Nová aplikace eTesty
Marta Bardová
Karel Hájek
Pavel Odstrčil
Roman Kopecký
Josef Charvát
11. 11. 2014
Ministerstvo Dopravy
Úvod
Ministerstvo dopravy
Důvod projektu nové aplikace eTesty









2
Požadavky samotných uživatelů
Nasazení celoplošného testování dopravců v aplikaci eTesty
Protikorupční opatření
Přechod na webovou aplikaci – výstupy, data, dozor nad uživateli, propojenost s IS,
propojení centrály MD s koncovými stanicemi-okamžitý přenos dat
Zabezpečení proti užití aplikace neoprávněnou osobou
Rozvoj statistických údajů generovaných z aplikace –zkoušky z odborné
způsobilosti, evidence vzdělávacích subjektů, zkušebních míst, uživatelů,
tlumočníků apod.
Blokování případů, kdy např. AŠ předvede žadatele pro skupinu vozidel, na kterou
nemá udělenou registraci AŠ, nebo např. žadatele, který je v ZŘMV, atd.
Komfort a zlepšení prostředí pro uživatele i správce
Přizpůsobení webového rozhraní eTesty pro veřejnost a okamžitá propojenost s
administrací, zjednodušení dosahu cvičného testování a komunikace mezi MD a
veřejností
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Klíčové termíny
Provoz stávající verze aplikace eTesty
Spuštění nové verze aplikace eTesty
Provoz stávající verze aplikace eTesty
 do 19.12.2014
Spuštění nové verze aplikace eTesty
 od 5.1.2015
(Od 22.12.2014 do 4.1.2015 přerušení provozu-migrace dat)
3
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Informovanost uživatelů ze strany Ministerstva dopravy
Instrukce a informace ze strany Ministerstva dopravy
k aplikaci eTesty
Již zaslané:
 Informace o nové aplikaci eTesty, Technická specifikace
 Informace o tiskárnách
 Upřesnění technické specifikace, přihlášení uživatelů aplikace přes JIP, provedení testování
aplikace koncovými stanicemi
 Registrace zkušebního místa
Budou následovat:
 Návod na provedení požadovaného testování
 Další instrukce pro administrátory lokální sítě
 Další instrukce pro uživatele
 Přístupy do aplikace pro pracovníky CRŘ-náhled do výsledku zkoušek
 Další potřebné instrukce pro uživatele a administrátory lokální sítě
 Zaslání prezentace ze setkání IT pracovníků zkušebních míst
4
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – plánované akce
Přehled klíčových termínů
 Příprava zkušebních míst dle specifikace MD
 Registrace zkušebního místa: termín 21. 11. 2014
 Příprava koncové stanice Komisařů pro testování: do 27.11. 2014
 Testování koncovými stanicemi komisaře
 Funkční testy nové aplikace eTesty: neúřední den/pátek 28. 11. 2014
(provedou ORP,KÚ-“učitelé i dopravci“, škol. střediska pro ZK)
 Zátěžové testy nové aplikace: úřední den/středa 3. 12. 2014 (provedou
ORP,KÚ-“dopravci“)
 Ukončení staré verze/Dokončení nové aplikace eTesty
 Dokončení vývoje a akceptace nové aplikace eTesty: 17. 12. 2014
 Ukončení provozu stávající verze aplikace eTesty: 19. 12. 2014
 Plánovaná odstávka stávající aplikace eTesty
 Migrace dat ze stávající verze na nové eTesty – od 22. 12. do 4. 1. 2015
 Příprava všech koncových stanic pro nové eTesty – do 4. 1. 2015
 Plánované spuštění nové aplikace eTesty – pondělí 5. 1. 2015
5
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – změny a požadavky
Přehled klíčových změn
 Přístup do aplikace prostřednictvím JIP
 Uživatelé přistupující k aplikaci eTesty se budou autentizovat
prostřednictvím účtu v JIP
 Nová verze aplikace s online připojením
 Aplikace bude provozována pouze v online režimu s připojením
prostřednictvím veřejného internetu
 Koncové stanice ve správě ORP
 Vlastnictví správa a údržba koncových stanic na ORP včetně připojení
do internetu, bude v kompetenci ORP
 Potenciální výměna HW koncových stanic
6
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty–přístup prostřednictvím JIP
JIP
 Kdo přistupuje:
 Zkoušející (zkušební komisaři a zkoušející pro dopravce, zkoušející
učitelů výuky a výcviku)
 Vybraní uživatele agendy řidičů (náhled do výsledku zkoušky)
 Administrativa:
 Správa uživatelů JIP v rámci JIP na zkušebních místech
 Centrální správa uživatelů (přidělování oprávnění) na MD
 Pro všechny uživatele ORP
 Jak:
 S využitím dvoufaktorové autentizace
 Komerční certifikát (I.CA, eIdentity, PostSignum) nebo OTP
7
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty–přístup prostřednictvím JIP
Příprava a ověření přístupu prostřednictvím JIP
 Kroky pro ověření
 Přiřazení role uživateli v JIP
 Přihlášení do ověřovací verze aplikace
 Detaily v dokumentu zaslaném na ORP
 Dokument dostupný online
 https://etadm2.mdcr.cz/Account/Jip
 Existující uživatel aplikace eTesty
 Po přihlášení v JIP ztotožnění dosavadním účtem v aplikaci eTesty
 stav k 1.7.2014
 Nový uživatel (tedy i např. IT pracovník pro účely ověření)
 Volbou nový uživatel, po přihlášení nemá žádnou roli
 Role novým uživatelům přiděluje MD
8
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty
Technologie využité v rámci aplikace
 JavaScript – klient zkoušejícího
 Adobe Flash – animační sekvence
 PDF – výstupní dokumenty
 .NET Framework – aplikační zabezpečení
 Verze 4
9
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty
Online provoz
 Webová aplikace pro
 Zkoušející
 evidence žadatelů, příprava zkoušek a jejich vyhodnocení
 Uživatele agendy evidence řidičů
 pro ověření složení zkoušek
 Uživatele krajských úřadů
 Provádění zkoušek (učitel výuky a výcviku, dopravce, dohled v rámci pravomoci)
 Online ClickOnce aplikace pro
 Skládání testů žadatelem
 Zabezpečení bezproblémového průběhu testu
 Zabezpečení dat testu a prostředí testu
10
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – koncové stanice
Internet
 Všechny stanice vyžadují připojení na internet (komisař i
žadatel)
 Průměrná velikost odesílaných dat v jednom požadavku
 10kB
 Průměrná velikost přijímaných dat v jednom požadavku
 100kB (web – PDF – definice testu)
 Maximální stahovaný objem dat na 1 žadatele o zkoušku
 Dle současné legislativy 1MB
 Skládání testu žadatelem
 pouze na registrovaných PC zkušebních míst
11
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – koncové stanice
Internet – zátěžové testy
 Plánováno 3.12.2014 / středa / úřední den
 Základní požadavek: neohrozit běžný provoz ostatních agend
 Východiska:
 Existující internetové připojení úřadu
 Provoz stávajících agend
 Požadovaná konektivita nové aplikace eTesty
 Součinnost IT pracovníků úřadu
 Zjištění kapacitních možností pro provedení testu – monitoring stávajícího provozu
 Spuštění zátěžového testu s nastavením dle zjištěného stavu – odhadovaná rezerva x počet
žadatelů
 Provedení
 Stávající stanice zkušebního komisaře
 Aktualizace - .NET Framework 4.0
12
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – koncové stanice
Internet – zátěžové testy
 Obsah testu
 Simuluje typické operace: evidence uchazeče, protokol o testu, stažení testu, výsledek testu
900
800
700
600
500
Požadavek
400
Odpověď
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
 Zabezpečení zátěžového testu
 Automatická detekce odezev => automatická terminace
 Možnost okamžitého ručního ukončení
 Bude k dispozici i mimo plánovanou dobu pro individuální ověření
13
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty 2015 – koncové stanice
Požadavky - technická specifikace pro zkušební místa
 Detailní specifikace odeslána na zkušební místa
 HW
 32/64bit, min.1280x1024, 2core, 2GB RAM, HD 160GB
 Tiskárna

Černobílá – tisk zkoušejícím při každém testu

Barevná – výjimečné situace (papírový test)

Tiskové výstupy realizovány prostřednictvím PDF dokumentu
 Připojení na internet
 SW
 MS Windows 7 CZ Professional

32/64bit

Aplikace je vytvořena jako 32bit
 Internet Explorer 8

doporučena aktuální verze – 11
 .NET Framework 2.0 a 4.0
 Stávající technika na ORP vyhovuje této specifikaci
14
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – koncové stanice
Koncové stanice
 Část stávajících KS zapůjčena od MD do 31.12.2014
 Od 1.1.2015 - nová PC na ORP
 Nutné splnění technických požadavků
 Od 1.1. 2015 - využití stávajících PC
 Splňují technické požadavky
 Nutná instalace nových verzí specifikovaného SW
 Stanice komisařů
 Vyhovují bez reinstalace
 Stanice žadatelů mají specifická nastavení
 Reinstalace z factory image nebo migrace, podrobněji v samostatné části prezentace
15
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Současná aplikace eTesty – obecné info
Současné řešení eTESTY





16
Pronajatý HW
Tlustý klient (Komisař / Žadatel)
lokální SQL DB
Povinnost „komisaře synchronizovat DB
„zamčená“ Žadatelská PC
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Současná aplikace eTesty – další použití stanic
„odemčení“ odkoupených stanic
 Vytvořením nového uživatelského účtu
nebo
 Vzdálenou editaci registru současného uživatele
jak“ popsán v dokumentu
Způsob „
„odkoupené
stanice.pdf“
Doporučení jak pro eTESTY, tak i pro „Elišku“ a „DT“
17
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Zdroje - přístup
FTP server




Název serveru:
IP adresa serveru:
Port:
Protokol:
 User/password
18
profidisk.accloud.cz
194.169.252.138
22
SFTP
Odesláno na úřady
případně na vyžádání zákaznické centrum
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Zdroje - obsah
Factory default
 Windows 7 Professional CZ, x86, OEM,
 aktuální ovladače,
 Windows aktualizace k X. 2014
 Image ve formátu *.GHO
 Image ve formátu *.WIM
19
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Zdroje - obsah
Po celou dobu přechodu musí být k dispozici i původní zdroje
 původní eTESTY
 původní Digitální Tachograf
 původní Eliška – registr řidičů
 Dokumenty „Definice prostředí do 2014.pdf“
20
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Podpora zkušebních míst při přechodu koncové stanice
na novou aplikaci eTesty
Zákaznické centrum AutoContu
Od 18.11.2014
pracovní doba Po-Pa 8-17
 Služba bude zabezpečována formou:
 Telefonem:
251022551
 e-mailem:
[email protected]
21
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Podpora zkušebních míst při přechodu koncové stanice
na novou aplikaci eTesty
Zákaznické centrum AutoContu poskytuje podporu IT správců
zkušebních míst při přípravě koncové stanice na novou aplikaci
eTesty formou:
 Konzultací a metodické podpory při provádění změn na koncové stanici.
 Konzultací při provádění změn v nastavení restrikcí u koncových stanic
využívaných pro aplikaci starou verzi aplikace eTesty.
 Upřesňování technicko- metodických pokynů týkajících se změn
technologických parametrů koncových stanic při nasazení nové verze aplikace
eTesty.
 Podpory při práci s úložištěm dat a dokumentů týkajících se přípravy
technologií pro nasazení nových verzí aplikací Dopravně správních agend.
 Přímým metodickým vedením při vlastní realizaci požadovaných systémových
úprav.
 Přímou metodickou pomocí formou vzdáleného zásahu na zařízení – na
vyžádání a se souhlasem uživatele, pokud to bude technicky možné (původní
PC)
22
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Podpora zkušebních míst při přechodu koncové stanice
na novou aplikaci eTesty
Součástí podpory Zákaznického centra AC není:





23
HW opravy
jakýkoliv On-Site zásah v místě uživatele
řešení problémů konektivity do internetu
konfigurace a správa nastavení lokální sítě zkušebního místa
vzdálené instalace/reinstalace operačních systémů,
internetových prohlížečů či jejich součástí.
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – rizika
Identifikovaná rizika
 Nová problematika pro ORP
 Doposud zajišťováno centrálně včetně správy koncových stanic
 Zajištění pro období migrace – od listopadu 2014
 Helpdesk
 Datová úložiště pro předávání dat a informací
 Přetížení aplikace po náběhu
 Doposud klientská aplikace na koncových stanicích s dávkovou
synchronizací dat
 Zajištěny kapacitní rezervy
 Připraveny krizové plány
24
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – zpětný přechod
Eliminace rizika přetížení
 Připraven postup pro přechod na stávající verzi
 Postup a zdroje pro instalace
 bude umístěno na poskytovaných úložištích
 Rozhodnutí v kompetenci Ministerstva dopravy
25
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Nová aplikace eTesty – závěr
Diskuze a dotazy
26
Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.
Děkujeme za pozornost
Marta Bardová
Karel Hájek
Pavel Odstrčil
Roman Kopecký
Josef Charvát
Download

Projekt eKomunikace Schůzka k zahájení projektu - eTesty