Рачунарство и информатика, I разред
Organizacija podataka na disku
Odeljenje-grupa
VEZBA01
A2
A1
Slike
Muzika
Dokumenta
Zapakovano
Radovi
Nevidljiv
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kreiranje foldera
• Kreiranje foldera:
1
3
2
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kreiranje osnovnih dokumenata
• Jedan od načina kreiranja
podrazumeva korišćenje
konteksnog menija
(dobija se desnim klikom
unutar nekog foldera ili na
desktop-u)
• Tako se kreiraju prazni
dokumenti. Biramo tip
text document (NotePad),
Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel,
WinRar
• Sadržaj se razlikuje na
svakom računaru
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Properties (Svojstva) objekata
• Na desktopu kreirajmo:
• jedan folder sa imenom Proba
• Jedan Text Document sa imenom Proba
• Svaki folder i svaki dokument ima
svoje osnovne atribute i svojstva.
Do njih dolazimo desnim klikom
na folder ili dokument i izborom
opcije Properties (Svojstva)
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Sadržaj opcija Properties
• Na kartici General se nalaze sva svojstva
posmatranog objekta što uključuje
tip objekta, lokaciju, veličinu,
koliko foldera i datoteka sadrži,
datum kreiranja
i dva ATRIBUTA:
HIDDEN (sakriven)
Read-Only (samo se čita)
• Dodela atributa sakriven
je prvi od dva koraka u
sakrivanju dokumenata
ili foldera
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Sadržaj opcija Properties dokumenta
• Na kartici General se nalaze sva svojstva
posmatranog objekta što uključuje tip objekta
program sa kojim se otvara, lokaciju, veličinu,
datume kreiranja, izmene,
poslednjeg pristupa,
i dva ATRIBUTA:
HIDDEN (sakriven)
Read-Only (samo se čita)
• Dodela atributa sakriven
je prvi od dva koraka u
sakrivanju dokumenata
ili foldera
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Prikaz sakrivenih dokumenata i foldera
• Poslednji korak u sakrivanju ili
pikazivanju dokumenata sa
atributom Hidden uključuje
da se uključi ili isključi sledeća opcija:
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Vežba za vas...
• Proveri da li je uključena opcija:
Show hidden files, folders and drives
Ako nije uključi je!
• Za folder Proba i dokument Proba.txt podesiti atribut sakriven na Hidden
• Za dokument Proba čekirati i opciju read-Only
• Pokušaj da upišeš jednu rečenicu i da sačuvaš dokument pod istim
imenom. Šta se dešava?
• Uključiti opciju:
Don’t show hidden files, folder and drives Šta se dešava?
• Vrati opciju Show hidden files, folders and drives. Obriši kreirani folder i
dokument.
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Zašto koristiti pretragu?
• Na računaru imaš slike sa proslave Nove godine ali nemaš uspeha u
ručnom pronalažanju. Znaš datum kada si ih kreirao
• Znaš da si uradio u Word-u sva pitanja iz Informatike ali si zaboravio
lokaciju gde si ih sačuvao.
• Drug ti je dao disk sa muzikom koju si iskopirao ali ti nikako ne polazi za
rukom da je pronađeš. Znaš da je na D disku, da je to bilo prošle nedelje ali
uzalud...
• Negde si greškom “prevukao” folder sa filmovima i ne možeš da ih
pronađeš. Društvo je stiglo, nema se vremena... Znaš da su to veliki
fajlovi...
• Ako su ovo tvoje “muke” onda je pretraga ono što ti treba!
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga
• Može se izvršiti na barem dva načina:
1. Korišćenjem Start menija
2. korišćenjem Search box-a unutar prozora
foldera ili diska koji se pretražuje
(c:, d:, Fleš, CD, DVD, mrežna lokacija)
• Pretraga se vrši zadavanjem određenih
filtera
1
2
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kriterijumi pretrage
• Najčešći filteri za pretragu uključuju
pretragu po imenu, datumu modifikacije ili veličini
• Dostupni filteri se pojavljuju u obliku padajuće liste Search Box polja
Dostupni filteri
• Filteri koji se pojavljuju zavise od tipa drajva, foldera ili fajla koji je
trenutno selektovan a dodatni se mogu pozvati ručnim unosom opcija
(Type: Kind: ,...)
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga prostim ukucavanjem imena
• Ovakva pretraga nije dovoljno precizna jer se kao rezultat pretrage javljaju
dokumenta različitih tipova (slike, muzika, filmovi,...)
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po ekstenziji
• Type: Pretraga na osnovu tipa podatka (ekstenzije) kao što su:
.mp3, .jpg, .avi, .pdf, .docx, .xlsx, ... (Type:)
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Najčešće korišćeni tipovi
• Tekstualna dokumenta:
.txt (NotePad),
.doc (Word 97-2003),
.docx (Word 2007),
.rtf (WordPad)
.xls (Excel 97-2003)
.xlsx (Excel 2007)
• Video dokumeta
.3gp (mobilni telefon),
.avi,
.mkv,
.mp4,
.vob, ...
Школска 2011-2012
• Audio, zvukovi. Pesme
.mid (Midi files,)
.wav
.wma
.ogg
.mp3
• Slike
.gif, .jpg, .bmp
• Još neki popularni fomrati
.rar (WinRar)
.zip (WinZip)
.iso (Nero, ...)
.pdf (Adobe PDF,...)
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po imenu
• Name: Pretraga po imenu. Možemo uneti puno ime ili deo imena fajla
posle Name Filter-a (Name:)
• Džoker znaci:
Zvezdica (*) da zamenjuje jedan ili više nepoznatih znakova u imenu
datoteke i znak pitanja (?) zamenjuje jedan nepoznati znak
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po imenu
• Tako na primer:
• Name:imag
• Name:?imag
• Name:imag*
• Name:??imag
• Name:*imag
• Name:*imag*
• Name:imag??
Школска 2011-2012
(u nazivu sadrži imag)
(prvo slovo nije poznato a posle njega sledi imag)
(počinje sa imag a onda ima neka slova ili brojeve)
(prva dva slova nisu poznata a onda ide imag)
(na kraju imena je imag)
(sadrži imag u nazivu)
(pet slova, poslednja dva su nepoznata)
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po veličini
• Size: Search for a specific file size by typing its KBs or MBs in the search
text box. Or, you can search by various size ranges. (Size:)
• Znaš da je fajl veličine manje od 10KB. Koji filter češ da koristiš?
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po datumu modifikovanja
• Date Modified: Pretražuje fajlove prema datumu kada su poslednji put
modifikovani. (Date Modified:)
• Možemo izabrati datum ili rang datuma
iz mini kalendara koji se pojavljuje.
U ponudi su nam i opcije koje nisu
dovoljno precizne a upućuju nas na period
modifikovanja (A long time ago, Earlier
this year, ...)
• Da bismo odabrali RANG DATUMA
označimo početni datum levim klikom,
a potom držimo SHIFT sve dok ne
kliknemo na završni datum ranga
• Probaj da uneseš jedan rang datuma!
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pretraga po kategoriji dokumenata
• Kind: Traži datoteke određenog tipa koji se ili unosi ili se bira iz liste koja se
pojavljuje kada unesete opciju Kind:
• Slika, email, kontakt, filmovi,... su samo neke opcije
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Vremenska pretraga
• Date Modified: Kada je poslednji put dokument modifikovan.
• Date Taken: Pretražuje fotografije po datumu kada su napravljene
• Date Created: Pretražuje dokumenta po
datumu kreiranja.
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Još neki filteri...
• Length: Traži audio ili video fajl po njegovoj relativnoj dužini. Možemo
uneti tačnu dužinu ili selektovati jednu od ponuđenoh opcija koje će se
pojaviti u padajućoj listi.
• Tags: Ovaj filter omogućava pretragu fajla po tagovima (ključnim rećima)
Unesi jedan ili više tagova posle filteta (Tags:) u polju za pretragu
• Authors: Pretražuje fajl po autoru koji ga je kreirao. Unesi ime autora posle
filtera (Authors:) u Search text box-u ili izaberi ime iz padajuće liste koja će
se pojaviti. Ovaj filter se zove Artists kada pretražujemo audio fajlove.
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Imaš li sada rešenja?
• Na računaru imaš slike sa proslave Nove godine ali nemaš uspeha u
ručnom pronalažanju. Znaš datum kada si ih kreirao
• Znaš da si uradio u Word-u sva pitanja iz Informatike ali si zaboravio
lokaciju gde si ih sačuvao.
• Drug ti je dao disk sa muzikom koju si iskopirao ali ti nikako ne polazi za
rukom da je pronađeš. Znaš da je na D disku, da je to bilo prošle nedelje ali
uzalud...
• Negde si greškom “prevukao” folder sa filmovima i ne možeš da ih
pronađeš. Društvo je stiglo, nema se vremena... Znaš da su to veliki
fajlovi...
• Koje filtere možeš da koristiš?
Школска 2011-2012
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Download

Organizacija podataka na disku