЋ НЕНАД
НЕШИЋ СВЕТИСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОРАД
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
КОЈАДИНОВИЋ ГЛИГОРИЈЕ
АНТИЋ ВЕРОЉУБ
ЋОСИЋ МИЛОСАВ
МРДАКОВИЋ СЛОБОДАН
ГАЈИЋ ДАНИЈЕЛ
ТАНАСКОВИЋ ДЕЈАН
ДУБОЊАЦ БРАНКО
ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА
АГАТОНОВИЋ ЗОРАН
МИЛИЈАШЕВИЋ МАЛИША
ТАСИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ НЕНАД
ПРВУЛОВИЋ ИВАН
ИЛИЋ НЕБОЈША
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
2
3
5
7
8
9
11
12
14
16
17
18
20
23
25
26
27
Презиме и име
МИЛУТИНОВИЋ МИРОЉУБ
СТАНИЋ ДЕЈАН
НЕШКОВИЋ ЈОВИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДИМИР
ИЛИЋ ПЕТАР
МИЛИВОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ СЛОБОДАН
ЈЕРЕМИЋ МИЛИСАВ
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ
СТАНКОВИЋ ПРЕДРАГ
СТОИМЕНОВИЋ САША
ЦВЕТКОВИЋ МИЛОШ
АРСИЋ МИЛИВОЈЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈОВАН
ИЛИЋ РАНКО
ПЕРИЋ МИЛОРАД
ПЕРИЋ МАРКО
МИЛЕНКОВИЋ НОВИЦА
М. Кршљанина 11
Ивачка 4
Шулејићева 37
Цвијићева 32
Језерска 10
Д. Анастасијевића 15А
Златиборска 18
Гаврила Принципа 13
Шерифова 9
Смед. Паланка
Шерифова 65
Шерифова 61
С. Крајца 25
Душанова 10
Гаврила Принципа 13
Рудничка Б2
Његошева 12
М. Мијалковића 2
Паланачке Чете 11
Паланачке Чете 5
Змај Јовина 3
Село Грчац
Д. Радовић 19
М. Крњевца 7
Краља Петра Првог 129
Грачац
Језерска 19
Кумановска 11
026/316-467
026/314-030
026/318-951
026/316-963
026/316-072
026/321-888
026/311-631
026/315-198
026/322-223
026/311-532
026/314-981
026/314-981
026/313-337
026/313-068
026/315-198
026/322-383
026/314-321
026/311-849
026/316-534
026/323-822
026/315-418
026/370-087
026/322-187
026-317-617
026/316-725
026/370-198
026/312-376
026/322-695
063/701-8129
064/156-9074
064/357-4442
063/803-7778
062/120-9583
063/725-8476
061/115-1525
064/949-9671
064/555-2444
064/838-9042
066/001-191
063/808-0064
063/805-7238
064/395-7776
064/071-8467
064/973-0116
064/247-6820
063/181-9269
063/812-3547
СС – 602 „СВЕТИ ЛУКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО
Улица и број
Шумадијска 12
Друговац
Косте Рацин 4
Револуције 19
Држићева 22
Достојевског 8
Револуције 15
29. Новембра 26
Шумадијска 12
Ин Мемориам
Војводе Степе 124
Крајишких Бригада 28
Доситеја Обрадовића 56
Јована Рашковића 17
Божурска бб
Цанкарева 24
Цанкарева 24/1
Јосипа Панчића 19
242
Телефон
026/660-916
012/224-087
026/660-910
026/660-229
026/661-748
026/654-116
026/660-251
026/229-805
026/660-916
Мобилни
064/325-7962
061/205-2303
026/230-370
026/224-574
026/654-537
026/655-457
026/650-402
026/654-507
026/654-637
026/650-782
064/611-3439
063/785-5531
064/511-8156
064/257-0319
064/350-6199
069/350-7730
064/184-8754
064/276-7745
065/666-4116
064/154-6495
064/162-6863
064/423-5448
28 АЛЕКСИЋ МИЛЕ
29 ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН
32 АДАМОВИЋ СЛАВИША
Петра Кочића 9
Чапајева 39/1
Генерал Жданова 2
026/663-060 064/191-6517
064/280-1926
026/660-822 064/197-2370
СС – 606 „ГОЛУБ–СТЕВИЋ“ – 26212 КАЧАРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
Презиме и име
КЛАШЊА ЗОРАН
КЛАШЊА МАРКО
ДОЈЧИНОВСКИ ДУШАН
ДРАГОЈЛОВ ТОМИЦА
НЕСТОРОВСКИ ВОЈИСЛАВ
ЗЛАТАНОВИЋ РАНКО
СТОЈАНОВСКИ ВАНЧО
СРДИЋ МИРОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ ЗОРАН
МИТИЋ ДЕЈАН
ПЕШИЋ ДАРКО
СТЕВИЋ НЕНАД
ЛУКИЋ МИЈОДРАГ
БОГДАНОВСКИ РАДЕ
ДАМЈАНОВИЋ МИЛАН
ЂУКИЋ МЛАДЕН
РИСТОВСКИ ДЕЈАН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
19
20
21
22
23
25
27
30
Презиме и име
НЕДЕЉКОВИЋ ГОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ АНЂЕЛА
НЕДЕЉКОВИЋ БОЈАН
НЕДЕЉКОВИЋ ГОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР
САВКОВИЋ СЛОБОДАН
ПАЛАЛИЋ ЖИВАДИН
ИЛИЋ ДРАГАН
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
ЈЕРЕМИЋ ЈОВИЦА
НЕНАДОВИЋ ЈОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
НЕНАДОВИЋ РАДОСЛАВ
МРАТИНКОВИЋ ДРАГАН
ЦВЕЈИЋ ВЛАДАН
НЕДЕЉКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕТА
ЦВЕЈИЋ РАДОЉУБ
ГАВРИЛОВИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ЦВЕЈИЋ ЖИВОМИР
Улица и број
Првомајска 42
Првомајска 42
Спонзор
Радничка 48
Народног Фронта 53
Омладинска 35
Србијанска 27
Б. Кидрича 27
Радничка 145
Македонска 46
Македонска 40А
Македонска 17
Нови Град
Фискултурна 40
Војвођанска 37
Бања Лука
Н. Фронта 48
Телефон
Мобилни
013/602-727
013/601-289
013/601-438
013/601-557
013/602-837
013/603-564
013/603-083
013/601-799
013/602-177
013/601-104
013/602-333
013/601-318
38765308523
013/602-924
013/602-552
38765584933
013/603-270
СС – 607 „ДЕЧАЦИ“ – 11308 БЕГАЉИЦА
Улица и број
Лоле Рибара 12
Лоле Рибара 10
Лоле Рибара 10
Лоле Рибара 10
Вучка Милићевића 22
Бориса Кидрича 238
Н. Републике 10
Бориса Кидрича 141
Бориса Кидрича 273
Б. Револуције 65
Вучка Милићевића 16
Н. Републике 28
Вучка Милићевића 247
29. Новембра 50
Вучка Милићевића 4
Б. Револуције 35
Н. Републике 22/2
Лоле Рибара 8
29. Новембра 18
Н. Републике 31
Дунавска 12
29. Новембар 20
Кнеза Паралије 5
243
Телефон
011/853-0410
011/853-0606
011/853-0606
011/853-0625
011/853-0519
011/853-0613
011/853-0847
011/853-0429
011/853-0812
011/853-0334
011/853-0051
011/853-0528
011/853-0957
Мобилни
063/805-7836
063/811-1131
063/471-461
062/466-863
064/312-6937
063/286-726
064/137-5366
064/534-3908
064/294-1292
064/414-2166
064/293-1521
063/712-9527
011/835-0467 064/344-2164
011/853-0342 063/876-0282
011/853-0132 063/818-5255
011/853-0232
011/853-0052 063/864-2561
011/853-0141 065/810-0076
063/806-8456
011/853-0113 064/275-4841
33
34
35
37
38
39
40
43
45
50
НЕНАДОВИЋ ДОБРИЦА
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
ТОБЏИЋ МИРОСЛАВ
ПАЛАЛИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ МИРОСЛАВ
НЕНАДОВИЋ ИГОР
СТАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
МАТЕИЋ ЉУБИША
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
МАРЈАНОВИЋ МИЛЕ
ТОМИЋ ЖИКИЦА
МИТИЋ БОЈАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЉУБИША
СТЕВУЉЕВИЋ ДЕЈАН
БУДИМИРОВИЋ БРАНА
БУДИМИРОВИЋ ГОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРАН
ПУНЂЕЈЕВИЋ ЗОРАН
МИРКОВИЋ ЗОРАН
ТАНАСКОВИЋ ПРЕДРАГ
МИШИЋ ЉУБИША
М.бр
1
3
4
5
6
11
13
14
15
17
18
19
21
36
39
Презиме и име
ЈОВИЋ ВОЈКАН
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВОРАД
МОМЧИЛОВИЋ НОВИЦА
МОМЧИЛОВИЋ ИЛИЈА
ПАЈИЋ АЦА
МАЛЕНОВИЋ МАРКО
МИЛЕТИЋ ПРВОСЛАВ
МИЛЕТИЋ БОРКО
НЕСТОРОВИЋ ВЛАДАН
МАРИНОВИЋ ЗЛАТАН
МИЛОЈЕВИЋ СВЕТОМИР
МИЛОЈЕВИЋ ДРАШКО
РАЈКОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАЈИЋ САША
М.бр
1
2
3
Презиме и име
КРСТИЋ ДРАГОЉУБ
ЧВОРКОВ ДРАГОСЛАВ
ЈЕКИЋ СТАНИСЛАВ
Вучка Милићевића 7/1
Вучка Милићевића 28
Вучка Милићевића 28
Бориса Кидрича 103/А
Бориса Кидрича 118
Вучка Милићевића 36
Бориса Кидрича 147
Бориса Кидрича 257
29. Новембра 45
Бориса Кидрича 265
011/853-0243 064/336-5610
011/853-0532 064/118-0526
011/853-0532
011/853-0860 063/825-7906
011/853-0601
063/763-0042
011/853-0801 064/615-2151
011/853-0637 063/464-775
011/853-0034
011/853-0432 064/050-2471
СС – 614 „СЛОГА“ – 12000 ЛУЧИЦА
Улица и број
Лучица
Лучица
Лучица
Црљенац
Пожаревац
Лучица
Лучица
Пожаревац
Пожаревац
Лучица
Лучица
Лучица
Телефон
012/566-751
012/566-356
012/566-110
012/284-129
012/555-188
012/566-579
012/566-579
012/554-498
Мобилни
064/122-0557
064/279-9658
064/206-9793
064/227-5944
065/667-2761
064/158-3967
012/566-647 064/118-0637
012/566-552 064/367-7596
012/566-549 064/069-7142
СС – 617 „ЛЕТАЧ“ – 12374 ЖАБАРИ
Улица и број
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Жабари
Брзоходе
Сибница
Жабари
Полатна
Телефон
Мобилни
012/250-172
012/250-172
012/250-469
012/250-568 063/716-8719
012/250-568
012/250-172
012/250-573
012/250-427
012/250-660
012/259-196
012/258-237
012/250-464
012/258-349
СС – 621 „ПУТИНЦИ“ – 22404 ПУТИНЦИ
Улица и број
Телефон
Мобилни
Косовска 7
022/441-072 064/466-2574
Д. Обрадовића 8
022/429-172
С. Опарушића - Д. Петровци022/441-361 063/843-5183
244
4
5
6
7
8
10
14
МАЛУШИЋ НЕДЕЉКО
ВАСИЋ ДРАГАН
ВАСИЋ МИЛЕНКО
ВАСИЋ РАНКО
КОЛЕР ЗОЛТАН
ГАЛИЈАШ НЕДЕЉКО
ОПАРУШИЋ ЗОРАН
Кнез Михајлова 38А
Кнез Михајлова 40
Васе Рајчевића 77
Кнез Михајлова 40
Лењинова 7, Жарковац
Кнез Михајлова 121
Јекићева 50 - Д. Петровци
022/441-933
022/441-949
022/441-572
022/441-949
022/444-086
022/441-383
063/842-6757
064/172-4726
063/746-9159
062/162-7886
060-600-1606
СС – 626 „ПРИГРЕВИЦА 2000“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА
М.бр
1
2
3
4
6
8
10
11
13
15
18
20
21
22
23
27
28
29
30
33
57
Презиме и име
КОВАЧ МИЛОШ
КОВАЧ ЈОВИЦА
КРБАВАЦ СЛОБОДАН
КЉАЈИЋ ДАНЕ
КРБАВАЦ МАРКО
ЧУГАЉ ПЕТАР
ЂУРИЋ МИРКО
МАЉКОВИЋ МОМИР
КЉАЈИЋ ДУШКО
УЗЕЛАЦ МИЛАН
ПАУНОВИЋ ДУШКО
САРАПА БРАНКО
ЗДЈЕЛАР МИЛОРАД
ИГИЋ МАРКО
МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛАН
МИЉЕВИЋ САША
ДЕСИЋ БОРИСЛАВ
РАДОЈЧИЋ АДАМ
ЂЕРМАНОВИЋ ВЛАДО
БАЊАЦ ДРАГАН
КНЕЖЕВИЋ МИЛОРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
КЕРТИ ЂУЛА
МЕДИЋ КОСТА
РАЈШИЋ БОЖО
ЈАНЧИЋ ЗОРАН
ЛОВРИЋ ЗОРАН
ЛОВРИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУЈИНОВИЋ ДУШАН
КОРИЦА ДАНИЛО
ЧОЈДЕР МИРКО
БАНИЋ МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
КОСАНОВИЋ МИЛОШ
МАЈСТОРОВИЋ ПРЕДРАГ
Улица и број
Карађорђева 33
Карађорђева 33
Краља Петра Првог 44
Мирка Штулића
Свилојевска 24
Васиља Гаћеше 30
Босанска 10, Сомбор
Млинска бб
Мирка Штулића 34
Жељезничка 15
Васиља Гаћеше 62
Језерска 24
Сончанска 7
М. Стојановића 21, Апатин
Н. Марковића 59
Драгана Ракића 25
Сонћанска 24
Сонћанска 24
Баштованска 8
М. Растовића 35, Апатин
Карађорђева 61
Телефон
Мобилни
025/823-092
025/823-092 064/700-2153
025/823-471
025/822-651
025/822-921
025/822-244 063/162-2186
063/724-8672
025/822-339
025/822-651
025/823-386
025/823-006 063/860-1100
025/823-219
025/822-181
025/776-789
025/822-275
025/822-912
025/822-193
025/822-193
025/822-853
025/777-487
025/822-556 065/866-1646
СС – 627 „АПАТИН 2000–ТИХА НОЋ“ – 25260 АПАТИН
Улица и број
Ловачка 12
Николе Тесле 137
Паје Маргановића 8
Краља Петра Првог 8
Бранка Ћопића 2
Бранка Ћопића 2
Станка Опсенице 37
Краља Петра Првог 96
Димитрија Туцовића 83
Ловачка 26
Матије Губца 19
Матије Губца 19
Матије Губца 19
Сомборска 78
Р. Кончара 54
245
Телефон
025/775-886
025/774-457
025/823-303
025/776-501
025/776-501
025/776-369
025/822-811
025/775-660
025/775-072
025/776-008
025/776-008
025/776-008
025/772-090
025/775-285
Мобилни
064/976-9546
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31
ЂОКИЋ НИКОЛА
МАЈСТОРОВИЋ ДАЛИБОР
ПУЉИЋ ЖЕЉКО
ОЖЕГОВИЋ ДАМИР
МЕДИЋ НИКОЛА
ОЖЕГОВИЋ ГОРАН
ДУБАЈИЋ НЕНАД
ОГЊЕНОВИЋ БРАНКО
ШАРАЦ НЕДЕЉКО
УЗЕЛАЦ МИРОСЛАВ
МИЛЕШЕВИЋ ЗДРАВКО
ХАЛАС РАДОСЛАВ
М.бр
1
2
4
22
33
37
40
50
55
66
101
103
300
606
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР
МИЛИЋЕВИЋ СЛОБОДАН
ДАКСЕРОВИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРОВИЋ ДРАГОМИР
ЖИВКОВИЋ РАДОСАВ
СТАНКОВИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛОРАДОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ МИРОЉУБ
НИКОЛИЋ ДАРКО
МАРКОВИЋ РАДИСАВ
ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
СТАМЕНКОВИЋ КУЗМАН
ЈАНКОВИЋ НЕБОЈША
М.бр
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
26
29
30
Презиме и име
ИГЊАТОВИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛЕНТИЈЕВИЋ МИЛАН
ЈАНКОВИЋ НЕНАД
МИЛОШЕВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
БОЈОВИЋ ВОЈКАН
БОЈОВИЋ ВОЈИН
СМИЉИЋ САША
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН
ЈАБЛАНЧИЋ НИКОЛА
КРСТИЋ МЛАЂАН
ВУКАЈЛОВИЋ ЈОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
ШАРЧЕВИЋ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
ЈЕВТОВИЋ НЕНАД
РАТИНАЦ СЛОБОДАН
Пригревачка 25
Пригревачка 18
Ловачка 48
С. Сремца 18
Н. Тесле 137
С. Сремца 18
Нова
Р. Кончара 6
Сомборска 117/14
Мие Орешког 7
Дунавска Обала бб
Железничка бб
025/774-797
025/775-670
025/778-811
025/777-513
025/775-886
025/777-513
025/776-760
025/779-669
064/381-3748
064/150-3742
063/112-1677
064/471-6674
СС – 628 „САРТИД–АД“ – 11328 ПЕТРИЈЕВО
Улица и број
Петријево
Водањ
Колари
Ландолски Пут 2
Петријево
Петријево
Петријево
Водањ
Петријево
Петријево
Водањ
Орашачка 8, Смедерево
Петријево
Петријево
Телефон
Мобилни
026/715-131
026/715-527
026/711-322
026/711-282
026/715-113
026/715-701
026/715-138
026/715-134
026/715-168
026/715-131 062/393-041
026/715-196
026/416-852 064/672-0596
064/971-1277
026/715-606
СС – 629 „ЕРДЕЧИЦА“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ
Улица и број
Стојана Љубића 13
Брђанска 87
Лазе Лазаревића 7
Левачка 37
Кнеза Михаила 263
Соње Маринковић 14
Живомира Бељића 8
Бошка Бухе
Партизанских Курира бб
Драге Тодоровић 48
Богољуба Чукића 24
Милеве Шарић 16
Богољуба Чукића
Драгобраћа
Кнеза Данила 13
Село Брестовац
Церска 3
246
Телефон
034/327-244
034/383-055
034/327-628
034/325-932
Мобилни
064/469-5245
064/265-5397
064/459-5485
061/154-9039
064/231-8817
034/320-963 063/192-5340
034/320-963 064/315-2412
034/334-723 064/176-0419
034/321-994
034/326-912 065/613-4600
034/327-108 064/283-2511
034/310-900 064/580-8616
034/327-081
034/582-181 064/333-3960
034/325-382 064/403-3236
034/693-209 064/004-2215
061/221-5616
44 МАРИНКОВИЋ ДАМИР
61 МИЛЕНТИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
83 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
М. Ристића 76
Брђанска 87
Кнеза Михаила 263
034/388-499
034/383-053 064/259-0581
064/166-9499
СС – 630 „МАВИЈАН“ – 36300 НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
5
7
8
9
13
15
16
17
19
21
29
31
32
41
48
49
Презиме и име
ХОЏИЋ НЕЏИБ
КАЈТАЗОВИЋ РЕЏЕП
ШЕХОВИЋ МУЗАВЕР
КАЈТАЗОВИЋ ИСМАИЛ
КОЛАШИНАЦ БАЈРАМ
ХАСАНОВИЋ АСМИР
ИБРАХИМОВИЋ РИФАТ
КОЛИЋ ХАКИЈА
ХАСАНОВИЋ ЕКАН
ДУПЉАК АДНАН
БИБЕРОВИЋ ХАНЕФИЈА
ТОМОВИЋ ИГОР
ЧАЧИРОВИЋ АДЕМ
ШИПЧАНИН МИТХАД
БОГУЧАНИН НИХАД
ИКИЋ СЕТКО
МЕКИЋ ШАИП
ХЕСЕЈИНОВИЋ АЛИЈА
ПЕПИЋ ИСМАИЛ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
СИЈАРИЋ ИБРАХИМ
НЕШКОВИЋ ЈОВАН
МУДЕРИЗОВИЋ НЕЂАД
БРУЛИЋ ЕСАД
РОЖАЈАЦ РЕШАД
ХУСЕИНОВИЋ НАСЕР
НЕЗИРОВИЋ РЕЈХАН
АРИФОВИЋ МИТХАТ
ДУПЉАК ХИВЗО
КАМЕШНИЧАНИН МИРЗА
БЕКТАШЕВИЋ САБАХУДИН
НЕЗИРОВИЋ ХАРИС
ЗОРНИЋ МУРАДИН
МЕЛАЈАЦ ФЕРИД
ПАВЛОВИЋ РАНКО
М.бр
1
2
3
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
САВИЋ ДЕЈАН
ЈАНКОВИЋ НЕНАД
Улица и број
Бисеровачка 2
Сутјеска бб
8. Марта
М. Радуловића
Трнава
Шутеновачка
Бајевица
Г. Живковића 414
Б. Ћопића
Мурска бб
Војковачка
Тутинска
Пријепољска
Хађет
Колубарска
А. Шантића бб
Г. Живковића
И. Мујезиновића
К. Рацина
Телефон
Мобилни
020/317-777
020/384-274
064/408-0968
020/383-715
064/186-6832
020/382-420
020/448-174
020/381-849
020/385-561
020/382-724
064/456-6713
020/382-769
020/382-462
020/22-900
020/384-217
020/27-863
020/383-674
020/384-247
020/384-407
СС – 631 „АСОВИ“ – 36300 НОВИ ПАЗАР
Улица и број
Ослобођења 48
Јаћиам Ристовића 22
В. Караџића 2
Р. Б. Тршо бб
Светосавска 20
Сјеничка 22
Приштинска 22
Тутинска 8
Мурска 2
Херцеговачка 62
Сутјеска 10
Сјеничка 11
Јалија 70
Палих Бораца 31
Р. Крилатице 10
Телефон
Мобилни
020/319-668 063/354-950
064/265-1715
063/781-1857
064/488-4291
063/838-8896
064/120-0847
063/623-787
020/382-613
020/382-724
020/318-124
063/354-930
020/23-354
064/351-0026
020/319-656
020/316-877
СС – 633 „ЛАОЛСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 12306 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
Улица и број
Велико Лаоле
Велико Лаоле
Велико Лаоле
247
Телефон
012/346-007
012/346-997
012/346-007
Мобилни
063/890-0007
064/276-8947
063/890-0007
4
5
10
12
13
15
18
24
28
29
37
39
41
44
ПЕРИЋ МОМЧИЛО
ЖИВОТИЋ ГОРАН
САВИЋ НЕНАД
МАРЈАНОВИЋ ИВИЦА
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
ЈЕВРЕМОВИЋ РАДИША
РАДОМИРОВИЋ ЗОРАН
ГВОЗДИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ДРАГАН
ЈЕРЕМИЋ ДРАГАН
ЂУРИЋ СЛАВИША
СТАНОЈЛОВИЋ ЉУБИША
ЈОВИЋ РАДИША
РАДИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
Велико Лаоле
Мало Лаоле
Велико Лаоле
Велико Лаоле
Мало Лаоле
Мало Лаоле
Велико Лаоле
Мало Лаоле
Шетоње
Велико Лаоле
Везичево
Брзоходе
Велико Лаоле
Велико Лаоле
012/346-344
012/346-102
012/346-997
012/346-168
012/346-042
012/346-967
012/346-340
012/346-439
012/347-702
012/346-238
012/339-303
012/259-153
012/346-269
012/346-321
064/526-2604
063/851-2110
064/305-5791
064/251-4212
СС – 634 „РТАЊ“ – 19370 БОЉЕВАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
14
16
17
19
22
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ МИЛЕ
ИЛИЋ МАРИН
МЛАДЕНОВИЋ МИЛЕНА
ЈАНКОВИЋ БАТИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
БОЖИЋ НЕДЕЉКО
ТРАИЛОВИЋ СВЕТОЗАР
ВРИНИЋ МИЛАН
МЛАДЕНОВИЋ МИЉАН
ВЛАДУЛОВИЋ КОСТА
ВИДОЈКОВИЋ НЕБОЈША
НИКОЛИЋ РАДОМИР
ЖУРКИЋ ЦВЕТКО
ИЛИЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
БОЖИЋ МАРКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Презиме и име
РАШИЋ БИЉАНА
ПАВЛОВИЋ ВЛАДАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈАНОВИЋ ДАРКО
ЖИВАНОВИЋ НИКОЛА
РАШИЋ ЗДРАВКО
МИЛОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОВАН
ПУМПАЛОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
МИЛОШЕВИЋ МИРКО
ДИНИЋ МИЛОВАН
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Валакоње
Тимочких Партизана
Валакоње
Луково
Луково
Боговина
Валакоњска 16
Луково
Валакоње
Валакоње
Ж. Павловића 20
Плана
Оснић
Подгорац
Боговина
Телефон
030/666-40
030/635-68
030/666-40
030/673-21
030/672-20
030/602-98
030/638-56
030/671-12
030/665-92
030/668-03
030/638-12
030/681-99
030/602-60
030/602-98
Мобилни
064/856-3402
СС – 636 „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ – 35000 ЈАГОДИНА
Улица и број
Винорача
Винорача
Сутјеска 5/1
Међуреч, Сиоковац
Међуреч, Сиоковац
Кочино Село, Рибаре
Винорача
Мајур
Винорача
Буковче
Драгоцвет
Деоница
Винорача
Сиоковац
248
Телефон
035/232-186
035/800-171
035/241-280
035/262-001
035/262-053
035/278-583
035/232-186
035/261-460
035/800-026
035/232-613
035/272-395
035/280-901
035/800-147
035/277-639
Мобилни
063/576-655
063/737-5883
064/346-7467
063/222-340
064/224-6313
061/146-9566
063/576-655
063/417-405
064/243-3775
064/117-9741
16
17
18
23
ГЕРГИНОВ ДАНИЈЕЛ
МАРКОВИЋ ИВАН
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН
СИМИЋ ВЛАДАН
Кочино Село, Рибаре
Драгоцвет
Винорача
Шантаровац
062/175-7052
035/272-425
035/800-077 064/191-9264
035/271-054 060/429-3374
СС – 638 „ПИЖОН“ – 11433 ДУБОНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Презиме и име
НИКОЛИЋ АНА
ПАВЛОВИЋ ДОБРИЦА
ПАВЛОВИЋ ПЕРИЦА
РАДОЈКОВИЋ ЈОВА
АВРАМОВИЋ НЕГОВАН
ПРОКИЋ ПЕРИЦА
ВУКОВИЋ МИЛОШ
МИХАЈИЛОВИЋ ПЕЦА
РАДОЈКОВИЋ МАРКО
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ СИНИША
ИЛИЋ ЖАРКО
ПАНТИЋ МИЛОШ
ПРОКИЋ ДЕЈАН
МЛАДЕНОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАНОВИЋ НЕМАЊА
РАДОВАНОВИЋ ИГОР
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
МЛАДЕНОВИЋ ПЕТАР
ТОДОРОВИЋ РАДАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН
ПРОКИЋ РАДЕ
МИЈАИЛОВИЋ САША
МИЈАИЛОВИЋ БОЈАН
М.бр
1
2
3
5
6
7
9
10
12
15
Презиме и име
КРСТИЋ МИЛАН
ГРБИЋ ЈОВАН
ПИЛИПОВИЋ БОЈАН
ЖИЛИЋ РАДОСЛАВ
КОМНЕНИЋ МИЛЕНКО
КРСТИЋ ЗОРАН
ТАЛИРОВИЋ ДРАШКО
ФИЛИПОВИЋ ЖАРКО
ГРБИЋ ИГОР
КРСМАНОВИЋ БРАНКО
Улица и број
Дубона
Смедерево
Дубона
Згранило
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Младеновац
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Дубона
Телефон
Мобилни
011/820-4096
026/428-727
011/820-4015
011/820-4169
011/820-4031
011/820-4166
011/820-3667
064/448-3449
011/820-4169 065/820-4169
011/820-4096
011/820-4096 064/917-9661
064/298-3561
011/820-4057 064/438-1861
011/823-2987
011/820-4100
011/820-4114
011/820-4052
011/820-4207 064/371-2287
011/820-4116 064/000-6221
011/820-4085
011/820-4096
011/820-4083
011/820-4023
064/363-8742
064/986-1069
СС – 640 „МАРТИНЧАНИ 2000“ – 22222 МАРТИНЦИ
Улица и број
Сремска 122
Ј. Габошац 8 Б
Краишка 2
Савска 25
Војвођанска 36
Сремска 122
Сремска 1
Војвођанска 156
Ј. Габошац 8 Б
Ђуре Ђаковића 17
Телефон
Мобилни
022/668-993 064/345-3133
022/668-935 064/129-5232
022/668-487 064/913-1487
022/668-855
022/668-993 064/370-4633
022/268-991 064/409-6157
022/668-935 064/129-5232
022/672-141 063/866-3277
СС – 641 „РАДЕ ШТРИКЕР“ – 19000 ЗАЈЕЧАР
М.бр Презиме и име
1 ПЕТРОВИЋ РАДИВОЈЕ
Улица и број
Ин Мемориам
249
Телефон
Мобилни
2
3
5
8
10
11
12
13
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
67
СТОЈЧИЋ ТОДОР
ЂОРЂЕВИЋ ДАЛИБОР
ВЕЉКОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ ЉУБИША
МИЛЕНОВИЋ ЉУБИША
НИНИЋ МИЉАН
КАЛИНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
КОЈИЋ УРОШ
ЈОВАНОВИЋ ИВАН
ЖИВКОВИЋ МАРКО
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ СЛАЂАН
НИКОЛИЋ РАДОЈИЦА
ЖИВКОВИЋ СЛОБОДАН
БОЖИНОВИЋ СЛАВИША
НИНОВИЋ БОЖИДАР
ЉУБИСАВЉЕВИЋ АЦА
ЋИРИЋ ДЕСИМИР
ЋИРИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ВЕЉКО
ФАНОВИЋ МИЛОШ
ЂОРЂЕВИЋ ЕЛВИС
БЛАГОЈЕВИЋ СРЕЋКО
ЂОРЂЕВИЋ САША
НИЦОЈЕВИЋ ИВАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ГОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ САША
Шибеничка 22
Соколовничка 8
Др. Мишовића 27
Књажевачка 40
Шумадијска 4
Хајдук Вељкова 68
Село В. Јасеновац
Љубљанска 24
Фрушкогорска 27
Фрушкогорска 26
Вишњар 7
Црвене Армије 42
Светозарева 8
Николе Пашић 297
Брегалничка 11
Устаничка 3
Вишњар 7
Вардарска 11
Вардарска 11
Соколовичка 8
Село Градсково
Село Градсково
Село Градсково
С. Велики Јасеновац
Село Градсково
Село Градсково
Владимира Назора 4
019/415-269
019/436-252
019/415-994
019/416-291
019/400-044
019/423-434
019/461-098
019/416-390
019/417-134
019/416-871
019/430-029
019/435-357
019/426-314
019/416-344
019/423-648
019/435-216
019/416-366
019/416-366
019/436-252
019/461-003
061/168-2000
063/835-7288
064/166-8357
064/367-1630
064/245-8110
064/384-2462
061/137-2997
062/802-6507
061/202-1345
062/440-921
064/513-2860
063/774-6678
064/447-6080
062/877-6865
060/440-0200
062/817-1444
062/978-9010
063/118-1997
064/524-3947
064/459-1108
064/352-7671
061/176-7638
019/420-836 064/201-5941
СС – 642 „С.Ж. БАСАРАЦ“ – 12253 ДЕСИНЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ РАДИША
АНДРЕЈИЋ ВЛАДАН
ЈОСИЋ МАЛИША
МАРКОВИЋ ПЕРИЦА
ЈОВИЋ РИСТИВОЈЕ
РАДОВАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ
РАДЕНКОВИЋ ВЛАДАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
МАРЈАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН
ЈАНКОВИЋ БОЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ ДЕСИМИР
КРСТИЋ ДАЛИБОР
ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТИБОР
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
КОСТИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Велико Градиште
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Велико Градиште
Камјево
Десине
Десине
Десине
250
Телефон
Мобилни
012/667-079
012/667-068
012/667-279
061/191-9679
012/667-273
012/667-395
012/667-651
012/668-068
012/662-767
012/565-213
064/390-7576
064/269-2890
063/803-5490
012/667-001
012/661-316
012/667-218
012/667-723
012/668-156
012/667-873
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35
39
42
43
44
47
49
50
51
53
54
55
56
57
ЖИВКОВИЋ ВЛАДАН
СТЕВИЋ МАЛИША
АНТИЋ ЖЕЉКО
КУЗМИЋ НЕБОЈША
МИШИЋ ДЕЈАН
НЕДЕЉКОВИЋ БОБАН
ЖИВКОВИЋ БОБАН
ЖИВКОВИЋ ЖЕЉКО
МАРКОВИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
ЈОСИЋ МИЛЕ
МАРКОВИЋ АЦА
МИЛЕТИЋ БОРИША
ЖИВОЈИНОВИЋ НИКОЛА
СТОКИЋ ЖАРКО
ПЕРИЋ ДЕЈАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН
МИШИЋ ДРАГАН
СТЕВИЋ ВЕЛИША
ЖИВКОВИЋ ДОБРИЦА
КРСТИЋ ДЕЈАН
АНДРЕЈИЋ ДРАГАН
ЈОСИЋ ВЕЛИША
ФИРУЛОВИЋ МАРКО
БОГДАНОВИЋ ОЛИВЕР
БОГДАНОВИЋ СРЂАН
М.бр
2
3
4
5
7
9
10
11
21
23
24
25
26
27
28
Презиме и име
ЉУБИШИЋ САША
ВУЧКОВИЋ ЖЕЉКО
ВИШЕКРУНА ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
САВИЋ РАДЕ
ОБРАДОВИЋ БРАНИСЛАВ
КОЛЕСАР ЕМИЛ
КОСАНИЋ ДРАГОЉУБ
ЛУКИЋ БРАНКО
КАРАНОВИЋ СТАНКО
СЕЛЕШИ ЗОЛТАН
МАЛЕШЕВИЋ СИНИША
ГРОЗДАНОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНКО
Десине
Десине
Мајиловац
Камијево
Средњево
Мајиловац
Камијево
Камијево
Десине
Камијево
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Печаница
Средњево
Средњево
Десине
Десине
Камијево
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
012/667-398
012/667-378
012/674-154
012/667-502
012/667-222
012/674-933
012/667-485
012/667-485
012/667-658
012/668-074
012/667-768
012/667-659
012/667-523
012/667-843
012/668-037
012/667-098
012/667-836
012/667-398
012/667-218
012/668-148
061/194-0776
064/971-6690
064/464-3836
065/636-5059
060/752-3523
064/582-5648
СС – 649 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 21235 ТЕМЕРИН
Улица и број
Николе Тесле 15
Новосадска 90
Мике Боснић 15
Трећа Крајишка Бригада 39
Дрварска 5
Петра Драпшина 132
Јожеф Атиле 35
Барањи Кароља 38
Новосадска 57
Његошева 6
Светосавска 31
Јожеф Атиле 69
Петра Кочића 20
Извиђачка 3
Петра Кочића 16
Телефон
021/846-198
021/845-451
021/847-585
021/841-766
021/848-306
021/845-008
Мобилни
063/554-266
064/283-9505
064/451-0876
063/888-0934
064/293-9634
021/844-326
021/848-428 063/859-5243
062/895-2682
021/836-872 061/115-9045
063/196-4698
064/347-4970
021/849-565 064/307-9565
065/663-3348
СС – 650 „БЛАГОТИН“ – 37246 ПОЉНА
М.бр Презиме и име
1 ВЕЉКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
2 ЉУТОВАЦ ИВАН
Улица и број
Пољна
Пољна
251
Телефон
Мобилни
063/743-7808
037/721-388 063/761-6356
3
4
5
8
12
13
16
19
21
22
23
24
34
35
ЉУТОВАЦ ГОРАН
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
ПРОКИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
БРКИЋ РАДОМИР
ПАНИЋ ДРАГАН
ШКОВРИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ ГОРАН
ЉУТОВАЦ САША
МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЛАЊАНИН СЛАВОЉУБ
БРКИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ БРАНА
МИЛОШЕВИЋ ДЕЈАН
Пољна
Пољна
Пољна
Пољна
Пољна
Пољна
Пољна
Риљац бб
Пољна
Риљац бб
Пољна
Пољна
Љубава
Љубава
062/157-1662
063/744-3887
063/122-9653
037/721-005 063/757-9623
037/721-135
037/721-431
037/721-396
063/713-1197
063/747-0095
063/712-7551
063/749-0656
037/714-940
037/7875-337 062/574-239
062/574-239
СС – 651 „ОТПИСАНИ“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
1
2
4
6
7
9
10
11
13
16
30
Презиме и име
РАНКОВИЋ ЖИВОРАД
СТОИЋЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ АЦА
РАЈЧИЋ ЈОВИЦА
СТОЈИЋЕВИЋ ЗОРАН
СТОИЋЕВИЋ БОРИВОЈЕ
СТОИЋЕВИЋ БИСЕРКА
БЛАГОЈЕВИЋ НЕНАД
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ
СТОЈИЉКОВИЋ НОВИЦА
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
Улица и број
Војводе Мишића 256
Војводе Мишића 43
М. Толбухина 31
Војводе Мишића 36
Војводе Мишића 50
Војводе Мишића 43
Војводе Мишића 43
Светосавска 2/11
Косовска 36
М. Толбулхина 110
Железничка 4
Телефон
Мобилни
026/512-597
026/514-558
026/512-127
026/511-750
026/522-304
026/514-558
026/514-558
026/522-148
026/522-814
064/643-2943
СС – 653 „БРАТСТВО“ – 16000 БРАТМИЛОВЦЕ – ЛЕСКОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Презиме и име
РАДОВАНОВИЋ МИОДРАГ
КОСТИЋ НОВИЦА
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ПЕРИЦА
КРСТИЋ МИЛАН
ВОЈИНОВИЋ БОБАН
АНТИЋ ЖИКИЦА
ЦВЕТКОВИЋ ПЕРИЦА
ПЕТРОВИЋ ЖАРКО
ПЕЈЧИЋ СРЂАН
МИТРОВИЋ МИЛОШ
ВАСИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ ЉУБИША
БОШЊАК МИОДРАГ
ДАНКОВИЋ РАДОЈИЦА
МИХАЈЛОВИЋ СВЕТИСЛАВ
СИНАДИНОВИЋ БЛАГОЈА
МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ
Улица и број
Светог Николе 33
Томе Костића 53
Заплањска 113
Заплањска 108
Насеље Бобиште
Милована Глишића 44
Сретена Гичића 16
Село Слатина
Насеље Бобиште
Заплањска 117
Барска 124
Воје Мичића 76
Село Власе
22. Дивизије 37
Заплањска 60
Воје Мичића 99
Бранка Тончића 9
Село Д. Крајинце
252
Телефон
016/295-980
016/294-551
016/296-500
016/296-210
016/295-466
016/296-261
016/295-581
016/295-305
016/296-613
016/295-937
016/295-648
016/796-295
Мобилни
061/165-8827
064/133-8671
062/127-2402
064/196-8910
064/174-4970
064/355-7687
064/450-5713
063/198-3877
064/256-6355
063/848-9635
064/324-1144
016/296-099 064/217-9609
016/295-633
016/296-203 063/163-4194
016/294-451 064/476-3471
20 ЦВЕТКОВИЋ САВА
22 СТОЈАНОВИЋ ВЕЛИЧКО
26 МИЉКОВИЋ СРБА
Живка Коцића 18
Насеље Бобиште
Власинска 79
016/295-868 016/296-921
016/295-043 063/727-6982
016/295-962
СС – 656 „ЂОРЂЕ БОЖОВИЋ–ГИШКА“ – 11000 БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
6
7
8
9
15
16
17
18
19
20
21
Презиме и име
НИКОЛИЋ МИЋА
ТОМИЋ ДРАГОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
АКШАМ БРАНИСЛАВ
ТОДОРОВИЋ СТЕВАН
МИЈУШКОВИЋ МИЛОРАД
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ ДРАГОЉУБ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ БОЖИДАР
ЈОВИЋ САША
АСАНОВИЋ ЉУБИША
МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
М.бр
2
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
17
Презиме и име
ЋЕЛИЋ БРАНИСЛАВ
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
КОСТИЋ РАДЕ
ВОЛАРОВ ЈОВИЦА
ЈАНЕЖИЋ СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ НЕМАЊА
СТАРЧЕВИЋ ЗОРАН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
ДЕСИВОЈЕВИЋ МИЛОВАН
ПАРМАРКОВИЋ ПРЕДРАГ
МУРАТОВСКИ ЗОРАН
ЈОЦИЋ ДУШКО
М.бр
1
5
6
7
8
9
14
16
20
21
22
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ЂУРИЋ НЕБОЈША
ИЛИЋ ДОБРИЦА
МИЛОЈЕВИЋ МИЛАН
ДЕЈИЋ ДОБРИЦА
ИСАИЛОВИЋ ДРАГАН
ИСАИЛОВИЋ ДАРКО
МИЈАИЛОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕРЕМИЋ РАДОМИР
МИЛИЋ ЗОРАН
Улица и број
Никшићка 21
Р.Симића Циге 2
Буковачка 43
Нестора Жучног 2
Буковачка 43
Буковачка 43
Буковачка 43
Пролећна 13
Текеришка 28
Милета Богдановића 3
27. Марта 18, М. М. Луг
С. Л. Берберски 144, М.М. Луг
Никшићка 21
20. Октобра 47, М. М. Луг
Телефон
011/247-1945
011/394-2779
011/247-1589
011/249-3291
011/495-979
011/495-979
011/495-979
011/394-7573
011/249-3773
Мобилни
064/419-7190
064/230-9447
063/425-660
064/367-1451
011/347-3059
011/347-6213
011/247-1945 061/114-2801
011/489-7255
СС – 660 „БЕЛИ АНЂЕО“ – 11030 БЕОГРАД
Улица и број
Мирка Поштића 23
Радничка 3
Ваљевска 1
Тоше Јовановић 10/41
Петра Мартиновића 8/30
Петра Лековића 2
Јана Колара 9
Братства Једин. 1, Вранић
Љешка 57
Кијевска 10/2
Илије Ђуричића 47
Радничка 3
Телефон
Мобилни
011/544-811 064/211-0913
011/546-087 064/226-0565
063/811-3542
011/355-0826 064/822-3556
011/354-5113
011/355-7963 065/993-6996
011/551-811
011/834-0491
011/355-3776 063/848-5085
064/257-2989
064/009-1172
011/542-686
СС – 661 „ТЕКИР“ – 11430 УМЧАРИ
Улица и број
Телефон
Мајевичка 6
011/854-1065
Н. Хероја 67 - Пударци
011/854-1318
Палих Бораца 118 - Пударци 011/854-1765
Маршала Тита 39
011/854-1718
Маршала Тита 119
Маршала Тита 41
Маршала Тита 41
Немањина 1 - Дражањ
011/854-1797
Н. Фронта 51 - Дражањ
011/854-2467
Н. Фронта 30 - Дражањ
011/854-2452
Ковачева 2/1
253
Мобилни
063/874-7068
062/353-810
064/444-9586
063/185-8583
064/284-8638
064/137-4009
064/291-2469
063/864-4323
064/512-4947
064/453-6858
064/165-3193
23
25
36
50
ЈАНКОВИЋ НЕНАД
ЈАНКОВИЋ СЛАВОЉУБ
ЈЕРЕМИЋ МАРКО
МИЛОЈЕВИЋ МИОДРАГ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Презиме и име
ГАШПАРЕВИЋ МЛАДЕН
ДУЛИЋ К. ЈОСИП
ДУЛИЋ МАРКО
ТОДОРОВИЋ МАРКО
ПЕИЋ МИХАЉ
ХОРНОК АНТАЛ
САЛМА ЈОЖЕФ
ДУЛИЋ ЈОСИП
КРЕМИЋ ЈОСИП
КИШЛИНДЕР НАНДОР
ПЕТЕР ШАНДОР
КИШЛИНДЕР ЗОЛТАН
ЧИНЧАК ЈАНОШ
КОВАЧ ЛАСЛО
ШИЈАН ЂОРЂЕ
ЛАЗАРЕВИЋ НЕБОЈША
ВЕБЕР КАРОЉ
ЗОРАНОВИЋ СТЕВАН
ШАИН НЕБОЈША
КУБИК ЈАНОШ
ТРБОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
КОВАЧ ТИБОР
ПАРОЦИ ПЕТЕР
ЛАКАТОШ ТИБОР
ЛЕНАРТ ЕНДРЕ
БАЛАЖ ЋАБА
РАДОЈЧИЋ ГОРАН
АГАШТОН ЛАСЛО
СТЕПАНОВ ИГОР
КАЛАПАТ ШАНДОР
ПЕЛЕ МИХАЉ
УГЛАР АДРИАН
КИШЛИНДЕР ТИВАДАР
ЧОРЕ ТИБОР
ПАЈЗЕР КАРОЉ
М.бр
1
3
4
Презиме и име
БЕСЛАЋ ГОРАН
КРЧМАР ЗОРАН
ЕРОР ДУШАН
Палих Бораца 92 - Пудраци
063/713-6352
Палих Бораца 92 - Пудраци
064/367-5064
20. Октобра 4 - Дражањ
011/854-1150 065/672-7021
Маршала Тита 39
011/854-1718
СС – 662 „БАЧКА“ – 24300 БАЧКА ТОПОЛА
Улица и број
Телефон
Станка Опсенице 12
024/720-026
Железничка 5
024/768-82
Железничка 5
024/768-82
Владимира Бакарића 80
024/714-729
Паланачка 59
Жаки Јожефа 37
024/718-090
Иве Лоле Рибара 5
024/720-085
Жарка Зрењанина 35
024/787-062
Станка Опсенице бб
024/720-076
Кизур Иштвана 30
024/718-557
18. Октобар 5
024/731-530
Штит 31
024/718-083
Кривајска 65
024/716-175
Кулски Пут 30
024/718-586
М. Тита 43
024/720-012
Б. Топола
024/712-593
Св. Марковића 3
024/711-719
Б. Топола
024/718-585
С. Божића 9, Томиславци 024/728-083
Б. Топола
Дан Ослобођења 33, Томисл.024/728-080
Ј. Кучерка 16
Б. Кидрича 7, М. Иђош
024/730-227
Бачка 1, М. Иђош
024/730-190
Пап Пала 29, М. Иђош
Вашариште 1, М. Иђош
Сенћански Пут 17
024/718-396
Сенћански Пут
Б. Топола
Српска 59, Бајша
024/721-272
Вашингтонска 13
024/718-009
Б. Топола
Б. Топола
Јна 24, Ст. Моравица
024/741-366
Бачка 9
024/714-221
Мобилни
064/855-9448
064/862-4324
064/148-4176
064/150-9254
064/207-0318
064/121-8558
064/143-3778
063/827-6920
064/207-0166
062/118-1776
064/255-5932
064/192-0030
062/191-5823
063/195-5863
064/138-7036
063/865-1980
063/779-3649
062/390-912
064/948-6524
064/229-6457
СС – 663 „КАЛМАРК“ – 24308 КАРАЂОРЂЕВО
Улица и број
С. Марковића 6
Јна 19
7 Јула 4
254
Телефон
Мобилни
024/729-059 060/072-9059
064/311-9808
024/729-115
5
6
7
8
11
13
14
15
16
18
19
21
22
ЈАРИЋ СЛОБОДАН
СВИЛАР РАДОСЛАВ
КРЧМАР ПЕТАР
БРЧИН СТЕВАН
ВЛАЈИЋ МИРОСЛАВ
КРАЈНОВИЋ БОГДАН
ЈЕРКОВИЋ ЂОРЂЕ
БЕСЛАЋ ЗОРАН
ПЕРИПОВИЋ ДУШАН
ЋУЛИБРК ПРЕДРАГ
НЕНАДИЋ НИНОСЛАВ
ЛУКИЋ ДАНЕ
КОСОВАЦ АЛЕКСАНДАР
Лењинова 7
Б. Кидрича 15
Јна 19
В. Караџића 15
Николе Тесле 7
М. Тита 5
29. Новембар 1
С. Марковића 6
С. Марковића 9
Лењинова 28
Николе Тесле 8
Лењинова 17
М. Тита 3
024/729-048
024/729-086
024/729-022
024/729-140
024/729-037
024/729-026
024/729-059
024/729-074
024/729-267
024/729-014
062/751-8460
065/667-0150
061/229-6749
СС – 664 „ПРОВО“ – 15215 ПРОВО
М.бр
2
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
21
22
Презиме и име
ИВАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
АРСИЋ СТЕВАН
АРСИЋ ДАРКО
НЕДЕЉКОВИЋ ДАРКО
ПУРИЋ МИРОСЛАВ
ЧОКАНОВИЋ ЗОРАН
ПАЛЕЖЕВИЋ ДАРКО
УРОШЕВИЋ ЉУБАН
БРЗАКОВИЋ РАДЕ
АРСИЋ БРАНКО
РАДОВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛИЈАНЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
РАШКОВИЋ НЕНАД
БАБИЋ ДАРКО
АРСИЋ ГОРАН
М.бр
1
3
4
5
6
7
9
11
12
16
20
21
22
Презиме и име
РЕЉИЋ ДРАГАН
МРВАЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕРИШИЋ МАРКО
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
БАБИН БОЈАН
ЖИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
БОЈОВИЋ ЖЕЉКО
СПИЧАНОВИЋ ЛАБУД
НИКОЛИЋ НЕНАД
ВАЈДА ЗОЛТАН
КОРИЖ ЗОЛТАН
ТОКИЋ ИШТВАН
КАРОЉ ИВАН
Улица и број
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Главна 76 Бечмен
Прово
Прово
Прово
Прово
Прово
Телефон
015/519-183
015/519-407
015/519-439
015/519-472
015/519-627
015/519-591
015/519-323
015/519-469
015/519-565
011/843-8027
015/6519-281
015/519-516
015/519-625
015/519-221
015/519-407
Мобилни
063/739-8769
063/750-6612
063/725-8033
060/142-0842
064/418-1854
063/729-9061
064/079-7735
064/472-5030
064/326-3813
064/120-7134
064/048-7755
061/207-2622
СС – 665 „СИВИ ТИЋ“ – 24322 ЛОВЋЕНАЦ
Улица и број
Ђуре Ђаковића 4
Б. Мићуновића 38
Ђуре Ђаковића 64
Ђ. Ђаковића 1
Дожа Ђерђа 9, Фекетић
С. Ковачевића 25, Фекетић
Б. Томовића 5
Његошева 23
11 Новембра 5
М. Иђош
Виноградска 5, Фекетић
Херојска 114, Фекетић
Болманска 32, Фекетић
255
Телефон
Мобилни
024/735-867 064/247-0871
024/735-741
024/735-865
024/738-138
063/712-5826
024/736-048
024/735-473
024/735-244
024/730-062
024/738-515
024/738-946
061/1113-272
064/373-5383
065/668-9668
064/464-5046
065/821-5294
062/837-4544
СС – 670 „МИЛОШ РАКАС–ПЛАВИ“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
31
32
33
34
35
Презиме и име
ЛАУШЕВИЋ ЈОВИЦА
ЛАУШЕВИЋ ГОРАН
ПЕТИЋ РОБЕРТ
СЕРДАР БОЖО
СЕРДАР МИЋО
СЕРДАР МИЛАН
ДИКЛИЋ МИЛАН
ЋОПИЋ ЂУРО
РАКИЋ МИЛАН
МАНДИЋ МАНЕ
ПАВКОВИЋ НИКОЛА
ТЕРЗИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВКОВИЋ ДРАГАН
ПАВКОВИЋ ЂУРО
ДОБРОТА МИЛАН
ВОЈВОДИЋ САША
УЗЕЛАЦ ГОЈКО
ЛОВРИЋ ДУШАН
ЛОВРИЋ ЗОРАН
ПАСКАШ ПЕТАР
ЋУЋА НЕНАД
МИЉЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛИЧЕВИЋ РАДЕ
ВИЦКОВИЋ ЖЕЉКО
ВИЦКОВИЋ ЧЕДОМИР
УЗЕЛАЦ ДУШАН
БОЖИЋ ВАСО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
УГЉЕШИЋ БАНЕ
РОСИЋ СЛОБОДАН
ВАСИЋ СЛОБОДАН
ВУЈИЧИЋ ЗОРАН
ЗАБЛАЋАНСКИ ДРАГОЉУБ
ВАСИЋ МИЛЕНКО
ПАНИЋ МИЛЕНКО
СИМИЋ ЗОРАН
СИМИЋ ДРАГОЉУБ
КОСТАДИНОВИЋ МИОДРАГ
КОСТАДИНОВИЋ МИЛАН
УГЉЕШИЋ БРАНИМИР
КОСТАДИНОВИЋ ВИТА
КОСТАДИНОВИЋ МИРОСЛАВ
САРИЋ БАНЕ
МАРАВИЋ ДУШАН
Улица и број
Нине Марковић 32
Нине Марковић 32
Вука Караџића 15
Драгана Ракића 3
Штапарска 35
Апатински Пут бб
Вука Караџића 1
Карађорђева 35
Карађорђева 53
Свилајевска 53
Железничка 16
Југ Богдана 9, Сомбор
Мирка Штулића 23
Мирка Штулића 23
Краља Петра I 91
Јасна Пољана 6, Сомбор
Жељезничка 15
Ловачка 3
Ловачка 3
Карађорђева 109
Виноградарска 19
Свилојевска 27
Николе Тесле 8
Свилојевска 30
Свилојевска 30
Стапарска 2
Н. Фронта 9, Жарковац
Телефон
Мобилни
025/822-857
025/822-857
025/822-594
025/823-144
025/822-979
025/823-173
025/823-101
025/822-475
025/823-102
025/822-768
025/823-443
064/268-3060
025/822-555
025/822-555
025/823-363
025/461-461
025/823-386
025/822-199
025/822-199
025/822-869
025/822-690
025/823-041
025/823-088
025/823-048
025/823-048
025/823-381
025/484-014
СС – 672 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 15356 ГЛУШЦИ
Улица и број
М. Перишића 58
М. Перишића 63
М. Перишића 31
М. Недељковића 2/А
М. Недељковића 44
М. Перишића 21
М. Јеликића 55
С. Алимпића 72/А
С. Алимпића 74
С. Угљешића 50
С. Угљешића 50
С. Алимпића 75
С. Угљешића 109
Р. Димитријевића 38
М. Перишића 113
Ин Мемориам
256
Телефон
015/449-041
015/449-111
015/448-091
015/448-009
Мобилни
064/183-2359
064/980-0411
064/000-9254
064/517-3636
064/354-6475
015/448-061 064/020-3463
022/657-532 064/510-9947
064/360-8825
064/360-8825
064/371-8881
064/371-8881
015/448-084
064/133-5897
015/448-077 064/276-0731
064/320-8059
17
18
19
20
21
22
23
24
33
34
35
36
66
РУНИЋ МИРОСЛАВ
СИМИЋ ДЕЈАН
САВИЋ ДЕЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
БРКИЋ РАДИСЛАВ
ЛИМИЋ ГОРАН
ВАСИЋ АЛЕКСА
КОСТАДИНОВИЋ МАРКО
КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН
АНТОНИЋ ЖЕЉКО
ВИТОРОВИЋ ВЕЉКО
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАН
ВАСИЋ МИЛОШ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
20
30
33
44
45
51
59
60
61
Презиме и име
ТРНАВАЦ ГОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ БОГОЉУБ
ЗАЈИЋ НЕНАД
СТОЈКОВИЋ ГОРАН
ТРНАВАЦ АНДРИЈА
СИМОВИЋ ЗОРАН
НЕШИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ ДРАГАН
САВКОВИЋ РАДОЈЕ
ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН
МИЉКОВИЋ ВЛАДА
ВАСИЋ ИВИЦА
ВАСИЋ ГРАДА
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
ЈОСИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОБРАН
САВИЋ ИВАН
МАЈДЕВАЦ ЗОРАН
БЕКРИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ
ВУЈИЧИЋ ПРЕДРАГ
ВРАЊАНАЦ ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
УРОШЕВИЋ ДРАГАН
М.бр
1
3
5
7
8
9
Презиме и име
ГРУЈОВИЋ СИНИША
ГЛАВИНИЋ АЛЕКСАНДАР
СТЕФАНОВИЋ ДЕЈАН
ЂУКИЋ МИЛАН
ГРУЈОВИЋ МИЛЕ
ПЕРУНИЧИЋ МИЛОЈЕ
Борачка 87
С. Алимпића 37
С. Алимпића 6
Р. Димитријевића
Ц. Бркића 61
Трг 23 Октобра 11
М. Перишића 31
Р. Димитријевића 38
С. Угљешића 109
Р. Димитријевића 24
Ц. Бркића 168
Цуљковић бб
М. Перишића 21
065/600-1808
015/448-371 064/415-0859
015/448-342
015/448-095
015/343-594
015/448-091
015/448-077
015/449-003
064/215-8692
065/636-938
064/150-1972
064/032-5077
064/133-5897
064/256-1902
015/268-211 064/022-7349
015/448-061
СС – 700 „РАВЊАК“ – 37000 КРУШЕВАЦ
Улица и број
М. Милановића 17
Село Пепељевац
Врбница
М. Јефтића 46
М. Милановића 17
М. Врбница
Падеж
М. Врбница
С. Ераковића 44
Дашница
Треботин
Б. Брдо
Б. Брдо
Жабаре
В. Врбница
Жабаре
Глобаре
П. Станојевића 43
П. Станојевића 63
Треботин
Степош
Наде Марковић 55
Треботин
Село Пепељевац
Телефон
037/442-229
0637/644-246
037/882-223
037/470-632
037/442-229
037/882-280
037/696-552
037/882-100
037/457-953
037/692-789
037/692-789
037/882-333
037/882-703
037/882-333
Мобилни
064/201-9133
064/365-864
064/177-3340
062/121-3550
064/007-9999
064/422-4283
063/623-033
037/458-100 063/894-9084
037/882-300
037/655-369
037/457-405 064/240-5539
064/480-0541
064/480-0541
СС – 715 „ИВАЊИЦА“ – 32250 ИВАЊИЦА
Улица и број
Јаворска бб.
Глијеча бб.
В. Д. Шабановића 10.
Ин Мемориам
Јаворска бб.
Ц. Зечевића
257
Телефон
Мобилни
032/665-176
032/664-391
032/663-817
061/229-7127
061/162-6654
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
28
29
30
ТАНАСИЈЕВИЋ МИЛАН
СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША
САВИЋ СТЕФАН
МАСЛАРЕВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ БОБАН
СИМЕУНОВИЋ РАТКО
ГЛАВИНИЋ ВЛАДЕ
ЈЕВРЕМОВИЋ ЖЕЉКО
СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕРУНИЧИЋ МИЛАН
ПОПОВИЋ МИЛОЈЕ
МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ
СИМЕУНОВИЋ СЛОБО
Сађевац 129/2
Д. Шабановића 10.
Сењак бб.
В. Маринковића бб.
Глијеча
Беле Њиве бб.
Беле Њиве бб.
Прилике бб.
Карађорђева 325.
Д. Шабановића 10.
Ц. Зечевића бб.
Јаворска 28.
М. Кушића бб.
Прилике бб.
032/641-795
032/661-478
032/662-963
032/663-890
032/663-890
032/015-462
032/631-328
032/665-157
064/373-0762
063/880-8008
064/906-9881
064/246-9546
032/015-462
СС – 725 „ВИКТОРИЈА“ – 25255 КАРАВУКОВО
М.бр
2
4
5
6
9
10
13
16
17
18
20
21
22
24
31
Презиме и име
СПАСИЋ ИВИЦА
СПАСИЋ НЕБОЈША
МИШИЋ МИРОСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
АЛЕКСИЋ ПЕРА
МИШИЋ БОЈАН
ЗЛАТКОВИЋ СРЂАН
ТАСИЋ ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ ЖАРКО
ТАСКОВИЋ СТЕВИЦА
ЗЛАТКОВИЋ НЕМАЊА
ЗЛАТКОВИЋ ДРАГАН
СПАСИЋ ДРАГАН
СПАСИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ИГОР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
ИСАИЛОВИЋ ИВИЦА
ИСАИЛОВИЋ БРАНКО
ВУЛИЋ ЉУБИША
ИГЊАТОВИЋ МИРОСЛАВ
ГЛИШИЋ ЗОРАН
ИГЊАТОВИЋ СЛАВКО
ЈАНКОВИЋ БОШКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРАН
ТУЧИЋ СИНИША
ТАНАСИЋ МИЛОСАВ
Улица и број
Св. Саве 40
Дунавска 40
Николе Тесле 38
Б. Станковића 5
Дунавска 36
Николе Тесле 38
Николе Тесле 28
Симе Погачаревића 10
Немањина 10
Дунавска 27
Николе Тесле 30
Николе Тесле 30
Симе Погачаревића 4
Св. Саве 43
Иве Андрића 32
Телефон
025/762-809
025/763-547
025/736-717
025/762-561
025/763-547
025/763-097
025/763-115
025/762-556
025/762-858
025/762-314
025/762-416
025/762-853
025/762-288
Мобилни
061/168-6237
СС – 761 „ПЕТЛОВАЧА“ – 15304 ПЕТЛОВАЧА
Улица и број
В. Исаиловића 17
В. Исаиловића 17
Железничка бб
Преолетерска
В. Караџића
Пролетерска
В. Исаиловића 12
В. Исаиловића 25
Ј. Максимовића
В. Караџића
258
Телефон
Мобилни
015/273-217 064/268-9192
015/273-035
015/273-085 069/703-970
063/842-8407
015/273-070
015/273-417 064/440-8038
015/273-173 065/235-6175
015/273-196
015/273-214
СПОРТСКИ САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА
СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА ЦРНЕ ГОРЕ
ПОДГОРИЦА
КАТАЛОГ
ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА
ПОДГОРИЦА, 2009
259
260
ЦГ – 3 „РУДАР“ – ПЉЕВЉА
М.бр
2
4
10
30
36
37
39
41
42
43
44
Презиме и име
ЧУТУРИЋ САМИР
ЂОЗГИЋ РАМИЗ
ХЕКАЛО АСИМ
ЋИРЛИЈА МЕРСУДИН
ЂОНДОВИЋ ДОБРИЛО
КНЕЖЕВИЋ СЛАВИША
СОКОЛОВИЋ БЕХУДИН
ЂУРЂЕВИЋ МУЛЕ
ЗЕЧЕВИЋ АЛЕН
ВРАНЕШ МИЛОИЦА
ЕЛВИС БАКИЈА
М.бр
3
5
10
11
17
18
23
25
26
27
29
37
48
Презиме и име
ОТАШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШАЉАЈ СУЉО
ВУКЧЕВИЋ СЛАВКО
РАКОЧЕВИЋ ЗЛАТКО
ПРЕЛЕВИЋ БОЈАН
ЈОКАНОВИЋ МИХО
МЛАДЕНОВИЋ ЖЕЉКО
ЗОРИЋ ИГОР
ШУШКАВЧЕВИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ МИРКО
МУЈАХОЏИЋ БЕЋИР
МАРТИНОВИЋ АРСЕНИЈЕ
ПЕРОВИЋ РАНКО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
КАСУМОВИЋ РЕФО
ЧОКОВИЋ РАМИЗ
СКОКО БАЈРО
ШЕКУЛАРАЦ ЗВОНКО
АЛИЛОВИЋ АЛЕН
КУЋ РАМО
ПИЛИЦА СУАД
ЂУРАШКОВИЋ ВЕСКО
ДУЛОВИЋ САША
СЕЦКОВИЋ ДЕЈАН
ДУЛОВИЋ МИЛЕ
КАДИЋ АМЕР
СКОКО АМЕЛ
РАХОВИЋ БРАНИСЛАВ
МУЈАНОВИЋ БЕКА
ПИЛИЦА САБАХУДИН
Улица и број
Бошка Бухе 2
Козарачка 23
М. Перуничића Б2/5
Козарачка 10
Пријепољска бб
Волођина 5
Подгоричка 2
Пренћанска бб
М. Селимовића 7
В. Југославије 122
Бобовска бб
Телефон
Мобилни
068/442-310
069/701-009
067/835-969
069/377-012
069/288-431
069/019-251
067/540-812
069/420-493
068/023-030
068/645-615
ЦГ – 4 „ЉУБОВИЋ“ – ПОДГОРИЦА
Улица и број
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Подгорица
Телефон
Мобилни
067/505-666
067/373-496
069/528-413
067/659-380
069/266/478
069/510-908
069/937-284
067/506-942
069/016-809
069/962-634
069/482-458
068/510-666
ЦГ – 6 „ЈЕДИНСТВО“ – БИЈЕЛО ПОЉЕ
Улица и број
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
Бијело Поље
261
Телефон
Мобилни
067/538-752
069/544-135
067/512-540
067/874-990
067/383-227
068/242-878
067/523-963
067/561/527
067/238-655
067/561-527
069/834-291
068/451-154
069/575-170
067/535-872
067/493-426
17 ХАЈДАРПАШИЋ СУАД
18 ГРБОВИЋ АВДИЈА
Бијело Поље
Бијело Поље
069/636-203
069/287-381
ЦГ – 15 „ХАЈЛА“ – 84510 РОЖАЈЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
ФЕТАХОВИЋ ХАРИС
ФЕТАХОВИЋ РАМИЗ
КАЈЕВИЋ КЕМАЛ
СИНАНЧЕВИЋ ИФЕТ
ХОЏИЋ ОМЕР
ПРЉАЧА ЕЛНЕЗ
КУРТАГИЋ АЛМИН
КАРДОВИЋ МУЗАФЕР
МУЛАЛИЋ САМИР
КОШУТА РАФЕТ
СКЕНДЕРОВИЋ ДАРВИН
УКИЋ ФЕРО
ШКРИЈЕЉ АСМИР
НОКИЋ САФЕТ
МУЈЕВИЋ АИД
МУРИЋ ЏЕКО
ХОЏИЋ МИРСАД
КАЛАЋ АЛМИР
ПЕПИЋ РАМО
ШКРИЈЕЉ ЕМИР
КУРБАРДОВИЋ ЕЛВИС
Улица и број
М. Пећанина
М. Пећанина
Омладинска
Урије
Сухопољска
30 Септембар
Бармахала
Р. Бурџевића
Бармахала
М. Пећанина
29. Новембар
Бармахала
30 Септембар
Сухопоље
М. Пећанина
Сарајевска
29 Новембар
Калаче
Каравански Пут
Б. Брдо
Омладинска
262
Телефон
Мобилни
067/520-805
067/552-808
069/086-883
067/508-672
067/510-370
067/840-905
068/491-950
069/404-438
069/276-273
068/619/747
067/541-974
068/427-287
069/666-008
069/975-704
068/444-113
067/550-953
067/639-060
069/677-213
068/602-816
069/404-438
069/489-205
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
263
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
264
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
265
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
266
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
267
ШТАМПАРИЈА
„ИРИС”
– ШТАМПАЊЕ ДИПЛОМА
ЗА ГОЛУБАРСКА ДРУШТВА
– УШТАМПАВАЊЕ ДИПЛОМА
ПО РЕЗУЛТАТИМА СА КРЕИРАЊЕМ
ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
– ЧЛАНСКЕ КАРТЕ ЗА ДРУШТВА
– ЧАСОПИСИ, КАТАЛОЗИ, ФЛАЈЕРИ...
БРЗО, ЈЕФТИНО И КВАЛИТЕТНО!
Шабац
015/313-573
063/802-9351
KONCENTRATI
SZTUR
PROIZVODNJA STOČNE HRANE
Pančevo, Novoseljanski put br. 181
Telefon: 013/516-663
- PROIZVODNJA I PRODAJA NAJKVALITETNIJIH JEDNODNEVNIH PILIĆA
- PROIZVODNJA I PRODAJA SVIH VRSTA KONCENTRATA ZA PILIĆE, KAO I
GRANULIRANE HRANE ZA GOLUBOVE - ZA MATIČNO JATO,
ZA TAKMIČARSKO JATO, DIJETALNA GRANULIRANA HRANA
ZA TAKMIČARSKO JATO KAO I GRANULIRANA HRANA
ZA PREPERJAVANJE GOLUBOVA
Z-Golub
ZOO SHOP „MOJ LJUBIMAC” – MLADENOVAC, DRVARSKA 6
VELIKI IZBOR HRANE, PREPARATA ZA GOLUBOVE,
KAO I VELIKI IZBOR HRANE I OPREME ZA VAŠE KUĆNE LJUBIMCE
PETROVIĆ DRAGAN – GALE, 063/800-2273
– СВА ГРАЂЕВИНАРСКА СТОЛАРИЈА, КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТИ
– ЗА ГОЛУБАРЕ – КАВЕЗИ, БОКСЕВИ, ХРАНИЛИЦЕ, ЛЕЖАЉКЕ
– СУШИМО ГРАЂУ
НОВО! - ГНЕЗДА ЗА ГОЛУБОВЕ - НОВО!
064/1566-363, 011/8724-657
Download

КАТАЛОГ